MF bygger sammen med

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MF bygger sammen med"

Transkript

1 MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2011 MF bygger sammen med DEM og DIM 03 Teologi og mission i interaktion 06 Indretningen af tilbygningen 15 Sammen kan vi løfte opgaven 1

2 Internationalt udblik gavner og studerende på MF. Det er ubetinget positivt, idet vi dermed får værdifuld inspiration fra internationale sammenhænge - til udfordring og debat. Jørgen Jørgensen, Bestyrelsesformand Hans-Ole Bækgaard, repræsentantskabsformand Menighedsfakultetet (MF) er efterhånden en rutineret spiller på den kirkelige uddannelsesscene. Det er vigtigt for os fortsat at sikre institutionen som relevant, effektiv og udfordrende. I samarbejdet med Israelsmissionen og Dansk Ethioper Mission har vi fået foræret en mulighed for at få et større internationalt udblik. Vi tror, at det vil gøre MF endnu mere relevant i det teologiske miljø og kirkeliv i Danmark. Tilstedeværelsen af missionsselskaberne på MFs grund vil betyde, at internationale gæster og problemstillinger hele tiden er inden for horisonten for både undervisere Vi håber, at den fælles administration vil skabe en positiv synergi, der giver et levende studiemiljø. De studerende kan møde spændende gæster i deres daglige rum. Underviserne kan få impulser udefra i form af fællesskab med ansatte i missionsselskaberne og ved at møde deres gæster. Samtidig vil vi selvsagt også gerne bidrage til, at udgifterne til administration nedbringes til det minimum, som er nødvendigt for at sikre institutionens effektive drift. Vi ønsker at skabe optimale rammer for at kunne fastholde en bibeltro teologi på luthersk grundlag. Vi vil hverken gå på kompromis med Skriftens sandhed eller nøjes med at sætte værn om fortiden. Vi vil også ændre og tilpasse formen til de aktuelle udfordringer fra kirke og samfund. En bibeltro tilgang med en ydmyg lytten betyder, at der altid er nyt at høre og mere at gøre. Vi er overbeviste om, at det nye samarbejde bidrager til at dygtiggøre MF til at uddanne teologer, der kan takle de aktuelle behov ude og hjemme. MF-bladet Menighedsfakultetet Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf Fax Giro (korttype +01<) - Fakultetsleder: Jørn Henrik Olsen Forretningsfører: Walther Plauborg Hansen April årgang Oplag: Tryk Øko-Tryk Skjern Grafisk Design Graphic Care MF-bladet udkommer i februar, april, juni, august, oktober og december. Redaktion Fakultetsleder Jørn Henrik Olsen Landssekretær Nils Andersen (ansvarshavende) Stud. theol. Filip Bodilsen Stud. theol. Michael Kastrup Nielsen Ændringer vedr. abonnement - ring venligst

3 Torvet hvor mennesker mødes, og mission fødes En helt ny bygning rejser sig på Menighedsfakultetets grund i 2011, hvor teologisk Arkitekter m.a.a. uddannelse, international mission og menneskeligt engagement blomstrer Jørn Henrik Olsen Fakultetsleder Menighedsfakultetet vil sammen med Dansk Ethioper Mission og Israelsmissionen i fællesskab opføre en tilbygning på nordsiden af Menighedsfakultetets nuværende bygning, så den kommer til at strække sig op mod Katrinebjergvej og danner en vinkel, som favner alle besøgende. (se tegninger s. 6-7) Bygningen føjer i to plan 707 m2 til vore nuværende 1728 m2 og kommer til at rumme et stort glasparti for at signalere gennemsigtighed og åbenhed mod det omgivende samfund. Den forskning og undervisning, der foregår på Menighedsfakultetet skal bringes i spil i kirke og samfund, og det nye samarbejde med Dansk Ethioper Mission og Israelsmissionen bringer os op i et højere gear, når det gælder international mission. Bygningen skal rumme kontorfaciliteter, grupperum og to store auditorier til undervisningen af vore studerende. En masse dynamisk samspil skal her etableres til gavn for både kirke og mission. De fælles administrative tiltag vil forhåbentlig medføre besparelser, idet vi tilstræber at effektivisere arbejdsgange omkring fælles lønadministration, fælles kopirum og fælles servicering af edb-udstyr m.m. missionsteologisk torv På nuværende tidspunkt har vi ikke besluttet, hvad den nye tilbygning med det kommende missionssamarbejde skal hedde, men en af ideerne er Torvet. Et torv er Eksisterende bygning et dynamisk sted, hvor forskellige mennesker mødes og - Afvisende og lukket indgang udveksler synspunkter, ideer og erfaringer. Et sted hvor - Intet liv umiddelbart bag indgangen nyt kan fødes, og vigtige beslutninger kan tages. Både kontorer og større fællesområder bag glaspartiet skal rumme dette møde mellem ansatte i de tre organisationer og med besøgende udefra. Besøg fra den internationale missionsmark kan bringe friske impulser til både ansatte og studerende og minde os om, at både verden og vores Guds er stor og større end rummene bag Menighedsfakultetet ydervægge. Det forventede starttidspunkt for den nye fælles bygning er i begyndelsen af maj. I nybyggeriet bliver der også plads til udlejning til eventuelle andre samarbejdspartnere. for kirkens og missionens skyld Menighedsfakultetets slogan er: teologi for kirkens skyld. Hermed signalerer vi, at vi gerne vil uddanne kommende præster og forkyndere til gavn for danske menigheder. Dette er stadig vores centrale fokus, for der er et enormt behov for klar, bibeltro Kristusforkyndelse i vores kirke. Menigheder herhjemme må udrustes til at være Kristi legeme og til med mund og hænder at fortsætte hans forkyndelse af evangeliet om Guds rige. Men vort fokus går også videre ud mod international mission. Vi har et stort medansvar for at bringe evange- Nyt center Indgang og hjerterum samles i een rumlighed = ÅBENHED - Imødekommende facade - Inviterende indgang - Levende bygning FLOW - Stor synergi mellem administration og studerende - Let orientering - Facilitering af netværk... positiv proces 3

4 Dansk Ethioper Mission Dansk Ethioper Mission Nyt selskab står bag byggeri på Menighedsfakultetet Nyt selskab står bag byggeri på Menighedsfakultetet Menighedsfakultetet, Dansk Ethioper Mission og Israelsmissionen har oprettet et interessentskab, som har til formål at opføre og udleje et kontorhus, som udlejes til de tre organisationer og evt. flere, som vil være med i fællesskabet. Menighedsfakultetet, De tre organisationer indskyder Dansk hver Ethioper en tredjedel Mission af byggesummen og Israelsmissionen på ca. 9.6 mio. kr. i interessentskabet. har oprettet et interessentskab, Bygningen opføres som på en har del til af Menighedsfakultetets formål at opføre grund, og udleje som lejes et af selskabet. kontorhus, som udlejes til de tre De tre organisationer ejer og hver evt. en flere, tredjedel som af bygningen, vil være men med betaler i fællesskabet. husleje i forhold til de kvadratmeter, De tre som organisationer de hver især benytter. indskyder hver en tredjedel af byggesummen på ca. 9.6 mio. kr. i interessentskabet. Selskabet ledes af en husbestyrelse med repræsentanter fra de tre organisationer. Bygningen Alle tre organisationer opføres på bevarer en del deres af selvstændighed Menighedsfakultetets og fortsætter med grund, deres respektive som lejes arbejdsopgaver. af selskabet. De tre organisationer ejer hver en tredjedel af bygningen, men betaler husleje i forhold Hvem til tegner de kvadratmeter, og bygger? som de hver især benytter. Selskabet Arkitekt: Daniel ledes Kjær af Olsen en fra husbestyrelse Pluskontoret Arkitekter med A/S, Aarhus. repræsentanter fra de tre organisationer. Alle Bygmester: tre organisationer Skibbild Entreprise bevarer A/S, Skibbild, deres Vildbjergselvstændighed og fortsætter med deres respektive arbejdsopgaver. liet videre til de mange mennesker i verden, som endnu ikke har hørt evangeliet om Jesus. Menighedsfakultetets bidrag til både opbyggelse af menigheder i Danmark og mission nationalt og internationalt er uddannelse. Gennem undervisning, andagtsliv og personlig vejledning ønsker vi at klæde unge teologer godt på til at tjene og virke som formidlere af evangeliet. Alt det liv, der skal udspille sig i den nye bygning, skal tjene en levende udvikling af den teologiske uddannelse. Vi vil som forsknings- og uddannelsesinstitution få nye løftestænger til at komme tæt på kultur- og religionsmøder. Personligt kender jeg næppe nogen mere livsvigtig aktivitet end den kristne mission, især når den kaster masser af stærkt og udfordrende lys ind i den teologiske uddannelse og giver inspiration til unge mennesker, der ønsker at tjene i Guds riges vidtforgrenede opgaver. studerende sprænger rammerne Vi oplever en meget stor forhåndsinteresse for at studere teologi på Menighedsfakultetet og forventer optagelse af et rekordstort hold bachelorstuderende ved optaget i Udvidelsen af Menighedsfakultetet efterkommer derfor også et påtrængende behov for flere og større lokaler til at rumme kommende kuld af studerende. Med nybygningen fordobler vi antallet af auditorier, hvilket både giver os tiltrængt mere luft til undervisning i det daglige og til kommende kurser for præster med flere. 4

5 Jeg er overbevist om, at Gud selv vil vise dig én eller flere veje, som du kan gå med henblik på at støtte byggeprojektet. Må Gud velsigne dig til at se, hvordan netop du kan høre appellen om at fremtidsinvestere i kirke og mission. Se mere om mulighederne i artiklen side 15. Åbenhed mod omverden Missionsselskabernes indflytning på vores grund her tilfører Menighedsfakultetet meget. Særligt vil jeg fremhæve dette forhold: Bygningerne på MF skal være med til at åbne stedet mod verden. Dørene skal gå udad. Ønsket for byggeprojektet og fakultetets liv og eksistens er, at en stærk sendelsesidentitet løber i blodet på de mennesker, der sætter deres fødder her. Men blodet må også gerne løbe rundt i alt det, der i fremtiden skal foregå af forskning og undervisning. Missionens teori og praksis skal finde hinanden på nye måder, så fx præsteuddannelsen også bliver missionæruddannelse. God, levedygtig og sund teologi bliver til i mødet med mission. Hjælp os at realisere visionen I flere årtier har jeg fået lov til at se og erfare, hvordan global, international mission bærer masser af inspiration og læring med sig. Det er både en passion og en vision på Menighedsfakultetet, at Guds egen grokraft i skøn forening med en global orientering og åbenhed virkelig må finde hinanden i et nyt samspil. En helt ny bygning vil rejse sig i løbet af Det er stor udfordring for os. Men i fællesskab kan vi løfte denne kæmpe opgave! 5

6 Stuee MF-bladet Sådan bliver indretningen af tilbygningen Arkitekter m.a.a. Stueetage ca. 380 m2 6

7 1. e Arkitekter m.a.a. Arkitekter m.a.a. MF-bladet Adm. Adm. Adm. Adm. Sidde Sidde Læring Læring Sidde Sidde Adm. Adm. Sidde Sidde Ind Ind Ind Ind Op Op WC Mad WC Mad Læring Læring Ned WC Ned WC Op Op WC Mad WC Mad Læring Læring Bo Bo Fordybelse Fordybelse Bo Bo Læring Læring Pause Pause Læring Læring Pause Pause Stueetage Stueetage 1. etage1. etage Arkitekter m.a.a.... positiv proces... positiv proces 1. etage ca. 327 m2 7

8 Et kraftcenter for teologi og mission Dansk Ethioper Mission (DEM) flytter til Århus med et ønske om at være med i et dynamisk kraftcenter for teologi og mission. Det er vigtigere end gode lokaler og effektiv administration. Sune Skarsholm Generalsekretær for DEM Det fælles udgangspunkt for alle tre organisationer er, at teologi og mission hænger uløseligt sammen. Teologien må altid forholde sig til kirkens sendelse til verden med de befriende og livsforvandlende nyheder om Jesus Kristus. Ingen teologi må drives uden missional påvirkning og afsætning. Tilsvarende bør missionsarbejde udføres med dybe rødder i bibelsk muld. Teologi kan forme og inspirere til konkret mission. Og konkret mission kan afføde dybtgående teologisk refleksion og analyse. Teologi og mission i interaktion det er den underlæggende vision for samarbejdet i Århus. Studieprojekter Spændende studieprojekter venter på, at forskere og studerende går i gang, fx: Religionsdialog mellem kristendom og islam i Afrika: Hvordan opnå fred uden at fremme pluralisme? Samtaler mellem ortodokse og evangeliske kristne etiopiere om troen: Hvad er de enige/uenige om? Afrikansk kristologi: Føjer den nye indsigter til kirkens bekendelse af Jesus Kristus? Forsoning efter borgerkrig og folkemord i Afrika: Hvordan giver forsoningen i Kristus sprog og kraft til forsoning mellem ofre og bødler? Der er nok at gå i gang med! Og der vil altid være behov for teologisk bearbejdning af konkret missionsarbejde. Udveksling af Personer DEM vil styrke teologisk uddannelse i vore samarbejdskirker. Vi har kontakt til uddannelsesmiljøer, forskere og undervisere, som kunne have stor gavn og glæde af kontakt til Menighedsfakultetets (MFs) lærere og studerende. Udveksling af ressourcer og personer bør fremmes til gensidig inspiration. Det bør være mere reglen end undtagelsen, at MFs lærere og studerende fra tid til anden er på studieophold i udlandet! Præstepraktik MF har et stort netværk med præster. Det kunne være spændende at få et samarbejde mellem menigheder i Danmark og Afrika og Israel, hvor præsterne på skift er i praktik hos hinanden, og hvor MF og missionsorganisationerne udgør den naturlige ramme for forberedelse, udsendelse og opsamling. Mon ikke det ville give ny inspiration til menighedslivet ude og hjemme? Møder på torvet Samarbejdet i Århus kan blive meget frugtbart for alle parter og få ringvirkninger dybt ind i dansk kirkeliv. Det skal dagligt udfoldes som et åbent torv, hvor mennesker mødes, taler sammen, deler tro, liv og visioner, fordi de brænder for teologi og mission. 8

9 Hvis vi finder hinanden, finder vi os selv Bodil F. Skjøtt Generalsekretær i Israelsmissionen Jeg håber... at vi... får øje på noget, som vi kan gøre i fællesskab eller supplere hinanden med Overskriften er et citat af den jødiske forsker David Daube. Han skriver det i et forord til Jacob Joczs bog Jesus og det jødiske folk. Jocz er 3. generations Jesus-troende jøde, og det hinanden, som Daube hentyder til, er de kristne og det jødiske folk. Jeg kom til at tænke på citatet, da jeg skulle formulere mine forventninger til samarbejdet med Menighedsfakultetet (MF) og Dansk Ethioper Mission, og hvad vi som Israelsmission kan bidrage med. Jeg tror, at hvis vi finder hinanden på vores fælles adresse, så finder vi også os selv. Sagt på en anden måde: Kan vi udnytte den fælles adresse og udbygge vores samarbejde, tror jeg, vi kan tilføre hinanden noget, som gør os alle klogere på det med Gud, hans rige og hans mission og hver for sig bedre til vores opgave. jøde- og hedningemission I Ydre Mission Hus har Israelsmissionen erfaring med at indgå i et samarbejde med andre missionsselskaber, et samarbejde, vi gerne havde udbygget. Men jeg har et håb om, at vi kan udnytte det, som sker, når vi i 2011 bryder op. Jeg håber, at Dansk Ethioper Mission og Israelsmissionen får øje på noget, som ikke behøver at flytte med: Måder vi har gjort tingene på - parallelt og hver for sig - og at vi i stedet får øje på noget, som vi kan gøre i fællesskab eller supplere hinanden med, så vi sammen kan forstå lidt mere af bredden, længden, højden og dybden af Guds mission. Og at andre fordi vi gør det i fællesskab bedre kan forstå, hvad mission drejer sig om. At vi så ikke bare er to små missionsselskaber det ene større end det andet men repræsenterer de to slags mission, som Bibelen taler om, nemlig mission til Israel og til folkeslagene, gør det bare mere meningsfyldt. Kendskab øger forståelsen Når det gælder samarbejdet med MF, som er de store og de mange, skammer jeg mig ikke over Israelsmissionens lille størrelse. Fra mit arbejde med mission til det jødiske folk ved jeg, at vi som kirke ikke kan kende Jesus uden at skulle møde hans folk. Skal vi virkelig kende en person, må vi introduceres til familien. Det har kirken og teologien ofte glemt, og det har ikke blot det jødiske folk betalt prisen for, men også kirken selv. Vi glæder os til med vores kontakt og kendskab til det jødiske folk, at være med til at introducere familien. Kirkens missionsopgave, som er dens eksistensberettigelse, har rødder længere tilbage end til missionsbefalingen. Den starter med Guds velsignelse af alle jordens slægter gennem Abraham og hans familie. Det vil vi gerne være med til at udfolde i vores nye samarbejde. 9

10 44 år undervejs - milepæle i MFs historie Menighedsfakultetet (MF) tager med nyt samarbejde og ny tilbygning igen et stort skridt i retning af at virkeliggøre sin vision. Den slags trosskridt er der taget mange af de seneste 44 år. Vi ser på nogle af de vigtigste Kurt E Larsen Lektor i kirkehistorie 1967: Sammenslutningen dannes En kreds af enkeltpersoner med tilknytning til forskellige dele af dansk kirkeliv fandt sammen om den vision at skabe en ny præsteuddannelse i Danmark. Disse pionerer havde primært rødder i de gamle vækkelsesbevægelser, Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse samt Kristeligt Forbund for Studerende og Skoleungdom (KFS). Fælles for disse pionerer var ønsket om at fastholde en bibelsk funderet kristendomsforståelse. 1972: Den første undervisning I 1972 afholdtes den første undervisning. At lave en ny præsteuddannelse var et stort spring ud i det uvisse. Man skulle jo også blive enige om fremgangsmåden. Det endte med en stilfærdig start: I missionshuset Bethania i Århus lånte man lokaler til teologiske kurser ved præster, der kom til byen og gav undervisning til interesserede teologistuderende. De studerende var indskrevet på Aarhus Universitet og tog siden deres eksamen derfra, men de havde naturligvis frihed til også at høre på forelæsninger andre steder. Translokationsfest 1973: Den første lærer I 1973 lykkedes det at få den nyuddannede cand. theol. Kai Kjær-Hansen til at flytte til Århus med sin familie for at blive den første fuldtidsansatte lærer på det gryende Menighedsfakultet. Hans fag var Ny Testamente, og sideløbende med sin undervisning, dygtiggjorde han sig inden for dette fagområde. 1973: Det første hus På Barthsgade i den nordlige del af Århus købte bestyrelsen i 1973 en tidligere præstebolig som ny ramme om MFs arbejde. Visionen indebar, at man satsede på at skabe et godt kristent studiemiljø, hvor teologisk studium, bøn og aktivt kristent arbejde gik op i en højere enhed. Det kunne bedst virkeliggøres under eget tag. For et MF, der netop sigtede bevidst på at være en præsteuddannelse, var en præstebolig jo en ganske passende ramme. Men dog kun for en tid, for i 1970 erne kom der hvert år så mange nye studerende, at pladsen blev for trang, selv efter opførelse af træbarakker i haven. 1982: Det nye hus på Katrinebjergvej Så længe MF satsede på at give supplerende undervisning og andre tilbud til studerende ved Det Teologiske Fakultet, måtte man være i fysisk nærhed af universitetet. Der var ingen passende bygninger til salg i området, men en dag blev det muligt at købe en byggegrund i nærheden af Aarhus Universitet. På denne matrikel 10

11 opførtes et rummeligt hus på 1728 m2 etageareal, der siden har dannet ramme om arbejdet. Gode venner fra Vestjylland blev hyret til at lægge murstenene, og det kom der en dramatisk historie ud af: Der blev lavet blokade af byggepladsen, fordi Århus-murerne ikke accepterede kolleger, der var organiseret i den kristelige fagbevægelse. Men op kom huset, betalt af givere fra MFs trofaste bagland, der i kærlighed til sagen har båret økonomisk gennem alle årene. 1982: Første teologiske doktor Kai Kjær-Hansen forsvarede i 1982 ved universitetet i Lund en doktordisputats og blev dermed den første af MFs lærere, der erhvervede sig en højere akademisk grad. Han havde i perioder virket som dansk præst i Israel og har, efter at han valgte at stoppe som lærer på MF, virket for Israelsmissionen på mange forskellige måder. Som formand for Israelsmissionen får han nu igen tæt forbindelse til Menighedsfakultetet i forbindelse med fælles opførsel af den nye bygning! 1987: Ansættelse af den første professor En række nyuddannede teologer blev fra 1975 knyttet til Menighedsfakultetet, så man kunne tilbyde undervisning i næsten alle teologiens discipliner. I 1987 fik institutionen et fagligt løft, idet den højt kvalificerede norske professor dr. theol. Aksel Valen-Sendstad krydsede Skagerak og brugte de sidste år af sit arbejdsliv til gavn for teologien i Danmark. Som pensionist bor han nu i Norge, men til gengæld har flere af MFs egne lærere siden kvalificeret sig til professortitlen efter at være blevet prøvet af internationale bedømmelseskomiteer. 2005: Selvstændig BAcheloruddannelse Det har altid været målet for MF at få eksamensret, men det har vist sig vanskeligt at opnå tilladelse dertil i det danske undervisningssystem. Men efter at Danmark har indrettet sin undervisning efter det internationale bachelor/master-system, viste der sig mulighed for, at vi kunne tilbyde vores egen bacheloruddannelse. I samarbejde med - og under kontrol af - University of Wales blev MF godkendt til at søsætte sin egen bacheloruddannelse. Selv om uddannelsen ikke var SU-berettiget, valgte 20 studerende i 2005 at være pionerer på denne. Vi venter stadig på SU-godkendelse, men mulighederne for, at MF giver en bibelsk og praktisk teologiuddannelse, er blevet væsentligt større med vores egen bacheloruddannelse. 2009: bachelorer tager eksamen på MF 2009 kunne vi for første gang afholde eksamensfest og uddele eksamensbeviser til teologiske bachelorer, der havde gennemført uddannelsen på MF. De fleste af de 14 bachelorer læser nu videre på Aarhus Universitet på den toårige kandidatuddannelse, der leder frem til cand. theol.-graden og retten til at søge præsteembede i den danske folkekirke. Af kapacitetsmæssige grunde optager vi kun bachelorstuderende hvert andet år, men årgang 2009 er den hidtil største, idet 31 begyndte på studiet. Rammerne i huset på Katrinebjergvej er sat på prøve! 2011: Ydre Mission ind på MF Da nogle ydremissionsselskaber er på vej ud af Ydre Missions Hus i Christiansfeld, og da MF har en stor og centralt beliggende grund, opstod ideen om at bygge en tilbygning, hvor præsteuddannelse og missionsarbejde kan administreres sammen. I en global verden virker det rigtigt, at Ydre Missions arbejde og en teologi- og præsteuddannelse arbejder sammen. Dette samarbejde kan blive til gavn for alle - og dermed for dansk kirkeliv. Når piloteringen af nybyggeriet påbegyndes, bankes også den foreløbigt sidste milepæl på MFs udviklingsvej i jorden. 11

12 Der er grund til at glæde sig over de mange kandidater fra Menighedsfakultetet, som spredt ud over landet virker som præster og andre ambassadører for Kristus. Håb for fremtiden Nils Andersen Landssekretær pgaver i Guds riges arbejde 162 Menighedsfakultetets (MFs) daglige forskning og undervisning af teologistuderende sigter mod at uddanne engagerede præster og forkyndere. Det overordnede mål er - ved Åndens hjælp - at virke til menneskers frelse og Guds riges vækst. Men vi kan ikke nå dette mål eller drive MF uden mange venners trofaste forbøn og økonomiske støtte. Nu hvor vi står over for at tage endnu et stort skridt i MFs historie, er det rimeligt at gøre lidt status. Nytter det noget, at mennesker trofast støtter uddannelsen af teologer på bibelsk basis? God teologi eksporteres Mange læsere af MF-bladet vil kende Leif Andersen, som både er lektor på MF og rejsepræst i Indre Mission. Leifs bog om lidelsens problem Gud hvorfor sover du? er ikke blot udbredt og læst i Danmark, men oversat til norsk, svensk og finsk, og nu i april udkommer den tillige på lettisk. Det er et konkret eksempel på, at god, bibeltro MF-kandidaterne teologi når ud til mange. virker i mange MF-kandidaterne forskellige virker i opgaver mange forskellige Bred opgaver vifte i Guds riges af evangelieformidlere arbejde i Guds riges arbejde Af de 292 kandidater, som har haft deres gang på MF Præster i Danmark Præster i udlandet Kirkelige organisationer Forskning Undervisning Ydre Mission Andet under deres uddannelse, er 170 præster i ind- eller udland. Det svarer til 58 % af alle, og harmonerer godt med, at det fra starten har været MFs sigte at uddanne bibeltro præster. Langt de fleste af de 170 er sognepræster (149), mens 9 er valgmenighedspræster, 8 er præster i udlandet (Norge, Færøerne, Israel og USA), og 4 er frimenighedspræster. Men ikke alle får et kald til at være præst, og der er også brug for dygtige teologer i andre vigtige stillinger. 25 er ansat i kirkelige organisationer som fx Indre Mission og Kristeligt Forbund for Studerende (KFS), hvor de virker som sekretærer og konsulenter typisk i arbejde blandt unge. 18 kandidater er undervisere på bl.a. efterskoler, bibelskoler, højskoler eller Det Kristne Gymnasium (KG), mens 11 arbejder både med forskning og undervisning, heraf de fleste som lærere på MF. 11 kandidater arbejder med Ydre Mission typisk i et af missionsselskaberne i Danmark, hvilket måske ikke syner af så meget. Vi kan håbe på, at det kommende samarbejde med Dansk Ethioper Mission og Israelsmissionen resulterer i, at der bliver sendt flere missionærer til udlandet. De resterende 57 er pensionerede, afdøde eller beskæftiget med noget andet, fx som selvstændige eller konsulenter i erhvervslivet. Bachelorer klar til tjeneste Sommeren 2011 udklækkes det andet hold bachelorer fra MFs selvstændige uddannelse. Samtidig vil vi se bachelorer fra vores første hold blive færdige kandidater ved Aarhus Universitet. Når det sker, får vi for første gang i MFs historie nogle teologer i sving, som har fået langt det meste af deres undervisning på MF og dermed er klædt bedre på til evangelieformidling end nogen tidligere i MFs historie. Det skal blive spændende at se, hvilke jobs de kommer til at varetage, og hvordan Gud vil velsigne også deres tjeneste for kirke og mission. 12

13 Påskeliljer, og jord under neglene Studenterrådsformandens forventninger til nybyggeriet og samarbejdet med missionsselskaberne. Johannes Agerbo Haahr Studenterrådsformand Livet blomstrer på Menighedsfakultetet (MF) både i haven og inde bag murene. Siden jeg begyndte at komme her for snart fire år siden, er der nok ikke kommet mærkbart flere påskeliljer udenfor, men der er bestemt kommet mere liv indenfor i form af flere studerende, flere undervisere og flere besøgende. Så når MF udvider, er det for at opfylde et praktisk behov. De nuværende rammer må sprænges og nogle enkelte påskeliljer må lade livet. Heldigvis kan vi bevare vores kære, rekreative og livsnødvendige græsplæne/fodboldbane på sydsiden af huset, for de to nye auditorier, mødelokaler og gruppearbejdspladser og de nye kontorer skal bygges på nordsiden. Indbydende byggeri Jeg glæder mig personligt til at indtage dette nye, på papiret vældigt indbydende byggeri, med den åbne lounge ved indgangen. Og særligt glæder jeg mig til at modtage undervisning i den nyeste forskning i de tilsvarende nye auditorier. Hvis budgettet holder og pengene skaffes, kan jeg måske endda parkere min cykel under en overdækket cykelparkeringsplads. Mission er uopgivelig Men når MF udvider, er det også for at tilbyde lokaler til missionsselskaber. Det ser jeg som en opfyldelse af et behov, som helt siden MFs oprettelse har været uopfyldt. Det er en realisering af en tænkning, som hidtil har været urealiseret. På MF ønsker vi at fastholde en klassisk teologisk linje, hvor Guds ord står fast i en foranderlig tid. Dette indebærer, at vi blandt andet fastholder, at Jesus Kristus til alle tider og i alle kulturer er den eneste vej til frelse og fællesskab med Gud. Hvis vi mener det alvorligt og samtidig ønsker at følge efter Jesus i hans kærlighed til verden, så er mission en indiskutabel nødvendighed. Det ligger i MFs teologiske identitet, at mission er en uopgivelig opgave for kirken. Hvis den ikke er det, går vi på kompromis med klassisk teologi og med kirkens opgave som sendt i kærlighed til verden. Udvidelsen er derfor både en styrkelse af MFs integritet og identitet. Alle bliver dygtigere Kombinationen af missionsselskabernes praktiske erfaring fra hele verden og MFs mere teoretiske og teologiske forskning tror jeg, vil gøre os alle dygtigere, fagligt såvel som praktisk. Som studerende vil vi kunne nyde godt af de mange ressourcepersoner, som missionsselskaberne har kontakt til, i form af debatoplæg på Speakers Lounge (vores ugentlige madpakkespisnings-debatarrangement i kaffestuen). Og vi kan få mulighed for at lufte vore ofte teoretiske tanker, over for mennesker, der har jord under neglene fra erfaringer med det internationale menighedsarbejde. Derudover vil missionsselskabernes tilstedeværelse give os bedre muligheder for at skabe kontakter, der måske kan kaste en praktikplads eller en fremtidig ansættelse af sig. Så alt i alt ser jeg det som noget positivt, at vi skal have ryddet de påskeliljer, der måtte være foran det nuværende MF - på den måde får vi nemlig mere jord under neglene. 13

14 BOGUDSALG THOMAS B. MIKKELSEN (RED.) BØNNER TIL LIV Flot bønnebog der indeholder både nyskrevne og klassiske bønner. Bønnerne er skrevet af en bred skare af præster og lægfolk og er en hjælp til mennesker, der gerne vil»tale med Gud«. Både dem, der har prøvet det før og dem, hvor det er nyt land. Udgivet ism. Bibelselskabets Forlag. Før 199,95 NU: 99,95 kr. MF-bladet Bøger & bibler Alt i kristne bøger, musik og gaveartikler fra alle danske kristne forlag tlf WALTHER WANGERIN PAULUS Walter Wangerin tegner i denne roman et portræt af Paulus, som er gennemsyret ikke bare af en dybtgående og personlig forståelse af Paulus og hans budskab, men også af et udførligt kendskab til den romerske verden i al sin pragt og kompleksitet. Lægerne Axelsen & Fausholt Vestre Strandalle Risskov Tlf VI STIKKER LIDT DYBERE Før 299,95 NU: 149,95 kr. FORLAGSGRUPPEN LOHSE TLF.: Psykoterapi & supervision af ledere Mob d IN Genbrug Tilst Dødsboer tømmes Vi afhenter og sælger gode brugte møbler, ting og sager samt tøj. Tlf Åbningstider: Ma.- fr , lø Vi støtter Mission Afrika og Menighedsfakultetet Dorthea Nedergaard Begravelsesforretning for Silkeborg og omegn Vestergade Silkeborg Lindholm Auto Thistedvej Nørresundby v. Morten Warncke Olesen Tlf Reparation af alle bilmærker Vi har også plads til din annonce. Ring

15 Økonomi Lad os løfte i flok! - Investér i udbygningen af Menighedsfakultetet (MF) Walther Plauborg Hansen Forretningsfører Ingen kan alt, alle kan noget, sammen kan vi tilstrækkeligt! Vi er ved at vokse ud af vore nuværende rammer. Det stigende antal studerende og det kommende samarbejde med Dansk Ethioper Mission og Israelsmissionen kalder på mere plads. Mange af dem, som støttede det første byggeri for 30 år siden lever ikke længere, men deres støtte giver stadig afkast. Bygningerne er således fortsat rammer om teologisk forskning og undervisning, og målet er fortsat at virke til menneskers frelse og Guds riges vækst. Med nye og større auditorier, kontorer og grupperum får vi langt bedre mulighed end tidligere for at uddanne og udruste teologer til tjeneste i Guds mission i Danmark og udlandet. Byggeriet koster omkring 9,6 millioner kr., som deles ligeligt mellem de tre parter. MF kalder derfor alle i baglandet til at støtte byggeriet økonomisk. Vil du bære med? Din gave er en investering, som både dækker et behov nu, og som gavner kirke og mission i kommende generationer. Guds ord lover, at den der sår rigeligt også skal høste rigeligt. Giv derfor frimodigt, som du har hjerte til. Sådan kan du støtte byggeriet: 1. Engangsbeløb Giv et engangsbeløb, stort eller lille, alt efter hvad du har mulighed for. Benyt indbetalingskortet som er vedlagt MF-bladet eller få et tilsendt ved at ringe til MF. Eller betal via 2. Byggegavebrev Tegn et gavebrev og støt byggeriet med et årligt beløb de næste 10 år eller mere. Udfyld og returnér svarfolderen midt i bladet. 3. Rentefrit lån Yd MF et rentefrit lån. Udfyld og returnér svarfolderen midt i bladet, så vil jeg kontakte dig. 4. Faste gavebidrag Støt byggeriet med et fast månedligt eller kvartalsvis beløb via Betalingsservice. Fradrag for gaver: Alle gavebidrag til MF kan fratrækkes på selvangivelsen: Gavebreve beløbet kan fratrækkes fuldt ud, dog maksimalt 15 % af din bruttoindkomst. Øvrige gaver kan fratrækkes på selvangivelsen med op til kr kr. Der er ikke fradrag for de første 500 kr., så det maksimale fradrag opnås ved gavebidrag på mindst kr. Ovennævnte fradragsret for gaver gælder også for selskaber. Dansk Ethioper Mission og Israelsmissionen iværksætter egne indsamlinger til deres del af byggesummen. 15

16 Teologi og mission hånd i hånd - replikker vedrørende det kommende samarbejde: Steen Skovsgaard Biskop Som tilsynsførende biskop for de to præster i Israel i henholdsvis Jerusalem og Tel Aviv vil jeg hermed ønske Israelsmissionen til lykke med den nye adresse på Menighedsfakultetet. Men frem for alt er der grund til at ønske hjertelig til lykke til Menighedsfakultetet med jeres nye samarbejdspartnere! Med mit kendskab til Israelsmissionen og dette lille missionsselskabs arbejde, er jeg overbevist om, at de slet ikke kan lade være med at blande sig og præge stedet og samarbejdet - og det på allerbedste vis. I Israelsmissionen vil I møde en stor viden om-, dyb forståelse for- og inspiration til mission. Hjertelig til lykke og Guds velsignelse! Robert Bladt Generalsekretær i Kristeligt Forbund for Studerende (KFS) Mission er ikke en kirkelig aktivitet, mission er kirkens pulsslag. For mission er at være sendt af Gud i Åndens kraft med evangeliet om Kristus. Men det er min erfaring, at Gud konstant må arbejde med mig, for at kirkens pulsslag også bliver en pulserende virkelighed for mig. Menighedsfakultetets samarbejde med Dansk Ethioper Mission og Israelsmissionen er en stadig påmindelse til fremtidens teologer om kirkens pulsslag. Birger Nygaard Generalsekretær for Areopagos Kirkens største teolog, Paulus var først og fremmest missionær. Det er i skæringspunktet med levende mission, at god teologi bliver til. Med det kristne traditionstab er det i dag et vilkår for præster, at alle må kunne fungere som missionærer. Derfor tager MF med udbygningen og samarbejdet et vigtigt skridt i retning af fremtidens præsteuddannelse. Jeg tror, at det er begyndelsen på en udvikling, vi kan vente os meget af. Henrik Nymann Eriksen Forstander på Luthersk Missionsforenings Højskole (LMH) Kombinationen af teologi og mission er af stor betydning for begge dele. Teologien fastholdes på, at der drives undervisning og forskning, fordi unge skal udrustes til at gøre Jesus kendt både i Danmark og worldwide, og missionens dimension flytter ind i auditoriernes ellers lidt teoretiske forelæsninger. Missionen hjælpes samtidig til en bibelsk og teologisk refleksion over de mange udfordringer, som dukker op i mødet med andre kulturer og religioner. Derfor kan kombinationen af missionsselskaber og MF gå hen og blive en særdeles frugtbar forbindelse for begge parter. Bestil MF-bladet SMS MF-bladet til

Menighedsfakultetets tilbud om. foredrag

Menighedsfakultetets tilbud om. foredrag Menighedsfakultetets tilbud om foredrag 1 Bestil en taler fra Menighedsfakultetet Menighedsfakultetet uddanner teologer for kirkens skyld. Derfor stiller vore lærere, så langt tid og ressourcer rækker,

Læs mere

Med horisont og vidde mission og teologi mødes

Med horisont og vidde mission og teologi mødes MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2011 Med horisont og vidde mission og teologi mødes Ordet OG Ånden 02 03 byggeriet er påbegyndt 04 fem skarpe til kirkehistorikeren 1 Åndens blæst og Ordets muld!

Læs mere

MF-bladet 02 2012. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2012. Torvet åbnet. Drømmen kan realiseres. Glimt fra åbningsfesten 1

MF-bladet 02 2012. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2012. Torvet åbnet. Drømmen kan realiseres. Glimt fra åbningsfesten 1 MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2012 Torvet åbnet Større udsyn 02 04 Drømmen kan realiseres 08 Glimt fra åbningsfesten 1 Større udsyn Leder Samarbejdet med Dansk Ethiopermission og Israelsmissionen

Læs mere

MF-bladet 06 2011. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2011. Guds rige er nær. Torvet tager form. Gudsriget via korset. kaldet blev forstærket

MF-bladet 06 2011. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2011. Guds rige er nær. Torvet tager form. Gudsriget via korset. kaldet blev forstærket MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2011 Guds rige er nær Torvet tager form 03 Gudsriget via korset 04 kaldet blev forstærket 081 Komme dit rige i himlen som på jorden! Leder Og så diskuterede vi

Læs mere

Missional kirke i Danmark elkursus Teolkursus 2012

Missional kirke i Danmark elkursus Teolkursus 2012 Missional kirke i Danmark elkursus 2011 Teolkursus 2012 1 Teolkursus 2012 Missional kirke i Danmark De udfordringer, som den kristne kirke står overfor i Danmark, kræver, at kristne drøfter, hvordan kirken

Læs mere

Missionsfakultetet. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 Oktober 2010. MF-bladet 05 2010. nyt samarbejde med internationalt.

Missionsfakultetet. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 Oktober 2010. MF-bladet 05 2010. nyt samarbejde med internationalt. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 Oktober 2010 Missionsfakultetet 02 Missional i en højere tjeneste 04 Drømmen om MF-værket 06 nyt samarbejde med internationalt 1 udblik En højere tjeneste Asger Højlund

Læs mere

MF-bladet 02 2014. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2014. TORVET forbinder. Teologi og mission. Global missionsglød

MF-bladet 02 2014. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2014. TORVET forbinder. Teologi og mission. Global missionsglød MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2014 TORVET forbinder teologi og mission 02 Teologi og mission i interaktion 04 Global missionsglød 08 TORVET giver retning i studiet 1 Teologi og mission i interaktion

Læs mere

teologiens berettigelse og nødvendighed

teologiens berettigelse og nødvendighed MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2011 teologiens berettigelse og nødvendighed 03 Teologi i livets tjeneste Hvad er teologi?! 04 Teologi på tre ben 061 Er vores vision også din? Nils Andersen Landssekretær

Læs mere

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU 1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU The moment of truth. Guds time, der forandrer alt. Åbenbaringsøjeblikket. Mange, som har kendt Jesus, siden de var unge, kan se tilbage på øjeblikke,

Læs mere

Kirkehøjskole i Sønderjylland

Kirkehøjskole i Sønderjylland Kirkehøjskole i Sønderjylland 2017-2018 Velkommen til Kirkehøjskole i Sønderjylland! Program Kirkehøjskole i Sønderjylland er et unikt tilbud til dig, der er kommet på sporet af Jesus og gerne vil lære

Læs mere

sider af et Fællesskab

sider af et Fællesskab sider af et Fællesskab Velkommen Vi er glade for at kunne præsentere dette hæfte, der handler om Kristent Fællesskab i Rødovre. Hæftet fortæller om 4 sider af fællesskabet - Vision, Fællesskab, Tjeneste

Læs mere

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi Efteruddannelse på masterniveau Efterår 2017 Fire moduler Uddannelsen består af fire fag, som kan tages enkeltvis eller i et samlet

Læs mere

Første MF-bachelorer i arbejde

Første MF-bachelorer i arbejde MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2012 Første MF-bachelorer i arbejde Præsten 04 Evangelisten 06 Outsideren 081 Gør det en forskel? Leder Jørgen Jørgensen Sognepræst og bestyrelsesformand MF har

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Ny BA-uddannelse på MF

Ny BA-uddannelse på MF MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2013 Ny BA-uddannelse på MF ny samarbejdsaftale 03 04 Ny international uddannelse 11 din gave tæller dobbelt i juni 1 Lad MF gøre en forskel! Leder Ane Melchiorsen

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

Menighedsfakultetet i vælten. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober MF-bladet nye bachelorsuderende.

Menighedsfakultetet i vælten. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober MF-bladet nye bachelorsuderende. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober 2011 Menighedsfakultetet i vælten Brug arvesølvet 02 03 22 nye bachelorsuderende ikke lukningstruet 041 BRUG ARVESØLVET! I vælten i medierne - og i vælten for fuld

Læs mere

BACHELOR - ET SKRIDT PÅ VEJEN... MF-bladet Menighedsfakultetet 03 Juni 2009. MF-bladet 03 2009 FØRSTE HOLD DØDEN VEN ELLER FJENDE?

BACHELOR - ET SKRIDT PÅ VEJEN... MF-bladet Menighedsfakultetet 03 Juni 2009. MF-bladet 03 2009 FØRSTE HOLD DØDEN VEN ELLER FJENDE? MF-bladet Menighedsfakultetet 03 Juni 2009 BACHELOR - ET SKRIDT PÅ VEJEN... DØDEN VEN ELLER FJENDE?05 FØRSTE HOLD 07 BACHELORER ER UDDANNET PENGEKASSEN ER TOM 11 1 Med Gud i hjertet og hår på brystet LÆRERRÅDSFORMAND,

Læs mere

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi Efteruddannelse på masterniveau Fire moduler Uddannelsen består af fire fag, som kan tages enkeltvis eller i et samlet forløb: Foråret

Læs mere

Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013

Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013 Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013 I denne folder tilbyder folk fra Aarhus Valgmenighed at undervise en aften i jeres klynge om emner, de brænder for, og som er helt centrale for den måde,

Læs mere

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning AUG 2007 5 bladet fra menighedsfakultetet Teologi for kirkens skyld s. 2 Fra forskning til kirkerelevante bøger s. 3 Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Vore undervisere rykker ud med foredrag

Læs mere

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10).

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Indledning Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Begrebet forvalter indeholder en stor bibelsk dybde. Det angiver,

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift

Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Formål Formålet med Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift er at give en bred og grundig orientering om kristendommens idé-indhold og historie. Undervisningen

Læs mere

Bibeltro i den akademiske verden

Bibeltro i den akademiske verden MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober 2014 Bibeltro i den akademiske verden 02 Nej tak til selvglade idioter 04 bibeltroskab og videnskabelighed 08 troen udfordres i studiet 1 Leder Nej tak til selvglade

Læs mere

SHAPED FOR THE FUTURE

SHAPED FOR THE FUTURE SHAPED FOR THE FUTURE www.iabc.dk VISION Jesus udvalgte 12 mænd, som Faderen havde kaldet. Men Han brugte de næste 3 år på at træne dem til at gøre, hvad de var kaldet til. Det er derfor Kolding Internationale

Læs mere

Ingolf Henoch Pedersen ved roret. 10 år med. MF-bladet Menighedsfakultetet 03 Juni 2010. MF-bladet 03 2010. 10-året hvor MF satte storsejl

Ingolf Henoch Pedersen ved roret. 10 år med. MF-bladet Menighedsfakultetet 03 Juni 2010. MF-bladet 03 2010. 10-året hvor MF satte storsejl MF-bladet Menighedsfakultetet 03 Juni 2010 10 år med Ingolf Henoch Pedersen ved roret 04 10-året hvor MF satte storsejl ikke med for små sko 06 08 DBI og MF skulder ved skulder 1 Det skæve Danmark - om

Læs mere

Dugfriske bacheloropgaver 2013

Dugfriske bacheloropgaver 2013 MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2013 Dugfriske bacheloropgaver 2013 Omvendelser 04 den tomme grav 06 vores evige skæbne 081 Afkast Bacheloropgaver viser, hvad et teologisk studium kan kaste af

Læs mere

Studie 12 Menigheden 68

Studie 12 Menigheden 68 Studie 12 Menigheden 68 Åbent spørgsmål Enten/eller Er formålet med menigheden at støtte medlemmernes åndelige vækst, eller at tjene samfundet i kristen kærlighed? Set fra dit synspunkt, hvilken ville

Læs mere

Årsberetning for Den Danske Israelsmission

Årsberetning for Den Danske Israelsmission Årsberetning for Den Danske Israelsmission 2015-16 TORVET Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N, den 12. marts 2016 Af formanden Krista Rosenlund Bellows Vi mindes Hjertelig velkommen til årsmøde! Vi er samlet

Læs mere

Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn

Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn August 2015 Juni 2016 August Program for Nicolaifællesskabet 26.08 Bibelundervisning ApG. 1,1-14 Optakt til den åndelige krig! Gudsriget

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB HISTORIE I Kvaglund Kirke har vi arbejdet med vores vision og værdier fra efteråret 2009 til forsommeren 2010. Det har været et spændende

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den 21.5. 2017 Beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. At bede i Jesu navn er ikke bare et tomt mantra, det er at bede i troen

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

bladet fra menighedsfakultetet

bladet fra menighedsfakultetet AUG 2005 5 bladet fra menighedsfakultetet informationsnummer 2005 2006 MF til eksamen side 3 38 år undervejs om Menighedsfakultetets spændende historie På vejen til SU side 8 De, der i sin tid tog initiativ

Læs mere

Søren Kierkegaard på spil. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2013. MF-bladet 02 2013. Søren Kierkegaards passion. Lydighed eller lovsang

Søren Kierkegaard på spil. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2013. MF-bladet 02 2013. Søren Kierkegaards passion. Lydighed eller lovsang MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2013 Søren Kierkegaard på spil 03 Lydighed eller lovsang 04 Søren Kierkegaards passion 11 MF behøver din støtte 1 At blive sig selv Leder Jørn Henrik Olsen fakultetsleder,

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

MF-bladet MF-bladet Studerende engagerer sig i diakoni fakultetsleder Studerende blandt Stopper udsatte borgere Kurt e.

MF-bladet MF-bladet  Studerende engagerer sig i diakoni fakultetsleder Studerende blandt Stopper udsatte borgere Kurt e. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december Studerende engagerer sig i diakoni 03 Fakultetsleder stopper 04 Studerende blandt udsatte borgere 12 Kurt E. Larsen forsvarer 1 doktorafhandling Leder Diakoni

Læs mere

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer)

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer) LEDERMANUAL Indhold Introduktion 3 Hvorfor har vi klynger i Aarhus Valgmenighed? 5 Klyngeleder leder i Guds rige 6 Forventninger til en klyngeleder i ÅVM De 5 principper 8 5 principper for klynger 8 1.

Læs mere

Kirke på vej. Roskilde Stift

Kirke på vej. Roskilde Stift Kirke på vej Roskilde Stift Kirke på vej men hvorhen? det enkle svar på det spørgsmål er: ud blandt mennesker dér, hvor de er. Det er visionen og drivkraften bag Kirke på vej. Det er en spændende og udfordrende

Læs mere

Hvem skal lede kirken?

Hvem skal lede kirken? MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober 2013 Hvem skal lede kirken? 02 Bibeltroskab i dag 29 nye studerende 03 04 Hvem bør lede folkekirken 1 Bibeltroskab i dag Leder Asger Chr. Højlund Professor jo bare

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 18. oktober 2011 kunne man læse en overskrift i Kristelig dagblad, hvor der stod: Kirkelige organisationer skjuler kristendommen. I den tilhørende artikel kunne

Læs mere

MF-bladet 03 2014. MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2014. forsvar for troen. Troen involverer forstanden. Trosforsvar er vigtigt. Hjælp os!

MF-bladet 03 2014. MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2014. forsvar for troen. Troen involverer forstanden. Trosforsvar er vigtigt. Hjælp os! MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2014 forsvar for troen Troen involverer forstanden 02 Trosforsvar er vigtigt 04 Hjælp os! 11 1 Leder Troen involverer forstanden Emil Børty Nielsen BA.theol. og medarbejder

Læs mere

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus 1 Navn Menighedsfakultetet (MF) / Lutheran School of Theology in Aarhus (LSTA) er en selvejende og uafhængig

Læs mere

I Aastrup: 747: Lysets engel 291: Du, som går ud fra den levende Gud 331: Uberørt at byen travlhed 321: O kristelighed 29: Spænd over os

I Aastrup: 747: Lysets engel 291: Du, som går ud fra den levende Gud 331: Uberørt at byen travlhed 321: O kristelighed 29: Spænd over os 5. søndag efter trinitatis Læsninger: Jer 1, 4-9 1. Pet 2, 4-10 Matt 16, 13-26 Salmer: Kære jer Salmerne til søndag bliver: I Vonsbæk: 747: Lysets engel 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7: Sov sødt barnlille

Læs mere

Mange taler om mission, men ofte ser vi ikke, at vi allerede er i mission.

Mange taler om mission, men ofte ser vi ikke, at vi allerede er i mission. Missions samtale Introduktion missionssamtalen Mange taler om mission, men ofte ser vi ikke, at vi allerede er i mission. En missionssamtale, som dette værktøj introducerer til, har til formål at skabe

Læs mere

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for?

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Citykirken DNA-kursus DEL 1: Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Hvad er Citykirken? Lidt historie Tilhørsforhold og netværk Frikirkenet Rødder, ansvarlighed og relationer

Læs mere

DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN

DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN Joh 16,23-28, s.1 Prædiken af Morten Munch 5 s e påske / 21. maj 2017 Tekst: Joh 16,23b-28 DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN Afskedstaler handler som regel mest om fortiden, om fælles erfaringer

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016 Kl. 9.00 Ravsted Kirke 745, 616; 680, 672 Kl. 10.00 Burkal 745, 680, 616; 534, 672 Tema: Rigdom Evangelium: Luk. 12,13-21 Rembrandt: Lignelsen om den rige mand (1627) "Spis, drik og vær glad!" Det var

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 20.s.e.trinitatis Prædiken til 20.søndag efter trinitatis Tekst. Matt. 21,28-44.

Bruger Side Prædiken til 20.s.e.trinitatis Prædiken til 20.søndag efter trinitatis Tekst. Matt. 21,28-44. Bruger Side 1. 10-10-2016 Prædiken til 20.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Matt. 21,28-44. Hvor skal vi sætte skellet? Et skel sættes omkring en have eller et stykke jord for at vise hvad der er mit.

Læs mere

Odder Frimenighed Cellegruppeoplæg efteråret 2003

Odder Frimenighed Cellegruppeoplæg efteråret 2003 Odder Frimenighed Cellegruppeoplæg efteråret 2003 Cellegruppeoplægget tager udgangspunkt i første del af menighedens mission nemlig Mødested og i første punkt under dette punkt: Mødested mellem Gud og

Læs mere

bladet fra menighedsfakultetet Teologi for kirkens skyld

bladet fra menighedsfakultetet Teologi for kirkens skyld MAJ 2005 3 bladet fra menighedsfakultetet Teologi for kirkens skyld leder side 2 Teologi for kirkens skyld Bachelorbrochure tilgængelig Brochuren over MF s nye bacheloruddannelse kan rekvireres fra MF

Læs mere

Det meningsfulde liv

Det meningsfulde liv MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober 2012 Det meningsfulde liv i teologisk lys Lykken ved bækken 02 03 Missional kirke en introduktion 04 Det meningsfulde liv et teologisk lys 1 Lykken ved bækken Leder

Læs mere

Læs teologi på MF! MF-bladet Menighedsfakultetet 01 marts 2015. MF-bladet 01 2015. Glæden ved at være præst. Kaldet til at være præst

Læs teologi på MF! MF-bladet Menighedsfakultetet 01 marts 2015. MF-bladet 01 2015. Glæden ved at være præst. Kaldet til at være præst MF-bladet Menighedsfakultetet 01 marts 2015 Læs teologi på MF! 02 Kaldet til at være præst 13 Glæden ved at være præst Ny fakultetsleder 161 Leder Kaldet til at være præst Jørgen Jørgensen Bestyrelsesformand

Læs mere

gudstjenestefornyelse MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2010 MF-bladet 04 2010 menneskelige gudstjenester en åbenbaring af kristus

gudstjenestefornyelse MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2010 MF-bladet 04 2010 menneskelige gudstjenester en åbenbaring af kristus MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2010 gudstjenestefornyelse 04 en åbenbaring af kristus 06 menneskelige gudstjenester 08 frimesser i et landsogn 1 Ud med gudstjenesten! Jørn Henrik Olsen Fakultetsleder

Læs mere

LÆRINGSARK. Spørgsmål til samtale Luk 4,14-21. Historie. Bibel-oplæg (til dine notater under oplægget) Opgave til næste gang

LÆRINGSARK. Spørgsmål til samtale Luk 4,14-21. Historie. Bibel-oplæg (til dine notater under oplægget) Opgave til næste gang Denne første samling handler om det store billede: Guds mission. Hvad er Guds mission og plan med verden? Og hvordan passer integreret mission ind i denne frelsesplan? Luk 4,14-21 Hvordan vil I opsummere

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Lis. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2

Lis. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2 Jeg vil fortælle lidt om væksthuset. Væksthuset lever og har det godt. Vi mødes mindst en gang om måneden. Vi beder sammen, og taler om åndens gaver og tjenester. Vi øver os i at tjene sammen, fordi vi

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Hvorfor en bog om Bibelen? 13 Positiv eller negativ... 14 Småting om bogen 15

Hvorfor en bog om Bibelen? 13 Positiv eller negativ... 14 Småting om bogen 15 Indhold Indledning 12 Hvorfor en bog om Bibelen? 13 Positiv eller negativ... 14 Småting om bogen 15 1. del * Hvorfor læse i Bibelen 18 Kapitel 1: Få åbnet øjnene 19 Kapitel 2: Hvad er Bibelen for en bog?

Læs mere

RELIGION I DET OFFENTLIGE RUM. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2009. MF-bladet 02 2009 GUDSTJENESTE FOR RELIGION I DET OFFENTLIGE RUM

RELIGION I DET OFFENTLIGE RUM. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2009. MF-bladet 02 2009 GUDSTJENESTE FOR RELIGION I DET OFFENTLIGE RUM MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2009 RELIGION I DET OFFENTLIGE RUM RELIGION I DET 04 OFFENTLIGE RUM NY GENBRUGSBUTIK 07 GUDSTJENESTE FOR 08 KIRKEFREMMEDE 1 MF-bladet i ny skikkelse LANDSSEKRETÆR

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

KIRKEN ER.. 1. HVAD ER KIRKEN? KIRKEN ER MISSIONAL KIRKEN ER MENNESKER MODEL FOR AT TÆNKE KIRKE MISSIONAL OG DIAKONAL KIRKE

KIRKEN ER.. 1. HVAD ER KIRKEN? KIRKEN ER MISSIONAL KIRKEN ER MENNESKER MODEL FOR AT TÆNKE KIRKE MISSIONAL OG DIAKONAL KIRKE MISSIONAL OG DIAKONAL KIRKE Oplæg til samtale v. Samvirkende Menighedsplejers Årsmøde På Hotel Nyborg Strand Lørdag, den 10. april 2010 Mogens S. Mogensen Intercultural.dk MODEL FOR AT TÆNKE KIRKE 1 Kirken

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Ledersamtalen. - en del af lederplanen

Ledersamtalen. - en del af lederplanen Ledersamtalen - en del af lederplanen Indholdsfortegnelse: 1 Formålet med ledersamtalen 2 2 Rammerne for Ledersamtalen 3 2.1 Hvem deltager i samtalen? 3 2.2 Den rette stemning 3 3 Punkter der bør inddrages

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

ÅR A, B og C LANGFREDAG

ÅR A, B og C LANGFREDAG ÅR A, B og C LANGFREDAG 1. For Kirken: Kære kristne, lad os bede for Guds hellige Kirke, at vor Gud og Herre vil skænke den fred, enhed og beskyttelse over hele jorden, så vi i vort liv kan herliggøre

Læs mere

MF-bladet 01 2013. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2013. Frelse og fortabelse. Headhuntet. Bliver alle frelst? Økonomien bekymrer 1

MF-bladet 01 2013. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2013. Frelse og fortabelse. Headhuntet. Bliver alle frelst? Økonomien bekymrer 1 MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2013 Frelse og fortabelse 03 Headhuntet af Norsk MF 04 Bliver alle frelst? 11 Økonomien bekymrer 1 Frelse eller fortabelse Ny bog kan føre mange vild Leder Peter

Læs mere

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017 Arbejdspapir til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om er 2017 Udarbejdet af visionsgruppen under Viborg Stiftsråd med udgangspunkt i oplæg fra Stiftsudvalgene side 1 Løbenr.

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk 1 Forord Blå Kors Danmark er en diakonal organisation, som arbejder på samme grundlag som folkekirken: Bibelen og de evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter. I Blå

Læs mere

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen.

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1 Prædiken til Skærtorsdag 2016. Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Skærtorsdag er en dag hvor der skete meget i Jesu liv. Jesu er i Bethania hvor han har overnattet

Læs mere

bladet fra menighedsfakultetet

bladet fra menighedsfakultetet SEP 2005 6 bladet fra menighedsfakultetet 18 studerende begynder på den nye bacheloruddannelse Læs side 7 30.000 mennesker på Hong Kongs største stadion, samlet i bøn for verden Professor på langfart -

Læs mere

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt,

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt, Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. maj 2016 Kirkedag: Trinitatis søndag/b Tekst: Es 49,1-6; Ef 1,3-14; Matt 28,16-20 Salmer: SK: 356 * 418 * 9 * 364 * 6,2 * 11 LL: 356 * 9 * 364 * 6,2

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Forord af Steven Croft

Forord af Steven Croft Forord af Steven Croft Der er ved at ske noget nyt over hele England. Kristne er i færd med at give kirken nye udtryksmåder over for dem, som står helt uden for eller befinder sig i periferien af kirken

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Brug af tekstvejledningerne 8 Oversigt over vejledningerne: 9 børnearbejdet. De følgende lederbøger er udkommet i en 3-årig pe-

Indholdsfortegnelse. Brug af tekstvejledningerne 8 Oversigt over vejledningerne: 9 børnearbejdet. De følgende lederbøger er udkommet i en 3-årig pe- Indholdsfortegnelse Forord Side Nr. 6 ud af 10 Forord 4 Dette er sjette lederbog af ti. Her Præsentation af hjælpemidler 6 bringes vejledninger til Søndagsskolernes 3-årige tekstrække for Brug af tekstvejledningerne

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Jeg er en klovn til at finde rundt. Det har jeg altid været.

Jeg er en klovn til at finde rundt. Det har jeg altid været. 1 af 5 Prædiken søndag d. 22. januar 2017. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Matt 28,16-20 & Hebr 6,13-20. Jeg er en klovn til at finde rundt. Det har jeg altid været. Hvis man ser

Læs mere

Love for - Folkekirkelig Mission i Afrika

Love for - Folkekirkelig Mission i Afrika Love for - Folkekirkelig Mission i Afrika 1. Navn og hjemsted Mission Afrika. Folkekirkelig Mission i Afrika (forkortet MA) er stiftet i Aalborg den 22. november 1911 under navnet Dansk Forenet Sudan Mission,

Læs mere

15.s.e.trin. II 2016, Strellev 9.00, Ølgod / / / /728

15.s.e.trin. II 2016, Strellev 9.00, Ølgod / / / /728 Dengang jeg gik på pastoralseminariet for at skulle lære at være præst, fik jeg et godt råd af en af underviserne. Han sagde, at når man sidder og taler med et menneske, og samtalen går i stå, så skal

Læs mere

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT 8 lørdage med»viden om tro «Kursusår 2015 Velkommen til Teologi for voksne! Dette nye tilbud om gedigen teologisk undervisning for alle interesserede er Haderslev Stifts

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

Teologisk Voksenundervisning

Teologisk Voksenundervisning Teologisk Voksenundervisning Aalborg Stift Vinteren 2013 2014 Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Formål Formålet med Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift er at give en bred og grundig

Læs mere

Kend Kristus. Discipelskab. Målrettet 16-18 år. Troy Fitzgerald. Unge

Kend Kristus. Discipelskab. Målrettet 16-18 år. Troy Fitzgerald. Unge Kend Kristus Discipelskab Målrettet 16-18 år Troy Fitzgerald Unge Kend Kristus Troy Fitzgerald Unge 16-18 år 3 Originaltitel: ChristWise 2013 Dansk Bogforlag Grafisk bearbejdning: Sat med: ITC Century

Læs mere

SKABT AF TREFOLDIGHED, IKKE AF TILFÆLDIGHED

SKABT AF TREFOLDIGHED, IKKE AF TILFÆLDIGHED Matt 28,16-20, s.1 Prædiken af Morten Munch Trinitatis søndag / 15. juni 2014 Tekst: Matt 28,16-20 SKABT AF TREFOLDIGHED, IKKE AF TILFÆLDIGHED Trinitatis/trefoldighed Det er trinitatis søndag. Søndagen

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

Jesus opstod med kød og knogler

Jesus opstod med kød og knogler MF-bladet Menighedsfakultetet 02 juni 2015 Jesus opstod med kød og knogler 02 Budskab eller begivenhed? Med kød og knogler 04 15 Dobbelt op på nye gavebreve 1 Leder Budskab eller begivenhed? Peter Søes

Læs mere

Forord. Et spændende stykke kirkehistorie nu i opdateret form

Forord. Et spændende stykke kirkehistorie nu i opdateret form Forord Et spændende stykke kirkehistorie nu i opdateret form Vækkelserne i 1800-tallet er et af de mest fascinerende kapitler i den danske kirkes historie. Kirkerne var blevet alt for tomme, og oplysningstidens

Læs mere

Andagt. Med evigheden for øje LUMI RADIO AALBORG PÅ INTERNETTET

Andagt. Med evigheden for øje LUMI RADIO AALBORG PÅ INTERNETTET LUMI nyt L U M I R a d i o A a l b o r g 1/april-sept. 2013 31. årgang Andagt Med evigheden for øje Andagt ved Hans Peter Hansen I Lumi Radios studie hænger et broderet billede med denne sætningen. Når

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8.

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8. Bruger Side 1 05-04-2015 Prædiken til Påskedag 2015. Tekst: Markus 16,1-8. Påskedag er dagen hvor vi kan slippe tøjlerne og springe ud i glæde over at det umulige er sket. Lade troen springe ud som blomsten,

Læs mere

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen? 1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?»først og fremmest beder jeg om, at man vil tie med mit navn og ikke kalde sig lutherske, men kristne. Hvad er Luther? Læren er dog ikke min

Læs mere

DO henviser til den autoriserede danske oversættelse af Bibelen, Det danske Bibelselskab 2002

DO henviser til den autoriserede danske oversættelse af Bibelen, Det danske Bibelselskab 2002 Forord Dette er en bog om nådegaver. Den er kort og har et begrænset sigte: at definere hvad en nådegave er ud fra Det nye Testamente (NT) og at beskrive de 18 nådegaver, der omtales i NT. Ofte beskriver

Læs mere