DET 5. ELEMENT. Erik Ansvang.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET 5. ELEMENT. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk"

Transkript

1 1

2 DET 5. ELEMENT Erik Ansvang 2

3 DET 5. ELEMENT Af Erik Ansvang De fire elementer Inden for filosofi, fysik og kemi arbejder man ud fra en opfattelse af, at verden består af et bestemt antal grundstoffer, der ikke kan opløses i mindre enheder. Mange mener, at elementlæren i sin klassiske form opstod hos de græske filosoffer, som ganske rigtigt mente, at alting består af kombinationer af fire grundelementer ild, luft, vand og jord. Grækerne havde imidlertid kopieret idéen fra de gamle egyptiske vismænd. De fire elementer kan betragtes som fire grundlæggende principper i livet. Ved hjælp af analogiloven kan de relateres til alt. Carl Gustav Jung videreudviklede tanken, og formulerede en forståelse af disse kategorier, for han skabte et system af mennesketyper, hvor elementerne korresponderer med fire grundfunktioner i psyken. Den klassiske elementlære bygger på en spekulativ analyse snarere end på en fysisk-kemisk viden om verdens bestanddele, som i øvrigt blev kortlagt og detaljeret beskrevet af de clairvoyante forskere Annie Besant og Charles W. Leadbeater længe før naturvidenskaben nåede frem til de samme erkendelser i deres forskning. Annie Besants og Charles W. Leadbeaters forskning blev præsenteret i bogen Occult Chemestry. 3

4 Det periodiske system Det periodiske system over grundstofferne er naturvidenskabens variant af elementlæren, men et grundstof i den nutidige betydning af ordet kan yderligere opdeles i atomare bestanddele, og det regner forskerne for en enestående og nutidig opdagelse. Men hvis man forstod, hvad de gamle kulturer og åndsvidenskaben mener, når de taler om et femte element, ville man også på dette område være nødt til at erkende, at man har erkendt nøjagtig det samme, som de gamle vismænd, blot ved hjælp at teknologiske metoder. Elementerne og temperamenterne De fleste traditionelle kosmologier taler om fire eller fem grundlæggende elementer. De græske filosoffer som eksempelvis Empedokles (ca f.kr.) og Aristoteles ( f.kr.) identificerede fire grundlæggende elementer jord, luft, vand og ild og deres tanker blev grundlaget for vestlig tænkning om den naturlige (især døde ) verden. Og denne opfattelse herskede helt frem til frembruddet af nutidens kemi i det 18. århundrede. De fire elementer repræsenterede fire kvaliteter, der angiveligt havde tilknytning til årstiderne, temperamenterne, humøret, legemsvæskerne osv. Ildelementet havde forbindelse til sommeren, det koleriske og heftige temperament, den gule galde og leveren. Luftelementet havde relation til foråret, det sangvinske og optimistiske temperament, blodet og hjertet. Vandelementet var forbundet med vinteren, det flegmatiske og sindige temperament og lymfen. Jordelementet var tilknyttet efteråret, det melankolske og tungsindige temperament, den sorte galde og milten. 4

5 Hippokrates og Galénos Læren om temperamenterne skyldes først og fremmest grækeren Hippokrates (460-mellem 375 og 351 f.kr). Hippokrates lære blev senere udbygget af den græsk-romerske læge Galénos. Læren går ud på, at der findes fire temperamenter, og et af dem er dominerende i det enkelte menneskes natur. De græske tænkere gik ud fra, at årsagen til temperamenterne skyldes en bestemt blanding af de fire legemsvæsker blod, gul galde, sort galde og lymfe. Desuden fandtes der en sammenhæng mellem makrokosmos og mikrokosmos, for hver legemsvæske svarede til et af de fire kosmiske elementer ild, luft, vand og ild. 1) Luft, det sangvinske temperament. 2) Ild, det koleriske temperament. 3) Vand, det flegmatiske temperament. 4) Jord, det melankolske temperament. Ilden, der er varm og tør, svarer til den gule galde og gul galde skaber det koleriske temperament. Luften, der er varm og fugtig, svarer til blodet og blodet er årsag til det sangvinske temperament. Vand, der er koldt og fugtigt, svarer til lymfe og lymfen skaber det flegmatiske temperament. Jorden, der er kold og tør, svarer til den sorte galde og sort galde er årsag til det melankolske temperament. Jord Vand Luft Ild Æter Hinduerne og tattwa Hinduernes tænkning var baseret på Upanishaderne og tattwa-systemet. Tattwa er geometriske billeder eller symboler, der kan bruges i mandalaer. Tattwa er meget gamle symboler, og ifølge de gamle hinduer rumme de iboende kræfter, der kunne frigøres og realiseres ved at bruge tattwa-systemet. Disse meget enkle geometriske symboler blev brugt og kan stadig bruges i meditation. 5

6 Tattwa er et sanskrit ord, der betyder energi. De fem geometriske symboler repræsenterer fem universelle energier. Hver tattwa symboliserer derfor en unik energi med specifikke egenskaber, potentialer og frekvenser. I forskellige kombinationer udgør disse fem energier summen af alt i menneskets fysiske og åndelige univers. Disse fem grundlæggende symboler kan desuden kombineres og anvendes som grundlag for skabelse af andre symboler. Tattwa-systemet er nedskrevet i den klassiske Samkhya af Ishvarakrsna (3.-4. årh. e.kr.), og her er udgangspunktet ikke fire, men fem grundlæggende elementer mahabhutas æter, ild, luft, vand og jord, som tilsammen er udtryk for fem subtile essenser tanmatras. Jord Træ Metal Ild Vand Kinesiske filosoffer taler også om fem stadier for forandring eller Wu Xing jord, træ, metal, ild og vand som fungerer i samklang. Men ingen af disse er de samme som de atomare elementer i nutidens naturvidenskab, men snarere en repræsentation af de grundlæggende symbolske korrespondancer i Universet. Ceremoniel magi før og nu Elementerne er grundenergier, og derfor indgik de naturligt og selvfølgelig i de gamle kulturers tempelritualer. Ceremonierne skulle skabe en energimæssig effekt på deltagerne, og i nutiden ville det blive betragtet som en form for magi. Ritualerne i tempelrummet fulgte nøjagtig de samme lovmæssigheder som energiernes kredsløb i det enkelte menneskes system. Ritualerne medførte ideelt set en kollektiv bevidsthedsforandring. De skulle både hjælpe de enkelte deltagere, og mangedoble og forene deltagernes energier og bringe dem til aktiv udfoldelse. Ritualet genopfører så at sige skabelsen af mikrokosmos, og kan hjælpe til udfoldelse af de iboende potentialer. 6

7 Nutidens ceremonielle magi stammer fra en række esoteriske systemer i forskellige gamle kulturer. Man påstår derfor, at de fleste er hermetiske eller af egyptisk oprindelse. I almindelighed baseres påstanden på, at hensigten med både nutidens og datidens ceremonielle magi er formidling af åndelige begreber, og at forudsætningerne i den hermetiske filosofi udelukkende tager udgangspunkt i, at materielle og immaterielle kræfter afspejles i hinanden. Begge indgangsvinkler kan imidlertid medføre misforståelser. Associativ tænkning Læren om associativ tænkning benyttes ofte forkert, fordi nutidens filosofiske opfattelse mangler forståelse for fundamentale universelle årsager. Uventede virkninger forklares derfor ofte ved hjælp af astrologien og planeternes positioner, eller der anbefales mystiske medikamenter i forbindelse med alternativ sygdomsbehandling. På samme måde opfattes det sande udsagn i det hermetiske aksiom som foroven således også forneden nogle gange som skæbnebestemte livsvilkår, og dermed afledes det søgende menneske fra den selvbevidsthed og selvan svarlighed, som de gamle vismænd gik ind for som en nødvendighed for at opnå dybere forståelse og som en forudsætning for at fungere i harmoni med skabelsen. Kvintessens Den græske opfattelse af den kosmiske orden var reelt baseret på eksistensen af fem oprindelige elementer i Universet: Ild, luft, vand og jord samt kvintessensen, der bogstaveligt blev betragtet som et element eller en femte egenskab. Alle fem er omtalt i Corpus Hermeticum selvom kun de fire fysiske elementer specifikt er formuleret: hvis alle fire elementer kombineres i et passende forhold, vil skabelsen være sket på en måde, der opflammer den til handling, gør den let bevægelig og giver den en modstandsdygtig struktur. Jordelementet er det, der gør kroppen fast. Vandelementet er det, der gør den flydende, sådan at den kan forene sig med omgivelserne. Luftelementet er det, der er årsag til bevægelsen, og tilsammen er det dem, der vækkes til handling af ildelementet i mennesket. Uddrag XXVI: 18 7

8 Faraoens hænder symboliserer de fire elementer Fire fingre fire elementer De gamle egyptere symboliserede de fem elementer på flere forskellige måder. Eksempelvis ser man relieffer, hvor begge faraoens hænder har fire fingre med nøjagtig samme længde. I andre relieffer er den ene hånd normal med fingre i forskellig længde, mens den anden vises med fire fingre med samme længde (som på billedet). De fire fingre med samme længde er symbol på de fire elementer, der fungerer i indbyrdes balance. Men hånden fungerer kun i kraft af det femte element eller den femte finger tommelfingeren. De fire fingre fungerer på denne måde som symbol på personligheden, og tommelfingeren repræsenterede sjælen. Hånden med de fem fingre var derfor et symbol på det fuldkomne menneske, mens den normale hånd repræsenterede gennemsnitsmennesket. Det er årsagen til, at guder, gudinder og gudesønner altid vises med fire fingre med samme længde på begge hænder i reliefferne. 8

9 Stof eller energi? Den hermetiske læres planetariske system hvor der lægges vægt på de opadgående eller transformerende processer skaber ofte forvirring, fordi der lægges vægt på elementernes stoflige orden, selvom de i virkeligheden symboliserer den energi og kraft, der bevæge sig ned i den fysiske verden. Kraftens processer skaber en række forbindelser, der betragtes som den ceremonielle skala et indre værktøj til at praktisere ceremoniel magi. Det er her, det hellenistiske system præsenterer Universets komponenter som ild, luft, vand og jord. Selvom denne model er en rest af den græsk-romerske tænkemåde, brugte egypterne en lignende firedeling i deres ceremonielle praksis navnlig i tempel- og begravelsesritualer. Imidlertid blev de fire principper som regel personificeret som et gudepar (Neteru), der repræsenterede polariserede kræfter i fysisk balance omkring en fast fysisk form som f.eks. et tempel, en grav eller en sarkofag. Kvintessens, æter og akasha Det femte element Aristoteles kvintessens, som var kendt af middelalderens alkymister, der fulgte hans lære kaldte grækerne for æter, og det svarer til akasha i hinduernes kosmologi. 9

10 I den egyptiske metafysik symboliseres det femte princip, der er kvintessensen af de øvrige fire, normalt med en skikkelse, som de fire er udgået fra, og som derfor hersker over deres aktiviteter. F.eks. hersker Ra (den himmelske sol) over den kosmiske aktivitet, der symboliseres af Shu, Tefnut, Nut og Geb. Horus eller Heru (den jordiske sol) ophøjer og forædler kræfterne i menneskekroppens fire organer gennem de funktioner, der symboliseres af hans fire sønner : Amset, Duamutef, Qebsennuf og Hapi. Firkantede figurer Anvendelsen af en firkantet grafisk figur i meditationspraksis mandalaen har længe været en fjernøstlig finesse, der hjælper den mediterende med at fokusere psykisk energi. Nutidens psykologi bekræfter, at firkantede figurer virker stabiliserende på psyken. Og i den ceremonielle magi, der praktiseres i nutiden, udgør de firkantede former grundstrukturen i rituelle aktiviteter. Indvielsen af det rituelle rums fire fjerdedele påkaldelse af de fire elementære kræfter invokationsprocessens fire stadier manifestation nadver den firfoldige fordeling af energi etc. er en del af en typisk spirituel praksis. I de esoteriske traditioner har kosmologi og symbolik ofte identiske koncepter, men brugen af den firfoldige symbolik, der stammer fra antikken, har ofte skabt meningsfulde virkninger. 10

11 Den opfattelse, at al fysisk manifestation grundlæggende er firfoldig og inkluderer manifestationens kilde, er tydelige i de gamle kulturers ceremonielle afbildninger af elementerne. De udgør reelt en samling af symboler, der er i overensstemmelse med det hermetisk-platoniske koncept om eksistensen af fem fysiske verdener. Nutidens og datidens hellige videnskab Nutidens esoterisme er på mange måder fjernet fra den naturlige enkelthed i den oprindelige hellige videnskab. I nutiden præsenteres man for komplekse kombinationer på indre planer i samspil med de fem elementer, som ligger langt fra de tanker og forestillinger, som de stammer fra. I nutiden er det almindeligt at finde et slør af egyptisk symbolik, der tilslører en mængde viden, som er afledt af de mange forskellige opfattelser, der blev udviklet af de tanker, som hermetisk studerende udviklede gennem tiderne. Meget af dette materiale er kun gyldig i relation til deres oprindelige ikke-egyptiske kilder. Og selvom den fulde afsløring af den egyptiske esoterisme stadig mangler, findes der en omfattende mængde af originalt materiale, der kan studeres materiale, der stammer fra både templer og grave, og som rummer uvurderlige oplysninger om den hellige videnskab. Æterlegemet det morfogenetiske felt På trods af udviklingen af psykoanalysen har Vestens videnskab haft en tendens til at ignorere idéen om, at bevidstheden er værd at studere. Men menneskeheden er ikke kun et vestligt fænomen, hvad Vesten ofte glemmer. Informationer om bevidstheden og dens rolle i mennesket og planetens hierarkiske liv er derfor ikke begrænset til Vestens videnskaber. Eksempelvis afslører Østens doktriner, at den synlige verden blot er en tilsynekomst eller en virkning ikke den bagvedliggende realitet eller årsag. Det samme påstod Platon og længe efter ham Immanuel Kant. Rupert Sheldrake engelsk biolog (f. 1942) har fremsat og eksperimenteret videnskabeligt med en teori om morfogenetiske (formskabende) felter, der svarer til åndsvidenskabens æterisk legeme, som er støbeformen for det fysiske legeme. Hans forskning kan muligvis bane vejen til erkendelse af det femte element, og dermed vil idéen om, at bevidstheden inkarnerer i skiftende legemer være nærliggende. Rupert Sheldrake oplyser, at det er det morfogenetiske felt eller det elektromagnetiske felt, der ligger til grund for skabelsen af de fysiske former. Det er helt i overensstemmelse med den åndsvidenskabelige oplysning om, at livet manifesterer sig indefra og ud fra årsagernes verden til virkningernes verden fra det immaterielle til det materielle. Kirlianfoto viser, at der er et æterisk felt omkring menneskekroppen. 11

12 Verden er ikke firedelt men syvdelt Åndsvidenskaben oplyser, at den fysiske verden er syvdelt, og at det æteriske stof i det elektromagnetiske område består af atomart og æteriske partikler, som derfor er fysiske. Naturvidenskaben anerkender endnu ikke Rupert Sheldrakes forskning, og den anerkender heller ikke æterens eksistens. Det skyldes givetvis det generelle forbud mod at tage psykiske og paranormale fænomener alvorligt. Hvis disse fænomener virkelig forekommer, skaber de selvsagt tvivl om det anerkendte mekanistiske verdenssyn, som stadig er ortodoksi i den institutionelle naturvidenskab. Derfor bliver denne type forskningsresultater som regel ignoreret eller benægtet i det mindste offentligt. I den esoteriske lære symboliserer de fire elementer det fysiske legeme og evnen til at handle (jord), astrallegemet eller evnen til at føle (vand), mentallegemet eller evnen til at tænke (luft) og sjælslegemet eller menneskets egentlige individuelle identitet (ild). I udviklingen skal mennesket først erkende, at det ikke er kroppen, følelserne og tankerne, som alle er redskaber for sjælen. Døde genstande er også manifesteret på grundlag af en æterisk støbeform. (Kirlianfoto). Sjælen er ufuldkommen Rupert Sheldrakes forklarer, at de morfogenetiske felter er organiseret, som de er, fordi de blev organiseret sådan i fortiden. Eftersom menneskets følelsesliv og tankeliv endnu er uorganiseret, må man formode, at det morfogenetiske felt, der ligger bag skabelsen af disse indre legemer, endnu ikke er fuldt organiseret. Det morfogenetiske felt årsagen til manifestationen af det tænkende, følende og handlende menneske er menneskets sjæl. Sjælen er ikke fuldkommen fra starten, for havde den været det, ville der ikke være behov for yderligere udvikling, for så ville sjælen være fuldt ud kontrolleret fra et endnu dybere niveau, som åndsvidenskaben betegner som det åndelige eller guddommelige plan. Cellernes frie valg Alt tyder på, at genetisk information og miljøbetingelser ikke er nok til at styre udviklingen. I begyndelsen af sidste århundrede opdagede naturvidenskaben, at cellerne i fosteret i begyndelsen holdes løst sammen, og inden for en be- 12

13 stemt periode kan cellerne flyttes fra et sted til et andet uden at organismens overordnede udvikling ændrer sig. Man opdagede, at enhver celle kunne påtage sig en hvilken som helst nødvendig rolle i organismen. Enhver celle kan fungere som øje-, nerve- eller knoglecelle etc. Det, der afgør den enkelte celles rolle i helheden, er dens placering i fosteret. Tilsyneladende rummer hver eneste celle i organismen programmeringen for hele organismen, selvom den bare er en lille del af det, den er med til at opbygge. Endnu ved man ikke, hvad det er, der organiserer de enkelte celler sådan, at de til sidst indtager deres helt specifikke position og rolle, og på samme tid skaber en homogen støbeform, som formgiver den samlede organisme. Man forestiller sig, at der er et kraftfelt (måske elektromagnetisk) i naturen, der fungerer som en skabelon, der styrer cellernes indbyrdes placering, og giver helheden form. Dette kraftfelt kaldes morfogenetisk af Rupert Sheldrake og æterlegemet af åndsviden skaben. Rupert Sheldrake siger, at dette kraftfelt er ansvarligt for syste mets specielle form og organisation på alle niveauer. Rupert Sheldrake Rupert Sheldrake nævner ikke, at det morfogenetiske felt tilsyneladende er identisk med det, åndsvidenskaben kalder æterlegemet, men beskrivelsen svarer til den, som åndsvidenskaben giver eksempelvis den tibetanske mester Djwhal Khul: Derfor udgør æterlegemet det arketypiske plan i forhold til det faste fysiske legeme. Alice A. Bailey: En afhandling om Kosmisk Ild, s

14 Systemer organiseres, som de gør, fordi tilsvarende systemer er organiseret på samme måde i fortiden. Rupert Sheldrake: A New Science of Life Æterlegemet er en virkning. Hvad er årsagen? Men det fortæller imidlertid ikke, hvordan det morfogenetiske felt oprindeligt blev skabt. Det skabes ikke som en udstråling fra det fysiske legeme, for det eksisterede som sagt før det fysiske legeme, og derfor står man nu med et vigtigt spørgsmål om feltets årsag eller kilde. I forholdet mellem det morfogenetisk felt eller det æteriske legeme og det fysiske legeme er æterlegemet årsagen, og den fysiske form eller kroppen er virkningen. Derfor må æterlegemet være overordnet det fysiske legeme. Meget tyder på, at mennesket er underlagt disse felter. Og derfor må de være udtryk for en overordnet plan eller hensigt. Men æterlegemet er selv en virkning af en overordnet årsag, og når det erkendes, vil naturvidenskaben komme på sporet af menneskets indre legemer og til sidst finde ind til årsagen sjælen. Darwinismen er nået til grænsen Ideen om en overordnet plan eller en hensigt med skabelsen er uacceptabelt ud fra darwinismen og dermed for naturvidenskaben, som fastholder princippet om tilfældighed. Naturvidenskabens forskere mener som bekendt, at Universet er opstået ved en tilfældighed, og evolutionen er et resultat af forandringer og nye genetiske kombinationer, og de udvælges udelukkende, for at mennesket og andre levende organismer kan tilpasse sig og overleve i omgivelsernes livsbetingelser. Men dette forhold mellem årsag og virkning er nået til en grænse, og i fremtiden vil naturvidenskaben erkende, at årsag og virkning skal vendes på hovedet. Der er en indre årsag til de ydre virkninger. Livet manifesterer sig indefra og ud fra en immateriel tilstand til en materiel. Og der er en hensigt med skabelsen og evolutionen. 14

15 Der er imidlertid ingen grund til at sætte spørgsmålstegn ved selve værdien af darwinismens tanker, for de blev præsenteret i en tid med enorme mængder af naturvidenskabelige undersøgelser, men i dag er hypoteserne blevet til særdeles tvivlsomme forklaringer på kilden til de informationer, der er nødvendige for livets evolution. 15

16 De 5 elementer 16

17 17

Analytisk og analogisk tænkning

Analytisk og analogisk tænkning 1 Analytisk og analogisk tænkning Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Analytisk og analogisk tænkning Menneskets tænkeevne er flere ting. I dag tænker man på en anden måde end i fortiden. Og i fremtiden

Læs mere

ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING

ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING 1 Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Analogisk og analytisk tænkning Af Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Analogisk og analytisk tænkning Den menneskelige tænkeevne

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 03 MENNESKETS EVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 03 MENNESKETS EVOLUTION Af Erik Ansvang De syv legemer og stofplaner Her er det tanken at studere

Læs mere

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15)

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15) Loven for bevægelse (Symbol nr. 15) 1. Guddommens jeg og skabeevne bor i ethvert væsens organisme og skabeevne Vi er igennem de tidligere symbolforklaringers kosmiske analyser blevet gjort bekendt med

Læs mere

OVERSIGT VISDOMS- NETTES. over. meditationer. Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk

OVERSIGT VISDOMS- NETTES. over. meditationer. Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk OVERSIGT over VISDOMS- NETTES meditationer Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Hvilke meditationer kan du finde på VisdomsNettet? INTRODUKTION TIL SKABENDE MEDITATION Introduktion til skabende

Læs mere

CLAIRVOYANCE fup eller fakta?

CLAIRVOYANCE fup eller fakta? 1 CLAIRVOYANCE fup eller fakta? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 CLAIRVOYANCE fup eller fakta? Af Erik Ansvang Psykiske evner er et faktum Lad det være sagt med det samme: I denne artikel sættes der

Læs mere

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk 1 Healing & Økonomi Simon Marlow www.visdomsnettet.dk 2 Healing & Økonomi Af Simon Marlow (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Energi følger tanken Et af udviklingsvejens mest fundamentale

Læs mere

Åndsvidenskab for advokater

Åndsvidenskab for advokater 1 Åndsvidenskab for advokater Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Åndsvidenskab for advokater Af Geoffrey Hodson Fra The Theosophist (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Alt er underlagt

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Livets og dødens kors

Livets og dødens kors 1 Livets og dødens kors Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Livets og dødens kors Af Erik Ansvang Livets kors i Egypten blev til dødens kors i kristendommen. Der er tre sandheder, som er absolutte, og

Læs mere

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE FRA MANDAG TIL LØRDAG varer teknikken 20 minutter og Søndag varer den 30 minutter, Teknikken starter kl 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 02. NB: Dette er de danske tider. Forberedelser

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

Og jeg vil nu have dig til at begynde at tillade din krops celler at frigive alle forældede tilknytninger til ordet gudinde.

Og jeg vil nu have dig til at begynde at tillade din krops celler at frigive alle forældede tilknytninger til ordet gudinde. Gudinde Jezebel Loven om Gudinden og Jordportene 64-70 (Rusland 2) Kanaliseret gennem Michelle Eloff Oversat af Helleh Kjær Hansen Kanaliseret i Johannesburg, Sydafrika d. 21. juni 2010 Copyright bemærkning

Læs mere

>HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland

>HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland >HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland Åndsvidenskab Clairvoyance Terapi og Foredrag Esoterisk Healing Filosofi Psykologi og Sociologi Healeruddannelse trin 1-21 DEN nye tids HEALERE Telefon 7461

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

CITATER på VisdomsNettet

CITATER på VisdomsNettet 1 CITATER på VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk 2 CITATER på VisdomsNettet Bedøm din succes på hvad du måtte opgive for at få den. Dalai Lama Vi har ikke arvet jorden fra vores forældre vi har lånt den

Læs mere

Indvielsesrejsen. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

Indvielsesrejsen. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 Indvielsesrejsen Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Indvielsesrejsen Af Erik Ansvang Utallige videbegærlige mennesker har forgæves forsøgt at trænge ind i Egyptens mysterier og såkaldte hemmeligheder.

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne.

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Et eksempel Hvem er jeg? Navn.: Kvinde Fødselsdato: xx.xx.xxxx 2015 Healing og Balance Lina Starcke Larsen 1 Hvad er min sjælsfarve/grundfarve? På

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2014 Søren Hauge Marianne Tiffanie Kirkskov Jette Harthimmer Martin Guldberg Christian Viborg Jens Erik Knudsen Dyb Magi At rejse i mange dimensioner Sådan

Læs mere

DYRESYMBOLIK. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

DYRESYMBOLIK. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 DYRESYMBOLIK Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 DYRESYMBOLIK Af Erik Ansvang I symbolikken beskrives menneskelige egenskaber mange gange ved hjælp af fugle og dyr ofte uden en logisk forbindelse mellem

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

De10 nye opdaterede ritualer

De10 nye opdaterede ritualer De10 nye opdaterede ritualer Introduktion Vi har brug for nye ritualer, som kan identificere det enkelte menneske med hele Jorden og med hele menneskeheden og ikke kun med en individuel identitet eller

Læs mere

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur En matematisk struktur er et meget abstrakt dyr, der kan defineres på følgende måde: En mængde, S, af elementer {s 1, s 2,,s n }, mellem hvilke der findes

Læs mere

OM MANI PADME HUM. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

OM MANI PADME HUM. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 OM MANI PADME HUM Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Om Mani Padme Hum Af Erik Ansvang OM er den femte rodraces mantra. Om Mani Padme Hum er den fjerde rodraces mantra. Mantraet Om Mani Padme Hum betyder

Læs mere

FRIMURERI - hvad er det?

FRIMURERI - hvad er det? 1 FRIMURERI - hvad er det? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 FRIMURERI - hvad er det? Hvad er hemmeligt? Hvorfor er det hemmeligt? Af Erik Ansvang Hemmelig viden Der er ingen tvivl om, at frimurerne

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Videnskabsteori. Hvad er Naturvidenskab (Science)? - Fire synspunkter. To synspunkter på verdens mangfoldighed: Darwinisme Kreationisme

Videnskabsteori. Hvad er Naturvidenskab (Science)? - Fire synspunkter. To synspunkter på verdens mangfoldighed: Darwinisme Kreationisme Videnskabsteori Hvad er Naturvidenskab (Science)? - Fire synspunkter To synspunkter på verdens mangfoldighed: Darwinisme Kreationisme Hvorfor videnskabsteori? Bedre forståelse af egen praksis (aktivitet)

Læs mere

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk 1 Skabende meditation Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 Skabende meditation Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Det psykiske energifelt

Læs mere

Giv en redegørelse for argumenter for og imod dualismen

Giv en redegørelse for argumenter for og imod dualismen Giv en redegørelse for argumenter for og imod dualismen Indledning Indenfor den klassiske strid om sjæl-legeme relationens natur findes der fire forskellige hovedstandpunkter: dualisme, dobbeltaspekt-teorien,

Læs mere

Når vi så ligger på dødslejet, vender vi den om: Livet var, da jeg gik i børnehave, skole, fik familie

Når vi så ligger på dødslejet, vender vi den om: Livet var, da jeg gik i børnehave, skole, fik familie Som menneske er der altid noget vi skal slippe af med, fx et par overflødige kilo, gæld, stress, dårlig samvittighed, sorg, usikkerhed og samtidig er det altid noget vi gerne vil opnå, større økonomisk

Læs mere

Ikoner. Ikonens historie. Anette Ploug Kunst - Maj 2014

Ikoner. Ikonens historie. Anette Ploug Kunst - Maj 2014 Ikoner Det er blevet meget populært at male sine egne ikoner. Ikonen repræsenterer et spændende univers og rummer mulighed for at inddrage mange forskellige materialer og teknikker. Ikonen er dog ikke

Læs mere

. Verdensbilledets udvikling

. Verdensbilledets udvikling . Verdensbilledets udvikling Vores viden om Solsystemets indretning er resultatet af mange hundrede års arbejde med at observere himlen og opstille teorier. Stjernerne flytter sig ligesom Solen 15' på

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgaver, der skal udføres o Meditationsomrids o Oversigt over loven om åndelig

Læs mere

Reinkarnation. Annie Besant. Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang

Reinkarnation. Annie Besant. Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 1 Reinkarnation Annie Besant Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 2 Indledning Indledning Meningen med reinkarnation Hvad er det, der reinkarnerer? Hvad er det, der ikke reinkarnerer?

Læs mere

Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008. En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve

Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008. En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008 En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve En spirituel rejse er en holistisk rejse hvor både tanke,

Læs mere

Symbol nr. 35. Polprincippets kosmiske kredsløb

Symbol nr. 35. Polprincippets kosmiske kredsløb Symbol nr. 35 Polprincippets kosmiske kredsløb Væsenets polstruktur 35.1 Med hensyn til hankøn og hunkøn er det ikke således, at et hankønsvæsen bliver ved med at være et hankønsvæsen i al evighed, ligesom

Læs mere

Indhold. foredrag. Haag, den 20. marts 1913 9 Forandringer i menneskets omhylninger under indflydelesoterikken.

Indhold. foredrag. Haag, den 20. marts 1913 9 Forandringer i menneskets omhylninger under indflydelesoterikken. Indhold foredrag. Haag, den 20. marts 1913 9 Forandringer i menneskets omhylninger under indflydelesoterikken. Det fysiske legemes organer bliver mere og af hinanden, mere medens det fysiske legeme i sin

Læs mere

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Kursusforløb 6-8. klasse ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Sideløbende med historieundervisningen i 6.-9.kl. er der i 6.

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Nationernes stråler. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

Nationernes stråler. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 Nationernes stråler Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Nationernes stråler Af Erik Ansvang Det er ikke kun mennesker, der er styret af de syv stråler. Det samme gælder grupper af mennesker, der er samlet

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2012

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2012 UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2012 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Fysik/kemi. Centrale kundskabs- og færdighedsområder Fysikkens

Læs mere

Verdensbilleder. Oldtidskundskab C og Fysik B Jens Jensen 3x Rungsted Gymnasium

Verdensbilleder. Oldtidskundskab C og Fysik B Jens Jensen 3x Rungsted Gymnasium Verdensbilleder Oldtidskundskab C og Fysik B Jens Jensen 3x Rungsted Gymnasium 1 Indholdsfortegnelse Indhold Problemformulering... 3 Underspørgsmål... 3 Materialer, metoder og teorier... 3 Delkonklusioner...

Læs mere

Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne

Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne Institut for Holisme og Forskning Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne Udfyld det efterfølgende spørgeskema og og identificér din din SIQ. Lær ved ved samme lejlighed mere om

Læs mere

Indvielsens Port. Vejen til den 3. Indvielse. Lucindra ~ 1 ~

Indvielsens Port. Vejen til den 3. Indvielse. Lucindra ~ 1 ~ Indvielsens Port Vejen til den 3. Indvielse Lucindra ~ 1 ~ Forsidebillede: Foto taget af Lucindra Udgivet september 2014. Hjemmeside: www.lucindra.dk Andre e-bøger af Lucindra: De Tre Grale - en spirituel

Læs mere

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen?

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? 1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? Dette kapitel fortæller om, cellen, kroppens byggesten hvad der sker i cellen, når kræft opstår? årsager til kræft Alle levende organismer består af celler.

Læs mere

UDDANNELSE TIL ESSENSVEJLEDER OG SOUL FLOW GUIDE

UDDANNELSE TIL ESSENSVEJLEDER OG SOUL FLOW GUIDE ESSENSVEJLEDER OG Baseret på Psykosyntese, Joyful Metoden og Energipsykologi SKAB SOUL FLOW I DIT LIV GENNEM KERNETYPOLOGI Læs også på www.e-academy.dk Soul Flow - 1 SOUL FLOW FRA KROP TIL SJÆL E-Academy

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Multimagikeren og overtossen Ovartaci

Multimagikeren og overtossen Ovartaci Multimagikeren og overtossen Ovartaci Undervisningsmateriale 8.-10. klasse Ovartacis liv Museum Ovartaci er opkaldt efter en helt unik mand og en helt unik kunstner ved navn Ovartaci. Han levede fra 1894-1985

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Gaia

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Gaia Fagplan for Gaia Introduktion til faget Gaia Gaia er Vester Skerninge Friskoles naturvidenskabelige fag, der rækker over de fire klassiske fag: Kemi, fysik, biologi og geografi. Gaia er samtidig også det

Læs mere

Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær,

Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær, Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær, glæde, harmoni og flow På denne Workshop har vi det ene ben

Læs mere

Meditative velvære. Af Verner Bekker

Meditative velvære. Af Verner Bekker Meditative velvære Af Verner Bekker Som regel defineres meditation som en stille indre lytten efter afkobling af tankeprocesserne og total fysisk afspænding. Meditation giver mulighed for at trække sig

Læs mere

SEKSUALITET - det store mysterium

SEKSUALITET - det store mysterium 1 SEKSUALITET - det store mysterium Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Seksualitet det store mysterium Af Erik Ansvang Seksualitet er et stort spørgsmål. Det er også et vanskeligt spørgsmål. Men hvorfor

Læs mere

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan Gensidige forhold i et klubhus. Det er et emne i et klubhus, som ikke vil forsvinde. På hver eneste konference, hver regional konference, på hvert klubhus trænings forløb, i enhver kollektion af artikler

Læs mere

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet Verdensbilleder og moderne naturvidenskab Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet 1 2 Teisme Deisme Naturalismen Nihilismen Eksistentialismen Panteisme New Age 3 Fokus på Kaj Munks rolle 1920ernes danske åndskamp

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

Charles Webster. Leadbeater. tænker og pioner. Hardy Bennis. www.visdomsnettet.dk

Charles Webster. Leadbeater. tænker og pioner. Hardy Bennis. www.visdomsnettet.dk 1 Charles Webster Leadbeater tænker og pioner Hardy Bennis www.visdomsnettet.dk 2 Charles Webster Leadbeater (1854-1934) Af Hardy Bennis 1854: Født i Stockport i England Charles Webster Leadbeater blev

Læs mere

P r o g r a m. Februar - juli 2009. Teosofisk Fellowship København. Teosofisk Fellowship København

P r o g r a m. Februar - juli 2009. Teosofisk Fellowship København. Teosofisk Fellowship København Teosofisk Fellowship København Sommerskole i Svendborg 1.-5. juli 2009 Bestil brochure eller se hjemmesiden P r o g r a m Februar - juli 2009 Teosofisk Fellowship København Sankt Peders Stræde 27B, 3.

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Hvad fortæller den Indigo Blå - Violette farve/energi.

Hvad fortæller den Indigo Blå - Violette farve/energi. Hvad fortæller den Indigo Blå - Violette farve/energi. Generelt om den indigo blå - violette farve/energi. Indigo er en kombination af dybblå og en lille smule stabiliserende rød. Psykologisk renser indigoblå

Læs mere

Forord. Preben Bertelsen, Lars Hem, Jens Mammen

Forord. Preben Bertelsen, Lars Hem, Jens Mammen Forord Preben Bertelsen, Lars Hem, Jens Mammen Erkendelse, stræben og følelse - eller kognition, konation og emotion - er den klassiske tredeling af de psykiske fænomener, som kan føres tilbage til Augustins

Læs mere

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring BROK en kilde til udvikling og positiv forandring - få øje på den frustrerede drøm bag brokkeriet Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Er der én ting, vi mennesker

Læs mere

Smutveje til himlen? Ny forskning i liv efter døden

Smutveje til himlen? Ny forskning i liv efter døden Smutveje til himlen? Ny forskning i liv efter døden Liv efter døden? Mange vil i dag mene, at spørgsmålet om der er liv efter døden, tilhører troens domæne. Det anses ikke for noget man kan udforske med

Læs mere

Kommer du til din egen BEGRAVELSE?

Kommer du til din egen BEGRAVELSE? 1 Kommer du til din egen BEGRAVELSE? Steen Landsy www.visdomsnettet.dk 2 Kommer du til din egen BEGRAVELSE? Af Steen Landsy kursusleder en helt naturlig tanke for mennesker med en holistisk forståelse

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Fysik/Kemi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Fysik/Kemi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 2014/2015 Fysik/Kemi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 Årsplan FAG: Fysik/kemi KLASSE:

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969 MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT K,benhatm 1969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut Logos-Tryk 1. KAPITEL Vi er både skuespillere og tilskuere Menneskenes livsoplevelse er i virkeligheden

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Selvrealisering som selvrefleksion

Selvrealisering som selvrefleksion Selvrealisering som selvrefleksion Samfundets økonomiske udvikling, individualisering og sekulariseringen har skabt plads til den enkelte. Individet kan i dag selv bestemme sin egen livsvej. Ruten bliver

Læs mere

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Allerførst skal du planlægge de praktiske rammer for din meditation. Første skridt er at lægge aktiviteten ind i din kalender. Sæt allerførst en startdato, gerne

Læs mere

Basisøvelsen. Meditation på Flammer - Farver - Lys. Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen. Den Gyldne Portal http://dengyldneportal.dk.

Basisøvelsen. Meditation på Flammer - Farver - Lys. Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen. Den Gyldne Portal http://dengyldneportal.dk. Basisøvelsen Meditation på Flammer - Farver - Lys Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Forside ------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Velkommen til Engleskolen Nyhedsbrev februar 2010

Velkommen til Engleskolen Nyhedsbrev februar 2010 Velkommen til Engleskolen Nyhedsbrev februar 2010 Ærkeenglen Ezewuiel Hjerteklang Lydmeditations aften Engle Hjertemeditations aften Engle formidler uddannelse 17 februar 19.00 20.30 Brohuset Amagerbrogade

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance Fag: Fysik/kemi Hold: 20 Lærer: Harriet Tipsmark Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter 33-35 36-37 Jordens dannelse Kende nogle af nutidens forestillinger om universets opbygning

Læs mere

Metoder til at undgå 3:4. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk

Metoder til at undgå 3:4. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk 1 Metoder til at undgå UNDFANGELSE 3:4 L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 UNDFANGELSE 3:4 Det esoteriske grundlag for hormonale valg Af L. Rae Lake Fra THE BEACON (Oversættelse Ebba Larsen) TEKNIKKER TIL

Læs mere

Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem. Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen

Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem. Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Kære Nicolai Nu kan jeg ikke lege med dig mere, for jeg er startet herovre på fritidsordningen. Ha det godt

Læs mere

Lidt om rationalitet, ledelse, sport og rettidig omhu i bagklogskabens ulideligt klare lys.

Lidt om rationalitet, ledelse, sport og rettidig omhu i bagklogskabens ulideligt klare lys. Lidt om rationalitet, ledelse, sport og rettidig omhu i bagklogskabens ulideligt klare lys. Det er svært at forstå noget som helst som rationelt, uden at inddrage en form for formålsmæssighed i betragtningen.

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Filosofi. Studieleder: Lektor, mag.art. Poul Lübcke.

Filosofi. Studieleder: Lektor, mag.art. Poul Lübcke. Filosofi Studieleder: Lektor, mag.art. Poul Lübcke. Vi er alle i en vis forstand filosoffer, idet vi ofte tvinges til at gøre os de forudsætninger klare, hvorpå vor stilling til livets tilskikkelser og

Læs mere

TIL SØRGENDE MENNESKER

TIL SØRGENDE MENNESKER 1 TIL SØRGENDE MENNESKER C.W. Leadbeater Oversættelse: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 2 Sorgen Et menneske, du holdt meget af, er afgået ved døden. Et menneske, der måske var hele din verden. Og nu

Læs mere

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe!

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Her får du opskriften på, hvad du skal gøre for at købe det maleri, der er det helt rigtige for lige præcis dig. Rigtig god fornøjelse!

Læs mere

Værd at vide om MEDITATION

Værd at vide om MEDITATION 1 Værd at vide om MEDITATION Vejledning til søgende mennesker, der ønsker personlig udvikling ved hjælp af meditation. Erik Ansvang 2 Indhold Forord...04 Hvad er meditation?...05 Hvad vil det sige at meditere?...07

Læs mere

KREATIVITET. Traditionelt & Spirituelt 4:7. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

KREATIVITET. Traditionelt & Spirituelt 4:7. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 KREATIVITET Traditionelt & Spirituelt 4:7 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 KREATIVITET Traditionelt & Spirituelt 4:7 Af Erik Ansvang Kan kontakten genskabes til den iboende kreativitet? Kan kontakten

Læs mere

Clairvoyance. C.W. Leadbeater. Original titel: Clairvoyance. Oversættelse og redigering: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang

Clairvoyance. C.W. Leadbeater. Original titel: Clairvoyance. Oversættelse og redigering: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 1 Clairvoyance C.W. Leadbeater Original titel: Clairvoyance Oversættelse og redigering: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 2 Indhold 1. kapitel: Hvad er clairvoyance? 2. kapitel: Almindelig clairvoyance:

Læs mere

Metoder til at undgå 2:4. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk

Metoder til at undgå 2:4. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk 1 Metoder til at undgå UNDFANGELSE 2:4 L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 UNDFANGELSE 2:4 Det esoteriske grundlag for hormonelle valg Af L. Rae Lake Fra THE BEACON (Oversættelse Ebba Larsen) planeten kan

Læs mere

Det lyder enkelt, men for at forstå hvilket ærinde forskerne er ude i, er det nødvendigt med et indblik i, hvordan celler udvikles og specialiseres.

Det lyder enkelt, men for at forstå hvilket ærinde forskerne er ude i, er det nødvendigt med et indblik i, hvordan celler udvikles og specialiseres. Epigenetik Men hvad er så epigenetik? Ordet epi er af græsk oprindelse og betyder egentlig ved siden af. Genetik handler om arvelighed, og hvordan vores gener videreføres fra generation til generation.

Læs mere

Lars Henrik Rasmussen www.kropsaand.dk. Organuret

Lars Henrik Rasmussen www.kropsaand.dk. Organuret Organuret Lars Henrik Rasmussen En vigtig del af Traditionel Kinesisk Medicin (TCM) er organuret. Det er læren om, at energien strømmer igennem organer og tilsvarende meridianer hele døgnet, således at

Læs mere

DØV- BLIND- FØDT. Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed?

DØV- BLIND- FØDT. Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed? DØV- BLIND- FØDT INDENFOR RAMMERNE AF HANDICAPKONVENTIONENS ARTIKEL 3 Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed? Udgivet af Netværk

Læs mere

Paradigmer. Hvilket paradigme holder dig fast? Hvilke nye paradigmer er du på vej hen mod?

Paradigmer. Hvilket paradigme holder dig fast? Hvilke nye paradigmer er du på vej hen mod? Paradigmer Fastlåst eller innovativ? Hvem er lyst til det første? Vi vil vel alle gerne være innovative? Alligevel kan vi opleve, at vi også selv sidder fast i nogle mønstre og har svært ved at komme ud

Læs mere

Stonehenge i England har måske en længere historie end tidligere antaget

Stonehenge i England har måske en længere historie end tidligere antaget Studiekreds 2015-3 Sidste gang beskæftigede vi os primært med de relativt ny-opdagede (1994) megalit-anlæg i det anatolske område i det sydøstlige Tyrkiet. Selvom anlæggenes akse-orienteringer tydeligvis

Læs mere

Magi & Magikere. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk

Magi & Magikere. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk 1 Magi & Magikere C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 Magi & Magikere Af C. W. Leadbeater Fra Some Glimpses of Occultism (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvis man slår op i et leksikon,

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole Fagbeskrivelse for Fysik/kemi på Aabenraa friskole Grundlæggende tanker og formål Fysik og Kemi på Aabenraa Friskole 9. klasse 8. klasse 5. og 6. klasse 7. klasse Overordnet beskrivelse og formål: Formålsbeskrivelse:

Læs mere