Manual til Løn. ShopProloen. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer løn der rapporteres til Proløn. Consulo ApS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Manual til Løn. ShopProloen. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer løn der rapporteres til Proløn. Consulo ApS 02-06-2009"

Transkript

1 2012 Manual til Løn ShopProloen Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer løn der rapporteres til Proløn Consulo ApS

2 1 Introduktion Formål Anvendelse 4 2 Referencer 5 3 Definitioner 6 4 Overblik og Koncepter 7 5 Nødvendig opsætning for at komme i gang 9 6 Funktioner Åbne og lukke lønsystem Åbn lønrapport Opdater lønrapport Udskriv lønrapport Indlæs i lønsystem Slet lønrapport indlæst i Proløn Opsætning af ShopProloen Proløn opsætning Opsætning af medarbejdere Tilføj medarbejder Rediger medarbejder Slet medarbejder Lønarter til lønsystem Tilføj lønart Rediger lønart Slet lønart Opsætning af provision af varesalg 21 Side 2 af 28

3 Tilføj Provisionsgrænse Rediger Provisionsgrænse eller procent Slet Provisionsgrænse og procent Eksempel Tidligere lønopgørelser Slet lønrapport Om ShopProloen (licenser og betingelser) 23 Appendiks A Proløn for frisører 25 A.1 Forudsætninger og restriktioner 25 A.2 Eksempel på opsætning af Shopbook lønarter 25 A.3 Procedure for ugentligt lønkørsel 27 A.4 Vedligeholdelse i Proløn 28 Side 3 af 28

4 1 Introduktion 1.1 Formål Denne manual beskriver hvordan Lønsysteminterfacet til Proløn (ShopProloen) benyttes til håndtering af løn i sammenhæng med ShopBook og Proløn. Andre manualer, f.eks. til brug af ShopBook, kan du finde refereret i kapitel Anvendelse Lønsystemet er tilgængeligt hvis du har den krævede licens dvs. en licens til kasse og løn, og softwaren er installeret. Lønsystemet er tilgængeligt hvis du kan finde ShopProløn i startmenuen under ShopBook folderen, se Figur 1, samt hvis du hvis du kan aktivere menupunktet Vis->Kasse, se Figur 2. Figur 1 Tilgængeligt lønsystem, ShopProloen Figur 2 Tilgængeligt Kasse system Hvis ShopProloen og/eller kassen ikke er tilgængelig og du har en gyldig licens til kassen og ShopProloen, så skal du se i installationsmanualen til ShopBook for at installerer disse komponenter og sikre at din licens er korrekt registreret. Se kapitel 2 for at finde referencer. Note: Er Shopbooks database placeret på en ekstern server f.eks. hvis der også køres online booking, er det vigtig at Shopbook startes jævnligt på den computer der har installeret ShopProloen samt at status indikationen under disse sessioner er grøn, hvilket sikre at data på computeren holdes opdateret. Der er nødvendig med helt opdaterede data for at lønnen indberettes korrekt. Side 4 af 28

5 2 Referencer På tidspunktet hvor denne manual skrives, eksisterer følgende andre manualer som du evt. kan finde hvor du fandt denne manual eller på internettet ( Reference Titel 1. Installationsmanual til ShopBook Box 2. Brugermanual til ShopBook 3. Brugermanual til Online Booking administration 4. Brugermanual til Kassen ShopPOS 5. Brugermanual til ShopSalary Tabel 1 Referencer Side 5 af 28

6 3 Definitioner For at lette læsningen af de følgende kapitler benyttes følgende definitioner: Definition Tekst vist Kommentar Vælg et menupunkt og gå til undermenu -> Vælg et menupunkt og gå videre til næste undermenu Windows brugerkontrol, f.eks. menupunkter, knapper, etc. Navn på knap Tekst i kursiv refererer til den tilsvarende windows brugerkontrol. Kassen Kassen Ved kassen forstås ShopPOS altså den kasse der er integreret med Shopbook Proløn Proløn Henviser til Proløn lønsystemet, som tilgås på internettet eller indtast.proloen.dk Proløns webinterface Proløns webinterface Ved Proløns webinterface, forstås adgang til firma via webadresse (indtast.proloen.dk), med firmanummer og kodeord som oplyses af Proløn. Side 6 af 28

7 4 Overblik og Koncepter Lønsysteminterfacet, ShopProloen, er et program der giver mulighed for at lave en rapport over timer og omsætning for alle medarbejder på ugebasis, se Figur 3. Denne rapport kan indlæses i lønsystemet Proløn og dermed danne grundlag for en egentligt lønkørsel. Vedligeholdelse af satser og selve lønkørslen foretages via Prolønsystemet. I ShopProloen er genvejstaster til alle menupunkter således, at man ikke nødvendigvis behøver at bruge mus. Figur 3 Lønsysteminterface til generering af lønrapport Lønnen køres på ugebasis. Omsætningen fra den valgte uge hentes fra alle kasser koblet på samme Shopbook database fordelt på behandlinger og varesalg. Timetallet hentes fra de indtastede arbejdsplaner for medarbejderne. Det er derfor meget vigtigt at arbejdsplanen er retvisende mht. timetal dvs. at holder en medarbejder feriefridag eller er syg, er det vigtigt at markere det korrekte timetal for sygdom/feriefridag og ikke f.eks. hele døgnet. Timetal og omsætning vises i en samlet rapport for alle medarbejdere og ud fra denne kan indholdet overføres til Proløn, se Figur 4. Side 7 af 28

8 Figur 4 Eksempel på rapport over omsætning og timer for medarbejdere Time- og provisionssatser vedligeholdes i Proløn. Bemærk at det er butikkens eget ansvar at opdaterer satser herunder timesatser, provisionssatser, provisionsminimalløn og garantiløn for både svende og elever. Når timer og omsætning er overført til Proløn skal rettelser foretages via Proløn. Side 8 af 28

9 5 Nødvendig opsætning for at komme i gang Inden man bruger lønsystemet den første gang, skal følgende punkter være gennemført: 1. Oprettet et firma i Proløn med medarbejdere, lønarter og satser for virksomheden, se forudsætninger og eksempel i Appendiks. 2. I Shopbook: Definer lønarter og indsætte/redigere arbejdsplaner med disse lønarter for alle medarbejdere, se Shopbook brugermanual. 3. I ShopProloen: Lav opsætning af medarbejdere med medarbejdernummer og andre oplysninger, se afsnit I ShopProloen: Lav opsætning af lønarter, se afsnit I ShopProloen: Lav opsætning af varesalgsprovision, se afsnit I ShopProloen: Lav opsætning af adgang til Proløn, se afsnit Når dette er udført er man klar til at hente data fra ShopBook og Kassen til Proløn. Bemærk at ovenstående er nødvendigt for at lønsystemet fungerer efter hensigten. Side 9 af 28

10 6 Funktioner 6.1 Åbne og lukke lønsystem ShopProloen kan startes på følgende to måder: Klik på ikonet på skrivebordet, der ser ud som vist på Figur 5. Figur 5 Start af ShopProloen via ikon på skrivebord Via Windows startmenu og vælge ShopProloen under folderen ShopBook, se Figur 6. Figur 6 Start af ShopProloen via start menu Når ShopProloen startes vises vinduet i Figur 7. Ved installation af ShopProloen er denne adgangskode blank/tom, dvs der skal bare trykkes på Ok knappen. Adgangskoden ændres i indstillinger, se afsnit 6.5.1, og bliver derved det samme som kodeordet til Proløn. Figur 7 Adgangskode til ShopProloen Ved indtastning af korrekt adgangskode og tryk på Ok, så vises Figur 8. Side 10 af 28

11 ShopProloen kan afsluttes på to måder: Figur 8 ShopProloen ved opstart Via hovedmenuen i ShopProloen. I hovedmenuen vælges menupunkt Filer->Afslut, se Figur 9. Figur 9 Afslut af ShopProloen via hovedmenuen i ShopProloen Eller ved at klikke på krydset i det øverste højre hjørne. 6.2 Åbn lønrapport Når du starter ShopProloen er der som udgangspunkt valgt den uge, som indeholder dags dato i kalenderen. Via kalenderen vælges en dag i den uge der skal generes løn for, herved opdateres uge-nummeret udfor knappen Åbn lønrapport. Er uge-nummeret korrekt, skal du klikke på Åbn lønrapport, Figur 10. Side 11 af 28

12 Figur 10 Valg af dato til generering af lønrapport Herefter vises en rapport over timer og omsætning for alle de medarbejder der skal køres løn for, se Figur 11. Side 12 af 28

13 Figur 11 Eksempel på lønrapport Titlen på lønrapporten indeholder uge-nummeret for den uge som oversigten beskriver. Overskriften i selve rapporten indeholder firmanummeret i Proløn og hvilken uge der er lavet rapport for. I rapporten er der en sektion pr. medarbejder der skal overføres data for. For hver medarbejder er der vist hvilken timer der er registreret i Shopbook, og det samlede antal timer der overføres til lønsystemet samt omsætningen fordelt på behandlinger og varesalg Opdater lønrapport En åben lønrapport kan opdateres ved at klikke på knappen Opdater data, hvorved der på ny hentes timer fra arbejdsplanen fra Shopbook og omsætningen fra kassen. Opdatering kan benyttes hvis der er fejl i timeantallet for en person, dette kan så rettes i Shopbook og derefter kan lønrapporten opdateres. Side 13 af 28

14 6.2.2 Udskriv lønrapport En lønrapport udskrives ved at klikke på knappen Udskriv. 6.3 Indlæs i lønsystem Når der klikkes på Indlæs i lønsystem overføres data til Proløn og efter indlæsningen er foretaget åbnes en browser med Proløns webinterface. Bemærk at denne overførsel ikke kan annulleres og efterfølgende rettelser skal derfor foretages i Proløn. Har man overført en lønrapport for en uge til Proløn kan man ikke overføre for samme uge igen medmindre man sletter lønrapporten, se afsnit Slet lønrapport indlæst i Proløn Du kan ikke slette løndata, som allerede er indlæst i Proløn via ShopProloen. Har du indlæst en forkert lønrapport i Proløn, skal du rette dette via Proløn. Du kan f.eks. vælge at slette alle forkerte data i Proløn, slet tidligere lønrapport, generer en ny lønrapport via ShopProloen og indlæse denne i stedet for. 6.5 Opsætning af ShopProloen Følgende kapitel beskriver de opsætninger der skal til for at overførslen fra ShopProloen til lønsystemet Proløn kan fungere. Disse opsætninger foretages inden man kører løn første gang. Nogle af opsætninger vil desuden skulle opdateres hvis der er ændringer i lønarter, medarbejdere eller hvis der ændres i varesalgsprovisionen Proløn opsætning Indstillinger relateret til Proløn indtastes ved at vælge Funktioner->Opsætning->Proløn opsætning i hovedmenuen, se Figur 12. Figur 12 Proløn opsætning I Proløn er der til alle firmaer tilknyttet et firmanummer og et kodeord. For at kunne overføre løndata til Proløn ved klik på Indlæs i lønsytem, se afsnit 6.3, skal firmanummer og kodeord angives Side 14 af 28

15 her. Bemærk at de enkelte tegn/bogstaver i kodeordet vises som * således at dette ikke kan læses af evt. udefrakommende. Løndata kan kun overføres hvis firmanummer og kodeord er korrekt, derfor er det vigtigt at man tester om firmanummer og kodeord er korrekt. Ved at klikke på Test kan man se om firmanummer og kodeord er korrekt. Vises meddelelsen, som i Figur 13, er firmanummer og kodeord korrekt. Figur 13 Firmanummer og kodeord til Proløn er korrekt Vises meddelelsen i Figur 14, er kodeordet til det indtastede firmanummer ikke korrekt. Indtast firmanummer eller kodeord på ny, og klik på Test igen. Figur 14 Firmanummer og kodeord til Proløn matcher ikke Denne opsætning skal foretages inden der køres løn første gang og hvis der ændres i firmanummer eller kodeord i Proløn. Note: Dette kodeord er også det kodeord som skal bruges for at logge ind i ShopProloen (se afsnit 6.1) Opsætning af medarbejdere Vælges Funktioner->Opsætninger->Medarbejder i hovedmenuen, vises i venstre side en oversigt over alle medarbejdere, der skal overføres timer og omsætninger for til Proløn, se Figur 15. I højre side kan man se detaljer for en valgt medarbejder. Denne opsætning skal foretages, hvis der er nye medarbejdere eller hvis medarbejdere stopper eller hvis der er ændringer vedr. aflønning af medarbejderen. Side 15 af 28

16 Figur 15 Liste over medarbejdere, hvor der skal overføres løndata fra Shopbook til Proløn Tilføj medarbejder En ny medarbejder oprettes ved at klikke på Tilføj. Herved bliver redigeringsfelterne til højre aktive. I Medarbejdernr. indtastes det medarbejdernummer som medarbejderen har i Proløn. Bemærk at der ikke kan laves en kontrol af om medarbejdernummeret er korrekt. Inkluder medarbejder i løn er det muligt at slå til og fra om der skal overføres data for en medarbejder. Når der er i feltet, er medarbejderen inkluderet og der overføres timer og omsætning for medarbejderen. Svend og Elev angiver om medarbejderen er svend eller elev. I Fuldtidsansat og Deltidsansat angives om en medarbejder skal have udregnet provision efter reglerne for fuldtid eller deltid. Bemærk at elever altid er fuldtidsansatte. I felterne Provision af behandlinger og Provision af varesalg angives om en medarbejder skal have overført omsætning vedr. hhv. behandlinger og varesalg. Normalt vil en svend få provision af både behandlinger og varesalg, hvorimod en elev normalt kun vil få provision af varesalg. I tabellen skal der angives navnet eller navnene, som anvendes i Shopbook for denne medarbejder. Klik på Tilføj og der vises en liste over samtlige mulige navne, se Figur 16. Side 16 af 28

17 Figur 16 Liste over navne der anvendes i Shopbook kalenderen. Bemærk i det viste eksempel er der flere butikker koblet på samme Shopbook database og derfor kan det samme navn optræde flere gange. Der skal vælges flere navne, hvis medarbejderen indgår i arbejdsplanen og dermed i omsætningen for flere forskellige butikker, ellers skal der kun vælges ét navn. Når der klikkes på Gem gemmes alle oplysninger vedr. medarbejder og medarbejderen vil nu indgå i oversigten over medarbejder i venstre side Rediger medarbejder Klik på den linje der indeholder data for den medarbejder, der skal redigeres. Herved bliver redigeringsfelterne til højre aktive og der kan ændres i indstillinger for medarbejderen. Bemærk at data først er gemt, når der er klikket på Gem Slet medarbejder Klik på den linje der indeholder data for den medarbejder, der skal slettes. Klik på Slet for at slette medarbejderen fra lønsystemet. Bemærk at, hvis man vælger Slet så kan man ikke genskabe indstillingerne mht. løn for denne medarbejder, men medarbejderen eksisterer stadig i Shopbook. Side 17 af 28

18 6.5.3 Lønarter til lønsystem Proløn er et omfattende lønsystem der giver de enkelte butikker mulighed for at bruge et stort udvalg af lønarter, herunder også lønarter tilpasset forskellige brancher. For at bevare denne fleksibilitet i overførslen af timer fra Shopbook til Proløn, er der valgt lave en række opsætningsmuligheder af lønarter. ShopProloen understøtter at Alle lønarter oprettet i Shopbook kan overføres til en eller flere Proløn lønarter En lønart oprettet i Shopbook kan overføres forskellige afhængigt af om medarbejderen er elev eller svend En lønart kan enten rapporteres i timer eller i dage. Hvis der vælges dage, så rapporteres der en hel dag for hver dag der er registreret timer på lønarten. Der kan angives hvilken lønart omsætning af behandlinger skal rapporteres ind på for henholdsvis fuldtidsansatte og deltidsansatte Der kan angives hvilken lønart omsætning af varesalg skal rapporteres ind på I Appendiks A findes et branche-eksempel på opsætning af lønarter, hvis man kører en standard opsætning hos Proløn. Opsætning af lønarter skal foretages først gang man tager ShopProloen i brug og hvis der er ændringer til de lønarter man vil have overført automatisk til Proløn. Lønarter opsættes ved at klikke på Funktioner->Opsætning->Lønarter til lønsystem. Herved kommer en oversigt over alle de lønarter der er oprettet i forbindelse med lønarter for arbejdsplaner i Shopbook, se Figur 17. For oprettelse af lønarter i Shopbook henvises til Shopbook brugermanual. Side 18 af 28

19 Figur 17 Liste over lønarter der er oprettet i Shopbook og hvilke lønarter de overføres til i Proløn. I tabellerne er de første 2 kolonner ikke redigerbare kolonner, som viser de lønarter der er oprettet i Shopbook. For hver Shopbook lønart er der 2 kolonner Lønart(er) i lønsystem, svend og Lønart(er) i lønsystem, elev, hvor der kan angives en eller flere lønarter, som lønarten skal overføres til. En lønart skal være et positivt heltal. Ved specifikation af flere lønarter under Lønart(er) i lønsystem, adskilles de enkelte lønarter af,. Skal timerne ikke rapporteres ind i Proløn, efterlades feltet under Lønart(er) i lønsystem blankt, se f.eks. Fridag. Bemærk at der ikke kan verificeres om en lønart eksisterer i Proløn. Under generelle lønarter skal der specificeres hvilken Prolønart der skal bruges til: varesalgsprovision behandlingsprovision for fuldtidsansatte behandlingsprovision for deltidsansatte Side 19 af 28

20 For at vide om et salg skal kategoriseres som produktsalg eller behandlingssalg, skal man angive kontonummeret for sine behandlinger under Behandlingskonti. På Figur 18 er vist et eksempel på en varegruppe Behandlinger som har kontonummer Figur 18 Eksempel på varegruppe "Behandlinger" med kontonr Behandlingskontonummeret skal være en overvaregruppe (en varegruppe på øverste niveau). I eksemplet Figur 18 er der to overvaregrupper: Behandlinger og Produkter. Alle behandlinger skal så defineres under varegruppen Behandlinger (navnet er valgfrit). Det er tilladt give de enkelte behandlinger andet kontonummer, det er kun kontonummeret på overvaregruppen, som angiver om det er en behandlingssalg eller ej. Note: Der kan godt laves to overvaregruppe som har samme kontonummer. F.eks. Behandlinger 1 og Behandlinger 2 som begge har kontonummer 1000, og som derfor begge håndteres som behandlingssalg. Alle varer som ikke kategoriseres som et behandlingssalg vil lønsystemet vælge at kategoriserer som varesalg og dermed udregne varesalgsprovision på, se hvorledes kontonumre specificeres i Brugermanual til Kassen ShopPOS. Når der klikkes Ok gemmes lønart information og vinduet lukkes. Ved klik på Annuller lukkes vinduet og alle indtastninger annulleres Tilføj lønart For oprettelse af ny Shopbook lønart, se Shopbook brugermanual. Skal der tilføjes en Lønart til lønsystem til en eksisterende Shopbook lønart, klikkes ud for den relevante lønart i kolonnen Lønart(er) til lønsystem og der indtastes den eller de ønskede Proløn lønart(er). Bemærk at der ikke kan verificeres om en lønart eksisterer i Proløn. I appendiks findes branche-eksempler som kan anvendes, hvis man kører en standard opsætning hos Proløn Rediger lønart Klik på den relevante lønart i kolonnen Lønart(er) til lønsystem, slet den eksisterende og skriv nyt nummer. Side 20 af 28

21 Efterlades feltet blankt, overføres der ikke timer til Proløn for den pågældende lønart. For redigering af Shopbook lønart, se Shopbook brugermanual Slet lønart Skal en lønart helt slettes fra Shopbook, se Shopbook brugermanual. Skal en lønart ikke slettes fra Shopbook, men bare ikke overføres til Proløn, så klik på den relevante lønart i kolonnen Lønart(er) til lønsystem. Slet evt. eksisterende nummer og efterlad feltet blankt. Er feltet blankt, overføres der ikke timer til Proløn for den pågældende lønart Opsætning af provision af varesalg Under Funktioner->Opsætning-> Provision af varesalg er det muligt at specificere hvordan evt. varesalgsprovision skal udregnes, se Figur 19. Dette specificeres ud fra en række nedre grænser og en procent. Provision af varesalg er gældende for alle medarbejder, der får overført omsætning af varesalg dvs. der kan ikke laves individuelle provisionsaflønning vedr. varesalg. Omsætter en medarbejder for 0 kr. i varesalg, overføres dog ikke en løntransaktion. Bemærk at provisionen udregnes af varesalget eksklusiv moms. Opsætning af provision af varesalg skal foretages første gang samt, hvis der er ændringer i satser eller grænser. Figur 19 Specifikation af varesalgsprovision vha. nedre grænse og procent I Figur 19 er der specificeret 3 nedre grænser 0 kr., 1500 kr. og 2500 kr. For hver grænse er der specificeret en procent der er gældende for den specificerede nedre grænse til næste nedre grænse. Den sidste provisions-procent er gældende for alle beløb over denne grænse. Ønsker man ikke at udbetale varesalgsprovision indtastes ingen grænser. Ønsker man at udbetale een varesalgsprovision for alt vareslag skal der oprettes en nedre grænse på 0 kr. med den ønskede procent. Side 21 af 28

22 Når der klikkes Ok gemmes alt information vedr. provision af varesalg og vinduet lukkes. Ved klik på Annuller lukkes vinduet og alle indtastninger annulleres Tilføj Provisionsgrænse Klik i nederste tomme felt i kolonnen Nedre provisionsgrænse i kr. og indtast den ønskede nedre grænse samt procent i feltet under kolonnen Provisions-procent. Bemærk at grænsen skal være et heltal og provisionsprocent et heltal mellem 0 og 100. I provisions-interval udregnes automatisk i hvilket område den nye procentsats er gældende, ud fra eksisterende nedre grænser og den nye nedre grænse Rediger Provisionsgrænse eller procent Klik på den relevante linje i kolonnen Nedre provisionsgrænse i kr. eller kolonnen provisionsprocent hvis der skal redigeres i hhv. grænse eller procent. Skriv ny grænse eller procent. Bemærk at grænsen skal være et heltal og provisionsprocent et heltal mellem 0 og Slet Provisionsgrænse og procent Klik på den linje der skal slettes og herefter på Slet Linje Eksempel Ved klik på Eksempel åbnes et nyt vindue, se Figur 20. I feltet totalomsætning indtastes omsætningen på varesalg, hvorved der i nedenstående felt vises udregning og resultat af provisionsberegningen ud fra de indtastede provisionsgrænser og procenter. Figur 20 Eksempel på udregning af varesalgsprovisions Side 22 af 28

23 6.6 Tidligere lønopgørelser En liste over tidligere lønrapporter fremkommer ved at klikke på Funktioner->Tidligere lønopgørelser, se Figur Slet lønrapport Figur 21 Liste over tidligere lønrapportr Du skal vælge den lønrapport du vil slette, og derefter klikke på Slet. Bemærk at det kun er lønrapporten der slettes. Data der er indlæst i Proløn slettes ikke. Når en lønopgørelse er slettet, så er der åben for at der kan overføres en ny lønopgørelse til Proløn for den pågældne uge. 6.7 Om ShopProloen (licenser og betingelser) [Kommer senere]licenser og betingelser vises ved klik på Hjælp->Om i hovedmenuen, se Figur 22. Side 23 af 28

24 Figur 22 ShopProloen licens og version Side 24 af 28

25 Appendiks A Proløn for frisører ShopProloen understøtter fleksibiliteten i Proløns mange lønarter ved at en Shopbook lønart kan rapporteres ind på en eller flere konfigurerbar lønarter i Proløn. I det følgende beskrives de forudsætning og restriktion der er antaget i ShopProloen og der gives et eksempel på Shopbook lønarter og opsætning i forhold til Proløn. Herudover er der lavet en procedure der kan følges ved overførsel til Prolønsystemet. A.1 Forudsætninger og restriktioner Det forudsættes at Proløns lønsystem bruges til at udregne provision af frisørarbejde dvs. at satser for minimalløn, garantiløn, og provisionssats vedligeholdelse i Proløn. ShopProloen indberetter herefter omsætning af frisørarbejde samt alle timer registreret på en lønart under Arbejde på Proløns lønart til udregning af frisørarbejdeprovision, jf. afsnit Det er derfor vigtigt at man ikke overfører de timer, der bliver afregnet via Proløns provisionsberegning. Det er ikke tilladt at overføre 0 kr. i behandlingsomsætning samtidig med at der rapporteres timer ind på arbejde derfor overføres 0,01 kr. i behandlingsomsætning hvis en sådan situation skulle opstå. A.2 Eksempel på opsætning af Shopbook lønarter I følgende afsnit gives et eksempel på hvilke lønarter man kan oprette i Shopbook og der beskrives hvilke Proløn-lømarter disse kan overføres til. I eksemplet er der kun anvendt generelle Prolønlønarter dvs. alle firmaspecifikke såsom f.eks. Administration, Personalemøde indgår ikke. Lønart navn Shopbook lønart Prolønart Svend Elev Normal Overarbejde 50% Overarbejde 100% Tabel 2 Lønarter til Arbejde 1 Skal ikke rapporteres ind, da alle timer registreret på lønarter under Arbejde bliver rapporteret ind via lønart til provisionsberegning 2 Forudsætter at elevers normal timer vedligeholdes i Proløn, da de som hovedregel altid har 37 timer. 3 Skal rapporteres ind, da Proløns provisionsberegning ikke indeholder evt. tillæg Side 25 af 28

26 Lønart navn Shopbook lønart Prolønart Svend Elev Overarbejde 50% uden provision Kursus Tabel 3 Lønarter til Arbejde, ikke ledig Lønart navn Shopbook lønart Prolønart Svend Elev Ferie Jan-Apr Ferie Maj-Dec Feriefridag Barns 1.sygedag Sygdom elev/ svend< 8uger Sygdom 8uger<svend<9mdr. Sygdom 9<svend<12 mdr / svend>12mdr højst 3 dage Sygdom svend>12mdr. mere end 3 dage Her refereres til ferie der er optjent 2 år tidligere, hvilket som hovedregel vil sige ferie afholdt i Januar-April. 5 Her refereres til ferie optjent 1 år tidligere, hvilket som hovedregel vil sige ferie afholdt i Maj-December. Side 26 af 28

27 Frokost Helligdag Fridag Tabel 4 Lønarter til Fri A.3 Procedure for ugentligt lønkørsel I denne procedure antages at elevers løn håndteres via lønart 1004 i Proløn dvs. en fast løntransaktion der bibeholdes efter hver lønkørsel. I denne procedure antages ligeledes at der ikke anvendes individuelle satser for medarbejdere udover provisionsats, provisionsnminimalløn og garantiløn. 1. Hvis Shopbook ikke er åben, så åben Shopbook og vent på at status-indikationen lyser grønt, se afsnit Starte ShopProløn programmet 3. Klik på en dag i den uge, der skal køres løn for. Check at det er den rigtige uge der er valgt i kalenderen 4. Klik på Åbn lønrapport 5. Gennemgå lønrapport check antallet af timer for alle lønarter og omsætning for alle svende check antallet af timer for feriedage, feriefridage og sygdom for elever samt varesalgsomsætning 5a. Hvis timeantal ikke er korrekt, så ret i arbejdsplanen i Shopbook og klik på Opdater data. Gå til punkt 5. 5b. Hvis omsætningen ikke er korrekt, så noter det ned, da det skal rettes i Proløn(se punkt 8d). Gå til punkt Klik på Udskriv, hvis du ønsker at udskrive lønrapporten 7. Indlæs rapport i Proløn ved at klikke på Indlæs i lønsystem 8. Gennemgå timer registreret i Proløn 8a. Check at elever er noteret med løn på én lønart medmindre de har holdt ferie(se punkt 8b) i løbet af lønperioden Side 27 af 28

28 8b Hvis en elev har holdt ferie, skal du trække antallet af feriedage i timer fra deres normale antal timer og i stedet indsætte en prolønart til elevers ferie med tilsvarende beløb. F.eks. hvis en elev der normal har en månedlig indkomst på 10000, holder 1 dags ferie. Så skal der registreres (10000/160,33)*7,4 =461,55 på lønart 1121 og ,55=9538,45 på lønart 1004 ) 8c. Hvis en svend har haft sygdom eller haft barnets 1.sygedag, skal du sætte den korrekte sats udfor den lønart, som sygdommen er registreret under jvf. Proløns håndbog 8d. Hvis en svend har haft timer på en lønart forskellig fra 306/307 og deres sats afviger fra den sats der anvendes generelt for firmaet (f.eks. 50%overarbejde eller 100%overarbejde), så skal du sætte den korrekte sats ud for lønart. 8e. Er der rettelser til omsætningen, så find lønart knyttet til omsætningen, og indtast den korrekte omsætning 8f. Er der andre rettelser til f.eks. faste løntransaktioner, så foretag disse 9. Du har nu afsluttet den ugentlig lønkørsel A.4 Vedligeholdelse i Proløn Satser vedligeholdes i Proløn dvs. at ved årsskiftet, 1. Marts, og efter evt. lønforhandlinger skal man sørge for at satserne opdateres for alle medarbejdere i Proløn. Desuden skal man sørge for at vedligeholde: Satserne for eleverne efter deres læreår samt alder Satser for svende under barsel efter barselslængde I Proløns håndbog findes en kort introduktion til de mest anvendte lønarter inden for frisørfaget. Side 28 af 28

Manual til Statistik. ShopStatistics. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer statistik. Consulo ApS 20-03-2009

Manual til Statistik. ShopStatistics. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer statistik. Consulo ApS 20-03-2009 2012 Manual til Statistik ShopStatistics Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer statistik Consulo ApS 20-03-2009 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer... 4

Læs mere

Manual til Kundekartotek

Manual til Kundekartotek 2016 Manual til Kundekartotek ShopPlanner Customers Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kundeoplysninger www.obels.dk 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer...

Læs mere

Brugermanual til ShopBook

Brugermanual til ShopBook 2008 Brugermanual til ShopBook Aftaleadministration Med forklaring og eksempler på hvordan man definerer arbejdsopgaver, repræsenterer personers arbejdsplaner og styrer aftaler med kunderne Consulo ApS

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

Opsætning af 60 dags regel

Opsætning af 60 dags regel 2015 Opsætning af 60 dags regel Indhold... 0 Guide til opsætning af 60-dags regel i Autolog Klienten... 1 Hvad er forskellen mellem den Automatiske og Manuelle opsætning af 60-dags reglen?... 2 Hvordan

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner.

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. 2016 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner www.obels.dk 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3 Definitioner...

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 47 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Print af månedsskema

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405.

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405. ASPECT4 HRM Releaseniveau 4.6.01 Opdatering 58971 frigivet pr. 24/3-15 Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau 4.6.01, og forudsætter, at niveau 4.5.01 er installeret. Dette kan kontrolleres via

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 50 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Vis Print... 7 Fraværs

Læs mere

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før.

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. FERIEAFREGNING FOR OPTJENINGSÅRET 2014: Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. Før man gør det, skal der køres en ferieafregning for optjeningsåret

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

TTS-Link Brugermanual

TTS-Link Brugermanual TTS-Link Brugermanual til enkel og effektiv dyreregistrering Juni 2016 Elektronisk registrering med XRS Stavantenne og XR3000/EW7 Vejecomputer Up- og download af besætningsdata til Dyreregistreringen Eksport

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 5 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut måned... 9 Godkendte/afviste måneder...

Læs mere

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Tekniske krav... 3 Adgang og forbindelse... 4 Navigation i spørgeskemaet... 7 Spørgeskemaets afsnit... 7 Navigationslinjen...

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Kom i gang med DANBRO

Kom i gang med DANBRO 1 Indhold... 1 Generelt...2 DANBRO...2 Forkundskaber for at anvende DANBRO...2 Krav til pc...2 Starte DANBRO...2 Installation...3 DANBRO-Manualer...4 Manualer...4 DANBROs Brugergrænseflade...5 Valg af

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP)

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) Dansk Tennis Forbund August 2012 side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Visning af programmet...

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic undervisning Udarbejdet af Hanne Jakobsen, bogholderiet og Lone Sørensen, frivilligafdelingen Denne håndbog

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration

Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration Inden du går i gang med at installere Outlook Kalender Integration skal du sørge for at have modtaget Brugernavn og Password til licenserne,

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

V E J L E D N I N G. Sådan bruger du din Joblog på Jobnet

V E J L E D N I N G. Sådan bruger du din Joblog på Jobnet V E J L E D N I N G Sådan bruger du din Joblog på Jobnet Indhold: Side: Registrering Åbn Joblog 2 Hvilket job? 3 Hvilken arbejdsplads? 3 Hvor langt er du med at søge dette job? 4 Huskeliste 4 Mine egne

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

1. Løntræk for arbejdsgiver

1. Løntræk for arbejdsgiver 1. Løntræk for arbejdsgiver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside www.aka.gl (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på https://sulinal.gh.gl. Når man går

Læs mere

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 -

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 - Hjemmeside manual Indholdsfortegnelse Login... - 2 - Login på din hjemmeside og generel support info... - 2 - Kontrolpanel... - 3 - Opdatering af profil oplysninger... - 3 - Menu... - 4 - Menupunkter...

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Ved at klikke på ADMIN i øverste menu linje går man ind i butiks administrations delen.

Ved at klikke på ADMIN i øverste menu linje går man ind i butiks administrations delen. Vejledning i www.tempobooking.dk s butiksadministration. Efter butiks LOGIN vises dagsoversigten: Ved at klikke på ADMIN i øverste menu linje går man ind i butiks administrations delen. Butiksadministrationen

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP Indhold Log på EasyIQ ConnectAnywhere... 2 Adgangskode udløbet... 3 Log af EasyIQ ConnectAnywhere... 5 Mulighederne i EasyIQ ConnectAnywhere...

Læs mere

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Hardeknud gruppe Brugermanual Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Indhold Indledning... 4 Om denne brugermanual... 4 Formålet med Gruppeweb... 4 Hjemmesidens opbygning... 4 Redaktører... 5 Log

Læs mere

De fire talsøjler til venstre er for feriedage, og de fire talsøjler til højre er for feriepenge.

De fire talsøjler til venstre er for feriedage, og de fire talsøjler til højre er for feriepenge. FERIEAFREGNING FOR OPTJENINGSÅRET 2016: Jan/Jens 24-03-2017 Det ny ferieår starter 1. maj 2017. Feriepenge for optjeningsåret 2016 må udbetales 1 måned før. Før man gør det, skal der køres en ferieafregning

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

Brugermanual. Revision 1

Brugermanual. Revision 1 Revision 1 Brugermanual INDHOLD HENT APP 1 LOG IND 1 OVERSIGT OVER MOBILPLAN 1 OPRET PROJEKT 2 AFSLUT PROJEKT 2 MINE PROJEKTER 3 TILFØJELSER TIL PROJEKT 3 TILFØJ BESKED 3 VIS PÅ KORT 4 NAVIGER TIL 4 REGISTRERING

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Opdatering NewStore Food version 43

Opdatering NewStore Food version 43 Opdatering NewStore Food version 43 I den nærmeste fremtid bliver NewStore Food opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Læs side 1 for at få oversigt over ændringerne. Kort oversigt over

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING OG OPDATERING AF KLUBSPECIFIKKE DATA I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP)

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING OG OPDATERING AF KLUBSPECIFIKKE DATA I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING OG OPDATERING AF KLUBSPECIFIKKE DATA I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) Dansk Tennis Forbund Januar 2012 side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan Hvorfor? Arbejdet med at lave etiketter i Office 365 er blevet meget besværligt. Hvis du har behov for at lave etiketter, vil vi anbefale at bruge programmet, Avery, som findes som en onlineversion på

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN Vejledning i brug af KLUBPORTALEN 11-09-2009 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse: Log-in...3 Kontaktpersoner...3 Ændring af kontaktperson...4 Oprettelse af ny kontaktperson...5 Licenser...6 Eksisterende licenser...6

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www

www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www Opsætning Indhold: Side 2 Login Side 3 Hovedmenu Administration Side 4 Opret bruger Rediger afdeling

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014)

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014) Anvendelse af Brugersiderne for renteberegninger. (Version 28. september 2014) Indhold Brugersiderne for renteberegninger.... 1 1. Indledning... 1 2. Forudsætninger... 4 3. Indtastning af udbetaling/skyldigt

Læs mere

Indlæsning af prisfiler fra grossist

Indlæsning af prisfiler fra grossist Indlæsning af prisfiler fra grossist I Mamut Stellar 7 er det muligt at indlæse prisfiler fra Grossistmodulet. Det er ikke alle filformater der indeholder de samme data, men i denne vejledning beskrives

Læs mere

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV WebTV Vejledning til WebTV på web Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV ITS 24-11-2015 WebTV Vejledning til WebTV på web Indholdsfortegnelse WebTV... 2 Login... 2 Navigation... 3

Læs mere

e-conomic modul til Magento

e-conomic modul til Magento Opsætningsguide til e-conomic modul til Magento Version 4.0.6 Magentomoduler ApS Myggenæsgade 3, 4. Lejl. 4 København kontakt@magentomoduler.dk Opsætning Opsætning af modulet kræver at du har adgang til

Læs mere

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen.

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen. Hvad sker der, når der tændes for PC en? Når computeren tændes, kontrolleres en række funktioner, bl.a. ram, harddisk, mus, tastatur, diskettedrev og lignende, før det rigtige Windows- billede vises på

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 Installations- og brugervejledning for HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 2008 Tokheim Scandinavia A/S All Rights Reserved INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Menuen E-shop har 4 undermenupunkter: Varer, Kunder, Ordrer og Opsætning.

Menuen E-shop har 4 undermenupunkter: Varer, Kunder, Ordrer og Opsætning. E-shop E-shoppen giver dig mulighed for, at drive handel på Internet. Når du har modulet E-shop, vil du i hovedmenuen i administrationen kunne se disse menupunkter: Menuen E-shop har 4 undermenupunkter:

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Indhold Introduktion... 2 Log på hjemmesiden og redigér front-end... 3 Rediger en side... 7 Opret ny side... 10

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

Manuel optjening / SH, Feriefri, Fritvalg...

Manuel optjening / SH, Feriefri, Fritvalg... Opdateret den 6. marts 2015 Manuel optjening / SH, Feriefri, Fritvalg... Manuel håndtering... Det er muligt at foretage en manuel oprettelse og indberetning af en lønmodtager i ACF, samt foretage manuelle

Læs mere

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til National sprogscreening af EUD-elever ved anvendelse af skolens egne logins Sprogscreeningen tilgås via et link Indhold

Læs mere

e-conomic integration

e-conomic integration Brugervejledning til e-conomic integration Version pr 2011-06-23 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang 1. Åbn Internet Explorer 2. Skriv følgende adresse i adresselinjen: http://rudersdal.emshost.dk 3. Tryk på ENTER-tasten 4. Tilføj adressen til dine foretrukne hjemmesider: 1 Log

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

Opdatering af Windows XP

Opdatering af Windows XP Opdatering af Windows XP For at sikre computeren mest muligt er det en god idé at opdatere sit styresystem jævnligt. Det anbefales, at man mindst en gang om ugen kontrollerer for opdateringer til sit styresystem,

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn app en

Kom godt i gang med Danløn app en Kom godt i gang med Danløn app en Danløn app en gør det muligt for en medarbejder se sine lønsedler 12 måneder tilbage i tid, samt registrere timer, kørsel og fravær, hvis virksomheden har åbnet op for

Læs mere

GLS forsendelses modul til Magento

GLS forsendelses modul til Magento Opsætningsguide til GLS forsendelses modul til Magento Version 2.6.0 Magentomoduler ApS Myggenæsgade 3, 4. Lejl. 4 København kontakt@magentomoduler.dk Magentomoduler ApS Opsætning Modulets konfigurationsmuligheder

Læs mere

Adgang til skolens Linux-server hjemmefra. Sådan gør du:

Adgang til skolens Linux-server hjemmefra. Sådan gør du: Adgang til skolens Linux-server hjemmefra. Denne lille manual skulle gerne hjælpe dig i gang med brugen af skolens server, således at den bliver din naturlige arbejdsplads for alt, hvad der hedder skolearbejde

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere