HK 980 Integreret forstærker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HK 980 Integreret forstærker"

Transkript

1 HK 980 Integreret forstærker brugsvejledning Dansk

2 Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Tilslutninger 5 Funktionsbeskrivelser 6 Fjernbetjening 7 Daglig brug 7 Fejlsøgning 8 Tekniske specifikationer Overensstemmelseserklæring Vi, Harman Consumer Group International 2, route de Tours F Château-du-Loir Frankrig erklærer hermed på eget ansvar at produktet som beskrives i nærværende brugsvejledning overholder følgende tekniske standarder: EN 55013: A1:2003 EN 55020: A1:2003 EN :2000 EN : A1:2001 EN 60065:2002 Jurjen Amsterdam Harman Consumer Group International 12/07 2 Indholdsfortegnelse

3 Introduktion Tak fordi du valgte en Harman Kardon integreret forstærker. For at opnå den optimale ydelse fra Harman Kardon HK 980 denne integreret forstærker, bør brugsvejledningen læses grundigt og apparatet bør kun betjenes i henhold til vejledningens anvisninger. Teknologien bag Harman Kardon HK 980: HCC (High Instantaneous Current Capability) Forstærkerdelens høje spidsstrømsformåen sikrer fine transientegenskaber og strøm nok til at styre så godt som alle højttalere. Ekstrem båndbredde Frekvensbåndbredden er ekstremt bred og uafhængig af negativ feedback for forbedret transientpræcision og faselinearitet. Lav feedback Lav forvrængning, stor båndbredde og minimal negativ feedback sikrer øget dynamisk præcision. Diskret opbygning For at opnå ovennævnte egenskaber anvendes kun diskrete kredsløbskomponenter. Integrerede kredsløb kan slet ikke være med på dette kvalitetsniveau. Avanceret beskyttelseskredsløb Harman Kardons enestående beskyttelsessystem garderer mod kortslutning uden at bruge strømbegrænsning eller udgangsrelæer, som kunne forringe lydkvaliteten. GENERELLE ANVISNINGER Må kun tilsluttes 230 Volt AC Dette apparat er beregnet til brug ved 230 VAC fra almindelige lysnetkontakter. Tilslutning til højere spænding kan forårsage brandskader. Ryk ikke i netledningen Når forbindelsen til vægkontakt skal afbrydes, træk i stikket, aldrig i ledningen. Ved træk på ledningen kan skader opstå. Hvis forstærkeren ikke skal benyttes gennem længere tid, slukkes helt ved at trække lysnetledning ud af kontakten. Undgå at tabe tunge genstande på ledningen. Slå aldrig knude på ledningen. Det kan skade netledningen og eventuelt skabe en kortslutning med risiko for brand. Placering Forstærkeren skal placeres på et fast, vandret underlag. Forstærkeren bør ikke installeres under følgende forhold: Et vådt eller fugtigt sted. I direkte sollys eller tæt på varmeapparat. Ved ekstremt lav temperatur. Et sted med støv eller rystelser. Ved dårlig udluftning. Att balanskontollen står i läge 0.Udluftningshuller på toppen må aldrig tildækkes. Det kan medføre temperaturstigning der kan afkorte apparatets levetid. For at sikre tilstrækkelig afkøling, skal apparatet placeres et åbent sted med god luftcirkulation. Andet udstyr må ALDRIG stilles direkte ovenpå forstærkeren. Forstærkeren må ikke udsættes for dryp eller stænk. Beholdere med væske f.eks. en blomstervase) må aldrig placeres i nærheden af forstærkeren. Flytning Inden apparatet flyttes, skal alle tilslutninger fjernes og lysnetstikket trækkes ud. Kabinettet må ikke åbnes Fjern aldrig svøbet. Det kan medføre risiko for stød. Garanti bortfalder ved ethvert uautoriseret indgreb. Ved indtrængen af vand eller metalgenstande, skal apparatet straks slukkes ved stikkontakten og forstærkeren må under ingen omstændigheder benyttes. Kontakt din forhandler. Hvis forstærkeren benyttes under disse forhold, kan der opstå risiko for brand eller stød. Rengøring Forstærkeren rengøres med en ren, blød, tør klud. Kraftigere snavs fjernes med en ren, blød klud fugtet let med sæbevand, efterfulgt af en ny klud fugtet let med rent vand. Til sidst tørres med en ny, ren klud. Brug ALDRIG benzin, fortynder, sprit eller andre kraftige rensemidler. Brug aldrig insektmidler i nærheden af apparatet. Røg eller lugt Hvis der kommer røg eller en usædvanlig lugt fra apparatet, skal forstærkeren straks slukkes og stikket trækkes ud. Kontakt din Harman Kardon forhandler. Emballage Emballagen og pakkematerialer bør opbevares til brug ved eventuel fremtidig transport. Dansk ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISKE STØD ÅBEN IKKE APPARATET BEMÆRK: DER ER INGEN GRUND TIL AT ÅBNE APPARATET. INDE I APPARATET FINDES INGEN BETJENINGSFUNKTIONER HVIS DET BLIVER NØDVENDIGT AT UDFØRE SERVICE PÅ APPARATET SKAL DE HENVENDE DEM TIL ET AUTORISERET SERVICEVÆRKSTED Symbolet i en trekant er beregnet til at advare brugeren om uisolerede strømførende kredsløb inde i apparatet. Symbolet med et udråbstegn i en trekant skal advare brugeren om, at der er vigtige forholdsregler med at åbne apparatet i den medfølgende literatur. ADVASEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ELEKTRISKE STØD OG UDBRUD AF ILD, MÅ APPARATET IKKE UDSÆTTES FOR VÆSKER OG FUGT. Introduktion 3

4 Tilslutninger Højttalerpar 1 Højre kanal Pladespiller Kassettebåndoptager CD-optager Højttalerpar 1 Venstre kanal Til stikkontakt Højre kanal Højttalerpar 2 Venstre kanal Højttalerpar 2 Ekstern forstærker Videobåndoptager 2 Videobåndoptager 1 Tuner CD-afspiller Tilslutning til anlæg 1. Alle apparater skal være slukket i forbindelse med tilslutninger. 2. Tilslut signalkabel mellem kildernes udgangsbøsninger og de tilsvarende indgangsbøsninger på forstærkeren. Ved kilder som kan optage, tilsluttes signalkabel mellem kildernes indgangsbøsninger og de tilsvarende udgangsbøsninger på forstærkeren. Signalkabel med stik med hvid, sort eller grå kappe tilsluttes venstre kanal. Signakabel med stik med rød kappe tilsluttes højre kanal. 3. Pladespiller med MM pick-up tilsluttes PHONO indgangene. Separat stelledning tilsluttes stelskruen ved indgangene. Fjernbetjening med kabel Forstærkeren kan også styres via ekstern infrarød føler. Ledning tilsluttes fra remoteføleren til REMOTE IN på bagsiden af forstærkeren. Hvis et andet apparat har indbygget remoteføler og Remote Out bøsning, kan det muligvis tilsluttes til REMOTE IN på forstærkeren. Alle Harman Kardon apparater med Remote In og Remote Out bøsninger er kompatible med hinanden (dog ikke Citation 22, 24, 25). Andre mærkers remoteføler kan være kompatibel. Det kan ikke skade noget at forsøge. En anden ledning kan bruges til at tilslutte forstærkerens REMOTE OUT til Remote In på et andet apparat. Samme fremgangsmåde kan bruges til at kæde flere (kompatible) apparater sammen. Højttalertilslutning 1. For optimal ydelse, bruges højttalerkabel af høj kvalitet. Kobberlederne bør have mindst følgende tværsnit: Længde under 2,5 meter under 4 meter under 6 meter over 6 meter Min.tværsnit 1 mm 1,25 mm 1,6 mm 2-2,5 mm 2. Overskydende højttalerkabel bør ikke rulles op i nærheden af signalkabler. Eksterne effektforstærkere Hvis der ønskes større udgangseffekt, tilsluttes Pre Out bøsningerne til indgangsbøsninger på en ekstern effektforstærker. VIGTIGT: Ved tilslutning af to højttalerpar, skal man kontrollere højttalernes impedans. Se bag på højttalerne, i brugsvejledningen eller kontakt din forhandler. ADVARSEL: To højttalerpar må KUN benyttes samtidig, hvis impedansen af hver enkelt højttaler er MINDST 8 Ohm. Hvis det ikke er tilfældet, kan der opstå risiko for overophedning af forstærkeren. Lysnettilslutning Lysnetledningen tilsluttes 230 VAC vægkontakt. Power LED'en lyser for at angive strømtilslutning. Hvis strømmen skal afbrydes helt, skal forstærkerens el-ledning trækkes ud af stikkontakten. 4 TILSLUTNINGER

5 Funktionsbeskrivelser 1 Power LED: Lyser gult når forstærkeren er i Standby og klar til at blive tændt. Lyser blåt når forstærkeren er aktiveret. 3 Højttaleromskifterne: Tryk for at vælge par 1, par 2, begge par, eller slet ingen (ved lytning med hovedtelefoner). 8 Hovedtelefoner: Hovedtelefonstik kan tilsluttes. Med Speaker 1 og 2 i stillingen Off, høres lyden kun via hovedtelefonudgangen. 2 System Power: Tryk for at tænde. Tryk igen for at gå i Standby. Power LED 1 lige til venstre lyser blåt når forstærkeren er aktiveret. 4 Indgangsvælger: Vælg en kilde at lytte til ved gentagne tryk på "Input Source" indtil indikatoren for den ønskede kilde lyser. 5 Record Select: Vælg en kilde til at optage ved gentagne tryk på "Record Source" indtil indikatoren for den ønskede kilde lyser. 6 Source Direct: Fører signalet udenom tonekontroller og balance for den korteste signalvej og den reneste lyd. 9 Niveauregulering: Skruer op eller ned for lyden. ) Info-Display: Viser beskeder og status som hjælp til betjening.! Remote-modtager: Føleren bag ruden modtager infrarøde signaler fra fjernbetjeningen. Remote'n sigtes direkte mod dette sted som ikke må blokeres eller tildækkes med mindre man bruger en ekstern remoteføler. Dansk 7 Mode: Tryk for at ændre indstillinger for bas, diskant eller balance. Funktionsbeskrivelser 5

6 Fjernbetjening Systemfjernbetjening Systemjernbetjeningen kan styre forstærkeren og kompatible tuner, CD-afspillere og CD-optager. Ved apparater uden infrarød remoteføler skal ledning tilsluttes mellem apparatets Remote In bøsning og forstærkerens Remote Out, før systemfjernbetjeningen kan styre dem. Nedenstående funktionstabel viser aller de funktioner hos HK 980 og andre apparater som fjernbetjeningen kan styre. Vigtigt: Før man kan styre tuner, CD-optager eller CDafspiller, skal kilden ("TUNER", "CDR", eller "CD") først vælges med kildetasterne på fjernbetjeningen (valg af kilde med Input Source på forstærkerens front er ikke nok). DVD-afspillere og kassettebåndoptagere kan ikke styres med fjernbetjeningen. Før man kan styre en kompatibel CD-optager, skal "CDR" vælges som kilde og drevet som skal styres (CDP eller CDR) skal være valgt med "CDP SELECT" eller "CDR SELECT". Se CD-optagerens brugsvejledning. Brug af fjernbetjening Fjernbetjeningen virker indenfor en afstand af højst 7 meter og en vinkel på højst 30 grader fra forstærkeren. Afstanden og vinklen kan indskrænkes af fluorescerende lys i lokalet, svage batterier, støv og skidt på fjernbetjeningens sendeflade eller på forstærkerens remoteføler. Der bør være fri bane i sigtelinien mellem fjernbetjeningen og forstærkeren. To styk AA batterier til fjernbetjeningen medfølger. Når opbrugte batterier skal udskiftes, udskiftes altid begge batterier på een gang. Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid, bør batterierne fjernes for at mindske risiko for skader ved lækage. Fjernbetjente funktioner Button HK 980 CD Player Tuner ON Tænd - - OFF Sluk Sluk Sluk Tuner Vælg Tuner - Tænd Phono Vælg Phono - - TV Vælg TV - - Tape Vælg Tape - - Aux Vælg Aux - - CD Vælg CD Tænd - Volume + Skru Op - - CDR Vælg CDR Aktuelt Nr Mode Vælg Mode - - Folder + - Næste Folder Aktuelt Nr Volume - Skru Ned - - Folder - - Forrige Folder - Previous JH - Forrige Nr. - I Play/Pause - Afspil/Pause - Next IK - Næste Nr. - Search HH - Hurtig Tilbage - A Stop - Stop - Search II - Hurtig Frem - Open/Close - Åbner/Lukker - Scroll Næste Station Repeat - Repeat Play - Random - Random Play - Scroll Forrige Station 0 ~ 9 (Taltaster) - Vælg Nummer Vælg Forvalg Auto - - Auto Tune FM Mode - - Vælg FM Mode RDS - - Vælg RDS Display Mute Dæmp Lyden - - Band - - Vælg FM/AM Select - - Vælg Tune Mode HK Fjernbetjening

7 Daglig Brug Normal lytning 1. Skru helt ned for Volume og tryk den flade Power knap for at tænde forstærkeren. Power LED lyser blåt og beskyttelseskredsløbet kontrollerer for kortslutning eller andet problem i nogle sekunder inden lyd høres. 2. Vælg højttalerpar 1, 2, begge, eller slet ingen (til hovedtelefonlytning). 3. Vælg den ønskede kilde ved gentagne tryk på Source på forsiden indtil kildens navn vises i displayet eller ved direkte tryk på den ønskede kildetast på fjernbetjeningen. 4. Påbegynd afspilning af den ønskede kilde. 5. Skru op til det ønskede niveau. 6. Bas, diskant og balance justeres efter ønske, hvis Source Direct ikke er aktiveret. For at ændre basniveauet, tryk Mode indtil displayet viser BASS 0dB. Drej Volume til højre for mere bas. Drej til venstre for mindre bas. Når basniveauet passer, tryk Mode indtil TRE- BLE 0dB vises i displayet for at ændre diskanten. Drej Volume til højre for mere diskant. Drej til venstre for mindre diskant. Når diskantniveauet passer, tryk Mode indtil BALANCE 0 vises i displayet for at ændre kanalbalancen. Drej Volume til højre for mere lyd fra højre højttaler. Drej til venstre for mere lyd fra venstre højttaler. Tryk Mode igen for normal visning af lydniveauet. 7. Tryk Source Direct indtil displayet viser DIRECT ON for at afbryde tonekontrollerne for reneste lyd. Hvis du vil anvende tonekontroller og balancefunktion, tryk igen indtil indikatoren slukker. Indspilning Man kan optage fra en hvilkensomhelst kilde til bånd eller CD-R eller til begge dele samtidig. Man kan også tilslutte en anden båndoptager til CDR ind- og udgangene for at overspille fra bånd til bånd i begge retninger. Vælg en kilde som skal optages (Det behøver ikke at være den kilde som der lyttes til.) ved gentagne tryk på Record Source Selector op eller ned på forsiden indtil navnet på den ønskede kilde vises i displayet. N.B.: Signalet til indspilning tages direkte fra kilden og påvirkes ikke af indstillingerne for volumen, tonekontroller eller balance. Vigtige noter: "Source Direct" og "Record Source" funktionerne findes kun på forstærkerens front, ikke på fjernbetjeningen. Man kan tilslutte båndoptager med tre tonehoveder til "Tape" eller "CDR", med der er ikke mulighed for medhør under indspilning. Fejlsøgning Forstærkeren er konstrueret til mange års fejl-fri brug. De fleste problemer skyldes betjeningsfejl. Hvis et problem opstår, bør du først gennemgå følgende oversigt for at finde en løsning. Hvis problemet ikke løses på denne måde, kontakt din Harman Kardon forhandler. PROBLEM Power LED lyser ikke når forstærkeren er tilsluttet lysnet. Ingen lyd. Kun lyd fra een højttaler. Venstre og højre kanalerne er byttet om. Lejlighedsvis eller konstant brum eller sus. sandsynlig LØSNING Vægkontakten skal være tændt. Et tilsluttet højttalerpar skal være valgt. Korrekt lydkilde skal være valgt. Der skal være skruet op for lyden. Højttalerne skal være korrekt tilsluttet. Lydkilden skal være korrekt tilsluttet. Højttalerne og lydkilden skal være korrekt tilsluttet. Balancen skal indstilles på 0. Højttalerne skal være korrekt tilsluttet. Lydkildens kanaler skal være korrekt tilsluttet. Der må ikke være fluorescerende lamper, TV, motorer, eller andre el-apparater tæt på forstærkeren Ingen reaktion på fjernbetjening eller tryk på forsidens taster. Sluk, træk stikket ud fra vægkontakten, vent 5 min., prøv igen. Brum ved LP-afspilning. Akustisk feedback (ringning, hylen) ved LP-afspilning. Svag lyd ved LP-afspilning. Stelledning fra pladespiller skal tilsluttes stelterminal på forstærker. Signalkabel fra pladespilleren må ikke være tæt på lysnetledninger eller højttalerkabler. Pladespilleren må ikke være for tæt på en højttaler. Pladespilleren skal være på stabilt underlag. Pladespilleren skal være tilsluttet Phono indgang. Phono pick-up skal være MM, ikke MC. Dansk Daglig Brug / FEJLSØGNING 7

8 Tekniske specifikationer nominal Vedvarende effekt per kanal (FTC), 8 Ohm: 80 Watt v. <0,09% harm. forvr. 20 Hz - 20 khz, begge kanaler i brug 4 Ohm: 120 Watt v. <0,3% harm. forvr. Dynamisk effekt (IHF, 1 khz Tone Burst) 8 Ohm: 115 Watt 4 Ohm: 200 Watt 2 Ohm: 295 Watt 1 Ohm: 380 Watt High Instantaneous Current Capability (HCC) spidsstrøm Effektbåndbredde v. 50% effekt, 8 Ohm Frekvensgang v. 1 W (+0/-3 db) ±80 A Dæmpningsfaktor (20 Hz - 20 khz) >125 Signal/Støj forhold (ref. fuld effekt, A-vejet) Tuner/CD 95 db MM Phono: 75 db <10 Hz khz 5 Hz khz Indgangsfølsomhed/Impedans Tuner/CD 270mV/43kOhms MM Phono: 4,0mV/47kOhms Overstyring: Tuner/CD 4V MM Phono: 90 mv Tonekontroller, Bas v. 50 Hz/Diskant v. 10 khz Lysnettilslutning: Strømforbrug: Mål (Bredde x Højde x Dybde): Vægt: ±10 db/±10 db AC 230V, 50 Hz 410 W 440 x 116 x 392 mm 12.7 kg 250 Crossways Park Drive, Woodbury, New York Harman Consumer Group International: 2, Route de Tours, Château-du-Loir, France 2007 Harman Kardon, Incorporated Part no

HK 970 Integreret forstærker BRUGSVEJLEDNING

HK 970 Integreret forstærker BRUGSVEJLEDNING HK 970 Integreret forstærker BRUGSVEJLEDNING Power for the Digital Revolution Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Tilslutninger 5 Funktionsbeskrivelser 6 Fjernbetjening 7 Daglig brug 7 Fejlsøgning 8 Tekniske

Læs mere

HK 675 Integreret forstærker BRUGSVEJLEDNING

HK 675 Integreret forstærker BRUGSVEJLEDNING HK 675 Integreret forstærker BRUGSVEJLEDNING HK 675 Power for the Digital Revolution Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Tilslutninger 5 Funktionsbeskrivelser 6 Fjernbetjening 7 Daglig brug 7 Fejlsøgning

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Quattro. Forforstærker. Brugervejledning. For modellerne. Quattro forforstærker 2 kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter

Quattro. Forforstærker. Brugervejledning. For modellerne. Quattro forforstærker 2 kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter Quattro Forforstærker Brugervejledning For modellerne Quattro forforstærker kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter - - Audion International Introduktion Tillykke med købet af din Audion Quattro

Læs mere

HKS 4 Surroundhøjttalere

HKS 4 Surroundhøjttalere HKS 4 Surroundhøjttalere BRUGSVEJLEDNING Power for the Digital Revolution Indhold 3 Introduktion 4 Højttalerplacering 5 Monteringsmuligheder 6 Højttalertilslutning 6 Tilslutning 6 Opsætning af Receiver/Processor

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Premier. Forforstærkere. Brugervejledning. For modellerne

Premier. Forforstærkere. Brugervejledning. For modellerne Premier Forforstærkere Brugervejledning For modellerne Phono Stage Head Amplifier Line Pre-Amplifier + fjernbetjent version Line / Phono Pre-Amplifier + fjernbetjent version Line / Phono Plus + fjernbetjent

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING CONTROL ONE CONTROL MONITOR LOUDSPEAKER DANSK

BRUGSVEJLEDNING CONTROL ONE CONTROL MONITOR LOUDSPEAKER DANSK BRUGSVEJLEDNING CONTROL MONITOR LOUDSPEAKER CONTROL ONE LÆS DETTE! Vigtige Sikkerhedsinformationer Generelt 1. Udpakning. Produktet undersøges nøje ved modtagelse. Hvis der konstateres transportskade,

Læs mere

Owner s Manual Dansk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman

Owner s Manual Dansk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman Owner s Manual Dansk Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman jbl on stage * III WM sikkerhedsanvisninger Læs følgende forholdsregler før brug:

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

HK 3470 Stereo Receiver BRUGSVEJLEDNING

HK 3470 Stereo Receiver BRUGSVEJLEDNING HK 3470 Stereo Receiver BRUGSVEJLEDNING MUTE T-MON RDS PTY CT RT TA AUTO TUNED ST MEMORY PRESET SLEEP VMAx Power for the Digital Revolution Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Vigtige informationer 5

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

HK 3480 Stereo Receiver BRUGSVEJLEDNING

HK 3480 Stereo Receiver BRUGSVEJLEDNING HK 3480 Stereo Receiver BRUGSVEJLEDNING HK 3480 SPEAKER 1 SPEAKER 2 VMAx MUTE AUTO TUNED STEREO RDS PTY CT RT TA MEMORY PRESET SLEEP PHONO FM VID 1 VID 2 AM VID 3 CD TAPE M. Power for the Digital Revolution

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Dansk brugsanvisning

Dansk brugsanvisning Dansk brugsanvisning designeren Ole Witthøft har udviklet det fysiske design, funktionaliteterne og den særlige lydkvalitet i SA geyser musiksystemet. Ole er derudover internationalt anerkendt for de prisbelønnede

Læs mere

KP4.6 Installations- & Brugsvejledning

KP4.6 Installations- & Brugsvejledning Hea KP4.6 Installations- & Brugsvejledning ding Place your message here. For maximum impact, use two or three sentences. 2 Tillykke Tillykke og tak fordi du valgte Jamo KP4.6 tastatur. Tastaturet åbner

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

JBL ON STAGE * 400P. HIGH-PERFORMANCE iphone OG ipod HØJTTALERDOCK. BRUGSVEJLEDNING Dansk... 59. iphone sælges separat. Dansk

JBL ON STAGE * 400P. HIGH-PERFORMANCE iphone OG ipod HØJTTALERDOCK. BRUGSVEJLEDNING Dansk... 59. iphone sælges separat. Dansk JBL ON STAGE * 400P HIGH-PERFORMANCE iphone OG ipod HØJTTALERDOCK iphone sælges separat. BRUGSVEJLEDNING Dansk... 59 Dansk VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS VENLIGST FØLGENDE FORHOLDSREGLER FØR BRUG: Læs

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TILLYKKE MED DERES NYE MIB. MIB en benyttes til afspilning af musik og video. Udstyret fremsendes til egen installation. Amuseic Danmark er leverandør af MIB en. Såfremt der opstår

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Silver Night. Forstærkere. Brugervejledning. For modellerne

Silver Night. Forstærkere. Brugervejledning. For modellerne Silver Night Forstærkere Brugervejledning For modellerne Stereo 300B - 7 Watt Mk1 & 2 Stereo Integrated 300B - 7 Watt Mk1 & 2 Stereo PX25 Mk2 8 Watt Stereo Integrated PX25-8 Watt Mk2 Parallel Single Ended

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Sterling. Forstærkere. Brugervejledning. For modellerne

Sterling. Forstærkere. Brugervejledning. For modellerne Sterling Forstærkere Brugervejledning For modellerne Stereo 12 Watt Mk 1 & 2 Stereo Plus 18 Watt Mk 1 & 2 Stereo Integrated 12 & 18 Watt Mk 1 & 2 Stereo Integrated Remote 12 & 18 Watt Mk 1 & 2 Parallel

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

jbl High Performance Højttalersystem til ipod Brugsvejledning

jbl High Performance Højttalersystem til ipod Brugsvejledning jbl radial High Performance Højttalersystem til ipod Brugsvejledning DANSK Vigtige Sikkerhedsinformationer Følgende råd og advarsler læses inden ibrugtagning: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Bilstereo Effektforstærker. Brugsvejledning. Dansk

Bilstereo Effektforstærker. Brugsvejledning. Dansk Bilstereo Effektforstærker Brugsvejledning TAK fordi du valgte en JBL Grand Touring effektforstærker. Brugsvejledningen og købsnota, som er dit garantibevis bør opbevares et sikkert sted til fremtidig

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

DANSK HOME THEATER IN-WALL SERIES. HTI6, HTI8, HTI55 og HTI6C BRUGSVEJLEDNING

DANSK HOME THEATER IN-WALL SERIES. HTI6, HTI8, HTI55 og HTI6C BRUGSVEJLEDNING HOME THEATER IN-WALL SERIES HTI6, HTI8, HTI55 og BRUGSVEJLEDNING TAK FORDI DU VALGTE JBL I mere end 50 år har JBL været førende på alle områder indenfor ind- og afspilning af musik og film, fra liveoptræden

Læs mere

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 FOR SIKKER OG BEDST VIRKEMÅDE -------------------- 2 BESKRIVELSE AF FUNKTIONER ----------------------

Læs mere

BeoLab 7 1. Vejledning

BeoLab 7 1. Vejledning BeoLab 7 1 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du tilslutte hele systemet til lysnettet. Højttalerbeskyttelse Højttaleren er udstyret med et

Læs mere

HD 970 Compact Disc Afspiller BRUGSVEJLEDNING

HD 970 Compact Disc Afspiller BRUGSVEJLEDNING HD 970 Compact Disc Afspiller BRUGSVEJLEDNING HD 970 Play Pause Stop SKip/Search Display Power for the Digital Revolution Indholdsfortegnelse 2 Symbolforklaring 3 Introduktion 4 Informationer 4 Udpakning

Læs mere

WOOF it JAM. Brugermanual

WOOF it JAM. Brugermanual WOOF it JAM Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit JAM højtaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højtaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for person- eller

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com Danish DM-60 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder der

Læs mere

BeoLab 2. Vejledning

BeoLab 2. Vejledning Beoab 2 Vejledning DOBY, DOBY DIGITA, PO OGIC er registrerede varemærker for Dolby aboratories icensing Corporation. FOSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes.

Læs mere

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER Åben batterirummet og læg to stk alkaliske LR6 batterier (str. AA) i rummet i overennsstemmelse med markeringerne + og - inde i rummet. Ilægning af nye batterier Batteri-indikatoren

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

475a,5350a, 1300a,1600a DANSK. reference series

475a,5350a, 1300a,1600a DANSK. reference series 475a,5350a, 1300a,1600a Brugsvejledning DANSK reference series INSTALLATION VALG AF MONTERINGSSTED STRØMTILSLUTNINGER TAK fordi du valgte en Infinity Reference effektforstærker. Brugsvejledningen og købsnota,

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING

TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING Tillykke med deres nye TV INSPEKTIONSANLÆG FOR KLOAKER OG ANDRE SKJULTE INSTALLATIONER. Følg venligst denne vejledning

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Venstre højtaler. Højre højtaler Højtalerkabel

Venstre højtaler. Højre højtaler Højtalerkabel Kort vejledning Version 1.0 august 2003 DANSK VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Uanset hvor dette symbol forekommer, advarer det om, at der forekommer uisoleret farlig spænding inde i kabinettet spænding der

Læs mere

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi Betjeningsvejledning Kære kunde, Tak fordi, du valgte at købe et produkt fra IRC. Det glæder os, at du har valgt et af vores produkter. Samtidig er vi sikre på, at

Læs mere

Bluetooth Soundbar. Brugermanual

Bluetooth Soundbar. Brugermanual Bluetooth Soundbar Brugermanual 2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 5 SPECIFIKATIONER... 6 OPSÆTNING... 6

Læs mere

JBL LS SERIES LS120P (230V) BRUGS- VEJLEDNING. Dansk

JBL LS SERIES LS120P (230V) BRUGS- VEJLEDNING. Dansk JBL LS SERIES LS120P (230V) BRUGS- VEJLEDNING Dansk LÆS DETTE! VIGTIGE SIKKERHEDSINFORMATIONER 1. Læs informationerne - Alt vedr. sikkerhed og betjening bør læses inden produktet tages i brug. 2. Gem informationerne

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

860w 1060w 1062w 1260w 1262w

860w 1060w 1062w 1260w 1262w DEUTSCH ENGLISH R E F E R E N C E 860w 1060w 1062w 1260w 1262w PORTUGUÊS DANSK SVENSK ITALIANO NEDERLANDS ESPAÑOL FRANÇAIS SUOMI Русский POLSKI R E F E R E N C E Tak fordi du valgte en Infinity Reference

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

BeoLab 4 PC. Vejledning

BeoLab 4 PC. Vejledning BeoLab 4 PC Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN FORSIGTIG! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

HD 980 Compact Disc Afspiller BRUGSVEJLEDNING DANSK

HD 980 Compact Disc Afspiller BRUGSVEJLEDNING DANSK HD 980 Compact Disc Afspiller BRUGSVEJLEDNING DANSK Indholdsfortegnelse 2 Symbolforklaring 3 Introduktion 4 Informationer 4 Udpakning 5 Funktioner på forsiden 6 Tilslutninger på bagsiden 7 Fjernbetjening

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Kontrolknapper. ActivSound 75. (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. (2) Strømindikator Lyser grønt når der er tændt.

Kontrolknapper. ActivSound 75. (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. (2) Strømindikator Lyser grønt når der er tændt. ActivSound 75 (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. () Strømindikator Lyser grønt når der er tændt. () Kontrol af mikrofonens lydstyrke [TEACHER 1 og ] Knappen bruges til at justere styrken

Læs mere

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5 Indhold Sikkerhed og service... 2 Driftssikkerhed... 2 Strømforsyning... 2 Opstillingssted... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk forenelighed... 3 Reparation... 3 Rengøring... 4 Genanvendelse...

Læs mere

Computer MusicMonitor

Computer MusicMonitor Computer MusicMonitor Brugervejledning Bedienungsanleitung Käyttöohje Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Si k k e r h e d Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til

Læs mere

WOOF it JAM S. Brugermanual

WOOF it JAM S. Brugermanual WOOF it JAM S Brugermanual Tak! Indhold Quick Start Guide Tak fordi du har valgt WOOFit JAM S højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højttaler i brug. Vi er

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Din brugermanual HARMAN KARDON HD 755

Din brugermanual HARMAN KARDON HD 755 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vejledning Mikrofonanlæg. Side 1 af 9

Vejledning Mikrofonanlæg. Side 1 af 9 Side 1 af 9 Her tændes for strømmen til mikrofon- og teleslyngeanlægget i salen Her tændes for strømmen til musikanlægget i salen 1. Start med at tænde for strømmen til anlægget. Tryk på afbryderen til

Læs mere

Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK

Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK DAB+/ FM/ CD/ Bluetooth Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner, skal du læse denne

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

BeoLab 7-6. Vejledning

BeoLab 7-6. Vejledning BeoLab 7-6 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

TRUST ENERGY PROTECTOR 500

TRUST ENERGY PROTECTOR 500 TRUST ENERGY PROTECTOR 500 Brugervejledning Version 1.0 1 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual Bluetooth Soundbase ENV-1340 Brugermanual 2 INDHOLD Introduktion... 4 Advarsler og forholdsregler... 4 Vigtige Sikkerhedsinstruktioner... 5 Specifikationer... 6 Indhold... 6 opsætning... 7 Introduktion...

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere