Garmin Swim Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Garmin Swim Brugervejledning"

Transkript

1 Garmin Swim Brugervejledning April 2016 Trykt i Taiwan _0E

2 Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt. Garmin og Garmin-logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin. ANT+, ANT Agent, Garmin Connect, Garmin Swim og USB ANT Stick er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

3 Indholdsfortegnelse Introduktion...1 Sådan kommer du i gang...1 Taster...1 Ikoner... 1 Om træningssiderne... 1 Træning... 1 At svømme en tur... 1 Om afstandsregistrering... 2 Træning med øvelseslog... 2 Træning med hviletimer... 2 Alarmtoner... 2 Svømmeterminologi... 2 Typer af tag...2 Historik... 2 Sådan vises historik... 2 Brug af Garmin Connect... 3 Afsendelse af historik til din computer... 3 Sletning af historik... 3 Tilpasning af din enhed... 3 Angivelse af poolstørrelsen... 3 Indstilling af tid og dato... 3 Indstilling af alarm... 3 Brug af stopur... 3 Systemindstillinger... 3 Indstilling af vægten... 3 Tilpasning af en træningsside... 3 Enhedsoplysninger... 4 Vedligeholdelse af enheden... 4 Garmin Swim Specifikationer...4 USB ANT Stick Specifikationer... 4 Udskiftning af batteriet... 4 Fejlfinding... 5 Appendiks... 5 Registrering af din enhed... 5 Softwarelicensaftale...5 Indeks... 6 Indholdsfortegnelse i

4

5 Introduktion ADVARSEL Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Sådan kommer du i gang Når du bruger din Garmin Swim for første gang, skal du gøre følgende. 1 Vælg en vilkårlig tast for at tænde for enheden. 2 Følg instruktionerne på skærmen. 3 Vælg, og angiv poolstørrelsen. 4 Tag en svømmetur (At svømme en tur, side 1). 5 Vis din historik (Sådan vises historik, side 2). 6 Send din historik til computeren (Afsendelse af historik til din computer, side 3). Taster À INTERVALLER -timerside eller hviletimerside. Á TOTAL-timerside.  Detaljeside. à Side til logning af øvelser (Træning med øvelseslog, side 2). Ä Brugerdefineret dataside (Datafelter, side 3). Træning At svømme en tur 1 Vælg. Første gang du bruger enheden, bliver du bedt om at indstille poolstørrelsen. Du skal angive poolstørrelsen, hver gang du skifter pool (Angivelse af poolstørrelsen, side 3). 2 Vælg for at starte timeren. À Á Â Ã Ä Å Vælg, hvordan klokkeslættet skal vises. Vælg for at rulle gennem menuer og indstillinger. Vælg for at tænde for baggrundsbelysningen. Vælg for at starte og stoppe timeren. Vælg en indstilling, eller bekræft en meddelelse. Vælg for at rulle gennem menuer og indstillinger. Vælg for at sætte timeren på pause. Vælg for at genstarte den pausestillede timer. Vælg for at få vist menuen. Vælg for at forlade en side eller indstilling. Vælg for at gå til svømmetilstand og få vist træningssider. TIP: Du skal trykke på siden af den blå tast. Historik registreres kun, når timeren er aktiveret. Den samlede distance À og samlede tid Á vises på siden TOTAL. 3 Vælg for at få vist flere svømmedata. Du kan tilpasse en ekstra side med brugerdefinerede datafelter (Datafelter, side 3). 4 Ved hvile skal du vælge at sætte timeren til pause. Ikoner Alarmen er tændt. Batteriniveauet er lavt. Vælg dette for at sætte timeren på pause. Ikonet blinker, når timeren er sat på pause. Vælg dette for at genstarte den pausestillede timer. Der er flere elementer på listen. Vælg dette for at forlade en side eller indstilling. Om træningssiderne Du kan få vist fem forskellige træningssider ved at vælge. Prikken, der ikke blinker, angiver det skærmbillede, du får vist i øjeblikket. Pauseskærmen viser intervalnummer Â, intervaldistance à og svømmetid for intervallet Ä. Skærmen vises inverteret (Omvending af træningssiderne, side 4), indtil du vælger og genoptager svømning. 5 Når du er færdig med din session, skal du vælge. Introduktion 1

6 6 Vælg en funktion: Vælg GENOPTAG for at fortsætte med at svømme. Timeren starter igen. Vælg GEM for at gemme sessionen i historikken. Vælg SLET for at slette sessionen uden at gemme. Om afstandsregistrering Garmin Swim måler og registrerer afstand efter fuldførte længder. Poolstørrelsen skal være korrekt, for at afstanden kan vises nøjagtigt (Angivelse af poolstørrelsen, side 3). TIP: Du opnår nøjagtige resultater ved at svømme hele længden og bruge det samme tag til hele længden. Sæt timeren på pause, når du hviler dig. TIP: Du kan hjælpe enheden med at tælle dine længder ved sætte godt fra på indervæggen af poolen og glide gennem vandet inden første svømmetag. TIP: Når du laver en øvelser, skal du enten sætte timeren på pause eller bruge funktionen til logning af øvelser. Hvis du vil have yderligere oplysninger om funktionen til logning af øvelser, skal du se Træning med øvelseslog, side 2. Træning med øvelseslog Du kan bruge øvelseslogindstillingen til manuel registrering af kick-sæt, svømning med en arm eller enhver anden type svømning, der ikke er et af de fire overordnede tag. Øvelsestiden registreres, og du skal indtaste distancen. Øvelseslogfunktionen kan aktiveres, før en svømmesession eller under en svømmesession med timeren sat på pause. 1 Vælg > SVØMNING > DRILL LOG > AKTIVER. 2 Under din svømmesession skal du vælge indtil siden DRILL vises. 3 Vælg. Timeren registrerer din samlede øvelsestid. 4 Når du er færdig med et øvelsesinterval, skal du vælge. 5 Indtast distancen. Distanceintervaller er baseret på poolstørrelse (Angivelse af poolstørrelsen, side 3). Øvelsen gemmes, og timeren er sat på pause. 6 Fortsæt din svømmesession. Træning med hviletimer Du kan aktivere hviletimeren, hvis din træning omfatter timede sæt. Du vil f.eks. udføre 12 intervaller på 50 m på 55 sekunder. Det følgende træningsscenarie er en måde at bruge hviletimeren på. Hviletimeren kan aktiveres, før en svømmesession eller under en svømmesession med timeren sat på pause. 1 Vælg > SVØMNING > HVILETIMER > AKTIVER. 2 Under svømmesessionen, skal du vælge >. 3 Efter at du har udført et sæt på 50 m, skal du vælge. Der vises en midlertidig meddelelse med din distance og tid for sættet. Hviletimersiden viser dig intervalnummer À, svømmetid samt hviletid Á og hviletid Â. 4 Hvil, indtil tid Á er 55 sekunder. 5 Vælg, og svøm yderligere 50 m. 6 Gentag trin 4 6, indtil du har fuldført 12 intervaller. Alarmtoner Alarmtonen lyder, når du vælger under en aktivitet. Ønsker du at åbne alarmtoneindstillingen, skal du vælge > SVØMNING > ALARMTONER. Svømmeterminologi En længde er én tur fra den ene ende af poolen til den anden. Et interval består af en eller flere længder. Når du vælger for at hvile dig, opretter du et interval. Et tag tælles, hver gang den arm, hvor du bærer enheden, gennemfører en hel cyklus. Din swolf-score er summen af tiden for en længde og antallet af tag i den pågældende længde. 30 sekunder plus 15 tag svarer f.eks. til en swolf-score på 45. Swolf er en måleenhed for svømmeeffektivitet, og jo lavere score, jo bedre, ligesom i golf. Typer af tag Der vises typer af tag, når du gennemser intervalhistorikken. Du kan også vælge tagtype som et brugerdefineret datafelt (Datafelter, side 3). FRI RYG BRYST Crawl Rygcrawl Brystsvømning BUTTERFLY Butterfly BLANDET DRILL Flere typer tag inden for et interval Anvendt med logning af øvelser (Træning med øvelseslog, side 2) Historik Din Garmin Swim kan gemme ca. 30 svømmeture ved typisk anvendelse. Når hukommelsen bliver fyldt, overskrives de ældste data, og der vises en advarsel. BEMÆRK: Der optages ikke historik, mens timeren er stoppet eller pausestillet. Sådan vises historik Historikken viser dato, samlet sessionstid, samlet svømmetid, samlet distance, samlet antal længder, gennemsnitshastighed, antal tag, gennemsnitlig svømmeeffektivitet, samlet antal kalorier og intervaldata (hvis de benyttes). 1 Vælg > HISTORIK > VIS. 2 Vælg en funktion: Vælg TOTALER for at få vist den akkumulerede distance, samlede tid og svømmetid. Totaler vises ved hjælp af den aktuelle poolstørrelse. Vælg UGER for at få vist totalerne for en bestemt uge. Totaler vises ved hjælp af den aktuelle poolstørrelse. Vælg SESSIONER for at få vist detaljer for en bestemt session. En session vises med den poolstørrelse, der var valgt, da sessionen blev gennemført. Du kan også få vist intervaloplysninger (hvis de benyttes). 2 Historik

7 Brug af Garmin Connect Garmin Connect er webbaseret software til lagring og analyse af dine data. 1 Gå til 2 Følg instruktionerne på skærmen. Afsendelse af historik til din computer Du skal have en Garmin Connect konto (Brug af Garmin Connect, side 3), og du skal parre enheden med din computer ved hjælp af USB ANT Stick (Afsendelse af historik til din computer, side 3). Uret kan ikke være i dvaletilstand, mens der parres eller overføres data. 1 Sæt USB ANT Stick i en USB-port på computeren. USB ANT Stick driverne installerer automatisk ANT Agent. Du kan downloade ANT Agent, hvis driverne ikke foretager installationen automatisk. Gå til /start. 2 Placer enheden inden for computerens rækkevidde (9 fod eller 3 m). 3 Følg instruktionerne på skærmen. Deaktivering af computerparring Du kan forhindre overførsel af data til og fra en computer, selv en parret computer. Vælg > SYSTEM > COMPUTER > DEAKTIVER PARRING. Overførsel af alle dine data Før du kan overføre hele din historik til din computer, skal du være i nærheden af det USB ANT Stick, der er tilsluttet computeren. Vælg > HISTORIK > OVERFØR ALLE > JA. Sletning af historik 1 Vælg > HISTORIK > SLET. 2 Vælg en funktion: Vælg ALLE, hvis du vil slette alle data fra historikken. Vælg TOTALER, hvis du vil nulstille totalværdierne for distance, tid og svømning. Vælg SESSIONER, hvis du vil vælge en bestemt session, der skal slettes. 3 Vælg JA. Tilpasning af din enhed Angivelse af poolstørrelsen 1 Vælg > SVØMNING > POOLSTØRRELSE. 2 Vælg poolstørrelsen, eller indtast en brugerdefineret størrelse. Tilpasning af ugentlig distance Din ugentlige samlede distance (med start mandag) vises på siden Tid som DISTANCE THIS WEEK. Du kan ændre den første dag eller deaktivere ugentlig distance. 1 Vælg > SVØMNING > UGENS DISTANCE. 2 Vælg en funktion: Vælg INDSTIL DAG 1, og vælg dagen. Vælg DEAKTIVER for at deaktivere ugentlig distance. Indstilling af tid og dato Du kan indstille klokkeslættet for to tidszoner. 1 Vælg > UR. 2 Vælg TID 1 or TID 2. 3 Vælg TIL. 4 Vælg 12-timers eller 24-timers tidsformat. 5 Indtast tiden. 6 Indtast datoen. Indstilling af alarm 1 Vælg > UR > ALARM. 2 Vælg ÉN GANG eller DAGLIGT. 3 Indtast tiden. 4 Vælg for at vende tilbage til siden med klokkeslættet. Når alarmen er indstillet, vises. Brug af stopur BEMÆRK: Stopuret registrerer ikke tiden, og ingen svømmedata gemmes i historikken. Brug ikke stopuret til svømning. 1 Vælg > UR > STOPUR. 2 Vælg for at starte timeren. 3 Vælg for at stoppe timeren. 4 Vælg for at nulstille timeren. BEMÆRK: Hvis du forlader stopurssiden, nulstilles stopuret automatisk efter 10 sekunder. Systemindstillinger Vælg > SYSTEM. SPROG: Indstiller enhedens sprog. KNAPTONER: Indstiller enheden til at bruge hørbare tones til tastetryk. DVALETILSTAND: Slår dvaletilstand til eller fra (Dvaletilstand, side 3). Deaktivering af dvaletilstand reducerer batterilevetiden med ca. 20 %. COMPUTER: Indstiller enheden til parring med computeren ved hjælp af USB ANT Stick. OM: Viser vigtige softwareoplysninger og dit enheds-id. Dvaletilstand Enheden går i dvaletilstand, hvis den ikke har været flyttet i et minut. Dette forlænger batteriets levetid. Når du flytter enheden, aktiveres den igen. Indstilling af vægten 1 Vælg > VÆGT. 2 Vælg enheder, og indtast vægten. Tilpasning af en træningsside Du kan tilpasse side 5 i træningsideløkken (Om træningssiderne, side 1). Du kan tilføje op til tre datafelter på siden. 1 Vælg > SVØMNING > BRUGERTILPASSET SIDE > TILFØJ SIDE. 2 Vælg antallet af datafelter, du vil se på siden. 3 Vælg en datatype og et datafelt. Vælg f.eks. TOTAL > LÆNGDER. Datafelter Datafelter med *-symbolet viser engelske eller metriske måleenheder. Enhederne bestemmes af indstillingen for poolstørrelse (Angivelse af poolstørrelsen, side 3). Intervalfelter viser data for det aktuelle interval (ved svømning) eller det senest gennemførte interval (ved pause). DISTANCE*: Distance tilbagelagt under den aktuelle aktivitet eller det aktuelle interval. Tilpasning af din enhed 3

8 HASTIGHED FOR TAG: Gennemsnitligt antal af tag pr. minut (spm) for den aktuelle aktivitet, det aktuelle interval eller den sidste længde. KALORIER: Antal forbrændte kalorier i alt. LÆNGDER: Antal poollængder, der er tilbagelagt under den aktuelle aktivitet eller det aktuelle interval. SAMLET TID: Samlet registreret tid under den aktuelle aktivitet eller det aktuelle interval. Hvis du for en aktivitet f.eks. svømmer i 10 minutter, stopper timeren i 5 minutter og derefter starter timeren igen og svømmer i 20 minutter, er den forløbne tid 35 minutter. SWOLF: Swolf-score er summen af tiden for en længde plus antallet af tag i den længde (Svømmeterminologi, side 2). Du kan vælge et datafelt, som skal vise den gennemsnitlige swolf-score for den aktuelle aktivitet, det aktuelle interval eller den sidste længde. TAG: Gennemsnitligt antal af tag pr. længde for den aktuelle aktivitet, det aktuelle interval eller den sidste længde. TEMPO*: Gennemsnitstempo for den aktuelle aktivitet, det aktuelle interval eller den sidste længde. TYPE TAG: Type tag under intervallet eller den sidste længde. Omvending af træningssiderne Træningssidernes er sort på hvidt under svømning og hvid på sort (omvendt) under pause. 1 Vælg > SVØMNING > INVERTERET SKÆRM. 2 Vælg en funktion: Vælg PAUSE for at vende skærmfarverne om, når timeren er sat på pause. Vælg SVØMNING for at vende skærmfarverne om, når timeren kører. USB ANT Stick Specifikationer Strømkilde USB Driftstemperaturområde Fra -10 C til 50 C (14 F til 122 F) Radiofrekvens/protokol: 2,4 GHz ANT+ trådløs kommunikationsprotokol Rækkevidde Ca. 5 m (16,4 fod) Udskiftning af batteriet ADVARSEL Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batterier, der kan udskiftes af brugeren. Kontakt din lokale genbrugsstation for oplysninger om korrekt genanvendelse af batterierne. Perkloratmateriale særlig håndtering kan være nødvendig. Gå til /hazardouswaste/perchlorate. BEMÆRK Vær meget forsigtig, når du udskifter batteriet. Pas på ikke at beskadige batterikontakterne, batterirummet eller tætningsringen. Skader kan ødelægge enhedens vandtæthed. 1 Vikl tape om enden af en lille flad skruetrækker À. Tapen beskytter urets yderside, tætningsringen og batterirummet mod beskadigelse. Enhedsoplysninger Vedligeholdelse af enheden BEMÆRK Undgå hårde stød og hårdhændet behandling, da det kan reducere produktets levetid. Rengør enheden grundigt med ferskvand efter udsættelse for klorholdigt vand eller saltvand. Brug ikke en skarp genstand til rengøring af enheden. Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler, der kan beskadige plastikkomponenterne og overfladebehandlingen. Tør altid enheden af efter rengøring. Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til permanente skader på enheden. 2 Vrid forsigtigt batteridækslet Á af. 3 Fjern batteriet Â. 4 Kontroller, at tætningsringen à ikke er beskadiget, og at den sidder helt på plads i nederste rille. Garmin Swim Specifikationer Batteritype Batterilevetid Vandtæthed Driftstemperaturområde Radiofrekvens/ protokol Udskifteligt, knapcelle CR2032, 3 volt (Udskiftning af batteriet, side 4) 1 år BEMÆRK: Den faktiske batterilevetid afhænger af, hvor meget du anvender svømmetilstand, dvaletilstand og baggrundslys. 50 m BEMÆRK: Uret er designet til svømning nær overfladen. Fra 0º til 50ºC (fra 32º til 122ºF) 2,4 GHz ANT+ trådløs kommunikationsprotokol 5 Vip det nye batteri under de to plastikflige Ä, og tryk det på plads. Pas på ikke at beskadige kontakterne Å. 4 Enhedsoplysninger

9 Fejlfinding Nulstilling af enheden til fabriksindstillingerne Hvis enheden holder op med at reagere, skal du muligvis nulstille den. BEMÆRK: Dette sletter alle brugerindtastede oplysninger, inklusive din historik. 1 Hold, og nede samtidigt. 2 Vælg JA. Opdatering af softwaren med Garmin Connect Du skal have en Garmin Connect-konto (Brug af Garmin Connect, side 3), og du skal parre enheden med din computer ved hjælp af USB ANT Stick (Afsendelse af historik til din computer, side 3). Uret kan ikke være i dvaletilstand, mens der parres eller overføres data. BEMÆRK: Dette sletter alle brugerindtastede oplysninger, inklusive historik. 1 Gå til Hvis der er ny software til rådighed, vil Garmin Connect bede dig om at opdatere softwaren. 2 Følg instruktionerne på skærmen. 3 Sørg for, at enheden er inden for computerens rækkevidde (3 m) under opdateringsprocessen. Sådan får du flere oplysninger Du finder flere oplysninger om dette produkt på Garmin webstedet. Gå til Gå til Gå til eller kontakt din Garmin forhandler for at få oplysninger om valgfrit tilbehør og reservedele. Garmin Ltd. og dets datterselskaber ("Garmin") giver dig en begrænset licens til at bruge softwaren i denne enhed ("Softwaren") i binær udførbar form ved normal brug af produktet. Titel, ejendomsret og intellektuelle ejendomsrettigheder til Softwaren forbliver hos Garmin og/eller dets tredjepartsleverandører. Du bekræfter, at Softwaren tilhører Garmin og/eller dets tredjepartsleverandører, og at den er beskyttet ifølge amerikansk lov om ophavsret og internationale aftaler om ophavsret. Endvidere bekræfter du, at Softwarens struktur, organisering og kode, hvor kildekoden ikke er leveret, er værdifulde forretningshemmeligheder ejet af Garmin og/eller dets tredjepartsleverandører, og at Softwaren i kildekodeform er en værdifuld forretningshemmelighed, der forbliver Garmins og/ eller dets tredjepartsleverandørers ejendom. Du accepterer, at softwaren eller nogen del af denne ikke må skilles ad, demonteres, modificeres, ommonteres, omstruktureres eller reduceres til læsbar form, og at du ikke må skabe enheder, der er afledt af eller baseret på denne software. Du accepterer, at du ikke må eksportere eller reeksportere produktet til noget land i strid med USA's love om eksportregulering eller love om eksportregulering i et hvilket som helst andet relevant land. Appendiks Registrering af din enhed Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre vores onlineregistrering i dag. Gå til Opbevar den originale købskvittering eller en kopi af den på et sikkert sted. Softwarelicensaftale VED AT BRUGE PLOTTEREN ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DEN FØLGENDE SOFTWARELICENSAFTALE. LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT. Appendiks 5

10 A afstand 2 alarm 1, 3 ANT Agent 3 B baggrundslys 1 batteri 1, 3, 4 C computer 3 D datafelter 3 displayindstillinger 4 distance 3 dvaletilstand 3 E enhed, registrering 5 enheds-id 3 F fejlfinding 5 G Garmin Connect 3 gemme aktiviteter 1 Indeks H historik 1, 2 sende til computer 3 slette 3, 5 vise 2 I ikoner 1 intervaller 2 K klokkeslæt 1, 3 L længder 2 M menu 1 N nulstilling af enheden 5 P parre 3 poolstørrelse 1 3 produktregistrering 5 R registrering af enheden 5 rengøring af enheden 4 S sessioner 2 slette, historik 3 softwarelicensaftale 5 softwareversion 3 specifikationer 4 sprog 3 stopur 3 swolf-score 2 systemindstillinger 3 T tag 2 taster 1, 4 tilbehør 5 tilpasse enhed 3, 4 timer 1, 2 sætte på pause 1 toner 2, 3 træningssider 1 4 U udskiftning af batteri 4 USB ANT Stick 3 V vandtæthed 4 vægt 3 Ø øvelser 2 6 Indeks

11

12 (0) (+52) GARMIN ( ) +27 (0) ext (0) zum Ortstarif - Mobilfunk kann abweichen Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Forerunner 10 Brugervejledning Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Forerunner. 910XT lynstartvejledning. November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT lynstartvejledning. November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan Forerunner 910XT lynstartvejledning November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan Introduktion advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt-

Læs mere

Approach. S3 Brugervejledning. Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan

Approach. S3 Brugervejledning. Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan Approach S3 Brugervejledning Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

vívomove Brugervejledning

vívomove Brugervejledning vívomove Brugervejledning April 2016 190-02027-36_0A Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Læs mere

vívofit jr. Brugervejledning

vívofit jr. Brugervejledning vívofit jr. Brugervejledning September 2016 190-02084-36_0A Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

vívofit jr. Brugervejledning

vívofit jr. Brugervejledning vívofit jr. Brugervejledning 2016 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Approach S1. brugervejledning

Approach S1. brugervejledning Approach S1 brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning hverken helt eller delvist

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR lynstartvejledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og

Læs mere

Garmin Index smartvægt. Brugervejledning

Garmin Index smartvægt. Brugervejledning Garmin Index smartvægt Brugervejledning September 2016 190-01959-36_0B Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

VARIA UT800. Brugervejledning

VARIA UT800. Brugervejledning VARIA UT800 Brugervejledning 2017 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR lynstartvejledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og

Læs mere

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram.

Læs mere

echo 100 og echo 150 brugervejledning

echo 100 og echo 150 brugervejledning echo 100 og echo 150 brugervejledning 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes,

Læs mere

Lynstartvejledning FR60 SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

Lynstartvejledning FR60 SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Lynstartvejledning FR60 SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

FR70 Lynstartvejledning. December 2012 190-01373-56_0B Trykt i Taiwan

FR70 Lynstartvejledning. December 2012 190-01373-56_0B Trykt i Taiwan FR70 Lynstartvejledning December 2012 190-01373-56_0B Trykt i Taiwan Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og

Læs mere

Din brugermanual GARMIN FORERUNNER 50 http://da.yourpdfguides.com/dref/1174264

Din brugermanual GARMIN FORERUNNER 50 http://da.yourpdfguides.com/dref/1174264 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Vejledning til lynstart F O R E R U N N E R 4 0 5

Vejledning til lynstart F O R E R U N N E R 4 0 5 Vejledning til lynstart F O R E R U N N E R 4 0 5 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Se guiden Vigtige oplysninger

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

vejledning til lynstart FORERUNNER 50 med ANT+Sport trådløs teknologi

vejledning til lynstart FORERUNNER 50 med ANT+Sport trådløs teknologi vejledning til lynstart FORERUNNER 50 med ANT+Sport trådløs teknologi Advarsel: Dette produkt indeholder et udskifteligt knapcellebatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken

Læs mere

lynstartvejledning MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

lynstartvejledning MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Approach G6 Brugervejledning Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

nüvi lynstartvejledning

nüvi lynstartvejledning nüvi 510 lynstartvejledning Vigtige oplysninger Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Advarsel: Dette produkt

Læs mere

Forerunner 220 Brugervejledning

Forerunner 220 Brugervejledning Forerunner 220 Brugervejledning Oktober 2013 190-01632-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist,

Læs mere

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Se guiden Vigtige oplysninger

Læs mere

etrex 10 lynstartvejledning

etrex 10 lynstartvejledning etrex 10 lynstartvejledning Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Når du bruger

Læs mere

EDGE 800. lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM

EDGE 800. lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM EDGE 800 lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse

Læs mere

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR brugervejledning F O R E R U N N E R 1 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR 2010-2013 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913)

Læs mere

vívofit 3 Brugervejledning

vívofit 3 Brugervejledning vívofit 3 Brugervejledning 2016 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Approach G8 Brugervejledning

Approach G8 Brugervejledning Approach G8 Brugervejledning Marts 2014 190-01673-36_0B Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

GPSMAP 78-serien. lynstartvejledning. til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc

GPSMAP 78-serien. lynstartvejledning. til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc GPSMAP 78-serien lynstartvejledning til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

zūmo 590 Lynstartvejledning

zūmo 590 Lynstartvejledning zūmo 590 Lynstartvejledning Marts 2014 190-01706-56_0A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Approach G7 Brugervejledning

Approach G7 Brugervejledning Approach G7 Brugervejledning December 2013 190-01672-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

brugervejledning F O R E R U N N E R 1 1 0

brugervejledning F O R E R U N N E R 1 1 0 brugervejledning F O R E R U N N E R 1 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397

Læs mere

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med

Læs mere

GTU 10 GPS-SPORINGSSYSTEM. Brugervejledning

GTU 10 GPS-SPORINGSSYSTEM. Brugervejledning GTU 10 GPS-SPORINGSSYSTEM Brugervejledning 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning hverken helt

Læs mere

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre

Læs mere

Vector 2 og Vector 2S

Vector 2 og Vector 2S Vector 2 og Vector 2S Brugervejledning Juli 2015 Trykt i Taiwan 190-01867-36_0B Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist,

Læs mere

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR brugervejledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne

Læs mere

nüvi 3700-serien til Volvo

nüvi 3700-serien til Volvo nüvi 3700-serien til Volvo lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3760, 3790 Juli 2010 190-01265-56 Rev. A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om

Læs mere

brugervejledning F O R E R U N N E R 4 0 5

brugervejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 brugervejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING 2008 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas

Læs mere

GPSMAP 62-serien lynstartvejledning. Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc

GPSMAP 62-serien lynstartvejledning. Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc GPSMAP 62-serien lynstartvejledning Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING brugervejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING 2009-2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe,

Læs mere

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at

Læs mere

GMI 20 Brugervejledning

GMI 20 Brugervejledning GMI 20 Brugervejledning Juni 2013 190-01609-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

Vector og Vector S Brugervejledning

Vector og Vector S Brugervejledning Vector og Vector S Brugervejledning September 2014 Trykt i Taiwan 190-01450-36_0D Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist,

Læs mere

Approach -serien. brugervejledning

Approach -serien. brugervejledning Approach -serien brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Fax

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

Forerunner 25. Brugervejledning. August 2015 Trykt i Taiwan _0A

Forerunner 25. Brugervejledning. August 2015 Trykt i Taiwan _0A Forerunner 25 Brugervejledning August 2015 Trykt i Taiwan 190-01902-36_0A Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for

Læs mere

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR Lynstartvejledning foretrex 301 og 401 PERSONAL NAVIGATOR Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Brug af

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING brugervejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

Forerunner 225. Brugervejledning. Maj 2015 Trykt i Taiwan _0A

Forerunner 225. Brugervejledning. Maj 2015 Trykt i Taiwan _0A Forerunner 225 Brugervejledning Maj 2015 Trykt i Taiwan 190-01887-36_0A Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u g e r v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u g e r v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 b r u g e r v e j l e d n i n g 2011-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Edge 20/25. Brugervejledning

Edge 20/25. Brugervejledning Edge 20/25 Brugervejledning Marts 2016 190-01884-36_0B Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning DA Rider Rider er udstyret med en berøringsskærm. Du kan betjene enheden enten ved at klikke på skærmen eller bruge hardware-knappen. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbage/Pause/

Læs mere

nülink! 2300-serien lynstartvejledning

nülink! 2300-serien lynstartvejledning nülink! 2300-serien lynstartvejledning Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Læs mere

montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1

montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1 montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1 Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige produkt.- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

Forerunner. 910XT brugervejledning. Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT brugervejledning. Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan Forerunner 910XT brugervejledning Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan 2011-2014 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til loven om ophavsret må denne brugervejledning

Læs mere

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen Introduktion Denne digitale skridttæller viser antal skridt gået, afstand tilbagelagt, kalorier forbrændt, den totale træningstid, og har 30 dages hukommelse, blandt andre nyttige funktioner. Det er også

Læs mere

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere

echo 200, 300 og 500 serien Brugervejledning

echo 200, 300 og 500 serien Brugervejledning echo 200, 300 og 500 serien Brugervejledning December 2013 190-01709-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller

Læs mere

Edge. Touring Brugervejledning. Juni 2013 190-01605-36_0B Trykt i Taiwan

Edge. Touring Brugervejledning. Juni 2013 190-01605-36_0B Trykt i Taiwan Edge Touring Brugervejledning Juni 2013 190-01605-36_0B Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

PM AM

PM AM BRUGSVEJLEDNING DA 3.1 3.2 3.3! 4.1 4.3 4.5 4.7 4.9 4.2 4.4 4.6 4.8 4.10 PM AM C A DA Produktbeskrivelse: (A) Display modul (B) Håndledsrem (C) Sensor knap (D) USB stik D B DA Produkt beskrivelse Din personlige

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING brugervejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING 2009-2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe,

Læs mere

brugervejledning MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

brugervejledning MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED 2009 2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse

Læs mere

brugervejledning FITNESS-UR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

brugervejledning FITNESS-UR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING F R 6 0 brugervejledning FITNESS-UR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING 2009 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING Side 2 til din LOCKON fjernbetjening Introduktion Før du starter, skal du have installeret og aktiveret din LOCKON centralenhed. Tips: Brug fjernbetjeningen som en nem

Læs mere

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED 2009 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse

Læs mere

210 Hurtigvejledning

210 Hurtigvejledning 210 Hurtigvejledning m Rider 210 Rider 210 er forsynet med et barometer som viser højde i realtid. Denne enhed har tre taster som bliver brugt til flere funktioner. Hovedfunktioner 1 TILBAGE ( ) Tryk for

Læs mere

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Tillykke med dit nye Speed Sonic RAW UR. Speed Sonic uret er designet til at motivere og guide dig til bedre resultater. Vi håber du vil

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

IDOMOVE GO+ Brugermanual

IDOMOVE GO+ Brugermanual IDOMOVE GO+ Brugermanual Tak, fordi du har valgt IDOMOVE GO+, som vil hjælpe dig med at sætte nye mål for et aktivt liv og gøre hver dag til sjov og motiverende træning. Armbåndet kan tilpasses de fleste

Læs mere

Astro 320 lynstartvejledning. GPS-aktiveret sporingssystem til hunde

Astro 320 lynstartvejledning. GPS-aktiveret sporingssystem til hunde Astro 320 lynstartvejledning GPS-aktiveret sporingssystem til hunde Sådan kommer du i gang Advarsel Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

Rider 40 Rider 40 har fire knapper, som bruges til forskellige funktioner.

Rider 40 Rider 40 har fire knapper, som bruges til forskellige funktioner. 40 Brugermanual Rider 40 Rider 40 har fire knapper, som bruges til forskellige funktioner. Hovedfunktioner 2 1 Varm op Mål Min. Varighed spm Maks. min. 2 3 4 Tilbehør Rider 40 kommer med følgende tilbehør:

Læs mere

Approach X40. Brugervejledning

Approach X40. Brugervejledning Approach X40 Brugervejledning Maj 2016 190-01985-36_0A Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Edge. 510 Brugervejledning

Edge. 510 Brugervejledning Edge 510 Brugervejledning Januar 2013 190-01531-36_0A Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Læs mere

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf.

Læs mere

Alpha. 100 med T5/T5 mini. Brugervejledning. Juli 2015 Trykt i Taiwan 190-01771-36_0B

Alpha. 100 med T5/T5 mini. Brugervejledning. Juli 2015 Trykt i Taiwan 190-01771-36_0B Alpha 100 med T5/T5 mini Brugervejledning Juli 2015 Trykt i Taiwan 190-01771-36_0B Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist,

Læs mere

Brugervejledning til Echo Smartpen

Brugervejledning til Echo Smartpen Brugervejledning til Echo Smartpen VIGTIGT START HER! Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye Echo Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye Echo Smartpen er det vigtigt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Kort introduktion Seagull USB skridttælleren er en avanceret skridttæller. Skridttælleren har en 3D accelerations sensor, som opfanger træningsintensiteten.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

Indhold 2. Introduktion 3. Kom i gang 4. Hastighedssensorens dele 4. Montering af hastighedssensoren 4. Parring 5. Vigtige oplysninger 6

Indhold 2. Introduktion 3. Kom i gang 4. Hastighedssensorens dele 4. Montering af hastighedssensoren 4. Parring 5. Vigtige oplysninger 6 BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Indhold 2 Introduktion 3 Kom i gang 4 Hastighedssensorens dele 4 Montering af hastighedssensoren 4 Parring 5 Vigtige oplysninger 6 Pleje og vedligeholdelse 6 Batteri 6 Ofte stillede

Læs mere