Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser (virksomheder med mindst 10 ansatte)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser (virksomheder med mindst 10 ansatte)"

Transkript

1 Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser (virksomheder med mindst 10 ansatte) 1 Hovedresultater vedrørende sundhedsfremmeordninger generelt Næsten alle virksomheder har sundhedsfremmende ordninger eller regler 98 procent af samtlige virksomheder har regler, ordninger, tilbud eller lignende inden for et eller flere af områderne mad, motion, rygning, alkohol og stress. 47 procent har sundhedsfremmende ordninger inden for fire eller fem af de nævnte områder. Mere end hver tredje har en skriftlig politik 37 procent af samtlige virksomheder har en skriftlig formuleret sundhedspolitik. For hovedpartens vedkommende (33 procent) er det en del af personalepolitikken; kun 4 procent har en selvstændig sundhedspolitik. Sundhedspolitik mest udbredt i store og offentlige virksomheder 55 procent af de store virksomheder med mindst 100 ansatte har en skriftlig politik, hvor det gælder 32 procent blandt de mindre virksomheder (med ansatte). En større del (63 procent) af de offentlige end de private (34 procent) har en skriftlig politik på området. 80 procent af de større virksomheder med mindst 100 ansatte dækker mindst fire af de fem sundhedsfremmeområder. Blandt de mindre virksomheder er det blot 35 procent. Det er især offentlige (71 procent) og halvoffentlige (78 procent), der har mindst fire af områderne dækket. Blandt private virksomheder er andelen 42 procent.

2 Stor forskel på den sundhedsfremmende indsats i de forskellige brancher Især brancherne undervisning, sundhed og velfærd har høj dækning, idet 77 procent af virksomhederne inden for disse områder har sundhedsfremmeordninger på mindst fire af de fem områder. Bygge og anlæg ligger i bunden med 21 procent. Hovedstadsregionen i førertrøjen 57 procent af virksomhederne i hovedstadsregionen har sundhedsfremmeordninger på fire af de fem områder, hvor det andet yderpunkt er region Nordjylland med 34 procent. Sundhedsfremme som personalepleje 54 procent af de virksomheder, som har en eller flere sundhedsfremmende ordninger angiver personalepleje som det primære formål med indsatsen. 38 procent angiver, at det er et naturligt led i arbejdsmiljøarbejdet. For 22 procent er det primære formål at reducere sygefravær og 12 procent ønsker at forbedre produktiviteten. Både ledelse og medarbejdere involveret I 77 procent af virksomhederne har ledelsen medvirket og i 54 procent har medarbejderne medvirket ved udformningen af den sundhedsfremmende indsats. Ved medarbejderinvolvering har det især været via samarbejdsudvalg og sikkerhedsudvalg, at denne er foregået. Flertallet kan spore en effekt 20 procent af virksomhederne mener, at den sundhedsfremmende indsats i høj grad har haft den tilsigtede effekt 46 procent mener, at det i nogen grad er tilfældet. Blandt de 12 procent, der ikke eller kun i ringe grad har oplevet effekt, er det årsager som vanskeligt at ændre virksomhedskultur og manglende opbakning fra medarbejdere, der er de vigtigste. Flertallet føler et medansvar for de ansattes sundhed 86 procent af virksomhederne føler et medansvar for de ansattes psykiske arbejdsmiljø og stress, hvor områderne alkohol (69 procent) og rygning (51 procent) kommer på de næste pladser. Dette gælder dog ikke i så høj grad de ansattes motions- og spisevaner, hvor det er henholdsvis 27 procent og 30 procent, der oplever et medansvar. På alle områder er der i 2005 en oplevelse af større medansvar for medarbejdernes vaner og livsstil, end det var tilfældet i

3 Rygning den aktuelle topscorer 40 procent af virksomhederne arbejder på undersøgelsestidspunktet (nov. 2005) med sundhedsfremmende ordninger/initiativer. Godt halvdelen af disse (21 procent) arbejder med rygepolitik og knap halvdelen (19 procent) med psykisk arbejdsmiljø og stress. Stor forskel på den offentlige og private sektor 66 procent af de offentlige virksomheder arbejder p.t. med sundhedsfremme, hvor det kun er tilfældet på 35 procent af virksomhederne i den private sektor. Også her er det især de store virksomheder, som er i gang med aktuelle initiativer. Psykisk arbejdsmiljø og stress på fremtidens dagsorden 44 procent af samtlige virksomheder angiver psykisk arbejdsmiljø og stress som det område, man ville prioritere, hvis man skulle gå i gang med en sundhedsfremmende indsats. På de næste pladser følger fysisk aktivitet (33 procent) og rygepolitik-rygestop (25 procent) Hovedparten af virksomhederne efterspørger hjælp og støtte 56 procent af samtlige virksomheder efterspørger materialer, der kan inspirere og vejlede virksomhederne, og 34 procent ønsker konsulentbistand. 20 procent ønsker rådgivning om lovgivningen på området. Markant stigning i sundhedsfremmeordninger siden 2002 Der er en klar stigning i andelen af virksomheder med en indsats på dette område. Hvor det i 2002 var 90 procent af virksomhederne, der havde indsatser eller ordninger for mindst et område, er det nu 98 procent. Og hvor det blot var 9 procent af virksomhederne, der i 2002 havde en indsats inden for alle fire områder (mad, motion, rygning og alkohol), gælder det nu 30 procent af virksomhederne. 40 procent af virksomhederne angiver, at de i øjeblikket arbejder med sundhedsfremmeordninger, hvor det blot var tilfældet for 22 procent af virksomhederne i Effekt vurderes lavere Overraskende er det, at man i 2005 vurderer, at sundhedsfremmeordningerne i mindre grad har haft den tilsigtede effekt, end det var tilfældet i Blot 20 procent angiver i 2005, at sundhedsindsatsen i høj grad har haft den tilsigtede 3

4 effekt hvor det i 2002 var 50 procent, der havde den opfattelse. 46 procent mener dog, at det er tilfældet i nogen grad (2005). 2 Hovedresultater vedrørende madordninger, tilbud mv. Halvdelen har madordning eller andre tilbud på området I 2005 har 50 procent af virksomheder en ordning, tilbud mv. i forbindelse med maden. I 2002 var det 29 procent. Kun 31 procent har en egentlig madordning (kantine eller lignende), hvor det var 29 procent i Det er især inden for finanssektoren og undervisningsområdet, at medarbejderne får et tilbud. Private virksomheder i front Undersøgelsen viser, at de især er de private og halv-offentlige virksomheder som tilbyder mad- og frugtordninger, og at det er de større virksomheder med mere end 100 ansatte, som især tilbyder madordning og frugt til deres medarbejdere. Kun hver 10. har en egentlig kostpolitik Kun hver 10. virksomhed har en skriftlig kostpolitik, der f.eks. har krav og retningslinjer for, hvad der skal indgå i det tilbud som serveres for de ansatte. Det er primært indenfor sundhed og velfærd samt undervisningsbranchen, at der findes kostpolitikker. Imidlertid stiller hver femte virksomhed særlige krav til deres leverandører for hvilken mad, som skal serveres uden at have dem formuleret som en egentlig politik. Vand og frugt er et hit Gratis isvand tilbydes af 38 procent af alle virksomheder. Det er en stor stigning i forhold til 2002, hvor der kun var hver fjerde virksomhed. Derudover indgår frugt, frisk groft brød og salatbord i højere grad i virksomhedernes tilbud i Særligt vedrørende frugt er der sket en markant stigning fra , hvor mere end hver tredje virksomhed har flere slags frisk frugt nu i forhold til 22 procent i Desuden har knap hver femte virksomhed en ordning, hvor der tilbydes frugt til møderne. Det spørgsmål er ikke blevet stillet i 2002-undersøgelsen. 4

5 Meget få tilbud til overvægtige medarbejdere Kun 5 procent har særlige ordninger, tilbud om rådgivning eller lignende i forhold til svært overvægtige medarbejdere. Og det er primært virksomheder over 100 ansatte samt inden for sundhed og velfærd, at der findes tilbud. Der er ikke spurgt til dette i Virker det? Godt halvdelen af de virksomheder, som har madordninger eller tilbud, vurderer, at det har givet større trivsel og bedre arbejdsklima blandt medarbejderne. Effekten ses især på private eller halvoffentlige virksomheder og på større virksomheder med mere end 100 ansatte. Det er markant færre end i 2002, hvor henholdsvis 70 og 69 procent vurderede, at det havde effekt på trivsel og arbejdsklima for de ansatte. Men mere end hver tredje mener, at medarbejderne er blevet mere bevidste om ernæringsrigtig mad som følge af deres madordning i 2005, hvilket er flere end i Hovedresultater vedrørende motion og fysisk aktivitet Næsten halvdelen har motionstilbud til de ansatte 44 procent af virksomhederne har ordninger eller tilbud på motions- og idrætsområdet til de ansatte. Det er fortrinsvis store virksomheder, som har aktiviteter, ordninger eller tilbud vedr. motion. Og det er i højere grad offentlige eller halvoffentlige virksomheder, der har motionstilbud. 17 procent af de offentlige virksomheder vurderer ikke, at deres medarbejdere benytter sig af motionstilbuddet. Det gælder kun for 8 procent af de private virksomheder. Deltagelse i enkeltstående idrætsarrangementer er den mest forekommende aktivitet (24 procent). Herefter kommer i deltagelse i temaarrangementer (16 procent), efterfulgt af motions/fitnesscenter (16 procent) (evt. i form af et tilskud til abonnement) og andre idrætsaktiviteter (15 procent). Begrænset antal anvender tilbuddene Lidt over halvdelen af de virksomheder, som har ordninger eller tilbud af varig karakter på motionsområdet, vurderer, at mellem 1-19 procent af medarbejderne gør brug af tilbudene. Kun hver tiende virksomhed vurderer, at mere end halvdelen af medarbejderne benytter sig af tilbuddet. 5

6 Almindeligt med økonomisk støtte 66 procent af de virksomheder, som har tilbud om motion, yder økonomisk støtte til de ansatte. Undersøgelsen viser en tendens til at private virksomheder i relativ høj grad yder økonomisk støtte til fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet som en del af arbejdsdagen 24 procent af virksomhederne har særlige ordninger eller initiativer, der fremmer medarbejdernes fysiske aktivitet i dagligdagen. Det mest anvendte initiativ er at indrette arbejdspladsen i forbindelse med placering af printere, kaffemaskine e.l. (17 procent). Herefter kommer opfordring til at tage trappen (6 procent), mens en mindre andel angiver, at der er en del fysisk arbejde, som en del af jobbet (2 procent). Effekten af motionstilbuddene Virksomheder med motionstilbud angiver, at de ansatte opnår større trivsel, et bedre arbejdsklima og en bevidsthed om motion. Positiv udvikling siden 2002 Der har siden 2002 været en vækst i andelen af virksomheder, der har aktiviteter, ordninger eller tilbud på motionsområdet. I 2002 havde 20 procent af virksomhederne tilbud. Dette tal er i 2005 steget til 44 procent. I 2005 er der generelt færre virksomheder, der vurderer at ordningerne vedr. motion har positive effekter. I 2002 angav hhv. 55 procent og 62 procent, at politikken i høj grad eller nogen grad havde medført bedre arbejdsklima og større trivsel. I 2005 vurderer ca. 37 procent, at dette har været tilfældet. Sammenligningerne skal tages med et forbehold, da spørgemetodikken er ændret i

7 4 Hovedresultater vedrørende rygning Otte af 10 virksomheder har rygepolitik 83 procent af virksomhederne har regler, der begrænser de ansattes rygning på arbejdspladsen, For private virksomheder har 81 procent regler. For de offentlige og halvoffentlige er det henholdsvis 93 og 97 procent. Rygeregler også udbredt i små virksomheder Rygeregler er mest udbredt blandt store virksomheder med mere end 100 ansatte (94 procent) og mindst udbredt blandt de mindre virksomheder med ansatte (78 procent). Rygeforbud på 3 af 10 virksomheder Rygning er helt forbudt inden døre på 29 procent af virksomhederne. 19 procent af virksomhederne tillader kun rygning i særlige rygerum eller rygekabiner. 12 procent tillader rygning overalt. På 36 procent af de offentlige arbejdspladser er rygning forbud inden døre for private virksomheder er andelen 28 procent. Reglerne overholdes i høj grad Overholdelse af regler er normalt ikke noget problem. 81 procent af de virksomheder, der har regler for rygning, angiver, at reglerne i høj grad overholdes. Hver femte virksomhed tilbyder hjælp til rygestop 21 procent af virksomhederne har tilbud, der kan hjælpe rygere, der gerne vil stoppe. For offentlige virksomheder er andelen 47 procent, for private kun 16 procent. Det er især store virksomheder, der har tilbud. Blandt virksomheder med 100 ansatte og derover tilbyder 45 procent hjælp til rygestop, hvor det blot er 14 procent for de mindre virksomheder med ansatte. Det er især rygestopkurser og økonomisk støtte til nikotinpræparater, der tilbydes. 7

8 God effekt af rygepolitikken 80 procent af virksomhederne angiver, at de har fået et bedre indeklima. 53 procent siger, at det har givet bedre trivsel, 18 procent, at de har fået større produktivitet og 11 procent færre sygedage. 37 procent angiver, at nogle medarbejdere er stoppet med at ryge. Stigning i andel, der har regler og rygeforbud Udviklingen går i retning af flere virksomheder med regler, der begrænser eller forbyder rygning. Fra 2002 er andelen steget fra 61 til 83 procent og andelen af virksomheder med totalt rygeforbud inden døre er i samme periode steget fra 9 til 29 procent. I 1997 var det blot 1,5 procent af virksomhederne, der havde indendørs rygeforbud. Selv om rygereglerne er blevet skrappere, er graden af overholdelse uændret meget høj. Der er ligeledes en tydelig stigning i andelen af virksomheder, der tilbyder de ansatte hjælp til rygestop. Fra 2002 til 2005 ses en stigning fra 8 til 21 procent. 5 Hovedresultater vedrørende alkoholpolitik mv. Ni ud af 10 virksomheder har en alkoholpolitik I 2005 havde 89 procent af alle virksomheder mere 10 eller flere ansatte en alkoholpolitik, der begrænser ansattes alkoholforbrug på arbejdspladsen. I 2002 gjaldt dette for 72 procent af virksomhederne. Reglerne gælder som oftest ikke kun virksomhedens egne ansatte. På 68 procent af virksomhederne med en alkoholpolitik skal kunder og andre besøgende overholde disse regler. Formelle vs. uformelle regler På 44 procent af virksomhederne er alkoholpolitikken udarbejdet som formelle, nedskrevne regler mens 45 procent har uskrevne regler. Formelle, nedskrevne regler om alkoholforbrug optræder hyppigere på offentlige virksomheder og virksomheder med flere end 50 ansatte, mens uformelle regler oftere ses på private virksomheder og virksomheder med færre end 50 ansatte. Hver fjerde virksomhed har totalforbud mod alkohol 23 procent af virksomheder med alkoholpolitik har indført et totalt forbud mod alkohol i arbejdstiden, mens 57 procent har et alkoholforbud i arbejdstiden undtaget ved særlige lejligheder. I praksis betyder dette, at 80 procent af alle 8

9 virksomheder har et forbud mod alkohol i normal arbejdstid mod 53 procent i Navnlig private virksomheder har indført et totalforbud mod alkohol, mens større virksomheder oftere har et alkoholforbud i arbejdstiden undtaget ved særlige lejligheder. Frokostøllen på vej ud I dag er alkohol tilladt på 11 procent af virksomhederne fx som en øl til frokost. Til sammenligning gjaldt dette for 56 procent af virksomhederne i Alkoholpolitikken overholdes på ni ud af 10 virksomheder 90 procent af virksomheder med en alkoholpolitik vurderer, at alkoholpolitikkerne i høj grad overholdes, mens 8 procent vurderer det i nogen grad. På brancheniveau er det navnlig virksomheder indenfor sundhed og velfærd (99 procent), at reglerne overholdes i høj grad. Lidt færre virksomheder, 90 procent, indenfor brancher som undervisning, pengeinstitut, finans mv. samt handel og reparation har samme vurdering. Indenfor branchen bygge og anlæg vurderer tre ud af fire virksomheder (75 procent), at reglerne i høj grad overholdes. Hver fjerde virksomhed har tilbud til ansatte med alkoholproblemer 25 procent af virksomheder med en alkoholpolitik har tilbud til ansatte med alkoholproblemer mod 15 procent i Virksomhedernes tilbud til sine ansatte varierer fra materialer om alkoholproblemer (6 procent) over eksterne rådgivere ved alkoholproblemer (6 procent) til faste procedurer for, hvordan alkoholproblemer tages op (12 procent). Offentlige virksomheder længst fremme med tilbud Seks ud af ti offentlige virksomheder har tilbud til ansatte med alkoholproblemer (59 procent). Til sammenligning gælder dette for henholdsvis 48 procent af halvoffentlige og 19 procent af private virksomheder. Jo flere ansatte des flere tilbud Der er en klar sammenhæng mellem virksomheden størrelse og dens tilbud ved alkoholproblemer. 63 procent af virksomheder med 100 eller flere ansatte har én eller anden form for tilbud til sine ansatte, mens dette gælder for 17 procent af virksomhederne med ansatte. 9

10 Alkoholpolitik har positive effekter på arbejdsmiljøet Blandt virksomheder med en alkoholpolitik vurderer ca. hver femte (19-21 procent), at dens regler, ordninger mv. på alkoholområdet i høj grad eller i nogen grad har medført bedre arbejdsklima, større trivsel blandt medarbejderne eller at nogle medarbejdere har reduceret deres alkoholforbrug. Mens ca. hver tiende virksomhed (9-12 procent) vurderer, at alkoholpolitikken har givet færre sygedage og arbejdsulykker. For fuldstændigheden skyld skal det nævnes, at relativt mange virksomheder (33-50 procent) ikke kan vurdere effekten af deres alkoholpolitik. 6 Hovedresultater vedrørende psykisk arbejdsmiljø/stress Halvdelen har initiativer I 2005 havde knap halvdelen af alle virksomheder en ordning, tilbud eller lignende i forhold til psykisk arbejdsmiljø og stress. Det er særligt de offentlige og halvoffentlige virksomheder samt virksomheder med mere end 50 ansatte, der har ordninger eller tilbud inden for området. Fx indgår temaet som en fast del af virksomhedens arbejdspladsvurdering (APV) og for knap hver femte virksomhed er psykisk arbejdsmiljø og stress et særligt indsatsområde for ledelsen, så det fx tages op i medarbejderudviklingssamtaler mv. Stor brancheforskel Frontløberne med hensyn til initiativer omkring det psykiske arbejdsmiljø og stress er undervisning (87 procent) samt sundhed og velfærd (91 procent). I modsætning hertil har knap hver 3. virksomhed indenfor bygge- og anlæg og 40 procent indenfor handel, reparation mv. ordninger, tilbud eller lignende. Det batter Knap 2/3 af virksomhederne vurderer, at indsatsen på det psykiske arbejdsmiljø har medført bedre arbejdsklima og større trivsel blandt de ansatte. Og 43 procent vurderer, at ordningen har medført en reduktion i sygedage. Antallet at arbejdsulykker vurderes i langt mindre grad at blive påvirket af initiativer omkring det psykiske arbejdsmiljø. 10

11 En del af virksomhedens ansvar I 2002 angav 83 procent af virksomhederne at arbejdspladsen har et medansvar for sine ansatte i forhold til stress. Dette er i 2005 øget således at 86 procent angiver at arbejdspladsen har et medansvar. Flere vil gøre noget Af de som ikke har gjort noget hidtil, har særligt de offentlige virksomheder planer om fælles indsatser omkring det psykisk arbejdsmiljø. I alt angiver 10 procent af virksomhederne, at de har planer om at arbejde med området. 11

Sundhedsstyrelsen Sundhedsfremmeordninger på arbejdspladser

Sundhedsstyrelsen Sundhedsfremmeordninger på arbejdspladser Sundhedsstyrelsen Sundhedsfremmeordninger på arbejdspladser 2005 Januar 2006 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk Indholdsfortegnelse Sammenfatning

Læs mere

SUNDHEDSFREMME PÅ ARBEJDSPLADSEN 2007 BILAG TIL RAPPORT

SUNDHEDSFREMME PÅ ARBEJDSPLADSEN 2007 BILAG TIL RAPPORT SUNDHEDSFREMME PÅ ARBEJDSPLADSEN 2007 2008 BILAG TIL RAPPORT Sundhedsfremme på arbejdspladsen 2007 Bilagsrapport Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Rambøll Management Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Undersøgelse af sundhedsfremme på arbejdspladser December 2002

Sundhedsstyrelsen Undersøgelse af sundhedsfremme på arbejdspladser December 2002 Sundhedsstyrelsen Undersøgelse af sundhedsfremme på arbejdspladser 2002 December 2002 Sundhedsstyrelsen Undersøgelse af sundhedsfremme på arbejdspladser 2002 December 2002 Indhold Side 1. Indledning...

Læs mere

Årets sundeste virksomhed 2009

Årets sundeste virksomhed 2009 Årets sundeste virksomhed 2009 Spørgeskemaet udgør medarbejdernes besvarelse til konkurrencen "Årets sundeste virksomhed 2009". Prisen "Årets sundeste virksomhed 2009" overrækkes af minister for sundhed

Læs mere

Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Rambøll Management

Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Rambøll Management SUNDHEDSFREMME PÅ ARBEJDSPLADSEN 2007 2008 Sundhedsfremme på arbejdspladsen 2007 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Rambøll Management Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Sundhedsledelse 2011

Sundhedsledelse 2011 Sundhedsledelse 2011 Ledelsens og lederes holdninger og udfordringer November 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 2 Resume... 2 Om undersøgelsen... 2 Hvilke sundhedsordninger

Læs mere

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange

Læs mere

Sundhed og trivsel på arbejdspladsen en strategisk og systematisk tilgang

Sundhed og trivsel på arbejdspladsen en strategisk og systematisk tilgang Sundhed og trivsel på arbejdspladsen en strategisk og systematisk tilgang Jørgen Falk, chefkonsulent Oplæg på konferencen Styrk trivsel og sundhed 15. juni 2010 Disposition Hvor langt er vi i Danmark?

Læs mere

Rygeregler på efterskoler

Rygeregler på efterskoler Børn, Unge & Rygning Kræftens Bekæmpelse 2010 Rygeregler på efterskoler Skoleåret 2009-2010 Formål Denne rapport ser på om processen med øgede rygerestriktioner på efterskoler er fortsat og hvordan efterskolerne

Læs mere

Har I totalt rygeforbud på virksomhedens matrikel (altså såvel indenfor som udenfor)? 76%

Har I totalt rygeforbud på virksomhedens matrikel (altså såvel indenfor som udenfor)? 76% Notat Rygning i erhvervslivet Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Rygning bliver stadig mindre udbredt blandt danskerne, og mange steder er det ikke længere tilladt at ryge. Dansk Erhverv har i juni 2014 undersøgt,

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær,

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær, 7. KOMPETENCE- OG UDDANNELSESBEHOV Sikkerhedsrepræsentanternes oplevelse af egne kompetencer i forhold til deres hverv som Sikkerhedsrepræsentant er et centralt emne i undersøgelsen. Det generelle billede

Læs mere

Notat. Sundhed på arbejdspladsen. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM. Over halvdelen har ikke sundhedstiltag

Notat. Sundhed på arbejdspladsen. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM. Over halvdelen har ikke sundhedstiltag Notat Sundhed på arbejdspladsen Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Medarbejderens sundhed har stor betydning for en arbejdsgiver, da det har betydning for hvor mange sygedage de vil tage i løbet af et år,

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Arbejdstidens måltider fra et dansk perspektiv

Arbejdstidens måltider fra et dansk perspektiv Arbejdstidens måltider fra et dansk perspektiv Michael Søgaard Jørgensen, DTU Bent Egberg Mikkelsen, DTU Anne Vibeke Thorsen, DTU Workshop, ØFN, 11. september 2008 Oversigt Overordnet om arbejde, sundhed

Læs mere

Sundhedsundersøgelse

Sundhedsundersøgelse Sundhedsundersøgelse Hovedkonklusioner Virksomhedens kostordninger: 73 af deltagerne har en kostordning gennem arbejdspladsen. Frugt- og kantineordning er de mest benyttede. Jo flere ansatte virksomheden

Læs mere

Notat til orientering om status på arbejdet med røgfri arbejdstid i Københavns Borgerservice

Notat til orientering om status på arbejdet med røgfri arbejdstid i Københavns Borgerservice KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Stabe NOTAT Til Økonomiudvalget Notat til orientering om status på arbejdet med røgfri arbejdstid i Københavns Borgerservice Indledning Økonomiudvalget blev

Læs mere

Delpolitik om Sundhed for ansatte i Gentofte Kommune

Delpolitik om Sundhed for ansatte i Gentofte Kommune Delpolitik om Sundhed for ansatte i Gentofte Kommune 1. Indledning 2. Formål med politikken 3. Mål med politikken Denne delpolitik omhandler sundhed for alle ansatte i kommunen. Sundhed defineres som selvvurderet

Læs mere

Sundhedsledelse i holdninger og handlinger

Sundhedsledelse i holdninger og handlinger Sundhedsledelse i holdninger og handlinger Ledernes Hovedorganisation Juni 2008 1. Indledning For blot få år siden var den enkeltes sundhed overvejende en privat sag. I dag er det under opbrud. Flere og

Læs mere

NOTAT. Sundheds- og Sygefraværspolitik 10. september 2010. Sundhedspolitik

NOTAT. Sundheds- og Sygefraværspolitik 10. september 2010. Sundhedspolitik NOTAT Sundheds- og Sygefraværspolitik 10. september 2010 Sundhedspolitik I departementet vil vi gerne være med til at skabe rammerne for en god og sund livsstil og et trygt arbejdsmiljø. Som led i dette,

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

Lev livet - længere - om arbejdsmiljø og sundhed i hotel- og restaurationsbranchen

Lev livet - længere - om arbejdsmiljø og sundhed i hotel- og restaurationsbranchen Lev livet - længere - om arbejdsmiljø og sundhed i hotel- og restaurationsbranchen Arbejdsmiljøcirkel GODT ARBEJDSMILJØ Tekst: Foto: Design: Peter T. Petersen og Signe Bonnén Magnesium Topp AD ISBN: 87-7904-124-8

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Marts 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Dette faktaark

Læs mere

Notat. Retningslinjer for rygning

Notat. Retningslinjer for rygning Notat Center for Politik og Organisation Stengade 59 3000 Helsingør Dato 05.03.14 Sagsbeh. pho44 Retningslinjer for rygning Formål Blandt KRAM faktorerne Kost, Rygning, Alkohol og Motion er rygning den

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning fordelt på køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning blandt ledere og medarbejdere...

Læs mere

Personalepolitik. Sundhedspolitik. Kvalitet Døgnet Rundt

Personalepolitik. Sundhedspolitik. Kvalitet Døgnet Rundt Personalepolitik Sundhedspolitik Kvalitet Døgnet Rundt Sundhedspolitik Som sygehus véd vi, hvordan livsstil og arbejdsmiljø påvirker den enkeltes sundhed. Da mange medarbejdere hver dag bruger en stor

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet kræver kompetencer. Arbejdet med arbejdsmiljø på FTF området

Arbejdsmiljøarbejdet kræver kompetencer. Arbejdet med arbejdsmiljø på FTF området Arbejdsmiljøarbejdet kræver kompetencer Arbejdet med arbejdsmiljø på FTF området FTF dokumentation nr. 3 2017 Side 2 Indholdsfortegnelse Forord 3 Styrk arbejdsmiljøarbejdet! Kapitel 1 4 Baggrund og hovedresultater

Læs mere

Sunde kontorer. arbejdsmiljø og livsstil. Arbejdstilsynet

Sunde kontorer. arbejdsmiljø og livsstil. Arbejdstilsynet Sunde kontorer arbejdsmiljø og livsstil Arbejdstilsynet Sunde kontorer arbejdsmiljø og livsstil Vores sundhed afhænger af mange ting arbejdsmiljø, livsstil og levevilkår i det hele taget. Arbejdspladsen

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe 2008 Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe O:\CSFIA1\M E T T E\Sager i gang\sundhedsprofil 2008\Sundhedsprofil 2008 indhold til tryk2.doc

Læs mere

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 1 Indhold Mobning blandt psykologer... 3 Hvem er bag mobning... 8 Mobning og sygefravær... 9 Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 Konflikter blandt psykologer... 11 Konflikter fordelt på køn og alder...

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

01-08-2011. Sagsnr. 2011-50874. Dokumentnr. 2011-405954. Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken 2011-14

01-08-2011. Sagsnr. 2011-50874. Dokumentnr. 2011-405954. Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken 2011-14 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT 01-08-2011 Sagsnr. 2011-50874 Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken 2011-14 Dokumentnr. 2011-405954 Sundhedspolitik

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Sundhed. på DIN arbejdsplads. Randers Kommune

Sundhed. på DIN arbejdsplads. Randers Kommune Sundhed på DIN arbejdsplads Randers Kommune Sundhed på DIN arbejdsplads Vi tilbringer alle en stor del af vores liv på arbejdsmarkedet. Derfor er det naturligt, at arbejdspladserne sætter sundhed på dagordenen,

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Resume Sundhedsprofil Allerød 2010 Hvad er sundhedsprofilen? Sundhedsprofilen er baseret på spørgeskemaundersøgelsen Hvordan har du det? 2010, som blev udsendt til en kvart million danskere fra 16

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen 6. februar 2014 Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen FOA har i perioden d. 1.-11. november 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om sundhedstilbud

Læs mere

Indhold. Sundhed og trivsel i VandCenter Syd as v. Finn Mollerup. Sundhedsstrategi. Motion i arbejdstiden

Indhold. Sundhed og trivsel i VandCenter Syd as v. Finn Mollerup. Sundhedsstrategi. Motion i arbejdstiden Sundhed og trivsel i VandCenter Syd as v. Finn Mollerup Temadag om arbejdsmiljø Tirsdag den 28. februar 2017 Indhold Sundhedsstrategi Motion i arbejdstiden Sundhedsordning og Sundhedsforsikring Kolleganetværk

Læs mere

SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads?

SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads? SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads? HVORFOR SUNDHEDS ARBEJDE? Vi tilbringer omkring halvdelen af vores vågne timer på arbejdspladsen. Derfor betyder arbejdspladsen

Læs mere

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Resultater fra Sundhedsprofilen 2013 Sundhedsprofilen 2013 er udarbejdet af Region Hovedstaden,

Læs mere

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød Sundhedsprofil 2013 Rudersdal Kommune RUDERSDAL KOMMUNE Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej 36 3460 Birkerød Åbningstid Mandag-onsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17 Fredag kl. 10-13

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sundhedsfremme på arbejdspladsen

At-VEJLEDNING. Sundhedsfremme på arbejdspladsen At-VEJLEDNING F.5.2 April 2002 Sundhedsfremme på arbejdspladsen Vejledning om virksomhedernes arbejde med sundhedsfremme med henblik på at erhverve arbejdsmiljøcertifikat 2 Denne vejledning er en af flere

Læs mere

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne FAKTA Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne Forebyggelse ifølge danskerne er en ny rapport fra TrygFonden og Mandag Morgen, som kortlægger danskernes holdninger til forebyggelsespolitik. I det følgende

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Evaluering af regeringens vækstudspil

Evaluering af regeringens vækstudspil Evaluering af regeringens vækstudspil Regeringen fremlagde 8. maj et udspil til en vækstpakke. Udspillet indeholder forslag til en lang række tiltag, som skal forbedre rammevilkårene for virksomheder lige

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

af borgerne i Rudersdal Kommune har en kronisk sygdom

af borgerne i Rudersdal Kommune har en kronisk sygdom 49 % af borgerne i Rudersdal Kommune har en kronisk sygdom RUDERSDAL KOMMUNE Øverødvej 2, 2840 Holte Tlf. 46 11 00 00 Fax 46 11 00 11 rudersdal@rudersdal.dk www.rudersdal.dk Åbningstid Mandag-onsdag kl.

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi

Arbejdsmiljøstrategi Arbejdsmiljøstrategi 2008-2012 Vedtaget af hoved-med den 7. april 2008 Godkendt i Viborg Byråd den 25. juni 2008 2 Sådan blev arbejdsmiljøstrategien lavet! Processen vedrørende udarbejdelse af arbejdsmiljøstrategien

Læs mere

Sundhedsstrategi. Sundhed, sundhedsmål, sundhedsstrategi, sundhedsindsatser og måling af sundhedsindsatser. Oktober

Sundhedsstrategi. Sundhed, sundhedsmål, sundhedsstrategi, sundhedsindsatser og måling af sundhedsindsatser. Oktober Sundhedsstrategi Sundhed, sundhedsmål, sundhedsstrategi, sundhedsindsatser og måling af sundhedsindsatser 012 Oktober Sundhedsstrategi Banedanmark HR Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner, 2009, hele stikprøven Overblik over data: Side 1 af 88. år er du. år er du. år er du

Monitorering af danskernes rygevaner, 2009, hele stikprøven Overblik over data: Side 1 af 88. år er du. år er du. år er du Overblik over data: Side 1 af 88 Kvinde Mand 15-19 år 20-29 år 30-39 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år og Abs % Under 15 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15-19 år 395 8 192 8 203 8 395 100 0 0

Læs mere

Konsekvenser af besparelser på skoleområdet

Konsekvenser af besparelser på skoleområdet ANALYSENOTAT Konsekvenser af besparelser på skoleområdet 1. februar 2012 Otte ud af 10 lærere på besparelsesramte skoler vurderer, at kvaliteten i folkeskolen er blevet lavere som en konsekvens af besparelserne.

Læs mere

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Automatisering og digitalisering Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6 1 Indholdsfortegnelse Hovedresultater:... 3 Sygefravær... 4 Køn... 5 Alder... 5 Hjemmeboende børn... 5 Sektor... 6 Stillingsniveau... 6 Balancen mellem arbejde og privatliv... 7 God nærmeste leder... 7

Læs mere

Idékatalog. Få en sund hverdag - på arbejde og derhjemme

Idékatalog. Få en sund hverdag - på arbejde og derhjemme Idékatalog Få en sund hverdag - på arbejde og derhjemme Vil din arbejdsplads gerne sætte sundhedsog trivselsprojektet i gang med et fælles arrangement for alle på arbejdspladsen? Eller arbejde med motivation

Læs mere

Attraktiv arbejdsplads - hvordan?

Attraktiv arbejdsplads - hvordan? Attraktiv arbejdsplads - hvordan? Program Præsentation af projekt fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i København Refleksion/spørgsmål Gruppesnak om jeres erfaringer med at gøre arbejdspladser attraktive

Læs mere

DRC har udarbejdet en folder der mere detaljeret beskriver reglerne og fortolkningerne af den nye lov. Folderen kan rekvireres i sekretariatet.

DRC har udarbejdet en folder der mere detaljeret beskriver reglerne og fortolkningerne af den nye lov. Folderen kan rekvireres i sekretariatet. Forslag til rygepolitik Indhold: Situationen Krav til rygepolitikken Hvordan aftales rygepolitikken? Forskellige forslag til rygepolitik for: 1. Små værtshuse og udskænkningssteder (under 40m 2 ) 2. Serveringssteder

Læs mere

Politik vedrørende sundhedsfremme for ansatte i Københavns Kommune (evalueret i CSO 22. januar 2015)

Politik vedrørende sundhedsfremme for ansatte i Københavns Kommune (evalueret i CSO 22. januar 2015) NOTAT Politik vedrørende sundhedsfremme for ansatte i Københavns Kommune (evalueret i CSO 22. januar 2015) Med afsæt i aftalerne om trivsel og sundhed fra 2011 1, hvoraf det fremgår, at der i kommunens

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt bibliotekarer Mobning køn Mobning aldersfordelt...

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt bibliotekarer Mobning køn Mobning aldersfordelt... 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt bibliotekarer... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet

Læs mere

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning 4. december 2012 Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning Denne undersøgelse omhandler danskernes vurdering af stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og risiko

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk København, september 2012 Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Service skaber forretning i alle brancher. November 2012

VÆKST BAROMETER. Service skaber forretning i alle brancher. November 2012 VÆKST BAROMETER November 2012 skaber forretning i alle brancher til kunderne er en del af hverdagen i det store flertal af regionens virksomheder. Det gælder de traditionelle serviceerhverv, hvor service

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Udviklingssamtaler og dialog

Udviklingssamtaler og dialog Udviklingssamtaler og dialog Undersøgelse om Lederudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Den daglige dialog Lederne Marts 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt

Læs mere

SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE PÅ ARBEJDSPLADSER

SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE PÅ ARBEJDSPLADSER SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE PÅ ARBEJDSPLADSER Sundhedsfremme og forebyggelse på arbejdspladser Arbejdspladsens betydning for sundhed Arbejdspladsen har stor betydning for og indflydelse på vores sundhed,

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG ARBEJDSMILJØRAPPORT 2014 FRA OMRÅDEUDVALGET TILBAGEMELDING TIL HOVEDUDVALGET

SUNDHED OG OMSORG ARBEJDSMILJØRAPPORT 2014 FRA OMRÅDEUDVALGET TILBAGEMELDING TIL HOVEDUDVALGET Sundhed og Omsorg SUNDHED OG OMSORG ARBEJDSMILJØRAPPORT 2014 FRA OMRÅDEUDVALGET TILBAGEMELDING TIL HOVEDUDVALGET Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 0 ARBEJDSMILJØRAPPORT

Læs mere

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013.

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013. FOA Kampagne og Analyse 16. august 2013 Det siger FOAs medlemmer om konflikter på arbejdspladsen FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

N O T A T. Personalesundhedspolitik i Ringkøbing-Skjern Kommune.

N O T A T. Personalesundhedspolitik i Ringkøbing-Skjern Kommune. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 11. august 2008 Sagsnummer 2007021344A Personalesundhedspolitik i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Røgfri arbejdstid I Kræftens Bekæmpelse I Røgfri arbejdstid. - hvordan sikres den gode proces? colourbox

Røgfri arbejdstid I Kræftens Bekæmpelse I Røgfri arbejdstid. - hvordan sikres den gode proces? colourbox Røgfri arbejdstid I Kræftens Bekæmpelse I 2016 Røgfri arbejdstid - hvordan sikres den gode proces? Røgfri arbejdstid hvorfor? Røgfri arbejdstid er et effektivt redskab til både at forebygge rygestart,

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Psykisk arbejdsmiljø...

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Sundhed i kommunerne Sundhedsloven trådte i kraft den 1. januar 2007. Loven erstatter

Læs mere

Udkast til revision af Sundhedspolitik for Ringsted Kommune 2011-2014

Udkast til revision af Sundhedspolitik for Ringsted Kommune 2011-2014 Udkast til revision af Sundhedspolitik for Ringsted Kommune 2011-2014 - Med hjertet i midten Byrådets Vision Ringsted, en kommune med sunde og fysisk aktive borgere 1 Indhold: 1. Indledning ved Ringsted

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR PÅ FORKANT PÅ FORKANT Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad kan vi gøre i dag? Status:

Læs mere

Personalepolitik. Frederikssund kommune

Personalepolitik. Frederikssund kommune Personalepolitik Frederikssund kommune Vi har fokus på opgaven I Frederikssund Kommune er vi ca. 4.500 medarbejdere og ledere, der skal samarbejde om at løse opgaverne professionelt og samtidigt arbejde

Læs mere

Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner

Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner Kapitel 8 Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner 73 Blandt svarpersoner, der har usunde sundhedsvaner, ønsker kvinder oftere end mænd at ændre sundhedsvaner.

Læs mere

Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner

Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner Kapitel 8 Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner 73 Blandt svarpersoner, der har usunde sundhedsvaner, ønsker kvinder oftere end mænd at ændre sundhedsvaner.

Læs mere

Region Midtjylland. Rygepolitik i Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 17

Region Midtjylland. Rygepolitik i Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 17 Region Midtjylland Rygepolitik i Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 17 Forslag til Rygepolitik for Region Midtjylland Folketinget har den 29. maj vedtaget en lov

Læs mere

Sundhedsfremme. Derfor vejledning om sundhedsfremme

Sundhedsfremme. Derfor vejledning om sundhedsfremme Sundhedsfremme Derfor vejledning om sundhedsfremme Medarbejdernes sundhed er et højt prioriteret regionalt indsatsområde. Sundhedsfremmende indsatser på de regionale arbejdspladser medvirker til at forbedre

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Dagsorden HAU. Dagsordenspunkter

Dagsorden HAU. Dagsordenspunkter Dagsorden HAU Mødedato: Mandag den 19. september 2011 Starttidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale: Lokal 13, ÆNDRING KAN FOREKOMME Journalnummer: - Deltagere:

Læs mere

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Sundhed og forebyggelse Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Helle Gullacksen, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks sundhedsindsats Peter Hamborg Faarbæk, 3F: 3F s sundhedsprojekt

Læs mere

Rådgivningscentre private kunder 10 mia. kr. i balance Ca. 360 ansatte Full-service bank

Rådgivningscentre private kunder 10 mia. kr. i balance Ca. 360 ansatte Full-service bank Rådgivningscentre 150.000 private kunder 10 mia. kr. i balance Ca. 360 ansatte Full-service bank Dagens pointe slide Sundhed, Trivsel, Psykisk- og Fysisk arbejdsmiljø kan succesrigt integreres i strategiarbejdet.

Læs mere

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet F O A f a g o g a r b e j d e Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet FOA-medlemmernes sundhed FOA Fag og Arbejde 1 Politisk ansvarlig:

Læs mere

STRESS Lederne April 2015

STRESS Lederne April 2015 STRESS Lederne April 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet med baggrund i WHO-5 trivselsindekset, hvor mange respondenter der kan være i stor risiko for depression eller stressbelastning, kan

Læs mere

Arbejdsmiljø, strategier og konsekvenser i relation til rygepolitikker

Arbejdsmiljø, strategier og konsekvenser i relation til rygepolitikker Arbejdsmiljø, strategier og konsekvenser i relation til rygepolitikker Seniorforsker Vilhelm Borg Arbejdsmiljøinstituttet Temadebat Røgfrihed på arbejdspladsen Århus 28.04.2005 Risikovurdering Udsættelse

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø, konflikter mobning og sexchikane

Psykisk arbejdsmiljø, konflikter mobning og sexchikane Psykisk arbejdsmiljø, konflikter mobning og sexchikane Lederne Maj 16 Indledning Undersøgelsen sætter fokus på den aktuelle status for det psykiske arbejdsmiljø og konfliktniveauet på arbejdspladserne.

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår FOA Kampagne og Analyse Januar 2012 Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår Dette notat fortæller om FOAs arbejdsmiljørepræsentanter deres udfordringer, vilkår og ikke mindst muligheder for at

Læs mere

Etiske overvejelser. Sundhedsfremme på arbejdspladsen. En vejledning

Etiske overvejelser. Sundhedsfremme på arbejdspladsen. En vejledning Etiske overvejelser Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Etiske overvejelser Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Udgivet af Sund By Netværket 2012. Denne vejledning er del af en serie

Læs mere