ambulant behandlingstilbud til børn og unge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ambulant behandlingstilbud til børn og unge"

Transkript

1 1 af :46 Artikler 52 artikler. tilbud Foretrukken term leverandør organisation, der leverer ydelser organisation Et tilbud er en organisation, der leverer ydelser. ambulant tilbud tilbud, der leverer ydelser til en person, i forbindelse med at personen kortvarigt er på tilbuddet En person kommer typisk kun på et ambulant tilbud for at modtage en specifik ydelse og forlader umiddelbart derefter stedet. Ambulante tilbud leverer fx rådgivning, behandling og træning. Et ambulant tilbud er et tilbud, der leverer ydelser til en person, i forbindelse med at personen kortvarigt er på tilbuddet. En person kommer typisk kun på et ambulant tilbud for at modtage en specifik ydelse og forlader umiddelbart derefter stedet. Ambulante tilbud leverer fx rådgivning, behandling og træning. ambulant tilbud til børn og unge tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til børn og unge Et ambulant tilbud til børn og unge er et tilbud, der leverer ydelser til en person, i forbindelse med at personen kortvarigt er på tilbuddet, og som retter sig mod børn og unge. En person kommer typisk kun på et ambulant tilbud for at modtage en specifik ydelse og forlader umiddelbart derefter stedet. Ambulante tilbud leverer fx rådgivning, behandling og træning. ambulant behandlingstilbud til børn og unge Vejledende lovhjemmel: SEL 101 ambulant tilbud til børn og unge, der leverer behandling og træning Behandlingstilbud til børn og unge leverer fx psykologisk behandling, alkoholmisbrugsbehandling, stofmisbrugsbehandling samt fysio- og ergoterapi. Forskellen mellem ambulant behandlingstilbud og dag- og døgnbehandlingstilbud handler ikke om de leverede ydelser, men om den behandlingsintensitet og den opholdsform, som ligger i de tre tilbudstyper: ambulant tilbud, dagtilbud og botilbud. Et ambulant behandlingstilbud til børn og unge er et ambulant tilbud, der leverer behandling og træning til børn og unge. Behandlingstilbud til børn og unge leverer fx psykologisk behandling, alkoholmisbrugsbehandling, stofmisbrugsbehandling samt fysio- og ergoterapi. Forskellen mellem ambulant behandlingstilbud og dag- og døgnbehandlingstilbud handler ikke om de leverede ydelser, men om den behandlingsintensitet og den opholdsform, som ligger i de tre tilbudstyper: ambulant tilbud, dagtilbud og botilbud.

2 2 af :46 ambulant tilbud til voksne tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne Et ambulant tilbud til voksne er et tilbud, der leverer ydelser til en person, i forbindelse med at personen kortvarigt er på tilbuddet, og som retter sig mod voksne. En person kommer typisk kun på et ambulant tilbud for at modtage en specifik ydelse og forlader umiddelbart derefter stedet. Ambulante tilbud leverer fx rådgivning, behandling og træning. ambulant behandlingstilbud til voksne ambulant behandlingstilbud Vejledende lovhjemmel: SEL 101, SUL 141 ambulant tilbud til voksne, der leverer behandling og træning Behandlingstilbud til voksne leverer fx psykologisk behandling, alkoholmisbrugsbehandling, stofmisbrugsbehandling samt fysio- og ergoterapi. Forskellen mellem ambulant behandlingstilbud og dag- og døgnbehandlingstilbud handler ikke om de leverede ydelser, men om den behandlingsintensitet og den opholdsform, som ligger i de tre tilbudstyper: ambulant tilbud, dagtilbud og botilbud. Ambulant behandlingstilbud til voksne er et ambulant tilbud, der leverer behandling og træning til voksne. Behandlingstilbud til voksne leverer fx psykologisk behandling, alkoholmisbrugsbehandling, stofmisbrugsbehandling samt fysio- og ergoterapi. Forskellen mellem ambulant behandlingstilbud og dag- og døgnbehandlingstilbud handler ikke om de leverede ydelser, men om den behandlingsintensitet og den opholdsform, som ligger i de tre tilbudstyper: ambulant tilbud, dagtilbud og botilbud. dagtilbud tilbud, der leverer ydelser til en person, i forbindelse med at personen er på tilbuddet i en del af dagtimerne Dagtilbud adskiller sig fra ambulant tilbud ved varigheden og ofte også hyppigheden af de ydelser, som leveres i tilbuddet, dvs. borgeren opholder sig i længere tid på dagtilbuddet. Et dagtilbud kan fx være en børnehave, et klubtilbud, et aktivitets- og samværstilbud eller et undervisningstilbud. Et dagtilbud er et tilbud, der leverer ydelser til en person, i forbindelse med at personen er på tilbuddet i en del af dagtimerne Dagtilbud adskiller sig fra ambulant tilbud ved varigheden og ofte også hyppigheden af de ydelser, som leveres i tilbuddet, dvs. borgeren opholder sig i længere tid på dagtilbuddet. Et dagtilbud kan fx være en børnehave, et klubtilbud, et aktivitets- og samværstilbud eller et undervisningstilbud. dagtilbud til børn og unge tilbud, der både er dagtilbud og tilbud til børn og unge Et dagtilbud til børn og unge er et tilbud, der leverer ydelser til en person, i forbindelse med at personen er på tilbuddet i en del af dagtimerne, og som retter sig mod børn og unge. Dagtilbud adskiller sig fra ambulant tilbud ved varigheden og ofte også hyppigheden af de ydelser, som leveres i tilbuddet, dvs. borgeren opholder sig i længere tid på dagtilbuddet. Typiske eksempler på dagtilbud til børn og unge er børnehaver, klubtilbud og undervisningstilbud. almindeligt dagtilbud

3 3 af :46 Foretrukken term dagtilbud dagtilbud til børn og unge, der leverer pasning til mindre børn børnehave; dagpleje; vuggestue; integreret institution almindeligt klubtilbud klubtilbud dagtilbud til børn og unge, der leverer fritidsmæssige aktivitets- og samværsydelser til større børn og unge skolefritidsordning; fritidshjem; klub; fritidsklub dagbehandlingstilbud til børn og unge dagtilbud til børn og unge, der leverer behandling eller andre ydelser i sammenhæng med undervisning Formelt er tilbuddet delt i en undervisningsdel, der følger folkeskoleloven, og en behandlingsdel, der følger serviceloven. Dagbehandlingstilbud til børn og unge er dagtilbud, der leverer behandling eller andre ydelser til børn og unge i sammenhæng med undervisning. Formelt er tilbuddet delt i en undervisningsdel, der følger folkeskoleloven, og en behandlingsdel, der følger serviceloven. særligt dagtilbud dagtilbud til børn og unge, der leverer pasning til mindre børn med særlige behov, der ikke kan dækkes af de almindelige dagtilbud Særlige dagtilbud kan tilbyde lejlighedsvis aflastning, og er i disse tilfælde ikke begrænset til dagtimer og hverdage. Ved almindeligt dagtilbud forstås de dagtilbud eller fritidshjem, der er nævnt i Dagtilbudsloven. specialbørnehave Vejledende lovhjemmel: SEL 32 Et særligt dagtilbud er et dagtilbud til børn og unge, der leverer pasning til mindre børn med særlige behov, der ikke kan dækkes af de almindelige dagtilbud. Særlige dagtilbud kan tilbyde lejlighedsvis aflastning, og er i disse tilfælde ikke begrænset til dagtimer og hverdage. Ved almindeligt dagtilbud forstås de dagtilbud eller fritidshjem, der er nævnt i Dagtilbudsloven. særligt klubtilbud dagtilbud til børn og unge, der leverer fritidsmæssige aktivitets- og samværsydelser til større børn og unge med særlige behov, der ikke kan dækkes gennem de almindelige klubtilbud Ved almindelige klub- og fritidstilbud forstås de klub- og fritidstilbud, der er nævnt i Dagtilbudsloven.

4 4 af :46 Vejledende lovhjemmel: SEL 36 Et særligt klubtilbud er et dagtilbud til børn og unge, der leverer fritidsmæssige aktivitets- og samværsydelser til større børn og unge med særlige behov, der ikke kan dækkes gennem de almindelige klubtilbud. Ved almindelige klub- og fritidstilbud forstås de tilbud, der er nævnt i Dagtilbudsloven. uddannelsestilbud til børn og unge uddannelsestilbud dagtilbud til børn og unge, der leverer undervisning dagtilbud til voksne tilbud, der både er dagtilbud og tilbud til voksne Et dagtilbud til voksne er et tilbud, der leverer ydelser til en person, i forbindelse med at personen er på tilbuddet i en del af dagtimerne og som retter sig mod voksne. Dagtilbud adskiller sig fra ambulant tilbud ved varigheden og ofte også hyppigheden af de ydelser, som leveres i tilbuddet, dvs. borgeren opholder sig i længere tid på dagtilbuddet. Typiske eksempler på dagtilbud til voksne er aktivitets- og samværstilbud og undervisningstilbud. aktivitets- og samværstilbud Vejledende lovhjemmel: SEL 104 dagtilbud til voksne, der leverer aktivitets- og samværsydelser til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene Et aktivitets- og samværstilbud kan også levere andre ydelser ud over aktivitets- og samværsydelsen. Begrebet dækker også væresteder og varmestuer. værested; varmestue Et aktivitets- og samværstilbud er et dagtilbud til voksne, der leverer aktivitets- og samværsydelser til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Et aktivitets- og samværstilbud kan også levere andre ydelser ud over aktivitetsog samværsydelsen. Begrebet dækker også væresteder og varmestuer. beskyttet beskæftigelsestilbud Vejledende lovhjemmel: SEL 103 dagtilbud til voksne, der leverer beskyttet beskæftigelsesydelser til personer, der ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, eller benytte arbejdsmarkedsrelaterede indsatser efter anden lovgivning Et beskyttet beskæftigelsestilbud kan også levere andre ydelser ud over beskyttet beskæftigelsesydelse. Et beskyttet beskæftigelsestilbud er et dagtilbud til voksne, der leverer beskyttet beskæftigelses-ydelser til personer, der ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet eller benytte arbejdsmarkedsrelaterede indsatser efter anden lovgivning. Et beskyttet beskæftigelsestilbud kan også levere andre ydelser ud over beskyttet beskæftigelsesydelse.

5 5 af :46 dagbehandlingstilbud til voksne dagbehandlingstilbud Vejledende lovhjemmel: SEL 101, SUL 141 dagtilbud til voksne, der leverer behandling og træning Behandlingstilbud til voksne leverer fx psykologisk behandling, alkoholmisbrugsbehandling, stofmisbrugsbehandling samt fysio- og ergoterapi. Forskellen mellem ambulant behandlingstilbud og dag- og døgnbehandlingstilbud handler ikke om de leverede ydelser, men om den behandlingsintensitet og den opholdsform, som ligger i de tre tilbudstyper: ambulant tilbud, dagtilbud og botilbud. Dagbehandlingstilbud til voksne er dagtilbud, der leverer behandling og træning til voksne. Behandlingstilbud til voksne leverer fx psykologisk behandling, alkoholmisbrugsbehandling, stofmisbrugsbehandling samt fysio- og ergoterapi. Forskellen mellem ambulant behandlingstilbud og dag- og døgnbehandlingstilbud handler ikke om de leverede ydelser, men om den behandlingsintensitet og den opholdsform, som ligger i de tre tilbudstyper: ambulant tilbud, dagtilbud og botilbud. uddannelsestilbud til voksne uddannelsestilbud voksenuddannelse dagtilbud til voksne, der leverer undervisning botilbud Foretrukken term døgntilbud tilbud, der leverer ophold og oftest andre ydelser til en person, i forbindelse med at personen er på tilbuddet hele eller dele af døgnet opholdssted; hjem; institution Et botilbud er et tilbud, der leverer ophold og oftest andre ydelser til en person, i forbindelse med at personen er på tilbuddet hele eller dele af døgnet. botilbud til børn og unge børnehjem tilbud, der både er botilbud og tilbud til børn og unge Et botilbud til børn og unge er et tilbud, der leverer ophold og oftest andre ydelser til en person, i forbindelse med at personen er på tilbuddet hele eller dele af døgnet og som retter sig mod børn og unge.

6 6 af :46 døgninstitution kommunal døgninstitution Vejledende lovhjemmel: SEL 66, stk. 1, nr. 6 botilbud til børn og unge, der er offentligt drevet Døgninstitutioner kan også være selvejende institutioner, der har en driftsoverenskomst med en kommune. En døgninstitution er et botilbud til børn og unge, der er offentligt drevet. sikret døgninstitution Vejledende lovhjemmel: SEL 66, stk. 1, nr. 6 døgninstitution, som omfatter mindst én sikret afdeling eller lejlighed, som er godkendt til at have yderdøre og vinduer aflåst, og som modtager personer i henhold til dom eller retskendelse lukket institution; sikret institution; lukket døgninstitution; delvist lukket døgninstitution En sikret døgninstitution er en døgninstitution, som omfatter mindst én sikret afdeling eller lejlighed, som er godkendt til at have yderdøre og vinduer aflåst, og som modtager personer i henhold til dom eller retskendelse. delvist sikret døgninstitution Vejledende lovhjemmel: SEL 66, stk. 1, nr. 6 døgninstitution, som omfatter mindst én afdeling eller lejlighed, som er godkendt til delvist at have yderdøre og vinduer aflåst, og som modtager personer i henhold til dom eller retskendelse En delvist sikret døgninstitution er en døgninstitution, som omfatter mindst én afdeling eller lejlighed, som er godkendt til delvist at have yderdøre og vinduer aflåst, og som modtager personer i henhold til dom eller retskendelse. anden døgninstitution almindelig døgninstitution (formidlingsterm) Vejledende lovhjemmel: SEL 66, stk. 1, nr. 6 døgninstitution, der ikke er omfattet af en af de øvrige kategorier under døgninstitution En almindelig døgninstitution er en døgninstitution, der ikke er omfattet af en af de øvrige kategorier under døgninstitution. familiepleje botilbud til børn og unge, hvor barnet eller den unge bor i et privat hjem og deltager i familielivet plejeforældre; plejemor; plejefar; plejebarn; privat døgnpleje; døgnplejehjem

7 7 af :46 Familiepleje er et botilbud til børn og unge, hvor barnet eller den unge bor i et privat hjem og deltager i familielivet. Vejledende lovhjemmel: SEL 66, stk. 1, nr. 1-3 kommunal plejefamilie Vejledende lovhjemmel: SEL 66, stk. 1, nr. 2 familiepleje, der via lang erfaringer eller relevant uddannelse har forudsætninger for at hjælpe et barn eller en ung med særlige vanskeligheder En kommunal plejefamilie er en familiepleje, der via lang erfaringer eller relevant uddannelse har forudsætninger for at hjælpe et barn eller en ung med særlige vanskeligheder. netværksplejefamilie Vejledende lovhjemmel: SEL 66, stk. 1, nr. 3 familiepleje, der etableres specifikt i tilknytning til anbringelse af et barn eller en ung, hvortil der er en familierelation eller netværksrelation En netværksplejefamilie er familiepleje, der etableres specifikt i tilknytning til anbrignelse af et barn eller en ung, hvortil der er en familierelation eller netværksrelation. plejefamilie almindelig plejefamilie Vejledende lovhjemmel: SEL 66, stk. 1, nr. 1 familiepleje, hvor der ikke er en familierelation eller netværksrelation til et barn eller en ung En plejefamilie er familiepleje, hvor der ikke er en familierelation eller netværksrelation til et barn eller en ung. socialpædagogisk opholdssted Foretrukken term privat opholdssted botilbud til børn og unge, der er privat drevet privat institution Et socialpædagogisk opholdssted er et botilbud til børn og unge, der er privat drevet. Vejledende lovhjemmel: SEL 66, stk. 1, nr. 5 skibsprojekt socialpædagogisk opholdssted, hvor hovedparten af de socialpædagogiske aktiviteter foregår på et skib

8 8 af :46 Vejledende lovhjemmel: SEL 66, stk. 1, nr. 5 For skibsprojekter gælder desuden oftest, at der udover skibet er tilknyttet en landbase, og skibet skal være godkendt af Søfartsstyrelsen. Skibsprojekter kan i visse situationer også drives som enkeltmandsprojekter. Et skibsprojekt er et socialpædagogisk opholdssted, hvor hovedparten af de socialpædagogiske aktiviteter foregår på et skib. For skibsprojekter gælder desuden oftest, at der udover skibet er tilknyttet en landbase, og skibet skal være godkendt af Søfartsstyrelsen. Skibsprojekter kan i visse situationer også drives som enkeltmandsprojekter. socialpædagogisk kostskoletilbud Vejledende lovhjemmel: SEL 66, stk. 1, nr. 5 socialpædagogisk opholdssted, der leverer undervisning på klasses niveau samt behandling eller andre ydelser til børn og unge med sværere sociale problemer og særlige behov Socialpædagogisk kostskoletilbud adskiller sig fra kostafdelinger ved frie grundskoler og efterskoler, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved den lovmæssige og økonomiske regulering samt den pædagogiske tilgang. Et socialpædagogisk kostskoletilbud er et socialpædagogisk opholdssted, der leverer undervisning på klasses niveau samt behandling eller andre ydelser til børn og unge med sværere sociale problemer og særlige behov. Socialpædagogisk kostskoletilbud adskiller sig fra kostafdelinger ved frie grundskoler og efterskoler, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved den lovmæssige og økonomiske regulering samt den pædagogiske tilgang. socialpædagogisk efterskoletilbud socialpædagogisk opholdssted, der leverer undervisning på klasses niveau til unge med behov for at bryde med uhensigtsmæssige sociale miljøer og adfærdsmønstre Begrebet omfatter også tilbud på husholdnings- og håndarbejdsskoler. Vejledende lovhjemmel: SEL 66, stk. 1, nr. 5 Socialpædagogisk efterskoletilbud adskiller sig fra kostafdelinger ved frie grundskoler og efterskoler, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved den lovmæssige og økonomiske regulering samt den pædagogiske tilgang. Et socialpædagogisk efterskoletilbud er et socialpædagogisk opholdssted, der leverer undervisning på klasses niveau til unge med behov for at bryde med uhensigtsmæssige sociale miljøer og adfærdsmønstre. Begrebet omfatter også tilbud på husholdnings- og håndarbejdsskoler. Socialpædagogisk efterskoletilbud adskiller sig fra kostafdelinger ved frie grundskoler og efterskoler, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved den lovmæssige og økonomiske regulering samt den pædagogiske tilgang. andet socialpædagogisk opholdsted almindeligt socialpædagogisk opholdsted (formidlingsterm) Vejledende lovhjemmel: SEL 66, stk. 1, nr. 5 socialpædagogisk opholdssted, der ikke er omfattet af en af de øvrige kategorier under socialpædagogisk opholdssted Et almindeligt socialpædagogisk opholdssted er et socialpædagogisk opholdssted, der ikke er omfattet af en af de øvrige kategorier under socialpædagogisk opholdssted.

9 9 af :46 botilbud til voksne tilbud, der både er botilbud og tilbud til voksne Et botilbud til voksne er et tilbud, der leverer ophold og oftest andre ydelser til en person, i forbindelse med at personen er på tilbuddet hele eller dele af døgnet, og som retter sig mod voksne. almen plejebolig plejebolig botilbud til voksne, der er en almen ældrebolig, hvortil der er knyttet servicearealer og omsorgs- og servicefunktioner med tilhørende personale svarende til den pågældende beboergruppes behov beskyttet bolig Vejledende lovhjemmel: ABL 5, stk. 2 En plejebolig er en almen bolig, hvortil der er knyttet servicearealer og omsorgs- og servicefunktioner med tilhørende personale svarende til den pågældende beboergruppes behov. almen udslusningsbolig udslusningsbolig botilbud til voksne, der er en almen familiebolig, som anvendes til overgangsbolig mellem et midlertidigt botilbud til voksne eller et forsorgshjem/herberg og det almindelige boligmarked almen ældrebolig handicapvenlig bolig almen ældrebolig/handicapvenlig bolig (formidlingsterm) botilbud til voksne, der er en almen bolig, som retter sig imod ældre og personer med fysisk funktionsnedsættelse eller psykisk funktionsnedsættelse I lovgivningen og vejledninger omtales de som "almene ældreboliger", men kan rette sig både til ældre og til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. En almen bolig er et botilbud til voksne, der består af almindelige boliger, som retter sig imod personer med plejebehov. Almene boliger er oprettet efter almenboligloven. I lovgivningen og vejledninger omtales de som 'almene ældreboliger', men kan rette sig både til ældre og til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Vejledende lovhjemmel: ABL 105, stk. 2, ABL 105, stk. 1 bofællesskab

10 10 af :46 alment bofællesskab botilbud til voksne, der er en almen ældrebolig eller en almen familiebolig, og som gennem fælles funktioner eller faciliteter understøtter borgerens behov for at etablere og indgå i et fællesskab med andre Herunder også opgangsfællesskaber. Et bofællesskab omfatter minimum 5 boenheder (3 ved dispensation). kollektiv Et bofællesskab er et botilbud til voksne, der består af enten en almen familiebolig eller en almen ældrebolig, og som gennem fælles funktioner eller faciliteter understøtter borgerens behov for at etablere og indgå i et fællesskab med andre. Bofællesskaber omfatter også opgangsfællesskaber. Vejledende lovhjemmel: ABL 3, stk. 2, ABL 5, stk. 3 døgnbehandlingstilbud til voksne døgnbehandlingstilbud botilbud til voksne, der retter sig imod personer, som har behov for pleje, behandling og træning Behandlingstilbud til voksne leverer fx psykologisk behandling, alkoholmisbrugsbehandling, stofmisbrugsbehandling samt fysio- og ergoterapi. Forskellen mellem ambulant behandlingstilbud og dag- og døgnbehandlingstilbud handler ikke om de leverede ydelser, men om den behandlingsintensitet og den opholdsform, som ligger i de tre tilbudstyper: ambulant tilbud, dagtilbud og botilbud. behandlingssted Vejledende lovhjemmel: SEL 101, SUL 141 Et døgnbehandlingstilbud er et botilbud til voksne, der retter sig imod personer, som har behov for pleje, behandling og træning. Behandlingstilbud leverer fx psykologisk behandling, alkoholmisbrugsbehandling, stofmisbrugsbehandling samt fysio- og ergoterapi. Forskellen mellem ambulant behandlingstilbud og dag- og døgnbehandlingstilbud handler ikke om de leverede ydelser, men om den intensitet og opholdsform, som ligger i de tre tilbudstyper: ambulant tilbud, dagtilbud og botilbud. forsorgshjem/herberg Vejledende lovhjemmel: SEL 110 botilbud til voksne, der retter sig imod hjemløse, og som leverer aktiverende støtte, omsorg og anden hjælp forsorgshjem; herberg; nødherberg; nødovernatsningsherberg; nødovernatning; nødherberg Et forsorgshjem/herberg er et botilbud til voksne, der retter sig imod hjemløse, og som leverer aktiverende støtte, omsorg og anden hjælp. friplejebolig botilbud til voksne, der er drevet af en certificeret friplejeboligleverandør Certificering som friplejeboligleverandør kan gives til private personer eller selvejende institutioner, der udover udlejningsboliger med tilhørende servicearealer kan leverer udvalgte ydelser efter serviceloven. Friplejeboliger indgår ikke i den kommunale boligforsyning.

11 11 af :46 Vejledende lovhjemmel: Friplejeboligloven En friplejebolig er et botilbud til voksne, der er drevet af en certificeret friplejeboligleverandør. Certificering som friplejeboligleverandør kan gives til private personer eller selvejende institutioner, der udover udlejningsboliger med tilhørende servicearealer kan leverer udvalgte ydelser efter serviceloven. Friplejeboliger indgår ikke i den kommunale boligforsyning. krisecenter Vejledende lovhjemmel: SEL 109 botilbud til voksne, der retter sig imod personer, der har været udsat for voldelige overgreb, og som aktuelt ikke kan opholde sig i eget hjem Krisecentre er rettet imod kvinder og eventuelt medfølgende børn. kvindekrisecenter; mandekrisecenter Et krisecenter er et botilbud til voksne, der retter imod personer, der har været udsat for voldelige overgreb, og som aktuelt ikke kan opholde sig i eget hjem. Krisecentre er rettet imod kvinder og eventuelt medfølgende børn. længerevarende botilbud til voksne længerevarende botilbud Vejledende lovhjemmel: SEL 108 botilbud til voksne, der retter sig imod personer, som har længerevarende behov for omfattende hjælp, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis Herunder hører også såkaldte "skæve huse" og "alternative plejehjem" skæve huse; alternativt plejehjem Et længerevarende botilbud til voksne er et botilbud til voksne, der retter sig imod personer, som har længerevarende behov for omfattende hjælp, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. Herunder hører også såkaldte "skæve huse" og "alternative plejehjem". sikret botilbud sikret længerevarende botilbud til voksne sikret længerevarende botilbud længerevarende botilbud til voksne, der omfatter mindst én afdeling eller lejlighed, som er godkendt til at have yderdøre og vinduer aflåst, og som modtager personer i henhold til dom eller retskendelse Sikret botilbud kan kun forefindes på botilbud oprettet efter servicelovens 108, stk. 1 Vejledende lovhjemmel: SEL 108 Et sikret botilbud er et længerevarende botilbud til voksne, der omfatter mindst én afdeling eller lejlighed, som er godkendt til at have yderdøre og vinduer aflåst, og som modtager personer i henhold til dom eller retskendelse. Sikret botilbud kan kun forefindes på botilbud oprettet efter Servicelovens 108, stk. 1.

12 12 af :46 andet længerevarende botilbud til voksne andet længerevarende botilbud almindeligt længerevarende botilbud til voksne (formidlingsterm) Vejledende lovhjemmel: SEL 108 længerevarende botilbud til voksne, der ikke er indeholdt i en af de øvrige kategorier under længerevarende botilbud til voksne Et almindeligt længerevarende botilbud til voksne er det længerevarende botilbud til voksne, der ikke er indeholdt i en af de øvrige kategorier under længerevarende botilbud til voksne. midlertidigt botilbud til voksne Vejledende lovhjemmel: SEL 107 botilbud til voksne, der retter sig imod personer, som har midlertidig behov for omfattende hjælp, og som på sigt forventeligt kan få disse behov dækket på anden vis Et midlertidigt botilbud til voksne er et botilbud til voksne, der retter sig mod personer, som har midlertidig behov for omfattende hjælp, og som på sigt forventeligt kan få disse behov dækket på anden vis. plejehjem botilbud til voksne, der retter sig imod personer med plejebehov, og hvortil der er knyttet omsorgs- og servicefunktioner med tilhørende personale svarende til den pågældende beboergruppes behov alderdomshjem Vejledende lovhjemmel: SEL 192 Et plejehjem er et botilbud til voksne, der retter sig imod personer med plejebehov, og hvortil der er knyttet omsorgs- og servicefunktioner med tilhørende personale svarende til den pågældende beboergruppes behov. rehabiliteringstilbud Vejledende lovhjemmel: SEL 107 botilbud til voksne, der retter sig imod personer med erhvervet hjerneskade, og som leverer koordinerede, tværfaglige ydelser til denne målgruppe Mange tilbud har i dag et rehabiliterende sigte med deres arbejde med borgeren. I klassifikationen af tilbudstype er rehabilitering af historiske årsager knyttet til en specifik målgruppe. Det er således kun tilbud, som arbejder med personer med erhvervet hjerneskade, som er rehabiliteringstilbud i denne sammenhæng. Et rehabiliteringstilbud er et botilbud til voksne, der retter sig imod personer med erhvervet hjerneskade, og som leverer koordinerede, tværfaglige ydelser til denne målgruppe. Mange tilbud har i dag et rehabiliterende sigte med deres arbejde med borgeren. I klassifikationen af tilbudstype er rehabilitering af historiske årsager knyttet til en specifik målgruppe. Det er således kun tilbud, som arbejder med personer med erhvervet hjerneskade, som er rehabiliteringstilbud i denne sammenhæng.

13 13 af :46 andet botilbud til voksne botilbud til voksne, der ikke er omfattet af en af de øvrige kategorier under botilbud til voksne Andet botilbud til voksne omfatter bl.a. selvejende ældreboliger, selvejende lette kollektivboliger og boliger efter boligbyggeriloven. Et andet botilbud til voksne er et botilbud til voksne, der ikke er omfattet af en af de øvrige kategorier under botilbud til voksne. Andet botilbud til voksne omfatter bl.a. selvejende ældreboliger, selvejende lette kollektivboliger og boliger efter boligbyggeriloven. Vejledende lovhjemmel: Ældreboligloven, Boligbyggeriloven, Lov om lette kollektivboliger, Lejeloven udgående tilbud tilbud, der leverer ydelser til en person, der hvor personen opholder sig Der, hvor personen opholder sig, vil typisk være i borgerens eget hjem. Tilbuddet kan også rette sig imod hjemløse. Et udgående tilbud er et tilbud, der leverer ydelser til en person, der hvor personen opholder sig. Det vil typisk være i borgerens eget hjem, men tilbuddet kan også rette sig imod hjemløse. tilbud med myndighedsbeføjelse tilbud, der også er en forvaltningsmyndighed Tilbud med myndighedsbeføjelse benævner den offentlige forvaltning, når den optræder i rollen som leverandør af ydelser direkte til borgeren. Det kan eksempelvis være i forbindelse med rådgivning eller kontantydelser. Det er kun en forvaltningsmyndighed, dvs. en forvaltning der har kompetence til at træffe afgørelser, der kan være et tilbud med myndighedsbeføjelse. Alle andre organisationer, der leverer sociale ydelser - også de kommunale - hører under de øvrige tilbudstyper.

Page 1 of 9 51 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv tilbud Foretrukken term leverandør Generel definition: organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud

Læs mere

Page 1 of 9 50 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv tilbud Foretrukken term leverandør Generel definition: organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud

Læs mere

tilbud Foretrukken term leverandør tilbud til voksne ambulant tilbud til voksne ambulant behandlingstilbud til voksne ambulant behandlingstilbud

tilbud Foretrukken term leverandør tilbud til voksne ambulant tilbud til voksne ambulant behandlingstilbud til voksne ambulant behandlingstilbud 1 af 7 15-01-2015 13:29 Artikler 24 artikler. tilbud Foretrukken term leverandør organisation, der leverer ydelser organisation Et tilbud er en organisation, der leverer ydelser. tilbud til voksne tilbud,

Læs mere

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne Mar 18 2011 12:27:42 - Helle Wittrup-Jensen 42 artikler. tilbud leverandør organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud tilbud, der en enkelt gang, eller regelmæssigt i en periode, leverer en eller

Læs mere

aktivitets- og samværstilbud værested varmestue døgnplejehjem privat døgnpleje plejebarn 1 af :56 Artikler 60 artikler.

aktivitets- og samværstilbud værested varmestue døgnplejehjem privat døgnpleje plejebarn 1 af :56 Artikler 60 artikler. 1 af 11 15-01-2015 13:56 Artikler 60 artikler. aktivitets- og samværstilbud Vejledende lovhjemmel: SEL 104 dagtilbud til voksne, der leverer aktivitets- og samværsydelser til opretholdelse eller forbedring

Læs mere

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne Nov 10 2010 09:18:45 - Helle Wittrup-Jensen 37 artikler. tilbud leverandør organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud tilbud, der en enkelt gang, eller regelmæssigt i en periode, leverer en eller

Læs mere

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php Side 1 af 11 60 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv tilbud Foretrukken term leverandør organisation, der leverer ydelser organisation Et tilbud er en organisation,

Læs mere

tilbud, der både er dagtilbud og tilbud til børn og unge

tilbud, der både er dagtilbud og tilbud til børn og unge Mar 18 2011 12:31:33 - Helle Wittrup-Jensen 25 artikler. tilbud leverandør organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud tilbud, der en enkelt gang, eller regelmæssigt i en periode, leverer en eller

Læs mere

Artikler. http://www.ss.i-term.dk/showconcepts.php. tilbud. leverandør. tilbud til voksne. ambulant tilbud til voksne. dagtilbud til voksne

Artikler. http://www.ss.i-term.dk/showconcepts.php. tilbud. leverandør. tilbud til voksne. ambulant tilbud til voksne. dagtilbud til voksne Page 1 of 6 Artikler 26 artikler. Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv tilbud leverandør Generel definition: organisation, der leverer ydelser tilbud til voksne Generel definition:

Læs mere

Side 1 af 13 50 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv tilbud med myndighedsbeføjelse tilbud, der også er en forvaltningsmyndighed Tilbud med myndighedsbeføjelse

Læs mere

Page 1 of 5 24 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv tilbud leverandør Generel definition: organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud Generel definition:

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune. Fremgangsmåde ved opgørelse af efterspørgsel:

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune. Fremgangsmåde ved opgørelse af efterspørgsel: Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune Tårnby kommune Kontaktperson Camilla Bruun Tlf. nr. 3247 1111 Mail.: kommunen@taarnby.dk Nærværende rammeaftale

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Handicap og udsatte voksne

Handicap og udsatte voksne Handicap og udsatte Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen BEK nr 1673 af 16/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-6361 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bekendtgørelse om Tilbudsportalen I medfør af 14, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, fastsættes: Formål med Tilbudsportalen 1. Formålet med Tilbudsportalen

Læs mere

Vejledning til de 28 fejltyper ifm. kvalitetssikring af tilbud til personer med erhvervet hjerneskade oktober 2011 februar 2012.

Vejledning til de 28 fejltyper ifm. kvalitetssikring af tilbud til personer med erhvervet hjerneskade oktober 2011 februar 2012. Vejledning til de 28 fejltyper ifm. kvalitetssikring af tilbud til persner med erhvervet hjerneskade ktber 2011 februar 2012. 1. Tilbuddet har færre end 4 pladser (mulig fejl) På stamplysningsblankettens

Læs mere

2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune.

2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune. BEK nr 1674 af 16/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-6182 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012 Nøgletal Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og den centrale Task Force, vil vi bede om opgørelse af centrale nøgletal på børne- og ungeområdet. For at skabe det mest retvisende billede af jeres

Læs mere

Introduktion til det socialpolitiske område

Introduktion til det socialpolitiske område Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del Bilag 34 Offentligt Introduktion til det socialpolitiske område Serviceloven og Familieretten 19. august 2015 Minikonference for Social- og

Læs mere

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-

Læs mere

BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Senere ændringer til forskriften 1. 2.

BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Senere ændringer til forskriften 1. 2. BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3623 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Udvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud

Udvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Analyse - Politikområde 8, det specialiserede voksenområde Social-, Sundheds- og fritidsudvalget Dato: 30. september 2017 Sagsbeh.: Volkan Kösger

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Serviceinformation. Indsats til borgere med skizofreni. jf. Lov om social service 119

Serviceinformation. Indsats til borgere med skizofreni. jf. Lov om social service 119 Serviceinformation Indsats til borgere med skizofreni jf. Lov om social service 119 Hvad er Indsats til borgere med skizofreni? Er du diagnosticeret med skizofreni, kan du få hjælp af Lolland Kommune.

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

ydelse befordring behandling dagaflastning 1 af :49 Artikler 20 artikler. Dansk:

ydelse befordring behandling dagaflastning 1 af :49 Artikler 20 artikler. Dansk: 1 af 6 15-01-2015 13:49 Artikler 20 artikler. ydelse tjeneste, genstand eller beløb, der gives eller modtages En ydelse på socialområdet kan i visse tilfælde også bestå af et tvangsmæssigt tiltag, som

Læs mere

Fælles for de tilsyn der gennemføres på institutioner i Børne og Velfærdsforvaltningen er, at der gennemføres:

Fælles for de tilsyn der gennemføres på institutioner i Børne og Velfærdsforvaltningen er, at der gennemføres: Indledning Social- og Sundhedsudvalget har i lyset af tilsynsreformen på det sociale område, der træder i kraft den 1. januar 2014, bedt om en oversigt over, hvilken betydning den får for kommunens tilsyn

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 INTRODUKTION TIL SPØRGESKEMA Skemaet er udarbejdet med henblik på at få belyst hvilke planer og forventninger kommunerne har til afvigelser i udbud og efterspørgsel

Læs mere

Side 1 af 6 20 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv ydelse Generel definition: tjeneste, genstand eller beløb, der gives eller modtages En ydelse på socialområdet

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune Kontaktperson Randi Westergaard Tlf. nr. 44526025 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

Plejefamilier i Danmark udbredelse og godkendelser

Plejefamilier i Danmark udbredelse og godkendelser SocialAnalyse Nr. 4 08.2017 Plejefamilier i Danmark udbredelse og godkendelser Plejefamilier kommer ofte i spil, når et barn eller en ung skal anbringes. De tilbyder barnet nogle rammer, der adskiller

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Tilbudsoversigt - Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte 2016 VELFÆRD OG SUNDHED

Tilbudsoversigt - Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte 2016 VELFÆRD OG SUNDHED soversigt - B Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte 2016 VELFÆRD OG SUNDHED soversigt Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte Forord Det er Horsens Kommunes ønske, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune

Læs mere

Borgere i aktivitets- og samværstilbud

Borgere i aktivitets- og samværstilbud Borgere i aktivitets- og samværstilbud Denne analyse ser nærmere på aktivitets- og samværstilbud efter serviceloven og belyser blandt andet potentialet for, at borgere, der gør brug af tilbuddet, kan komme

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Kontaktperson Karina Paludan Meyer Mette Hammer Sørensen Tlf. nr. 72 35 5604 72 35 4814 Mail.: kpm@furesoe.dk mhs@furesoe.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017

ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? ENHEDSPRISER I 2017 Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte

Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte Norddjurs Kommune har vedtaget tidsfrister for visitation og levering af hjælp indenfor forskellige områder. Hvis tidsfristerne ikke overholdes,

Læs mere

Page 1 of 10 52 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv ydelse Generel definition: tjeneste, genstand eller beløb, der gives eller modtages En ydelse på socialområdet

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, JANUAR 2017

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, JANUAR 2017 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2017 1. UDGAVE, JANUAR 2017 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Certificeringen er sket for at imødekomme tilsynsreformens krav om

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen BEK nr 1558 af 19/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social, Børne og Integrationsmin., j.nr.

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Børne- og Unge Rådgivning

Børne- og Unge Rådgivning Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk

Læs mere

Kvalitetsstandard Botilbud 110

Kvalitetsstandard Botilbud 110 Kvalitetsstandard Botilbud 110 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 110: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller

Læs mere

Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017

Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017 Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag Orienteringsdag, januar 2017 1. Baggrund og rammer for justeringer af kvalitetsmodellen Baggrund og proces for justeringerne Aftale om politisk opfølgning

Læs mere

Handicap- og psykiatri

Handicap- og psykiatri Handicap- og psykiatri Generel beskrivelse Afdelingen er fysisk placeret på Søndersø Rådhus, og varetager følgende opgaver indenfor servicelovens bestemmelser. Sagsbehandling og bevilling vedrørende: Socialpædagogisk

Læs mere

Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service. Begrebsarbejde til Tilbudsportalen. Manual

Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service. Begrebsarbejde til Tilbudsportalen. Manual Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service Begrebsarbejde til Tilbudsportalen Manual Marts 2007 Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service Manual Marts 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Lyngby-Taarbæk kommune Side 1 af 13 sider. Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Artikler. Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv

Artikler. Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv Page 1 of 10 Artikler 48 artikler. Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv ydelse (fortsat) Generel definition: se ydelse ydelse Generel definition: tjeneste, genstand eller

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard for samværstilbud jf. serviceloven 104 Januar 2016

Forslag til kvalitetsstandard for samværstilbud jf. serviceloven 104 Januar 2016 Forslag til kvalitetsstandard for samværstilbud jf. serviceloven 104 Januar 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud

Læs mere

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2013 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4043 4414 5206 3730 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Handicap- og psykiatri

Handicap- og psykiatri Handicap- og psykiatri Generel beskrivelse Afdelingen er fysisk placeret på Søndersø Rådhus, og varetager følgende opgaver indenfor servicelovens bestemmelser. Sagsbehandling og bevilling vedrørende: Socialpædagogisk

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Udvikling i antal modtagere af servicelovsydelser

Udvikling i antal modtagere af servicelovsydelser Udvikling i antal modtagere af servicelovsydelser 2009-2015 Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at kortlægge udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte ydelser under

Læs mere

Undervisernoter: Tilsyn

Undervisernoter: Tilsyn Undervisernoter: Tilsyn Plejefamilier, herunder kommunale plejefamilier Private opholdssteder Alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2.

Læs mere

Borgere i beskyttet beskæftigelse

Borgere i beskyttet beskæftigelse Borgere i beskyttet beskæftigelse Velfærdspolitisk Analyse Mennesker med handicap og socialt udsatte har i Danmark adgang til en række indsatser på det specialiserede socialområde. Formålet med indsatserne

Læs mere

Bofællesskabet Hvidovregade

Bofællesskabet Hvidovregade 18-09-2014 Bofællesskabet Hvidovregade Hvidovregade 59 2650 Hvidovre Regodkendelse af tilbuddet Bofællesskabet Hvidovregade Sagsbeh: Bima08 Journalnr: 2014/0016648 Socialtilsyn Hovedstaden Sektion Voksen

Læs mere

Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428.

Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428. 05.32 Udgifter: 1.428.000 kr. Tilbud til ældre og handicappede Indtægter: 0 kr. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428.000 0 05.32.33 Forebyggende indsats

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Takster for Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling. 2. udgave december 2012

Takster for Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling. 2. udgave december 2012 Takster for 2013 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling 2. udgave december 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk behandling Voksne over 18 år Takster ud fra funktionsniveau Granhøjen udfører en lang række

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov #BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov Gældende fra 2014 Indhold Hvad er et driftsorienteret

Læs mere

Eksempel på beslutningskompetenceplan

Eksempel på beslutningskompetenceplan Eksempel på beslutningskompetenceplan Kompetenceplaner handler om, hvem der har kompetence til at give bevilling og træffe afgørelser. I dette eksempel angives hvem, der har kompetence til at hhv. indstille

Læs mere

Socialforvaltningens driftsbudget 2013

Socialforvaltningens driftsbudget 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Tårnby Dragør kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Kontaktperson Kirsten Bach Tlf. nr. 3247 1448 Mail.: Kbc.sf@taarnby.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Lyngby-Taarbæk kommune

Lyngby-Taarbæk kommune XYtva Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:lyngby-taarbæk kommune XYtva Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Vedr. 20-67: Jørn Unnerup Tlf. nr. 4597 3087 Mail.: jun@ltk.dk Skemaet

Læs mere