Dataintegration og Single Sign-On Dataintegration internt og eksternt via service enabled arkitektur på Dansk Landbrugs Internetplatform (DLI)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dataintegration og Single Sign-On Dataintegration internt og eksternt via service enabled arkitektur på Dansk Landbrugs Internetplatform (DLI)"

Transkript

1 Dataintegration internt og eksternt via service enabled arkitektur på Dansk Landbrugs Internetplatform (DLI) Udarbejdet december 2009

2 Indhold 1 Indledning Nytteværdig Eksempler på applikationer med federerede sikkerhed Perspektiv Brugerdatabasen Implementering af federeret sikkerhed Komponenter Fejl logning og overvågning Indledning Dette dokument beskrives hvilken nytteværdig og fremtidige perspektiver der er for dataintegration og federeret sikkerhed i denne forbindelse. Samt hvilke applikationstyper den federerede sikkerhed understøtter. Dokument er en fortsættelse til dokumentet SSO-rapport. Landbruget indsamler og generer store mængder data, som knyttes til den enkelte bedrift. Der indsamles data fra den animalske produktion om: fodermængder, foderpriser, drifts resultater, sygdomstilfælde, avl osv. I forbindelse med planteproduktionen indsamles der data om: markplaner, gødskning, sygdomsbekæmpelse, udbytter osv. Bedriften generer desuden løbende økonomidata i forbindelse med den daglige drift. Alle disse data gemmes i forskellige centrale databaser placeret ved Landscentret eller eksterne parter og tilgås af applikationer ved Landscentret eller eksterne parter. Data præsenteres for landmanden, landmandens konsulenter eller offentlige myndigheder. For at muliggøre denne struktur med centrale databaser, er der udviklet adgangsstyring på enkeltbrugerniveau. Adgangsstyringen giver mulighed for at håndtere individuelle forskelle på, hvad den enkelte bruger kan se af data og foretage sig med de registrerede data. Brugeren har kun et brugernavn og kodeord, som benyttes til alle systemer og skal ikke huske på flere brugernavne og kodeord. Federeret sikkerhed gør det desuden muligt at lave Single Sign-On (SSO) mellem Landscentrets applikationer og til eksterne applikationer. Dette betyder at brugeren kun skal logge på en gang, selv om brugeren tilgår flere forskellige webapplikationer. De federerede sikkerheds server komponenter er en del af Landscentrets driftmiljø og leverer i dag sikkerheden til en væsentlig del af Landscentrets applikations kompleks, samt til et antal eksterne parters applikationer. 2

3 2 Nytteværdig Landscentret udvikler applikationer af forskellige typer og til forskellige formål, som integreres og deler data. Applikationerne integreres på en generisk måde, med andre ord der etableres en Service Orienteret Arkitektur (SOA). Til præsentation af data benyttes applikationstyperne: web applikationer, Windows applikationer (Rige-klienter og ClickOnce) og mobile klient applikationer. Data og forretningslogik udstilles via webservices, som kan tilgås af andre applikationer og muliggør deling af data og forretningslogik. For at effektivisere applikationsudviklingen er der udviklet plumbing komponenter som gør det nemmere at implementere federeret sikkerhed i den enkelte applikation. Plumbing komponenterne gør det desuden nemmere at implementere fejlhåndtering og logning. Federeret sikkerhed i samspil med plumbing komponenterne kan både benyttes i applikationer udviklet internt i Landscentret såvel som af eksterne parter. Landscentret udvikler som udgangspunkt nye applikationer efter SOA tankegangen og benytter federeret sikkerhed. Applikationerne benytter som sagt webservices, der udstiller data og forretningslogik som services. Det betyder at Landscentret i dag har et væsentligt service lag, som giver adgang til store mænger data og forretningslogik. Efter hånden som Landscentret udvikler nye applikationer, øges service laget og dermed bliver platformen og mulighederne for nye applikationer gradvist større. Ved at samarbejde med eksterne partere, som benytter samme SOA strategi, bliver mulighederne for eksterne parter på samme måde større efterhånden, som service laget vokser. Ligeledes kan Landscentret drage nytte af eksterne parters services. At adgangen til data og forretningsfunktionalitet samles centralt, samtidig med at adgangen generaliseres og ensartes, betyder at det bliver nemmere, hurtigere og billigere at udvikle nye applikationer. Ideer til helt nye forretningsmuligheder bliver interessante, da det efterhånden, som service laget udvides, bliver muligt at implementere helt nye tværgående applikationssammenhænge. Vel at mærke både sammenhænge på tværs af service laget internt i Landscentret og eksterne services. Fælles arkitektur gør applikationerne ensartede, og det er dermed nemmere og billigere at flytte udviklere fra et projekt til et andet. Udvikleren har nemmere ved at sætte sig ind i applikationen og læse funktionaliteten, hvilket betyder at udvikleren hurtigere kan komme i gang med det egentlige udviklingsarbejde. Landbruget benytter og har brug for mange forskellige applikations typer. Nogle gange sidder landmanden ved en pc, andre gange er han i stalden med en håndholdt enhed. Malkemaskinen laver målinger, som skal gemmes eller traktoren opsamler data, som skal gemmes og behandles. Alle disse meget forskellige scenarier kan alle kalde services, som gemmer og behandler data eller returnerer data. Service laget udvikles, så det kan benyttes i alle situationer og gør dermed kompleksiteten samt vedligeholdelsesarbejdet væsentligt mindre. Samtidig bliver udnyttelsesgraden af service laget bliver stort. Applikationer til alle disse scenarier bliver ikke udviklet i.net, men da der benyttes standarder, kan webservices med federeret sikkerhed kaldes fra mange forskellige platforme. Landscentrets webservice og federeret sikkerhed er med et andet ord interoperabelt. 3

4 2.1 Eksempler på applikationer med federerede sikkerhed I det følgende gives eksempler på SOA applikationer, der er implementeret med federeret sikkerhed. Kvæg databasen Kvæg databasen indeholder detaljerede oplysninger om alt kvæg i Danmark. Databasen er implementeret på en Oracle platform og har været i drift i en årrække. Kommunikation mellem kvæg databasen og de applikationer, som gemmer og henter data har indtil nu benyttet en database nær protokol og forskelligartede kommunikationsmetoder. Der er udviklet et service lag ovenpå kvæg databasen, som giver adgang til kvæg data og forretningslogik. Service laget er udviklet i.net og udstilles via webservices. Service laget løfter abstraktions niveauet og leverer et generelt interface. Sikkerheden og adgangsstyringen af kvægs service laget leveres af den federerede sikkerhed, som er implementeret i de enkelte webservices. Kvæg service laget kaldes af forskelligartede applikationer på forskellige platforme. Eksemplevis benytter inseminører en håndholdt enhed, som gemmer data om inseminering via kvæg service laget. Landmanden eller landmandens konsulent kan herefter se data om inseminering, som en del af alle de andre data der er gemt for den enkelte ko. Landbrugsinfo Landbrugsinfo er en portal, som samler landmandens data og kan personaliseres i forhold til den enkelte bruger. Portalen er udviklet ovenpå Microsofts MOSS platformen og.net. Brugerne logger på Landbrugsinfo via den federerede sikkerhed, som derefter levere adgangsgivende informationer til MOSS platformen. MOSS adgangskonfigurationen kan hermed benyttes til at give f.eks. en bestemt brugergruppe adgang til et dokument. Når en bruger er logget på Landbrugsinfo er der SSO til Landscentrets øvrige web applikationer samt eksterne parter, som har implementeret den federerede sikkerhed. På samme måde er der også SSO til Landbrugsinfo, hvis brugeren først logger ind på en anden web applikation. RealEstateValue RealEstateValue er et system som lagrer ejendomsvurderings data. En konsulent laver f.eks. en ejendomsvurdering af et landbrug som skal sælges. Vurderingen gemmes og en medarbejder ved Realkredit instituttet kan herefter se konsulentens vurdering. RealEstateValue består af en ASP.NET web applikation og en.net ClickOnce Windows applikation med et fælles service lag implementeret som.net webservices med en bagvedliggende database. Service laget sikres ved hjælp af federeret sikkerhed og demed kan både RealEstateValues web og Windows applikationer kalde service laget, ligesom andre applikationer internt i Landscentret eller ved eksterne parter kan kalde servicelaget. Brugerne logger både på web applikationen og ClickOnce Windows applikation via den federerede sikkerhed. Der er SSO mellem RealEstateValues web applikation og øvrige web applikationer. RealEstateValue har valgt ikke at have SSO imellem web applikationen og ClickOnce Windows applikation, men hvis det ønskes er det også muligt at lave SSO mellem disse to applikations typer. 4

5 SSO til ASP web applikationer Landscentret har en stor mængde gamle web applikationer baseret på ASP teknologi. Der linkes ofte imellem de gamle web applikationer og de nye.net web applikationer. Det er derfor vigtigt at undgå at brugerne skal logge på flere gange. Der er udviklet SSO mellem ASP web applikationer og.net web applikationer via en integration mellem det gamle logon system og den federerede sikkerhed. På denne måde skal brugeren kun logge på en gang, selv om brugeren bevæger sig rundt imellem web applikationer udviklet på forskellige platforme. 3 Perspektiv Dette afsnit beskriver de fremtidige perspektiver for udnyttelse af den federerede sikkerhed og næste generation af applikationer. Applikationssammenhængene for den enkelte bruger er ikke nødvendigvis begrænset til de applikationer, som ligger indenfor Dansk Landbrugsrådgivnings domæne. Den federerede sikkerhed åbner også mulighed for, at der kan etableres trust til andre firmaer. Dermed kunne man f.eks. forestille sig, at en landmand der er logget på DLI, vil kunne trække oplysninger direkte fra sit mejeri s interne system uden eksplicit at skulle logge sig på mejeriets systemer. Generelt kan der laves trust mellem organisationer som selv har en STS. Det betyder at Landscentret kan lave trust til alle eksterne parter der har en STS. Der er ikke mange firmaer som i dag har en STS og Landscentret har derfor heller ikke pt. oprettet trust til nogle eksterne parter, men det forventes at der i fremtiden kan oprettes trust til flere eksterne parter. Når der oprettes trust mellem landscenteret og en ekstern part, kan brugernes rettigheder enten placeres i Landscentrets brugerdatabase eller decentralt ved den eksterne part. Det åbner mulighed for at rettighedsstyringen kan uddelegeres til den support enhed, som er tættest på brugeren. Dette gør både rettighedsstyringen mere fleksibel og minimerer risikoen for fejl. Et andet eksempel er at skabe SSO for landmandens konsulenter ved Landscentret eller et lokalt center. Dette kan etableres ved at skabe forbindelse mellem konsulentens medarbejder login og hans DLI-login. Dermed bliver det muligt for brugeren at tilgå DLI-baserede applikationer, beskyttet af den federerede sikkerhed, på baggrund af sin medarbejderlogin. Dvs. at en konsulent ved et lokal center, logger på sin arbejdsplads og kan derefter uden yderligere login, tilgå applikationer ved Landscentret eller ved eksterne parter. Hvis der er trust til et firma, kan firmaets medarbejder opnå samme SSO mellem firmaets interne logon system og til applikationerne beskyttet af federeret sikkerhed. I fremtiden forventes det at de danske landbrug bliver stører og dermed får et internt sikkerhedssystem, hvorfra der også kan laves SSO til applikationer der beskyttes af den federerede sikkerhed. Endelig er der som tidligere nævnt myndighederne, som på lignende vis på baggrund af et trustforhold, vil kunne gives adgang til landmandens data. Ligesom et trustforhold også vil kunne anvendes til at udveksle data den modsatte vej. Som nye tværgående applikationer kan nævnes applikationer, der laver data mining til bensmarking, hvilket f.eks. kan gøre det muligt at sammenligne den enkelte bedrift i forhold til øvrige bedrifter. Eller der kan laves analyser af bedriftens data, som den enkelte bedrift kan benytte til planlægning og vurdering af fremtidige investeringer. Der kan på samme måde laves analyser på tværs af alle 5

6 bedrifternes data til overordnede analyser, hvor den enkelte bedrifts data er anonymiseret og analysen leverer resultater af generel karakter. Procesudstyr kan indsamle data fra den enkelte bedrift og gemme data i centrale databaser. Det giver mulighed for at der f.eks. kan laves et system, hvor der tages mælkeprøver på bedriften og yderligere mælkeprøver af samme mælk på mejeriet. Alle prøverne gemmes centralt, og landmanden kan herefter se prøverne via en webapplikation og dermed monitorere udviklingen. 4 Brugerdatabasen Brugerdatabasen er Landscentrets centrale bruger repositorie som indeholder alle brugerne. Her samles relevante bruger oplysninger, som den federerede sikkerhed kan videregive til de applikationer brugeren logger på. I brugerdatabasen styres den enkelte brugeres adgange til applikationer og her gemmes oplysninger om brugerens tilhørsforhold. Strukturen i Brugerdatabasen modellerer sammenhængen mellem en landmand og hans konsulenter, og kan dermed levere information om hvilke landmænd en given konsulent har adgang til. For at muliggøre bruger rettighedsstyringen i brugerdatabasen og logon via federeret sikkerhed er det vigtigt at kunne stole på datakvaliteten i brugerdatabasen. En bruger må kun findes en gang i brugerdatabasen med mindre brugeren har to tilhørsforhold til f.eks. to bedrifter eller en bedrift og et center. I et sådan tilfælde oprettes der en bruger til hvert tilhørsforhold, der er ikke en øvre grænse for antallet af tilhørsforhold. Da projektet startede indeholdt brugerdatabasen mange dublerede brugere. Det viste sig at de dublerede brugere for en reel bruger, samlet set indeholdte brugerens oplysninger, rettigheder og tilhørsforhold. Alle brugerens data blev derfor samlet på en af de dublerede brugere og de øvrige brugere blev slettet. Under oprydningen blev dublerede brugere slettet. Det er forventeligt, at der stadig kan findes eksempler på dublerede brugere, men antallet er bragt ned på et antal, som forventeligt kan håndteres manuelt i den supportfunktion, som dækker DLI. Der oprettes til stadighed nye brugere i brugerdatabasen og her sikres det at der ikke igen oprettes dublerede brugere. For at sikre at der ikke oprettes dublerede brugere er oprettelses processen samt brugerdialogen forbedret. Der ud over checkes alle brugerne i brugerdatabasen kontinuert af OMIKON Data Quality Server (DQS), som finder dubletter ud fra avancerede søgematricer. Når der findes potentielle dubletter, præsenteres disse for supporten i et administrationsværktøj og supporten kan herefter håndtere dubletterne. Hermed opretholdes brugerdatabasens datakvalitet også i fremtiden. Administrationsværktøjerne er desuden udvidet så nye administrations opgaver i forbindelse med federeret sikkerhed understøttes, som f.eks. at oprette mapning til andre systemer samt håndtering af claims. 5 Implementering af federeret sikkerhed Landcenteret benytter federeret sikkerhed i SOA applikationer. Federeret sikkerhed bygger på WS-* og SAML standarterne, som gør det muligt både at levere logon og SSO til applikationer der er lavet interne i Landscentret eller ved eksterne parter. Da federeret sikkerhed bygger på gængse standarder, er det desuden muligt at levere logon til webservices lavet på andre platforme, som f.eks. Java og dermed lave dataintegration til eksterne parter der benytter en anden platform end.net. 6

7 Brugerne logger på med et DLI-brugernavn og kodeord, hvorefter der mappes til brugerens brugernavne i de øvrige systemer. For at kunne lave denne mapning oprettes der løbende mapninger til de systemer den enkelte bruger skal mappes til. I federeret sikkerhed ligger sikkerheden i at der benyttes certifikater til at lave signering og kryptering i stedet for at benytte brugernavn og kodeord hver gang der logges på et nyt system. Brugeren logger på via en Security Token Service (STS), som validerer brugeren og udsteder en SAML token indeholdende passende brugerinformationer (claims) om brugeren, som f.eks.: brugernavn(e), om brugeren er landmand, tilhørsforhold til centre, om brugeren har adgang til et givent system osv. De forskellige systemer har behov for forskellige SAML tokens med forskellige claims, som STS en udsteder afhængigt af systemets krav. Landscentrets federerede sikkerhed og herunder STS en er bygget på Microsofts.NET platform og med.net komponenter. Microsoft har fokus på teknologien og udvikler til stadighed.net komponenterne så disse udstiller mere funktionalitet. I fremtiden kan Landscentret derfor drage nytte at denne udvikling og løbende opdatere de federerede sikkerhed komponenter. I nogle tilfælde kan egenudviklet kode udfases og erstattes af standardkomponenter fra Microsoft og STS en kan udvides så den understøtter nye og fremtidige sikkerheds standarder. 5.1 Komponenter Den federerede sikkerhed er implementeret via server komponenter og en række plumbing komponenter til: web applikationer, Windows applikationer og webservices. Plumbing komponenterne integreres i den enkelte applikation og gør det muligt at konfigurere sikkerheden. Komponenterne udstiller en række metoder, som understøtter brugen af federeret sikkerhed. Det er ikke et krav at de applikationer, som benytter den federerede sikkerhed skal integrere plumbing komponenterne. Men komponenterne gør det nemmere at udvikle en applikation, som benytter den federated sikkerhed. 5.2 Fejl logning og overvågning SOA applikationer integrer med hinanden og er dermed også afhængige af hinanden. Det betyder, at hvis der opstår fejl i en applikation, som en anden applikation er afhængig af, fejler den afhængige applikation også. For at kunne overskue SOA applikationerne og lave en effektiv fejlsøgning, overvåges applikationerne og de centrale systemer inkl. den federerede sikkerhed. De federerede sikkerheds server komponenter indeholder IsAlive sider, hvor eventuelle fejl beskrives, så overvågningen får en detaljeret fejlbeskrivelse. Samtidig med logges fejl, advarsler, trace og tidsmålinger i et centralt logningssystem. Landscentret benytter lognigssystemet UptoLog, hvor logningerne gemmes via en webservice, som alle applikationerne internt i Landscentret kan benytte. Applikationer udviklet af eksterne parter har også mulighed for at benytte logningssystemet via samme webservice. Der er implementeret plumbing komponenter, som indeholder lognings funktionalitet, hvilket gør det nemmere at implementere logningen under udviklingen af en applikation. Komponenterne er ikke et krav for at kunne logge til det centrale logningssystem. 7

DLI og Single Sign-On. Vejen mod en service enabled arkitektur på Dansk Landbrugs Internetplatform

DLI og Single Sign-On. Vejen mod en service enabled arkitektur på Dansk Landbrugs Internetplatform DLI og Single Sign-On Vejen mod en service enabled arkitektur på Dansk Landbrugs Internetplatform Indhold 1 Baggrund... 3 2 Valg af løsning... 4 3 Brugerdatabasen... 4 4 Perspektiver... 6 5 Federated sikkerhed...

Læs mere

Bilag 2 Kundens IT-miljø

Bilag 2 Kundens IT-miljø Bilag 2 Kundens IT-miljø Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 2. KU S SYSTEMLANDSKAB OG INTEGRATIONEN TIL DETTE... 3. DATATILGANG... 4. SSO... 5. ADMINISTRATION AF BRUGERE OG BRUGERRETTIGHEDER... Side 2/5

Læs mere

Single sign-on cases. SolutionsDay 2011. Morten Strunge Nielsen msn@globeteam.com. Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum

Single sign-on cases. SolutionsDay 2011. Morten Strunge Nielsen msn@globeteam.com. Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum Single sign-on cases SolutionsDay 2011 Morten Strunge Nielsen msn@globeteam.com Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum SSO og føderation i en nøddeskal Cloud Active Directory? Applikationer Indre net?

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

SEGES Koncern Digital Personaliseret visning af information på LandbrugsInfo Ansvarlig AXH

SEGES Koncern Digital Personaliseret visning af information på LandbrugsInfo Ansvarlig AXH Notat SEGES Koncern Digital Personaliseret visning af information på LandbrugsInfo Ansvarlig AXH Projekt: 7464, Digitale Relationer og datadreven informationsformidling Oprettet 20-12-2016 Side 1 af 12

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud. Region Midtjylland 2010.

It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud. Region Midtjylland 2010. It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud Region Midtjylland 2010. 1 1 Indledning 1.1 Versionshistorie Version Dato Ansvarlig Status Beskrivelse 1.0 2010-05-04 HENSTI Lukket Definition

Læs mere

Føderal brugerstyring og SSO

Føderal brugerstyring og SSO Føderal brugerstyring og SSO Morten Strunge Nielsen 23. september 2010 Brugere bliver gns. provisioneret i 16 systemer og de-provisioneret i 10 Gns. bruger anvender 16 minutter pr. dag på login 38% af

Læs mere

Notat Konceptmodel for SSO 24-05-2016 ØSY/JESBO/TG

Notat Konceptmodel for SSO 24-05-2016 ØSY/JESBO/TG Notat Konceptmodel for SSO 24-05-2016 ØSY/JESBO/TG FORMÅL Dette notat beskriver et forslag til koncept for Single Sign On-løsning til Moderniseringsstyrelsens kunderettede systemer. Formålet er at beskrive

Læs mere

STIL BETINGELSER! Med Conditional Access

STIL BETINGELSER! Med Conditional Access STIL BETINGELSER! Med Conditional Access Kort intro Søren Egtved Lassen Konsulent Agenda Conditional Access med ADFS Conditional Access i Cloud Azure Rights Management Enheder BYOD, CYOD, COD etc. Mange

Læs mere

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012 January 2012 3. årgang, nummer 1 Harmoni Med SAP PI Når tingene går op i en højere enhed Godt nytår! Vi er kommet ind i 2012 med fuld fart, og vi glæder os til et fortsat godt samarbejde med kunder og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse Rapporter

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse Rapporter Indholdsfortegnelse 10. Rapporter i BBR... 2 10.1 Reporting Services arkitektur... 2 10.2 Reporting Services i Nyt BBR... 3 10.3 Faste BBR-rapporter... 4 10.3.1 Kort beskrivelse af de 25 faste rapporter...

Læs mere

10. Rapporter i BBR... 2

10. Rapporter i BBR... 2 Indholdsfortegnelse 10. Rapporter i BBR... 2 10.1 Reporting Services arkitektur... 2 10.2 Reporting Services i Nyt BBR... 3 10.3 Faste BBR-rapporter... 4 10.3.1 Kort beskrivelse af de 10 faste rapporter...

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note PC Klient 2.4.0.17 o Support for at Domain maskiner kan logge på ConnectAnywhere automatisk med Windows credentials Løsningen forudsætter/kræver at man logger på Windows

Læs mere

Notat om Single sign-on for kliniske brugere af telemedicinsk sårvurdering i det nationale projekt for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering

Notat om Single sign-on for kliniske brugere af telemedicinsk sårvurdering i det nationale projekt for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Notat om Single sign-on for kliniske brugere af telemedicinsk sårvurdering i det nationale projekt for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Baggrund I det nationale projekt for udbredelse af telemedicinsk

Læs mere

Guide til NemLog-in Security Token Service

Guide til NemLog-in Security Token Service Guide til NemLog-in Security Token Service Side 1 af 10 18. juni 2014 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvordan en myndighed eller itleverandør kan benytte NemLog-in s Security Token Service

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2

Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2 Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2 - tilgå applikationer og arbejdsplads via webbaseret portal (UAG) Udarbejdet af: Niklas Petersen Gældende fra: 24-08-2015 Version Forfatter Dato Dokumentstatus

Læs mere

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR EG Copyright Infrastruktur er mere end nogle servere... Den Mentale Infrastruktur Den Fysiske Infrastruktur Den Mentale Infrastruktur Vi vil jo gerne have vores

Læs mere

Sådan fungerer Danmarks Miljøportal. en pixibog om infrastrukturen bag Danmarks Miljøportal

Sådan fungerer Danmarks Miljøportal. en pixibog om infrastrukturen bag Danmarks Miljøportal Sådan fungerer Danmarks Miljøportal en pixibog om infrastrukturen bag Danmarks Miljøportal Kort om Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal giver adgang til mange forskellige fællesoffentlige data om

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater TDCs Signaturserver Side 2 Indhold Indledning...3 Teknisk projekt... 3 Tekniske forudsætninger... 3 Installation af klienten... 4 Udstedelse af signatur... 4 Anvendelse af signaturen... 6 Eksport af signaturen...

Læs mere

Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in

Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in (samt mulighed for FMK tilgang via SOSI STS) 15.marts 2017 /chg Baggrund Private aktører på sundhedsområdet som apoteker,

Læs mere

10. Rapporter i BBR... 2

10. Rapporter i BBR... 2 Indholdsfortegnelse 10. Rapporter i BBR... 2 10.1 Reporting Services arkitektur...2 10.2 Reporting Services i Nyt BBR...3 10.3 Faste BBR rapporter...4 10.4 Selvgenerede BBR rapporter...5 10.5 BBR-Meddelelser...5

Læs mere

Få mere ud af dine ITløsninger. SolutionsDay 2011. Morten Strunge Nielsen msn@globeteam.com. Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum

Få mere ud af dine ITløsninger. SolutionsDay 2011. Morten Strunge Nielsen msn@globeteam.com. Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum Få mere ud af dine ITløsninger SolutionsDay 2011 Morten Strunge Nielsen msn@globeteam.com Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum Virkeligheden anno 2011 Der findes en del brugerdatabaser i en typisk mellemstor

Læs mere

30 Databaser opsamling, analyser og anvendelse

30 Databaser opsamling, analyser og anvendelse 30 Databaser opsamling, analyser og anvendelse A. Projektperiode Projektstart: Januar 2008 Projektafslutning: December 2008. B. Sammendrag af formål, indhold og konklusioner Projektets overordnede formål

Læs mere

Filr: Næste generation af Fildeling. Flemming Steensgaard fsteensgaard@novell.com

Filr: Næste generation af Fildeling. Flemming Steensgaard fsteensgaard@novell.com Filr: Næste generation af Fildeling Flemming Steensgaard fsteensgaard@novell.com Filr Infrastruktur CIFS, NCP Eksterne, uden for Firewall HTTPS Filr Appliance: Validering edir og/eller AD NCP, CIFS, HTTPS

Læs mere

Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2

Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2 Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2 - tilgå applikationer og arbejdsplads via webbaseret portal (UAG) Udarbejdet af: Niklas Petersen Gældende fra: 24-08-2015 Version Forfatter Dato Dokumentstatus

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbetingelser «edocaddresscivilcode» Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Aalborg Kommune rekrutterer til

Læs mere

Roadmap for VERA Q Q Q Q Rettighed. Klassifikation. Organisation. Beskedfordeler. Serviceplatform

Roadmap for VERA Q Q Q Q Rettighed. Klassifikation. Organisation. Beskedfordeler. Serviceplatform Roadmap for VERA Q3 2015 Rettighed Q2 2015 Klassifikation Q1 2015 Organisation Beskedfordeler Q4 2014 platform Indledning Kommunerne i Vendssyssel ønsker at etablere en moderne infrastruktur til at understøtte

Læs mere

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø EG Data Inform Byggebasen WCF og webservices Jens Karsø 10 Indholdsfortegnelse Byggebasen Services indledning... 2 Målsætning... 2 Valg af teknologier... 3 Kommunikationsmodel for byggebasen... 3 Services.byggebasen.dk...

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

Studieordning del 3-2014

Studieordning del 3-2014 Studieordning del 3-2014 Valgfag Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 6 del 3 Valgfag 1. Valgfrie uddannelseselementer...2 2. Valgfaget Android...2 3.

Læs mere

2. Systemarkitektur... 2

2. Systemarkitektur... 2 Indholdsfortegnelse 2. Systemarkitektur... 2 2.1 Præsentationsserverarkitektur... 3 2.2 Applikationsserverarkitektur... 7 Version 7.0 Side 1 af 7 5. Systemarkitektur Arkitekturen for Nyt BBR bygger på

Læs mere

Sikker udstilling af data

Sikker udstilling af data Sikker udstilling af data Digitaliseringsstyrelsen 8. oktober 2012 Thomas Gundel Agenda Baggrund hvorfor udstille data? OWSA Model T Identitetsbaserede Web Services NemLog-in s fuldmagtsløsning OAuth 2.0

Læs mere

Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Baggrund. 1. Hvad er føderation

Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Baggrund. 1. Hvad er føderation Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Miljøportalsekretariatet Ref.: jejnb Den 22. november 2007 Baggrund I forbindelse med strukturreformen

Læs mere

Valg af webservice standard

Valg af webservice standard Valg af webservice standard Agenda Valg til en serviceorienteret infrastruktur Identitetsbaserede Services, Kåre Kjelstrøm Teknologiske trends og udfordringer Debat, spørgsmål og kritik Skal du lave en

Læs mere

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring 23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående

Læs mere

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder.

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. .NET UDVIKLER NATIONALITET: DANSK PROFIL Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. Stor erfaring omkring databasedesign, datahåndtering og MS

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Transformation via din Microsoft ERP-platform

Kom godt i gang med Digital Transformation via din Microsoft ERP-platform INDLÆG 16 DIGITAL TRANSFORMATION Kom godt i gang med Digital Transformation via din Microsoft ERP-platform Shila Henriksen 03.11.2015 CGI Group Inc. 2015 Shila Henriksen Uddannelse Civiling, Software Eng.

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP

Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP Udarbejdet af: NSI Version: 1.0 Dato: 09.07.2013 Indholdsfortegnelse 1 Vejledning til ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen... 3 1.1 Læsevejledning

Læs mere

Web services i brug. Anvendelse uden for biblioteksverdenen

Web services i brug. Anvendelse uden for biblioteksverdenen Web services i brug Anvendelse uden for biblioteksverdenen Agenda Visionen bag webservices Tre cases Et kig fremad Nordija Etableret i marts 1998 Udviklingsprojekter Forretningskritiske applikationer Komponenter

Læs mere

SUP-specifikation, version 2.0. Bilag 9. SUP-Styregruppen. Sikkerhed og samtykke. Udkast af 12. juni Udarbejdet for

SUP-specifikation, version 2.0. Bilag 9. SUP-Styregruppen. Sikkerhed og samtykke. Udkast af 12. juni Udarbejdet for SUP-specifikation, version 2.0 Bilag 9 Sikkerhed og samtykke Udkast af 12. juni 2003 Udarbejdet for SUP-Styregruppen Uddrag af indholdet kan gengives med tydelig kildeangivelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

STS Designdokument. STS Designdokument

STS Designdokument. STS Designdokument STS Designdokument i STS Designdokument STS Designdokument ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.3 2013-01 N STS Designdokument iii Indhold 1 Introduktion 1 2 Arkitekturoverblik 1 2.1 Eksterne

Læs mere

Sikker Drift. Sikker Drift Light inkluderer. Sikker Drift Standard inkluderer

Sikker Drift. Sikker Drift Light inkluderer. Sikker Drift Standard inkluderer Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer (PC og Mac) samt virksomhedens servere og IT-infrastruktur. Sikker Drift Med Sikker Drift Standard varetager Inventio.IT

Læs mere

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 AGENDA Væsentligste observationer og konklusioner Relevans for kommuner STRATEGI OG ARKITEKTUR Analysen giver et bud

Læs mere

Yderligere information om IRM Her kan du finde en online demo af programmet, brugervejledninger, whitepapers, teknisk information mv.

Yderligere information om IRM Her kan du finde en online demo af programmet, brugervejledninger, whitepapers, teknisk information mv. Oracle Information Rights Management (IRM) Oracle - Information Rights Management (IRM) er en nyere form for informationssikkerhedsteknologi, der kan sikre og spore fortrolige digitale data overalt hvor

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

IDENTITY SECURITY MANAGER INTEGRATION MELLEM MENNESKER OG SIKKERHED

IDENTITY SECURITY MANAGER INTEGRATION MELLEM MENNESKER OG SIKKERHED INTEGRATION MELLEM MENNESKER OG SIKKERHED SIDE 2/6 INTRODUKTION AVIOR Identity Security Manager (ISM) er en omfattende løsning og koncept til håndtering af identiteter og integration til eksisterende bruger-

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2003 Opdateret 15. november 2011 Indhold 1 Indledning... 2 2 Opsætning af Outlook 2003... Error! Bookmark not

Læs mere

TrueLink og integration til økonomisystemer

TrueLink og integration til økonomisystemer TrueLink og integration til økonomisystemer Dette dokument forklarer, hvordan du lettest muligt foretager integrationen mellem TrueLink klienten og dit økonomisystem. Integrationen mellem disse systemer

Læs mere

FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017)

FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017) FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017) Page 1 of 12 Indhold 1 Adgang til FleeDa... 3 1.1 HW og SW forudsætninger... 3 1.2

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Aplanner for Windows løsninger Anbefalet driftsopsætning Cloud løsning med database hos PlanAHead Alle brugere, der administrer vagtplaner

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Sikker Drift. Sikker Drift Light. Sikker Drift Standard. Sikker Drift Light inkluderer. Sikker Drift Standard inkluderer

Sikker Drift. Sikker Drift Light. Sikker Drift Standard. Sikker Drift Light inkluderer. Sikker Drift Standard inkluderer Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer (PC og Mac) samt virksomhedens servere og IT-infrastruktur. Sikker Drift Sikker Drift Standard Sikker Drift Light

Læs mere

DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP

DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP AGENDA 01 Kort præsentation 02 Behov i forbindelse med de 4 dimensioner 03 Koncept for sikker forbindelser 04 Netværkssikkerhed

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

OS2 Opgavefordeler. Løsningsbeskrivelse Version 2. Udarbejdet af Miracle A/S Simon Møgelvang Bang smb@miracle.dk

OS2 Opgavefordeler. Løsningsbeskrivelse Version 2. Udarbejdet af Miracle A/S Simon Møgelvang Bang smb@miracle.dk OS2 Opgavefordeler Løsningsbeskrivelse Version 2 Udarbejdet af Miracle A/S Simon Møgelvang Bang smb@miracle.dk 15/2/2015 Løsningsbeskrivelse for OS2 Opgavefordeler 1. Introduktion... 3 2. Kontekst... 3

Læs mere

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 ITS inviterer til informationsdag 29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 Over det seneste år, har ITS sat en række nye it-ydelser i søen. Informationsmødet er en mulighed for at få et samlet overblik over de nye

Læs mere

Anvend dine SAS -programmer som SAS Stored Processes

Anvend dine SAS -programmer som SAS Stored Processes Anvend dine SAS -programmer som SAS Stored Processes Christina Johansson & Thomas Bjerggaard SAS Institute A/S indicates USA registration. Emner Hvad er en STP? Hvordan danner man en STP? Hvem kan bruge

Læs mere

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI)

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring Version 1.0 Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående monopolbrud konkurrenceudsætter KOMBIT

Læs mere

Få styr på Grovfoderproduktionen

Få styr på Grovfoderproduktionen Få styr på Grovfoderproduktionen Dansk Kvæg Kongres 2010 Konsulent Peter Hvid Laursen Dansk Kvæg Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Oplev det nye i den nyeste Dynamics NAV

Oplev det nye i den nyeste Dynamics NAV INDLÆG 02 : DYNAMICS NAV Oplev det nye i den nyeste Dynamics NAV Ralf Daugbjerg 6. og 11. november 2014 CGI Group Inc. Ralf Daugbjerg Rolle Overordnet produktchef, Dynamics NAV hos CGI Danmark A/S Uddannelse

Læs mere

Trin-for-trin guide: Tilslutning af web service til NemLog-in

Trin-for-trin guide: Tilslutning af web service til NemLog-in Trin-for-trin guide: Tilslutning af web service til NemLog-in Side 1 af 18 18. maj 2015 TG Baggrund og formål I foråret 2014 blev der udarbejdet en fælles sikkerhedsmodel for grunddataprogrammet. Modellen

Læs mere

Anime Kita Selvbetjening Documentation

Anime Kita Selvbetjening Documentation Anime Kita Selvbetjening Documentation Release 1.0.0 Casper S. Jensen February 16, 2015 Contents 1 System Definition 3 2 Arkitektur 5 2.1 Oversigt................................................. 5 2.2

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

GPS-baseret PDA-enhed til indberetning af sygdomme og skadedyr til Registreringsnettet Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, 2009

GPS-baseret PDA-enhed til indberetning af sygdomme og skadedyr til Registreringsnettet Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, 2009 GPS-baseret PDA-enhed til indberetning af sygdomme og skadedyr til Registreringsnettet Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, 2009 Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

AuthorizationCodeService

AuthorizationCodeService AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, version 1.1 W 1 AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark version 1.1 Kåre Kjelstrøm Formål... 3 Introduktion...

Læs mere

STS Designdokument. STS Designdokument

STS Designdokument. STS Designdokument STS Designdokument i STS Designdokument REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.3 2013-01 N STS Designdokument iii Contents 1 Introduktion 1 2 Arkitekturoverblik 3 2.1 Eksterne snitflader..................................................

Læs mere

Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed?

Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed? Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed? En virksomhed skal ikke have ret mange ansatte, før det er værd at investere i en server, der kan gøre det meget

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013Klik her for at angive tekst. NOTAT Bilag 11: Anvenderkrav til adgangsstyring - Støttesystemerne Context handler, Security Token Service og Administrationsmodul (Bilag til dagsordenspunkt

Læs mere

Curriculum Vitae. Type År Sidst Niveau Type År Sidst Niveau

Curriculum Vitae. Type År Sidst Niveau Type År Sidst Niveau Curriculum Vitae Personoplysninger Navn: Søren Hvidkjær Andersen Adresse: Solbærmarken 5 By: 8641 Sorring Mobil: +45 24 82 98 87 E-mail: soren@hvidand.dk Født: 16. Juli 1971 Civilstand: Introduktion Gift

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Understøttelse af LSS til NemID i organisationen

Understøttelse af LSS til NemID i organisationen Understøttelse af LSS til NemID i organisationen Table of contents 1 Dette dokuments formål og målgruppe... 3 2 Introduktion til LSS til NemID... 4 2.1 Forudsætninger hos organisationen... 5 2.1.1 SSL

Læs mere

Føderal identitet. Morten Strunge Nielsen msn@globeteam.com. Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum

Føderal identitet. Morten Strunge Nielsen msn@globeteam.com. Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum Føderal identitet Morten Strunge Nielsen msn@globeteam.com Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum Agenda Muligheder med føderation Strategiske fordele Taktiske fordele Lidt om teknologien Løsningsmodeller

Læs mere

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Sikkerhedsanbefaling Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Juli 2014 Indledning Microsoft har annonceret, at selskabet den 31. december 2016 frigiver den sidste serviceopdatering

Læs mere

Fjernopkobling. - Vejledning i førstegangs fjernopkobling via en IKKE. Banedanmark pc

Fjernopkobling. - Vejledning i førstegangs fjernopkobling via en IKKE. Banedanmark pc Fjernopkobling - Vejledning i førstegangs fjernopkobling via en IKKE Banedanmark pc 1 Installation af software til adgangsportal (gælder ikke brugere, der anvender en Banedanmark pc, eller brugere, der

Læs mere

Installationsvejledning for CAB Service Platform med CABInstall

Installationsvejledning for CAB Service Platform med CABInstall Installationsvejledning for CAB Service Platform med CABInstall Innehåll INDLEDNING... 2 INSTALLATION... 3 AVANCERET INSTALLATION... 10 YDERLIGERE INFORMATION... 11 Proxy... 11 Side 1 af 12 Indledning

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen KFOBS Release Information Version: 7.0 ID: 32309/43491 2014-04-07 Indhold 1 INTRODUKTION... 4 1.1 PRODUKTIONSMILJØ... 4 1.2 TESTMILJØ... 4 2 NEMLOG-IN... 5 2.1 ÆNDRINGER OG FEJLRETTELSER... 5 2.1.1 Release

Læs mere

Kortfattet bit arkitekturanalyse af T-systemet

Kortfattet bit arkitekturanalyse af T-systemet Kortfattet bit arkitekturanalyse af T-systemet Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION OG BAGGRUND 2 2 BESKRIVELSE AF T-SYSTEMET 3 2.1 Softwarearkitektur 3 2.1.1 USoft 3 2.1.2 Oracle Reports Services (Print)

Læs mere

Webservice kald. System-til-system integration. Ny Easy. ATP 1. februar 2017

Webservice kald. System-til-system integration. Ny Easy. ATP 1. februar 2017 Webservice kald System-til-system integration Ny Easy ATP 1. februar 2017 Side 1 of 9 Dokumenthistorik Revisionshistorik Dato for denne revision: 01.02.2017 Dato for næste revision ukendt Revisions Revisions

Læs mere

KOMBIT FLIS. Teknisk Tilslutning. Version: 1.0 Status: Endelig Godkender: Forfatter: Ingo Nielsen Nicolai Juel Vædele

KOMBIT FLIS. Teknisk Tilslutning. Version: 1.0 Status: Endelig Godkender: Forfatter: Ingo Nielsen Nicolai Juel Vædele KOMBIT FLIS Version: 1.0 Status: Endelig Godkender: Forfatter: Ingo Nielsen Nicolai Juel Vædele ini@netcompany.com KOMBIT Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 Målgruppe... 3 1.2 Dokumentets gyldighed...

Læs mere

Lokal implementering af Identity Provider

Lokal implementering af Identity Provider Lokal implementering af Identity Provider En vejledning til kommunernes og ATP's opgaver Version 1.1, december 2015 KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tel 24 96 26 38 www.kombit.dk Email kmj@kombit.dk

Læs mere

Vejledning til brug af skolens IT for nye elever/studerende.

Vejledning til brug af skolens IT for nye elever/studerende. Vejledning til brug af skolens IT for nye elever/studerende. Udarbejdet af: Ken R. Paulsen i samarbejde med ITCSYD 2015 ver. 14 IT Center Syd byder dig velkommen til Gråsten Landbrugsskole. Denne vejledning

Læs mere

Folkekirkens It s arkitekturprincipper

Folkekirkens It s arkitekturprincipper Folkekirkens It s arkitekturprincipper Arkitekturprincipperne består af 11 principper, som skal anvendes ved alle nyanskaffelser og større ændringer af eksisterende it systemer. Arkitekturprincipperne

Læs mere

Gennemgang af medietyper

Gennemgang af medietyper Gennemgang af medietyper CD-medie Medielæser: CD-rom læser, der kan håndtere Cd er i visitkort format. Enhedsdriver: OpenSign er baseret på VA To faktorer (kombination af hardware og kodeord noget man

Læs mere

SNITFLADER TIL INDEKSER. Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser

SNITFLADER TIL INDEKSER. Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser SNITFLADER TIL INDEKSER Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser Introduktion Fokus At give et overblik over: Integration til indekserne Forudsætninger for integration

Læs mere

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 1. maj 2013. Side 1 af 13

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 1. maj 2013. Side 1 af 13 KIH Database Systemdokumentation for KIH Databasen 1. maj 2013 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Systemoverblik... 3 KIH Database applikationsserver... 5 Forudsætninger

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

BEC. NetScaler Unmanaged VPN. Installation. Bruger Vejledning. Version

BEC. NetScaler Unmanaged VPN. Installation. Bruger Vejledning. Version BEC NetScaler Unmanaged VPN Installation og Bruger Vejledning Version 1.3 2017-09-11 Ref. JN Data A/S RemoteAccess Team Side 1 af 19 BEC NetScaler Unmanaged info / vejledning til testere Indhold BEC NetScaler

Læs mere

NATIONAL SERVICEPLATFORM

NATIONAL SERVICEPLATFORM NATIONAL SERVICEPLATFORM Sammenhæng og samarbejde i sundhedsvæsenet Afd.chef Birgitte Drewes, National Sundheds-it Lokal it National it (central) SKABELSESBERETNINGEN Ingen it - Papiret hersker overalt

Læs mere

Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1

Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1 Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1 Use-Cases Syddjurs Kommune betragter den tværgående sundhedsplatform som en del af en større infrastruktur, hvor data flyder mellem forskellige elementer. Dette dokument

Læs mere

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer 1. Formål og baggrund Baggrund Vandløb kan oversvømme byer og landbrugsarealer. Vandløb er samtidig levested for mange dyr og planter. Kommunerne og lodsejerne

Læs mere

Denne vejledning beskriver brugen af onlinemodul, og hvordan data overføres fra lokal pc til server

Denne vejledning beskriver brugen af onlinemodul, og hvordan data overføres fra lokal pc til server Opstart af Næsgaard Mark online Generelt Denne vejledning beskriver brugen af onlinemodul, og hvordan data overføres fra lokal pc til server Data på fælles server Data på server program på lokal pc Ingen

Læs mere

software bricks & glue for system integration

software bricks & glue for system integration Produktet: Denva Service Alert Infrastructure (DSAI) AlertServiceTest DSAI løsning giver mulighed for at løbende at overvåge processer & services på Windows computer. Optimerer: Løsninger giver mulighed

Læs mere

ACTIVESIGNATURE Signature Software

ACTIVESIGNATURE  Signature Software E-mail Signature Software OM Få ensrettede og professionelle signaturer der altid overholder corporate guidelines og indeholder de korrekte kontaktinformationer. Har alle e-mails fra din organisation det

Læs mere