Begreber og udtryk omkring mobiltelefoni

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Begreber og udtryk omkring mobiltelefoni"

Transkript

1 NQKIA - u,'" e '".-...,w " (E: 168 ICII I III Ilø Codl; 050S211 ml 1111 II IlIn111ll111W11fI 35011l3IIO" Begreber og udtryk omkring mobiltelefoni Til almen brug

2 Mobiltelefoni De følgende sider gennemgår de mest elementære begreber og udtryk i mobiltelefoniens verden. August 2013 r Københavns Vestegns Politi Teknisk Efterrorskning Birkelundsvej Albertslund Kontaktpersoner ad denne publikation: Finn Wiirtz mobil: tlf.: lokal 2807 fax: Steffen Langgård mobil: tlf.: lokal 2806 fax: \.. /) 1

3 Indholdsfortegnelse Begreber... 3 Mobiltelefon:... 3 Sim-kort - (Subscriber Identity Module)... 3 Telefonnummer:... 4 Nummerportabilitet: IMSI-nummer (International Mobile Subscriber Identity):... 4 IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity): ICC-nummer (International Card Code): PIN-kode (personal identification number) & PUK-kode (personal unblocking key): Teleselskaber: Sendemaster: Celler: Registrering af brug:... 8 Kaldsdata... 8 Telefonsvarer:... 9 Funktioner... 9 Smartphones SMS (Short Message Service): MMS (Multimedia Messaging Service): GPRS (general packet radio service): EDGE/EGPRS (enhanced data rate for GSM evolution/enhanced GPRS) Wi-fi (wireless fidelity) Bluetooth GPS (global positioning system) G netværk G netværk Memorycard (hukommelseskort)

4 Begreber Mobiltelefon: Selve det fysiske telefonapparat. En mobiltelefon kan med undtagelse af opkald til 112 først anvendes, når brugeren har isat et særskilt "SIM-kort", hvortil der blandt andet er knyttet et telefonnummer. SIM-kortet kan frit skiftes af brugeren, dog kan mobiltelefonen være "sim-låst". Simlåsning betyder, at der kun kan bruges simkort fra et bestemt selskab. Mobiltelefonen er fra fabrikken forsynet med et "Imei-nummer". Imeinummeret identificerer den enkelte mobiltelefon på samme måde, som f.eks. et stel nummer identificerer en bil. Dog findes der ikke et register over, hvem der er ejer/bruger af en mobiltelefon/lmei-nummer. Eksempler på mobiltelefon-producenter: Nokia, Motorola, SonyEricsson, Panasonic, Alcatel, Siemens og Philips med flere. Sim-kort - (Subscriber Identity Module) Som hovedregel et lille plastikkort (ca. 1 x 2 cm) med et elektronisk kredsløb (chip). Kortet, der sættes i telefonen af brugeren, er bl.a. tildelt et telefonnummer, til hvilket der er knyttet et abonnement/konto hos et af teleselskaberne. Det er SIM-kortet, der er mobiltelefonens "bindeled" til telefonnettet. Brugeren af en mobiltelefon kan frit udskifte SIM-kortet (og dermed ændre telefonnummer) i sin mobiltelefon. Dog kan en mobiltelefon være simlåst, således at mobiltelefonen i en periode (ofte 6 måneder) kun kan anvende simkort fra et bestemt teleselskab. Det samme SIM-kort kan anvendes i flere forskellige telefoner. 3

5 SIM-kortet har et uforanderligt digitalt identitets-nummer kaldet "IMSInummer", hvorimod det tilimsi nummeret tilknyttede telefonnummer kan ændres hos teleselskabet. SIM-kort udbydes af de respektive teleselskaber. IMSI-nummeret er ikke trykt på SIM-kortet. Det på et simkort trykte nummer er et såkaldt ICC-nummer. Telefonnummer: Telefonnummeret eksisterer i realiteten kun i teleselskabets central. Det findes IKKE i telefonen. Derimod sætter brugeren et udskifteligt "SIM-kort" i sin telefon, og SIM-kortet bliver tildelt et telefonnummer på centralen. Et SIMkorts tildelte telefonnummer kan ændres på centralen. Således kan et enkelt SIM-kort skiftevis tildeles flere telefonnumre. Brugeren af en mobiltelefon kan således have et stort antal forskellige telefonnumre til skiftevis brug i den selv samme telefon. På samme måde kan det enkelte telefonnummer skiftevis anvendes i flere forskellige telefoner. Mobiltelefoner og SIM-kort (telefonnummer) kan erhverves såvel samlet som hver for sig. Nummerportabilitet: Jf. Telelovens 36, 37 og skal slutbrugere have mulighed for at medtage abonnentnumre ved skift mellem udbydere af telenet og teletjeneste. Det betyder vedrørende fastnettet: Flytter man fra København til Aalborg skal man have mulighed for at tage sit fastnettelefonnummer med sig og det er derfor ikke længere muligt alene ud fra telefonnummeret at se, i hvilken del af landet abonnenten bor. For mobilnettet betyder det, at et nummer, der oprindeligt var i f. eks. Telenors nummerserie skal kunne medtages, hvis kunden/slutbrugeren skifter til f.eks. Telia. IMSI-nummer (International Mobile Subscriber Identity): IMSI-nummeret er identitets-nummeret på det SIM-kort, som brugeren sætter i telefonen. Et SIM-korts IMSI-nummer er uforanderligt, hvorimod kortets telefonnummer kan ændres af teleselskabet. Således kan en bruger blot ringe 4

6 til teleselskabet og anmode om, at det pågældende SIM-kort bliver tildelt et andet telefonnummer. Det er således IMSI-nummeret, der er det primære grundlag for registrering af brugen af et SIM-kort. 1M El-nummer (International Mobile Equipment Identity): C NOKIA e MOall..li. ~~OHU LTO "J1t I;"W.!\r ".~. Jl'~ IU:lf l. _\I. t ( 168 II IIIII IIIIIIIIIWIIIIIIII Code : r /10/ (il En mobiltelefons identitetsnummer. Imeinummeret er uafhængigt af apparatets tilknyttede telefonnummer. Imei-nummeret består af 15 cifre (nogle gange dog også 16 og 17 cifre). Teleselskaberne håndterer altid IMEI-nummeret med et "O" som sidste ciffer. Dette sidste ciffer er "Luhns algoritme" og er et kontrolciffer udregnet på baggrund af de første 14 cifre. Kan i nogle tilfælde angive enten softwareversionen på telefonen og er derfor uden betydning for en eventuel identifikation af en telefon. Eksempel: Det i figuren viste imei-nummer /10/453013/2 vil teleselskabernes system været listet med nummeret /10/453013/Q. IMEI-nummeret findes trykt på en mærkat, der på de fleste mobiltelefoner er placeret under batteriet, men er mærkaten væk, kan imei-nummeret kaldes frem mobiltelefonens display ved at trykke følgende kommando: *#06#. Er der forskel på IMEI-nummeret på mærkaten og det i displayet fremkaldte, er det nummeret i displayet, der gælder. Man kan ud fra IMEI-nummeret blandt andet aflæse mobiltelefonens fabrikat og type, samt hvilket land mobiltelefonen er fremstillet i. ICC-nummer (International Card Code) : CC-nummeret er det nummer, der ses trykt på et SIM-kort. Nummeret er unikt og kan ved henvendelse til rette teleselskab (navnet normalt trykt på 5

7 simkortet) bruges til at få oplyst, hvilket telefon-nummer, der er tilknyttet SIMkortet. På simkort, hvor ICC-nummeret starter med 89 vil de efterfølgende 2 eller 3 tal angive retningsnummeret (landekoden) til det land, hvori det tilknyttede mobilnummer hører hjemme. I ovennævnte tilfælde således Danmark på grund af tallet 45. PIN-kode (personal identification number) & PUK-kode (personal unblocking key): Til et hvert SIM-kort hører der en PIN-kode og en PUK-kode. Koderne leveres af teleselskabet. Når SIM-kortet er sat i mobiltelefonen og denne tændes, skal PIN-koden bruges for at få adgang til SIM-kortet og dermed mulighed for at bruge mobiltelefonen med det isatte SIM-kort. PIN-koden er på 4 cifre og brugeren kan selv ændre koden. Brugeren kan også slå PIN-kode check fra, men så har andre fri adgang til at bruge SIM-kortet. SIM-kortet blokeres, hvis man 3 på hinanden følgende gange taster forkert PINkode. Telefonen vil så automatisk bede om PUK-koden, der er unik og består af 8 cifre. PUK-koden kan ikke ændres. Når PUK-koden er indtastet kan SIM-kortet igen bruges, men der skal vælges en ny PIN-kode. Teleselskaber: Teleselskaberne udbyder bl.a. mobiltelefoni - altså den service, der ligger i, at mobiltelefonerne er i stand til at kommunikere med andre telefoner osv. Det er således teleselskaberne, der udbyder SIM-kort, hvortil telefonabonnementet er tilknyttet. Teleselskaberne producerer og sælger sædvanligvis ikke mobiltelefonapparater. Det er også teleselskaberne, der driver de respektive mobiltelefonnet, via hvilke mobiltelefonerne sættes i stand til at kommunikere. Meget simpelt udtrykt, består et mobiltelefonnet af en central og en række sendemaster, der er placeret rundt omkring i landet (landene). Ifølge Telestyrelsen findes der medio 2010 godt 60 selskaber med tildelte nummerressourcer i Danmark. Eksempler på teleselskaber: TDC, Telenor (tidligere Sonofon), Telia, Debitel, CBB, Telmore, Hi3G med flere. 6

8 TDC, Telenor, Telia og Hi3G har et mobilnet og de øvrige selskaber lejer sig ind på disse net. Sendemaster: Stål master, højhuse, skorstene eller andre lokaliteter, der er forsynet med antenner, der kan transmittere signaler til og fra mobiltelefoner. Enhver kommunikation til og fra en mobiltelefon sker bl.a. via sendemaster, der er placeret på geografisk strategiske steder rundt om i landet (landene). En mobiltelefon "finder" altid selv en sendemast i nærheden. Når mobiltelefonen skifter position eller er i bevægelse, vil signalerne således blive transmitteret via flere forskellige sendemaster. Den nærmeste sendemast kan være "overbelastet" af andre transmissioner eller fysisk dækket af en forhindring, hvorfor mobiltelefonen blot "finder" en anden "ledig" mast i området. Der er forskellige undtagelser alt efter hvilket telenettet der benyttes. Celler: En sendemast er som hovedregel forsynet med tre "transmissionsceller", der hver dækker et område på ca Dette gør det muligt at områdebestemme en mobiltelefons position i forhold til masten. Teleselskaberne fremsender oplysningerne omkring master og celler som en adresse og en hovedretning. Der findes såkaldte rundstråleceller, der dækker kompasrosen rundt, men på et geografisk mindre afmålt område eksempelvis Hovedbanegården, Storebæltstunnellen - ligesom der til festivaler og lignende opstilles midlertidige master med celler. Celler langs Øresund og den dansk-tyske grænse er i dag i stand til at fastholde en dansk kunde, så man i vides muligt omfang undgår at bruge (roame) det svenske eller tyske net, med deraf følgende højere minutpris. 7

9 Eksempel på cellen: Rydagervej 14, 2620 Albertslund, 30. Dette betyder at selve masten er opstillet på adressen Rydagervej 14 og at cellen dækker fra ca. 330 til ca. 90 (altså hovedretningen på 30 plus og minus 60 ), det med rødt markerede område. Det markerede områdes størrelse afhænger især af afstanden til samme selskabs andre master/celler, der "peger" mod samme område. Registrering af brug: Ka ldsdata Når et opkald fra en mobiltelefon har nået en sendemast, fortsætter transmissionen typisk via "jord-kabler" til det respektive teleselskabs central og derfra videre til modtageren af opkaldet. På samme måde vil opkald til en mobiltelefon sidste led blive transmitteret fra en sendemast til mobiltelefonen. Hvis modtager-nummeret hører til hos et andet teleselskab, vil opkaldet blive videresendt fra afsender-centralen til det andet teleselskabs central, der forestår den videre transmission. På denne måde registreres alle ud- og indgående opkald/transmissioner for en mobiltelefon. På centralen identificeres både opkalderens telefonnummer (SIM-kort og IMSI-nummer) og den mobiltelefon (IMEI-nummer), som SIMkortet på dette tidspunkt er sat i. Det enkelte teleselskab registrerer såvel udsom indgående opkald. 8

10 Teleselskabet registrerer ovenstående oplysninger sammen med oplysninger om modtagernummer, samtalens startdato, starttidspunkt, varighed, kaldstype (SMS, samtale, datakald ect.) samt hvilke sendemaster, der blev anvendt ved transmissionens påbegyndelse og evt. også ved afslutning. Teleselskaberne skal jf. retsplejelovens 786, stk. 4 registrere og opbevare kaldsdata i 1 år. Telefonsvarer: Langt de fleste mobiltelefon-abonnementer er tilknyttet en telefonsvarerfunktion på centralen. Hvis en bruger har aktiveret denne funktion, vil/kan opkald til pågældendes telefon blive viderestillet til "telefonsvareren", hvis et opkald af den ene eller anden grund ikke besvares. "Telefonsvareren" har sit eget telefonnummer, som brugeren kan ringe op til for at høre eventuelle meddelelser, der måtte være indtalt. Typisk kan "telefonsvareren" ringes op og aflyttes fra en hvilken som helst telefon - dog først efter indtastning af en kode. Funktioner Almindelige mobiltelefoner og smartphones har en stribe af funktioner, hvoraf nogle beskrives i det efterfølgende. Smartphones En "smartphone" er en mobiltelefon, der har en mere avanceret program- og forbindelsesflade end en almindelig telefon. For eksempel små officeprogrammer, mailprogrammer ect. SMS (Short Message Service) : SMS er i dag et meget anvendt system, hvorved en mobiltelefon kan sende og modtage korte tekst-beskeder. Beskeden tastes ind på mobiltelefonens tastatur og sendes til modtageren, hvor den kan læses på telefonens display. SMS-beskeder kan også sendes fra flere hjemmesider til en mobiltelefon. 9

11 MMS (Multimedia Messaging Service): MMS kan ligesom SMS indeholde tekst, men også billede og lyd. Langt de fleste mobiltelefoner kan håndtere MMS beskeder. GPRS (general packet radio service): GPRS transmissioner anvendes til data - især adgang til internettet. Dette betyder, at brugeren fra sin mobiltelefon kan surfe på internettet, ligesom brugeren kan modtage s på sin telefon. EDGE/EGPRS (enhanced data rate for GSM evolution/enhanced GPRS) EDGE eller EGPRS er en forbedret udgave af GPRS og kan transportere op til 3 gange mere data på samme radiokanal end GPRS. Wi-fi (wireless fidelity) Wi-fi egenskaber tillader en mobiltelefon at benytte trådløse datanet efter specifikationerne, som bruges af stort set alle trådløse netværk. Telefonen kan derfor via Wi-fi bruge et tilgængeligt trådløst netværk til at skaffe sig adgang til for eksempel internettet eller en printer. Brug af Wi-fi kan ikke ses i teleselskabernes kaldsdata. Bluetooth Bluetooth er et kortrækkende trådløst netværk. Bruges hovedsagligt til overførsel af data (f. eks. billeder) fra en mobiltelefon til en anden eller i forbindelse med benyttelse af trådløst headset. GPS (global positioning system) GPS er et system til navigation overalt på jordens overflade. Et stigende antal mobiltelefonmodeller kan også modtage signaler fra GPS-satellitterne og dermed fungere som håndholdt navigationsanlæg. 3G netværk 10

12 3G er betegnelse for et type mobilnetværk og står for 3. generationsnetværk. 3G netværk tillader en lang række funktioner herunder videosamtaler fra mobiltelefon til mobiltelefon. 4G netværk 4G er det nyeste mobilnetværk og står for 4. generationsnetværk. For øjeblikket kan der er ikke føres almindelige samtaler over 4G netværket, der udelukkede bruges til dataoverførsler (internet ect.). Memoryeard (hukommelseskort) Langt de fleste nyere mobiltelefoner har mulighed for at lagre data på et memoryeard. I flere mobiltelefonmodeller kan brugeren bestemme, hvor modtagne SMS'er, optagne fotos, lydoptagelser m.m skal gemmes og det sker ofte på et i telefonen siddende memoryeard. Memorykortet er ikke låst til den enkelte mobiltelefon eller til mobiltelefoner generelt og kan også bruges i computere, digitale kameraer, printere med flere Da ovennævnte eksempler på ingen måde er udtømmende, samtidig med at den teknologiske udvikling gør, at der til stadighed bliver udviklet nye funktioner til mobiltelefoner vil denne publikation være under stadig revidering. 11

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Kom godt i gang Læs om dine muligheder Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Mobilopsætning Spærring af opkald Data på din mobil Mobilt bredbånd Og meget meget mere Callme.dk Velkommen

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Version 1.32 2010. Servicemanual. Skal opbevares ved terminalen!

Version 1.32 2010. Servicemanual. Skal opbevares ved terminalen! Version 1.32 2010 Servicemanual Skal opbevares ved terminalen!! Før du ringer til support skal du prøve at løse dit problem, via denne servicemanual så du undgår unødige telefonopkald, mens kunderne venter..

Læs mere

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA Brugervejledning 9362080 4. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-10 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST1

It-sikkerhedstekst ST1 It-sikkerhedstekst ST1 Flere faktorer i login Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST1 Version 1 Juli 2014 Flere faktorer i login Når en person skal foretage login på

Læs mere

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs)

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs) POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1. 1 Overblik...4 1. 2 Systemets faciliteter...5 1. 3 Fagudtryk...5 1. 4 Symboler anvendt i vejledningen...5 1.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave Brugervejledning til Nokia 5140 9230238 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NPL-5 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Doro Liberto 820. Dansk

Doro Liberto 820. Dansk Doro Liberto 820 Dansk 9 10 15 1 2 8 7 11 12 16 17 3 13 18 4 6 14 5 Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk

Læs mere

Radio-meterpanel Brugerhåndbog

Radio-meterpanel Brugerhåndbog Radio-meterpanel Brugerhåndbog Indholdsfortegnelse Velkommen Sådan fungerer udstyret Brug af radio-meteret Ta det med dig overalt! Hvornår skal du lade radio-meteret? Rejseoplader Radiolytning via bærbar

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK DANSKE BANK HOLMENS KANAL DK 09 KØBENHAVN K TELEFON 45 3 4 WWW.DANSKEBANK.DK SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS 7876 05.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 6 6 8 København DANSKE BANK DANSKE

Læs mere

Vil du være. rigtig klog. - eller blot. klog af skade? Dette hæfte er. alle os andre! IT Håndbog LO Faglige Seniorer 1

Vil du være. rigtig klog. - eller blot. klog af skade? Dette hæfte er. alle os andre! IT Håndbog LO Faglige Seniorer 1 Vil du være rigtig klog - eller blot klog af skade? Dette hæfte er ikke for ITnørder, men for alle os andre! IT Håndbog LO Faglige Seniorer 1 Udgiver LO Faglige Seniorer Islands Brygge 32D Postboks 340

Læs mere

Brugervejledning til Nokia X6-00

Brugervejledning til Nokia X6-00 Brugervejledning til Nokia X6-00 5.4. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 6 Om enheden 7 Netværkstjenester 8 Kom godt i gang 10 Taster og dele 10 Indsætning af SIM-kortet og batteriet

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

Alt det du kan med din iphone. Bogen. Kim Krarup Andersen. Skrevet til ios 5

Alt det du kan med din iphone. Bogen. Kim Krarup Andersen. Skrevet til ios 5 Alt det du kan med din iphone Kim Krarup Andersen iphone 3GS iphone 4 iphone 4s Bogen Skrevet til ios 5 iphone Bogen alt det du kan med din iphone Kim Krarup Andersen iphone Bogen alt det du kan med din

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E52

Brugervejledning til Nokia E52 Brugervejledning til Nokia E52 6.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Om enheden 6 Netværkstjenester 6 Om DRM (Digital Rights Management) 7 Søgning efter hjælp 9 Support 9 Hold

Læs mere

Høreteknik til erhvervsaktive

Høreteknik til erhvervsaktive We help ideas meet the real world DELTA Acoustics & Vibration Technical Audiological Laboratory -TAL Høreteknik til erhvervsaktive Høretekniske Hjælpemidler på arbejdspladsen 2. udgave Maj 2006 DELTA Dansk

Læs mere

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet November 2013 Høringsudgave Version 4.0 Træder i kraft den 1.10.2014 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 DATE CCO HBK LRO LRO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E72. 5.1. udgave

Brugervejledning til Nokia E72. 5.1. udgave Brugervejledning til Nokia E72 5.1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-530 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF.

Læs mere

DEN DIGITALE VÆRKTØJSKASSE

DEN DIGITALE VÆRKTØJSKASSE DEN DIGITALE VÆRKTØJSKASSE EN PRAKTISK GUIDE TIL NYE MEDIER I TURISTINDUSTRIEN UDARBEJDET AF SEISMONAUT FOR MIDTJYSK TURISME DEN DIGITALE VÆRKTØJSKASSE En praktisk guide til nye medier i turistindustrien

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Godt i gang med e-fakturering

Godt i gang med e-fakturering Godt i gang med e-fakturering sådan sender du regninger til det offentlige Indhold Godt i gang med e-fakturering 3 Hvilke oplysninger skal med på e-fakturaen? 4 Sådan sender du en e-faktura 6 Hvem vælger

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere