opstår i en ung alder og kan ende med at invalidere hesten eller nedsætte dens holdbarhed markant.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "opstår i en ung alder og kan ende med at invalidere hesten eller nedsætte dens holdbarhed markant."

Transkript

1 Mange føl er nu ved at blive et halvt år gamle og skal snart til at vænnes fra. Det er en belastende periode i føllenes liv, både psykisk og fysisk. De er nu helt afhængige af det foder, vi kan tilbyde dem. Foderets indflydelse på vækst og vækstproblemer Af dyrlæge Nanna Luthersson Korn- & Foderstofforretning Brogaarden Mange føl er nu ved at blive et halvt år gamle og skal snart til at vænnes fra. Det er en belastende periode i føllenes liv, både psykisk og fysisk. Dels skal de undvære trygheden hos deres mor, og dels skal de vænnes til et nyt foder. Mælkebaren er blevet lukket, og nu er de helt afhængige af det foder, vi kan tilbyde dem. Mange føl har heldigvis fået en god start på livet, hvor de er blevet tilbudt et godt følfoder, mens de har været på græs. Andre føl har måttet nøjes med mundfulde af deres mors foder, mens endnu andre slet ikke har fået andet end mælk og græs. Det er specielt de sidstnævnte føl, der har det svært her i overgangsfasen. De er i øjeblikket underforsynede med alle de vigtigste næringsstoffer, da hverken mælken eller græsset i de sidste par måneder har indeholdt tilstrækkelige mængder af de forskellige næringsstoffer. Deres tarmkanal er desuden slet ikke vænnet til andre fodermidler end mælk og græs. Det giver ofte anledning til fordøjelsesforstyrrelser, diarré og utrivelighed i de første vintermåneder. Utriveligheden er den synlige side af problemet, men det, der foregår under overfladen, er langt værre og kan få konsekvenser i resten af hestens levetid. Vækstproblemer Vækstproblemer dækker over en lang række lidelser hos føllet og unghesten. Ledmus og osteochondrose er kendt af de fleste, men lidelser som hævede vækstlinier (epifysitis), bukkehov og senestyltefod samt knoglecyster er alt sammen vækstbetingede lidelser. Disse problemer opstår i en ung alder og kan ende med at invalidere hesten eller nedsætte dens holdbarhed markant. Osteochondrose Osteochondrose er en fejlagtig udvikling af brusk og knogler i hestens led og ledflader. Udviklingen, hvor brusk omdannes til knoglevæv, bliver forsinket eller mangelfuld. Den ledbrusk, der normalt er glat og elastisk, kan ved osteochondrose blive misdannet sådan, at den bliver svag og ujævn på overfladen, klapper sammen, løsnes eller falder helt af. Det er disse processer, som er med til at danne ledmus (se figur 1). Ved en misdannet ledbrusk bliver bevægelsen af leddet dårligere, der produceres ofte forøgede mængder af ledvæske eller galle, og hesten bliver i fremskredne tilfælde halt i en ung alder. Knoglecyster er en anden form for osteochondrose, hvor bruskvævet ikke forkalker på normal vis. På denne måde dannes øer af brusk inde i knoglevævet og giver anledning til alvorlig halthed. Epifysitis Tilstanden beskrives også som hævede vækstlinier og skyldes en mangelfuld forkalkning af bruskpladerne i vækstlinien, sådan at bruskvævet ikke bliver erstattet af normalt knoglevæv. Knoglen bliver svag på det nævnte sted, og ved fysisk påvirkning opstår der nemt blødninger, mikrofrakturer (små mikroskopiske brud) og betændelsestilstande. Der skal meget lidt til at knoglen bliver overbelastet, således at vækstlinierne hæver synligt op og bliver ømme (se figur 2). Stramme sener Senestyltefod, bukkehov, ballerinasyndromet o.s.v. er alt sammen betegnelser over samme symptom. Det er ikke selve senen, der bliver for kort, men ved vækstproblemer og andre smertefulde tilstande reagerer føllet ved at aflaste et eller flere ben. Når føllet så efterfølgende ikke træder tilstrækkeligt på benet, er senerne hurtige til at tilpasse sig nye forhold og kan i løbet af få dage trække sig så meget sammen (og i sidste ende afkortes), at føllet får en unormal benstilling (se figur 3). I sådanne tilfælde kan en operation, med overskæring af støttebåndet til den dybe bøjesene, ofte være eneste udvej. Dette problem dukker ikke så sjældent op sidst på sommeren. Man bør derfor altid være opmærksom på, om føllet får de næringsstoffer, det har brug for, også mens det går på fold. Årsager til vækstproblemer Der har igennem årene eksisteret mange forskellige teorier om årsager til vækstproblemer hos føl og ungheste. Mange har haft den fejlagtige opfattelse, at det skyldtes for meget protein i foderet, når ungheste havde vækstproblemer. Reaktionen på det har ofte været at begrænse proteinmængden yderligere. Undersøgelser viser dog, at vækstproblemer sjældent skyldes for store proteinmængder. For lidt protein i foderet vil til gengæld forårsage en forværring af problemerne, da proteiner er byggesten for både brusk, knogler og muskelvæv. En anden teori, der dukkede op for nogle år siden, gik ud på, at vækstproblemer kunne forebygges ved at give hestene ekstra kobber i deres foder. Selv om kobber er en vigtig faktor for udvikling af gode og holdbare knogler, så har forskerne ikke kunnet sandsynliggøre, at overdosering med kobber kan fjerne eller reducere forekomsten af osteochondrose hos ungheste. De fleste er dog enige om, at vækstproblemer skyldes mange faktorer, hvor de vigtigste er arv, motion og ernæring. Osteochondrose har ikke kunnet avles væk Der er ingen tvivl om, at osteochondrose i høj grad er arveligt, men på trods af intensivt avlsarbejde igennem de sidste mange år har vi ikke kunnet reducere forekomsten af heste med ledforandringer eller ledmus. Og det er oven i købet til trods for, at heste er blevet fravalgt til 36 Ridehesten-Hippologiskh

2 avl på grundlag af osteochondrose. Det samme gør sig paradoksalt nok gældende hos schæferhunde, hvor mange års avlsarbejde ikke har kunnet reducere forekomsten af hofteledsdysplasi, som også er en form for osteochondrose. Jeg vil ikke komme nærmere ind på, hvorvidt udvælgelsen til avl skal foregå på en anden måde, men der kræves yderligere undersøgelser på området, før vi kan gøre vores avlsarbejde mere målrettet. Motion styrker knogler og led Flere forsøg har påvist betydningen af regelmæssig motion for udviklingen af sunde led og holdbare knogler. Ungheste, der får adgang til regelmæssig motion, har generelt en nedsat risiko for osteochondrose i forhold til ungheste, der står meget stille. Hesteejere kan på den måde være med til at forebygge osteochondrose ved at tilbyde deres føl og ungheste nogle gode opvækstbetingelser. Ungheste skal have mulighed for at gå på fold flere timer daglig, og gerne hvor de kan komme til at lege og løbe rundt med andre jævnaldrende kammerater. Figur 1 viser røntgenbillede af et kodeled. Det er en unghest med osteochondrose i kodeleddet på det ene bagben. Der ses to ledmus; den ene fortil i kodeleddet (til venstre på billedet) og den anden lige under kodesenebenene, på bagsiden af kodeleddet (til højre på billedet). Ikke alle ledmus giver anledning til galle eller halthedsproblemer. Figur 2 viser et røntgenbillede af et forknæled fra et føl på 7 måneder. Vækstlinien ovenover forknæleddet er meget åben, som det ses ved punkt 1. Ved punkt 2 ses store åbne områder hvor knoglen ikke er forkalket, som følge af mikrofrakturer og blødninger i vækstlinien. Føllet havde en meget øm og stikkende gang, var hævet omkring leddet og meget øm ved tryk på vækstlinien. Tilstanden skyldtes, at den havde gået på fold hele sommeren uden at få andet end græs og mælk, og så lidt havre den sidste måned. Ernæring Ernæringen er utvivlsomt den enkeltfaktor, som hesteejeren bedst og nemmest kan ændre og derved forebygge vækstproblemer hos sine føl og ungheste. Foderets sammensætning og mængde påvirker både væksthastigheden og vækstkvaliteten og har i flere sammenhænge været eneste årsag til vækstproblemer hos de føl, jeg har haft i behandling. I hestens første leveår vokser den utrolig meget. Som gennemsnit har den opnået halvdelen af sin voksenvægt ved 12 måneders alderen, og 90% af voksenvægten ved 2 års alderen. Føllet vokser i de første 3-4 levemåneder med over 1 kg om dagen, 400 g/dag ved 12 måneders alderen og omkring g/dag, når den er 24 måneder. Det stiller store krav til tilførslen af næringsstoffer i hestens første levemåneder. De næringsstoffer, der har størst betydning for heste i vækst, er foderets energiindhold, proteinindholdet, foderets indhold af calcium og fosfor samt spormineralerne kobber og zink. Desuden er man i de senere år blevet opmærksom på foderets syre-base balance, som er en vigtig faktor for hestens udnyttelse og regulering af sine calciumog fosfordepoter. Foderets energiindhold Vækst er en energikrævende proces, og med foderets energiindhold er man delvist i stand til at styre væksthastigheden. Vi ønsker en optimal men ikke en maksimal vækst hos føl og ungheste. Vi ønsker, at føllet skal vokse jævnt uden de store ryk og samtidig bibeholde en normal foderstand, hvor føllet hverken er for tykt eller for tyndt. Hvis foderet indeholder for lidt energi, vil vi kunne se det ved, at føllet taber sig og ikke trives som det skal; men hvis foderet indeholder for megen energi, forøges væksthastigheden. Ved en energirig fodring kommer føllet til at Foderets syre-base indhold Summen af foderets positivt ladede partikler minus summen af de negativt ladede partikler betegnes DCAB (Dietary Cation Anion Balance) og beregnes ud fra formlen: (Na+ + K+ ) - (Cl -) Ved en lav DCAB værdi falder blodets og urinens ph (syregrad), og udskillelsen af kalk og fosfor gennem urinen stiger. Det betyder, at selv om foderet indeholder tilstrækkeligt med kalk og fosfor, så udskilles det i forøgede mængder gennem urinen, og hesten kan af den grund risikere vækstproblemer Syredannende foder har en DCAB på under 250 meq/kg. Havre har f.eks. en DCAB på 80 meq/kg Basisk foder har en DCAB på over 300 meq/kg. Grovfoder som hø og wrap har en DCAB på lige over 300 meq/kg, og lucerne ligger helt oppe på 600 meq/kg Unghestes foder bør have en DCAB værdi på et neutralt niveau, d.v.s. mellem meq/kg Denne viden har været udnyttet i lang tid af landets kvægavlere, idet de har kunnet forebygge mælkefeber (kalkmangel) hos køer ved at kende foderets samlede DCAB værdi Ridehesten-Hippologisk h Cudderford 2001 mangle proteiner og mineraler, og knoglevævet bliver svagt, hvis ikke de andre næringsstoffer forøges tilsvarende. Det er netop den typiske situation midt på sommeren, hvor føllet går sammen med sin mor på en god græsmark. Mælken og græsset indeholder tilsammen mere end rigeligt til at dække føllets energibehov, og føllet vokser med stor hastighed. Hverken græsset eller mælken indeholder dog tilstrækkelige mængder mineraler til at forsyne det hurtigtvoksende føl, som derfor underforsynes med de vigtigste næringsstoffer. Føllet kan på denne måde nemt udvikle en epifysitis, hvor vækstlinierne hæver op og bliver ømme. Det opdages desværre ikke altid med det samme, og efter nogle dage eller uger står føllet pludseligt meget stejlt og er i fuld gang med at udvikle bukkehove på sine forben. En lignende situation kan opstå, når unghestene tages ind fra fold om efteråret. De ser tynde ud og ejeren ser gerne at de skal tage på. De får godt med havre sammen med deres tilskudsfoder, og i løbet af den første måned på stald udvikler de pludselig en stejl benstilling. Stivelsen i foderet påvirker hormonbalancen Blodsukkerindholdet stiger meget hurtigt når føl og ungheste får store mængder stivelse (havre, byg) i deres foder. Det høje blodsukkerindhold bevirker, at insulinproduktionen stiger, og det medfører en forøget produktion af væksthormoner. Det er væksthormoner, der stimulerer celledelingen i vækstlinier og ledfladers brusklag. Hvis ikke bruskcellerne er i stand til at modnes og forkalkes på normal vis, dannes de typiske osteochondrose-forandringer samt hævede vækstlinier. Derfor er stivelsesholdige fodermidler ikke de mest velegnede til føl og ungheste, og det forklarer også, hvorfor man skal undgå store måltider til ungdyr. Mindre måltider bevirker en mindre blodsuk- 37

3 kerstigning og derved en mere afdæmpet hormonel påvirkning af knoglernes vækstzoner. Foderets proteinindhold Proteiner er kroppens byggestene, og de er vigtige for dannelsen af såvel muskler som knogler. Proteinerne er igen sammensat af forskellige aminosyrer. Mange af disse aminosyrer kan hesten ikke selv producere, og derfor afhængig af, at den tilføres tilstrækkelige mængder igennem foderet. Det er de såkaldte essentielle aminosyrer, hvor lysin er en af dem. Lysinindholdet bliver ofte brugt til at vurdere foderets proteinkvalitet, og ved mangel på lysin i den samlede fodermængde, vil hesten ikke være i stand til at udnytte foderet optimalt. Tidligere troede man, at vækstproblemer og osteochondrose skyldtes en for høj proteintilførsel, og reaktionen på begyndende symptomer var naturligt nok at begrænse foderets proteinindhold. Det eneste, man opnåede, var, at problemerne forværredes yderligere. Igennem generationer har vi avlet os frem til store og hurtigtvoksende heste, og derfor kan man ikke bremse væksten ved at begrænse næringstilførslen. Ved en reduceret proteintildeling mangler hesten næringsstoffer til en normal knogleudvikling og resultatet bliver svage knogler. Havre og byg er ikke gode proteinkilder, og derfor vil en traditionel fodring med hø og havre og en mineralblanding ikke forsyne ungdyr med tilstrækkelige mængder protein og slet ikke med tilstrækkelige mængder essentielle aminosyrer. Foderets mineralindhold Hesten har brug for en lang række vitaminer og mineraler for at danne sunde og holdbare knogler. I løbet af det første år har knoglerne opnået 80% af deres mineralindhold, og knoglerne er først færdigudviklede, når hesten er 4-6 år gammel. I løbet af denne periode er hesten afhængig af at få tilført tilstrækkelige mængder Foder til føl og ungheste hvilke krav skal vi stille? Figur 3 viser billedet af et føl på 3 måneder med et veludviklet ballerinasyndrom (senestyltefod) på begge forben. Den bagerste del af hoven kan ikke nå underlaget, da bøjesenerne er blevet for korte. Tilstanden skyldes, at føllet er vokset hurtigt på mælk og græs uden at få tilstrækkeligt med mineraler. Vækstlinierne bliver svage og ømme, føllet bliver ømbenet på begge sine forben, og for at aflaste dem træder den ikke igennem. I løbet af meget kort tid afkortes bøjesenerne, og hvis ikke man griber ind med korrekt fodring, beskæring og evt. smertestillende medicin, kan føllet udvikle en permanent bukkehov. af mineraler, sådan at knoglevævet kan opnå sin fulde styrke. I knoglerne indgår der en bred vifte af forskellige mineraler, men når vi snakker om vækst og foder til unge heste, så bruges calcium og fosfor samt kobber og zink som et mål for, om foderet er dækkende. Foderet skal indeholde tilstrækkelige mængder af disse mineraler; mineralerne skal være afstemt i forhold til hinanden, og mineralerne skal være tilgængelige og kunne udnyttes af hesten. Kalk, fosfor og magnesium udgør en stor del af knoglernes mineralindhold, og mangel på det vil direkte medføre vækstproblemer som hævede vækstlinier og skæve knogler. En ubalanceret tilførsel kan give de samme problemer og kalk:fosfor-forholdet bør ligge på 2:1 til unge dyr i vækst. Både zink og kobber indgår i en lang række enzymer, der er nødvendige for produktionen af proteiner og bindevæv og indgår i modningen og mineraliseringen af bruskceller. Mangel på disse mineraler vil ikke nedsætte væksthastigheden, men strukturerne bliver svage og forekomsten af bl.a. osteochondrose stiger betydeligt. Forholdet mellem zink og kobber (Zn:Cu) er også bestemmende for udnyttelsesgraden af mineralerne og bør ligge på 3:1. Selv om mangel på både kobber og zink medfører vækstproblemer, så har forskerne ikke kunne påvise, at en overforsyning af disse mineraler kan reducere forekomsten af osteochondrose. Konklusionen er derfor, Indholdet af stivelse i den samlede foderration skal være lavt Energiindholdet må ikke blive for højt Foderets proteinindhold skal være dækkende og af tilstrækkelig høj kvalitet d.v.s. et højt indhold af de essentielle aminosyrer som f.eks. lysin Foderets kalk- og fosforindhold skal være dækkende, og deres indbyrdes forhold (Ca:P) skal være på 2:1 Foderets indhold af forskellige spormineraler skal være dækkende, specielt hvad angår zink (Zn) og kobber (Cu). Forholdet mellem zink og kobber (Zn:Cu) er også afgørende for udnyttelsesgraden og bør være på 3:1 Råvarerne i foderblandinger til ungheste skal være af en høj kvalitet samtidig med at foderet skal være let fordøjeligt Stråfoder til ungheste skal være af en god kvalitet, og det skal have et højt indhold af fordøjelige fibre (godt hø, god tør wrap og lucerne) På denne måde udvikles en sund og stabil tarmflora Giv små men hyppige måltider minimum 3 måltider dagligt Ungheste i løsdriftssystemer bør bindes op, så alle kan nå at spise deres foder Hold øje med unghestens vækst! Ved stor væksthastighed skal fodermængden reguleres op, og det modsatte hvis hesten begynder at tage på (fedt) at ungheste i vækst ikke må mangle kobber eller zink, men at en overforsyning ikke vil gavne yderligere. Foderets syre-base balance Ny viden om vækstproblemer peger på betydningen af foderets indhold af positivt og negativt ladede partikler. Disse partikler kan påvirke blodets og derved urinens syregrad (ph) og har på den måde en regulerende funktion på hestens udnyttelse af foderets kalk og fosforindhold. Foderets natrium- og kaliumioner er positivt ladede mens chloridionerne er negativt ladede. Summen af de positivt ladede partikler minus summen af de negativt ladede partikler betegnes for DCAB (Dietary Cation Anion Balance). Neutralt foder har et DCAB på meq/kg (milli equivalent per kilo) og vil hverken påvirke blodet i sur eller basisk retning. Syredannende foder har et DCAB på under 250 meq/kg og bevirker at blodet bliver surt (ph falder). Når blodets ph falder, forårsager det også et fald i urinens ph, og udskillelsen af kalk og fosfor gennem urinen stiger. Det betyder, at selv om foderet indeholder tilstrækkeligt med kalk og fosfor så udskilles det i forøgede mængder gennem urinen, og hesten kan af den grund risikere at ende i vækstproblemer. Korn og kornprodukter er syredannende, hvor havre f.eks. har et DCAB på under 80 meq/kg. Grovfoder som græs og hø har et DCAB på over 300 meq/kg og er derved et basisk foder, mens lucerne har en DCAB på over 600 meq/kg og derfor er endnu mere basisk reagerende. I den samlede foderration til ungheste ønsker man en neutral DCAB værdi på meq/kg, og i den sammenhæng er det af stor betydning, at foderets indhold af havre og andre kornprodukter holdes nede. Nogle af de gode foderblandinger til ungheste er afbalancerede og har et DCAB på meq/kg. Det kan være et væsentligt argument for at bruge gode fuldfoderblandinger til føl og ungheste frem for at bruge store mængder havre sammen med almindeligt tilskudsfoder, som ellers 38 Ridehesten-Hippologiskh

4 anvendes til voksne heste. Brug ikke voksenfoder til føl Et føl ved fravænning kan have et lige så stort næringsbehov som en udvokset hest, men det er kun i stand til at spise relativt små mængder. Derfor synes det også indlysende, at føl og ungheste ikke kan fodres med samme foder som udvoksede heste. Foderet skal være mere koncentreret m.h.t. proteiner, vitaminer og mineraler, og samtidig lettere fordøjeligt. Et eksempel kunne være et 4-5 måneder gammelt føl, der endnu ikke er vænnet fra. Det får stadig mælk, spiser græs efter ædelyst, og så får det desuden 1 kg havre. Dette føl vil få dækket sit energibehov, og det vil derfor vokse planmæssigt uden at tabe sig, hvis græsmarken ellers er af en rimelig kvalitet. Føllet vil dog være meget udsat for vækstproblemer, idet det kun får dækket omkring 70% af sit proteinbehov, Figur 5 viser en foderplan til et føl på 6 måneder på 275 kg og med en daglig tilvækst på 800 g/dag. Dette føl havde tydelige vækstproblemer med hævede og ømme led. Føllet blev beskåret og fik reguleret sit foder. Mængden af græs blev begrænset ved at hoppen og føllet kom på stald om natten. Fodringen bestod af 4 kg hø (af en god kvalitet), 600 g snittet lucerne og 1 kg Sure Grow. Sure Grow er en tilskudsblanding til hopper og føl på græs. Føllets foder havde på denne måde et lavt energiindhold (DE), og et tilstrækkeligt niveau af proteiner (CP), kalk (Ca), fosfor (P), kobber (Cu) og zink (Zn). 70% af calciumbehovet, 72% af fosforbehovet, 30% af zinkbehovet og 24% af sit kobberbehov. Der vil være store mangler i føllets næringstilførsel, og det forøger risikoen for vækstproblemer. Føl har desuden ikke udviklet en velfungerende tarmflora, før det er omkring 9-10 måneder. Det stiller krav til kvaliteten af det stråfoder, man fodrer med. Mange tarmproblemer hos fravænnede føl og plage skyldes, at stråfoderet er af en dårlig kvalitet, og hesten får derfor ikke udviklet en stabil bakteriepopulation i sin stortarm. I figur 4 ses et aktuelt eksempel på fodring af en 1 1/2 års plag, dels med traditionelle fodermidler og dels med en fuldfoderblanding til en hest i netop dens aldersgruppe. Fodring af føl med vækstproblemer Når skaden er sket og føllet eller plagen står på tåspidserne eller med ømme og hævede led, kan man ikke nøjes med at forebygge. Det er i de fleste tilfælde behandlingskrævende. Mange af de ledmus, der opdages tilfældigt ved en købseller en forsikringsundersøgelse, får aldrig betydning for hestens atletiske funktion og giver derfor ikke anledning til de store bekymringer. De ledmus, der forårsager galler eller evt. haltheder i en tidlig alder, bør derimod opereres væk for ikke at forårsage et yderligere slid af det pågældende led. Hævede, ømme vækstlinier og stramme sener kræver en øjeblikkelig indgriben, så snart problemet opdages. Hovene skal beskæres og hvis senerne er meget stramme, kan en operation blive nødvendig. Det vigtigste er dog at få fjernet årsagen! Foderet skal reguleres, og hesten skal dækkes ind med de nødvendige næringsstoffer. Foderets energiindhold må ikke overskride hestens behov og bør i nogle tilfælde begrænses i en kortere periode. Det er desuden Ridehesten-Hippologisk h 39

5 Figur 4 viser to forskellige foderplaner til en 1 1/2 års varmblodsplag på 420 kg med en daglig tilvækst på 300 g/dag. I Foderplan A fodres plagen med 5 kg wrap af middel kvalitet, 4 kg af en blanding af byg og havre i forholdet 1:3 og 600 g Raket (tilskudsfoder). Denne plag havde en pæn foderstand, idet den var dækket ind med tilstrækkelige mængder energi (DE) og protein (CP). Foderplanen indeholdt alt for store mængder stivelse. Plagen manglede lysin (Lys), kalk (Ca), magnesium (Mg), kobber (Cu), og alle vitaminer (A, D, E). Forholdet mellem kalk og fosfor var nede på 1:1 (det bør være på 2:1) og forholdet mellem zink og kobber var på 7:1 (det bør være 3:1). Denne plag havde tydelige vækstproblemer, og endte med at få varige skader. I foderplan B ses en optimal foderplan til en plag i samme udviklingsfase. Den får 5 kg hø af en god kvalitet, 1 kg snittet lucerne, 2 kg Phase 2 (fuldfoderblanding til ungheste fra 1-3 år) og 1/2 teske salt til at dække behovet for natrium og chlorid. Denne foderplan holder energiniveauet nede, stivelsesindholdet er lavt og plagen er fuldt dækket ind m.h.t. alle næringsstoffer. meget vigtigt, at hestens proteinbehov og mineralbehov bliver dækket ind. I alvorlige tilfælde kan det være nødvendigt at begrænse bevægelsesfriheden og eventuelt behandle med smertestillende medicin, indtil ømheden er væk, og knoglerne har genvundet deres styrke. I figur 5 ses et eksempel på, hvordan man kan fodre et 6 måneders føl, som har gået på fold og udviklet svære vækstproblemer. Forebyggelse kan betale sig Ved alle vækstproblemer er der en risiko for vedvarende skader, der kommer til at påvirke hesten resten af livet. Forkerte benstillinger, nedsat styrke af knoglevævet, stramme sener og ujævne ledflader giver alt sammen en forøget risiko for skader i en ung alder samt slitageproblemer og gigt. Avlsarbejdet skulle gerne resultere i gode og holdbare rideheste, men mange heste får aldrig muligheden for at vise, hvilken kapacitet de har, og dermed kan mange generationers avlsarbejde gå tabt på grund af dårlig fodring. Når vi snakker om vækstproblemer og specielt osteochondrose, er der mange uafklarede spørgsmål hvad angår årsagssammenhænge, men én ting er helt sikker: vækstproblemer kan i høj grad forebygges ved korrekt og velafbalanceret fodring. Det gælder helt fra de drægtige hopper og indtil unghestene er udvoksede i 4-5 års alderen. En velafbalanceret og korrekt fodring vil aldrig kunne gøres lige så billig som traditionel fodring med store mængder havre, men fodring af avlsdyr skal efter min mening betragtes som en investering i fremtiden. Denne investering vil kunne betale sig på længere sigt ved at ungdyrene vokser op og bliver til sunde og holdbare rideheste. I næste artikel kommer jeg ind på fodring af gamle heste. Når temperaturen falder, og det bliver mørkt, begynder mange af vores gamle heste at skrante. Gamle heste er dårligere til at udnytte deres foder, og det stiller større krav til de fodermidler, vi vælger at anvende til dem. Der kan desuden nemt støde andre helbredsmæssige problemer til. Mange af disse problemer kan forebygges ved at opdage dem i tide og sætte ind med en mere målrettet fodring. Referencer Curtis (1999), Farriery - Foal to Racehorse, R&W Publications (Newmarket) Ltd. Pagan (1998), Advances in Equine Nutrition, Kentucky Equine Research, Inc. Cuddeford (2001) Nutrition of the weanling. BEVA Congress 2001, 12th 15th September, Harrogate, England h Næringsbehov hos føl og ungheste ifølge KER normer Energi Råprotein Lysin Calsium Fosfor Kobber Zink (DE) MJ/dag (CP) g/dag (lys) g/dag (CA) g/dag (P) g/dag (CU) mg/dag (Zn) mg/dag Føl 6 mdr. Vægt: 280 kg. Tilvækst: 0,75 kg/dag Plag 12 mdr. Vægt: 380 kg. Tilvækst: 0,4 kg/dag Plag 18 mdr. Vægt: 430 kg. Tilvækst: 0.3 kg/dag Plag 24 mdr. Vægt: 480 kg. Tilvækst: 0,2 kg/dag Som det ses i tabellen, er der ikke den store forskel i ungehestes næringsbehov. Grunden til, at føl bør få et andet foder de første måneder efter fravænning, er, at de ikke er i stand til at spise lige så store mængder foder som ældre plage. Det stiller derfor store krav til foderets indhold af vitaminer og mineraler samt til fordøjeligheden af de forskellige næringsstoffer (Kentucky Equine Research, 2000) 40 Ridehesten-Hippologiskh

AV LARSEN HORSELUX FORHANDLER Ø. THORUPVEJ 12, 9330 DRONNINGLUND TLF.

AV LARSEN HORSELUX FORHANDLER Ø. THORUPVEJ 12, 9330 DRONNINGLUND TLF. Brochure: Horselux Tilskudsfoder Tilskudsprodukter HorseLux B-vit Koncentreret B-vitamintilskud til heste med hele B-vitaminpaletten, MSM og ølgær. Til afhjælpning af B-vitaminmangel, f.eks. ved ældning/pelssætning,

Læs mere

HorseLux hestefoder - høj kvalitet til en fornuftig pris!

HorseLux hestefoder - høj kvalitet til en fornuftig pris! HorseLux hestefoder - høj kvalitet til en fornuftig pris! Udvikles og produceres i et samarbejde mellem Miljøfoder og Vestjyllands Andel. Findes i flere varianter, som tilgodeser de forskellige behov heste

Læs mere

Betfor en rigtig klassiker!

Betfor en rigtig klassiker! Spørgsmål & svar Betfor en rigtig klassiker! Jo mere du ved om fodring, desto flere muligheder har du for, at tage hånd om din hest på bedste måde. Men det er bestemt ikke så enkelt endda, for der er

Læs mere

Spørgsmål & svar. Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu

Spørgsmål & svar. Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu Spørgsmål & svar 2011 Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu Betfor en rigtig klassiker! Jo mere du ved om fodring, desto flere muligheder har du for, at tage hånd om din hest på bedste

Læs mere

Betfor Ikke kun nyttigt

Betfor Ikke kun nyttigt Betfor Ikke kun nyttigt Videnskabelige undersøgelser bekræfter erfaringer igennem 50 år. De gode egenskaber ved roefibre har vakt forskernes nysgerrighed. Hvad er det for mekanismer og egenskaber, som

Læs mere

Heste, som træner meget eller ofte bliver introduceret for nye heste i stalden, har brug for et stærkt immunforsvar.

Heste, som træner meget eller ofte bliver introduceret for nye heste i stalden, har brug for et stærkt immunforsvar. Vinter - hvad nu? Heste, som træner meget eller ofte bliver introduceret for nye heste i stalden, har brug for et stærkt immunforsvar. Det styrkes blandt andet gennem fodringen og særligt med grovfoder,

Læs mere

Føl Den bedste start på livet

Føl Den bedste start på livet Føl Den bedste start på livet Foråret er på vej, og med det kommer alle de føl vi har ventet på siden sidste sommer Af dyrlæge Nanna Luthersson Korn- & Foderstofforretning Brogaarden nl@brogaarden-foder.dk

Læs mere

Hercules Hestefoder Danskproduceret kvalitetsfoder - sæson 2011-12

Hercules Hestefoder Danskproduceret kvalitetsfoder - sæson 2011-12 Hercules Hestefoder Danskproduceret kvalitetsfoder - sæson 2011-12 Hercules Hestefoderserie Danish Agro Danmarks næststørste grovvarevirksomhed har mange års erfaring med at udvikle, producere og sælge

Læs mere

Når årstiden skifter til efterårets fugtige vejr, er heste mere sårbare for infektioner fordi immunforsvaret belastes.

Når årstiden skifter til efterårets fugtige vejr, er heste mere sårbare for infektioner fordi immunforsvaret belastes. Efterår - hvad nu? Når årstiden skifter til efterårets fugtige vejr, er heste mere sårbare for infektioner fordi immunforsvaret belastes. Reduceret græsvækst resulterer i nedbidte marker og heste risikerer

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

NorFor. Normer og behov

NorFor. Normer og behov NorFor Normer og behov 1 Behov og normer Der er nedsat en fælles nordisk normgruppe af forskere og rådgivere der skal fastsætte fælles normer og anbefalinger Energi Protein Mineraler og vitaminer Tyggetid

Læs mere

PRODUKTINFORMATION. Marstall Faser-Light

PRODUKTINFORMATION. Marstall Faser-Light PRODUKTINFORMATION Marstall Faser-Light Ved kontinuerlig fodring med foder af høj glykemisk effekt ( som forbedrer blodsukkeret) og foder med stort indhold af stivelse og sukker, kan udsatte heste* belastes

Læs mere

Fodring af slædehunde Dyrlægeembedet i Ilulissat

Fodring af slædehunde Dyrlægeembedet i Ilulissat Fodring af slædehunde Dyrlægeembedet i Ilulissat Uden mad og drikke duer hunden ikke. DENNE BROCHURE ER BASERET PÅ FAKTISKE FORDRINGSFORSØG MED GRØNLANDSKE SLÆDEHUNDE I ARKTIS Hvad lever en slædehund af?

Læs mere

Sportsman s Pet Food ApS. Thorsvej 106 7200 Grindsted Danmark Tlf. 75 33 75 55 Fax 75 33 75 56 email@sportsmans.dk. www.samsfield.

Sportsman s Pet Food ApS. Thorsvej 106 7200 Grindsted Danmark Tlf. 75 33 75 55 Fax 75 33 75 56 email@sportsmans.dk. www.samsfield. Sportsman s Pet Food ApS. Thorsvej 106 7200 Grindsted Danmark Tlf. 75 33 75 55 Fax 75 33 75 56 email@sportsmans.dk www.samsfield.dk super premium dog food Super Premium Kvalitetsfoder Grain -NO RISK OF

Læs mere

Fit living en vejledning til træning og kost

Fit living en vejledning til træning og kost Produkt Før træning (senest 2 timer før) Umiddelbart før træning Under træning Efter træning (restitution) Sund livsstil i hverdagen Inden 30 min. Op til 3 timer efter Økologisk kokosfibermel x x En kilde

Læs mere

LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT

LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT DANSK PRODUCERET PREMIUMFODER TIL DIN HUND OG KAT ARCTIC - THE ACTIVE DOG PERFORMANCE - THE ACTIVE DOG ADULT - THE FAMILY DOG PUPPY - THE GROWING DOG LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT Erling Mischorr

Læs mere

Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af:

Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af: Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo. 2010 Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af: Kvægafgiftsfonden Mælkeafgiftsfonden

Læs mere

TUR NA SERIEN N U T R I T I O N C O N C E P T S

TUR NA SERIEN N U T R I T I O N C O N C E P T S NATUR SERIEN NUTRITION CONCEPTS NUTRITION CONCEPTS Hvad får du, når du handler hos St. Hippolyt? Sortimentet består af en række basisfodere tilpasset alle livssituationer, hvad enten det drejer sig om

Læs mere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere UniQ Moments Uniq kvalitet Mange producenter har har flere flere kvaliteter, vi vi har har kun kun én én og og det det har har vi vi for for at at leve leve op op til til missionen: missionen: skabe At

Læs mere

Analyser af ærter og bønner fra projektet

Analyser af ærter og bønner fra projektet Analyser af og bønner fra projektet Ved gennemgang af projektets og bønner udvalgte vi dem, som vi vurderede der var størst chance for at udnytte kommercielt, enten som havefrø eller til konsum. De er

Læs mere

Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut.

Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut. + Natarbejde Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut. + Natarbejde n Da kvinder ikke kun føder om dagen, tvinges de fleste jordemødre til at arbejde om natten.

Læs mere

Guide: Her er 10 sikre råd mod slidgigt

Guide: Her er 10 sikre råd mod slidgigt Guide: Her er 10 sikre råd mod slidgigt Flere og flere danskere rammes af slidgigt. Forskerne har nu et sikkert bud på, hvad der hjælper, og hvad der ikke gør. Af Heidi Pedersen og Torben Bagge, 04. februar

Læs mere

Det skræddersyede ernæringsprogram til Puddel

Det skræddersyede ernæringsprogram til Puddel Det skræddersyede ernæringsprogram til Puddel www.royalcanin.dk En enestående intelligent hund Bag Puddelens elegante udseende gemmer der sig en livlig, nysgerrig sjæl med sjældne intellektuelle evner.

Læs mere

Sådan passer du heste

Sådan passer du heste Sådan passer du heste 1 Pjecen fortæller, hvordan du giver din hest den bedste pasning og pleje 10 gode råd Vær kritisk, når du vælger opstaldningssted, og tænk primært på din hests behov Sørg for, at

Læs mere

Bid, tænder og mundhule

Bid, tænder og mundhule Bid, tænder og mundhule Som hestefysioterapeut og osteopat er det af stor betydning, at hesten får ordnet sine tænder regelmæssigt og af en behandler, der er kompetent til at udføre arbejdet. Hvis hesten

Læs mere

45. Fodring af smågrise fokus på antibiotikaforbrug. Chefforskere Ken Steen Pedersen & Hanne Maribo, VSP

45. Fodring af smågrise fokus på antibiotikaforbrug. Chefforskere Ken Steen Pedersen & Hanne Maribo, VSP 45. Fodring af smågrise fokus på antibiotikaforbrug Chefforskere Ken Steen Pedersen & Hanne Maribo, VSP Disposition Fravæningsdiarré årsag og behandling Fravænning Foder og foderstrategi Lawsonia-lignende

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin?

Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin? Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin? Alle husdyr skal have grovfoder I det økologiske husdyrhold skal dyrene have adgang til grovfoder. Grovfoderet skal ikke udgøre en bestemt andel af

Læs mere

Pasningsvejledning til marsvin

Pasningsvejledning til marsvin Pasningsvejledning til marsvin Fakta om marsvin: Alder og størrelse: Marsvin bliver omkring 4-5 år, enkelte helt op til 10 år. Et fuldvoksent marsvin vejer omkring 900-1200 g. Enkelte racer bliver lidt

Læs mere

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland.

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland. DBF-MIDTJYLLAND. Hvad betyder kosten og hvorfor??. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår

Læs mere

Nyt om foder Fodringsseminar 2013

Nyt om foder Fodringsseminar 2013 Nyt om foder Fodringsseminar 2013 Niels J. Kjeldsen 2 Emner Normer for aminosyrer (diegivende søer og slagtesvin) Aminosyrer i mineralblandinger VSP s holdning til matrixværdier Fodring af hangrise Møller,

Læs mere

Tag hånd om hundens led. For daglig bevægelse

Tag hånd om hundens led. For daglig bevægelse Tag hånd om hundens led En informationsguide til hundeejere Mange år med et aktivt liv sætter sine spor Leg, apportering, hundesport, jagt og lange spadsereture er blot nogle af de aktiviteter, som du

Læs mere

Førstehjælp til hest, program

Førstehjælp til hest, program Det er morgen og du er på vej ud for at se til hestene før du går på arbejde. Vejret er skønt, det er en dejlig, stille sommermorgen. Men idet du nærmer dig folden bliver du helt kold! Du ser den sorte

Læs mere

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Undersøgelse blandt 1800 patienter i 02 viste, at mange ikke havde viden om ernæring ved kræftsygdom og behandling Man ønskede

Læs mere

Dansk produceret protein Plantekongres 2014. Projektleder Cand. Agro. Sønke Møller

Dansk produceret protein Plantekongres 2014. Projektleder Cand. Agro. Sønke Møller C Dansk produceret protein Plantekongres 2014 Projektleder Cand. Agro. Sønke Møller Fra jord til bord I dag ~1.000 ha konv. hestebønner I morgen? Side 2 Hestebønner i svinefoder Hvorfor er det interessant?

Læs mere

Korrekt fodring af polte

Korrekt fodring af polte Korrekt fodring af polte Kongres for Svineproducenter Herning Kongrescenter 22. oktober 2014 Projektleder Thomas Bruun, Ernæring & Reproduktion Målet - kræver fokus på midlet Målet En langtidsholdbar so

Læs mere

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt Enkle råd om at holde vægten oppe 2 Indholdsfortegnelse Side KOL og vægttab 3 Hvilken betydning har energi? 4 Hvilken betydning har protein? 5 Derfor er behovet

Læs mere

Temaeftermiddag om kost og træning

Temaeftermiddag om kost og træning Temaeftermiddag om kost og træning Dagens program Energibehov, - forbrug og -forsyningen Test af dine kostvaner De energigivende stoffer Kosten før, under og efter træning Vitaminer og mineraler Væske

Læs mere

SPORTSMAN S PET FOOD APS.,THORSVEJ 106, 7200 GRINDSTED, DANMARK TLF. 75337555, FAX 75337556, EMAIL@SPORTSMANS.DK WWW.SAMSFIELD.COM

SPORTSMAN S PET FOOD APS.,THORSVEJ 106, 7200 GRINDSTED, DANMARK TLF. 75337555, FAX 75337556, EMAIL@SPORTSMANS.DK WWW.SAMSFIELD.COM SPORTSMAN S PET FOOD APS.,THORSVEJ 106, 7200 GRINDSTED, DANMARK TLF. 75337555, FAX 75337556, EMAIL@SPORTSMANS.DK WWW.SAMSFIELD.COM SUPERPREMIUM DOG FOOD SUPER PREMIUM KVALITETSFODER Grain LIVSLANG, FOREBYGGENDE

Læs mere

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE Slidgigt - en folkesygdom Stort set alle over 60 år har tegn på slidgigt i mindst ét led. Det er den hyppigste ledsygdom og en af de mest udbredte kroniske lidelser i Danmark.

Læs mere

Det helt rigtige til dine ernæringsfølsomme bedste venner.

Det helt rigtige til dine ernæringsfølsomme bedste venner. NYT Det helt rigtige til dine ernæringsfølsomme bedste venner. Premium tørfoder fra SELECT GOLD Sensitive til alle hundestørrelser og enhver alder. KÆRLIGHED ER GULD VÆRD. SELECT GOLD. SELECT GOLD Sensitive

Læs mere

Patientinformation. Undersøgelse af børn. med for tidlig pubertetsudvikling. Børneambulatoriet 643

Patientinformation. Undersøgelse af børn. med for tidlig pubertetsudvikling. Børneambulatoriet 643 Patientinformation Undersøgelse af børn med for tidlig pubertetsudvikling Børneambulatoriet 643 Hvad er pubertet? Puberteten er den periode, hvor piger udvikler sig til kvinder og drenge til mænd. Den

Læs mere

www.vomoghundemat.dk

www.vomoghundemat.dk www.vomoghundemat.dk Vom og Hundemat Vom og Hundemat er et norskproduceret vådfoder beregnet til hunde. Foderet er udelukkende lavet af norske råvarer og består hovedsagligt af animalske produkter. Råvarer,

Læs mere

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet.

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. IP/03/1022 Bruxelles, den 16. juli 2003 Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. Europa-Kommissionen har

Læs mere

Vitaminer og mineraler

Vitaminer og mineraler Vitaminer og mineraler VITAMINER OG MINERALER Vitaminer og mineraler er nødvendige for at holde alle kroppens funktioner i gang. Mangel på blot et enkelt vitamin eller mineral kan bringe kroppen ud af

Læs mere

Comwell Care Foods. - konceptet bag. Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof. comwell.

Comwell Care Foods. - konceptet bag. Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof. comwell. Comwell Care Foods - konceptet bag Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof comwell.dk Hvad er det? Med Comwell Care Foods gør vi det nemmere for

Læs mere

KOST OG TRÆNING KIF, MAJ 2015

KOST OG TRÆNING KIF, MAJ 2015 KOST OG TRÆNING KIF, MAJ 2015 HVEM ER JEG? SARA SIG MØLLER MASTER IN HUMAN NUTRITION, KU (2011-2013) SPECIALE: NUTRITIONAL IMPACT ON HYPOTHALAMIC AMENORRHEA AND BONE HEALTH IN FEMALE ENDURANCE ATHLETES

Læs mere

Det glykæmiske indeks.

Det glykæmiske indeks. Af: Tom Gruschy Knudsen Det glykæmiske indeks. Et udtryk for kulhydraters optagelseshastighed og tilgængelighed i blodbanen. Kulhydrattyper Kulhydraters optagelseshastighed har traditionelt været antaget

Læs mere

Fagmandens. Katalog 2014. pond

Fagmandens. Katalog 2014. pond Fagmandens Katalog 2014 Foder til HAVEDAMME Det bedste til havedammen Fagmandens havedamsfodre er alle fra samme fabrik i Tyskland. De har et meget højt kvalitetsniveau og er både ISO 9001 og ISO 22000

Læs mere

Og deres resultater er ikke til at tage fejl af; 122 kilo tabte de 6 deltagere på 16 uger.

Og deres resultater er ikke til at tage fejl af; 122 kilo tabte de 6 deltagere på 16 uger. 4 kvinder og 2 mænd har gennemført Lev Livet kuren til punkt og prikke og du kunne følge dem i efterårssæsonen 2013 i livsstilsprogrammet; Lev Livet på TV2 Øst. Og deres resultater er ikke til at tage

Læs mere

Kost i hverdagen - til atleter T R I C L U B D E N M A R K, O K T O B E R 2 0 1 4

Kost i hverdagen - til atleter T R I C L U B D E N M A R K, O K T O B E R 2 0 1 4 Kost i hverdagen - til atleter T R I C L U B D E N M A R K, O K T O B E R 2 0 1 4 Sara Sig Møller Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed med speciale i Ernæring & Fysisk Aktivitet (2005-2009) Master

Læs mere

Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste

Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste Brystmælk er den bedste ernæring til spædbørn. Pepticate er en fødevare til særlige medicinske formål, som anvendes i samråd med læge eller

Læs mere

KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN

KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN TIPSKUPON UDEN SVAR DEBAT OMKRING MAD OG ERNÆRING Ò Hvordan er dine kostvaner? Ò Hvorfor er det vigtigt at få næringsstoffer, vitaminer og mineraler? Ò Det anbefales at leve

Læs mere

Ernæring for atletikudøvere. Foredrag FIF 4/3 2008

Ernæring for atletikudøvere. Foredrag FIF 4/3 2008 Ernæring for atletikudøvere Foredrag FIF 4/3 2008 Kasper Hansen Kasper Hansen 16 år i BAC Professions bachelor i ernæring og sundhed Speciale: Atletikudøvere og ernæring Tro på mig Sandt eller falsk Hvis

Læs mere

ALDERSRELATERET ERNÆRING TIL SVØMMERE ERNÆRINGSVEJLEDERE: ANDERS MIKKELSEN RIKKE SCHWANER

ALDERSRELATERET ERNÆRING TIL SVØMMERE ERNÆRINGSVEJLEDERE: ANDERS MIKKELSEN RIKKE SCHWANER ALDERSRELATERET ERNÆRING TIL SVØMMERE ERNÆRINGSVEJLEDERE: ANDERS MIKKELSEN RIKKE SCHWANER PRÆSTATIONSFREMME TRÆNING RESTITUTION ERNÆRING ATK ROADSHOW ERNÆRING TIL SVØMMERE VI KÆMPER FOR GULD TIL DANMARK

Læs mere

Phytokost Funder Løbeklub

Phytokost Funder Løbeklub Kost og træning Phytokost Funder Løbeklub Phytokost - præsentation Jytte Langkjær - Phytokost Personlig kostvejledning Coaching og personlig udvikling Analyser, stofskiftemåling, body-age Madværksted Sundere

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

SÅDAN PASSER DU DIN HEST

SÅDAN PASSER DU DIN HEST SÅDAN PASSER DU DIN HEST Den måde, hvorpå hesten bliver opstaldet og passet, har stor indflydelse på hestens velfærd. Det er derfor vigtigt, at du sætter dig godt ind i, hvilke behov din hest har, inden

Læs mere

Kiropraktik for hunde. Af: Dyrlæge Charlotte Frigast, lic. med. vet. Kiropraktor

Kiropraktik for hunde. Af: Dyrlæge Charlotte Frigast, lic. med. vet. Kiropraktor Kiropraktik for hunde Af: Dyrlæge Charlotte Frigast, lic. med. vet. Kiropraktor Hvad er Kiropraktik? Selve ordet kiropraktik stammer fra græsk. Det græske ord cheir betyder hånd og praktike betyder at

Læs mere

har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering

har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering Forord I fremtiden bliver det mere aktuelt at anvende eget korn på bedriften.

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

Erhvervet hyperfleksion i forhovleddet hos føl

Erhvervet hyperfleksion i forhovleddet hos føl HEST Erhvervet hyperfleksion i forhovleddet hos føl - Et retrospektivt studie af mulige årsagssammenhænge for 8 tilfælde på et Dansk Varmblodsstutteri (2003-2005) [ Michael Frede Sinding ] Hestefagdyrlægestuderende,

Læs mere

Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein tyre og Limousine x Holstein krydsningstyre og -kvier i et græsbaseret produktionssystem

Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein tyre og Limousine x Holstein krydsningstyre og -kvier i et græsbaseret produktionssystem Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein og Limousine x Holstein krydsnings og - i et græsbaseret produktionssystem Arne Munk 1, Mogens Vestergaard 2 og Troels Kristensen 2 1 Videncentret for

Læs mere

Forebyggelse frem for brandslukning

Forebyggelse frem for brandslukning Forebyggelse frem for brandslukning v/ Pia Nielsen, dyrlæge, Kvæg Klovlidelser Horn- & hudrelaterede Klovbeskæring Klovgrafer og lidt af hvert Hornrelaterede klovlidelser Såleblødning Sålesår Dobbeltsål

Læs mere

Go Care -- quality food for your best buddy

Go Care -- quality food for your best buddy Mums We simply love it -- quality food for your best buddy yummy QUALITY FOOD FOR YOUR BEST BUDDY GO CARE er helt enkelt lækkert og en favorit hos mange hunde og katte samt deres ejere. Alle produkter

Læs mere

Foderhandlens ABC Svinekongres 2012 Svinerådgiver Heidi B. Bramsen, KHL Svin Afdelingschef Niels Kjeldsen, VSP

Foderhandlens ABC Svinekongres 2012 Svinerådgiver Heidi B. Bramsen, KHL Svin Afdelingschef Niels Kjeldsen, VSP Foderhandlens ABC Svinekongres 2012 Svinerådgiver Heidi B. Bramsen, KHL Svin Afdelingschef Niels Kjeldsen, VSP Tillægskontrakter Timing af handlen Råvareafdækning Køb af varer (færdigfoder, korn, soja

Læs mere

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

Mad til kæledyr - en vigtig sag!

Mad til kæledyr - en vigtig sag! Velvære og sundhed Mad til kæledyr - en vigtig sag! Kære hundeejer Min familie og jeg har altid ment, at dyr skal have samme mulighed for et lykkeligt liv som vi mennesker, og derfor har vi altid fundet

Læs mere

Alle produkter kan bestilles via DLG s kundeportal www.dlg.dk. Effektive løsninger til professionel kalveopdræt

Alle produkter kan bestilles via DLG s kundeportal www.dlg.dk. Effektive løsninger til professionel kalveopdræt Alle produkter kan bestilles via DLG s kundeportal www.dlg.dk Effektive løsninger til professionel kalveopdræt Husk de naturlige vitaminer Succes Natuvit Tidligere Natuvit Succes Natuvit indeholder naturligt

Læs mere

Kosten og dens betydning.

Kosten og dens betydning. MBK 31.august 2009. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår skader. For at yde må du

Læs mere

Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske

Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske www.æblebørn.dk ved Anette Opstrup, sundhedsplejerske og behandler Side 1 Med denne guide vil jeg give dig et bud på, hvilke kosttilskud, som du kan styrke dig

Læs mere

Kornfri kost til din hund og kat

Kornfri kost til din hund og kat Kornfri kost til din hund og kat Priserne gælder fra 1. november 2012 Mange års domesticering har udviklet vores kæledyr fra glubske rovdyr til vores bedste venner. Ikke desto mindre påviser moderne videnskab,

Læs mere

Sukkerstress. Thorkild Rasmussen, optometrist

Sukkerstress. Thorkild Rasmussen, optometrist Sukkerstress. Thorkild Rasmussen, optometrist Vores kost har ændret sig betydeligt gennem de sidste mange år, og vores kost består i dag i langt højere grad af raffineret mad med et højere sukkerindhold,

Læs mere

Boehringer Ingelheim Danmark A/S Strødamvej 52 2100 København Ø Tlf.: 39 15 88 88 www.bivet-ca.nu

Boehringer Ingelheim Danmark A/S Strødamvej 52 2100 København Ø Tlf.: 39 15 88 88 www.bivet-ca.nu Boehringer Ingelheim Danmark A/S Strødamvej 52 2100 København Ø Tlf.: 39 15 88 88 www.bivet-ca.nu Naturlig næring for leddene giver bevægelse i særklasse Equitop Gonex den som kan bevæge sig har ingen

Læs mere

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier Hurtig Diabetesmad Hurtig Diabetesmad Velsmagende retter på højst 30 minutter Louise Blair & Norma McGough Atelier First published in Great Britain in 2002 by Hamlyn a division of Octopus Publishing Group

Læs mere

Et godt bentøj. Dyrlæge Elisabeth Okholm Nielsen

Et godt bentøj. Dyrlæge Elisabeth Okholm Nielsen Et godt bentøj Dyrlæge Alle vil have gode ben Soen Driftslederen Velfærd Ejeren Arbejdsglæde Banken Økonomi Side 2 Alle vil have gode ben Soen Driftslederen Velfærd Arbejdsglæde Det koster svineproducenterne

Læs mere

Næringsdeklaration, en kort og en lang hvordan kan du bruge dem?

Næringsdeklaration, en kort og en lang hvordan kan du bruge dem? Næringsdeklaration, en kort og en lang hvordan kan du bruge dem? # 1 Flere og flere madvarer har en næringsdeklaration, og det er godt, for så kan du undersøge, om det, du spiser, er sundt. Sådan kan du

Læs mere

Tag hånd om kattens led

Tag hånd om kattens led Tag hånd om kattens led En informationsguide til katteejere Mange år med et aktivt liv sætter sine spor At hoppe ned fra sengen, jage og vogte sit revir er bare nogle af de aktiviteter, der udfylder kattens

Læs mere

MADSTATIONEN DEN BEDSTE VEJ TIL SUND MAD

MADSTATIONEN DEN BEDSTE VEJ TIL SUND MAD MADSTATIONEN DEN BEDSTE VEJ TIL SUND MAD 1 Indhold BAGGRUND, FORMÅL OG RAMMER GOD KØKKENHYGIEJNE MAD OG ERNÆRING KROPPEN OPSAMLING 2 BAGGRUND, FORMÅL OG RAMMER 3 Socialt og kulturelt dannelsesprojekt At

Læs mere

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT - til kvinder, der overvejer brystforstørrende operation 2013 Hvis du overvejer at få lavet kunstige bryster (indsat brystimplantater), skal du vide, at den læge,

Læs mere

Now! Hvalpefoder. Nyd den rigtige, naturlige smag af friske ingredienser! Din hund vil elske det helt sikkert! Analyse:

Now! Hvalpefoder. Nyd den rigtige, naturlige smag af friske ingredienser! Din hund vil elske det helt sikkert! Analyse: Now! Hvalpefoder Endelig en komplet og balanceret tilgang til at fodre dit nye familiemedlem, der ikke indeholder renderet kød, renderet olier eller korn. Rendering er en proces der omdanner animalsk affaldskød

Læs mere

Erfaringer med at tilbyde græssende malkekøer supplerende mineraler i mineralfoderautomater

Erfaringer med at tilbyde græssende malkekøer supplerende mineraler i mineralfoderautomater Erfaringer med at tilbyde græssende malkekøer supplerende mineraler i mineralfoderautomater af Henning Lyngsø FOGED, Per LARSEN, Frank Skov HANSEN & Egon ANDERSEN I et konkret forsøg har malkekøer optaget

Læs mere

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden:

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden: IONER OG SALTE INDLEDNING Når vi i daglig tale bruger udtrykket salt, mener vi altid køkkensalt, hvis kemiske navn er natriumchlorid, NaCl. Der findes imidlertid mange andre kemiske forbindelser, som er

Læs mere

side 1 af 7 Din biologiske alder

side 1 af 7 Din biologiske alder side 1 af 7 Din biologiske alder En ting er din kronologiske alder, altså hvor mange år, der er gået, siden du blev født. Noget andet er din biologisk alder. Altså hvor gammel din krop er rent fysisk.

Læs mere

Sunde hove. - et krav for en velfungerende hest

Sunde hove. - et krav for en velfungerende hest Sunde hove - et krav for en velfungerende hest Horses Prefer TM Equine Division of Vets Plus Kjær s Beslagsmedie Aps Equine Therapy www.horsesprefer.dk Hovproblemer Mange heste har et eller flere hovproblemer,

Læs mere

Information om brystløft

Information om brystløft Information om brystløft Hvem henvender et brystløft sig til? Der findes 3 væsentlige årsager til slaphed af brysterne: Graviditet Ved graviditet stimuleres brystkirtlerne til produktion af mælk. Brystkirtlerne

Læs mere

Studiespørgsmål til bevægeapparatet

Studiespørgsmål til bevægeapparatet Studiespørgsmål til bevægeapparatet 1. Beskriv, gerne støttet af en figur, opbygningen af et ægte led 2. Beskriv synovialmembranens funktioner 3. Ledfladerne i et ægte led er beklædt med hyalin brusk.

Læs mere

Hundefoder. Forebyggelse gennem ernæring

Hundefoder. Forebyggelse gennem ernæring Hundefoder Forebyggelse gennem ernæring Brit har udviklet et super premium foder, der med succes beskytter organismen mod negative miljøpåvirkninger. Brit Care er fremstillet af 100% allergivenlige og

Læs mere

HP-Pulp Fremtidens foder nr. 1 Nem håndtering.

HP-Pulp Fremtidens foder nr. 1 Nem håndtering. HP-Pulp på tre måder. HP-Pulp i silo absolut laveste pris! Du får HP-Pulp til den billigste pris når du ensilerer i plansilo. Du får desuden et foder som er let at pakke og som har en enkel og rationel

Læs mere

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter Patientinformation Kostråd til hæmodialysepatienter Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Indledning Kosten er en vigtig del af behandlingen, når man er hæmodialysepatient Sammen med selve dialysen,

Læs mere

Det skræddersyede ernæringsprogram til West highland white terrier

Det skræddersyede ernæringsprogram til West highland white terrier Det skræddersyede ernæringsprogram til West highland white terrier www.royalcanin.dk En strålende hvid Terriers bestemte, glade natur En hund, hvis udseende snyder Westien er skarp, modig og meget uafhængig,

Læs mere

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk afdeling 2 Definition Graviditetsbetinget sukkersyge er en form for sukkersyge, der opstår under

Læs mere

UDEN MAD OG DRIKKE DUR HELTEN IKKE!

UDEN MAD OG DRIKKE DUR HELTEN IKKE! UDEN MAD OG DRIKKE DUR HELTEN IKKE! Annika Andersen Elifritz Om kost og sundhed Hvor mange her har nogensinde været på slankekur? 95% af alle danskere har været på slankekur. 95% af dem har ikke været

Læs mere

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Forfatter Tina Krogh Materialet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisnings Tips- og Lottopulje 2010. Materialet inkl. billeder kan frit anvendes i undervisningssammenhænge

Læs mere

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1?

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Af Ulla Thorup Nielsen Livet med diabetes august 2012 Ukendskab til årsagen bag udvikling af diabetes 1 har indtil videre fremstået som hindringen

Læs mere

Videnskabelig undersøgelse bekræfter en bedre udvikling af føllet efter brug af St. Hippolyt FohlenGold

Videnskabelig undersøgelse bekræfter en bedre udvikling af føllet efter brug af St. Hippolyt FohlenGold Videnskabelig undersøgelse bekræfter en bedre udvikling af føllet efter brug af St. Hippolyt FohlenGold Forskningsresultater fra Universitet Breslau (2008) Mange fravænningsføl og åringer fodres i vinterperioden

Læs mere

HESTEADFÆRDS EKSPERTEN: Maj-Britt Carter - hesteadfærds-ekspert, arbejder blandt andet med tilridning og med træning af heste med adfærdsproblemer

HESTEADFÆRDS EKSPERTEN: Maj-Britt Carter - hesteadfærds-ekspert, arbejder blandt andet med tilridning og med træning af heste med adfærdsproblemer Det er godt for den unge hest at komme med på tur som håndhest, men det kræver en rolig ridehest, og man bør træne i sikre rammer, før man begiver sig på tur i trafik og terræn. Lad dem lege AF JANNI BRIXEN

Læs mere

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER EMNER Økologiske principper for fodring af dyr/kvæg EU reglerne - RFO 834/2007 Oversigt over

Læs mere