2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012."

Transkript

1 Møde i politisk ledelse onsdag den 5. september kl Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune Bent F. Andersen, Læsø Kommune ikke til stede Bent Sørensen, Region Nordjylland ikke til stede Eskild Sloth Andersen, Brønderslev Kommune Gunhild Olesen Møller, Morsø Kommune Helle Bak Andreasen, Jammerbugt Kommune Jan Dyregaard Nielsen, Vesthimmerlands Kommune Jørgen Pontoppidan, Mariagerfjord Kommune Lene Schmidt Aalestrup, Rebild Kommune Mads Sølver Pedersen, Aalborg Kommune Mogens Brag, Frederikshavn Kommune afbud Jens Porsborg deltog i stedet Ole B. Sørensen, Region Nordjylland Sven Bertelsen, Hjørring Kommune - afbud Anna B. Sørensen, koordinator for Kulturaftale Nordjylland (referent) Lis Rom Andersen, Aalborg Kommune (administrativ ledelse) Nanna Skovrup, Region Nordjylland (administrativ ledelse) Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra mødet den og eventuelle tilføjelser til dagsordenen til mødet d.d. 1. af møde i politisk ledelse den Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september Administrativ ledelse indstiller, at regnskaberne godkendes 1

2 2. Revisorpåtegnet årsregnskab for Kulturaftale Nordjylland Årsregnskab rammebevilling for små storbyteatre Ny kulturaftale 3.1 Orientering fra 2. forhandlingsmøde i Kulturministeriet den forhandlingsmøde med Kulturministeriet var vellykket. Ministeriet var meget tilfreds med udspillet til ny kulturaftale og havde ikke nogen væsentlige indholdsmæssige bemærkninger ud over de ting, som vi endnu ikke har skrevet ind i aftalen som organisering og effektmåling mv. Det endelige udspil til ny kulturaftale, med ovenstående indskrevet, skal sendes ind til ministeriet 7. september. Taget til efterretning Den endelige udgave af Kulturaftalen, som sendes til Kulturministeriet d. 7. september sendes også til politisk ledelse. 3.2 Drøftelse af ny kulturaftaletekst KulturKANten version 1.0 er den opdaterede version af den nye kulturaftale. Følgende blev drøftet på møde i administrativ ledelse den 16. august: Drøftelse vedr. kulturarvsområdet: Thisted kommune har fået en henvendelse fra en repræsentant fra kulturarvsmiljøet, der gav udtryk for, at kulturarvsområdet er underprioriteret i udkastet til ny kulturaftale. Der var enighed i administrativ ledelse om, at indsatsområderne skal være genreuafhængige. Der er mange muligheder for at være med i projekter som kulturarvsinstitution eller kulturarvsmiljø/lokalitet, hvilket er beskrevet mange steder i aftaleteksten. Drøftelse om internationalisering: Det blev drøftet, hvorvidt det internationale fokus er for utydeligt i aftaleteksten. Den internationale dimension er indskrevet i KONTRAST og kan yderligere udbygges i projekter under puljerne ved at sætte det internationale perspektiv som et kriterium for søge om støtte. Politisk ledelse bad sekretariatet om at skive internationalisering gange kort ind i de øvrige indsatsområder. 3.2 KulturKANten version Organisering i ny kulturaftale Sekretariatet foreslår at vedlagt tekst indskrives i udkast til ny kulturaftale 3.3 Forslag til samarbejdsorganisation 3.4 Fordeling af midler Administrativ ledelse indstiller at budgetterne for de enkelte indsatsområder vedtages. 2

3 3.4 Forslag til fordeling af midler sendt til KUM 3.4 Forslag til budget for de enkelte indsatsområder 3.5 Effektvurdering i ny kulturaftale Sekretariatet har bedt Louise Skov Nielsen, der tidligere har foretaget evalueringerne af de tidligere overgangsordningsaktiviteter, gennemgå effektmål for indsatsområderne i den nye kulturaftale, samt komme med et forslag til metode for effektmåling. Administrativ ledelse indstiller at ændringerne i effektmål godkendes. Administrativ ledelse indstiller at ekstern evaluering som overordnet princip godkendes. 3.5 Forslag til ændringer i effektmål 3.6 Øvrige fælles anliggender: TeaterTALENTnord På det foreliggende økonomiske grundlag kan administrativ ledelse ikke anbefale projektet. Administrativ ledelse bakker op om talentudvikling inden for teaterområdet, og anbefaler at projektet genovervejes på andre økonomiske vilkår. 3.6 TeaterTALENTnord ny modelskitse for driftsperiode Øvrige fælles anliggender: Orkesterskolen Politisk ledelse besluttede på møde den 13. juni at spørge de unge på Orkesterskolen, hvad deres udbytte er, hvor og hvordan orkesterskolen kan videreudvikles. Der er derfor hen over sommeren foretaget en spørgeskemaundersøgelse på denne baggrund. Administrativ ledelse indstiller, at Orkesterskolen fortsat støttes i den nye kulturaftale. 3.7 Brugerundersøgelse Orkesterskolen 3.8 Øvrige fælles anliggender: Herregården Hessel Politisk ledelse ønsker en evaluering af Herregården Hessel, hvor udviklingsmål, regionalt perspektiv og aktiviteter indgår, for derved at kunne vurdere aktiviteten på lige vilkår med de øvrige aktiviteter. 3

4 Administrativ ledelse indstiller, at sekretariatet bemyndiges til i samarbejde med Vesthimmerlands Kommune og Region Nordjylland at udarbejde en evaluering med ekstern evaluator. Politisk ledelse bad om at få en økonomidel indskrevet i evalueringsrammen Evalueringen skal ligge klar til behandling i politisk ledelse 5. december Herregården Hessel - ramme for evaluering (udleveret på mødet og vedhæftet denne mail) 3.9 Øvrige fælles anliggender: Brønderslev forfatterskole Politisk ledelse besluttede på møde den 13. juni 2012 at fortsætte med at støtte ordningen, men drøftede samtidig sammensætningen af elever på skolen. Politisk ledelse ønskede i den forbindelse at undersøge om midlerne kunne målrettes de deltagere, der kommer fra Nordjylland. Brønderslev Forfatterskole modtog i 2011 et tilskud på fra Kulturaftale Nordjylland. Det samlede 2011-budget var kr. Opgørelsen over deltagere fra viser, at der i gennemsnit har været 24,4 procent deltagere fra Nordjylland. I forhold til dette udgør tilskuddet fra Kulturaftale Nordjylland kun 6,7 procent af budgettet, hvilket betyder, at tilskuddet fra Kulturaftalen allerede tilfalder nordjyske elever. Taget til efterretning 3.9 Geografisk fordeling af elever på Brønderslev Forfatterskole 3.9 Brønderslev Forfatterskoles årsregnskab Igangsættelse af ny kulturaftale Administrativ ledelse drøftede på møde 16. august 2012 tidsplan for ny kulturaftale. Administrativ ledelse indstiller at første ansøgningsfrist sættes til 1. april 2013 og at sekretariatet herudfra udarbejder et forslag til tidsplan. Administrativ ledelse indstiller ligeledes at der, når organisationen er på plads, nedsættes en gruppe, der skal lave forarbejdet inden igangsættelse af indsatsområderne herunder organisering af hvert indsatsområde. 5. Drøftelse af forslag om studietur i foråret 2013 Politisk ledelse vedtog på møde den 13. juni, at der arbejdes videre med en studietur med udgangspunkt i KONTRAST. Politisk ledelse bedes drøfte mulige datoer samt komme med forslag til destination. Polisk ledelse ønsker, at studieturen skal gå til Barcelona. Studieturen skal ligge i uge 5 eller Næste møde/mødeplan Møder i administrativ ledelse: 4

5 Torsdag den 4. okt. kl Møder i politisk ledelse: Onsdag den 5. sep. kl Onsdag den 5. dec. kl Fremadrettet ønsker politisk ledelse, at møderne ligger kl Møderne må ikke ligge på onsdage. 7. Eventuelt Der skal laves en pixibog til politisk ledelse med beskrivelser af alle de projekter og øvrige fælles anliggender, der kommer til at køre i den nye kulturaftale De fire borgere, der deltog i Kulturdøgnet skal også inviteres til underskrivelsen af den nye kulturaftale. Fremadrettet samles alle bilag til møderne i politisk ledelse i én pdf, hvor det af hvert bilag fremgår hvilket punkt, det hører under. 5

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE. Mødet afholdtes torsdag den 4. februar 2010 kl. 9.00 i Kulturhus Inside Dalvej 1, 8450 Hammel.

DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE. Mødet afholdtes torsdag den 4. februar 2010 kl. 9.00 i Kulturhus Inside Dalvej 1, 8450 Hammel. Dato: 5. februar 2010 Reference: Johan Legarth Direkte telefon: 89594090 E-mail: jol@norddjurs.dk Journalnr.: 08 454 DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE Mødet afholdtes torsdag den 4. februar 2010 kl. 9.00

Læs mere

Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kommissorium beskrivelse af opgaven og udvalgsarbejdet... 3 1.1. Udvalgets kommissorium... 3 1.2. Udvalgets

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Sagsfremstilling 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse af referat Godkendt 3. Meddelelser fra formanden

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.25 Ansøgningsfrist

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Poul Christensen, Lone Nielsen, Allan Kierulff, Jens Leitritz, Michael

Læs mere

Evaluering af projektet Inklusion i nærmiljøet hvordan gør vi?

Evaluering af projektet Inklusion i nærmiljøet hvordan gør vi? Evaluering af projektet Inklusion i nærmiljøet hvordan gør vi? Middelfart Kommune November 2013 Udarbejdet af dagtilbudschef Tove Vestergaard-Nielsen Projektet Inklusion i nærmiljøet har for mig betydet,

Læs mere

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Betænkning 1544 Folkekirkens styre Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kirkeministeriet - April 2014 Betænkning 1544 Folkekirkens styre Udgivet

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

I denne undersøgelse har fokus været at få belyst de administrative konsekvenser af MEDsystemet.

I denne undersøgelse har fokus været at få belyst de administrative konsekvenser af MEDsystemet. Bilag 2: Måling af administrativ tid VAKKS-metoden Det administrative tidsforbrug er i undersøgelsen målt med inspiration fra VAKKS-metoden. VAKKS står for Vurdering af Administrative Konsekvenser for

Læs mere

Brug af ansatte ressourcer

Brug af ansatte ressourcer SÆT KRYDS ÅBENT FØR ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG x Orienteringsbilag (O) Debat- og temabilag (D) Beslutningsbilag (B) HB-protokol (Udfyldes efter mødet) Bilagsnummer: 2.10 Ansvarlig: MS Brug af

Læs mere

D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T

D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T R E F E R A T 20. OKTOBER 2014 Forum Akademisk Råd AR (AR 4/2014) Mødedato: Torsdag d.

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Rebild Kommune. Region Nordjylland

Rebild Kommune. Region Nordjylland Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål, afgrænsninger

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere