AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde"

Transkript

1 Møde den: kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, Ane Hejlskov Larsen, Mads Rosendahl Thomsen, Jody W. Pennington, Inger Schoonderbeek Hansen, Astrid Harboe Odgaard (stud.rep. Engelsk), Sissel Pihl Machholm (stud.rep. Tysk og Romanske Sprog), Søren Sandager Sørensen (stud.rep. Semiotik og Lingvistik), Peter Bakker (suppleant, Lingvistik og Semiotik) Sven Halse (suppleant, Tysk og romansk), Inger Drivsholm Sloth (VEST), Kasper Lie (SNUK), Birgitte Stougaard Pedersen (observatør, KÆM) Fraværende: Med afbud: Jakob Ilum Steensig, Leonardo Cecchini, Ken Henriksen (Studieleder), Julie Lindhardt Høimark (stud.rep. Medier og Journalistik), Lill Darling Laursen Alber (stud.rep. Litteraturhistorie, Retorik og Børnelitteratur), Ditte Catharina Lindved (stud.rep. Nordisk sprog og Oplevelsesøkonomi), Mathias Risom Kristensen (stud.rep. Æstetik og Kultur, Kunsthistorie og Museologi) Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening (SNUK), AR Kasper Lie Dato: 23. september 2015 Ref: KL Side 1/15 Delvis fravær: Signe Nygaard Pedersen (stud.rep. Musikvidenskab og Dramaturgi), Fravær uden afbud: Caroline Holst Lundqvist (Observatør. Informationsvidenskab og Digital design), 1. Godkendelse af referat og dagsorden 2. Indkomne sager eksamensforsøg i Lyd og interaktion eksamensforsøg i Samtaleanalyse og Sprog, kultur og samfund 2.3 Alternativ Prøveform 2 til Digitale repræsentationer, BA i Informationsvidenskab 3. Arbejdsevne og specialeskrivning 4. Forslag fra Uddannelsesnævnene til de kommende møder 5. Beskæftigelsesdata og dimittenders beskæftigelse 6. Høring vedr. Katalog om prøveformer 7. Opfølgning på tilmeldingsprincipper til undervisning i E Foreløbig godkendelse af Summer University-udbud Evalueringsproces for Summer University-kurser Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening (SNUK), AR Aarhus Universitet Tåsingegade Aarhus C Tlf.: Fax:

2 10. Brev vedr. indkaldelse af forslag til profilfag 2016 Side 2/ Meddelelser 11.1 Meddelelser til og fra Studieleder RUVUs nye akkreditering praksis for nye uddannelser Orientering om reviderede regler for eksamenssnyd Dimensioneringsinitiativer på IKK 11.2 Meddelelser til og fra Studienævnsformand og -næstformand Skal Temadagene fastholdes? Status på Digital eksamen Evalueringspraksis Sammentænkte sproguddannelser Orientering om nye uddannelser Nye medlemmer til Studie- og Uddannelsesnævn Forslag til speedoplæg til seminariedagen d. 26. oktober 11.3 Meddelelser fra Uddannelsesnævnene 11.4 Meddelelser til og fra VEST ITTU-oplæg er afholdt for 120 studerende Evaluering af RUS-ugen Evt Studiepraktik 1. Godkendelse af referat og dagsorden Dagsorden godkendes med tilføjelse af Studiepraktik under Evt. Referat fra Studienævnsmødet godkendes. Referat fra Studienævnets temadag godkendes. Formanden informerer kort om konstituering af ny Prodekan og Institutleder. Nævnet sender følgende lykønskninger til de to nykonstituerede: Kære Niels, Studienævnet ved Institut for Kommunikation og Kultur udtrykte på gårsdagens studienævnsmøde den allerstørste glæde ved nyheden om at du bliver konstitueret som Prodekan for uddannelser. Nævnet håber på en fortsættelse af det gode samarbejde fra din tid som Institutleder og du skal vide, at du altid er velkommen på Nævnets møder. Nævnet inviterer gerne og du skal ikke holde dig tilbage for at invitere dig selv hvis du finder at Prodekanens tilstedeværelse på Studienævnsmødet er påkrævet.

3 Og mht. din status som Studienævnshang-around, den mister du ikke bare fordi du konstitueres som Prodekan. Side 3/15 Tillykke med konstitueringen. Og: Kære Per, Studienævnet ved Institut for Kommunikation og Kultur udtrykte på gårsdagens studienævnsmøde stor glæde ved nyheden om at du bliver konstitueret som Institutleder. Nævnet håber på et godt samarbejde mellem Nævnet og Institutleder og - ledelse og ser frem til det fortsatte arbejde med at få ressourceeffektivisering og det konstruktive faglige udviklingsarbejde til at gå op i en højere enhed. Nævnet står altid til rådighed for såvel drøftelser som handling. Nævnet kan altid finde en ekstra stol hvis du får lyst til at deltage som observatør i Studienævnsmøderne og har du presserende punkter til drøftelse skal du ikke holde dig tilbage for at invitere dig selv. Tillykke med konstitueringen. 2. Indkomne sager eksamensforsøg i Lyd og interaktion Studienævnet træffer afgørelse i en sag vedr. 4. eksamensforsøg i Lyd og interaktion på Kandidatuddannelsen i Digital Design, Sagen er behandlet på Forretningsudvalgets møde og videresendt til Studienævnet med følgende indstilling: Der er ikke modtaget yderligere dokumentation. FU kan ikke indstille til dispensation på det foreliggende grundlag, og sagen går til behandling i SN. Nævnets fremfører en række begrundelser for og imod at tilslutte sig Forretningsudvalgets indstilling. Formanden afslutter diskussionen og sagen overgår til afstemning Stemmeberettigede: 11 Ønsker Nævnet at tilslutte sig Forretningsudvalgets indstilling?

4 Ja: 0 Nej: 10 Side 4/15 Nævnet tilslutter sig ikke Forretningsudvalgets indstilling. Nævnet imødekommer den studerendes ansøgning om et 4. eksamensforsøg i disciplinen Lyd og interaktion. Nævnet begrunder imødekommelsen med at der er sket en procedurefejl som følge af manglende retningslinjer for hvorledes en opgave der ikke opfylder formalia håndteres eksamensforsøg i Samtaleanalyse og Sprog, kultur og samfund Studienævnet træffer afgørelse i en sag vedr. 4. eksamensforsøg i Samtaleanalyse og Sprog, kultur og samfund på Bachelortilvalget i lingvistik for sprogstuderende, Sagen er behandlet på Forretningsudvalgets møde og videresendt til Studienævnet med følgende indstilling: Der er ikke modtaget yderligere dokumentation. FU kan ikke indstille til dispensation på det foreliggende grundlag, og sagen går til behandling i SN. Nævnets fremfører en række begrundelser for og imod at tilslutte sig Forretningsudvalgets indstilling. Formanden afslutter diskussionen og sagen overgår til afstemning Stemmeberettigede: 11 Ønsker Nævnet at tilslutte sig Forretningsudvalgets indstilling? Ja: 6 Nej: 2 Nævnet tilslutter sig Forretningsudvalgets indstilling. Nævnet imødekommer ikke den studerendes ansøgning om et 4. eksamensforsøg i Samtaleanalyse og Sprog, kultur og samfund. Nævnet begrunder afslaget med, at der ikke foreligger usædvanlige forhold i forbindelse med de afviklede eksamensforsøg der kan begrunde tildelingen af 4. eksamensforsøg i Samtaleanalyse og Sprog, kultur og samfund. 2.3 Alternativ Prøveform 2 til Digitale repræsentationer, BA i Informationsvidenskab Studieleder ved Informationsvidenskab og Digital Design, Morten Breinbjerg søger om alternativ Prøveform 2 til disciplinen Digitale repræsentationer på bacheloruddannelsen i Informationsvidenskab, Nævnet godkender den nedenstående alternativ Prøveform 2 og begrunder imødekommelsen i faglige hensyn. Imødekommelsen forudsætter at underviser indhenter

5 underskrifter fra de studerende der ønsker at afvikle Prøveform 2 efter den alternative prøveform. Side 5/15 Prøveform 2: Bunden hjemmeopgave, Bunden mundtlig prøve Censurform: intern censur Bedømmelsesform: bestået/ikke bestået Forudsætninger for prøvedeltagelse: Denne prøveform forudsætter, at den studerende har brugt et forsøg. Bemærkninger: Uden undervisningsdeltagelse er prøven en bunden skriftlig opgave samt en mundtlig prøve. Opgaven indeholder udarbejdelsen af et mindre it-system, gennemgang af relevante dele af koden, samt argumenter for opbygningen af systemet. Herudover skal der være en redegørelse for de dele af pensum der er relevante for løsningen af opgaven. Omfanget af opgaven er sider. Eksaminationstid: 3 uge(r) Eksaminationstid: 30 minutter 3. Arbejdsevne og specialeskrivning Forretningsudvalget har bedt Nævnet drøfte og træffe beslutning om at give Forretningsudvalget/Nævnet mulighed for at indhente dokumentation for arbejdsevne for studerende med dokumenterede usædvanlige forhold i forbindelse med ansøgninger om forlængelse af specialeperioden. Nævnet tiltræder ønsket fra Forretningsudvalget. Nævnet henstiller derudover til at studerende oplyses om muligheden for procesvejledning i forbindelse med problematiske specialeforløb. 4. Forslag fra Uddannelsesnævnene til de kommende møder Uddannelsesnævnene opfordres til at komme med forslag til studienævnsmødedagsordnerne således emnerne kan diskuteres på fremtidige studienævnsmøder. På nuværende tidspunkt er der følgende emner på listen forslag fra Uddannelsesnævnene til de kommende møder (i vilkårlig rækkefølge): Uddannelsesudvikling, herunder hvordan Nævnet bliver bedre til at tage ejerskab for nye uddannelser Fortsat fokus på studiemiljø og stress (Sæt ind i januar 2016) Hvad er god censur? Nævnet bør tage en diskussion af hvad der er god censur (Inviter en repræsentant for censorkorpset) (Decembermødet) CUDIMs rolle i forhold til faglighederne (Inviter en repræsentant for CUDIM) (Novembermødet) Beskæftigelsesperspektiv i uddannelser (Ane Hejlskov Larsen) (Oktobermødet)

6 Internationaliseringsarrangementer på alle fagligheder (Indstilling fra Temadagen ) (Januarmødet) Side 6/15 Afventer oplæg fra Uddannelsesudvalget: Etårige specialer: Nævnet ønsker en diskussion af mulighederne for etårige specialer. Drøftelsen koordineres med Uddannelsesudvalget og Institutledelsens arbejde med samme. Den kommende BA-struktur: Omlægning af strukturen i BA- og BAtilvalgsstrukturen. Drøftelsen skal koordineres med Uddannelsesudvalget (Mads Rosendal Thomsen) Evaluering Listen har fået en ny form for at præcisere hvilke punkter der afventer arbejde i Uddannelsesudvalget. Ingen nye forslag. 5. Beskæftigelsesdata og dimittenders beskæftigelse Nævnet drøfter beskæftigelsesdataet med henblik på at sikre bedre dimittendbeskæftigelse. Nævnet bemærker herunder at der er en ny procedure for beskæftigelsesundersøgelsen under udarbejdelse til relancering i I den forbindelse henstiller Nævnet til at faglighederne inddrages i forbindelse med udformning af beskæftigelsesundersøgelsesspørgsmålene.. Nævnets initiativer for at sikre bedre dimittendbeskæftigelse: Inddragelse af fagrelevant praktik eller anden direkte kontakt til aftagerne og projekter i samarbejde med alumner. Forsat sikring og udbygning af gode kontakter til aftagerne/arbejdsmarkedet. Aftagerarrangementer hvor studerende og aftagerne. Arrangementerne kan også bruges til at belyse sub-brancher der kunne være interessante for de studerende. Samarbejdes med AU Career for at sikre en bedre overgang mellem studier og arbejdsliv. Employbility-projekt der giver større og tidligere bevidsthed om hvad man kan bruge sin uddannelse til. På flere fagligheder er der en større studentergruppe der har CVR.-numre. Disse studerende er usynligt på vej ind i job. Disse fagligheder har fokus på at udarbejde en kvalitativ undersøgelse der afdækker disse studerende. Netværksopbygning. På flere uddannelser arrangeres tager de nye kandidatstuderende på rundtur og møder dimittender der arbejder i det århusianske kulturmiljø.

7 På de gymnasierettede uddannelser italesættes alternative karrieremuligheder allerede fra bacheloruddannelsen. Det giver et bredere jobperspektiv på eksempelvis sproguddannelserne. På enkelte uddannelser udpeges VIP ere til at skabe omverdenskontakt. Der arbejdes med et større fokus på at få studerende ind i studie- og karriererelaterede studiejobs. Der arbejdes derudover med Kandidat-i-job- og Bedre match-initiativer. Instituttet har ligeledes et fokus på de studerendes overgang fra universitet til arbejdsliv. Der kommer en foredragsrække med fokus på humanisters betydning for erhvervslivet. Foredragsrækken begynder d. 29. september 2015 og vil bestå af oplæg fra repræsentanter fra erhvervslivet der sætter fokus på humanisternes værdig i forhold til erhvervslivet. Side 7/15 Nævnet sender, efter skriftlig høring i Nævnet, Nævnets drøftelse og initiativer til Sally Schlosser Schmidt (vikar for Lykke Kjerrumgaard Jensen). 6. Høring vedr. Katalog om prøveformer Nævnet udformer et høringssvar til Katalog om prøveformer. Kataloget er udarbejdet af en arbejdsgruppe på baggrund af et kommissorium fra Fakultetsledelsen. Arbejdsgruppens opgave har været at: udarbejde et katalog over eksamensformer, der kan bruges i forbindelse med studieordninger for nye uddannelser og ændringer af gældende studieordninger med henblik på at øge kvaliteten, set fra både administrative, didaktiske, læringsmæssige og bæredygtighedsperspektiver. Nævnet bemærker, i forbindelse med udformningen af høringssvaret, at arbejdsgruppens opdrag er formuleret som et kan- og ikke et skal-oplæg, dvs. Nævnet finder ikke at kataloget på nuværende tidspunkt har en normativ karakter, men må opfattes som et inspirationsoplæg til de forskellige prøveformer. Nævnt henstiller til, at kataloget forbliver et inspirationsoplæg. Da den endelige udgave af kataloget forventes offentliggjort d. 19. oktober vil dets brugbarhed i forhold til studieordningsproces 2016 være begrænset. Pia Rasmussen har deltaget i arbejdsgruppen og giver en introduktion til kataloget: Arbejdet har været velstyret af Tina Bering Keiding, men det har været svært at gennemskue om opdraget har været et inspirations-/idekatalog eller et ensretningskatalog. Gruppen har arbejdet ud fra at skabe et idekatalog. Man skal prøve at tænke eksamen oppefra, kataloget giver et meget godt perspektiv på hvordan de enkelte eksamensformer virker på mange niveauer. Traditionen ( sådan har vi altid gjort på den her disciplin ) spiller en væsentlig rolle i forbindelse med studieordningsarbejdet - kataloget kan måske betyde at

8 folk for øjnene op for at prøve andre - og måske mere hensigtsmæssige - eksamensformer. Et vigtigt begreb er Backwash - forløbet bliver præget af eksamensformen. De forskellige eksamensformer har betydning for forløbets afvikling og de studerendes læring. Side 8/15 Nævnets overordnede kommentarer: Nævnet finder at idekataloget er et godt redskab i forbindelse med studieordningsprocessen og uddannelsesudviklingen. Enkelte medlemmer påpeger at en del af den teoretiske baggrund for kataloget er af ældre dato, dog er der også inddraget nyere teori. Kataloget har et misforhold mellem administrationens og VIP arbejdsbelastning. Der er for meget fokus på administrationens arbejdsbelastning. Der bør overvejes hvorledes kataloget spiller sammen med akkrediteringen, blandt andet i forhold til et formodet akkrediteringskrav om eksamensmangfoldighed. Enkelte medlemmer efterspørger et normativt katalog. De bedste eksamensformer skal sættes på norm og der er behov for en ledelsesmæssig beslutning om hvilke prøveformer der er mest ressourceeffektive. Variation i eksamensformer, dvs. der skal også et horisontalt blik på hvordan et semester kan skrues hensigtsmæssigt sammen i forhold til eksamensformer. Nævnets konkrete kommentarer: s.10: Der bør være en bedre forklaring på forholdet mellem eksamen og arbejdsbyrden (ECTS). s. 13: Det fremgår at eksterne censorer er billigere - er det korrekt? s. 13: Der mangler en takst for skriftlig del af eksamen (0.83) samt evt. takst til censor. s. 16: I forbindelse med censur for eksamen bestået ved undervisningsdeltagelse bør det fremgå at der kun er mulighed for ingen censur). s. 18: Forholdet mellem ECTS-belastning og eksamensform skal alene være en afvejning af hvor meget arbejde (antal timer) eksamen kræver. s. 25: Under Læringsmålene for Mundtlige prøveformer bør det tilføjes at det ikke kun er den eneste prøveform der kan udprøve mundtlig formidling, men også eneste prøveform der for sprogfagene giver mulighed for at udprøve sprogfærdighed. Nævnets høringssvar går i skriftlig høring inden det indsendes til arbejdsgruppen bag kataloget. Nævnet understreger at det ønsker at kataloget forbliver et inspirations- og idekatalog og ikke et normativt katalog. 7. Opfølgning på tilmeldingsprincipper til undervisning i E2015 På majmødet indstillede Nævnet følgende:

9 Talmateriale for denne tilmeldingsperiode diskuteres på augustmødet. Samtidigt bedes Nævnets medlemmer holde fingeren på pulsen mht. den automatiske tilmelding. Side 9/15 Tilmeldingsprincipperne er udviklet for at kunne efterkomme Fremdriftsreformens krav om undervisningstilmelding til 30 ECTS pr. semester. De er godkendt af studieleder og har efterfølgende været forelagt Nævnet. Relevant talmateriale vedr. tilmeldingerne er blevet efterspurgt, men dette foreligger ikke på nuværende tidspunkt. Nævnets erfaringer med Tilmeldingsprincipperne 2015: VEST: Der har været meget få henvendelser fra studerende. Der er lavet særlige uddannelsesplaner for meget skæve studerende. Der er en problematisk formulering i forhold til valg er bindende. Der skal være mulighed for at skifte valgfag hvis det ikke skaber studieforlængelse. Tilmeldingsprincipperne åbner for denne mulighed så det bør overvejes om en mindre stram praksis for skift af valgfag så længe skiftet ikke resulterer i studieforlængelse Nævnet indstiller til Studieleder at overveje en mindre restriktiv praksis med hensyn til muligheden for at skifte valgfag under forudsætning af, at skiftet ikke resulterer i studieforlængelse. 8. Foreløbig godkendelse af Summer University-udbud 2016 Nævnet drøfter listen over foreslåede Summer University-kurser 2016 fremsendt af Studieleder: MEDJOUR beder om tilføjelse af et ekstra kursus på listen, Political Communication. Nævnet bemærker at kurserne Distant reading (nr. 9) og Text mining the great unread (nr. 13) er næsten ens. Uddannelseslederne fra hhv. Lingvistik og Litteraturhistorie beslutter i samarbejde med Studieleder hvilke af de to kurser der skal udbydes. TYSKROM har et forslag til et Second language acquisition-kursus, men det er ikke med på listen. Sven Halse følger op. Et tilsvarende kursus er foreslået af LICS. Kurset Kuratering, dramaturgisk iscenesættelse og udstillingsanalyse har ikke tilknyttet fast undervisere. Nævnet godkender de af Studieleder foreslåede Summer University-kurser, men henstiller til at profilvalgfag udbudt under Summer University i en vis udstrækning lever

10 op til kravene om profilvalgfag mht. tværfaglighed, erhvervsrettethed og praksis- og gørensdimension. Nævnet lader det være op til Studieleder og Afdelingsledere at træffe de endelige afgørelser. Side 10/15 9. Evalueringsproces for Summer University-kurser Studieleder beder Studienævnet drøfte en særlig evalueringspolitik for Summer University-udbud udbudt fra IKK. Nævnet tiltræder Studieleders forslag til en midlertidig evalueringspolitik for Summer University-kurser. 10. Brev vedr. indkaldelse af forslag til profilfag 2016 Studieleder beder Nævnet kommenterer brevet Indkaldelse af forslag til profilfag 2016 inden han sender det ud til de kommende profilfagsundervisere. Nævnets drøftelse: I brevet omtales Profilvalgfagenes anvendelsesperspektiv, men Nævnet henstiller til at det præciseres at Profilvalgfagene skal indeholde en praksis- og gørensdimension. Nævnets drøftelse sendes til Studieleder. 11. Meddelelser 11.1 Meddelelser til og fra Studieleder RUVUs nye akkreditering praksis for nye uddannelser Nye uddannelser vil formenligt skulle finde plads til de nye studerende indenfor den eksisterende dimensioneringsloft Orientering om reviderede regler for eksamenssnyd Prodekan Marianne Ping Huang skriver følgende d. 4. september 2015 om de reviderende regler for eksamenssnyd: Kære alle På vegne af den arbejdsgruppe, som blev nedsat i efteråret 2014 med henblik på at revidere AU s regler om eksamenssnyd, kan jeg nu orientere om resultatet af arbejdsgruppens indsats. Arbejdet har resulteret i to nye pjecer, hvoraf den ene Kom sikkert gennem eksamen er målrettet vores studerende og indeholder en række eksempler på, hvad der betragtes som eksamenssnyd på AU samt oplysninger til den studerende om dennes rettigheder under og efter sagsbehandlingen. Den anden Eksamenssnyd procedurer og sanktioner er målrettet universitetets under-

11 visere og det administrative personale og beskriver, hvordan en sag behandles fra start til slut. I finder pjecerne vedhæftet her i både den danske og engelske version. Side 11/15 Udgangspunktet for arbejdsgruppen har været, at den hidtidige procedure og praksis for eksamenssnyd har fungeret efter hensigten, hvorfor arbejdsgruppen har vurderet, at der kun har været behov for enkelte justeringer på området. Ændringerne er opsummeret nedenfor. - Manglende markering af citat vil fremadrettet blive betragtet som eksamenssnyd. Med denne ændring i vores praksis lægger vi os i øvrigt på linje med bl.a. KU og SDU. - Studieleder skal orienteres, når en sag indberettes til Uddannelsesjura. Arbejdet med at indberette er fortsat placeret hos den enkelte eksaminator, men af hensyn til at sikre at studieleder kan bidrage til det forebyggende arbejde, underrettes studieleder. - Udvidet partshøring. De studerende får fremadrettet mulighed for at kommentere på de noter, Uddannelsesjura tager på mødet med de studerende og indberetter. - Der er udarbejdet skabelonmateriale til brug for eksaminators indberetning og den orienteringsskrivelse, den studerende får fra eksaminator eller studiekontoret ifm., at sagen indberettes til Uddannelsesjura. Materialet findes her: dlingsportal/eksamen/eksamenssnyd/ Begge pjecer har derudover fået et sprogligt løft, ligesom informationer til såvel administrativt personale som studerende på AU s hjemmeside er gennemgået og opdateret. Ændringerne træder i kraft med virkning fra semesterstart 1. september Der vil blive iværksat en større oplysningskampagne overfor de studerende i løbet af september/oktober for at sætte fokus på, hvordan eksamenssnyd undgås. I den forbindelse vil jeg gerne opfordre til, at der også i de enkelte faglige miljøer sættes fokus på emnet og drøftes, hvordan man som underviser kan medvirke til, at forebygge sager om eksamenssnyd. Uddannelsesjura ligger inde med slides, som kan danne afsæt for drøftelserne i fagmiljøerne. Disse slides kan også benyttes direkte i undervisningen, hvis den enkelte underviser gerne vil sætte ekstra fokus på emnet i undervisningen. Materialet kan rekvireres ved henvendelse til Uddannelsesjura på

12 Side 12/15 Antallet af sager om eksamenssnyd har været stigende over de seneste år, og det ser ud til, at denne tendens fortsætter. Det er derfor af afgørende betydning, at vi som universitet får informeret de studerende tilstrækkeligt om, hvad der er tilladt, så de ikke utilsigtet ender i en sag om eksamenssnyd. Samtidig skal vi også sende et klart signal til de studerende om, at eksamenssnyd ikke tolereres, og at eventuelle overtrædelser vil blive indberettet og sanktioneret. Ved en fælles indsats på området er jeg sikker på, at vi kan nå i mål med begge dele. Med venlig hilsen Marianne Ping Huang Dimensioneringsinitiativer på IKK Nævnet bad på sidste møde Studieleder om at nedsætte en tarsk force i forbindelse med uddannelsessamarbejder og ressourceeffektiviseringer. Nedenstående mail er sendt til Nævnets medlemmer d. 23. september: Kære Nævn, På dagens møde blev det besluttet at I, afdelingsledere, indsender forslag til tarsk force-vip-medlemmer til min senest onsdag d. 30. september kl Der skal tages hensyn til faglig bredde og alder m.m. og medlemmerne skal ikke være studienævnsmedlemmer. Nævnets næstformand indsender ligeledes navnen på seks studentermedlemmer, gerne studerende udenfor Nævnet senest onsdag d. 30. september kl Meddelelser til og fra Studienævnsformand og -næstformand Skal Temadagene fastholdes? Punktet gøres til et drøftelses- og beslutningspunkt på næste SN-møde Status på Digital eksamen Der afventes stadig en beslutning om omfanget af digital eksamen i V15/16. Afdelingslederne bleiver orienteret så snart beslutningen foreligger (Det forventes at Studieleder orienterer om omfang m.m. når beslutningen er truffet).

13 Hvis der er nogle der er meget interesserede bedes de tage kontakt til deres eksamensmedarbejdere. Side 13/ Evalueringspraksis Formanden giver en status på udvalgsarbejdet vedr. evalueringspraksis på Arts: Fælles spørgsmål, 1-3 spørgsmål fra AU, men derudover en række spørgsmål fra Arts. Derudover vil der være en række spørgsmål på fag- og undervisningsniveau Den tekniske løsning er en buildingblock i Blackboard Der er ikke dato for ibrugtagning Sammentænkte sproguddannelser Fælles procesplan for udvikling af AU-koncept for sammentænkte sproguddannelser, jf. Sproguddannelserne har indledt forhandling med BICOM om nye sproguddannelser Orientering om nye uddannelser Formanden har henstillet til Studieleder om at Nævnet holdes orienteret om udviklingen indenfor nye uddannelser Nye medlemmer til Studie- og Uddannelsesnævn Næstformanden orienterer om det forestående valg til Studienævn og Uddannelsesnævn og henstiller til at man eksempelvis begynder at prikke til nye studerende. Inviter eksempelvis nye studerende så de kan være observatører til Uddannelsesnævnenes møder Forslag til speedoplæg til seminariedagen d. 26. oktober Dekanatet ønsker flere speedoplæg til seminariedagen d. 26. oktober. Oplæggene skal tjene som inspiration for kollegaerne i forhold søsatte initiativer indenfor uddannelsesområdet. Inger Schoonderbeek har allerede meldt sig på banen med et oplæg om Studiestartsprøver Meddelelser fra Uddannelsesnævnene Meddelelser til og fra VEST ITTU-oplæg er afholdt for 120 studerende Evaluering af RUS-ugen 2015 RUS-koordinator Camilla Lykke Hansen skriver følgende om evalueringerne af RUSugen 2015:

14 Evalueringen udspringer af inputs, som jeg har modtaget fra de koordinerende tutorer på de enkelte fag. Alle inputs til evalueringen har været forbi Uddannelsesnævnene og er blevet godkendt forinden udarbejdelsen af evalueringen. Side 14/15 Kort beskrivelse af evalueringen Det fælles evalueringsdesign på Arts har i 2015 været inddelt i to dele: 1) En samlet evaluering af rusugen på alle bacheloruddannelser. Hvor det er muligt at danne sig et indblik i, hvordan de nye studerende overordnet oplever studiestarten. 2) En fagspecifik evaluering, der er målrettet til aktiviteterne på det enkelte fag. Hvad I netop har modtaget er del 2. Alle de nye bachelorstuderende fik tilsendt det samme evalueringsskema i forbindelse med del 1. Derudover fik hvert fag tilsendt et evalueringsskema, hvor de enkelte tutorer og fagmiljøer havde mulighed for at melde følgende ind fra deres program/rusuge (del 2): - Op til 5 faglige aktiviteter - Op til 5 sociale aktiviteter ekstra spørgsmål (op til flere, hvis det var aktuelt) Opmærksomhedspunkter Vær venligst opmærksom på, at det ikke er alle fag, der har indleveret inputs til en fagspecifik evaluering. Yderligere skal det nævnes, at data i de fagspecifikke evalueringer ikke er analyseret eller blevet konkluderet på det er op til det enkelte fagmiljø at samle op på evalueringen for deres fag. Derudover skal jeg gøre opmærksom på, at der på nogle af evalueringerne for BA-uddannelserne også indgår svar fra tilvalgsstuderende på faget. Foruden jer, er evalueringen også sendt til uddannelseskonsulenterne på IKK, IKS og DPU samt alle de koordinerende bachelortutorer. Nævnets drøftelse: Hvordan bliver der kommunikeret mellem RUS-koordinatorerne og de enkelte fagligheder. Kunsthistorie er ikke blevet inddraget i ønsket omfang? Nævnet stilles spørgsmål til hvornår evalueringen er gennemført? Er den gennemført inden alle RUS-arrangementer er afviklet? RUS-arrangementer for tilvalgsstuderende? Der er særskilte introduktioner til tilvalgsstuderende. På store tilvalg er der større introduktioner. 12. Evt.

15 12.1 Studiepraktik VEST: Studiepraktiklokalerne er ikke koordineret af en person og det kan være grunden til at der har været lokaleproblemer. De fleste lokaler er planlagt og der skulle ikke være flere problemer. VEST: Hvis man deltager i studiepraktikken får man ikke fravær fra Gymnasierne. Side 15/15

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 16.12.2015 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Morten Breinbjerg, Ane Hejlskov Larsen, Mads Rosendahl Thomsen, Jody W. Pennington, Inger Schoonderbeek

Læs mere

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent:

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent: I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 27. juni 2012 M Ø D E R E F E R A T 27. JUNI 2012 Forum Studienævnet

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 19.02.2014, kl. 9.00.12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, februar

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 19.02.2014, kl. 9.00.12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, februar Møde den: 19.02.2014, kl. 9.00.12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, februar REFERAT Til stede: Unni From, Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, André

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde Møde den: 18.02.2015 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Pia Rasmussen, Mads Rosendahl Thomsen, Jody W. Pennington, Leonardo Cecchini, Inger

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 09.12.20125 kl. 9.00-12.00 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Leonardo Cecchini, Ane Hejlskov Larsen, Mads Rosendahl

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT

AARHUS UNIVERSITET REFERAT Møde den: 18.12.2013 kl. 9.00-12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 Studienævnsmøde, Institut for Æstetik og Kommunikation REFERAT Til stede: Peter Bakker, Pia Rasmussen, André Wang Hansen,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 12.03.2014, kl. 9.00-12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, marts

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 12.03.2014, kl. 9.00-12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, marts Møde den: 12.03.2014, kl. 9.00-12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, marts REFERAT Til stede: Unni From, Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, André

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Møde den: 23. oktober, 2013, kl. 15.15-17.15 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi REFERAT Til stede: Charlotte Mathiassen, Dorte Kousholt, Simon Nørby, Sebastian Damkjær-Ohlsen, Rikke Friis, Lene Myong, Nina Rasmussen,

Læs mere

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen.

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen. Møde den: 13 november 2013 kl. 12-16. ekstra tid pga. undervisningsplaner Lok. B101a i Emdrup og lok. 2113-252 på Trøjborg Møde i Uddannelsesfagudvalget for Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab REFERAT

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: , kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: , kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 26.08.2015, kl. 9.00-15.00 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, Leonardo Cecchini, Ane Hejlskov Larsen, Jody W. Pennington,

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 20. MAJ 2014 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk INSTITUT FOR ENGELSK, GERMANSK

Læs mere

SN-IKK. Forum Studienævnsmøde kl Mødedato: Onsdag den 6. april Sted: Lokale Afbud: Rebekka Laugesen, Anastasia Larn

SN-IKK. Forum Studienævnsmøde kl Mødedato: Onsdag den 6. april Sted: Lokale Afbud: Rebekka Laugesen, Anastasia Larn I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET SN-IKK R E F E R A T 6. APRIL 2016 Forum Studienævnsmøde kl. 13.00-16.00 Mødedato: Onsdag den

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES

AARHUS UNIVERSITET SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES SCHOOL OF Medlemmerne af Fagstudienævnet ved Erhvervskommunikation Referat af møde nr. 2 i Fagstudienævnet ved Erhvervskommunikation Tid: Mandag den 16. marts 2015 kl. 11 Sted: Bygn. 1483, lokale 516 Fagstudienævnet

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18 I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 17. FEBRUAR 2015 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde

Læs mere

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 24 APRIL 2012 Vedr.: Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde Møde den: 14.01.2015 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, André Wang Hansen, Mads Rosendahl Thomsen,

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Tilstedeværende: Lone Hansen (Studieleder), Hans Viggo Godsk Pedersen (Formand), Charlotte Langer Søndergaard (næstformand), Ayo Næsborg-Andersen,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde Møde den: 17.06.2015 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, Ane Hejlskov Larsen, Jody W. Pennington, Leonardo

Læs mere

Bilag 1. Mødetype: Studienævnsmøde Teologi. Mødeleder: Ulrik Nissen Referent: Susanne Vork Svendsen Dato: 14. november 2016 Varighed:

Bilag 1. Mødetype: Studienævnsmøde Teologi. Mødeleder: Ulrik Nissen Referent: Susanne Vork Svendsen Dato: 14. november 2016 Varighed: Mødetype: Studienævnsmøde Teologi Mødeleder: Ulrik Nissen Referent: Susanne Vork Svendsen Dato: 14. november 2016 Varighed: 14.15 16.00 Tilstedeværende: Ulrik Nissen (studienævnsformand), Jakob Engberg,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 1-faglig Kandidat 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for den 1-faglige kandidatuddannelse

Læs mere

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser Samfundsøkonomiuddannelsen Fibigerstræde 2 Postboks 159 9100 Aalborg Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser 1. Baggrund Der redegøres i dette notat for de procedurer på Samfundsøkonomi-uddannelsen,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde Møde den: 15.04.2015 kl. 9.00-12.00 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, Mads Rosendahl Thomsen, Jody W. Pennington,

Læs mere

Det juridiske Fagstudienævn 13. maj 2015

Det juridiske Fagstudienævn 13. maj 2015 Referat af 4. møde i Det juridiske Fagstudienævn Tid: 13. maj 2015 kl 13.15-15.00 Sted: Bygning 1410, lokale 247 Til stede: Professor Per Andersen (studieleder og formand) Lektor Hanne Søndergaard Birkmose

Læs mere

Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser større ændringer (stort årshjul) Procedureansvarlig sektion

Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser større ændringer (stort årshjul) Procedureansvarlig sektion D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser større ændringer (stort årshjul)

Læs mere

Fraværende: Dorte Kousholt, Lene Mejer Frederiksen, Signe Marie Hinge (studievejleder)

Fraværende: Dorte Kousholt, Lene Mejer Frederiksen, Signe Marie Hinge (studievejleder) Møde den: 13. november 2015 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Referat Til stede: Charlotte Mathiassen, Simon Nørby, Lene Myong, Kristine Kousholt, Anne Maj Nielsen (afdelingsleder), Nina

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: , kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: , kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 23.11.2016, kl. 9.00-12.00 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Thomas Rosendal Nielsen, Ane Hejlskov Larsen, Tore

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Møde den: 9. oktober, 2014, kl. 15.15-17.00 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

Der var udsendt skriftligt materiale om afholdelse af Valg ved AU. Valgliste skal være indsendt senest d. 6. nov. kl

Der var udsendt skriftligt materiale om afholdelse af Valg ved AU. Valgliste skal være indsendt senest d. 6. nov. kl Ordinært studienævnsmøde 2015-9 den 7. oktober 2015 kl. 14.00-16.00 Studienævnet ved Institut for Kultur og Samfund Lokale 4206-125 Referat Til stede: Lene Kühle, Karen Gram-Skjoldager, Thomas Schwarz

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 18. september 2015 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 18. september 2015 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Møde den: 18. september 2015 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Referat Til stede: Charlotte Mathiassen, Dorte Kousholt, Simon Nørby, Lene Myong, Anne Maj Nielsen (afdelingsleder), Tanja Louise

Læs mere

Studienævnsmøde den 22. maj Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 22. maj Sted: Anne Kjølby. Referent:

Studienævnsmøde den 22. maj Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 22. maj Sted: Anne Kjølby. Referent: I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 22. maj 2012 M Ø D E R E F E R A T 22. MAJ 2012 Forum Studienævnet Engerom

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde Møde den: 18.06.2014 kl. 9.00-12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, André Wang Hansen, Mads Rosendahl

Læs mere

INSTITUT FOR LÆRING DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT

INSTITUT FOR LÆRING DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT Møde den: 21. januar 2011 D 120 Studienævnsmøde Institut for Læring REFERAT Til stede: Charlotte Ringsmose, Eva Viala, Anne Morin, Malou Juelskjær, Kirstine Louise Mei Petersen, Bue Bohr, Lise Lefevre

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K & R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 16. DECEMBER 2015 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Læs mere

REFERAT. Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112

REFERAT. Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112 Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112 REFERAT Til stede: Lars Geer Hammershøj, Malou Juelskjær, Per Fibæk Laursen, Morten Jacobsen, Lis Salbøg, Christian Hestbæk og Dorte Puggaard Fraværende:

Læs mere

Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver (Studieleder og studienævnsformand), Morten Frydenberg, Viola Burau og Helle Terkildsen Maindal

Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver (Studieleder og studienævnsformand), Morten Frydenberg, Viola Burau og Helle Terkildsen Maindal Møde den: 9. december 2015, kl. 11.30 13.30 Bygning 1611, lokale 121B Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab REFERAT Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver (Studieleder og studienævnsformand), Morten Frydenberg,

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 20. november 2012

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 20. november 2012 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 21. november 2012 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 20. november 2012 Tilstedeværende: Per Servais (formand), Mogens Nielsen, Mikkel Askløf, Christina

Læs mere

Uddannelsesnævnsmøde på masteruddannelserne

Uddannelsesnævnsmøde på masteruddannelserne ARTS STUDIER, EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE Møde den 27. februar 2017 kl. 9.15-12.00 Lokale D118 Masteruddannelsernes uddannelsesnævn Deltagere: Lotte Hedegaard-Sørensen Frans Ørsted Andersen Jeanette Magne

Læs mere

Deltagere VIP: Kristian Raun Thomsen, Sine Agergaard, Henrik Sørensen og Malene

Deltagere VIP: Kristian Raun Thomsen, Sine Agergaard, Henrik Sørensen og Malene Møde den: 28. maj 2015, kl. 12.00-14.00 Lokale 345, Dalgas Avenue Møde i studienævnet for Idræt Referat Deltagere VIP: Kristian Raun Thomsen, Sine Agergaard, Henrik Sørensen og Malene Kjær Deltagere studerende:

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT

AARHUS UNIVERSITET REFERAT Møde den: 12.06.2013, kl. (8.00) 9.00 12.00 Turing 014, Bygning 5341, Åbogade 34, 8200 Aarhus N Studienævnsmøde på IÆK, juni 2013 REFERAT Til stede: Peter Bakker, Pia Rasmussen, André Wang Hansen, Sven

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra Studienævnsmøde Onsdag, den 22. januar 2014 kl. 11.00 14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Aalborg Universitet, Kroghstræde 7, lokale 76a Lars Uggerhøj, Dorte

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: lektor Bente Martinsen (afbud), lektor Hanne Kronborg Foverskov (afbud) og studerende Ina Holden (afbud).

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: lektor Bente Martinsen (afbud), lektor Hanne Kronborg Foverskov (afbud) og studerende Ina Holden (afbud). Møde den: 22. april, 2014, kl. 14.15-16.15 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, studerende

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Referat fra studienævnsmøde den 3. september blev godkendt uden yderligere kommentarer.

Referat fra studienævnsmøde den 3. september blev godkendt uden yderligere kommentarer. HD studienævnsmøde den 2. december 2015 kl. 13.00-15.00 Sted: Bygning 1325, lokale 312 Til stede: Jan Laursen, Finn Schøler, Søren Erik Nielsen Afbud fra: René Franz Henschel, Karsten Bay Referent: Rita

Læs mere

Fra Administrationen: Mona Nørgaard, Sarah Barfoed Mcintyre, Drude Katrine Jørgensen

Fra Administrationen: Mona Nørgaard, Sarah Barfoed Mcintyre, Drude Katrine Jørgensen Møde den: Onsdag d. 21. november 2012 kl. 12.30-15 Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt REFERAT Til stede: Jan Kahr Sørensen, Henrik Sørensen, Ask Vest Christiansen,, Morten Toft, Aleksander Kokholm

Læs mere

Deltagere VIP: Morten Frydenberg (stedfortræder for Studieleder og studienævnsformand), Viola Burau og Loni Leddere

Deltagere VIP: Morten Frydenberg (stedfortræder for Studieleder og studienævnsformand), Viola Burau og Loni Leddere Møde den: 29. august 2016, kl. 9.00 11.00 Bygning 1611, lokale 121b Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab Dagsorden Deltagere VIP: Morten Frydenberg (stedfortræder for Studieleder og studienævnsformand),

Læs mere

Procedure for revision af kursusbeskrivelser mindre ændringer (lille årshjul)

Procedure for revision af kursusbeskrivelser mindre ændringer (lille årshjul) D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for revision af kursusbeskrivelser mindre ændringer (lille årshjul) Procedureansvarlig

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T 3. JUNI Videnskabeligt personale (VIP): Laura Luise Schultz (formand for SN og fagudvalgsformand for Teater og Performance

M Ø D E R E F E R A T 3. JUNI Videnskabeligt personale (VIP): Laura Luise Schultz (formand for SN og fagudvalgsformand for Teater og Performance I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 3. JUNI 2015 Forum Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab Møde afholdt:

Læs mere

Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for kommunikation og digitale medier. Version: 3

Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for kommunikation og digitale medier. Version: 3 Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for kommunikation og digitale medier Studienævn: Kommunikation og digitale medier Periode: 2015-2018 Dato: 25/01 2016. Version: 3 Nuværende situation:

Læs mere

Referat af 5. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 20. juni 2016, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147

Referat af 5. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 20. juni 2016, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Referat af 5. møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 20. juni 2016, kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Det Juridiske Fagstudienævn Til stede Professor Jørgen Albæk Jensen (studieleder

Læs mere

HEALTH AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Torsdag d. 11. oktober 2012 kl Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt

HEALTH AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Torsdag d. 11. oktober 2012 kl Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt Møde den: Torsdag d. 11. oktober 2012 kl. 12.30-15 Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt REFERAT Til stede: Jan Kahr Sørensen, Henrik Sørensen, Jens B. Christensen, Morten Toft, Aleksander Kokholm Jensen

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 17. september 2012, kl Lokale: Værkstedet, Sygeplejevidenskab Studienævn for Sygeplejevidenskab

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 17. september 2012, kl Lokale: Værkstedet, Sygeplejevidenskab Studienævn for Sygeplejevidenskab Møde den: 17. september 2012, kl. 15.15-17.00 Lokale: Værkstedet, Sygeplejevidenskab Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor Hanne Kronborg Foverskov,

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Studieleder kommenterede, at punkt 8 bortfalder. Dette vil blive drøftet af forperson og næst-forperson.

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Studieleder kommenterede, at punkt 8 bortfalder. Dette vil blive drøftet af forperson og næst-forperson. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Studienævnsmedlemmerne på Sociologi: Charlotte Baarts (Forperson, Studieleder), Jakob Demant,

Læs mere

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje I henhold til Københavns Universitets bestyrelses beslutning af 15. december 2011 om oprettelse af uddannelsesråd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet etableres

Læs mere

Referat fra møde 11/16 i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag. Onsdag den 7. december 2016, kl. 10:15 12:00

Referat fra møde 11/16 i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag. Onsdag den 7. december 2016, kl. 10:15 12:00 Institut for Statskundskab og Samfundsfag, Aarhus Universitet 11. december 2016 Referat fra møde 11/16 i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Onsdag den 7. december 2016, kl. 10:15 12:00 Til stede:

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Ordinært møde den 12. februar 2014 Studienævnet ved Institut for Kultur og Samfund

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Ordinært møde den 12. februar 2014 Studienævnet ved Institut for Kultur og Samfund Ordinært møde 2014-2 den 12. februar 2014 Studienævnet ved Institut for Kultur og Samfund REFERAT Til stede: Claus Møller Jørgensen, Kirstine Nielsen, Mette Svart Kristiansen, Petter Bugge, Ole Høiris,

Læs mere

Deltagere: Marianne Høyen, Niels Rosendal Jensen, Jonas Lieberkind, Jørn Bjerre, Iris Hauksdottir, Kathrine Degn, Christina Johannsen, Kristian Birk

Deltagere: Marianne Høyen, Niels Rosendal Jensen, Jonas Lieberkind, Jørn Bjerre, Iris Hauksdottir, Kathrine Degn, Christina Johannsen, Kristian Birk Referat af UFU-møde Pædagogisk sociologi og MA LLL Den 27. maj 2013 kl. 13-16 i lokale D219 Deltagere: Marianne Høyen, Niels Rosendal Jensen, Jonas Lieberkind, Jørn Bjerre, Iris Hauksdottir, Kathrine Degn,

Læs mere

Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009

Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009 Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009 Tilstede: Erling Jensen, Henrik Find Fladkjær, Preben Sander Kristensen, Lars Gelsing, Jimmi Kristiansen og Nanna Damgaard Afbud: Ditte Hartvig, Anders

Læs mere

Afbud: Dorte Kousholt, Camilla Pallesen (Århus), Charlotte Mathiassen, Simon Nørby, Mathias Thorborg

Afbud: Dorte Kousholt, Camilla Pallesen (Århus), Charlotte Mathiassen, Simon Nørby, Mathias Thorborg Møde den: 8. juni 2017 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Referat Til stede: Poul Nissen, Kristine Kousholt, Isabel Joy Axtmann Hansen, Pernille Sommerfeldt Pedersen, Jonas Westergaard, Jakob

Læs mere

Referat af 10. møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 8. december 2017, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147

Referat af 10. møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 8. december 2017, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Referat af 10. møde i Det Juridiske Fagstudienævn 2017 Tid: 8. december 2017, kl. 10-12 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Det Juridiske Fagstudienævn Til stede Professor Jørgen Albæk Jensen

Læs mere

REFERAT. Møde den: Mandag d i studienævnet for idræt kl

REFERAT. Møde den: Mandag d i studienævnet for idræt kl Møde den: Mandag d. 11-11-2013 i studienævnet for idræt kl. 14.00-16.00 REFERAT Til stede: Jan Kahr Sørensen, Ask Vest Christiansen, Kristian Olesen. Fra Administrationen: Merethe Haugaard, Drude Katrine

Læs mere

Næstformand Christian Lund Hansen har sammen med medstuderende gennemgået delpolitik for overgang til job og karriere.

Næstformand Christian Lund Hansen har sammen med medstuderende gennemgået delpolitik for overgang til job og karriere. J.nr. ipoetzsch REFERAT Emne: Referat fra Studienævnsmøde Dato og tidspunkt: Den 14. december 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Campusvej 55, Konferenceafsnittet, lokale 96. Deltagere: Hans Lund, Anders Holsgaard,

Læs mere

Gæster: Hans Sommer, Helle Steffensen, Pia Rasmussen, Jakob Isak Nielsen, Jacob Buch, Solveig Sannem, Lene Kühle, Jan Ifversen, Kasper Lie.

Gæster: Hans Sommer, Helle Steffensen, Pia Rasmussen, Jakob Isak Nielsen, Jacob Buch, Solveig Sannem, Lene Kühle, Jan Ifversen, Kasper Lie. Uddannelsesudvalgsmøde, Arts Møde den 9. september 2014 kl. 12.00-15.00 Aarhus. Bygning 1431, lokale 021 Referat Deltagere, UU Arts: Marianne Ping Huang, Arne Kjær, Liselotte Malmgart, Ken Henriksen, Peter

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn Referat fra møde i Studienævnet Mandag den 09. oktober 2006 kl. 14.15 Til stede: Afbud fra: Desuden deltog: Eigil Kirkegaard (formand), Elizabeth Riber (medlem), Jes H. Nielsen (medlem), Brian Møller Andersen

Læs mere

Undervisnings- og uddannelsesevaluering på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse

Undervisnings- og uddannelsesevaluering på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse Undervisnings- og uddannelsesevaluering på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse Denne politik udfolder Arts retningslinjer for evaluering og sigter dels mod evalueringen af undervisningen på de

Læs mere

Studienævnsmøde mandag d. 13. februar 2017, kl

Studienævnsmøde mandag d. 13. februar 2017, kl Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Kroghstræde 7 9220 Aalborg Ø www.socialkandidat.dk Studienævnsmøde mandag d. 13. februar 2017, kl. 13.00 15.00 Sted: Aalborg:

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat studienævnsmøde Onsdag, den 14. maj 2014 kl. 9.00 12.00 (Videokonference) Sted: Aalborg: Kroghstræde 7, rum 72 København: A. C. Meyers Vænge 15, lokale C1-2.1.024

Læs mere

Afgørelse om foreløbig godkendelse

Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende med afbud: Michael Kristensen; Molte Emil Strange Andersen

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende med afbud: Michael Kristensen; Molte Emil Strange Andersen Michael Kristensen Gerth Stølting Brodal Birgit Olesen Mads Faurschou Knudsen Steen Thorbjørnsen Henrik Birkedal David Bækby Houborg Jeppe Kjeldsen Jensen Thorbjørn Grønbæk Rasmus Lunding Henriksen Molte

Læs mere

Underviser-info no. 2 december 2012

Underviser-info no. 2 december 2012 Underviser-info no. 2 december 2012 Kære kollega Hermed december måneds underviser-info. Undervisningen og administrationen deromkring er stadig præget af, at vi arbejder på at finde fornuftige måder at

Læs mere

Dagsorden. Møde den: 7. september 2017, kl Fuglesangs Allé 4, bygning 2630, lokale K101 Ordinært møde i Aarhus BSS Uddannelsesforum

Dagsorden. Møde den: 7. september 2017, kl Fuglesangs Allé 4, bygning 2630, lokale K101 Ordinært møde i Aarhus BSS Uddannelsesforum SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS Møde den: 7. september 2017, kl 9.15-12.00 Fuglesangs Allé 4, bygning 2630, lokale K101 Ordinært møde i Aarhus BSS Uddannelsesforum Dagsorden Deltagere: Medlemmer

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. Ordinært studienævnsmøde den 9. september 2015 kl Studienævnet ved Institut for Kultur og Samfund 1461,516

Referat AARHUS UNIVERSITET. Ordinært studienævnsmøde den 9. september 2015 kl Studienævnet ved Institut for Kultur og Samfund 1461,516 Ordinært studienævnsmøde 2015-8 den 9. september 2015 kl. 13-16 Studienævnet ved Institut for Kultur og Samfund 1461,516 Referat Til stede: Lene Kühle, Christina Fiig, Thomas Schwarz Wentzer, Anemone Platz,

Læs mere

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter 31. MARTS 2009 UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Fælles procedure for

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 3. september 2013

Referat af møde i Studienævn for Jura den 3. september 2013 Referat af møde i Studienævn for Jura den 3. september Tilstedeværende: Camilla Hørby Jensen, Hans Viggo Godsk Pedersen, Lone Hansen, Bugge Thorbjørn Daniel, Charlotte Langer Søndergaard, Gry Friis Vinterlie

Læs mere

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Referat fra studienævnsmødet den 10. marts 2010 Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Afbud:

Læs mere

14. og 31. Engelsk Sprogbeskrivelse og Analyse. Afløsningsmulighed slettes. Det vil kun være muligt at tage en skriftlig eksamen i kurset

14. og 31. Engelsk Sprogbeskrivelse og Analyse. Afløsningsmulighed slettes. Det vil kun være muligt at tage en skriftlig eksamen i kurset Rettelsesblad til Studieordning 2010 Engelsk Bacheloruddannelsen Centralt fag og Tilvalg Studieordning 2010, revideret 2013 Bacheloruddannelsen Centralt fag og Tilvalg Gælder fra efterårssemestret 2014

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK REFERAT Aarhus Universitet AU Studieadministration, Arts Studienævnet for Uddannelse og Pædagogik Tuborgvej 164 2400 København NV. Susanne Bartram Studienævnssekretær E-mail: studienaevn.edu@au.dk Tidspunkt:

Læs mere

SN-IKK. IKK Studienævn. Forum. Mødedato: Onsdag den 30. september 2015 kl

SN-IKK. IKK Studienævn. Forum. Mødedato: Onsdag den 30. september 2015 kl I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET SN-IKK R E F E R A T Forum IKK Studienævn Mødedato: Onsdag den 30. september 2015 kl. 14.00-16.30

Læs mere

Dagsordenen godkendt.

Dagsordenen godkendt. Møde den: 11. september, 2013, kl. 15.00-17.00 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

Referat fra halvdagsseminar d. 3. oktober 2016 er blevet skriftligt godkendt ved rundsending uden kommentarer.

Referat fra halvdagsseminar d. 3. oktober 2016 er blevet skriftligt godkendt ved rundsending uden kommentarer. Referat af ordinært møde i Aarhus BSS Uddannelsesforum mandag den 21. november 2016 kl. 10.15-12.00 Fuglesangs Alle 4, 2630-K101. Tilstedeværende: Anne Skorkjær Binderkrantz; Charlotte Christiansen, Erik

Læs mere

Per Jepsen, Sune Frølund, Lars-Henrik Schmidt, Dag Munk Lindeman, Anna Fransgård, Mia Skjold, Anne-Marie E. Olsen, Thomas Rømer

Per Jepsen, Sune Frølund, Lars-Henrik Schmidt, Dag Munk Lindeman, Anna Fransgård, Mia Skjold, Anne-Marie E. Olsen, Thomas Rømer Uddannelsesfagudvalg for Pædagogisk Filosofi Mandag d. 20.4.2015, 13-15 Emdrup: A112 Per Jepsen, Sune Frølund, Lars-Henrik Schmidt, Dag Munk Lindeman, Anna Fransgård, Mia Skjold, Anne-Marie E. Olsen, Thomas

Læs mere

Referat af konstituerende møde i Det Juridiske Fagstudienævn

Referat af konstituerende møde i Det Juridiske Fagstudienævn Referat af konstituerende møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 16. februar 2016, kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Til stede Professor Jørgen Albæk Jensen (studieleder og formand)

Læs mere

Procedure for akkreditering af eksisterende uddannelser

Procedure for akkreditering af eksisterende uddannelser Procedure for akkreditering af eksisterende uddannelser Indtil KU bliver institutionsakkrediteret, skal fakultetets uddannelser fortsat turnusakkrediteres. Turnusakkreditering sker i overensstemmelse med

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn F O R R E T N I N G S O R D E N for Det Juridiske Fagstudienævn Udarbejdet inden for rammerne af den standardforretningsorden for studienævn, som rektor har fastsat, jf. vedtægt for Aarhus Universitet

Læs mere

Bilag: Notat fra årligt statusmøde vedr. BA i international virksomhedskommunikation

Bilag: Notat fra årligt statusmøde vedr. BA i international virksomhedskommunikation Medlemmerne af Fagstudienævnet ved Erhvervskommunikation Referat af møde nr. 6 i Fagstudienævnet ved Erhvervskommunikation Tid: Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 14.00 Sted: Bygn. 1483, lokale 516 Dagsorden:

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 14. maj 2013

Referat af møde i Studienævn for Jura den 14. maj 2013 Referat af møde i Studienævn for Jura den 14. maj 2013 Tilstedeværende: Hans Viggo Godsk Pedersen, Ole Hammerslev, Camilla Hørby Jensen, Lone Hansen, Anders Daniel Møller, Charlotte Langer Søndergaard,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Morten Høyer bad om at få tilføjet et punkt om eksamen på modul 1.

1. Godkendelse af dagsorden Morten Høyer bad om at få tilføjet et punkt om eksamen på modul 1. Møde den: 12. november 2010 D 120 Studienævnsmøde Institut for Læring REFERAT Til stede: Charlotte Ringsmose, Malou Juelskjær, Anne Morin, Kirstine Louise Mei Petersen, Erik Storrud, Bue Bohr, Morten Høyer

Læs mere

Prodekan for undervisning Tom Vindbæk Madsen og chefkonsulent Maya Jepsen, dekansekretariatet deltager under punkt 1-4.

Prodekan for undervisning Tom Vindbæk Madsen og chefkonsulent Maya Jepsen, dekansekretariatet deltager under punkt 1-4. Dagsorden for møde i undervisningsudvalg, Institut for Geoscience. 3. september 2014 kl. 15.15 17.15 Prodekan for undervisning Tom Vindbæk Madsen og chefkonsulent Maya Jepsen, dekansekretariatet deltager

Læs mere

Sekretariatsunderstøttelse af udvalgene i den nye administrative organisation afventer samlet oplæg på et senere tidspunkt.

Sekretariatsunderstøttelse af udvalgene i den nye administrative organisation afventer samlet oplæg på et senere tidspunkt. Møde den: 4. november Rektoratets mødelokale Møde i udvalget for Uddannelse Referat Til stede: Berit Eika, Peder Østergaard, Tom Vindbæk Madsen, Aske Dahl Sløk, Liza Strandgaard, Kristian Thorn, Christian

Læs mere

Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah Kjærgaard Pedersen (under behandling af pkt. 3).

Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah Kjærgaard Pedersen (under behandling af pkt. 3). Referat af møde i masterstudienævn fredag den 4. december kl. 10.00-12.00 Til stede: Dennis Ramsdahl, Winni Johansen, Michael Nørager Fraværende: Torsten Kolind Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah

Læs mere

* Den, der venter på en passende lejlighed mister tid. Bruno.

* Den, der venter på en passende lejlighed mister tid. Bruno. Til stede: Studienævnsmedlemmer for Pædagogik, VIP-repræsentanter: Kirsten Hyldgaard, Sune Frølund Studenterrepræsentanter: Tilde Mette Juul, Ida Gam Nielsen, Astrid Lenskjold Suppleanter: Bodil Rafn Fraværende

Læs mere

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Indledning Den årlige status på kvalitetsarbejdet på uddannelserne ved Health sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Retningslinjer for undervisningsevaluering og offentliggørelse af undervisningsevalueringsrapporter

Retningslinjer for undervisningsevaluering og offentliggørelse af undervisningsevalueringsrapporter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for undervisningsevaluering og offentliggørelse af undervisningsevalueringsrapporter Københavns Universitet har fælles retningslinjer for undervisningsevaluering

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: studerende Carolina Krystyna Magnowska (afbud), studerende Camilla Porsbjørn Schmidt (afbud)

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: studerende Carolina Krystyna Magnowska (afbud), studerende Camilla Porsbjørn Schmidt (afbud) Møde den: 1. maj, 2013, kl. 14.30-16.30 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor Bente

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T M Ø D E R E F E R A T 15. DECEMBER 2016 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk INSTITUT FOR ENGELSK, GERMANSK

Læs mere

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET Akademisk Råd, Arts Notat Aftagerpaneler Arts Der skal nedsættes nye aftagerpaneler ved Arts sommeren 2012. Arts aftagerpaneler er forankret ved Arts enkelte studienævn, og der skal således nedsættes fire

Læs mere

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet 1 Referat af studienævnsmøde i Juridisk Studienævn ved Aalborg Universitet, onsdag den 1. oktober 2014 kl.: 10:00-12:00 i lokale 1.02, NJV 6B Til stede: Ulla Steen, Sten Bønsing, Lars Bo Langsted, Marie

Læs mere

Undervisnings- og uddannelsesevaluering ved Institut for Kultur og Samfund

Undervisnings- og uddannelsesevaluering ved Institut for Kultur og Samfund Undervisnings- og uddannelsesevaluering ved Institut for Kultur og Samfund De to studienævn ved Institut for Kultur og Samfund har vedtaget følgende evalueringspolitik for alle bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

REFERAT af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn tirsdag den 21. oktober kl i lokale U69

REFERAT af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn tirsdag den 21. oktober kl i lokale U69 Dato: 10. december 2014 REFERAT af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn tirsdag den 21. oktober kl. 10.15 i lokale U69 I mødet deltog: formand professor Poul Nielsen (FKF), lektor Thomas J. D. Jørgensen

Læs mere