DET 5. ELEMENT. Erik Ansvang.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET 5. ELEMENT. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk"

Transkript

1 1

2 DET 5. ELEMENT Erik Ansvang 2

3 DET 5. ELEMENT Af Erik Ansvang De fire elementer Inden for filosofi, fysik og kemi arbejder man ud fra en opfattelse af, at verden består af et bestemt antal grundstoffer, der ikke kan opløses i mindre enheder. Mange mener, at elementlæren i sin klassiske form opstod hos de græske filosoffer, som ganske rigtigt mente, at alting består af kombinationer af fire grundelementer ild, luft, vand og jord. Grækerne havde imidlertid kopieret idéen fra de gamle egyptiske vismænd. De fire elementer kan betragtes som fire grundlæggende principper i livet. Ved hjælp af analogiloven kan de relateres til alt. Carl Gustav Jung videreudviklede tanken, og formulerede en forståelse af disse kategorier, for han skabte et system af mennesketyper, hvor elementerne korresponderer med fire grundfunktioner i psyken. Den klassiske elementlære bygger på en spekulativ analyse snarere end på en fysisk-kemisk viden om verdens bestanddele, som i øvrigt blev kortlagt og detaljeret beskrevet af de clairvoyante forskere Annie Besant og Charles W. Leadbeater længe før naturvidenskaben nåede frem til de samme erkendelser i deres forskning. Annie Besants og Charles W. Leadbeaters forskning blev præsenteret i bogen Occult Chemestry. 3

4 Det periodiske system Det periodiske system over grundstofferne er naturvidenskabens variant af elementlæren, men et grundstof i den nutidige betydning af ordet kan yderligere opdeles i atomare bestanddele, og det regner forskerne for en enestående og nutidig opdagelse. Men hvis man forstod, hvad de gamle kulturer og åndsvidenskaben mener, når de taler om et femte element, ville man også på dette område være nødt til at erkende, at man har erkendt nøjagtig det samme, som de gamle vismænd, blot ved hjælp at teknologiske metoder. Elementerne og temperamenterne De fleste traditionelle kosmologier taler om fire eller fem grundlæggende elementer. De græske filosoffer som eksempelvis Empedokles (ca f.kr.) og Aristoteles ( f.kr.) identificerede fire grundlæggende elementer jord, luft, vand og ild og deres tanker blev grundlaget for vestlig tænkning om den naturlige (især døde ) verden. Og denne opfattelse herskede helt frem til frembruddet af nutidens kemi i det 18. århundrede. De fire elementer repræsenterede fire kvaliteter, der angiveligt havde tilknytning til årstiderne, temperamenterne, humøret, legemsvæskerne osv. Ildelementet havde forbindelse til sommeren, det koleriske og heftige temperament, den gule galde og leveren. Luftelementet havde relation til foråret, det sangvinske og optimistiske temperament, blodet og hjertet. Vandelementet var forbundet med vinteren, det flegmatiske og sindige temperament og lymfen. Jordelementet var tilknyttet efteråret, det melankolske og tungsindige temperament, den sorte galde og milten. 4

5 Hippokrates og Galénos Læren om temperamenterne skyldes først og fremmest grækeren Hippokrates (460-mellem 375 og 351 f.kr). Hippokrates lære blev senere udbygget af den græsk-romerske læge Galénos. Læren går ud på, at der findes fire temperamenter, og et af dem er dominerende i det enkelte menneskes natur. De græske tænkere gik ud fra, at årsagen til temperamenterne skyldes en bestemt blanding af de fire legemsvæsker blod, gul galde, sort galde og lymfe. Desuden fandtes der en sammenhæng mellem makrokosmos og mikrokosmos, for hver legemsvæske svarede til et af de fire kosmiske elementer ild, luft, vand og ild. 1) Luft, det sangvinske temperament. 2) Ild, det koleriske temperament. 3) Vand, det flegmatiske temperament. 4) Jord, det melankolske temperament. Ilden, der er varm og tør, svarer til den gule galde og gul galde skaber det koleriske temperament. Luften, der er varm og fugtig, svarer til blodet og blodet er årsag til det sangvinske temperament. Vand, der er koldt og fugtigt, svarer til lymfe og lymfen skaber det flegmatiske temperament. Jorden, der er kold og tør, svarer til den sorte galde og sort galde er årsag til det melankolske temperament. Jord Vand Luft Ild Æter Hinduerne og tattwa Hinduernes tænkning var baseret på Upanishaderne og tattwa-systemet. Tattwa er geometriske billeder eller symboler, der kan bruges i mandalaer. Tattwa er meget gamle symboler, og ifølge de gamle hinduer rumme de iboende kræfter, der kunne frigøres og realiseres ved at bruge tattwa-systemet. Disse meget enkle geometriske symboler blev brugt og kan stadig bruges i meditation. 5

6 Tattwa er et sanskrit ord, der betyder energi. De fem geometriske symboler repræsenterer fem universelle energier. Hver tattwa symboliserer derfor en unik energi med specifikke egenskaber, potentialer og frekvenser. I forskellige kombinationer udgør disse fem energier summen af alt i menneskets fysiske og åndelige univers. Disse fem grundlæggende symboler kan desuden kombineres og anvendes som grundlag for skabelse af andre symboler. Tattwa-systemet er nedskrevet i den klassiske Samkhya af Ishvarakrsna (3.-4. årh. e.kr.), og her er udgangspunktet ikke fire, men fem grundlæggende elementer mahabhutas æter, ild, luft, vand og jord, som tilsammen er udtryk for fem subtile essenser tanmatras. Jord Træ Metal Ild Vand Kinesiske filosoffer taler også om fem stadier for forandring eller Wu Xing jord, træ, metal, ild og vand som fungerer i samklang. Men ingen af disse er de samme som de atomare elementer i nutidens naturvidenskab, men snarere en repræsentation af de grundlæggende symbolske korrespondancer i Universet. Ceremoniel magi før og nu Elementerne er grundenergier, og derfor indgik de naturligt og selvfølgelig i de gamle kulturers tempelritualer. Ceremonierne skulle skabe en energimæssig effekt på deltagerne, og i nutiden ville det blive betragtet som en form for magi. Ritualerne i tempelrummet fulgte nøjagtig de samme lovmæssigheder som energiernes kredsløb i det enkelte menneskes system. Ritualerne medførte ideelt set en kollektiv bevidsthedsforandring. De skulle både hjælpe de enkelte deltagere, og mangedoble og forene deltagernes energier og bringe dem til aktiv udfoldelse. Ritualet genopfører så at sige skabelsen af mikrokosmos, og kan hjælpe til udfoldelse af de iboende potentialer. 6

7 Nutidens ceremonielle magi stammer fra en række esoteriske systemer i forskellige gamle kulturer. Man påstår derfor, at de fleste er hermetiske eller af egyptisk oprindelse. I almindelighed baseres påstanden på, at hensigten med både nutidens og datidens ceremonielle magi er formidling af åndelige begreber, og at forudsætningerne i den hermetiske filosofi udelukkende tager udgangspunkt i, at materielle og immaterielle kræfter afspejles i hinanden. Begge indgangsvinkler kan imidlertid medføre misforståelser. Associativ tænkning Læren om associativ tænkning benyttes ofte forkert, fordi nutidens filosofiske opfattelse mangler forståelse for fundamentale universelle årsager. Uventede virkninger forklares derfor ofte ved hjælp af astrologien og planeternes positioner, eller der anbefales mystiske medikamenter i forbindelse med alternativ sygdomsbehandling. På samme måde opfattes det sande udsagn i det hermetiske aksiom som foroven således også forneden nogle gange som skæbnebestemte livsvilkår, og dermed afledes det søgende menneske fra den selvbevidsthed og selvan svarlighed, som de gamle vismænd gik ind for som en nødvendighed for at opnå dybere forståelse og som en forudsætning for at fungere i harmoni med skabelsen. Kvintessens Den græske opfattelse af den kosmiske orden var reelt baseret på eksistensen af fem oprindelige elementer i Universet: Ild, luft, vand og jord samt kvintessensen, der bogstaveligt blev betragtet som et element eller en femte egenskab. Alle fem er omtalt i Corpus Hermeticum selvom kun de fire fysiske elementer specifikt er formuleret: hvis alle fire elementer kombineres i et passende forhold, vil skabelsen være sket på en måde, der opflammer den til handling, gør den let bevægelig og giver den en modstandsdygtig struktur. Jordelementet er det, der gør kroppen fast. Vandelementet er det, der gør den flydende, sådan at den kan forene sig med omgivelserne. Luftelementet er det, der er årsag til bevægelsen, og tilsammen er det dem, der vækkes til handling af ildelementet i mennesket. Uddrag XXVI: 18 7

8 Faraoens hænder symboliserer de fire elementer Fire fingre fire elementer De gamle egyptere symboliserede de fem elementer på flere forskellige måder. Eksempelvis ser man relieffer, hvor begge faraoens hænder har fire fingre med nøjagtig samme længde. I andre relieffer er den ene hånd normal med fingre i forskellig længde, mens den anden vises med fire fingre med samme længde (som på billedet). De fire fingre med samme længde er symbol på de fire elementer, der fungerer i indbyrdes balance. Men hånden fungerer kun i kraft af det femte element eller den femte finger tommelfingeren. De fire fingre fungerer på denne måde som symbol på personligheden, og tommelfingeren repræsenterede sjælen. Hånden med de fem fingre var derfor et symbol på det fuldkomne menneske, mens den normale hånd repræsenterede gennemsnitsmennesket. Det er årsagen til, at guder, gudinder og gudesønner altid vises med fire fingre med samme længde på begge hænder i reliefferne. 8

9 Stof eller energi? Den hermetiske læres planetariske system hvor der lægges vægt på de opadgående eller transformerende processer skaber ofte forvirring, fordi der lægges vægt på elementernes stoflige orden, selvom de i virkeligheden symboliserer den energi og kraft, der bevæge sig ned i den fysiske verden. Kraftens processer skaber en række forbindelser, der betragtes som den ceremonielle skala et indre værktøj til at praktisere ceremoniel magi. Det er her, det hellenistiske system præsenterer Universets komponenter som ild, luft, vand og jord. Selvom denne model er en rest af den græsk-romerske tænkemåde, brugte egypterne en lignende firedeling i deres ceremonielle praksis navnlig i tempel- og begravelsesritualer. Imidlertid blev de fire principper som regel personificeret som et gudepar (Neteru), der repræsenterede polariserede kræfter i fysisk balance omkring en fast fysisk form som f.eks. et tempel, en grav eller en sarkofag. Kvintessens, æter og akasha Det femte element Aristoteles kvintessens, som var kendt af middelalderens alkymister, der fulgte hans lære kaldte grækerne for æter, og det svarer til akasha i hinduernes kosmologi. 9

10 I den egyptiske metafysik symboliseres det femte princip, der er kvintessensen af de øvrige fire, normalt med en skikkelse, som de fire er udgået fra, og som derfor hersker over deres aktiviteter. F.eks. hersker Ra (den himmelske sol) over den kosmiske aktivitet, der symboliseres af Shu, Tefnut, Nut og Geb. Horus eller Heru (den jordiske sol) ophøjer og forædler kræfterne i menneskekroppens fire organer gennem de funktioner, der symboliseres af hans fire sønner : Amset, Duamutef, Qebsennuf og Hapi. Firkantede figurer Anvendelsen af en firkantet grafisk figur i meditationspraksis mandalaen har længe været en fjernøstlig finesse, der hjælper den mediterende med at fokusere psykisk energi. Nutidens psykologi bekræfter, at firkantede figurer virker stabiliserende på psyken. Og i den ceremonielle magi, der praktiseres i nutiden, udgør de firkantede former grundstrukturen i rituelle aktiviteter. Indvielsen af det rituelle rums fire fjerdedele påkaldelse af de fire elementære kræfter invokationsprocessens fire stadier manifestation nadver den firfoldige fordeling af energi etc. er en del af en typisk spirituel praksis. I de esoteriske traditioner har kosmologi og symbolik ofte identiske koncepter, men brugen af den firfoldige symbolik, der stammer fra antikken, har ofte skabt meningsfulde virkninger. 10

11 Den opfattelse, at al fysisk manifestation grundlæggende er firfoldig og inkluderer manifestationens kilde, er tydelige i de gamle kulturers ceremonielle afbildninger af elementerne. De udgør reelt en samling af symboler, der er i overensstemmelse med det hermetisk-platoniske koncept om eksistensen af fem fysiske verdener. Nutidens og datidens hellige videnskab Nutidens esoterisme er på mange måder fjernet fra den naturlige enkelthed i den oprindelige hellige videnskab. I nutiden præsenteres man for komplekse kombinationer på indre planer i samspil med de fem elementer, som ligger langt fra de tanker og forestillinger, som de stammer fra. I nutiden er det almindeligt at finde et slør af egyptisk symbolik, der tilslører en mængde viden, som er afledt af de mange forskellige opfattelser, der blev udviklet af de tanker, som hermetisk studerende udviklede gennem tiderne. Meget af dette materiale er kun gyldig i relation til deres oprindelige ikke-egyptiske kilder. Og selvom den fulde afsløring af den egyptiske esoterisme stadig mangler, findes der en omfattende mængde af originalt materiale, der kan studeres materiale, der stammer fra både templer og grave, og som rummer uvurderlige oplysninger om den hellige videnskab. Æterlegemet det morfogenetiske felt På trods af udviklingen af psykoanalysen har Vestens videnskab haft en tendens til at ignorere idéen om, at bevidstheden er værd at studere. Men menneskeheden er ikke kun et vestligt fænomen, hvad Vesten ofte glemmer. Informationer om bevidstheden og dens rolle i mennesket og planetens hierarkiske liv er derfor ikke begrænset til Vestens videnskaber. Eksempelvis afslører Østens doktriner, at den synlige verden blot er en tilsynekomst eller en virkning ikke den bagvedliggende realitet eller årsag. Det samme påstod Platon og længe efter ham Immanuel Kant. Rupert Sheldrake engelsk biolog (f. 1942) har fremsat og eksperimenteret videnskabeligt med en teori om morfogenetiske (formskabende) felter, der svarer til åndsvidenskabens æterisk legeme, som er støbeformen for det fysiske legeme. Hans forskning kan muligvis bane vejen til erkendelse af det femte element, og dermed vil idéen om, at bevidstheden inkarnerer i skiftende legemer være nærliggende. Rupert Sheldrake oplyser, at det er det morfogenetiske felt eller det elektromagnetiske felt, der ligger til grund for skabelsen af de fysiske former. Det er helt i overensstemmelse med den åndsvidenskabelige oplysning om, at livet manifesterer sig indefra og ud fra årsagernes verden til virkningernes verden fra det immaterielle til det materielle. Kirlianfoto viser, at der er et æterisk felt omkring menneskekroppen. 11

12 Verden er ikke firedelt men syvdelt Åndsvidenskaben oplyser, at den fysiske verden er syvdelt, og at det æteriske stof i det elektromagnetiske område består af atomart og æteriske partikler, som derfor er fysiske. Naturvidenskaben anerkender endnu ikke Rupert Sheldrakes forskning, og den anerkender heller ikke æterens eksistens. Det skyldes givetvis det generelle forbud mod at tage psykiske og paranormale fænomener alvorligt. Hvis disse fænomener virkelig forekommer, skaber de selvsagt tvivl om det anerkendte mekanistiske verdenssyn, som stadig er ortodoksi i den institutionelle naturvidenskab. Derfor bliver denne type forskningsresultater som regel ignoreret eller benægtet i det mindste offentligt. I den esoteriske lære symboliserer de fire elementer det fysiske legeme og evnen til at handle (jord), astrallegemet eller evnen til at føle (vand), mentallegemet eller evnen til at tænke (luft) og sjælslegemet eller menneskets egentlige individuelle identitet (ild). I udviklingen skal mennesket først erkende, at det ikke er kroppen, følelserne og tankerne, som alle er redskaber for sjælen. Døde genstande er også manifesteret på grundlag af en æterisk støbeform. (Kirlianfoto). Sjælen er ufuldkommen Rupert Sheldrakes forklarer, at de morfogenetiske felter er organiseret, som de er, fordi de blev organiseret sådan i fortiden. Eftersom menneskets følelsesliv og tankeliv endnu er uorganiseret, må man formode, at det morfogenetiske felt, der ligger bag skabelsen af disse indre legemer, endnu ikke er fuldt organiseret. Det morfogenetiske felt årsagen til manifestationen af det tænkende, følende og handlende menneske er menneskets sjæl. Sjælen er ikke fuldkommen fra starten, for havde den været det, ville der ikke være behov for yderligere udvikling, for så ville sjælen være fuldt ud kontrolleret fra et endnu dybere niveau, som åndsvidenskaben betegner som det åndelige eller guddommelige plan. Cellernes frie valg Alt tyder på, at genetisk information og miljøbetingelser ikke er nok til at styre udviklingen. I begyndelsen af sidste århundrede opdagede naturvidenskaben, at cellerne i fosteret i begyndelsen holdes løst sammen, og inden for en be- 12

13 stemt periode kan cellerne flyttes fra et sted til et andet uden at organismens overordnede udvikling ændrer sig. Man opdagede, at enhver celle kunne påtage sig en hvilken som helst nødvendig rolle i organismen. Enhver celle kan fungere som øje-, nerve- eller knoglecelle etc. Det, der afgør den enkelte celles rolle i helheden, er dens placering i fosteret. Tilsyneladende rummer hver eneste celle i organismen programmeringen for hele organismen, selvom den bare er en lille del af det, den er med til at opbygge. Endnu ved man ikke, hvad det er, der organiserer de enkelte celler sådan, at de til sidst indtager deres helt specifikke position og rolle, og på samme tid skaber en homogen støbeform, som formgiver den samlede organisme. Man forestiller sig, at der er et kraftfelt (måske elektromagnetisk) i naturen, der fungerer som en skabelon, der styrer cellernes indbyrdes placering, og giver helheden form. Dette kraftfelt kaldes morfogenetisk af Rupert Sheldrake og æterlegemet af åndsviden skaben. Rupert Sheldrake siger, at dette kraftfelt er ansvarligt for syste mets specielle form og organisation på alle niveauer. Rupert Sheldrake Rupert Sheldrake nævner ikke, at det morfogenetiske felt tilsyneladende er identisk med det, åndsvidenskaben kalder æterlegemet, men beskrivelsen svarer til den, som åndsvidenskaben giver eksempelvis den tibetanske mester Djwhal Khul: Derfor udgør æterlegemet det arketypiske plan i forhold til det faste fysiske legeme. Alice A. Bailey: En afhandling om Kosmisk Ild, s

14 Systemer organiseres, som de gør, fordi tilsvarende systemer er organiseret på samme måde i fortiden. Rupert Sheldrake: A New Science of Life Æterlegemet er en virkning. Hvad er årsagen? Men det fortæller imidlertid ikke, hvordan det morfogenetiske felt oprindeligt blev skabt. Det skabes ikke som en udstråling fra det fysiske legeme, for det eksisterede som sagt før det fysiske legeme, og derfor står man nu med et vigtigt spørgsmål om feltets årsag eller kilde. I forholdet mellem det morfogenetisk felt eller det æteriske legeme og det fysiske legeme er æterlegemet årsagen, og den fysiske form eller kroppen er virkningen. Derfor må æterlegemet være overordnet det fysiske legeme. Meget tyder på, at mennesket er underlagt disse felter. Og derfor må de være udtryk for en overordnet plan eller hensigt. Men æterlegemet er selv en virkning af en overordnet årsag, og når det erkendes, vil naturvidenskaben komme på sporet af menneskets indre legemer og til sidst finde ind til årsagen sjælen. Darwinismen er nået til grænsen Ideen om en overordnet plan eller en hensigt med skabelsen er uacceptabelt ud fra darwinismen og dermed for naturvidenskaben, som fastholder princippet om tilfældighed. Naturvidenskabens forskere mener som bekendt, at Universet er opstået ved en tilfældighed, og evolutionen er et resultat af forandringer og nye genetiske kombinationer, og de udvælges udelukkende, for at mennesket og andre levende organismer kan tilpasse sig og overleve i omgivelsernes livsbetingelser. Men dette forhold mellem årsag og virkning er nået til en grænse, og i fremtiden vil naturvidenskaben erkende, at årsag og virkning skal vendes på hovedet. Der er en indre årsag til de ydre virkninger. Livet manifesterer sig indefra og ud fra en immateriel tilstand til en materiel. Og der er en hensigt med skabelsen og evolutionen. 14

15 Der er imidlertid ingen grund til at sætte spørgsmålstegn ved selve værdien af darwinismens tanker, for de blev præsenteret i en tid med enorme mængder af naturvidenskabelige undersøgelser, men i dag er hypoteserne blevet til særdeles tvivlsomme forklaringer på kilden til de informationer, der er nødvendige for livets evolution. 15

16 De 5 elementer 16

17 17

hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom

hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom 1 hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom Af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang Hermes er identisk

Læs mere

Passer & Vinkel. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

Passer & Vinkel. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 Passer & Vinkel Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Passer & Vinkel Af Erik Ansvang Passer og vinkel er det mest kendte frimureriske symbol. Passeren er øverst, og vinklen er nederst, og samtidig udgør

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 7:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 7:8 Af Erik Ansvang Strålerne og mennesket Alt er energi. Mennesket er

Læs mere

Erik Ansvangs & Thora Mollerups bog om Egyptens esoteriske mysterier. 344 sider - farvebilleder - fornemt indbundet. Kr. 399,-

Erik Ansvangs & Thora Mollerups bog om Egyptens esoteriske mysterier. 344 sider - farvebilleder - fornemt indbundet. Kr. 399,- Esoteriske Egypten Erik Ansvangs & Thora Mollerups bog om Egyptens esoteriske mysterier. 344 sider - farvebilleder - fornemt indbundet Kr. 399,- En usædvanlig bog baseret på åndsvidenskab, symbolforståelse

Læs mere

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang.

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang. 1 ESOTERISME - hvad er det? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 ESOTERISME - hvad er det? Af Erik Ansvang Hvilke associationer skaber ordet esoterisk eller okkult? Esoterisk og okkult Flere og flere bruger

Læs mere

Store Bjørn & Plejaderne

Store Bjørn & Plejaderne 1 Store Bjørn & Plejaderne - solsystemets kosmiske forældre Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Store Bjørn & Plejaderne - solsystemets kosmiske forældre Af Erik Ansvang Johannes Kepler (tv.) & Nicolaus

Læs mere

- og ORDET. Erik Ansvang.

- og ORDET. Erik Ansvang. 1 - og ORDET var GUD! Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 I Joh. 1,1 står der: I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud! At alt i Universet er opstået af et skabende ord, er i sig

Læs mere

BÅNDET DER FORENER GUD OG MENNESKER

BÅNDET DER FORENER GUD OG MENNESKER 1 BÅNDET DER FORENER GUD OG MENNESKER Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Båndet der forener Gud og mennesker Af Erik Ansvang Foreningsbåndet I det gamle Egypten var man overbevist om, at der var en ubrydelig

Læs mere

CLAIRVOYANCE & psykiske evner

CLAIRVOYANCE & psykiske evner 1 CLAIRVOYANCE & psykiske evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Clairvoyance & psykiske evner Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Artiklens oplysninger om clairvoyance og andre psykiske

Læs mere

De Vises Sten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Vises Sten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Vises Sten Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Vises Sten Af Erik Ansvang Esoterisk set arbejder alkymien på at forvandle menneskets lavere natur til højere åndelighed. Hvis man tror, at alkymi

Læs mere

Isis & lotusen. Erik Ansvang.

Isis & lotusen. Erik Ansvang. 1 Isis & lotusen Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Isis & lotusen Af Erik Ansvang Universet er en tanke I nutiden arbejder progressive forskere inden for naturvidenskaben ud fra en teori om, at Universet

Læs mere

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey.

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey. 1 KOSMISK EVOLUTION Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Kosmisk Evolution af Alice A. Bailey Fra The Consciousness of the Atom 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Østens gamle skrifter

Læs mere

Hathors magiske spejl

Hathors magiske spejl 1 Hathors magiske spejl Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Hathors magiske spejl Af Erik Ansvang Dronningen, kvinden, moderen Den mest kendte gudetriade i det gamle Egypten er uden tvivl Osiris, Isis

Læs mere

PROCESSEN Fascination & Skepticisme

PROCESSEN Fascination & Skepticisme 1 PROCESSEN Fascination & Skepticisme Erik Ansvang & Thora Lund Mollerup www.visdomsnettet.dk 2 PROCESSEN Fascination & Skepticisme Af Erik Ansvang & Thora Lund Mollerup Trilogien er på 1.290 sider, og

Læs mere

Hermetisk. tradition. Rosemary Clark.

Hermetisk. tradition. Rosemary Clark. 1 Hermetisk tradition Rosemary Clark www.visdomsnettet.dk 2 Hermetisk tradition Af Rosemary Clark Fra The Sacred Tradition of Ancient Egypt (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Associativ

Læs mere

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk 1 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Af Djwhal Khul Fra Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne (Redigeret

Læs mere

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet 1 OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk 2 Hvilke meditationer finder du her? Information om Skabende meditation Under Oversigt over meditationerne finder du materiale, der kan

Læs mere

FRI VILJE. eller frie valg? Erik Ansvang.

FRI VILJE. eller frie valg? Erik Ansvang. 1 FRI VILJE eller frie valg? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 FRI VILJE eller frie valg? Af Erik Ansvang Fri vilje determinisme? I Matthæusevangeliet (kap. 26, 42) kan man læse, at Jesus i Getsemane

Læs mere

Astrologi & Einsteins relativitetsteori

Astrologi & Einsteins relativitetsteori 1 Astrologi & Einsteins relativitetsteori Samuel Grebstein www.visdomsnettet.dk 2 Astrologi & Einsteins relativitetsteori Af Samuel Grebstein Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Astrologi er den

Læs mere

SVASTIKAET. Erik Ansvang.

SVASTIKAET. Erik Ansvang. 1 SVASTIKAET Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 SVASTIKAET Af Erik Ansvang Svastikaets eller solkorsets symbolik er skjult i pyramiden. For at sandsynliggøre denne påstand, kan man tage udgangspunkt i

Læs mere

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål.

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål. 1 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Penge

Læs mere

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Det er meningen, at torsdagsmeditationen skal erstatte din morgenmeditation. Hvis du

Læs mere

ISIS OG LOTUSBLOMSTEN af Erik Ansvang

ISIS OG LOTUSBLOMSTEN af Erik Ansvang ISIS OG LOTUSBLOMSTEN af Erik Ansvang Udgivet af VisdomsNettet 1 www.visdomsnettet.dk ISIS OG LOTUSBLOMSTEN www.visdomsnettet.dk 2 Isis og lotusblomsten Af Erik Ansvang Universet er en tanke I dag arbejder

Læs mere

INDVIELSE. i Egypten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

INDVIELSE. i Egypten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 INDVIELSE i Egypten Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 INDVIELSE i Egypten Af Erik Ansvang Indviet i Egypten Den traditionelle egyptologi afviser kategorisk, at pyramider og templer fungerede som en

Læs mere

OPET. Nytår i Egypten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

OPET. Nytår i Egypten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 OPET Nytår i Egypten Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 OPET Nytår i Egypten Af Erik Ansvang Egyptens store nytårs-ceremoni Opet-ceremonien var det gamle Egyptens store nytårs-ceremoni. Den beskrives

Læs mere

VELKOMMEN TIL QIBEL EN SKOLE I HERMETISK KABBALAH

VELKOMMEN TIL QIBEL EN SKOLE I HERMETISK KABBALAH VELKOMMEN TIL QIBEL EN SKOLE I HERMETISK KABBALAH UNDERVISER B. Kim Pedersen Som forenende enhed, helt ned til det sidste led, er alt sammenlænket med alt det andet. Således er den guddommelige essens

Læs mere

SYMBOLIK tilslører & afslører

SYMBOLIK tilslører & afslører 1 SYMBOLIK tilslører & afslører Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Symbolik tilslører & afslører Af Erik Ansvang Gudinden Isis var Verdensmoderen. Isis symboliserede stof og form på alle niveauer. Stoffet

Læs mere

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk 1 F R E D Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 FRED Af Isha Schwaller de Lubicz (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Fred er guddommelig, men mennesket har misbrugt ordet fred.

Læs mere

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson.

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson. 1 Det Esoteriske Liv Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Det Esoteriske Liv Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Folk med vågnende

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2013

Nyhedsbrev marts 2013 Nyhedsbrev marts 2013 De syv stråler er et grundlæggende element i den nye tidsalders psykologi, og interessen for at studere og forstå de syv stråler er voksende. Stadig flere erkender, at åndsvidenskaben

Læs mere

ALKYMI. videnskaben om eksistens. Kompilation af Erik Ansvang. Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk

ALKYMI. videnskaben om eksistens. Kompilation af Erik Ansvang. Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk ALKYMI videnskaben om eksistens Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk 1 Kompilation af Erik Ansvang A L K Y M I videnskaben om eksistens Kompilation af Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 A L K

Læs mere

FRIMURERI og det gamle Egypten

FRIMURERI og det gamle Egypten 1 FRIMURERI og det gamle Egypten Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 FRIMURERI og det gamle Egypten Af Erik Ansvang Frimureriet stammer fra Egypten Nogle frimurere afviser, at frimureriets ritualer og

Læs mere

Tankeformernes intelligens

Tankeformernes intelligens Tankeformernes intelligens Af Merete Gundersen Hypotese for tankeformer Tanker = bevidsthed = bølgelængde = magnetisme = lys = er evigt eksisterende i kosmos. Tanker responderer på lys, lyd, farve, duft,

Læs mere

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed 1 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Nøgleordet for Jomfruens

Læs mere

Familien - livets vigtigste vækstgruppe

Familien - livets vigtigste vækstgruppe 1 Familien - livets vigtigste vækstgruppe Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Familien livets vigtigste vækstgruppe Af Erik Ansvang Et menneske er sædvanligvis knyttet til familiegruppen af to årsager:

Læs mere

Tro, Viden & Vished. Erik Ansvang.

Tro, Viden & Vished. Erik Ansvang. 1 Tro, Viden & Vished Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Tro, Viden & Vished Af Erik Ansvang Ethvert menneske, der ønsker at finde sin egen livskilde sin indre sol må søge lyset i sit indre. Åndeligt

Læs mere

Yucatanbroderskabet. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Yucatanbroderskabet. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Yucatanbroderskabet Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Yucatanbroderskabet Af Annie Besant Fra Talks With a Class (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) De færreste ved, at den impuls, der

Læs mere

PROJICERING. Laurence J. Bendit.

PROJICERING. Laurence J. Bendit. 1 PROJICERING Laurence J. Bendit www.visdomsnettet.dk 2 PROJICERING Af Laurence J. Bendit Fra The Mirror of Life and Death (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) I sindet findes der en bestemt

Læs mere

MEDITATION. - og sjælens udviklingsstadier. Kenneth Sørensen.

MEDITATION. - og sjælens udviklingsstadier. Kenneth Sørensen. 1 MEDITATION - og sjælens udviklingsstadier Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Meditation - og sjælens udviklingsstadier Af Kenneth Sørensen Der er stor forskel på sjælen i dens egen verden og den

Læs mere

Den gådefulde SFINKS. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

Den gådefulde SFINKS. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 Den gådefulde SFINKS Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Den gådefulde SFINKS Af Erik Ansvang Hellig videnskab begynder med den mystiske men beviselige virkelighed, der afslører en åndelig verden, som

Læs mere

Mange guder? Tre? Én?

Mange guder? Tre? Én? 1 Mange guder? Tre? Én? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Mange guder? Tre? Én? Af Erik Ansvang Universelle kræfter og kvaliteter blev i det gamle Egypten personificeret i næsten 900 guder. Men bag skabelsens

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Af Erik Ansvang I forhold til åndens involution foregår dette emne

Læs mere

Den hellige resonans. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

Den hellige resonans. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 Den hellige resonans Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Den hellige resonans Af Erik Ansvang I Johannesevangeliet står der: I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud og Ordet var Gud. Mange mener,

Læs mere

Forord til Planetenergi meditationer

Forord til Planetenergi meditationer Forord til Planetenergi meditationer Følgende teknikker vil aktivisere dig og forøge din evne til at handle i hverdagen Hvad tilstræber teknikkerne Teknikkerne tilstræber at skabe harmoni, indre ro, balance

Læs mere

Måne-, Sol- & Stjerneindvielser

Måne-, Sol- & Stjerneindvielser 1 Måne-, Sol- & Stjerneindvielser 3. del Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Måne-, Sol- & Stjerneindvielser 3. del Af Erik Ansvang Den fysiske transformation Transformation eller guddommeliggørelse af

Læs mere

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker.

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. 1 DET TREDJE ØJE Douglas Baker www.visdomsnettet.dk 2 DET TREDJE ØJE Af Douglas Baker Fra The Opening of the Third Eye (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad det tredje øje ikke er Det

Læs mere

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 HUKOMMELSE Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og hvordan genskaber man fortiden, uanset om den er nær eller fjern? Den gådefulde hukommelse

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 03 MENNESKETS EVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 03 MENNESKETS EVOLUTION Af Erik Ansvang De syv legemer og stofplaner Her er det tanken at studere

Læs mere

Religion. Religiøsitet

Religion. Religiøsitet 1 Religion & Religiøsitet Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Religion & Religiøsitet Af Erik Ansvang I alle religioner har nogle mennesker påstået, at de har forstået, hvad Gud har sagt, og herefter har

Læs mere

Vejen med tjeneste. Belinda Baird.

Vejen med tjeneste. Belinda Baird. 1 Vejen med tjeneste Belinda Baird www.visdomsnettet.dk 2 Vejen med tjeneste Af Belinda Baird Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Problemet er, at et rigtigt tjenestearbejde ganske enkelt er for

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 04 DET ÆTERISKE NETVÆRK Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 04 DET ÆTERISKE NETVÆRK Af Erik Ansvang Alle de energier, der modtages, passerer gennem æterlegemet.

Læs mere

ASTROLOGI videnskaben om energi

ASTROLOGI videnskaben om energi 1 ASTROLOGI videnskaben om energi Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 ASTROLOGI VIDENSKABEN OM ENERGI Af Kenneth Sørensen Fra Fuldmånemeditation på tærskelen til en ny verdensreligion Astrologi er

Læs mere

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk 1 Energi følger tanken Rosemary Burton www.visdomsnettet.dk 2 Energi følger tanken Af Rosemary Burton fra The BEACON (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Vær forsigtig med dine tanker. De

Læs mere

Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej

Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej 1 Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej Informationsrække i 7 dele Del 1: Dét, som virkeligt forandrer os Det Gyldne Rosenkreuz' Internationale Skole LECTORIUM ROSICRUCIANUM Internationale

Læs mere

Khepera - den mystiske skarabæ

Khepera - den mystiske skarabæ 1 Khepera - den mystiske skarabæ Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 KHEPERA - den mystiske skarabæ Af Erik Ansvang Den mystiske skarabæ Når man besøger Egypten, vil man overalt få tilbudt skarabæer i

Læs mere

Hvad ser CLAIRVOYANTE?

Hvad ser CLAIRVOYANTE? 1 Hvad ser CLAIRVOYANTE? Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Hvad ser CLAIRVOYANTE? Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Før man kan tage stilling til psykiske evner, skal man have en

Læs mere

Information om. Skabende. meditation. www.visdomsnettet.dk

Information om. Skabende. meditation. www.visdomsnettet.dk 1 Information om Skabende meditation www.visdomsnettet.dk 2 Information om Skabende Meditation Skab din personlige udvikling og bliv skabende i livets udvikling Af Erik Ansvang Det, du ved og tror på,

Læs mere

Handling uden Hænder. www.visdomsnettet.dk

Handling uden Hænder. www.visdomsnettet.dk 1 Handling uden Hænder www.visdomsnettet.dk 2 Handling uden Hænder Kompileret og redigeret af Erik Ansvang Ydre aktivitet er nemt at forstå. Det betyder, at vi som søgende mennesker skal føre de etiske

Læs mere

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE Af Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og på hvordan

Læs mere

Analytisk og analogisk tænkning

Analytisk og analogisk tænkning 1 Analytisk og analogisk tænkning Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Analytisk og analogisk tænkning Menneskets tænkeevne er flere ting. I dag tænker man på en anden måde end i fortiden. Og i fremtiden

Læs mere

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15)

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15) Loven for bevægelse (Symbol nr. 15) 1. Guddommens jeg og skabeevne bor i ethvert væsens organisme og skabeevne Vi er igennem de tidligere symbolforklaringers kosmiske analyser blevet gjort bekendt med

Læs mere

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. www.visdomsnettet.dk

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. www.visdomsnettet.dk 1 DET TREDJE ØJE Douglas Baker www.visdomsnettet.dk 2 DET TREDJE ØJE Af Douglas Baker Fra The Opening of the Third Eye (Oversættelse Erik Ansvang) Det nemmeste vil være at begynde med at fortælle, hvad

Læs mere

Menneskets potentialer

Menneskets potentialer 1 Menneskets potentialer skal søges i det indre univers Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneskets potentialer skal søges i det indre univers Af Erik Ansvang Meditation er et stort emne. Interessen

Læs mere

SIQ - Spirituel Intelligens

SIQ - Spirituel Intelligens Institut for Holisme og Forskning SIQ - Spirituel Intelligens SIQ - Spirituel Intelligens Livskilden 2004 Livskilden Gl. Strandvej 199 A 3060 Espergærde 4913 4869 e-mail: livskilden@post.tele.dk www.livskilden.org

Læs mere

akupunktur & balance - om at holde den normale fødsel normal

akupunktur & balance - om at holde den normale fødsel normal akupunktur & balance - om at holde den normale fødsel normal INDLEDNING Det er nu anden gang, vi står her til dette forrygende arrangement, som vi kan takke Sara for eller hendes betragtelige organisationstalent

Læs mere

Invokation & Evokation

Invokation & Evokation 1 Invokation & Evokation Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Invokation & Evokation Af Alice A. Bailey Fra Problems of Humanity (Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Opgaven,

Læs mere

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk 1 Dynamisk meditation Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Dynamisk meditation Af Kenneth Sørensen Hvad er dynamisk meditation? Der findes utallige former for meditation, og ofte er der tale om de samme

Læs mere

Forudsætningen for fred

Forudsætningen for fred 1 Forudsætningen for fred Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Forudsætningen for fred Af Erik Ansvang Når samfundet mister troen på sin egen fremtid, skabes der forestillinger om undergang. Ønske og virkelighed

Læs mere

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH.

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. 6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. Dette er en oversigt over de foredrag som jeg tilbyder. Der er for tiden 6 foredrag, og de er alle baseret på min bog Menneskehedens Udviklingscyklus, og på www.menneskeogudvikling.dk

Læs mere

Auralæsning. Erik Ansvang.

Auralæsning. Erik Ansvang. 1 Auralæsning Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Auralæsning Af Erik Ansvang En clairvoyant kan se aura. Men det er ikke enhver clairvoyant, der kan læse den. Det fysiske lys kan spaltes i underfrekvenser

Læs mere

Den sproglige vending i filosofien

Den sproglige vending i filosofien ge til forståelsen af de begreber, med hvilke man udtrykte og talte om denne viden. Det blev kimen til en afgørende ændring af forståelsen af forholdet mellem empirisk videnskab og filosofisk refleksion,

Læs mere

Hvorfor virker meditation?

Hvorfor virker meditation? 1 Hvorfor virker meditation? Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Hvorfor virker meditation? Af Kennet Sørensen Fra Fuldmånemeditation på tærskelen til en ny verdensreligion Videnskaben om meditation

Læs mere

ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING

ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING 1 Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Analogisk og analytisk tænkning Af Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Analogisk og analytisk tænkning Den menneskelige tænkeevne

Læs mere

OVERSIGT VISDOMS- NETTES. over. meditationer. Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk

OVERSIGT VISDOMS- NETTES. over. meditationer. Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk OVERSIGT over VISDOMS- NETTES meditationer Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Hvilke meditationer kan du finde på VisdomsNettet? INTRODUKTION TIL SKABENDE MEDITATION Introduktion til skabende

Læs mere

Sind & Sjæl. L.A. Coplan. www.visdomsnettet.dk

Sind & Sjæl. L.A. Coplan. www.visdomsnettet.dk 1 Sind & Sjæl L.A. Coplan www.visdomsnettet.dk 2 Sind & Sjæl Af L.A. Coplan Et vigtigt spørgsmål Det er et vigtigt spørgsmål, og der er god grund til at venner taler med hinanden om det. I sin bog Modern

Læs mere

Måne-, Sol- & Stjerneindvielser

Måne-, Sol- & Stjerneindvielser 1 Måne-, Sol- & Stjerneindvielser 1. del Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Måne-, Sol- & Stjerneindvielser 1. del Af Erik Ansvang Indvielse i pyramiden I århundreder har man troet, at pyramiderne var

Læs mere

JORDDEVAER. Geoffrey Hodson. www.visdomsnettet.dk

JORDDEVAER. Geoffrey Hodson. www.visdomsnettet.dk 1 JORDDEVAER Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 JORDDEVAER Af Geoffrey Hodson Fra The Angelic Hosts (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Undervejs i sin udvikling kombinerer devaen sin

Læs mere

Mange, mange mange mange Mestre er gået foran og muliggjort dette skift og endnu flere disciple har i århundreder fulgt med op til dette skift,

Mange, mange mange mange Mestre er gået foran og muliggjort dette skift og endnu flere disciple har i århundreder fulgt med op til dette skift, 08.09.2016 September Meditation Episode 2 af 4 Velkommen til den anden episode af September serien med Plejaderne, Kryon og et stærkt felt af Ærkeengle. I første Episode havde vi syv mægtige Ærkeengle,

Læs mere

Sansernes og forstandens tvivlsomme brugbarhed

Sansernes og forstandens tvivlsomme brugbarhed Sansernes og forstandens tvivlsomme brugbarhed I de syditalienske byer Kroton og Elea opstod omkring 500 f.v.t. to filosofiske retninger, som fik stor betydning for senere tænkning og forskning. Den ene

Læs mere

Aristoteles og de athenske akademier

Aristoteles og de athenske akademier lige geometriske genstande, som var evige og foranderlige størrelser i en abstrakt verden. Erkendelse var således ikke erkendelse af sansernes verden, men af en anden verden, kun tilgængelig for ånden.

Læs mere

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk 1 Indre stilhed www.visdomsnettet.dk 2 Indre stilhed (Oversættelse Ebba Larsen) Evnen til tavshed og teknikken til stilhed De fleste vil sikkert indrømme, at de ikke i tilstrækkelig grad praktiserer og

Læs mere

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne.

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Et eksempel Hvem er jeg? Navn.: Kvinde Fødselsdato: xx.xx.xxxx 2015 Healing og Balance Lina Starcke Larsen 1 Hvad er min sjælsfarve/grundfarve? På

Læs mere

Livsværdier. Geoffrey Hodson.

Livsværdier. Geoffrey Hodson. 1 Livsværdier Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Livsværdier Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Esoterisk psykologi i praksis

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Mester Rakoczy. Geoffrey Hodson.

Mester Rakoczy. Geoffrey Hodson. 1 Mester Rakoczy Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Mester Rakoczy Af Geoffrey Hodson Fra Illuminations of the Mystery Tradition 1 (Modtaget fra mester Polidorus Isurenus) (Oversættelse Thora Lund

Læs mere

FREDSPROCESSEN er i gang

FREDSPROCESSEN er i gang 1 FREDSPROCESSEN er i gang Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Fredsprocessen er i gang Af Erik Ansvang Alt er under forandring. Målet er menneskehedens enhed. Essensen er fred. Transformation Fredsprocessen

Læs mere

OKKULTISME. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk

OKKULTISME. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk 1 OKKULTISME C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 OKKULTISME Af C.W. Leadbeater (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Ordet okkultisme er alvorligt misforstået. I de uvidendes forestilling

Læs mere

SOM-OM 4:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake.

SOM-OM 4:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. 1 SOM-OM Et begreb, der kan føre til et monadisk liv 4:6 L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 4:6 Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

Troede de gamle egyptere på REINKARNATION?

Troede de gamle egyptere på REINKARNATION? 1 Troede de gamle egyptere på REINKARNATION? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Troede de gamle egyptere på REINKARNATION? Af Erik Ansvang Har nutidens menneske mistet forbindelsen til ægte og dybe sandheder

Læs mere

Jorden placeres i centrum

Jorden placeres i centrum Arkimedes vægtstangsprincip. undgik konsekvent at anvende begreber om det uendeligt lille eller uendeligt store, og han udviklede en teori om proportioner, som overvandt forskellige problemer med de irrationale

Læs mere

Den buddhistiske tilflugt

Den buddhistiske tilflugt Den buddhistiske tilflugt Af Merete Boe Nielsen Tilflugt handler om, hvor vi søger vores lykke, og begrebet er grundlæggende i buddhismen. Det gælder for alle buddhister, ligegyldig hvilken buddhistisk

Læs mere

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids Information: Der er tre stadier i denne meditation. Det er ikke meningen, at man højt

Læs mere

MerKaBa Stjernetetraeder - Kristusbevidsthedens Netværk

MerKaBa Stjernetetraeder - Kristusbevidsthedens Netværk MerKaBa Stjernetetraeder - Kristusbevidsthedens Netværk Et stjernetetraeder er den mest basale figur, som findes i det 3-dimensionale univers. Det formes af to sammensatte tetraedre og danner en 3-dimensional

Læs mere

Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk

Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk 1 Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk 2 Hvorfor frygte DØDEN? (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Frygt eller glæde? De fleste mennesker frygter døden. Den mest grundlæggende årsag

Læs mere

AUM & OM. de hellige ord. Foster Bailey.

AUM & OM. de hellige ord. Foster Bailey. 1 AUM & OM de hellige ord Foster Bailey www.visdomsnettet.dk 2 AUM & OM - de hellige ord Af Foster Bailey Fra The Beacon samt af Alice A. Bailey fra Hvid Magi (Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup

Læs mere

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden Introduktion Dét du søger at opnå, ved at læse denne bog, er en tilstand af indre ro og stilhed. Din rejse er en rejse i selvopdagelse og selvforståelse. Imidlertid må du erkende, at dette ikke er noget,

Læs mere

Bevidsthedsudvidelse i pyramidens indvielseskamre

Bevidsthedsudvidelse i pyramidens indvielseskamre 1 Bevidsthedsudvidelse i pyramidens indvielseskamre Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Bevidsthedsudvidelse i pyramidens indvielseskamre Af Erik Ansvang Tanker, ord og billeder De gamle civilisationers

Læs mere

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer SOLEN Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer Den forstærker dit æteriske legeme, og giver derved energi og forøger din

Læs mere