Foto: Jørgen Jakobsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foto: Jørgen Jakobsen"

Transkript

1 HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD Pil ved Elterwater Foto: Jørgen Jakobsen

2 Udkigstønden Nu er vi midt i jubilæumsåret, og man må sige at det fik en flot start med først vores jubilæumsudstilling i Hjortespring Bibliotek og lidt efter jubilæumsgallamiddagen. I forlængelse af udstillingen bad kunstforeningen på Herlev Rådhus os om at udstille vores billeder på rådhuset i marts måned, og det fik vi nok en temmelig imponerende udstilling ud af, som vi har høstet ros for. Til og med fik Tommy solgt to af sine billeder med vanddråber, og Jørgen ét med et stort hus. Der var flere ændringer af klubbens program i foråret, og alligevel blev vi udsat for enkelte overraskelser, hvor aftenens gæst alligevel ikke kunne komme. Atelierturen til Bent Cramers atelier blev ikke til noget på grund af hans bortgang, men en lille gruppe der forsøgte sig i stedet med at stille lamper op i Ilses private atelier. Byturen til Nyhavn med opland i april nød godt af et fantastisk vejr og blødt aftenlys, og også vores afslutning til Copenhagen Photo Festival havde rigtig godt vejr til gengæld var der ikke så mange fotografier at se på den tid af døgnet. Men her fra tønden er der først og fremmest udsigt til sommer, og når den går lidt på hæld skal vi ses igen på Bakken. Bag efter åbningsturen har bestyrelsen lagt et vældigt program med ikke mindre end fem nye og spændende gæster, der vil vise os deres billeder og én af dem desuden printerpapir. Der er også planlagt flere skolestuer med fokus på blandt andet hvordan man deltager i klubkonkurrencerne, hvordan man lægger lys på ansigter, og hvordan man kan fortælle hvad man oplever ved at se på et billede. Klubben har engageret sig i Herlev Festuge med en fotokonkurrence for alle kommunens beboere, og den skal vi bedømme på en af klubaftenerne. Vi har fået mulighed for at hænge print af de bedste billeder op på Herlev Bibliotek, og det kan så tælle som årets tredje udstilling. Der er også udsigt til SDF s landsmøde til oktober, denne gang i Odense. Og det er netop oplyst, at hele 12 af os har fået billeder antaget på Den Nationale i alt 17 antagelser, hvoraf én desuden er nomineret til noget medaljeværk. Tillykke til Lise for det, og også tillykke til Carl Christian, Carsten, Henning, Jørgen, Laurits, Lisbeth, Peter, René, Søren, Tage og Uwe.

3 Referat af ordinær generalforsamling den 6. maj 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Billedsekretærens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab og budget samt vedtagelse af kommende års kontingent. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Valg af bestyrelse, suppleanter, revisorer m.v. 7.Eventuelt. Der var 22 medlemmer tilstede, det højeste antal i mange år. Ad 1. Tage blev foreslået som dirigent og blev valgt med akklamation. Han kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav så ordet til formanden. Ad 2. Formanden, Uwe, tog udgangspunkt i klubbens 60 års jubilæum i år. Det blev fejret med en flot udstilling på Hjortespring Bibliotek, og efterfølgende med en god fest i Herlev Medborgerhus for rigtig mange af klubbens medlemmer. Kunstforeningen på Herlev Rådhus spurgte, om vi kunne hænge jubilæumsudstillingen op hos dem i marts, og det blev til nok en fin udstilling som medførte at de købte tre af vores billeder. Vi har ikke været specielt aktive i Region Nord s konkurrencer, men vi har deltaget i dem alle. I SDF s landskonkurrence klarede vi os pænt i år; vi landede på en delt 15. plads og er dermed tilbage i top- 20. Peter Støiman, René, Søren og Orla fik antaget et billede hver; Laurits to, Jørgen fire, og Carsten hele 7 herunder med et diplom for Bedste Humor. Tillykke til de dygtige medlemmer. Vi lægger os i selen og prøver, om vi kan gøre det endnu bedre i år. Først og fremmest skal der afleveres en masse billeder. Det lykkedes omsider at få bragt de tilbagevendende vandskader til ophør, da der blev lokaliseret en utæt vandslange under gulvet hos overboen. Da vi var helt sikre på, at der ikke kom mere vand, afholdt vi arbejdsweekend marts og fik malet loft og vægge samt lagt et nyt gulvtæppe. Tæppet blev betalt af afdelingens forsikring. Tak til de mange, der hjalp med at sætte klublokalet i stand. En stor tak til Carsten for driften af klubbens hjemmeside, og ligeledes stor tak til Tage, der redigerer klubbladet, og til Joan som producerer det.

4 Klubbens program har som sædvanligt været en blanding af teknikaftener, gæster som viser os deres billeder, bedømmelser og udflugter. Teknikaftenerne har handlet om Photoshop, HDR-billeder og lysmåler / eksponering. Tak til Laurits og Jørgen for deres indsats. Af vores gæster kan nævnes Malou Sinding, Claus Carlsen, Kristine Pehrsson, Birthe Damgaard, Jakob Lautrup og Michael Molter. Vores udflugter er gået til Hareskoven, i form af sommerafslutningen sidste år, to gange ind i byen, hvor det var et skrækkeligt regnvejr på den første tur, en tur i Gammelmosen, en fotoworkshop i februar til Søvej, og en tur til tranerne i Pulken. Vores traditionelle duel imod Frederikssund Fotoklub gik ikke helt efter planen, for de vandt selv om vi havde forberedt os rigtig meget. Vi er måske begyndt på en ny tradition sammen med Ølstykke Fotoklub, idet vi lånte hinanden 10 billeder til kommentering, og så havde vi en glimrende og åben diskussion på en aften i Ølstykke. Alt i alt har det været en god sæson, og formanden sluttede med at takke alle medlemmerne for deres opbakning og bestyrelsen for dens arbejde. Der var ikke spørgsmål eller kommentarer til formandens beretning, men alene forsamlingens bifald. Det opfattede dirigenten som en godkendelse. Ad 3. Billedsekretæren (Laurits) berettede om årets konkurrencer. Dommerne i de fire glaskonkurrencer var Leif Koth (Næstved FK), Brendan Hankock (Valby FK), billedkunstneren Pernille Mejslow fra Biltris, og Mads Henriksen (Downstairs). Hele 18 autorer har bidraget til konkurrencerne, og der er indkommet i alt 197 farvebilleder og 138 monokrome. Det er en flot, fortsat fremgang. De samlede vindere, Årets Fotografer, blev Uwe i farvepapir og Jørgen i monokrom. Årets billede blev bedømt af Ida Refsgaard, Frits Andersen og Poul Helt fra Esbjerg FK. Det var et farvebillede af Jørgen og et monokromt billede af Tage, der blev de to gennemsnitlige vindere. Paw Nielsen fra Næstved FK bedømte konkurrencerne i portræt og serie ; de blev vundet af henholdsvis Søren og Laurits. De to digitale konkurrencer i natur og kreativ blev bedømt af Carsten Selvang, og det var Lisbeth der vandt dem begge to. Der blev uddelt store præmieglas til Uwe, Jørgen og Tage, og vandrepræmier til Søren (Portræt) og Jørgen (Årets Monokrome Fotograf), og der blev klappet vældigt af vinderne. Der var heller ikke

5 spørgsmål eller bemærkninger til billedsekretærens beretning. Ad 4. Kassereren (Jørgen) havde omdelt årsregnskabet, som var underskrevet af to revisorer heraf den ene fungerende, idet Lise havde forfald. Han forklarede, at indtægterne ved kontingent og de største udgifter (til SDF) svarede temmelig nøje til budgettet. Der var ikke budgetteret med, at 60 års jubilæet skulle koste os noget; her var ca. halvdelen af pengene gået til vores jubilæumsudstilling især til vin og chips mv. til ferniseringen, mens resten var underskud på jubilæumsmiddagen, der var blevet lidt dyrere end planlagt. Vi havde også brugt flere penge end planlagt til at smukkesere klublokalet maling til væggene og pizzaer til arbejdsholdet men resultatet er også både smukt og holdbart. Af udgifterne til gebyrer, porto og administration er det kun en mindre del (300 kr.), der er gebyrer til Danske Bank, og vi har valgt at fortsætte med samme bankforbindelse indtil videre. Når overskuddet alligevel blev større end forventet, skyldes det mindre forbrug på flere forskellige poster. Der var ikke spørgsmål eller kommentarer til regnskabet, som blev godkendt med applaus. Herefter blev budgettet fremlagt sammen med bestyrelsens forslag om uændret kontingent. Hertil blev der spurgt, om der ikke var udgifter til konkurrencen Mellem Sund & Bælt, men den afholdes ikke i den pågældende sæson. Der var ikke flere bemærkninger, og så blev der også som godkendelse af dette punkt klappet tilstrækkeligt. Ad 5. Der var ikke indkommet nogen forslag til behandling ved generalforsamlingen. Ad 6. Der skulle i år vælges kasserer og et bestyrelsesmedlem. Jørgen erklærede sig villig til at genopstille til kasserer, og han blev straks valgt med akklamation. Carsten sagde, at han også var villig til at fortsætte, hvis der ikke var andre, der havde lyst til at komme i bestyrelsen. Det var ikke tilfældet, så han blev genvalgt med udbredt klappen. Som suppleanter til bestyrelsen blev Niels M. Nielsen genvalgt og Ninna Kiel Nielsen nyvalgt, begge med klapsalver. Finn valgte ikke at genopstille, og han blev takket af formanden for sin indsats. Lise Aagaard og Ilse Lausten blev valgt til revisorer og Poul Mørk til revisorsuppleant, og også dem blev der klappet af. Ad 7. Herefter var vi nået til punktet eventuelt, og her var der både forberedte og tilsendte indlæg.

6 Jørgen spurgte, om der var stemning for fortsat at udgive klubbladet på papir, eller om man vil være tilfreds med at modtage en PDF, som man selv kan printe i nødvendigt omfang. Selv om flere var glade for papirbladet, var der forståelse for, at det er et stort arbejde at kopiere og hæfte, og der var gennemgående tilslutning til at forsøge i en sæson at nøjes med et elektronisk klubblad. Det er vigtigt, at der her fremgår én side med oversigt over de aktuelle konkurrencer herunder dato for aflevering og bedømmelse. Lisbeth ønskede sig flere digitale konkurrencer. Jesper foreslog, at der blev indrettet et arkiv til digitale udgaver af alle de billeder, der var indleveret til diverse konkurrencer igennem sæsonen. Det vil bl.a. gøre det enklere at finde billeder til klubbens næste jubilæum, og der kan også findes billeder til dueller, Region Nord og andet. Der var en hel del diskussion om billedformat og - størrelse og om, hvordan billeder skulle oploades, indsendes eller afleveres uden at man afgiver sine rettigheder. Diskussionen endte med, at Jesper påtog sig at modtage billeder på USB-stik i den form, man har brugt til at printe dem fra, og kopiere dem over på en transportabel harddisk, hvis der stilles sådan en til rådighed for ham. Carsten nævnte, at kommunen havde foreslået klubben at være med i Herlev Festuge, fx med en fotosafari. Jesper foreslog at vi arrangerede en konkurrence, hvor deltagerne skulle fotografere aktiviteter under festugen, og vi alene skulle bedømme og præmiere billederne. Finn Aagaard påtog sig at kontakte kommunen og afklare sagen. Både Ilse og Lisbeth bad om, at klubben får billeder af de enkelte medlemmer, sådan at vi kan se hvem der er hvem. Eventuelt i form af en medlemsliste med fotos. Til sidst under eventuelt blev der trukket lod blandt de fremmødte om to vingaver, klubben havde modtaget til 60 års jubilæet, og om tre flasker vin det havde vist sig umuligt at aflevere. Det var Søren og Ilse, der var så heldige at hjemtage vingaverne, og Joan, Lise og Susanne vandt hver én flaske god rødvin. Da debatten ebbede ud, kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen og takke for god ro og orden. referat: Jørgen

7 Konkurrencer Tilbagelevering af billederne sker normalt samme dag som bedømmelsen, dog bliver ofte de 10 bedste i Region Nord udstillet ca. 1 måned efter bedømmelsen. Type Indlevering Bedømmelse Sted SDF, alle 22. april oktober Odense Herlev FK. Glas august 23. september Herlev Region Nord, 1. papir 16. september 29. oktober Torstorp Region Nord, Digital 14. oktober 27. november Ølstykke Fk. Herlev FK. Glas oktober 02. december Herlev Kreativ og Photojournalism 11. November 13. januar Herlev Dropbox Herlev FK. Glas december 03. februar Herlev Duel Frederikssund 20. januar 20. januar Tema Byen Ølstykke mappen 27. januar Region Nord, 2. papir 27. januar Galleri Herlev Fotoklub Klubbens velfungerende hjemmeside har en lidt forsømt afdeling for gallerier. Hvis man kigger efter, er det kun få af klubbens nuværende medlemmer, der viser billeder i galleriet, og det er en vældig skam - for det er så let at komme med. Man tager simpelthen en håndfuld (eller to) af sine gode billeder, og laver størrelsen om til 1024 pixels i bredden og omkring 682 pixels, og så sender man billederne i en til Carsten. Det er præcis samme fremgangsmåde, hvis man er en af de heldige, som får en 1., 2. eller 3. plads i en glaskonkurrence: skrump billedet og mail det til Carsten. Lad tusinde billeder blomstre på hjemmesiden!

8 Tranetur Klubbens fototur til Pulken i Sverige for at se og fotografere de mange traner. De lange linser var fundet frem i dagens anledning. KIKKERTER & TELESKOPER -Vi har et af Danmarks største udvalg du selv kan teste og sammenligne! -Kvalitets digitalprint: 10 x 16cm til 50 x 75cm på Kodak Royal fotopapir. - Alt i printerpatroner såvel originale, som Hollandske Wecare patroner. Sorgenfri Torv Virum. Hverdage Lør P lige ved døren. Tlf

9 Årets resultater Årets resultat, FP. 90 Uwe Hess 87 Søren Andersen 85 Laurits A Hansen 84 Rene Wedel 78 Jørgen Jakobsen 73 Orla 72 Tage Christiansen 70 Peter 65 Henning 61 Niels M Nielsen 46 Marie Skjær 31 Lise Aagaard 29 Susanne Sørensen 29 Michael 24 Sven Ingvorsen 21 Lisbeth Frank 11 Finn Andersen 04 Carsten Langkjær Årets billede, FP. 01 Jørgen Jakobsen 02 Jørgen Jakobsen 03 Lisbeth Frank 04 Tage Christiansen 04 Laurits A Hansen 04 Laurits A Hansen 07 Rene Wedel 08 Tage Christiansen 09 Søren Andersen 10 Uwe Hess Natur, vundet af Lisbeth Frank Dommer: Carsten Selvang. G O D T G Å E T Årets resultat, MC. 95 Jørgen Jakobsen 87 Laurits A Hansen 83 Peter 82 Rene Wedel 81 Tage Christiansen 78 Søren Andersen 71 Carsten Langkjær 64 Lisbeth Frank 61 Orla 29 Niels M Nielsen 22 Henning 18 Michael 04 Finn Andersen Årets billede, MC. 01 Tage Christiansen 02 Jørgen Jakobsen 03 Carsten Langkjær 04 Rene Wedel 04 Jørgen Jakobsen 06 Laurits A Hansen 07 Søren Andersen 08 Jørgen Jakobsen 09 Carsten Langkjær 10 Henning Gustafsson Portræt, vundet af Søren Andersen Dommer: Paw G. Nielsen. Kreativ (digital), vundet af Lisbeth Frank Dommer: Carsten Selvang. Serie, vundet af Laurits A. Hansen Dommer: Paw G. Nielsen.

10 Antagelsesliste Den Nationale 2014 Carl Christian Lauridsen D. Farve Strandringsspinder-larve Carsten Langkjær Natur P. Efterår i farver Henning Gustafsson D. Farve Sunset Jørgen Jakobsen D. Farve Run on red Monochr. P. Elia Laurits A. Hansen D. Monochr. Millau Lisbeth Frank Natur P. Cheetah Lise Aagaard Peter Strøiman Rene Wedel Søren Andersen Serier Sand + nomineret Monochr. P. Stairway to Heaven Monochr. P. Lone Tree Monochr. P. Moon Base Stevns Phototravel We got it Farve P. Bokser ven D. monochr. Egebjerg birk Tage Christiansen Natur P. Træ bjerg Farve P. Aros bue Uwe Hess Natur P. Einundalen 12 fotografer 17 antagelser, heraf én nominering (til Lise) Søren Andersen fik 3 antagelser, Tage, Peter og Jørgen hver to, og Uwe, René, Lise, Lisbeth, Laurits, Henning, Carsten og Carl Christian hver én. Et stort tillykke til de dygtige fotografer

11 Program 14-15: 12. august: Vi mødes på Bakken Vi fejrer sæsonstart på Dyrehavsbakken, hvor der altid er gode muligheder for farver, fart og festlige billeder - især når det bliver tusmørke. Vi mødes på pladsen foran Bakkens Hvile kl husk kamera, stativ og påklædning efter vejret. 19. august: Den Digitale Hjemmeopgave I aften ser vi på resultaterne fra den digitale hjemmeopgave. Uwe udleverede et par digitale billeder, som vi hver især har brugt sommeren til at forbedre, og nu ser vi hvor forskellige billeder, der kan komme ud af den samme optagelse. Husk aflevere billeder til Glas 2 konkurrencen 26. august: Bedømmelse af den digitale konkurrence Byen Hen over sommeren er vores emnebilleder med tema Byen blevet bedømt, og i aften kommer dommeren og gennemgår billederne og fortæller, hvordan hun har oplevet de enkelte værker. Måske får vi også fiduser til at arbejde videre med billederne, så de kan blive endnu bedre. 2. september: Skolestue hvordan deltager man i klubbens konkurrencer? Så skal vi på skolebænken og høre om, hvordan man klarer de forskellige udfordringer der er ved at deltage i klubkonkurrencer og i Region Nord- og SDF-konkurrencerne. Vi tilpasser størrelsen af digitale billeder og ser på, hvordan de uploades, lægges i dropbox og sendes som . Det er de samme ting, der skal gøres for at man kan få lagt sine billeder på galleriet på klubbens hjemmeside og på SDF s hjemmeside, så måske kommer tusind billeder til at blomstre? 9. september: Mine favoritbilleder Du har garanteret nogle idealbilleder, som har inspireret dig til at lave billeder på en anden måde end før, eller som har betydet noget for dig. Eller bare et billede, som du gerne selv ville have taget. Det kan være et billede i en bog, på en udstilling eller i et katalog. I aften tager vi hver især tre af vores favoritbilleder med, så vi kan vise dem for hinanden og fortælle, hvad de har betydet for os. Du har billederne med på en USB-pind, og du kan affotografere (eller scanne) dem fra bøger og blade, eller kopiere fra nettet.

12 16. september: Bedømmelse af Min oplevelse af Herlev Festuge Fotoklubben har arrangeret en konkurrence for kommunens borgere, hvor emnet er Herlev Festuge i uge 35 med kulmination i weekenden august. I aften ser vi på de billeder, der er kommet ind, og giver dem både point og kommentarer, så vi kan udpege de glade vindere. Husk aflevere billeder til Region Nords konkurrence Papir 1, og at billederne først skal oploades til Regionens hjemmeside, så man kan sætte den rigtige mærkat bagpå. 23. september: Bedømmelse af klubkonkurrence Glas 2 Så er der en nervepirrende bedømmelse i klubben! Sæsonens anden klubkonkurrence, Glas 2, ruller over tavlen, og vi får dommeren til at fortælle, hvordan han har oplevet vores billeder. Det bliver spændende at høre kommentarerne og diskutere dommerens billedsyn, og det bliver ikke mindst spændende, hvem der ender med at blive aftenens dygtige vindere. 30. september: Dommeren er dom døm selv! Nu har du chancen for at gøre det bedre selv. Nu kan du prøve at stå ved billedtavlen og forklare hvordan du oplever et billede, og hvorfor du synes det er bedre end et andet. Efter tur bedømmer vi en lille samling billeder, udvalgt fra billederne til konkurrencen Glas 2, og vi hjælper hinanden til at blive bedre til at kommentere billeder. Lørdag 4. oktober: Åbent tag på Herlev Hospital (NB: ændret dag, ændret sted) Herlev Hospital har arrangeret Åbent tag i forbindelse med et arrangement for kommunens borgere, og fotoklubben er også velkommen har de sagt. Der kommer sikkert nærmere oplysninger, bl.a. om tidspunktet og om hvordan man melder sig til. 7. oktober: Gæst i klubben Lars Bo Iversen Til hverdag er det Downstairs, der har fornøjelse af Lars kreative billeder, men i aften vil han dele dem med os. Hans billeder af en mand med bowlerhat og kondicykel med tilhørende lyd vandt guld ved Den Nationale i 2013, men han laver også fantastisk flotte lydløse billeder. Du kan se et par af hans billeder på SDF s hjemmeside; galleriet hedder jaaa.

13 oktober: SDF Landsmøde i Odense SDF s landsmøde er en af årets fotografiske højtider, og her kan vi opleve åbningen af den nyeste Nationale Fotoudstilling, møde fotovenner fra hele landet og se og høre spændende foredrag af internationale fotografer. Og desuden er her fremvisning af det helt fri billede og af lyd-billede. 14. oktober: Hvad er photo-journalism? Det er en ny kategori i SDF s landskonkurrence til næste år, og den handler om u-manipulerede billeder som minder om reportage eller sådan noget. I aften vil Laurits vise nogle eksempler på den slags billeder, og vi skal diskutere de billedmæssige muligheder og begrænsninger, som kategorien giver. Husk at oploade billeder til Region Nord s digitale konkurrence (frist 20. oktober) 21. oktober: Nok en gæst i klubben Anne-Mette Skovsgaard Anne-Mette fotograferer landskaber, byskaber, detaljer i naturen og andre steder, og hun lægger vægt på at fange sin egen oplevelse af den virkelige virkelighed. Hun bruger betegnelsen essensfotografi om billederne. Nu kommer hun forbi klubben og viser et udvalg af sine spændende og inspirerende billeder. Indtil det sker kan du se på hjemmesiden Husk at aflevere til Glas 3 konkurrencen 28. oktober: Print og printerpapir I aften får vi besøg af reklamefotografen Jesper Iversen, der vil vise os hvor flotte prints, det er muligt at lave. Blandt andet på Siehl Masterclass papir, som markedsføres af Fine Photo Prints. Jesper vil også vise os hvordan man monterer et lærredsprint. Måske får vi også et par af Jespers egne billeder af se de er i mesterklasse. Se mere på hjemmesiderne og Onsdag 29. oktober: Bedømmelse i Region Nord Papir 1 (NB: ændret dag, ændret sted) Sæsonens første Region Nord-bedømmelse løber af stablen i Vestegnen og er arrangeret af Torstorp Fotoklub. Det er den ene af de to årlige konkurrencer i papirbilleder, som kan være med eller uden farver efter eget valg, der skal afgøres. Vi mødes med vennerne fra de mange fotoklubber i regionen og hører dommerens kommentarer og gode råd.

14 4. november: Portræt Klubben har haft konkurrencer med Portræt som emne helt tilbage til de ældste tider, og nu har også SDF taget kategorien op. I aften vil Laurits vise, hvordan et ansigt ændrer udseende, når man lægger lyset på forskellige måder. Bagefter deler vi os op i to workshops, hvor vi laver billeder dels med klubbens flashanlæg, dels med det tilfældige, forhåndenværende lys. 11. november: Atter en gæst i klubben Malgorzata Zabawa Så er der igen besøg ude fra den store verden, denne gang fra Køge. Malgorzata laver nogle fantastiske og meget fantasifulde billeder af de detaljer, der er omkring os; i naturen, hjemme og alle steder. Det supplerer hun med billeder fra byer, malerier og tegninger. I aften får vi et vældigt vitamintilskud til vores fantasi. Husk oploade billeder til klubbens Dropbox inden for emnerne Kreativ og Photo-journalism 18. november: Udflugt til Louisiana Olafur Eliasson (NB: ændret sted) Vi tager til Louisiana i Humlebæk, hvor vi kan opleve en omfattende installation og udstilling af Olafur Eliasson. Kommer vi til at se et springvand, en indendørs sol, eller et rum fyldt med tåge? Uanset hvad der bliver installeret, får vi inspiration og en stor oplevelse ud af det. Ud over Eliasson viser Louisiana for den samme entre billeder af enkelte andre kunstnere, som man kan fordybe sig i, hvis de passer bedre til ens eget billedsyn. 25. november: Igen en gæst i klubben Tina Strømann Årets sidste gæst er Tina fra Lyngby. Hun fotograferer arkitektur, portrætter og livet i byen, men først og fremmeste forladte bygninger, urban exploration. I aften kommer hun og viser et udvalg af sine flotte og meget inspirerende billeder. Hendes hjemmeside er: tsphotography.dk. Torsdag 27. november: Bedømmelse i Region Nord digital (NB: ændret dag, andet sted) Den anden bedømmelse i Region Nord er arrangeret af Ølstykke Fotoklub. Det drejer sig om digitale billeder, der bliver vist direkte på det store lærred uden først at skulle printes. Vi får at høre, hvad dommeren kan tilføje til de flotte billeder, og ind imellem får vi nok en snak med fotovennerne fra de andre klubber.

15 2. december: Bedømmelse af klubkonkurrence Glas 3 I aften skal vi overvære bedømmelse af sæsonens tredje klubkonkurrence. Vi beundrer de nye, flotte billeder, og hører hvad dommeren har fået ud af dem. Hvordan har dommeren oplevet vores kreationer, hvilke elementer lægger han vægt på, og hvem er de dygtige billedkreatører, der scorer aftenens præmieglas? Kan vi allerede nu gisne om, hvem der bliver årets fotograf? 9. december: Juleafslutning Sidste klubaften i jubilæumsåret 2014 fejrer vi med julehygge, snolder og sjov. Tag en lille og pænt indpakket gave med (til ca. 20 kr.) til gavelotteriet. Husk at aflevere til Glas 4 konkurrencen. Husk også en lille gave til lotteriet. Nytår 2015 Nytår januar 2015: Med Jørgen på arbejde Inden Jørgen holdt op med at gå på arbejde, havde han tilbragt over 35 år med at fjerne støj, dårlige vibrationer og jammerlig akustik. Ind imellem har han taget billeder af elendighederne og hvad der ellers har været udsigt til fra de skiftende arbejdspladser, og nogle af de billeder vil han dele med os på årets første klubaften. Når det er overstået, skal vi udtage et hold af gode billeder med tema Byen, som skal bruges til duellen med Frederikssund Fotoklub. Husk printede og monterede billeder med tema Byen, som kan bruges til duel. 13. januar: Bedømmelse af digitale kategorier Kreativ og Photo-journalism Så får vi dommen over vores konkurrence med to digitale emner. Hvor kreative billeder skal vi opleve i år, og hvad synes dommeren om dem? Kommer der nogle spændende, journalistiske skud i på skærmen, og kan man overhovedet lave gode billeder inden for kategoriens begrænsninger? Find selv på flere inspirerende spørgsmål, og kom og få svarene.

16 20. januar: Duel med Frederikssund Fotoklub I aften går det løs. Vores venner / modstandere fra Frederikssund kommer og tror, at de skal vinde over os i aftenens duel på billeder med emne Byen. Husk tudehorn, landskampudstyr og tandbeskyttere. Det bliver festligt og voldsomt, når dommeren skal vælge det bedste af to duellerende billeder. HERLEV STYRER FOR VILDT! Husk billeder med tema Byen, med mindre du allerede har afleveret dem. 27. januar: Billeder til Ølstykke-mappen Oven på duellen har vi en mere fredelig aften, hvor vi udvælger 10 billeder til en mappe, som Ølstykke Fotoklub skal kommentere, og hvor vi skal høre deres kommentarer på et fælles møde. Du skal tage en lille samling af dine billeder med, som du lige for tiden synes er bedst. Husk at tage nogle gode, monterede billeder med til at vælge imellem. Husk også at aflevere billeder til Region Nords konkurrence Papir 2, og at billederne først skal oploades til Regionens hjemmeside, så man kan sætte den rigtige mærkat bagpå. 3. februar: Bedømmelse af klubkonkurrence Glas 4 Det er i aften, afgørelsen falder! Sæsonens sidste glaskonkurrence bliver bedømt, og så kan man afgøre, hvem der vinder titlen som Årets Fotograf i de to discipliner. Ud over kapløbet er der også udsigt til nogen af klubbens flotteste billeder, og vi får garanteret nogle konstruktive og kløgtige kommentarer med på vejen fra dommeren. Jeg tror klubbens bestyrelse har endnu flere gode idéer til programmet når dette flotte program er gennemført.

17 Formand: Uwe Hess Søvej Vallensbæk Str Kasserer: Jørgen Jakobsen Glaciset 43 B 2800 Lyngby Bestyrelsesmedlem: Carsten Langkjær Hejrebakken Værløse Suppleant: Nina Kiel Nielsen Sandbyvej 48,4.th 2730 Herlev Billedsekretær: Laurits A. Hansen Grønhøj 13, Kyndby Huse 3630 Jægerspris Næstformand: Philip Oest Møller Værebrovej 148, 2. lejl Bagsværd Suppleant: Niels M. Nielsen Kærnestykket Herlev Postgiro: (reg. nr. 1551) ALLE FOTOINTERESSEREDE ER VELKOMNE I FOTOKLUBBEN.. ØNSKER DU AT VIDE MERE OM HERLEV FOTOKLUB - så kontakt et medlem af bestyrelsen, eller mød op på en klubaften-tirsdage HERLEV FOTOKLUB: PERSILLEHAVEN PARTERRE Indlæg til bladet m.v. sendes til redaktøren Tage Christiansen Vingeager Glostrup

18 Bagsiden Årets billede i FP Stengærder Troutbeck Foto: Jørgen Jakobsen Årets billede i S/H Se op Foto: Tage Christiansen

Skygger og leg i Monument Valley Foto: Lisbeth Frank. Herlev Fotoklub. 60 år

Skygger og leg i Monument Valley Foto: Lisbeth Frank. Herlev Fotoklub. 60 år HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 13-14 Skygger og leg i Monument Valley Foto: Lisbeth Frank Herlev Fotoklub 1954 2014 60 år Udkigstønden Godt nytår. Lige nu er det umuligt at kigge nogen steder hen fra Herlev

Læs mere

Dæmonernes port Foto: Finn Bang Andersen

Dæmonernes port Foto: Finn Bang Andersen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 14-15 Dæmonernes port Foto: Finn Bang Andersen Udkigstønden Efter et godt overstået årsskifte står vi nu midt i en af de mindst fotoegnede vintre i mange år. Men der er god

Læs mere

Foto: Søren Andersen

Foto: Søren Andersen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 11-12 Sko børste holdet Foto: Søren Andersen Udkigstønden Lige nu, hvor vi har skiftet et brugt kalenderår ud med et nyt, og hvor vi er halvvejs igennem fotoklubbens sæson,

Læs mere

Spring in Umbrien Foto: Alf Aagaard

Spring in Umbrien Foto: Alf Aagaard HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 15-16 Spring in Umbrien Foto: Alf Aagaard Ohøj og godt nytår! Der er udsigt til en helt forrygende sæson fremme i sejlretningen, men først skal vi lige kigge bagud og se

Læs mere

Når opvasken tager sig selv Foto: Philip Oest Møller

Når opvasken tager sig selv Foto: Philip Oest Møller HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 11-12 Når opvasken tager sig selv Foto: Philip Oest Møller Udkigstønden Her midt i sommeren ligger fotoklubben stille, og der er frit syn til alle sider. Vi har haft en god

Læs mere

Viften by night Foto: René Wedel

Viften by night Foto: René Wedel HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 12-13 Viften by night Foto: René Wedel Udkigstønden Så skal vi i gang igen efter julepausen, og her midtvejs igennem sæsonen er det tid til at se lidt bagud og en hel masse

Læs mere

Bro Foto: Niels M. Nielsen

Bro Foto: Niels M. Nielsen HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 13-14 Bro Foto: Niels M. Nielsen Udkigstønden Nu tager vi hul på en ny, spændende fotosæson med et mylder af aktiviteter. Først og fremmest er der her fra udsigt til klubbens

Læs mere

Hærværk i naturen Foto: Ilse Lausten

Hærværk i naturen Foto: Ilse Lausten HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 15-16 Hærværk i naturen Foto: Ilse Lausten Så blev det endelig sommer, sådan en slags, men vi fik da holdt sommerafslutningen i Kyndby Huse under helt reglementerede og sågar

Læs mere

Blad i sol Foto: Carsten Langkjær

Blad i sol Foto: Carsten Langkjær HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 10-11 Blad i sol Foto: Carsten Langkjær Udkigstønden Så er der gået nok et kalenderår og en halv fotosæson, og her midt i snevinteren tager vi hul på forårssæsonen. Hvis

Læs mere

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Program Foråret 2016 for Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Kontakt oplysninger Formand Børge K. Lund Egemosen 3 6200 Aabenraa Tel. 3162 8272 bkl@aabenraafotoklub.dk Næstformand

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

www.lyngbyfotoklub.dk

www.lyngbyfotoklub.dk Lyngby Fotoklub Virum skole, Parcelvej 169, indgang C, Lokale K 19, 2830 Virum - Giro 1 38 22 92 Postadresse: Formand: Lars Bundesen, 45 85 14 18 e-mail: lars.bundesen@vip.cybercity.dk September 2011 6.,

Læs mere

SDF. Natur. Farve papir Monocrome papir. Monocrome digital Farve digital. Serier, 3-6 billeder

SDF. Natur. Farve papir Monocrome papir. Monocrome digital Farve digital. Serier, 3-6 billeder Vi tager nu hul på et nyt fotoår i Esbjerg Fotoklub 0 En gennemgang af hvad der forventes vil ske i løbet af året. Birthe Diget Der vil kunne forekomme rettelser til programmet. Der kan jo komme ideer

Læs mere

Generalforsamlingen afholdtes onsdag den 27 april 2016 kl 19 i klubbens lokaler med følgende dagsorden:

Generalforsamlingen afholdtes onsdag den 27 april 2016 kl 19 i klubbens lokaler med følgende dagsorden: www.afa-foto.dk Århus den 11/4/2016 Referat af ordinær generalforsamling i AFA 2016. Generalforsamlingen afholdtes onsdag den 27 april 2016 kl 19 i klubbens lokaler med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

september oktober november december

september oktober november december september oktober november december 2014 www.fotoklubnegativ.dk Foto: Gunnar Pedersen Nyt program - ny plan - ny fotoklub Så er vi startet op med et nyt program i vores fotoklub. Meget er ændret, og vi

Læs mere

Tank 01 Foto: Jørgen Jakobsen

Tank 01 Foto: Jørgen Jakobsen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 04-05 Tank 01 Foto: Jørgen Jakobsen Siden sidst Godt nytår. Så fik vi afsluttet klubbens 51. år, som jo begyndte med et brag af en jubilæumsudstilling på Gammelgaard, og

Læs mere

HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 09-10 Foto: Joan Olsen

HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 09-10 Foto: Joan Olsen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 09-10 Foto: Joan Olsen Udkigstønden Godt nytår til alle og velkommen til det nye klubblad. Her fra mastetoppen er der udsigt til et rigtig spændende og afvekslende foto-forår.

Læs mere

Foto: Susanne Sørensen

Foto: Susanne Sørensen HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 09-10 Blade Foto: Susanne Sørensen Udkigstønden Hvad er der nu sket med Siden sidst som plejer at stå her på den første side? Ja, der står jo stadig væk noget det du læser,

Læs mere

Cafe-Provence Foto: Lise Aagaard

Cafe-Provence Foto: Lise Aagaard HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 07-08 Cafe-Provence Foto: Lise Aagaard Siden sidst Så er det igen ved at være eftersommer, fotosæsonen starter og du står med et duftende frisk blad i hånden. Bagerst i bladet

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Stonefaces Foto: Per Valentin

Stonefaces Foto: Per Valentin HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 06-07 Stonefaces Foto: Per Valentin Workshop om naturfoto Klubben afholder en naturworkshop for alle interesserede, herunder medlemmerne, på Vangegaard i weekenden 2. 3.

Læs mere

Livet ved Seinen Foto: Laurits A. Hansen

Livet ved Seinen Foto: Laurits A. Hansen HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 03-04 Livet ved Seinen Foto: Laurits A. Hansen Siden sidst Så går starten på klubbens sæson nr. 50. Jubilæet, som løber af stabelen til januar, kommer efterhånden til at

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Foto: Jørgen Jakobsen

Foto: Jørgen Jakobsen HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 10-11 Gilleleje Havn Foto: Jørgen Jakobsen Udkigstønden Så tager vi igen hul på en spændende fotosæson med mange forskellige aktiviteter. Men først og fremmest et SDF-landsmøde,

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

G Foto: Tage Christiansen

G Foto: Tage Christiansen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 05-06 G Foto: Tage Christiansen Siden sidst Godt nytår til alle. Vi er nu kommet over juleferien og halvvejs igennem sæsonen 2005/06. Vi har haft nogle gode arrangementer

Læs mere

MEDLEMSHÅNDBOG Indhold

MEDLEMSHÅNDBOG Indhold Indhold Velkommen... 2 Klubbens historie... 2 Vedtægter... 2 Bestyrelsen:... 2 Hus regler... 3 Din rolle som medlem... 3 Årshjulet... 3 Månedskonkurrencer:... 4 Foto ture:... 4 Foredrag:... 4 Arrangementer:...

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Titel: Skyggen Foto: Børge K. Lund. Program 1. halvår 2015

Titel: Skyggen Foto: Børge K. Lund. Program 1. halvår 2015 Titel: Skyggen Foto: Børge K. Lund Program 1. halvår 2015 Kontakt Formand: Børge K. Lund Egemosen 3 3162 8272 6200 Aabenraa bkl@aabenraafotoklub.dk Næstformand: Dorte Lorenzen Johnsen Vester Terpvej 5

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) d. Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse

a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) d. Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse SDF's ordinære generalforsamling Lørdag d. 3. oktober 2015 Dagsorden a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) b. Valg af referent c. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Program Januar - juni 2015

Program Januar - juni 2015 Program Januar - juni 2015 6. januar kl. 19:00 5 min tutorial. For meget eller for lidt. For meget eller for lidt på billeder. Hvert medllem medtager 2 billeder, gerne også billeder der er blevet set før

Læs mere

Program for foråret 2017

Program for foråret 2017 Program for foråret 2017 Titel: Ko i Sølsted mose Dorte Lorenzen Johnsen 1 Kontakt oplysninger Formand Børge K. Lund Egemosen 3 6200 Aabenraa Mob. 3162 8272 bkl@aabenraafotoklub.dk Næstformand Heine Dransfeldt

Læs mere

Tristan the cat Foto: Michael Rønsdorf

Tristan the cat Foto: Michael Rønsdorf HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 06-07 Tristan the cat Foto: Michael Rønsdorf Siden sidst Glædelig sommer og vel mødt efter en forhåbentlig god ferie, hvor der er kommet mange gode billeder på chicp en (eller

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar 2017. Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 1. Valg af dirigent Folmer Christiansen er valgt. 2. Formandens beretning.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag.

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag. MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk E-mail: maarfrim@gmail.com MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk e-mail: maarfrim@gmail.com OKTOBER

Læs mere

Referat af kunstforeningens ordinære generalforsamling den 3. april 2014

Referat af kunstforeningens ordinære generalforsamling den 3. april 2014 Referat af kunstforeningens ordinære generalforsamling den 3. april 2014 Udenrigsministeriet holdt sin ordinære generalforsamling torsdag den 3. april 2014 i Udenrigsministeriets kantine. Dagsorden 1.

Læs mere

Foto: Tage Christiansen

Foto: Tage Christiansen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 01-02 Foto: Tage Christiansen Siden sidst Nu er vi igennem efterårssæsonen og den mørke årstid, og det bliver lysere igen. Klubbladet du nu holder i hånden har fået ny redaktør,

Læs mere

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde.

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde. Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Generalforsamling 29.4.2014 Formanden, Anita Barfod, bød velkomme og konstaterede, at ud over de tilmeldte årsmødedeltagere var der én deltager i generalforsamlingen,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Foto: Peter Strøiman

Foto: Peter Strøiman HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 12-13 Efterår Foto: Peter Strøiman Udkigstønden Nu er det sommer og højsæson for at tage billeder, og lige om lidt begynder klubaftenerne. Vi kan starte med at glæde os over

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

november december januar

november december januar november december januar 2007 februar marts 2008 http://home2.inet.tele.dk/peterpe/ Foto: Birte Saxtorph Velkommen til vintersæsonen 2007-2008 Hermed Fotoklubben Negativs program for denne vinters aktiviteter.

Læs mere

2015 januar februar marts april maj juni

2015 januar februar marts april maj juni 2015 januar februar marts april maj juni www.fotoklubnegativ.dk Foto: Henrik Nielsen Billed størrelse 114mm x 148 Onsdag 7.januar Præsentation af resultaterne af besøget på Skoleslagteriet Nu har I været

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen, som enstemmigt blev valgt.

Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen, som enstemmigt blev valgt. Dato: 9. marts 2016 Vedr.: Generalforsamling Jyllinge Løbeklub 2016. Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Dagsorden: a. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen,

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

Foto: Jesper Plambech

Foto: Jesper Plambech HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 02-03 Foto: Jesper Plambech Siden sidst Godt nytår. Vi er efterhånden kommet os ovenpå julens og nytårets udskejelser, og er kommet i gang med fotoarbejdet. Der var lige

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

august - december 2014

august - december 2014 Program august - december 2014 18 August. Feriebilleder + præsentation af programmet og tilmeldinger til Foto Emne konkurrence til borges@rafael.dk. (se den 1. Sep.) Indlevering af billeder til udstilling

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

marts april maj juni www.fotoklubnegativ.dk Hanne Andresen

marts april maj juni www.fotoklubnegativ.dk Hanne Andresen marts april maj juni 2010 www.fotoklubnegativ.dk Hanne Andresen Velkommen til forårssæsonen 2010 Endnu en gang har vi haft et kreativt programudvalg, og bredden i programmet, Negativt Oplysnings Forbunds

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Onsdag d. 19. april 2017 kl. 19:30. i kantinen, Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Onsdag d. 19. april 2017 kl. 19:30. i kantinen, Stigsborg Brygge 5, Nørresundby Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Onsdag d. 19. april 2017 kl. 19:30 i kantinen, Stigsborg Brygge 5, Nørresundby Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Kunstforeningen Fjordkunst.dk

Kunstforeningen Fjordkunst.dk Kunstforeningen Fjordkunst.dk Generalforsamling Rejsestalden Jægerspris d. 14. marts 2010. kl. 10.00 12.00 Formand Helle Borg byder velkommen. Helle fortælle, at der efter generalforsamlingen, vil være

Læs mere

Blad med dråber Foto: Tommy Martens

Blad med dråber Foto: Tommy Martens HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 03-04 Blad med dråber Foto: Tommy Martens Siden sidst Det blev et brag af en åbning af klubbens 50 års jubilæumsudstilling, der fandt sted på Gammel gaard den 10. januar.

Læs mere

Referat af RNFoto Årsmøde 2017

Referat af RNFoto Årsmøde 2017 Referat af RNFoto Årsmøde 2017 Torsdag den 18. maj 2017 Afholdt hos Ølstykke Fotoklub. Fremmødte: Albertslund Fotoklub Brøndby Strand Fotoklub & RNF Brøndby Strand Fotoklub fotoakrobaterne & RNF Frederikssund

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

sæsonstart mandag d. 23 august.

sæsonstart mandag d. 23 august. Igen i år flot vejr til at spille skak på torvet i sæsonstart mandag d. 23 august. Nr. 1 Møn Skakklub Sponsor 23 august 2010 På den anden side... Formand, PR, Klubblad: Lars B. Jensen, Ulvshalevej 51,

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Karin Nielsen Sekretær Klippingevej 19 4671 Strøby Tlf. 21 51 51 01 DATO 18. februar 2015 STED Osted kro TID 19.00 DELTAGERE

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri.

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri. TJERNESKUDDET EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Er det en supernova? ØAA-medlemmer ude i det fri. December 2006 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 8000 Århus www.oeaa.dk

Læs mere

Referat fra Ringsted Fotoklubs generalforsamling, mandag den

Referat fra Ringsted Fotoklubs generalforsamling, mandag den Referat fra Ringsted Fotoklubs generalforsamling, mandag den 4.3.2013. Tilstede: 20 fremmødte (24 betalende medlemmer). Afbud: Alice Florrisson 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent: Kim Fomsgaard 3.

Læs mere

Dagsorden. Generalforsamling Penya Barcelonista de Copenhagen 30. maj 2015 kl. 18.00

Dagsorden. Generalforsamling Penya Barcelonista de Copenhagen 30. maj 2015 kl. 18.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Præsidenten s aflæggelse af årsberetning 4. Kasseren's forelæggelse af regnskab for indeværende sæson til godkendelse 5. Behandling af indkomne forslag

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat af Generalforsamling februar 2013

Referat af Generalforsamling februar 2013 Referat af Generalforsamling februar 2013 Formanden Jesper Jensen bød velkommen til Trinords medlemmer der var fremmødt til årets generealforsamling. 1. Valg af dirigent og referent Formanden orienterede

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN 1. Valg af dirigent Formanden, Bo Wildfang bød velkommen. Som dirigent foreslog bestyrelsen advokat John

Læs mere

PROGRAM FORÅR 2018 Senest revideret 1. januar 2018

PROGRAM FORÅR 2018 Senest revideret 1. januar 2018 PROGRAM FORÅR 2018 Senest revideret 1. januar 2018 I løbet af forårs-sæsonen skal vi på adskillige ekskursioner, men de er ikke indsat i programmet, da vi satser på at planlægge dem ad hoc i forhold til

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer.

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer. Bestyrelsens beretning begynder, som den plejer, med et velkommen til de andelshavere, der er kommet til siden sidste generalforsamling; i år drejer det sig om Emil, som pr. 1. juli (?) 2010 overtog Sandras

Læs mere

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen,

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, Frederikssund, den 2. december 2015 Kære Alle Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, som kan ses nedenfor. Vi minder om vores juleafslutning søndag

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere