Roskilde, august 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roskilde, august 2008"

Transkript

1 ORD PÅ HANDLING HANDLING PÅ ORD ORD PÅ HANDLING HANDLING PÅ ORD ORD PÅ HANDLING HANDLING PÅ ORD ORD PÅ HANDLING HANDLING PÅ ORD ORD PÅ HANDLING HANDLING PÅ ORD ORD PÅ HANDLING HANDLING PÅ ORD ORD PÅ HANDLING HANDLING PÅ ORD ORD PÅ HANDLING HANDLING PÅ ORD ORD PÅ HANDLING HANDLING PÅ ORD ORD PÅ HANDLING HANDLING PÅ ORD ORD PÅ HANDLING HANDLING PÅ ORD ORD PÅ HANDLING HANDLING PÅ ORD ORD PÅ HANDLING HANDLING PÅ ORD ORD PÅ HANDLING HANDLING PÅ ORD ORD PÅ HANDLING HANDLING PÅ ORD ORD PÅ HANDLING HANDLING PÅ ORD ORD PÅ HANDLING HANDLING PÅ ORD ORD PÅ HANDLING HANDLING PÅ ORD ORD Ord PÅ på HANDLING handling HANDLING handling PÅ ORD på ORD ord PÅ HANDLING HANDLING PÅ ORD ORD PÅ HANDLING HANDLING PÅ ORD ORD En evaluering PÅ HANDLING af HANDLING PÅ ORD ORD PÅ HANDLING HANDLING PÅ Mit ORD barn ORD PÅ HANDLING min skole HANDLING mit ansvar PÅ ORD ORD PÅ HANDLING Et toårigt HANDLING udviklingsprojekt PÅ ORD ORD om PÅ HANDLING HANDLING PÅ ORD ORD PÅ HANDLING HANDLING interkulturelt PÅ ORD skole-hjem ORD PÅ samarbejde HANDLING HANDLING PÅ ORD ORD PÅ HANDLING HANDLING PÅ ORD ORD PÅ HANDLING Marta HANDLING Padovan PÅ Özdemir ORD ORD PÅ HANDLING HANDLING PÅ ORD ORD PÅ HANDLING HANDLING PÅ ORD ORD PÅ HANDLING Roskilde, august 2008 HANDLING PÅ ORD ORD PÅ HANDLING HANDLING PÅ ORD ORD PÅ HANDLING HANDLING PÅ ORD ORD PÅ HANDLING HANDLING PÅ ORD ORD PÅ HANDLING HANDLING PÅ ORD ORD PÅ HANDLING HANDLING PÅ ORD ORD PÅ HANDLING HANDLING PÅ ORD ORD PÅ HANDLING HANDLING PÅ ORD ORD PÅ HANDLING HANDLING PÅ ORD ORD PÅ HANDLING HANDLING PÅ ORD ORD PÅ HANDLING HANDLING PÅ ORD ORD PÅ HANDLING HANDLING PÅ ORD ORD PÅ HANDLING HANDLING PÅ ORD ORD PÅ HANDLING HANDLING PÅ ORD ORD PÅ HANDLING HANDLING PÅ ORD ORD PÅ HANDLING HANDLING PÅ ORD ORD PÅ HANDLING HANDLING PÅ ORD ORD PÅ HANDLING HANDLING PÅ ORD ORD PÅ HANDLING HANDLING PÅ ORD ORD PÅ HANDLING HANDLING PÅ ORD ORD PÅ HANDLING HANDLING PÅ ORD HANDLING PÅ ORD ORD PÅ HANDLING HANDLING PÅ ORD ORD PÅ HANDLING HANDLING PÅ ORD ORD PÅ HANDLING HANDLING PÅ ORD ORD PÅ HANDLING HANDLING PÅ ORD ORD PÅ HANDLING HANDLING PÅ ORD ORD PÅ HANDLING HANDLING PÅ ORD ORD PÅ HANDLING HANDLING PÅ ORD ORD PÅ HANDLING HANDLING PÅ ORD ORD PÅ HANDLING HANDLING PÅ ORD ORD PÅ HANDLING HANDLING PÅ ORD ORD PÅ HANDLING HANDLING PÅ ORD HANDLING PÅ ORD ORD PÅ HANDLING HANDLING PÅ ORD ORD PÅ HANDLING HANDLING PÅ ORD ORD PÅ HANDLING HANDLING PÅ ORD ORD PÅ HANDLING HANDLING PÅ ORD ORD PÅ HANDLING HANDLING PÅ ORD ORD PÅ HANDLING HANDLING PÅ ORD ORD PÅ HANDLING HANDLING PÅ ORD ORD PÅ HANDLING HANDLING PÅ ORD ORD PÅ HANDLING HANDLING PÅ ORD ORD PÅ HANDLING HANDLING PÅ ORD ORD PÅ HANDLING HANDLING PÅ ORD HANDLING PÅ ORD ORD PÅ HANDLING HANDLING PÅ ORD ORD PÅ HANDLING HANDLING PÅ ORD ORD PÅ HANDLING HANDLING PÅ ORD ORD PÅ HANDLING HANDLING PÅ ORD ORD PÅ HANDLING HANDLING PÅ ORD ORD PÅ HANDLING HANDLING PÅ ORD ORD PÅ HANDLING HANDLIN

2 Forord Det toårige udviklingsprojekt, Mit barn min skole mit ansvar, har formet sig som en rejse ud i kulturmødernes pædagogiske landskab. Rejsen har budt på unikke fortællinger om Tjørnegårdskolens medarbejdere, forældre og elever, som alle bidrager til skolens kulturelle mangfoldighed. I særdeleshed har de projektdeltagende lærere og kulturelle minoritetsfamilier bidraget med et uvurderligt engagement, villighed til udvikling og fortællinger om det interkulturelle skolehjem samarbejde, hvilket de skal have stor tak for. På baggrund af disse bidrag har det været muligt at forfatte indeværende evalueringsrapport, Ord på handling handling på ord, som forsøger at beskrive de læringsrum og læringsprocesser, der er opstået i udviklingen af det interkulturelle skole-hjem samarbejdes praksis. Projektets læringsrum og læringsprocesser har været præget af dialog og kritisk refleksion, hvorfor projektets resultater og erfaringer er blevet produceret i et fordringsfuldt samspil mellem undertegnet, projektets udviklingskonsulent, og aktørerne i det interkulturelle skolehjem samarbejde på Tjørnegårdskolen. I det udfordrende arbejde med udviklingen af det interkulturelle skole-hjem samarbejde har projektets styregruppe præsenteret uundværlige vidensressourcer og sparring, som har bidraget til at relatere og forankre projektet i den samlede skolevirksomhed og til stadighed givet nye perspektiver på og refleksioner over projektets praktiske udmøntning. Udviklingsprojektet har således formået på en og samme tid at blive en del af den interkulturelle pædagogiske praksis, som det har forsøgt at udvikle, hvilket har bidraget til en af rapportens vigtigste pointer; at praksisudvikling kræver refleksion og at refleksionen bliver autentisk og nærværende i en handlende praksis. A little more action, a little less conversation (Elvis Presley, i Molin 2006: 70) Marta Padovan Özdemir, Projektets udviklingskonsulent Roskilde, 23. august 2008 Forsidebillede: Pervan, Ivo (2000), Korcula (158), Croatia. Coast and Sea, Studio Pervan, Split 2

3 INDHOLD 1. SAMMENFATNING MULTIKULTURALISTISK FORSTÅELSESRAMME PROFESSIONALISERING AF DET INTERKULTURELLE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE HVAD GØR EN FORSKEL? SÆRLIG INDSATS OG MAINSTREAMING INDLEDNING VIDENSFELT MELLEM LOV, NORM OG PÆDAGOGISK UDVIKLING VÆRDIER OG NORMER I DET GENERELLE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE ADMINISTRATION AF DET JURIDISKE GRUNDLAG FOR SKOLE-HJEM SAMARBEJDE EN SÆRLIG INDFORSTÅETHED DET KULTURALISEREDE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE AT SKABE SAMMENHÆNG DET DIALOGISKE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE PLURALISTISK OG INTERKULTURELT SKOLE-HJEM SAMARBEJDE BEGREBSAFKLARING SKOLE-HJEM SAMARBEJDE OG FORÆLDRESAMARBEJDE ETSPROGET TOSPROGET MAJORITET MINORITET DISKRIMINATION DIREKTE DISKRIMINATION INDIREKTE DISKRIMINATION OPLEVET DISKRIMINATION MONOKULTUREL - MULTIKULTUREL - INTERKULTUREL RESSOURCESTÆRK RESSOURCESVAG UDVIKLINGSPROJEKTETS PRINCIPIELLE UDGANGSPUNKTER KOMPLEKS KULTURFORSTÅELSE RELATIONEL POSITIONERING KRITISK MULTIKULTURALISME INTERKULTUREL KOMPETENCE DET PROFESSIONELLE ANSVAR ANERKENDENDE OG DIALOGISK SAMARBEJDSKULTUR UDVIKLINGSPROJEKTETS STRUKTURELLE RAMMER PROJEKTETS TILBLIVELSE NY SKOLELEDELSE ET GRUNDVILKÅR INDSATSOMRÅDE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE PROJEKTBESKRIVELSEN TIDEN 47 3

4 7. PROJEKTETS UDVIKLINGSFORLØB POSITIONERING SKRIFTLIGT OPLYSNINGSARBEJDE OG FORMIDLING Brug af skolens elektroniske medier Afrapportering til projektets styregruppe DELTAGELSE I RÅD OG UDVALG HVERVNING AF PROJEKTDELTAGERE ARBEJDSGRUPPE FOR FLERKULTUREL ÅRSFEST ARBEJDSGRUPPE FOR INDSATSOMRÅDET SKOLE-HJEM SAMARBEJDE ETNISK RÅD OG DEN KULTURELT MANGFOLDIGE FORÆLDREGRUPPE FORÆLDREKURSER FOR KULTURELLE MINORITETSFORÆLDRE POSITIONERING UDADTIL UDVIKLING LÆRINGSRUM I MIT BARN MIN SKOLE MIT ANSVAR Læringsrum i projektet Supervision af skoleledelsen Læringsrum udenfor projektet Forældremøder Skolebestyrelsens dialogmøde Flerkulturel årsfest Middag på tværs Uformel samtale Oplæg og workshop for lærergruppen Interkulturel kommunikation At spørge så man bliver klogere Interkulturelt skole-hjem samarbejde i praksis. Hvad er på spil og hvad gør en forskel? Udsættelse af projektet Cooperative learning i det interkulturelle skole-hjem samarbejde Øget inddragelse af kulturelle minoritetsforældre At stå på egne ben FORANKRING EN MULTIKULTUREL SKOLE INTEGRATIONSRÅDET ETNISK RÅD UDVIKLINGSPLAN FOR SKOLE-HJEM SAMARBEJDE 04/05 OG 05/ SFO ENS FORÆLDREFOLDER TJØRNEGÅRDSKOLENS KVALITETSRAPPORT 06/ ROSKILDE KOMMUNES SKOLEPOLITIK ET MULTIKULTURELT AFSÆT SAMARBEJDE MED TRE KULTURELLE MINORITETSFAMILIER METODER OG ORGANISERING DEN NARRATIVE METODE Sprog og fortælleformer Brug af tolk Narrativets udviklingspotentiale Spørgeguides KRITISKE FORBEHOLD FOR DEN NARRATIVE METODE HVORFOR SÅ ALLIGEVEL DEN NARRATIVE METODE? AT SKABE BÆREDYGTIGE RELATIONER Etablering 88 4

5 Fælles bevidsthed At gøre projektet relevant for forældrene Anonymitet Udvikling At åbne læringsrum Afslutning TRE FAMILIER TRE HISTORIER TRE UDVIKLINGSFORLØB FAMILIEN AKDENIZ Data Fortællingen om familien Akdeniz Det første møde med Gül Det første møde med Güls forældre Første hjemmebesøg hos forældrene Uddannelse Manglende dialog At handle Den kulturelle anderledeshed Drømmen At gøre en konkret forskel Forældrenes evaluering af udviklingsforløbet Set fra børnehøjde FAMILIEN BARDAKCI Data Fortællingen om familien Bardakci Det første møde med Sebiha Det første møde med Sebihas forældre Hjemme hos familien Bardakci Mellem to skolesystemer Forældre-barn relation Forældre-lærer relation Forståelse af skolen Tosprogethed og den kulturelle minoritetsdimension Information og mødedeltagelse Kollektiv mobilisering Forældrenes evaluering af projektet Set fra børnehøjde FAMILIEN SAID Data Fortællingen om familien Said Mit første møde med Khalid Mit første møde med Khalids forældre Hjemme hos familien Khalid Relation til skolen og de pædagogiske institutioner Kulturen og individet Forældrenes ambitioner og opdragelse Deltagelse på forældremøder Etnisk forskelsbehandling Misforståelse Udviklingsarbejde på sidelinjen Forberedelse der rykker Den socialpædagogiske indsats Forældrenes evaluering af projektet DELKONKLUSION FÆLLES BEVIDSTHED SOCIALPÆDAGOGISK INDSATS KOMMUNIKATION TIDEN 111 5

6 9.3.5 UDSATHED DISKRIMINATION KOLLEKTIV MOBILISERING ET PARALLELLØB PROFESSIONEL KVALIFICERING AF DET INTERKULTURELLE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE ORGANISERING OG METODER INTERKULTUREL KOMMUNIKATION Kulturel selvforståelse Kulturel forforståelse Erfaringspositioner Fixpunkter DET ÅBNE SPØRGSMÅL SUPERVISION Supervisionens grundtræk Roller i supervisionen Supervisionens forløb Lærernes forventninger De kulturelle minoritetsforældre Konsulenten Rådgivning og udvikling af egen praksis Idealer Gensidig og fælles forståelse Tryghed Dialog Lærerens formidling Tid og forberedelse Tolkning Refleksion over egen praksis Handling i praksis En fremadrettet evaluering Lærernes evaluering af supervisionsforløbet Tid til samarbejde tid til refleksion Nye perspektiver på egen praksis Interkulturelle kommunikationsredskaber Lærernes evaluering af udviklingen i det interkulturelle skole-hjem samarbejde ANALYSE AF LÆRERNES UDVIKLINGSPUNKTER FOR PRAKSIS I DET INTERKULTURELLE SKOLE- HJEM SAMARBEJDE HVORFOR INVITERES FORÆLDRENE? Fysisk placering I centrum for samtalen FORVENTNINGER DAGSORDEN Forberedelse Inddragelse TALETID OG TALERET Når læreren tier AT STILLE ÅBNE SPØRGSMÅL Et fælles samtalegrundlag At undgå misforståelser Tolkning FORMIDLING AF ELEVENS STANDPUNKT EJERSKAB OG AFTALER OPFØLGNING OG EVALUERING 138 6

7 10.3 DELKONKLUSION EN INTERKULTURALISERENDE SKOLE INTERKULTUREL SKOLEUDVIKLING BETRAGTNINGER OVER SKOLEUDVIKLING UDVIKLINGSPLAN 06/ LEDELSESVÆRDIER FORÆLDREFOLDER NÅR PLEJER BLIVER UDFORDRET DISKUSSION KATEGORISERING OPDRAGELSE, UDDANNELSE OG/ELLER EMPOWERMENT DET PROFESSIONELLE ANSVAR KVANTITET OG/ELLER KVALITET MAINSTREAMING ELLER SÆRLIGE INDSATSER VIDENSKABELIGGØRELSE EN SOCIALPÆDAGOGISK INDSATS KONKLUSION ANBEFALINGER AT DEFINERE DET GODE INTERKULTURELLE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE DEN INTERKULTURELLE DIMENSION OG DEN RUMMELIGE SKOLE DEN INTERKULTURELLE DIMENSION I AKT-INDSATSEN DET DIALOGISKE MØDE FLEKSIBILITET I DET INTERKULTURELLE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE ÅBENT LEKTIEVÆRKSTED SOCIALPÆDAGOGISK BISTAND FORÆLDREOMBUDSMAND KOLLEGIAL SUPERVISION LITTERATURLISTE HJEMMESIDER KONFERENCER TJØRNEGÅRDSKOLENS DOKUMENTER APPENDIKS 165 BILAG 1: INFORMATIONSFOLDER TIL ALLE FORÆLDRE 165 BILAG 2: INFORMATIONSFOLDER TIL KULTURELLE MINORITETSFORÆLDRE 169 BILAG 3: FØLGEBREV TIL KULTURELLE MINORITETSFORÆLDRE 173 BILAG 4: INFORMATIONSFOLDER TIL SKOLENS PROFESSIONELLE AKTØRER 174 BILAG 5: INTERKULTUREL DIALOGFORM PÅ FORÆLDREMØDE 178 BILAG 6: DIALOGISK SKOLE-HJEM SAMTALE-STRUKTUR 179 BILAG 7: AFTALEPAPIR VED SKOLE-HJEM SAMTALE 181 BILAG 8: PROJEKTBESKRIVELSE, MIT BARN MIN SKOLE MIT ANSVAR 182 BILAG 9: TJØRNEGÅRDSKOLENS LEDELSESVÆRDIGRUNDLAG 06/

8 BILAG 10: PROGRAM TIL SKOLEBESTYRELSENS DIALOGMØDE BILAG 11: SKOLEBESTYRELSENS DIALOGMØDE DIALOGMØDESTRUKTUR 196 BILAG 12: SAMMENFATNING AF RESULTATER FRA SKOLEBESTYRELSENS DIALOGMØDE BILAG 13: MIDDAG PÅ TVÆRS - FLYERS 200 BILAG 14: INTERKULTUREL KOMMUNIKATION AT SPØRGE SÅ MAN BLIVER KLOGERE, DAGENS FORLØB 201 BILAG 15: SAMMENFATNING AF GRUPPERNES ANBEFALINGER FRA DEN ANDEN WORKSHOP VED LÆRERMØDET D BILAG 16: DET INTERKULTURELLE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE I PRAKSIS. HVAD ER PÅ SPIL OG HVAD GØR EN FORSKEL? 206 BILAG 17: VEJLEDENDE GUIDE TIL FORÆLDREINTERVIEW BILAG 18: VEJLEDENDE GUIDE TIL FORÆLDREINTERVIEW BILAG 19: GUIDE TIL ELEVSAMTALE 209 BILAG 20: SAMTALEGUIDE - TIL EVALUERING AF FORÆLDRENES DELTAGELSE I UDVIKLINGSPROJEKTET 210 BILAG 21: SUPERVISIONSGUIDE BILAG 22: SUPERVISIONSGUIDE BILAG 23: SUPERVISIONSGUIDE

9 1. Sammenfatning Rapporten, Ord på handling handling på ord, har haft som opdrag at evaluere det toårige udviklingsprojekt, Mit barn min skole mit ansvar, som har været delvist finansieret af Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration, Forældreuddannelsespuljen. Udviklingsprojektets indsatsområde har været udviklingen af det interkulturelle skole-hjem samarbejde med særligt fokus på relationen mellem skolens professionelle aktører og udsatte kulturelle minoritetsforældre. Det har været udviklingsprojektets udgangspunkt, at et styrket interkulturelt skole-hjem samarbejde vil bidrage til at optimere kulturelle minoritetselevers skolegang og videre muligheder i uddannelsessystemet. Det har altså været projektets hensigt at skabe større sammenhæng mellem skole og hjem for den enkelte kulturelle minoritetselev ved at udvikle konstruktive og dialogiske kommunikations- og samarbejdsformer lærere og kulturelle minoritetsforældre imellem. Idet projektet har befundet sig i et yderst politiseret og holdningspræget pædagogisk som forskningsmæssigt felt, indeholder rapporten også en gennemgang af de sidste ti års tekstproduktioner indenfor feltet af generelt, flerkulturelt og interkulturelt skole-hjem samarbejde. Denne gennemgang har til hensigt at opridse den værdimæssige og forskningsmæssige udvikling, som er gået forud for og som samtidig har præget projektet. Overordnet set kan der tales om en udvikling i feltet af det kulturelt mangfoldige skole-hjem samarbejde, som i begyndelse enten ikke forholder sig til den kulturelle mangfoldighed eller bevidst negligerer den. Herefter begynder litteraturen i højere grad at anerkende den kulturelt mangfoldige forældregruppe i skole-hjem samarbejdet, hvortil der bliver udviklet en del kompensatoriske tiltag. I forlængelse heraf bliver skole-hjem samarbejdet kulturaliseret, hvilket vil sige, at man begynder at dyrke det kulturelt særlige ved udvalgte etniske grupper, som fortrinsvist kommer til udtryk ved festlige arrangementer på skolen. Den seneste udvikling i det kulturelt mangfoldige skole-hjem samarbejde peger i en mere kritisk-pædagogisk multikulturalistisk forståelsesramme, som tager skolens praktikker op til revision og dermed anlægger et kulturkritisk perspektiv på de kulturelle minoriteters vilkår og muligheder i et skole-hjem samarbejde, der i høj grad foregår og har foregået på den kulturelle majoritets præmisser. Ovennævnte udviklingsproces overskrifter kan ikke udelukkende læses som successive, idet de i ligeså høj repræsenterer forskellige værdimæssige strømninger i den pædagogiske udvikling af det kulturelt mangfoldige skole-hjem samarbejde og kan derfor også ses som samtidige diskurser og praksisser. 1.2 Multikulturalistisk forståelsesramme Således tager udviklingsprojektet, Mit barn min skole mit ansvar, afsæt i en kompleks og dynamisk kulturforståelse, hvorved man forstår kultur som sæt af kollektive praktikker med underliggende værdier og normer, som hele tiden er til forhandling og i forandring. I den komplekse kulturforståelse står kulturens praktikker og værdier til forhandling, hvilket i det flerkulturelle skole-hjem samarbejde betyder, at samarbejdets aktører præger hinanden og skaber en fælles kultur i mødet med hinanden. Den nye fælles kultur kan både generere 9

10 positive som negative praktikker, værdier og erfaringer, hvorfor det er afgørende, at aktørerne forholder sig kritisk reflekterende til (kultur)mødet, til den anden og til sig selv. Idéen om at træde ud egen kulturelle praksis som en nøgle til at udvikle det interkulturelle skole-hjem samarbejde har medført, at udviklingsprojektet har orienteret sig efter en integrationsstrategi, man kan kalde kritisk multikulturalisme. I uddannelsessammenhæng betyder kritisk multikulturalisme en kritisk pædagogisk tankegang og praksis. Konkret udmønter det sig i, at man forsøger at skabe en demokratisk og fordomsreducerende skolepraksis, men samtidig er opmærksom på de institutionelle og samfundsmæssige strukturer, som kan være med til at reproducerer racisme og diskrimination. Således arbejder man bevidst med skolen som en kampplads, hvor den pædagogiske praksis skal være med til at bevidstgøre elever, lærere og forældre om magtforhold mellem majoritet og minoritet. På denne måde bliver den komplekse kulturforståelse i det interkulturelle skole-hjem samarbejde snarere til et analytisk redskab end en forklaringsmodel for hvad, der sker i det praktiske møde mellem skolen og hjemmet mellem majoritet og minoritet. 1.3 Professionalisering af det interkulturelle skole-hjem samarbejde I lyset af ovenstående kritiske kulturteoretiske udgangspunkt for udviklingen af det interkulturelle skole-hjem samarbejde har projektets erfaringer med al tydelighed vist, at en helt afgørende forudsætning for konstruktiv udvikling i det interkulturelle skole-hjem samarbejde er en professionalisering af de pædagogiske tilgange i det interkulturelle samarbejde mellem skole og hjem. Først og fremmest handler det om, at de professionelle aktører i den kulturelt mangfoldige skolevirksomhed må gøre sig selv bevidste om det store ansvar, de har, for at det interkulturelle skole-hjem samarbejde kan være med til at anerkende de kulturelle minoritetsforældres ressourcer og erfaringer og give mulighed for at aktivere disse ressourcer og erfaringer i samarbejdet om det kulturelle minoritetsbarns skolegang. Derudover har projektet også vist, at de professionelle aktører har brug for tid til at reflektere over egne selvforståelser og forforståelser af de kulturelle minoritetsforældre med henblik på at blive bevidstgjorte om deres eget udgangspunkt for pædagogisk virke i det interkulturelle skole-hjem samarbejde. Det står nemlig tydeligt ved projektets afslutning, at de professionelle aktører tager alt for mange ting for givet som kulturelle selvfølgeligheder i det interkulturelle skole-hjem samarbejde, hvilket begrænser de kulturelle minoritetsforældre i at kunne bruge deres ressourcer og erfaringer i et gensidigt anerkendende og proaktivt skole-hjem samarbejde. De professionelle aktørers kritiske opkvalificering af deres interkulturelle kompetencer kan dog ikke lykkes, medmindre den samlede skolevirksomhed herunder i særdeleshed ledelsen anlægger en langsigtet strategi for arbejdet med den interkulturelle dimension på alle niveauer af skolevirksomheden. At det kulturelle minoritetsforældrepar møder én lærer med kvalificerede interkulturelle kompetencer er ikke nok til, at den pågældende kulturelle minoritetselev oplever sammenhæng mellem skole og hjem. Oplevelsen af sammenhæng og 10

11 anerkendelse opstår, når forældre og elever kontinuerligt i alle skolens arenaer oplever interkulturelt kompetente medarbejdere med samme multikulturalistiske værdier, ressourcesyn og pædagogiske praksis. 1.4 Hvad gør en forskel? Udviklingsprojektets erfaringer peger dog på, at værdier og strategier ikke er nok, hvis de enkelte udsatte kulturelle minoritetsforældre skal kunne se nye perspektiver i deres deltagelse i skole-hjem samarbejdet til fordel for deres barn. At tale om interkulturel kommunikation og bæredygtige relationer i det interkulturelle skolehjem samarbejde er naturligvis en forudsætning for at skabe udvikling. Men for det pågældende udsatte kulturelle minoritetsforældrepar, hvis barn ikke får det optimale udbytte af skolegangen, synes samtale om samtaleformer for abstrakt og uden reel værdi. Man bør således i udviklingen af det interkulturelle skole-hjem samarbejde have øje for, at den enkelte kulturelle minoritetsfamilie oplever konkrete og tydelige forandringer i samarbejdet og i barnets skolegang. Udviklingen af det interkulturelle skole-hjem samarbejde, som har særligt fokus på udsatte kulturelle minoritetsfamilier, bør således sideløbende anlægge en socialpædagogisk indsats overfor den pågældende målgruppe. En sådan indsats skal kunne støtte den udsatte familie i dens konkrete livssituation. Nogle gange handler det om, at forældrene grundet skæve arbejdstider eller sygdom ikke kan komme til forældremøder, hvor den socialpædagogiske støtteperson på et hjemmebesøg kan referere mødets indhold. Andre gange kan det handle om i fællesskab med forældrene at forberede sig til en kommende skole-hjem samtale. Vigtigst af alt er dog at møde de kulturelle minoritetsforældre der, hvor de er med deres erfaringer, ressourcer og undren og lytte til dem. Ord på handling handling på ord. Sådan lyder titlen på denne evalueringsrapport, der indikerer rapportens hovedkonklusion, som netop peger på, at den pædagogiske udvikling af det interkulturelle skole-hjem samarbejde afhænger af et dynamisk og dialektisk forhold mellem refleksion over praksis i det interkulturelle skole-hjem samarbejde og praktisk handlen i skole-hjem samarbejdet. Udviklingsprojektets refleksive dimension har således udgjort grundlaget for fornyet praksis i det interkulturelle skole-hjem samarbejde, hvor den praktiske socialpædagogiske indsats har været med til at gøre projektet nærværende, konkret og meningsfuldt for de projektdeltagende lærere og kulturelle minoritetsforældre og børn. 1.5 Særlig indsats og mainstreaming Udviklingsprojektet, Mit barn min skole mit ansvar har således spundet sig både i dybden og i bredden med udviklingen af det interkulturelle skole-hjem samarbejde. På den ene side har projektet lavet et dybdegående udviklingsarbejde i forhold til de projektdeltagende lærere og kulturelle minoritetsforældre med henblik på at udvikle og styrke de konkrete samarbejdsrelationer. 11

12 På den anden side har projektet også måttet erkende, at det hurtigt ville komme til at ende som en enlig forbigående svale, hvis ikke projektets udvikling af skolens interkulturelle dimension også blev tænkt i bredden. Således har projektet også arbejdet med forskellige dialogmøder, hvor både kulturelle majoritets- og minoritetsforældre fik mulighed for at undre sig over hinanden, trække på hinandens erfaringer og ressourcer og sammen udvikle tværkulturelle fællesskaber som forældre med børn på den samme skole. Spørgsmålet, om hvorvidt særlige indsatser overfor kulturelle minoriteter eller en mainstreaming af den kulturelle mangfoldighed er bedst, er komplekst. Det er projektets erfaring, at man ikke kan svare med et enten-eller. Der er brug for særlige indsatser overfor udsatte minoritetsgrupper i en skolevirksomhed, som gerne vil rumme alle. Samtidig må den særlige indsats ikke lukke sig om sig selv, så den i værste fald kan komme til at fungere stigmatiserende overfor den gruppe, som den faktisk forsøger at inkludere i det samlede skolefællesskab. Hertil må den mainstreamede inklusion heller ikke føre til, at den enkelte minoritetsgruppes særlige karakteristika og behov bliver usynlige for resten af skolefællesskabet, og dermed hverken bliver anerkendt eller honoreret. Projektet har derfor balanceret mellem på den ene side at gøre en dybdegående særlig indsats overfor udvalgte kulturelle minoritetsfamilier og projektdeltagende lærere og på den anden side at mainstreame projektets erfaringer fra den særlige indsats med henblik på en generel udvikling af den pædagogiske praksis i det interkulturelle skole-hjem samarbejde. I socialpædagogisk skoleudvikling, som dette projekt har været udtryk for, må man derfor gøre strategisk brug af både mainstreaming og særlige indsatser, da de er med til at støtte hinandens udviklingsprocesser. Den særlige indsats skal nemlig ved sin afslutning have noget at leve videre på i den samlede skolevirksomhed, hvis ikke den skal risikere at blive endnu en god udviklingsindsats, som ved sin afslutning bliver afviklet i stedet for forankret. 12

13 2. Indledning Indeværende rapport, Ord på handling handling på ord, er en evaluerende, analyserende og perspektiverende gennemgang af det toårige udviklingsprojekt, Mit barn min skole mit ansvar, som er delvist finansieret af Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration. Udviklingsprojektet har haft som sit primære formål at Styrke skole-hjemsamarbejdet med tosprogede resursesvage forældre på en måde så samarbejdet medvirker til, at tosprogede børn opnår tilstrækkelige faglige færdigheder, når de afslutter grundskolen, så de kan gennemføre en ungdomsuddannelse (Mit barn min skole mit ansvar 2005:ad 5). Rapportens opdrag har været at kortlægge udviklingsprojektets tiltag og indsatser i forhold til udviklingen af det interkulturelle skole-hjem samarbejde. Via denne kortlægning er der blevet foretaget analyser af udviklingsindsatsens resultater med henblik på at kunne perspektivere projektets erfaringer som anbefalinger til det videre arbejde med udviklingen af det interkulturelle skole-hjem samarbejde. Rapporten indledes med en gennemgang af de sidste års litteratur fra fagfeltet omkring det pædagogiske arbejde med det kulturelt mangfoldige skole-hjem samarbejde. Her bliver der udtrukket fire overordnede pædagogiske og kulturteoretiske temaer, som er karakteriserende for tendenserne i vidensfeltet. Kapitlet bør læses som projektets vidensmæssige ramme, der både har præget projektet og som projektet samtidig har positioneret sig i forhold til. Herefter følger to kapitler, som har til hensigt at afklare projektets brug af nøglebegreber indenfor interkulturelt skole-hjem samarbejde og derudover skitsere projektets pædagogiske og kulturteoretiske udgangspunkter. Disse teoretisk afklarende kapitler kan også bruges som afsæt for en skolevirksomheds arbejde med værdier for den kulturelt mangfoldige skole. I kapitel 6 forholder rapporten sig til udviklingsprojektets strukturelle rammer, hvilke man ikke kan se bort fra i evalueringen af en pædagogisk udviklingsindsats. De strukturelle vilkår er afgørende for det pædagogiske arbejdes muligheder og begrænsninger. Kapitlet kan derfor bruges som inspiration til forberedende overvejelser omkring en skolevirksomheds søsætning af et pædagogisk udviklingsprojekt. I forlængelse af projektets strukturelle muligheder og begrænsninger gennemgår kapitel 7 udmøntningen af disse muligheder og begrænsninger i praksis. Kapitlet præsenterer projektets tre overordnede faser, 1) positionering, 2) udvikling og 3) forankring, som tilsammen har haft til hensigt at gøre udviklingsprojektet til en integreret del af den samlede skolevirksomhed, således at udviklingsindsatsen kan leve videre i det pædagogiske arbejde med det interkulturelle skole-hjem samarbejde efter projektets formelle afslutning. Udover ovennævnte teoretiske og strukturelle ramme for projektet, forholder rapporten sig i kapitel 8 til de pædagogiske og kulturteoretiske værdier, der er at finde i nøgledokumenter for skolens arbejde med det interkulturelle skole-hjem samarbejde. Ved den analytiske gennemgang af dokumenterne konkluderes det, at skolen ved udviklingsprojektets start kan karakteriseres som en multikulturelt orienteret skole i sine tilgange til arbejdet med det flerkulturelle skole-hjem samarbejde. Udviklingsprojektet har således haft som sit afsæt en 13

14 multikulturel skolevirksomhed, der har skullet bevæge sig i en interkulturel og pluralistisk retning. Med alt det, der præger udviklingsprojektet af værdier og strukturer for udviklingen af det interkulturelle skole-hjem samarbejde, in mente, fremlægger kapitel 9 en analyserende beskrivelse af det dybdegående udviklingsarbejde med de tre projektdeltagende kulturelle minoritetsfamilier. Indledningsvist præsenterer kapitlet den narrative metode, som ligger til grund for det pædagogiske udviklingsarbejde med de kulturelle minoritetsfamilier. Herefter beskrives arbejdet med de tre kulturelle minoritetsfamilier som tre selvstændige narrativer om udvikling i det interkulturelle skole-hjem samarbejde. Narrativerne er baseret på mine (udviklingskonsulentens) samtaler og oplevelser med de pågældende familier. Som afslutning trækkes der nogle analytiske røde tråde igennem narrativerne, som i en generaliseret form peger på de mest fremtrædende erfaringer med det interkulturelle skole-hjem samarbejde, som kulturelle minoritetsfamilier italesætter og er præget af. Parallelt med udviklingsarbejdet med de kulturelle minoritetsfamilier er der foregået en professionel kvalificering af de projektdeltagende læreres interkulturelle kompetencer i det interkulturelle skole-hjem samarbejde. Denne udviklingsindsats bliver beskrevet i kapitel 10. Dette kapitel indledes ligeledes med en teoretisk gennemgang af begreberne, interkulturel kompetence og kommunikation, som udover den narrative metode har været styrende for den professionelle kvalificering af lærernes arbejde med det interkulturelle skole-hjem samarbejde. I dette udviklingsarbejde er den narrative metode omsat i en supervisionspraksis, som også beskrives metodisk i kapitlet. Herudover indeholder kapitlet en gennemgang af supervisionens forløb og lærernes udbytte af udviklingsarbejdet. Som inspiration til den videre professionalisering af det interkulturelle skole-hjem samarbejde afsluttes kapitel 10 med en analytisk gennemgang af de konkrete elementer af den interkulturelle kommunikation i skolehjem samarbejdet, som man bør have for øje i udviklingen af et kulturelt anerkendende og inkluderende skole-hjem samarbejde. Som afledning af ovenstående udviklingsindsatser forsøger jeg i kapitel 11 at lave en analytisk læsning af nye værdi- og rammesættende dokumenter for skolens arbejde med det interkulturelle skole-hjem samarbejde. Ved denne læsning kan det konkluderes, at der ses tegn på, at skolen har bevæget fra at være en multikulturelt orienteret skolevirksomhed til i højere grad at betragte den kulturelle mangfoldighed fra en multikulturalistisk værdioptik. Udviklingsprojektets samlede erfaringer og erkendelser bliver afslutningsvist i kapitel 12 diskuteret og i kapitel 13 konkluderes der endeligt på udviklingsprojektets arbejde. Idet projektet hele tiden har haft som princip at udvikle praksis af, i og med praksis afsluttes rapporten med konkrete anbefalinger til det videre arbejde med et kulturelt anerkendende og inkluderende skole-hjem samarbejde. 14

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Erfaringer fra seks skoler med stærk praksis 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes alsidige udvikling 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester

Læs mere

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer Rapport udarbejdet af Forældrevejledning til Døve Indhold Resume... 3 Afsnit 1. Indledning... 4 Baggrund for projektet...

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse ETIs vidensgrundlag til anbefalinger 2012 Indhold Forord... 2 Kap. 1: Indledning... 2 Etniske minoriteters medborgerskab og borgerdeltagelse...

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS juni 2012 SLUTEVALUERING SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Evalueringens

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme 1 Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil

Læs mere

Rapport nr. 2 over erfaringer med Initiativer med særligt fokus på integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU

Rapport nr. 2 over erfaringer med Initiativer med særligt fokus på integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU AT GØRE EN FORSKEL Rapport nr. 2 over erfaringer med Initiativer med særligt fokus på integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU Michael Svendsen Pedersen Lektor, Institut for Psykologi

Læs mere

Karrierelærer.dk. Herning Kommune, Forundersøgelse, Rapport 2009.

Karrierelærer.dk. Herning Kommune, Forundersøgelse, Rapport 2009. At være ny lærer Indhold At være ny lærer... 1 Forundersøgelsens grundlag... 2 Da jég var nyuddannet lærer da en generel indledning... 3 Hvordan skal faglighed fortolkes?... 3 Pædagogisk/ didaktisk kompetence...

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Identifikation af unge med særlige behov for vejledning

Identifikation af unge med særlige behov for vejledning Identifikation af unge med særlige behov for vejledning Indledning Nærværende mappe rummer en rapport. Den er et resultat af et projektarbejde om Identifikation af unge med særlige behov for vejledning.

Læs mere

Hvad vi ved om god undervisning

Hvad vi ved om god undervisning Andreas Helmke, Hilbert Meyer, Eva-Marie Lankes, Hartmut Ditton, Manfred Pfiffner, Catherine Walter, Matthias Trautmann, Beate Wischer, Gerhard Eikenbusch og Hans Werner Heymann Hvad vi ved om god undervisning

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM KULTUR?

ET SPØRGSMÅL OM KULTUR? ET SPØRGSMÅL OM KULTUR? Rundt om mødet mellem den professionelle og etniske minoriteter Jens Skovholm Et spørgsmål om kultur - rundt om mødet mellem den professionelle og etniske minoriteter Jens Skovholm

Læs mere

Gennemførelsesvejledning af studerende med anden etnisk baggrund end dansk i de pædagogiske uddannelser (MVU)

Gennemførelsesvejledning af studerende med anden etnisk baggrund end dansk i de pædagogiske uddannelser (MVU) Afsluttende rapport Projekt 5.2 Gennemførelsesvejledning af studerende med anden etnisk baggrund end dansk i de pædagogiske uddannelser (MVU) Rapporten er udarbejdet af: Lektor Anna Baltzer, Professionshøjskolen

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Afsluttende rapport for projekt ForSpring. et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse

Afsluttende rapport for projekt ForSpring. et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse Afsluttende rapport for projekt ForSpring et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse 2 Rapport for projekt ForSpring FORORD Gennem de sidste mange år er personer med funktionsnedsættelse

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

At klare sig selv, men ikke alene.

At klare sig selv, men ikke alene. PLATANGÅRDENS UNGDOMSCENTER At klare sig selv, men ikke alene. Evaluering af Platangårdens Støtteboliger Udarbejdet af Uwe Schmacke 2012 P R Æ S T E G Å R D S V E J 8, 4 7 6 0 V O R D I N G B O R G Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere