fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra fjsk~1 idjr~kt0r~n"

Transkript

1 UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, i 1912 og tdr. i Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt maal mot i i 1914, i ETSLDFSKET var smaat, saa 1913, i 1912 og maal F ukefangsten kun blev 3258 maal, i set til eksport er 2217 maal hvorav der blev saltet til handels mot 5866 i 1915,7900 i 1914,5749 vare 4054 tønder mot i tilsvarende i 1913, i 1912 og maal uke ifjor maal, hvorav saltet i Til hermetikfabrikker er iaar tønder. solgt maal. Tromsø amt var der ikke noget ngen Nordsjøsild er anmeldt nævneværdig fiske. Drivgarnsskøiter \ indbragt i sidste uke. hadde i Kvæfjord optil 30 rraal, men Av slandssild er i sidste uke garnfisket var smaat og der blev ikke anmeldt hjemført 4710 tønder, hvorav sat nogen nye stæng. Her blev sal til SkudesnesKopervik 4 130, til tet 100 tønder garnsild. Trondenes Haugesund 130 og til Bergen 450 blev i uken saltet 340 tønder Fdr tønder. For Aalesund mangler opøvrig intet fiske inden Tromsø amt, gave for sidste uke. alt er iaar der nu har et samlet parti av hjemført fra fisket ved sland maal, hvorav saltet til handelsvare tønder mot i 1915, i tønder. 1914, i 1913, i 1912 lnden Nordlands amt fiskedes i og tønder i uken i Tjøtta 2000maal, hvorav Brislingfisket er smaat. saltet 3000 tønder. Stamnes blev Dorgemakre fra Nordsjøen. sat 4 smaastæng, 36 streks sild, sidste uke indkom til Kristiansand 7 pris 40 kr. pr. maal. Meløy op svenske fartøier med 205 tønder flækfiske des ogsaa litt, men forøvrig intet ket og 622 tønder rundsaltet makre fiske inden amtet, der nu har et samlet og 1 norsk fartøi med 9 flækket og parti av maal, hvorav saltet 91 tønder. rund. alt er iaar av 12 til handelsvare tønder. fartøiel ilandbragt 1304 tønder, hvorav Søndre Trondhjems amt fiskedes ] norsk fartøi med 100 tønder, resten noget sild i sidste uke av de mindste svenske. Av partiet er saltet flækket merker og smaasild, væsentlig i Hit 426 tønder. fjor var til samme tid teren og Frøya, hvor der blev sat av 113 fartøier ilandbragt 6401 tønflere smaa stæng, hovedsagelig smaa der, i fartøier med sild. Prisen var i HiUeren fra 15 tønder, i fartøier med og i Frøya 1524 kr. maalet. tønder, i fartøier med Der er i amtet ialt opfisket 8708 maal, tønder og i fartøier med hvorav saltet 4068 tønder tønder. Namdalen fisket kun litt i Leka Bankfisket fra Aalesund var smaat og der salte des 100 tønder.. i sidste uke, og deltagelsen er og For hele landet er til 16 septem nu liten: For Andenes og Bleik var ber opfisket maal fetsild mot fisket i uken 27 august2 september i 1915, i 1914, smaat, da uveir hindrede bedriften. i 1913, i 1912 og Der blev opfisket fisk, maal i Det til handelsvare hvorav 1560 kveite, saltede kvantum utgjør tøn svartkveite, 7740 torsk, 8750 der mot i 1915, i sei og 6540 uer.værdien av ukens fiske blev henimot kr Værøy har fisket været smaat, kun noget kveite, der solgtes til 80 øre pr. Kystmakrelfisket var i sterkt avtagende i sidste uke. Ukefangsten blev stk. hvorav til Kristiansand i foregaaende uke og i si dste uke stk., til Risør stk., til Grimstad 9600 stk., til Farsund stk., til Stavanger stk. til Bergen 8190 stk. og til Langesund stk. alt er iaar til 16 september anmeldt opfisket stk. mot i 1915 og 9 80g 990 i aar er saltet flækket stk. mot i 1915 og stk. i Med garn er opfisket stk., med not stk. og resten med dorg, snøre eller andre redskaper. Saltsildmarkedet i Hamburg. Prsen er uforandret for uken 1723 september. F er skf is k m ark ed et i Ham bur g. Pris: flyndre stor og middels 5972, smaa 3940, ganske smaa 30 pf. pr. pund. Veket. Meteorologiske o bservatorium beretter: Sydkysten hadde den første halvdel av uken vestlige eller sydvestlige vinde, svake søndag og mandag, friske og tildels sterke paa tirsdag og onsdag. Resten av uken mere nordvestlige vinde, svak eller laber bris. Vestkysten har for det meste hat nordvestlige eller nordlige vinde, laber bris søndag og mandag, sterk kuling tirsdag, storm onsdag og torsdag, senere laber eller svak vind. Nordlandskysten hadde den første halvdel av uken friske vinde fra vestkanten, senere fra nordkanten, lørdag svak SV. Lofoten blæste der storm søndag og meget sterk kuling man

2 .._._...._. _._. 246 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 20 september 1916 dag, av NV, senere laber eller frisk Sildefisket i Nordsjeen. Det amerikanske makrelfiske. NO, torsdag storm av N, resten av Opslag 9. 18/9: ngen Nordsjøsild ind Opslag 6. 13/9: Konsulen Boston telegraferer: Amerikanske makrelfiske: Saltet uken svak NV. bragt sidste uke tdr. mot i ogi Pris sommermakrei 18 dollars tønden. Finmarkskysten hadde søndag svak S, mandag og tirsdag let bris av NV, onsdag svak S igjen, torsdag svak 0, resten av uken let bris av vest eller NV. F etsildflsket. Politimesteren i Namsos telegraferer 16/9: Denne uke 3 smaastæng smaaslld Aarset fjorden Leka. Optat 150 maal, hvorav handelsvare 100, hermetik 80 tønder, pris øvrig intet sildefiske. Fetsildfisket. tlgrammr. Opslag 44. Trondhjem 16/9: Hitteren : denne uke antages sat 3 notstæng. Garnfisket ubetydelig. uken antages opfisket 333 maal notsild, hvorav saltet handelsvare 64 tønder, solgt hermetikfabrik 290 maal. Kvalitet hovedsagelig smaasild. alt siden fiskets begyndelse 1688 maal, hvorav iset 702 maal, solgt sildoljefabrik 200 maal, hermetikfabrik 370 maal, saltet handelsvare 623 tønder. Pris pr. maal fersk sild kr Tilstede 11 notbruk med 165 mand. Frøya: uken sat flere smaa stæng ved ntiannæsetdragsnes. Opfisket 400 maal, hvorav solgt hermetikfabrik 150 maal, saltet handelsvare 400 tønder. alt opfisket siden fiskets begyndelse 3700 maal, hvorav iset 200 maal, solgt sildoljefabrik 800 maal, solgt hermetikfabrik 450 maal, saltet handelsvare 3000 tønder. Kvalitet hovedsagelig smaasild. Pris kr pr. maal. Tilstede ved ukens slutning 100 garnbaater med 200 mand, 20 notbruk med 300 mand, 10 kjøpefartøier, hvorav 1 dampskib og 9 motorbaater. alt opfisket inden amtet 8708 maal, hvorav iset 1717 maal, solgt hermetikfabrik l O maal, sildoljefabrik 2455 maal, saltet handelsvare 4068 tønder. Stiftamtmanden. Opslag 48. Bodø 16/9: Tjøtta: Opfisket i uken 2000 maal, hvorav saltet handelsvare 3000 tønder, solgt sildoljefabrikker 200 maal, solgt hermetikfabrikker 1000 maal. Stamnes: uken 4 stæng kvitting ca. 600 maal, 3 6 streks, pris 40. Meløy: Optat 150 maal, hvorav saltet handelsvare 50 tønder, solgt sildoljefabrikker 120 maal. alt opfisket inden amtet maal, hvorav saltet handelsvare tønder, solgt sildoljefabrikker maal, solgt hermetikfabrikker 2020 maal. Amtmanden. Opslag 49. Tromsø 16/9: Kvæfjord: Drivgarnsskøiter optil 30 maal. Uvæsentlig garnfiske. ngen nye stæng. Saltet 100 tønder garnsild. Trondenes: Silden sidste beretning opfisket 225 maal saltet 340 tønder. bbestad: Denne uke intet fiske. alt optat inden amtet maal, hvorav saltet handelsvare tønder. Solgt sildoljefabrik 6420 maal. Solgt hermetikfabrikker 2559 maal. set 500 maal. Agn 2915 maal. Stiftamtmanden. Opslag 9. 18/9: Til 16 septbr. anmeldt optat maal fetsild, derav iset 2217 maal, solgt sildoljefabrikker maal, solgt hermetikfabrikker 5809 maal, saltet handelsvare tønder, mot i maal, hvorav iset 5866 maal, sildoljefabrikker maal, saltet handelsvare tønder og i ndfert slandssild. Opslag 9. 18/9: Hjemført ialt tønder Sildefisket ved sland. slandssild, mot i , i 1914 og i Opslag 10.18/9: Konsulen Reykjavik telegraferer: Torskefisket Reykjavik ubetydelig, Patriksfjord baater godt, kuttere godt, safjord baater daarlig, kuttere godt, Akurey Dorgemakrelfisket i Nordsjeen. Seydisfjord daarlig, Vestmannø intet. Opslag 7. 18/9: Dorgemakrei fra Nordsjøen. Sidste uke til Kristiansand 7 svenske og l norsk fartøi med henholdsvis 827 og 100 tønder makrel. Til 16 september ialt 12 fartøier med 1304 tønder, hvorav 426 flækket, herav kun l norsk fartøi med 100 tønder. fjor indkommet 113 fartøier med 6401 tønder, i fartøier med tønder og i fartøier med tønder. Kystmakreifisket. Opslag /9: Sidste uke' anmeldt opfisket stykker, hvorav til Stavanger stykker, Farsund Kristiansand 2 sidste uker og Langesund stk. Totalfangst til 16 september stykker mot i og aar er saltet flækket stykker mot i 1915 og l i Utnlandsk fjskrir. Uken 1016 september. Det amerikanske makrelfiske. Den 12 ds. telegraferte konsulen i Boston at det amerikanske makrelfiske hadde et saltet parti av tønder mot 7635 i 1915, i 1914, 3436 i 1913 og 3363 tdr. i Fisket iaar er saaledes meget godt og staar betydelig foran de fore markdsbrtnjngr m.. Uken 1 O 16 september. Saltsild markedet. tdgrammr. Opslag 1. 19/9: Generalkonsulen Hamburg telegraferer: Saltsildpriser 1622 september uforandret. Ferskfiskmarkedet. Opslag 3. 19/9: Generalkonsulen Hamburg telegraferer: Sidste uke pris flyndre stor og middels 5972, smaa 3940, ganske smaa 30 pfennig pundet. Opslag5. 13/9: Generalkonsulen Bilbao telegraferer : Bilbao og Santander : ngen beholdning. Paris London \onsulatbrtningr. gaaende 4 aar. Prisen opgives iaar Fra generalkonsulatet i Bilbao, dal til 18 dollars pr. tønde mot 15 ifjor. 4 septbr. 1916: mport og omsætning Torskefisket ved sland har av klipfisk i. uken fra 27 august2 efter telegram fra konsulen i Reykja september 1916, alt pr. kvintal a 50 vik av 16 ds. været godt for Patriks kilo, androg til: fjord paa saavel baater som kuttere, Bilbao. ngen beholdning. for safjord godt med kuttere, men Santander. mport pr. Sicilia 150 daarlig med baater, for Akureyri og norsk. Salg 150 norsk. ngen be Seydisfjord daarlig, for Reykjavik holdning. ubetydelig og for Vestmannø intet Prisen for 1ste sort opgaves notert fiske. til ptas for norsk. Sildefisket for Yarmouth Paa Madrids Børs notertes idag: Lowestoft er iaar forbudt ifølge Ptas pr. 100 fres. a/v 1/ Paris. telegram fra fiskeriagent Johnsen av Ptas pr. 1 oe a/v 1/ London. 12 ds. Vicekonsulaterne indberetter om sardinfisket i forløpne uke: Vigo: Daarlig, der ilandbragtes 2779 tdgrammr kurver. Det engelske sildefiske. Santander: ntet. Opslag 4. 16/9: Fiskeriagent Johnsen, Hull, Av rogn mottokes 430 tdr. som til telegraferer: Sildefisket YartmouthLowestoft forbudt iaar. lagt beholdningerne fra før ca. 700 tdr. utgj ør ca tdr. Ved ukens

3 20 september 1916 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 247 slut anslaaes beholdningerne til ca. 6 gammel vare til en pris av 1000 tdr. hvorved fremkommer et esc pr. kvt.; av nyfisk ukesalg av ca. 130 tdr. var der meget litet og priserne notertes med esc Av ældre engelsk fisk var endnu ca. 240 tilbake, som blev utbudt til meget ujevne priser; ny fisk, hvorav der var en beholdning paa ca. 90, betaltes med esc pr. kvt. Det er første gang man har hat gammel fisk paa markedet her i september ndberetning fra legationen i Havana, dat. 14 august 1916: Angaaende klipfiskmarkedet i Havana i tidsrummet 28 juli8 august meddeles følgende: ndførselen androg til 2263 kasser og 357 tab aler. Beholdningen pr. 11 aug. var anslaat til: 8230 kasser fisk ialt, hvorav 5000 kasser norsk fisk, 230 skotsk og 3000 kanadisk, samt 300 tabaler. Priserne var ifølge Revista Official for norsk fisk $ 16.00, skotsk $ og for kanadisk og Alaska $ ; der noteres for den norske vare $ 16.00, skotsk $ , kanadisk og Alaska $ MARKEDSPRSER. Bergen, 18 september. Paa tranmarkedet nyter de indu striele sorter søkning til uforandrede priser. Dam ptran er rolig uten at man kjender nogen omsætning denne vare i forløpne uke. Usorteret rundfisk handles frem deles til omkring kr. 37, mens om sætningen i sorteret vare fremdeles er uten betydning. Klipfisk og rogn er uten noteringer. maaned. Av norsk fisk, tilberedt i England, skal nye sendinger være underveis. Til Oporto bragte dis. Sicilia den Fetsild har god søkning og eksport 2 dennes 3.3 norsk fisk. Beholdningerne dersteds ansloges ved kr. 65 og 75 efter partiernes sorte fri vare handles til priser mellem ukens utløp til 1620 engelsk vare, ment, mens senere saltet vare av hvorfor notertes fra esc. gives til omkring kr. 40 pr. fiske pr. kvt. fortoldet. pakket tønde. De smaa partier norsk vare, som i Salt fra pakhus, middelhavs, kr. 10 den senere tid er importert dertil, har pr. maal a 140 liter. været av yderst slet kvalitet. Som Engelsk og tysk kr. 9 pr. maa Kurser for kubansk mynt eller følge derav forlanger publikum nu a 140 liter.. U. S. Cy: kun engelsk klipfisk, som importeres London.. 60 div $ pr. Æ til Oporto i. 1 a kvalitet. Paris 3 div pr. 5 fr. Kystmakrelfisl<et U. S. A. 3 div 1lr6 dis. a par pr. %. ndberetning fra konsulatet i MO1 Hvortil indbragt Til : ndbra gt treal til Utenriksdepartementet, dat. uken stk. alt stk. r. ndberetning fra legationen i Havana, 14 august 1916: dat. 26 august 1916: Angaaende klipfiskmarkedet i Ha Val:l i tidsrummet 8 aug.18 aug. meddeles følgende: ndførselen androg til 4047 kasser og 416 tabaler. Beholdningen pr. 18 aug. var anslaat til: 7300 kasser fisk ialt, hvorav 4500 kasser norsk fisk, 200 skotsk :j og 2600 kanadisk, samt 200 ta baler. Priserne var ifølge Revista Ofidal for norsk fisk $ 16.00, skotsk $ Jeg tillater mig at hitsætte følgende opgave over mængde og værdi av Kanadas saltvandsfiskerier i juni d. a. sammenlignet med samme maaned ifjor: og for kanadisk og Alaska..,,11 >'>' >' $ ; der noteres for den f2 c5;?:2 t;:::j 2i norske vare $ 16.00, skotsk $ og for kanadisk og Alaska >' o >' CD o $ :::: O; t.:! Vt d CD....:JwVtt.:!CDCDVtw Kurser for kubansk mynt eller >' 00 w 00 CD t.:!.:j CD o t.:!o.:jo.:joocdvtcd U. S. Cy: Vt 00 Vt o w o >' >' >' >' Vt London 60 div $ pr. Æ. Paris... 3 div $ $ pr. 5 fr. U. S. A. 3 div lire dis. a par pr. %. Fra generalkonsulatet i lissabon, dat. 5 september 1916: Beholdningerne av norsk fisk paa markedet i Lissabon utgjør idag ca. >' >' ooow owt.:! O) t.:! w.:jvtw >' t.:!.:j >'>'w t.:!www O) 00 Vt Vt O) O) o t.:! Vt CD CD O).:J >'0 wocdt.:!o >' t.:! >'0) ooo>'w.:j.:j.:jvtovtvt>'wt.:!o OOOW.:JO)>,O).:JCDO)Vtt.:!OCDVtt.:! O) >'0 o O) O) t.:!vto n <: til n >' CD >' Vt >' CD >' <: O) til Bergen... Haugesund.... Skudenes..... Stavanger... 16/9 Egersund... 16/9 Farsund... 15/9 Mandal... 12/8 Kristiansand.. 9/9 Do... 16/ 9 Lillesand... 15/9 Arendal... 9/9 Grimstad..... Risør..... Kragerø, Skaatø..... Langesund.... Nevlunghavn Fredriksværn Onsø..... Hvaler / 9 15/ 9 16/ 9 9/9 2/ 9 2/ 9 2/ 9 9/9 8 ] 90 l Tilsammen Mot i i r Av fangsten er O 1 O stk. fisket med garn, stk. med not, resten med dorg, snøre eller andre redskaper.

4 248 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FS(ERDREKTØREN 20 september 1916 Av de indsendte beretninger hitsættes: fetsildfisket 19 i il til 6 septembera Derav Eger sun d: Fangstfelt Ognebugten. Middels størrelse og meget god Distrikt set sildolje hermetik Saltet alt optat Solgt Solgt maal kvalitet. Fisket blev i sidste uke mnl fabrik fabrik tdr. maal maal hindret av uveir. Farsund: Ukekvantumet er opgit Tromsø amt til stk. men dertil kommer Nordlands amt ca stk. som private har fisket til eget behov for nedsaltning. Grimstad: Fisket foregaar fremdeles med stang i fjordene. Risør: Paa grund av strøm er fisket blit hindret sidste uke. Kragerø: Fisket har i denne uke A delvis været hindret av storm. mindelig størrelse og kvalitet. Namdalen Søndre Trondhjems amt Tilsam=m=en il Mot i kkeopgit i i i i Forbud mot sildefiske fra Var salg i fersk tilstand crans} mot crans ifjor. Til dato er mouth og Lowestoft. ialt eksportert tønder, mot (ndberetning fra Norges fiskeriagent i England tønder ifjor. dat. Hull 11 september Persksildpriserne har i det sidste holdt sig mellem 5460 sh. per cran. Da de militære myndigheter har nedlagt forbud mot at drive sildefiske paa den engelske østkyst, blir der intet fiske ved Yarmouth og Lowestoft i den almindelige høstsæsong iaar. Dette veto vil sandsynligvis resultere i at fisket paa den skotske østkyst kommer til at vedvare en tid utover høsten, hvis ikke drivgarnsfiskerne tar op fisket paa vestkysten. Fiskernes interesser berøres ikke meget om de lægger helt op indtil videre. Ti de har hat en enestaaende heldig sæsong, særlig naar tages i betragtning at det er gamle folk og unge gutter som har bemandet flaaten. Endel misnøie og ulemper bringer vistnok anordningen ror bødkere, ganejenter, saltere, agenter,.jobbere og Yarmouth og Lowestofts butikforretninger, men i det store og hele hadde alle disse store indtægter UDder forrige aars sæsong. De som virkelig lider er de fattige i samfundet og røkeribedriften. De gode tider for sildebedriften belyses bedst ved at gi totalfangsten av vaar og sommerfisket som utgjør til dato crans mot crans ifjor. Herav er ganet og saltet tønder, mot tønder ifjor og tønder rundsaltet. Til røkning er forbrukt crans, mot ifjor; til hermetisk nedlægningog Brisling etc. Tilført Bergen i tidsrummet 1116 sept Bris Smaa Hvorfra ling Pris sild Pris skj. pr. skj. skj. pr. skj. 1 Romsd. amt Søndre Bergenh. amt Nordre Bergenh. amt Desuten 39 skj. blanding a kr fra Søndre Bergenhus amt. 100 skj. blanding a kr fra Romdals' amt. Værdi brisling... kr smaasiid : løpne aar viser, at nye laan indvilgedes til fiskere til et beløp av kr. og at landstinget (ubetalte, ikke forfaldne) laan av fondet til fiskeriernes fremme utgjør kr Brisling etc. tilfttrt Stavanger tidsrummet 4/ g_fj/ fj Hvorfra Tils. 18()1= 17251= Bris!ing skj. Smaa Pris Pris sild pr. skj. pr. skj. skj. Stavanger 1 amt Søndre Bergenhus amt Tils Røkt Tomat Tils =12840 Desuten 1600 skj. blanding a kr. 5 fra Stavanger amt. Røkt. 170 skj. blanding a kr. 5 fra Søndre Bergenhus amt. Røkt. blanding V ær d i bris l ing... ;... k r O O O kr _ smaasild ; Bohuslensfiskernes statslaan. (Efter Fiskerierna ). Gøteborgs og Bohuslens landstings fiskerilaanenævnds regnskaper for for blanding kr

5 20 september 1916 UKENTLGE MEDDELELSER for NORSK fskerbedrft fra fskerdrektøren 249 Norges utførsel av fiskeprodukter i juni Vor el<sport til Brasilien Utdrag av indberetling fra generalkonsul Erik Colban, Rio de Janei!O. Efter det Statistiske Centralbyraas maanedsopgave over vareomsætningen med utlandet stiller utførselen av fiskeprodukter sig i juni. maaned Der foreligger en summarisk brasiliansk handelsstatistik for 1915, 1916 saaledes: som angir mængden og værdien Juni Januarjuni av de enkelte indførte varesorter. Mængde,, Varernes navn enhet En gjennemgaaelse av denne statistik viser, hvilken overordentlig sterk Hermetik: Røkt brisling (sardiner)... Røkt vaarsild (kippered herrings).. Anden sildehermetik... Fiskehermetik forøvrig... Laks, fersk... Makrel, fersk... Kveite, fersk.... Aal, fersk... Sild, fersk.... Anden fisk, fersk.... Rundfisk... Rotskjær... Sei... Hyse... Anden tørfisk.... Klipfisk... Fetsild og skjæresild Vaarsild... Brisling... Nordsjøsild... Slosild (storsild østlandssild)... slandssild... Makrei, saltet... 1 Anden salt fisk i fustager... Do. i kasser Do. i fartøi.... Sild, kryddersaltet.. Do., røkt..... Ansjos (kryddersaltet brisling).... Hummer..... Ræker... Sælskind... Hvalbarder... Rogn..... Fiskeg61ano... Benmel... Sildemel, fiskemel og hvalkjøtmel.. Tran, dampmedicin raamedicin.... blank..... brunblank.... brun..... av sæl..... av hval(olje) av sildetran.. hl. hl. hl. stk. hl. hl. 1) Heri medregnet kjøthermetik } ) } 1) } } } hl _24 _ } } hl } virkning den brasilianske pengekrise og verdenskrigen har hat paa Brasiliens handelsomsætning i Angaaende importen i 1915 av de artikler, som er av særlig interesse for norsk eksport, kan meddeles følgende nærmere oplysninger: Klipfisk Brasiliens indførsel av klipfisk var ifølge den brasilianske statistik : Aar dlt Derav fra Norge Brasilien indfører kli pfisk fra Norge, Skotland, NewFoundland og Kanada. Forholdet fremgaar av følgende oversigt: Norge Storbritannien (skotsk fisk) Kanada NewFound land De Forenede Stater (omlastet Kanadafisk Klipfiskimporten til de vigtigste importhavner fremgaar av følgende opgave: Pernam buco.. Rio de Janeiro Bahia..... Santos..... Macei Para to1s Den største del av den norske klipfisk gaar til Rio de Janeiro og Santos (Sao Paulo). Vor eksport av klipfisk til Brasilien er, som det sees, gaat meget betydelig

6 . 250 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 20 september 1916 tilbake i aarene 1914 og Men dette er udelukkende en følge av de ekstraordinære forhold, nemlig pengekrisen i Brasilien og verdenskrigen. Vi kan vistnok heller ikke regne med, at der i 1916 vil komme tilnærmelsesvis saa meget norsk fisk til Brasilien som i tidligere aar. Men vi tør forutse, at denne vigtige eksport vil gjenvinde sin fulde betydning, naar normale forhold igjen indtræder. Hvad specielt klipfiskmarkedet i Rio de Janeiro angaar, vil det fremgaa av generalkonsulatets halvmaanedsrapporter, at priserne paa det herværende marked er steget overmaade sterkt i aarets løp. den første halvmaanedsrapport (16 januar 1915) opgaves detaljprisen til 55 a 60 milreis pr. kasse norsk fisk og i rapporten for sidste halve maaned av aaret (datert 4 januar 1916) opgaves prisen ligg let mellem 11 og 12 d., dog er den nu igjen litt fastere. Alven privat statistik, som velvillig er stillet til generalkonsulatets dispo 1912 alt 5964 Derav fra Sitin, fremgaar det, at der fra Norge Norge indl'ørtes ialt kolli,klipfisk til Kanada Rio de Janeiro i 1915, mot Forenede koll[ i Den skotske fisk viser Stater ogs1a en betydelig nedgang paa Rio Storbritanmarkedet i 1915, nemlig til nien kolli, mot kolli i Kanadhfisken har derimot i 1915 gaat betdelig frem paa dette marked, nemlig fra kolli i 1914 til i Ved Kanadafisken er derl10s at merke, at i 1914 kom alene 2044 kolli derav pakket i kasser, mens i 1915 hele 9641 kolli Kanadafisk indførtes til Rio de Janeiro i kasser. Denne indførsel av Kanadafisk i kasser falder paa sidste halvdel av 1915, paa samme tid da der kom forsvin til 80 milreis pr. kasse. rapporten dende litet norsk fisk hertil. første kvartal av 1916 opgir den nævnte for første halvdel av april 1916 opgaves prisen til 95 milreis og endog statistik, at der til Rio de Janeiro ankom kolli Kanadafisk og kun 2135 foregaaende aar. derover. Prisstigningen staar blandt andet i forbindelse med nedgangen kolli norsk og 1838 kolli skotsk fisk. i den brasilianske milreiskurs, som Hvåd klipfiskimporten til Santos ved begyn desen a v 1915 stod i ca. (staten Sao Paulo) angaar, utviser 14 d., men ved aarets utgang var den officielle brasilianske statistik gaat ned til ca. 12 d. og senere har følgende: Den klipfisk, som opgives at være kommet fra de Forenede Stater, er formentlig omlastet Kanadafisk. Fisken fra Storbritannien er formentlig skotsk fisk. Sardiner og andre fiskekonserver. Ogsaa for denne varegruppes vedkommende har vor eksport til Brasilien i 1915 ligget nede, antagelig paa grund av de høie priser hjemme. Brasiliens totalindførsel av fiskekonserver gik i 1915 op til en samlet vegt av kun 1312, mot 2319 i 1914 og mellem 3000 og 4000 i hvert av de nærmest Planen om igangsættese av sardinnedlægning i stor stil i Brasilien synes endnu ikke at ha ført til noget resultat. Generalrapport om de større norske fiskerier(norw.fisheries) Hvad der fiskes i uken, men anmeldes forsent til at komme med, optages i følgende ukes rapport. (Quantities reported too late to be included in the report for this week are (ldded to totals for next week.) A Skrei (torske) fisket (Cod Fishery}, januarjuni mill. st. (pieces) Dampmedicintran (Cod liver oil)... hl. Lever tilovers til anden tran (Liver for other oils)... hl. B. Sildefiskeri erne (Herring Fisheries) : 1. Vaarsildefisket (Spring Herring), februarmars... maal a 150 liter 2. Fetsildfisket julidesember 1 ). tdr., saltet, fiskepakket (Fat Herring) (Barreis salted, seapacked). 3. Storsildfisket (Large Herring), oktober, desember, februar: a. for vestlandet (the West Coast)... maal a 150 liter b. for østlandet (the South Coast)... maal a 150 liter 4. Drivgarnsfisket i Nordsjøen, juni:desember) tdr., saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the NorthSea) (Barreis, salted, seapacked) 5. slandssild indkommet til norske havne tdr., saltet, fiskepakket (Herring from celand landed in Norway) (Bares, salted, seapacked) C. Makrelfisket ved dorgere i Nordsjøen, saltet for Amerika 2 ) tønder i fiskepakning (Seapacked mackerellanded in Norway from the NorthSea, salted for export to America) Kvantum Totalfor uken til kvantum til 16/ / O 51.4 O O 5379 O O O O O l) Al sild forbrukt fersk er ikke medregnet. (All Herring us ed fresh is not included.. 'l 2) A makre, som er forbrukt fersk, eksportert i is eller saltet rund for det skandmavlske marked, er Kke medregnet. (All mackerel, us ed fresh or exp. in ice dr salted for the Scandinavian mark..::..::e:2t,.:.i=s=n:..::...ot=::..:::in:...:::..:c1:..:..::.ud.=.:e::.:::d!..). =_::::: Ved eftertryk av disse meddelelser m a a Fiskets Gang angives som kilde. AlS John Griegs boktrykkeri.

7 norgs utførsd il fikl'roduktr fra l januar til 16 sptmbr 1916 og i ukn som nt 16 s.,tmbr. Toldsteder Fetsild Klipfisk, Nordsja slands <lipfisk, Vaarsild og skaaret Storsild Brisling Rot Hyse, Anden D.m. R.m. Brun Haaislandsk Rundfisk sild Sei Rogn Blank Brun sild norsk skjær rund tarfisk tran tran blank kjærr. tdr. sild tdr. tdr. etc. tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. Kristiania Sandefjord.. Kristiansand Flekkefjord.. Stavanger Kopervik Haugesund Bergen Florø Aalesund Kristiansund Trondhjem Bodø Svolvær Narvik Tromsø Hammerfest Vardø Vadsø... _. A.ndre., alt uken hærdet Hval Sæl BoUle Fisk, Sild, Makrei, Makrei, Laks, Levende Anden Fisk, Fiske Sildetran Sild, fersk Hummer saltet Sildemel Sælskind Hermetik Toldsteder hvalolje tran tran nosetran rakt saltet fersk fersk aal fersk fisk saltet guano tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. ks. stk. i fartai i tdr. tdr. Kristiania J Sandefjord.. Kristiansand Flekkefjord Stavanger ' l Kopervik Haugesund Bergen Florø Aalesund Kristiansund Trcndhjem l Bodø do Svolvær Narvik Tromsø... l dm Hammerfest Vardø... ' ' 3 d Vadsø Andre alt d d 5b d1 l uken do ha l\arvik utført rogn kasser == 2134.

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n -30 n Uk~ntlig~ m~c1c1~~ls~r for norsk Jjsk~rib~arift fra tisk~riair~kt0r~n 8 aargang nsdag 15 august 1917 Nr. 33 storsild. Der er saltet 700 tønder stæng. Sildens kvalitet var hovedhandelsvare, solgt

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n 10 aarrgal'ilg n UkntUg mddlsr for norsk tiskribdrift fra tiskridirktørn nsdag 1 oktober 1919 Nr 39 og 40»Fiskets Gang«kom ikke ut forrige uke paa grund av bokbinderstreik. nqrslt fjsl(rir. Uken 2127 september.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

Onsdag 22 november 1916 Nr.. 47

Onsdag 22 november 1916 Nr.. 47 Uk~ntng~ m~aa~~ls~r for norsk fjsk~rib~crift fra fjsk~ridir~kt0r~n 7 aargang Onsdag 22 november 96 Nr.. 47 nqrsk~ fjsk~rj~r. Uken 28 november. 8 ds. indkom 2 dampskibe til ri Finmarkskysten har gjennemgaastiansund

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

for norsk tisk~rlb~drift

for norsk tisk~rlb~drift , Ukntlig,mddlsr fra fiskrjirktørn for norsk tiskrlbdrift 3 aargang Onsdag 8 oktober 922 Nr. 42 øvrige distrikter inden fylket var fra 3006000 kveite og 000 Uken 84 oktobet. fisket smaat. Det samlede parti

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rjb~arjft fra fisk~ridir~ktør~n Nr. 48 indkom 2 drivere til Kristiansund Uken 925 november. med 65 maa som middelfangst, pris 3840. Til Valdersund indkom torsdag 3 dampskibe

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 27 oktober 95 Nr. 43 63 kroner maalet. Fauske (Skjer- skj. fra Nordrs Trondhjems amt; pri- Norske fiskerier. stad)

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

FETSlLDFlSKET var smaat i sidste henholdsvis 1429 og 160 tønder makrei, Kystmakrelfisket er fremdeles

FETSlLDFlSKET var smaat i sidste henholdsvis 1429 og 160 tønder makrei, Kystmakrelfisket er fremdeles Ukentlige meddelelser for nors'k fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag september 1915 Nr. 35 kr. 5 pr. skj. Smaasilc1fisket er aapne baater. Fisket for Røst har Norske fiskerier ogsaa

Læs mere

fra fiskeri cl i rek10ren

fra fiskeri cl i rek10ren U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeri cl i rek10ren 5 aargang nsdag 9 september 1914 Nr. 36 den senere tid været sterkt optat med et slag maaue flyttes over fra det Fiskeriraadet.

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fra fjsk~rldlr~kt0r~n

fra fjsk~rldlr~kt0r~n Uken 723 september. Ukntng mddlsr for norsk fiskribdrift fra fjskrldlrkt0rn Chuu,llag 27 september 922 mot ifjor 7425, 37 885, S234. henholdsvis 240 564 J 4375, 56, 59084 og 920 8867, 266 99 4347, Foruten

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk 7 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 9 jli 96 Nr. 9 pere sm hadde været paa Færøbankerne hadde henhldsvis 6 0 g 0 0 fisk. Mtrbaaterne hadde gsaa gjennemgaaende bra FETSLDFSKET

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

fra fjslt~ri(ur~ktør~n

fra fjslt~ri(ur~ktør~n Ukntlig mdallsr for norsk fjskribdrift fra fjsltri(urktørn Onsdag Ei juli 92 Nr.. 2 norsk fjskrlr. Uken 26 juni-2 juli. B ank fis k e t fra Aalesund faldt bra i sidste uke. Der indkom til Aalesund og Borgund

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~da~~ls~r fr nrsk fisk~rjb~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n 7 aargang nsdag 30 august 96 Nr. 35 Fr hele landet er til 26 august av 62 fartøier indbragt 2858, i nqrsk~ fisk~ri~r. pfisket 25684 maal

Læs mere

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare,

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 30 oktober 1912 Nr. 44 Norske fiskerier. Uken 20-26 oktober. eler endnu sterk østenvind. Først 1ør- fisket i distriktet

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n 9946 Hængt Ukntli!l ddlsr for norsk tiskribdrifl fra tiskridirktørn 10 aargang nsdag 2 juli 1919 Nr. 27 norsk fiskrir. Uken 22-28 juni. PSYNET under V AARTRSKE FSKET i Finarken blev hævet lørdag den 21

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n 10 aargeng Ukntlig mddlsr for norsk fiskribtdrift fra tiskriairktørn Onsdag 29 oktober 1919 Nr. 44 For SørTrøndelag er silden av Vei r e t. Geofysiske nstitut beretter: nor$k fisltrir. større merker, fra

Læs mere

fra flskeridirektoren

fra flskeridirektoren U kent l j ge med'delelser for norsk fis keri bed r'i ft fra flskeridirektoren 6 aargang Onsdag desember 1915 Nr. 48 Norske fiskerier. til hermetikfabrikker 200 maal, pris 60 kroner maalet. Hvis veiret

Læs mere

fra tjsk~rjdir~kt0r~n

fra tjsk~rjdir~kt0r~n Ukntng mddlsr for norsk fiskribdrift fra tjskrjdirkt0rn 13 aargang Onsdag 4 oktober 1922 norsk fiskrir. Uken 24-30 september. Fet sil d fis k e t var meget smaaf i Nordland og Troms fylker; 'Def' imot

Læs mere

STORSILDFISKET gav i sidste

STORSILDFISKET gav i sidste Uk~ntlig~ m~dd~~ls~rfqr norsk Jisk~rib~drift fra fjsk~ricljr~ktør~n 7 aargang nsdag 20 desember 96 Nr. 5 norsk~ fjsk~ri~r. Uken 0-6 desember. STRSLDFSKET gav i sidste uke et meget godt utbytte og veiret

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridlrktørn 3 aargang Onsdag 5 november 922 Nr. 46 norsk fiskrir. Uken 5' november. Fet sild fis k et i Troms fylke blev mindre end ventet efter de gode utsigter

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang nsdag 7 april 95 Nr. 4 baater.,deltagelsen er iaar betydelig l 980 000 stk. paa Nordrnøl', 830 000 større end i de nærmest

Læs mere

bragt tønder paa 128 turer. bankerne utgjorde i iuni kg., I 1911 var fangsten Il 852 tønder. hvorav kg. brosme og lange.

bragt tønder paa 128 turer. bankerne utgjorde i iuni kg., I 1911 var fangsten Il 852 tønder. hvorav kg. brosme og lange. ang kentl ige meddelelser for n.rsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 10 september 1913 Nr. 37 bragt 20 913 tønder paa 128 turer. bankerne utgjorde i iuni 85 000 Norske fiskerier.

Læs mere

SILDEFIS KET paa vestkysten

SILDEFIS KET paa vestkysten 9.aargang Uktntlig~ m~dd~~ls~rfor norsk Jisk~rib~drift fra tisk~rldir~kt0r~n nsdag 27 ~ebruar 98 Nr. 9 norsk~ fisk~rj~r. Uken 723 februar. SLDEFS KET paa vestkysten var i uken meget hindret av uveir, saa

Læs mere

fra fjsl(~rjdir~kt0r~n

fra fjsl(~rjdir~kt0r~n ln\tttug mddllsr for norsk fjskribdrift fra fjsl(rjdirkt0rn Onsdag 20 oktober 1920 Nr. 42 il r s t ti s ii r i r. Uken 1016 oktober. Fet s i l d fi s k e t var ikke nævneværdig i sidste uke. l Troms og

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. post

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6750 fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 20 desember 9 Nr. 5 F et sil dfi sk et har i sid ste uke git 86 76 fisk, hvorav 40 606 Norske fiskerier. et optat

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n n UkntUg mddllsr for norsk fiskrjbdrjft fra fiskridirktørn 111 aargang Onsdag 4 august 1920 Nr. 12-27. Tilstede 11 notbruk. Aa- fisket. sidste uke indkom kun 40 11orsl( fisl(rir. fjord opfiskedes 270 maal,

Læs mere

Bergen Onsdag 1 oktober Fisket. Oversigt - utarbeidet efter Uke n sep t e m b e f.

Bergen Onsdag 1 oktober Fisket. Oversigt - utarbeidet efter Uke n sep t e m b e f. QO 85 hl., hvorav saltet 45 595 hl. mot ifjor 25 377 hl, hvorav saltet 7 882 hl. Sør- Trøndelag er der litt notfiske enkelte steder, saaledes blev der i sid-ste uke sm 2 not-stæng i Hitra. Herav biev optat

Læs mere