opstår i en ung alder og kan ende med at invalidere hesten eller nedsætte dens holdbarhed markant.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "opstår i en ung alder og kan ende med at invalidere hesten eller nedsætte dens holdbarhed markant."

Transkript

1 Mange føl er nu ved at blive et halvt år gamle og skal snart til at vænnes fra. Det er en belastende periode i føllenes liv, både psykisk og fysisk. De er nu helt afhængige af det foder, vi kan tilbyde dem. Foderets indflydelse på vækst og vækstproblemer Af dyrlæge Nanna Luthersson Korn- & Foderstofforretning Brogaarden Mange føl er nu ved at blive et halvt år gamle og skal snart til at vænnes fra. Det er en belastende periode i føllenes liv, både psykisk og fysisk. Dels skal de undvære trygheden hos deres mor, og dels skal de vænnes til et nyt foder. Mælkebaren er blevet lukket, og nu er de helt afhængige af det foder, vi kan tilbyde dem. Mange føl har heldigvis fået en god start på livet, hvor de er blevet tilbudt et godt følfoder, mens de har været på græs. Andre føl har måttet nøjes med mundfulde af deres mors foder, mens endnu andre slet ikke har fået andet end mælk og græs. Det er specielt de sidstnævnte føl, der har det svært her i overgangsfasen. De er i øjeblikket underforsynede med alle de vigtigste næringsstoffer, da hverken mælken eller græsset i de sidste par måneder har indeholdt tilstrækkelige mængder af de forskellige næringsstoffer. Deres tarmkanal er desuden slet ikke vænnet til andre fodermidler end mælk og græs. Det giver ofte anledning til fordøjelsesforstyrrelser, diarré og utrivelighed i de første vintermåneder. Utriveligheden er den synlige side af problemet, men det, der foregår under overfladen, er langt værre og kan få konsekvenser i resten af hestens levetid. Vækstproblemer Vækstproblemer dækker over en lang række lidelser hos føllet og unghesten. Ledmus og osteochondrose er kendt af de fleste, men lidelser som hævede vækstlinier (epifysitis), bukkehov og senestyltefod samt knoglecyster er alt sammen vækstbetingede lidelser. Disse problemer opstår i en ung alder og kan ende med at invalidere hesten eller nedsætte dens holdbarhed markant. Osteochondrose Osteochondrose er en fejlagtig udvikling af brusk og knogler i hestens led og ledflader. Udviklingen, hvor brusk omdannes til knoglevæv, bliver forsinket eller mangelfuld. Den ledbrusk, der normalt er glat og elastisk, kan ved osteochondrose blive misdannet sådan, at den bliver svag og ujævn på overfladen, klapper sammen, løsnes eller falder helt af. Det er disse processer, som er med til at danne ledmus (se figur 1). Ved en misdannet ledbrusk bliver bevægelsen af leddet dårligere, der produceres ofte forøgede mængder af ledvæske eller galle, og hesten bliver i fremskredne tilfælde halt i en ung alder. Knoglecyster er en anden form for osteochondrose, hvor bruskvævet ikke forkalker på normal vis. På denne måde dannes øer af brusk inde i knoglevævet og giver anledning til alvorlig halthed. Epifysitis Tilstanden beskrives også som hævede vækstlinier og skyldes en mangelfuld forkalkning af bruskpladerne i vækstlinien, sådan at bruskvævet ikke bliver erstattet af normalt knoglevæv. Knoglen bliver svag på det nævnte sted, og ved fysisk påvirkning opstår der nemt blødninger, mikrofrakturer (små mikroskopiske brud) og betændelsestilstande. Der skal meget lidt til at knoglen bliver overbelastet, således at vækstlinierne hæver synligt op og bliver ømme (se figur 2). Stramme sener Senestyltefod, bukkehov, ballerinasyndromet o.s.v. er alt sammen betegnelser over samme symptom. Det er ikke selve senen, der bliver for kort, men ved vækstproblemer og andre smertefulde tilstande reagerer føllet ved at aflaste et eller flere ben. Når føllet så efterfølgende ikke træder tilstrækkeligt på benet, er senerne hurtige til at tilpasse sig nye forhold og kan i løbet af få dage trække sig så meget sammen (og i sidste ende afkortes), at føllet får en unormal benstilling (se figur 3). I sådanne tilfælde kan en operation, med overskæring af støttebåndet til den dybe bøjesene, ofte være eneste udvej. Dette problem dukker ikke så sjældent op sidst på sommeren. Man bør derfor altid være opmærksom på, om føllet får de næringsstoffer, det har brug for, også mens det går på fold. Årsager til vækstproblemer Der har igennem årene eksisteret mange forskellige teorier om årsager til vækstproblemer hos føl og ungheste. Mange har haft den fejlagtige opfattelse, at det skyldtes for meget protein i foderet, når ungheste havde vækstproblemer. Reaktionen på det har ofte været at begrænse proteinmængden yderligere. Undersøgelser viser dog, at vækstproblemer sjældent skyldes for store proteinmængder. For lidt protein i foderet vil til gengæld forårsage en forværring af problemerne, da proteiner er byggesten for både brusk, knogler og muskelvæv. En anden teori, der dukkede op for nogle år siden, gik ud på, at vækstproblemer kunne forebygges ved at give hestene ekstra kobber i deres foder. Selv om kobber er en vigtig faktor for udvikling af gode og holdbare knogler, så har forskerne ikke kunnet sandsynliggøre, at overdosering med kobber kan fjerne eller reducere forekomsten af osteochondrose hos ungheste. De fleste er dog enige om, at vækstproblemer skyldes mange faktorer, hvor de vigtigste er arv, motion og ernæring. Osteochondrose har ikke kunnet avles væk Der er ingen tvivl om, at osteochondrose i høj grad er arveligt, men på trods af intensivt avlsarbejde igennem de sidste mange år har vi ikke kunnet reducere forekomsten af heste med ledforandringer eller ledmus. Og det er oven i købet til trods for, at heste er blevet fravalgt til 36 Ridehesten-Hippologiskh

2 avl på grundlag af osteochondrose. Det samme gør sig paradoksalt nok gældende hos schæferhunde, hvor mange års avlsarbejde ikke har kunnet reducere forekomsten af hofteledsdysplasi, som også er en form for osteochondrose. Jeg vil ikke komme nærmere ind på, hvorvidt udvælgelsen til avl skal foregå på en anden måde, men der kræves yderligere undersøgelser på området, før vi kan gøre vores avlsarbejde mere målrettet. Motion styrker knogler og led Flere forsøg har påvist betydningen af regelmæssig motion for udviklingen af sunde led og holdbare knogler. Ungheste, der får adgang til regelmæssig motion, har generelt en nedsat risiko for osteochondrose i forhold til ungheste, der står meget stille. Hesteejere kan på den måde være med til at forebygge osteochondrose ved at tilbyde deres føl og ungheste nogle gode opvækstbetingelser. Ungheste skal have mulighed for at gå på fold flere timer daglig, og gerne hvor de kan komme til at lege og løbe rundt med andre jævnaldrende kammerater. Figur 1 viser røntgenbillede af et kodeled. Det er en unghest med osteochondrose i kodeleddet på det ene bagben. Der ses to ledmus; den ene fortil i kodeleddet (til venstre på billedet) og den anden lige under kodesenebenene, på bagsiden af kodeleddet (til højre på billedet). Ikke alle ledmus giver anledning til galle eller halthedsproblemer. Figur 2 viser et røntgenbillede af et forknæled fra et føl på 7 måneder. Vækstlinien ovenover forknæleddet er meget åben, som det ses ved punkt 1. Ved punkt 2 ses store åbne områder hvor knoglen ikke er forkalket, som følge af mikrofrakturer og blødninger i vækstlinien. Føllet havde en meget øm og stikkende gang, var hævet omkring leddet og meget øm ved tryk på vækstlinien. Tilstanden skyldtes, at den havde gået på fold hele sommeren uden at få andet end græs og mælk, og så lidt havre den sidste måned. Ernæring Ernæringen er utvivlsomt den enkeltfaktor, som hesteejeren bedst og nemmest kan ændre og derved forebygge vækstproblemer hos sine føl og ungheste. Foderets sammensætning og mængde påvirker både væksthastigheden og vækstkvaliteten og har i flere sammenhænge været eneste årsag til vækstproblemer hos de føl, jeg har haft i behandling. I hestens første leveår vokser den utrolig meget. Som gennemsnit har den opnået halvdelen af sin voksenvægt ved 12 måneders alderen, og 90% af voksenvægten ved 2 års alderen. Føllet vokser i de første 3-4 levemåneder med over 1 kg om dagen, 400 g/dag ved 12 måneders alderen og omkring g/dag, når den er 24 måneder. Det stiller store krav til tilførslen af næringsstoffer i hestens første levemåneder. De næringsstoffer, der har størst betydning for heste i vækst, er foderets energiindhold, proteinindholdet, foderets indhold af calcium og fosfor samt spormineralerne kobber og zink. Desuden er man i de senere år blevet opmærksom på foderets syre-base balance, som er en vigtig faktor for hestens udnyttelse og regulering af sine calciumog fosfordepoter. Foderets energiindhold Vækst er en energikrævende proces, og med foderets energiindhold er man delvist i stand til at styre væksthastigheden. Vi ønsker en optimal men ikke en maksimal vækst hos føl og ungheste. Vi ønsker, at føllet skal vokse jævnt uden de store ryk og samtidig bibeholde en normal foderstand, hvor føllet hverken er for tykt eller for tyndt. Hvis foderet indeholder for lidt energi, vil vi kunne se det ved, at føllet taber sig og ikke trives som det skal; men hvis foderet indeholder for megen energi, forøges væksthastigheden. Ved en energirig fodring kommer føllet til at Foderets syre-base indhold Summen af foderets positivt ladede partikler minus summen af de negativt ladede partikler betegnes DCAB (Dietary Cation Anion Balance) og beregnes ud fra formlen: (Na+ + K+ ) - (Cl -) Ved en lav DCAB værdi falder blodets og urinens ph (syregrad), og udskillelsen af kalk og fosfor gennem urinen stiger. Det betyder, at selv om foderet indeholder tilstrækkeligt med kalk og fosfor, så udskilles det i forøgede mængder gennem urinen, og hesten kan af den grund risikere vækstproblemer Syredannende foder har en DCAB på under 250 meq/kg. Havre har f.eks. en DCAB på 80 meq/kg Basisk foder har en DCAB på over 300 meq/kg. Grovfoder som hø og wrap har en DCAB på lige over 300 meq/kg, og lucerne ligger helt oppe på 600 meq/kg Unghestes foder bør have en DCAB værdi på et neutralt niveau, d.v.s. mellem meq/kg Denne viden har været udnyttet i lang tid af landets kvægavlere, idet de har kunnet forebygge mælkefeber (kalkmangel) hos køer ved at kende foderets samlede DCAB værdi Ridehesten-Hippologisk h Cudderford 2001 mangle proteiner og mineraler, og knoglevævet bliver svagt, hvis ikke de andre næringsstoffer forøges tilsvarende. Det er netop den typiske situation midt på sommeren, hvor føllet går sammen med sin mor på en god græsmark. Mælken og græsset indeholder tilsammen mere end rigeligt til at dække føllets energibehov, og føllet vokser med stor hastighed. Hverken græsset eller mælken indeholder dog tilstrækkelige mængder mineraler til at forsyne det hurtigtvoksende føl, som derfor underforsynes med de vigtigste næringsstoffer. Føllet kan på denne måde nemt udvikle en epifysitis, hvor vækstlinierne hæver op og bliver ømme. Det opdages desværre ikke altid med det samme, og efter nogle dage eller uger står føllet pludseligt meget stejlt og er i fuld gang med at udvikle bukkehove på sine forben. En lignende situation kan opstå, når unghestene tages ind fra fold om efteråret. De ser tynde ud og ejeren ser gerne at de skal tage på. De får godt med havre sammen med deres tilskudsfoder, og i løbet af den første måned på stald udvikler de pludselig en stejl benstilling. Stivelsen i foderet påvirker hormonbalancen Blodsukkerindholdet stiger meget hurtigt når føl og ungheste får store mængder stivelse (havre, byg) i deres foder. Det høje blodsukkerindhold bevirker, at insulinproduktionen stiger, og det medfører en forøget produktion af væksthormoner. Det er væksthormoner, der stimulerer celledelingen i vækstlinier og ledfladers brusklag. Hvis ikke bruskcellerne er i stand til at modnes og forkalkes på normal vis, dannes de typiske osteochondrose-forandringer samt hævede vækstlinier. Derfor er stivelsesholdige fodermidler ikke de mest velegnede til føl og ungheste, og det forklarer også, hvorfor man skal undgå store måltider til ungdyr. Mindre måltider bevirker en mindre blodsuk- 37

3 kerstigning og derved en mere afdæmpet hormonel påvirkning af knoglernes vækstzoner. Foderets proteinindhold Proteiner er kroppens byggestene, og de er vigtige for dannelsen af såvel muskler som knogler. Proteinerne er igen sammensat af forskellige aminosyrer. Mange af disse aminosyrer kan hesten ikke selv producere, og derfor afhængig af, at den tilføres tilstrækkelige mængder igennem foderet. Det er de såkaldte essentielle aminosyrer, hvor lysin er en af dem. Lysinindholdet bliver ofte brugt til at vurdere foderets proteinkvalitet, og ved mangel på lysin i den samlede fodermængde, vil hesten ikke være i stand til at udnytte foderet optimalt. Tidligere troede man, at vækstproblemer og osteochondrose skyldtes en for høj proteintilførsel, og reaktionen på begyndende symptomer var naturligt nok at begrænse foderets proteinindhold. Det eneste, man opnåede, var, at problemerne forværredes yderligere. Igennem generationer har vi avlet os frem til store og hurtigtvoksende heste, og derfor kan man ikke bremse væksten ved at begrænse næringstilførslen. Ved en reduceret proteintildeling mangler hesten næringsstoffer til en normal knogleudvikling og resultatet bliver svage knogler. Havre og byg er ikke gode proteinkilder, og derfor vil en traditionel fodring med hø og havre og en mineralblanding ikke forsyne ungdyr med tilstrækkelige mængder protein og slet ikke med tilstrækkelige mængder essentielle aminosyrer. Foderets mineralindhold Hesten har brug for en lang række vitaminer og mineraler for at danne sunde og holdbare knogler. I løbet af det første år har knoglerne opnået 80% af deres mineralindhold, og knoglerne er først færdigudviklede, når hesten er 4-6 år gammel. I løbet af denne periode er hesten afhængig af at få tilført tilstrækkelige mængder Foder til føl og ungheste hvilke krav skal vi stille? Figur 3 viser billedet af et føl på 3 måneder med et veludviklet ballerinasyndrom (senestyltefod) på begge forben. Den bagerste del af hoven kan ikke nå underlaget, da bøjesenerne er blevet for korte. Tilstanden skyldes, at føllet er vokset hurtigt på mælk og græs uden at få tilstrækkeligt med mineraler. Vækstlinierne bliver svage og ømme, føllet bliver ømbenet på begge sine forben, og for at aflaste dem træder den ikke igennem. I løbet af meget kort tid afkortes bøjesenerne, og hvis ikke man griber ind med korrekt fodring, beskæring og evt. smertestillende medicin, kan føllet udvikle en permanent bukkehov. af mineraler, sådan at knoglevævet kan opnå sin fulde styrke. I knoglerne indgår der en bred vifte af forskellige mineraler, men når vi snakker om vækst og foder til unge heste, så bruges calcium og fosfor samt kobber og zink som et mål for, om foderet er dækkende. Foderet skal indeholde tilstrækkelige mængder af disse mineraler; mineralerne skal være afstemt i forhold til hinanden, og mineralerne skal være tilgængelige og kunne udnyttes af hesten. Kalk, fosfor og magnesium udgør en stor del af knoglernes mineralindhold, og mangel på det vil direkte medføre vækstproblemer som hævede vækstlinier og skæve knogler. En ubalanceret tilførsel kan give de samme problemer og kalk:fosfor-forholdet bør ligge på 2:1 til unge dyr i vækst. Både zink og kobber indgår i en lang række enzymer, der er nødvendige for produktionen af proteiner og bindevæv og indgår i modningen og mineraliseringen af bruskceller. Mangel på disse mineraler vil ikke nedsætte væksthastigheden, men strukturerne bliver svage og forekomsten af bl.a. osteochondrose stiger betydeligt. Forholdet mellem zink og kobber (Zn:Cu) er også bestemmende for udnyttelsesgraden af mineralerne og bør ligge på 3:1. Selv om mangel på både kobber og zink medfører vækstproblemer, så har forskerne ikke kunne påvise, at en overforsyning af disse mineraler kan reducere forekomsten af osteochondrose. Konklusionen er derfor, Indholdet af stivelse i den samlede foderration skal være lavt Energiindholdet må ikke blive for højt Foderets proteinindhold skal være dækkende og af tilstrækkelig høj kvalitet d.v.s. et højt indhold af de essentielle aminosyrer som f.eks. lysin Foderets kalk- og fosforindhold skal være dækkende, og deres indbyrdes forhold (Ca:P) skal være på 2:1 Foderets indhold af forskellige spormineraler skal være dækkende, specielt hvad angår zink (Zn) og kobber (Cu). Forholdet mellem zink og kobber (Zn:Cu) er også afgørende for udnyttelsesgraden og bør være på 3:1 Råvarerne i foderblandinger til ungheste skal være af en høj kvalitet samtidig med at foderet skal være let fordøjeligt Stråfoder til ungheste skal være af en god kvalitet, og det skal have et højt indhold af fordøjelige fibre (godt hø, god tør wrap og lucerne) På denne måde udvikles en sund og stabil tarmflora Giv små men hyppige måltider minimum 3 måltider dagligt Ungheste i løsdriftssystemer bør bindes op, så alle kan nå at spise deres foder Hold øje med unghestens vækst! Ved stor væksthastighed skal fodermængden reguleres op, og det modsatte hvis hesten begynder at tage på (fedt) at ungheste i vækst ikke må mangle kobber eller zink, men at en overforsyning ikke vil gavne yderligere. Foderets syre-base balance Ny viden om vækstproblemer peger på betydningen af foderets indhold af positivt og negativt ladede partikler. Disse partikler kan påvirke blodets og derved urinens syregrad (ph) og har på den måde en regulerende funktion på hestens udnyttelse af foderets kalk og fosforindhold. Foderets natrium- og kaliumioner er positivt ladede mens chloridionerne er negativt ladede. Summen af de positivt ladede partikler minus summen af de negativt ladede partikler betegnes for DCAB (Dietary Cation Anion Balance). Neutralt foder har et DCAB på meq/kg (milli equivalent per kilo) og vil hverken påvirke blodet i sur eller basisk retning. Syredannende foder har et DCAB på under 250 meq/kg og bevirker at blodet bliver surt (ph falder). Når blodets ph falder, forårsager det også et fald i urinens ph, og udskillelsen af kalk og fosfor gennem urinen stiger. Det betyder, at selv om foderet indeholder tilstrækkeligt med kalk og fosfor så udskilles det i forøgede mængder gennem urinen, og hesten kan af den grund risikere at ende i vækstproblemer. Korn og kornprodukter er syredannende, hvor havre f.eks. har et DCAB på under 80 meq/kg. Grovfoder som græs og hø har et DCAB på over 300 meq/kg og er derved et basisk foder, mens lucerne har en DCAB på over 600 meq/kg og derfor er endnu mere basisk reagerende. I den samlede foderration til ungheste ønsker man en neutral DCAB værdi på meq/kg, og i den sammenhæng er det af stor betydning, at foderets indhold af havre og andre kornprodukter holdes nede. Nogle af de gode foderblandinger til ungheste er afbalancerede og har et DCAB på meq/kg. Det kan være et væsentligt argument for at bruge gode fuldfoderblandinger til føl og ungheste frem for at bruge store mængder havre sammen med almindeligt tilskudsfoder, som ellers 38 Ridehesten-Hippologiskh

4 anvendes til voksne heste. Brug ikke voksenfoder til føl Et føl ved fravænning kan have et lige så stort næringsbehov som en udvokset hest, men det er kun i stand til at spise relativt små mængder. Derfor synes det også indlysende, at føl og ungheste ikke kan fodres med samme foder som udvoksede heste. Foderet skal være mere koncentreret m.h.t. proteiner, vitaminer og mineraler, og samtidig lettere fordøjeligt. Et eksempel kunne være et 4-5 måneder gammelt føl, der endnu ikke er vænnet fra. Det får stadig mælk, spiser græs efter ædelyst, og så får det desuden 1 kg havre. Dette føl vil få dækket sit energibehov, og det vil derfor vokse planmæssigt uden at tabe sig, hvis græsmarken ellers er af en rimelig kvalitet. Føllet vil dog være meget udsat for vækstproblemer, idet det kun får dækket omkring 70% af sit proteinbehov, Figur 5 viser en foderplan til et føl på 6 måneder på 275 kg og med en daglig tilvækst på 800 g/dag. Dette føl havde tydelige vækstproblemer med hævede og ømme led. Føllet blev beskåret og fik reguleret sit foder. Mængden af græs blev begrænset ved at hoppen og føllet kom på stald om natten. Fodringen bestod af 4 kg hø (af en god kvalitet), 600 g snittet lucerne og 1 kg Sure Grow. Sure Grow er en tilskudsblanding til hopper og føl på græs. Føllets foder havde på denne måde et lavt energiindhold (DE), og et tilstrækkeligt niveau af proteiner (CP), kalk (Ca), fosfor (P), kobber (Cu) og zink (Zn). 70% af calciumbehovet, 72% af fosforbehovet, 30% af zinkbehovet og 24% af sit kobberbehov. Der vil være store mangler i føllets næringstilførsel, og det forøger risikoen for vækstproblemer. Føl har desuden ikke udviklet en velfungerende tarmflora, før det er omkring 9-10 måneder. Det stiller krav til kvaliteten af det stråfoder, man fodrer med. Mange tarmproblemer hos fravænnede føl og plage skyldes, at stråfoderet er af en dårlig kvalitet, og hesten får derfor ikke udviklet en stabil bakteriepopulation i sin stortarm. I figur 4 ses et aktuelt eksempel på fodring af en 1 1/2 års plag, dels med traditionelle fodermidler og dels med en fuldfoderblanding til en hest i netop dens aldersgruppe. Fodring af føl med vækstproblemer Når skaden er sket og føllet eller plagen står på tåspidserne eller med ømme og hævede led, kan man ikke nøjes med at forebygge. Det er i de fleste tilfælde behandlingskrævende. Mange af de ledmus, der opdages tilfældigt ved en købseller en forsikringsundersøgelse, får aldrig betydning for hestens atletiske funktion og giver derfor ikke anledning til de store bekymringer. De ledmus, der forårsager galler eller evt. haltheder i en tidlig alder, bør derimod opereres væk for ikke at forårsage et yderligere slid af det pågældende led. Hævede, ømme vækstlinier og stramme sener kræver en øjeblikkelig indgriben, så snart problemet opdages. Hovene skal beskæres og hvis senerne er meget stramme, kan en operation blive nødvendig. Det vigtigste er dog at få fjernet årsagen! Foderet skal reguleres, og hesten skal dækkes ind med de nødvendige næringsstoffer. Foderets energiindhold må ikke overskride hestens behov og bør i nogle tilfælde begrænses i en kortere periode. Det er desuden Ridehesten-Hippologisk h 39

5 Figur 4 viser to forskellige foderplaner til en 1 1/2 års varmblodsplag på 420 kg med en daglig tilvækst på 300 g/dag. I Foderplan A fodres plagen med 5 kg wrap af middel kvalitet, 4 kg af en blanding af byg og havre i forholdet 1:3 og 600 g Raket (tilskudsfoder). Denne plag havde en pæn foderstand, idet den var dækket ind med tilstrækkelige mængder energi (DE) og protein (CP). Foderplanen indeholdt alt for store mængder stivelse. Plagen manglede lysin (Lys), kalk (Ca), magnesium (Mg), kobber (Cu), og alle vitaminer (A, D, E). Forholdet mellem kalk og fosfor var nede på 1:1 (det bør være på 2:1) og forholdet mellem zink og kobber var på 7:1 (det bør være 3:1). Denne plag havde tydelige vækstproblemer, og endte med at få varige skader. I foderplan B ses en optimal foderplan til en plag i samme udviklingsfase. Den får 5 kg hø af en god kvalitet, 1 kg snittet lucerne, 2 kg Phase 2 (fuldfoderblanding til ungheste fra 1-3 år) og 1/2 teske salt til at dække behovet for natrium og chlorid. Denne foderplan holder energiniveauet nede, stivelsesindholdet er lavt og plagen er fuldt dækket ind m.h.t. alle næringsstoffer. meget vigtigt, at hestens proteinbehov og mineralbehov bliver dækket ind. I alvorlige tilfælde kan det være nødvendigt at begrænse bevægelsesfriheden og eventuelt behandle med smertestillende medicin, indtil ømheden er væk, og knoglerne har genvundet deres styrke. I figur 5 ses et eksempel på, hvordan man kan fodre et 6 måneders føl, som har gået på fold og udviklet svære vækstproblemer. Forebyggelse kan betale sig Ved alle vækstproblemer er der en risiko for vedvarende skader, der kommer til at påvirke hesten resten af livet. Forkerte benstillinger, nedsat styrke af knoglevævet, stramme sener og ujævne ledflader giver alt sammen en forøget risiko for skader i en ung alder samt slitageproblemer og gigt. Avlsarbejdet skulle gerne resultere i gode og holdbare rideheste, men mange heste får aldrig muligheden for at vise, hvilken kapacitet de har, og dermed kan mange generationers avlsarbejde gå tabt på grund af dårlig fodring. Når vi snakker om vækstproblemer og specielt osteochondrose, er der mange uafklarede spørgsmål hvad angår årsagssammenhænge, men én ting er helt sikker: vækstproblemer kan i høj grad forebygges ved korrekt og velafbalanceret fodring. Det gælder helt fra de drægtige hopper og indtil unghestene er udvoksede i 4-5 års alderen. En velafbalanceret og korrekt fodring vil aldrig kunne gøres lige så billig som traditionel fodring med store mængder havre, men fodring af avlsdyr skal efter min mening betragtes som en investering i fremtiden. Denne investering vil kunne betale sig på længere sigt ved at ungdyrene vokser op og bliver til sunde og holdbare rideheste. I næste artikel kommer jeg ind på fodring af gamle heste. Når temperaturen falder, og det bliver mørkt, begynder mange af vores gamle heste at skrante. Gamle heste er dårligere til at udnytte deres foder, og det stiller større krav til de fodermidler, vi vælger at anvende til dem. Der kan desuden nemt støde andre helbredsmæssige problemer til. Mange af disse problemer kan forebygges ved at opdage dem i tide og sætte ind med en mere målrettet fodring. Referencer Curtis (1999), Farriery - Foal to Racehorse, R&W Publications (Newmarket) Ltd. Pagan (1998), Advances in Equine Nutrition, Kentucky Equine Research, Inc. Cuddeford (2001) Nutrition of the weanling. BEVA Congress 2001, 12th 15th September, Harrogate, England h Næringsbehov hos føl og ungheste ifølge KER normer Energi Råprotein Lysin Calsium Fosfor Kobber Zink (DE) MJ/dag (CP) g/dag (lys) g/dag (CA) g/dag (P) g/dag (CU) mg/dag (Zn) mg/dag Føl 6 mdr. Vægt: 280 kg. Tilvækst: 0,75 kg/dag Plag 12 mdr. Vægt: 380 kg. Tilvækst: 0,4 kg/dag Plag 18 mdr. Vægt: 430 kg. Tilvækst: 0.3 kg/dag Plag 24 mdr. Vægt: 480 kg. Tilvækst: 0,2 kg/dag Som det ses i tabellen, er der ikke den store forskel i ungehestes næringsbehov. Grunden til, at føl bør få et andet foder de første måneder efter fravænning, er, at de ikke er i stand til at spise lige så store mængder foder som ældre plage. Det stiller derfor store krav til foderets indhold af vitaminer og mineraler samt til fordøjeligheden af de forskellige næringsstoffer (Kentucky Equine Research, 2000) 40 Ridehesten-Hippologiskh

BROGAARDEN LANCERER BROGAARDEN OPTIMAL MELLEM BROGAARDEN OG DODSON & HORRELL

BROGAARDEN LANCERER BROGAARDEN OPTIMAL MELLEM BROGAARDEN OG DODSON & HORRELL BROGAARDEN LANCERER BROGAARDEN OPTIMAL MELLEM BROGAARDEN OG DODSON & HORRELL BROGAARDEN OPTIMAL er resultatet af mange års ernæringsforskning og erfaring med hestefoder. Med serien ønsker vi, sammen med

Læs mere

S O U T H - W E S T C O M P L E T O H I G H V I T HORSE MÜSLI MIX MEGET VELSMAGENDE MÜSLI FODER MIX TIL ALLE TYPER HESTE 25 KG

S O U T H - W E S T C O M P L E T O H I G H V I T HORSE MÜSLI MIX MEGET VELSMAGENDE MÜSLI FODER MIX TIL ALLE TYPER HESTE 25 KG S O U T H - W E S T C O M P L E T O H I G H V I T HORSE MÜSLI MIX MEGET VELSMAGENDE MÜSLI FODER MIX TIL ALLE TYPER HESTE 25 KG BESKRIVELSE: Afbalanceret all-round foder i müsliform, uden tilsætning af

Læs mere

Junior og Senior spørgsmål

Junior og Senior spørgsmål Junior og Senior spørgsmål Sektion 2 Fodring 1) Protein i fodring tilfører hesten A) Energi til at arbejde B) Calcium for udvikling af hestens knogler C) Aminosyrer som styrker opbygning af nyt væv D)

Læs mere

AV LARSEN HORSELUX FORHANDLER Ø. THORUPVEJ 12, 9330 DRONNINGLUND TLF.

AV LARSEN HORSELUX FORHANDLER Ø. THORUPVEJ 12, 9330 DRONNINGLUND TLF. Brochure: Horselux Tilskudsfoder Tilskudsprodukter HorseLux B-vit Koncentreret B-vitamintilskud til heste med hele B-vitaminpaletten, MSM og ølgær. Til afhjælpning af B-vitaminmangel, f.eks. ved ældning/pelssætning,

Læs mere

HorseLux hestefoder - høj kvalitet til en fornuftig pris!

HorseLux hestefoder - høj kvalitet til en fornuftig pris! HorseLux hestefoder - høj kvalitet til en fornuftig pris! Udvikles og produceres i et samarbejde mellem Miljøfoder og Vestjyllands Andel. Findes i flere varianter, som tilgodeser de forskellige behov heste

Læs mere

KUN DET BEDSTE TIL DIN ISLÆNDER

KUN DET BEDSTE TIL DIN ISLÆNDER KUN DET BEDSTE TIL DIN ISLÆNDER s Året re d n islæ ed nyh ICELAND 15 KG, BIG BAG Bestseller fuldfoderblanding. Særlig udviklet til at dække den islandske hests behov Iceland er et fuldfoder udviklet specielt

Læs mere

HorseLux hestefoder - høj kvalitet til en fornuftig pris!

HorseLux hestefoder - høj kvalitet til en fornuftig pris! HorseLux hestefoder - høj kvalitet til en fornuftig pris! Særlige råvarer i HorseLux Udvikles og produceres i et samarbejde mellem Miljøfoder og Vestjyllands Andel. Findes i flere varianter, som tilgodeser

Læs mere

Sygdomme og foder Er der en sammenhæng?

Sygdomme og foder Er der en sammenhæng? Sygdomme og foder Er der en sammenhæng? Nanna Luthersson, dyrlæge Mavesår Diarré Nyreslag Forstoppelse Spiserørsforstoppelse Vækstproblemer Adfærdsproblemer Forfangenhed 1 Mavesår hos heste Hvad er mavesår?

Læs mere

Hestefoder. Viden Kvalitet Troværdighed

Hestefoder. Viden Kvalitet Troværdighed Hestefoder Viden Kvalitet Troværdighed MM Hestefoder Hvorfor vælge hestefoder fra Mollerup Mølle? Vores hestefoder er sammensat med henblik på at dække hestens behov i flest mulige situationer, så man

Læs mere

Sommer - hvad nu? Det bedste fra naturen

Sommer - hvad nu? Det bedste fra naturen Sommer - hvad nu? Det bedste fra naturen Sommerperioden er tidspunktet, hvor hesten fylder kropsdepoterne op, som den så tærer på i løbet af vinteren. Det forudsætter en arealmæssig stor sommerfold med

Læs mere

Betfor en rigtig klassiker!

Betfor en rigtig klassiker! Spørgsmål & svar Betfor en rigtig klassiker! Jo mere du ved om fodring, desto flere muligheder har du for, at tage hånd om din hest på bedste måde. Men det er bestemt ikke så enkelt endda, for der er

Læs mere

Hvad er en nøjsom hest? Størrelsen ikke afgørende

Hvad er en nøjsom hest? Størrelsen ikke afgørende Hvorfor er den islandske hest anderledes? Del I Del II Pause Program Generel fodring af heste og forebyggelse af sygdomme Fodring af islandske heste Hvorfor er islænderen anderledes? Nanna Luthersson,

Læs mere

Spørgsmål & svar. Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu

Spørgsmål & svar. Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu Spørgsmål & svar 2011 Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu Betfor en rigtig klassiker! Jo mere du ved om fodring, desto flere muligheder har du for, at tage hånd om din hest på bedste

Læs mere

Desuden bliver hesten forsynet

Desuden bliver hesten forsynet Mere velvære I heste bliver foderet fordøjet i enten den forreste del af tarmsystemet (mave og tyndtarm), hvilket går stærkt, eller i den bagerste del (blind- og tyktarm), som er et stort gæringskammer

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Vi tilbyder gratis foderrådgivning til alle HorseLux kunder. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte:

Vi tilbyder gratis foderrådgivning til alle HorseLux kunder. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte: HorseLux hestefoder udvikles og sammensættes af Miljøfoder og produceres af Vestjyllands Andel. Vores målsætning for HorseLux hestefoder er, at tilbyde et foder i højeste kvalitet til en fornuftig pris.

Læs mere

Mere vitalitet. Det bedste fra naturen

Mere vitalitet. Det bedste fra naturen Mere vitalitet Det bedste fra naturen Heste med en sund fordøjelse og et stærkt immunforsvar har sjældent helbredsmæssige problemer. Heste i naturen æder ofte op mod 60 forskellige planter om dagen, og

Læs mere

Hestens Mave-Tarmkanal Tyggefunktion - spytproduktion

Hestens Mave-Tarmkanal Tyggefunktion - spytproduktion Den optimale fodring af konkurrencehesten Aftenens program Nanna Luthersson, dyrlæge Hestedoktoren I/S Hestens fordøjelse Foderets negative indflydelse Principper i foderplaner Pause Energistofskifte /

Læs mere

Når hestens fodring er en tillidssag...

Når hestens fodring er en tillidssag... Når hestens fodring er en tillidssag... Hestefodersortiment Det bedste til heste fra Forord A/S TJØRNEHØJ MØLLE En målsætning om at være førende med hensyn til kvalitet og udvikling af hestefoder A/S Tjørnehøj

Læs mere

Sundt og ernæringsmæssigt korrekt foder Høj kvalitet. Hund Hvalp Kat Killing ERNÆRINGSRIGTIGT FODER I TOPKVALITET TIL HUNDE OG KATTE

Sundt og ernæringsmæssigt korrekt foder Høj kvalitet. Hund Hvalp Kat Killing ERNÆRINGSRIGTIGT FODER I TOPKVALITET TIL HUNDE OG KATTE Sundt og ernæringsmæssigt korrekt foder Høj kvalitet Hund Hvalp Kat Killing SKYTTENS DÆKKER ALLE NÆRINGSBEHOV FOR HUND OG KAT SKYTTENS produkter til hunde og katte er produceret af let fordøjelige råvarer

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

hele benet og op ad piben. Tilstanden

hele benet og op ad piben. Tilstanden Muk Muk er en betændelsestilstand i huden som ofte starter i kodebøjningen. Det starter med en hudfortykkelse, som videreudvikler sig til sår og skorpedannelse med mere eller mindre udvikling af betændelse

Læs mere

Heste, som træner meget eller ofte bliver introduceret for nye heste i stalden, har brug for et stærkt immunforsvar.

Heste, som træner meget eller ofte bliver introduceret for nye heste i stalden, har brug for et stærkt immunforsvar. Vinter - hvad nu? Heste, som træner meget eller ofte bliver introduceret for nye heste i stalden, har brug for et stærkt immunforsvar. Det styrkes blandt andet gennem fodringen og særligt med grovfoder,

Læs mere

Betfor Ikke kun nyttigt

Betfor Ikke kun nyttigt Betfor Ikke kun nyttigt Videnskabelige undersøgelser bekræfter erfaringer igennem 50 år. De gode egenskaber ved roefibre har vakt forskernes nysgerrighed. Hvad er det for mekanismer og egenskaber, som

Læs mere

Den optimale fodring af militaryhesten. Den gode præstation. Hvad er hesten for et dyr? Moderne heste under unaturlige forhold

Den optimale fodring af militaryhesten. Den gode præstation. Hvad er hesten for et dyr? Moderne heste under unaturlige forhold Den optimale fodring af militaryhesten Nanna Luthersson, dyrlæge Hestedoktoren I/S Den gode præstation Korrekt træning Optimal Protein styrke korrekt mængde og høj kvalitet Tilstrækkeligt Hurtighed med

Læs mere

Føl Den bedste start på livet

Føl Den bedste start på livet Føl Den bedste start på livet Foråret er på vej, og med det kommer alle de føl vi har ventet på siden sidste sommer Af dyrlæge Nanna Luthersson Korn- & Foderstofforretning Brogaarden nl@brogaarden-foder.dk

Læs mere

»Det naturlige danske valg«gmo-fri. Produktinformation

»Det naturlige danske valg«gmo-fri. Produktinformation »Det naturlige danske valg«gmo-fri Produktinformation Dansk produktion af hestefoder og grovvarer Hos Dangro Nordic fastholder vi en lang tradition med produktion og salg af foder til heste. Dangro Nordic

Læs mere

Når årstiden skifter til efterårets fugtige vejr, er heste mere sårbare for infektioner fordi immunforsvaret belastes.

Når årstiden skifter til efterårets fugtige vejr, er heste mere sårbare for infektioner fordi immunforsvaret belastes. Efterår - hvad nu? Når årstiden skifter til efterårets fugtige vejr, er heste mere sårbare for infektioner fordi immunforsvaret belastes. Reduceret græsvækst resulterer i nedbidte marker og heste risikerer

Læs mere

SALVIMIN Vitamin- og mineraltilskud

SALVIMIN Vitamin- og mineraltilskud SALVIMIN Vitamin- og mineraltilskud Vitamin- og mineraltilskud SALVIMIN GRÅ 15 kg Salvimin Grå er en granuleret vitamin- og mineralblanding, som kan gives i krybben sammen med andet foder. Salvimin Grå

Læs mere

Hercules Hestefoder Danskproduceret kvalitetsfoder - sæson 2013

Hercules Hestefoder Danskproduceret kvalitetsfoder - sæson 2013 Hercules Hestefoder Danskproduceret kvalitetsfoder - sæson 2013 Hercules Hestefoderserie Danish Agro er en af Danmarks største grovvarevirksomheder. Vi har mange års erfaring med at udvikle, producere

Læs mere

KVÆGMINERALER 2014-2015

KVÆGMINERALER 2014-2015 KVÆGMINERALER 2014-2015 Kvægmineraler Vilomix tilbyder et komplet mineralsortiment af høj kvalitet: VILOMIN SPECIAL Specialløsning. Tilpasset de aktuelle fodermidler på bedriften og dyrenes behov. NOVAMIN

Læs mere

hestens naturlige måltid

hestens naturlige måltid hestens naturlige måltid Der har gennem de seneste år været et positivt øget fokus på korrekt fodring af heste og der findes en stigende interesse fra rideskoler, opdrættere, konkurrenceryttere, væddeløbssporten

Læs mere

Fodring af konkurrenceheste

Fodring af konkurrenceheste Fodring af konkurrenceheste Nanna Luthersson Hestedoktoren I/S Program 1. Hestens fordøjelse Hestens tarmkanal Udnyttelse af foder egnet og uegnet foder Forebyggelse af kolik via foder 2. Konkurrenceheste

Læs mere

Fodring af slædehunde Dyrlægeembedet i Ilulissat

Fodring af slædehunde Dyrlægeembedet i Ilulissat Fodring af slædehunde Dyrlægeembedet i Ilulissat Uden mad og drikke duer hunden ikke. DENNE BROCHURE ER BASERET PÅ FAKTISKE FORDRINGSFORSØG MED GRØNLANDSKE SLÆDEHUNDE I ARKTIS Hvad lever en slædehund af?

Læs mere

Hercules Hestefoder Danskproduceret kvalitetsfoder - sæson 2011-12

Hercules Hestefoder Danskproduceret kvalitetsfoder - sæson 2011-12 Hercules Hestefoder Danskproduceret kvalitetsfoder - sæson 2011-12 Hercules Hestefoderserie Danish Agro Danmarks næststørste grovvarevirksomhed har mange års erfaring med at udvikle, producere og sælge

Læs mere

Det skræddersyede ernæringsprogram til Grand danois

Det skræddersyede ernæringsprogram til Grand danois Det skræddersyede ernæringsprogram til Grand danois www.royalcanin.dk En majestætisk, hengiven kæmpe En Grand danois er en af de største hunde i verden. Den er stærk og elegant, og så skjuler dens atletiske

Læs mere

Sportsman s Pet Food ApS. Thorsvej 106 7200 Grindsted Danmark Tlf. 75 33 75 55 Fax 75 33 75 56 email@sportsmans.dk. www.samsfield.

Sportsman s Pet Food ApS. Thorsvej 106 7200 Grindsted Danmark Tlf. 75 33 75 55 Fax 75 33 75 56 email@sportsmans.dk. www.samsfield. Sportsman s Pet Food ApS. Thorsvej 106 7200 Grindsted Danmark Tlf. 75 33 75 55 Fax 75 33 75 56 email@sportsmans.dk www.samsfield.dk super premium dog food Super Premium Kvalitetsfoder Grain -NO RISK OF

Læs mere

NorFor. Normer og behov

NorFor. Normer og behov NorFor Normer og behov 1 Behov og normer Der er nedsat en fælles nordisk normgruppe af forskere og rådgivere der skal fastsætte fælles normer og anbefalinger Energi Protein Mineraler og vitaminer Tyggetid

Læs mere

Stil skarpt på poltene

Stil skarpt på poltene Stil skarpt på poltene Fodermøde SvinerådgivningDanmark Herning 10. juni 2014 Projektleder Thomas Bruun, Ernæring & Reproduktion Det skal I høre om Baggrund for nye normer til polte Gennemgang af litteratur

Læs mere

PRODUKTINFORMATION. Marstall Faser-Light

PRODUKTINFORMATION. Marstall Faser-Light PRODUKTINFORMATION Marstall Faser-Light Ved kontinuerlig fodring med foder af høj glykemisk effekt ( som forbedrer blodsukkeret) og foder med stort indhold af stivelse og sukker, kan udsatte heste* belastes

Læs mere

Det skræddersyede ernæringsprogram til Engelsk setter

Det skræddersyede ernæringsprogram til Engelsk setter Det skræddersyede ernæringsprogram til Engelsk setter www.royalcanin.dk En instinktiv hund, en aktiv og trofast følgesvend Den Engelske setter er en livlig og energisk hund, som er gladest, når den er

Læs mere

Fit living en vejledning til træning og kost

Fit living en vejledning til træning og kost Produkt Før træning (senest 2 timer før) Umiddelbart før træning Under træning Efter træning (restitution) Sund livsstil i hverdagen Inden 30 min. Op til 3 timer efter Økologisk kokosfibermel x x En kilde

Læs mere

Det skræddersyede ernæringsprogram til Chihuahua

Det skræddersyede ernæringsprogram til Chihuahua Det skræddersyede ernæringsprogram til Chihuahua www.royalcanin.dk Verdens mindste hund med en stor personlighed! Chihuahuaen lader aldrig sin beskedne størrelse komme i vejen. Den er stolt, livlig og

Læs mere

RÅDGIVNING TIL KVÆG ISO 9001 C E R T IF IE D ISO 14001

RÅDGIVNING TIL KVÆG ISO 9001 C E R T IF IE D ISO 14001 KVÆGMINERALER 2016 RÅDGIVNING TIL KVÆG I Vilomix implementeres den nyeste viden og forskning i mineralfoderet og i vores rådgivning i stalden. Vi yder dig en seriøs suppleringsrådgivning omkring fodring,

Læs mere

Det skræddersyede ernæringsprogram til Rottweiler

Det skræddersyede ernæringsprogram til Rottweiler Det skræddersyede ernæringsprogram til Rottweiler www.royalcanin.dk Denne modige, charmerende hunds oprindelse Rottweileren er en af de ældste racer. Dens tyske oprindelse går helt tilbage til den tid,

Læs mere

NYT. Det helt rigtige til ethvert energibehov. SELECT GOLD premium tørfoder til hunde af alle størrelser med specielle krav til ernæringen.

NYT. Det helt rigtige til ethvert energibehov. SELECT GOLD premium tørfoder til hunde af alle størrelser med specielle krav til ernæringen. NYT Det helt rigtige til ethvert energibehov. SELECT GOLD premium tørfoder til hunde af alle størrelser med specielle krav til ernæringen. KÆRLIGHED ER GULD VÆRD. SELECT GOLD. Active Mini Medium Maxi SELECT

Læs mere

Fodring. Jeg vil vove at kalde disse ytringer for u-underbyggede postulater.

Fodring. Jeg vil vove at kalde disse ytringer for u-underbyggede postulater. Fodring Her i opdrættet bliver dyrene fodret med Mifuma (tidligere Ovator) og hestespark 1 som grundfoder og derudover hø. Grønt er ikke på daglig basis, men et supplement jævnligt afhængig af årstid,

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Dansk Kvæg. Behov og normer

Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Dansk Kvæg. Behov og normer Behov og normer Behov og normer Der er nedsat en fælles nordisk normgruppe af forskere og rådgivere der skal fastsætte fælles normer og anbefalinger Energi Protein Mineraler og vitaminer Tyggetid Energibehov

Læs mere

Cavalier king charles spaniel www.royalcanin.dk

Cavalier king charles spaniel www.royalcanin.dk Det skræddersyede ernæringsprogram til Cavalier king charles spaniel www.royalcanin.dk En intelligent og pålidelig lille hund Cavalier king charles spanielen er dynamisk og utrolig ivrig, og så elsker

Læs mere

Fodring af geder Jens Chr. Skov

Fodring af geder Jens Chr. Skov Fodring af geder Jens Chr. Skov Geden er drøvtygger En drøvtygger er et klovdyr, der fordøjer sin føde i 2 trin Først ved at spise råmaterialet og dernæst gylpe det op, tygge det igen og synke det ned

Læs mere

Sådan får du stærke knogler hele livet

Sådan får du stærke knogler hele livet Sådan får du stærke knogler hele livet Knoglerne er sværere at træne end musklerne, men det kan godt lade sig gøre. Her følger en guide til, hvad du bør gøre. Af Julie Bach - redigering: Philip Dam - September

Læs mere

Labrador retriever www.royalcanin.dk

Labrador retriever www.royalcanin.dk Det skræddersyede ernæringsprogram til Labrador retriever www.royalcanin.dk En virkelig charmerende og meget livlig hund Den utrættelige Labrador retriever er fuld af energi. Den elsker at svømme eller

Læs mere

ALFA-A ORIGINAL. Indeholder hele lucerneplanten og dermed også den vigtige bladmasse med alle de gode næringsstoffer

ALFA-A ORIGINAL. Indeholder hele lucerneplanten og dermed også den vigtige bladmasse med alle de gode næringsstoffer ALFA-A ORIGINAL Lucerne 88%, lavsukkerholdig melasse 10%, Rapsolie 2% Indeholder hele lucerneplanten og dermed også den vigtige bladmasse med alle de gode næringsstoffer Optimal at tilsætte krybbefoderet

Læs mere

LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT

LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT DANSK PRODUCERET PREMIUMFODER TIL DIN HUND OG KAT ARCTIC - THE ACTIVE DOG PERFORMANCE - THE ACTIVE DOG ADULT - THE FAMILY DOG PUPPY - THE GROWING DOG LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT Erling Mischorr

Læs mere

Det skræddersyede ernæringsprogram til Boxer

Det skræddersyede ernæringsprogram til Boxer Det skræddersyede ernæringsprogram til Boxer www.royalcanin.dk En atletisk hund med masser af karakter Sådan holdes en rigtig atlet i god form Boxeren er med sin atletiske, skarpt aftegnede silhuet og

Læs mere

MERE MÆLK UDNYT SOENS FULDE POTENTIALE

MERE MÆLK UDNYT SOENS FULDE POTENTIALE MERE MÆLK UDNYT SOENS FULDE POTENTIALE Gunner Sørensen, Innovation Foredrag nr. 11, Herning 25. oktober 2016 Daglig mælkeydelse (kg mælk pr. dag) SOENS DAGLIGE MÆLKEYDELSE 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Top: 14,6

Læs mere

CARNIVOR DANSK KVALITET MED KØD PÅ

CARNIVOR DANSK KVALITET MED KØD PÅ CARNIVOR DANSK KVALITET MED KØD PÅ Menneskets bedste ven En kliché bliver ikke til uden grund! Alle vi der har hund kender det: Du kommer hjem - måske fra en dejlig dag, måske fra en hård dag - men uanset

Læs mere

Program 2013-2014. Kvægmineraler. inspiration. tillid. vækst www.vilomix.dk

Program 2013-2014. Kvægmineraler. inspiration. tillid. vækst www.vilomix.dk Program 2013-2014 Kvægmineraler inspiration. tillid. vækst www.vilomix.dk Kvægmineraler Vilomix tilbyder et komplet mineralsortiment af høj kvalitet: VILOMIN SPECIAL NOVAMIN STANDARD KOMIN TYPE ORGAMIN

Læs mere

Det skræddersyede ernæringsprogram til Dværgschnauzer

Det skræddersyede ernæringsprogram til Dværgschnauzer Det skræddersyede ernæringsprogram til Dværgschnauzer www.royalcanin.dk Smittende livsglæde! Dværgschnauzeren er livlig og uforudsigelig, og den ved, hvordan den skal underholde sig selv. Den er altid

Læs mere

Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af:

Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af: Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo. 2010 Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af: Kvægafgiftsfonden Mælkeafgiftsfonden

Læs mere

Forfangenhed. Metabolisk syndrom. Equine Metabolic Syndrome. Hvad betyder forfangenhed? EMS, Cushing og andet nyt? Forfangenhed en hovsygdom

Forfangenhed. Metabolisk syndrom. Equine Metabolic Syndrome. Hvad betyder forfangenhed? EMS, Cushing og andet nyt? Forfangenhed en hovsygdom EMS, Cushing og andet nyt? Metabolisk syndrom Stor viden omkring livsstil, overvægt, motion, genetik og risikoen for at udvikle sukkersyge og hjerte karsygdomme Nanna Luthersson, DVM, Hestedoktoren I/S

Læs mere

Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper

Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper HVIS DU VIL VIDE MERE OM INDLÆGGELSE AF DRÆN OG/ELLER FJERNELSE AF POLYPPER Hvordan virker øret? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det

Læs mere

Antal blandinger til fremtidens sohold

Antal blandinger til fremtidens sohold Antal blandinger til fremtidens sohold VSP.LF.DK VSP-INFO@LF.DK Den 15. april 2010 Fodringsseminar Herning Gunner Sørensen Videncenter for Svineproduktion Krav til foder i fremtidens sohold Foderets kvalitet

Læs mere

Guidelines til bedre bedømmelse af fårets huld

Guidelines til bedre bedømmelse af fårets huld Guidelines til bedre bedømmelse af fårets huld Af Randi Worm, dyrlæge, Nørre Nebel At bedømme et fårs huld er fåreavlerens vigtigste kompetence. For fårets evne til at skabe et gode lam og et godt produktionsresultatet

Læs mere

Du passer soen og soen passer grisene

Du passer soen og soen passer grisene Næringsstoffernes vej til mælken Kongres for Svineproducenter, Herning Onsdag den 26. oktober 2011 Ved Projektchef Gunner Sørensen, VSP Du passer soen og soen passer grisene Skifte fra drægtig til diegivende

Læs mere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere UniQ Moments Uniq kvalitet Mange producenter har har flere flere kvaliteter, vi vi har har kun kun én én og og det det har har vi vi for for at at leve leve op op til til missionen: missionen: skabe At

Læs mere

Mavesår hos heste hvorfor er det vigtigt? Mavesår: forebyggelse, behandling og ny viden. Moderne heste under unaturlige forhold

Mavesår hos heste hvorfor er det vigtigt? Mavesår: forebyggelse, behandling og ny viden. Moderne heste under unaturlige forhold Mavesår hos heste hvorfor er det vigtigt? Mavesår: forebyggelse, behandling og ny viden Hvor udbredt er dette problem? Risikofaktorer for mavesår Hvordan fungerer hestens mave? Symptomer og diagnose Foreløbige

Læs mere

FÅR DE DANSKE SØER PROTEIN OG AMINOSYRER NOK?

FÅR DE DANSKE SØER PROTEIN OG AMINOSYRER NOK? FÅR DE DANSKE SØER PROTEIN OG AMINOSYRER NOK? Thomas Sønderby Bruun, seniorprojektleder, Team Fodereffektivitet Anja Varmløse Strathe, Ph.D.-studerende, Københavns Universitet Kongres for svineproducenter

Læs mere

Bagom spiret frø. v./jørgen Møller Hansen

Bagom spiret frø. v./jørgen Møller Hansen Bagom spiret frø v./jørgen Møller Hansen Først. I mange (alle) bøger om det at passe frøædende fugle står der om spiret frø, og hvor godt det er. Er det nu så godt, som alle siger? Det vil vi prøve at

Læs mere

SEGES P/S seges.dk 1

SEGES P/S seges.dk 1 FODRING AF SØER NY DIEGIVNINGSNORM- HVORFOR OG HVORDAN RYGSPÆKSCANNING, RUG OG FODERFORBRUG Gunner Sørensen, Innovation Den 13. juni 2016 Temagruppemøde Vissenbjerg INDHOLD Huldstyring Fodring i farestalden

Læs mere

De praktiske indslag. Hvilke overvejelser skal man gøre sig? Fodring og management af heste med PPID og EMS

De praktiske indslag. Hvilke overvejelser skal man gøre sig? Fodring og management af heste med PPID og EMS Fodring og management af heste med PPID og EMS Nanna Luthersson, DVM, Hestedoktoren I/S De praktiske indslag Korrekt diagnose forudsætning for god rådgivning EMS Fodring, egnede/uegnede fodermidler Slankekure

Læs mere

INSTITUT FOR HUSDYRBIOLOGI OG -SUNDHED DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET RAPPORT

INSTITUT FOR HUSDYRBIOLOGI OG -SUNDHED DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET RAPPORT RAPPORT Næringsværdien i gastæt lagret korn sammenlignet med lagerfast korn Hanne Damgaard Poulsen Forskningsleder Dato: 24. september 2010 Side 1/5 Baggrund: Traditionelt lagres korn ved at det tørres

Læs mere

Hest. Nye tider for grovfoderanalyser til heste

Hest. Nye tider for grovfoderanalyser til heste Nye tider for grovfoderanalyser til heste Hest i Danmark leverer analyser specielt til heste. Analysecertifikatet du modtager indeholder analyserede- og beregnede værdier på foderet nedenfor finder du

Læs mere

Proteinniveau til unge kvier Martin Tang Sørensen og Mogens Vestergaard, Aarhus Universitet, Foulum

Proteinniveau til unge kvier Martin Tang Sørensen og Mogens Vestergaard, Aarhus Universitet, Foulum Proteinniveau til unge kvier Martin Tang Sørensen og Mogens Vestergaard, Aarhus Universitet, Foulum Indledning Ved AU-Foulum har vi gennemført et forsøg med to niveauer af protein i foderet til kvier i

Læs mere

IMPLEMENTERING AF DE NYE DIEGIVNINGSNORMER

IMPLEMENTERING AF DE NYE DIEGIVNINGSNORMER IMPLEMENTERING AF DE NYE DIEGIVNINGSNORMER Gunner Sørensen, HusdyrInnovation Fodringsseminar Tirsdag den 25. april 2017 Comwell, Middelfart DEN STORE UDFORDRING A. I drægtighedsperioden har soen et begrænset

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om skæv storetå (hallux valgus)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om skæv storetå (hallux valgus) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om skæv storetå (hallux valgus) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om tilstanden, om den

Læs mere

Hundens Tarv. Hvalp. Hvalp er uden konserveringsmidler & kunstige smags- eller farvestoffer.

Hundens Tarv. Hvalp. Hvalp er uden konserveringsmidler & kunstige smags- eller farvestoffer. Hvalp Ekstruderet fuldfoder til hvalpe, unghunde & drægtige tæver. Drægtige tæver: Drægtige tæver bør anvende Hvalp de sidste 3 uger inden fødslen. Drægtige og diegivende tæver, har et større behov for

Læs mere

Mineraler og deres betydning. Årsmøde 2015

Mineraler og deres betydning. Årsmøde 2015 Mineraler og deres betydning Årsmøde 2015 Hvorfor fokus på mineraler? Velfungerende reproduktion - Mangan - Kobber Sundhed - Selen - Zink - Mg / Ca God yversundhed - Selen - Zink - Jod Stærke klove - Zink

Læs mere

35 grise pr. årsso: Hvilke krav stiller det til fodring af polte og søer?

35 grise pr. årsso: Hvilke krav stiller det til fodring af polte og søer? 35 grise pr. årsso: Hvilke krav stiller det til fodring af polte og søer? Projektchef Gunner Sørensen, Dansk Svineproduktion og seniorforsker Peter Theil, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Dengie Foder på den naturlige måde

Dengie Foder på den naturlige måde Dengie Foder på den naturlige måde Hos Dengie er vi dedikeret til at udvikle og producere den bedste og mest naturlige form for foder til heste. Vi anvender udelukkende naturlige og næringskorrekte ingredienser

Læs mere

Fodring af får Vissenbjerg 19. november 2012

Fodring af får Vissenbjerg 19. november 2012 Fodring af får Vissenbjerg 19. november 2012 Drøvtygger Fødepræference Muligheder på bedriften for fodervalg Fodermidlernes fordele og ulemper Foderplan DB kalkuler Konklusion Fåret er drøvtygger En drøvtygger

Læs mere

Det helt rigtige til ethvert energibehov.

Det helt rigtige til ethvert energibehov. Det helt rigtige til ethvert energibehov. SELECT GOLD premium tørfoder til hunde af alle størrelser med specielle krav til ernæringen. KÆRLIGHED ER GULD VÆRD. SELECT GOLD. Active SELECT GOLD Active til

Læs mere

ERNÆRING. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ERNÆRING. www.almirall.com. Solutions with you in mind ERNÆRING www.almirall.com Solutions with you in mind GENERELLE RÅD OM MOTION RÅDGIVNING OMKRING ERNÆRING FOR PATIENTER MED MS Det er ikke videnskabeligt bevist, at det at følge en speciel diæt hjælper

Læs mere

Det skræddersyede ernæringsprogram til Cocker spaniel

Det skræddersyede ernæringsprogram til Cocker spaniel Det skræddersyede ernæringsprogram til Cocker spaniel Engelsk cocker spaniel Amerikansk cocker spaniel www.royalcanin.dk Omsorg for en krævende hund En hund med et utroligt tilbedende blik Cocker spanielen

Læs mere

Labrador retriever www.royalcanin.dk

Labrador retriever www.royalcanin.dk Det skræddersyede ernæringsprogram til Labrador retriever www.royalcanin.dk En virkelig charmerende og meget livlig hund Den utrættelige Labrador retriever er fuld af energi. Den elsker at svømme eller

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

Fodring af islandske heste

Fodring af islandske heste Program Fodring af islandske heste Nanna Luthersson, dyrlæge Hestedoktoren nanna@hestedoktoren.dk Nøjsomme heste hvorfor og hvordan? Insulinresistens og EMS Foderstand, huldskore og spækkam Forfangenhed

Læs mere

Det skræddersyede ernæringsprogram til Gravhund

Det skræddersyede ernæringsprogram til Gravhund Det skræddersyede ernæringsprogram til Gravhund www.royalcanin.dk En livlig og modig lille hund, berømt for sine evner som jagthund! Gravhundens lille størrelse og korte, buede ben giver den en silhuet,

Læs mere

Foder og foderplaner Jens Chr. Skov

Foder og foderplaner Jens Chr. Skov Foder og foderplaner Jens Chr. Skov Fåret er drøvtygger En drøvtygger er et klovdyr, der fordøjer sin føde i 2 trin Først ved at spise råmaterialet og dernæst gylpe det op, tygge det igen og synke det

Læs mere

Muligheder for at fodre ikke-drøvtyggere med 100 % økologisk foder. En praktisk tilgang.

Muligheder for at fodre ikke-drøvtyggere med 100 % økologisk foder. En praktisk tilgang. Fodring af ikke drøvtyggere med 100 % økologisk foder 100 % økologisk fodring af enmavede dyr er en kompleks opgave. Paul Poornan, Humphrey Feeds, UK sammenfatter de vigtigste problemstillinger. Artiklen

Læs mere

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt Enkle råd om at holde vægten oppe 2 Indholdsfortegnelse Side KOL og vægttab 3 Hvilken betydning har energi? 4 Hvilken betydning har protein? 5 Derfor er behovet

Læs mere

Pod fruit - protein i foder

Pod fruit - protein i foder Pod fruit - protein i foder Af Edward Baeten Oversættelse Ove Fuglsang Jensen BrevdueNord.dk Side 1 Denne artikel er stillet til rådighed af: http://www.pipa.be/ Pod fruit er den type af grøntsager og

Læs mere

Fodring af smågrise og slagtesvin

Fodring af smågrise og slagtesvin Fodring af smågrise og slagtesvin Seminar Viden i arbejde, Menstrup Kro, 9. december 2014 Lisbeth Jørgensen Høj produktivitet Bedre bundlinje Høj sundhed 1 Landsgennemsnitstal 2013-referencetal for smågrise,

Læs mere

Det skræddersyede ernæringsprogram til Yorkshire terrier

Det skræddersyede ernæringsprogram til Yorkshire terrier Det skræddersyede ernæringsprogram til Yorkshire terrier www.royalcanin.dk En meget sympatisk hund med en stor karakter En på alle måder anderledes hund En af de mest berømte små hunde, Yorkshire terrieren,

Læs mere

Horsepro Tilskudsserie. HorsePro

Horsepro Tilskudsserie. HorsePro Horsepro Tilskudsserie 2016 HorsePro HorsePro - dansk produceret kvalitetsfoder NAG HorsePros foderserie har igennem mange år leveret kvalitetsfoder til heste, den dækker behovene fra føl til senior, fra

Læs mere

CARNIVOR HVALP DANSK KVALITET MED KØD PÅ DANSK KVALITET MED KØD PÅ

CARNIVOR HVALP DANSK KVALITET MED KØD PÅ DANSK KVALITET MED KØD PÅ CARNIVOR DANSK KVALITET MED PÅ HVALP DANSK KVALITET MED PÅ Menneskets bedste ven En kliché bliver ikke til uden grund! Alle vi der har hund kender det: Du kommer hjem - måske fra en dejlig dag, måske fra

Læs mere

Ernæring, fordøjelse og kroppen

Ernæring, fordøjelse og kroppen Ernæring, fordøjelse og kroppen Modul 4 Kernestof a) Kost & fordøjelse b) Kroppens opbygning & motion Mål med modulet Ernæring og fordøjelse At give kursisten vished om næringsstoffers energiindhold, herunder

Læs mere

Komplet startfoderprogram til grise

Komplet startfoderprogram til grise Komplet startfoderprogram til grise Primary er et fuldfoder som med fordel kan introduceres til grise der er startet op i farestald eller efter fravænning. Er til grise fra 5 kg. Primary blandinger er

Læs mere

HUNDEHVALPENS SUNDHED KORT FORTALT

HUNDEHVALPENS SUNDHED KORT FORTALT HUNDEHVALPENS SUNDHED KORT FORTALT www.dyrefondet.dk KORT FORTALT... Hundehvalpens sundhed - kort fortalt af fagdyrlæge Finn Boserup Udgivet af: DYREFONDET Ericaparken 23, 2820 Gentofte, tlf. 39 56 30

Læs mere

Program 2011/12. Kvægmineraler. inspiration. tillid. vækst www.vilomix.dk

Program 2011/12. Kvægmineraler. inspiration. tillid. vækst www.vilomix.dk Program 2011/12 Kvægmineraler inspiration. tillid. vækst www.vilomi.dk Kvægmineraler Vilomi tilbyder et komplet mineralsortiment af høj kvalitet: Komin Type: Den billigste løsning. Optimeret efter koens

Læs mere