Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning"

Transkript

1 Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning Oversigt over udbudsmaterialet: 1. Indledning/beskrivelse 2. Ordregiver 2.1 Kontaktinformationer 3. Den udbudte opgave og kravspecifikation 3.1 Tidsplan 3.2 Kravspecifikation Målgruppen Sideskabeloner Uddannelsesoversigt Søgning Medarbejderoversigt Video- og billedbibliotek Nyhedsbrevssystem Niveau af integration med andre systemer Mobilunderstøttelse Brugervejledninger Undervisning af redaktører/superbrugere Udvidelsesmuligheder 4. Generelle form- og procedurekrav 4.1 Tilbudsfrist 4.2 Indleveringsadresse 4.3 Sprog 4.4 Tro og love-erklæring 4.5 Honorar og omkostninger 5. Forbehold 6. Kriterier for tildeling af opgaven 7. Praktiske forhold 7.1 Åbning af tilbud 7.2 Betaling efter indgåelse af kontrakt Bilag 1: Tro og Love-erklæring Side 1 af 7

2 1. Indledning/beskrivelse Selandia CEU ønsker at få udviklet en ny hjemmeside. Hjemmesiden skal give et moderne og tidsvarende indtryk af Selandia CEU og understøtte integrationen med diverse sociale medier. Opgaven omfatter både en ny teknisk platform og en ny struktur for hele sitet. I den nye struktur skal der udvikles forsider for hver indgang. Det vil sige 9 forsider udover en corporate forside. Målet er, at langt de fleste brugere skal lande direkte på forsiderne for hver indgang enten via Google eller andre søgemaskiner. Netop derfor er det centralt at sitet er søgeoptimeret. Selve arbejdet med informationsarkitektur, struktur og grafik vægtes højt. Og det vil også være en del af opgaven at undersøge målgrupperne nærmere. Et af målene med projektet er at skabe et website, der kan møde målgruppen der, hvor den er, uanset om sitet besøges på en mobiltelefon, en tablet eller en almindelig computer. Læs mere om Selandia og se vores eksisterende hjemmeside på Websitet skal opbygges i et indholdsstyringssystem (CMS), der giver redaktørerne en høj brugervenlighed og mulighed for selv at tilføje, ændre og redigere indhold i forhold til deres ønsker. I forfasen forventer Selandia CEU også at få støtte og sparring i forhold til definition af succeskriterierne og i arbejdet med at få hjemmesiden forankret i organisationen. Det er ordregivers vurdering at systemet Drupal på mange måder lever op til vores forventninger, så vi ønsker enten det eller et lignende system. Det er et krav, at alle involverede skal være dansktalende. Ligesom at tilbuddet skal være på dansk. Løsningen udbydes efter reglerne i lovbekendtgørelse nr om indhentning af tilbud på visse Offentlige og offentligt støttede kontrakter (med senere ændringer). CPV-koder: It-tjenester: Rådgivning, programmeludvikling, internet og support Implementering af programmel 2. Ordregiver Ordregiver under udbudsforretningen er: Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Bredahlsgade Slagelse 2.1 Kontaktinformationer Eventuelle spørgsmål stiles til: Maren Kaadt kommunikationschef Direkte telefon: Mobil telefon: (kan være svær at træffe, men læg besked på mobil-svarer, så bliver du kontaktet) Side 2 af 7

3 Udbuddet offentliggøres på og Spørgsmål og svar i forbindelse med udbuddet vil blive offentliggjort torsdag den 27. juni 2013 på og 3. Den udbudte opgave og kravspecifikation 3.1 Tidsplan Selandia CEU forventer, at hjemmesiden skal udvikles og løsningen implementeres fra den 1. oktober 2013 til den 2. april Selandia CEU ønsker herefter løbende service (se tidsplan for opgaven herunder). Kontraktperioden vil derfor være fra 1. oktober september Tidsplan for opgaven: 1. oktober april 2014 Specifikationsfase og udviklingsarbejde. Implementering og integration (herunder oplæring af medarbejdere/ressourcepersoner på Selandia CEU) 3. april juli 2014 Opsamling af erfaringer 1. august januar 2015 Eventuel udvikling/tilretning på baggrund af brugernes feedback 1. februar september 2016 Vedligeholdelse/service 3.2 Kravspecifikation Selandia CEU forventer, at der som en del af projektet er en specifikationsfase, hvor der laves en udførlig kravspecifikation. På den baggrund tilpasses løsningen endeligt, så vi inden for den økonomiske ramme er enige om, hvilke funktioner, vi vil prioritere, og om eventuelle andre funktioner, som leverandøren kan tilbyde også skal implementeres. Herunder er den udbudte opgave yderligere beskrevet. Punkterne er angivet som mindstekrav. Mindstekrav skal altid opfyldes, idet tilbuddet ellers vil blive betragtet som ukonditionsmæssigt. Tilbudsgiver garanterer således ved afgivelse af tilbud, at samtlige mindstekrav kan opfyldes. Selve arbejdet med informationsarkitektur, struktur og grafik vægtes højt Målgruppen Det vil være en del af opgaven at undersøge målgrupperne nærmere Sideskabeloner Forsideskabelon Sekundære forsider. Imødekommende indgange til uddannelsesforsiderne (9 stk.) og måske andre centrale indgange af hjemmesiden Artikelskabelon. En generel side i systemet som består af sektioner opbygget med overskrift, resume, tekst, billeder, links, sociale media feeds, filer til download, videovisning og teaserindholdsbokse som kan linke mellem siderne og eksponere relateret indhold Side 3 af 7

4 Jobskabelon, der præsenterer aktuelle jobs, hvor data hentes direkte med feed fra Medarbejderplan En skabelon der pænt kan eksponere lister af fx. kursustyper, uddannelser eller interesseområder. I de listevisninger kan der være behov for lokal søgning eller filterfunktion Skabelon der præsenterer nyheder, events og pressenyheder. En nyhed kan eksempelvis bestå af en overskrift, dato, tekst, links, billede, video, fil til download. Derudover vil en nyhed have udgivelses- og evt. udløbs- dato tilknyttet. Den pågældende nyhed skal automatisk eksponeres på enten hovedforsiden eller en af uddannelsesforsiderne En skabelon som både kan bruges til kontaktformularer og formularer til spørgsmål, Rekvirer materiale -sider eller andet. En skabelon der præsenterer kalenderaktiviteter på en liste, men det skal også være muligt via tags at vise dem i forbindelse med indhold, hvor de er aktuelle. Brugerne skal nemt kunne sortere i dem, hvis de tilgår listen fra en central side. På selve kalenderpræsentationen vil der være dele mulighed som på de resterende sider. Der kan også være links til tilmeldingsformular, video, tilknyttet uddannelse mv. Kalender begivenheder kan sorteres efter dato, målgruppe og arrangement type samt mulighed for en lokal søgning Uddannelsesoversigt Oversigt over uddannelsestilbud, der præsenteres på forskellige måder og via tags hentes ind i forbindelse med relevant indhold. Det skal for eksempel være muligt for de unge at indtaste informationer såsom yndlingsfag, personlige kompetencer eller andre færdigheder, og de herefter kan få præsenteret mulige uddannelser, der på baggrund af det indtastede er relevante for dem. Lidt ligesom når man søger en bolig og kan vælge forskellige kriterier og derefter får præsenteret huse i de kategorier. Her skal det bare præsentere de unge for mulige uddannelsesvalg på baggrund af de kompetencer, de har valgt Søgning Der skal både være mulighed for en almindelig og en avanceret søgning, så der kan være en filtrering så søgeresultatet sorteres og fordeles ud blandt forskellige kategorier eller uddannelser Medarbejderoversigt Medarbejderoversigt med visning af billede og diverse stamdata evt. inddelt i medarbejderkategorier. Medarbejderdata skal hentes automatisk fra eksisterende database og valideres op imod AD et Video- og billedbibliotek Der skal udvikles et video- og billedgalleri Nyhedsbrevssystem Brugerne kan tilmelde sig med f.eks. navn, og evt. interesseområde. Mailadresser bliver samlet i systemet og derinde fra skal man kunne sende nyhedsbreve ud til de tilmeldte i almindeligt tekstformat og som HTML nyhedsbreve. Der skal være en frameld funktion. Det skal være muligt at sende til alle tilmeldte eller udvalgte modtagergrupper segmenteret efter interesseområder, alder, køn, geografi mv. eller afhængigt af hvor de er tilmeldt sig (fx. via facebook eller presse-sider). Der skal være isoleret statistik på alle mails, så vi kan se, hvad modtagerne klikker på Niveau af integration med andre systemer Løsningen skal være optimeret til integration i diverse sociale tjenester som minimum med sociale plug-ins og share integration. Side 4 af 7

5 3.2.9 Mobilunderstøttelse Der skal være en mobilhjemmeside med samme funktionalitet som den almindelige hjemmeside. Hvilken enhed brugeren tilgår siden fra detekteres automatisk af systemet. Design af alle ovenstående sidetyper udvikles i mobilstørrelse Brugervejledninger Tilbudsgiver skal udarbejde brugervejledninger til brug for medarbejdere på Selandia CEU, der fungerer som redaktører/superbrugere på Selandia CEU Undervisning af redaktører/superbrugere Tilbudsgiver skal gennemføre undervisning for medarbejdere på Selandia CEU, der fungerer som redaktører/superbrugere Udvidelsesmuligheder Projektet skal gennemføres med agil projektmodel, så projektet deles op i mindre leverancer (sprints), så vi løbende har mulighed for at tilpasse leverance, efterhånden som der opstår læring i projektet. 4. Generelle form- og procedurekrav 4.1 Tilbudsfrist Tilbudsfristen er onsdag den 3. juli 2013 kl Indleveringsadresse Tilbud skal sendes pr. til: Kommunikationschef Maren Kaadt Tilbuddet anses for rettidigt modtaget, såfremt tilbuddet er modtaget pr. inden tilbudsfristen. 4.3 Sprog Alle involverede skal være dansktalende, ligesom at tilbuddet skal afleveres på dansk. 4.4 Tro og love erklæring Tilbudsgiver skal dokumentere ikke at have en gæld til det offentlige på over kr Som dokumentation herfor skal tilbudsgiver returnere: Tro og love-erklæringen givet i udbudsmaterialets bilag 1 i udfyldt og underskrevet stand 4.5 Honorar og omkostninger Tilbudsgiver modtager ikke honorar for udarbejdelse af tilbud. Alle omkostninger og eventuelle tab, der kan opstå i forbindelse med udarbejdelsen og indsendelsen af tilbud eller andre aktiviteter i den forbindelse, afholdes af tilbudsgiver. Side 5 af 7

6 5. Forbehold Der kan ikke tages forbehold for grundlæggende elementer i udbuddet. Forbehold for grundlæggende elementer i udbuddet indebærer, at tilbuddet vil blive betragtet som ukonditionsmæssigt. Ukonditionsmæssige tilbud vil ikke indgå i den endelige evaluering. På baggrund af ovenstående opfordres tilbudsgiver til ikke at tage forbehold. 6. Kriterier for tildeling af opgaven Tilbuddet vil blive evalueret på grundlag af tildelingskriteriet Det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud vil blive vurderet ud fra følgende underkriterier med vægtning som angivet herunder: Organisation og bemanding: 40 % Ved bedømmelsen lægges der vægt på, at tilbudsgiver kan garantere, at der er beredskab (udviklere og designere) på opgaven på trods af sygdom eller andre uforudsete hændelser. Det vægtes derudover positivt, at der er andre leverandører, der kan supportere det cms, der vælges, så Selandia CEU har en høj grad af leverandørsikkerhed. Kvalitet: 40 % Ved bedømmelsen lægges der vægt på, at løsningen har en høj kvalitet samt at tilbudsgiver kan dokumentere stor erfaring med såvel teknisk udvikling som udvikling af IA, struktur og grafik. Økonomi: 20 % Ved bedømmelsen lægges der vægt på prisen på: Løsningen, inkl. evt. tilretninger og implementering Licens (billigt eller licensfrit) Support og vedligeholdelse Priser skal angives i danske kroner ekskl. moms, men inkl. alle øvrige omkostninger. Det bemærkes, at såfremt et tilbud ikke opfylder et mindstekrav, vil Selandia CEU være forpligtet til at afvise tilbuddet, da det anses for ukonditionsmæssigt. 7. Praktiske forhold 7.1 Åbning af tilbud Tilbud vil først bliver åbnet efter udløbet af fristen for afgivelse af tilbud. 7.2 Betaling efter indgåelse af kontrakt Det bemærkes, at der ved indgåelse af kontrakt vil ske betaling for udført arbejde efter følgende foreløbige betalingsplan: 1. rate: 3/6 betales 2. januar 2014, når arbejdet er udført og faktura er fremsendt til Selandia CEU. 2. rate: 1/6 betales 15. februar 2014, når arbejdet er udført og faktura er fremsendt til Selandia CEU. 3. rate: 2/6 betales successivt over kontraktens restperiode, når arbejdet er udført og faktura er fremsendt til Selandia CEU. Selandia CEU forbeholder sig ret til at ændre i betalingsplanen, når den endelige kontrakt og konkret tidsplan for arbejdets udførelse foreligger. Side 6 af 7

7 Faktura fremsendes til Selandia CEU, når arbejdet er udført første faktura fremsendes medio december 2013, hvorefter betaling sker som angivet i den endelige betalingsplan. Side 7 af 7

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Vinge. Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob 1 Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Alle spørgsmål er anonymiseret, spørgsmålene står med sort skrift og svaret står med blå skrift. Spørgsmål

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER

FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER VEJLEDNING Vejledning til tilgængelighedstest Digitaliseringsstyrelsen 2012 Design: www.kopilot.dk 1 Før du tester tilgængelighed på hjemmesider Det er ofte

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv 2013 EU s nye udbudsdirektiv -væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Vejledning. Værktøj til. management-området

Vejledning. Værktøj til. management-området Vejledning Værktøj til Udbud med funktionskrav på facilities management-området 2012 Titel: Værktøj til udbud med funktionskrav på facilities management-området Vejledningen er udarbejdet af Rambøll Management

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

Vejledning om brug af funktionskrav

Vejledning om brug af funktionskrav Vejledning om brug af funktionskrav 2014 Vejledning om brug af funktionskrav Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-560-4

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler. Vejledning

Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler. Vejledning Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler Vejledning 2014 aftaler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-566-6

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere