Tøjbranchen i Danmark. Deloitte 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tøjbranchen i Danmark. Deloitte 2017"

Transkript

1 Tøjbranchen i Danmark Deloitte 2017

2 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udviklingen i den danske tøjbranche. Denne analyse er en opdatering af vores analyse fra juni Midtvejsanalysen er baseret på offentliggjorte selskabsregnskaber frem til december 2016 og omfatter tøjbutikker samt engrosvirksomheder og producenter. 2

3 Tøjbranchen Konklusion Detailbranchen: Færre af virksomhederne har det seneste regnskabs år oplevet underskud Antallet af sunde virksomheder forholder sig stabilt. Virksomheder placeret i Sjælland klarer sig bedre end virksomheder i andre regioner Producenter og engroshandel: Branchens virksomheder har i det seneste regnskabsår oplevet et fald i omsætning- og primært resultat pr. ansat. Færre af virksomheder kan betragtes som sunde. Eksporten af beklædning er det seneste år steget med 0,9% Tyskland trækker væksten af eksporten indenfor beklædning med en stigning på 4,1% Morten Gade Steinmetz Partner Deloitte, City Tower, Værkmestergade Aarhus C / Morten Willemar Kristensen Partner Deloitte, Weidekampsgade København S / 3

4 Tøjbranchen Detailhandel 4

5 Detailhandel Detailomsætningen i beklædningsbranchen viser tegn på negativ udvikling I 2016 oplevede detailbranchen et flertal af måneder med negativ vækst i både værdi- og mængdeindekset 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% Sæsonkorrigeret mængdeindeks Sæsonkorrigeret værdiindeks Kilde: Danmarks Statistik 5

6 Detailhandel Den danske detailhandel viser tegn på vækst Men beklædning kan ikke følge med den generelle udvikling Sæsonkorrigeret værdiindeks 105 Sæsonkorrigeret Mængdeindeks Detailhandel i alt Beklædning mv. Detailhandel i alt Beklædning mv. Kilde: Danmarks Statistik 6

7 Detailhandel Forbrug på beklædning og fodtøj er faldet siden 2008 Fordelingen af de danske husstandes forbrug forholder sig nogenlunde stabil. Der er dog brugt mindre på tøj til kvinder og mænd mellem 2014 og Husstandenes årlige forbrug på beklædning og beklædningsartikler (kr.) (Faste Priser) Beklædning og fodtøj i alt Tøj til kvinder Tøj til mænd Tøj til børn under 14 år Andre beklædningsgenstande Kilde: Danmarks Statistik 7

8 Detailhandel Branchen skaber mere forretning pr. ansat og en større andel ender på bundlinjen Omsætning pr. ansat i t.kr /14 14/15 15/16 Gennemsnit Gennemsnit nederste halvdel Gennemsnit øverste halvdel Omsætning pr. ansat stiger marginalt I løbet af de seneste to regnskabsår har tøjbutikkerne i gennemsnit oplevet en mindre stigning fra t. kr. i 13/14 til t. kr. pr. ansat i 15/16. Dog har virksomhederne i den nederste halvdel oplevet et fald i omsætningen pr. ansat fra 837 t. kr. i 13/14 til 701 t. kr. i 15/16. Virksomhederne i den øverste halvdel får næsten tre gange så meget forretning ud af hver ansat sammenlignet med virksomhederne i den nederste halvdel. Dette indikerer at der er store forskelle i effektiviteten på tværs af analysens virksomheder. Primært resultat pr. ansat i t.kr. (opdelt på virksomhedsstørrelser) (10) (20) (30) (40) (50) 13/14 14/15 15/16 Gennemsnit 0-9 ansatte ansatte 50+ ansatte Primært resultat pr. ansat er stigende fra 14/15 til 15/16 Det stigende primært resultat pr. ansat går på tværs af virksomhedsstørrelse for perioden 14/15 til 15/16 efter et gennemsnitligt fald fra 13/14 til 14/15. Særligt de store virksomheder med over 50 ansatte har oplevet en større stigning fra -45 t. kr. i 14/15 til -12 t. kr. i 15/16. Dog er resultatet stadig negativt. Virksomhederne i analysen har dog i de seneste år i gennemsnit oplevet et mindre fald i primært resultat pr. ansat fra 27 t. kr. i 13/14 til 23 t. kr. i 15/16. 8

9 Detailhandel Rentabiliteten er vekslende mellem den øverste og nederste halvdel af branchen, men færre virksomheder har underskud Overskudsgrad 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% 13/14 14/15 15/16 Gennemsnit Gennemsnit nederste halvdel Gennemsnit øverste halvdel Den gennemsnittelige overskudsgrad er stabil I løbet af de seneste to år er den gennemsnitlige overskudsgrad faldet fra 2,9% til 2,5%. Det mindre udsving skyldes forskellige udviklinger i den øverste og nederste halvdel af branchen. Overskudsgraden for virksomhederne i den øverste halvdel er faldet fra 15,3% i 13/14 til 11,2% i 15/16, på trods af en stigning i 14/15. Overskudsgraden for virksomhederne i den nederste halvdel forholder sig negativ, men er steget fra -9,6% i 13/14 til -6,1% i 15/16. Antal virksomheder med hhv. overskud og underskud 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 61% 58% 63% 39% 42% 37% 34% 13/14 14/15 15/16 Overskud alle 3 år Underskud Overskud Andelen af virksomheder med underskud er faldet I de seneste 2 regnskabsår er andelen af virksomheder med underskud faldet. I 13/14 havde 39% af virksomhederne underskud, dette tal var faldet til 37% i 15/16. 34% af virksomhederne har haft overskud i alle 3 år. 9

10 Soliditet Soliditet Detailhandel Mængden af virksomheder i risikozonen for konkurs forholder sig stabil. Samme gælder for antallet af meget sunde virksomheder. Branchens sundhed, Januar 2016 Afkast af investeret kapital Lavere end 10% Højere end 10% Højere end 15% 27,5% 32,7% Ingen større udsving i andelen af sunde virksomheder eller virksomheder i risikozonen Lavere end 15% 28,1% 11,7% 32,7 % af virksomhederne anses som meget sunde, hvilket vil sige, at de har en afkastningsgrad på over 10% samtidig med, at de har en soliditet på over 15%. 28,1 % af virksomhederne i analysen er i risikozonen med en afkastningsgrad på lavere end 10% og en soliditet på lavere end 15%. Branchens sundhed, Januar 2015 Afkast af investeret kapital Lavere end 10% Højere end 10% Andelen af meget sunde virksomheder forholdte sig stabilt mellem regnskabsåret 14/15 og 15/16, med en mindre stigning på 0,1%. Andelen af virksomheder i risikozonen forholdte sig også stabilt i regnskabsåret 15/16, med en marginal stigning på 0,2%. Højere end 15% 29,6% 32,6% Lavere end 15% 27,9% 9,9% 10

11 Detailhandel Store regionale forskelle i branchen Region Sjælland og Hovedstaden i front. Region Nordjylland halter bagefter. Afkast af investeret kapital for seneste regnskabsår (opdelt på regioner) 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% 8% 7% 4% 0% -8% Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Højest afkast af investeret kapital i region Sjælland Virksomhederne i region Sjælland har det seneste regnskabsår oplevet et afkast af investeret kapital på 8%. Dette er markant højere end de øvrige regioner på nær region Hovedstaden. Virksomhederne i region Nordjylland har oplevet et negativt afkast af investeret kapital på -8%. Region Midtjylland Region Nordjylland Primært resultat pr. ansat for seneste regnskabsår i t.kr. (opdelt på regioner) Region Nordjylland har lavest primært resultat pr. ansat Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark 7 (4) Der har i løbet af det seneste regnskabsår været store forskelle i primært resultat pr. ansat på tværs af regionerne. Region Sjælland har det seneste regnskabsår haft det suverænt højeste primære resultat pr. ansat, med 40 t. kr. pr. ansat Særligt regionerne Nordjylland og Midtjylland halter efter. Region Midtjylland Region Nordjylland 11

12 E-handel Danskerne bruger stadigt flere penge på nettet Andel af danskernes forbrug via e-handel Varegruppernes andel af antal e-handler Manglende offentliggjort data for 2016 Est ,9 Mia. kr. 19% ,7 Mia. kr. 15% og en større andel bruges på tøj, sko og smykker ,4 Mia. kr. 13% 12% Danskerne bruger stadigt flere penge på nethandel. Det er estimeret at danskerne i 2015 handlede for 86,9 mia. kr. online. Andel af E-handels køb foretaget på mobil eller tablet % 7% Tøj, sko og smykker er - det, danskerne køber mest af på internettet. I 1 halvår 2015 var 19% af alle gennemførte handler på nettet inden for kategorien tøj, sko og smykker % Fortrydelse og returnering pr. varegruppe (e-handel) 1. Halvår 2015 I første halvår af 2015 blev 23% af alle køb foretaget fra mobil eller tablet. Det svarer til en stigning på 35% sammenlignet med året før. Tøj, sko og smykker Gennemsnit for alle varegrupper 2% 5% Tøj, sko og smykker Film, musik, bøger, spil og legetøj Rejser og kulturoplevelser IT, tele og foto Elektronik og hvidevarer 5% af de købte varer inden for tøj, sko og smykker bliver sendt retur. Dette er en betydeligt større andel end gennemsnittet for andre varer, hvor kun 2% returneres. *Januar tom. november er medtaget i ÅTD

13 Tøjbranchen Producenter & engroshandel 13

14 Producenter & engroshandel Omsætning- og primært resultat pr. ansat er faldende Omsætning pr. ansat i t.kr /14 14/15 15/16 Gennemsnit Gennemsnit nederste halvdel Gennemsnit øverste halvdel Der skabes mindre forretning pr. ansat I det seneste regnskabsår var den gennemsnittelige omsætning pr. ansat, t. kr. Hvilket svarer til et fald på 59 t. kr. pr. ansat fra året 13/14. Der er stor forskel i omsætning pr. ansat mellem branchens øverste og nederste halvdel. Den øverste halvdel omsatte for t. kr. pr. ansat i 15/16, mens virksomhederne i det nederste halvdel kun omsatte for t. kr. pr. ansat samme år. Generelt gælder det for begge halvdele af branchen, at omsætning pr. ansat er faldende fra 14/15 til 15/16 efter en lille stigning året før. Primært resultat pr. ansat i t.kr. (opdelt på virksomhedsstørrelser) /14 14/15 15/16 Gennemsnit 0-9 ansatte ansatte 50+ ansatte En mindre andel ender på bundlinjen I 15/16 var primært resultat i gennemsnit 124 t. kr. pr. ansat. Det svarer til et fald på 23 t. kr. i det seneste regnskabsår. Dog har virksomheder med 50+ ansatte det seneste år oplevet en markant stigning i primært resultat pr. ansat fra 169 t. kr. i 14/15 til 234 t. kr. i 15/16. 14

15 Producenter & engroshandel Overskudsgraden er stigende men færre virksomheder giver overskud Overskudsgrad 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 13/14 14/15 15/16 Gennemsnit Gennemsnit nederste halvdel Gennemsnit øverste halvdel Overskudsgraden stiger Overskudsgraden har det seneste udviklet sig positivt. Overskudsgraden i 15/16 var i gennemsnit på 11,1%. Det svarer til en stigning på 5.9%-point fra 13/14. Der er stor forskel på overskudsgraden for den øverste og nederste halvdel i branchen. Den øverste halvdel havde i 15/16 en overskudsgrad på 19,8%, mens den nederste halvdel havde en overskudsgrad på 1,7%. Antal virksomheder med hhv. overskud og underskud 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 69% 70% 66% 46% 31% 30% 34% 13/14 14/15 15/16 Overskud alle 3 år Underskud Overskud Færre virksomheder oplever overskud I det seneste regnskabsår havde 66% af virksomhederne overskud et fald på 4% fra året før. 46% af analysens virksomheder har haft overskud de seneste 3 år eller mere. 15

16 Soliditet Soliditet Producenter & engroshandel Færre virksomheder er meget sunde og flere i risikozonen Branchens sundhed, Januar 2016 Afkast af investeret kapital Lavere end 10% Højere end 10% Højere end 15% 31,3% 39,8% Lavere end 15% 22,7% 6,3% Flere i risikozonen færre i det meget sunde 39,8% af analysens virksomhederne anses som meget sunde, hvilket vil sige, at de har en afkastningsgrad på over 10% og samtidig en soliditet på over 15%. Branchens sundhed, Januar 2015 Afkast af investeret kapital Lavere end 10% Højere end 10% 22,7% af virksomhederne i analysen er i risikozonen med en afkastningsgrad på lavere end 10% og en soliditet på lavere end 15%. Andelen af meget sunde virksomheder faldt det sidste år med 1,9%- point. Samtidigt steg andelen af virksomheder i risikozonen med 2,1%-point. Højere end 15% 28,1% 41,7% Lavere end 15% 20,6% 9,6% 16

17 Producenter & engroshandel Væksten i den danske eksport af beklædning aftager Tyskland Sverige Norge Nederlandene Finland Storbritannien Frankrig og Monaco Belgien Spanien Italien (jan-okt) 2015 (jan-okt) 2016 (jan-okt) Eksporten af beklædning stiger med 0,9% For perioden januar til oktober steg den samlede danske eksport af beklædningsgenstande med 0,9% fra 2015 til På Danmarks vigtigste eksportmarked, indenfor beklædning, Tyskland, har branchen oplevet en mindre stigning på 4,1% i eksporten det seneste år. Det sidste år oplevede beklædningsbranchen en negativ vækst i eksporten til 7 ud af 10 af Danmarks vigtigste eksportmarkeder for perioden januar-oktober. Beklædningsgenstande og tilbehør top 10 eksportmarkeder t.kr. (januar-oktober) 10 Største beklædningseksportmarkeder, t. kr (jan-okt) 2015 (jan-okt) 2016 (jan-okt) Beklædningseksport udvikling 2015/2016 Total eksport (alle varer) udvikling 2015/2016 (okt-jan) Tyskland ,1% -12,4% Sverige ,5% 0,4% Norge ,2% -4,6% Nederlandene ,2% 14,3% Finland ,3% -8,3% Storbritannien ,5% -2,0% Frankrig og Monaco ,4% 3,3% Belgien ,4% 12,3% Spanien ,6% 2,5% Italien ,3% 8,2% Top 10 markeder total (jan-okt) ,2% -2,8% Alle markeder total (jan-okt) ,9% -1,8% Top 10 markeder andel af total 85,7% 85,8% 86,3% Kilde: Danmarks Statistik 17

18 Producenter & engroshandel Eksport af beklædning til BRIK-landene falder fortsat Brasilien Rusland Indien Kina Eksporten af beklædning til BRIK-landene falder Eksporten af beklædning til BRIK-landene er for perioden januar-oktober faldet med 23% fra 2015 til (jan-okt) 2015 (jan-okt) 2016 (jan-okt) Beklædningsgenstande og tilbehør top 10 eksportmarkeder t.kr. (januar-oktober) Beklædningsgenstande og tilbehør eksport til BRIK-landene t.kr. (januar-oktober) Beklædningseksport BRIK Beklædningseksport i, t udvikling kr. (jan-okt) (jan-okt) (jan-okt) 2015/2016 Total eksport (alle varer) udvikling 2015/2016 Faldet skyldes i høj grad nedgang i eksport af beklædning til Indien. Det store fald i eksport af beklædning til BRIK landende står i kontrast til at Danmarks samlede eksport af varer til BRIK landene det seneste år steg med 1%. Brasilien ,2% -21,8% Rusland ,9% -4,3% Indien ,9% 13,2% Kina ,4% 5,1% BRIK markeder total (jan-okt) ,0% Alle markeder total (jan-okt) ,9% Kilde: Danmarks Statistik 18

19 Forudsætning Det er kun virksomheder med to eller flere ansatte i alle perioder, som er med i analysen. Kun de virksomheder, hvor der har været et nutidigt regnskab til rådighed gennem BusinessInsight, er medtaget. Populationen består af 384 virksomheder inden for engroshandel med beklædning samt 727 virksomheder inden for detailhandel med beklædning. Udeladte virksomheder har enten ikke oplyst centrale regnskabstal eller manglet et opdateret, tilgængeligt regnskab hos BusinessInsight, hvilket kan skyldes, at disse enten er gået konkurs, er blevet reklamebeskyttet i BusinessInsight, eller at BusinessInsight ikke har fået opdateret sine tal endnu. Makro-data (slides 5,6,7 samt 17 og 18) er hentet fra Danmarks Statistik. 19

20 About Deloitte Deloitte provides audit, consulting, financial advisory, risk advisory, tax and related services to public and private clients spanning multiple industries. Deloitte serves four out of five Fortune Global 500 companies through a globally connected network of member firms in more than 150 countries and territories bringing world-class capabilities, insights, and high-quality service to address clients most complex business challenges. To learn more about how Deloitte s approximately 245,000 professionals make an impact that matters, please connect with us on Facebook, LinkedIn, or Twitter. Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ( DTTL ), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as Deloitte Global ) does not provide services to clients. Please see for a more detailed description of DTTL and its member firms Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

Tøjbranchen i Danmark

Tøjbranchen i Danmark Tøjbranchen i Danmark Vækst i eksporten af modetøj skaber bedre resultater hos producenter og engroshandler. Tøjbutikkerne har det stadig hårdt. Deloitte 2016 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014 Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder Deloitte, Juni 2014 Beklædningsbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udvikling i

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark. Eksporten og internethandlen buldrer derudaf. Deloitte 2015

Tøjbranchen i Danmark. Eksporten og internethandlen buldrer derudaf. Deloitte 2015 Tøjbranchen i Danmark Eksporten og internethandlen buldrer derudaf Deloitte 2015 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udviklingen

Læs mere

Modeanalysen Tøjbranchen i Danmark. 15. November

Modeanalysen Tøjbranchen i Danmark. 15. November Modeanalysen 2016 Tøjbranchen i Danmark 15. November Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udviklingen i den danske tøjbranche.

Læs mere

Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud. Deloitte, august 2011

Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud. Deloitte, august 2011 Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud Deloitte, august 2011 Passion for fashion Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske

Læs mere

E-handelsbranchen i Danmark

E-handelsbranchen i Danmark E-handelsbranchen i Danmark Analyse af den økonomiske udvikling i branchen Deloitte 2014 BG TMT Hovedkonklusioner E-handelsbranchen er sund, men ikke uden udfordringer 7 ud af 10 virksomheder har overskud

Læs mere

Analyse af tøjbranchen. Andelen af tøjbutikker med underskud er stigende Juli 2012, Peter Kvistgaard Toft

Analyse af tøjbranchen. Andelen af tøjbutikker med underskud er stigende Juli 2012, Peter Kvistgaard Toft Analyse af tøjbranchen Andelen af tøjbutikker med underskud er stigende Juli 2012, Peter Kvistgaard Toft Indledning En gennemgang af de nyeste regnskabstal for beklædningsbranchen viser, at de større selskaber

Læs mere

Make IT MÄRKBAR. Hvordan CSR kan blive nøglen i fremtidens kunderelationer. 3. Marts - CSR link. Deloitte Sustainability

Make IT MÄRKBAR. Hvordan CSR kan blive nøglen i fremtidens kunderelationer. 3. Marts - CSR link. Deloitte Sustainability Make IT MÄRKBAR Hvordan CSR kan blive nøglen i fremtidens kunderelationer 3. Marts - CSR link Deloitte Sustainability 1 Refleksion 1. Se på mærket i nakken af din nabos tøj 2. Skriv alt ned du kender til

Læs mere

Analyse af tekstilbranchen. De mellemstore tekstil virksomheder klarer sig bedst Juli 2014, Peter Kvistgaard Toft

Analyse af tekstilbranchen. De mellemstore tekstil virksomheder klarer sig bedst Juli 2014, Peter Kvistgaard Toft Analyse af tekstilbranchen De mellemstore tekstil virksomheder klarer sig bedst Juli 2014, Peter Kvistgaard Toft Indledning En gennemgang af de nyeste regnskabstal for tekstilbranchen viser flere tøjforretninger

Læs mere

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder AF SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Beklædnings- og fodtøjseksport for 32,8 mia. kr.

Læs mere

Analyse af tekstilbranchen. Andelen af tøjbutikker med underskud er stadig stigende Januar 2013, Peter Kvistgaard Toft

Analyse af tekstilbranchen. Andelen af tøjbutikker med underskud er stadig stigende Januar 2013, Peter Kvistgaard Toft Analyse af tekstilbranchen Andelen af tøjbutikker med underskud er stadig stigende Januar 2013, Peter Kvistgaard Toft Indledning En gennemgang af de nyeste regnskabstal for tekstilbranchen viser fremgang

Læs mere

Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar August 2016

Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar August 2016 Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar 2017 August 2016 Thomas Frommelt Partner i Deloitte, statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor i 2005 Partner i 2008 Leder af Deloittes branchegruppe

Læs mere

Udvikling af den optimale webshop til e-handel. Seminar for it-branchen. 19. november 2015

Udvikling af den optimale webshop til e-handel. Seminar for it-branchen. 19. november 2015 Udvikling af den optimale webshop til e-handel Seminar for it-branchen 19. november 2015 Dagens Agenda 15:00 Præsentation og velkomst 15:15 Optimer din online-forretning Udvikling af en effektiv webshop

Læs mere

ANALYSENOTAT Status for modebranchen. Lille stigning i omsætningen

ANALYSENOTAT Status for modebranchen. Lille stigning i omsætningen ANALYSENOTAT Status for modebranchen AF ØKONOM JONAS SPENDRUP MEYER & STUDENT JENS VICTOR WULF-ANDERSEN Den danske modebranche spiller en væsentlig rolle for den danske økonomi og sikrer beskæftigelse

Læs mere

ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen

ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN Modeeksport for 27,4 mia. kr. Dansk modeeksport har længe oplevet en gunstig udvikling.

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Analyse af de største virksomheder i bygge- og anlægsbranchen i Danmark

Analyse af de største virksomheder i bygge- og anlægsbranchen i Danmark i bygge- og anlægsbranchen i Danmark Nøgletalsanalyse af de 36 største virksomheder indenfor anlæg, byggeri og typehuse Thomas Frommelt, juni 2016 De største virksomheder i bygge- og anlægsbranchen Deloittes

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Sikkerhed og Revision 2013 Finansiel revisors ønsker til it-revisor. 5. september 2013

Sikkerhed og Revision 2013 Finansiel revisors ønsker til it-revisor. 5. september 2013 Sikkerhed og Revision 2013 Finansiel revisors ønsker til it-revisor 5. september 2013 Den nye revisionsmetode Køreplan til, hvordan en it-specialist kan medvirke i planlægningen (side 1 af 2) Opdatere

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Energierhvervsanalyse

Energierhvervsanalyse Energierhvervsanalyse 2010 Maj 2011 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Analyse af de 40 største entreprenørvirksomheder i den danske bygge- og anlægsbranche. August 2016, udarbejdet af Thomas Frommelt

Analyse af de 40 største entreprenørvirksomheder i den danske bygge- og anlægsbranche. August 2016, udarbejdet af Thomas Frommelt Analyse af de 40 største entreprenørvirksomheder i den danske bygge- og anlægsbranche August 2016, udarbejdet af Thomas Frommelt Analysen er udarbejdet af Thomas Frommelt Partner, statsautoriseret revisor

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

Færøsk Delegation - Business Seminar Etablering af virksomhed i Grønland. 17 April 2013 Claus Bech

Færøsk Delegation - Business Seminar Etablering af virksomhed i Grønland. 17 April 2013 Claus Bech Færøsk Delegation - Business Seminar Etablering af virksomhed i Grønland 17 April 2013 Claus Bech Agenda Bogføring og årsregnskab Skat i Grønland Selskabsskat Personskat 2 Footer Introduktion Deloitte

Læs mere

51,4 mia. kr. 52,5 mia. kr. 17,5 15,5

51,4 mia. kr. 52,5 mia. kr. 17,5 15,5 Notat Den danske modebranche er en vigtig eksportsektor og giver job til et stort antal danskere. Selvom de statistiske opgørelser for 4. kvartal 2014 endnu ikke foreligger, har 2014 indtil nu været et

Læs mere

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Leverandører til vindmølleindustrien. 31. august 2011

Leverandører til vindmølleindustrien. 31. august 2011 Leverandører til vindmølleindustrien 31. august 2011 Vores team Peter Rønde Jakobsen Corporate Finance Lars Skovgaard Corporate Finance Frederik Behnk Financial Advisory Services Sune Olsen Clients & Markets

Læs mere

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015 Økonomien i taxivognmandsbranchen Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015 TØF 2. oktober 2015 Resume Data viser en positiv omsætningsudvikling i hovedstaden og nedgang i resten

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Multichannel Retail & Marketing

Multichannel Retail & Marketing Multichannel Retail & Marketing Fundamental anvendelse E-handel bruges til: Køb Prækvalificering Danske kunder researcher på nettet før køb (fra kædernes konkurrencekraft 2009) Kun 36% af danske detailkæder

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE I var Danmarks eksport af energiteknologi og -service 83,8 mia. kr., hvilket er et fald i forhold til 215 på 1,1 pct. Eksporten af energiteknologi udgjorde 11,8 pct.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET Nordisk e-handel til en værdi af 34,5 mia. SEK FORORD De nordiske forbrugere anslår, at de i 3. kvartal har handlet på nettet for 34,5 mia.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Brasilien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 3. KVARTAL NOVEMBER 2014 E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen tegner i 2014 igen

Læs mere

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA #4 februar 2012 ØKONOMISK TEMA Dansk eksportudvikling Efter en høj vækst igennem 2010 faldt vareeksporten igennem store dele af 2011. Niveauet for den danske vareeksport i 2011 var dog 11,4 pct. højere

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere

DANSK E HANDEL ANNO 2011 Tevin Lac

DANSK E HANDEL ANNO 2011 Tevin Lac DANSK E HANDEL ANNO 2011 Tevin Lac Agenda E handel er Danmarks vækstmotor Dansk e handelsanalyse: Hvem, hvad og hvorfor? Trends i dansk e handel www.fdih.dk 2 Vi støtter væksten Viden & Netværk Politik

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006 Sagsnr. Ref: HJO/MHO/BLA September Lønudviklingen i. kvartal Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var, pct. i. kvartal, svarende til en stigning på, pct.-point i forhold til forrige

Læs mere

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel for 34 milliarder i første kvartal Forord Værdien af den nordiske e-handel i første kvartal af 2014 beløb sig til omkring 34.000 millioner

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Forventning om markant eksportvækst i 2014. Januar 2014

VÆKST BAROMETER. Forventning om markant eksportvækst i 2014. Januar 2014 VÆKST BAROMETER Januar 2014 Forventning om markant eksportvækst i 2014 Mere end halvdelen af eksportvirksomhederne blandt de små og mellemstore virksomheder i Syddanmark forventer styrket eksport i 2014,

Læs mere

FDIH Vi videndeler, inspirerer og styrke dansk e handel

FDIH Vi videndeler, inspirerer og styrke dansk e handel FDIH Vi videndeler, inspirerer og styrke dansk e handel Agenda Om FDIH E business er Danmarks vækstmotor FDIH E Handelsanlyse: Hvem handler på nette,hvad handler de og hvorfor? Eksporteventyr www.fdih.dk

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015 I 2015 var Danmarks eksport af energiteknologi 71,4 mia. kr., hvilket er et fald på 3,9 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde 11,1 pct. af den

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune - Bedre planlægning i hjemmeplejen. Evaluering af eksisterende distrikter og forslag til ny struktur

Ringkøbing-Skjern Kommune - Bedre planlægning i hjemmeplejen. Evaluering af eksisterende distrikter og forslag til ny struktur Ringkøbing-Skjern Kommune - Bedre planlægning i hjemmeplejen Evaluering af eksisterende distrikter og forslag til ny struktur 03-10-2017 Nuværende distrikter og centre En række borgere betjenes i dag ikke

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

7 Overnatningsprognose for Danmark 2014-2017 Marked 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* Udlandet 4,6% 0,5% -0,3% 2-4 % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 0,9% 1-3 % ½ - 2½ % 0-2 % 0-2

Læs mere

GULDSMEDEBRANCHENS IMPORT- OG EKSPORTTAL 2006

GULDSMEDEBRANCHENS IMPORT- OG EKSPORTTAL 2006 GULDSMEDEBRANCHENS IMPORT- OG EKSPORTTAL 2006 Her gengives i bearbejdet form oplysninger fra Danmarks Statistik, talmateriale til belysning af udviklingen i eksporten og importen af guldsmedevarer. Tallene

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet

Udsigt til fremgang i byggeriet Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 NOVEMBER Udsigt til fremgang i byggeriet Få nye byggerier betyder, at bygge- og anlægsinvesteringerne i dag ligger på et lavt niveau. Men der

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Akt oversigt: Svar: Sagsnummer Chr. VII alle (681478) Svar: Sagsnummer Chr. VII alle

Akt oversigt: Svar: Sagsnummer Chr. VII alle (681478) Svar: Sagsnummer Chr. VII alle Akt oversigt: Svar: Sagsnummer 2013-357 - Chr. VII alle (681478) Svar: Sagsnummer 2013-357 - Chr. VII alle Svar: Chr VII`s Alle (703946) Svar: Chr VII`s Alle Brevdato 26-02-2013 Afsender Modtagere Akttitel

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Eksport kan trække vækst i januar 2011

VÆKST BAROMETER. Eksport kan trække vækst i januar 2011 VÆKST BAROMETER 20. januar 2011 Eksport kan trække vækst i 2011 Eksporten har været i fremgang i Danmark som helhed, om end niveauet ikke er tilbage til før krisen. For Region Syddanmark ser 2011 også

Læs mere

september 2016 Økonomien i det danske erhvervsliv

september 2016 Økonomien i det danske erhvervsliv september 2016 Økonomien i det danske erhvervsliv Analysedata Analysen af økonomien i det danske erhvervsliv er baseret på økonomiske informationer fra regnskabspligtige virksomheder, som har indleveret

Læs mere

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Rekordmange

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

ANALYSENOTAT Status for modebranchen Lille stigning i omsætningen

ANALYSENOTAT Status for modebranchen Lille stigning i omsætningen ANALYSENOTAT Status for modebranchen 2015 AF CHEFKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE OG STUDENTERMEDHJÆLPER JONAS SPENDRUP MEYER, BA.POLIT. Den danske modebranche har væsentlig betydning for dansk samfundsøkonomi

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering Globalisering Møde i Brugerudvalget for Vidensamfundet 6. februar 2014 Peter Bøegh Nielsen Dagens præsentation Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland 8. juni 2010 Gryende joboptimisme i Region Midtjylland Jobglidning. I kriseårene 2008-2010 forsvandt op mod 10 procent af stillingerne i de små og mellemstore virksomheder med 5-250 ansatte i Region Midtjylland

Læs mere

Detailhandlen efter krisen

Detailhandlen efter krisen Detailhandlen efter krisen Af analysekonsulent Malthe Munkøe og chefkonsulent Mette Feifer Resume Detailhandlen blev hårdt ramt af krisen. I løbet af 2008 faldt omsætningen med omkring 9 pct. Detailomsætningen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Fremtidens skattelandskab: Skattepolitik og strategi

Fremtidens skattelandskab: Skattepolitik og strategi Fremtidens skattelandskab: Skattepolitik og strategi Fremtidens skattelandskab: Skattepolitik og strategi 2016 Nye krav om offentliggørelse af skattepolitik Fremtidens skattelandskab: Skattepolitik og

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Juni 2016

Erhvervsnyt fra estatistik Juni 2016 USA og Kina trækker væksten i SMV ernes vareeksport 1 : SMVeksportstatistikken opdateret med 2015-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2015-tal. Eksportstatistikken, der

Læs mere

Analyse af Installationsbranchen Oktober 2015

Analyse af Installationsbranchen Oktober 2015 Analyse af Installationsbranchen 214 Oktober 215 2 Installationsanalysen 215 Indholdsfortegnelse 3 Indhold 5 Indledning 6 Elementer i en sund installationsvirksomhed 9 Indtjening 13 Omsætning 14 Overskudsgrad

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2015

Status på udvalgte nøgletal januar 2015 Status på udvalgte nøgletal januar 215 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Reviderede tal for væksten i 3. kvartal viser en BNP-stigning på,4 pct. ift.

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os?

Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os? Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os? SÆLG DIN VIDEN TIL NYE MARKEDER VÆKSTMØDE OM INTERNATIONALISERING AF VIDENVIRKSOMHEDER ONSDAG DEN 30. NOVEMBER V/ Axel Olesen,

Læs mere

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017 20 procent færre konkurser i andet kvartal 2017 Efter et rekordhøjt antal konkurser i 2016 er konkurstallet faldet med 20 procent fra andet kvartal 2016 til andet kvartal 2017. Antallet af konkurser er

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Personaleforeninger Skat Tax

Personaleforeninger Skat Tax Personaleforeninger Skat 2017 Tax 2 Personaleforeninger Denne publikation beskriver generelt reglerne for beskatning af medlemmer, der deltager i aktiviteter i foreningsregi. Endvidere beskrives konkret

Læs mere