Krise: flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse"

Transkript

1 Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge hverken i gang med en uddannelse eller i beskæftigelse, hvilket svarer til næsten hver sjette ung. Af de 18. har mere end 1. været uden for beskæftigelse og uddannelse i mere end 6 måneder, hvilket svarer til næsten hver tiende dansker under 3 år. Undersøgelsen viser desuden, at omkring hver anden af de unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse, er på offentlig forsørgelse. af chefanalytiker Mie Dalskov Pihl 27. december 214 Analysens hovedkonklusioner 18. unge var i slutningen af 213 hverken i gang med en uddannelse eller i beskæftigelse, hvilket er 3. flere end for fem år siden. Således er 17 procent - eller knap hver sjette ung - hverken er i job eller under uddannelse, mens det i 28 gjaldt 14,8 procent. Kun lidt mere end hver anden af de 18. unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse er på offentlig forsørgelse. Således er mere end 4 ud af 1 selvforsørgende eller forsørget af familien. Omkring hver tredje, af de unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse, og som ikke får nogen offentlig ydelse, bor hjemme hos deres forældre. Næsten 1. unge har været uden for beskæftigelse og uddannelse i mindst 6 måneder, hvilket svarer til at næsten hver tiende ung under 3 år været uden for job og uddannelse i mindst 6 måneder. Også denne andel, af unge, der har været inaktive i længere tid, er større nu end i 28. Kontakt chefanalytiker Mie Dalskov Pihl Tlf Mobil Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 161 København V

2 Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse 18. unge er hverken i uddannelse eller job AE har undersøgt, hvor mange unge under 3 år, der hverken er i beskæftigelse eller i uddannelse. I undersøgelsen er forskellige registre samkørt for at undersøge om de unge er i gang med en uddannelse eller er i beskæftigelse. De mest aktuelle oplysninger på personniveau går frem til slutningen af 3. kvartal 213. Denne analyse adskiller sig derved fra andre analyser på området som f.eks. AKU-undersøgelsen, der er en spørgeskemaundersøgelse. I denne analyse er de unge ikke spurgt, men man har derimod undersøgt om de faktisk er i beskæftigelse eller uddannelse. Derudover er denne analyse lavet ud registeroplysninger om alle unge, og der er altså modsat AKU-undersøgelsen, ikke tale om en stikprøve. Resultaterne ses i tabel 1 samt figur 1A og 1B. I slutningen af 213 stod knap 18. unge under 3 år uden for både uddannelse og beskæftigelse, hvilket svarer til 17 procent af det samlede antal unge i Danmark i aldersgruppen. Sammenlignet med samme tid på året i 28 er der tale om en stigning på mere end 3. unge, der hverken er i job eller uddannelse. Bag den udvikling ligger dels, at beskæftigelsen er faldet med 2. personer blandt unge under 3 år, og dels er andelen af unge i uddannelse steget med 13.. Tabel årige fordelt efter uddannelses- og beskæftigelsesstatus 28, 3. kvt. 213, 3. kvt. Ændring Antal Antal Antal -point Studerende, med job , , ,4 Studerende, uden job , , ,9 Ikke studerende, med job , , ,7 Ikke i job eller uddannelse , , ,2 I alt , , Studerende i alt , , , Beskæftigede i alt , , ,1 Anm: Tabellen viser, antallet af unge i alderen 1-29 år fordelt efter status ultimo september 28 og 213. Under uddannelse tæller foruden ordinær fuldtidsuddannelse også deltidsuddannelser samt personer i gang med ordinær uddannelse under aktivering. Beskæftigelse tæller ordinære lønmodtagerjobs uanset timeomfang, jobrotation samt løntilskud, fleksjob og skånejob. Se mere om metoden i boks 1. Ser man udelukkende den relative fordeling af de unge, så er andelen af unge i beskæftigelse faldet med 1 procentpoint, mens andelen af unge i uddannelse er steget med, procentpoint. I dag er 7,7 procent af de unge under 3 år i uddannelse, mens lidt næsten 4 procent er under uddannelse. Dykker man endnu længere ned i de unges status, så ses det, at især gruppen af unge, der kun har arbejde og ikke er under uddannelse er reduceret med næsten 8 procentpoint. I 28 var det hver tredje ung, der var i job uden at være i uddannelse, mens det i dag er hver fjerde. Omvendt er gruppen af unge, der er studerende men ikke i arbejde vokset tilsvarende. Tidligere var det lidt mere end hver femte, der var i uddannelse, men ikke havde arbejde. Nu er det tæt på hver tredje. 2

3 Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Gruppen af unge, der både er i arbejde og under uddannelse er reduceret med 2,4 procentpoint, mens andelen af unge, der altså hverken er i arbejde eller under uddannelse er vokset med 2,2 procentpoint, således at det i dag er næsten hver 6. ung, mens det i 28 var knap hver syvende. Det er værd at bemærke, at udviklingen for de unge inden for grupperne også er drevet af, at antallet af unge under 3 år er vokset i befolkningen. Stigningen på 3. i antallet af unge, der hverken er i arbejde eller uddannelse, skyldes derfor både, at relativt flere unge, i dag hverken har et arbejde eller er i gang med en uddannelse, men det skyldes også, at antallet af unge i aldersgruppen 1-29 år er vokset; nemlig udviklingen fra de 14,8 procent til 17 procent. Figur 1A. Unges job eller uddannelse Figur 1B. Fordeling af unges status Tusinde ,8 17, 33, 2, ,6 29, Studerende, med job Studerende, uden job ,6 28, Studerende, med job Studerende, uden job 2 Ikke studerende, med job Ikke i job eller udd. Ikke studerende, med job Ikke i job eller udd. Anm: Figuren viser, antallet af unge i alderen 1-29 år der er hhv. i job og uddannelse. Læs mere i boks 1. Ultimo september i året. Anm: Relativ fordeling af unges status. Ultimo september. I undersøgelsen blandt unge i uddannelse en uddannelse i denne undersøgelse tæller både unge, der er i gang med en fuldtidsuddannelse, men også deltidsuddannelser såsom voksenuddannelse og kurser og ordinære uddannelser i forbindelse med aktivering tæller med. Om man er i beskæftigelse er undersøgt vha. meget detaljerede lønmodtagerdata, og alle unge, der har haft et ordinært lønmodtagerjob uanset timetal, er optalt som beskæftiget. Derudover indgår også unge, der har løntilskudsjob, skånejob, fleksjob eller er kommet i arbejde som led i jobrotation som beskæftigede. Læs mere om metoden i boks 1. Der foreligger ikke aktuelle oplysninger om antallet af unge, der starter selvstændig virksomhed. Unge, der har startet egen virksomhed, men som hverken er i gang med en uddannelse eller er i beskæftigelse som lønmodtagere, indgår således i de godt 18.. Blandt de 1-29-årige i 212 var,8 pct. af de unge selvstændige samtidig med, at de hverken var i uddannelse eller i lønmodtagerbeskæftigelse svarende til 8. personer. 4 ud af 1 modtager ingen ydelse fra det offentlige Af de godt 18. unge, der hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse, er det kun lidt mere end hver anden, der modtager en offentlig ydelse. 8. eller knap 4 procent modtager ingen overførsler fra det offentlige. Det fremgår af figur 2. Der kan være flere forklaringer på, at forholdsvis få unge er på offentlig forsørgelse. Det kan f.eks. være udlandsophold, sabbatår, ventetid på studiestart eller at de unge forsørges af deres forældre. 3

4 Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Figur 2. Unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse, fordelt på forsørgelse Anm: Andelen af unge i alderen 1-29 år, der hverken er i uddannelse eller i beskæftigelse fordelt på om de modtager offentlig ydelse. 3. kvartal 213. Da det ikke er muligt at opgøre antallet af unge, der er selvstændige indgår disse i gruppen af selvforsørgende. I gennemsnit bor 4 ud af 1 af de 1-29-årige hjemme hos deres forældre. Det fremgår af figur 3, der viser andelen af de unge, der bor sammen med mindst en af sine forældre. Det er især studerende uden arbejde, der bor hjemme, hvor 7 procent i gennemsnit bor hjemme. Blandt de unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse, er det kun lidt mere end hver fjerde, der bor hjemme i gennemsnit. Der er dog stor forskel på om man er på offentlig forsørgelse. 36 procent af de unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse, og som ikke modtager en ydelse, bor hjemme, mens det er halvt så mange, blandt unge i samme gruppe, der modtager en ydelse. Figur 3. Andel unge, der bor sammen med mindst en af forældrene Ikke i job eller udd., offentlig forsørget Ikke i job eller udd., selvforsørgende Ikke i job eller udd. Ikke studerende, med job Studerende, uden job Studerende, med job I alt Andel hjemmeboende Anm: Andel unge, der bor sammen med mindst en af de biologiske forældre, fordelt på status i forhold til uddannelse og arbejde årige ved udgangen af 3. kvartal

5 Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Næsten hver tiende ung har været inaktiv i mindst 6 måneder Mere end hver anden af de knap 18. unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse, har været inaktive, dvs. uden for såvel uddannelse som beskæftigelse, i mindst 6 måneder. Det betyder, at næsten 1. unge under 3 år har været uden arbejde og beskæftigelse i mindst 6 måneder, og det er 27. flere end for fem år siden. Det viser tabel 2, der viser unge der hverken er i uddannelse eller job fordelt efter varighed. Tabel 2. Unge, der hverken er i arbejde eller uddannelse fordelt efter inaktiv periode Antal Antal 1- måneder 72.71, ,1 6 måneder eller mere , ,9 I alt , , Anm: Unge i alderen 1-29 år fordelt efter status ultimo september. Under uddannelse tæller foruden ordinær fuldtidsuddannelse også deltidsuddannelser samt personer i gang med ordinær uddannelse under aktivering. Beskæftigelse tæller ordinære lønmodtagerjobs uanset timeomfang, jobrotation samt løntilskud, fleksjob og skånejob. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata. Opgøres antallet af længevarende inaktive unge i forhold til alle unge i aldersgruppen under 3 år, så svarer de godt 1. inaktive i 213 til 9,3 procent. Det fremgår af figur 4. Lidt under hver tiende under 3 år er hverken i uddannelse eller i beskæftigelse, og har været uden for begge dele i mindst 6 måneder. Figur årige, der hverken er i arbejde eller under uddannelse, fordelt på varighed ,4 9, , 7, mdr 6 mdr eller mere 4 2 Anm: Unge i alderen 1-29 år fordelt efter status ultimo september. Under uddannelse tæller foruden ordinær fuldtidsuddannelse også deltidsuddannelser samt personer i gang med ordinær uddannelse under aktivering. Beskæftigelse tæller ordinære lønmodtagerjobs uanset timeomfang, jobrotation samt løntilskud, fleksjob og skånejob. Opgjort i forhold til hele befolkningen ved udgange af september måned i året. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata. Tabel 3 viser udviklingen i andelen af unge med forskellige baggrund, der hverken er i uddannelse eller i beskæftigelse, og som har været inaktive i mindst 6 måneder. I gennemsnit er det omkring hver tien-

6 Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse de ung under 3 år, der har været inaktiv i mindst 6 måneder, men blandt unge med indvandrerbaggrund er det næsten hver tredje (29,1 pct.) Siden 28 er andelen af inaktive unge forøget med 2 procentpoint i gennemsnit. Blandt unge med indvandrerbaggrund er der tale om en stigning på procentpoint. I 28 var det 24,1 procent af alle unge indvandrere, der havde været inaktive i 6 måneder, nu er det 29,1 procent. Tabel 3. Udvikling i andelen af unge, der har været inaktive i mindst 6 måneder, Inaktive i mindst 6 måneder Ændring Danskere,2 6,2 6, 1,3 Indvandrere 24,1 2,6 29,1, Efterkommere 7,8 9,2 9,6 1,8 Indvandrere og efterkommere i alt 2,3 21, 23, 3,2 Alle 7,4 8,6 9,3 2, Anm: Tabellen viser de unge, der er uden for beskæftigelse og ej heller under uddannelse ved udgangen af 3. kvartal i årene fordelt på herkomst opgjort i forhold til befolkningsgrupperne, dvs. antal inaktive unge i gruppen af hhv. danskere, indvandrere og efterkommere. Kilde: AE på baggrund af registerdata, DST. Vigtigt med fokus på de inaktive unge Som denne analyse viser, har den økonomiske krise og den deraf faldende beskæftigelse ramt de unge hårdt. I 28 var næsten 2 ud af 3 unge i arbejde, mens det i slutningen af 213 gjaldt lidt mere end hver anden. Særligt er beskæftigelsen faldet blandt unge, der ej heller er i uddannelse, men også inden for gruppen af studerende, har færre nu et arbejde ved siden af. Den økonomiske krise har dog også betydet, at flere unge er gået i gang med en uddannelse. Som denne analyse viser, er det nu næsten 6 ud af 1 unge, der er i gang med en uddannelse, og dermed er antallet af unge i uddannelse vokset med mere end 1. siden 28. Det er glædeligt, at flere unge er i gang med en uddannelse. De ufaglærte job, der forsvandt under krisen, kommer ikke igen, og prognoserne viser, at arbejdsmarkedet kommer til at mangle uddannet arbejdskraft de kommende år. Det er derfor en god udvikling, at der investeres i uddannelse. Det er derimod bekymrende, at 1. unge eller godt hver tiende under 3 år, hverken er i arbejde eller under uddannelse, og har været inaktiv i mindst 6 måneder. Selvom den økonomiske krise fortsat ikke helt har sluppet sit tag i den danske økonomi, og det derfor fortsat kan være vanskeligt, at få foden inden for på arbejdsmarkedet, så er det problematisk, når hver tiende ung har været uden for både uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet i længere tid. Skrækscenariet er, at disse inaktive unge aldrig får foden ind på arbejdsmarkedet. Derfor må man fra politisk side holde fokus på, at de unge, der ikke har en uddannelse, skal have en uddannelse. I januar trådte regeringens kontanthjælpsreform i kraft, hvilket netop betød større fokus på at hjælpe unge uden uddannelse til at få en uddannelse. I reformen sættes kræfterne ind på at støtte unge uden uddannelse i kontanthjælpssystemet og det kan være den rigtige vej at gå, hvis man opnår, at flere unge på kontanthjælp fuldfører en uddannelse. 6

7 Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse For de unge, der har en erhvervskompetencegivende uddannelse, er det derimod andre redskaber, der skal til. Her det vigtigt, at de ledige får hjælp til at få erfaring fra arbejdsmarkedet, der kan hjælpe dem i fast arbejde. Boks 1. Sådan har vi defineret gruppen af unge, der hverken er i arbejde eller i uddannelse AE har undersøgt, hvor mange unge i aldersgruppen 1-29 år, der hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse i slutningen af september måned. I september måned fås det mest aktuelle billede af de unges aktiviteter, og betyder, at man på nuværende tidspunkt kan måle de unges status frem til slutningen af 3. kvartal 213. Beskæftigelse Om de unge er i beskæftigelse undersøges ved hjælp af det meget detaljerede lønmodtagerregister kaldet E- indkomstregisteret (eir). Heri undersøges for hver person om den unge har været beskæftiget som lønmodtager ved udgangen af september måned i året uanset timetallet. Desværre foreligger der ikke aktuelle oplysninger om, hvor mange unge, der er selvstændige. Unge, der er selvstændige med som hverken er lønmodtagere eller i gang med en uddannelse indgår derfor i gruppen af unge, der hverken er i job eller uddannelse. I 212 udgjorde selvstændige knap 8. personer (arbejdsgivere og momsbetalere jf. RAS), hvilket svarer til,8 procent af aldersgruppen 1-29-årige eller 4,4 procent af de unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse. Unge, der er i støttet beskæftigelse dvs. i løntilskud, fleksjob eller skånejob samt personer ansat i jobrotation tæller med som beskæftigede. Støttet beskæftigelse vedr. alt i alt 2,1 procent af de unge i beskæftigelse ved udgangen af 3. kvartal 213. Uddannelse Ud fra forskellige registre er det undersøgt om den unge er i gang med en uddannelse ved udgangen af september måned: Om den unge er i gang med en ordinær uddannelse i elev-registeret, dvs. på ordinære fuldtidsuddannelser. Om den unge modtager SU enten med eller uden ydelse og ligeledes hvis den unge modtager støtte til voksenuddannelse. Om den unge er i gang med et kursus eller en voksenuddannelse af mindst dages varighed fx HF-enkeltfag eller voksenuddannelse. Registret omfatter alle kurser, der er afsluttet inden 31/12 i året. Om den unge er i gang med en ordinær uddannelse i aktivering (dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, revalidering) samt voksenlærlinge. Gruppen af unge, der modtager en offentlig ydelse samtidig med, at de er under uddannelse udgjorde i 3. kvartal procent af den samlede gruppe af unge studerende. Bemærk, at højskoleophold ikke indgår. Unge, der er i gang med et højskoleophold indmeldes først til VEUV-registeret året efter d. 3/9. Det betyder, at man først næste år, kan finde de unge, der var i gang med et højskoleophold i slutningen af september 213. En opgørelse på de unge i 22 viser at 1.8 unge var på højskole i slutningen af september måned, hvilket svarer til,2 pct. af de unge under 3 år eller 1 pct. af de unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse. Andre offentlige ydelser Unge, der modtager andre former for offentlige ydelser dvs. som er ledige og ikke i aktivering i form af ordinær uddannelse eller i løntilskudsjob regnes til gruppen af unge, der hverken er i job eller i arbejde. Heri indgår blandt virksomhedspraktik, passive modtagere af dagpenge, kontanthjælp, revalidering, sygedagpenge, førtidspension, aktiverede ledige i afklaringsforløb, ledige på 6-ugers selvvalgt uddannelse, modtagere af barselsdagpenge. Personer, der er delvist raske på sygedagpenge, delvis ledige eller på førtidspension, og som samtidig er enten under uddannelse eller i ordinært lønmodtagerbeskæftigelse placeres under hhv. uddannelse eller beskæftigelse. 7

8 Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Bilag Bilagsfigur 1. Unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse fordelt på ydelse (3. kvt 213) Inaktive min. 6 mdr. Alle unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelser Anm: Andelen af unge i alderen 1-29 år, der hverken er i uddannelse eller i beskæftigelse fordelt på om de modtager offentlig ydelse. 3. kvartal 213. Da det ikke er muligt at opgøre antallet af unge, der er selvstændige indgår disse i gruppen af selvforsørgende. 8

Hver 10. ung er hverken i job eller under uddannelse

Hver 10. ung er hverken i job eller under uddannelse Hver. ung er hverken i job eller under uddannelse Mere end 17. unge under 3 år var hverken i arbejde eller under uddannelse i slutningen af 1, og de 7. havde været inaktive i mindst måneder. Set i forhold

Læs mere

unge er hverken i job eller i uddannelse

unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge under 3 år er hverken i job eller under uddannelse. Det svarer til hver sjette i unge dansker, når man ser på de seneste tal fra efteråret 15. Mere

Læs mere

personer er ikke i job eller uddannelse og får ikke understøttelse

personer er ikke i job eller uddannelse og får ikke understøttelse 16. personer er ikke i job eller uddannelse og får ikke understøttelse Andelen af personer mellem 16-64 år, som modtager overførselsindkomst, er den laveste i mere end 2 år. Faldet i gruppen er dog ikke

Læs mere

ufaglærte unge er hægtet af uddannelsesvognen

ufaglærte unge er hægtet af uddannelsesvognen 3 ud af 4 unge uden uddannelse har stået stille i uddannelsessystemet i mindst tre år 10.000 ufaglærte unge er hægtet af uddannelsesvognen Mere end 200.000 unge har i dag ikke en uddannelse ud over folkeskolens

Læs mere

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Ny kortlægningen af de 15-29-årige i Danmark Knap. unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Denne nye kortlægning af de unge i Danmark viser, at ud af de næsten 1. mio. unge imellem 15

Læs mere

Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse

Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse Hver tiende ung under 30 år er hverken i job eller under uddannelse og har været uden for mindst 6 måneder. Der er meget stor variation mellem kommunerne.

Læs mere

Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik

Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik AE har set på resultaterne fra folkeskolens afgangsprøve for alle 9. klasseelever sidste sommer. Godt 16 procent eller mere end hver sjette

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Hver 8. pædagogisk ansat sygemeldes i længere tid

Hver 8. pædagogisk ansat sygemeldes i længere tid Hver. pædagogisk ansat 1 procent af det pædagogiske personale i offentlige dagtilbud såsom børnehaver og vuggestuer overgik til længerevarende sygdom sidste år. Det er en stigning på procent i forhold

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Svendebrevet er stærkere end studenterhuen alene

Svendebrevet er stærkere end studenterhuen alene Svendebrevet er stærkere end studenterhuen alene Siden 198 erne er der blevet flere studenter med lav arbejdsmarkedstilknytning. Sammenlignet med faglærte så har studenter, der ikke har fået en anden uddannelse

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen

Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen Hver. ung uden ungdomsuddannelse har ikke fuldført. klasse, og det er seks gange flere end blandt de unge, der har fået en ungdomsuddannelse. Derudover har mere

Læs mere

Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget

Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget i ghettoerne I analysen belyses udviklingen i andelen af offentligt forsørgede og lønmodtagerandelen blandt 1-- beboere i ghettoer (boligområder på ghettolisten). Udviklingen

Læs mere

Hver 3. indvandrerdreng har ingen uddannelse udover folkeskolen

Hver 3. indvandrerdreng har ingen uddannelse udover folkeskolen Hver 3. indvandrerdreng har ingen uddannelse udover folkeskolen En kortlægning af de unges uddannelsesniveau viser, at over 2. under 3 år ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse samtidig med at

Læs mere

Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne

Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne AE har undersøgt udviklingen i ledigheden blandt nyuddannede akademikere. Tallene viser, at hver femte nyuddannet akademiker, der færdiggjorde

Læs mere

Færre ufaglærte unge havner på kontanthjælp

Færre ufaglærte unge havner på kontanthjælp Det går den rigtige vej Færre ufaglærte unge havner på kontanthjælp Færre af de unge, som ikke har anden end grundskolen, havner på kontanthjælp. I 2013 var næsten hver fjerde ufaglærte ung på kontanthjælp,

Læs mere

Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse

Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse Antallet af unge kontanthjælpsmodtagere er siden januar 1 faldet med ca.. fuldtidspersoner. Flere af de unge kontanthjælpsmodtagere kommer sammenlignet

Læs mere

nordjyder har mistet jobbet under krisen

nordjyder har mistet jobbet under krisen 33.500 nordjyder har mistet under krisen Den økonomiske krise har betydet markante jobtab i hele landet. Nogle landsdele er imidlertid blevet betydeligt hårdere ramt end andre. I løbet af krisens første

Læs mere

Flere nye studenter kommer hverken i job eller uddannelse

Flere nye studenter kommer hverken i job eller uddannelse Flere nye studenter kommer hverken i job eller uddannelse Mens størstedelen af de nyudklækkede studenter er i arbejde seks måneder efter, at de fik deres studentereksamen, er det kun knap hver fjerde,

Læs mere

Flere unge bryder den sociale arv

Flere unge bryder den sociale arv Flere unge bryder den sociale arv Andelen af mønsterbrydere stiger i Danmark. Siden midten af erne har færre og færre børn af ufaglærte fået en uddannelse efter grundskolen, men den tendens er nu vendt.

Læs mere

Ledigheden blandt nyuddannede faglærte falder i hele landet

Ledigheden blandt nyuddannede faglærte falder i hele landet Ledigheden blandt nyuddannede faglærte falder i hele landet For første gang siden den økonomiske krise er stigningen i ledigheden blandt nyuddannede bremset. Denne analyse fokuserer på udviklingen blandt

Læs mere

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 Antallet af overførselsmodtagere voksede kraftigt under krisen. Antallet af overførselsmodtagere har siden 2011 imidlertid haft en faldende tendens.

Læs mere

Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet

Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet I dag er der færre unge, der begynder på en erhvervsuddannelse direkte efter 9. klasse eller 1. klasse, som falder fra, når man ser på 3 måneder og 7 måneder

Læs mere

Stor stigning i stillinger på mindre end 20 timer om ugen

Stor stigning i stillinger på mindre end 20 timer om ugen Atypisk ansatte Stor stigning i stillinger på mindre end timer om ugen De sidste år er der kommet godt gang i det danske arbejdsmarked. Antallet af job er steget med ca. 1. de sidste fem år. Ud af de job

Læs mere

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse De langtidsledige unge på kontanthjælp mistede fodfæstet på arbejdsmarkedet Mange unge ledige fra 9 erne er i dag på offentlig forsørgelse Under halvdelen af de unge, der modtog kontanthjælp i en længere

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

unge har været uden job og uddannelse i mindst 2 år

unge har været uden job og uddannelse i mindst 2 år 3. unge har været uden job og uddannelse i mindst år Næsten 3. unge i alderen -9 år er hverken i job eller under uddannelse. Gruppen kan karakteriseres som udsatte unge, da de har været uden for i mindst

Læs mere

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver tiende nyuddannede akademiker er den eneste i virksomheden, når man ser på de nyuddannede, der går ud og finder job i små og mellemstore virksomheder.

Læs mere

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet En stor gruppe af personer i Danmark er ikke omfattet af et socialt og økonomisk sikkerhedsnet, fordi de hverken er medlem af en a-kasse eller kan

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Hver tredje på kontanthjælp har haft en børne- og ungesag

Hver tredje på kontanthjælp har haft en børne- og ungesag Hver tredje på kontanthjælp har haft en børne- og ungesag Hver tredje kontanthjælpsmodtager mellem 18 og 37 år har haft mindst en børne- og ungesag om enten en anbringelse eller en forebyggende foranstaltning

Læs mere

Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse

Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse Unge uden uddannelse ender uden for arbejdsmarkedet Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse De unge, som forlader folkeskolen uden at få en ungdomsuddannelse, har markant større risiko

Læs mere

Indvandrere og efterkommere bliver i højere grad mønsterbrydere

Indvandrere og efterkommere bliver i højere grad mønsterbrydere Indvandrere og efterkommere bliver i højere grad mønsterbrydere Siden 14 har flere unge med ufaglærte forældre fået en uddannelse. Stigningen skyldes især, at flere indvandrere og efterkommere med ufaglærte

Læs mere

Beskæftigelsen blandt unge faldet med på 2 år

Beskæftigelsen blandt unge faldet med på 2 år Beskæftigelsen blandt unge faldet med 85. på 2 år Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt unge særlig hårdt. Unge under 35 år tegner sig for 6 pct. af beskæftigelsesfaldet.

Læs mere

Fremgang bør afspejle sig i de unges muligheder

Fremgang bør afspejle sig i de unges muligheder Fremgang bør afspejle sig i de unges muligheder Det går godt på det danske arbejdsmarked. Beskæftigelsen stiger og ledigheden falder. Der er imidlertid stadig store grupper i Danmark, hvor fremgangen ikke

Læs mere

Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene

Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene AE har undersøgt, hvordan man klarer sig på arbejdsmarkedet, hvis man kun har en gymnasial uddannelse i bagagen. Ifølge de nyeste tal har

Læs mere

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet let af marginaliserede steg med 5.3 fra 4. kvartal 211 til 1. kvartal 212.

Læs mere

Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge

Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge De langtidsledige unge fra 90 erne og vejen tilbage til arbejdsmarkedet Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge Giver man til unge kontanthjælpsmodtagere, løftes de unge ud af kontanthjælpens

Læs mere

Folk fra arbejderklassen med dårligt arbejdsmiljø mister oftere deres job

Folk fra arbejderklassen med dårligt arbejdsmiljø mister oftere deres job Folk fra arbejderklassen med dårligt arbejdsmiljø mister oftere deres job Beskæftigede med fysiske eller psykiske arbejdsmiljøbelastninger ryger oftere ud af beskæftigelse end personer, der har et godt

Læs mere

Halvdelen af den danske jobfremgang

Halvdelen af den danske jobfremgang Halvdelen af den danske jobfremgang er deltidsjob Fra starten af 13 har der været fremgang på det danske arbejdsmarked. Målt i hoveder er lønmodtagerbeskæftigelsen steget markant mere end opgjort i fuldtidspersoner.

Læs mere

Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse

Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse Tal fra Undervisningsministeriet viser, at vi ikke er kommet tættere på at indfri målsætningerne om, at 9 procent af alle unge, får en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Flere får en uddannelse, men faglærte taber terræn

Flere får en uddannelse, men faglærte taber terræn Danskernes uddannelse Flere får en uddannelse, men faglærte taber terræn Flere får en uddannelse i Danmark. Det er især de boglige uddannelser, som flere gennemfører. Siden 7 er antallet af personer med

Læs mere

Jobfremgangen er ikke båret af nytilkommen arbejdskraft

Jobfremgangen er ikke båret af nytilkommen arbejdskraft Jobfremgangen er ikke båret af nytilkommen arbejdskraft Indvandreres beskæftigelse er et tilbagevendende emne i den offentlige debat. Ofte behandles udenlandsk arbejdskraft i statistikken som en samlet

Læs mere

50.000 flere langvarigt offentligt forsørgede under krisen

50.000 flere langvarigt offentligt forsørgede under krisen Reformer af offentlige ydelser skal gå hånd i hånd med jobskabelse 50.000 flere langvarigt offentligt forsørgede under krisen Ser man på alle offentlige forsørgelsesydelser under ét, var der samlet set

Læs mere

3 ud af 4, der skæres i børnechecken, er etniske danskere

3 ud af 4, der skæres i børnechecken, er etniske danskere 3 ud af 4, der skæres i børnechecken, er etniske danskere Regeringen vil blandt andet finansiere sine skattelettelser ved at skære i børnechecken for familier, der har mere end 2 børn. Ved tre børn mister

Læs mere

Tusindvis af nyuddannede går direkte ud i længere ledighed

Tusindvis af nyuddannede går direkte ud i længere ledighed Tusindvis af nyuddannede går direkte ud i længere ledighed 13,3 procent af alle nyuddannede fra 15 gik direkte ud i mindst måneders ledighed. Det er lidt færre end tidligere. Faldet er dog svagt, og andelen

Læs mere

Karakterkrav fælder hver sjette pædagog og socialrådgiver

Karakterkrav fælder hver sjette pædagog og socialrådgiver Karakterkrav fælder hver sjette pædagog og socialrådgiver Tusindvis af studerende på erhvervsakademierne og landets professionsuddannelser med en gymnasial uddannelse i bagagen, ville blive afskåret fra

Læs mere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Gennem de sidste år har der været en stor stigning i andelen af mønsterbrydere blandt efterkommere med ikke-vestlig baggrund. Blandt etniske

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Store virksomheder tager ikke nok ansvar for fremtidens faglærte

Store virksomheder tager ikke nok ansvar for fremtidens faglærte Praktikpladser Store virksomheder tager ikke nok ansvar for fremtidens faglærte Det er især de store virksomheder, der kryber uden om praktikpladsansvaret. Mens mindre virksomheder med højst ansatte tager

Læs mere

Regeringen vil udelukke hver 4. student med indvandrerbaggrund

Regeringen vil udelukke hver 4. student med indvandrerbaggrund Regeringen vil udelukke hver 4. student med indvandrerbaggrund AE har undersøgt, hvad partiernes forslag til karakterkrav i gymnasierne vil betyde, når man ser på sidste års studenter. Et karakterkrav

Læs mere

Ledighed blandt nyuddannede sætter dybe spor i samfundsøkonomien

Ledighed blandt nyuddannede sætter dybe spor i samfundsøkonomien Ledighed blandt nyuddannede sætter dybe spor i samfundsøkonomien Selvom nye tal viser, at stigningen i ledigheden blandt nyuddannede med en videregående uddannelse er bremset, så ligger andelen af nyuddannede,

Læs mere

9 ud af 10 boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige

9 ud af 10 boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige 9 ud af boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige Nye beregninger foretaget af AE viser, at omkring. danskere i arbejde hverken kan få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres

Læs mere

I dele af Danmark er hver 5. ung ikke i job eller under uddannelse

I dele af Danmark er hver 5. ung ikke i job eller under uddannelse I dele af Danmark er hver 5. ung ikke i job eller under uddannelse Næsten 17. unge mellem 15 og 29 år er hverken i gang med en uddannelse eller i job. Det svarer til hver syvende. Tallene dækker over store

Læs mere

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier og HF hårdest Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser vil ramme erhvervsgymnasierne og HF langt hårdere end det almene gymnasium. Imens fire procent af studenterne

Læs mere

Krisen har endnu ikke sluppet sit tag i de nyuddannede

Krisen har endnu ikke sluppet sit tag i de nyuddannede Hver 7. nyuddannet går direkte ud i mindst et halvt års ledighed Krisen har endnu ikke sluppet sit tag i de nyuddannede På trods af en generel stigende beskæftigelse på det danske arbejdsmarked, så går

Læs mere

Ledighed, førtidspension og efterløn i de sociale klasser i 2012

Ledighed, førtidspension og efterløn i de sociale klasser i 2012 Ledighed, førtidspension og efterløn i de sociale klasser i 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen ser på sandsynlighederne for at blive ramt af ledighed,

Læs mere

Hver sjette elev opnår ikke 2 i dansk og matematik i 9. klasse

Hver sjette elev opnår ikke 2 i dansk og matematik i 9. klasse Hver sjette elev opnår ikke 2 i dansk og matematik i 9. klasse 84 pct. af eleverne i 9. klasse fik mindst karakteren 2 i dansk og matematik ved afgangsprøven. Dermed var der hele 16 pct., der ikke opnåede

Læs mere

Stort beskæftigelsespotentiale ved bedre integration

Stort beskæftigelsespotentiale ved bedre integration Stort beskæftigelsespotentiale ved bedre integration Gennem krisen har beskæftigelsesfaldet ramt ikke-vestlige indvandrere hårdere end danskere. Andelen af lønmodtagere blandt de 15-64-årige er således

Læs mere

Supplerende analyser om arbejdsmarkedstilknytning

Supplerende analyser om arbejdsmarkedstilknytning Supplerende analyser om arbejdsmarkedstilknytning blandt indvandrere AE har for IDA undersøgt lønindkomsten for personer med relevante IDA-uddannelser på tværs af køn og herkomst. Generelt er indkomsten

Læs mere

Drengene klarer sig dårligere end pigerne i 4 ud af 5 fag

Drengene klarer sig dårligere end pigerne i 4 ud af 5 fag Kan folkeskolen favne drengene godt nok? Drengene klarer sig dårligere end pigerne i 4 ud af 5 fag I fire ud af fem fag ved afgangsprøverne i 9. klasse klarer pigerne sig bedre end drengene. En gennemgang

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Danske svende blandt dem med lavest ledighed i EU

Danske svende blandt dem med lavest ledighed i EU Danske svende blandt dem med lavest ledighed i EU Ledigheden blandt nyuddannede herhjemme er i historisk perspektiv relativt høj. I forhold til vores europæiske naboer klarer de nyuddannede sig dog relativt

Læs mere

Flere lærere uden uddannelse

Flere lærere uden uddannelse Analysen viser, at 16, procent af de kommunalt ansatte i lærerstillinger i folkeskolen ikke har en læreruddannelse. Andelen af læreruddannede i lærerstillinger er faldet fra 89, procent til 83,8 procent

Læs mere

Mange unge mænd mistede deres job under krisen

Mange unge mænd mistede deres job under krisen Tabte arbejdspladser:. unge har mistet deres job under krisen Mange unge mænd mistede deres job under krisen Siden sommeren, hvor arbejdsløsheden begyndte at stige, er beskæftigelsen blandt de unge 1--årige

Læs mere

Mønsterbrydere vælger erhvervsuddannelserne

Mønsterbrydere vælger erhvervsuddannelserne Mønsterbrydere vælger erhvervsuddannelserne I dag har knap 6 ud af 10 unge med ufaglærte forældre en uddannelse som 25-årig. Halvdelen af de unge mønsterbrydere er blevet det gennem en erhvervsuddannelse.

Læs mere

Målsætning om, at flere skal gå den faglærte vej, er næsten ti år bagud

Målsætning om, at flere skal gå den faglærte vej, er næsten ti år bagud Målsætning om, at flere skal gå den faglærte vej, er næsten ti år bagud I forbindelse med reformen af erhvervsskolerne, der blev indført i 21, opsatte man en ny målsætning om, at 2 pct. af en ungdomsårgang

Læs mere

114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse

114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse 114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse Et særudtræk fra Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse (AKU), som AE har fået foretaget, viser, at unge i stigende grad er havnet i arbejdsløshed

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Færre danskere er på offentlig forsørgelse

Færre danskere er på offentlig forsørgelse Færre danskere er på offentlig forsørgelse Antallet af danskere på overførselsindkomst er siden 21 faldet med 113. fuldtidspersoner. Dermed udgør antallet af danskere på overførselsindkomst ca. 622. fuldtidspersoner,

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Drenge på videregående uddannelser rammes hårdere af karakterkrav

Drenge på videregående uddannelser rammes hårdere af karakterkrav Drenge på videregående uddannelser rammes hårdere af karakterkrav Et adgangskrav til de gymnasiale uddannelser på 7 fra folkeskolens afgangsprøver vil afskære mere end hver anden studerende med en gymnasial

Læs mere

7 ud af 10 akademikere har længere uddannelse end deres forældre

7 ud af 10 akademikere har længere uddannelse end deres forældre 7 ud af 1 akademikere har længere uddannelse end deres forældre AE har undersøgt den familiemæssige uddannelsesbaggrund for alle nyuddannede akademikere. Analysen viser, at 73 procent af alle nyuddannede

Læs mere

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet 29. danskere uden socialt sikkerhedsnet Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet Knap 4. beskæftigede er i dag ikke medlem af en a-kasse. Hvis de mister deres arbejde, er det

Læs mere

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af private lønmodtagere med over eller års anciennitet på deres arbejdsplads er faldende. Tendensen til, at en mindre procentdel har samme arbejde

Læs mere

Erhvervsuddannelserne skaber mønsterbrydere

Erhvervsuddannelserne skaber mønsterbrydere Erhvervsuddannelserne skaber mønsterbrydere Af de 25-årige unge med ufaglærte forældre, der bryder den negative sociale arv og får en uddannelse i dag, gennemfører over halvdelen en erhvervsuddannelse.

Læs mere

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene I dag bor der over en million enlige i Danmark. Udviklingen siden viser, at andelen af singler blandt de --årige er steget fra knap procent til knap

Læs mere

Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte

Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte Nyuddannedes overgang til arbejdsmarkedet er blevet mere vanskelig det seneste år. Hver syvende, der færdiggjorde en erhvervskompetencegivende uddannelse

Læs mere

Krisen har sendt flere på offentlig forsørgelse

Krisen har sendt flere på offentlig forsørgelse Krisen har sendt 120.000 flere på offentlig forsørgelse I de gode år fra 2004 til 2008 faldt antallet af overførelsesmodtagere i den arbejdsdygtige alder med ca. 111.000 personer. Der kom ikke blot færre

Læs mere

Pendling blandt elektrikere

Pendling blandt elektrikere Faglærte, der er uddannet inden for strøm og elektronik, pendler i gennemsnit 29 kilometer mellem bopæl og arbejdssted. Det er 8 kilometer længere end danske lønmodtagere generelt. Analysen viser desuden,

Læs mere

Arbejdsmarkedstilknytning blandt vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Arbejdsmarkedstilknytning blandt vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Analysen er udarbejdet for IDA Arbejdsmarkedstilknytning blandt vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere I 215 er der ca. 89. med en IDA-uddannelse i befolkningen. For at få et større datavolumen

Læs mere

Opsving i Danmark, men ikke for de ufaglærte

Opsving i Danmark, men ikke for de ufaglærte Opsving i Danmark, men ikke for de ufaglærte Siden 213 har dansk økonomi nydt godt af en massiv jobfremgang. Det er dog ikke alle grupper på arbejdsmarkedet, som har vundet på opsvinget. Beskæftigelsen

Læs mere

Over hver femte ung uden uddannelse er ledig

Over hver femte ung uden uddannelse er ledig Over hver femte ung uden uddannelse er ledig I løbet af den økonomiske krise er ledigheden steget for alle aldersgrupper, men med en klar tendens til, at den er steget mest for de unge. De nyeste tal viser,

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

62.000 skyggeledige tælles ikke med i bruttoledigheden

62.000 skyggeledige tælles ikke med i bruttoledigheden 62.000 skyggeledige tælles ikke med i bruttoledigheden Tal fra Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse viser, at der er en stor gruppe på 62.000 arbejdsløse, som ikke regnes med i den officielle registrerede

Læs mere

De rige, topledere og akademikere bruger håndværkerfradraget mest

De rige, topledere og akademikere bruger håndværkerfradraget mest De rige, topledere og akademikere bruger håndværkerfradraget mest Den rigeste del af befolkningen bruger håndværkerfradraget, også kaldet servicefradraget, mest. Mens hver fjerde blandt de 1 procent rigeste

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Færre ufaglærte job trods fremgang i beskæftigelsen

Færre ufaglærte job trods fremgang i beskæftigelsen Færre ufaglærte job trods fremgang i beskæftigelsen Siden starten af 2013 har vi oplevet en fremgang i lønmodtagerbeskæftigelsen. AE har undersøgt, hvilke uddannelsesgrupper der har draget fordel af beskæftigelsesfremgangen.

Læs mere

Sjællandske faglærte pendler længere end faglærte fra Fyn og Jylland

Sjællandske faglærte pendler længere end faglærte fra Fyn og Jylland Sjællandske faglærte pendler længere end faglærte fra Fyn og Jylland Der er stor forskel på, hvor langt lønmodtagerne pendler alt efter deres uddannelsesbaggrund og bopæl. Erhvervsakademiuddannede pendler

Læs mere

Markant stigning i ledigheden blandt unge

Markant stigning i ledigheden blandt unge Markant stigning i ledigheden blandt unge I 2. kvartal 29 var næsten 6. unge under 3 år ramt af ledighed svarende til hver tolvte i arbejdsstyrken. Det er en stigning på over 2. personer i forhold til

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

Effekt af øget aftrapning af SU til hjemmeboende

Effekt af øget aftrapning af SU til hjemmeboende SU-systemet Effekt af øget aftrapning af SU til hjemmeboende På ungdomsuddannelserne bruges 3,7 mia.kr. årligt, hvoraf 1,5 mia. kr. udbetales til hjemmeboende studerende. Hvis man i øget grad indkomstgraduerede

Læs mere

Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer

Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer Analysen viser, at hovedparten af NNF-medlemmerne er ansat inden for industri samt handel & transportsektoren. Siden 2004 er der dog sket forskydninger i sammensætningen

Læs mere

Unge i Københavnsområdet har sværest ved at finde praktikplads

Unge i Københavnsområdet har sværest ved at finde praktikplads Unge i Københavnsområdet har sværest ved at finde praktikplads Det er markant sværere at finde praktikplads for unge i Københavnsområdet end i resten af landet. I Københavnsområdet står mere end 6 elever

Læs mere

Over på kontanthjælp: Gevinsten fra de gode år er næsten væk

Over på kontanthjælp: Gevinsten fra de gode år er næsten væk Over 12. på kontanthjælp: Gevinsten fra de gode år er næsten væk På trods af, at den registrerede arbejdsløshed er faldet siden juli 21, er antallet af kontanthjælpsmodtagere vokset. Samlet er der nu over

Læs mere

Familieforhold for de sociale klasser

Familieforhold for de sociale klasser Familieforhold for de sociale klasser Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I analysen er der fokus på herkomst-, køns- og aldersfordelingen

Læs mere

Krisen har nu sendt flere på kanten af arbejdsmarkedet

Krisen har nu sendt flere på kanten af arbejdsmarkedet Krisen har nu sendt 30.500 flere på kanten af arbejdsmarkedet Antallet af marginaliserede steg fra 3. til. kvartal 011 med.750 personer. Det betyder, at der nu er godt 118.500 personer, der har været på

Læs mere

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs I løbet af den økonomiske krise har ledigheden ramt de unge hdt. Blandt de 1-9-ige er ledigheden over fordoblet, hvor arbejdsløsheden for de unge er

Læs mere