En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling"

Transkript

1 En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011

2 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi er en hjørnesten i den grønne omstilling, som jeg ønsker for dansk landbrug. Økologien bidrager med en mere alsidig landbrugsdrift uden brug af sprøjtegift, med bedre natur og øget vækst. De senere år har vi desværre set mange drikkevandsboringer lukke med rester af sprøjtegift. Økologien kan være med til at sikre rent drikkevand til de kommende generationer. Økologien bidrager også med bedre naturoplevelser flere sommerfugle og vilde planter. Undersøgelser viser, at biodiversiteten er markant højere omkring de økologiske marker. Samtidig har der blandt økologerne vist sig at være sande entreprenører, der har skabt alternative indtægter i form af forarbejdning af egne højværdiprodukter på gårde eller gennem landboturisme. Dermed bidrager økologien også til oplevelser og aktiviteter i landdistrikterne. Faktisk er hver fjerde gårdbutik økologisk, selvom økologerne kun udgør cirka seks procent af landbrugsbedrifterne. Det betyder også, at mange økologer har den direkte kontakt til forbrugerne. De danske supermarkeder og købmænd har siden 2005 oplevet tocifrede vækstrater i omsætningen af økologiske varer. Ligeledes har der de senere år været fremgang i eksporten, som er tredoblet på fire år. Økologien er derfor et seriøst bud på en ny vej for en del af dansk landbrug der er potentiale nok til et nyt grønt eksporteventyr. Men en omstilling til økologisk produktion sker ikke fra den ene dag til den anden. Det handler om holdninger hos både landmænd, forbrugere og fødevareindustrien. Der er behov for en ny stærk økologipolitik for at kunne udnytte økologiens potentiale bedst muligt. Jeg ønsker at fastholde målsætningen om at fordoble det økologiske areal. Fokus er nu på at få lagt konkrete initiativer på bordet, der sætter turbo på udviklingen på markerne og i butikkerne. Den tidligere regering fremlagde i februar 2011 en ØkologiVision. Det var en start, men langt fra nok og visionen manglede helt centrale initiativer. Vi skal have klare målsætninger for økologiens udvikling. Og vi skal turde træffe politiske beslutninger, der kan drive den økologiske omlægning frem. Jeg vil pege på 3 indsatsområder i forhold til at skabe øget efterspørgsel, mere innovation og øget omlægning af arealer: 1. Det offentlige må gå foran 2. Partnerskaber og økologisk innovation 3. Effektiv anvendelse af økologistøtten Med dette udspil præsenterer jeg en række konkrete initiativer inden for de tre indsatsområder, som igangsættes med det samme. Det økologiske område er dermed startskuddet for regeringens grønne omstilling. Indsatsområderne danner samtidig udgangspunkt for en mere detaljeret Økologisk Handlingsplan 2020, som jeg vil fremlægge i foråret Her vil jeg også se på, hvordan økologi kan styrkes i den fremtidige europæiske landbrugspolitik. I udarbejdelsen af handlingsplanen vil jeg gerne i dialog med erhvervet og øvrige interessenter. Regeringen ønsker en grøn omstilling over hele linjen. Og med en ny stærk økologipolitik er vi godt på vej mod et grønnere dansk landbrug. God læselyst Mette Gjerskov Fødevareminister Fødevareminister Mette Gjerskov 1

3 1. Det offentlige må gå foran Det offentlige skal bruges som lokomotiv for den økologiske efterspørgsel og omstilling. Hvert år køber det offentlige ind for adskillige milliarder. Kommuner, regioner og stat udgør derfor en vigtig faktor i den grønne omstillingsproces. Samtidig ejer staten jord, som med fordel kan drives mere miljøvenligt. Økologi i den offentlige bespisning Det offentlige skal gå foran ved at fastsætte målsætninger for andelen af økologi i den offentlige bespisning. Det offentlige serverer dagligt cirka offentlige måltider til danskerne. Erfaringer fra en af pionerkommunerne Københavns Kommune viser, at det er muligt at omstille bespisningen til 75 procent økologi uden ekstra ressourcer til indkøb af varer. Opskriften er årstidens råvarer, reduceret madspild, mindre kød og mere grønt. Altså en omstilling af hele køkkenet og ikke kun indkøbene. Den gode erfaring skal bredes ud i hele landet. Derfor skal vi finde ud af, hvordan vi kan støtte de nødvendige omstillingsprocesser i køkkenerne. Omstillingen af de offentlige køkkener er et langsigtet projekt, som kræver lokal opbakning og engagement fra byråd, regioner og ministerier. Projektet kræver fokus på projektstyring og ikke mindst kompetenceudvikling af køkkenpersonalet. Og som positiv sideeffekt kan det også føre til bedre trivsel, højere arbejdsglæde og muligvis en styrket sundhedsprofil i de offentlige køkkener. Målsætning om at alle offentlige køkkener har mindst et økologisk spisemærke i sølv senest i Sølvspisemærket svarer til en økologiandel på % af det samlede råvareindkøb. Fødevareministeriets egne kantiner vil i samarbejde med medarbejderne blive omstillet i takt med, at kontraktfornyelserne gør det muligt. Der afsættes midler til uddannelse, information og projektstyring i forbindelse med omstilling af køkkener og institutioner. Den eksisterende skolefrugtordning, hvor der uddeles frugt og bær til skoleelever, skal være så økologisk som muligt. Dette vil stimulere den danske økologiske frugt og bærproduktion. Øget omlægning af offentlige arealer Det offentlige kan også gå foran ved i højere grad at fremme omlægning af offentlige arealer til økologi. Miljøministeriet har en aftale med andre ministerier, regioner og kommunerne om at udfase brugen af sprøjtegift på offentlige arealer. En målrettet omlægningsindsats til økologi vil understøtte denne aftale og ikke kun betyde ingen brug af sprøjtegift men også tilgodese andre hensyn til miljø og dyrevelfærd. Desuden vil en økologisk omlægning sikre en årlig kontrol fra Fødevareministeriet af, om arealerne dyrkes uden sprøjtegift. En opgørelse fra 2008 viser et potentiale på yderligere omlægning af ca ha offentlige arealer til økologi. Fødevareministeriet starter med de arealer, som ministeriet selv har ansvaret for. Fremadrettet vil økologer få fortrinsret til forpagtning, når de længerevarende forpagtningskontrakter fornyes. Fødevareministeriet vil gå i dialog med de myndigheder, der ejer arealer, om hvordan vi fremmer yderligere økologisk omlægning af offentlige arealer. 2

4 2. Partnerskaber og økologisk innovation De gode ideer til nye produkter opstår ofte i krydsfeltet mellem produktion, afsætning og tilberedning af fødevarerne. Partnerskaber med deltagelse af såvel private og offentlige aktører kan skabe nye markedsmuligheder, nye produkter og ny afsætningskanaler. Fødevareministeriets nye institution Madkulturen kan på det økologiske område være vært for, at f.eks. forbrugere, kokke, detailkæder og producenter mødes med det formål at skabe nye idéer og muligheder. Samtidig kan partnerskaberne være en drivkraft i forhold til at skabe ny afsætning og dermed øget vækst. Økologiforskning, -udvikling og -demonstration er i dag forankret i Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP), der udmønter økologibevillingerne i et tæt samarbejde med Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrugsproduktion og Fødevaresystemer (ICROFS) såvel som Det Økologiske Fødevareråd (DØFR). I prioriteres bevillingen til indsatser, der på en og samme tid styrker fødevareerhvervets bæredygtighed, effektivitet og værdi. Fødevareministeriet vil under Madkulturen understøtte etableringen af nye partnerskaber, hvor offentlige og private aktører medvirker til at skabe øget innovation og produktudvikling - især hos mindre og mellemstore virksomheder. Fødevareministeriet vil i forbindelse med forhandlinger om fordelingen af forskningsreserverne arbejde for at øge midlerne til økologisk forskning, udvikling og demonstration. Fødevareministeriet vil arbejde for en mere fokuseret og koordineret udmøntning af fremtidige øremærkede bevillinger til økologisk forskning, udvikling og demonstration. GUDP-bestyrelsen vil i sin Handlingsplan 2012 redegøre for, hvordan den eksisterende GUDP-bevilling bedst muligt kan bringes i spil på økologiområdet f.eks. i form af værdiløft og produktudvikling. Fødevareministeriet vil i energiforhandlingerne arbejde for at fremme økologisk biogas. 3

5 3. Effektiv anvendelse af økologistøtten Effektiv anvendelse af økologistøtten er afgørende for omlægningen til økologi. Hovedparten af økologistøtten finansieres i dag via EU-midler i Landdistriktsprogrammet. Pengene skal prioriteres og ud at arbejde for økologien. Samtidig skal dansk økologi ud i verden gennem en styrket eksportindsats. Penge der arbejder De økonomiske ressourcer til eksempelvis økologistøtten og andre miljø- og naturtiltag i Landdistriktsprogrammet er ikke ubegrænsede. De tilskudsmidler, der er afsat til initiativerne, skal ud at arbejde for økologien. Eventuelle uforbrugte støttemidler bliver aktiveret der skal fokus på, hvordan vi bruger pengene bedst. Historisk har arealstøtten været det mest anvendte incitament i forbindelse med omlægning til økologi. Det er blevet suppleret med eksempelvis investerings- og tilplantningsstøtte. Fødevareministeriet er i gang med at se på, hvordan støttetildelingen sker i andre lande, og hvilke muligheder der er for differentieret støttetildeling til bestemte produktionsgrene. Resultaterne vil indgå i vurderingen af den fremtidige støttemodel i forbindelse med udarbejdelsen af den Økologiske Handlingsplan Der afsættes ekstra midler til støtte af investeringer i nye teknologier på økologiske bedrifter. Styrket eksportindsats Eksporten er en anden prioritet i forhold til at få skabt en større efterspørgsel især efter de varer, som har svært ved at opnå en højere markedsandel herhjemme. Mælk og mejeriprodukter er gode eksempler. Den økologiske mælkeproduktion har historisk været et af økologiens lokomotiver. Momentumet skal fastholdes gennem en styrket eksportindsats. En økologisk eksportstrategi er under udarbejdelse. Den vil udgøre en handlingsorienteret værktøjskasse for allerede eksporterende virksomheder og nye virksomheder med mod på eksport. Der afsættes ekstra midler til at sætte gang i eksportstrategien. 4

Økologisk Handlingsplan 2020

Økologisk Handlingsplan 2020 Økologisk Handlingsplan 2020 1 Forord Interessen for økologi har aldrig været større. I år brugte rekord mange næsten 150.000 voksne og rigtig mange børn en søndag på at se øko-køernes glædesudbrud, da

Læs mere

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Økologiplan Danmark Sammen om mere økologi Indhold Forord...5 1.0 En forstærket eksportindsats...7 2.0 Mere økologi på menuen i Danmark... 9 2.1 Styrket afsætning...9 2.2 Økologisk omstilling af køkkener

Læs mere

DEN ØKOLOGISKE VEJ MOD 2020. Juni 2014. Juni 2014 Evaluering og udvikling af den danske økologiindsats OPERATE A/S 1

DEN ØKOLOGISKE VEJ MOD 2020. Juni 2014. Juni 2014 Evaluering og udvikling af den danske økologiindsats OPERATE A/S 1 Evaluering Evaluering og udvikling og udvikling af den danske af den danske økologiindsats økologiindsats DEN DEN ØKOLOGISKE ØKOLOGISKE VEJ VEJ MOD MOD 2020 2020 DEL 1 & Del Del 1 & 2 2 Juni 2014 Evaluering

Læs mere

Mad mellem mennesker

Mad mellem mennesker Mad mellem mennesker En motor for vækst og velfærd i offentlige måltider og lokale fødevareerhverv Kommunepartnerskabet Kommunerne Hjørring, Holbæk, Holstebro, Hvidovre, Ringkøbing-Skjern, Roskilde samt

Læs mere

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Resultat af interviewundersøgelse blandt repræsentanter for landmænd, forarbejdningsvirksomheder, handelsvirksomheder og forbrugere i det økologiske

Læs mere

Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor

Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor Vidensyntese om muligheder og barrierer for fortsat udvikling og markedsbaseret vækst i produktion, forarbejdning og omsætning af økologiske produkter

Læs mere

Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år

Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer ICROFS Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år effekter i erhverv og samfund Økologisk forskning og udvikling gennem 15

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Udviklingsbistanden skal reformeres 4 En mere fokuseret udviklingsbistand

Læs mere

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere

Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor

Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor Archived at http://orgprints.org/15396 Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor Vidensyntese om muligheder og barrierer for fortsat udvikling og markedsbaseret vækst i produktion, forarbejdning

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi

Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Det Nationale Bioøkonomipanel Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Udtalelse fra Det Nationale Bioøkonomipanel September 2014 Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Udtalelse

Læs mere

Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015

Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015 Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015 Indholdsfortegnelse Hvad kan nye og eksisterende økologer få tilskud til?... 3 Økologisk arealtilskud... 6 Tillæg under økologisk arealtilskud... 8 Økologisk

Læs mere

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 6 1. DANMARK DET BEDSTE LAND FOR VERDEN PRINCIPPROGRAM 8 1.1. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND 8 1.2.

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 NGO FORUM (sammenslutningen af danske udviklingsorganisationer) gennemførte i marts 2011 en rundspørge til partierne i Folketinget om deres udviklingspolitik.

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur

Naturplan Danmark. Vores fælles natur Naturplan Danmark Vores fælles natur Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 1. Regeringens vision for vores fælles natur, side 5 2. Et grønt danmarkskort giver klar retning for naturen,

Læs mere

KORTLÆGNING AF OFFENTLIG GRØN ENERGIFORSKNING, -UDVIKLING OG -DEMONSTRATION I DANMARK

KORTLÆGNING AF OFFENTLIG GRØN ENERGIFORSKNING, -UDVIKLING OG -DEMONSTRATION I DANMARK KORTLÆGNING AF OFFENTLIG GRØN ENERGIFORSKNING, -UDVIKLING OG -DEMONSTRATION I DANMARK INDLEDNING Verden står over for en ny energipolitisk tidsalder. Det 20. århundrede blev i høj grad drevet af adgang

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Lokal Mad nu og i fremtiden

Lokal Mad nu og i fremtiden gro grønne regionale madoplevelser Lokal Mad nu og i fremtiden - en markedsundersøgelse med fokus på Region Sjælland GRO Grønne Regionale Madoplevelser og Center for oplevelsesforskning, Roskilde Universitet

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005 EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT Januar 2005 En forstærket indsats mod svær overvægt Udgivet af: Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Enheden for forbrugeranliggender og fødevarekvalitet

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere