Ecophon Master Rigid. Lydkomfort i klasselokaler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ecophon Master Rigid. Lydkomfort i klasselokaler"

Transkript

1 Ecophon Master Rigid Lydkomfort i klasselokaler 1

2 Det naturlige miljø er en model for læringslokaler I mere end år har menneskets høresans udviklet sig til at fungere i et udendørs naturligt miljø. I dag tilbringer vi næsten 90% af vores tid indenfor og bliver udsat for mange unaturlige lyde. Dette har en stor indvirkning på vores evne til at koncentrere os, kommunikere og lære. For at forbedre lydmiljøet i klasselokalerne bør vi tilstræbe at simulere det naturlige udendørs miljø. Viden og trivsel Et optimalt lydmiljø er en grundlæggende nødvendighed, hvis alle elever skal kunne lære efter bedste evne. Kravene til lydmiljøet bør være store og baserede på, hvordan mennesker oplever lyd, og hvordan den påvirker dem, og ikke kun på formelle standarder. Når lydmiljøet giver den bedst mulige støtte til elever og lærere, har vi hjulpet med at øge viden og trivsel. Denne publikation viser produkter fra Ecophons produktsortiment og andre leverandører. Specifikationerne er en generel vejviser til, hvilke produkter der vil være bedst egnede for de nævnte lokationer. De tekniske data er baseret på resultater, der er opnået under typiske testforhold eller fra lang erfaring under normale forhold. De specificerede funktioner og egenskaber for produkter og systemer er kun gældende under forudsætning af, at instruktioner, installationsdiagrammer, installationsvejledninger, vedligeholdelsesvejledninger og andre anførte betingelser og anbefalinger er taget under overvejelse og efterlevet. Afvigelse herfra, som for eksempel ændring af specifikke komponenter eller produkter, vil betyde, at Ecophon ikke kan holdes ansvarlig for funktionen, konsekvenserne og produktegenskaberne. Alle beskrivelser, illustrationer og dimensioner i denne brochure er generel information, og er ikke del af en kontrakt. Farverne på panelerne kan variere mellem og i selve partierne, så for at opnå det bedste resultat anbefaler vi, at man ved åbning af pakkerne sorterer panelerne med hensyn til farve. Ecophon forbeholder sig ret til at ændre produkter uden forudgående varsel. Vi fralægger os ethvert ansvar for trykfejl. For den senest opdaterede information se på eller kontakt din nærmeste Ecophon-repræsentant. Ecophon Group 2012 Idé og layout: Navigator. Trykkeri: Skånetryck AB. Forside: Hans Georg Esch. Side 2-3: Matton/Nicklas Rudfell. Tekniske fotos: Citat. Illustrationer: Citat 2

3 Udviklingen indenfor undervisning medfører nye krav Der foregår en løbende ændring væk fra foredragsundervisning mod en situation, hvor læreren ses som en katalysator, der imødekommer individuelle forskelle mellem elevernes interesser, præstationer og indlæringsmåder. Et moderne læringsmiljø forventes at motivere eleverne til at være mere aktivt involverede i deres uddannelse. Dette fører til øget kommunikation og potentielt højere lydniveauer.. 3

4 Understøtter bedre læringsmiljøer Et klasselokale har normalt lukkede parallelle vægge samt hårde gulve, vægge og lofter, få polstrede møbler, gardiner og lignende. Lyden kastes rundt i lokalet, og betingelserne er langt fra dem som findes i det naturlige udendørs miljø. Udfordringen består i at kunne styre uønskede lyde og refleksioner for at gøre det at lytte og tale mere komfortablt for elever og lærere. Opfylde standarderne et minimum Vejledning for design af løsninger til bedre akustik findes i internationale standarder. De fleste standarder er baserede på mængden af absorberet lyd og brug af efterklangstid som en målestok. Overholdelse af standarderne er at betragte som et absolut minimum. Overstig standarderne stræb efter det optimale At skabe de bedst mulige betingelser for elever og lærere kræver forståelse for, hvordan mennesker oplever lyd i klasselokalerne. Dette involverer viden om, hvordan lyd forplanter sig i et rum, hvordan tale består af forskellige lydfrekvenser, og hvordan den opfattes, samt hvordan mennesker reagerer både fysisk og mentalt på forskellige lydsituationer. For at kunne se hele billedet ser man generelt på 4 akustiske kvalitetsaspekter. Lydstyrke Hvor kraftig lyden er i lokalet. Taleklarhed Hvordan tale opfattes i lokalet. Efterklang Hvor hurtigt lydenergien forsvinder i lokalet. Lyttekomfort Hvordan lavfrekvent lyd påvirker lyttekomforten. Fordele for elever og lærere Ved at tage fat i alle fire akustiske kvalitetsaspekter får man adskillige fordele for de personer, der oplever lydmiljøet i klasselokalet. Nedenfor ses nogle eksempler: Et lavere lydniveau forbedrer lyttekomforten og betingelserne for koncentration og korttidshukommelsen, samt reducerer mental stress. Når man fjerner forsinkede horisontale refleksioner, forbedres taleklarheden, især i læringssituationer med envejskommunikation. Forbedret taleklarhed giver en afbalanceret kommunikationskvalitet, der gør, at informationer let kan forstås. God talekomfort reducerer stress hos læreren og skåner stemmebåndene. Øget lavfrekvensabsorption gør både det at tale og lytte mere komfortabelt i klasselokaler, med flere personer der taler. God akustik gavner elevernes samspil, holdninger og adfærd, hvilket har en positiv indvirkning på lærernes arbejdsmiljø og skolens overordnede resultater. 4

5 Fire komponenter til at sikre akustisk komfort i klasselokaler Det heldækkende akustikloft Ecophon Master Rigid er det første og vigtigste skridt mod det bedst mulige lydmiljø. Den vigtigste effekt er reduktion af efterklang og lydniveau. Lavfrekvensabsorbenten Ecophon Extra Bass placeres oven på Master Rigid og reducerer uønskede lyde ved 125 Hz. Extra Bass forbedrer lyttekomforten og taleklarheden betydeligt og bør installeres i en U-form, der dækker ca. 45 % af loftet. Til understøttelse af talekomforten kan man installere Ecophon Master Rigid/gamma som en reflektor oven over læreren. Disse paneler er en del af akustikloftet. Når læreren får feedback fra reflektoren, behøver han/ hun ikke at hæve sin stemme for at have følelsen af at blive hørt ordentligt. Med Ecophon Wall Panel monteret på den bagerste væg vil de horisontale lydrefleksioner blive reduceret, hvilket vil forøge taleklarheden og yderligere reducere efterklangen. Måling af de 3 vigtigste akustiske kvalitetsaspekter i klasselokaler Lydstyrke G (db) måler det omfang, hvormed et lokale forstærker lyden fra en lydkilde, sammenlignet med måleresultaterne i et laboratorium uden lydrefleksioner. Taleklarhed (definition) D 50 (%) er den energi af alle brugbare refleksioner fra den direkte lyd, som forstærker taleklarheden, divideret med den samlede energi inkl. den direkte lyd. Jo højere værdien er, desto bedre er taleklarheden. Efterklang Efterklangstid, T (sek.), indikerer, hvor lang tid det tager for lyden at falde med 60 db, efter at kilden stopper med at udsende lyd. I henhold til ISO og ISO

6 Det moderne klasselokale set ud fra et lydperspektiv Nutidens mundtlige kommunikation i klasselokaler er mere kompleks end den gammeldags katederundervisning. Flere opfordres til at tale i en lang række indlæringsmetoder. Dette betyder, at der er potentielle selvmodsigelser i prioriteringen af akustik - understøttelse af læreren, der taler til hele klassen og giver eleverne mulighed for interaktiv kommunikation, samtidig med at man skal sikre et generelt gavnligt lydmiljø for alle personer i klasselokalet. Akustikløsningen skal understøtte alle disse aktiviteter for at kunne skabe de optimale læringsbetingelser for elever og lærere. Et blik på det fundamentale Forståelse af brugernes tilgang er nøglen til at få det rigtige akustikmiljø. Dette omfatter forskellige indlæringsmetoder samt størrelsen og formen på klasselokalet. Kendskab hertil er fundamental, når man skaber betingelser for god tale- og lyttekomfort, og er afgørende for at overvinde akustiske forhindringer for indlæringsprocessen. Fotograf: Hans Georg Esch 6

7 Standard klasselokale med gruppearbejde Når eleverne arbejder i grupper, er det meget vigtigt, at gruppens medlemmer kan høre hinanden tydeligt uden at forstyrre andre grupper. Når det generelle lydniveau hæves, har man også en tendens til at hæve sin egen stemme for at konkurrere med de andre. Dette kaldes Lombard-effekten og skal afbalanceres omhyggeligt. Med det heldækkende akustikloft Master Rigid (1) vil meget af den forstyrrende lyd blive absorberet, således at folk ikke føler, at det er nødvendigt at hæve stemmen. Extra Bass (2) absorberer lavfrekvenslyd, hvilket forbedrer taleklarheden betydeligt. Wall Panel (4) hjælper også med at absorbere lyden fra de grupper, der sidder tættest på Standard klasselokale med traditionel undervisning Når læreren taler, spredes lyden i lokalet. Det heldækkende akustikloft Master Rigid (1) absorberer lyden og forhindrer, at der dannes forstyrrende refleksioner. Extra Bass (2) absorberer lavfrekvenslyd, hvilket forbedrer taleklarheden betydeligt. Reflektoren (3) over lærerens hoved giver god understøttelse af tale og gør det at tale mere komfortabelt. Wall Panel (4) installeret på den bagerste væg i klasselokalet vil absorbere lyden fra lærerens stemme, når den rammer bagvæggen og forhindrer den i at blive kastet tilbage i lokalet. Dette holder det generelle lydniveau nede og forbedrer taleklarheden, hvilket igen giver personerne i lokalet bedre lydkomfort. 2 Store klasselokaler med traditionel undervisning Et klasselokale, der er mere end 9 meter dybt, udgør yderligere krav til akustikløsningen. Taleniveauet formindskes på afstand, hvilket gør situationen vanskelig for de elever, der sidder længst væk fra læreren. Den heldækkende Master Rigid (1) vil absorbere meget af den uønskede lyd, men kan suppleres med et længere reflektorområde (3). Det vil understøtte lærerens stemme og forbedre taleklarheden for de elever, der sidder bagerst. Extra Bass (2) absorberer lavfrekvenslyde, hvilket forbedrer taleklarheden betydeligt. Wall Panel (4) absorberer lyden, når den rammer bagvæggen og forhindrer den i at blive kastet tilbage i lokalet. 7

8 Designet til at hjælpe både skoler og miljøet Ti gange så stærk overflade Master Rigid har en unik forstærket Akutex FT-overflade, som er en sandwichkonstruktion. Overfladen er udviklet med skolernes specielle krav in mente, som f.eks. slagfasthed og visuelle aspekter. Denne forstærkede Akutex FT har vist sig at være 10 gange så stærk som en standard Akutex FT-overflade. Master Rigid-systemet er et sikkert og økonomisk valg, når der stilles krav til styrke og et æstetisk udseende. Akutex FT Forstærkningslag Glasuldskerne *Billederne til højre er resultatet af identiske slagprøver, hvor man bruger et Elcometer. Ecophon Master Rigid er en sandwichkonstruktion Fotograf: Patrick Klemm Fotograf: Ole Jais Slagtestet*: Forstærket Akutex FT-overflade Fotograf: Patrick Klemm Slagtestet*: Akutex FT-overflade 8

9 Fotograf: Hans Georg Esch Master Rigid Dp Systemdesign I indlæringsmiljøer er det vigtigt, at pladerne i et nedhængt loft er monteret i skinnesystemet. Master Rigid-systemerne fås med 3 forskellige kanter: A, E og Dp, som alle kan monteres i Connectskinnesystemet. I Master Rigid A og E bruges der clips (Connect hold-down clips A og E er patentanmeldte), og Master Rigid Dp er sikret via sit kantdesign (Edge Dp er patentanmeldt). Dette betyder, at alle tre systemer kan modstå stød nedefra. Selv om de er fastlåst i skinnesystemet, er de fuldt demonterbare nedefra. Master Rigid Dp s kantdesign giver loftet et lineært udseende grundet et 8 mm spor mellem pladerne i den ene retning og 2 mm i den anden. Det kan ligeledes låses til skinnesystemet, som kan være et krav ved nogle typer anvendelse. Kant A med clips Kant E med clips Kant Dp 9

10 Fotograf: Patrick Klemm Nem installation Letvægtspanelerne Master Rigid gør sammen med Connect profilsystemet monteringen hurtig og nem. Da absorbering af lavfrekvenslyd er af afgørende betydning for akustikken i klasselokalerne, er Extra Bass en vigtig del af systemet. Dette produkt er fuldstændigt indkapslet i en film, som forenkler håndtering og installation betydeligt. Man behøver ikke at skære i Extra Bass og den er let at placere over akustikloftet. Den kan også foldes rundt om alle installationer i loftsrummet uden at gå på kompromis med ydeevnen. God lyseffektivitet Belysning er en nøglefaktor i et indlæringsmiljø. Ecophons akustiklofter giver en høj og ensartet lysrefleksion og bidrager derved til en komfortabel lysspredning og omkostningsbesparende belysning. Ecophons akustikloftplader med Akutex FT overfladebehandling har en lysrefleksion på 85 % og en lysspredning på 99 %. Retrorefleksionskoefficienten er 63 mcd/m 2 lx og glans < 1. Fotograf: Patrick Klemm 10

11 Med dyb omtanke for miljøet Master Rigid og Extra Bass pladerne fremstilles ved hjælp af den seneste teknologi indenfor glasuldsproduktion, 3RD Technology, som er en kombination af et højt indhold af genanvendelsesglas sammen med et bæredygtigt plantebaseret bindemiddel. Det petroleumsbaserede bindemiddel er nu blevet udskiftet, hvilket bidrager til et bedre miljø. Produkterne er blevet tildelt det nordiske Svanemærke. Udviklet til fremtiden Produkter fra Ecophon, der er fremstillet med den traditionelle glasuldsteknologi, overholder allerede de strenge krav, der stilles til udledning fra byggematerialer. Med vores 3RD Technology tager vi et skridt videre for at være parate til fremtidige krav om endnu lavere udledning. Fotograf: Cultura Images/Chris Sattlberger. Mere end 70 % genanvendt husholdningsglas anvendes i produkterne. Mindre transportmængder Ved at gå fra maksimeret til optimeret absorption er det lykkedes Ecophon at reducere tykkelsen af panelerne med 50 %. Dette reducerer transportmængden og vægten, hvilket ligeledes bidrager til reduktion af miljøpåvirkningen. Gode indendørsmiljøer Indendørsmiljøet har stor indvirkning på menneskers helbred og tilfredshed i indlæringsområder. Ecophons akustikprodukter overholder de strengeste krav fra Dansk Indeklima og Finnish M1 s standarder, og anbefales af det Svenske Astma- og Allergiforbund. NORDIC ECOLABEL

12 Ecophon Wall Panel til akustiske og visuelle resultater Lydabsorberende vægpaneler er en central del af optimeret akustikkomfort i klasselokalerne. Man kan forstærke den visuelle indvirkning på lokalet med Ecophon Wall Panel. Den fås i en lang række farver, mønstre og profiler, hvilket giver store muligheder for at skabe iøjnefaldende designløsninger. Fleksibilitet efter jeres behov Wall Panel-produkterne har forskellige overflader og mange typer af profilsystemer, hvilket giver mange designmuligheder. Man kan placere dem vertikalt, diagonalt eller horisontalt, og man kan kombinere farver og mønstre. Connect-produktsortimentet har tillige en speciel profil, der passer til installation af boghyldesystemer. Se mere information i Ecophon Wall Panel-produktbrochuren og på Ecophons hjemmeside. Fotograf: Hans Georg Esch 12

13 Påtrykte mønstre Muralis er en række påtrykte mønstre, der er udviklet for at tilføre noget ekstra til lokalet. Fotograf: Saint-Gobain Ecophon, Muralis: Fantasia, Susanna Sivonen Fotograf: Saint-Gobain Ecophon Alsidige farver Texona har en glat overflade i 16 livlige farver, som man kan lege med. Fotograf: Patrick Klemm Fotograf: Patrick Klemm Super G-overflade Super G er en slagfast overflade til områder med specielle behov. Den fås i tre farver. Praktiske boghylder skaber diffusion Connect hatprofilen gør det muligt at montere praktiske boghylder foran vægabsorbenterne, som hjælper til lyddiffusion. Bemærk: Boghyldesystemet leveres ikke af Ecophon. 13

14 ECOPHON MastEr rigid a Velegnet til klasseværelser eller andre lokaler, hvor kravene til akustik og taleopfattelse er ekstra høje, og hvor demonterbarhed er vigtig. Ecophon Master Rigid A har et synligt skinnesystem. Hver plade er fastholdt til skinnesystemet med en clips, men er fuldt demonterbar. Systemet består af Ecophon Master Rigid A loftplader, Ecophon Extra Bass og Ecophon Connect skinnesystem, med en samlet vægt på ca. 3,5 kg/m². Loftpladerne er fremstillet af en tæt glasuld, med udnyttelse af 3RD Technology. Overfladen er en forstærket sandwichkonstruktion. Den synlige overflade er Akutex FT-behandlet. Produktet fås også med en lydreflekterende overflade (gamma) med samme udseende. Bagsiden er pålagt glasvæv. Kanten er primet. Master rigid a plade Udsnit af Master rigid a system med Connect t24 Ecophon Extra Bass anvendes for at øge lydabsorptionen ved de lave frekvenser, og er monteret oven på det nedhængte loft. Anvend Ecophon Connect skinnesystem og tilbehør for at opnå den bedste ydelse og kvalitet. Skinnesystemet er fremstillet af galvaniseret stål. Master rigid a system med Connect t24 FoRmAteR størrelse, mm x x x t24 tykkelse Montageanvisning M316 M316 M316 tekniske EgENsKaBEr Akustik Lydabsorption testresultat i henhold til EN iso 354. Klassificering i henhold til EN iso αp Praktisk absorptionsfaktor indeklima Certificeret i henhold til dansk indeklima Mærkning og Building Material Emission Classification M1 og anbefales af det svenske astma og allergiforbund. miljøpåvirkning svanemærket. Fuldt genanvendeligt Frekvens Hz Ecophon Master rigid a 200 mm tkh. --- Ecophon Master rigid a/gamma 200 mm tkh. Ecophon Master rigid a + Ecophon Extra Bass 200 mm tkh. tkh = total konstruktionshøjde. Produkt Master rigid a tkh mm 200 absorptionsklasse a Lydisolering ikke egnet. Uforstyrrethed/Privacy ikke egnet. tilgængelighed Pladerne er sikret til systemet, men er demonterbare. Minimum total konstruktionshøjde: se mængdespecifikation. RengøRing daglig støvsugning og aftørring. Ugentlig aftørring med fugtig klud. Visuelt udseende White Frost, nærmeste NCs-farveprøve s 0500-N, 85% lysreflektion (hvoraf mere end 99% er diffus reflektion). retroreflektionskoefficient 63 mcd*m-2lx-1. glans < 1. FugtbestAndighed Pladerne tåler en relativ permanent luftfugtighed rh på op til 95% ved 30 C uden at nedbøjde, vride eller delaminere (iso 4611). kg brandsikkerhed Kernen af glasuld er testet og klassificeret som ikke brandbar i henhold til EN iso systemet er klassificeret som brandhæmmende i henhold til Nt FirE 003. se Funktionskrav, Brandsikkerhed. Brandklassifikation Land standard Klasse Europa EN a2-s1,d0 mekaniske egenskaber For information vedrørende nyttelast, belastningskapacitet og betingelser: se venligst Funktionskrav, Mekaniske egenskaber. montage Monteret i henhold til montageanvisningen som også indeholder information om min. total konstruktionshøjde. 14

15 M316 Montageanvisning (M316) for Master rigid a MængdespeCifikation (eksklusiv spild) Størrelse, mm 600x x x ecophon Master rigid a 2,8/m² 1,4/m² 0,7/m² 2 Connect t24 Hovedprofil, monteres c1200 mm 0,9m/m² 0,9m/m² 0,9m/m² 3 Connect t24 tværprofil, l=1200 mm, monteres c600 mm 1,7m/m² 1,7m/m² 0,9m/m² 4 Connect t24 tværprofil, l=600 mm 0,9m/m² Connect justerbar strop, monteres c1200 mm (max. afstand fra væg 600 mm) 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m² 6 Connect stropfæste 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m² 7 Connect Hold down clips a 2 stk/panel 2 stk/panel 2 stk/panel 8 Connect u-profil. skrues c300 mm (1200x1200, c200 mm) efter opmåling 9 for direkte montage: Connect direkte beslag, monteres c1200 mm 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m² 10 ecophon extra Bass (1200x600x50 mm) 0,6/m² 0,6/m² 0,6/m² Δ Min. total konstruktionshøjde: 100 mm δ Min. højde for demontering: 120 mm, (170 mm inkl. ecophon extra Bass) - - størrelse, mm nyttelast (n) Belastningskapacitet (n) 600x x x se mængdespecifikation Connect Hold down clips a (patentanmeldt) Connect demonteringsværktøj nyttelast/belastningskapacitet 15

16 ECOPHON MastEr rigid E Velegnet til klasseværelser eller andre lokaler, hvor kravene til akustik og taleopfattelse er ekstra høje, og hvor demonterbarhed er vigtig. Ecophon Master Rigid E har et synligt skinnesystem og et falset kantdesign, hvilket giver loftet en skyggeeffekt, der fremhæver hver plade, og delvist skjuler skinnesystemet. Den synlige overflade på hver plade er 10 mm under skinnen. Hver plade er fastholdt til skinnesystemet med en clips, men er fuldt demonterbar. Systemet består af Ecophon Master Rigid E-loftplader, Ecophon Extra Bass og Ecophon Connect skinnesystem med en samlet vægt på ca. 3,5 kg/m². Loftpladerne er fremstillet af en tæt glasuld, med udnyttelse af 3RD Technology. Overfladen er en forstærket sandwichkonstruktion. Den synlige overflade er Akutex FT-behandlet. Produktet fås også med en lydreflekterende overflade (gamma) med samme udseende. Bagsiden er pålagt glasvæv. Kanterne er malede. Master rigid E plade Master rigid E system med Connect t24 Udsnit af Master rigid E system med Connect t24 Ecophon Extra Bass anvendes for at øge lydabsorptionen ved de lave frekvenser, og er monteret oven på det nedhængte loft. Anvend Ecophon Connect skinnesystem og tilbehør for at opnå den bedste ydelse og kvalitet. Skinnesystemet er fremstillet af galvaniseret stål. FoRmAteR størrelse, mm x x x t24 tykkelse Montageanvisning M317 M317 M317 tekniske EgENsKaBEr Akustik Lydabsorption testresultat i henhold til EN iso 354. Klassificering i henhold til EN iso αp Praktisk absorptionsfaktor indeklima Certificeret i henhold til dansk indeklima Mærkning og Building Material Emission Classification M1 og anbefales af det svenske astma og allergiforbund. miljøpåvirkning svanemærket. Fuldt genanvendeligt Frekvens Hz Ecophon Master rigid E 200 mm tkh. --- Ecophon Master rigid E/gamma 200 mm tkh. Ecophon Master rigid E + Ecophon Extra Bass 200 mm tkh. tkh. = total konstruktionshøjde Produkt Master rigid E tkh mm 200 absorptionsklasse a Lydisolering ikke egnet. Uforstyrrethed/Privacy ikke egnet. tilgængelighed Pladerne er sikret til systemet, men er demonterbare. Minimum total konstruktionshøjde: se mængdespecifikation. RengøRing daglig støvsugning og aftørring. Ugentlig aftørring med fugtig klud. Visuelt udseende White Frost, nærmeste NCs-farveprøve s 0500-N, 85% lysreflektion (hvoraf mere end 99% er diffus reflektion). retroreflektionskoefficient 63 mcd*m-2lx-1. glans < 1. FugtbestAndighed Pladerne tåler en relativ permanent luftfugtighed rh på op til 95% ved 30 C uden at nedbøjde, vride eller delaminere (iso 4611). kg brandsikkerhed Kernen af glasuld er testet og klassificeret som ikke brandbar i henhold til EN iso systemet er klassificeret som brandhæmmende i henhold til Nt FirE 003. se Funktionskrav, Brandsikkerhed. Brandklassifikation Land standard Klasse Europa EN a2-s1,d0 mekaniske egenskaber For information vedrørende nyttelast, belastningskapacitet og betingelser: se venligst Funktionskrav, Mekaniske egenskaber. montage Monteret i henhold til montageanvisningen som også indeholder information om min. total konstruktionshøjde. 16

17 M317 Montageanvisning (M317) for Master rigid e MængdespeCifikation (eksklusiv spild) Størrelse, mm 600x x x ecophon Master rigid e 2,8/m² 1,4/m² 0,7/m² 2 Connect t24 Hovedprofil, monteres c1200 mm 0,9m/m² 0,9m/m² 0,9m/m² 3 Connect t24 tværprofil, l=1200 mm, monteres c600 mm 1,7m/m² 1,7m/m² 0,9m/m² 4 Connect t24 tværprofil, l=600 mm 0,9m/m² Connect justerbar strop, monteres c1200 mm (max. afstand fra væg 600 mm) 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m² 6 Connect stropfæste 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m² 7 Connect Hold down clips e 2 stk/panel 2 stk/panel 2 stk/panel 8 Connect u-profil. skrues c300 mm (1200x1200, c200 mm) efter opmåling 9 for direkte montage: Connect direkte beslag, monteres c1200 mm 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m² 10 ecophon extra Bass (1200x600x50 mm) 0,6/m² 0,6/m² 0,6/m² Δ Min. total konstruktionshøjde: 110 mm δ Min. højde for demontering: 120 mm, (170 mm inkl. ecophon extra Bass) - - størrelse, mm nyttelast (n) Belastningskapacitet (n) 600x x x se mængdespecifikation Connect Hold down clips e (patentanmeldt) Connect demonteringsværktøj nyttelast/belastningskapacitet 17

18 ECOPHON MastEr rigid dp Velegnet til klasseværelser eller andre lokaler, hvor kravene til akustik og taleopfattelse er ekstra høje, og hvor demonterbarhed er vigtig. Ecophon Master Rigid Dp (patentanmeldt) har et delvist skjult skinnesystem, og anvendes hvor et slagfast og låsebart system er påkrævet. Der er et 8 mm spor mellem pladerne i den ene retning og en smal fuge i den anden. Kanterne er skarpe. Hver plade kan låses, men er stadig fuldt demonterbar. Systemet består af Ecophon Master Rigid Dp-loftplader, Ecophon Extra Bass og Ecophon Connect skinnesystem, med en samlet vægt på ca. 4 kg/m². Loftpladerne er fremstillet af en tæt glasuld, med udnyttelse af 3RD Technology. Overfladen er en forstærket sandwichkonstruktion. Den synlige overflade er Akutex FT-behandlet. Produktet fås også med en lydreflekterende overflade (gamma) med samme udseende. Bagsiden er pålagt glasvæv. Kanterne er malede. Master rigid dp plade Master rigid dp system med Connect t24 Udsnit af Master rigid dp system med Connect t24 Ecophon Extra Bass anvendes for at øge lydabsorptionen ved de lave frekvenser, og er monteret oven på det nedhængte loft. Anvend Ecophon Connect skinnesystem og tilbehør for at opnå den bedste ydelse og kvalitet. Skinnesystemet er fremstillet af galvaniseret stål. FoRmAteR størrelse, mm x x t24 tykkelse Montageanvisning M318 M318 tekniske EgENsKaBEr Akustik Lydabsorption testresultat i henhold til EN iso 354. Klassificering i henhold til EN iso αp Praktisk absorptionsfaktor Frekvens Hz Ecophon Master rigid dp 200 mm tkh. --- Ecophon Master rigid dp/gamma 200 mm tkh. Ecophon Master rigid dp + Ecophon Extra Bass 200 mm tkh. tkh. = total konstruktionshøjde. Produkt Master rigid dp tkh mm 200 absorptionsklasse a Lydisolering ikke egnet. Uforstyrrethed/Privacy ikke egnet. tilgængelighed Pladerne er sikret til systemet, men er demonterbare. Minimum total konstruktionshøjde: se mængdespecifikation. RengøRing daglig støvsugning og aftørring. Ugentlig aftørring med fugtig klud. Visuelt udseende White Frost, nærmeste NCs-farveprøve s 0500-N, 85% lysreflektion (hvoraf mere end 99% er diffus reflektion). retroreflektionskoefficient 63 mcd*m-2lx-1. glans < 1. FugtbestAndighed Pladerne tåler en relativ permanent luftfugtighed rh på op til 95% ved 30 C uden at nedbøjde, vride eller delaminere (iso 4611). kg indeklima Certificeret i henhold til dansk indeklima Mærkning og Building Material Emission Classification M1 og anbefales af det svenske astma og allergiforbund. miljøpåvirkning svanemærket. Fuldt genanvendeligt. brandsikkerhed Kernen af glasuld er testet og klassificeret som ikke brandbar i henhold til EN iso systemet er klassificeret som brandhæmmende i henhold til Nt FirE 003. se Funktionskrav, Brandsikkerhed. Brandklassifikation Land standard Klasse Europa EN a2-s1,d0 mekaniske egenskaber sysemet er testet og godkendt i henhold til EN annex d og er klassificeret som 3a. For information vedrørende nyttelast og krav til belastningskapacitet se tabellen. generelle betingelser: se Funktionskrav, Mekaniske egenskaber. montage Monteret i henhold til montageanvisningen som også indeholder information om min. total konstruktionshøjde. 18

19 M318 Montageanvisning (M318) for Master rigid dp MængdespeCifikation (eksklusiv spild) Størrelse, mm 600x x600 1 ecophon Master rigid dp 2,8/m² 1,4/m² 2 Connect t24 Hovedprofil, monteres c1200 mm 0,9m/m² 0,9m/m² 3 Connect t24 tværprofil, l=1200 mm, monteres c600 mm 1,7m/m² 1,7m/m² 4 Connect t24 tværprofil, l=600 mm 0,9m/m² - 5 Connect justerbar strop, monteres c1200 mm (max. afstand fra væg 600 mm) 0,7/m² 0,7/m² 6 Connect stropfæste 0,7/m² 0,7/m² 7 Connect vægfæste til t-profil (1 for hver række hovedprofil og for hver anden række tværprofil) efter opmåling 8 Connect skyggekant, skrues c300 efter opmåling 9 Connect afstandsstykke 1/skær pladen med en bærende kant 2/skær pladen med en bærende kant 10 Connect pladelås dp 1/plade 2/plade 11 for direkte montage: Connect direkte beslag, monteres c1200 mm 0,7/m² 0,7/m² 12 ecophon extra Bass (1200x600x50 mm) 0,6/m² 0,6/m² Δ Min. total konstruktionshøjde på systemet: 135 mm - - δ Min. højde for demontering: 30 mm størrelse, mm nyttelast (n) Belastningskapacitet (n) 600x x se mængdespecifikation vægtilslutning med Connect skyggekant Connect afstandsstykke til placering af tilskæringsplader nyttelast/belastningskapacitet 19

20 Ecophon kan dateres tilbage til 1958, da de første lydabsorbenter af glasuld blev produceret i Sverige for at forbedre det akustiske arbejdsmiljø. I dag er virksomheden en global leverandør af akustiksystemer, der bidrager til god rumakustik og et sundt indeklima med fokus på kontorer, undervisnings-, health careog produktionsfaciliteter. Ecophon er en del af Saint-Gobain gruppen og har salgsselskaber og forhandlere i mange lande. Ecophons indsatser drives af en vision om at opnå global lederskab inden for akustiklofter og vægabsorbenter og dermed give en højere værdi for slutbrugerne. Ecophon fortsætter en vedvarende dialog med kommuner, arbejdsmiljøorganisationer og forskningsinstitutter og er involveret i at formulere nationale standarder inden for rumakustik, hvor Ecophon bidrager til et bedre arbejdsmiljø, hvor mennesker arbejder og kommunikerer. Saint-Gobain Ecophon A/S, Hammerholmen 18E, 2650 Hvidovre, Danmark, tlf , fax , DK

Ecophon Master Rigid. Fordi alle klasselokaler skal optimeres akustisk

Ecophon Master Rigid. Fordi alle klasselokaler skal optimeres akustisk Ecophon Master Rigid Fordi alle klasselokaler skal optimeres akustisk Optimeret rumakustisk komfort i klasselokaler Optimeret rumakustisk komfort i klasselokaler Ecophon har flere års erfaring med at studere

Læs mere

Ecophon Master Rigid Dp

Ecophon Master Rigid Dp Ecophon Master Rigid Dp Velegnet til klasseværelser eller andre lokaler, hvor kravene til akustik og taleopfattelse er ekstra høje, og hvor demonterbarhed er vigtig. Ecophon Master Rigid Dp (patentanmeldt)

Læs mere

Et forbedret lydmiljø. hjælper dine elever og lærere

Et forbedret lydmiljø. hjælper dine elever og lærere Et forbedret lydmiljø hjælper dine elever og lærere Et naturligt lydmiljø forbedrer indlæring og undervisning Tag himlen med indenfor den ultimative lydabsorbent Efterhånden som evolutionen har taget os

Læs mere

Ecophon Gedina A + Extra Bass

Ecophon Gedina A + Extra Bass Ecophon Gedina A + Extra Bass Gedina A med Extra Bass er et nedhængt loftsystem der er specielt udviklet til områder, hvor lavfrekvent absorption er påkrævet, f.eks. klasselokaler. Et Gedina A loft har

Læs mere

Ecophon Focus Ds. at opnå det bedste resultat og kvalitet. Skinnesystemet er fremstillet af galvaniseret stål. Systemet er patenteret.

Ecophon Focus Ds. at opnå det bedste resultat og kvalitet. Skinnesystemet er fremstillet af galvaniseret stål. Systemet er patenteret. Ecophon Focus Ds Anvendes hvor et nedhængt loft i et skjult skinnesystem er ønsket, men hvor individuelle plader let skal kunne demonteres. Ecophon Focus Ds monteres i et nedhængt skinnesystem, hvilket

Læs mere

Ecophon Advantage E. malede.

Ecophon Advantage E. malede. Ecophon Advantage E Når man ønsker et nedhængt loft, der opfylder de grundlæggende krav, og som er let at montere. Ecophon Advantage E monteres i synligt skinnesystem og har et falset kantdesign, hvilket

Læs mere

Ecophon Super G A. bedste resultat og kvalitet. Skinnesystemet er fremstillet af galvaniseret stål.

Ecophon Super G A. bedste resultat og kvalitet. Skinnesystemet er fremstillet af galvaniseret stål. Ecophon Super G A Er beregnet som lydabsorberende loft i skolekorridorer eller andre miljøer, hvor der er risiko for mekanisk påvirkning. Ecophon Super G A monteres i synligt skinnesystem med sikringsprofiler

Læs mere

Ecophon Master Ds. glasvæv. Kanterne er malede.

Ecophon Master Ds. glasvæv. Kanterne er malede. Ecophon Master Ds Velegnet til storrumskontorer eller andre lokaler, hvor kravene til god akustik og taleopfattelse er ekstra høje. Anvendes hvor der kræves et nedhængt loft i skjult skinnesystem, men

Læs mere

Ecophon Super G Plus A

Ecophon Super G Plus A Ecophon Super G Plus A Er specielt til lofter i sportshaller og lignende miljøer, hvor risikoen for mekanisk påvirkning er stor. Ecophon Super G Plus A har et robust skinnesystem bestående af hatprofiler,

Læs mere

Ecophon Focus Dg. skinner.

Ecophon Focus Dg. skinner. Ecophon Focus Dg Til opsætning hvor der er behov for et flot demonterbart nedhængt loft. Skinnesystemet er skjult. Den nedhængte skinne ligger ca. 14 mm over den synlige overflade af loftpladen, hvilket

Læs mere

Ecophon Focus Flexiform A

Ecophon Focus Flexiform A Ecophon Focus Flexiform A Ecophon Focus Flexiform plader leveres fladt og formes på byggepladsen til en konkav eller konveks form (min. radius 00 mm og max. radius 10 m) ved hjælp af specielle profiler.

Læs mere

Ecophon Advantage A. at opnå det bedste resultat og kvalitet. Skinnesystemet er fremstillet af galvaniseret stål.

Ecophon Advantage A. at opnå det bedste resultat og kvalitet. Skinnesystemet er fremstillet af galvaniseret stål. Ecophon Advantage A Når man ønsker et nedhængt loft, der opfylder de grundlæggende krav, og som er let at montere. Ecophon Advantage A monteres i synligt skinnesystem, hvor alle loftplader er individuelt

Læs mere

Ecophon Focus Wing. Formater. Størrelse, mm 1200x200 T24 Tykkelse (Tk.) M143, M209. Montageanvisning. Mendeleev, Tuymen, Russia

Ecophon Focus Wing. Formater. Størrelse, mm 1200x200 T24 Tykkelse (Tk.) M143, M209. Montageanvisning. Mendeleev, Tuymen, Russia Ecophon Focus Wing Ecophon Focus Wing er et system med vingeformede lydabsorbenter, som monteres som afslutning på et frithængende Ecophon Focus Ds eller E-akustikloft. Systemet består af Ecophon Focus

Læs mere

Ecophon Solo Rectangle på væg

Ecophon Solo Rectangle på væg Ecophon Solo Rectangle på væg For at øge lydabsorptionen i rummet giver dette system muligheder for at montere Ecophon Solo Rectangle på væggen. Systemet giver designmuligheder ved at arbejde med forskellige

Læs mere

Ecophon Industry Modus

Ecophon Industry Modus Ecophon Industry Modus Ecophon Industry Modus er velegnet til støjdæmpning i industrilokaler, hvor man vil have frihed til at vælge mellem forskellige montagemetoder og størrelser. Ecophon Industry Modus

Læs mere

Ecophon Master Matrix

Ecophon Master Matrix Ecophon Master Matrix Ecophon Master Matrix er et patentanmeldt akustisk systemloft til større arealer, hvor en høj dækningsgrad ønskes, men hvor kontakt til vægge ikke er en mulighed eller ønsket. Systemet

Læs mere

Ecophon Akusto Wall A

Ecophon Akusto Wall A Ecophon Akusto Wall A Anvendes som vægabsorbenter saen med et lydabsorberende loft, for at opnå de bedste akustiske egenskaber i ruet. Ecophon Akusto Wall A har et synligt skinnesystem. Anvend Connect

Læs mere

Ecophon Focus Lp. Størrelse, mm 600x x x x x x x600 T24 Tykkelse (Tk.) M278, M279

Ecophon Focus Lp. Størrelse, mm 600x x x x x x x600 T24 Tykkelse (Tk.) M278, M279 Ecophon Focus Lp Ecophon Focus Lp har et delvis skjult skinnesystem og anvendes for at fremhæve retning i et rum. Der er et bredt spor mellem pladerne i den fremhævende retning og et smalt spor i den anden.

Læs mere

Ecophon Akusto Wall C

Ecophon Akusto Wall C Ecophon Akusto Wall C Anvendes som vægabsorbenter sammen med et lydabsorberende loft for at opnå de bedste akustiske egenskaber i rummet. Ecophon Akusto Wall C-panelet monteres i skjult system, og de affasede

Læs mere

Ecophon Hygiene Advance Baffle C3

Ecophon Hygiene Advance Baffle C3 Ecophon Hygiene Advance Baffle C3 Ecophon Hygiene Advance Baffle C3 er et åbent system med vertikale baffler tiltænkt miljøer, hvor der er et højt niveau af tilsmudsning, og hvor hyppig rengøring kræves.

Læs mere

Ecophon Akusto One SQ

Ecophon Akusto One SQ Ecophon Akusto One SQ Ved at monterer Akusto One SQ på væggen, giver dette system dig mulighed for at øge lydabsorptionen i rummet. Systemet giver designmuligheder, der arbejder med forskellige formater

Læs mere

Ecophon Akusto Wall C

Ecophon Akusto Wall C Ecophon Akusto Wall C Anvendes som vægabsorbenter sammen med et lydabsorberende loft for at opnå de bedste akustiske egenskaber i rummet. Ecophon Akusto Wall C-panelet monteres i skjult system, og de affasede

Læs mere

Hurtig og simpel. Direkte montage af akustikloftplader

Hurtig og simpel. Direkte montage af akustikloftplader Hurtig og simpel Direkte montage af akustikloftplader Fotograf: H.G: Esch Produkt: Ecophon Master B En hurtig og let vej Det er ikke altid muligt at installere et traditionelt nedhængt akustikloft. Det

Læs mere

Ecophon Focus Quadro E

Ecophon Focus Quadro E Ecophon Focus Quadro E Ecophon Focus Quadro E anvendes til at skabe en glat samling mellem forskellige niveauer i loftet, enten til at rumme forskellige serviceinstallationer over loftet eller for at opnå

Læs mere

Ecophon Focus Ds. skinner.

Ecophon Focus Ds. skinner. Ecophon Focus Ds Anvendes hvor et nedhængt loft i et skjult skinnesystem er ønsket, men hvor individuelle plader let skal kunne demonteres. Ecophon Focus Ds monteres i et nedhængt skinnesystem, hvilket

Læs mere

Skab, definer, differentier. med Ecophon Master Solo S

Skab, definer, differentier. med Ecophon Master Solo S Skab, definer, differentier med Ecophon Master Solo S Ecophon Master Solo S Mere end god akustik Det er Ecophons mål at hjælpe til at skabe et behageligt indeklima, for øjet, øret og sindet. Designet og

Læs mere

Ecophon Focus Lp. giver loftet retning

Ecophon Focus Lp. giver loftet retning Ecophon Focus Lp giver loftet retning Organiser loftet med tydelige installationsfelter For en arkitekt sker det til tider, at det oprindelige design får anden pladsen til fordel for tekniske installationer

Læs mere

Ecophon Solo. lydabsorption gjort smuk, glad og fri

Ecophon Solo. lydabsorption gjort smuk, glad og fri Ecophon Solo lydabsorption gjort smuk, glad og fri Bryd grænserne for kreativitet i loftet Ecophon Solo har været en del af vores kreative designløsninger i mange år. Vi har nu taget denne originale version

Læs mere

Ecophon Square 43 LED

Ecophon Square 43 LED Ecophon Square 43 LED Ecophon Square 43 er et fuldt integreret armatur til kant Ds, Dg og E, der er udviklet til Ecophons lofter med Akutex FT overflade. Et armatur, der er designet til at skabe spændende

Læs mere

Smarte løsninger. til korridorer

Smarte løsninger. til korridorer Smarte løsninger til korridorer Ecophon Group 2009 Idé og layout: Saint-Gobain Ecophon AB, Trykkeri: Skånetryck AB, Foto, side 7: Studio Schuurmans Elshout, Åke E:son Lindman, Bert Leandersson, Patrick

Læs mere

Ecophon Akusto. mangfoldighed indenfor vertikal akustik

Ecophon Akusto. mangfoldighed indenfor vertikal akustik Ecophon Akusto mangfoldighed indenfor vertikal akustik Dette trykte materiale viser anvendelsesmuligheder fra Ecophons og andre leverandørers produktsortiment. Specifikationerne sigter mod at give generelle

Læs mere

Soundlight Comfort Ceiling

Soundlight Comfort Ceiling Soundlight Comfort Ceiling Komfort opstår hvor lyd møder lys Inspirerende ro 2 At bringe det naturlige miljø inden for Menneskets sanser er udviklede til et udendørs miljø. Lys og lyd influerer på vores

Læs mere

Ecophon Line LED. Ecophon Line består af en armaturkasse, en ballast og et. Formater

Ecophon Line LED. Ecophon Line består af en armaturkasse, en ballast og et. Formater Ecophon Line LED Ecophon Line er et fuldt intgreret armatur, udviklet til flere Focus loftsystemer. Et armatur der er velegnet til forskellige lokationer; arbejdspladser til åbne planløsninger, gange eller

Læs mere

Ecophon s niveauovergange. muliggør kreative løsninger til akustiklofter

Ecophon s niveauovergange. muliggør kreative løsninger til akustiklofter Ecophon s niveauovergange muliggør kreative løsninger til akustiklofter Denne udgivelse viser produkter fra Ecophons produktsortiment og fra andre leverandører. Specifikationerne er ment til at give en

Læs mere

BIG Choices NYE DESIGN MULIGHEDER MED GYPTONE BIG

BIG Choices NYE DESIGN MULIGHEDER MED GYPTONE BIG BIG Choices NYE DESIGN MULIGHEDER MED GYPTONE BIG Gyptone BIG Choices Design og akustik Nu lancerer vi de nye Gyptone BIG Quattro 40 og 44, to ekstra designmuligheder, som udover at tilbyde nye, spændende

Læs mere

FRITHÆNGENDE LOFTFLÅDER - designenheder for bedre akustik

FRITHÆNGENDE LOFTFLÅDER - designenheder for bedre akustik FRITHÆNGENDE LOFTFLÅDER - designenheder for bedre akustik akustik- og designmuligheder med Arbejdsplads med eksisterende absorptionsklasse A loft Rolige øer i kommunikationsområderne i åbenplan kontoret

Læs mere

Rockfon Contour En anden måde at skabe god akustik på

Rockfon Contour En anden måde at skabe god akustik på Rockfon Contour En anden måde at skabe god akustik på Rockfon Contour En anden måde at forbedre akustikken på En enkel og æstetisk baffel Stærke lydabsorberende egenskaber Nye designmuligheder Rockfon

Læs mere

Case: Kopenhagen Fur

Case: Kopenhagen Fur indoordesign Case: Kopenhagen Fur Case: Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme Case: MLA-Gruppen Case: Mærsk Case: Komfo Case: DSB Case: Eitzen Chemicals Case: Endemol Case: Tivoli Case: Københavns Universitet

Læs mere

Soundlight Comfort Ceiling

Soundlight Comfort Ceiling Soundlight Comfort Ceiling Komfort opstår hvor lyd møder lys Inspirerende ro 2 At bringe det naturlige miljø inden for Menneskets sanser er udviklede til et udendørs miljø. Lys og lyd influerer på vores

Læs mere

Inspirerende løsninger til. akustik i TABS-bygninger

Inspirerende løsninger til. akustik i TABS-bygninger Inspirerende løsninger til akustik i TABS-bygninger TABS giver mulighed for design og funktionalitet Antallet af byggeprojekter, der anvender TABS, er stødt stigende. Anvendelsen af rå beton, som en del

Læs mere

Samson vægabsorbent. Akustisk og slagfast vægabsorbent som supplerer loftets akustiske regulering

Samson vægabsorbent. Akustisk og slagfast vægabsorbent som supplerer loftets akustiske regulering Samson vægabsorbent Akustisk og slagfast vægabsorbent som supplerer loftets akustiske regulering 194 Samson vægabsorbent Akustisk og slagfast vægabsorbent som supplerer loftets akustiske regulering Samson

Læs mere

Gyptone Kant A system Monteringsvejledning

Gyptone Kant A system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse Gyptone akustiklofter med Kant A er et færdigmalet, demonterbart akustikloft monteret i et synligt skinnesystem (T- eller T-). Skinnesystemets synlige

Læs mere

2. Akustisk design med frithængende flåder

2. Akustisk design med frithængende flåder 1. Lydabsorberende frithængende flåder Anvendelse af frithængende flådelofter giver fleksibilitet og en række akustiske løsninger til akustisk design. Frithængende enheder er en effektiv måde at tilføre

Læs mere

Akustisk design. med vægakustiske løsninger 2011-06-13

Akustisk design. med vægakustiske løsninger 2011-06-13 Akustisk design med vægakustiske løsninger 2011-06-13 Introduktion Et nedhængt loft er langt den mest almindelige akustiske behandling af et rum. I de fleste tilfælde er denne løsning også tilstrækkelig

Læs mere

Gyptone Kant E system Monteringsvejledning

Gyptone Kant E system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse Gyptone akustiklofter med Kant E er et færdigmalet, demonterbart akustikloft monteret i et synligt skinnesystem (T-). Skinnesystemets synlige flade

Læs mere

Støjdæmpning. i drikkevareindustrien

Støjdæmpning. i drikkevareindustrien Støjdæmpning i drikkevareindustrien Foto: Skånemejerier Et godt lydmiljø giver gunstige arbejdsbetingelser for medarbejderne. Room Acoustic Comfort i industrielle lokaler Ecophons analysekoncept Room Acoustic

Læs mere

Nyt design og inspiration til lofter

Nyt design og inspiration til lofter Gyptone Kant D2 Nyt design og inspiration til lofter Gyptone D2 giver harmoniske lofter med et fuldendt og let udtryk. Et nyt design til lofter med skjult skinnesystem En følelse af velvære Et loft er

Læs mere

Samson vægabsorbent. Akustisk og slagfast vægabsorbent, til supplering af loftets akustiske dæmpning.

Samson vægabsorbent. Akustisk og slagfast vægabsorbent, til supplering af loftets akustiske dæmpning. Samson vægabsorbent Akustisk og slagfast vægabsorbent, til supplering af loftets akustiske dæmpning. 194 Samson vægabsorbent Akustisk og slagfast vægabsorbent, til supplering af loftets akustiske dæmpning.

Læs mere

HÅNDVÆRKERLOFTER ECOPHON. En guide og vejledning til direkte montage af akustiklofter. NEM OG DIREKTE MONTAGE. GOD AKUSTIK.

HÅNDVÆRKERLOFTER ECOPHON. En guide og vejledning til direkte montage af akustiklofter. NEM OG DIREKTE MONTAGE. GOD AKUSTIK. ECOPHON HÅNDVÆRKERLOFTER NEM OG DIREKTE MONTAGE. GOD AKUSTIK. En guide og vejledning til direkte montage af akustiklofter. Lav vægt = færre tunge løft Kerne af glasuld giver tynde og lette produkter Hurtig

Læs mere

Gyptone INSTANT Akustikpanel til vægge

Gyptone INSTANT Akustikpanel til vægge Gyptone INSTANT Akustikpanel til vægge Lavere efterklangstid, mindre flütter-ekko og forbedret taletydelighed Akustisk regulering af eksisterende rum. Gyptone akustisk panel-løsninger er designet til akustisk

Læs mere

ROCKFON BLANKA HVIS BARE ALT HVIDT LYSTE SÅ MEGET OP

ROCKFON BLANKA HVIS BARE ALT HVIDT LYSTE SÅ MEGET OP ROCKFON BLANKA HVIS BARE ALT HVIDT LYSTE SÅ MEGET OP NOGET HVIDT ER MERE LYSENDE END ANDET Ren hvid. Snehvid. Lysende hvid. Ibenholthvid. Der er tusindvis af hvide nuancer. Og alle personer opfatter hvidhed

Læs mere

Gyptone Kant D2 system Monteringsvejledning

Gyptone Kant D2 system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone akustikloft med Kant D2 er et færdigmalet, demonterbart loft, monteret i skjult skinnesystem (T-24). Lofter med Kant D2 er altid

Læs mere

Fusion sortimentet. Fusion Sonar. Fusion Krios

Fusion sortimentet. Fusion Sonar. Fusion Krios Fusion sortimentet Fusion Sonar Fusion Krios Med Fusion kan man for alvor lege med linjerne for at understrege det enkelte rums geometri. Fusion installeres, hvor høj æstetik og enkelthed skal kombineres

Læs mere

Vægabsorbenter DET BÆRENDE SYSTEM OG PLADESAMLINGER. Valg af bærende system og hermed pladesamlinger afhænger af kantvalg for den absorberende plade.

Vægabsorbenter DET BÆRENDE SYSTEM OG PLADESAMLINGER. Valg af bærende system og hermed pladesamlinger afhænger af kantvalg for den absorberende plade. Installation Vægabsorbenter Vægabsorbentsystemer består som udgangspunkt af: En ramme: Rammen kan leveres med forskelligt materiale Bærende system/pladesamlinger: Her kan vælges mellem flere forskellige

Læs mere

Godt lydmiljø. i undervisningslokaler

Godt lydmiljø. i undervisningslokaler Godt lydmiljø i undervisningslokaler Det naturlige lydmiljø understøtter undervisning og indlæring I mere end tusinde år har menneskets høresans udviklet sig i et udendørs naturligt lydmiljø. Et miljø,

Læs mere

Gyptone BIG Curve. Buede akustiske lofter der ikke begrænser kreativiteten. Buede hvælvede lofter uden synlige samlinger og skinnesystemer.

Gyptone BIG Curve. Buede akustiske lofter der ikke begrænser kreativiteten. Buede hvælvede lofter uden synlige samlinger og skinnesystemer. Gyptone BIG Curve Buede akustiske lofter der ikke begrænser kreativiteten Buede hvælvede lofter uden synlige samlinger og skinnesystemer. Gyptone BIG Curve leveres i standardmønstrene Line 6, Quatrro 41,

Læs mere

Lyddesign. af det moderne kontor

Lyddesign. af det moderne kontor Lyddesign af det moderne kontor Lyd i naturen en model for gode arbejdspladser I tusinder af år har menneskets høresans udviklet sig, og er blevet optimeret til et udendørs miljø fri for unaturlig lydreflektktion.

Læs mere

Støjreduktion. i elektronikindustrien

Støjreduktion. i elektronikindustrien Støjreduktion i elektronikindustrien Room Acoustic Comfort i industrielle lokaler Mindre støj skaber en mere rolig og behagelig atmosfære, og giver en større grad af sikkerhed. Ecophons analysekoncept

Læs mere

Opdag den gode lyd. direkte montage af paneler til absorbering af lyd. Sådan skaber du god lyd! Se vejledende guide på side 8 og 9

Opdag den gode lyd. direkte montage af paneler til absorbering af lyd. Sådan skaber du god lyd! Se vejledende guide på side 8 og 9 Opdag den gode lyd direkte montage af paneler til absorbering af lyd Sådan skaber du god lyd! Se vejledende guide på side 8 og 9 Fotograf: H.G: Esch Produkt: Ecophon Master B Få udelivet indenfor for bedre

Læs mere

Gyptone Kant D1 system Monteringsvejledning

Gyptone Kant D1 system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone akustikloft med Kant D er et færdigmalet, demonterbart loft, monteret i skjult skinnesystem (T-). Lofter med Kant D er altid

Læs mere

Støjdæmpning. i fødevareindustrien

Støjdæmpning. i fødevareindustrien Støjdæmpning i fødevareindustrien Foto: Patrick Salaün Mindre støj skaber en mere rolig og behagelig atmosfære, hvilket gør medarbejderne opmærksomme og fokuserede. Room Acoustic Comfort i industrielle

Læs mere

Støjdæmpning. i medicinalindustrien. Fiskeri/Engelsviken fotas

Støjdæmpning. i medicinalindustrien. Fiskeri/Engelsviken fotas Støjdæmpning i medicinalindustrien Fiskeri/Engelsviken fotas Et akustisk væg-til-væg loft reducerer den lyd, der spredes fra produktionsudstyret, og skaber dermed bedre arbejdsbetingelser ved de tætliggende

Læs mere

Akustikloftet uden synlige samlinger og med lang levetid. Nyhed: Gyptone BIG med unikt Sixto mønster og bedre adgang til tekniske installationer

Akustikloftet uden synlige samlinger og med lang levetid. Nyhed: Gyptone BIG med unikt Sixto mønster og bedre adgang til tekniske installationer Akustikloftet uden synlige samlinger og med lang levetid Nyhed: Gyptone BIG med unikt Sixto mønster og bedre adgang til tekniske installationer Gyptone Sixto produktserien NYHED Gyptone BIG Sixto 63 Leveres

Læs mere

Installation System SY24 XL

Installation System SY24 XL Installation System SY2 XL 1 max 0 mm max 100 mm Bæreprofilerne i System SY2 XL anbringes med en indbyrdes afstand på 100 mm, hvilket giver en hurtig, let og økonomisk god montageproces. Systemet anvendes

Læs mere

Gyptone Plank system Monteringsvejledning

Gyptone Plank system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone Plank er et selvbærende gipsakustikloft, som typisk anvendes i gangarealer og korridorer. Gyptone Plank kan bruges i forskellige

Læs mere

Gyptone akustiklofter Funktion og design

Gyptone akustiklofter Funktion og design Gyptone akustiklofter Funktion og design Reflecting everyday life 1 Reflecting everyday life For den daglige bruger af en bygning er loftet en naturlig del af hverdagen, som ofte kun bemærkes, hvis det

Læs mere

Soundlight Comfort Ceiling Inspirerende ro

Soundlight Comfort Ceiling Inspirerende ro Soundlight Comfort Ceiling Inspirerende ro Komfort opstår hvor lyd møder lys Udfordringer for kontorer Nye kommunikationsformer har ændret vores arbejdsmetode til det uigenkendelige. Kontoret er ikke længere

Læs mere

akustisk design ud fra rumform

akustisk design ud fra rumform akustisk design ud fra rumform Rummets udformning bestemmer lydbølgernes bevægelse i rummet. Placeringen af akustiske materialer bør bestemmes af lydens bevægelser i det pågældende rum for at sikre, at

Læs mere

AKUART Love art kill noise SMARTWALL

AKUART Love art kill noise SMARTWALL AKUART Love art kill noise SMARTWALL 1 AKUART SmartWall AKUART A/S AKUART blev grundlagt i 2006 med ambitionen om at skabe markedets flotteste akustikløsninger. Ambitionen manifesterede sig i form af akustikbilledet,

Læs mere

akustisk design ud fra rumtype

akustisk design ud fra rumtype akustisk design ud fra rumtype Rummets formål er afgørende for det akustiske miljø, der skal skabes. I rum, hvor der skal tales (f.eks. klasseværelser og auditorier), er det vigtigt at sikre, at lyden

Læs mere

Støjdæmpning. i storkøkkener

Støjdæmpning. i storkøkkener Støjdæmpning i storkøkkener Foto: Thierry Le Guyader Et godt lydmiljø skaber bedre betingelser for arbejde, der kræver en høj grad af koncentration. Room Acoustic Comfort i storkøkkener Ecophons analysekoncept

Læs mere

Tegnestuen Virumgården, Torstorp Plejecenter, Danmark, Danopanel, Globe VIDSTE DU, AT

Tegnestuen Virumgården, Torstorp Plejecenter, Danmark, Danopanel, Globe VIDSTE DU, AT Tegnestuen Virumgården, Torstorp Plejecenter, Danmark,, Globe VIDSTE DU, AT vores produktsortiment omfatter et specielt loft- og vægbeklædning, der opfylder de strengeste krav til slagfasthed og kan anvendes

Læs mere

Installation System M

Installation System M Installation System M max 40 mm max 200 mm til væg 200 mm 00 mm Montagesystemet System M er et skjult skinnesystem, som anvendes til montage af Sonar plader med kant M. System M fastgøres enten direkte

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

fade PLUS+ System datablad 2017/1 made from natural materials in Scandinavia

fade PLUS+ System datablad 2017/1 made from natural materials in Scandinavia fade System datablad PLUS+ 07/ made from natural materials in Scandinavia Indhold. Fade Akustikpudssystem. System navn. Anvendelsesområde 4. Materialer & produkter 5. Egenskaber 6. Egnede bæreværk 7. Montage

Læs mere

Gyptone akustikvægsløsninger

Gyptone akustikvægsløsninger Gyptone akustikvægsløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutter ekko og forbedret taleforståelse Akustisk regulering af nye og eksisterende rum Gyptone akustikvægsløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere

ROCKFON ECLIPSE FLÅDER. www.rockfon.dk. Fax: 46 56 40 30. Tlf: 46 56 21 22. 2640 Hedehusene. Hovedgaden 501 (ROCKWOOL A/S) ROCKFON

ROCKFON ECLIPSE FLÅDER. www.rockfon.dk. Fax: 46 56 40 30. Tlf: 46 56 21 22. 2640 Hedehusene. Hovedgaden 501 (ROCKWOOL A/S) ROCKFON 09.2014 Alle nævnte farvekoder er baseret på NCS Natural Colour System et system der er ejet af, og anvendes med licens fra, NCS Colour AB, Stockholm 2010. ROCKFON er et registreret varemærke. Der tages

Læs mere

klik klik Klik loftet på plads! Gyproc GK-systemet gør loftmontage til en leg Nemt, hurtigt...og præcist

klik klik Klik loftet på plads! Gyproc GK-systemet gør loftmontage til en leg Nemt, hurtigt...og præcist klik klik Klik loftet på plads! Gyproc GK-systemet gør loftmontage til en leg Nemt, hurtigt...og præcist Monter loftet i en fart med Gyproc GK systemet Gyproc GK er et bæresystem af stål til nedhængte

Læs mere

Connect by Ecophon. Connect profiler - Connect andre profiler. www.ecophon.com 2015-01-16. 592 24 Connect white 01

Connect by Ecophon. Connect profiler - Connect andre profiler. www.ecophon.com 2015-01-16. 592 24 Connect white 01 Connect by Ecophon Connect profiler - Connect andre profiler Connect Aflastningsprofil Aflastningsprofil til integration af belysning. Krop af galvaniseret stål, kappe af lakeret galvaniseret stål. Til

Læs mere

- materialer til effektiv støjdæmpning i landbruget -

- materialer til effektiv støjdæmpning i landbruget - - materialer til effektiv støjdæmpning i landbruget - Lydabsorption Lydisolering Vibrations dæmpning Akustisk regulering i staldbygninger Høreskader Høreskader kommer snigende. Ofte varer det lang tid

Læs mere

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG, Kant A1 er et akustikloft der fremstår som en fuldperforeret homogen flade uden synlige samlinger. De

Læs mere

Installation. Rockfon Eclipse

Installation. Rockfon Eclipse Installation Rockfon Eclipse GENEREL INFORMATION Systembeskrivelse: Rockfon Eclipse er en elegant, rammeløs flåde, der består af en 40 mm tyk stenuldsplade. Den synlige side (der vender "nedad" mod rummet)

Læs mere

På den måde kan man regulere og forkorte efterklangstiden, så der opstår et godt lydmiljø med et klart og tydeligt lydbillede.

På den måde kan man regulere og forkorte efterklangstiden, så der opstår et godt lydmiljø med et klart og tydeligt lydbillede. Kort om akustikbehandling Kilde: Gode toner i Arkitekturen af Jan Voetman Efterklangstid Efterklangstiden er den tid, det tager for en lyd i et rum at dø ud. Videnskabeligt udtrykt er det den tid målt

Læs mere

Et bedre lydmiljø. med Ecophon Hygiene. Fiskeri/Engelsviken fotas. Ecophon Hygiene

Et bedre lydmiljø. med Ecophon Hygiene. Fiskeri/Engelsviken fotas. Ecophon Hygiene Ecophon Hygiene Et bedre lydmiljø med Ecophon Hygiene Fiskeri/Engelsviken fotas Ecophon Hygiene systemer der lever op til det de lover Arbejdsmiljøet i fødevareindustrien trængte til forbedring. Det var

Læs mere

NYHED! Gyptone Quattro 70

NYHED! Gyptone Quattro 70 NYHED! Akustiske lofter og vægge med fine perforeringer NYHED! Rene, lyse overflader med behagelig lyd Skab æstetiske omgivelser med et behageligt lydmiljø. Den nye serie gør det muligt at designe rum

Læs mere

Anvendelsesguide 3.1.03

Anvendelsesguide 3.1.03 Anvendelsesguide 3.1.03 Sundhedssektoren 06.99 / DK 1 Sengestue Sygeophold for 2-10 personer i hygiejniske, rolige og behagelige omgivelser. Gulvareal: 15-100 m 2 Lofthøjde: 2,5-4 m Laboratorirum At tilvejebringe

Læs mere

Gyptone akustikvægløsninger

Gyptone akustikvægløsninger Gyptone akustikvægløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutterekko og bedre taleforståelighed Akustisk regulering af nye og eksisterende rum. Gyptone akustikvægløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere

Installation System D-XL

Installation System D-XL Installation System D-XL B 5 7 6 5 4 5 2 5 3 Gipsfrise max 450 mm max 200 mm til væg 200 mm Gipsfrise 800 mm 22 mm System D-XL er et skjult skinnesystem som giver et elegant, ubrudt loftudtryk. Principperne

Læs mere

AKUSTIK. Membran. Enkel lyddæmpning. hurtig og enkelt direkte på gipspladen

AKUSTIK. Membran. Enkel lyddæmpning. hurtig og enkelt direkte på gipspladen AKUSTIK Membran Enkel lyddæmpning hurtig og enkelt direkte på gipspladen Akustik- Membran Forbedrer akustikken Minimal konstruktionstykkelse (inkl. gipsplade) < 15 mm Enkel montage Gyproc AkustikMembran

Læs mere

Fjorden Arkitekter, Aalborg Universitet, Danmark, Tectopanel, Quadril

Fjorden Arkitekter, Aalborg Universitet, Danmark, Tectopanel, Quadril Fjorden Arkitekter, Aalborg Universitet, Danmark, Tectopanel, Quadril VIDSTE DU, AT perforerede gipsplader i tilfælde af brand fungerer som et naturligt brandslukningsapparat i bygningen? TECTOPANEL FASTMONTERET

Læs mere

Gyptone lofter 4.2 Funktion og egenskaber

Gyptone lofter 4.2 Funktion og egenskaber Gyptone lofter 4.2 Funktion og egenskaber Reflecting everyday life Funktion og egenskaber Bag alle Gyptoneprodukter ligger en lang række indbyggede egenskaber. Kombinationen af stærke egenskaber og de

Læs mere

Gyptone lofter 4.1 Akustik og lyd

Gyptone lofter 4.1 Akustik og lyd Gyptone lofter 4.1 Akustik og lyd Reflecting everyday life Akustik og lyd Akustik er, og har altid været, en integreret del af byggemiljøet. Basis for lyd Akustik er en nødvendig design-faktor ligesom

Læs mere

Installation VertiQ System T, System HAT. Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter

Installation VertiQ System T, System HAT. Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter Installation VertiQ System T, System HAT Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter VertiQ _ System T, System HAT Indhold Valg af system..................... 3 Kanter og dimensioner..............

Læs mere

VIDSTE DU, AT. perforeringshullerne i gipsplader giver adskillige akustiske effekter: lydabsorption, lyddiffusion og lydrefleksion?

VIDSTE DU, AT. perforeringshullerne i gipsplader giver adskillige akustiske effekter: lydabsorption, lyddiffusion og lydrefleksion? Cabinet Serge ROUX Architects, Sports College, Lons-le-Saunier, Frankrig, Contrapanel Wall, Globe VIDSTE DU, AT perforeringshullerne i gipsplader giver adskillige akustiske effekter: lydabsorption, lyddiffusion

Læs mere

NYT KNAUF LOFTSORTIMENT - MINERALULD I DET AKUSTISKE SORTIMENT: MINERALULDSLOFTER LYDABSORPTION, LYDREFLEKSION OG LYDISOLERING - ALT I ET LOFT

NYT KNAUF LOFTSORTIMENT - MINERALULD I DET AKUSTISKE SORTIMENT: MINERALULDSLOFTER LYDABSORPTION, LYDREFLEKSION OG LYDISOLERING - ALT I ET LOFT FUNKTIONSLOFTER Mere plads til innovation NYT I DET AKUSTISKE SORTIMENT: MINERALULDSLOFTER LYDABSORPTION LYDREFLEKSION LYDISOLERING KNAUF LOFTSORTIMENT - MINERALULD LYDABSORPTION, LYDREFLEKSION OG LYDISOLERING

Læs mere

LOFTLØSNINGER TIL P-KÆLDRE Med ROCKFON lofter findes der enkle og effektive løsninger til både nybyggeri og opgradering af eksisterende P-kældre.

LOFTLØSNINGER TIL P-KÆLDRE Med ROCKFON lofter findes der enkle og effektive løsninger til både nybyggeri og opgradering af eksisterende P-kældre. LOFTLØSNINGER TIL P-KÆLDRE Med ROCKFON lofter findes der enkle og effektive løsninger til både nybyggeri og opgradering af eksisterende P-kældre. ROCKFON ALUZINK P-KÆLDERLOFT SYSTEMBESKRIVELSE Rockfon

Læs mere

VIDSTE DU, AT. syntetisk (genanvendt, industriel) gips har en højrere renhedsgrad end naturgips, typisk 96 % vs. 80 %?

VIDSTE DU, AT. syntetisk (genanvendt, industriel) gips har en højrere renhedsgrad end naturgips, typisk 96 % vs. 80 %? VIDSTE DU, AT syntetisk (genanvendt, industriel) gips har en højrere renhedsgrad end naturgips, typisk 96 % vs. 80 %? Denu & Paradon, Paul-André Ritzenthaler Arkitekter, La Rodia, Frankrig,, Globe CORRIDOR

Læs mere

Elements of Vision. PAROC -elementløsninger

Elements of Vision. PAROC -elementløsninger Elements of Vision PAROC -elementløsninger Panel System 2.00 DK August 2012 Erstatter: Januar 2008 PAROC-ELEMENTLØSNINGER GIVER MULIGHED FOR STOR ARKITEKTONISK FRIHED OG INDIVIDUALITET. DE PRAKTISKE, SPECIALDESIGNEDE

Læs mere

fermacell ACOUSTIC Produktinformation og inspiration Juli 2017

fermacell ACOUSTIC Produktinformation og inspiration Juli 2017 fermacell ACOUSTIC Produktinformation og inspiration Juli 2017 2 3 fermacell ACOUSTIC Designet af Lars Vejen Det skal være ok at lege, tale, hygge og leve i et hjem. Med fermacell ACOUSTIC kan du kombinere

Læs mere

Rockfon Sonar har den klassiske glatte overflade og fås i mange forskellige modulmål og kantudformninger.

Rockfon Sonar har den klassiske glatte overflade og fås i mange forskellige modulmål og kantudformninger. Sonar sortimentet Rockfon Sonar har den klassiske glatte overflade. Maksimal designfrihed kendetegner sortimentet, der består af produkterne Sonar, Sonar Activity og Sonar Bas. Med en bred vifte af kanttyper

Læs mere