Praktisk bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktisk bekæmpelse af kæmpebjørneklo"

Transkript

1 Bekæmpelse af kæmpebjørneklo kræver, at man vælger de rigtige bekæmpelsesmetoder, og at man gennemfører en systematisk indsats gennem flere år. Dette hæfte fortæller, hvordan du i praksis kan komme kæmpebjørneklo til livs og få mere varieret natur i stedet. Praktisk bekæmpelse af kæmpebjørneklo Hæftet kan hentes gratis som pdf-fil på Foto: NatureEyes/Keld Mortensen

2 for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer Logo: CMYK A4 størrelse 0/73/100/75 0/0/0/70 A4 størrelse (tekst version: Adobe Garamond Pro - kapitæler) Logo: CMYK A4 size 0/73/100/75 0/0/0/70 A4 size (text version: Adobe Garamond Pro - small caps) Praktisk bekæmpelse af kæmpebjørneklo Indhold Side Udgivet af: HedeDanmark a/s, tlf , Orbicon A/S, tlf , Hedeselskabet, tlf , Udgivet med støtte af Skov- og Naturstyrelsen og Landdistriktspuljen. Udgivelsesår: oplag: Redaktion: Søren Gabriel, Orbicon A/S Anne-Kristine S. Lauridsen, Orbicon A/S Keld Mortensen, HedeDanmark a/s Rikke Schultz, HedeDanmark a/s Poul Erik Pedersen Faglig baggrundsgruppe: Charlotte Nielsen, Københavns Universitet, Det Biovidenskabelige Fakultet Jakob Lausen, Plantedirektoratet Hans Erik Svart, Skov- og Naturstyrelsen Forside: Kæmpebjørneklo. Foto: Jacob Damborg/NatureEyes Layout: Niels Jakobsen Denne håndbog kan hentes gratis som pdf-fil på Håndbogen kan endvidere bestilles hos Hedeselskabet, tlf Forord Sådan bekæmpes kæmpebjørneklo Oversigt over bekæmpelsesmetoder Naturpleje og kæmpebjørneklo Arbejdsmiljø og sikkerhed Rodstikning Manuel slåning Skærmkapning Rygsprøjte, Easy Roller, Weed Wiper Jordbehandling Brakpudsning/slåning, slagleklipning Sprøjtning fra maskine Genopdyrkning Græsning Det Biovidenskabelige Fakultet Faculty of Life Sciences Kæmpebjørnekloens biologi Kæmpebjørneklo er ikke alene Regler og indsatsplaner Skov- og Naturstyrelsen D E T B I OV I D E N S K A B E L I G E FA K U LT E T FOR FØDEVARER, VETERINÆRMEDICIN OG NATURRESSOURCER KØ B E N H AV N S U N I V E R S I T E T FAC U LT Y O F L I F E S C I E N C E S U N I V E R S I T Y O F C O PE N H AG E N

3 Forord Sådan bekæmpes kæmpebjørneklo Dette hæfte er skrevet til driftsfolk og lodsejere, der står med den praktiske udførelse, når kæmpebjørneklo skal bekæmpes. Kæmpebjørneklo vokser mange forskellige steder og bekæmpes med flere forskellige metoder. Hver metode har sine fordele og ulemper. Dette hæfte indeholder en oversigt over, hvilke metoder du med størst fordel kan bruge til at bekæmpe forskellige bevoksninger af bjørneklo. På de efterfølgende sider kan du dernæst læse mere om de enkelte bekæmpelsesmetoder. Beskrivelserne indeholder gode råd om, hvordan du skal gøre, når du udfører den konkrete bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Det gælder ikke mindst din sikkerhed i forbindelse med bekæmpelsen af den giftige plante. Hæftet fortæller desuden om natur- og miljøforhold, som du skal tage højde for i forbindelse med arbejdet. Du kan bruge oversigten og de detaljerede beskrivelser til at lægge en plan for, hvordan du vil gennemføre bekæmpelsen. I beskrivelsen af metoderne er der lagt vægt på, hvor de enkelte metoder er egnet, og hvordan og hvornår man udfører bekæmpelsen. Sidst i hæftet findes en kort beskrivelse af kæmpebjørnekloens biologi og de regler, der gælder for bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Desuden beskrives nogle af de andre ikke hjemmehørende planter, der truer den danske natur. Tak til Skov- og Naturstyrelsen, Plantedirektoratet og Københavns Universitet for samarbejdet omkring udgivelsen af hæftet. En stor tak skal også rettes til medarbejdere i Hede- Danmark a/s og Orbicon A/S samt en række andre personer med faglig indsigt. Alle har de ydet et vigtigt bidrag ved at stille deres faglige viden og erfaringer til rådighed. Vi håber, at hæftet vil være til gavn og bidrage til udryddelse af kæmpebjørneklo i Danmark. Redaktionen Når man bekæmper kæmpebjørneklo i et område, er formålet, at ingen planter må sætte frø. Du skal gentage bekæmpelsen i flere år for at udrydde planten fuldstændig. Med en effektiv bekæmpelse har du reduceret antallet af planter kraftigt allerede efter to år. Sørg for, at der ikke kommer nye frø til området udefra. Hvis du bekæmper kæmpebjørneklo langs et vandløb, skal du derfor sikre dig, at planten også bliver bekæmpet opstrøms. Der er mange effektive metoder til at bekæmpe kæmpebjørneklo. Metoderne har hver deres fordele og ulemper, alt efter hvor mange planter, der skal bekæmpes, og hvor de står. Ved bekæmpelsen er det meget vigtigt, at du kommer ud i alle krogene og får alle planter med. Skemaet på næste side er en hjælp til at vælge den rigtige bekæmpelsesmetode. I skemaet finder du 9 bekæmpelsesmetoder, som vi beskriver nærmere på de næste sider. I skemaet viser en smiley, hvilken metode du bør vælge ud fra de fordele og ulemper, der er ved den enkelte bekæmpelsesmetode. er en anbefaling af metoden, viser, at metoden kan bruges, og betyder, at metoden ikke anbefales. Smiley'en sammenfatter så forskellige ting som effektivitet, tidsforbrug, arbejdsmiljø og metodens virkning på natur og miljø. Derfor er smiley en kun vejledende. Bekæmpelsesmetoder skifter! Vær opmærksom på, at bekæmpelse af kæmpebjørneklo skal gentages i flere år for at have en effekt, og at den bedste bekæmpelsesmetode kan skifte fra år til år, i takt med at der bliver færre planter. Regler ændrer sig! Vær også opmærksom på, at bekæmpelse af kæmpebjørneklo kan give konflikter med flere regler inden for landbrug og naturbeskyttelse, og at reglerne bliver ændret løbende. De væsentligste regler er indarbejdet i denne vejledning, men hvis du er i tvivl om, hvilke regler der gælder, kan du kontakte din planteavlskonsulent, Plantedirektoratet eller din kommune. Læs mere under afsnittet om regler på sidste side i denne håndbog.

4 Overskrift Oversigt over bekæmpelsesmetoder Manuelle metoder Maskinelle metoder Ændret drift af arealet Rodstikning (side 11) Slåning (side 13) Skærmkapning (side 15) Sprøjtning (side 17) Jordbehandling (side 21) Slåning (side 23) Sprøjtning (side 25) Genopdyrkning (side 29) Græsning (side 31) Enkelte planter og små bevoksninger Vandløbskant, 2-meter bræmme, hegn, remiser mm. Enge og naturarealer Landbrugsarealer Store bevoksninger (hundreder af planter) Vandløbskant, 2-meter bræmme, hegn, remiser mm. Enge og naturarealer Landbrugsarealer Vær opmærksom på, at der kan gælde særlige regler på naturarealer og braklagte arealer

5 Naturpleje og kæmpebjørneklo Arbejdsmiljø og sikkerhed Kæmpebjørneklo breder sig i landskabet og findes overalt på landbrugsjord, i enge, moser, skel og remiser. Det vil sige steder, hvor der altid har været plads til naturen. Når du arbejder med bekæmpelse af kæmpebjørneklo, er det derfor vigtigt, at du samtidig planlægger en naturpleje, der sikrer, at du får det bedste udbytte af bekæmpelsen. Når kæmpebjørneklo har bredt sig ud på gamle græsningsarealer, enge eller moser, kan bekæmpelse med afgræsning eller høslæt være med til at genskabe naturområderne. Bekæmper du derimod kæmpebjørneklo ved at sprøjte eller fræse på den slags områder, kan du komme til at ødelægge vigtige levesteder for dyr og planter. På landbrugsarealer kan du vælge en billigere bekæmpelse ved at dyrke området eller ved at sprøjte. Når du bekæmper bjørneklo, skal du altså ikke alene tænke på, hvordan du kommer af med bjørnekloen, men også hvad du får i stedet. Din kommune ved, hvad du må og ikke må med hensyn til at bekæmpe kæmpebjørneklo på naturarealer. Kontakt derfor kommunen, inden du går i gang. Din planteavlskonsulent eller Plantedirektoratet kan fortælle dig, hvad du må på landbrugsarealer. Læs mere om reglerne på sidste side i denne håndbog. Saft fra kæmpebjørneklo kan skade hud og øjne. Hvis du får saft på huden, skal du dække huden til og vaske den med vand og sæbe så hurtigt som muligt. Derefter må huden ikke få dagslys i 48 timer. Får du saft i øjnene, skal du skylle dem, beskytte dem med solbriller og søge læge. Sådan undgår du saft på huden Bekæmpelse af kæmpebjørneklo fra en traktor med lukket førerhus beskytter dig bedst mod at få saft på huden. Hvis du bekæmper kæmpebjørneklo på jorden, skal du undgå direkte kontakt med planten. Bær altid briller eller visir under arbejdet. Beskyt huden med tøj og brug lange gummihandsker og lange støvler. Brug også langskaftede redskaber, f.eks. et leblad på et langt skaft, der sikrer afstand til planterne Vær opmærksom på, at der kan være saft på handskerne eller tøjet, og at du kan få det på huden, når du skifter tøj. Brug ikke buskrydder med snøre, da snøren får saften fra planterne til at sprøjte rundt. Hvis du arbejder med sprøjtemidler, skal du også huske, at dette stiller særlige krav til arbejdsmiljø og sikkerhed.

6 Rodstikning 11 Kæmpebjørneklo rodstikkes med bjørneklospade. Foto: Bjarne Kirk/HedeDanmark a/s Rodstikning er en meget effektiv bekæmpelsesmetode, men den kan være arbejdskrævende, hvis der er mange planter. Du skal skære kæmpebjørnekloens rod over cm under jordoverfladen. Hvis du gør det rigtigt, dræber du planten. Hvor? Rodstikning er bedst egnet, når der ikke er mere end få hundrede planter - og på steder, hvor det er svært at komme til med maskiner, f.eks. langs vandløb, i hegn eller remiser. Rodstikning er et godt alternativ, når antallet af planter er reduceret væsentligt, f.eks efter nogle år med sprøjtning. Hvordan? Rodstikning sker ved at stikke plantens rod over med en spade og trække planten op. Du skal skære roden over mindst 10 cm under jordoverfladen. Brug en skarpsleben spade eller en bjørneklospade til rodstikningen. Anbring spaden ca. 10 cm fra planten i en vinkel på 45 grader og træd til. Gentag fra den anden side, hvis det ikke er nok. Det er vigtigt, at du skærer planten helt over og trækker den helt op, så du er sikker på, at planten ikke har rodkontakt og kan vokse videre. Hvornår? Kæmpebjørneklo skal rodstikkes i april-maj, når planterne når en halv meters højde. Du skal gentage rodstikningen efter ca. 1 måned for at udrydde nye planter eller planter, der har overlevet. Pas på! Ved rodstikning kommer du i kontakt med planterne. Derfor skal du beskytte dig med briller, lange bukser og skridtstøvler, langærmet trøje og vandtætte handsker, så du undgår at få saft på huden. Læs også afsnittet om arbejdsmiljø og sikkerhed. Foto: Naturgrafik

7 Le der kan anvendes til slåning af kæmpebjørneklo Manuel slåning 13 Ved slåning fælder du kæmpebjørnekloens grønne plantedele, så planten ikke udvikler sig og sætter frø. Slåning er en af de mindre effektive bekæmpelsesmetoder og skal gentages mange gange hen over sommeren. Hvor? Kæmpebjørneklo kan bekæmpes frit ved slåning på både naturarealer, langs vandløb og på landbrugsjord. Metoden er egnet på åbne, lettilgængelige arealer med mellemstore bestande af kæmpebjørnekloplanter ( planter). Du kan bruge manuel slåning der, hvor rodstikning er uoverkommelig, hvor du ikke må sprøjte, eller hvor afgræsning eller slåning med maskine ikke er mulig. Foto: HedeDanmark, Skovudstyr Hvordan? Du slår plantens overjordiske dele af lige over jorden med en le eller en buskrydder med klinge. Planten kan blive liggende på arealet efter slåning. Hvis planten har blomsterstand, skal du skære denne af, da blomsterne kan udvikle frø ud fra den næring og saft, der er i plantestængelen. Hvornår? Du skal slå kæmpebjørnekloen første gang omkring 1. maj, når planterne er omkring en halv meter høje. Du gentager slåningen, når planterne igen har nået en højde på en halv meter. Regn med, at der skal slås 4-5 gange i løbet af en sæson for at sikre, at planten ikke vokser videre, sætter blomst og spreder sig. Vær opmærksom på, at kæmpebjørneklo kan producere frø fra selv meget lave planter. Hvis du finder planter, der er begyndt at blomstre, skal skærmene samles ind og brændes. Det er beskrevet under skærmkapning. Efter slåning af kæmpebjørneklo vil nye planter normalt vokse frem. Derfor skal slåning ske flere gange hen over en vækstsæson. Pas på! Ved slåning kommer du i kontakt med planterne. Derfor skal du beskytte dig med briller, lange bukser og skridtstøvler, langærmet trøje og vandtætte handsker, så du undgår at få saft på huden. Pas på, når du sliber leen. Der er saft på bladet og på skaftet af den. Brug ikke buskrydder med snøre, da det ophvivler en tåge af giftig plantesaft. Læs også afsnittet om arbejdsmiljø og sikkerhed. Foto: Jakob Lausen/Plantedirektoratet

8 Skærmkapning 1 Skærmkapning kan være lige så effektivt som slåning af hele planten, men metoden er meget arbejdskrævende, og tidspunktet for kapningen er afgørende for resultatet. Skærmkapning bør derfor kun bruges som nødløsning, hvis der ikke har været bekæmpet tidligere i sæsonen, eller bekæmpelsen har fejlet. Hvor? Små bestande af kæmpebjørneklo (op til 100), hvor planterne er begyndt at blomstre og planter, som ikke er blevet opdaget eller bekæmpet effektivt på anden måde. Hvordan? Du kapper blomsterstanden af stænglen med et høgenæb. Planten reagerer normalt som om den har blomstret og dør. Planterne kan dog i nogle tilfælde sætte nye blomsterstande. Blomsterstandene kan eftermodne på jorden, så de skal samles og brændes eller bortskaffes som affald. Efter skærmkapning kan nogle planter dog sætte enkelte nye skærme. Derfor er det nødvendigt at gentage behandlingen efter to til tre uger. Hvornår? Du kapper skærmene i juni-juli, efter planten har smidt de hvide blomster, men før frøene modner. Hvis du kapper skærmene tidligt, mens de endnu blomstrer, er der større risiko for, at planten overlever eller at den når at sætte nye sideskærme. Almindeligt høgenæb Pas på! Skærmkapning giver nærkontakt med planterne. Brug et langskaftet høgenæb og brug sikkerhedsbriller, lange bukser og skridtstøvler, langærmet trøje og vandtætte handsker, så du undgår at få saften på huden. Læs også afsnittet om arbejdsmiljø og sikkerhed. Høgenæb med teleskopskaft Fotos: HedeDanmark, Skovudstyr

9 Rygsprøjte, Easy Roller, weed wiper 1 Weed wiper bruges oftest til at duppe sprøjtemidlet på planten med. Easy Roller trækkes hen over et blad eller stængelen. Easy Roller kan også bruges til at duppe med. Den har dog en væsentligt kortere rækkevidde end weed wiper. Foto: HedeDanmark, Skovudstyr Kæmpebjørneklo kan bekæmpes effektivt med glyphosat, som findes i f.eks. Roundup. Sprøjtning kræver, at man er uddannet til det. Hvor? Du kan bruge en rygsprøjte i mindre og mellemstore bestande (op til 1000 planter), hvor rodstikning er uoverkommelig, eller hvor du ikke kan komme til med spaden. Hold afstand til beskyttet natur og økologisk dyrkede marker. Langs vandløb og søer kan du bruge Easy Roller, Weed Wiper eller pensling, så der ikke løber sprøjtemiddel fra redskaber og planter ned i vandet. Det er også tilladt at bekæmpe kæmpebjørneklo på brakjord, hvis det sker som selektiv bekæmpelse. Det vil sige, at det kun er kæmpebjørneklo, der sprøjtes. Kontakt din planteavlskonsulent, Plantedirektoratet eller kommunen, hvis du er i tvivl om de gældende regler. Læs mere herom på sidste side i denne håndbog. Hvordan? Når du sprøjter, skal du give bladene en let douche, men de må ikke dryppe af sprøjtemidlet. Du skal passe på ikke at ramme andre planter eller den nøgne jord. Brug evt. en sprøjteskærm. Brug sprøjtemidlet sammen med et spredeklæbemiddel, f.eks. sulfo kombineret med et ammoniumsulfatprodukt som Teamup. Sprøjt gerne under bladene, særligt hvis der er udsigt til regn. Det er tilstrækkeligt at sprøjte stænglen eller et blad på hver plante. En til to uger efter sprøjtning bliver bladene gule, hvorefter planten dør. For sprøjtemidler med glyphosat er der grænser for, hvor tæt på vandløb og søer, du må sprøjte. Læs derfor altid produktbeskrivelsen grundigt for at se, hvor og hvordan du kan anvende midlet. Midlet Roundup Bio er godkendt til sprøjtning indtil 2 m fra vandløb og søer. Midlet må anvendes til påsmøring helt ud til vandet, når du sikrer, at intet drypper ned i vandet. Du må kun sprøjte i tørt og stille vejr. Regner det inden for 5-6 timer efter behandling, nedsættes virkningen. Foto: Rasmus Willumsen/HedeDanmark a/s

10 1 Sørg altid for at følge doseringsvejledningen på sprøjtemidlet. Doseringsforslag til kæmpebjørneklo: Rygsprøjte: Easy Roller: Weed wiper: 2% (0,2 dl Roundup Bio fyldt op med rent vand til 1 liter). 5% (0,5 dl Roundup Bio fyldt op med rent vand til 1 liter). 20% (2 dl Roundup Bio fyldt op med rent vand til 1 liter) Hvilket redskab Det er vigtigt at kende strækningen og forekomsterne af kæmpebjørneklo, så man fra begyndelsen kan vælge, hvilket redskab man tager med. Vælg det redskab, der er bedst til den største del af opgaverne og klar dig med det til de øvrige ting også. Det er en god idé at gå to mand sammen, og man kan så have to forskellige typer redskaber med. Hvornår? Start i første halvdel af maj, hvor planterne er ca. en halv meter høje og i god vækst. Efter ca. 14 dage går du arealet efter og sprøjter planter, der ikke er gulnet. I juni og juli kigger du området efter og sprøjter nye planter. Pas på! Ved håndsprøjtning går du rundt mellem planterne. Derfor skal du beskytte dig med briller, lange bukser og skridtstøvler, langærmet trøje og vandtætte handsker, så du undgår at få saft på huden. Følg også de sikkerhedsanvisninger, der gælder for brug af sprøjtemidler. Læs altid produktbeskrivelsen grundigt, så du ved, hvordan produktet skal anvendes. Rygsprøjten bruges til at sprøjte små mængder af sprøjtemidlet på den enkelte plante. Foto: HedeDanmark, Skovudstyr

11 Jordbehandling 21 Ved at pløje, harve eller fræse de områder, hvor der gror kæmpebjørneklo, kan planterne ødelægges. Hvor? Bekæmpelse af kæmpebjørneklo ved jordbehandling er effektivt i områder, hvor det er muligt at komme til med maskiner. Med denne metode kan store områder med kæmpebjørneklo bekæmpes på kort tid. Du må ikke jordbehandle i naturområder eller på gamle græsningsarealer. Det kan forringe livsbetingelserne for vilde dyr og planter, og områderne kan være beskyttet af naturbeskyttelsesloven. Det er heller ikke tilladt at jordbehandle braklagte marker og 2-meter bræmmer. Du skal være opmærksom på, at fræsning kan fremme spredning af andre uønskede planter som f.eks. rød hestehov. Foto: Scan-Agro Hvis du er i tvivl om reglerne for jordbehandling, skal du kontakte din planteavlskonsulent, Plantedirektoratet eller kommunen. Læs mere herom på sidste side i denne håndbog. Hvordan? Ved at pløje, harve eller fræse jorden i april fjerner du gamle planter, og deres rødder vil blive ødelagt. I løbet af sommeren spirer nye planter. Derfor skal du gentage jordbehandlingen et par gange i løbet af sommeren. De efterfølgende jordbehandlinger kan eventuelt erstattes med flere slåninger. Det ødelægger nye planter af bjørneklo og fremmer et græsdække, der kan konkurrere med de spirende bjørnekloplanter. Det er vigtigt, at planterne ikke når at sætte blomst. Hvis de sætter blomst, skal du indsamle blomsterne og brænde dem. Hvornår? Jordbehandling skal foregå to til fire gange fra april til august. Pas på! Der er ingen særlige problemer med arbejdsmiljøet ved denne form for bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Foto: Scan-Agro

12 Kæmpebjørneklo kan slås med for eksempel en slagleklipper. Brakpudsning/slåning, slagleklipning 23 Kæmpebjørneklo kan slås med maskine, når der vokser mange planter på steder, der ikke er egnede til anden bekæmpelse. Slåning er en af de mindre effektive bekæmpelsesmetoder og skal gentages mange gange hen over sommeren. Hvor? Du kan slå kæmpebjørneklo med maskine der, hvor manuel bekæmpelse er uoverkommelig, græsning ikke er en mulighed, og sprøjtning ikke er tilladt. Slåning med maskine skal som regel kombineres med manuel bekæmpelse de steder, hvor maskinen ikke kan komme til. Kontakt din planteavlskonsulent, Plantedirektoratet eller kommunen, hvis du er i tvivl om de gældende regler. Læs mere herom på sidste side i denne håndbog. Foto: Spearhead Hvordan? Planterne slås med skive- eller slagleklipper så tæt ved jorden som muligt. Hvornår? Ved slåning skal du over arealet mange gange på en sæson for at sikre, at planten ikke sætter blomst og spreder sig. Planterne slås første gang omkring 1. maj, inden planterne har nået en halv meters højde. Du gentager slåningen gennem hele vækstsæsonen, når planterne har nået en størrelse på cm. Du skal slå dem i alt 4-5 gange på en sæson. Pas på! Når du slår kæmpebjørneklo med maskine, kan der dannes en tåge af giftig plantesaft. Undgå derfor frontmonterede klippere og brug maskiner med lukket førerhus. Læs også afsnittet om arbejdsmiljø og sikkerhed.

13 Sprøjtning fra maskine 25 Bredsprøjte er effektiv til bekæmpelse af kæmpebjørneklo på steder, hvor der ikke er bevaringsværdig natur, og hvor man kan komme til med sprøjten. Foto: Hardi International. Kæmpebjørneklo kan bekæmpes effektivt med glyphosat, der findes i f.eks. Roundup. Sprøjtemidlet spredes med en weed wiper eller en marksprøjte, der kan monteres på traktoren. Vær opmærksom på, at bredsprøjtning med roundup ikke er tilladt på bl.a. landbrugsstøttet brakjord og udyrkede marker samt på visse naturarealer. Sprøjtning kræver, at man er uddannet til det. Hvor? Weed wiper og bredsprøjtning med marksprøjte er effektive til at bekæmpe store bestande af kæmpebjørneklo på områder, hvor der ikke er bevaringsværdig natur, og hvor det er muligt at køre med maskinen. Bekæmpelse med weed wiper eller bredsprøjtning kan sjældent stå alene, men skal suppleres med manuel bekæmpelse de steder, hvor maskinen ikke kan komme til. Undgå at anvende sprøjtemidler i vandindvindingsområder, på naturarealer og økologisk dyrkede arealer. Vær opmærksom på at holde afstand til vandløb og søer. For nogle midler er afstandskravet 10 meter. Kontakt din planteavlskonsulent, Plantedirektoratet eller kommunen, hvis du er i tvivl om de gældende regler. Læs mere herom på sidste side i denne håndbog. Hvordan? Du må kun sprøjte i tørt og stille vejr. Regner det inden for 5-6 timer efter behandling, nedsættes virkningen. Sørg altid for at følge doseringsvejledningen på sprøjtemidlet. Midlet Roundup Bio er godkendt til sprøjtning indtil 2 m fra vandløb og søer. Brug f.eks. en opløsning på 2 procent (2 liter i 100 liter vand). Tilsæt blandingen et spredeklæbemiddel, f.eks. sulfo kombineret med et ammoniumsulfatprodukt som Teamup dage efter sprøjtning bliver bladene gule, hvorefter planten dør. Et godt alternativ til bredsprøjtning er at bruge weed wiper, der kan monteres efter en traktor. Weed wiper smører sprøjtemidlet på planterne med en valse. Det betyder, at sprøjtemidlet kun rammer planter over en vis højde. Herved

14 27 skåner du den lavere vegetation, som skal tage over, når kæmpebjørnekloen dør. Hvornår? Start i første halvdel af maj, hvor planterne er ca. en halv meter høje og i god vækst. Efter ca. 14 dage skal du gennemgå området igen og håndsprøjte de planter, der ikke er tydeligt gulnet. Weed wiper må i visse tilfælde bruges på arealer, hvor man ikke må bruge en traditionel bredsprøjte. Foto: Møller Andersen Pas på! Følg de sikkerhedsanvisninger, der gælder for brug af sprøjtemidler. Ved sprøjtning med maskiner giver kæmpebjørneklo ingen særlige problemer med arbejdsmiljø og sikkerhed. Læs altid produktbeskrivelsen grundigt, så du ved, hvordan produktet skal anvendes.

15 Genopdyrkning 29 Mange steder vokser kæmpebjørneklo på landbrugsarealer. Her kan kæmpebjørneklo bekæmpes effektivt og billigt ved at inddrage markerne i omdriften i nogle år. Hvor? Store bestande af kæmpebjørneklo, der vokser på landbrugsarealer kan bekæmpes effektivt ved opdyrkning. Du må ikke opdyrke gamle græsningsarealer eller naturområder. De kan være beskyttede af naturbeskyttelsesloven, og vigtige naturværdier kan gå tabt, hvis de opdyrkes. For nogle arealer er der indgået aftaler om brak eller anden udtagning. Jord, der har ligget brak i flere år, kan være beskyttet af naturbeskyttelsesloven. Spørg derfor kommunen til råds, inden du inddrager nye arealer i dyrkningen. Spørgsmål om braklagte arealer kan stilles til din planteavlskonsulent eller Plantedirektoratet. Hvordan? Kæmpebjørneklo bekæmpes intensivt sommeren før jorden igen skal dyrkes, hvorefter du igen dyrker og sprøjter jorden som normalt. Jordbehandling og sprøjtning mod ukrudt vil i løbet af nogle år udrydde kæmpebjørneklo. Pas på! Der er ingen særlige problemer med arbejdsmiljøet ved denne form for bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Kæmpebjørneklo kan bekæmpes effektivt ved at genopdyrke landbrugsjord. Foto: NatureEyes/Jakob Damborg

16 Græsning 31 Får er velegnede til afgræsning af kæmpebjørneklo. Foto: Sanne Lindberg/HedeDanmark a/s Græsning er en effektiv og miljøvenlig metode til bekæmpelse af store bestande af kæmpebjørneklo. Hvor? Hvor forholdene muliggør græsning, er dette den optimale metode, da græsning samtidig tjener som effektiv naturpleje. Metoden er især velegnet ved store bestande i både i by- og naturområder. Hvis det er muligt, er græsning med får at foretrække langs vandløb, da fårene ikke ødelægger vandløbets brinker. Hvordan? Ved græsning æder dyrene kæmpebjørnekloens overjordiske plantedele og udsulter på den måde planten. Græsningstrykket skal være moderat til højt, for at planterne holdes nede hele sommeren. For at få et tilstrækkelig højt græsningstryk, kan der laves stribeafgræsning af arealer med kæmpebjørneklo. Får er bedst på tørre arealer og græsser både på små og store planter af kæmpebjørneklo. Fårene er lette dyr, der kan græsse på vandløbsbrinker, fortidsminder og andre arealer, der er følsomme over for tråd og slid. Får er også gode på arealer med meget publikum. Her kan løse hunde dog være et problem. Kvæg æder også kæmpebjørneklo, men er bedst på arealer, hvor planterne ikke er blevet for store endnu. Kvæg kan tåle at græsse på meget fugtige arealer. Nogle heste æder også mindre mængder kæmpebjørneklo. Bekæmpelse ved græsning kræver en stor investering i hegn og dyr, daglig pasning og vinterkvarter til dyrene. Det er vigtigt at kontrollere græsningsfoldens omgivelser, idet der næsten altid vil være enkelte kæmpebjørnekloplanter, som dyrene ikke kan nå udenfor hegnet. Disse planter skal du bekæmpe manuelt inden blomstring. Hvornår? Græsning indledes så tidligt som muligt på sæsonen. Græsningen skal foresætte mange år i træk, indtil alle planter er døde, og de spiredygtige frø borte. Pas på! Der er ingen særlige problemer med arbejdsmiljøet ved denne form for bekæmpelse af kæmpebjørneklo.

17 Kæmpebjørnekloens biologi 33 Kæmpebjørneklo Almindelig bjørneklo Foto: NatureEyes/Keld Mortensen Foto: NatureEyes/Keld Mortensen Kæmpebjørneklo (Heracleum mantegazzianum) Kæmpebjørneklo er indført til Danmark som haveplante sidst i 1800-tallet. Siden har planten spredt sig massivt og udgør nu det væsentligste landskabsukrudt i Danmark. Problemet med landskabsukrudt som kæmpebjørneklo er, at det udkonkurrerer oprindelige danske planter. Kæmpebjørneklo har særligt spredt sig langs vandløb, veje og jernbaner, men findes også i hegn og remiser, på brakmarker og i bebyggede områder. Kæmpebjørneklo er en flerårig plante, men blomstrer kun én gang og dør, når den har sat frø. Kæmpebjørneklo blomstrer i juni og juli, og frøene spredes fra august til oktober. Planten formerer sig kun ved spredning af frø. Hver plante sætter ca frø. Det betyder, at blot en enkelt plante, der sætter frø, kan give rigtig mange planter året efter. Nyere forskning viser, at langt størstedelen af plantens frø spirer inden for de første 2-3 år. Erfaringen viser dog, at det kan tage flere år at udrydde kæmpebjørneklo. Sådan kender du kæmpebjørneklo Kæmpebjørneklo er med sine 2-5 meter høje stængler den største skærmplante i vores natur. Planten er let at kende på sine store og udbredte skærme og store fligede grundblade (op til 1,5 meter lange). Stængelen er hul med spredte stive hår og røde pletter. Kun strandkvan når næsten samme højde som kæmpebjørneklo, men har mindre skærme og blade. Grønblomstret bjørneklo Foto: NatureEyes/Keld Mortensen Kæmpebjørneklo trives overalt på fugtig og næringsrig jord, mens strandkvan typisk findes på strandvolde og strandenge langs kysten. Strandkvan danner heller ikke så massive bestande som kæmpebjørneklo. Enkelte andre skærmplanter kan forveksles med kæmpebjørneklo. Her tænkes på almindelig bjørneklo, grønblomstret bjørneklo og angelik. Strandkvan Angelik Foto: NatureEyes/Keld Mortensen Foto: Nature Eyes/Jakob Damborg

18 Kæmpebjørneklo er ikke alene 34 Regler og indsatsplaner 35 Udover kæmpebjørneklo er der en række andre arter, der betragtes som væsentligt landskabsukrudt i Danmark, her skal blot nævnes nogle få: Rød hestehov genkendes let på sine enorme blade, der hen over sommeren kan være dominerende på fugtige og næringsrige arealer langs vandløb og søer. Bjergfyr er mange steder en alvorlig konkurrent for andre planter i naturområder, f.eks. heder, som vi ønsker at bevare. Rød hestehov Foto: NatureEyes/Keld Mortensen Når du bekæmper kæmpebjørneklo er det vigtigste at forhindre planterne i at brede sig til nye områder. Det sker, når planterne sætter frø, og frøene bliver spredt med vinden eller med vandet. En plante, der står ved et vandløb, kan på den måde sprede sine frø vidt omkring på bare et år. Derfor skal man starte med at bekæmpe de planter, der står på steder, som de kan sprede sig fra. For at undgå spredning og gøre bekæmpelsen effektiv, kan kommunen lave en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Planen kan gælde hele kommunen eller for et afgrænset område, f.eks. en ådal. I indsatsplanen skal kommunen skrive i hvilke områder, planten skal bekæmpes, og hvornår bekæmpelsen skal være gennemført. Vær opmærksom på, at der kan forekomme flere bekæmpelsesfrister hen over vækstsæsonen. Japanpileurt og kæmpepileurt spreder sig med rodudløbere i byområder og naturarealer, hvor der er smidt haveaffald. Rynket rose, der af de fleste kendes under navnet hyben-rose, breder sig hurtigt langs kysterne, hvor den udgør et alvorligt problem for vores hjemmehørende flora. Canadisk gyldenris og sildig gyldenris spreder sig i mange danske naturtyper. Intet kan gro i tætte bevoksninger med gyldenris, og arten spredes let med frø eller stykker af jordstængler. Japanpileurt Kæmpepileurt Foto: NatureEyes/Kim Aaen Foto: NatureEyes/Keld Mortensen Inden for indsatsplanens område skal alle lodsejere leve op til planens krav og bekæmpe kæmpebjørneklo effektivt. Effektiv bekæmpelse betyder, at planterne ikke på noget tidspunkt må sætte spiringsdygtige frø. Hvis en lodsejer ikke lever op til kravet, kan kommunen udstede et påbud om bekæmpelse og i sidste ende bekæmpe planterne på lodsejers jord. Lodsejeren kan også blive idømt en bøde. Bøden beregnes udfra de skønnede bekæmpelsesomkostninger, lodsejeren har sparet ved ikke at bekæmpe kæmpebjørneklo effektivt. Indsatsplanen forpligter også kommunen til at bekæmpe kæmpebjørneklo på sine egne arealer. Har du spørgsmål om reglerne? Vær opmærksom på, at bekæmpelse af kæmpebjørneklo kan give konflikter med flere regler inden for landbrug og naturbeskyttelse, og at reglerne bliver ændret løbende. De væsentligste regler er indarbejdet i denne vejledning, men hvis du har spørgsmål om reglerne for bekæmpelse af kæmpebjørneklo på landbrugsjord eller om sprøjtemidler og kommunale indsatsplaner, så kan du kontakte Plantedirektoratet på tlf Du kan også kontakte din landbrugskonsulent vedr. spørgsmål om bekæmpelse af kæmpebjørneklo på landbrugsjord. Canadisk gyldenris Har du spørgsmål om bekæmpelse af kæmpebjørneklo på alle andre typer arealer end landbrugsjord, kan du kontakte din kommune. Foto: Scanpix/Anders Tvevad

Praktisk bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Praktisk bekæmpelse af kæmpebjørneklo Praktisk bekæmpelse af kæmpebjørneklo Praktisk bekæmpelse af kæmpebjørneklo Udgivet af: HedeDanmark a/s, tlf 87 28 10 00, www.hededanmark.dk Orbicon A/S, tlf. 46 30 03 10, www.orbicon.dk Hedeselskabet,

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo i Vesthimmerlands Kommune 2015-2020

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo i Vesthimmerlands Kommune 2015-2020 Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo i Vesthimmerlands Kommune 2015-2020 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 Hvad er Kæmpe Bjørneklo... 3 1.2 Hvorfor... 3 2. BEKÆMPELSESPLAN... 3 2.1

Læs mere

Kæmpe-Bjørneklo. Guide til bekæmpelse. Center for Plan og Miljø

Kæmpe-Bjørneklo. Guide til bekæmpelse. Center for Plan og Miljø Kæmpe-Bjørneklo Guide til bekæmpelse Center for Plan og Miljø Indsatsen mod Kæmpe-Bjørneklo Fredensborg Kommune har vedtaget en indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo. Det betyder, at kommunens

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo Vedtaget af Kommunalbestyrelsen december 2017 Indhold 1. Indledning...3 2. Lovgrundlag og håndhævelse...3 3. Indsatsområde...4 4. Tidsfrister for bekæmpelse...4

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2016

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2016 Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 17.08.2016 2 Indhold 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlag og håndhævelse... 4 3. Indsatsområde... 5 4. Tidsfrister for bekæmpelse...

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2011-2015 Glostrup Kommune Udgivet af: Glostrup Kommune, Center for Miljø og Teknik Udgivelsesdata: 14. september 2011 Forside foto: Forekomst af kæmpebjørneklo

Læs mere

Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Indholdsfortegnelse Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo... 1 Pas på... 1 Bekæmpelsesmetoder... 2 Rodstikning med spade... 2 Græsning... 2 Afdækning...

Læs mere

Bilag 2, Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo

Bilag 2, Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Bilag 2, Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Man kan bekæmpe kæmpe-bjørneklo mekanisk og kemisk. De mekaniske metoder er rodstikning, slåning, skærmkapning eller græsning. Kemisk metode består i at anvende et

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo i Holbæk Kommune 2008-2020

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo i Holbæk Kommune 2008-2020 Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo i Holbæk Kommune 2008-2020 Indsatsplan Holbæk Byråd har på mødet den 18.06.2008 vedtaget nærværende indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo. Indsatsområdet

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Derfor skal kæmpe-bjørneklo bekæmpes i Faaborg-Midtfyn Kommune Kæmpe-bjørneklo er en ikke hjemmehørende planteart, som breder sig aggressivt i Danmark. Planten

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Hedensted Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Hedensted Kommune 1 Kolofon Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Hedensted Kommune

Læs mere

Forslag. Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Roskilde Kommune

Forslag. Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Roskilde Kommune Forslag Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Roskilde Kommune Forslag vedtaget af Roskilde Byråd oktober 2009 Indsatsplan Hjemmel Roskilde Kommune kan i henhold til bekendtgørelse nr. 862 af

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Hedensted Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Hedensted Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Hedensted Kommune 2017-2027 1 Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Hedensted Kommune Udgivet maj 2017 af: Hedensted Kommune www.hedensted.dk 2 Indhold

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Aalborg Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Aalborg Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Aalborg Kommune Indhold Indledning... 1 Lovgrundlag... 1 Indsatsområde... 2 Mål med bekæmpelse... 2 Frist for bekæmpelse... 2 Kontrol og konsekvens af manglende

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Middelfart Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Middelfart Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Middelfart Kommune 2016-2026 Middelfart Kommune 2016 1 Indledning Denne indsatsplan er et led i en langsigtet og koordineret bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Læs mere

Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Aabenraa Kommune 2011-2021 Indhold 1. KÆMPE-BJØRNEKLO OG DENS SKADEVIRKNING... 3 1.1 Oprindelse og historie... 3 1.2 Beskrivelse af planten... 3 1.3 Truslen

Læs mere

Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo. Syddjurs Kommune 2010-2020

Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo. Syddjurs Kommune 2010-2020 Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo 2010-2020 Juni 2009 Kolofon Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo i Redaktion og grafisk tilrettelæggelse: Ole Brøndum Udgivet juni 2009 af: Hovedgaden

Læs mere

... 1 Pas på... Her finder du en kort gennemgang af metoder der kan anvendes til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo.

... 1 Pas på... Her finder du en kort gennemgang af metoder der kan anvendes til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo. Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Indholdsfortegnelse Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo... 1 Pas på... 1 Bekæmpelsesmetoder... Rodstikning med spade... Græsning... Afdækning... Skærmkapning...

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Hjørring Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Hjørring Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Hjørring Kommune Hjørring Kommune Miljø- og naturkontoret 2008 Indhold 1 Indledning...2 1.1 Hvorfor en indsatsplan?...2 1.2 Fælles indsats...2 2 Lovgrundlaget...2

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Favrskov Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Favrskov Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Favrskov Kommune Januar 2008 Indledning Kæmpe-bjørneklo er en skadelig invasiv planteart, som er særdeles uønsket i den danske natur, og som derfor bør bekæmpes.

Læs mere

Sådan bekæmper du kæmpebjørneklo

Sådan bekæmper du kæmpebjørneklo Sådan bekæmper du kæmpebjørneklo Sådan genkender du kæmpebjørnekloen Du kan kende kæmpebjørnekloen på de meget store grundblade (op til en halv meter lange), som viser sig i april-maj. Grundbladene er

Læs mere

Indhold. Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2008-2018 3 af 15

Indhold. Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2008-2018 3 af 15 Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2008-2018 Forord Med denne indsatsplan tages det første skridt mod en koordineret bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Stevns Kommune. Kæmpe-Bjørneklo kan vokse

Læs mere

Indsatsplan. Indsatsområde Indsatsområdet er hele Roskilde Kommune.

Indsatsplan. Indsatsområde Indsatsområdet er hele Roskilde Kommune. Vedtaget af Roskilde Byråd Marts 2010, revideret april 2011 Indsatsplan Hjemmel Roskilde Kommune kan i henhold til bekendtgørelse nr. 862 af 10. september 2009 om bekæmpelse af kæmpebjørneklo vedtage en

Læs mere

Kæmpebjørneklo. Vejledning i bekæmpelse

Kæmpebjørneklo. Vejledning i bekæmpelse Kæmpebjørneklo Vejledning i bekæmpelse 2005 Historie og udbredelse i Danmark Kæmpebjørnekloen blev indført til Danmark før 1830 som prydplante. Den bredte sig langsomt fra enkelte haver og parker til større

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Kæmpe-Bjørneklos økologi... 3. 1.1 Kæmpe-Bjørneklos udseende... 4. 1.2 Forveksling med andre planter... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Kæmpe-Bjørneklos økologi... 3. 1.1 Kæmpe-Bjørneklos udseende... 4. 1.2 Forveksling med andre planter... 5 Indholdsfortegnelse 1. Kæmpe-Bjørneklos økologi... 3 1.1 Kæmpe-Bjørneklos udseende... 4 1.2 Forveksling med andre planter... 5 2. Forholdsregler i forhold til plantesaften... 5 3. Vejledning i bekæmpelse

Læs mere

Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo

Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Indsatsplan Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Park og Natur Natur, Miljø og Trafik By og Kulturforvaltningen Odense Kommune Se også www.odense.dk/tip Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Kæmpe-bjørneklo er invasiv

Læs mere

Indsatsplan Bekæmpelse af kæmpe bjørneklo

Indsatsplan Bekæmpelse af kæmpe bjørneklo Indsatsplan Bekæmpelse af kæmpe bjørneklo Indhold Indledning... 2 Lovgrundlag... 3 Lovhjemmel... 3 Ikrafttræden... 3 Bekæmpelsespligt... 3 Prioritering af arealer... 3 Tidsfrister for bekæmpelse... 4 Tilsyn,

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Kerteminde Kommune (2013 2021)

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Kerteminde Kommune (2013 2021) Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Kerteminde Kommune (2013 2021) Indledning Kerteminde Kommune vedtog i april 2008 en indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo ved Vejlbækken. Det er kommunens

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo. Lemvig Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo. Lemvig Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Lemvig Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelt om kæmpe-bjørneklo... 4 Formål... 4 Indsatsområde... 4 Lovgivning omkring bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo...

Læs mere

Forslag til Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2011-2021

Forslag til Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2011-2021 Forslag til Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2011-2021 MILJØ OG TEKNIK oktober 2010 2 Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Fredensborg Kommune Indhold Forord... 3 1 Indledning...

Læs mere

Forslag til. Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo i Assens Kommune - 2011-2020

Forslag til. Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo i Assens Kommune - 2011-2020 Forslag til Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo i Assens Kommune - 2011-2020 Baggrund Kæmpe-Bjørneklo ses i dag ofte i store sammenhængende bestande langs vandløb og veje, ved søer og moser

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Kalundborg Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Kalundborg Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Kalundborg Kommune 2011-2021 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Politisk godkendelse... 3 4 Indsatsområdet... 3 5 Gyldighedsområde...

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2015-2025

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2015-2025 Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2015-2025 Lovgrundlag Indsatsplanen er udarbejdet på grundlag af bekendtgørelse nr. 862. af 10. september 2009 om bekæmpelse af kæmpebjørneklo, som fastsat

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Ballerup Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Ballerup Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Ballerup Kommune 2017-2027 Forord Kæmpe-bjørneklo er den mest kendte af de invasive plantearter, hvilket desværre er et udtryk for, at den er vidt udbredt

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Favrskov Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Favrskov Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Favrskov Kommune Kæmpe-bjørneklo i Favrskov Kommune Indledning Kæmpe-bjørneklo er en skadelig invasiv planteart, som er særdeles uønsket i den danske natur,

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Aabenraa Kommune 2011-2021 Forord Denne indsatsplan er et vigtigt skridt mod en koordineret indsats for en effektiv bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Aabenraa

Læs mere

Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Høje-Taastrup Kommune 2008-2014.

Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Høje-Taastrup Kommune 2008-2014. Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Høje-Taastrup Kommune 2008-2014. Udarbejdet af Hans Wernberg Biomedia 1 Indhold 1. Indledning. 3 2. Lovgrundlag. 4 3. Indsatsområde.... 4 4. Gyldighedsområde.

Læs mere

Forord. Indsatsplanen er vedtaget på Teknik og miljøudvalgsmøde den 4. september 2008.

Forord. Indsatsplanen er vedtaget på Teknik og miljøudvalgsmøde den 4. september 2008. Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Sønderborg Kommune 2008-2018. Forord Med denne indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo tager Sønderborg Kommune et vigtigt skridt i de langsigtede

Læs mere

Den 4. september 2008 vedtog Teknik- og Miljøudvalget en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Sønderborg Kommune.

Den 4. september 2008 vedtog Teknik- og Miljøudvalget en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Sønderborg Kommune. Midtvejsevaluering af Indsatsplanen for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Sønderborg Kommune 2008-2018 April 2014 Forord Den 4. september 2008 vedtog Teknik- og Miljøudvalget en indsatsplan for bekæmpelse

Læs mere

INDSATSPLAN INDSATSPLAN. for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Egedal Kommune

INDSATSPLAN INDSATSPLAN. for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Egedal Kommune INDSATSPLAN INDSATSPLAN for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Egedal Kommune 2012 2022 2 Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Indholdsfortegnelse Hvorfor bekæmpe Kæmpe-Bjørneklo?...3 Identifikation

Læs mere

Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Assens Kommune [2011-2020]

Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Assens Kommune [2011-2020] Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo i Assens Kommune [2011-2020] Miljø og natur Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Assens Kommune [2011-2020] Baggrund Kæmpe-Bjørneklo ses i dag

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2011-2021

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2011-2021 Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2011-2021 Center for Plan og Miljø april 2014 2 Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Fredensborg Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Læs mere

Udkast -INDSATSPLAN. Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo. Fredericia Kommune

Udkast -INDSATSPLAN. Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo. Fredericia Kommune Udkast -INDSATSPLAN Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo Fredericia Kommune 2010-2020 Forord Kæmpe-bjørneklo er et problem i den danske natur. I Fredericia Kommune findes planten spredt i hele kommunen med de

Læs mere

FORSLAG til politisk behandling i Miljø- og Teknikudvalget

FORSLAG til politisk behandling i Miljø- og Teknikudvalget Indsatsplan Bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Norddjurs Kommune 2014-2024 FORSLAG til politisk behandling i Miljø- og Teknikudvalget Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo (Heracleum mantegazzianum)

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Vejen Kommune.

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Vejen Kommune. Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Vejen Kommune. Indledning. Denne indsatsplan er et led i en langsigtet og koordineret bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Vejen Kommune. Indsatsplanen dækker hele

Læs mere

Indsatsplan Bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Indsatsplan Bekæmpelse af kæmpebjørneklo Indsatsplan Bekæmpelse af kæmpebjørneklo 23. januar 2008 Kæmpebjørneklo er en smuk plante, men man skal passe på og omgås planten med forsigtighed, da dens saft indeholder flere kemiske stoffer, der kan

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Kort over de 4 forsøgsområder. Natur og Grønne områder Enghavevej Herning Tlf.: Lokal

TEKNIK OG MILJØ. Kort over de 4 forsøgsområder. Natur og Grønne områder Enghavevej Herning Tlf.: Lokal TEKNIK OG MILJØ Glansbladet Hæg På Teknik og Miljøudvalgets møde den 3. september 2012 (punkt 171. Bekæmpelse af den invasive art glansbladet hæg med Roundup), blev det besluttet at iværksætte en forsøgsordning

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Gladsaxe Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Gladsaxe Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Gladsaxe Kommune April 2011 Forord Kæmpe-bjørneklo er indført til Danmark i starten af 1800 tallet, og har siden spredt sig ud over hele landet. I dag er

Læs mere

Bekæmpelse af bjørneklo Indsatsplan

Bekæmpelse af bjørneklo Indsatsplan Bekæmpelse af bjørneklo Indsatsplan Indholdsfortegnelse 1) Hvorfor en indsatsplan? 3 2) Lovgrundlag 4 2.1) Kontrol 4 2.2) Påbud 4 3) Indsatsområdet 4 4) Kæmpebjørnekloens biologi 4 5) Bekæmpelsesvejledning

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Kolding Kommune 2011-2020. KOV1_Kvadrat_RØD

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Kolding Kommune 2011-2020. KOV1_Kvadrat_RØD KOV1_Kvadrat_RØD Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Kolding Kommune 2011-2020 Indhold 1 Indledning... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Formål... 4 4 Indsatsområde og gyldighedsområde... 4 5 Bekæmpelsespligt...

Læs mere

Derfor skal den bekæmpes!

Derfor skal den bekæmpes! Bekæmp kæmpe-bjørneklo Hvis kæmpe-bjørneklo får lov spreder den sig i store, høje bestande, der fortrænger al anden vegetation og skaber risiko for skader på mennesker. Derfor skal den bekæmpes! På grund

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo ved Vejlbækken

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo ved Vejlbækken Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo ved Vejlbækken April 2008 Indledning Denne indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo har været offentliggjort til otte ugers indsigelsesperiode, hvor alle

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Allerød Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Allerød Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Allerød Kommune 2017-2027 Allerød Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Indsatsområde... 3 Bekæmpelsens udførelse...

Læs mere

Kommunerne er pr. 1. januar 2007 myndighed for opgaven.

Kommunerne er pr. 1. januar 2007 myndighed for opgaven. Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo i Rebild Kommune 2015-2017 1. Indledning Kæmpe-Bjørneklo hører ikke naturligt hjemme i Danmark. Planten stammer oprindeligt far det vestlige Kaukasus, hvorfra

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING. Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo. Skovsø-Gudum Å

SLAGELSE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING. Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo. Skovsø-Gudum Å SLAGELSE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo Nr. 1 Skovsø-Gudum Å 2006-2016 Titel: Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo Skovsø-Gudum Å (2006-2016) Udarbejdet

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Indsatsområde Hørsholm Nord ved motorvejen. (2013-2016)

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Indsatsområde Hørsholm Nord ved motorvejen. (2013-2016) Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Indsatsområde Hørsholm Nord ved motorvejen. (2013-2016) Hørsholm Kommune Center for Teknik Team Miljø Titel: Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo.

Læs mere

Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Vejledning til grundejere

Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Vejledning til grundejere Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Vejledning til grundejere Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kæmpe-bjørneklos økologi... 3 1.1 Kæmpe-bjørneklos udseende... 4 1.2 Forveksling med andre planter... 5 2. Forholdsregler

Læs mere

FORSLAG til politisk behandling i Miljø- og Teknikudvalget

FORSLAG til politisk behandling i Miljø- og Teknikudvalget Indsatsplan Bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Norddjurs Kommune 2014-2024 FORSLAG til politisk behandling i Miljø- og Teknikudvalget Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo (Heracleum mantegazzianum)

Læs mere

Center for Teknik & Miljø INDSATSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF KÆMPE-BJØRNEKLO 2013-2023

Center for Teknik & Miljø INDSATSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF KÆMPE-BJØRNEKLO 2013-2023 Center for Teknik & Miljø INDSATSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF KÆMPE-BJØRNEKLO 2013-2023 Udarbejdet af: Charlotte Rosenblad Ralund Februar 2013 For: Faxe Kommune Center for Teknik & Miljø Industrivej 2 4683 Rønnede

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Furesø Kommune 2012-2018

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Furesø Kommune 2012-2018 Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Furesø Kommune 2012-2018 FORSLAG TIL INDSATSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF KÆMPEBJØRNEKLO I FURESØ KOMMUNE 2012-2018 2 Indhold 1 Indledning...4 2 Lovgrundlag...4

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Sorø Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Sorø Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Sorø Kommune Udarbejdet for Sorø Kommune, Fagcenter Plan & Miljø af Biomedia, Januar 2009 Revideret Januar 2012 1 Forord Med denne indsatsplan tages det

Læs mere

En grundig vejledning i bekæmpelse af kæmpebjørneklo findes i Bilag 2.

En grundig vejledning i bekæmpelse af kæmpebjørneklo findes i Bilag 2. Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i område ved Søndersø 2010-2016 2 Indhold 1 Indledning...4 2 Lovgrundlag...4 3 Formål...5 4 Indsatsområde og gyldighedsområde...5 5 Bekæmpelsespligt...5 6 Tidsfrister

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Vordingborg Kommune 2014 2023.

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Vordingborg Kommune 2014 2023. Indsatsplan for bekæmpelse af æmpe-bjørneklo i Vordingborg ommune 2014 2023. Indhold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indledning...3 ovgrundlag...3 Formål...3 Indsatsområde og gyldighedsområde...3 Bekæmpelsespligt...3

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2011-2016

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2011-2016 Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2011-2016 Center for Teknik & Miljø Vej- & Landskabssektionen Sagsnr. 2010-749 Dok.nr. 2011-8677 Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2011-2016 Indsatsplan

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Albertslund Kommune 2009 www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68

Læs mere

Indsatsplan for Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Brønderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø, Vand og Natur - 2008

Indsatsplan for Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Brønderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø, Vand og Natur - 2008 Indsatsplan for Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Brønderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø, Vand og Natur - 2008 Adresse ved besøg: Miljø, Vand & Natur, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Læs mere

Center for Teknik & Miljø INDSATSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF KÆMPE-BJØRNEKLO 2013-2023

Center for Teknik & Miljø INDSATSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF KÆMPE-BJØRNEKLO 2013-2023 Center for Teknik & Miljø INDSATSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF KÆMPE-BJØRNEKLO 2013-2023 Udarbejdet af: Charlotte Rosenblad Ralund Februar 2013 For: Faxe Kommune Center for Teknik & Miljø Industrivej 2 4683 Rønnede

Læs mere

BEKÆMPELSE AF KÆMPE- BJØRNEKLO

BEKÆMPELSE AF KÆMPE- BJØRNEKLO BEKÆMPELSE AF KÆMPE- BJØRNEKLO I BALLERUP en fælles indsats kan gøre en forskel Kæmpe-Bjørneklo (Heracleum mantegazzianum) er en smuk, men farlig plante, som vi skal gøre en ekstra indsats for at bekæmpe

Læs mere

1. 1,2 kg. 2. 1,8 kg

1. 1,2 kg. 2. 1,8 kg Hvor stammer Bisamrotten fra? 1. Asien 2. Nordamerika 3. Centraleuropa Du får et Forebyggelseskort, fordi der sættes fælder op i din by. Hvor høj en vægt kan en Bisamrotte opnå? (tre svarmuligheder) 1.

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i den nordøstlige del af Næstved Kommune 2013 2022

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i den nordøstlige del af Næstved Kommune 2013 2022 Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i den nordøstlige del af Næstved Kommune 2013 2022 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Lovgrundlag... 4 3 Formål... 4 4 Indsatsområde og gyldighedsområde... 4 5

Læs mere

Indhold. Lovgrundlag. Indsatsområde ... Indledning... Lovgrundlag... Indsatsområde... Mål med bekæmpelse... Frist for bekæmpelse...

Indhold. Lovgrundlag. Indsatsområde ... Indledning... Lovgrundlag... Indsatsområde... Mål med bekæmpelse... Frist for bekæmpelse... Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Aalborg Kommune Indhold Indledning... Lovgrundlag... Indsatsområde... Mål med bekæmpelse... Frist for bekæmpelse...... Kontrol og konsekvens af manglende

Læs mere

Indhold 1. Indledning..3 2. Lovgrundlag..3 3. Indsatsområde..3 4. Gyldighedsområde..4 5. Bekæmpelsespligt...4 5.1 Tidsfrister for bekæmpelse...4 6.

Indhold 1. Indledning..3 2. Lovgrundlag..3 3. Indsatsområde..3 4. Gyldighedsområde..4 5. Bekæmpelsespligt...4 5.1 Tidsfrister for bekæmpelse...4 6. 1 Indhold 1. Indledning..3 2. Lovgrundlag..3 3. Indsatsområde..3 4. Gyldighedsområde..4 5. Bekæmpelsespligt...4 5.1 Tidsfrister for bekæmpelse...4 6. Håndhævelse af planen..4 6.1 Kontrol og påbud.4 6.2

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo Forord Med denne indsatsplan tages det første skridt mod en koordineret bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Rudersdal Kommune. Kæmpebjørneklo kan vokse næsten alle

Læs mere

INDSATSPLAN. Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo. Vejen Kommune. Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo

INDSATSPLAN. Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo. Vejen Kommune. Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo INDSATSPLAN Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo Vejen Kommune Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Telefon: 7996 5000 Mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Lay out: Vejen

Læs mere

BEKÆMPELSE AF KÆMPE- BJØRNEKLO. Denne indsatsplan er et led i en systematisk og langsigtet bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Københavns Kommune.

BEKÆMPELSE AF KÆMPE- BJØRNEKLO. Denne indsatsplan er et led i en systematisk og langsigtet bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Københavns Kommune. BEKÆMPELSE AF KÆMPE- BJØRNEKLO Denne indsatsplan er et led i en systematisk og langsigtet bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Københavns Kommune. Forord Denne indsatsplan er et led i en systematisk og langsigtet

Læs mere

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi Eksempel på Naturfagsprøven Biologi Indledning Baggrund Der er en plan for, at vi i Danmark skal have fordoblet vores areal med skov. Om 100 år skal 25 % af Danmarks areal være dækket af skov. Der er flere

Læs mere

bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo Denne indsatsplan er et led i en systematisk og langsigtet bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Københavns Kommune.

bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo Denne indsatsplan er et led i en systematisk og langsigtet bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Københavns Kommune. bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo Denne indsatsplan er et led i en systematisk og langsigtet bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Københavns Kommune. Forord Denne indsatsplan er et led i en systematisk og langsigtet

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Lovgivning om bekæmpelse af kæmpebjørneklo og administrativ forvaltning af loven... 3 2. Botanik... 4 3.

Indholdsfortegnelse 1. Lovgivning om bekæmpelse af kæmpebjørneklo og administrativ forvaltning af loven... 3 2. Botanik... 4 3. Handleplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Nyborg Kommune 2009 Indholdsfortegnelse 1. Lovgivning om bekæmpelse af kæmpebjørneklo og administrativ forvaltning af loven.... 3 2. Botanik... 4 3. Biologiske

Læs mere

Brak og randzoner hvordan rådgiver vi i 2008? Hvordan håndteres brak i 2008 og frem?

Brak og randzoner hvordan rådgiver vi i 2008? Hvordan håndteres brak i 2008 og frem? Brak og randzoner hvordan rådgiver vi i 2008? Hvordan håndteres brak i 2008 og frem? v. afdelingsleder Jon Birger Pedersen Brak/ansøgning 2008! Krav om brak suspenderet i 2008 Stadig angive, arealer der

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2010 2021 Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Hillerød Kommune Indsatsplanen er udarbejdet af en tværgående projektgruppe i Hillerød Kommune bestående

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Lejre Kommune ( )

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Lejre Kommune ( ) Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Lejre Kommune (2008-2017) Lejre Kommune Teknik & Miljø Titel: Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Lejre Kommune (2008-2018). Udarbejdet af: I samarbejde

Læs mere

Baggrund, forslag til indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Faaborg-Midtfyn Kommune

Baggrund, forslag til indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Faaborg-Midtfyn Kommune Natur og Landskab, 18-04-2013 Baggrund, forslag til indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Faaborg-Midtfyn Kommune Baggrund Kæmpe-bjørneklo er en ikke hjemmehørende planteart, som breder sig aggressivt

Læs mere

Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Odsherred Kommune

Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Odsherred Kommune Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Odsherred Kommune - et skridt mod en koordineret og langsigtet løsning! Udarbejdet af Planlægger Nina Lemkow Odsherred Kommune januar 2007 Titel: Indsatsplan

Læs mere

Beskyttet natur i Danmark

Beskyttet natur i Danmark Beskyttet natur i Danmark TEKNIK OG MILJØ 2016 Beskyttet natur i Danmark HVORDAN ER REGLERNE OM BESKYTTET NATUR I DANMARK? På beskyttede naturarealer de såkaldte 3-arealer er det som udgangspunkt forbudt

Læs mere

Teknik og Miljø. Tude Ådal Efterfølgende naturpleje

Teknik og Miljø. Tude Ådal Efterfølgende naturpleje Teknik og Miljø Tude Ådal Efterfølgende naturpleje Naturkvalitetsplan 2010-2014 Formål Formålet med denne folder er at besvare de oftest stillede spørgsmål, som vi i Slagelse Kommune er blevet mødt med

Læs mere

Forebyggelse og bekæmpelse af Invasive plantearter

Forebyggelse og bekæmpelse af Invasive plantearter Forebyggelse og bekæmpelse af Invasive plantearter det økologiske råd Indhold 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 5 3. Invasive plantearter 9 3.1 Hvad betinger invasive arters udbredelse? 3.2 Spredningsveje

Læs mere

Slotsmosens Kogræsserselskab Slangerup

Slotsmosens Kogræsserselskab Slangerup Slotsmosens Kogræsserselskab Slangerup Demonstrationsforsøg med frahegning af dele af folden i en periode, slåning af lyse-siv og vurdering ved årets afslutning Tekst ved naturkonsulent Anna Bodil Hald,

Læs mere

Kortlægning af gyldenris i Furesø Kommune

Kortlægning af gyldenris i Furesø Kommune Kortlægning af gyldenris i Furesø Kommune Kortlægning af gyldenris i Furesø Kommune er udarbejdet for: af : Furesø Kommune, By, Erhverv og Natur e-mail: benpost@furesoe.dk Care4Nature, Hans Wernberg, Charlotte

Læs mere

Geder som naturplejer - med fokus påp. gyvel - Rita Merete Buttenschøn

Geder som naturplejer - med fokus påp. gyvel - Rita Merete Buttenschøn Geder som naturplejer - med fokus påp gyvel - Rita Merete Buttenschøn Skov & Landskab, Københavns K Universitet Forsøgsareal: Ca. 40 ha stort overdrev på Mols (habitatnaturtype surt overdrev ) Græsningsdrift

Læs mere

En kommune uden bjørneklo. Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2014-2023 UDKAST. Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2014-2023

En kommune uden bjørneklo. Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2014-2023 UDKAST. Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2014-2023 En kommune uden bjørneklo Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2014-2023 UDKAST Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2014-2023 1 Udarbejdet af Rudersdal Kommunes Natur, Park og Miljøafdeling

Læs mere

Vandhuller. - Anlæg og oprensning. Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune

Vandhuller. - Anlæg og oprensning. Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 1 Vandhuller - Anlæg og oprensning Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 2 Invitér naturen ind på din ejendom Et godt vandhul indgår som et naturligt og smukt element i landskabet og er fyldt med

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i. Indsatsområdet Lindenborg ådal & Østerådalen

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i. Indsatsområdet Lindenborg ådal & Østerådalen Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Indsatsområdet Lindenborg ådal & Østerådalen Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo (Heracleum mantegazzianum) i indsatsområde Lindenborg ådal & Østerådalen,

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

IPM bekæmpelse af padderok i pyntegrønt og skov

IPM bekæmpelse af padderok i pyntegrønt og skov IPM bekæmpelse af padderok i pyntegrønt og skov Peter Hartvig, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Flakkebjerg, Peter.Hartvig@agro.au.dk Gennem de senest 10-15 år er padderok blevet et stigende

Læs mere

Kruset skræppe. FORSIDEN > Landmand > Projekter > Rodukrudt > Rodukrudt-typer : Fri for rodukrudt. Fri for rodukrudt BESKRIVELSE AF RODUKRUDT:

Kruset skræppe. FORSIDEN > Landmand > Projekter > Rodukrudt > Rodukrudt-typer : Fri for rodukrudt. Fri for rodukrudt BESKRIVELSE AF RODUKRUDT: MENU - LANDMAND Landmandsforsiden Landmands nyheder Avisen Økologisk Jordbrug Fagligt Team OMLÆGNINGSTJEK Projekter Fokusområder Foderformidlingen Kalender FAGLIGE TEMAER Bliv medlem Politisk kommentar

Læs mere

Biologisk mångfald på fältet af Cammi Aalund Karlslund

Biologisk mångfald på fältet af Cammi Aalund Karlslund Biologisk mångfald på fältet af Cammi Aalund Karlslund Indlæg på Temadagen: Rent vatten och biologisk mångfald på gården 25. januari 2011 Nässjö, Sverige Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond

Læs mere

2014-2017 Udgave i høring i perioden 17. februar 2014 11. april 2014

2014-2017 Udgave i høring i perioden 17. februar 2014 11. april 2014 Forslag til revideret indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2014-2017 Udgave i høring i perioden 17. februar 2014 11. april 2014 Revideret indsatsplan for Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Køge Kommune

Læs mere

det handler om Tænk hvis der ikke var rent vand i hanen

det handler om Tænk hvis der ikke var rent vand i hanen det handler om Hvad gør du i GRUNDEN? Tænk hvis der ikke var rent vand i hanen Om at have... have Vi kender det alle sammen. Foråret er gået, det er blevet sommer, og man fik ikke lige fjernet alle tilløb

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder PLAN, BYG OG ERHVERV Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder BAGGRUND FOR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 I forbindelse med

Læs mere

Grundlæg fremtiden. vandigrunden.dk. Tips & tricks. Test dig selv! Læs mere på. Se filmen

Grundlæg fremtiden. vandigrunden.dk. Tips & tricks. Test dig selv! Læs mere på. Se filmen NORDISK MILJØMÆRKNING Grundlæg fremtiden Grundvand betyder meget i Danmark. I modsætning til andre lande er dansk drikkevand baseret på grundvand, der kun kræver en let rensning. Vi bor ovenpå vores drikkevand.

Læs mere