Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Modulbeskrivelse Trin 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Modulbeskrivelse Trin 2"

Transkript

1 Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Modulbeskrivelse Trin 2 Gældende for hold optaget fra oktober 2010 Tilrettet juli 2011

2 Modulbeskrivelse Trin 2: Social- og sundhedsassistent Modulernes rækkefølge kan variere inden for en skoleperiode. Skoleperiode A : 8 uger Modul 2.1 Læring, kommunikation og samarbejde Fag Mål Antal Pædagogik med psykologi E. Mellemmenneskelige relationer F. Det psykiske arbejdsmiljøs betydning for trivsel og samarbejde. 12 Kultur og aktivitetsfag A. Rammer for aktivitet. B. Et stimulerende miljø. D. Hensigtsmæssige arbejdsstillinger. G. Menneskers levevilkår, kulturelle baggrund og livsanskuelser. Sundhedssygeplejefag E. Respekt for det enkelte menneske Social og samfundsfag D. Relevante love og regler om samspillet mellem den professionelle hjælper og borgeren. E. Ansvar og rettigheder som fagperson og myndighedsperson. I dette første modul på social og sundhedsassistentuddannelsen vil du blive introduceret til uddannelsen. Du vil stifte bekendtskab med eller få genopfrisket skolens værdigrundlag og læringssyn samt begrebet erhvervsfaglig kompetence ligesom din rolle som fagperson vil blive belyst. Der vil være fokus på det gode læringsmiljø og dets betydning for trivsel og læring. Her drejer det sig både om det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Der vil være mulighed for at danne studiegrupper, og teori om gruppers udvikling vil indgå. Gennem oplæg og arbejde i grupper vil forskellige menneskesyn blive belyst, ligesom begreber som etik og moral er grundelementer i dette modul. Du vil komme til at arbejde med social og sundhedsassistentens rolle i forhold til borgeren og samfundet, og du vil få fokus på kulturens betydning for iværksættelse af aktiviteter.

3 Modul 2.2 Kroppen og dens funktioner 2 uger og 10 Fag Mål Antal Medicinske fag D. Menneskets opbygning og funktion 28 Naturfag 2. D Anvende matematiske udtryk og beregninger 3. D Eksperimentelt arbejde 4. D Vurdere eksperimentelt arbejde. D Arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt 9. D Dokumentere og formidle resultater. Alle mål indenfor naturfag på C- niveau Kernestof: - Stoffers opbygning - Kemiske reaktioner - Energi - Funktioner og vækst modeller 40 Kultur og C. Krop og bevægelse 2 aktivitetsfag Dette modul drejer sig om kroppens anatomi og fysiologi. Indholdet vil være cellen og dens funktion, blodet og kredsløbet, kroppens immunforsvar, ernæringslære, de forskellige organsystemer og deres indbyrdes sammenhæng. Du vil komme til at arbejde med studiespørgsmål i relation til den anbefalede litteratur og undervisningen vil finde sted som oplæg fra både underviser og elever. Der vil blive vist relevante film og der vil i undervisningen blive anvendt anatomiske modeller. Forskellige øvelser og forsøg vil ligesom fysisk aktivitet indgå.

4 Modul 2.3. Grundlæggende sundhedssygepleje 2 uger Fag Mål Antal Sundheds sygeplejefag A. Grundlæggende sundheds-sygepleje 22 C. Opretholdelse og fremme af sundhed D. Sundhedsfremmende aktiviteter E. Respekt for det enkelte menneskes forståelse af livskvalitet. F. Ernæringsrigtig kost G. Individuel og respektfuld omsorg og pleje. Pædagogik med psykologi B. Normal psykosocial udvikling E. Professionel kommunikation 12 Medicinske fag Kultur- og aktivitetsfag B. Sansernes betydning for observation C. Psykiatriske sygdomme / psykosebegrebet E. Infektionssygdomme og sygehusinfektioner A. Skabe rammer for aktivitet. B. Sundhedsfremme og aktivering. D. Hensigtsmæssige arbejdsstillinger og forflytninger E. Nedsat funktionsevne og hverdagsliv. G. Aktivitetsanalyse 12 Naturfag Alle mål indenfor D og C niveau 8 Dette modul omhandler observationer, omsorg og grundlæggende sundheds- og sygepleje i forhold til hygiejne, væskebalance, kost, immobilitet og feber. Der sættes fokus på grundlæggende behov og grundlæggende sundhedssygepleje. Du vil få kendskab til forskellige sygeplejeteorier. Andre emner er mellemmenneskelige relationer, professionel kommunikation, aktivitetsanalyse, personforflytninger, sundhedsfremme og forebyggelse samt psykosebegrebet. I forhold til psykiatrisk sygepleje vil du stifte bekendtskab med teorier om personlighedens dannelse, forsvarsmekanismer og udviklingsteoretiske teorier Der arbejdes med praktiske øvelser i sengestuerne og med casearbejde i forhold til sygeplejen.

5 Modul 2.4. Dansk, tale - lytte- og skrivestrategier 20 Fag Mål Antal Dansk Argumentationsøvelser Faglig skrivning pjecer Kommunikation med pårørende Kunst og sindet Læserbreve Rollespil Lektionerne fordeles på skoleperiode A som tematiseret undervisning (dvs. deltagelse for alle elever). Vi skal i disse 20 arbejde med tale- lytte og skrivestrategier i forhold til social og sundhedsarbejdet. Vi skal lave forskellige øvelser baseret på samtaler i relation til jeres kommende arbejde og kommunikation i forhold til bl.a. påførende. Der er tale om både mundtlig og skriftlig kommunikation. Vi skal også se på kunst som et udtryk for, hvad der optager kunstnerens sind, og hvad kunsten gør ved vores sind. Vi skal udarbejde pjecer i forlængelse af, hvad I har arbejdet med i de andre fag, og vi skal øve os i at argumentere sagligt, fagligt og slagfærdigt. Der vil i disse timer skulle udarbejdes materiale, som skal gemmes i en arbejdsportfolio, hvorfra der skal vælges tekster til eksamen.

6 Modul 2.5. Menneske og samfund Fag Mål Antal Social og samfundsfag A. Samfundets politiske, økonomiske og sociale 20 strukturer og deres betydning for den enkelte og for samfundet. B. Social og sundhedssektorens opbygning. C. Indsigt i forskellige samfundsgruppers levevilkår og livsformer. I. Indsamling, bearbejdning og vurdering af data. Pædagogik med psykologi A. Pædagogiske principper i forbindelse med 10 undervisning. E. Mellemmenneskelige relationer, kommunikation og samarbejde. F. Det psykiske arbejdsmiljøs betydning, fælles opgaveløsning, ledelse og samarbejde Oplæg om social- og sundhedspolitikken, levevilkår og livsformer. Oplæggene danner basis for et emnearbejde, som relateres til den kommende praktik. Modul 2.. Engelsk / Andet fag fra fagrækken Se beskrivelse for det enkelte fag Lektionerne ligger spredt på skoleperioden. Praktik A

7 Skoleperiode B: 10 uger Modul 2.7. Somatiske lidelser 3 uger Fag: Mål Antal Medicinske fag A. Opgaver omkring medicinadministration. C. Hyppigt forekommende somatiske sygdomme. D. Menneskets opbygning og funktion. 17 Sundheds sygeplejefag Pædagogik med psykologi A. Grundlæggende pleje af borgere med somatiske sygdomme. C. Sundhedsfremme og forebyggelse. F. Ernæringsrigtig kost. G. Kunne tilrettelægge, udføre og evaluere en individuel og respektfuld omsorg og pleje. D. Fysiske handicap samt betydningen af kriser. E. Mellemmenneskelige relationer og professionel kommunikation. F. Evaluering af eget og andres arbejde. G. Dokumentation og videregivelse af faglige overvejelser. Social og samfundsfag G. Dokumentations og styringsværktøjer. 1 Kultur og aktivitetsfag C. Igangsættelse af fysisk udviklende aktiviteter. D. Personforflytninger og hjælpemidler. E. Genoptræningsmetoder, nedsat funktionsevne og kognitive dysfunktioner. 12 Naturfag Alle mål indenfor niveau D og C Kernestof: - Stoffets opbygning - Bølger - Funktioner og vækstmodeller - Kemiske reaktioner. Du vil i dette modul komme til at arbejde med fysiske sygdomme og de grundlæggende pleje og omsorgsopgaver i forbindelse med dem. Der vil være fokus på din erhvervsfaglige kompetence som social og sundhedsassistent og på din rolle i det tværfaglige samarbejde. I fællesskab vil vi arbejde med 2 udvalgte sygdomme, hvorefter du i en gruppe og under vejledning vil arbejde med en af de andre udvalgte sygdomme. Herved vil du kunne opnå viden om årsager, symptomer, pleje og behandlingsformer, genoptræningsmetoder, forebyggelse samt indsigt i de grundlæggende sundheds og sygeplejeopgaver til netop denne sygdom. Studiebesøg kan indgå efter aftale. Gennem undervisning som en præsentation af de øvrige gruppers arbejde vil du få kendskab til de øvrige sygdomme. De udvalgte somatiske sygdomme er hjerteinsufficiens, kronisk obstruktiv lungelidelse, apopleksi, diabetes mellitus, gigtlidelser samt kræft i tyk og endetarm

8 Modul 2.8. Psykiatriske lidelser 3 uger Fag: Mål Antal Medicinske fag A. Opgaver omkring medicin administration 18 B. Sansernes betydning i forhold til observation. C. Hyppigt forekommende psykiatriske sygdomme. F. Almindeligst forekommende psykiske lidelser. Sundheds sygeplejefag A. Grundlæggende pleje af borgere med 25 psykiatriske sygdomme. C. Sundhedsfremme og forebyggelse af sygdom. D. Vilkår for sundhedsfremmende aktiviteter. E. Respekten for det enkelte menneskes livskvalitet. F. Betydningen af ernæringsrigtig kost til mennesker med psykiatriske lidelser. G. Kunne tilrettelægge, udføre og evaluere en individuel og respektfuld omsorg og pleje Pædagogik med psykologi B. Menneskets psykosociale udvikling 17 C. Psykiske lidelsers påvirkning af den enkelte og de pårørende D. Betydningen af at arbejde støttende og vejledende. E. Mellemmenneskelige relationer og professionel kommunikation. F. Arbejdstilrettelæggelse og evaluering af eget og andres arbejde. G. Dokumentation og videregivelse af faglige overvejelser. H. Voldsforebyggende og konfliktdæmpende kommunikation Social og samfundsfag D. Regler om anvendelse af tvang i psykiatrien 22 E. Medarbejdernes ansvar i forbindelse med anvendelse af tvang. G. Dokumentations og styringsværktøjer. H. Regionale, kommunale og private servicetilbud til brugere og pårørende i psykiatrien. J. Konflikt- og voldsforebyggelse samt kriseberedskab for medarbejdere i psykiatrien. Kultur og aktivitetsfag A Rammer for at skabe oplevelser og aktiviteter. B. Et stimulerende miljøs betydning. C. Betydning af fysisk form. E. Betydning af nedsat funktionsevne i forhold til den daglige tilværelse. F. Viden om generelle og lokale aktivitets tilbud. G. Iværksættelse af aktiviteter med respekt for menneskets behov og holdninger. 8

9 Du vil i dette modul komme til at arbejde med den betydning, som en psykiatrisk lidelse kan have i forhold til det enkelte menneske. De udvalgte psykiatriske sygdomme, som du vil blive undervist i er: Skizofreni Affektive lidelser Personlighedsforstyrrelser Du vil komme til at arbejde i dybden med ovenstående sygdomme, og herved opnå viden om symptomer, årsager, omsorg, pleje - og behandlingsformer. Emner du vil berøre udover sygdommene vil være holdninger i psykiatrien, etik og tvang, samfundets tilbud til brugere og pårørende. Ligeledes vil emner som aktiviteter og betydningen heraf i forhold til mennesker med psykiatriske lidelser indgå. Modul 2.9. Specialefag Se beskrivelse for det enkelte fag Modul Dansk, metodisk analyse Fag: Mål Antal Genreintroduktion Noveller Artikler Digte Reklamer Billeder 1 5 Lektionerne læses samlet som en fagfaglig blok (dvs. deltagelse af elever, der skal til eksamen i dansk). Denne samlede uge skal ses som forberedelse til at kunne bestå erhvervsuddannelsernes eksamen i dansk. Derfor er der næsten udelukkende fokus på metodisk analyse af forskellige genrer. Vi gennemgår de genrer, I kan forvente at møde til eksamen og udarbejder analyser af disse genrer både i fællesskab, i grupper og individuelt. Vi skal også se på teksterne i jeres arbejdsportfolio og vælge nogle ud til eksamen.

10 Modul Engelsk / Andet fag fra fagrækken Se beskrivelse for det enkelte fag. Lektionerne ligger spredt på skoleperioden. Modul Lægemiddellære Fag: Mål Antal Medicinske fag A. Almen lægemiddellære D. Menneskets opbygning og funktion Sundheds- og sygeplejefag A. Grundlæggende sundheds - og sygepleje 10 B. Miljøets betydning for sundhed. C. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse E. Respekt for det enkelte menneskes forståelse af livskvalitet. G. Individuel og respekts omsorg og pleje Naturfag Alle mål indenfor D og C niveau 14 Dette modul omhandler almen lægemiddellære. Du får indsigt i indtagelse, omsætning og udskillelse af lægemidler, medicinregning, medicinens halveringstid og dosering af lægemidler til ældre. Du vil komme til at arbejde med social- og sundhedsassistentens ansvar og kompetenceområde i forhold til medicinadministration. I sygeplejen sættes fokus på observationer i forhold til medicinens virkning og bivirkninger samt på medicinefterlevelse. Undervisningen vil dels være oplæg fra underviseren, gruppearbejde og studiespørgsmål, ligesom relevante cases inddrages. Der arbejdes med stationsundervisning i forbindelse med medicindosering og injektionsteknik. Undervisning i anafylaktisk chock vil indgå i modulet. Praktik B

11 Skoleperiode C: 1r Modul Grundfagsprøve Fag: Mål Antal Et af grundfagene dansk eller naturfag udtrækkes til prøve Naturfag 20 Dansk 10 Modul Gerontologi Fag: Mål Antal Sundheds-sygepleje Medicinske fag Pædagogik med psykologi Kultur og aktivitetsfag C. Opretholdelse og fremme af sundhed samt forebyggelse af sygdom i forhold til gamle. D. Fysiske, psykiske og sociale vilkårs betydning. E. Det enkelte menneskes forståelse af livskvalitet. F. Kostens betydning G. Respektfuld omsorg og pleje C. Hyppige lidelser i alderdommen D. Normale aldringsprocesser A. Lægemidler til ældre B. Psykosocial udvikling D. Forskellige handicap, herunder mestring og livskvalitet. B. Bevare og styrke det enkelte menneskes ressourcer, integritet og selvbestemmelse C. God fysisk form i forhold til ældre F. Generelle og lokale aktivitetstilbud G. Aktiviteter, der tager udgangspunkt i det enkelte menneskes behov og holdninger 8 Hvad vil det sige at blive gammel og hvordan er forholdene for gamle mennesker i Danmark? Disse spørgsmål vil blive belyst i dette modul ud fra en biologisk, en psykologisk og en sociologisk vinkel. Du vil møde forskellige holdninger til alderdommen og vil få viden om den normale aldring, om betydning af fysisk aktivitet og træning forhold til ældre, om forskellige boformer til gamle og om mestring og livskvalitet i alderdommen. Du vil komme til at arbejde med dine opgaver som sundhedsperson i ældreplejen og din rolle i det tværfaglige samarbejde, herunder de forebyggende hjemmebesøg. Aktuelle studiebesøg kan indgå i undervisningen. 4 12

12 Modul Mennesker med demens Fag: Mål Antal Sundheds-sygepleje A. Grundlæggende pleje til mennesker med demens. E. Det enkelte menneskes forståelse af livskvalitet. G. Individuel og respektfuld omsorg og pleje til mennesker med demens Medicinske fag F. Viden om demenslidelsen C. Viden om symptomer, årsager og pleje - og behandlingsformer i forhold til demens Pædagogik med psykologi A. og C. Vejledning af pårørende. E. Kommunikation med mennesker med demens. F. Det socialpsykologiske miljøs betydning i demensplejen H. Konfliktdæmpende kommunikation og adfærd i samarbejdet med mennesker med demens. Kultur og aktivitetsfag A. Aktiviteter til mennesker med demens B. Et stimulerende miljøs betydning G. Livshistoriens betydning i demensplejen Social og samfundsfag D. Regler om omsorgspligt og magtanvendelse i forhold til mennesker med demens. E. Medarbejdernes ansvar og kompetence i forbindelse med magtanvendelse. I løbet af dette modul har du mulighed for at udvide din viden i forhold til mennesker med demens. du vil få indsigt i udviklingen indenfor demensplejen, få viden om forskellige demensformer og komme til at arbejde med kommunikation og etiske dilemmaer i forhold til mennesker med demens. Der vil være fokus på det socialpsykologiske miljøs betydning i forhold til mennesker med demens og deres livskvalitet og du vil få viden om, hvordan du kan medvirke til at skabe identitetsbevarende aktiviteter. Du vil desuden få mulighed for at få forståelse for de pårørendes situation og for deres rolle som dine samarbejdspartnere.

13 Modul 2.1. Valgfag En samlet blok Se beskrivelse for det enkelte fag Modul Projekt i relation i tidligere praktik Fag: Antal Sundheds sygeplejefag 10 Pædagogik med psykologi 7 Medicinske fag 3 Kultur og aktivitetsfag Social og samfundsfag 4 I dette projekt har du mulighed for at søge viden inden for et område i tilknytning til din en af dine tidligere praktikker. Desuden vil du opnå øvelse i at arbejde efter skolens projektarbejdsmodel og i at udarbejde en problemformulering. Fagene inddrages i det omfang, det er aktuel for din problemstilling Der vil være tilknyttet lærere, der fungerer som vejledere i projektforløbet. Projektarbejdet foregår i grupper, der dannes ud fra de valgte emner. Der er krav om et skriftligt produkt samt om en mundtlig formidling. I relation til formidlingsdelen vil du få kendskab til pædagogiske principper for tilrettelæggelse af undervisning.

14 Modul Sociale tilbud til udsatte grupper 3 timer Fag: Mål Antal Social og samfundsfag A. Samfundets politiske, økonomiske og 28 sociale strukturer og deres betydning for den enkelte og for samfundet B. Socialpolitik D. Sociallovgivningens muligheder for at hjælpe borgere. H. Regionale, kommunale og private servicetilbud. I. Færdighed i at indsamle, bearbejde og vurdere data til belysning af samfundsforhold. F. Arbejdsmiljølovgivning J. Voldspolitik og kriseberedskab. Pædagogik med psykologi A. Pædagogiske principper for vejledning og 8 undervisning. F. Principper for ledelse og samarbejde G. Formidling med henblik på at videregive faglige overvejelser. Oplæg om politiske ideologier, velfærdsmodeller og den danske socialpolitik. Casearbejde med sociale problemstillinger, belyst ved brug af relevant sociallovgivning. Besøg på udvalgte regionale, kommunale og private tilbud i landsdelen afsluttes med præsentation af tilbuddene for resten af holdet. Pædagogiske overvejelser, der er forbundet med fremlæggelserne. Modul Specialefag Se beskrivelse for det enkelte fag

15 Modul Pleje af alvorligt syge og døende patienter 24 Fag: Mål Antal Sundheds-sygeplejefag A. Grundlæggende pleje af alvorligt syge og døende mennesker. E. Forståelse for det enkelte menneskes opfattelse af livskvalitet og en værdig død. 10 Medicinske fag C. Palliativ pleje og behandling D. Dødskriterier Pædagogik med psykologi D. Støtte til kriseramte. E. Mellemmenneskelige relationer og professionel kommunikation F. Det psykiske arbejdsmiljøs betydning i arbejdet med alvorligt syge og døende Social og samfundsfag D. Love og regler i den palliative pleje 2 H. Servicetilbud til alvorligt syge og døende samt deres pårørende. Dette modul handler om døden og om pleje, behandling og omsorg i den sidste tid af livet. Indholdet er: Cancerlidelser En værdig død Etiske dilemmaer i mødet med den døende. Dødens fysiske, psykiske, sociale og åndelige aspekter Symptomer og symptombehandling i den palliative pleje Sorg og kriseteori Døden i forskellige trossamfund Erhvervsfaglig kompetence i arbejdet med alvorligt syge og døende patienter og deres pårørende. Offentlige og private tilbud til døende og deres pårørende. Der vil være oplæg, arbejde i studiegrupper med fremlæggelse samt mulighed for studiebesøg på kirkegård, krematorium samt hos en bedemand.

16 Modul Den professionelle social og sundhedsassistent Fag: Antal Sundheds sygeplejefag 18 2 uger Pædagogik med psykologi 10 Medicinske fag 5 Kultur og aktivitetsfag 9 Social og samfundsfag 10 Naturfag 8 Dette modul er et projekt i relation til den kommende praktik, som du selv vælger. Formålet er at give dig mulighed for at søge viden indenfor et bestemt fagligt område. Det kan være noget du er stødt på tidligere i din uddannelse, og som du vil beskæftige dig med i den kommende selvvalgte praktik. Der arbejdes efter skolens projektarbejdsmodel og fagene inddrages i det omfang, det er relevant for den aktuelle problemstilling. Du vil således få mulighed for at opnå øvelse i at arbejde med de formelle krav, der er i forhold til projektarbejde. Lærerne fungerer som vejledere i projektforløbet og skal godkende dit valg af emne og din problemformulering. Det anbefales at arbejdet foregår i grupper. Der er krav om et skriftligt produkt samt om en mundtlig formidling. I relation til denne formidling vil du få arbejde videre med planlægning af undervisning og vejledning. Modul Områdefagsprøve Alle områdefag bidrager med, i alt 30. Praktik C

17 Skoleperiode D: 3 uger Modul Afsluttende projekt og prøve 3 uger Grundfag og områdefag bidrager med antal svarende til fagets omfang I alt 90 Sundheds sygeplejefag 22 Medicinske fag 15 Social og samfundsfag 15 Pædagogik med psykologi 15 Kultur og aktivitetsfag 11 Naturfag 12

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2.

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2. Områdefagsprøve. Formål Formålet er at give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens faglige kompetencer med udgangspunkt i fagmålene for det udtrukne områdefag. Bekendtgørelse nr. 863 af 16/08/2012

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Side: Side 1 af 20 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og Læring (ca. 1 uge/7 dage) Der gives introduktion til: Arbejdsområdet / faget som Social- og Sundhedsassistent

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 2.

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 2. Gældende fra 1. januar 201 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Skoleperiode 2 10 uger Skoleperiode 2. Områdefag og grundfag Koordinering, kvalitetssikring

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

Social og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens

Social og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens Undervisningsplan for Hovedforløbet Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens A4 arkiv 610 uddannelsesplan tilrettet version 11.01.2010

Læs mere

Gældende fra marts 2014. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Skoleperiode 1.

Gældende fra marts 2014. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Skoleperiode 1. Gældende fra marts 201 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 8 uger Skoleperiode 1. Områdefag og grundfag Social - og sundhedssektoren I alt

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 3.

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 3. Gældende fra 1. januar 2013 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Skoleperiode 3 9 uger Skoleperiode 3. Områdefag og grundfag Koordinering, kvalitetssikring

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelserne rev 13.februar 2008 Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for x-uddannelsen

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Opsat efter målene i den nye Bekendtgørelse (marts 2012) Mens vi venter på de nye bøger, kan de eksisterende bøger sagtens bruges. Her kommer

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social - og sundhedsassistentuddannelsen. Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg

Lokal undervisningsplan. Social - og sundhedsassistentuddannelsen. Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg Lokal undervisningsplan Social - og sundhedsassistentuddannelsen Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg Lokal undervisningsplan for social- og sundhedsassistentuddannelsen på Social- og sundhedsskolen i

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for x-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. xx af yy om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (Avanceret niveau)... 5 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 1.

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 1. Gældende fra 1. januar 201 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Skoleperiode 1 10 uger Skoleperiode 1. Områdefag og grundfag Koordinering, kvalitetssikring

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

assistent Om formål, temaer og mål

assistent Om formål, temaer og mål Om formål, temaer og mål Formålet med praktikuddannelsen er, at eleven tilegner sig erhvervsfaglige kompetencer i et fagligt funderet praksisfællesskab ved at udføre og reflektere over daglige arbejdsopgaver

Læs mere

Uddannelsesordning 2012. Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Uddannelsesordning 2012. Trin 2 Social- og sundhedsassistent Uddannelsesordning 2012 Trin 2 Social- og sundhedsassistent Områdefag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 3 uger Sygepleje 5 uger Somatisk sygdomslære og farmakologi 4 uger Psykiatrisk sygdomslære

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1 Indhold Demens 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi Rehabilitering 1 Borgere med psykisk sygdom. 1 Demens 1 På dette valgfri specialefag præsenteres eleverne for demens, inden for primærområdet. Der vil blive

Læs mere

Lokale uddannelsesplaner

Lokale uddannelsesplaner Lokale uddannelsesplaner For social- og sundhedsuddannelserne 2013 KURSER AKADEMIUDDANNELSE N Socia l- og sundh ed hjælp ser Social- og sundhedsassistent Ambulancebehandler Grundforløbet Pædagogisk assistent

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Juni 2013 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen gældende fra januar 2017 1 Indholdsfortegnelse: Samarbejde med borgeren med demens og pårørende 3 Kost og motion til udsatte grupper

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier for farmakologi og medicinhåndtering (avanceret niveau)... 2 Bedømmelseskriterier for forebyggelse og rehabilitering (avanceret niveau)... Bedømmelseskriterier

Læs mere

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til Lokal undervisningsplan 1 FAGMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene, der er fælles

Læs mere

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skoleforløbets opbygning fordelt på temaer, valgfag og valgfri uddannelsesspecifikke

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Undervisningsplaner for Social- og sundhedsuddannelsen. 1. Generelt for SOSU C... 2

Undervisningsplaner for Social- og sundhedsuddannelsen. 1. Generelt for SOSU C... 2 Undervisningsplaner for Social- og sundhedsuddannelsen Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 2 1.1 Praktiske oplysninger...2 1.2 Pædagogiske og didaktiske overvejelser...2 1.3 Underviserkvalifikationer...3

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Modulbeskrivelse Trin 1

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Modulbeskrivelse Trin 1 Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Modulbeskrivelse Trin 1 Gældende for hold optaget fra 2011 Tilrettet juli 2011 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2 Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 September 2009 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Skoleperiode 1 = 7 uger

Skoleperiode 1 = 7 uger Side: Side 1 af 11 5.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN Skoleperiode 1 = 7 uger Velkomst Fronter Godskrivning/PIU Praktik Brandøvelse Mentorordning Motion Hvorfor fysisk aktivitet Muligheder

Læs mere

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog LÆRINGSAFTALEN Vejledning til Læringsaftalen Elevernes hæfter Idé-katalog i forhold til emner/kompetencemål 1 Projekt Læringsaftalen Vejledning til arbejdet med Læringsaftalen Formål At der arbejdes systematisk

Læs mere

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme anbefales især på T1 Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik anbefales især på T3 Ældrepædagogik Psykiatri På trin

Læs mere

Struktur og indhold i Social og Sundhedshjælperuddannelsen i Vejle 2009 med start april 2009

Struktur og indhold i Social og Sundhedshjælperuddannelsen i Vejle 2009 med start april 2009 Struktur og indhold i Social og Sundhedshjælperuddannelsen i Vejle 2009 med start april 2009 Uger fag indhold Materiale: Munksgaards Social og sundhedshjælperbøger nr. 1 (udg. 6), nr. 2 ( udg. 6), nr.

Læs mere

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Grundfaget dansk Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder,

Læs mere

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2 Indhold Palliation 2 Den opererede borger/patient Velfærdsteknologi Rehabilitering 2 Demens 2 Ledelse og organisation (afventer fra ansvarlige for faget) 1 Palliation 2 På dette valgfri specialefag arbejdes

Læs mere

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik.

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik. Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik Ældrepædagogik Psykiatri På trin 2 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter

Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter Generelt Opfyldelse af målene for praktikperioden, er beskrevet i den til enhver tid gældende Uddannelseshåndbog, og elevens Uddannelsesbog, begge udgivet af Social-

Læs mere

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb målrettet Social- og sundhedsuddannelsen Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2013 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET 20 UGER...

Læs mere

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til Lokal undervisningsplan 1 FAGMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene, der er fælles

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Revideret den 20.august 2015 Indhold 2.0 Uddannelsen...

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Modul 1: Basismodul. Mål C: Netværk Præsentation af målene + kernebegreberne: netværk og livsformer Faglige organisationer

Modul 1: Basismodul. Mål C: Netværk Præsentation af målene + kernebegreberne: netværk og livsformer Faglige organisationer Skoleperiode 1: 10 uger Modul 1: Basismodul Intro til uddannelsen, - fag på trin 1, - læring, læringsstil, læringssyn mm. Sundhedsfag Pædagogik med psykologi Aktivitets- og praktisk fag Social og samfundsfag

Læs mere

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene?

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? 1. Eleven kan ud fra viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet:

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet: Prøve Afsluttende PAU Den afsluttende prøve Uddannelsen afsluttes med en individuel mundtlig prøve. Eleven udarbejder alene eller i samarbejde med andre elever et projekt, som danner grundlag for eksaminationen

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen Undervisningsplan Læringsaktiviteter 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 3 TEMAER I SKOLEPERIODE 1... 5 TEMAER I SKOLEPERIODE 2... 11 TEMAER I SKOLEPERIODE 3... 19

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet social- og sundhedsuddannelsen 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Underviser / Emne

Underviser / Emne Psykisk sygdom og sygepleje Elevernes forudsætninger fra GF2: Fokus på Gf2 er det raske menneske Eleverne har grundlæggende viden om livsstilssygdomme, men ikke om psykiske sygdomme De elever, der på GF2

Læs mere

LUP Trin 2. Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15

LUP Trin 2. Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15 LUP Trin 2 Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15 EUD-reform GF 2 20 ugers forløb, hvor en del af det teoretiske fra det gamle Trin 1 s første skoleperiode læres Adgangskrav: 02 i dansk og matematik

Læs mere

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 1. praktik Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

assistent Skoleuddannelsens organisering Temaer i skoleuddannelsen på elevens udvikling af personlig kompetence.

assistent Skoleuddannelsens organisering Temaer i skoleuddannelsen på elevens udvikling af personlig kompetence. Skoleuddannelsens organisering Temaer i skoleuddannelsen De faglige og personlige kompetencemål er styrende for, hvordan skoleuddannelsen er tilrettelagt. Skoleuddannelsen organiseres i temaer, og i moduler.

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre en

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelever

Social- og sundhedsassistentelever Social- og sundhedsassistentelever Personlig uddannelsesplan. SSA uddannelsen. SoSu Vestsjælland. Okt/08 1 Vejledning til at bruge mappen Personlig uddannelsesplan. (Faneblad 1) Faneblad 1: Her indsætter

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Overgangsskema. Somatisk sygdom og sygepleje. Munksgaard. December Somatisk sygdomslære og farmakologi. Sygepleje.

Overgangsskema. Somatisk sygdom og sygepleje. Munksgaard. December Somatisk sygdomslære og farmakologi. Sygepleje. Overgangsskema. sygdom og sygepleje. Munksgaard. December 2016. sygdom og sygepleje De grønne markeringer viser, hvad vi har vurderet er kernen i målet Faget sygdom og sygepleje rummer stof fra flere bøger,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Kvalificeringsuddannelse for sygeplejersker uddannet uden for Norden og EU under åben uddannelse 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen Juni 2013 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR JANUAR 2013 NY UDDANNELSESORDNING Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

SOSU Nykøbing Falster Undervisningsplan SSH

SOSU Nykøbing Falster Undervisningsplan SSH Indholdsfortegnelse 2.0 Undervisningsplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen... 2 2.1 Didaktiske og metodiske overvejelser... 2 2.2 Kriterier for vurderinger af elevernes kompetencer og forudsætninger...

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse.

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse. Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse. Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

Myndigheds person 1. Følgende indhold kan vi tilbyde i forhold til det enkelte mål:

Myndigheds person 1. Følgende indhold kan vi tilbyde i forhold til det enkelte mål: Myndigheds person 1 Idé- og værdigrundlag for Skovsbovej : Fælles referenceramme for alle medarbejdere på Skovsbovej, som beskriver vores mission og overordnede holdninger til arbejdet Vejledningstimer

Læs mere

Generelt om overgangsforløb fra GF2 PAU til GF2 SOSU.

Generelt om overgangsforløb fra GF2 PAU til GF2 SOSU. Generelt om overgangsforløb fra GF2 PAU til GF2 SOSU. Overgangsforløb fra GF2 PAU til GF2 SOSU tilbydes til elever der har gennemført et GF2 PAU forløb, men som ikke er blevet optaget til videre uddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2013 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedsassistentuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedsassistentuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedsassistentuddannelsen gældende fra januar 2017 1 Indholdsfortegnelse: Borgeren med fysisk og / eller psykisk handicap 3 Borgerens behov for akut socialpsykiatrisk

Læs mere

Lokal undervisningsplan trin 1

Lokal undervisningsplan trin 1 Lokal undervisningsplan trin 1 3.0 Læringsaktiviteter for EUD og EUV 14 mdr. Afdelingen for social og sundhedsuddannelserne Aarhus Social og sundhedsskole August 2015 Indhold 3.0 Læringsaktiviteter - social-

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Marts 2011 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Gældende for hold startet efter 1. januar 2017 Indhold 1. KOMPETENCEMÅL...

Læs mere

Underviser / Emne

Underviser / Emne Personlig hjælp, omsorg og pleje. Personlig hjælp, omsorg og pleje. Grundforløb 2 er grundlaget for at komme på uddannelsen som social og sundhedshjælper fokus på det raske menneske, det at yde omsorg

Læs mere

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent.

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. Odder Kommune Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. For social- og sundhedsassistenter ansat ved Odder Kommunes Ældreservice I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang.

Læs mere

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb målrettet pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2013 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET 20 UGER...

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere