TEMA Planlægning AKTIVITETSPLAN Strategi frem mod Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEMA Planlægning AKTIVITETSPLAN 2012. Strategi frem mod 2020. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning"

Transkript

1 TEMA Planlægning AKTIVITETSPLAN 2012 Strategi frem mod 2020 Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning

2 FORORD OG RESUMÉ GENERELT OM STRATEGI- OG AKTIVITETSPLANEN... 4 PLANENS FORMÅL... 4 BAR U&FS ROLLE OG MISSION... 4 PRIORITERINGER FREM MOD BAR U&FS MÅLGRUPPE... 5 BAR U&FS VÆRDIER ARBEJDSMILJØFORHOLDENE I BRANCHEN... 6 GRUNDDATA OM BRANCHEN... 6 BRANCHEBESKRIVELSE... 6 ULYKKER OG ARBEJDSSKADER... 6 NATIONAL ARBEJDSMILJØSTATISTIK (NAK-TAL) STRATEGI FREM MOD BAR U&FS LANGSIGTEDE PRIORITERINGER... 7 PSYKISK ARBEJDSMILJØ FREM MOD MUSKEL- OG SKELET BELASTNINGER FREM MOD ULYKKER FREM MOD VALG AF AKTIVITETER I FOREBYGGELSE AF PSYKISK OVERBELASTNING... 9 FOREBYGGELSE AF MUSKEL OG SKELET BELASTNINGER FOREBYGGELSE AF ULYKKER: KOMMUNIKATION OG ØVRIGE INDSATSER OPFØLGNING PÅ AKTIVITETER I BAR U&FS STØRSTE UDFORDRINGER A. PRODUKTER & AKTIVITETER B. ARBEJDSPLADSER & MÅLGRUPPER C. ØKONOMI & ORGANISATION PRODUKTION & UDVIKLING BUDGET FOR 2012 FOR BAR U&F VIDEREFØRELSE AF BAR U&F PROJEKTER TIL FAKTA OM BAR U&F Aktivitetsplan 2012 Strategi frem mod 2020 Side 2

3 Forord og resumé Denne plan er i løbet af 2011 udviklet af BAR U&F på rådsmøder med input fra strategiudvalg og Arbejdsmiljøsekretariatet. Planen er behandlet på rådsmødet i BAR U&F den 22. september Planen er endeligt vedtaget på rådsmødet den 25. oktober BAR U&F fremlægger med denne plan sin langsigtede strategi, der sigter på at øge kendskabs- og anvendelsesgraden af BAR U&Fs vejledninger og redskaber. Rådet ønsker i sine udgivelser og sin henvendelsesform at favne hele branchen og de forskellige typer af medarbejdere på arbejdspladserne. Rådet vil i sin formidling søge at nå hele vejen rundt til såvel grundskoler, erhvervsskoler, gymnasieskoler, højere uddannelser samt voksenuddannelser. Rådet vil ligeledes anvende en kombination af flere formidlingskanaler med fokus på formidling af viden gennem hhv. elektroniske og trykte medier, holdning gennem dialog og adfærdsændring via inspiration til at anvende forskellige redskaber og metoder. Rådet vil frem mod 2020 prioritere de nationale indsatsområder psykisk arbejdsmiljø, muskel & skelet samt ulykker og de branchespecifikke områder indeklima og støj og vil endvidere sætte fokus på gruppen unge og nyansatte. I 2012 vil rådet prioritere aktiviteterne til fremme af social kapital, forebyggelse af stress, gode forandringsprocesser, hjælpemidler og teknik ved tunge løft, tilbagevenden til arbejdet, vold og trusler på specialskoler og generel voldsforebyggelse, formidling, opdatering, messer, indeklima og unges arbejdsmiljø. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning Birgitte Baktoft Formand Danmarks Lærerforening Lone Kalstrup FU-medlem AC- GL Ricky Bennetzen Frie Skolers Lærerforening Henrik Lambrecht Lund AC Lisbeth Kjersgård AC-DJØF Amalie V. Ferdinand Uddannelsesforbundet Preben Meier Pedersen Næstformand KL Peter Birk Hansen Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bodil Hoier Handelsskolernes Lærerforening Kurt Bentsen FOA Fag og Arbejde Jørgen Bruun Christensen Danmarks Lærerforening Bjarne Biel FOA Fag og Arbejde Claus Hjortdal FU-medlem Skolelederne NN Ministeriet for Børn og Undervisning Heidi Lund Bjerregaard Uddannelsesforbundet Per Sand Pedersen Danmarks Lærerforening Bolette Bom Frie Skolers Lærerforening Thomas Andreassen Danmarks Lærerforening Aktivitetsplan 2012 Strategi frem mod 2020 Side 3

4 1. GENERELT OM STRATEGI- OG AKTIVITETSPLANEN Planens formål Med denne strategi- og aktivitetsplan vil BAR U&F udmønte, hvordan rådet ønsker at bistå branchens arbejdspladser med information og vejledning om arbejdsmiljø samt bidrage til at løse eller forebygge arbejdsmiljøproblemer. BAR U&F ønsker, at planen skal: udgøre en ramme for BAR U&Fs virksomhedsrettede arbejdsmiljøarbejde og aktiviteter sikre at BAR U&F bidrager til at opfylde de nationale prioriteringer om at nedbringe de psykiske belastninger, muskel- og skeletbelastningerne samt antallet af ulykker tilgodese de lovmæssige krav om at udgøre det bevillingsmæssige grundlag for BAR U&Fs virksomhed Planen er ikke et statisk dokument, der udtrykker alle rådets aktiviteter. Der er tale om en rullende plan, som løbende tilpasses nye udfordringer og aktuelle sager, som vil opstå hen over perioden BAR U&Fs rolle og mission BAR U&F spiller som arbejdsmiljøaktør en unik rolle i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde. Styrken i indsatsen ligger i enigheden mellem parterne, og at den vejledning og information, som rådet giver uddannelsesinstitutionerne bygger på brancheviden og praksis. Med denne indgangsvinkel vil Rådet støtte og inspirere arbejdsmiljørepræsentanter og ledere i arbejdsmiljøarbejdet med vejledninger og konkrete aktiviteter til arbejdspladserne. Bekendtgørelse af 21/ bistå branchens arbejdspladser med information og vejledning om arbejdsmiljø bidrage til at løse eller forebygge arbejdsmiljøproblemer Prioriteringer frem mod 2020 Rådet vil inden for sit brancheområde medvirke til at nå de nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen: 20 % færre psykisk overbelastede 20 % færre med muskel og skelet overbelastninger 25 % færre alvorlige arbejdsulykker BAR U&F vil ligeledes prioritere målgruppen unge og nyansatte BAR U&F vil have fokus på at øge kendskabs- og anvendelsesgraden af BAR U&Fs vejledninger, værktøjer og tilbud hos de forskellige typer af uddannelsesinstitutioner. Dette er en nødvendig forudsætning for, at BAR U&F kan bistå arbejdspladserne med at løse eller forebygge arbejdsmiljøproblemer, at disse kender og anvender BAR U&Fs information og vejledning om arbejdsmiljø. BAR U&F vil arbejde på at sikre, at rådets tilbud og opsøgende arbejde målrettes hele uddannelsessektoren. Aktivitetsplan 2012 Strategi frem mod 2020 Side 4

5 På baggrund af arbejdsmiljøforholdene i branchen har BAR U&F valgt følgende aktivitetsområder mod 2020: Psykisk arbejdsmiljø Udvikling af høj social kapital Forebyggelse af stress Konfliktforebyggelse og håndtering Gode forandringsprocesser v. omprioritering, personaletilpasning og fusioner Tværgående: arbejdspladskultur Muskel- og skelet: Ulykker: Hjælpemidler og teknik ved tunge løft for TAP (Teknisk-adm. personale) Forebyggelse af vold, herunder specialskoleområdet Øvrige indsatser: Kommunikation via web og generelt opsøgende arbejde på messer herunder støj og Årlig kendskabs- og anvendelsesmåling samt evaluering af produkter BAR U&Fs målgruppe BAR U&F prioriterer at nå ud til alle typer af uddannelsesinstitutioner såvel grundskoler, gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser, videregående uddannelser og voksenuddannelser. BAR U&F ønsker at nå uddannelsesinstitutionerne via 2 tilgange: 1. Den strategiske tilgang med målgruppen arbejdsmiljøorganisationen, hovedmed/su og MIO, ledelsen, arbejdsmiljøkonsulenter, HR-stab og uddannelseskonsulenter 2. Den operationelle tilgang med målgruppen arbejdsmiljøgruppen dvs. leder og arbejdsmiljørepræsentant samt eventuelt tillidsrepræsentant Herudover bistår BAR U&F leder og medarbejder med råd og vejledning på nettet og publikationer. BAR U&Fs værdier BAR U&F er drevet af værdier og bygger på: Respekt - for forskellighed Tillid - til mennesker Engagement i hverdagen BAR U&F arbejder både på politisk og institutionsniveau. Politisk, fordi: - Vi er et paritetisk sammensat organ, som også arbejder på tværs i BAR-systemet. - BAR U&F skal være en naturlig samarbejdspartner og rådgiver i arbejdsmiljøspørgsmål. - Vi ønsker at skabe offentlig forståelse for værdien af et godt arbejdsmiljø. Virksomhedsnært på institutionsniveau: - Gennem generering og formidling af den nyeste viden på området. - Ved at omsætte og formidle nyeste viden om arbejdsmiljø til undervisnings- og forskningssektoren. - Ved at opfange arbejdsmiljøproblemer og udvikle metoder til afhjælpning af disse. - Ved at facilitere netværk der understøtter arbejdsmiljøarbejdet. Aktivitetsplan 2012 Strategi frem mod 2020 Side 5

6 2. ARBEJDSMILJØFORHOLDENE I BRANCHEN Grunddata om branchen BAR U&Fs brancheområde omfatter flere forskellige typer af uddannelsesinstitutioner med forskellige arbejdsmiljøvilkår. I alt medarbejdere er beskæftigede indenfor undervisnings- og forskningsområdet (DST ), hvilket svarer til 7,7 % af den danske arbejdsstyrke. Medarbejderne er fordelt på arbejdssteder (DST ). Branchebeskrivelse Fælles tendenser: I sin vurdering af arbejdsmiljøtendenserne i branchen mener rådet, at der umiddelbart tegner sig nogle overordnede tendenser inden for hele undervisnings- og forskningssektoren. Tydeligt står bl.a.: Højere forventningskrav og pres på professionalisme - med fokus på inklusion) Ledelse, selvledelse og samarbejde er helt centralt for arbejdsmiljøet Forandringer, globalisering og teknologisk udvikling (læring ud over klasse- og lærerværelset) Ulykker og arbejdsskader Fra BAR U&Fs område blev der i 2009 anmeldt ulykker, hvilket svarer til 4,9 % af de anmeldte ulykker. Der blev anerkendt 406 arbejdsskader, hvilket svarer til 3,5 % af samtlige anerkendte skader. Ulykkesincidensen har gennemsnitligt for de seneste 3 år ligget på 97, hvilket betyder, at branchen ligger under gennemsnittet på 166. Ligesom i mange andre brancher er der en overhyppighed i anmeldte arbejdsulykker blandt nyansatte, det gælder således, at ca. hver fjerde arbejdsulykke omfatter en nyansat. National arbejdsmiljøstatistik (NAK-tal) Den nationale undersøgelse Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2010 viste, nogle markante ændringer i det psykiske arbejdsmiljø, hvor det overordnede billede i udviklingen fra 2005 til 2010 for alle medarbejdergrupper i alle brancher viser, at Flere rapporterer om mere støtte både fra leder og fra kolleger Flere oplever at de følelsesmæssige krav i arbejdet er steget Færre oplever mening i arbejdet Flere har oplevet mobning, vold og trusler om vold Flere rapporterer om støjudsættelse. Det gælder både meget høj støj, hvor man må råbe for at tale med en person ved siden af sig, og den støj, der forstyrrer i arbejdet Samme undersøgelse viser specielt for jobgrupper indenfor BAR U&Fs brancheområde fra : At branchen generelt er præget af et højere engagement i arbejdet end andre brancher Universitetsforskere og akademikere vurderer, at de har høj indflydelse Universitetsforskere, akademikere og gymnasie- og folkeskolelærere vurderer deres udviklingsmuligheder højere end gennemsnittet Omvendt opleves krav om at klare store arbejdsmængder især af personer med lang uddannelse. Universitetsforskere og gymnasielærere er blandt de jobgrupper, der er mest enige i udsagnet, at jobbet giver konflikter mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser, at lærere i folkeskolen oftest blevet udsat for vold eller trusler på arbejdet. Lærere i folkeskolen og gymnasiet har oftest været vidne til mobning på arbejdet Aktivitetsplan 2012 Strategi frem mod 2020 Side 6

7 I forhold til muskel- og skeletbelastninger er branchen primært berørt hvad angår det teknisk administrative personale og idrætslærere, der kan have tunge løft involveret i arbejdet, ligesom de almindelige gener ved stillesiddende arbejde også kan præge visse dele af medarbejdernes arbejde, eksempelvis indenfor forskning og administrative funktioner. Støj er et udbredt problem på uddannelsesinstitutioner, hvor halvdelen af medarbejderne ¼ af tiden er udsat for generende støj, ligesom øvrige indeklimaproblemer, såsom dårlig luft, mangelfuld ventilation og varme også er fremherskende på en del arbejdspladser indenfor branchen. 3. STRATEGI FREM MOD 2020 BAR U&Fs langsigtede prioriteringer BAR U&F vil have fokus på at øge kendskabs- og anvendelsesgraden af BAR U&Fs vejledninger, værktøjer og tilbud hos alle de forskellige målgrupper og arbejdspladser inden for grundskolen, ungdomsuddannelserne, de videregående uddannelser og voksenuddannelserne. Det er en vigtig forudsætning for, at BAR U&F kan bistå arbejdspladserne, at de kender og anvender BAR U&Fs information og vejledninger om arbejdsmiljø. BAR U&F vil arbejde på at sikre, at rådets tilbud og opsøgende arbejde målrettes og udbredes til hele brancheområdet. På baggrund af arbejdsmiljøforholdene i branchen samt de nationale indsatsområder har BAR U&F opdelt sine aktiviteter i følgende 4 aktivitetsområder, der er indbyrdes relaterede: Psykisk Ulykker Indsats- områder Muskel & Skelet Øvrige & Som beskrevet i kapitel 2 om arbejdsmiljøforholdene i branchen er der jobgrupper, der særligt oplever høje følelsesmæssige krav. Her vil BAR U&F prioritere at hjælpe arbejdspladserne med at løse og forebygge arbejdsmiljøproblemer i forhold til at tackle de følelsesmæssige krav bl.a. gennem vejledning om konflikthåndtering og gennem konkrete anvisninger på, hvordan institutionerne kan opbygge og vedligeholde en høj social kapital. Store arbejdsmængder kombineret med fleksible arbejdstider og høj selvforvaltning i opgaveløsningen er også gennemgående træk ved arbejdsforholdene, hvor BAR U&F vil arbejde med at bistå arbejds- Kommunikation Psykisk arbejdsmiljø frem mod 2020 Aktivitetsplan 2012 Strategi frem mod 2020 Side 7

8 pladserne med at have forsat fokus på forebyggelse af mobning, sygefravær og god tilbagevenden til arbejdet. Den offentlige sektor er præget af store forandringsprocesser. Ledelse af disse samt ledelse af personer, der i høj grad er selvledende er centrale for BAR U&F. Ligeledes vil BAR U&F have fokus på, hvordan de fysiske forhold, herunder god indretning af faglokaler kan være med til at fremme det psykiske arbejdsmiljø. Social kapital er på kort tid blevet et centralt arbejdsmiljøtema. Det er også en af de indsatser, hvor der kan påvises den klareste forbindelse til såvel høj produktivitet, kvalitet og trivsel. Af samme grund nyder temaet både opmærksomhed fra ledelse og fra hele arbejdsmiljøorganisationen. Temaet er centralt for at skabe forbedringer af det psykiske arbejdsmiljø på nye måder. Målet er at klæde arbejdspladserne på til konkret at arbejde med udvikling af den sociale kapital. Arbejdet med at fremme den sociale kapital og dermed tillid, samarbejde og retfærdighed er særlig relevant i forhold til arbejdsmiljøforholdene i branchen med henblik på at tackle de høje følelsesmæssige krav, at bygge videre på den støtte og mulighed for udvikling, der opleves. Herudover tyder det på at høj social kapital kan have en forebyggende effekt i forhold til mobning samt fremme mening i arbejdet og dermed forebygge psykisk overbelastning. Muskel- og skelet belastninger frem mod 2020 Frem mod 2020 vil BAR U&F have fokus på at forebygge tunge løft blandt det teknisk administrative personale BAR U&F vil bidrage til at formidle information til arbejdspladserne om hvordan muskel og skelet belastninger kan forebygges. Ulykker frem mod 2020 Vold og trusler om vold er et stigende problem i uddannelsessektoren, hvor det i sin akutte form fører til ulykker og erhvervssygdomme. Arbejdet med at forebygge ulykker som følge af vold og trusler baserer sig på, at arbejdsmiljøforholdene i branchen viser en øget tendens til at medarbejdere udsættes for såvel mobning, vold og trusler, og at der i øvrigt hersker høje følelsesmæssige krav inden for områder, der involverer kontakt med mennesker. BAR U&F vil frem mod 2020 arbejde for at formidle information til arbejdspladserne, om hvordan ulykker kan forebygges, med det formål at medvirke til at begrænse antallet af ulykker og erhvervssygdomme som følge af voldsepisoder. Kommunikation frem mod 2020 BAR U&Fs kommunikationsstrategi bygger videre på de mange og positive erfaringer, rådet har høstet. BAR U&F har i de seneste år haft stort fokus på at komme ud over rampen og har i forbindelse med sin seneste strategiplan doblet sin kontakt med arbejdspladserne og 5-doblet sin formidling via hjemmesider og nyhedsbreve. BAR U&Fs strategi tager udgangspunkt i det vi erfaringsmæssigt får gode tilbagemeldinger på fra brugerne, og det der efterspørges via organisationernes medlemmer. Den overordnede strategi for BAR U&F er at sikre en øget synlighed i forhold til de tilbud BAR U&F har i form af værktøjer, vejledninger og gode råd via de kanaler, som målgruppen anvender, skabe integration og synergi i indsatsen samt give overblik og handling hos målgruppen. Det indebærer, at formidlingen skal integreres aktivt i samtlige aktiviteter ved bevidste valg af medier og et nødvendigt fokus på at samle, forenkle og modernisere hjemmesiderne. BAR U&Fs kommunikationsindsats overfor arbejdspladserne står på 3 søjler: Viden (Skriftlig/digital information) Holdning (Direkte møde) Adfærdsændring (Kontaktmøder/Netværk) Aktivitetsplan 2012 Strategi frem mod 2020 Side 8

9 På baggrund af denne analyse samt arbejdsmiljøforholdene i branchen har BAR U&F valgt aktivitetsområder, hvor der er indbyrdes sammenhæng mellem de 5 indsatsområder: Social kapital med forebyggelse af sygefravær, tilbagevenden til arbejdet Psykisk arbejdsmiljø Gode forandringsprocesser ved personaletilpasning og sammenlægning Konflikthåndtering Muskel & skelet Forebyggelse af muskel og skeletbelastninger i forhold til tunge løft Ulykker Forebyggelse af vold og trusler og arbejdet med tryghed på arbejdet Kommunikation via web, Opdatering Kommunikation Messer Evaluering af BAR U&F s indsats Øvrige Indsats i forhold til unge og nyansattes arbejdsmiljø 4. VALG AF AKTIVITETER i 2012 Til sit samlede virke har BAR U&F i 2012 ca. 2.1 mio. kr. i aktivitetstilskud og kr. i grundtilskud. Forebyggelse af psykisk overbelastning Fremme af social kapital: Indsatsen vil i 2012 bestå af 5 store inspirationsmøder rundt om i Danmark, som suppleres af nogle klynge-/netværksmuligheder mellem arbejdspladser og deltagere. På den måde kan indsatsen for at fremme social kapital anvendes som et forsøgsområde for et mere intensivt arbejde med BAR enes værktøjer i en netværkssammenhæng. Der vil blive lagt vægt på at arbejde med at skabe gode relationer horisontalt og vertikalt i institutionerne. Der udgives nyt vejledningsmateriale (version 2.0) til, hvordan arbejdspladserne konkret kan arbejde med social kapital. Det vil endvidere blive prioriteret at formidle nogle af de mange praktiske erfaringer fra arbejdspladser, herunder inddragelse af erfaringerne fra Forebyggelsesfondens projekter med social kapital. Forebyggelse af stress: I forlængelse af BAR U&Fs stressindsats i 2011 med udvikling af værktøjer og hjemmesiden vil BAR U&F udgive et nyhedsbrev med vægt på psykisk arbejdsmiljø, herunder tematiseringer om bl.a. det grænseløse arbejde, dilemmaer såsom at det der begejstrer nogle gange også kan være det der belaster og i det hele taget prioritere at viderebringe de gode råd og konkrete anvisninger i forhold til stressforebyggelse. Der vil i tematiseringen også blive rettet fokus på de særlige arbejdsmiljøvilkår for unge og nyansatte og på de medarbejdere, der har arbejde 1-7 år i branchen og er i risiko for at bukke under i forhold til de mange krav og relationer omkring deres kerneopgaver. Aktivitetsplan 2012 Strategi frem mod 2020 Side 9

10 Gode forandringsprocesser: BAR U&F vil i 2012 have fokus på, at de store forandringsprocesser på uddannelsesområdet har konsekvenser for arbejdsmiljøet. BAR U&F vil derfor gennemføre et forprojekt med det formål fremadrettet at bistå arbejdspladserne til at komme godt igennem forandringsprocesserne. Rådet planlægger aktiviteter for arbejdsmiljøgruppen i uddannelsesinstitutionerne grundskolerne, ungdomsuddannelserne og videregående uddannelser. Forebyggelse af muskel og skelet belastninger Hjælpemidler/ teknik ved løft: Rådet planlægger at udgive en branchevejledning om hjælpemidler og teknik ved tunge løft målrettet det teknisk administrative personale i alle typer af uddannelsesinstitutioner. Tilbagevenden til arbejdet (3BAR): Der er her tale om et aktuelt og vigtigt område for arbejdspladserne, den enkelte medarbejder og for samfundsøkonomien. Når medarbejderen vender tilbage efter en sygemelding pga. psykisk eller fysisk sygdom er arbejdspladsens evne til at tage imod den tilbagevendte medarbejder helt centralt.. Her er der behov for at fremme forholdene for såvel modtagelsen af den tilbagevendte som forberedelsen af de medarbejdere, der skal modtage den tilbagevendte og foretage den ændring/tilpasning af arbejdets organisering, der er nødvendig. Forebyggelsesfonden har et stort projekt, omkring tilbagevenden til arbejdspladsen, som kulminerer i 2012, hvis resultater indsatsen kan bygge videre på. Indsatsen er primært formidlingsmæssig via arbejdsmiljoweb med: Formidling af gode historier Gode råd til lederen: Samtale med den tilbagevendte Indsats til den der skal tilbage: Hvad kan du gøre, hvad skal du være opmærksom på? Indsats til arbejdspladsen: Hvordan sikrer I, at den tilbagevendte kommer godt tilbage, og hvilke knapper kan I dreje på? Forebyggelse af ulykker: Vold og trusler på specialskoleområdet: Dette projekt gennemføres i et samarbejde med BAR SoSu. De to råd er i 2011 gået i gang med et forprojekt, hvor der indledningsvist er gjort status over forskningsprojektet på Københavns Universitet og arbejdsmedicinsk klinik. Det overvejes, at gøre forprojektet bredere, så det målretter sig mod arbejdet med børn og unge med specielle behov jf. den stigende inklusion i grundskoler og andre udviklingsområder. Desuden er tværfaglighed, kulturforskelle og fælles afklaring af kerneopgaven og de forskellige roller væsentlige temaer. Effektmål: Forprojektet udpeger 2-3 relevante aktiviteter, som rådene efterfølgende vælger imellem og effektmålene for disse aktiviteter fastlægges i Der er i 2011 afsat kr. (delt ligeligt mellem BAR SoSu og BAR U&F). I 2012 afsættes kr. (ligeledes delt ligeligt mellem BAR SoSu og BAR U&F). Inspirationsmøder om voldsforebyggelse (3BAR): BAR U&F vil i et 3BAR-samarbejde gennemføre 5 regionale inspirationsmøder om voldsforebyggelse, hvor det er en høj prioritet at introducere deltagerne til det konkrete arbejde med voldsforebyggelse gennem værktøjer, tjeklister m.v. Samtidig overvejes om der kan opnås ekstern finansiering til en stor venlighedskampagne i forhold til offentligheden med fokus på relationen mellem underviser/lærer, TAP og elever, kursister samt forældre og andre interessenter. Formålet med en sådan kampagne ville være at påvirke befolkningens holdning til hvordan omgangstone og form har stor betydning for en tilfredsstillende løsningen af kerneopgaven Aktivitetsplan 2012 Strategi frem mod 2020 Side 10

11 Kommunikation og øvrige indsatser Digital formidling via arbejdsmiljoweb.dk: og datterhjemmesider videreudvikles. Fokus vil i 2012 være at tilbyde brugerne viden og information om arbejdsmiljø på en overskuelig vis, som gør det lettere at bringe materialerne i anvendelse. Det vil bl.a. ske gennem brug af videointerviews fx med folk fra arbejdspladser, der har erfaringer med BARenes materiale, etablering af emnesider for specialmålgrupper (fx oversigtsside med samling af værktøjer særligt for ledere mv.). Der udsendes et fælles 3BAR nyhedsbrev 25 gange i Nyhedsbrevene udgør en central del af BARenes information og bidrager væsentligt til antallet af besøg. Nyhedsbrevene skal gøre abonnenterne opmærksom på nye aktiviteter og informere om aktuelle arbejdsmiljøemner, som BARene har materialer om. Derudover vil der i løbet af 2012 blive udarbejdet 4 særlige temanyhedsbreve, som knytter sig til BARens særlige indsatsområder eller områder som BAR vurderer, er af særlig interesse for målgruppen. Et tema kan omhandle hjælp til APV, med tjekskemaer til bl.a. faglokaler og arbejdet i den nye arbejdsmiljøorganisation. Forøgelsen af besøgende og abonnenter sker via søgemaskineoptimering, markedsføring via organisationerne og direkte møder med målgruppen. Herudover vil rådet videreudvikle sin strategi for anvendelse af diverse digitale medier, bl.a. apps og i det hele taget sigte mod at arbejdsmiljøgruppen, Arbejdstilsynet og andre relevante aktører på arbejdsmiljøområdet får let adgang til BAR U&Fs materialer også i en form, så det kan anvendes på platforme som tablets m.v. Alt sammen for at sikre, at BAR U&F står bedst muligt rustet til at imødekomme det, brugerne efterspørger. Opdatering, videreformidling/distribution: Som opfølgning nyredigering og digitalisering af materialerne vedr. den fysiske indretning af uddannelsesinstitutioner samt den nye hjemmeside vil BAR U&F foretage en målrettet formidling til de forskellige institutioner. Herudover vil BAR U&F fortsat prioritere at anvende ressourcer på at opdatere materiale. Messer:3BAR vil fortsat prioritere at deltage på messer og konferencer, hvor målgruppen er til stede. Rådene oplever, at dette er en særlig mulighed for at komme direkte i dialog med målgruppen til begivenheder, hvor de allerede deltager. Der er på messer meget stor interesse for de 3BARs materialer, og mange benytter sig af lejligheden til at tegne abonnement på nyhedsbreve og få udleveret vejledninger og pjecer i fysisk form. Der vil blive lagt en samlet plan for året, der bl.a. vil omfatte Arbejdsmiljøkonferencen, hvor mange fra kommuner og regioner deltager og KLs samt KTOs Personalepolitisk Event 18. juni 2012, der med temaerne fastholdelse af attraktive arbejdspladser samt trivsel og arbejdsglæde i omstillings-, nedskærings- og effektiviseringstider vil være et velegnet sted at præsentere de 3BARs materialer. Herudover vil organisationerne til deres egne konferencer låne messestand og materialer. Evaluering af det virksomhedsrettede arbejde: BAR U&F vil foretage en status/evaluering i forhold til sine virksomhedsrettede aktiviteter, hvem og hvor mange kender og bruger BAR U&Fs materialer ultimo 2012, og hvilke gode råd kan brugerne give BAR U&F med hensyn til fremtidige aktiviteter. Denne status anvendes til at måle/ vurdere effekten af rådets aktiviteter (jf. kap. 5 om opfølgning) samt til at kvalificere rådets arbejde. Indeklima: BAR U&Fs indsats i forhold til indeklima sker i samarbejde med BAR FOKA og BAR SoSu. BAR SoSu er overordnet ansvarlig for aktiviteten. Et af temaerne i 2012 bliver luftkvalitet baseret på den nyeste viden, og hvordan arbejdspladserne i praksis kan arbejde med god udluftning og ventilation, da dette har betydning bl.a. for indlæring og opfyldelse af kerneopgaven. Aktivitetsplan 2012 Strategi frem mod 2020 Side 11

12 Unges arbejdsmiljø: BAR U&Fs indsats i forhold til unge sætter fokus på information via samt deltagelse i DM i Skills. Herudover overvejes en oplysningsindsats overfor alle unge og nyansatte i samarbejde med de øvrige BAR. 5. OPFØLGNING PÅ AKTIVITETER i 2012 Som udgangspunkt for sin indsats har BAR U&F en model for opfølgning på strategien. Modellen bygger på, at rådets vision og mission danner grundlag for de produkter og indsatser, der formidles til arbejdspladser og målgrupper ved hjælp af de økonomiske ressourcer der er til rådighed i organisationerne bag BAR U&F. BAR U&F deltager i produktion og udvikling som fører til nye produkter og indsatser. I hele denne proces virker rådets vision og mission som retningsanvisende på arbejdet med hhv. produkter og indsatser, arbejdspladser og målgrupper, økonomi og omgivelser samt produktion og udvikling. Samtidig forholder rådets vision og mission sig til de branchespecifikke arbejdsmiljøforhold og den nationale arbejdsmiljøhandlingsplan. Denne forståelsesramme anvendes til at behandle den kompleksitet, som rådets strategiplan skal forholde sig til og udgøre et strategisk svar på. Ved udformning af modellen for opfølgning er der taget udgangspunkt i de udfordringer BAR U&F står overfor, og modellen indeholder de mål og midler rådet vil tage i brug inden for hvert enkelt område. A D B C BAR U&Fs største udfordringer Med udgangspunkt i BAR U&Fs hovedudfordringer er der for de fire perspektiver i rådets arbejde formuleret tre indsatser med tilhørende mål, nøgletal og indikatorer. Denne del af planen udtrykker de effektmål rådet har opsat for Aktivitetsplan 2012 Strategi frem mod 2020 Side 12

13 A. Produkter & aktiviteter 1. Rådets produkter og aktiviteter er handlingsrettede Rådet udvikler værktøjer, der fører fra ORD TIL HANDLING Måles ved, at: 75 % af brugerne finder BAR U&Fs værktøjer og giver et godt grundlag for konkret handling 2. Rådets palet af produkter og aktiviteter fokuserer på at bringe arbejdspladser fra ord til handling Måles ved at downloads af BAR U&Fs produkter i 2012 stiger med 10 %, og at tilfredsheden med BAR U&Fs eksterne møder om værktøjerne er på mere end 75 %. 3. Produkter og aktiviteter har effekt og viser, at godt arbejdsmiljø og produktivitet er samme sag Måles ved, at: 75 % af arbejdspladserne oplever, at BAR U&Fs produkter kan bruges til at fremme arbejdsmiljø og effektivitet. B. Arbejdspladser & målgrupper 1. Rådets produkter og aktiviteter formidles, så de er arbejdsplads- og brancherettede, og formidlingen bygger på de 3 søjler: Viden (Skriftlig/digital information) Holdning (Direkte dialog) Adfærdsændring (Inspirationsmøder/Netværk) Måles ved, at BAR U&F i 2012 er i konkret kontakt med 25 % af samtlige arbejdspladser inden for BAR U&Fs område enten digitalt, direkte dialog eller via inspirationsmøder. 2. Rådet skaber SYNLIGHED AD FLERE KANALER, hvor valg af kommunikationskanal tilpasses målgruppen. Måles ved, at: der er en stigning i besøgstallet på 10 % på alle platforme, herunder kontakt på messer/konferencer og abonnenter 3. Rådet har en høj kendskabsgrad hos alle målgrupper. Måles ved, at: kendskabsgraden til BAR U&F i 2012 øges med 10 %. C. Økonomi & organisation 1. Rådet bygger på et stærkt partssamarbejde i sin virksomhedsvejledning Måles ved, at organisationerne i BAR U&F aktivt formidler BAR U&Fs aktiviteter 2. Rådet har en klar og afgrænset profil og SKABER SYNERGI TIL ANDRE ARBEJDSMILJØAKTØRER Måles ved, at: der formuleres og formidles en klar profil til brugerne, og at brugernes kendskab til BAR U&Fs særlige rolle som arbejdsmiljøaktør i 2012 øges med 10 % 3. Rådet udnytter sine ressourcer med størst mulig effekt og ringe i vandet BAR U&Fs sekretariat vil i 2012 i kontrakter med eksterne have fokus på bedre effektivitet og vilkår. Produktion & udvikling 1. Rådet ny- og videreudvikler metoder og værktøjer Måles ved at rådet i 2012 har fokus på udvikling af nye aktivitetstilbud og formidlingsformer 2. Rådet bygger videre på forskning og andres arbejdsmiljøprojekter Måles ved, at: Rådet i styregrupper og på rådsmøder aktivt forholder sig til andres forskning og arbejdsmiljøprojekter og skaber aktivitetstilbud der konkret formidler erfaringer fra Forebyggelsesfondens projekter, forskning og andres arbejdsmiljøprojekter 3. Rådet er i sin arbejdsform nytænkende, modige og resultatorienterede Måles ved, at: mindst 90 % af BAR U&Fs rådsmedlemmer er tilfredse med rådets arbejde Aktivitetsplan 2012 Strategi frem mod 2020 Side 13

14 6. BUDGET FOR 2012 FOR BAR U&F Aktivitetsramme: kr. + Restmidler kr.= kr. Der udarbejdes regnskab for hvert indsatsområde: INDSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER BUDGET BUDGET INDSATSOMRÅDER Social kapital og trivsel kr. Stressforebyggelse via kr. Forandringsprocesser kr. PSYKISK ARBEJDSMILJØ I ALT Tunge løft (TAP) kr. TTA 3BAR tema på arbejdsmiljoweb kr. MUSKEL OG SKELET I ALT kr. Vold og trusler i specialskoler** kr. 5 inspirationsmøder om voldsforebyggelse* kr. ULYKKER IALT kr. arbejdsmiljøweb.dk, formidling af nye publikationer, * kr. Opdatering kr. Messer kr. Evaluering kr. KOMMUNIKATION I ALT kr. Unge og nyansatte*** kr. Indeklima kr. ØVRIGE INDSATSER I ALT kr. I ALT kr. *3BAR projekter, BAR SoSu økonomisk hovedansvarlig, BAR U&Fs andel er angivet ***11BAR projekt, BAR U&F økonomisk hovedansvarlig, BAR U&Fs andel er angivet Aktivitetsplan 2012 Strategi frem mod 2020 Side 14

15 Videreførelse af BAR U&F projekter til 2012 Projekt nr Videreførelse og drift af i Aktiviteten: Digitalisering og opdatering af publikationerne: Når klokken ringer og lys og støj 15

16 BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET Undervisning & Forskning Fakta om BAR U&F I Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning samarbejder arbejdsgivere, arbejdsledere og arbejdstagere om initiativer, der medvirker til at skabe trivsel og gode og attraktive arbejdspladser i undervisnings- og forskningssektoren. BAR U&F arbejder virksomhedsrettet på institutionsniveau ved at: - generere og formidle den nyeste viden på området - omsætte og formidle nyeste viden om arbejdsmiljø til branchen - opfange arbejdsmiljøproblemer og udvikle metoder til afhjælpning af disse - facilitere netværk, der understøtter arbejdsmiljøarbejdet. I BAR U&F deltager repræsentanter for følgende arbejdsgiver-, arbejdsleder- og arbejdstagerorganisationer: KL Undervisningsministeriet Ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling AC Skolelederforeningen Danmarks Lærerforening Frie Skolers Lærerforening Handelsskolernes Lærerforening Uddannelsesforbundet FOA Fag og Arbejde I Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning samarbejder arbejdsgivere og arbejdstagere inden for undervisnings- og forskningsområdet om initiativer til at skabe et bedre arbejdsmiljø både fysisk og psykisk. Samarbejdet tager udgangspunkt i arbejdsmiljøloven og er formaliseret i Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning. Branchearbejdsmiljørådet bistår arbejdspladserne med at skabe et godt arbejdsmiljø ved bl.a. at udarbejde informations- og vejledningsmateriale. I Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning deltager repræsentanter for KL, Ministeriet for Børn og Undervisning, Ministeriet for Videnskab, Innovation og Videregående Uddannelser, AC, Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening, Frie Skolers Lærerforening, Handelsskolernes Lærerforening, Uddannelsesforbundet og FOA Fag og Arbejde. 16

Aktiviteter 2013-2014

Aktiviteter 2013-2014 Aktiviteter 2013-2014 Sammen om et godt arbejdsmiljø Det er imponerende, hvad BAR Undervisning & Forskning har nået i 2013. Stærke samarbejdsrelationer en pjece om opbygning af social kapital blev fulgt

Læs mere

Aktivitetsplan 2014 1

Aktivitetsplan 2014 1 Aktivitetsplan 2014 1 Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings (BAR U&F) plan for indsatser og aktiviteter, er en del af rådets strategi frem mod 2020, således som den er beskrevet

Læs mere

Stor interesse og kendskab

Stor interesse og kendskab Årsrapport 2015 Stor interesse og kendskab 2015 var et år, hvor BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning i både trykte og elektroniske medier samt på temamøder og konferencer, atter satte fokus

Læs mere

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning AKTIVITETSPLAN 2013 Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. BUDGET FOR BAR U&Fs AKTIVITETER I 2013... 4 2. INDSATS OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ... 5 2.1 Stressfrihverdag.dk...

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015 BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015 Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan for 2015 indsatser og aktiviteter, er en del af rådets

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning. Aktivitetsplan 2016

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning. Aktivitetsplan 2016 BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning Aktivitetsplan 2016 Aktivitetsplan 2016 Indhold Indledning... 2 Indsatsområder... 3 Budget... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Psykisk arbejdsmiljø: Formidlingskonference...

Læs mere

Aktivitetsplan 2014 Revideret 19. november 2014 1

Aktivitetsplan 2014 Revideret 19. november 2014 1 Aktivitetsplan 2014 Revideret 19. november 2014 1 Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings (BAR U&F) plan for indsatser og aktiviteter, er en del af rådets strategi frem mod 2020,

Læs mere

Aktivitetsplan 2014-15

Aktivitetsplan 2014-15 Aktivitetsplan 2014-15 Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Finans / Offentlig Kontor & Administrations (BAR FOKA) plan for indsatser og aktiviteter, er en del af rådets strategi frem mod 2020, således

Læs mere

Produktudvikling og formgivning

Produktudvikling og formgivning TEMA Fysisk arbejdsmiljø Produktudvikling og formgivning Faktablad fra branchevejledningen»når klokken ringer«til grundskolen og STX Om faktabladet Faktabladet om produktudvikling og formgivning er en

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

Indledning. BrancheArbejdsmiljøRådets aktivitetsplan er godkendt på rådsmødet den 22. oktober 2013.

Indledning. BrancheArbejdsmiljøRådets aktivitetsplan er godkendt på rådsmødet den 22. oktober 2013. Aktivitetsplan 2014-2015 1 Indhold Indledning... 3 Aktiviteter... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Grib ind - godt kollegaskab uden mobning... 5 Arbejdsmiljø til tiden... 5 Etsundtarbejdsliv.dk... 6 Værktøjsudvikling...

Læs mere

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Finans, Offentlig Kontor & Administration

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Finans, Offentlig Kontor & Administration AKTIVITETSPLAN 2013 Branchearbejdsmiljørådet Finans, Offentlig Kontor & Administration 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. BUDGET FOR BAR FOKAs AKTIVITETER I 2013... 4 2. INDSATS OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ...

Læs mere

TEMA Fysisk arbejdsmiljø. Byggeværksted. Faktablad fra branchevejledningen»når klokken ringer«til grundskolen og STX

TEMA Fysisk arbejdsmiljø. Byggeværksted. Faktablad fra branchevejledningen»når klokken ringer«til grundskolen og STX TEMA Fysisk arbejdsmiljø Byggeværksted Faktablad fra branchevejledningen»når klokken ringer«til grundskolen og STX Om faktabladet Faktabladet om byggeværksted er en del af branchevejledningen»når klokken

Læs mere

Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd 2017-2020 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Materialer fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd kan fås ved henvendelse til organisationerne eller downloades

Læs mere

Strategi for BFA Industri

Strategi for BFA Industri Strategi for BFA Industri 2017-2020 Arbejdsmiljø i industrien Materialer fra BFA Industri kan fås ved henvendelse til organisationerne eller downloades på www.bfa-i.dk Denne strategi foreligger kun elektronisk.

Læs mere

Årsberetning 2011. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning

Årsberetning 2011. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning Årsberetning 211 Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning Kolofon Årsberetningen 211 er udarbejdet af: Charlotte Albæk Karina Dam Lise Keller Peter Klingenberg Mads Kristoffer Lund Kirsten Mortensen

Læs mere

Aktivitetsplan

Aktivitetsplan Aktivitetsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Aktiviteter... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Grib ind - godt kollegaskab uden mobning... 5 Arbejdsmiljø til tiden... 5 Etsundtarbejdsliv.dk... 6 Værktøjsudvikling...

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi TEMA Stress Værktøj 1 Det der giver os energi - Og det der dræner os for energi Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Byggeværksted. Faktaark fra branchevejledning Når klokken ringer til grundskolen og STX BYGGEVÆRKSTED

Byggeværksted. Faktaark fra branchevejledning Når klokken ringer til grundskolen og STX BYGGEVÆRKSTED Byggeværksted Faktaark fra branchevejledning Når klokken ringer til grundskolen og STX BYGGEVÆRKSTED 1 Indhold Indhold 4 Arbejdsmiljø 4 Førstehjælp Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3. sal 1455

Læs mere

TEMA Fysisk arbejdsmiljø. Teknologiværksted. Faktablad fra branchevejledningen»når klokken ringer«til grundskolen og STX

TEMA Fysisk arbejdsmiljø. Teknologiværksted. Faktablad fra branchevejledningen»når klokken ringer«til grundskolen og STX TEMA Fysisk arbejdsmiljø Teknologiværksted Faktablad fra branchevejledningen»når klokken ringer«til grundskolen og STX Om faktabladet Faktabladet om teknologiværksted er en del af branchevejledningen»når

Læs mere

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation 2 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Produktudvikling og formgivning. Faktaark fra branchevejledning Når klokken ringer til grundskolen og STX PRODUKTUDVIKLING OG FORMNING 1

Produktudvikling og formgivning. Faktaark fra branchevejledning Når klokken ringer til grundskolen og STX PRODUKTUDVIKLING OG FORMNING 1 Produktudvikling og formgivning Faktaark fra branchevejledning Når klokken ringer til grundskolen og STX PRODUKTUDVIKLING OG FORMNING 1 Indhold Indhold 4 Arbejdsmiljø 4 Førstehjælp Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Finans / Offentlig Kontor & Administration. Aktivitetsplan 2016. [Dokumentets undertitel]

BrancheArbejdsmiljøRådet Finans / Offentlig Kontor & Administration. Aktivitetsplan 2016. [Dokumentets undertitel] BrancheArbejdsmiljøRådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Aktivitetsplan 2016 [Dokumentets undertitel] Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations (BAR FOKA)

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundheds Aktivitetsplan 2015

BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundheds Aktivitetsplan 2015 BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundheds Aktivitetsplan 2015 Indhold Indledning... 3 Indsatsområder... 4 Budget 2015... 5 Psykisk arbejdsmiljø... 6 Grib ind - godt kollegaskab uden mobning... 6 Konference

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations Aktivitetsplan 2015

BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations Aktivitetsplan 2015 BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations Aktivitetsplan 2015 Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations (BAR FOKA) plan for indsatser og aktiviteter

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Er I udfordret af trusler og vold? Identifikation, forebyggelse og håndtering på specialskoler og andre uddannelsesinstitutioner

Er I udfordret af trusler og vold? Identifikation, forebyggelse og håndtering på specialskoler og andre uddannelsesinstitutioner Er I udfordret af trusler og vold? Identifikation, forebyggelse og håndtering på specialskoler og andre uddannelsesinstitutioner Forord Når der forekommer trusler og vold på special skoler eller på andre

Læs mere

Når lyd bliver til støj

Når lyd bliver til støj Når lyd bliver til støj En vejledning til undervisere på erhvervsskolerne 1 Når lyd bliver til støj NY_Når lyd bliver til støj_layout.indd 1 2014-10-24 10:30:40 Indhold 3 Vent ikke til skaden er sket 5

Læs mere

Vejledning om Trivselsaftalen

Vejledning om Trivselsaftalen Inspirationsnotat nr. 8 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. november 2009 Vejledning om Trivselsaftalen Anbefalinger Trivselsmålingen skal kobles sammen med arbejdspladsvurderingen (APV). Trivselsmålingen

Læs mere

At dele stjernestunder

At dele stjernestunder TEMA Stress Værktøj 6 At dele stjernestunder 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Redskab 1: Inspiration til oplæg 4 Redskab 2: Øvelse

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling

Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling 1 Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling 2016 2020 Indledning Arbejdsmiljøstrategien for FOA Social- og Sundhedsafdelingen er udarbejdet med afsæt i FOA s politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2012 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge perioder

Læs mere

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats.

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Kære deltager Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Hvad spørger vi om Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

FOAs politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet frem mod Den korte version

FOAs politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet frem mod Den korte version ARBEJDSMILJØ FOAs politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet frem mod 2020 Den korte version n Sæt arbejdsmiljø på dagsordenen Frem mod en strategi om arbejdsmiljøarbejdet Formålet med strategien er:

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5 Indhold Indledning 3 Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod 2020 4 Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5 Et godt psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med forandringer og

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

Kom godt i gang med social kapital

Kom godt i gang med social kapital Kom godt i gang med social kapital Kom godt i gang med social kapital Overvejelser og afklaringer inden I går i gang og undervejs i en indsats for at opbygge arbejdspladsens sociale kapital. Anvendelse

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Teknologiværksted. Faktaark fra branchevejledning Når klokken ringer til grundskolen og STX TEKNOLOGIVÆRKSTED 1

Teknologiværksted. Faktaark fra branchevejledning Når klokken ringer til grundskolen og STX TEKNOLOGIVÆRKSTED 1 Teknologiværksted Faktaark fra branchevejledning Når klokken ringer til grundskolen og STX TEKNOLOGIVÆRKSTED 1 Indhold Indhold 4 Lokalets indretning og installationer 4 Printplader 4 Sikkerhedsudstyr Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser v. Personalekonsulent Lærke Gelineck Berg og Fælles-AMR Rikke Gierahn Andersen Inspiration - videndeling

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES ARBEJDSMILJØPOLITIK SIDE 1 / 6 Tre fokusområder i arbejdsmiljøet: INDLEDNING For at kunne løfte de opgaver, der er omtalt her

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi

Arbejdsmiljøstrategi Arbejdsmiljøstrategi 2008-2012 Vedtaget af hoved-med den 7. april 2008 Godkendt i Viborg Byråd den 25. juni 2008 2 Sådan blev arbejdsmiljøstrategien lavet! Processen vedrørende udarbejdelse af arbejdsmiljøstrategien

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op TEMA Stress Værktøj 9 Pauser! Pauser hvor vi lader op 1 Indhold Introduktion 1. Oplæg til drøftelse af pausepraksis Pausekultur som et godt værn mod stress 3 3 5 2. Instruktion til et lille pusterum i

Læs mere

Børn og unge - Årlig status

Børn og unge - Årlig status Børn og unge - Årlig status 2015-2016 Indledning Mange gode initiativer er med til at vække de unges interesse for arbejdsmiljø Børn og unges arbejdsmiljø er et af initiativområderne i 2020-arbejdsmiljøstrategien

Læs mere

Plan 2015 ( 29) til Arbejdstilsynet

Plan 2015 ( 29) til Arbejdstilsynet 23. september 2014 Plan 2015 ( 29) til Arbejdstilsynet Indledende om Industriens Branchearbejdsmiljøråds strategi Plan 2015 for Industriens Branchearbejdsmiljøråd (I-BAR) viderefører de foregående års

Læs mere

Finans/Offentlig Kontor & Administration

Finans/Offentlig Kontor & Administration I BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administration samarbejder arbejdsgivere og arbejdstagere inden for kontor- og administrationsområdet i stat, regioner, kommuner og den finansielle

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

værktøj 6 At dele stjernestunder At dele stjernestunder værktøj 6

værktøj 6 At dele stjernestunder At dele stjernestunder værktøj 6 værktøj 6 At dele stjernestunder værktøj 6 1 Indhold Værktøj 6 3 Introduktion 3 Formålet med dette værktøj 4 Arbejdsgruppens forberedelse 4 Processen trin for trin 5 Redskab 1: Inspiration til oplæg 6

Læs mere

APV: Det psykiske arbejdsmiljø

APV: Det psykiske arbejdsmiljø 1 TEMA: Arbejdsmængde Tidspres, modsatrettede krav, håndtering af følelsesmæssige krav, kvalitet mm. 2 TEMA: Interne relationer Samarbejde, støtte fra leder og kolleger, faglige uenigheder, omgangstone,

Læs mere

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 NØRREBRO/BISPEBJERG KLYNGE A MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (25/25) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådet er med til at indfri 2020-arbejdsmiljøstrategien 4. Den årlige redegørelse til beskæftigelsesministeren 5

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådet er med til at indfri 2020-arbejdsmiljøstrategien 4. Den årlige redegørelse til beskæftigelsesministeren 5 Indhold Indledning 3 Arbejdsmiljørådet er med til at indfri 2020-arbejdsmiljøstrategien 4 Den årlige redegørelse til beskæftigelsesministeren 5 Måling og evaluering i arbejdsmiljøindsatsen 6 Når sundhedsfremme

Læs mere

Handlingsplan 2016. De prioriterede områder i 2020-arbejdsmiljøstrategien

Handlingsplan 2016. De prioriterede områder i 2020-arbejdsmiljøstrategien Handlingsplan 2016 I denne handlingsplan udfoldes Arbejdsmiljørådets prioriteringer og aktiviteter i 2016. Planen beskriver dels de aktiviteter, der understøtter indsatsen inden for de tre nationalt prioriterede

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

Hvordan forebygger vi ulykkerne?

Hvordan forebygger vi ulykkerne? EJENDOMSSERVICE OG FORSYNING Hvordan håndterer vi kemikalier på arbejdspladsen? Hvordan forebygger vi ulykkerne? Hvordan laver vi APV? Hvordan bliver vi bedre til at håndtere konflikter? Find løsninger

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere Godt psykisk arbejdsmiljø Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere Inspiration og metoder til et sundt arbejdsliv På www.etsundtarbejdsliv.dk finder du en vifte af værktøjer og metoder til at

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: 10318 Side 1 af 9 Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Side 2 af 9 Baggrund I januar 2012 har Dansk Socialrådgiverforening

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Fælles APV-indsatser 2016

Fælles APV-indsatser 2016 Fælles APV-indsatser 2016 Lejre Kommune gennemførte den lovpligtige APV undersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i oktober og november 2015. Undersøgelsen indeholdt samtidig en opfølgning på

Læs mere

Udvikling og løsning af kerneopgaven, trivsel og robuste fællesskaber skal derfor ses som elementer, der gensidigt påvirker hinanden.

Udvikling og løsning af kerneopgaven, trivsel og robuste fællesskaber skal derfor ses som elementer, der gensidigt påvirker hinanden. Arbejdsmiljømål 2017-2018 Odder Kommunes mål og indsatser for at styrke et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø tager afsæt i den fælles forståelse og udvikling af kerneopgaven hvad er det for en

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4. Psykisk arbejdsmiljø 5. Børn og unge 6. Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8

Indhold. Indledning 3. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4. Psykisk arbejdsmiljø 5. Børn og unge 6. Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 Indhold Indledning 3 Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4 Psykisk arbejdsmiljø 5 Børn og unge 6 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 Arbejdsmiljøprisen 2014 9 2 Indledning Arbejdsmiljørådet har

Læs mere

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed AKTIVITETSPLAN 2013 Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 1 FORORD... 3 BUDGET FOR BAR SOSUs AKTIVITETER I 2013... 4 2. INDSATS OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ... 6 2.1 APV og psykisk arbejdsmiljø... 7 2.2

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed. Aktivitetsplan

BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed. Aktivitetsplan BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed Aktivitetsplan 2016-2017 Aktivitetsplan 2016-2017 Indhold Indledning... 2 Indsatsområder... 3 Budget 2016... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Bæredygtigt arbejdsliv

Læs mere

Er I udfordret af trusler og vold? Identifikation, forebyggelse og håndtering på specialskoler og andre uddannelsesinstitutioner

Er I udfordret af trusler og vold? Identifikation, forebyggelse og håndtering på specialskoler og andre uddannelsesinstitutioner Er I udfordret af trusler og vold? Identifikation, forebyggelse og håndtering på specialskoler og andre uddannelsesinstitutioner Forord Når der forekommer trusler og vold på specialskoler eller på andre

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 285 Inviterede 340 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

Uddannelsesplan. for. arbejdsmiljøuddannelsen. BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan. for. arbejdsmiljøuddannelsen. BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Politisk udvalg: Økonomiudvalg

Politisk udvalg: Økonomiudvalg MED-aftale 2013 Alle ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune har medindflydelse og medbestemmelse på arbejdets tilrettelæggelse og udformning af egen arbejdssituation. En ny og revideret lokal MED-aftale, vil

Læs mere

Filmkundskab/ mediefag. Faktaark fra branchevejledning Når klokken ringer til grundskolen og STX FILMKUNDSKAB/MEDIEFAG 1

Filmkundskab/ mediefag. Faktaark fra branchevejledning Når klokken ringer til grundskolen og STX FILMKUNDSKAB/MEDIEFAG 1 Filmkundskab/ mediefag Faktaark fra branchevejledning Når klokken ringer til grundskolen og STX FILMKUNDSKAB/MEDIEFAG 1 Indhold Indhold 4 Indretning af lokalerne 4 Udstyr 5 Førstehjælp Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017.

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Aarhus Kommune arbejder for at skabe attraktive og bæredygtige arbejdspladser for medarbejderne ansat

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse. den 21. november 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse. den 21. november 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse den 21. november 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken Dagsorden Orientering om APV Gennemførelse af APV hvordan og hvilke redskaber har vi til rådighed? Orientering

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

Værktøj 9 Pauser. Pauser. Pauser hvor vi lader op. Værktøj 9. NY_9_Pauser_tryk.indd 1 01-07-2015 21:22:59

Værktøj 9 Pauser. Pauser. Pauser hvor vi lader op. Værktøj 9. NY_9_Pauser_tryk.indd 1 01-07-2015 21:22:59 hvor vi lader op Værktøj 9 1 NY_9 tryk.indd 1 01-07-2015 21:22:59 Indhold 3 Introduktion 4 Oplæg til drøftelse af pausepraksis 5 Pausekultur som et godt værn mod stress 6 Instruktion til et lille pusterum

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere