Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2012 for indsatsområderne for 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2012 for indsatsområderne for 2013"

Transkript

1 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november for indsatsområderne for 2013 Ansøger: Aktivitet/Projekt: Formål/indsats: Ansøgning: Tidl. 18: Indstilling: Bevilling/Afslag 1. Røde Kors Frederikssund Busudflugt til et naturskønt sted for ensomme ældre med fysiske og psykiske lidelser. Kr Kr Udflugten vil foregå i en lejet handicap-bus og der vil i løbet af dagen blive budt på en let frokost med øl, snaps samt kaffe og kage. Målgruppen er ensomme ældre med fysiske og psykiske lidelser, der modtager besøg af Røde Kors besøgsvenner. Formålet er at dække målgruppens behov for at kunne opretholde sociale relationer, som er meget vanskeliggjort af deres forskellige handicap. Derudover vil udflugten forebygge total ensomhedsfølelse og depression samt give mulighed for at komme udenfor deres hjem. 2. Røde Kors Slangerup Bustur for besøgstjenesten og dens modtagere i Slangerup Tur i omegnen af Frederikssund Kommune i maj 2013 for at opleve naturen. Samtidig skal der serveres let frokost og kaffe. Omkostningerne ved turen forøges af, at der er behov for kørestolsbus til besøgsmodtagerne. Målgruppen er besøgsmodtagere og besøgsvenner, som mødes hver uge, men som ønsker en fælles tur med oplevelser uden for hjemmet. Formålet er at give de deltagende personer en ny oplevelse samt muligheden for at mødes med andre besøgsmodtagere og -venner Kr Kr

2 3. Lokal SIND i Frederikssund & Egedal kommuner Sociale- og kulturelle tilbud til medlemmer af Lokal SIND Målgruppen er medlemmer af Lokal SIND i Frederikssund og Egedal kommuner (pt. 78 medlemmer). kr Kr Ture/ekskursioner 2. Foredrag 3. Rådvivning Anslået deltagerantal til ovenstående aktiviteter: medlemmer Der er tale om nuværende og tidligere psykiatribrugere samt pårørende og behandlere. Formålet er et sigte mod at opfylde udviklingen af frivilligt socialt arbejde. De sindslidende er en socialt udsat gruppe i samfundet. Ambitionen er derfor at forhindre udstødelse og stigmatisering af medlemmerne og muliggøre at de kan klare hverdagen Bedre Psykiatri Frederikssund Lokalafd. Rådgivning, hjælp og støtte for pårørende til psykisk syge. Etablering af en netværks/selvhjælpsgruppe for pårørende til psykisk syge. (anslået deltagerantal: 10 personer) Budget: kr Tilbud om lokale støttehjælpefunktioner for pårørende til psykisk syge. (anslået deltagerantal: 20 personer) Budget: kr Målgruppen er medlemmer af lokalafdelingen. Kontakten til målgruppen opnås via medlemskab af lokalafdelingen, annoncering i lokalaviserne, opslag på psykiatriske behandlings-, bo-, og aktivitetssteder, mails- og digital kommunikation samt omtale i de lokale medier. Formålet er at støtte, rådgive og hjælpe de pårørende, således at de bliver bedre i stand til at være en ressource for den psykisk syge i behandlingsforløbet, og at de bliver bedre i stand til at tage vare på sig selv. Kr Kr

3 5. Idrætsforeningen Vikingerne Idrætsaktiviteter for psykisk syge i Frederikssund Kommune Målgruppen er medlemmer af vikingerne. Kr Kr Idræts- & Kulturfestival Budget: kr Ridning Budget: kr Golfsamarbejde Budget: kr Floorball Budget: kr Gaustadløbet Budget: kr Friluftsugen til Helsingør Budget: kr Idrætsfestival i Vejle Budget: kr Volleyball DM i Vejle Budget: kr Skitur til Branäs Budget: kr Rekvisitter Budget: kr Mikrofonanlæg Budget: kr Bestyrelsesseminar Budget: kr Kronborgmarchen Budget: kr Udstyr til Krolf Budget: kr Dommerkursus til Krolf Budget: kr Klubtøj Budget: kr Pavilloner Budget: kr Strimmel stop-ur til løb Budget: kr Sct. Hans løb i Roskilde Budget: kr Sund By Løb i Idrætsaktiviteterne for målgruppen kræver megen erfaring og individuel tilgang til den enkelte. En del deltagere har dobbeltdiagnoser i form af både misbrug og psykisk sygdom. Idræt for sindslidende har til formål at styrke idrætslige og sociale kompetencer. Der medvirkes til at styrke den enkeltes recovery-proces gennem idrætten og herved skabe rehabilitering. Der lægges i aktiviteterne vægt på inklusion og sundhedsfremme. Der arbejdes med differentierede og varierede tilbud, som sikrer at alle sindslidende kan få et kvalitativt idrætstilbud uanset funktionsniveau

4 Fælledparken Budget: kr Sejladsprojekt Budget: kr

5 6. Idrætsforeningen Team 2010 Idrætsaktiviteter for udviklingshæmmede over 16 år i Frederikssund Kommune. Kr Kr Idrætsforeningen er en frivillig idrætsforening for udviklingshæmmede over 16 år. Team 2010 samarbejder med de kommunale bofællesskaber og beskæftigelsestilbud for udviklingshæmmede. Derudover samarbejdes med Frederikssund Golfklub, Frederikssund Bowling samt Slangerup Håndbold 1. Idræts- og kulturfestival (anslået deltagerantal: 250 personer) Budget: kr Tour de Bornholm Budget: kr Golf Budget: kr Bowling Budget: kr Håndbold Budget: kr Yoga Budget: kr Social fodboldtur Budget kr Formålet er at stille skarpt på udviklingshæmmedes muligheder for at dyrke idræt. Via samarbejde med bl.a. Frederikssund Golfklub, Frederikssund Bowling samt Slangerup Håndhold, styrkes idrætsfagligheden og ved at tilbyde idrætten i de rammer, som ikkehandicappede dyrker idræt i, styrkes medlemmernes sociale netværk. Indsatsen vil have betydning på flere områder. Udvidet socialt netværk, både med andre udviklingshæmmede og ikke handicappede Bedre sundhedstilstand Succesoplevelser gennem idrætten Fællesoplevelser med pårørende.

6 7. Tollerupshøjs venner Projekt "Kalk"/Ekskursion til Geocenter Faxe Målgruppen er beboerne på Tolleruphøj. Kr Kr Beboere, personale og frivillige har valgt temaet "Kalk", som emne for deres projekt. Projektet søges gennemført i form af informative oplæg med billedfremvisning, filmstrimler, samtaler, en tur til Geocenter Faxe samt slutevaluering 1. Oplægsholder, materiale m.v. (budget: kr ) 2. Ekskursion til Geocenter Faxe incl. liftbus, entre, guide og fortæring (budget: kr ) 3. Evalueringsmøde af turen (budget: kr. 980) Anslået deltagerantal på ovenstående aktivitet: ca. 10 personer Formålet er at skabe kvalitet, afveksling og oplevelser i hverdagen for beboerne på Tolleruphøj. Tolleruphøjs Venner søger sammen med personalet, at medvirke til at opfylde den kommunale målsætning om større kvalitet i ældreplejen - i dette tilfælde plejehjemsbeboere 8. Ege Pensionisterne Udflugter for beboerne på De 3 Ege. - Påskeudflugt inkl.bus (budget: kr ) - Sommerudflugt inkl. bus (budget: kr ) - Julemiddag inkl. bus (budget: kr ) - Kaffe og underholdning (budget: kr ) Målgruppen er beboerne på De 3 Ege Formålet er at give beboerne nogle positive oplevelser. Kr ?

7 9. De 3 Ege omsorgscenter Ture ud af huset med beboerne på De 3 Ege Kroture Tivoli Bakken m.v. Målgruppen er beboerne på De 3 Ege. Kr Nej? Anslået deltagerantal til ovenstående aktiviteter: stk. Formålet er at give beboerne positive afbræk i en lidt triviel hverdag. 10. De frivillige hjælpere der er tilknyttet ældrecentret De Tre Ege. Socialt samvær og arrangementer Socialt samvær på tværs af bo enhederne og oplevelser ud af huset. Anslået deltagerantal til ovenstående aktiviteter: 12 stk. Målgruppen er beboerne på De 3 Ege. Formålet er at styrke de ældre beboers behov for socialt netværk. Positive oplevelser som styrker livskvaliteten. Kr ? 11. Ældre Sagen Jægerspris Styrk din krop Motion for ældre v/uddannet instruktør Målgruppen er ældre Formålet er at motionere ældre under trygge forhold med kyndig vejledning. De ældres fysiske og psykiske livskvalitet forbedres. Motionen giver positive oplevelser, socialt samvær, forbedret motorik og afveksling i hverdagen. Kr Afslag Henvisning til Social, Ældre- og Sundhedsu dvalgets forebyggels espulje, idrætsforen inger eller motionscen tre

8 12. Ældre Sagen Skibby Besøgstjeneste Kr Kr Ca. 20 besøgsvenner besøger hver uge én eller flere ensomme ældre. Der er ca. 25 ensomme, der får besøg til en kop kaffe eller en gåtur. Ansøgningen dækker over: Telefongodtgørelse og porto. (budget: kr ) Gaver m.m. v/runde dage og begravelser. (budget: kr. 600) Kørselsgodtgørelse (budget: kr ) Busudflugt m/spisning (budget: kr ) Målgruppen er de meget svage ældre, der bor alene hjemme og som trænger til kontakt med samfundet udenfor hjemmets fire vægge. Formålet er at de ældre ikke bliver helt så isoleret. De fleste kan ikke bevæge sig uden hjælp. Besøgstjenesten betyder i sidste ende, at den ældre kan blive boende i eget hjem længere end ellers. 13. Ældre Sagen Skibby Telefonstjerne Telefonisk kontakt til ældre og ensomme hver morgen. Målgruppen er enlige ældre, som måske kun får besøg af en hjemmehjælper én gang pr. uge eller pr. 14. dag. Kr Kr Ansøgningen dækker over: Telefongodtgørelse (budget: kr ) Juleafslutning (budget: kr. 500) Formålet er at give de ældre en tryghed ved at blive kontaktet hver dag. Det betyder, at den ældre ikke skal være bange for, at komme til at ligge upåagtet i længere tid hvis der sker en ulykke.

9 14. Ældre Sagen Frederikssund Lokalbestyrelsen Telefonkæden Målgruppen er Ældre i Frederikssund Kommune. Kr Kr Ældre Sagen Frederikssund Lokalbestyrelsen Der ringes ml og 9.00 til borgeren først på listen, som ringer videre til næste borger på listen og sidste borger i kæden ringer retur til den frivillige. Ansøgningen dækker over: Telefongodtgørelse (budget: kr ) Kontorudgifter (budget: kr ) Annoncering (budget: kr ) Andet (budget: kr ) Plejehjemmet Østergården afdeling Haven Ældresagens frivillige har etableret en gruppe på plejehjemmet, som 3 dage om ugen arrangere forskellige aktiviteter for beboerne efter behov. Ansøgningen dækker over: Aktiviteter så som: stolegymnastik, forskellige spil og oplæsning af egnet litteratur Udflugt med beboerne Musikaftner med musikere udefra Målet er at give de ældre tryghed for, at de ikke ligger hjælpeløse uden kontakt med omverdenen. Telefonkæden giver stor individuel tryghed for både deltager og familie. Det mindsker ensomhed og skaber mulighed for kontakt. Målgruppen er beboere på Østergården. Målet er, at der gennem diverse aktiviteter og underholdning gives daglig adspredelse for beboerne. Herved får målgruppen bedre humør, adspredelse og motion, og tilsammen giver det bedre livsvilkår i deres i forvejen vanskelige situation. Kr ?

10 16. Ældre Sagen Frederikssund Lokalbestyrelsen Besøgsvennetjenesten Målgruppen er ældre og svagelige personer, (uanset medlemskab af Ældre Sagen), der har behov for kontakt og samvær uden for Kr Kr hjemmet. Ældre Sagen har 50 frivillige besøgsvenner, som dagligt eller efter aftale foretager besøg hos tilknyttede besøgsværter. De frivillige skaber en hyggelig atmosfære og ind i mellem fortages indkøb og gåture. En gang om året tilbyder Ældre Sagen en busudflugt, hvor alle kan deltage. På turen serveres mad og drikke samt frugt, kaffe og kage. Ansøgningen dækker over: Telefongodtgørelse porto m.v. (budget: kr ) Kørselsgodtgørelse (budget: kr ) Udflugt for besøgsvenner/- værter (kr ) Formålet er at målgruppens livskvalitet øges og det giver individuel tryghed for den enkelte og deres familie. Derudover mindsker det ensomhed og skaber mulighed for kontakt. 17. Kreativ Fritid Huset kreative værksteder Foreningen Kreativ Fritid ønsker at oprette et sted for ældre i Jægerspris og omegn, hvor der er mulighed for at komme en gang eller to om ugen og deltage i mange forskellige værksteder, bl.a. sløjdværksted, systue m.v. Ansøgningen dækker over: Annoncering (budget: kr ) Småværktøj (budget: kr ) Materialer til aktiviteter (budget: kr ) Målgruppen er ældre i Jægerspris og omegn. Formålet er at give de ældre mulighed for at komme ud fra hjemmet og møde andre ligestillede. Det sociale samvær er godt for det fysiske- og psykiske helbred og for humøret samt at mærke andres omsorg og interesse for ens velbefindende. Kr Nej Afslag Da det henhører til aftenskole regi eller kultur

11 18. Samrådets telefonstjerne Jægerspris Telefonstjerne Der ringes op hver morgen ml Målgruppen er ældre og svagelige Formålet er at give tryghed. Kr Kr Dansk Flygtningehjælp Frivillignet - Frederikssund Frivilliggruppen (netværksgruppe) med forskellige aktiviteter med fokus på at fremme integrationen. Ansøgningen dækker over: Tal-dansk- cafe (budget: kr. 1000) Cykelkursus (budget: kr ) Madlavning (budget: kr ) Udflugter (budget: kr ) Transportudgifter i forbindelse med ledsagelse til hospital, speciallæge, traumecenter m.v. (budget: kr ) Kontorhold (budget: kr ) Annoncering (budget: 4.000) Mødeudgifter (budget: 1.000) Målgruppen er flygtninge og indvandrere i Frederikssund Kommune. Målgruppen vil få praktisk viden om det danske samfund, således at de hurtigere vil kunne klare sig selv. Større kendskab til danske normer. Gode oplevelser. Kr Kr frivillige har regelmæssig kontakt med ca.18 familier.

12 20. Flygtningevenner ne i Slangerup Netværk, Rådgivning og Integration af flygtninge Målgruppen er flygtninge og flygtningefamilier i Slangerup. Kr Kr Der ydes lektiehjælp såsom hjælp til forberedelse af diverse opgaver, sprogindlæring og hjælp til at forstå henvendelser og til at klare sig i samfundet, samt arrangere udflugter m.v. Ansøgningen dækker over: Udflugter (budget: kr ) Julefest (budget: kr ) Klippekort, bus (budget: kr ) Biograf/Teater, svømmehal (budget: kr ) Formålet er at hjælpe og støtte flygtningene til at integrere sig i lokalsamfundet og føle sig accepteret i samfundet generelt. Meget af det arbejde Flygtningevennerne foretager sig er udgiftsneutralt, men fællesarrangementerne koster penge Børns Vilkår Børns Vilkårs rådgivning til børn og unge 2013 BørneTelefonen BørneChatten BørneBrevkassen Forældretelefonen Målgruppen er børn og unge, der har problemer i deres hverdag og som umiddelbart ikke har andre, at tale om problemerne med. På Forældretelefonen er målgruppen endvidere børnenes forældre. Problemerne spænder fra oplevelser i skolen eller hjemmet såsom drillerier, konflikter m.m. En stor del af rådgivningerne omhandler imidlertid meget alvorlige problemer, hvor der oftest er tale om omsorgssvigt af barnet. Kr Kr Der er fokus på omsorgssvigtede og udsatte børn. I 2013 er målet at foretage ca rådgivninger. Heraf estimeres det, at omkring 170 af rådgivningerne vil være til borgere i Frederikssund Kommune.

13 22. Foreningen Børns Voksenvenner Roskilde Etablering af venskaber mellem børn der mangler en ekstra voksen og frivillige ressource stærke voksne. Målgruppen er børn mellem 6 13 år Kr Nej Kr Delvis afslag. Foreningen ønsker at etablere venskaber for 12 børn som bor i Frederikssund. Ansøgningen dækker over: Transport iforb. Med markedsføring og hjemmebesøg (budget: 4.000) Eventudgifter i forbindelse med markedsføring (budget: kr ) Kampagne/materialer: Tryksager / foll UPS /Plakater m.v. (budget: 3.000) Annoncering i den lokale presse (budget: kr ) T-shirts (budget: kr ) Af enlige forældre med et spinkelt voksen/familienetværk og med ringe eller ingen kontakt til den anden forælder Hvor den ene forælder har varig, alvorlig sygdom eller handicap Af etniske forældre med ringe inkludering i det danske samfund. Foreningens mål er at iværksætte et markedsføringsprojekt i Frederikssund og omegn med det formål at finde flere mandlige frivillige voksenvenner. Hensigten er at skabe mere synlighed i de miljøer, hvor der færdes mænd. Indsatsen omhandler bl.a. events, oplæg i virksomheder, besøg i klubber, bod på torvet, presseomtale, annoncering i lokale medier. For at få opbakning og skaffe maksimal opmærksomhed omkring aktiviteterne vil kommunen, virksomheder og frivillige foreninger blive inddraget i projektet. Ideen er god, men der mangler en lokal forankring af aktiviteten Det indstilles at bevilge kr til etablering i Frederikssu nd samt gratis annonce i lokalavisen.

14 23. Slangerup Gymnastikforening Gymnastikskole for børn Målgruppen er børn i alderen 9 17 år Kr Nej Afslag Henvises til Kultur- og fritidsafdeli ngen Gym by night gymnastik der vare 1 nat. En anderledes måde at være sammen om sport Gymnastikskole for børn i vinterferien 2013 et sundt alternativ til computerspil/sidde foran fjernsynet. Anslået deltagerantal til ovenstående aktiviteter: 40 børn Formålet er at lære børn at motion ikke bare er sved på panden, men også er sammenhold, have det sjovt og blive bedre til at lære. Foreningen ønsker at arrangere gymnastikevents for børn så de bliver rørt og derigennem får styrket deres motorik, som betyder de har nemmere ved indlæring.

15 24. Netværksgruppe for unge Kr Kr Den lokale Scleroseafdeling under 40 år med sclerose (budget: kr ) Omverdens reaktion på diagnosen sclerose (budget: kr ) Netværksgruppe Unge med sclerose mødes den sidste onsdag i hver måned til en snak om hverdagen. Hvordan løses udfordringen at få familie og job til at fungere med attaks, udtrætning og funktionelle begrænsninger. Der laves også temamøder f.eks. med videooplæg og en snak derefter. Da stress har stor indvirkning på sygdommen, er der ønske om blandt andet at lave et arrangement, hvor en professionel fortæller om alternative behandlingsformer til øgning af mentalt og fysisk overskud. Omverdenens reaktion på diagnosen sclerose En aften med et panel bestående af personer med sclerose og vores informatør og evt. en psykolog. Der diskuteres emner som information til børnenes institutioner, arbejdspladsen, omgangskreds m.m.

16 25. Hjerteforeningens Lokalkomité i Frederikssund Hjertecaféer og lignende aktiviteter i lokalkomitéen Målgruppen er yngre og ældre hjertepatienter og deres pårørende, som har brug for oplysning og rådgivning, for at leve et godt liv med og på trods af sygdommen. Kr Kr Formålet er, at hjertecaféen og andet samvær typisk virker som en støttegruppe for målgruppen. Gennem bl.a. cafémøder med foredragsholdere, fortrinsvis læger, samt ved ugentlige guidede vandreture i by og skov, opfyldes deres behov for socialt samvær med ligestillede. Derudover gives der mulighed for gennem erfaringsudveksling med andre, samtidig at få en forståelse for og hjælpe til at klare egen situation. 26. PTU Nordsjælland Opleve Vikingespillet med spisning PTU Nordsjælland er en afdeling under Landsforeningen af Polio-, Trafik, og ulykkesskadede. Ansøgningen vedrører dog kun Frederikssund-borgere (ca. 100 personer). Budget: (Forventet deltagerantal 80 personer x 225 kr. ) kr Målgruppen er PTU s medlemmer, som har en funktionsnedsættelse. Mange af medlemmerne har meget svære fysiske handicaps og sidder i kørestol. Formålet med at opleve Vikingespillet er at bidrage til medlemmernes livskvalitet ved en dag med socialt samvær på tværs af generationer og muligheden for at skabe netværk. Pga. medlemmernes nedsatte funktionsniveau, har de svært ved, på egen hånd, at komme ud og deltage socialt i samfundslivet. Dette behov kan dækkes med denne tur. Kr Kr

17 27. Gigtforeningens Lokalgruppe Selvhjælpsgruppe for borgere i Frederikssund Kommune med gigtlidelse Kr Nej Kr Informationsmøde 10 selvhjælpsmøder Budget: Oplægsholdere kr Forplejning kr Indtægt kr Anslået deltagerantal til ovenstående aktiviteter: 10 personer Målgruppen er borgere fra 18 år i Frederikssund Kommune med gigtlidelse og som har brug for støtte, oplysning og råd fra andre. Borgerne vil blive bedre til at håndtere sin sygdom. Undgå at blive isolerede og komme i kontakt med andre i nærområdet i samme situation. 28. Dansk Blindesamfund Klub Frederikssund Dækning af transportudgifter til at deltage i Klub Frederikssund. Klubbens aktiviteter er: Hyggeligt samvær Foredrag Fællessang med musikledsagelse Erfaringsudveksling i og løsning af hverdagens problemer, som synshandicappet medfører Målgruppen er blinde og stærkt svagsynede i Frederikssund og omkringliggende kommuner. Ansøgningen dækker dog kun medlemmer i Frederikssund Kommune. Formålet med Klub Frederikssund er at: Arbejde for højnelse af medlemmernes sociale kår Hjælpe medlemmerne til den bedst mulige udnyttelse af egne evner Støtte det kulturelle arbejde blandt medlemmerne Arbejde med og erfaringsudveksle hverdagens problemer, som synshandicappet medfører. Kr Kr

18 29. Diabetesforeninge ns lokalforening Foredragsrække omkring type 2 diabetes Målgruppen er personer i Frederikssund kommune med type 2 diabetes. Ansøgningen dækker over: Annonceringer (budget: kr ) Foredragsholdere (budget kr ) Formålet er at udsprede mere opmærksomhed på diabetes 2 og få fat i flere der har sygdommen uden at vide det. Kr Afslag Henvises til forebyggels es-udvalget eller aftenskolen

19 30. HjerneSagen i Nordsjælland Vidmosegård Viemosegård Kr Kr Drift af værestedet Viemosegård, diverse arrangementer og aktiviteter. - fysisk træning - holdtræning i varmtvandsbassin - Kognitiv træning (kortspil, skak, tegning og maling) - Taletræning (sang og musik) - Rådgivning - Tegne og malekursus v/lof - Træsløjdværksted - IT-stue/netcafé - Søndagsarrangementer med foredrag, oplæsning og sang gange pr. år arrangeres udflugter til fx koncerter - 5-dags ferietur i Danmark hvert år Udvidelse af igangværende trædrejeog træsnitværksted Etablering af TVhyggestue for alle uanset handicap Fortsat optimering af ITstue/netcafé, specielt målrettet afatikere som på grund af manglende sprog ofte er meget isolerede. Delvis aflønning af flexjobansat. Målgruppen er mennesker, der har været ramt af blodprop i hjernen, hjerneblødning eller andre former for erhvervet hjerneskade samt deres pårørende samt andre interesserede. Formålet er via værestedets mange aktiviteter, at give målgruppen mulighed for dels at etablere netværk og dels via IT-stuen, at tilbyde hjælp til internet-adgang, så kontakt og kommunikation med omverdenen vedligeholdes. Delvis tilskud da det er frivilligt drevet og kommunen ikke har et tilsvarende tilbud til denne gruppe borgere.

20 31. Angstforeningen Angstforeningen Projekt 1 : Minikampagne om panikangst i Frederikssund kommune (budget: kr ) Projekt 2: Angstforeningens telefonrådgivning (budget: kr ) Målgruppen er sindslidende i alle aldre med panikangst samt relevante personalegrupper, der kommer i kontakt med dem. Formålet med minikampagnen er at gøre personer med panikangst og sundhedspersonale m.v. opmærksomme på panikangst, og på at der findes billig og effektiv behandling. Formålet med Angstforeningens telefonrådgivning er at give angstramte og pårørende råd og vejledning om valg af behandlingsmetoder og vende deres situation. Samt henvisning til foreningens 30 selvhjælpsgrupper. Kr Nej Afslag Ikke lokalt forankret forening Kommunen støtter i forevejen SIND og Bedre Psykiatri som har sit virke i kommunen 32. Danmarks civile Hundeføre forening Frederikssund Uddannelse af nye trænere samt konsulenter Træneruddannelsen koster kr pr. uddannelse Konsulentuddannelsen koster kr pr. uddannelse Danmarks civile Hundeføre forening Frederikssund som samler borgere fra hele kommunen, som godt vil lære deres hund bedre at kende. Kr Nej Afslag Ikke målgruppe n til at modtage 18 midler I alt Kr I alt Kr I alt Kr (ex den Fælleskommunale pulje)

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Ansøger: Aktivitet/Projekt: Formål/indsats: Ansøgning: Tidl. 18: Indstilling: Bevilling/

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2011 for indsatsområderne for året 2012

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2011 for indsatsområderne for året 2012 1. Bedre Psykiatri Frederikssund Lokalafd. Information, rådgivning, hjælp & støtte for pårørende til psykisk syge. 1. Etablering af en netværks/selvhjælps-gruppe for pårørende til psykisk syge (anslået

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2014 for indsatsområderne for 2015

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2014 for indsatsområderne for 2015 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november for indsatsområderne for 2015 Ansøger Aktivitet/Projekt Formål/indsats Ansøgt beløb Indstilling 1. Hjerneskadefore ningen

Læs mere

19.100 dansk, lektiehjælp, Hjælp til integration i det danske samfund. Lektiehjælp, ture, teater m.m. Som bekendt er de. gruppe i samfundet,

19.100 dansk, lektiehjælp, Hjælp til integration i det danske samfund. Lektiehjælp, ture, teater m.m. Som bekendt er de. gruppe i samfundet, Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde 18 pr. 1.april 2008 for indsatsområderne: Flygtninge og indvandrere: Ansøger: 1. Klub Heimdal. Kontaktgruppen for flygtninge/indvandrere i. 2. Flygtningevennerne

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 18. november 2016 for indsatsområderne for 2017

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 18. november 2016 for indsatsområderne for 2017 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 18. november for indsatsområderne for 2017 1. Røde Kors, Afd. Hjemsted Butikken Spiseklubber og fælles ture Der søges om midler til to

Læs mere

Ansøgninger april midler

Ansøgninger april midler Ansøgninger april 2013-18 midler Ansøger Bevilget beløb i 2012 2013 - Aktivitet Ansøgt beløb i april 2013 Lokal forankring Rungsted Sogns Menighedspleje Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm Frivilligcenter

Læs mere

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI).

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). Ansøgninger april 2014-18 Ansøger 2014 Aktivitet Ansøgt beløb DH Hørsholm DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). 20.000 kr. Ja De 32 medlemsorganisationer i DH har tilsammen

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2013 for indsatsområderne for 2014

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2013 for indsatsområderne for 2014 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november for indsatsområderne for 2014 1. Syg i Søger om støtte til transportabelt kontor, bestående 1. Bærbar PC og trådløs Printer.

Læs mere

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010 Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Indstilling Uddeling SP-møde 26.10.09 1. Svanevig Hospice Frivillige på Svanevig Hospice 50.000 10.000./.

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde 18-midler

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde 18-midler Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde 18-midler Ansøgningen sendes til: Hørsholm Kommune Center for Politik og Borgerservice Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Mail: pob-post@horsholm.dk

Læs mere

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger.

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger. NOTAT Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Fordelingsudvalgets indstilling for 18 midler til frivilligt sociale foreninger efter serviceloven i 2012.

Læs mere

Ansøgninger til 18-puljen - 2016

Ansøgninger til 18-puljen - 2016 Ansøgninger til 18-puljen - 2016 Nr. Forening Kort beskrivelse Ansøgt 2016 Bevilliget 2016 Bevilliget 2015 Kategori Planlægning af 2 årlige 1 Vejlefjords Venner arrangementer for 5.000 Sygdomsgrupper og

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2015 for indsatsområderne for 2016

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2015 for indsatsområderne for 2016 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november for indsatsområderne for 2016 1. Hjerneskadefore ningen afdeling. Aktivitetens titel Liv der reddes skal leves Weekend Kursus

Læs mere

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Pkt. Tekst Side 49 Budget/regnskab 1 50 Fastsættelse af møder i 2016. 1 51 Lukket punkt: Cafe Kilen 1 52 Lukket punkt:

Læs mere

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Notat Sagsnr.: 2014/0013472 Dato: 3. marts 2015 Titel: Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Sagsbehandler: Kirstine Andersen Udviklingskonsulent 1. Børns Vilkår Aktivitet:

Læs mere

Ansøgninger oktober midler

Ansøgninger oktober midler Ansøgninger oktober - 18 midler Ansøger april - Aktivitet Ansøgt beløb Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade - LMS 15.000 kr. LMS arbejder for at skabe bedre rammer for personer med spiseforstyrrelser

Læs mere

18 ansøgninger forår 2014 Fokusgrupper: Blå = Ældre/ensomme Orange= Særligt udsatte grupper Rød= handicappede

18 ansøgninger forår 2014 Fokusgrupper: Blå = Ældre/ensomme Orange= Særligt udsatte grupper Rød= handicappede 18 ansøgninger forår 2014 Fokusgrupper: Blå = Ældre/ensomme Orange= Særligt udsatte grupper Rød= handicappede Alm. 18 Projekter Dokumen Bemærkning tation for til an- 2014 ca. Forening Ansøgt Beløb Ansøgt

Læs mere

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000 ANSØGNINGER OM TILSKUD JF. 18 2011 Budget 2011: 1.143.000 Reserveres til Dialogdag -40.000 Reserveres til 2. uddeling 2011-100.000 Diverse uforudsete møder, annoncering m.m. -15.000 Rest til 1. uddeling

Læs mere

Ansøgninger oktober midler

Ansøgninger oktober midler Ansøgninger - 18 midler Ansøger Dansk Præmatur Forening Ikke søgt om midler Dansk Præmatur Forening har bl.a. til formål: At støtte og rådgive forældre til for tidligt fødte børn, voksne der er født for

Læs mere

Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling

Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling Nr. Målgruppe Forening/ Ansøgningens formål Tidligere bevilliget Ansøgt beløb Frivillighedsråds Frivillighedsrådets Organisation fra 18-2 år tilbage i kr. indstilling

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2014-745.000 kr. Der er indkommet 37 ansøgninger. Forening + ansøgning om

Læs mere

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Afbud: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 36 Budget / Regnskab 1 37 Store Gå Dag 1 38 Struer Fjerkræklub 2 39 Lokalforeningen

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015. 53.000 kr.

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015. 53.000 kr. Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015 Forening + ansøgning om tilskud til: Ansøgt Frivilligrådets indstilling

Læs mere

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem 1 Børns Vilkår Rådgivning til børn og unge 2 Ungdommens Røde Kors Oplevelser for børn af udsatte familier 3 Natteravnene i Aabenraa Skabe tryghed for unge i nattelivet 4 Red Barnet, Aabenraa Netværk for

Læs mere

Forebyggelse af ensomme ældre og socialt udsatte april 2015

Forebyggelse af ensomme ældre og socialt udsatte april 2015 Forebyggelse af ensomme ældre og socialt udsatte april 2015 Nr. Ansøger Aktiviteten/projektets formål Beskrivelse Ansøgt beløb Bevilling 1. Alkorådet (søgt begge puljer) Rådgivning og oplysning til misbrugeren

Læs mere

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem Ansøgninger vedr. tilskud til frivilligt socialt arbejde 18 2017 1. ansøgningsrunde Børn/unge: Dok. 1 Dansk Præmatur Forening 2 Ungdmens Røde Kors Støtte og rådgivning til familier og fagpersoner til for

Læs mere

18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper:

18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper: 18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper: Alm. 18 Projekter Grøn = Patientforening Blå = Ældre/ensomme Rød = Handicappede Orange = Særligt udsatte grupper Forening Ansøgt Beløb 1 Vetterslev Høm 11,445 2

Læs mere

79 - tilskud til ældre aktiviteter 2018

79 - tilskud til ældre aktiviteter 2018 79 - tilskud til aktiviteter 2018 Fordeling af 79-puljen til aktiviteter 2018 Nr Forening Projekt Målgruppe Projekts hovedformål 1 Aktivitetscentret VOC Aktivitetscenter for Udsatte, ITsvage, Pårørende

Læs mere

Bilag til Kultur- og Trivselsudvalgsmøde 13. december Orientering om uddeling af 18 tilskud for perioden

Bilag til Kultur- og Trivselsudvalgsmøde 13. december Orientering om uddeling af 18 tilskud for perioden Ansøger Ansøgt Tilskud Projektets aktiviteter Bemærkninger til ansøgning beløb Ældre og ensomme Tværfaglig seniorklub 10.000 2.000 Foredrag mv. på klubdage i efteråret Foreningen har modtaget kr. 10.000

Læs mere

Bilag 1 Regnskab for bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2014

Bilag 1 Regnskab for bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2014 Budget for 337.299 kr. Bevilget til sundhedsfremmende tiltag i henhold til Overført fra Årets frivillige sociale pris 22.341 kr. - 4.000 kr. Sundhedspolitikken eserveret til nye foreninger i - 3.500 kr.

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i runde

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i runde om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2008 2. runde Nr.: 1 Kontakt mellem Mennesker 2 Ældre Sagen -Gudme Nyt uddannelsesforløb for frivillige sociale foreninger Tillægsansøgning til oprindelig ansøgning,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen En frivilligt social indsats er, når der ydes en ulønnet og utvungen indsats med et socialt sigte, og når indsatsen

Læs mere

Oversigt - 18 ansøgninger forår 2012

Oversigt - 18 ansøgninger forår 2012 Oversigt - 18 ansøgninger forår 2012 Farvekode: Grøn = Patientforening Lilla= Aktivitet i lokalområdet Blå = Ældreforening Alm. 18 Projekter Orange = Sårbare og udsatte grupper Brun= Misbrugsområdet Rød=Aktiviteter

Læs mere

Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2014 efter Servicelovens 18.

Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2014 efter Servicelovens 18. Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 214 efter Servicelovens 18. (Side 1-4: ansøgninger for hele 214 nye ansøgninger markeret med rødt, side 5: oversigt over ansøgninger pr. 1.5.214) Navn:

Læs mere

Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning kr.

Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning kr. Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2016 - kr. Forening + ansøgning om tilskud til: Ansøgt Frivilligrådets 1.

Læs mere

18 tilskud til sociale foreninger

18 tilskud til sociale foreninger 18 tilskud til sociale foreninger Guide til ansøgning og nye kriterier Oplæg på Vindrosen 24. August 2017 Sofie Valbjørn, Borger & Arbejdsmarked Rammer for 18 tilskud Formål Støtte frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Ansøgninger oktober 2012-18 midler

Ansøgninger oktober 2012-18 midler Ansøgninger oktober 2012-18 midler Ansøger Bevilget beløb i april 2012 2012 - Aktivitet Ansøgt beløb i oktober 2012 Lokal forankring Solsikken Værested for førtidspensionister i Hørsholm Kommune. Mødes

Læs mere

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger.

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger. NOTAT Kommune Sekretariat Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Fordelingsudvalgets forslag til fordeling af 18 midler til frivilligt sociale foreninger efter serviceloven

Læs mere

Bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2015

Bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2015 Bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde Budget for 349.711 kr. til indsatser under Sundhedspolitikken 79.700 kr. Overført fra 45.539 kr. 164.500 kr. isponeret og reserveret til et særligt brobygningsprojekt

Læs mere

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 FRIVILLIGPOLITIK August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 Indledning Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering af frivilligråd og kommunens støtte

Læs mere

SOCIAL- OG AKTIVITETSCENTER HOLSTEDGAARD. Et anderledes social- og samværtilbud

SOCIAL- OG AKTIVITETSCENTER HOLSTEDGAARD. Et anderledes social- og samværtilbud SOCIAL- OG AKTIVITETSCENTER HOLSTEDGAARD Et anderledes social- og samværtilbud Tryghed, Hygge og Samvær Så er Social- og aktivitetscenter Holstedgaard måske noget for dig! Hvad er et aktivitets- og samværstilbud?

Læs mere

Ansøgt beløb. Søger penge til årlig sommerlejr. Børn og unge,

Ansøgt beløb. Søger penge til årlig sommerlejr. Børn og unge, Overordnet målgruppe Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøgers navn Forvaltningens kommentar Søger penge til at yde tilskud til børn, som ikke har råd til at deltage i fritidsaktiviteter. Broens arbejde vurderes

Læs mere

Foredragsholdere og underholdende indslag ved. arrangementer. kr 14.000,00 kr

Foredragsholdere og underholdende indslag ved. arrangementer. kr 14.000,00 kr 18, 1. tildelingsrunde 2015, sag 14/14952 Organisation/forening KundeidBidragsnr. Søger Bemærkning Bevilling Bevilget 2014 Ikke umiddelbart berettiget I alt Ældre Aktivcentret Glamsbjerg 8002 55 Foredragsholdere

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for samværstilbud. Lovgrundlag: Ydelser indenfor samværstilbud 104 i Lov om Social Service (LSS). Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov. Socialt samvær Fælles madlavning/tilbud

Læs mere

I alt 823.506 723506-208406

I alt 823.506 723506-208406 Tilskud 18 midler 2010 Kt. 599 00 120-50 Udarbejdet af sekretariatet for Sundhed og Handicap april 2010 Samlet budget 1.700.000 politisk besparelse 185.000 1.515.000 34% til Frivillighusene 515100 25%

Læs mere

Egenkapital på kr. Havde et driftsunderskud på kr. i ,00

Egenkapital på kr. Havde et driftsunderskud på kr. i ,00 Budget 2012-276.000 Side 1 Samlet oversigt for 2012.xls Nr. Dato Ansøger Hjemmehørende Beløb søgt i 1 24. maj Den Selvejende Institution Kultur- og litteratur for læsehandicappede (KLO) 2 2.feb Dansk Landsforening

Læs mere

Ældreområdet. Forventer at give de ældre beboere en 8.000 4.000 Plejeboligerne

Ældreområdet. Forventer at give de ældre beboere en 8.000 4.000 Plejeboligerne Foreningens navn Aktivitetscenter Vikingegården Balle Hyllested Rosmus Beboerpårørenderådet, v. Plejeboligerne Ringparken Bruger pårørende råd Mørke/Ådalen Ældreområdet Formål Søger om Kr. Tildelt. Kr.

Læs mere

Kultur, Idræt og svømmeture kun for kvinder. Fremtidens kommunikations muligheder og Sundhedscafé

Kultur, Idræt og svømmeture kun for kvinder. Fremtidens kommunikations muligheder og Sundhedscafé Forening /Organisation Målgruppe Hvad søges der til? Ansøgte beløb Bevilling 2007 Bevilling 2008 Afghansk Kultural forening Børn, Unge, Voksne med flygtninge og indvandrebaggrund Kultur, Idræt og svømmeture

Læs mere

Store Heddinge At give pensionister et indholdrigt liv Pensionister i Stevns 5.000 15.000 5.000 Pensionistforening

Store Heddinge At give pensionister et indholdrigt liv Pensionister i Stevns 5.000 15.000 5.000 Pensionistforening Modtaget Ansøgt Indstillet Nr. Forening/Ansøger Aktivitet Målgruppe beløb i 2015 beløb i kr. beløb i 2016 1 Store Heddinge At give pensionister et indholdrigt liv Pensionister i Stevns 5.000 15.000 5.000

Læs mere

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Nr. Ansøger Målgruppe ------------------------ Aktivitet/projekt Tidligere bevilget i 2012, 2013 og 2014 Kr. Ansøgt beløb (afr.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

Aktiviteter på Pedershave

Aktiviteter på Pedershave Aktiviteter på Pedershave Farvekoderne refererer til de områder, der stimuleres hos beboeren. Farvekoderne er beskrevet i pjecen. Aktiviteter for alle: Gymnastik Træning af smidighed, styrke, balance,

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTER SERVICELOVENS 79 I FREDERIKSBERG KOMMUNE GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER Foreningens/organisationens/gruppens oplysninger Navn: Røde Kors Hovedstaden

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service

Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service RETNINGSLINJER September 2011 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service Kommunalbestyrelsen

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

a) Ældrecentre o.lign.

a) Ældrecentre o.lign. 18 ansøgninger 2012 - budgetramme: 882.000 Ansøger Formål Begrundelse Ansøgt beløb Indstilling Cvr.nr. Overført fra 79 1. Svage ældre a) Ældrecentre o.lign. Optimistforeningen Solgavens Venner Arden Pensionistforening

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010 Referat tirsdag den 2. november 2010 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Bemærk at tidspunktet for mødet er rykket til kl. 18.00. Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Intro: Frivillige Fighters var en 3 timers tirsdagsbar i frivillighedens tegn, krydret med lokale ildsjæle, bands, mad og drikke -

Læs mere

FriRummet. Projekt: 18 Frivilligt socialt arbejde Ansøgt: (Test) Status: Ansøgning modtaget ID #: Oplysninger om ansøger

FriRummet. Projekt: 18 Frivilligt socialt arbejde Ansøgt: (Test) Status: Ansøgning modtaget ID #: Oplysninger om ansøger FriRummet Projekt: 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016 Ansøgt: 22-06-2016 (Test) Status: Ansøgning modtaget ID #: 36-182 Oplysninger om ansøger Forens navn Hvad er forens formål - som beskrevet i forens

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Sagsnr. Ansøgere Ansøgt kr. Afslag kr. Bevilling kr. Flerårig 45.500 15.500 30.000. 4 Idrætsforeningen Kæmperne 60.000 30.000 30.

Sagsnr. Ansøgere Ansøgt kr. Afslag kr. Bevilling kr. Flerårig 45.500 15.500 30.000. 4 Idrætsforeningen Kæmperne 60.000 30.000 30. Ansøgninger 2015 1 Sagsnr. VOKSNE MED SINDSLIDELSE 1 Angstforeningen 84.876 44.876 40.000 2 Benzorådgivningen, Landsforeningen SIND 45.500 15.500 30.000 3 DepressionsForeningen 13.000 3.000 10.000 4 Idrætsforeningen

Læs mere

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 Punkt 3. Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 2014-34040 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender at foreninger m.v. der har ansøgt om økonomisk

Læs mere

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte TILSKUDSGUIDE Sådan får du tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte Tønder Kommune yder tilskud til forskellige aktiviteter, som har et aktiverende og forebyggende sigte jf.

Læs mere

Møde 5. september 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset

Møde 5. september 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 5. september 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Afbud: Per Ravn Pkt. Tekst Side 21 Godkendelse af referat fra møde den 6. juni 2013 1 22 Budget/regnskab 1 23 Unge

Læs mere

Antal medlemmer: ca. 120 medlemmer i Regionen 4 i Halsnæs Kommune, 100 støttemedlemmer 4-5 i Halsnæs Kommune

Antal medlemmer: ca. 120 medlemmer i Regionen 4 i Halsnæs Kommune, 100 støttemedlemmer 4-5 i Halsnæs Kommune Notat Sagsnr.: 2016/0000050 Dato: 5. februar 2016 Titel: Administrationens bemærkninger til ansøgningerne Sagsbehandler: Kirstine Andersen Udviklingskonsulent 1. Dansk Landsforening for hals- og mundhuleopererede

Læs mere

Ansøgningsskema 2014 om støtte til frivilligt, socialt arbejde

Ansøgningsskema 2014 om støtte til frivilligt, socialt arbejde Aalborg Kommune giver tilskud til frivilligt, socialt arbejde jf. Servicelovens 18 og Aalborg Kommunes retningslinjer. Der kan søges to gange om året: Den 15. oktober og den 15. april. Foreninger, der

Læs mere

Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper

Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper Tidligere retningslinjer Foreslåede retningslinjer Det nye er Forenkling i overskrifter, der

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2012.12.05 og Kommunalbestyrelsen 2012.12.19 Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Hensigten med servicelovens 18

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Lovgrundlag: Ydelser indenfor aktivitets- og samværstilbud 104 i Lov om Social Service (LSS). Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes

Læs mere

a) Ældrecentre o.lign.

a) Ældrecentre o.lign. 18 ansøgninger 2013 - budgetramme: 899000 Ansøger 1. Svage ældre Formål Uddybende bemærkninger Ansøgt beløb Indstilling a) Ældrecentre o.lign. OK-klubben i Hobro Omsorgsarbejde for svage ældre Holder til

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18

Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18 Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18 18-puljen 18 i Lov om Social Service har til formål at sikre et samarbejde mellem kommunen og den frivillige sociale indsats,

Læs mere

udviklingstilskud Akt.- tilskud jf. kriterie Søgt Foren.- tilskud jvf. kriterie Søgt foreningstilskud Søgt akt. tilskud

udviklingstilskud Akt.- tilskud jf. kriterie Søgt Foren.- tilskud jvf. kriterie Søgt foreningstilskud Søgt akt. tilskud Ansøgningsfrist 01/11 2012 forenings udviklings s 1 Centerrådet Bælum ÆC 10.000 10.000 2 Centerrådet Øster Hornum ÆC 10.000 10.000 3 Centerrådet Engparken 10.000 10.000 4 Centerrådet Haversdal 10.000 10.000

Læs mere

1 25-jan Dansk Center vedr. alle Afhængigheder. Driftsresultat - 7.800 kr. Egenkaptital ulttimo 2015, 58.500 kr. Driftsudgifter 112.000 kr.

1 25-jan Dansk Center vedr. alle Afhængigheder. Driftsresultat - 7.800 kr. Egenkaptital ulttimo 2015, 58.500 kr. Driftsudgifter 112.000 kr. Budget pulje 2016 328.760 24.500 fælleskommunal pulje jf. politisk beslutning afsat. Til fordeling 304.260 Side 1 i 1 25-jan Dansk Center vedr. alle Afhængigheder København N DCCA udfører anonym rådgivning

Læs mere

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes STRUER KOMMUNE Bestillerenheden Frivillighedspolitik. Hvad er frivillighedspolitik? En frivillighedspolitik er nogle rammer og retningslinier for et samarbejde mellem det offentlige og de frivillige om

Læs mere

Skema over ansøgere 2. runde 2013

Skema over ansøgere 2. runde 2013 Skema over ansøgere 2. runde 2013 Ansøger 1. Motionsvenner Indsatsen retter sig mod enkeltpersoner, der ikke kan benytte sig af de eksisterende motionsbud. Der søges dels om skud den daglige drift af det

Læs mere

Kommuner. Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Kommuner. Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Kommuner Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med kommuner

Læs mere

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79 Sorø Kommune Kvalitetsstandard Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generel information om kvalitetsstandarder...3 Hvad er en kvalitetsstandard?...3 Sorø

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

Hvilke forhold har betydning for, om du deltager i aktiviteter for ældre? Andet:

Hvilke forhold har betydning for, om du deltager i aktiviteter for ældre? Andet: Hvilke forhold har betydning for, om du deltager i aktiviteter for ældre? Andet: Jeg bor 8 km herfra er stadig selvstændig At vi kan komme frem Senior dans Dårlig gang, svimmelhed Underviser i it Spiller

Læs mere

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen Endelig Boligsocial helhedsplan 2011-2115 SB SOCI ALT B OLIGBYGGERI I SKIVE, AFDELING 4, 18 OG 19 Udarbejdet af: SB Socialt Boligbyggeri

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Skema over ansøgere 2. runde 2015

Skema over ansøgere 2. runde 2015 Skema over ansøgere 2. runde 2015 Ansøger Aktivitet, der søges tilskud til Ansøgt beløb Vurdering 1. KFUM s soldaterhjem 1. Ansøgning om støtte til etablering af hobbyværksted. Målgruppen: er hjemvendte

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Juli 2015 Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard for samværstilbud jf. serviceloven 104 Januar 2016

Forslag til kvalitetsstandard for samværstilbud jf. serviceloven 104 Januar 2016 Forslag til kvalitetsstandard for samværstilbud jf. serviceloven 104 Januar 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud

Læs mere

(reduceres forholdsmæssigt for allle. tilskud) Telefonstjerne/besøgstjeneste og tryghedsopkald ,00 96.

(reduceres forholdsmæssigt for allle. tilskud) Telefonstjerne/besøgstjeneste og tryghedsopkald ,00 96. 79 midler 2013 Forening Kontaktperson aktivitet Forslag før reduktion formue telefonstjern e/besøgsord ning lokaleleje kørsel formuse under 20000 Opsamling Lokaleleje 33.250,00 28.150 Aktivitetsbestemt

Læs mere

INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE.

INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE. INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE. Præsenteret for Handicaprådet og udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg september 2017. 2 Indhold Indledning

Læs mere

18 ansøgninger efterår 2013

18 ansøgninger efterår 2013 18 ansøgninger efterår 2013 Fokusgrupper: Grøn = Patientforening Blå = Ældre/ensomme Rød = Handicappede Orange = Særligt udsatte grupper Alm. 18 Projekter Forening Ansøgt Ansøgt til / Aktivitet Indstilling

Læs mere

Indstillingsskema 18 2013-1 rundeuddeling

Indstillingsskema 18 2013-1 rundeuddeling Indstillingsskema 18 2013-1 rundeuddeling Nr. Mål Forening/ Ansøgningens formål Tidligere bevilliget Ansøgt beløb Friv.råds Frivillighedsrådets Gruppe Organisation fra 18-2 år tilbage kr. indstilling i

Læs mere

SU1 Nye partnerskaber med frivillige skal bryde ensomhed og psykisk mistrivsel blandt ældre

SU1 Nye partnerskaber med frivillige skal bryde ensomhed og psykisk mistrivsel blandt ældre Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT SU1 Nye partnerskaber med frivillige skal bryde ensomhed og psykisk mistrivsel blandt ældre Baggrund Mennesker ramt af ensomhed er mere syge og er længere

Læs mere

Antal deltagere, frivillige og medlemmer Indtægter Udgifter Formue

Antal deltagere, frivillige og medlemmer Indtægter Udgifter Formue Foreninger for Ældre Ingen ansøgninger Ansøgere Misbrugere og socialt udsatte 1 KRIS (Kristen terapi og rådgivning for incestofte og seksuelt misbrugte) Kris søger midler til oplysning og forebyggende

Læs mere

Hjerteforeningens rådgivning

Hjerteforeningens rådgivning Hjerteforeningens rådgivning Hvem er i vi. Hjertesygeplejersker, kliniske diætister, fysioterapeuter Og nu også psykologer Anne Mose og Trine Veile Lund som dækker alle Rådgivningerne og socialrådgivere

Læs mere

Retningslinjer for 18 puljen

Retningslinjer for 18 puljen Retningslinjer for 18 puljen Revisionsoplæg, juni 2015 Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen 1 Indholdsfortegnelse Puljens formål... 3 Ansøgningsfrist...

Læs mere

At der er nødvendigt opsyn med ældre i eget hjem (ekstra hjælp til svagtseende og syge i eget hjem).

At der er nødvendigt opsyn med ældre i eget hjem (ekstra hjælp til svagtseende og syge i eget hjem). Bilag 2 Opsamling fra fire Borger Arrangementer Opsamling fra Borgerworkshops om Værdighedspolitikken Nedenfor er vist de samlede input fra de fire workshop den 15., 17 og 21 marts 2016 til de fem emner,

Læs mere

Møde 25. februar 2016 kl. 16:00 i Mødelokale 4

Møde 25. februar 2016 kl. 16:00 i Mødelokale 4 Frivillighedsudvalg Dagsorden Møde 25. februar 2016 kl. 16:00 i Mødelokale 4 Pkt. Tekst Side 1 Budget / regnskab 1 2 Godkendelse af referat fra mødet den 26. november 2015 1 3 UFL-Vestjylland (Unge for

Læs mere

FYSISK AKTIVITET EN NATURLIG DEL AF HVERDAGEN I HALSNÆS. Familie og voksenstøttes. Idrætsindsatser for borgere med psykiske lidelser

FYSISK AKTIVITET EN NATURLIG DEL AF HVERDAGEN I HALSNÆS. Familie og voksenstøttes. Idrætsindsatser for borgere med psykiske lidelser FYSISK AKTIVITET EN NATURLIG DEL AF HVERDAGEN I HALSNÆS Introduktion til Familie og Voksenstøttes idrætstilbud til sindslindende Familie og voksenstøttes Idrætsindsatser for borgere med psykiske lidelser

Læs mere

Aktivitetscenter for hjemmeboende

Aktivitetscenter for hjemmeboende Aktivitetscenter for hjemmeboende Kvalitetsstandard 2016 Hvad er formålet? Formålet med et aktivitetstilbud er, at du bevarer et selvstændigt og aktivt liv så længe som muligt. Aktiviteter kan være Vedligeholdende

Læs mere

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000 Opfølgning på midlerne fra Social- og Sundhedsudvalgets digitaliserings- og ensomhedspulje Baggrund Social- og Sundhedsudvalget etablerede i foråret 2014 to puljer for henholdsvis afhjælpning af ensomhed

Læs mere