Tabel 17. Navne på udvalgte ioner og radikaler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tabel 17. Navne på udvalgte ioner og radikaler"

Transkript

1 Tabel 7 Tabel 7. Navne på udvalgte ioner og radikaler Tabel 7 Anioner 3) H hydrid H protid, ( H)hydrid D, 2 H deuterid, ( 2 H)hydrid T, 3 H tritid, ( 3 H)hydrid ) 2) F HF 2 fluorid, fluorid() difluoridohydrogenat() chlorid, chlorid() Cl Br bromid, bromid() BrO, BrO 2, BrO 3, BrO 4 mono-, di-, tri- og tetraoxidobromat() 4) I iodid, iodid() I 3 triiodid() IO, IO 2 mono- og dioxidoiodat() 5) O 2 O 2 2 O 2 O 3 HO HO 2 oxid, oxid(2), oxidandiid dioxid(), superoxid peroxid, dioxid(2), dioxidandiid ozonid, trioxid() hydroxid, oxidanid hydrogen(peroxid)( ) 6), dioxidanid S 2 HS S 2 2 S 2 S 3 sulfid, sulfid(2), sulfandiid hydrogen(sulfid)( ) 6), sulfanid disulfid() disulfid(2), disulfandiid trisulfid() SO 2 2 dioxidosulfat(2) 7) HSO 3 hydrogensulfit, hydroxidodioxidosulfat() 2 SO 3 sulfit, trioxidosulfat(2) HSO 4 hydrogensulfat, hydroxidotrioxidosulfat() 2 SO 4 sulfat, tetraoxidosulfat(2) SO [SO 3 (O 2 )] 2 trioxidoperoxidosulfat(2) 8) 2 S 2 O 2 dioxidosulfidosulfat(2) 9) 2 S 2 O 5 2 [O 2 SSO 3 ] 2 pentaoxidodisulfat(s S)(2) 0) S 2 O [O 3 SOOSO 3 ] 2 ì-peroxido-bis(trioxidosulfat)(2) ) Se 2 selenid, selenid(2), selandiid

2 Tabel 7 Te 2 tellurid, tellurid(2), tellandiid NH 2 NH 2 N 3 2 N 2 H 2 NNH HNNH 2 HNN 3 4 N 2 N 3 NHOH amid, azanid imid, azandiid nitrid, nitrid(3), azantriid dinitrid(2), diazendiid hydrazid, diazanid diazan-,2-diid diazantriid dinitrid(4), diazantetraid azid, trinitrid() hydroxyamid, hydroxyazanid, hydroxylamid 2 NO 3 nitrit, dioxidonitrat() dioxidonitrat(2) 2) nitrat, trioxidonitrat() NO(O 2 ) oxidoperoxidonitrat() 3) (O 2 ) dioxidoperoxidonitrat() 3) 2 N 2 O 2 2 [ONNO] 2 bis(oxidonitrat)(n N)(2) 4) PH 2 PH 2 P 3 phosphanid phosphandiid phosphid, phosphid(3), phosphantriid PO 2 dioxidophosphat() H 2 PO 4 dihydrogenphosphat, dihydroxidodioxidophosphat() 2 HPO 4 hydrogenphosphat, monohydrogenphosphat, hydroxidotrioxidophosphat(2) 3 PO 4 phosphat, tetraoxidophosphat(3) 3 PO 5 trioxidoperoxidophosphat(3) 5) P 2 O [O 3 POOPO 3 ] 4 ì-peroxido-bis(trioxidophosphat)(4) 6) 5 P 3 O 0 triphosphat, decaoxidotriphosphat(5) As 3 3 AsO 3 3 AsO 4 arsenid, arsenid(3), arsantriid arsenit, trioxidoarsenat(3) arsenat, tetraoxidoarsenat(3) Sb 3 antimonid, antimonid(3), stibantriid

3 Tabel 7 CH 3 C 4 2 C 2 C 5 H 5 C 6 H 5 methanid carbid, carbid(4), methantetraid dicarbid(2), ethyndiid, acetylid cyclopentadienid, cyclopenta-2,4-dien--id benzenid CN ONC NCO SCN SeCN NCN 2 CH 3 O C 6 H 5 O C 6 H 5 S HCO 3 CO 3 2 SiH 3 Si 4 GeH 3 Ge 4 BH 4 AlH 4 cyanid fulminat, carbidooxidonitrat() cyanat, nitridooxidocarbonat() thiocyanat, nitridosulfidocarbonat() selenocyanat, nitridoselenidocarbonat() dinitridocarbonat(2) methanolat, methoxid phenolat, phenoxid benzenthiolat hydrogencarbonat, hydroxidodioxidocarbonat() carbonat, trioxidocarbonat(2) silanid silicid, silicid(4), silantetraid germanid germid, germid(4), germantetraid tetrahydridoborat() tetrahydridoaluminat() CrO 4 2 Cr 2 O [O 3 CrOCrO 3 ] 2 chromat, tetraoxidochromat(2) dichromat, ì-oxido-bis(trioxidochromat)(2) Na K natrid() kalid() Kationer ) H 2 F fluoranium (tilsvarende for Cl, Br, I) O 2 HO H 3 O [H(H 2 O) 2 ] dioxygen() hydroxylium, oxidanylium oxonium, oxidanium diaquahydrogen()

4 Tabel 7 H 3 O 2 HOO HS H 3 S H 3 Se dioxidanium dioxidanylium sulfanylium sulfanium selanium NH 2 NH 4 NH 2 NH 3 2 NH 3 NH 3 NH 3 OH NO azanylium ammonium, azanium hydrazinium, diazanium hydrazindiium, diazandiium hydroxylaminium, hydroxyazanium oxidonitrogen() [ikke nitrosyl] dioxidonitrogen() [ikke nitryl] PH 2 PH 4 AsH 4 SbH 4 phosphanylium phosphanium arsanium stibanium CH 3 CH 5 C 6 H 5 C 6 H 7 C 5 H 5 NH C 6 H 5 NH 3 C 5 H 5 O C 7 H 7 methylium, trihydridocarbon() methanium, pentahydridocarbon() phenylium benzenium pyridinium anilinium, benzenaminium pyrylium, 2H-pyran-2-ylium tropylium, cycloheptatrienylium, cyclohepta-2,4,6-trien--ylium CH 3 O methoxylium CH 3 OH 2 methyloxonium, methyloxidanium CH 3 COOH 2 acetyloxonium CH 3 CO acetylium, -oxoethylium (CH 3 ) 2 O dimethyloxonium (CH 3 ) 2 COH acetonium, isopropylidenoxonium, propan-2-ylidenoxonium [HOC(NH 2 ) 2 ] uronium 7) [HSC(NH 2 ) 2 ] thiouronium 7) (CH 3 ) 4 N tetramethylammonium, tetramethylazanium [H 2 NC(NH 2 )NH 2 ] guanidinium 7)

5 Tabel 7 SiH 3 Si 2 H 5 BH 2 silylium disilanylium boranylium 2 Hg 2 2 UO 2 dikviksølv(2) dioxidouran(2) Radikaler 8)-20) HO hydroxyl, oxidanyl HOO hydrogenperoxyl, hydroperoxyl, perhydroxyl, dioxidanyl O 2 dioxygen 20) OO dioxidandiyl 20) HS sulfanyl NH 2 azanyl 2)-24) NH 2 20) 22) 25) 26) azanyliden, azandiyl, nitren NH 2 NH diazanyl, hydrazinyl NHNH diazan-,2-diyl, hydrazin-,2-diyl 20) NH 2 N 2 NO diazan-,-diyl, hydrazin-,-diyl, diazanyliden, 20) 25) hydrazinyliden nitrosyl, nitrogenoxid, nitrogenmonoxid 2), oxidonitrogen( ) nitryl, nitrogendioxid 2), dioxidonitrogen( ) PH 2 phosphanyl 2) PH 2 25) 27) phosphandiyl, phosphanyliden CH 3 methyl 2) CH ) 25) methylen, methyliden, carben CH 3 CH 2 ethyl 2) CH2 CH 2 ethan-,2-diyl 20) CH 3 CH 2 20) 25) ethan-,-diyl, ethyliden CH 3 O methoxyl CH 3 CO acetyl, -oxoethyl CH 3 COO acetoxyl [CH 3 CO(OO)] acetylperoxyl, acetyldioxyl, acetyldioxidanyl H 2 C2CHCH 2 prop-2-en--yliden C 6 H 5 NH phenylazanyl 28) SiH 3 silyl 2)

6 Tabel 7 SiH 2 2 silandiyl 25), silyliden, silen 20) 25), silylen 20) 25), ë 2 -silan 20) BH 2 boranyl 2) BH 2 boranyliden, borandiyl 25) Radikalioner 29) H S 2 HN CH 2 H C 2 CH 4 C 2 H 4 C 5 H N 5 C 6 H 6 C 6 H 4 C 6 H 6 >C O OC 6 H 4 O sulfaniumyl azanidyl, amidyl methanidyl methyliumyl, carbynium methaniumyl ethylid, ethan-2-id--yl pyridiniumyl benzeniumyl phenylid, benzenidyl dihydrophenylid, benzenuidyl ketyl [fx (C 6 H 5 ) 2 C O, diphenylketyl] p-benzosemiquinonanion, 4-oxidophenyloxidanyl ) Se de generelle regler for dannelse af navne på ioner og radikaler ( 3.5). IUPAC s nugældende anbefalinger er at finde i [2b, 4, 7]. 2) Nogle af de anførte ioner og neutrale forbindelser kan klassificeres som radikaler, selv om deres formel og/eller navn ikke eksplicit viser det [fx dioxid(), trisulfid(), nitrogenoxid]. 3) Navne på anioner svarende til carboxylsyrer, hhv. uorganiske oxosyrer, med anerkendte ikke-systematiske navne kan findes i tabellerne 4B; 5, fodnote 2; og 6 (fumarat, glycinat, hypochlorit, sulfat mfl.). 4) Navnene hypobromit, bromit, bromat og perbromat blev frarådet i [2a] uden nogen begrundelse. De blev tilladt igen i [2b]. 5) Navnene hypoiodit og iodit blev frarådet i [2a] uden nogen begrundelse. De blev tilladt igen i [2b]. 6) Disse lidt omstændelige navne skyldes, at man må undgå forveksling med dihydrogenforbindelserne. De kortere stamhydridbaserede navne anbefales. 7) Ikke sulfoxylat. 8) Kan også kaldes peroxysulfat, jf og [2b, Table IR-8.2]; de traditionelle navne peroxomonosulfat og peroxymonosulfat anbefales ikke. 9) Kan rent logisk også kaldes thiosulfit, jf ; dette navn blev dog frarådet i [2a]. Problemet er, at thio anvendes i to betydninger (substitutionsaffiks if og (tidligere) ligandpræfiks). 0) Kaldes undertiden disulfit. I [2b, Table IR-8., fodnote n] påpeges det problem, at navnet disulfit if. systematikken for disyrenavne skulle betegne den symmetriske ion μ-oxido-bis(dioxidosulfat)(2 ). Disvovlsyrling (engelsk disulfurous acid) er i IUPAC s organiske nomenklaturregler, som de p.t. udarbejdes (2008), tilsvarende μ-oxido-bis(hydroxidooxidosvovl). ) Kan også kaldes peroxydisulfat, jf og [2b, Table IR-8.2]. 2) Ikke nitroxylat. 3) Kan også kaldes peroxynitrit, hhv. -nitrat, jf og [2b, Table IR-8.2]. 4) Ikke hyponitrit. 5) Kan også kaldes peroxyphosphat, jf og [2b, Table IR-8.2]; de traditionelle navne peroxomonophosphat og peroxymonophosphat anbefales ikke. 6) Kan også kaldes peroxydiphosphat, jf og [2b, Table IR-8.2].

7 Tabel 7 7) Navnene uronium, thiouronium og guanidinium betegner ikke specifikke tautomere former. Ved helsystematisk navngivning af specifikke tautomerer af uronium, thiouronium og guanidinium samt derivater af disse kan man komme i den situation, at forskellige resonansformer af samme tautomer får forskellige navne. Der skal ikke gås nærmere ind på dette her. Ved brug af bogstavlokanter kan navne for derivater konstrueres, som ikke implicerer noget om tautomeri- eller mesomeriforhold, fx S-phenylthiouronium. Se i øvrigt [7, p ]. 8) Se også tabel 8 og 9; de deri angivne substituentgruppenavne med endelsen yl kan generelt anvendes også for de tilsvarende radikaler. 9) Se også visse ioner her i tabellen, jf. fodnote 2. 20) De anførte formler og navne udsiger intet om elektroniske tilstande; sådanne må, om ønsket, specificeres ved tilføjelse af yderligere symboler til formlen eller komponenter til navnet, fx singletdioxygen, tripletdioxygen, tripletmethylen. Distinktionen mellem dioxidandiyl og dioxygen, mellem diazan-,2-diyl og diazen, mellem ethan-,2-diyl og ethen, mellem silyliden og ë 2 -silan osv. er altså på dette niveau rent formel. En nærmere behandling af elektroniske tilstande falder uden for denne bogs rammer. 2) IUPAC foreskriver i [7] afkortning af endelsen anyl til yl i netop følgende tilfælde: radikaler afledt af CH 4, SiH 4, GeH 4, SnH 4 og PbH 4 ; radikaler afledt af uforgrenede, mættede, acykliske carbonhydrider ved fjernelse af et endestillet hydrogenatom; radikaler afledt af mættede, monocykliske carbonhydrider ved fjernelse af et hydrogenatom. 22) CAS anvender (jf..4) betegnelserne amidogen, hhv. imidogen for NH 2, hhv. NH 2. 23) Hos IUPAC (fx [2b]) også aminyl. 24) Ikke amino. 25) IUPAC s anbefalinger i [2a] og [4] mht. carben, nitren og silen (silylen) var ikke helt på linje. Navnet silen bruges også om forbindelsen methylidensilan (eller silylidenmethan), CH 2 2SiH 2, og er derfor ikke egnet til SiH 2. I [2b] er carben fortsat tilladt, mens nitren og silen er forladt, og diradikaler dannet ved fjernelse af to hydrogenatomer fra samme skeletatom i et stamhydrid betegnes, når de navngives systematisk ud fra stamhydridets navn, generelt med endelsen yliden, ikke ylen eller diyl. 26) Hos IUPAC tidligere også aminylen; dette navn findes ikke i [2b]. 27) Hos IUPAC tidligere også phosphiniden; dette navn findes ikke i [2b]. 28) Ikke anilino. 29) Andre radikalioner er navngivet ovenfor, jf. fodnote 2.

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden:

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden: IONER OG SALTE INDLEDNING Når vi i daglig tale bruger udtrykket salt, mener vi altid køkkensalt, hvis kemiske navn er natriumchlorid, NaCl. Der findes imidlertid mange andre kemiske forbindelser, som er

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ KEMI MED CHEMSKETCH

BLIV KLOGERE PÅ KEMI MED CHEMSKETCH BLIV KLOGERE PÅ KEMI MED CHEMSKETCH Kursussite: www.plan-k.dk/chemsketch Helge Blom Andersen Center for Undervisningsmidler Damhaven 13A, 7100 Vejle heba@ucl.dk side 1 De følgende sider er udskrifter af

Læs mere

Baggrund for indsats ved gasudslip

Baggrund for indsats ved gasudslip Baggrund for indsats ved gasudslip Tilstandsformer Det er alene kombinationen af temperatur og tryk, der bestemmer, om et givent stof er en gas, en væske eller et fast stof. Ved at sænke temperaturen og/eller

Læs mere

Tabel 1. Navne på (atomer af) de 112 første grundstoffer og visse afledninger deraf 1)

Tabel 1. Navne på (atomer af) de 112 første grundstoffer og visse afledninger deraf 1) . Navne på (atomer af) de 112 første grundstoffer og visse afledninger deraf 1) Tabel 1 actinium Ac 89 actinat actina aluminium Al 13 aluminat alumina americium Am 95 americat america antimon Sb 51 antimonat

Læs mere

Skriftlig eksamen i Almen Kemi I

Skriftlig eksamen i Almen Kemi I Skriftlig eksamen i Almen Kemi I Molekylær Biomedicin November 2004 Hjælpemidler tilladt (Lærerbøger, undervisningsmateriale, molekylebyggesæt, lommeregner og sædvanelige skrive- og tegneredskaber). Der

Læs mere

Hæftet er forfattet af Gunnar Cederberg. Forord, kommentarer og redigering af Erland Andersen (DFKF) og Kim Johannsen (HTAS).

Hæftet er forfattet af Gunnar Cederberg. Forord, kommentarer og redigering af Erland Andersen (DFKF) og Kim Johannsen (HTAS). KATALYSATORER Hæftet Katalysatorer med tilhørende øvelsesvejledninger udgives af Haldor Topsøe A/S (HTAS) og Danmarks Fysikog Kemilærerforening (DFKF) som et gratis inspirationshæfte til folkeskolelærere

Læs mere

På 2. forelæsning lavede vi test og resultatet blev 8,5 i gennemsnit i fejl på 10 ord.

På 2. forelæsning lavede vi test og resultatet blev 8,5 i gennemsnit i fejl på 10 ord. Øvelsen med afledninger og sammensætninger På 2. forelæsning lavede vi test og resultatet blev 8,5 i gennemsnit i fejl på 10 ord. Vi lavede herefter øvelse, hvor I havde læst en lille idealtekst og studeret

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse:

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Temperatur ved prøvetagning: For høj temperatur på drikkevandet påvirker smagsindtrykket og kan give risiko for bakterievækst. Der er

Læs mere

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Indhold Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal... 1 Procent... 1 Hvad er én procent?... 1 Procentsatser over

Læs mere

Engelske og danske (trivial)navne for organiske syrer et arbejdsdokument fra Kemisk Forenings Nomenklaturudvalg

Engelske og danske (trivial)navne for organiske syrer et arbejdsdokument fra Kemisk Forenings Nomenklaturudvalg Version af den 30.11.2003/TDa Engelske og danske (trivial)navne for organiske syrer et arbejdsdokument fra Kemisk Forenings Nomenklaturudvalg Alexander Senning a, Poul Andersen b og Ture Damhus c a Kemisk

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby

En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby 24 En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby Det er velkendt for de fleste, at differentiabilitet af en reel funktion f medfører kontinuitet af f, mens det modsatte ikke gælder

Læs mere

Fremstilling af HCl-gas

Fremstilling af HCl-gas Ionforbindelser Fremstilling af HCl-gas 2 teskefulde vandfrit natriumhydrogensulfat blandes med 1 teskefuld natriumchlorid på et stykke filtrerpapir og hældes i et reagensglas. Der laves en opstilling

Læs mere

TIL KAPITEL 3 Hvor får vi vores drikkevand fra? OPGAVE 3.01 Luftfugtighed og skyhøjde. (s. 69)

TIL KAPITEL 3 Hvor får vi vores drikkevand fra? OPGAVE 3.01 Luftfugtighed og skyhøjde. (s. 69) TIL KAPITEL 3 Hvor får vi vores drikkevand fra? 3-01.a Når vinden blæser op over bjerge og ned i lavland bag bjergene, ændres luftens temperatur og fugtighed ofte. Der dannes fønvind, som forekommer i

Læs mere

Molekyler & Mere Godt Kemi

Molekyler & Mere Godt Kemi Molekyler & Mere Godt Kemi Elektronparbindinger Molekylgeometri Elektronegativitet Ethanol Buchminster Fulleren Carbondioid Asbest influenza vaccine Diamant Indhold. 1. Molekyler og Kovalente Bindinger....

Læs mere

Kapital- og rentesregning

Kapital- og rentesregning Rentesregning Rettet den 28-12-11 Kapital- og rentesregning Kapital- og rentesregning Navngivning ved rentesregning I eksempler som Niels Oles, hvor man indskyder en kapital i en bank (én gang), og banken

Læs mere

Den Forløsende Konflikthåndtering

Den Forløsende Konflikthåndtering Den Forløsende Konflikthåndtering Af advokat & mediator Jacob Løbner Det ubehagelige ved konflikter De fleste af os kender kun alt for godt til konflikter, og kun de færreste bryder sig om at befinde sig

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

4. Lægemiddelnavne principper for fastsættelse af fællesnavne og særnavne

4. Lægemiddelnavne principper for fastsættelse af fællesnavne og særnavne 4. Lægemiddelnavne principper for fastsættelse af fællesnavne og særnavne 4.1 Dansk lovgivning år et lægemiddel godkendes til markedsføring i Danmark, godkendes samtidigt det særnavn (handelsnavn), som

Læs mere

Rikke Pape Thomsen er uddannet biolog og arbejder med kommunikation og forskningsformidling.

Rikke Pape Thomsen er uddannet biolog og arbejder med kommunikation og forskningsformidling. mad til milliarder forord Mad til milliarder KOLOFON Institut for Plante- og Miljøvidenskab Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Udgivet

Læs mere

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Advarsel 16:1 En advarsel er den passende straf for: a) forseelser, der skal straffes progressivt (8:3, sammenlign dog 16:3b og 16:6d); b) usportslig opførsel,

Læs mere

Høringssvar - udkast til vejledning om næringsdeklaration af fødevarer

Høringssvar - udkast til vejledning om næringsdeklaration af fødevarer 19. maj 2014 meps Deres sagsnr: 2014-27-33-00009/DWL Fødevarestyrelsen Dagny Løvoll Warming Cand.brom/Ernæring Sendt pr. e-mail til: dlw@fvst.dk & maola@fvst.dk Høringssvar - udkast til vejledning om næringsdeklaration

Læs mere

formler og ligninger trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

formler og ligninger trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger, trin 1 ISBN: 978-87-92488-08-4 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

12 3 4 5 66.4 7 7.5 8 8.2 8.4 9 10 11. esha AQUA-QUICK-TEST - HURTIGT, ENKELT OG SIKKERT

12 3 4 5 66.4 7 7.5 8 8.2 8.4 9 10 11. esha AQUA-QUICK-TEST - HURTIGT, ENKELT OG SIKKERT MULTITEST (I SEKS DELE) TIL ØKONOMISK, PRAKTISK OG ENKEL KONTROL AF VANDKVALITETEN. Sundt vand = sunde planter og fisk Planter og fisk i akvarier og havedamme er helt afhængige af en god vandkvalitet.

Læs mere

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Differential- regning

Differential- regning Differential- regning del () f () m l () 6 Karsten Juul Indhold Tretrinsreglen 59 Formler for differentialkvotienter64 Regneregler for differentialkvotienter67 Differentialkvotient af sammensat funktion7

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

En spekulativ teori om hvad det vil sige at være en normal person

En spekulativ teori om hvad det vil sige at være en normal person En spekulativ teori om hvad det vil sige at være en normal person Introduktion Jeg har i længere tid gået og spekuleret over hvad dette egentlig vil sige; hvad vi mener når vi siger, at en person er normal

Læs mere