REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 25. november 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 25. november 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2."

Transkript

1 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 2. december 2010 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 25. november 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. sal Til stede: Administrationen: Ryno Scheil, Mogens Rysgaard, Flemming Larsen, Karin Petersen, Palle Nielsen, Majbrit H. Jørming, Thomas Dreyer, Finn Sørensen, Steen Pedersen, Erik Andersen, Ole Juul Larsen, John Monberg, Anne Schiøler Lone Larsen, Henning Juul Hovmand, Sv.Aa. Hansen Afbud: Erling Schrøder, Jesper Langkilde Åben del Sag 7544 Godkendelse af referat Sag 7545 Revisionsprotokol Sag 7546 De før mødet udsendte skrivelser Sag 7547 Udlejningsforhold Sag 7548 Afdelingsrapporter og driftsspørgsmål Sag 7549 Skoleparken 1 ejendommen Triumfvej 47 Sag 7550 Skoleparken 1 fugtproblemer tilstandsvurdering og helhedsplan Sag 7551 Høje Gladsaxe, Punkthuset Sag 7552 Støtte til visse boligafdelinger Sag 7553 Afdeling 19 Buddingevej Sag 7554 Boligsocial helhedsplan for Høje Gladsaxe Sag 7555 Afdelingsmøder vedrørende tilslutning til fjernvarme Sag 7556 Indskudsforhøjelse afdelinger Sag 7557 Bestyrelsesmøder 2011 Sag 7558 Selskabets beretning Sag 7559 Repræsentantskabsmøde 21. februar 2011 Sag 7560 Styringsdialog 2010 Sag 7561 Integrationsrådet Sag 7562 Generalforsamling Byfornyelse Danmark Sag 7563 Kredsudvalget Sag 7564 Fritidsudvalget Sag 7565 BL-cirkulærer Sag 7566 Eventuelt Sag 7567 Næste møde Sag 7568 Øvrige datoer Lukket del Sag 7569 Eventuelle sager til behandling

2 Åben del 7544 Godkendelse af referat B-sag Referat fra ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 28. oktober 2010 er udsendt den 4. november Godkendt Revisionsprotokol E-sag Revisionsprotokollatet af 17. december 2009 vedrørende regnskabet for 2008/09, siderne er godkendt på bestyrelsesmødet den 25. februar De før mødet udsendte skrivelser E-sag Udleveret den 28. oktober 2010 * Regnskab f.t. 1. oktober september 2010 * Skrivelse fra BL vedrørende tilbud om lokalkursus i mødeteknik * Høje Gladsaxe Bladet nr. 10 oktober 2010 * Boligbladet oktober 2010 Udsendt den 11. november 2010 * Skrivelse af 3. november 2010 fra Center for Service vedrørende invitation til styringsdialog 2010 * Skrivelse af 5. november 2010 fra Byfornyelse Danmark vedrørende ekstraordinær generalforsamling mandag den 13. december 2010 * LB orienterer nr. 512 vedrørende Kampagne om trafikstøj og almene boliger * Skrivelse af 8. november 2010 fra BL vedrørende Kredsmøde i 9. kreds tirsdag den 30. november

3 7547 Udlejningsforhold E-sag a. Udlejningsoversigt Udlejningsoversigt for oktober 2010 er udsendt den 4. november b. Udlejningsbekendtgørelsen ændrede bestemmelser E-sag Gladsaxe Kommunes behandling af aftaleforslag til udlejningsbekendtgørelsens 4 og 8, stk. 2 afventes fortsat Afdelingsrapporter og driftsspørgsmål Inspektørforhold O-sag Til mødet orienteredes om at Michael Heuck var fratrådt som inspektør i selskabet. Til efterretning med orientering om at der fra inspektørfunktionens side følges op på verserende sager i pågældendes portefølje. 3

4 7549 Skoleparken 1 ejendommen Triumfvej 47 E-sag Tilbagemelding vedrørende undersøgelse af de kontraktmæssige rådgiverforhold samt udbudsforhold mv. afventes fortsat. Til efterretning med orientering om overvejelser vedrørende de kontraktmæssige rådgiverforhold samt sagens tidsmæssige løsningsprioritering Skoleparken 1 fugtproblemer tilstandsvurdering og helhedsplan E-sag Selskabet har kontakt til Carl Bro ved Torben Lund med henblik på at få overblik over handlinger og økonomi i forbindelse med udarbejdelse af en helhedsplan for Skoleparken 1. Torben Lund har modtaget relevant materiale og Skoleparken er inspiceret. Inspektør og driftschef har møde med Torben Lund den 23. november 2010 og forventer herefter at oplyse nærmere. Til efterretning med orientering om at sagens forventede økonomiske omfang vedrørende rådgivningsudgifter formentlig betingede annoncering efter tilskudsloven subsidiært udbud. Der arbejdes videre med sagen. 4

5 7551 Høje Gladsaxe, Punkthuset E-sag a sal - boligetablering Byggeregnskab for ombygningen af 4. og 5. sal i Punkthuset er afsluttet og overgivet til revisionen, hvis behandling herefter afventes. Frist for fremsendelse af byggeregnskabet til Gladsaxe Kommune er aftalt forlænget til den 1. januar Til efterretning med orientering om at sagen forventedes færdig til behandling på bestyrelsens møde den 16. december b. Sammenlægning af sal og 9. sal E-sag I henhold til aftale på bestyrelsens møde den 28. oktober 2010 er beboerne på Punkthusets 4., 5. og 9. sal indkaldt til ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag den 30. november 2010 for valg til fælles afdelingsbestyrelsen mv. jf. vedtægternes bestemmelser herom Støtte til visse boligafdelinger E-sag a. Vadgårdsparken, byggeskaderenovering Gladsaxe Kommunes tilbagemelding vedrørende godkendelse af forbrug af afsatte midler i byggeregnskabet samt anvendelse af restbeløb (mindreforbrug) afventes. b. Pileparken facaderenovering E-sag Arbejdet med klargøring af byggeregnskabet herunder med indhentning af sidste regningsopgørelser pågår fortsat. 5

6 7553 Afdeling 19 Buddingevej B-sag Bestyrelsen tiltrådte på sit møde den 28. januar 2010 sag 7341 oplæg til en samlet finansieringsplan for ombygningsprojektet, der indebar tilskud i form af en løbende ydelsesstøttet på kr. (28 kr. pr. m kr. pr. m 2 ) samt et kapitaltilskud på kr. bestående af: 1/5 af driftsstøtten på kr kr. Egenandel af Landsdispositionsfonden 1/3 af kr kr. Kontant tilskud i stedet for ustøttet lån kr kr. På baggrund af det herefter foreliggende finansieringsoplæg fremsendtes herefter skema A ansøgning til Landsbyggefonden, der efterfølgende på baggrund af dels en nøjere gennemgang af projektindholdet, dels ændringer i Landsbyggefondens praksis vedrørende støtteomfang samt regulering af ydelsesstøttens beregningssatser har foretaget en revision af projektets samlede finansieringsmuligheder samt deraf følgende beregning af støtteomfang. Der er udleveret økonomiopstilling vedrørende det ændrede støtteomfang dateret 25. november Det ændrede støtteomfang indebærer, at behovet for kontant tilskud på kr. bortfalder, og der herefter resterer følgende tilskudsbehov fra Dispositionsfonden: 1/5 af driftsstøtten på kr kr. (uændret) Egenandel af Landsdispositionsfonden 1/3 af kr kr. (uændret) kr. (uændret) Herudover forudsættes løbende ydelsesstøtte med kr. (149 kr. pr. m 2 ) og lokal medfinansiering af huslejesikring (1/3 af 84 kr. pr. m 2 ) på 28 kr. pr. m 2 svarende til kr. eller i alt kr., hvilket samlet set er ca kr. mere end efter det hidtidige oplæg (til gengæld bortfalder kontanttilskuddet på kr.). På baggrund af ovenstående indstilles det, at godkende det ændrede støtteomfang samt indgive fornyet skema A ansøgning vedrørende projektets støttede del på kr. til Gladsaxe Kommune med anmodning om godkendelse. Indstillingen om godkendelse af ændret støtteomfang som anført samt indgivelse af fornyet skema A-ansøgning til Landsbyggefonden fulgtes. 6

7 7554 Boligsocial helhedsplan for Høje Gladsaxe E-sag Der arbejdes videre med sagen Afdelingsmøder vedrørende tilslutning til fjernvarme E-sag Fristen for tilbagemelding til Gladsaxe Kommune vedrørende beslutning om tilslutning til Fjernvarme er aftalt forlænget fra den 30. november 2010 til den 14. december Ekstraordinære afdelingsmøder forventes afholdt jf. nedenstående: Buddinge Mølle: tirsdag den 23. november 2010 Lyngparken 1: torsdag den 2. december 2010 Lyngparken 2: tirsdag den 7. december 2010 Vadgårdsparkens Ungdomsboliger: onsdag den 8. december 2010 Mølleparken 1: torsdag den 9. december 2010 Mølleparken 2: tirsdag den 14. december 2010 Stengårdsparken: torsdag den 9. december 2010 Tinghøjparken: tirsdag den 14. december

8 7556 Indskudsforhøjelse afdelinger B-sag Fra følgende afdelinger foreligger i henhold til modtagne afdelingsrapporter anmodning om forhøjelse af indskud: a. afdeling Pileparken 1: Indskud ønskes forhøjet til 216 kr. pr. m 2. For de enkelte boligtyper i Pileparken 1 vil en forhøjelse udgøre: Nyt indskud Forhøjelse Boligtype m 2 Gl. indskud 90 kr./m kr./m 2 60, kr kr kr. 66, kr kr kr. 85, kr kr kr. I henhold til afdelingens beliggenhed, alder (mulighed for indskudslån i kommunen, samt attraktionsværdi i udlejningsmæssig henseende) vurderes det, at en forhøjelse til 216 kr./m 2 vil kunne medføre udlejningsvanskeligheder, hvorfor det indstilles, at rette henvendelse til afdelingsbestyrelsen med anbefaling af at begrænse indskudsforhøjelsen til 180 kr. pr. m 2, hvorved indskuddet forhøjes til det dobbelte af det pt. gældende indskud. Indstilling om anbefaling af begrænsning af indskudsforhøjelsen til 180 kr. pr. m 2 fulgtes. b. afdeling Lyngparken 1: Indskud ønskes forhøjet til 216 kr. pr. m 2. For Lyngparken 1 vil en forhøjelse udgøre: Nyt indskud Forhøjelse Boligtype m 2 Gl. indskud 90 kr./m kr./m 2 88, kr kr kr. Det indstilles, at anmodning om forhøjelse af indskud til 216 kr./m 2 imødekommes. Indstillingen fulgtes. 8

9 c. afdeling Pileparken 3 Indskud ønskes forhøjet til 216 kr. pr. m 2. For de enkelte boligtyper i Pileparken 3 vil en forhøjelse udgøre: Nyt indskud Forhøjelse Boligtype m 2 Gl. indskud 90 kr./m kr./m 2 58, kr kr kr. 70, kr kr kr. 85, kr kr kr. I henhold til afdelingens beliggenhed, alder (mulighed for indskudslån i kommunen, samt attraktionsværdi i udlejningsmæssig henseende) vurderes det, at en forhøjelse til 216 kr./m 2 vil kunne medføre udlejningsvanskeligheder, hvorfor det indstilles, at rette henvendelse til afdelingsbestyrelsen med anbefaling af at begrænse indskudsforhøjelsen til 180 kr. pr. m 2, hvorved indskuddet forhøjes til det dobbelte af det pt. gældende indskud. Indstillingen om anbefaling af begrænsning af indskudsforhøjelsen til 180 kr. pr. m 2 fulgtes. d. afdeling Skoleparken 1 Indskud ønskes forhøjet til 216 kr. pr. m 2. For de enkelt boligtyper i Skoleparken 1 vil en forhøjelse udgøre: Nyt indskud Forhøjelse Boligtype m 2 Gl. indskud 90 kr./m kr./m 2 61, kr kr kr. 79, kr kr kr. 86, kr kr kr. 98, kr kr kr. 42, kr kr kr. 42,00 (180 kr./m 2 ) kr. (7.560 kr.) (3.780 kr.) Det indstilles, at anmodning om forhøjelse af indskud til 216 kr./m 2 imødekommes, dog med forbehold for de små boliger på 42 m 2, hvor indskudsforhøjelse til 180 kr. pr./m 2 anbefales. Indstillingen om anbefaling af begrænsning af indskudsforhøjelsen til 180 kr. pr. m 2 for de små boliger på 42 m 2 samt imødekommelse af anmodningen om forhøjelse af indskud til 216 kr. pr. m 2 for øvrige boliger fulgtes. 9

10 c. afdeling Kildeparken 1 Indskud ønskes forhøjet til 204 kr. pr. m 2. For de enkelt boligtyper i Kildeparken 1 vil en forhøjelse udgøre: Forhøjelse Boligtype m 2 Gl. indskud Nyt indskud 204 kr./m 2 50, kr kr kr. 63, kr kr kr. 76, kr kr kr. 84, kr kr kr. 90, kr kr kr. Det indstilles, at anmodning om forhøjelse af indskud til 204 kr./m 2 imødekommes. Indstillingen fulgtes. f. afdeling Pileparken 6/8 Indskud ønskes forhøjet til 216 kr. pr. m 2. For de enkelt boligtyper i Pileparken 6/8 vil en forhøjelse udgøre: Forhøjelse Boligtype m 2 Gl. indskud Nyt indskud 204 kr./m 2 P6 39, kr kr kr. P6 64, kr kr kr. P6 79, kr kr kr. P6 92, kr kr kr. P8 63, kr kr kr. P8 80, kr kr kr. Det indstilles, at anmodning om forhøjelse af indskud til 216 kr./m 2 imødekommes. Indstillingen fulgtes 10

11 g. afdeling Pileparken 7 Indskud ønskes forhøjet til 216 kr. pr. m 2. For de enkelte boligtyper i Pileparken 7 vil en forhøjelse udgøre: Nyt indskud Forhøjelse Boligtype m 2 Gl. indskud 90 kr./m kr./m 2 58, kr kr kr. 45, kr kr kr. 72, kr kr kr. I henhold til afdelingens beliggenhed, alder (mulighed for indskudslån i kommunen, samt attraktionsværdi i udlejningsmæssig henseende) vurderes det, at en forhøjelse til 216 kr./m 2 vil kunne medføre udlejningsvanskeligheder, hvorfor det indstilles, at rette henvendelse til afdelingsbestyrelsen med anbefaling af at begrænse indskudsforhøjelsen til 180 kr. pr. m 2, hvorved indskuddet forhøjes til det dobbelte af det pt. gældende indskud. Indstilling om anbefaling af begrænsning af indskudsforhøjelsen til 180 kr. pr. m 2 fulgtes Bestyrelsesmøder 2011 B-sag Ifølge gældende forretningsorden afholdes ordinære bestyrelsesmøder den 4. torsdag i måneden juli måned dog undtaget. Følgende datoer er således aktuelle for året 2011: Januar - torsdag den 27. januar 2011 Februar - torsdag den 10. februar 2011 (ekstraordinært) Februar - mandag den 21. februar 2011 (ekstraordinært) Februar - torsdag den 24. februar 2011 Marts - torsdag den 24. marts 2011 April - torsdag den 28. april 2011 Maj - torsdag den 26. maj 2011 Juni - torsdag den 23. juni 2011 August - torsdag den 25. august 2011 September - torsdag den 22. september 2011 Oktober - torsdag den 27. oktober 2011 November - torsdag den 24. november 2011 December - torsdag den 15. december 2011 (3. torsdag) Ovennævnte datoer for afholdelse af bestyrelsesmøder i 2011 indstilles godkendt. Datoer for afholdelse af bestyrelsesmøder i 2011 godkendtes. 11

12 7558 Selskabets beretning B-sag Følgende afsnit er planlagt: * Indledning * Boligpolitik * Boligforlig 1. Ghettopakke 2. Nødvendigheden af fastholdelse af beboerrådgiverordningen (bl.a. Høje Gladsaxe) * Byggesager 1. Vadgårdsparken afslutning 2. Pileparken 6/8 afslutning 3. Punkthuset 4. og 5. sal afslutning, indflytning samt sammenlægning med 9. sal lejeudligning 4. Skoleparken, renovering, Beboerhotel * Nye vedtægter ændring af regnskabsindsendelsesfrist til kommunen og Landsbyggefonden * Regler for anvendelse af Dispositionsfondsmidler 1. Fastholdelse af boligstandard * Styringsreform dokumentationspakken * Miljø 1. Besparelsesmuligheder 2. Faskiner i terræn 3. Fjernvarmetilslutning 4. Solcelleanlæg * Høje Gladsaxe 1. Fleksibel udlejning 2. Gavlinddækning 3. Ghettolisten * Mulighed for forhøjelse af indskud * Nye regnskabsregler * Personaleforhold * Udvalgenes arbejde * Selskabets økonomi * Nøgletal * Regnskab Til foreløbig efterretning. Eventuelle yderligere emner til beretningen for 2009/10 meddeles administrationen. 12

13 7559 Repræsentantskabsmøde den 21. februar 2011 Repræsentantskabsmøde for 2011 afholdes mandag den 21. februar 2011 på Marielyst Skole i aulaen og med udsendelse af indkaldelse til hvert enkelt repræsentantskabsmedlem senest 4 uger før, hvilket ekspeditionsmæssigt sker torsdag den 20. januar a. Indkaldelsesskrivelse, dagsorden, forretningsorden m.v. E-sag 1. Cirkulæreskrivelse af 20. januar 2011 til repræsentantskabsmedlemmerne om indkaldelse til ordinært Repræsentantskabsmøde den 21. februar Udkast udsendtes med dagsordenen. 2. Dagsorden for ordinært Repræsentantskabsmøde den 21. februar Udkast udsendtes med dagsordenen. 3. Forslag til Forretningsorden dateret den 18. februar Bestyrelsens beretning samt årsregnskab for 2009/ Revisionsprotokol 2009/ Budget for selskabet 2011/ Beretning fra udvalg Af anførte punkter udsendes 1, 2, og 3 torsdag den 20. januar 2011 mens øvrige udsendes den 11. februar Til efterretning (se tillige pkt. c 2). Oplæg til arrangementets afvikling i henhold til vedtagelse herom indarbejdes i indkaldelsen til Repræsentantskabsmødet. Oplæg fra det nedsatte udvalg afventes. Forslag om forhøjelse af beløb til fremme af kultur-/beboeraktiviteter fra kr. til kr. fulgtes. 13

14 b. Dagsorden B-sag I henhold til vedtægternes 4, stk. 1, skal dagsordenen for det ordinære Repræsentantskabsmøde omfatte følgende punkter: 1. Valg af stemmeudvalg 2. Valg af dirigenter 3. Godkendelse af forretningsorden 4. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen, for det seneste forløbne år 5. Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget 6. Beretning fra udvalg 7. Behandling af eventuelt indkomne forslag 8. Valg til udvalg 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 10. Valg af revisor 11. Eventuelt I overensstemmelse hermed får dagsordenen for Repræsentantskabsmødet den 21. februar 2011 herefter følgende udformning: 1. Valg af stemmeudvalg 2. Valg af dirigenter 3. Godkendelse af forretningsorden 4. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for 2009/ Endelig godkendelse af årsregnskab for 2009/2010 med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget for selskabet for 2011/2012 Regnskab 2009/2010 for selskabet indgår i let sammentrængt form i den udsendte beretning. Det fulde regnskab for selskabet og dets afdelinger foreligger på selskabets kontor til gennemsyn 6. Beretning fra udvalg a. Kredsudvalg b. Fritidsudvalg 7. Behandling af indkomne forslag 8. Valg til Fritidsudvalg a. Valg af 2 medlemmer for 2 år På valg er Bent Johansson og Claus Rydstrøm b. Valg af 3 suppleanter 9. Valg til Kredsudvalg a. 5 kredsdelegerede for 2 år På valg er Thomas Dreyer, Kim Hansen, Henry Simonsen, Aase Schack, Hans Jørgen Jørgensen b. Valg af 4 suppleanter for 2 år 10. Valg til Organisationsbestyrelsen a. Valg af 5 medlemmer På valg er Steen Pedersen, Thomas Dreyer, Karin Petersen, Majbrit H. Jørming, Palle Nielsen b. Valg af 4 suppleanter 14

15 11. Valg af revisor 12. Eventuelt c. Ad de enkelte dagsordenspunkter 1. Valg af 2 dirigenter (pkt. 2 på dagsordenen) B-sag Erik Andersen og Ole Juul Larsen gave begge tilsagn om at påtage sig hvervet som dirigenter på Repræsentantskabsmødet den 21. februar Der rettes henvendelse til Erik Bengtsson, Mølleparken 1, om medvirken som reservedirigent på Repræsentantskabsmødet den 21. februar Forretningsorden (pkt. 3 på dagsordenen) B-sag Udkast til Forretningsorden dateret den 18. februar 2010 udsendtes til bestyrelsen med dagsordenen. Udsættes. 3. Bestyrelsens beretning (pkt. 4 på dagsordenen) E-sag Der henvises til nærværende dagsordens pkt

16 4. Årsregnskab for 2009/2010 mv. (pkt. 5 på dagsordenen) E-sag Afdelingsregnskaberne behandles på afdelingsmøderne i januar måned 2011 eller af afdelingsbestyrelserne. Bestyrelsens behandling sker på møde den 10. februar Herudover behandles selskabets regnskab 2009/2010 ligeledes på samme møde, til videre forelæggelse til godkendelse på Repræsentantskabsmødet den 21. februar Afdelingsregnskaberne skal ikke behandles på Repræsentantskabsmødet den 21. februar 2011 jf. vedtagelse herom på repræsentantskabsmødet den 21. april Budget for selskabet 2011/2012 behandles ligeledes på bestyrelsesmødet den 10. februar Budget for selskabet forelægges Repræsentantskabsmødet til orientering. 5. Valg af Fritidsudvalget (pkt. 9 på dagsordenen) E-sag I henhold til udvalgets kommissorium består udvalget af 7 medlemmer samt 3 suppleanter valgt således: Udvalgsmedlemmer Suppleanter Valgt af Repræsentantskabet 4 2 Bestyrelsen Udvalgets nuværende sammensætning er: Valgt af Repræsentantskabet: Palle Nielsen Skoleparken 1 frem til 2012 Hans Jørgen Jørgensen Hyrdeparken frem til 2012 Bent Johansson Lyngparken 2 frem til 2011 Claus Rydstrøm Torveparken frem til 2011 Udpeget af bestyrelsen: Per Jacobsen Kildeparkerne (ejendomsfunktionær) Per Helligkilde Lyngparken 1 16

17 Suppleanter: Mette Petersen Mølleparken 1 (valgt af Repræsentantskabet) Torben Jensen Lyngparken 1 (valgt af Repræsentantskabet) På valg er således: Bent Johansson og Claus Rydstrøm Herudover skal der foretages valg af suppleanter. 6. Valg til Kredsudvalget (pkt. 10 på dagsordenen) E-sag Kredsudvalgets sammensætning og valg er efter overgang til valg efter BL s seneste vedtægter således: Kredsdelegerede Suppleant Lige år Ulige år Lige år Ulige år På Repræsentantskabsmødet vælges fra bestyrelsen udpeges Valgperioden er 2 år. På Repræsentantskabsmødet i 2009 og 2010 foretoges valg således: Kredsdelegerede Valgt af Repræsentantskabet: Thomas Dreyer Skoleparken 1 frem til 2011 Kim Hansen Kongshvileparken frem til 2011 Henry Simonsen Torveparken frem til 2011 Aase Schack Torveparken frem til 2011 Hans Jørgen Jørgensen Hyrdeparken frem til 2011 Mogens Rysgaard Stationsparken 1 frem til 2012 Inge Binder Lyngparken 2 frem til 2012 Finn Sørensen Tinghøjparken frem til 2012 John Bjarnø Petersen Pileparken 3 frem til 2012 Karin Petersen Stationsparken 1 frem til 2012 Nora Olsen Stengårdsparken frem til

18 Udpeget af bestyrelsen: Palle Nielsen Skoleparken 1 frem til 2011 Majbrit Jørming Stengårdsparken frem til 2011 Sv.Aa. Hansen Administrationen frem til 2011 Christian Jensen Ejendomsfunktionærerne frem til 2011 Ryno Scheil Lyngparken 1 frem til 2012 Ole Juul Larsen Vadgårdsparken frem til 2012 Steen Pedersen Torveparken frem til 2012 Suppleanter Valgt af Repræsentantskabet: Johnny Vilhelmsen Egeparken 2 frem til 2011 Pernille Mogensen Højgårdsparken frem til 2011 Helle Gyldaa Højgårdsparken frem til 2011 Erik Bengtsson Mølleparken 1 frem til 2011 Udpeget af bestyrelsen: Poul Andersen Ejendomsfunktionærerne frem til 2011 Birthe Bagger Pileparken 4 frem til 2011 På Repræsentantskabsmødet den 21. februar 2011 skal således foretages valg af: 5 kredsdelegerede (frem til 2012) 4 suppleanter (frem til 2012) Øvrig udpegning m.v. foretages efterfølgende af bestyrelsen. 7. Valg til Organisationsbestyrelsen (pkt. 11 på dagsordenen) E-sag Der skal vælges 5 medlemmer til Organisationsbestyrelsen. På valg er Steen Pedersen, Thomas Dreyer, Karin Petersen, Majbrit H. Jørming, Palle Nielsen. Endvidere skal der vælges 4 suppleanter. Til efterretning med meddelelse om at Thomas Dreyer ikke modtog genvalg samt bekræftelse fra Karin Petersen, Majbrit H. Jørming samt Palle Nielsen om at genopstille til valg til bestyrelsen. 18

19 8. Valg af revisor (pkt. 12 på dagsordenen) B-sag Som revisor for Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe indstilles Revisionsinstituttet A/S til genvalg til videre afgørelse på Repræsentantskabsmøde den 21. februar Indstillingen fulgtes Styringsdialog 2010 B-sag Gladsaxe Kommune har ved brev af 3. november 2010 (udsendt til bestyrelsen den 11. november 2010) indbudt til første dialogmøde i forbindelse med styringsreformen. Fra selskabet inviteres repræsentanter for selskabets bestyrelse samt direktør. Videre orientering til møde. Selskabets formand Ryno Scheil samt næstformand Mogens Rysgaard deltager i dialogmøde i forbindelse med styringsreformen. Endvidere deltager Henning Juul Hovmand samt Sv.Aa. Hansen. Orientering om drøftede emner samt svar herpå fra kommunens side meddeles bestyrelsen Integrationsrådet E-sag Gladsaxe Byråd har på sit møde den 10. november 2010 foretaget udpegning af medlemmer til Integrationsrådet. Som medlem er Peter Brooker valgt for boligselskaberne med Leon Friis Jørgensen GAB som suppleant. 19

20 7562 Generalforsamling Byfornyelse Danmark O-sag Byfornyelse Danmark har ved brev af 5. november 2010 (udsendt til bestyrelsen den 11. november 2010) indkaldt til ekstraordinær generalforsamling mandag den 13. december 2010 kl i Kuben Management, Carl Jacobsens Vej 31, 3. sal, 2500 Valby vedrørende forslag om at likviderer Byfornyelse Danmark s.m.b.a. Indkaldelse med bilag fremsendes fra Byfornyelse Danmark primo december Kredsudvalget E-sag a. Møder Seneste møde i udvalget har været afholdt den 16. september Referat herfra er udsendt den 7. oktober Næste møde i udvalget afholdes den 2. december Dagsordenen herfor er udsendt. b. Kredsmøde i 9. kreds Jf. skrivelse fra BL af 8. november 2010 (udsendt den 11. november 2010) afholdes der kredsmøde i 9. kreds tirsdag den 30. november Mødet afholdes hos DSB Kursuscenter Østerport, Folke Bernadottes Allé 7, 2100 København Ø. Tilmelding til mødet bedes afgivet til sekretariatet Gitte Jensen enten pr. telefon eller senest torsdag den 25. november Til efterretning med orientering om at selskabet var tilmeldt med 5 deltagere til mødet. 20

21 7564 Fritidsudvalget a. Møder og referater E-sag Seneste møde i udvalget har været afholdt den 25. oktober Referat herfra er udleveret den 28. oktober Næste møde i udvalget afholdes den 29. november BL- cirkulærer E-sag Udleveret den 28. oktober 2010 * BL informerer nr. 56 af den 21. oktober 2010 vedrørende Fotoudstilling Jan Grarup Ikke udsendt * BL informerer nr. 55 af den 21. oktober 2010 vedrørende Overenskomst for ejendomsfunktionærer og gartneroverenskomst * BL informerer nr. 57 af den 28. oktober 2010 vedrørende Nye lovbekendtgørelser af almenboligloven og den almene lejelov * BL informerer nr. 58 af den 28. oktober 2010 vedrørende Moms på byggegrunde betingede købsaftaler * BL informerer nr. 59 af den 11. november 2010 vedrørende Elevpræmie/bonus ved oprettelse af praktikpladser i 2011 * BL informerer nr. 60 af den 11. november 2010 vedrørende Moms på ejendomsadministration forudbetaling/forudfakturering og moms på BL s hjemmeside 7566 Eventuelt Ingen sager til behandling. 21

22 7567 Næste møde O-sag Næste ordinære møde afholdes den 16. december Øvrige datoer O-sag * Dato for offentliggørelse af dagsorden (udsendelsesdato) Dagsorden for bestyrelsesmøde den 25. november 2010 er udsendt den 18. november 2010 * Eventuelle bemærkninger til referatet Referat fra bestyrelsesmøde den 25. november 2010 udsendes den 2. december 2010 og eventuelle bemærkninger skal være administrationen i hænde senest den 9. december 2010 * Offentliggørelse af referat Referatet offentliggøres den 10. december

23 Lukket del 7569 Eventuelle sager til behandling Ingen sager til behandling. 23

24 Igangværende sager status Best. Adm. Afd-best. Repr. GK. Udvalg Afsluttet Pileparken 2 trappetårn x x x Renovering, Pileparken 6/8 x x x Udamortiserede prioriteter x x x Punkthuset 4. og 5. etage x x x Skoleparken 12 familieboliger x x x Helhedsplan x x x x Buddingevej 203/205 x x x 24

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Søborg, den 3. marts 2011 SH/gj fra ordinært møde torsdag den 24. februar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Referat fra Repræsentantskabsmøde 12. marts 2013 (beslutningsreferat) Søborg, den 21. marts 2013 JLS/gj Dagsorden for ordinært Repræsentantskabsmøde 12. marts 2013 på

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 31. maj 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 22. april 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 22. april 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. april 2010 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. april 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. juli 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT af ordinært møde torsdag den 26. juni 2014 kl. 17.30 på Regatta Pavillionen, Skovalleen 42, 2880 Bagsværd

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. april 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. april 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 28. oktober 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 28. oktober 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. november 2010 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. oktober 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 18. december 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 8. september 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. august 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. maj 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. maj 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. juni 2010 SH/ip ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. maj 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. januar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. januar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. februar 2011 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. januar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 2. februar 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. januar 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 28. maj 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. maj 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. december 2011 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. november 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 15. december 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 31. august 2017 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. august 2017 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 24. juni 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 24. juni 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. juli 2010 SH/ip ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. juni 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. maj 2013 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. maj 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. april 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 5. december 2013 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. november 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. juni 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. juni 2016 kl. 16.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. november 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. januar 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. januar 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN Søborg, den 14. marts 2013 JLS/gj REFERAT fra ekstraordinært møde tirsdag den 12. marts 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Søborg, den 31. januar 2013 JLS/gj fra ordinært møde torsdag den 24. januar 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 27. februar 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 20. februar 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 23. september 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 23. september 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. september 2010 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. september 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. marts 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 25. februar 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. juni 2017 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 15. juni 2017 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. oktober 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. oktober 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. maj 2011 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. maj 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 27. marts 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. marts 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 18. februar 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 25. februar 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Søborg, den 31. marts 2011 SH/gj fra ordinært møde torsdag den 24. marts 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. oktober 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. oktober 2014 kl. 16.30 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 5. marts 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. februar 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 2. juli 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 25. juni 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. juli 2013 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til ordinært møde torsdag den 27. juni 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. juni 2011 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. juni 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. december 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. november 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 26. august 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 26. august 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 2. september 2010 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. august 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 2. juni 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. maj 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 28. februar 2013 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 21. februar 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. august 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. august 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. september 2011 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. september 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN Søborg, den 18. marts 2016 JLS/gj REFERAT fra ekstraordinært møde mandag den 14. marts 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 24. april 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. april 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 5. maj 2011 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. april 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. november 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til ordinært møde torsdag den 25. oktober 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 25. marts 2015 JLS/gj Referat fra Repræsentantskabsmøde den 16. marts 2015 (beslutningsreferat) Dagsorden for ordinært Repræsentantskabsmøde den 16. marts

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 11. november 2011 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 3. november 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Allis M. Jensen, formand Anne Christiansen, næstformand Birthe Lohmann Pedersen

Deltagere fra bestyrelsen: Allis M. Jensen, formand Anne Christiansen, næstformand Birthe Lohmann Pedersen Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 13. september 2012 kl. 19.00 På Hostrups Hotel, Tønder, Søndergade 30, 6270 Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet BSB Ringe

Boligselskabet BSB Ringe Boligselskabet BSB Ringe Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 18. marts 2013 kl. 16.30 i Vesterparkens fælleshus, Vesterparken, 5750 Ringe. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev.

Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af

Læs mere

Deltagere fra repræsentantskabet: Kaj Armann, formand Caroline Dam Jensen, afd. 92/02 Kaj Hansen, afd. 92/02

Deltagere fra repræsentantskabet: Kaj Armann, formand Caroline Dam Jensen, afd. 92/02 Kaj Hansen, afd. 92/02 Boligselskabet BSB Løgumkloster Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 28. marts 2012 kl. 16.30 Mødet holdes i fælleshuset Ved Klosterbækken, Sølstedgårdparken 36, Løgumkloster. Dagsorden

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. november 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. november 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Side. I mødet deltog fra repræsentantskabet:

Side. I mødet deltog fra repræsentantskabet: Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 5. marts 2014 efter bestyrelsesmødet, som repræsentantskabet overværer i Hvide Hus, Skagen Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7 Boligselskabet Futura Fredericia Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 29. maj 2013 kl. 18.30 Mødet blev holdt i fælleshuset Thygesmindevej 81, Fredericia. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. juni 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. juni 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. december 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. november 2016 kl. 16.30 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Udsendt den 25. september 2013. Side 1 af 6

Udsendt den 25. september 2013. Side 1 af 6 Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 17. september 2013 kl. 19.00 På Hostrups Hotel, Tønder, Søndergade 30, 6270 Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet BSB Assens

Boligselskabet BSB Assens Boligselskabet BSB Assens af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 9. september 2014 kl. 15.00 i Skjoldvænget 100, 5610 Assens Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Søborg, den 21. december 2012 JLS/gj fra ordinært møde torsdag den 20. december 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Deltagere fra organisationsbestyrelsen: Kaj Ringsted, formand Lars Kruse, næstformand Kurt Blohm Kim M. Andersen Lone Birch

Deltagere fra organisationsbestyrelsen: Kaj Ringsted, formand Lars Kruse, næstformand Kurt Blohm Kim M. Andersen Lone Birch Haderslev Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2016, kl. 19.00 på Hotel Harmonien, Gåskærgade 19, 6100 Haderslev. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes. Skanderborg Ældreboligselskab Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 9.30 efter organisationsmødet. Mødet holdes i Fælleshuset, Rytterparken, Stilling, 8660 Skanderborg

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 18. december 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 17. december 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Udsendt den 9. marts Side 1 af 7

Udsendt den 9. marts Side 1 af 7 Boligselskabet Rosenvænget Endelig indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. marts 2015 kl. 19.00 i Centerhuset Græse Bakkeby beliggende Højvang 2, 3600 Frederikssund Dagsorden Side

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. november 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. oktober 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2 Boligselskabet Trollebo Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. juni 2014 kl. 18.30 i Figenparkens fælleslokale beliggende Figenvej 18, 4700 Næstved Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 16. april 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 23. april 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. september 2015 kl på Hostrups Hotel, Søndergade 30, Tønder.

Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. september 2015 kl på Hostrups Hotel, Søndergade 30, Tønder. Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. september 2015 kl. 19.00 på Hostrups Hotel, Søndergade 30, Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Boligselskabet BSB Nordfyn

Boligselskabet BSB Nordfyn Boligselskabet BSB Nordfyn af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. september kl. 17.30 på Bogense Hotel, Adelgade 56, 5400 Bogense Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby.

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Boligselskabet Trollebo Referat ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 8. juni 2011 kl i Figenparkens selskabslokaler Figenvej 18

Boligselskabet Trollebo Referat ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 8. juni 2011 kl i Figenparkens selskabslokaler Figenvej 18 Boligselskabet Trollebo Referat ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 8. juni 2011 kl. 18.00 i Figenparkens selskabslokaler Figenvej 18 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 11. december 2012 kl i fælleshuset, Sundtoften 418

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 11. december 2012 kl i fælleshuset, Sundtoften 418 Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 11. december 2012 kl. 18.00 i fælleshuset, Sundtoften 418 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro.

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11.

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11. Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11.00 På Toftehøjen Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Søren Hald, formand Henry Rasmussen, næstformand Astrid Andersen, medlem

Deltagere fra bestyrelsen: Søren Hald, formand Henry Rasmussen, næstformand Astrid Andersen, medlem Rødding Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Mandag den 21. marts 2011 kl. 15.00 Mødet startede med organisationsbestyrelsesmøde og efterfølgende repræsentantskabsmøde, på Jels Motel

Læs mere

Boligselskabet BSB Nordfyn Repræsentantskabets sammensætning

Boligselskabet BSB Nordfyn Repræsentantskabets sammensætning Boligselskabet BSB Nordfyn Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 15. september 2014 kl. 17.30 på Bogense Hotel, Adelgade 56, 5400 Bogense. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab

Boligselskabet Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab Boligselskabet Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 20. juni 2011 kl. 14.30 i fælleslokalet Tømmergaarden 36, 1., 5600 Faaborg Dagsorden Side 1 Godkendelse

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 18. december 2014 kl , på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev.

Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 18. december 2014 kl , på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 18. december 2014 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Boligselskabet Domea, Lemvig Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Mødet er flyttet til tirsdag den 22. september og afholdes efter afdelingsmødet

Boligselskabet Domea, Lemvig Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Mødet er flyttet til tirsdag den 22. september og afholdes efter afdelingsmødet Boligselskabet Domea, Lemvig Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Mødet er flyttet til tirsdag den 22. september og afholdes efter afdelingsmødet som starter kl. 10.00 på Plejecenter Alparken 34, kld.,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B.

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B. Referat Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen

Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen Boligselskabet Domea Køge Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Der afholdtes mandag den 29. juni 2015 kl. 18.00 i Servicecenter Solrød beliggende Lindeholmen 6, st. th Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 17. november 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 24. november 2016 kl. 16.30 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 10. december 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 17. december 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Domea, den 16. november Side 1 af 9

Domea, den 16. november Side 1 af 9 Boligselskabet Alliken Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Mandag den 26. november 2012 kl. 18.00 På Kalundborg Vandrehjem, Stadion Allé 5, 4400 Kalundborg Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Hans Peder Andersen, formand Lis Højsager, næstformand Kim Karmar Jensen. Kjeld Vellier Heidi Schöwing-Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: Hans Peder Andersen, formand Lis Højsager, næstformand Kim Karmar Jensen. Kjeld Vellier Heidi Schöwing-Hansen BSB Lunderskov Referat fra repræsentantskabsmøde tirsdag den 24. september 2013 kl. 18.30 Mødet holdes i Lunderskov Hallen, Kobbelvænget 1, 6640 Lunderskov Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. maj 2015 kl. 15.30 i Fælleshuset, Albuen, Nr. Åby Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, Onsdag den 16. december 2015 kl , på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev.

Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, Onsdag den 16. december 2015 kl , på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, Onsdag den 16. december 2015 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere