Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner"

Transkript

1 Principper for fagfordelingen Lærernes ønsker om fag og klasser danner grundlaget for fagfordelingen. Klasser og fag videreføres, med mindre særlige forhold taler imod (f. eks. andre principper). Det tilstræbes, at ingen lærer er klasselærer i mere end én klasse, og at alle klasser har 2 klasselærere. På alle klassetrin prioriteres få-lærerprincippet, men der skal tages skyldigt hensyn til en forsvarlig faglig dækning af fagene. Det tilstræbes, at klasserne har lærere af begge køn. Specialundervisningen koncentreres på så få lærere som muligt, dog min. 2 lærere. Efter 3. klassetrin kan der efter ledelsens konkrete vurdering og efter samråd med de pågældende lærere ske en udskiftning af én eller begge klasselærere i klassen med henblik på at fastholde (og forbedre) lærerkompetencerne i henholdsvis indskolingen og på mellemtrinnet. Princip for brug af mobiltelefoner mobiltelefoner må medbringes, men skal være slukket i undervisningstiden. mobiltelefonernes plads er i tasken i timerne og i DUS-tiden. i idrætsundervisningen inddrages mobiltelefonerne og opbevares i et aflåseligt skab. Hvis telefonen skal bruges, skal der udvises god telefonetik. Det vil sige, at ingen må fotograferes mod deres vilje, og mobning via SMS er strengt forbudt. Alle lærere skal gennemgå god etik for anvendelse af mobiltelefoner med deres klasse, og vi vil også opfordre forældrene til at tale med deres barn herom. Overtrædelse af disse regler vil betyde, at telefonen inddrages resten af dagen og i gentagelses- / grove tilfælde vil telefonen blive opbevaret på kontoret, hvor den kan afhentes af forældrene. N.B. Skolen er uden ansvar for de af eleverne medbragte mobiltelefoner.

2 Principper for holddeling I.h.t. Folkeskoleloven er klassen elevernes base, hvorfor holddannelse kun kan ske i maksimalt 50% af undervisningstiden. Holddeling er et led i lærernes metodevalg med det formål at tilrettelægge undervisningen, så den i videst mulig omfang tager hensyn til den enkelte elevs (eller elevgruppes) udvikling og forudsætninger. I.f.m. udarbejdelsen af timefordelingsplanen kan der tildeles timer til: - deletimer hvor klassen deles i to (i princippet) lige store hold. Det kan f.eks. være i sløjd, musik, håndarbejde og hjemkundskab, hvor antallet af arbejdspladser ikke er tilstrækkeligt, eller hvis det af andre grunde er pædagogisk begrundet. Deletimer kan også anvendes i f. eks. dansk, matematik og engelsk, hvis der er resurser til det. 2-lærerordning hvor færre elever pr. lærer gør det muligt i højere grad at tilpasse undervisningen til den enkelte elevs faglige niveau, koncentrationsevne, læringsstil m.v. Holdstørrelsen kan variere, og undervisninger kan foregå samlet eller delt. Midlertidige hold Hvor samtlige elever i et eller flere fag fordeles på hold. Kriteriet for holddeling er situationsafhængigt. Der kan være tale om at inddele eleverne i hold efter fagligt niveau, køn, interesse. Læringsstil, sociale relationer m.v. holdene kan variere i størrelse. Eksempler på midlertidige hold: Kan anvendes i.f.m. emne- /temauger, fagdage, særlige undervisningsforløb.

3 Principper for specialpædagogisk bistand på Tylstrup Skole. Spiren, skolens kompetencecenter, tildeler og planlægger i samarbejde med klasse- og faglærere specialpædagogisk bistand, hvad enten det gælder faglige eller AKT-behov (Adfærd, Kontakt, Trivsel). I Spiren arbejdes der i 3 perioder á uger. Hver periode starter med læse- og/eller staveprøve, og efter hver endt periode evalueres og planlægges det videre forløb for eleven. Undervisningen tager udgangspunkt i elevens potentialer og kompetencer Undervisningen kan være forebyggende, foregribende eller indgribende. Der udarbejdes en individuel undervisningsplan for alle elever, der modtager undervisning i Spiren. Med henblik på løsning af AKT opgaver udarbejdes handleplan. Undervisningen kan foregå såvel i som udenfor klassen Undervisningen kan foregå som individuel- eller gruppeundervisning. Gruppeundervisning kan foregå på tværs af årgange. Spiren tildeler indskolingen resurser. Spiren sørger for prøvematerialer til alle klasser. Alle klasser tager 1-2 læseprøver årligt, en staveprøve og matematikprøve. Spiren afholder klassekonference 2 gange årligt; kl. i efteråret og børnehaveklassen - 1. kl. i foråret. Til konferencen deltager klassens dansk- og matematiklærere, skolens psykolog, evt. læsekonsulent og Spirens koordinator. Spiren prioriterer opgaver på specialundervisningsområdet i forhold til de resurser skolen har til rådighed. Undervisningen i Spiren varetages af relevante faglærere

4 Idrætsundervisningen på Tylstrup Skole (Revideret april 2013) Idrætslærerne giver i begyndelsen af skoleåret besked om idrætsundervisningen og giver om nødvendigt løbende informationer til børn og forældre. Ude-sæson Fra ca. 1. maj til efterårsferien ( sommer ) - (dette gælder dog ikke BH-klassen) Inde-sæson Fra efterårsferien til ca. 1. maj ( vinter ) - (BH-klassen arbejder inde hele året) Idræts-tøj Børnene skal medbringe idrætstøj + håndklæde til idrætsundervisningen i skolen. Har barnet glemt idrætstøjet (evt. håndklæde), tilbydes barnet at låne noget tøj, som skolen har til rådighed. Hvis barnet ikke ønsker dette, er konsekvensen at barnet ikke kan deltage i idrætstimen, men må overvære undervisningen (altså ikke gymnastik i skoletøjet eller undertøj). Idrætstøjet skal afpasses efter årstiden, dvs. fra efterårsferie til ca. 1. maj er det inde-tøj, og fra ca. 1. maj til efterårsferie både ude- og indetøj, idet vejrliget også om sommeren kan betyde, at vi må lave idræt inde. Fodtøj Til inde-brug anbefales et par gymnastik-sko med lyse såler (der ikke sætter mærker i hallens trægulv - altså helst ikke gymnastik uden fodtøj!) Til udendørs brug anbefales et par solide kondisko - altså ikke barnets almindelige skolesko. Fritagelse for idræt Hvis forældrene ønsker barnet fritaget for idræt, skal det meddeles i kontaktbogen. Samtidig skal forældrene tilkendegive, om barnet må gå hjem i de pågældende idrætstimer, eller om det skal overvære undervisningen. Ved fritagelse gennem længere tid: Kontakt skolen for nærmere aftale. Bad Idrætsundervisningen afsluttes med bad. Begrundet i barnets helbredstilstand kan forældrene henvende sig til idrætslæreren med henblik på fritagelse for bad i op til 2 uger. Ved ønske om længere tids fritagelse for bad efter idræt rettes henvendelse til skolens ledelse. Fodvorter Hvis barnet har fodvorter, skal disse behandles af hjemmets læge. Ubehandlede fodvorter betyder - a.h.t. smittefaren - at barnet ikke må færdes barfodet i hallen og skal bruge badesandaler eller have en plastpose om foden i forbindelse med omklædning og bad Idrætslærerne noterer i en protokol elevernes fravær, glemt tøj m.v., og forældrene underrettes i tilfælde af gentagne forglemmelser.

5 Principper for lejrskoler Lejrskoleaktiviteten på Tylstrup Skole omfatter mindst én lejrskoletur, der placeres på 6. klassetrin. Formålet med og indholdet af en lejrskoletur afgøres af lærere og forældre omkring den pågældende klasse efter at eleverne har givet udtryk for deres holdninger. Skolen afholder lønudgifterne (inkl. time- og dagpenge) til de deltagende lærere. Varigheden af turen er normalt 3 dage (2 overnatninger). Forældrebetaling kan kun komme på tale ved dækning af madudgift, 50 kr. pr. døgn. Ønsker forældre/klasseforældrerådene i en klasse via indbetalinger til en klassekasse at understøtte det sociale liv i klassen, er dette skolen fuldstændigt uvedkommende. Angående "det sociale liv" tænkes eksempelvis på klassefester, hytteture mv. som forældrene står for.

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Kildebakkeskolen Soldalen 8 7480 Vildbjerg Tlf: 96287690 E-mail: kildebakkeskolen@herning.dk www.kildebakkeskolen.dk Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune,

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog)

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog) Antimobbeplan På Enghavegård vil vi være en mobbefri skole. Vi lægger stor vægt på, at børnene trives og er en del af et socialt og lærende fællesskab. Mobning har en ekskluderende funktion og skaber mistrivsel

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2013/2014 Med dette hæfte er det hensigten at orientere elever og forældre om en række praktiske forhold vedrørende skoleåret 2013/2014 på Vonsild Skole. Gem hæftet og I har svar

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet.

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet. Ferslev Skole Inklusion begynder i hovedet. Handleplan for inklusion Forældreinformation Januar 2013 1 Indledning Inklusion betyder, at alle børn har lov til at gå på distriktsskolen og flere børn kan

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 Medie og kommunikation Sport og sundhed Language, economics and culture Teknik og byggeri Sundhed, omsorg og mad HUSK informationsaften om 10.klasse

Læs mere

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever i indskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Ravnshøj Skole Kvalitetsrapport, skoleåret 2011-12

Ravnshøj Skole Kvalitetsrapport, skoleåret 2011-12 2012 Ravnshøj Skole Kvalitetsrapport, skoleåret 2011-12 2 Indhold Beskrivelse af skolen... 3 Præsentation af skolen... 3 Skolens styrkeområder... 3 Andet om skolen... 3 Kommunale... 4 Øget integration

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan Lokal Udviklingsplan Viby Skole 2012-14 Viby Skole er en moderne og veldrevet folkeskole i Aarhus Kommune, der med sine ca. 80 medarbejdere, 25 klasser og ca. 500 elever mår at være en attraktiv skole,

Læs mere

Ny på skolen. Velkommen til Brøndbyvester Skole 2013-2014. BRØNDBY KOMMUNE.

Ny på skolen. Velkommen til Brøndbyvester Skole 2013-2014. BRØNDBY KOMMUNE. Ny på skolen Velkommen til Brøndbyvester Skole 2013-2014. BRØNDBY KOMMUNE. Indholdsfortegnelse Ny på skolen... 1 Skolebestyrelsesformand... 4 Skolens ledelse... 4 Skolens administration... 4 Kontakt...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011/2012

Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport Rosenlundskolen 1 Indhold 1. Resultater... 3 1.1 Uddannelsesforankring... 3 1.2 Overgangsfrekvenser... 3 1.3 Gennemsnitskarakterer ved afgangsprøverne... 4 1.4

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT INDHOLD 1. Forord 1 2. Konklusion 2

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Ny praksis i folkeskolen. Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger

Ny praksis i folkeskolen. Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger Børne- og Kulturchefforeningen, Skolelederforeningen og KL, 2015 Foto: Jakob Carlsen Sats:

Læs mere

Vesterkærets Skoles. Sundhedspolitik 2013-15

Vesterkærets Skoles. Sundhedspolitik 2013-15 Vesterkærets Skoles Sådan en god skole. Et godt sted at være og lære 1 Indhold kens overordnede formål... 3 ken omfatter følgende temaer... 3 Evaluering og ansvar for sundhedspolitikken.... 4 1. Tryghed

Læs mere