PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL"

Transkript

1 PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL Betjeningsvejledning STP5-9TL-BA-da-10 TBDA-STP5-9TL Version 1.0 DK

2

3 SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger vedrørende dette dokument Sikkerhed Korrekt anvendelse Sikkerhedshenvisninger Produktbeskrivelse Sunny Tripower Display Typeskilt Electronic Solar Switch (ESS) Kommunikation LED-signaler Rengøring af omformeren Ordforklaring Kontakt Betjeningsvejledning STP5-9TL-BA-da-10 3

4 Indholdsfortegnelse SMA Solar Technology AG 4 STP5-9TL-BA-da-10 Betjeningsvejledning

5 SMA Solar Technology AG 1 Henvisninger vedrørende dette dokument 1 Henvisninger vedrørende dette dokument Gyldighedsområde Dette dokument gælder for følgende udstyrstyper fra og med firmwareversion 2.00: STP 5000TL-20 STP 6000TL-20 STP 7000TL-20 STP 8000TL-20 STP 9000TL-20 Målgruppe Dette dokument er til slutbrugere. Symboler Symbol Forklaring Advarselshenvisninger, hvor manglende overholdelse umiddelbart fører til død eller svære kvæstelser Advarselshenvisninger, hvor manglende overholdelse umiddelbart kan føre til eller svære kvæstelser Advarselshenvisninger, hvor manglende overholdelse kan føre til lette eller middelsvære kvæstelser Advarselshenvisninger, hvor manglende overholdelse kan føre til materielle skader Information, som er vigtig men ikke sikkerhedsrelevant for et bestemt tema eller mål. Forudsætning, som skal være til stede for et bestemt tema eller mål Ønsket resultat Evt. forekommende problem Betjeningsvejledning STP5-9TL-BA-da-10 5

6 1 Henvisninger vedrørende dette dokument SMA Solar Technology AG Nomenklatur Fuldstændig betegnelse Electronic Solar Switch PV-anlæg SMA Bluetooth Wireless Technology Sunny Tripower SMA Webconnect-funktion Betegnelse i dette dokument ESS Anlæg Bluetooth Omformer, produkt Webconnect-funktion Forkortelser Forkortelser Betegnelse Forklaring AC Vekselstrøm DC Direct Current Jævnstrøm EF Det Europæiske Fællesskab EMC Elektromagnetisk kompatibilitet LED Light-Emitting Diode Lysdiode PV Fotovoltaik VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V. Tysk forbund for elektroteknik, elektronik, informationsteknik 6 STP5-9TL-BA-da-10 Betjeningsvejledning

7 SMA Solar Technology AG 2 Sikkerhed 2 Sikkerhed 2.1 Korrekt anvendelse Sunny Tripower er en PV-omformer uden transformator med 2 MPP-trackere, som omformer PV-generatorens jævnstrøm til netkonform vekselstrøm og tilfører den til det offentlige elnet. Figur 1: Opsætning af et PV-anlæg med Sunny Tripower Sunny Tripower er egnet til anvendelse udendørs og indendørs. Det er ikke tilladt at anvende Sunny Tripower på andre måder end dem, som anbefales af SMA Solar Technology AG. Af sikkerhedsgrunde er det forbudt at ændre produktet eller at montere komponenter, som ikke udtrykkeligt anbefales til dette produkt eller forhandles af SMA Solar Technology AG. De vedlagte dokumentationer er en del af produktet. Læs og overhold dokumentationerne. Opbevar dokumentationerne, så de er tilgængelige til enhver tid. Betjeningsvejledning STP5-9TL-BA-da-10 7

8 2 Sikkerhed SMA Solar Technology AG 2.2 Sikkerhedshenvisninger Elektrisk stød På omformerens spændingsførende komponenter er der høje spændinger, som kan give livsfarlige elektriske stød. Omformeren må ikke åbnes. Alle arbejder (f.eks. reparation, omstilling) på omformeren må kun foretages af en fagmand. Forbrændinger Under driften kan kabinetdele blive varme. Rør kun beskyttelsesafdækningen og displayet under driften. Udbyttetab Dårlig varmeafledning kan føre til udbyttetab. Læg ikke nogen genstande på kabinettet. Beskadigelse af omformeren Omformeren kan ødelægges af overspænding. Informér STRAKS installatøren, når displaymeldingen DC overvoltage - Disconnect generator vises. 8 STP5-9TL-BA-da-10 Betjeningsvejledning

9 SMA Solar Technology AG 3 Produktbeskrivelse 3 Produktbeskrivelse 3.1 Sunny Tripower Sunny Tripower er en PV-omformer uden transformator med 2 MPP-trackere, som omformer PV-generatorens jævnstrøm til netkonform vekselstrøm og tilfører den til det offentlige elnet. Figur 2: Opsætning af Sunny Tripower Position A B C D E F G H I Betegnelse Ventilatorgitre Supplerende mærkat ved typeskiltet Typeskilt Electronic Solar Switch Beskyttelsesafdækning LED'er Display Kabinetdæksel Kabinetdækslets skruer og spærreskiver Betjeningsvejledning STP5-9TL-BA-da-10 9

10 3 Produktbeskrivelse SMA Solar Technology AG Symboler på omformeren Symbol Betegnelse Forklaring Omformer Dette symbol definerer den grønne LED's funktion. Den grønne LED signaliserer omformerens driftstilstand. Overhold dokumentationen Dette symbol definerer den røde LED's funktion. Den røde LED signaliserer en fejl. Kontakt installatøren. Bluetooth Dette symbol definerer den blå LED's funktion. Den blå LED signaliserer, at kommunikationen via Bluetooth er aktiv. QR Code Fagmanden, som har installeret omformeren, kan ved at scanne denne QR Code registrere omformeren og deltage i SMA-bonusprogrammet. 3.2 Display Displayet viser omformerens aktuelle driftsdata (f.eks. aktuel effekt, dagsenergi, samlet energi) og hændelser eller fejl. Energi eller effekt vises som bjælke i diagrammet. Værdierne på displayet kan afvige fra de faktiske værdier og må ikke danne grundlag for udregningen. De målestørrelser, som omformeren registrerede, benyttes til driftsføringen og reguleringen af den strøm, der skal leveres. 10 STP5-9TL-BA-da-10 Betjeningsvejledning

11 SMA Solar Technology AG 3 Produktbeskrivelse M kwh kvar kw kvarh kwh MVArh MWh A B C D L E K I H G F Figur 3: Displayets opbygning (eksempel) Position Betegnelse Forklaring A Power Aktuel effekt B Day Dagsenergi C Total Samlet sum af den hidtil tilførte energi D Aktive funktioner De forskellige symboler viser hvilke funktioner til kommunikation, tjenesteydelser på netsystemet eller temperatur-derating, der er slået til eller er aktive. E Fase Fase, som er tilknyttet de viste værdier F Hændelsesnummer vedrørende det offentlige elnet Hændelsesnummer for fejl, som vedrører det offentlige elnet G H I K Udgangsspænding/ -strøm Hændelsesnummer vedrørende omformer Indgangsspænding/ indgangsstrøm Hændelsesnummer vedrørende PV-generatoren Viser skiftevis en fases udgangsspænding og udgangsstrøm Hændelsesnummer for fejl, som vedrører omformeren Viser skiftevis en indgangs indgangsspænding og indgangsstrøm Hændelsesnummer for fejl, som vedrører PVgeneratoren Betjeningsvejledning STP5-9TL-BA-da-10 11

12 3 Produktbeskrivelse SMA Solar Technology AG Position Betegnelse Forklaring L Tekstlinje Til visning af hændelsesmeldingen eller fejlmeldingen M Symboler på displayet Kurve for effekt og udbytte Effektforløb for de sidste 16 tilførselstimer eller for energiudbytterne for de sidste 16 dage Bank 1 gang på kabinetdækslet for at skifte mellem visningerne. Symbol Betegnelse Forklaring Bank Displayet kan betjenes ved at banke på kabinetdækslet. Bank 1 gang: Tænding af baggrundsbelysningen, skift videre i tekstlinjen, skift mellem effektforløbet for de sidste 16 leveringstimer og energiudbyttet for de sidste 16 leveringsdage. Bank 2 gange efter hinanden: Displayet viser firmwareversionen, omformerens serienummer, NetID, IP-adressen, subnetmasken, den indstillede datapost for det enkelte land samt displaysproget efter hinanden. Telefonrør Viser, at en fejl ikke kan udbedres lokalt Kontakt installatøren. Skruenøgler Bluetooth Viser en fejl, som kan udbedres lokalt af Deres installatør Kontakt installatøren. Viser, at en aktiv Bluetooth-forbindelse er oprettet Bluetoothforbindelseskvalitet Speedwire Webconnect-funktion Viser kvaliteten på Bluetooth-forbindelsen til andet udstyr Viser, at der er oprettet forbindelse til et netværk Viser, at det er muligt at oprette forbindelse til Sunny Portal 12 STP5-9TL-BA-da-10 Betjeningsvejledning

13 SMA Solar Technology AG 3 Produktbeskrivelse Symbol Betegnelse Forklaring Multifunktionsrelæ Viser, at multifunktionsrelæet er aktivt Termometer Effektbegrænsning Viser, at omformerens effekt begrænses som følge af for høj temperatur Viser, at den eksterne begrænsning af virkeeffekten via Power Reducer Box er aktiv PV-generator Omformer Netrelæ Et lukket netrelæ viser, at omformeren leverer til det offentlige elnet. Et åbent netrelæ viser, at omformeren er koblet fra det offentlige elnet. Offenttligt elnet Betjeningsvejledning STP5-9TL-BA-da-10 13

14 3 Produktbeskrivelse SMA Solar Technology AG 3.3 Typeskilt Typeskiltet identificerer omformeren entydigt. Typeskiltet befinder sig på højre side af kabinettet. Til højre for typeskiltet findes en supplerende mærkat med angivelser om registreringen på Sunny Portalen. Figur 4: Typeskiltets og den supplerende mærkats opbygning Position Betegnelse Forklaring A Model Omformerens udstyrstype B Serial No. Omformerens serienummer C Udstyrsspecifikke mærkedata D Supplerende informationer Felt til supplerende informationer, f.eks. landsspecifikke standardangivelser E Date of manufacture Omformerens produktionsdato (år-måneddag) F Supplerende mærkat Internetadresse, identifikationsnøgle (PIC) og registreringsnøgle (RID) til registrering på Sunny Portalen Til sikker brug af omformeren har De brug for angivelserne på typeskiltet. Henvend Dem til SMA Service Line, hvis De har spørgsmål. Typeskiltet skal være anbragt permanent på omformeren. 14 STP5-9TL-BA-da-10 Betjeningsvejledning

15 SMA Solar Technology AG 3 Produktbeskrivelse Symboler på typeskiltet Symbol Betegnelse Forklaring Livsfare på grund af høj spænding Risiko for forbrænding på grund af varm overflade Produktet arbejder med høje spændinger. Alle arbejder på omformeren må kun foretages af fagmænd. Under driften kan produktet blive meget varmt. Undgå at berøre den under driften. Overhold dokumentationen Overhold alle dokumentationerne, som leveres med produktet. Fare DC Hvis der kræves en anden beskyttelsesleder, skal omformerens kabinet også jordes. Jævnstrøm Uden transformator Produktet har ingen transformator. AC 3-faset vekselstrøm med nulleder WEEE-mærkning CE-mærkning Mærke for udstyrsklasse Beskyttelsestype Outdoor Bortskaf ikke produktet med husholdningsaffaldet men i henhold til bortskaffelsesforskrifterne for elektronisk affald. Produktet overholder kravene i de relevante EU-direktiver. Produktet er udstyret med en radiodel og overholder udstyrsklasse 2. Produktet er beskyttet mod, at der trænger støv og strålevand ind fra en vilkårlig vinkel. Produktet er egnet til udendørs montering. Betjeningsvejledning STP5-9TL-BA-da-10 15

16 3 Produktbeskrivelse SMA Solar Technology AG Symbol Betegnelse Forklaring RAL-kvalitetsstempel Solar Kontrolleret sikkerhed Produktet overholder kravene fra det tyske institut for kvalitetssikring og mærkning. Produktet blev kontrolleret af VDE og overholder kravene i den tyske produktsikkerhedslov. C-tick Produktet overholder kravene i de relevante australske EMC-standarder. 3.4 Electronic Solar Switch (ESS) ESS'en danner sammen med DC-stikforbinderne en DC-lastskilleanordning ESS'en skal være sat fast i på undersiden af omformeren og må kun trækkes ud af en fagmand. I ESS er Bluetooth-antennen, som forøger radiorækkevidden, integreret. 3.5 Kommunikation Som standard er omformeren udstyret med Bluetooth-kommunikation. Som supplement har omformeren Speedwire-kommunikation med Webconnect-funktion. Via Bluetooth kan omformeren kommunikere med specielle SMA-kommunikationsprodukter (f.eks. dataloggere, software) og andre omformere. Hvis De ønsker at kommunikere via Bluetooth, kan De beskytte omformeren med 1 anlægspassword til brugeren og 1 anlægspassword til installatøren. Som standard leveres alle omformere med 1 standard-anlægspassword til brugeren (0000) og 1 standard-anlægspassword til installatøren (1111). For at beskytte anlægget sikkert mod uberettiget adgang skal anlægspasswordene ændres med Sunny Explorer. (se hjælp til Sunny Explorer for informationer om ændring af anlægspasswordet) Hvis De ikke ønsker at kommunikere via Bluetooth, kan De lade Deres fagmand deaktivere Bluetoothkommunikationen. På den måde beskytter De PV-anlægget mod uberettiget adgang. De kan forbinde omformeren med Deres netværk via Speedwire Hvis De bruger Webconnectfunktionen og har registreret Deres anlæg på Sunny Portalen, kan Sunny Portalen forespørge på Deres omformers aktuelle data (se Sunny Portalens betjeningsvejledning på for informationer om registrering af Deres PV-anlæg på Sunny Portalen). 16 STP5-9TL-BA-da-10 Betjeningsvejledning

17 SMA Solar Technology AG 4 LED-signaler 4 LED-signaler LED'erne viser omformerens driftstilstand. Betegnelse Status Forklaring Grøn LED lyser Drift Hvis der optræder en hændelse, vises den konkrete hændelsesmelding på displayet. blinker Betingelserne for opkobling til det offentlige elnet er ikke opfyldt. Rød LED lyser Fejl Den konkrete fejlmelding og hændelsesnummeret vises på displayet. Kontakt installatøren. Blå LED lyser Bluetooth-kommunikation er aktiveret. Betjeningsvejledning STP5-9TL-BA-da-10 17

18 5 Rengøring af omformeren SMA Solar Technology AG 5 Rengøring af omformeren Beskadigelse af displayet pga. anvendelse af rengøringsmidler Hvis omformeren er tilsmudset, må kabinetdækslet, displayet og LED'erne kun rengøres med rent vand og en klud. 18 STP5-9TL-BA-da-10 Betjeningsvejledning

19 SMA Solar Technology AG 6 Ordforklaring 6 Ordforklaring Bluetooth Bluetooth er en radioteknik, med hvilken omformeren og andet kommunikationsudstyr kan kommunikere med hinanden. For Bluetooth-kommunikation er det ikke strengt nødvendigt, at Bluetooth-apparaterne er i umiddelbar nærhed af hinanden. Effekt Effekt er produktet fra bestående elektrisk spænding og strømstyrke. Effekt måles i W (watt). Den effekt, som vises i displayet, er en øjeblikkelig værdi. Den angiver, hvilken effekt Deres omformer leverer til det offentlige elnet i dette øjeblik. Energi Energi er den effekt, som et system kan afgive eller optage inden for en bestemt tidsenhed. Energi måles i Wh (watt-timer). Hvis Deres omformer leverer ved W en halv time og en halv time ved W har den leveret Wh energi. Betjeningsvejledning STP5-9TL-BA-da-10 19

20 7 Kontakt SMA Solar Technology AG 7 Kontakt Henvend Dem ved tekniske problemer først til Deres installatør. Følgende data er nødvendige, for at De kan modtage målrettet hjælp: Omformerens udstyrstype Omformerens serienummer Omformerens firmwareversion Omformerens evt. landsspecifikke særindstillinger Typen og antallet af tilsluttede PV-moduler Omformerens montagested og montagehøjde Omformerens 3- eller 4-cifrede hændelsesnummer og displaymelding Optionelt udstyr f.eks. kommunikationsudstyr Multifunktionsrelæets anvendelsesart SMA Benelux bvba/sprl Generaal de Wittelaan 19B 2800 Mechelen Tel Fax STP5-9TL-BA-da-10 Betjeningsvejledning

21

22

23 SMA Solar Technology AG Juridiske bestemmelser Informationerne i disse papirer er ejendom tilhørende SMA Solar Technology AG. Offentliggørelse, både komplet eller i uddrag, kræver samtykke fra SMA Solar Technology AG. En mangfoldiggørelse til brug internt i virksomheden, som er beregnet til evaluering af produktet eller til fagmæssig brug, er tilladt og kræver ingen godkendelse. SMA-fabriksgaranti De aktuelle garantibetingelser er vedlagt Deres apparat. Ved behov kan De også downloade dem via internettet på adressen eller rekvirere disse i papirform fra salgsrepræsentanterne. Varemærker Alle varemærker bliver anerkendt, også hvis de ikke er mærket særskilt. Manglende mærkning betyder ikke, at en vare eller et tegn er frit. Ordmærket Bluetooth og logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver anvendelse af disse mærker fra SMA Solar Technology AG's side sker på licens. QR Code er et registreret mærke tilhørende DENSO WAVE INCORPORATED. SMA Solar Technology AG Sonnenallee Niestetal Tyskland Tlf Fax til 2012 SMA Solar Technology AG. Alle rettigheder forbeholdes. Betjeningsvejledning STP5-9TL-BA-da-10 23

24

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL Installationsvejledning STP5-9TL-IA-da-10 IMDA-STP5-9TL Version 1.0 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installationsvejledning - Kort vejledning SMA FLEXIBLE STORAGE SYSTEM

Installationsvejledning - Kort vejledning SMA FLEXIBLE STORAGE SYSTEM Installationsvejledning - Kort vejledning SMA FLEXIBLE STORAGE SYSTEM Egetforbrugsoptimering med SUNNY ISLAND 3.0M / 4.4M / 6.0H / 8.0H og SUNNY HOME MANAGER FSS-IS-da-40 Version 4.0 DANSK Juridiske bestemmelser

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

Teknisk vejledning Bevægelsessensor/omskifter enkelt

Teknisk vejledning Bevægelsessensor/omskifter enkelt 1273-1-8559 03.07.2014 Teknisk vejledning Bevægelsessensor/omskifter enkelt MSA-F-1.1.1 ABB-free@home Indhold 1 Oplysninger om vejledningen 3 2 Sikkerhed 4 2.1 Anvendte symboler 4 2.2 Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Teknisk vejledning Sensor / omskifteraktuator

Teknisk vejledning Sensor / omskifteraktuator 2CDC550012D3301 04.2015 Teknisk vejledning Sensor / omskifteraktuator Sensor / omskifteraktuator SA-M-8.8.1 (6251/8.8) Indhold 1 Oplysninger om vejledningen 3 2 Sikkerhed 4 2.1 Anvendte symboler 4 2.2

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

horsealarm DK Brugervejledning - 1 -

horsealarm DK Brugervejledning - 1 - horsealarm DK Brugervejledning - 1 - 1. Dansk...3 2. Declaration of Conformity...25 Copyright LUDA Elektronik AB This guide is published by LUDA Elektronik AB. All rights reserved. Any rights not expressly

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 5 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 6 Generelle henvisninger... 7 Opstil apparatet

Læs mere

FGC 313/323. Installationsmanual

FGC 313/323. Installationsmanual FGC 313/323 Installationsmanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel inden installation... 3... 3 Produktdokumentation...3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3

Læs mere

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning Moov/Navman Spirit Serien Hardware-vejledning Vigtig sikkerhedsinformation LÆS OMHYGGELIGT NEDENSTÅENDE INDEN INSTALLATION AF PRODUKTET I BILEN Dette er et alarmsymbol. Det bruges til at advare dig om

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Brugermanual Dansk Juni 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve

Læs mere

Sikre installationer ved solcelleanlæg

Sikre installationer ved solcelleanlæg Sikre installationer ved solcelleanlæg Tjekliste for professionelle Tjekpunkter med beskrivelse og billedeksempler Sikkerhedsstyrelsen Maj 2013 www.sik.dk Indhold Vejledning til tjekskema... 3 Billedeksempler

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

Om ikonerne. Nedenfor viste ikoner anvendes som indikation af arten af oplysninger, der skal overholdes.

Om ikonerne. Nedenfor viste ikoner anvendes som indikation af arten af oplysninger, der skal overholdes. Sørg for at læse disse bemærkninger, inden du anvender kameraet Bemærkninger om sikkerhed Sørg for at anvende kameraet korrekt. Læs disse bemærkninger om sikkerhed samt din Brugervejledning omhyggeligt

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208 METROMINI 11 08:041-1208 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 11 METRO nummer: 117111602 VVS nummer: 345141410 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 6 El

Læs mere

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Driftsanvisning K 51204873 02.14 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamborg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår EKS 110

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

MNKOMNR. ebiflabkq mirp. _êìöë~åîáëåáåö. a~åëâ. Forside HELIODENT PLUS PLUS. 7mA DC

MNKOMNR. ebiflabkq mirp. _êìöë~åîáëåáåö. a~åëâ. Forside HELIODENT PLUS PLUS. 7mA DC 7mA DC 7mA DC = MNKOMNR ebiflabkq mirp _êìöë~åîáëåáåö a~åëâ Forside 008S. HELIODENT PLUS 70kV 60kV 008S. 70kV 60kV PLUS HELIODENT = Sirona Dental Systems GmbH Brugsanvisning HELIODENT PLUS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER Hvem er folderen skrevet til? De fleste elektriske produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen skal gøre

Læs mere

2004/1 DK. Betjeningsvejledning. Hækkeklipper TE 450-16

2004/1 DK. Betjeningsvejledning. Hækkeklipper TE 450-16 2004/1 DK Betjeningsvejledning Hækkeklipper TE 450-16 18 Indhold Generelle sikkerhedsoplysninger 2 Sikkerhedsoplysninger 7 Beskrivelse af hækkeklipperen 10 Montering af håndbeskyttelsen 11 Nettilslutning

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del 151110 7084432-02 SBSes 7273... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets

Læs mere