Udvalgsplan for. Udvalget for Sundhed og Socialservice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalgsplan for. Udvalget for Sundhed og Socialservice"

Transkript

1 VOKSEN OG SUNDHED Plan og Udvikling Rådhustorvet Horsens Telefon: Dato: 9. januar 2012 KL-Emnenr.: P16 Sagsnr.: Initialer: SR Udvalgsplan for Udvalget for Sundhed og Socialservice 2012

2 Indhold Udvalgsplan for Udvalget for Sundhed og Socialservice Forord Horsens Kommunes overordnede vision og værdigrundlag Vision Værdigrundlag Udvalgets mission Udvalgets politiske mål for perioden Fysisk og psykisk handicappede, sindslidende og senhjerneskadede Socialt udsatte, hjemløse og misbrugere Ældre med særlige behov Sundhed, sundhedsfremme og forebyggelse Inddragelse af brugere, pårørende og frivillige Innovations- og udviklingsstrategi Årets indsats- og resultatmål Drifts- og kerneopgaver. Den borger og brugerrettede indsats Ældre og andre borgere med funktionsnedsættelse Sundhed Handicap, psykiatri Socialt udsatte Brugere, pårørende og frivillige Tværgående politikker Sundhedsvision og strategi for samfundet Horsens Kommune Sundhedspolitik Anlægs-/kapacitetstilpasnings-/planlægnings-/ og udviklingsopgaver Den faglige indsats Anlæg og organisering Administration, ledelsesinformation, dokumentation og evaluering Udviklingsopgaver Politikker og strategier for Regionalt samarbejde Tværgående udviklingsopgaver Nye veje til velfærd Budget Kerneopgaver Appendiks Driftsmæssige nøgletal Handicap, Psykiatri og ældre Handicap, Psykiatri og ældre forsat Sundhed og Omsorg Borgere visiteret til praktisk hjælp og pleje Private leverandører af praktisk og personlig pleje hjælp pr. 1. april Oversigt over tværkommunalt grundlag for Opgaveoversigt i Borgerservice

3 1. Forord Dette er den anden udvalgsplan for Udvalget for Sundhed og Socialservice. Udvalgsplanen er en del af Horsens Kommunes koncept for politisk målstyring og decentral aftalestyring indenfor de enkelte direktørområder. Konceptet består ud over udvalgsplaner af udvalgsberetninger og virksomhedsplaner: 1. Udvalgsplaner indeholdende resultataftaler 2. Udvalgsberetning indeholdende resultatberetninger 3. Virksomhedsplaner Formålet med udvalgsplanen er, at give Byråd, ledelse og medarbejdere indsigt i Horsens Kommunes indsats på området for sundhed og socialservice i de kommende år. Udvalgsplanen består af en generel del, der har et 4-årigt tidsperspektiv i valgperioden og en dynamisk del indeholdende resultatmål og indsatskrav for det kommende år. Udvalgsplanen for 2012 fremlægges sammen med udvalgsberetning for 2011 der indeholder en afrapportering af resultatmålene i udvalgsplanen for Udvalgsberetningen danner sammen med eventuelle, udefra kommende krav til opgaveløsningen f.eks. i form af ny lovgivning, ændrede økonomiske forudsætninger og lignende, udgangspunkt for udvalgsplanen for Udvalgsplanen for 2012 er udarbejdet på grundlag af: Digitaliseringsstrategi Udvalgsplanen for 2011 Udvalgsberetning 2011 og 2010 Politiske mål for valgperioden Innovationsstrategi Horsens Kommune nye veje til velfærd Budgetaftale for 2011 og 2012 samt genopretningsplan fra april 2010 Fælles værdigrundlag: Helhed Resultat Respekt Kvalitet Fælles visioner: Oplevelser i mange farver - et dynamisk og kreativt kraftcenter - en moderne velfærdskommune 2. Horsens Kommunes overordnede vision og værdigrundlag 2.1. Vision Visionen for Horsens Kommune er vedtaget af Horsens Byråd den 27. april 2010 Horsens oplevelser i mange farver Vi inviterer til festivaler, koncerter og kulturelle begivenheder i særklasse. Vi er et levende samfund med høj puls og satser på spændende og kreative bymiljøer af høj arkitektonisk kvalitet samt et attraktivt handelsliv. Vi tiltrækker kunstnere og kreative ildsjæle, som tilfører oplevelser og dynamik til samfundet. Vi har sunde, fysisk aktive borgere og byrum og natur, der indbyder til fysisk aktivitet. Vi er superliga i flere idrætsgrene i såvel bredde som elite. Vi byder turister velkommen, og er kendt for områdets naturherligheder og oplevelser. 3

4 Horsens et dynamisk og kreativt kraftcenter Vi skaber optimale muligheder for bosætning, vækst og dynamik. Vi bidrager til udvikling og vækst i virksomheder og arbejdspladser ved at give gode rammebetingelser og tage erhvervspolitiske initiativer. Vi skaber kreative miljøer for viden, vækst og innovation, og Horsens er en moderne studieby med studerende fra hele verden. Vi skaber synergi mellem uddannelses- og forskningsinstitutionerne, erhvervslivet og kommunen. Vi er ildsjæle, og sammen gør vi det umulige muligt. Vi løfter i flok. Vi har en aktiv miljøpolitik baseret på bæredygtighed og med fokus på kommunens natur og rekreative områder. Horsens en moderne velfærdskommune Vi har en høj kvalitet i vores service til borgerne fra børnepasning til uddannelse og ældreomsorg. Vi har et ambitiøst uddannelsessystem, som motiverer elever og studerende til at udvikle deres faglige og sociale potentialer i et kreativt og innovativt miljø. Vi satser på uddannelse gennem hele livet. Vi skaber resultater - og vores styrke er helhed, respekt, resultat og kvalitet. Vi understøtter innovation og udvikling. Vi har plads til udfoldelse, og skaber rum for høj livskvalitet og sundhed for alle borgere. Vi har et betydeligt socialt engagement, samtidig med at vi forventer, at alle bidrager aktivt. Vi bygger vores kommunale indsats på et tæt samspil med borgere, lokale ildsjæle, organisationer, foreninger og erhvervsliv Værdigrundlag Horsens Kommune har fire overordnede værdier, som skal have særlig opmærksomhed ved betjening af borgere, virksomheder og samarbejdspartnere og i samarbejdet kolleger imellem. Vi vil bruge værdierne som pejlemærke for vores handlinger, valg og beslutninger, og vi vil holde hinanden op på, at værdierne får betydning i hverdagen. Helhed Vi vil arbejde helhedsorienteret og tværgående og fremstå som én enhed. Vi vil, som kommunal virksomhed, udvise forståelse og ansvarlighed overfor hinanden og det øvrige lokalsamfund. Resultat Vi vil arbejde resultatorienteret og effektivt for at videreudvikle en handlekraftig og økonomisk sund kommune og for at sikre et højt serviceniveau. Respekt Vi vil møde borgere, virksomheder, samarbejdspartnere og kolleger med respekt og åbenhed og vil sikre troværdighed i alle handlinger. Kvalitet Vi vil levere ydelser af højest mulig kvalitet og god service gennem professionelt arbejde og kompetent kommunikation. 3. Udvalgets mission Mission At levere velfærdsydelser til voksne velfærdsydelser af høj kvalitet inden for rammerne af det fastlagte serviceniveau 4

5 4. Udvalgets politiske mål for perioden Målgruppe Borgere med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil sige: fysisk og psykisk handicappede, sindslidende, senhjerneskadede, socialt udsatte, hjemløse, misbrugere og ældre med særlige behov. Vision for indsatsen på socialserviceområdet Udvalget for Sundhed og Socialservice ønsker at understøtte kommunens vision om Horsens som en moderne velfærdskommune med følgende visioner for udvalgets arbejde på socialserviceområdet i valgperioden Alle voksne i Horsens Kommune skal have mulighed for et godt og aktivt liv med oplevelser, udfordringer og ansvar for eget liv. Den enkeltes ressourcer understøttes og udvikles, sådan at alle borgere, uanset funktionsevne, lever et aktivt liv og deltager i samfundslivet. De mest udsatte borgere og borgere med stort behov tilbydes støtte og hjælp i nærmiljøet. Borgere der svækkes fysisk, psykisk og mentalt oplever værdige og trygge rammer for fortsat livskvalitet. Den enkelte borger støttes i at tage medansvar for sine omgivelser ved aktiv deltagelse i civilsamfundet til gavn for sig selv og andre. Visionen fremmes ved at: Indsatsen tilrettelægges med udgangspunkt i det enkelte menneskes ressourcer, behov og med respekt for den enkeltes ret til at træffe beslutninger om eget liv. Indsatsen tager udgangspunkt i, at den enkelte borger tager ansvar for sig selv og sin familie. Vision for indsatsens rammer: Brugerne er trygge ved indsatsen og samarbejdet med medarbejderne. Høj brugertilfredshed kendetegner voksenområdet. Medarbejderne er stolte af deres arbejdsplads, som er spændende, udviklende og har fokus på et sundt arbejdsmiljø. Stort samspil med det omkringliggende samfund, herunder fritids- og kulturaktiviteter Indsats og ydelser er kendetegnet ved inklusion, sammenhæng og helhed i indsatser Sundhedsfremmende og forebyggende indsatser prioriteres højt. Dialog med brugerne og borgerne skaber grundlag for forventningsafstemning og gennemsigtighed i pris og kvalitet. Dialog og samarbejde på tværs af den kommunale organisation, samt andre myndigheder og samarbejdspartnere, herunder praktiserende læger. Hurtig sagsbehandling og hurtig indsats. Gennemsigtighed i ydelsernes kvalitet og pris sikrer, at serviceniveauet tilpasses de økonomiske forudsætninger, at ydelserne har et relevant indbyrdes samspil og et oplyst grundlag for samarbejde med såvel offentlige som private udbydere af ydelser. Formål Det overordnede formål med Udvalgets indsats for voksne på socialserviceområdet er, at: 5

6 Fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv, lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Kompensere for følger af nedsat funktionsevne og særlige sociale problemer. Forebygge at problemer for den enkelte forværres. Forbedre den enkeltes sociale og personlige funktioner samt udviklingsmuligheder. Forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje. Yde en helhedsorienteret indsats hvor servicetilbud afpasses efter den enkeltes særlige behov Fysisk og psykisk handicappede, sindslidende og senhjerneskadede Indsatsmål For at komme nærmere realiseringen af visionen om Horsens som en moderne velfærdskommune har Udvalget for Sundhed og Socialservice opstillet en række indsatsmål på området for valgperioden : Etablering af en bred tilbudsvifte i kommunen med differentierede tilbud. Aktivt liv supplere tilbudsviften med aktiv henvisning til foreningsliv, sport, andre fritidsaktiviteter og inddragelse af frivillige. Flest mulige opgaver løses fleksibelt og bæredygtigt i kommunen med afsæt i principper om mindste-indgreb, nærhed, kvalitet og pris. Aktivitetstilbud til senhjerneskadede med fokus på forbedret livskvalitet for senhjerneskadede. Optimere overgang fra barn, ung til voksen. Styrket indsats på området for kost, rygning, alkohol, motion og sundhed KRAM-faktorerne. Brugertilfredshedsundersøgelser som en del af grundlaget for vurdering og prioritering af ydelser. Udvalget for Sundhed og Socialservice har opstillet følgende resultatmål på området for valgperioden : Vedtagelse af en helhedsorienteret handicappolitik - fritid, kultur, undervisning, beskæftigelse, tilgængelighed. Udbygge det sammenhængende tilbud til senhjerneskadede. Fastholde og forbedre brugertilfredsheden. Øge frivillighedsindsatsen blandt brugere og pårørende. Udbygge den relative andel af egne driftstilbud. Fokus på, at tilbudsviften er bred, med mange forskellige muligheder. Implementering af styringsredskaber og nedbringelse af udgifterne til det specialiserede socialområde Socialt udsatte, hjemløse og misbrugere Indsatsmål For at komme nærmere realiseringen af visionen om Horsens som en moderne velfærdskommune har Udvalget for Sundhed og Socialservice opstillet en række indsatsmål på området for valgperioden : Etablering af en bred vifte af differentierede tilbud i kommunen. Styrkelse af indsatsen for dobbeltdiagnosticerede misbrugere med psykisk lidelse. Optimere overgang mellem barn, ung og voksen. Målrettede forebyggende indsatser i forhold til socialt udsatte risikogrupper. 6

7 Inddragelse frivillige i indsatsen overfor målgruppen. Styrket indsats på området for kost, rygning, alkohol, motion og sundhed KRAM-faktorerne. Understøtte den boligsociale indsats i samarbejde med boligforeninger. Sammenhængende indsats og rationelt brug af tilbud til målgruppen. Forbedrede rammer for forsorgshjemsdriften. Udvalget for Sundhed og Socialservice har opstillet følgende resultatmål på området for valgperioden : Etablering af dagbehandlingstilbud for alkoholmisbrug. Etablering af alternative plejehjemspladser til målgruppen. Implementering af en sammenhængende indsats for hjemløse, misbrugere og socialt udsatte. Reducere misbrug og forbedre livskvaliteten for misbrugere i kommunen. Udbygge den relative andel af egne driftstilbud. Afkortning af opholdsvarigheden i midlertidige botilbud og fastlæggelse af succeskriterier for indsatsen i forhold til målgruppen. Afkortning af opholdsvarigheden på forsorgshjem Ældre med særlige behov Indsatsmål For at komme nærmere realiseringen af visionen om Horsens som en moderne velfærdskommune har Udvalget for Sundhed og Socialservice opstillet en række indsatsmål på ældreområdet for valgperioden : Iværksættelse af analyse og vurdering af funktionalitet i fleksible 2-rumsboliger, herunder beliggenhed, indretning og størrelse. Udvikling og innovation i forhold til anvendelse af teknologi i praktisk hjælp, personlig pleje og sygepleje. Nytænkning af aflastningspladser, tryghedspladser og akutpladser et samlet tilbud Styrkelse af sammenhæng, kvalitet og gennemsigtighed på træningsområdet. Brugertilfredshedsundersøgelser som grundlag for vurdering og prioritering af ydelser. Aktivt bruger- og pårørendesamarbejde samt inddragelse af frivillige i indsatserne til målgruppen. Udarbejdelse af demensredegørelse. Forebyggelse af genindlæggelser af ældre medicinske patienter. Styrket indsats på området for kost, rygning, alkohol, motion og sundhed KRAM-faktorerne. Udvalget for Sundhed og Socialservice har opstillet følgende resultatmål på ældreområdet for valgperioden : Udbygningsplan for plejeboliger med døgntilbud Fokus på: beliggenhed, indretning, størrelse og husleje. Udarbejdelse af en visionær vifte af tilbud til fremtidens ældre, herunder differentierede boligtyper, aktivitets- og fritidstilbud. 7

8 Fastsættelse og opfyldelse af mål for dækningsprocent på plejeboligområdet og overholdelse af lovgivningens ventetidsgaranti på max. 60 dages ventetid på tilbud om plejebolig. Plan for etablering af aflastningspladser, tryghedspladser og akutpladser et samlet tilbud. Fastlæggelse af målrettet strategi for forebyggelse og træning, der understøtter den enkeltes integritet, værdighed og det at være selvhjulpen længst mulig. Reducere behovet for ydelser gennem forbedret træningsindsats. Reducere antal og varighed af genindlæggelser af ældre medicinske patienter. Reducere udgifterne til færdigbehandlede indlagte patienter. Fastholde og forbedre brugertilfredsheden hos målgruppen på udvalgte områder. Vedtagelse af kostpolitik for produktionskøkkener. Reducere antallet af forskellige hjælpere i hjemmet. Øget direkte brugertid i forhold til borgeren Sundhed, sundhedsfremme og forebyggelse Vision for indsatsen på sundhedsområdet Udvalget for Sundhed og Socialservice ønsker at understøtte kommunens vision om Horsens som en moderne velfærdskommune med følgende visioner for udvalgets arbejde på sundhedsområdet i valgperioden Sundhed for alle i alle livets faser med respekt for det enkelte menneske. Lighed i sundhed, hvor mennesker har lige mulighed for at leve et godt liv under hensyn til fysiske, psykiske, sociale og kulturelle forskelligheder. Fremme borgernes sundhed gennem forsat udvikling af bæredygtige lokal samfund. Formål Det overordnede formål med Udvalgets indsats for voksne på sundhedsområdet er, at: Fremme borgernes sundhed. Forebygge og behandle sygdom, lidelse og funktionsbegrænsning. Indsatsmål For at komme nærmere realiseringen af visionen om Horsens som en moderne velfærdskommune har Udvalget for Sundhed og Socialservice opstillet en række indsatsmål på sundhedsområdet for valgperioden : Styrket indsats på området for kost, rygning, alkohol, motion og sundhed KRAM-faktorerne. Udvikling af Sundhedsteamets sammenhængende indsats for kronikere: At leve et godt liv med en kronisk lidelse. Styrkelse af den borgerrettede forebyggelse, herunder: initiere og støtte borgernes initiativer til aktiv indsats for sundhed medvirke til at gøre sunde valg til lette valg Sammenhængende forløb fra indlæggelse på sygehus til kommunalt opfølgende tilbud Sammenhængende strategi for træning og genoptræning. Styrke samarbejdet med praktiserende læger om tidlig indsats for sindslidende. Udvalget for Sundhed og Socialservice har opstillet følgende resultatmål på sundhedsområdet for valgperioden : 8

9 Reducere kronikeres behov for praktisk hjælp og pleje samt sundhedsydelser. Øge tilslutningen til en borgerrettet forebyggelse og frivillighedsindsats. Vedtagelse af 2. generation af sundhedsaftale og sundhedspolitik. Forbedring af den generelle sundhedstilstand i kommunen. Sundhedstilstanden måles i Region Midtjyllands sundhedsprofil Inddragelse af brugere, pårørende og frivillige Vision for inddragelse af brugere, pårørende og samarbejde med frivillige Udvalget for Sundhed og Socialservice ønsker at understøtte kommunens vision om Horsens som en moderne velfærdskommune med følgende visioner for udvalgets samarbejde med brugere, pårørende og frivillige på sundheds- og socialserviceområdet i valgperioden Horsens kommune er kendetegnet ved at være et stærkt civilsamfund, der skaber og styrker netværk på tværs af skel som køn, alder, religion, etnisk baggrund, uddannelses- og indkomstniveau. Gennem inddragelse og medansvar medvirker frivillige aktivt ved deres indsats til at styrke sammenhængskraften i Horsens Kommune. Brugere, pårørende og frivillige inddrages og får medansvar for udviklingen af og indhold i kommunale tilbud. Formål Det overordnede formål med Udvalgets indsats for samarbejde med voksne brugere, pårørende og frivillige er, at: Inddrage brugere, pårørende og frivillige i aktiviteter på sundheds- og socialområdet, fordi det er meningsfuldt for den enkelte bruger, den frivillige og for den kommunale institution. Inddrage brugere, pårørende og frivillige i aktiviteter på sundheds- og socialområdet, så institutionerne opleves som åbne og en del af lokalsamfundet. Inddrage brugere, pårørende og frivillige i de aktiviteter, der foregår i kommunale institutioner på sundheds- og socialområdet, fordi det er vores fælles ansvar. Inddrage brugere, pårørende og frivillige i aktiviteter på sundheds- og socialområdet, da det skaber forståelse for, hvordan opgaver løses, styrker institutionernes image og tiltrækker kvalificerede medarbejdere. Indsatsmål For at komme nærmere realiseringen af visionen om Horsens som en moderne velfærdskommune har Udvalget for Sundhed og Socialservice opstillet en række indsatsmål for samarbejdet med brugerne, pårørende og frivillige for valgperioden : Horsens Kommunes frivillighedspolitik revideres. Denne skal indeholde bud på en åben dør for frivillighedsindsatser og bistand til selvhjælpsgrupper og selvhjælpsindsatser. Tilknytte frivillige til botilbud på handicap- og psykiatriområdet. Tilknytte frivillige til ældre- og plejecentrene. Aktivt og involverende samarbejde med brugere, pårørende og frivillige, der understøtter ejerskab i forhold til indsatsen. Understøtte indsats for, at der er tilknyttes en venneforening til ældre- og plejecentre samt handicap- og psykiatriinstitutioner. 9

10 Sund By som Frivillighedscenter. Et aktivt sted for frivillige og ansatte i kommunen, hvor der samarbejdes om frivillighedsindsats på sundheds-, social-, kulturog miljøområdet. Udvalget for Sundhed og Socialservice har opstillet følgende resultatmål for samarbejdet med brugere og frivillige for valgperioden at: Der er tilknyttet mindst én frivillig for hver to beboere i ældre- og plejecentrene. Brugerne bliver inddraget og ansvarliggjort i forhold til udformningen af aktivitetsog samværstilbud. Afholdelse af fælles temaarrangement med brugere, pårørende og frivillige om kommunens socialpsykiatriske indsats. Revision af frivillighedspolitik med inddragelse af erfaringer fra den styrkede indsats for inddragelse af civilsamfundet. Udvide viften af områder, hvor frivillige inddrages. Øge mangfoldigheden blandt frivillige, så alle alders- og samfundsgrupper er repræsenteret. 10

11 5. Innovations- og udviklingsstrategi Byrådet i Horsens Kommune vedtog i foråret 2010 en innovations- og udviklingsstrategi : Nye veje til velfærd. I strategien er der redegjort for kommunens demografiske udfordring i fremtiden. Derudover er der fastlagt principper for en innovationskultur i kommunen og endelig er der udpeget 41 konkrete innovationsprojekter på tværs af hele kommunen, der ved fastholdelse af den nuværende kvalitet og velfærd, skal nedsætte kommunens behov for arbejdskraft i fremtiden. Om sammenhæng Løsning på de centrale udfordringer og nødvendige ressourcer hertil, skal ikke hentes i det offentlige alene, men derimod i samspillet mellem kommunen og de forskellige interessenter og producenter i samfundet. På det sociale område defineres udfordringer og løsninger altid i samspil med de samfundsbestemte faktorer og forudsætninger. Det offentlige, civilsamfundet og markedet skal derfor ses i en sammenhæng. De enkelte innovationsprojekter i driftsområderne under udvalget repræsenterer alle et ben i trekanten mellem civil, kommune og marked: Kommune Borgeren Civil Marked 11

12 6. Årets indsats- og resultatmål En række af Udvalgets resultatmål fremgår af de forskellige politiske vedtagelser indenfor Udvalgets område. Der henvises nedenfor til resultatmål, der fremgår af Budgetaftaler og øvrige politiske planer og beslutninger. Udvalgets resultatmål understøttes af direktørområdets årlige lederaftaler og virksomhedsplaner. Endelig foretages der, i overensstemmelse med de centralt fastlagte retningslinjer, løbende budgetopfølgninger og løbende opfølgninger på Byrådets beslutninger. Status i forhold til realiseringen af de nedenstående resultatmål opgøres årligt og afrapporteres til Udvalget for Sundhed og Socialservice. Denne årlige ajourføring indebærer dels en afrapportering af status på de opstillede mål og dels en opgørelse over mål som udgår på grund af politiske prioriteringer og nye mål som er opstillet efter vedtagelsen af udvalgsplanen Drifts- og kerneopgaver. Den borger og brugerrettede indsats Ældre og andre borgere med funktionsnedsættelse Indsatsmål Kvalitetskontrakt mål På baggrund af tidligere optællinger er udarbejdet standard for, hvor mange hjælpere der kommer i hjemmet afhængigt af borgerens behov for hjælp. Der er en målsætning om at nedsætte antallet af forskellige hjælpere i det enkelte hjem på frit-valgs-området. Dokumentation kan i øjeblikket ikke indhentes via omsorgssystemet. Plejeboliger udarbejdelse af en nyudbygningsplan for plejeboliger i Horsens Kommune Årlig afrapportering og analyse af behov Afprøvning af robotstøvsugere i hjemmehjælpen. Forsøget finansieres af puljemidler modtaget fra Velfærdsministeriet. Afprøvningen forventes afsluttet, evalueret og afrapporteret primo Afprøvning af automatisk badekabine. At afprøvningen iværksættes og de for projektet formulerede re- Projektet gennemføres i samarbejde med sultatmål indfries: Teknologisk Institut. Udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelse Udvikling af metode for anvendelse af ny teknologi. Arbejdskraftbesparelse for personalet Fastholdelse af tilfredshed hos både brugere og personale. 12

13 Forsøgsprojekt. Sæt hjemmeplejen/plejecentret frit Orions Hus Frigørelse arbejdskraft ressourcer som følge af frigørelse fra administrative rammer for driftsenheden. Orions Husfritages for kommunale administrative regler med henblik på afbu- reaukratisering og afprøvning af gevinster herved. Muligheden for oprettelse af Offentligt/Privat Partnerskab (OPP) undersøges. Obligatorisk tilfredshedsundersøgelse på Frit valgsområdet Reduktion af driftsomkostninger Udvikling af nye metoder i opgaveløsningen. Driftsenheden, i løbet af de første 3 år af projektperioden, kan præstere et driftsoverskud i forhold til det tildelte rammebudget. Medarbejdere og brugere udtrykker tilfredshed med driftstilbuddet Der skal gennemføres obligatorisk brugertilfredshedsundersøgelse på Frit valgsområdet Specialpladser for demente Oprettelse af specialpladser Sundhed Indsatsmål Træningsområdet, både i forhold til Ser- Analyse udarbejdet i 2011 og danner afsæt for politisk beslutning viceloven og i forhold til Sundhedsloven: om oprettelse af Center for Sundhed og Rehabilitering Organiseringen af træningsområdet foretages med henblik på at bevare høj kvalitet i træningstilbudet samtidig med at træningen udføres med høj effektivitet og lave omkostninger. Forsøgsprojekt Direktør i eget liv Træning med særlig fokus på hjælp til selvhjælp, så den enkelte bruger gøres uafhængig praktisk hjælp og pleje. Højere oplevet grad af selvhjulpenhed hos brugerne. Målbar reduktion visiteret praktisk hjælp og pleje til brugerne, sammenlignet med en tilsvarende brugergruppe udenfor projektet. Mindreforbrug på netto 5,45 mio. på aktiverende træning. Kronikerindsats Indsatsen til tidlig opsporing af kronisk sygdom opkvalificeres via kompetenceudvikling af medarbejderne i perioden Det gode patientforløb på tværs af sektor- og faggrænser forbedres via implementering af forløbsprogrammer og kvalificering af samarbejdsrelationerne. Der tilbydes kurser af høj faglig kvalitet til udvalgte diagnosegrupper. Alle borgerrettede kurser evalueres som værende vedkommende, lærerige, motiverende og rykker den enkelte mod bedre livskvalitet. 13

14 Center for Sundhed og Rehabilitering Plan forelægges udvalget. Der forelægges en konkret plan for implementering i 3 faser., fase 1-3 Rask i eget hjem virtuel kommunikation Projektplanen forelægges udvalget primo 2012 Virtuelle genoptræningspladser Projektplanen forelægges udvalget primo Handicap, psykiatri Indsatsmål Oprettelse af høreklinik Fastholdelse af brugertilfredshed Borgere med ukomplicerede høretab ydes en god service i henhold til nær- Reducerede omkostninger til tilskud til høreapparater. hedsprincippet og sikres en hurtig, professionel afdækning af høretab og udle- Reducerede omkostninger til kørsel til høreklinikker udenfor vering af høreapparater. Det estimerede kommunen. rationale ved oprettelsen af høreklinikken skal medvirke til sikring Der foretages evaluering i 2012 af budgetoverholdese på området. Optimering af tilbud til senhjerneskadede Indsatsen til borgere med erhvervet hjerneskade er i løbet af 2011 blevet kvalificeret med følgende: Bedre koordinering med udskrivende myndigheder Bedre koordinering i myndighedsdelen Etablering af lokalt hjerneskade samråd Opkvalificering af bostøtte medarbejdere og fysio- og ergoterapeuter i neuropædagogisk tilgang Der er ansat en neuropsykolog Analyse af kommunens indsats til ældre borgere med handicap. Analyse forelægges til politisk behandling i

15 Socialt udsatte Indsatsmål Sammenhængende indsats til hjemløse, misbrugere og socialt udsatte. Afventer retssag. Implementering af sammenhængende indsats til hjemløse, misbrugere og socialt udsatte, herunder Det nye Vesterled Etablering af alternative plejehjemspladser Etablering af sundhedsklinikpladser Etablering af dagbehandlingstilbud for alkoholmisbrug Afkortning af opholdsvarighed på forsorgshjemsområdet Indflytning i Brugere, pårørende og frivillige Indsatsmål Fælles temaarrangement om socialpsykiatri Afholdelse af temaarrangementer i valgperioden. Afholdt i 2011(Sindets dag) og gentages i 2013 Brugerinddragelsesaktiviteter ved tilrettelæggelse af dagaktiviteter for ældre og funktionsnedsatte En forøgelse i antallet af frivillige, der deltager i dagaktiviteter for yngre borgere med funktionsnedsættelse. Målrettet indsats for styrkelse af frivillighedsindsatsen på ældreområdet Èn frivillig pr. to plejeboliger i kommunen. Mål for antallet af frivillige i åbne dagaktiviteter er én frivillig pr. 5 brugere af tilbuddet. Interviewundersøgelse med de frivillige på ældreområdet Samarbejdsdreven innovation I civilsamfundet Afholdelse af bl.a. sundhedsaktiviteter i landsbyer, mellembyer og boligområder i samarbejde med lokale frivillige/foreninger 15

16 6.2. Tværgående politikker Sundhedsvision og strategi for samfundet Horsens Kommune Sundhedsvision og strategi for samfundet Horsens Kommune: Borgere i Bevægelse blev vedtaget i Bæredygtighedsudvalget den 22. juni 2010 og udgør et fyrtårn for, hvor samfundet og borgerne i Horsens Kommune skal bevæge sig, det være både fysik og mental bevægelse. En kommunikationsstrategi er under udarbejdelse. Sundhedsstrategien er struktureret omkring følgende målsætninger: a) Sundhed for alle, b) Sundhed på arbejdspladser, c) Sundhed i fritid både den organiserede og den uorganiserede, d) Sundhed i institutionerne og f) Sundhed og frivillige. Sundhedsvisionen blev formuleret med input fra rigtig mange aktører på tværs af den private, frivillige og offentlige sektor, og der kom mange gode forslag til, hvordan borgerne, foreninger, virksomheder og institutioner mener Horsens Kommune kan, og bør, udvikle sig på sundhedsområdet. De mange input bliver båret videre til den proces der skal munde ud i en ny sundhedspolitik. Sundhedsvision og strategi, skal sammen med mål og hovedtemaer i fase 5 WHO Healthy Cities Network, danne rammen om den nye sundhedspolitik for Horsens Kommune Sundhedspolitik Horsens Kommunes Sundhedspolitik Sunde Borgere i en Sund By udløb i 2009, men er midlertidig gældende indtil den nye sundhedspolitik er udarbejdet og politisk vedtaget. Udarbejdelse af en ny politik er igangsat. Udarbejdelse af en god og effektfuld politik kræver involvering af frontmedarbejderne, og høring af alle relevante aktører, derfor forventes den nye politik først færdig primo Sunde Borgere i en Sund By indeholder en lang række udviklingsmål og resultatmål, der skal løftes af kommunen som helhed. Nedenfor er anført Sundhedspolitikkens resultat- og udviklingsmål, der særligt skal løftes i Sundheds- og Socialserviceudvalget, idet Udvalget derudover skal medvirke til at udmønte Sundhedspolitikkens øvrige mål. 16

17 7. Anlægs-/kapacitetstilpasnings-/planlægnings-/ og udviklingsopgaver 7.1. Den faglige indsats Indsatsmål Social- og Sundhedsuddannelser 1. Følge den tildelte dimensionering 2) Sikre fastholdelse i uddannelserne og kvalificere uddannelsesforløbene gennem coachingforløb. Frafaldsprocent for Social og Sundhedshjælperuddannelsen må ikke overstige 20 % Frafaldsprocent for Social og Sundhedsassistentuddannelsen må ikke overstige 7 %. 3.) Opkvalificere ansøgere blandt andet ved anvendelse af rekrutteringsmodellen For så vidt angår pkt. 4 er målet i 2012 at opnå puljefinansiering, i voksen og sundhed der er en forudsætning for projektets iværksættelse. 4) Opkvalificering af ansøgere ved screening i dansk og IT i samarbejde med netværkslokomotivet inden opstart på social- og sundhedsskolen 7.2. Anlæg og organisering Indsatsmål Flere døgndækkede plejeboliger til misbrugere: Der igangsættes en forprojektering med ombygning af Vesterled, der ved salg til boligforeninger søges ombygget udgiftsneutralt. Antallet af boliger afstemmes fremtidens behov. Vedtages inden udgangen af 2010 Igangsættelse af byggeprojekt primo 2012 Udbygning af dagtilbuddet Horshøj, så der sikres gode rammer for daghjem for svært handicappede voksne Byggeriet er igangsat og forventes afsluttet Opførelse af 4 kommunalt ejede bofæl- Projekteringsforslag udarbejdet leskabsboliger i Brædstrup Vestergade Administration, ledelsesinformation, dokumentation og evaluering Indsatsmål 17

18 Kvalitetssikring og udvikling Harmonisering af serviceniveau. Den Danske Kvalitets Model s (DDKM) akkrediteringsstandarder er ved at blive Akkreditering, hvor der gives en formel anerkendelse af, at perimplementeret i forhold til kvalitetssikring soner eller organisationer er kompetente til at udføre deres opgaog udvikling af de kommunale sund- ver. hedsydelser som et hjælperedskab til at få systematiseres og synliggjort vores fælles viden, opfattelse og forståelse af virksomhedsområdet. Herved sikres et ensartet kvalitetsniveau samt understøttelse af det lærende aspekt i den daglige praksis. Monitorering af misbrugsindsatsen Gennemsigtighed i pris og kvalitet på misbrugsområdet. Udarbejdelse af ledelsesinformation og fastsættelse af målbare effektmål for indsatsen på området. Data fra E-sundhed analyseres og forarbejdes Analyse forelægges for udvalget i Udviklingsopgaver Indsatsmål Handleplan dagtilbud og beskæftigelse i forhold til borgere med handicap Handleplan i forhold til beskæftigelse. Revision og justering. Kvalitetskontrakt mål Informationsmateriale og undervisningstilbud til pårørende udar- Udvikle modeller for bedre information bejdes og inddragelse af brugere, pårørende og frivillige indenfor socialpsykiatriens område. Fremtidens ældre Iværksættelse af udredning af fremtidens ældre og behovet for pleje med inddragelse af brugergrupper og ældreråd. Analysen skal dække udvikling frem til Analysen skal medvirke til at belyse i hvilket omfang ældre kan tilbydes en plejebolig indenfor rimelig afstand fra den ældres bopæl og at udbygningen af plejeboliger sker, hvor behovet er. Projektudvikling om fremtidens ældre iværksættes ultimo 2010 og forelægges udvalget primo 2012 Der præsenteres en ny tilgang til Horsens Kommunes strategi på området. Borgere med ADHD i Horsens Kommune Tværgående udviklingsopgave. Styrket indsats for unge. Evaluering og justering efter overgangsfasen medio

19 Pr. 1. januar 2012 står plejecentret Birkebo, demensafsnittet på Teknologi I nybyggeri Præsthøjgård og aktivitets- og samværstilbudet Skovbrynet fær- Nybyggeri på ældreområdet. digt. Nybyggeri på Handicap, Psykiatri og So- Ny teknologi er implementeret i byggeriet. cialt Udsatte området. I planlægningen af Det nye Vesterled : Frigørelse af arbejdskraftressourcer til løsning af borgernære opgaver Forebyggelse af nedslidning som følge af rutineprægede fysiske opgaver, tunge løft og forflytninger Øge tilfredsheden hos den enkelte medarbejder Forbedre livskvaliteten for den enkelte bruger. Samarbejde mellem Horsens Kommune Forbedring af samarbejdet med praktiserende læger via: og praktiserende læger Der er ansat en kommunal praksiskonsulent. Bedre samarbejde og forbedrede kom- Indgåelse af aftale med praktiserende læger i Horsens Kommune munikationsmuligheder eventuelt gen- omkring elektronisk kommunikation. nem MedCom. Implementering af elektronisk kommunikation (MedCom) mellem Kvalitetsudvikling af hjemmesiden praktiserende læger og relevante kommunale aktører. Praksis.dk som blev etableret i februar Praksis.dk skal rumme praksisin- Løbende opdatering af Horsens Kommunes tilbud på Praksis.dk. formation målrettet praktiserende læger til indblik i, og overblik over, kommunernes praksistilbud til borgerne Politikker og strategier for Indsatsmål Handicappolitik Handicappolitik vedtages i Der er i samarbejde med Handicaprådet udarbejdet forslag til proces, der bygger på en bred involvering af interessenter på området. Udvalget vil i 2012 træffe beslutning om resultatmål og indsatser Frivillighedspolitik Vedtaget Udvalget vil i 2012 træffe beslutning om resultatmål og indsatser Sundhedspolitik Forelægges til politisk vedtagelse i 2012 Udvalget vil i 2012 træffe beslutning om resultatmål og indsatser 19

20 7.6. Regionalt samarbejde Indsatsmål Sundhedsaftalen mellem Region Midtjylland og Horsens Kommune. Der er indgået en 3-årig aftale med Region Midt og der aflægges årlig status. At leve op til de i sundhedsaftalen politisk fastsatte mål om: Indlæggelses- og udskrivningsforløb Træningsområdet Behandlingsredskaber og hjælpemidler Sundhedsfremme og forebyggelse, herunder patientrettet forebyggelse Indsatsen for mennesker med psykisk sygdom Opfølgning på rapportering om utilsigtede hændelser Kapacitetsændringer og opgaveoverdragelse mellem sektorer Økonomi og opfølgning. Elektronisk kommunikation MedCom I forhold til samarbejde med regionen. Nedenstående mål for 2010 kunne ikke opnås på grund af manglende IT understøttelse i regionen. Målopfyldelsen er derfor udskudt til 2012: Basismeddelelser (indlæggelses- og udskrivningsadviser) skal fungere uden vanskeligheder primo Korrespondancemeddelelser (fritekst-meddelelser mellem sygehus og kommune) implementeres i Tværgående udviklingsopgaver Flere udviklingsopgaver forudsætter opgaveansvar og opgaveløsning på tværs af de driftsansvarlige udvalg. Opgaveløsningen skal derfor koordineres mellem udvalgene og synliggøres i de enkelte udvalg. Indsatsområde Varetagelse af udviklingsopgaver som udspringer af tværgående politikker og strategier, herunder Integrationspolitik Rusmiddelpolitik Job, erhverv, uddannelse Sundhedsvision og strategi Løbende bidrage til opfølgning og udvikling af kommunens tværgående tiltag. Der er fastsat opfølgningsmål i forbindelse med vedtagelse af politikkerne. Statusopfølgningerne fremlægges for de politiske udvalg. 20

21 5. fase af WHO Healthy Cities Network Støttende miljøer Der samarbejdes med og ydes støtte til lokale frivillige ildsjæle/foreninger, bl.a. som en del af innovationsprojektet Samarbejdsdreven innovation i lokalsamfundet. Støtte til den frivillige verden på det sociale og sundhedsfremmende område. Intensiveret indsats til styrkelse og udvikling af frivillighed inden for ældreområdet. Opstart af selvhjælpsgrupper. Temaaftener/temadage om relevante temaer for selvhjælpsgrupper. Individuelle forsamtaler med borgere. Arrangementer for de frivillige i Selvhjælp. Frivillige igangsættere og aflastere Horsens Kommunes deltagelse i WHO Healthy Cities Network s fase 5. Horsens Byråd besluttede 2009 at søge om optagelse i WHO Healthy Cities Network s 5. fase, Som medlem af WHO Healthy Cities Network er Horsens Kommune forpligtet til at arbejde med de nye mål og hovedtemaer i 5. fase. Overordnede mål: Sundhed ind i alle lokale politikker Lighed i Sundhed Hovedtemaer: Støttende Miljøer Sund Levevis Sund By Planlægning og Design 7.8 Nye veje til velfærd Indsatsområde Digitalisering og teknologiske hjælpemid- Spiserobot taget i brug på Bo-Horsens ler på Handicap og psykiatriområdet brug af robotteknologi Digitalisering og teknologiske hjælpemid- Projektet skal opleves som en forbedring i hverdagen for måller på Handicap og psykiatriområdet gruppen CARE-TV & brug af robotteknologi Projektet skal opleves som lige så god eller bedre end den nuværende løsning med hjemmebesøg Projektet skal opleves som en forbedring i hverdagen for personalet Der skal bruges mindre tid på vej-tid og mere tid på ansigt-tilansigt-tid. Resultatbaseret kontrakt med leverandør af socialpsykiatri Under forudsætning af et tilstrækkeligt antal brugere til projektet: Hurtigere effekt af indsats end hidtil dokumenteret Varig effekt af indsats Reduceret behov for ressourcer i forhold til den enkelte bruger 21

22 LEAN Lindehøj Frigørelse af arbejdskraftressourcer fra administrative opgaver til borgernære opgaver Skabe høj tilfredshed hos brugere og medarbejdere. Reducere behovet for medarbejderressourcer i forbindelse med brugerens løbende indkøb af almindelig forbrugsgoder og andet, der hører den almindelige livsførelse til. Innovative initiativer på tværs af sektorer i Horsens Klyngen Udvikling af samarbejdet mellem Regionshospitalet Horsens og kommunerne i Horsens Klyngen, med hensyn til fokus på anvendelse af nye teknologier, nye organiseringsformer og kvalificering af sammenhængende forløb. 7.9 Budget 2012 Indsatsområde Vituelle akutpladser Projektplanen forelægges udvalget primo generationsinnovationsprojekter og Projekter igangsættes i 2012 Ressourcer til borgernær service Der udarbejdes en effektiviseringsstrategi i 2012 som implementeres i 2013, 2014 og 2015 fælles for hele Horsens Kommune 22

23 8. Kerneopgaver Hovedparten af direktørområdets opgaver er lovbundne og skal således indgå i den daglige opgaveløsning indenfor rammer af det fastlagte serviceniveau og de givne forudsætninger. Som forudsætninger kan nævnes medarbejderressourcer og kompetencer, demografiudvikling og arbejdsmarkedsforhold. Hjælp m.v. til voksne med midlertidig eller varig funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer Servicelov Forsyningsansvar for tilbud efter loven Rådgivning og specialrådgivning Brugerinddragelse og frivilligt socialt arbejde Almene tilbud, Serviceloven 79 Anvisning af husly til husvilde (enlig eller familie) Bevilling af personlig hjælp, omsorg og pleje m.v., herunder praktisk hjælp og madservice Afløsning eller aflastning til pårørende Bevilling af socialpædagogiske ydelser Træning og genoptræning uden tilknytning til sygehusindlæggelse Personlig hjælper Bevilling af ledsagelse og kontaktperson Aflastningsplads somatisk Aflastningsplads demens Dækning af nødvendig merudgift Behandling af stofmisbrugere Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Bevilling af plejevederlag ved pasning af alvorligt syge og døende Bevilling af sygeplejeartikler 23

24 Sundhedslov Genoptræning efter udskrivning fra sygehus Lægelig behandling af stofmisbrug Behandling af alkoholmisbrug Tilbud af behandlingsmæssig karakter til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer Udøvelse af hjemmesygepleje Befordringsgodtgørelse til lægelig behandling Lov om forebyggende hjemmebesøg Specialundervisningslov Forebyggende hjemmebesøg Kompenserende specialundervisning Hjælpemidler m.v. Servicelov Bevilling af hjælpemidler Bevilling af forbrugsgoder til voksne handicappede Bevilling af støtte til bil Bevilling af boligændringer Bevilling af omsorgskørsel Botilbud for voksne Servicelov Visitation til midlertidige botilbud, herunder bofællesskaber Visitation til længerevarende botilbud Almen boliglov Visitation til ældrebolig med døgnbemanding somatisk Visitation til ældrebolig med døgnbemanding demens Visitation til andre kommuners plejebolig Servicelov Magtanvendelse Tandpleje Sundhedslov Omsorgstandpleje og specialtandpleje Økonomisk støtte til tandpleje 23

25 Administrative opgaver Servicelov Udarbejdelse af kvalitetsstandarder og handleplaner Godkendelse og tilsyn Regionalt samarbejde på det sociale område Sundhedslov Retssikkerhedslov Regionalt samarbejde på sundhedsområdet Fastsættelse af sagsbehandlingstider Mellemkommunal refusion Tilsyn med kommunale opgaver, herunder virksomhedsplaner, dokumentation og effektmåling Klagesagsbehandling Samarbejde med og betjening af ældreråd, klageråd og handicapråd Styrelseslov og konkurrenceretlig lovgivning Budgetlægning og budgetopfølgning Understøttelse af den politiske beslutningsproces Inddragelse af eksterne leverandører Øvrige ikke lovbundne opgaver Sund By Horsens Kommunes organisatoriske enhed for sundhedsfremme- og forebyggelsesprojekter, samt øvrige borgerengagerende aktiviteter for alle aldersgrupper Uddannelsesopgaver (SOSU-udd., sygeplejerskeudd., ergo-fys. udd., socialrådgiverudd., socialformidlerudd., HK-udd., diverse praktikforløb og andre uddannelser) Boligsociale opgaver Frikommuneforsøg 24

26 9. Appendiks Skattefinansierede nettodriftsudgifter 2012 udvalgsopdelt, mio. kr. Økonomiudvalg; 498,1 Beskæftigelsesudvalg; 800,9 Sundheds- og Socialserviceudvalg; 1.685,1 Børne- og Skoleudvalg; 1.458,4 Beredskabskommission ; 17,3 Teknik- og miljøudvalg; 106,0 Kulturudvalg; 135,8 Udvalget for Sundhed og Socialservice, skattefinansierede nettodriftsudgifter 2012 områdeopdelt, mio. kr. Myndighedsafdeling; 537,1 Økonomi og plan; 11,1 Borgerservice; 412,3 Udvendig vedligeholdelse; 3,6 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte; 51,8 Sundhed og omsorg; 347,4 Sund By; 6,3 Sundhedsfremme; 315,6 25

27 Udvalget for Sundhed og Socialservice, skattefinansierede nettodriftsudgifter 2012, opdelt på hovedfunktion, mio. kr. Kontante ydelser; 63,8 Førtidspensioner og personlige tillæg; 345,9 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål; 3,3 Faste ejendomme; 0,5 Folkeskolen m.m.; 17,5 Sundhedsudgifter m.v.; 347,4 Tilbud til voksne med særlige behov; 233,0 Kontanthjælp og aktivering; -11,4 Rådgivning; 4,3 Tilbud til ældre og handicappede; 680,8 Skattefinansierede nettodriftsudgifter 2012 udvalgsopdelt, mio. kr. Sundheds- og Socialserviceudvalg; 1.685,1 Økonomiudvalg; 498,1 Beskæftigelsesudvalg; 800,9 Børne- og Skoleudvalg; 1.401,6 Beredskabskommission ; 17,3 Teknik- og miljøudvalg; 106,0 Kulturudvalg; 135,8 26

28 Beskæftigelsesudvalget skattefinansierede nettodriftsudgifter 2012 områdeopdelt, mio. kr. Udvendig vedligeholdelse; 0,2 Center for job og afklaring; 0,0 Ydelsesafdeling; 355,7 Jobcenter; 445,0 Beskæftigelsesudvalget skattefinansierede nettodriftsudgifter 2012, opdelt på hovedfunktion, mio. kr. Arbejdsmarkedsforanstal tninger; 96,5 Ungdomsuddannelser; 5,6 Tilbud til udlændinge; 3,6 Revalidering; 173,4 Kontante ydelser; 521,8 27

29 2010 November 2010 December 2011 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober 9.1. Driftsmæssige nøgletal Handicap og Psykiatri for perioden 1. november 2010 til 31. oktober 2011 opgjort efter målgruppe Målgruppe ikke oplyst Fysisk Handicappede Personer med ADHD Personer med autisme spektrum forstyrelser Personer med hjerneskade Personer med misbrugsproblemer Personer med Sociale problemer Psykisk handicappede Sindslidende Ældre og omsorg I alt Kortfattet kommentar til tabellen Af den ovenstående tabel fremgår det at der er en svag stigning i antallet af borgere på området fra 1641 i november 2010 til 1767 i oktober Antallet har stabiliseret sig omkring ca i 2011 indtil udgangen af november. Samtidig er der et meget svagt fald i antallet af borgere med fysiske handicaps, mens antallet af borgere med ADHD er stigende og antallet af borgere med psykisk handicaps har været stærkt stigende. Gruppen af borgere, hvor målgruppen ikke er oplyst, dækker over borgere i beskyttet beskæftigelse, hvor målgruppen ikke er registreret i økonomisystemet. 28

30 2010 November 2010 December 2011 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober Handicap og Psykiatri for perioden 1. november 2010 til 31. oktober 2011 opgjort efter indsats og i Serviceloven forsat SEL 103 Befordring til beskyttet beskæftigelse SEL 103 Beskyttet beskæftigelse SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud SEL 104 Befordring til aktivitets- /samværstilbud SEL 107 Midl. botilbud SEL 107 Midl. botilbud - kortvarige ophold 2 SEL 108 Længv. botilbud SEL 108 Længv. botilbud - kortvarige ophold SEL SEL 85 Almene botilbud SEL 85 Støttecenterpladser SEL 85 Støtte i hjemmet SEL 85 Særlige botilbud I alt Kortfattet kommentar til I tabel er tilbuddene opgjort efter deres indhold og paragraf i Serviceloven. Det overordnede billede er meget stabilt, Der er en svag stigning i antallet af 85 pladser, men ikke et tilsvarende fald i antallet af midlertidige eller længerevarende botilbud er hhv. 107 og 108, faktisk er der også her en svag stigning. 29

31 Sundhed og Omsorg Nøgletal er baseret årsforbruget her opgjort for perioden til Tidsenheden er timer. Borgere visiteret til praktisk hjælp og pleje Antal modtagere Visiteret tid (hele timer) Antal modtagere af personlig pleje Antal modtagere af praktisk hjælp Samlet antal borgere, der modtager personlig pleje og/eller praktisk hjælp Sygeplejeydelser Heraf modtager følgende kontant tilskud til privat opgavevaretagelse Antal modtagere af personlig pleje Antal modtagere af praktisk hjælp Private leverandører af praktisk og personlig pleje hjælp pr. 1. april 2010 Leverandør Antal modtagere Visiteret tid (hele timer) Elite Miljø A/S praktisk hjælp Falck hjemmepleje A/S praktisk hjælp Falck hjemmepleje A/S personlig pleje Hasfeldts Assistance praktisk hjælp Rengøringskalderen praktisk hjælp I alt Modtagere af madlevering Kommunal leverandør Privat leverandør

32 Udviklingen på frit valg-området Kommunale leverandører, personlig pleje Kommunale leverandører, praktisk hjælp Halvår Antal cpr.nr. visiteret tid Gennemsnit Antal cpr.nr. visiteret tid Gennemsnit 01/ / / / / / / / / Private leverandører, personlig pleje Private leverandører, praktisk hjælp Halvår Antal cpr.nr.. visiteret tid Gennemsnit Antal cpr.nr. visiteret tid Gennemsnit 01/ / / / / / / / /

Politiske mål Udvalget for Sundhed og Socialservice WEBUDGAVE VOKSEN OG SUNDHED

Politiske mål Udvalget for Sundhed og Socialservice WEBUDGAVE VOKSEN OG SUNDHED Politiske mål 2010-2013 Udvalget for Sundhed og Socialservice VOKSEN OG SUNDHED 2 Forord Horsens Kommune har en vision for den samlede indsats i hele kommunen. Visionen er bygget op om 3 temaer: Horsens

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Politikområde Ældre DRIFT - ramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 ramme 1 400,4 410,6 413,0 419,4 426,5 438,9 Virksomheder

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Udvalget for Social omsorg

Udvalget for Social omsorg Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Hans Jørgen Hansen (V) Daniel Toft Jakobsen (A) Bent Poulsen (V) Hanne Grangaard (A) Birgit Jakobsen (K) Administrativ organisation Chef for Social omsorg Steen Dall-Hansen

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-

Læs mere

Alder bedst i Horsens VOKSEN OG SUNDHED

Alder bedst i Horsens VOKSEN OG SUNDHED W EB U D G AV E Alder bedst i Horsens VOKSEN OG SUNDHED Kolofon Alder bedst i Horsens Vedtaget af Horsens Byråd den 28. februar 2012 Kontaktpersoner: Karin Holland, Direktør for Voksen og Sundhed (Malene

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Det gode Seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Tiden er kommet til at der formuleres nye sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik. Sigtelinjer, som angiver retning, mål

Læs mere

Udvalgsberetning for. Udvalget for Sundhed og Socialservice. Horsens Kommune

Udvalgsberetning for. Udvalget for Sundhed og Socialservice. Horsens Kommune VOKSEN OG SUNDHED Plan og Udvikling Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon:76 29 35 17 sori@horsens.dk Dato: 21. december 2011 KL-Emnenr.: 27.00.00 P16 Sagsnr.: 2011-011023 Initialer: SR Udvalgsberetning

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik April 2016 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed

Læs mere

Kalundborg kommune marts Handicappolitik

Kalundborg kommune marts Handicappolitik Kalundborg kommune marts 2009 Handicappolitik Grundlag og strategi: Kalundborg kommunes Handicappolitik opstiller en række prioriterede mål for udvalgte politikområder, hvilke tager udgangspunkt i FN s

Læs mere

Udkast til Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet

Udkast til Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet Udkast til Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 18-12-2008 Sagsid.: Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet Område

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Lov om social service (Serviceloven)

Lov om social service (Serviceloven) Relevante web-adresser Lov om social service: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=158071 Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre.

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre. Faktabeskrivelse På handicap- og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil siger

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

Den sammenhængende børne- og ungepolitik. Horsens Kommune

Den sammenhængende børne- og ungepolitik. Horsens Kommune Den sammenhængende børne- og ungepolitik Horsens Kommune 2017-19 1 Forord Vi har en fælles vision I Horsens har vi en fælles vision om, at alle børn og unge skal have en uddannelse. Det gælder for alle

Læs mere

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandard Bostøtte Handicap og Psykiatri Forord Kvalitetsstandarden for bostøtte inden for handicap og psykiatri indeholder samlet information til borgere i kommunen omkring de tilbud og ydelser,

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Lige muligheder for alle

Lige muligheder for alle 581620 Handicappolitik 06/11/09 13:32 Side 1 Lige muligheder for alle Dragør Kommunes handicap- og psykiatripolitik Læs mere på www.dragoer.dk 581620 Handicappolitik 06/11/09 13:32 Side 2 Lige muligheder

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Foto: Colourbox Udarbejdelse: Social & Ældre Lay out og tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vision Temaplaner Drifts- og udviklingsplaner Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervsog bosætningskommune, der skaber rammer og

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx? Relevante web-adresser Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=130455#k1 Sundhedsstyrelsen: http://www.sst.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Rehabilitering i socialpsykiatrien Sammenhæng til vision 2018: Vækst og udvikling indenfor Psykiatrien. I Aktivitets- og samværstilbuddet (Psykiatricenteret)

Læs mere

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER Louise Stage & Tine Skovgaard Københavns Kommune www.kk.dk Side 2 / Komite for helse og sosial i Bergen Kommunalreformen 2007 Kommunen del af sundhedsvæsnet

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.09.00-A00-3-5 Sagsbehandlere: TC/MSJ Dato: 3. maj 206 Strategi for Aktivitetsområdet Sundhed og Omsorg 206-2020 Indledning Horsens Kommune har en stor og

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017.

Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017. Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017. Udvidelse og tydeliggørelse af muligheden for at yde en tidlig forebyggende indsats, forenkling af udmålingssystemet for merudgiftsydelsen, indførelse

Læs mere

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Indledning Ultimo 2011 vedtog Byrådet den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune. Sundheds- og Ældrepolitikken skal nu implementeres,

Læs mere

Forord og indledning. Vision. ældre. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. side. Handleplan for Ældre 2011 2015

Forord og indledning. Vision. ældre. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. side. Handleplan for Ældre 2011 2015 Vision Forord og indledning ældre Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar side Handleplan for Ældre 2011 2015 Rammerne for Handleplan for Ældre 2011-2015 Antal plejeboliger og placering Ældreboliger

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice Dagsorden Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Mødedato: 25. maj 2011 Mødetid: 15.30 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SS 2012 2 SS Siden sidst. - Udvalgsformanden

Læs mere

Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Sundhed og Handicap

Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Sundhed og Handicap Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Driftsresultaterne er opdelt i forskellige typer af resultater: Bruger- og borgerresultater Medarbejderresultater Samfundsresultater

Læs mere

Sundheds- og Ældrepolitik. Silkeborg Kommune. Høringsversion

Sundheds- og Ældrepolitik. Silkeborg Kommune. Høringsversion Sundheds- og Ældrepolitik Silkeborg Kommune Høringsversion 26. maj 2011 Forord Processen med at udarbejde den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune startede i efteråret 2010. Den første fase

Læs mere

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi:

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Velfærd, forebyggelse og genoptræning. Lars Lund, konsulent Organisering af området 1. Fagforvaltninger fortsat ansvar for de store sundhedsdriftsområder: Sundhedspleje,

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Fremtidens ældrepolitik

Fremtidens ældrepolitik Fremtidens ældrepolitik Social og Sundhed Juni 2008 Et godt ældreliv i Ringsted Kommune Det er med glæde, at Ringsted Kommune kan præsentere kommunens nye ældrepolitik. Ringsted Kommune har vedtaget en

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte

Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte Norddjurs Kommune har vedtaget tidsfrister for visitation og levering af hjælp indenfor forskellige områder. Hvis tidsfristerne ikke overholdes,

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

35. Ældre kan og vil selv - samlet plan for implementering og status på ældrepolitik

35. Ældre kan og vil selv - samlet plan for implementering og status på ældrepolitik 35. Ældre kan og vil selv - samlet plan for implementering og status på ældrepolitik Sundheds- og Omsorgsudvalget 1. besluttede, at de i sagen beskrevne elementer foreløbigt udgør et samlet plangrundlag

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere