DET 5. ELEMENT. Erik Ansvang.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET 5. ELEMENT. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk"

Transkript

1 1

2 DET 5. ELEMENT Erik Ansvang 2

3 DET 5. ELEMENT Af Erik Ansvang De fire elementer Inden for filosofi, fysik og kemi arbejder man ud fra en opfattelse af, at verden består af et bestemt antal grundstoffer, der ikke kan opløses i mindre enheder. Mange mener, at elementlæren i sin klassiske form opstod hos de græske filosoffer, som ganske rigtigt mente, at alting består af kombinationer af fire grundelementer ild, luft, vand og jord. Grækerne havde imidlertid kopieret idéen fra de gamle egyptiske vismænd. De fire elementer kan betragtes som fire grundlæggende principper i livet. Ved hjælp af analogiloven kan de relateres til alt. Carl Gustav Jung videreudviklede tanken, og formulerede en forståelse af disse kategorier, for han skabte et system af mennesketyper, hvor elementerne korresponderer med fire grundfunktioner i psyken. Den klassiske elementlære bygger på en spekulativ analyse snarere end på en fysisk-kemisk viden om verdens bestanddele, som i øvrigt blev kortlagt og detaljeret beskrevet af de clairvoyante forskere Annie Besant og Charles W. Leadbeater længe før naturvidenskaben nåede frem til de samme erkendelser i deres forskning. Annie Besants og Charles W. Leadbeaters forskning blev præsenteret i bogen Occult Chemestry. 3

4 Det periodiske system Det periodiske system over grundstofferne er naturvidenskabens variant af elementlæren, men et grundstof i den nutidige betydning af ordet kan yderligere opdeles i atomare bestanddele, og det regner forskerne for en enestående og nutidig opdagelse. Men hvis man forstod, hvad de gamle kulturer og åndsvidenskaben mener, når de taler om et femte element, ville man også på dette område være nødt til at erkende, at man har erkendt nøjagtig det samme, som de gamle vismænd, blot ved hjælp at teknologiske metoder. Elementerne og temperamenterne De fleste traditionelle kosmologier taler om fire eller fem grundlæggende elementer. De græske filosoffer som eksempelvis Empedokles (ca f.kr.) og Aristoteles ( f.kr.) identificerede fire grundlæggende elementer jord, luft, vand og ild og deres tanker blev grundlaget for vestlig tænkning om den naturlige (især døde ) verden. Og denne opfattelse herskede helt frem til frembruddet af nutidens kemi i det 18. århundrede. De fire elementer repræsenterede fire kvaliteter, der angiveligt havde tilknytning til årstiderne, temperamenterne, humøret, legemsvæskerne osv. Ildelementet havde forbindelse til sommeren, det koleriske og heftige temperament, den gule galde og leveren. Luftelementet havde relation til foråret, det sangvinske og optimistiske temperament, blodet og hjertet. Vandelementet var forbundet med vinteren, det flegmatiske og sindige temperament og lymfen. Jordelementet var tilknyttet efteråret, det melankolske og tungsindige temperament, den sorte galde og milten. 4

5 Hippokrates og Galénos Læren om temperamenterne skyldes først og fremmest grækeren Hippokrates (460-mellem 375 og 351 f.kr). Hippokrates lære blev senere udbygget af den græsk-romerske læge Galénos. Læren går ud på, at der findes fire temperamenter, og et af dem er dominerende i det enkelte menneskes natur. De græske tænkere gik ud fra, at årsagen til temperamenterne skyldes en bestemt blanding af de fire legemsvæsker blod, gul galde, sort galde og lymfe. Desuden fandtes der en sammenhæng mellem makrokosmos og mikrokosmos, for hver legemsvæske svarede til et af de fire kosmiske elementer ild, luft, vand og ild. 1) Luft, det sangvinske temperament. 2) Ild, det koleriske temperament. 3) Vand, det flegmatiske temperament. 4) Jord, det melankolske temperament. Ilden, der er varm og tør, svarer til den gule galde og gul galde skaber det koleriske temperament. Luften, der er varm og fugtig, svarer til blodet og blodet er årsag til det sangvinske temperament. Vand, der er koldt og fugtigt, svarer til lymfe og lymfen skaber det flegmatiske temperament. Jorden, der er kold og tør, svarer til den sorte galde og sort galde er årsag til det melankolske temperament. Jord Vand Luft Ild Æter Hinduerne og tattwa Hinduernes tænkning var baseret på Upanishaderne og tattwa-systemet. Tattwa er geometriske billeder eller symboler, der kan bruges i mandalaer. Tattwa er meget gamle symboler, og ifølge de gamle hinduer rumme de iboende kræfter, der kunne frigøres og realiseres ved at bruge tattwa-systemet. Disse meget enkle geometriske symboler blev brugt og kan stadig bruges i meditation. 5

6 Tattwa er et sanskrit ord, der betyder energi. De fem geometriske symboler repræsenterer fem universelle energier. Hver tattwa symboliserer derfor en unik energi med specifikke egenskaber, potentialer og frekvenser. I forskellige kombinationer udgør disse fem energier summen af alt i menneskets fysiske og åndelige univers. Disse fem grundlæggende symboler kan desuden kombineres og anvendes som grundlag for skabelse af andre symboler. Tattwa-systemet er nedskrevet i den klassiske Samkhya af Ishvarakrsna (3.-4. årh. e.kr.), og her er udgangspunktet ikke fire, men fem grundlæggende elementer mahabhutas æter, ild, luft, vand og jord, som tilsammen er udtryk for fem subtile essenser tanmatras. Jord Træ Metal Ild Vand Kinesiske filosoffer taler også om fem stadier for forandring eller Wu Xing jord, træ, metal, ild og vand som fungerer i samklang. Men ingen af disse er de samme som de atomare elementer i nutidens naturvidenskab, men snarere en repræsentation af de grundlæggende symbolske korrespondancer i Universet. Ceremoniel magi før og nu Elementerne er grundenergier, og derfor indgik de naturligt og selvfølgelig i de gamle kulturers tempelritualer. Ceremonierne skulle skabe en energimæssig effekt på deltagerne, og i nutiden ville det blive betragtet som en form for magi. Ritualerne i tempelrummet fulgte nøjagtig de samme lovmæssigheder som energiernes kredsløb i det enkelte menneskes system. Ritualerne medførte ideelt set en kollektiv bevidsthedsforandring. De skulle både hjælpe de enkelte deltagere, og mangedoble og forene deltagernes energier og bringe dem til aktiv udfoldelse. Ritualet genopfører så at sige skabelsen af mikrokosmos, og kan hjælpe til udfoldelse af de iboende potentialer. 6

7 Nutidens ceremonielle magi stammer fra en række esoteriske systemer i forskellige gamle kulturer. Man påstår derfor, at de fleste er hermetiske eller af egyptisk oprindelse. I almindelighed baseres påstanden på, at hensigten med både nutidens og datidens ceremonielle magi er formidling af åndelige begreber, og at forudsætningerne i den hermetiske filosofi udelukkende tager udgangspunkt i, at materielle og immaterielle kræfter afspejles i hinanden. Begge indgangsvinkler kan imidlertid medføre misforståelser. Associativ tænkning Læren om associativ tænkning benyttes ofte forkert, fordi nutidens filosofiske opfattelse mangler forståelse for fundamentale universelle årsager. Uventede virkninger forklares derfor ofte ved hjælp af astrologien og planeternes positioner, eller der anbefales mystiske medikamenter i forbindelse med alternativ sygdomsbehandling. På samme måde opfattes det sande udsagn i det hermetiske aksiom som foroven således også forneden nogle gange som skæbnebestemte livsvilkår, og dermed afledes det søgende menneske fra den selvbevidsthed og selvan svarlighed, som de gamle vismænd gik ind for som en nødvendighed for at opnå dybere forståelse og som en forudsætning for at fungere i harmoni med skabelsen. Kvintessens Den græske opfattelse af den kosmiske orden var reelt baseret på eksistensen af fem oprindelige elementer i Universet: Ild, luft, vand og jord samt kvintessensen, der bogstaveligt blev betragtet som et element eller en femte egenskab. Alle fem er omtalt i Corpus Hermeticum selvom kun de fire fysiske elementer specifikt er formuleret: hvis alle fire elementer kombineres i et passende forhold, vil skabelsen være sket på en måde, der opflammer den til handling, gør den let bevægelig og giver den en modstandsdygtig struktur. Jordelementet er det, der gør kroppen fast. Vandelementet er det, der gør den flydende, sådan at den kan forene sig med omgivelserne. Luftelementet er det, der er årsag til bevægelsen, og tilsammen er det dem, der vækkes til handling af ildelementet i mennesket. Uddrag XXVI: 18 7

8 Faraoens hænder symboliserer de fire elementer Fire fingre fire elementer De gamle egyptere symboliserede de fem elementer på flere forskellige måder. Eksempelvis ser man relieffer, hvor begge faraoens hænder har fire fingre med nøjagtig samme længde. I andre relieffer er den ene hånd normal med fingre i forskellig længde, mens den anden vises med fire fingre med samme længde (som på billedet). De fire fingre med samme længde er symbol på de fire elementer, der fungerer i indbyrdes balance. Men hånden fungerer kun i kraft af det femte element eller den femte finger tommelfingeren. De fire fingre fungerer på denne måde som symbol på personligheden, og tommelfingeren repræsenterede sjælen. Hånden med de fem fingre var derfor et symbol på det fuldkomne menneske, mens den normale hånd repræsenterede gennemsnitsmennesket. Det er årsagen til, at guder, gudinder og gudesønner altid vises med fire fingre med samme længde på begge hænder i reliefferne. 8

9 Stof eller energi? Den hermetiske læres planetariske system hvor der lægges vægt på de opadgående eller transformerende processer skaber ofte forvirring, fordi der lægges vægt på elementernes stoflige orden, selvom de i virkeligheden symboliserer den energi og kraft, der bevæge sig ned i den fysiske verden. Kraftens processer skaber en række forbindelser, der betragtes som den ceremonielle skala et indre værktøj til at praktisere ceremoniel magi. Det er her, det hellenistiske system præsenterer Universets komponenter som ild, luft, vand og jord. Selvom denne model er en rest af den græsk-romerske tænkemåde, brugte egypterne en lignende firedeling i deres ceremonielle praksis navnlig i tempel- og begravelsesritualer. Imidlertid blev de fire principper som regel personificeret som et gudepar (Neteru), der repræsenterede polariserede kræfter i fysisk balance omkring en fast fysisk form som f.eks. et tempel, en grav eller en sarkofag. Kvintessens, æter og akasha Det femte element Aristoteles kvintessens, som var kendt af middelalderens alkymister, der fulgte hans lære kaldte grækerne for æter, og det svarer til akasha i hinduernes kosmologi. 9

10 I den egyptiske metafysik symboliseres det femte princip, der er kvintessensen af de øvrige fire, normalt med en skikkelse, som de fire er udgået fra, og som derfor hersker over deres aktiviteter. F.eks. hersker Ra (den himmelske sol) over den kosmiske aktivitet, der symboliseres af Shu, Tefnut, Nut og Geb. Horus eller Heru (den jordiske sol) ophøjer og forædler kræfterne i menneskekroppens fire organer gennem de funktioner, der symboliseres af hans fire sønner : Amset, Duamutef, Qebsennuf og Hapi. Firkantede figurer Anvendelsen af en firkantet grafisk figur i meditationspraksis mandalaen har længe været en fjernøstlig finesse, der hjælper den mediterende med at fokusere psykisk energi. Nutidens psykologi bekræfter, at firkantede figurer virker stabiliserende på psyken. Og i den ceremonielle magi, der praktiseres i nutiden, udgør de firkantede former grundstrukturen i rituelle aktiviteter. Indvielsen af det rituelle rums fire fjerdedele påkaldelse af de fire elementære kræfter invokationsprocessens fire stadier manifestation nadver den firfoldige fordeling af energi etc. er en del af en typisk spirituel praksis. I de esoteriske traditioner har kosmologi og symbolik ofte identiske koncepter, men brugen af den firfoldige symbolik, der stammer fra antikken, har ofte skabt meningsfulde virkninger. 10

11 Den opfattelse, at al fysisk manifestation grundlæggende er firfoldig og inkluderer manifestationens kilde, er tydelige i de gamle kulturers ceremonielle afbildninger af elementerne. De udgør reelt en samling af symboler, der er i overensstemmelse med det hermetisk-platoniske koncept om eksistensen af fem fysiske verdener. Nutidens og datidens hellige videnskab Nutidens esoterisme er på mange måder fjernet fra den naturlige enkelthed i den oprindelige hellige videnskab. I nutiden præsenteres man for komplekse kombinationer på indre planer i samspil med de fem elementer, som ligger langt fra de tanker og forestillinger, som de stammer fra. I nutiden er det almindeligt at finde et slør af egyptisk symbolik, der tilslører en mængde viden, som er afledt af de mange forskellige opfattelser, der blev udviklet af de tanker, som hermetisk studerende udviklede gennem tiderne. Meget af dette materiale er kun gyldig i relation til deres oprindelige ikke-egyptiske kilder. Og selvom den fulde afsløring af den egyptiske esoterisme stadig mangler, findes der en omfattende mængde af originalt materiale, der kan studeres materiale, der stammer fra både templer og grave, og som rummer uvurderlige oplysninger om den hellige videnskab. Æterlegemet det morfogenetiske felt På trods af udviklingen af psykoanalysen har Vestens videnskab haft en tendens til at ignorere idéen om, at bevidstheden er værd at studere. Men menneskeheden er ikke kun et vestligt fænomen, hvad Vesten ofte glemmer. Informationer om bevidstheden og dens rolle i mennesket og planetens hierarkiske liv er derfor ikke begrænset til Vestens videnskaber. Eksempelvis afslører Østens doktriner, at den synlige verden blot er en tilsynekomst eller en virkning ikke den bagvedliggende realitet eller årsag. Det samme påstod Platon og længe efter ham Immanuel Kant. Rupert Sheldrake engelsk biolog (f. 1942) har fremsat og eksperimenteret videnskabeligt med en teori om morfogenetiske (formskabende) felter, der svarer til åndsvidenskabens æterisk legeme, som er støbeformen for det fysiske legeme. Hans forskning kan muligvis bane vejen til erkendelse af det femte element, og dermed vil idéen om, at bevidstheden inkarnerer i skiftende legemer være nærliggende. Rupert Sheldrake oplyser, at det er det morfogenetiske felt eller det elektromagnetiske felt, der ligger til grund for skabelsen af de fysiske former. Det er helt i overensstemmelse med den åndsvidenskabelige oplysning om, at livet manifesterer sig indefra og ud fra årsagernes verden til virkningernes verden fra det immaterielle til det materielle. Kirlianfoto viser, at der er et æterisk felt omkring menneskekroppen. 11

12 Verden er ikke firedelt men syvdelt Åndsvidenskaben oplyser, at den fysiske verden er syvdelt, og at det æteriske stof i det elektromagnetiske område består af atomart og æteriske partikler, som derfor er fysiske. Naturvidenskaben anerkender endnu ikke Rupert Sheldrakes forskning, og den anerkender heller ikke æterens eksistens. Det skyldes givetvis det generelle forbud mod at tage psykiske og paranormale fænomener alvorligt. Hvis disse fænomener virkelig forekommer, skaber de selvsagt tvivl om det anerkendte mekanistiske verdenssyn, som stadig er ortodoksi i den institutionelle naturvidenskab. Derfor bliver denne type forskningsresultater som regel ignoreret eller benægtet i det mindste offentligt. I den esoteriske lære symboliserer de fire elementer det fysiske legeme og evnen til at handle (jord), astrallegemet eller evnen til at føle (vand), mentallegemet eller evnen til at tænke (luft) og sjælslegemet eller menneskets egentlige individuelle identitet (ild). I udviklingen skal mennesket først erkende, at det ikke er kroppen, følelserne og tankerne, som alle er redskaber for sjælen. Døde genstande er også manifesteret på grundlag af en æterisk støbeform. (Kirlianfoto). Sjælen er ufuldkommen Rupert Sheldrakes forklarer, at de morfogenetiske felter er organiseret, som de er, fordi de blev organiseret sådan i fortiden. Eftersom menneskets følelsesliv og tankeliv endnu er uorganiseret, må man formode, at det morfogenetiske felt, der ligger bag skabelsen af disse indre legemer, endnu ikke er fuldt organiseret. Det morfogenetiske felt årsagen til manifestationen af det tænkende, følende og handlende menneske er menneskets sjæl. Sjælen er ikke fuldkommen fra starten, for havde den været det, ville der ikke være behov for yderligere udvikling, for så ville sjælen være fuldt ud kontrolleret fra et endnu dybere niveau, som åndsvidenskaben betegner som det åndelige eller guddommelige plan. Cellernes frie valg Alt tyder på, at genetisk information og miljøbetingelser ikke er nok til at styre udviklingen. I begyndelsen af sidste århundrede opdagede naturvidenskaben, at cellerne i fosteret i begyndelsen holdes løst sammen, og inden for en be- 12

13 stemt periode kan cellerne flyttes fra et sted til et andet uden at organismens overordnede udvikling ændrer sig. Man opdagede, at enhver celle kunne påtage sig en hvilken som helst nødvendig rolle i organismen. Enhver celle kan fungere som øje-, nerve- eller knoglecelle etc. Det, der afgør den enkelte celles rolle i helheden, er dens placering i fosteret. Tilsyneladende rummer hver eneste celle i organismen programmeringen for hele organismen, selvom den bare er en lille del af det, den er med til at opbygge. Endnu ved man ikke, hvad det er, der organiserer de enkelte celler sådan, at de til sidst indtager deres helt specifikke position og rolle, og på samme tid skaber en homogen støbeform, som formgiver den samlede organisme. Man forestiller sig, at der er et kraftfelt (måske elektromagnetisk) i naturen, der fungerer som en skabelon, der styrer cellernes indbyrdes placering, og giver helheden form. Dette kraftfelt kaldes morfogenetisk af Rupert Sheldrake og æterlegemet af åndsviden skaben. Rupert Sheldrake siger, at dette kraftfelt er ansvarligt for syste mets specielle form og organisation på alle niveauer. Rupert Sheldrake Rupert Sheldrake nævner ikke, at det morfogenetiske felt tilsyneladende er identisk med det, åndsvidenskaben kalder æterlegemet, men beskrivelsen svarer til den, som åndsvidenskaben giver eksempelvis den tibetanske mester Djwhal Khul: Derfor udgør æterlegemet det arketypiske plan i forhold til det faste fysiske legeme. Alice A. Bailey: En afhandling om Kosmisk Ild, s

14 Systemer organiseres, som de gør, fordi tilsvarende systemer er organiseret på samme måde i fortiden. Rupert Sheldrake: A New Science of Life Æterlegemet er en virkning. Hvad er årsagen? Men det fortæller imidlertid ikke, hvordan det morfogenetiske felt oprindeligt blev skabt. Det skabes ikke som en udstråling fra det fysiske legeme, for det eksisterede som sagt før det fysiske legeme, og derfor står man nu med et vigtigt spørgsmål om feltets årsag eller kilde. I forholdet mellem det morfogenetisk felt eller det æteriske legeme og det fysiske legeme er æterlegemet årsagen, og den fysiske form eller kroppen er virkningen. Derfor må æterlegemet være overordnet det fysiske legeme. Meget tyder på, at mennesket er underlagt disse felter. Og derfor må de være udtryk for en overordnet plan eller hensigt. Men æterlegemet er selv en virkning af en overordnet årsag, og når det erkendes, vil naturvidenskaben komme på sporet af menneskets indre legemer og til sidst finde ind til årsagen sjælen. Darwinismen er nået til grænsen Ideen om en overordnet plan eller en hensigt med skabelsen er uacceptabelt ud fra darwinismen og dermed for naturvidenskaben, som fastholder princippet om tilfældighed. Naturvidenskabens forskere mener som bekendt, at Universet er opstået ved en tilfældighed, og evolutionen er et resultat af forandringer og nye genetiske kombinationer, og de udvælges udelukkende, for at mennesket og andre levende organismer kan tilpasse sig og overleve i omgivelsernes livsbetingelser. Men dette forhold mellem årsag og virkning er nået til en grænse, og i fremtiden vil naturvidenskaben erkende, at årsag og virkning skal vendes på hovedet. Der er en indre årsag til de ydre virkninger. Livet manifesterer sig indefra og ud fra en immateriel tilstand til en materiel. Og der er en hensigt med skabelsen og evolutionen. 14

15 Der er imidlertid ingen grund til at sætte spørgsmålstegn ved selve værdien af darwinismens tanker, for de blev præsenteret i en tid med enorme mængder af naturvidenskabelige undersøgelser, men i dag er hypoteserne blevet til særdeles tvivlsomme forklaringer på kilden til de informationer, der er nødvendige for livets evolution. 15

16 De 5 elementer 16

17 17

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet Erkendelsens betydning for skolen og samfundet - brudstykker til en forståelse Speciale ved kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Af Niels Jakob Pasgaard Vejleder: Thomas Aastrup Rømer Skriftligt speciale,

Læs mere

Fra Aristoteles til Newton Træk af den naturvidenskabelige tænkemådes historie

Fra Aristoteles til Newton Træk af den naturvidenskabelige tænkemådes historie Fra Aristoteles til Newton Træk af den naturvidenskabelige tænkemådes historie Af Carl Henrik Koch, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Der foregik ikke en naturvidenskabelig

Læs mere

Kun til privat brug. Copyright 1936 by Lucis Press Ltd., Genève, London, New York. Dansk udgave Esoterisk Center Forlag 1989 1

Kun til privat brug. Copyright 1936 by Lucis Press Ltd., Genève, London, New York. Dansk udgave Esoterisk Center Forlag 1989 1 1 Alice A. Bailey Udkommet på dansk: Nationernes Skæbne, 1982 En kompilation om seksualitet, 1988 Esoterisk Psykologi, bind I, 1989 Døden det store eventyr (kompilation), 1990 Blændværk et verdensproblem,

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson

Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson En artikel om The Healing Code af Jarle Tamsen 1 2 Bogen, The Healing Code, er skrevet på grundlag af en gave, som Alex Loyd modtog fra Universet (Gud) i 2001.

Læs mere

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere

ZHUAN FALUN (DANSK UDGAVE) LI HONGZHI

ZHUAN FALUN (DANSK UDGAVE) LI HONGZHI ZHUAN FALUN (DANSK UDGAVE) LI HONGZHI Første udgave, 2005 LUNYU Buddha Fa er det mest fuldkomne og dybtgående. Det er den mest mystiske og overnaturlige videnskab, blandt alle teorier i verden. For at

Læs mere

Om ånd og natur i psykologien eller om Descartes' problem 1

Om ånd og natur i psykologien eller om Descartes' problem 1 Om ånd og natur i psykologien eller om Descartes' problem 1 JENS MAMMEN 1. Descartes' dualisme. Legeme og sjæl Rene Descartes (1596-1650) er ikke kun kendt for at have indført koordinatsystemet i matematikken,

Læs mere

Kristusveje. http://www.ways-of-christ.com/da. Kristusveje i den menneskelige bevidsthed og på jorden. Indholdsfortegnelse for alle dele

Kristusveje. http://www.ways-of-christ.com/da. Kristusveje i den menneskelige bevidsthed og på jorden. Indholdsfortegnelse for alle dele Kristusveje Jesus Kristus, Spiritualitet og jorden: Jesus Kristus veje, Hans bidrag til den menneskelige bevidsthed of forandringerne med menneskeheden og jorden: En uafhængig informationsside, med nye

Læs mere

De Seks Befriende Handlinger

De Seks Befriende Handlinger De Seks Befriende Handlinger Af lama Ole Nydahl De seks befriende handlinger er en motiverende belæring, man kan bruge direkte i sit liv. Det er almindeligt kendt, at buddhismens mål er meget praktisk,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering... 2 Metode... 3 Teori... 4 Hvad skal skolen danne til?... 4 Material dannelse... 4 Formal dannelse... 5 Kategorial dannelse... 6 Hvordan opstår læring?...

Læs mere

Eudaimonia som moderne lykkebegreb

Eudaimonia som moderne lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Eudaimonia som moderne lykkebegreb Filosofi & Vidensekabsteori Eudaimonia som Moderne Lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Vejleder:

Læs mere

alt eller intet? Et undervisningsoplæg til romanen Intet af Janne Teller 8. - 10. klasse

alt eller intet? Et undervisningsoplæg til romanen Intet af Janne Teller 8. - 10. klasse alt eller intet? Et undervisningsoplæg til romanen Intet af Janne Teller 8. - 10. klasse Grundtvigsk Forum i samarbejde med de folkekirkelige skoletjenester i Fredensborg-Helsingør, Kolding og København-Frederiksberg

Læs mere

Civilsamfundets udvikling og historie

Civilsamfundets udvikling og historie Civilsamfundets udvikling og historie ii Civilsamfundets udvikling og historie Af Judith Winther (1924-2004) (Med forord og efterskrift af K. Tobias Winther) 2006 Agityne Corp. Udgiver: Agityne Corp.,

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Abstract. Forskel på naturfag og andre fag i skolen. Af Gert Wahlgren

Abstract. Forskel på naturfag og andre fag i skolen. Af Gert Wahlgren Af Gert Wahlgren Abstract I artiklen beskrives den historiske udvikling i kvalitet og kvantitet med hensyn til erkendelse af vores omverden, og at den udvikling har ført til en undervisning i naturfag,

Læs mere

Bevidstheden bag tid og rum

Bevidstheden bag tid og rum Bevidstheden bag tid og rum Ved Alex Riel Indledning Majoriteten af nutiden akademiske bevidsthedsforskere og filosoffer formoder at bevidstheden er et lokalt fænomen, der relaterer sig til hjerne og krop

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Kle art. Rudi Hass William Mortensen. Se her! Billedkomposition for fotografer og andre billedskabere

Kle art. Rudi Hass William Mortensen. Se her! Billedkomposition for fotografer og andre billedskabere Kle art Rudi Hass William Mortensen Se her! Billedkomposition for fotografer og andre billedskabere Indhold 1. En billedformel Nogle billeder virker ikke 14 En formel for billedsucces 15 Billedets anslag

Læs mere

Selvets disciplinering en ny pagt i arbejdslivet

Selvets disciplinering en ny pagt i arbejdslivet Kirsten Marie Bovbjerg Selvets disciplinering en ny pagt i arbejdslivet Det er ikke længere forbeholdt de velbetalte ledere og mellemledere fra direktionsgangene at komme på kursus i personlig udvikling.

Læs mere

Natursyn som felt? Marianne Høyen

Natursyn som felt? Marianne Høyen Natursyn som felt? Marianne Høyen I denne artikel vil jeg diskutere, hvordan man kan undersøge natursyn som et felt. Den feltskitse, der bliver diskussionens resultat, vil efterfølgende, i et senere forskningsarbejde,

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Quaternioner blev første gang beskrevet

Quaternioner blev første gang beskrevet vise sig indirekte, i forandret form, som f.eks. neurotiske symptomer eller fejlhandlinger. Det ubevidste er imidlertid ikke bare en art skjult bevidsthed, men er knyttet til træk ved mennesket, der er

Læs mere

Thomas Bobergs forfatterskab fra 1984-1999 med særlig vægt på Vor tids historie og Digte 1990

Thomas Bobergs forfatterskab fra 1984-1999 med særlig vægt på Vor tids historie og Digte 1990 Thomas Bobergs forfatterskab fra 1984-1999 med særlig vægt på Vor tids historie og Digte 1990 Speciale af Jens Thomas Rude Andersen Københavns Universitet Det Humanistiske Fakultet Institut for Nordiske

Læs mere

Begreberne om evighed og tid indenfor hedensk og kristen nyplatonisme, med hovedfokus på Plotin som hedenskabets repræsentant

Begreberne om evighed og tid indenfor hedensk og kristen nyplatonisme, med hovedfokus på Plotin som hedenskabets repræsentant Begreberne om evighed og tid indenfor hedensk og kristen nyplatonisme, med hovedfokus på Plotin som hedenskabets repræsentant af Maria Pontoppidan Københavns Universitet Abstract Artiklen giver en redegørelse

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Skolemateriale til udstillingen. Det Aktive UNIVERS

Skolemateriale til udstillingen. Det Aktive UNIVERS Skolemateriale til udstillingen Det Aktive UNIVERS Skolematerialet Skolematerialet til Det Aktive Univers er inddelt i emner, der relaterer sig til zonerne i udstillingen. Til indskolingen (bh-2. klasse)

Læs mere

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge Publication date: 2010 Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA):

Læs mere