Arbejdsmarkedsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsudvalget"

Transkript

1 REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den Mødested: Stedet, Lindedal 17C, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:10 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

2 Arbejdsmarkedsudvalget, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 40. Projektcenter Sønderjylland Rundvisning på STEDET Revideret budget til Stedet Efterretningssager Etablering af RessourceCenteret Ny chance til alle Styrket indsats i Strategi og handling Lean i Arbejdsmarkedsservice - En kontinuerlig forbedring af arbejdsprocesser og kvalitet i ydelsen til borgeren Revisionsberetning nr Økonomisk redegørelse pr. 31. marts Arbejdsmarkedsservice Decentrale beretninger Orientering fra forvaltningen Orientering og spørgsmål fra medlemmerne Afgørelser fra Statsforvaltning Syddanmark Eventuelt... 64

3 Arbejdsmarkedsudvalget, Side Projektcenter Sønderjylland DILONO / 07/1234 Projektcenter Sønderjylland arbejder med at reducere sygefraværet i Sønderjylland til gavn for individet, virksomheder og samfundet gennem samarbejde på tværs af sønderjyske aktører. Projektet vil via inspiration, information og erfaringsudveksling indenfor temaet sygefravær og arbejdsfastholdelse skabe rammerne for øget dialog og samarbejde på tværs af virksomheder, kommuner, læger og andre arbejdsmarkedsaktører. Tovholder/informationsansvarlig Projektcenter Sønderjylland giver en præsentation af projektet. Bilag AU Haderslev (297413) Arbejdsmarkedsservice indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Taget til efterretning. 41. Rundvisning på STEDET DIJEBE / 05/7619 Mødet afholdes på "STEDET" og indledes med en rundvisning og orientering om "STEDET" samt de tilbud der gives brugerne. Se endvidere årsberetning for 2006 udarbejdet af projektleder for "STEDET", Jo Christoffersen. Bilag Årsrapport for 2006 v/ Jo Christoffersen (306647)

4 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 51 Arbejdsmarkedsservice indstiller, at orienteringen og årsrapport for 2006 tages til efterretning. Taget til efterretning. 42. Revideret budget til Stedet DICAAX / 07/8378 Stedet er et forrevalideringstilbud til borgere i matchkategori 5 med kombinerede psykiske, sociale og misbrugsmæssige problemer. Stedet startede i august Fælles for Stedets brugere er, at der er tale om borgere, som i mange år har været på fx kontanthjælp og til hvem der tidligere har været forsøgt en lang række af aktiveringstiltag uden held. Det er en målgruppe, for hvem den kortest mulige vej til arbejdsmarkedet er lang. På grund af andre problemer end ledighed, som misbrug, psykiske problemer, misbrug eller adfærd. Tilbudet er tilpasset målgruppens særlige behov og levemåde, hvilket betyder, at det i høj grad baserer sig på frivillighed og brugerstyring. Formålet med Stedet er at hjælpe den enkelte til afklaring af arbejdsevnen og vedkommendes generelle situation og til at afdække ressourcer og ændre passive ressourcer til aktive. På Stedet gennemføres en forrevalidering med henblik på afklaring af fremtidig egenforsørgelse. Stedet samarbejder med Haderslev Kommunes aktiveringsområde med henblik på den enkeltes afklaring indenfor forskellige fagområder. Stedet har til huse i den tidligere Produktionshøjskole på Lindedal i Haderslev og har en lang række forskellige aktiviteter og værksteder. Hertil kommer Stedets klare sociale profil som et sted, hvor den enkelte bliver mødt og støttet uden forbehold. Økonomiske forhold Pga. kommunesammenlægningen er der et øget aktivitetsniveau på Stedet og der er behov for, at tilføre Stedets budget kr. Stedet er med til, at flytte personer fra passiv kontanthjælp til aktivering. Haderslev Kommune sparer ca kr. pr. person, der flyttes fra hhv. passiv til aktiv kontanthjælp. Arbejdsmarkedsservice foreslår derfor, at der flyttes midler fra kontanthjælp til Stedet.

5 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 52 Arbejdsmarkedsservice indstiller at der omplaceres kr. fra konto 5.75 til konto 5.98 Godkendt. 43. Efterretningssager DISANE / 07/645 Projektcenter Sønderjylland har fremsendt publikationen "Der er bygget bro - og der er mennesker der går på den" til orientering. Mentoravisen fra MENTOR coaching A/S Region Syddanmark har fremsendt publikationen "Social rammeaftale 2007" og "Rammeaftaleprocessen" til orientering. (Foreligger kun i fremlæggermappen) Føl med, nr. 1, marts (Foreligger kun i fremlæggermappen) NyViden nr. 4, april (Foreligger kun i fremlæggermappen) Taget til efterretning. 44. Etablering af RessourceCenteret digiho / 07/7775 Både lokalt og på landsplan konstateres en kraftig stigning i antallet af personer der får tilkendt fleksjob. Dette medfører at antallet af personer der afventer et fleksjob ligeledes er stigende. Fastholdelsesteamet i Haderslev Kommune oplyser, at der p.t. er 160 personer der afventer et fleksjob. Disse borgere modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse fra kommunen, indtil de ansættes i et fleksjob.

6 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 53 Baggrunden for etablering af RessourceCenteret er hhv. det menneskelige og det økonomiske aspekt. RessourceCenteret skal kompetenceudvikle den enkelte og være medvirkende til, at nedbringe antallet af personer der afventer et fleksjob. Det er vigtigt for den enkelte at have indhold i dagligdagen i form af et arbejde og et socialt netværk. Det er også billigere for kommunen, at personerne er i beskæftigelse frem for at modtage offentlige ydelser. RessourceCenteret skal medvirke til at nedbringe antallet af personer der afventer fleksjob. Hensigten er, at RessourceCenteret skal være en virksomhed, hvor personerne ansættes på overenskomstmæssig løn og arbejdsforhold. Tanken er, at RessourceCenteret ansætter personer i midlertidig fleksjob, indtil der er mulighed for ansættelse i fleksjob i privat eller anden offentlig regi samt ansætter personer i fleksjob, som ikke kan integreres på arbejdsmarkedet. For at opnå en god indgangsvinkel til RessourceCenteret er det tanken, at de personer der skal tilknyttes centeret forud skal deltage i et specielt tilrettelagt afklaringsforløb. Endvidere vil en del kontanthjælpsmodtagere i løbet af de næste par år stå i den situation, at deres kontanthjælp kan blive taget fra dem. Det vil ske, hvis de er gift med en anden kontanthjælpsmodtager eller med en person, der har ordinært arbejde eller fleksjob, og de i øvrigt ikke over en 2-årig periode har haft 300 ordinære arbejdstimer. Problemet for disse mennesker er, at de har lang vej til arbejdsmarkedet, primært fordi de meget længe for nogens vedkommende altid har befundet sig udenfor arbejdsmarkedet, og/eller fordi de ikke har de kvalifikationer, som arbejdsmarkedet efterspørger. Selvom disse mennesker måske er i gang med et forløb, der på langt sigt vil kunne bibringe dem en plads på arbejdsmarkedet, måske i form af et fleksjob, kan det have lange udsigter, før de når så vidt. De vil således på grund af 300 timers reglen - risikere at falde ud af kontanthjælpssystemet, inden de når deres mål. Disse mennesker kan hjælpes, hvis RessourceCenteret udbyder arbejdsopgaver på betingelser, de kan honorere. Hvis f.eks. Ressourcecenteret har en arbejdsopgave, der i reel arbejdstid er 20 timer værd, kan den tilbydes en fra denne målgruppe. Personen vil måske være 40 timer om at udføre opgaven, men vil trods alt tjene 20 timers løn. Ganske vist vil denne løn skulle modregnes i kontanthjælpen, men personen vil i løbet af forholdsvist kort tid og på egne betingelser kunne optjene de 300 timer, der er tilstrækkelige til at undgå unødig udstødelse af kontanthjælpssystemet. Samtidig vil det for mange være et skridt, omend lille, i

7 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 54 retning mod en plads på arbejdsmarkedet. På RessourceCenteret er der tænkt arbejdsopgaver indenfor elektronik-, montage - og pakkeopgaver, fremstillingsopgaver indenfor træ- og metalindustrien, administration m.m. Tanken er, at RessourceCentret er en del af REVA Haderslev og placeres på hhv. Kløvervej i Haderslev og Tingvejen i Vojens. Der er gode erfaringer med en ekstraordinær indsats i forhold til borgere, der venter på et fleksjob. I 2006 afviklede REVA Haderslev og Haderslev Kommune et pilotprojekt af tilsvarende karakter med en udslugsningsprocent på omkring 70. Økonomiske forhold Kommunen refunderer afhængig af resterhvervsevne, 50% eller 67% af den overenskomstmæssig mindsteløn til arbejdsgiverne. Af denne udgift modtager kommunen 65% statsrefusion. Kommunen udbetaler ca. kr pr. måned i ledighedsydelse pr. person. Af denne udgift modtager kommunen 35 % statsrefusion. Haderslev Kommunes budget til ledighedsydelse er på 16,9 mio. kr. På baggrund af det første kvartals forbrug vurderer Arbejdsmarkedsservice, at der ved en uændret situation vil være et budgetunderskud på 6 mio. kr. svarende til et forbrug på 23,6 mio. kr. Juridiske aspekter Der vurderes ikke at være konkurrenceforvridende aspekter ved oprettelse af et ressourcecenter, ligesom det heller ikke vurderes at være juridiske problemer med at ansættelserne sker på ordinære vilkår for en tidsbegrænset periode. Det forudsættes, at de tilbudte ansættelser opfylder de almindelige betingelser. Bilag Projektbeskrivelse (304800) Arbejdsmarkedsservice indstiller at der etableres et RessourceCenter at der omplaceres 8 mio. kr. fra konto 5.81 til 5.98 i 2007 samt 12 mio. kr i overslagsårene

8 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 55 Godkendt, idet forvaltningen pointerer, at der ikke er konkurrenceforvridende aspekter ved oprettelse af et ressourcecenter ligesom der ikke er juridiske problemer med, at ansættelserne sker på ordinære vilkår for en tidsbegrænset periode. 45. Ny chance til alle digiho / 07/7790 Beskæftigelsesministeriet skød 1. juni 2006 en toårig kampagne i gang der hedder NY CHANCE TIL ALLE. Kampagnens formål er, at en fjerdedel af kommunes ledige skal være i job eller uddannelse inden 1. juni På baggrund af statistikker Beskæftigelsesministeriet løbende udarbejder, er resultatet for Haderslev Kommune i 3. og 4. kvartal 2006 meget fine. Kommunernes resultater opgøres i tre kategorier: Mål 1: 25 % af gruppen af passive kontant- og starthjælpsmodtagere, skal være igang med uddannelse eller job medio Mål 2: Gruppen er i stand til at forsørge sig selv i gennemsnit 15 % i den toårige periode. Mål 3: Gruppen skal være i aktivering i gennemsnit 40 % af den tid, de modtager offentlig forsørgelse. Resultatet for Haderslev Kommune ved udgangen af 4. kvartal 2006 er: Mål 1 Mål 2 Mål 3 19,9 % 13,3 % 15,9 % Haderslev Kommune er en af de kommuner der ligger over landsgennemsnittet på alle tre mål som er: Mål 1 Mål 2 Mål 3 11,75 % 7,60 % 9,84 % For andre omegnskommuner ser resultaterne således ud: Mål 1 Mål 2 Mål 3 Aabenraa 15,58 % 10,92 % 11,99 % Sønderborg 20,82 % 13,23 % 6,94 % Kolding 10,41 % 6,98 % 9,34 %

9 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 56 Bilag Ny chance for alle - De første resultater af den landsdækkende indsats (309033) Ny chance for alle - Kommunefordelt oversigt over resultaterne (309032) Ny chance for alle - brev fra Claus Hjort Frederiksen, Beskæftigelsesministeriet (309028) Arbejdsmarkedsservice indstiller at orienteringen tages til efterretning Taget til efterretning. 46. Styrket indsats i 2008 digiho / 07/8527 Beskæftigelsesministeriet har på baggrund af udviklingen på arbejdsmarkedet valgt, at styrke de beskæftigelsespolitiske indsatsområder i Indsatsområderne er følgende: 1. Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for. 2. Styrket indsats for at give kontant- og starthjælpsmodtagere en ny chance. 3. Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelse-og dagpengemodtagere i arbejde under 30 år bliver nedbragt i forhold til året før. Beskæftigelsesministeriet forventer, at jobcentrene vil inddrage de lokale beskæftigelsessråd (LBR) i en dialog om beskæftigelsesindsatsen i Udvalget vil senere blive orienteret om, hvorledes Jobcentret planlægger og tilrettelægger beskæftigelsesindsatsen i 2008.

10 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 57 Bilag Udmelding af beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2008 (308847) Beskæftigelsesministeriets brev om udmelding af mål for 2008 (308840) Arbejdsmarkedsservice indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Taget til efterretning. 47. Strategi og handling... DISANE / 07/8083 Perioden er på mange måder ny i Haderslev Kommune og for Arbejdsmarkedsservice. I den nye kommune samles de 3 tidligere kommuners indsats på arbejdsmarkedsområdet i en ny administrativ organisation, Arbejdsmarkedsservice, under et nyt Arbejdsmarkedsudvalg. Mange medarbejdere og ledere i administrationen har fået nye kolleger og er flyttet sammen på nye adresser. Udfordringen bliver naturligvis, at etablere et fælles fodslag for indsatsen på arbejdsmarkedsområdet og i det daglige arbejde i serviceområdet. Arbejdsmarkedsudvalget arbejdede i efteråret 2006 derfor med at formulere et fælles idé- og arbejdsgrundlag, som kunne sætte den interne ramme og standard for forvaltningens arbejde og eksternt signalere til borgerne og virksomhederne, hvad de kan forvente af den kommende indsats. Baggrunden for arbejdsmarkedsudvalgets ønske om at formulere et fælles idé- og arbejdsgrundlag for arbejdsmarkedsområdet og beskæftigelsesindsatsen for perioden var især, at etablere et fælles udgangspunkt for den kommende indsats og at angive den politiske ramme for indsatsstrategien. I Idé- og arbejdsgrundlaget formulerer politikerne således deres fælles tanker og holdninger, og udgør som sådan den overordnede ramme for arbejdet i Arbejdsmarkedsservice. Det er ønsket og forventningen, at idé- og arbejdsgrundlaget i høj grad bliver et levende dokument. Der skal anvendes i det konkrete arbejde i forvaltningen og grundlaget skal derfor også ses i sammenhæng med den beskæftigelsesplan, der hvert år udarbejdes og som nærmere specificerer de konkrete indsatser og måltal.

11 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 58 Personalemæssige forhold Det er ledere og medarbejdere som i praksis besidder den nødvendige viden for at realisere de politiske målsætninger. Derfor igangsættes en strategiproces som involverer alle ansatte i organisationen som i fællesskab skal formulere, hvorledes opgaven i praksis bedst løses og målene nås. Formålet med processen er at arbejde videre med den politiske ramme som nu ligger formuleret. Strategien skal oversættes til handling i Arbejdsmarkedsservice og skal munde ud i en handleplan for hver afdeling indholdene en række lavpraktiske indsatser. Ved at involvere alle niveauer i organisationen i udfyldningen af de politiske rammer, trækker processen grundlæggende på den viden og erfaring, der allerede ligger hos ledere og medarbejdere i organisationen. Dette sikrer ejerskab på tværs i Arbejdsmarkedsservice for at nå de formulerede mål. Målet med processen er, at udarbejde en egentlig strategi for arbejdsmarkedsområdet og beskæftigelsesindsatsen. Strategien og virksomhedsplanerne angiver hvorledes Arbejdsmarkedsservice i praksis realiserer de politiske målsætninger som udvalget har formuleret. Procedure Chefgruppen i Arbejdsmarkedsservice etablerede rammerne for strategiprocessen på et 1/2-dagsmøde d. 19. marts På mødet drøftede chefgruppen de 19 temaer som er slået an med Arbejdsmarkedsudvalgets idé- og arbejdsgrundlag. På baggrund af temaerne blev der bl.a. drøftet hvor og hvordan der skal arbejdes med temaerne samt overvejelser ift. særlige udfordringer og problemstillinger. Den 9. og 10. maj afholdes strategiseminar for chefgruppen og medarbejderrepræsentanter fra samtlige afdelinger. Når strategien er færdig udarbejdes der herefter en virksomhedsplan for hver afdeling indeholdende en række indsatser. Virksomhedsplanen udarbejdes i afdelingerne med inddragelse af samtlige medarbejdere. Strategien og udvalgte virksomhedsplaner foreslåes præsenteret for udvalget den 22. juni Med denne proces er det forventningen at der er skabt en forståelse af i hvilken retning vi arbejder (Arbejdsmarkedsudvalgets Idé og Arbejdsgrundlag) og hvordan vi arbejder på at komme derhen (Strategi og Virksomhedsplaner). Således har vi det bedste grundlag for, at Arbejdsmarkedsservice til efteråret konkret kan arbejde med LEAN indeholdende analyser af arbejdsgange og proceser i hele organisationen.

12 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 59 Der redegøres for begrebet LEAN i pkt. 48 Se tidsramme for processen i vedlagte bilag. Bilag Procesplan (Pil tegning) (306677) Arbejdsmarkedsservice indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning at der afholdes orientering for udvalget den 22. juni 2007, kl Taget til efterretning. 48. Lean i Arbejdsmarkedsservice - En kontinuerlig forbedring af arbejdsprocesser og kvalitet i ydelsen til borgeren DIDOEV / 06/15750 Arbejdsmarkedsservice i Haderslev Kommune ønsker som led i etableringen af et nyt jobcenter, at gennemføre et Lean-forløb i Jobcenter Haderslev og resten af områderne i Arbejdsmarkedsservice. Formålet er for det første at gennemføre en kulturændring med henblik på løbende at forbedre egne processer og videreudvikle medarbejderinvolveringen, for det andet at forbedre den betjening der er i Jobcenter Haderslev og for det tredje at gennemgå arbejdsprocesser for at sikre ensartede og stabile rutiner. Jobcenter Haderslev ønsker, at KL s konsulenter bistår jobcentrets egne konsulenter og medarbejdere i de strategiske overvejelser, designer Lean-processen, underviser konsulenter og medarbejdere, medvirker ved gennemførelse af de første Lean-forløb og foretager en auditering af den gennemførte proces. Projektet vil være delt op i fire faser: 1. forberedelse og mobilisering 2. uddannelse og træning 3. planlægning og gennemførelse 4. forankring og fastholdelse

13 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 60 Projektet organiseres i en projektgruppe med en projektleder, der refererer til en styregruppe. Styregruppen består af direktøren for arbejdsmarkedsservice, stabs og administrationschef, chef for dokumentation og analyse, tillidsrepræsentanterne samt projektlederen. Der er tale om en stor og meget omfattende proces og det må forventes at konsulenterne skal afsætte op mod halvdelen af arbejdstiden til projektet i projektperioden. De øvrige medarbejdere må ligeledes forvente at skulle afsætte ressourcer til projektet. Projektlederen forventes ud over at deltage i projektet, at varetage projektets planlægning og være den løbende kontaktperson for KL s konsulent. I gennem hele projektforløbet vil der være særlig fokus på det psykiske arbejdsmiljø, idet der under indførelsen af Lean, gennemføres forløb om samarbejde og kommunikation med Konsulent Flemming Jacobsen fra firmaet In pleno og dels gennem at måle tegn på stress (trivselsmålinger) før og efter indførelsen. Lean-projektet vil sikre en optimering af serviceniveauet i Jobcenter Haderslev. f.eks. gennem en kortere behandlings- og reaktionstid. Den opnåede ressourceforbedring, skal således omsættes og anvendes til forbedring af service overfor såvel borgere som virksomheder. Projektet skal gennemføres i 2. halvår 2007 og første halv år 2008, hvorefter det fremadrettet er en forankret driftsopgave for Jobcenter Haderslev og hele Arbejdsmarkedsservice i Haderslev Kommune. På mødet redegøres der for begrebet LEAN og hvordan LEAN påtænkes implementeret i Arbejdsmarkedsservice. Bilag om LEAN vedlagt. Økonomiske forhold Lean-projektet vil koste kr. Personalemæssige forhold Projektet involverer alt personale i Arbejdsmarkedsservice Tovholder/informationsansvarlig Konsulent Dorte Evald

14 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 61 Der indstilles, at udvalget godkender projektet at der søges kr fra LBR. Restbeløbet på kr finaseres af Arbejdsmarkedsudvalgets ramme. Godkendt. 49. Revisionsberetning nr. 161 DICAAX / 07/8379 Fra Kommunernes Revision er modtaget beretning - nr omhandlende 3. og 4. kvt Arbejdsmarkedsservice har følgende bemærkninger til beretningen. Der har ikke været foretaget en fyldestgørende afstemning af mellemregningskonti vedr. sygedagpenge og kontanthjælp i KR har, som der også nævnes i beretningen, forestået afstemningen for Det er aftalt med KR, hvordan der i Arbejdsmarkedsservice fra 2007 vil blive afstemt mellemregningskonti. Dokumentation og Analyse vil udarbejde procedurer og supervisere de medarbejdere, der skal forestå afstemningerne. Der er konstateret en manglende kontrol af oprettelser i udbetalingssystemet (Dokumentationskontrol). Dokumentation og Analyse har fra 2007 iværksat en fast procedure herfor. Arbejdsmarkedsservice medgiver, at de konstaterede fejl i sagsbehandlingen ikke er tilfredsstillende. Det er dog Arbejdsmarkedsservice s vurdering, at indførelsen af det nye ITsystem (Workbase) skulle løse langt de fleste af disse problemstillinger. Systemet guider sagsbehandleren igennem et sagsforløb og sørger for, at skriftligheden og rettidigheden er i orden. Endvidere er der i de første måneder af 2007 blevet udarbejdet en lang række arbejdsgangsbeskrivelser, procedurer og snitfladedokumenter. Revisionsberetningen er udsendt til hele byrådet. Procedure Efter behandling i de stående udvalg vil beretningen samlet blive forelagt Økonomiudvalg og Byråd

15 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 62 Arbejdsmarkedsservice indstiller at beretningen tages til efterretning og videresendes til Økonomiudvalg og Byråd. På forespørgsel fra Udvalget orienterer forvaltningen, at der i 2007 ikke foretages afstemning p.t. pga. manglende oprettelse af afstemningskonti. Taget til efterretning. 50. Økonomisk redegørelse pr. 31. marts Arbejdsmarkedsservice DICAAX / 07/5086 I henhold til de godkendte tidsplaner og procedurer om budgetkontrol i 2007 og budgetlægningen for 2008 skal der fire gange årligt udarbejdes en kort skriftlig redegørelse fra hvert serviceområde på fokus- og indsatsområderne samt eventuelle opmærksomhedspunkter i relation til budgetforudsætningerne. Der er således udarbejdet en økonomisk redegørelse pr. 31. marts 2007 for Arbejdsmarkedsudvalget område. Økonomiredegørelsen er en redegørelse, som udarbejdes med den viden, der allerede findes i serviceområdet. Økonomiredegørelsen er en løbende information om det aktuelle stade fra serviceområdet til Økonomiudvalget via fagudvalget. Som led i budgetopfølgningen på serviceområderne udvælger fagudvalget fokusområder i 2007, samt indsatsområder og eventuelle opmærksomhedspunkter, hvilke der redegøres for i den økonomiske redegørelse. Procedure Sagen behandles i Arbejdsmarkedsudvalget den 16. april 2007 og i Økonomiudvalget den 18. april 2007.

16 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 63 Bilag Økonomisk overblik pr. 31. marts 2007 (307976) Økonomisk redegørelse pr. 31. marts 2007 (AMU) (307963) Arbejdsmarkedsservice indstiller at Økonomisk redegørelse pr. 31. marts 2007 tages til efterretning og videresendes til Økonomiudvalget Godkendt. 51. Decentrale beretninger 2006 DICAAX / 07/5804 Som et led i regelsættet om økonomisk decentralisering skal såvel decentrale som centrale enheder udarbejde en beretning i sammenhæng med regnskabsaflæggelsen. Beretningerne for 2006 hidrører fra de tidligere kommuner Gram, Vojens og Haderslev. Der vil ikke i 2007 blive gennemført dialogmøder med de decentrale enheder m.fl. De decentrale beretninger vil blive udsendt til hele byrådet. Arbejdsmarkedsservice indstiller at beretningerne tages til efterretning Godkendt. 52. Orientering fra forvaltningen DISANE / 07/645

17 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 64 Orientering om manglende sager fra Gl. Christiansfeld Kommune. Orientering om forhandlinger med Dansk Affald og Affaldsregion Nord. 53. Orientering og spørgsmål fra medlemmerne DISANE / 07/645 Spørgsmål om seminar med LBR. 54. Afgørelser fra Statsforvaltning Syddanmark DISANE / 07/645 Afgørelser fra Statsforvaltning Syddanmark til efterretning. Bilag foreligger kun i fremlæggermappen Eventuelt DISANE / 07/645 -

18 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 65 Underskriftsside Finn Lykkeskov Rita Juhl Morten Finnemann Allan Emiliussen Tonny Thomsen Jan Christensen Irene Høgh Camilla Staal Axelsen

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 01-10-2007 Mødested: Kløvervænget 26, mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Rita Juhl Fraværende: Tonny Thomsen deltog

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 20-08-2007 Mødested: Kløvervænget 26, mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-05-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Morten Finnemann

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 19-03-2007 Mødested: Zonen, Gasværksvej 1, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:15 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Irene Høgh, Tonny Thomsen Fraværende:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 15-01-2007 Mødested: Kløvervænget 26, Kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:15 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Tonny Thomsen Bemærkninger: Rita Juhl og Morten

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 02-11-2009 Mødested: Mødelokale 3-Æ-18 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Afbud: Allan Emiliussen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 07-05-2007 Mødested: Nørregade 41,1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget, 07-05-2007

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 05-11-2007 Mødested: Mødelokale 1 Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 05-03-2007 Mødested: Vivo Tingvejen 1, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:15 Sluttidspunkt: Kl. 19:10 Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget, 05-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Torsdag den 18-09-2008 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Mødedato: Torsdag den 18-09-2008 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Torsdag den 18-09-2008 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 17-09-2007 Mødested: REVA Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Afbud: Tonny Thomsen, Jan Christensen, Irene Høgh Fraværende:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 17-08-2009 Mødested: Jobcenter, Østergade 48, 3. sal Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Irene Høgh, Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. juni 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.55 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/131 Jobsøgningskursus for

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 20-04-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Afbud: Finn Lykkeskov, Tonny Thomsen, Allan Emiliussen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 16-02-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:10 Afbud: Irene Høgh Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 3 ONSDAG DEN 21. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 21. marts 2007 Side: 16 Fraværende: Mogens

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mandag den 11-12-2006 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, Fuglsangloungen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Afbud: Keld Pedersen,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 21-09-2009 Mødested: Mødelokale 3-Æ-14, Østergade 48 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Helge Gellert Fraværende: Allan Emiliussen

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

DAGSORDEN. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 3. november 2008 kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr.

DAGSORDEN. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 3. november 2008 kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. DAGSORDEN Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag 3. november 2008 kl. 16.00 på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: Kim Rockhill, Ole Søbæk, Hans Henning Bjørnsen, Mogens

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Foreløbigt regnskab 2008 samt økonomi 2009 24 2. Resultatløn

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 16-06-2008 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:55 Afbud: Fraværende: Morten Finnemann forlod mødet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 16-03-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Ingen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 18.12.2012 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Måltal i Beskæftigelsesplan 2013... 4 3 Orientering om 6-by-barometret november 2012...

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Referat fra LBR møde den 7. november 2011 kl

Referat fra LBR møde den 7. november 2011 kl Referat fra LBR møde den 7. november 2011 kl. 14.00 Afbud: Niels W. Petersen (Karsten G. Hansen deltager som suppleant), Henrik Jensen, Mona Rask og Bo Ravn 1. Meddelelser 2. Orientering a. Ledelsesrapport

Læs mere

Referat Lokalt Beskæftigelses Råd

Referat Lokalt Beskæftigelses Råd Referat Mødedato: 16. maj 2007 Tidspunkt: 16:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Jobcenter Faaborg-Midtfyn kommune, Gæstekantinen, Bystævnet 21, 5792 Årslev Indkaldelse Torsten Dilling Steen Bak Henriksen Søren

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 19-11-2007 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Afbud: Irene Høgh Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 7 ONSDAG DEN 22. AUGUST 2007, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 22. august 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 12 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 8.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 7. april kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere:

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 7. april kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: REFERAT Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag 7. april kl. 16.00 på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: Kim Rockhill, Ole Søbæk, Hans Henning Bjørnsen, Mogens Andersen,

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 24. OKTOBER 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 24. oktober 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 15-06-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 08-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Anne Grethe Smith Fraværende: Bemærkninger: Under pkt. 24 deltog Kommunelæge

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-09-2008 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:40 Afbud: Fraværende: Alle var mødt. Bemærkninger: Sundhedsudvalg, 04-09-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: 17. december 2009 Lokale: Restaurant Hedelund i Brønderslev Tidspunkt: Kl. 15:30 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse Jensen Hanne Christensen

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

REFERAT A r b e j d s m a r k e d s u d v a l g e t

REFERAT A r b e j d s m a r k e d s u d v a l g e t REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 02-02-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:20 Afbud: Fraværende: Tonny Thomsen mødte kl. 16.05

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 04. oktober 2010 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Gitte Krogh, Formand (V) Benny E. Karlsen (A) Ole Andersen (F) Adnan

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd R e f e r a t Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 24. april 2006 Mødested: Lok. 219 - Rådhuset Starttidspunkt: Kl. 16.00 Sluttidspunkt: Kl. 17.35 Udsendelsesdato: 26. april 2006 Bemærkninger: deltog

Læs mere

DA s syn på udfordringerne 2011

DA s syn på udfordringerne 2011 DA s syn på udfordringerne 2011 Vordingborg, 8. april 2010 Chefkonsulent Jens Troldborg Dansk Arbejdsgiverforening Disposition 1. Syn på arbejdsmarkedet overordnet 2. Beskæftigelsesplan 2011 - lokalt 3.

Læs mere

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 8. maj 2012 kl. 16.00 i F7 Mødet slut kl. 17.30 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard (V)

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Møde nr.: 5 Dagsorden med vedtagelser Mødested: Aktivitetsgården, Hestkøb Vænge 4, Birkerød Orientering og rundvisning v/eli Petersen Udvalgsmødet holdes efterfølgende

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 ONSDAG DEN 23. APRIL 2008, KL. 16.00 Arbejdsmarkedsudvalget 23. april 2008 Side: 2 PÅ AKTIVERINGSCENTRET, INDUSTRIVEJ 2, SØN- DERSØ Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. januar 2017 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service

Referat Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Referat Arbejdsmarkedsudvalget 2014-2017 Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 11:00 Mødested: Mødelokale

Læs mere

DAGSORDEN for DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD. Møde 6. Tirsdag den kl Erhvervscenter Espelunden Nord, Transformervej 17

DAGSORDEN for DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD. Møde 6. Tirsdag den kl Erhvervscenter Espelunden Nord, Transformervej 17 Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Jobcenter Gladsaxe Det Lokale Beskæftigelsesråd DAGSORDEN for DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Møde 6 Tirsdag den 04.09 2007 kl. 16.30

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-501 X Generel driftsreduktion af Ungdommens Uddannelsesvejledning Politikområde 502 Arbejdsmarkedsindsats Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 30. maj 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 30. maj 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den kl. 13.00, lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro ÅBEN DEL: 1. Vision samt overordnede værdier og mål for beskæftigelsesindsatsen 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 03-02-2009. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 03-02-2009. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Regnskabsorientering - opgjort 27.01.09 vedr. 08 13 2. Kontrakt

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Jobcenter Sønderborg: Vi har en plan! Beskæftigelsesplan 2010. Sønderborg. - vi hjælper mennesker videre

Jobcenter Sønderborg: Vi har en plan! Beskæftigelsesplan 2010. Sønderborg. - vi hjælper mennesker videre Jobcenter Sønderborg: Vi har en plan! Beskæftigelsesplan 2010 Sønderborg - vi hjælper mennesker videre Jobcenter Sønderborg Blegen 9 6400 Sønderborg T: 8872 4027 E: jobcenter@sonderborg.dk W: JobcenterSonderborg.dk

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 31. maj 2007 Lokale: Jobcentret, Brønderslev Tidspunkt: 9.00-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/29 Ansættelse af

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe Mødedato 31. marts 2008 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - byrådssalen Afbud: Thyge Pind, Lars Juul Andersen, Jan Nielsen, Bent Larsen Fraværende: Jobcenterchef

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

REFERAT for DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD. Møde 6. Tirsdag den kl Erhvervscenter Espelunden Nord, Transformervej 17

REFERAT for DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD. Møde 6. Tirsdag den kl Erhvervscenter Espelunden Nord, Transformervej 17 Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Jobcenter Gladsaxe Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT for DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Møde 6 Tirsdag den 04.09 2007 kl. 16.30

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast

Læs mere

STATUS PÅ INDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007

STATUS PÅ INDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007 1. De vigtigste tendenser STATUS PÅ INDSATSEN 1. KVT. 20 Det samlede antal kontanthjælpsmodtagere falder fortsat og er nu nede på ca. 21.500. Aktiveringsgraden er fra januar til februar 20 steget fra 36%

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Udviklingen på arbejdsmarkedsområdet i Rebild Kommune 125 2.

Læs mere

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : Slut kl.

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : Slut kl. Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Mødet starter Kalorievej 15, Grenaa (kl. 14.00-15.00). Medlemmer

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 11 ONSDAG DEN 19. DECEMBER 2007, KL. 16.00 Arbejdsmarkedsudvalget 19. december 2007 Side: 2 PÅ AKTIVERINGSCENTRET, INDUSTRIVEJ 2, SØN- DERSØ

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere