Faktaark for DAR 1.0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faktaark for DAR 1.0"

Transkript

1 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR Teknik... 6 Sådan tilgås DAR... 6 Database og servere... 6 System til System integration... 6 Services og hændelser... 7 KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 1/7

2 1. Indledning Dette dokument er udarbejdet til brug for potentielle leverandører. Det skal ses som baggrundsmateriale forud for leverandørmøder i forbindelse med udbud af drift og vedligehold på DAR 0.9, samt udvikling, drift og vedligehold af det fremtidige DAR 1.0. Formålet med dokumentet er at give et overordnet indblik i løsningen samt i de fremtidige krav til udvikling, drift og vedligehold. Dokumentet er udelukkende tænkt som et dialogværktøj, og må ikke forveksles med det fremtidige udbudsmateriale. I det endelige udbudsmateriale kan der forekomme ændringer i forhold til oplysninger givet her i dokumentet. I forbindelse med udbudsprocessen forventer vi at give de prækvalificerede tilbudsgivere adgang til en fyldestgørende beskrivelse af adgang til den nødvendige systemdokumentation. Systemdokumentationen for DAR version 0.9 vil ligge klar inden udbuddet går i gang, men indtil da kan der tages udgangspunkt i versionen tilhørende BBR 1.6, hvor adressedata er inkluderet og beskrevet. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 2/7

3 2. Baggrund og formål DAR er Danmarks Adresseregister og indeholder masterdata for adresser. Adressedata er opdelt i: Vejnavne og adresser Stednavne Administrative inddelinger DAR er det officielle register over alle adresser i Danmark. Det er et krav, at alle officielle adresser skal være registeret i systemet det gælder også adressekoordinater, hvilket har stor betydning, når brandfolk, politi og hjemmehjælpere skal finde helt præcise adgangsveje og adresser. Adresserne skilles ud i et DAR (Danmarks Adresseregister) primo maj, hvor BBR 1.7 og DAR 0.9 idriftsættes. DAR skal anvendes af samtlige kommuner, som iflg. lovgivningen har pligt til at registrere og ajourføre adressedata. KOMBIT er, på baggrund af en aftale indgået med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) og KL, ansvarlig for udvikling, etablering og drift af det nye DAR-system. Samarbejdet mellem parterne fortsætter omkring vedligeholdelse og videreudvikling. DAR skal konstant imødekomme behov hos både kommuner og stat. Der forventes, at der skal idriftsætte to nye releases om året, således at systemet løbende bliver justeret med såvel kommunale ønsker som statslige krav. DAR i dag 1 Adresser er i dag en del af den samlede BBR-løsning, men udskilles som et selvstændigt register primo maj I dag er adressedata tæt integreret i BBR, men efter opdelingen, vil BBR og DAR være løst koblede selvstændige løsninger, med veldefinerede 1-1 snitflader. Projektet skal understøtte adressedelprogrammets mål med at udstille de autoritative adressedata for CPR, CVR og BBR, således at CPR, CVR og BBR automatisk vil have adgang til helt præcise oplysninger om adressen geografiske position. Derfor skal begrebsmodellen i DAR harmoniseres i overensstemmelse med det fælles adressesbegreb. Helt overordnet kan det nuværende DAR betragtes som en sammenhængende enhed bestående af en registerdel, veldefinerede snitflader og en DAR-klient til de kommunale sagsbehandlere. 1 KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 3/7

4 Fremtidige DAR DAR etableres som et nyt autoritativt adresseregister, hvor aktualiteten af adressedata øges. De autoritative adressedata anvendes som grundlag for registreringen i øvrige registre CPR og CVR. Når projektet er gennemført vil DAR stadig indeholde oplysninger om adresser, vejnavne, stednavne og distrikter. Grunddataprogrammet delprogram 2 Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative enheder og stednavne beskriver rammerne for det fremtidige adresseregister. Overordnet set vil det fremtidige DAR 1.0 bestå af følgende ændringer: Registrering af adresser, vejnavne og stednavne: DAR skal understøtte en tidlig registrering af livscyklus for adresse objekter. Dette giver en øget sikkerhed i de mange anvendelser, der finder sted fra de øvrige grunddataregistre. Distribution af grunddata via Datafordeleren (GD7): Datafordeleren er en del af Grunddataprogrammet delaftale 7 (GD7). Formålet med Datafordeleren er effektivt, stabilt og sikkert at distribuere data fra Grunddata-registrene til både offentlige og private brugere af grunddata. Alle fællesoffentlige grunddata skal distribueres via Datafordeleren. DAR skal derfor tilpasses, så der både modtages og afleveres data via Datafordeleren herunder hændelser. Ny sikkerhedsløsning (GD8): DAR 1.0 skal udvikles, så det benyttes og understøtter den nye fælles sikkerhedsløsning udviklet til Grunddataprogrammet. Målet er at få en sikkerhedsmodel, der har rolle/rettigheder, der kan spille op mod entiteterne i kommunernes lokale AD, samt nogle landsdækkende roller, der giver adgang til alle data i registret. Konvertering af data: For DAR 1.0 er der fastlagt en ny informationsmodel, der sikre sammenhæng til andre registre i grunddataprogrammet. Den nye informationsmodel indeholder udvidelser til den for DAR 0.9 definerede. Der skal eventuelt gennemføres en konvertering fra den nuværende til den nye informationsmodel. Videreudvikling eller nyudvikling af brugergrænseflade til kommunal sagsbehandling: Den nye informationsmodel for DAR og øvrige registre i Grunddataprogrammet vil betyde en række rettelser og tilføjelser til webklienten for kommunal KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 4/7

5 sagsbehandling. Klienten forventes at indeholde GIS-funktionalitet for en geografisk oprettelse og stedfæstelse af adressedata. KOMBIT er langt med beskrivelsen af Bilag 2: Kravspecifikationen, og den forventes at foreligge i et udkast inden 1. februar Herefter skal reviewes af MBBL og KL. Læs mere om DAR og det fremtidige DAR her: KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 5/7

6 3. Teknik Sådan tilgås DAR Adresseregistret er et landsdækkende webbaseret register, som en del af BBR, der kan tilgås alle steder fra, når blot der er en internetforbindelse. De kommunale medarbejdere, der arbejder i DAR (oftest kommunens adresseansvarlige), bruger i dag en browserbaseret BBR-klient til at oprette adressedata. Derudover findes en webservicebaseret brugergrænseflade Kommuneklient, der er baseret på OIOXML Den offentlige informationsserver (OIS) fungerer som en slags broker, idet den via autoriserede distributører formidler adressedata til offentlige myndigheder og private virksomheder. Endvidere udstilles adressedata via AWS (adresse webservice). OIS og AWS får dagligt overført filer af replikerede landsdækkende adressedata. Database og servere DAR 0.9 vil komme til at bestå af en SQL server og en applikationsserver (Microsoft.NET). Applikationsserveren er implementeret som en serviceorienteret arkitektur og udstiller forretningslogikken som services. Desuden består DAR af en præsentationsserver, der udstiller hhv. DAR-klienten og kommuneklienten (beskrevet ovenfor). System-til-system-integration DAR har i dag system-til-systemintegration med: - OIS - Ejendomsdataregistret (ESR) (udgår) - Den offentlige Informationsserver (OIS) - AWS I DAR 1.0 vil system-til-systemintegrationen omfatte: - Matrikelregisteret - Det centrale Personregisters vej- og boligregister (CPR) - Det centrale Virksomhedsregister (CVR) - Nyt ejerregister (i stedet for ESR) - Den offentlige Informationsserver (OIS) - Den fællesoffentlige Datafordeler - DAGI (Danmarks administrative geografiske inddelinger) - BBR - AWS KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 6/7

7 Services og hændelser DAR har OIO-snitflader, der understøtter 3. partsklienter og kommuneklienter. Derudover introduceres i henhold til grunddataprojektet ajourføringsservices, udstillingsservices og hændelser. Udstillingsservices er via datafordeleren og hændelser er system til system. DAR 1.0 s Ajourføringsservices, Hændelser samt Udstillingsservices (UHA) er beskrevet i de såkaldte UHA-diagrammer, der vedlægges udbudsmaterialet. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 7/7

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed På vej mod endnu bedre adresser Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed Juni 2013 Gør gode adresser bedre Danmark er et af de lande, der har de bedste adresser. Det har kommunerne som adressemyndighed

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Version 2.0 11. december 2014 Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og

Læs mere

Introduktion til Støttesystemet Beskedfordeler

Introduktion til Støttesystemet Beskedfordeler Introduktion til Støttesystemet 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over brugen af den fælleskommunale. Formålet er at give læseren en forståelse af, de væsentligste begreber, forudsætninger

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF)

Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. november 2013 Henrik Friis Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF) Version 1.3 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige Rapport Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige integrationsmodel for borgerportalen og virksomhedsportalen Offentlig Erfaringsrapport Den Digitale Taskforce Christiansborg Slotsplads 1 1218

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

DemTech Group DemTech/DIGST/Report 1 (dansk) Review Fase 3 Scenarie analyse: oplæg til beslutninger. DemTech Group Denmark CVR: 35527052

DemTech Group DemTech/DIGST/Report 1 (dansk) Review Fase 3 Scenarie analyse: oplæg til beslutninger. DemTech Group Denmark CVR: 35527052 DemTech Group DemTech/DIGST/Report 1 (dansk) Review Fase 3 Scenarie analyse: oplæg til beslutninger Carsten Schürmann, David Basin Februar 2015 DemTech Group Denmark CVR: 35527052 DemTech/DIGST/Report

Læs mere

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i - Punkt 1.1 - Punkt 2 - Punkt 8 - Krav 16.1 - Krav 16.4 - Krav 16.5 - Krav 16.6 - Krav 16.7 - Krav 16.8 - Krav 16.9 - Krav 16.11 - Krav

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Videnskabsministeriet i samarbejde med KL November 2005 > Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse

Læs mere

Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret

Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret Afrapportering fra projektforløb 2001 Marts 2002 CVR-kontoret, Told- og Skattestyrelsen Kort &

Læs mere

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 OIO Serviceprincipper Version: 1.1 Status: i høring i PF for GD1 og GD2 Oprettet: 4. juni 2014 Dato: 4. juni 2014 Dokument historie Version Dato Beskrivelse

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i 06-02-2014 - Vejledning til udfyldelse - Henvisninger til underbilag - Tabel 1 - Tabel 2 - Tabel 3 - Punkt 1.1 - Punkt 3.1

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Risikovurdering af it-projekter 1 Indhold 2 RISIKOVURDERING AF IT-PROJEKTER I REGI AF IT-PROJEKTRÅDET 3 TRIN 1 INDMELDING AF IT-PROJEKT TIL

Læs mere

Initiativkatalog til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. 25 digitale skarpe fra erhvervet

Initiativkatalog til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. 25 digitale skarpe fra erhvervet Initiativkatalog til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 25 digitale skarpe fra erhvervet 4. marts 2015 De flerårige fællesoffentlige digitaliseringsstrategier har hævet barren for den

Læs mere

Udviklingen på CPR-området i de seneste 20-25 år frem til 2009

Udviklingen på CPR-området i de seneste 20-25 år frem til 2009 CPR-KONTORET April 2009 Udviklingen på CPR-området i de seneste 20-25 år frem til 2009 Forord CPR-systemet havde den 2. april 2008 været i drift i 40 år. Men historien begyndte i virkeligheden for nu 85

Læs mere

STATUS. Statens it-projekter

STATUS. Statens it-projekter STATUS 01 Statens it-projekter STATENS IT-PROJEKTER 1/ Indhold 1. IT-projektrådets vurdering...4 Fortsat projekter i rødt...4 5 principper for statslige it-projekter...4 Effektiviseringsgevinster...5 Mange

Læs mere

Åbne API'er. Et notat for IT- og Telestyrelsen. 16. marts 2011 Engagement: 224223310. Version 1.0

Åbne API'er. Et notat for IT- og Telestyrelsen. 16. marts 2011 Engagement: 224223310. Version 1.0 Et notat for IT- og Telestyrelsen Åbne API'er 16. marts 2011 Engagement: 224223310 Version 1.0 This Report, including any supporting materials, is owned by Gartner, Inc. and/or its affiliates and is for

Læs mere

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse 1 Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse Etnisk Erhvervsfremme: Baggrund for initiativet I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund - fremgår

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere