:55 i/iv BEM 2.0 BEM 2.0. Fælles Medicinkort - Dokumentation -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ":55 i/iv BEM 2.0 BEM 2.0. Fælles Medicinkort - Dokumentation -"

Transkript

1 :55 i/iv BEM 2.0 BEM 2.0 Fælles Medicinkort - Dokumentation -

2 :55 ii/iv BEM Printed on :55

3 :55 iii/iv BEM 2.0 Table of Contents BEM i BEM Målgruppe... 1 Indledning... 1 Termer... 1 Services... 1 Overvågning... 2 Ændringer fra BEM 1.0 til Pdf udgave... 2 WSDL for BEM Indhold... 3 Navngivning og standarder... 4 Udstilling af Servicen og Adgang... 5 Ordliste... 6 Opret bemyndigelse... 9 Svar Fejlsituationer XML-Eksempler Slet Bemyndigelser Svar Fejlsituationer XML-Eksempler Hent Bemyndigelser Svar Fejlsituationer XML-Eksempler Indlæs Metadata Svar Fejlsituationer XML-Eksempler Hent Metadata XML-Eksepler Overvågning af bemyndigelsesservicen Ændringer fra bemyndigelsesservicen version 1.0 til version Fælles Medicinkort - Dokumentation -

4 :55 iv/iv BEM Printed on :55

5 :55 1/26 BEM 2.0 BEM 2.0 Bemyndigelsesservicen (BEM) anvendes til at oprette bemyndigelser fra en person, som har ret til at anvende et IT-system, til en anden person. En bemyndigelse giver en person ret til at handle på den bemyndigendes vegne og gælder som udgangspunkt 2 år. En bemyndigelse angiver systemet, arbejdsfunktionen, den gyldige tidsperiode og de specifikke rettigheder den gælder til. Den bemyndigede og den bemyndigende angives ved deres CPR-numre, endvidere kan bemyndigelsen begrænses til et bestemt CVR-nummer. Målgruppe Den ene del af bemyndigelsesservicen er målrettet klientsystemer, der administrerer bemyndigelser. Bemyndigelsesadministrationen udgøres af række services til at vise, oprette og slette bemyndigelser. De kan fx anvendes af administrative systemer i en region eller et nationalt browserbaseret system som sundhed.dk. Den anden del af bemyndigelsesservicen er målrettet serviceudbydere af services, der anvender digitale bemyndigelser. Metadataadministrationen udgøres af services til at oprette og vise systemspecifikke metadata. Disse metadata konfigurerer hvilke arbejdsfunktioner, der kan delegere hvilke rettigheder til deres services. Indledning Indhold Navngivning og standarder Udstilling af Servicen og Adgang Termer Ordliste Services Opret Bemyndigelser Slet Bemyndigelser Hent Bemyndigelser Indlæs Metadata Fælles Medicinkort - Dokumentation -

6 :55 2/26 BEM 2.0 Hent Metadata Overvågning Overvågning af bemyndigelsesservicen Ændringer fra BEM 1.0 til 2.0 Ændringer fra bemyndigelsesservicen version 1.0 til version 2.0 Pdf udgave bem_2.0_ pdf WSDL for BEM 2.0 bemyndigelsesservice_2016_01_01.zip bemyndigelsesservice-inline_2016_01_01.zip From: - Fælles Medicinkort - Dokumentation Permanent link: Last update: :22 Printed on :55

7 :55 3/26 BEM 2.0 Indhold Formålet med denne snitfladebeskrivelse er at give en konkret beskrivelse af de services, der er tilgængelige på bemyndigelsesservicen. Snitfladebeskrivelsen indeholder komplekse og tekniske elementer og henvender sig til læsere med erfaring inden for it-arkitektur og it-integration, f.eks. itarkitekter, tekniske projekt- ledere, systemdesignere, systemudviklere og driftsteknikere. I serviceafsnittene gennemgås de services som BEM udstiller. For hver service beskrives forespørgselsbeskeden, svarbeskeden og fejlmeddelelser. I dokumentationen er forespørgsler og svar for de services, som Bemyndigelsesservicen stiller til rådighed, illustreret med eksempler på XML-dokumenter. I disse er namespaces og andre tekniske dele udeladt for at forbedre overskueligheden. Den komplette definition kan naturligvis ikke opnås alene ved brug af eksempler, her må skemadefinitionerne i stedet anvendes. From: - Fælles Medicinkort - Dokumentation Permanent link: Last update: :15 Fælles Medicinkort - Dokumentation -

8 :55 4/26 BEM 2.0 Navngivning og standarder Bemyndigelsesservicen er en identitetsbaseret webservice, der overholder Den Gode Web- Service (DGWS) Feltnavne og regler for indhold følger så vidt muligt relevante OIO-specifikationer, f.eks. CPR-numre og CVR-numre. Skema-mæssigt udgives 2.0 som et fuldstændigt skema. Dvs. alle elementer defineres i et 2.0 namespace (bms ) og ingen skemaer referer til tidligere snitfladers skemafiler. From: - Fælles Medicinkort - Dokumentation Permanent link: Last update: :07 Printed on :55

9 :55 5/26 BEM 2.0 Udstilling af Servicen og Adgang Bemyndigelsesservicen kører på en server udenfor NSP miljøet, og integrerer ved hjælp af data eksport over FTP til den centrale NSP s DoDi under adressen TODO, hvor den stiller de nedenfor beskrevne operationer til rådighed. Disse operationer tager som input en SOAP besked indeholdende en header og en body. Headeren indeholder en WSSE header samt en medcom header som specificeret i Den Gode Webservice (DGWS) version IDKortet i headeren skal være udstedt af SOSI-STS. Bemyndigelsesadministration Administrationsdelen af bemyndigelsesservicen er en DGWS identitetsbaseret webservice, der forudsætter SOSI niveau 3 IDkort. Oprettelse af en bemyndigelse med status Anmodet kræver SOSI niveau 4 IDkort ( Det udestår at afklare, om denne skelnen mellem krav til id-niveau skal bevares, det er et levn fra opdelingen af services i BEM 1.0.) Der udstilles en række metoder, der tilsammen giver mulighed for fyldestgørende administration af bemyndigelser foretaget af dels den bemyndigende, den bemyndigede og brugeradministratorer for klientsystemer. Fra et whitelistet system kan en administrator oprette, slette og hente bemyndigelsesr, der er begrænsede til cvr-nummeret i det system-id-kort, der bruges til autentifikation. Bemyndigede og bemyndigende kan oprette, slette og hente bemyndigelser de selv indgår i, når de er autentificerede med et personligt id-kort. Servicespecifikke metadata Metadatadelen af bemyndigelsesservicen giver mulighed for at specificere metadata for en service; konfigurere arbejdsfunktionder, rettigheder og delegerbare rettigheder for de forskellige arbejdsfunktioner. Kun whitelistede systemer kan indlæse metadata og autentificeres ved et systemid-kort. Det kræver ikke en særlig autentifikation at hente metadata for et system. From: - Fælles Medicinkort - Dokumentation Permanent link: Last update: :43 Fælles Medicinkort - Dokumentation -

10 :55 6/26 BEM 2.0 Ordliste Bemyndigelse En liste af arbejdsfunktion- og systemspecifikke rettigheder, delegeret fra en person (angivet ved CPR), til en anden person (angivet ved CPR). Bemyndigelsen kan endvidere være begrænset til anvendelse under et bestem CVR-nummer, så CVR-nummeret i bemyndigelsen skal stemme med CVR-nummeret i bemyndigedes id-kort). Bemyndigelsen specificerer Domæne, System og Arbejdsfunktion og indeholder en liste af delegerede rettigheder. Mulige værdier findes i metadata for det pågældende system. Angivelse af værdien * for en rettighed indikerer at samtlige delegarbare rettigheder, nuværende og fremtidige, for den pågældende arbejdsfunktion er delegeret i bemyndigelsen. Bemyndigende person Den person der videregiver rettigheder til at anvende et IT-system på sine vegne til den bemyndigede. Bemyndigede person Den person der får tildelt rettigheder til at anvende et IT-system på den bemyndigendes vegne. System IT-System der anvende elektroniske bemyndigelser. I en bemyndigelse angiver System til hvilket system den pågældende bemyndigelse gælder. Specificerer et systemnavn og et brugervendt systemnavn. Arbejdsfunktion Den systemspecifikke arbejdsfunktion i hvilken den bemyndigende delegerer rettigheder. Begrebet gør det muligt for en person at delegere rettigheder i forskellige arbejdsfunktioner, f.eks. hvis den bemyndigende har flere autorisationer. En arbejdsfunktion er knyttet til et domæne og et system og har en tekstuel beskrivelse af arbejdsfunktionen. Printed on :55

11 :55 7/26 BEM 2.0 Bemyndigende CPR CPR nummer for den bemyndigende Bemyndigede CPR CPR nummer for den bemyndigede Bemyndigede CVR CVR nummer for den bemyndigede tilhørende organisation Domæne Myndighed, der står bag det udstillede system Rettighed En rettighed gælder for et bestemt domæne og system og har en tekstuel beskrivelse af rettigheden. Angivelse af værdien * for en rettighed indikerer at systemet giver mulighed for at delegere alle delegerbare rettigheder, nuværende og fremtidige, for den pågældende arbejdsfunktion. Delegerbar Rettighed En rettighed knyttet til en arbejdsfunktion. Den refererede rettighed er delegerbar for bemyndigende med den arbejdsfunktion. Ikke-delegerbar Rettighed En rettighed knyttet til en arbejdsfunktion. Den refererede rettighed er ikke delegerbar for bemyndigende med den arbejdsfunktion. Det vil ofte være en rettighed, personer med arbejdsfunktionen selv har, men hvor delegering af rettigheden ikke er tilladt. Gyldig Fra Dato/Tidsstempel for hvornår bemyndigelsen skal gælde fra Fælles Medicinkort - Dokumentation -

12 :55 8/26 BEM 2.0 Gyldig Til Dato/Tidsstempel for hvornår bemyndigelsen skal gælde til Status Enten Bestilt eller Godkendt Bemyndigelses Id Den unikke kode for bemyndigelsen Metadata Metadata udgøres af systemspecifikke informationer. It-systemer, der tillader anvendelse af digitale bemyndigelser, skal publicere en konfiguration af arbejdsfunktioner, rettigheder og arbejdsfunktioner inkluderende to lister med hhv delegerbare og ikke-delegerbare rettigheder for de enkelte arbejdsfunktioner. Bemyndigelsesservicen opbevarer en kopi af konfigurationerne og stiller disse informationer til rådighed for klientsystemer. System-id-kort Et system-id-kort anvendes til autentifikation, når administratorer opretter, sletter og henter bemyndigelser. System-id-kortet skal indeholde et whitelistet CVR-nummer. Id-kort Et id-kort anvendes til autentifikation, når bemyndigede og bemyndigende opretter, sletter og henter (anmodelser om) bemyndigelser. De skal selv indgå som hhv bemyndigende og bemyndiget. Det er et personlig id-kort, der skal indeholde den bemyndigende eller bemyndigedes CPR-nummer. From: - Fælles Medicinkort - Dokumentation Permanent link: Last update: :03 Printed on :55

13 :55 9/26 BEM 2.0 Opret bemyndigelse Servicen Opret bemyndigelser opretter alt efter medsendte status bemyndigelser eller anmodninger om bemyndigelser. De oprettede (anmodninger om) bemyndigelser returneres. Opret bemyndigelser tager som argument en nøgle bestående af: bemyndigende CPR, bemyndigede CPR, bemyndigede CVR, system, arbejdsfunktion, og status, dertil kommer en liste af rettigheder. Status indgår, så Opret bemyndigelser både kan anvendes til at oprette anmodninger om bemyndigelser og faktiske bemyndigelser. Optionelt kan en gyldig fra dato og en gyldig til dato angives. Angiver man ikke disse bliver gyldig fra dato sat til dags dato og gyldig til dato 2 år efter dette. Bemyndigelsen må ikke vare længere end 2 år. Angivelse af værdien * for en rettighed indikerer at samtlige delegerbare rettigheder, nuværende og fremtidige, for den pågældende arbejdsfunktion er delegeret i bemyndigelsen. Bemyndigelserne, der bliver gjort tilgængelige i stamdata, er de konkrete rettigheder, som arbejdsfunktionen kan uddelegere. Fx hvis en medhjælper for en læge bliver bemyndiget med stjernerettigheden til TAS, bliver stamdata opdateret med rettighederne LæsKladder, SkrivKladder og LæsSager. Hvis der senere bliver tilføjet en rettighed til TAS, som er delegerbar for læger, bliver denne rettighed i stamdata tilføjet til listen af rettigheder medhjælperen har, med det samme gyldighedsinterval og eventuel CVR-begrænsning, som de andre rettigheder i bemyndigelsen. OpretBemyndigelser erstatter en eksisterende bemyndigelse med samme nøgle, da der ikke kan eksistere mere end én bemyndigelse på et bestemt tidspunkt med samme nøgle. Konkret vil den eksisterende bemyndigelse få sat slutdato til startdatoen for den nye bemyndigelse. Opret anmodning Servicen anvendes af assistenter eller brugeradministratorer til at anmode om en bemyndigelse hos en specifik bemyndigende, f.eks. en læge på en afdeling. Den opretter en anmoding om en eller flere bemyndigelser. Servicekaldet angiver status Anmodet, og bemyndigelsen får status Anmodet og træder først i kraft, når den er godkendt af angivne bemyndigende. Brugere kan kun anmode om bemyndigelser, hvor de selv fremgår som bemyndigede. Undtaget fra denne regel er administratorer der kalder fra et whitelisted system, som kan oprette anmodninger om bemyndigelser mellem andre personer. Disse bemyndigelser skal til gengæld være begrænsede til det cvr-nummer, der fremgår af det certifikat, de autentificerer sig med. Opret bemyndigelse Servicen anvendes af den autoriserende part eller af brugeradministratorer til at godkende anmodede bemyndigelser og til at oprette bemyndigelser. Hvis man kalder Opret bemyndigelser med status Godkendt, og der er en eksisterende bemyndigelse med en liste af rettigheder med status Anmodet og ellers identiske værdier i nøglen, slettes denne. Dvs. operationen svarer til en godkendelse af de anmodede bemyndigelser. Brugere kan kun godkende og oprette bemyndigelser, hvor de selv fremgår som bemyndigende. Undtaget fra denne regel er administratorer, som kan oprette bemyndigelser mellem andre personer. Disse bemyndigelser skal til gengæld være begrænsede til det cvr-nummer, der fremgår af det certifikat, de autentificerer sig med. Fælles Medicinkort - Dokumentation -

14 :55 10/26 BEM 2.0 Svar Svaret fra operationen er en liste af de anmodede eller godkendte bemyndigelser. Fejlsituationer IllegalAccessError System-id-kortet indeholder ikke et cvr-nummer Cvr-nummeret fra system-id-kortet er ikke white-listet Cvr-nummeret fra system-id-kortet er ikke angivet som begrænsning i anmodningen/bemyndigelsen Bemyndiget cpr-nummer fra anmodet bemyndigelse svarer ikke til cpr-nummeret i id-kortet Bemyndigende cpr-nummeret fra bemyndigelse svarer ikke til cpr-nummeret i id-kortet IllegalArgumentException Dato for gyldig_fra ligger i fortiden Dato for gyldig_til ligger i fortiden XML-Eksempler Herunder vises en oprettelse af en anmodning om bemyndigelse. Den skal gælde til alle nuværende og fremtidige delegerbare rettigheder for en tandlæge (stjerne-rettigheden) i FMK. Den skal gælder fra nu og to år frem (dato er således ikke angivet). Det er en anmodning om at blive personlig assistent, og CVR-nummer er derfor ikke angivet. CreateDelegationsRequest.xml <CreateDelegationsRequest> <Create> <DelegatorCpr> </DelegatorCpr> <DelegateeCpr> </DelegateeCpr> <SystemId>TAS</SystemId> <RoleId>Tandlæge</RoleId> <State>Anmodet</State> <ListOfPermissionIds> <PermissionId>*</PermissionId> </ListOfPermissionIds> </Create> </CreateDelegationsRequest> Herunder vises et eksempel på oprettelse af bemyndigelser. Der oprettes en bemyndigelse til systemet FMK med rettigheden Sundhedsfagligt opslag. Denne bemyndigelse gælder kun når den bemyndigede autentificerer sig med et et certifikat med det angivne CVR-nummer, endvidere er Printed on :55

15 :55 11/26 BEM 2.0 specificeret at bemyndigelsen gælder fra 1. februar 2016 og et år frem. Den næste oprettelse er to rettigheder til DDV, oprettesen angiver ikke en fra dato, så den er gyldig fra dags dato, mens gyldig til sættes til den angivne værdi. CreateDelegationsRequest2.xml <CreateDelegationsRequest> <Create> <DelegatorCpr> </DelegatorCpr> <DelegateeCpr> </DelegateeCpr> <DelegateeCvr> </DelegateeCvr> <SystemId>FMK</SystemId> <RoleId>Læge</RoleId> <State>Godkendt</State> <ListOfPermissionIds> <PermissionId>SundhedsfagligtOpslag</PermissionId> </ListOfPermissionIds> <EffectiveFrom> T00:00:00Z</EffectiveFrom> <EffectiveTo> T00:00:00Z</EffectiveTo> </Create> <Create> <DelegatorCpr> </DelegatorCpr> <DelegateeCpr> </DelegateeCpr> <SystemId>DDV</SystemId> <RoleId>Læge</RoleId> <State>Godkendt</State> <ListOfPermissionIds> <PermissionId>VaccinationVedligehold</PermissionId> <PermissionId>VaccinationVedligeholdAnbefalet</PermissionId> </ListOfPermissionIds> <EffectiveTo> T00:00:00Z</EffectiveTo> </Create> </CreateDelegationsRequest> Herunder vises svaret på ovenstående forespørgsel. Hver oprettet bemyndigelse har fået tilknyttet et Id og indeholder udover navnet for rettigheden, som blev angivet i forespørgslen, også en beskrivelse af rettigheden. Endvidere er indsat de datoer, som ikke blev fastlagt i forespørgslen. CreateDelegationsResponse.xml <CreateDelegationsResponse> <Delegation> <DelegationId>9DD1BC7E-76AF-43BC-9C2C- ABAE4257E64F</DelegationId> <DelegatorCpr> </DelegatorCpr> <DelegateeCpr> </DelegateeCpr> <DelegateeCvr> </DelegateeCvr> <System> <SystemId>FMK</SystemId> <SystemLongName>Det fælles Fælles Medicinkort - Dokumentation -

16 :55 12/26 BEM 2.0 medicinkort</systemlongname> </System> <Role> <RoleId>Læge</RoleId> <RoleDescription>Autoriseret læge</roledescription> </Role> <State>Godkendt</State> <Permission> <PermissionId>SundhedsfagligOpslag</PermissionId> <PermissionDescription>Sundhedsfagligt opslag</permissiondescription> </Permission> <Created> T10:10:00Z</Created> <EffectiveFrom> T00:00:00Z</EffectiveFrom> <EffectiveTo> T00:00:00Z</EffectiveTo> </Delegation> <Delegation> <DelegationId>DB83CA88-2B84-4ADE-908F-596F9ABE366C</DelegationId> <DelegatorCpr> </DelegatorCpr> <DelegateeCpr> </DelegateeCpr> <System> <SystemId>DDV</SystemId> <SystemLongName>Vaccinationsregistret</SystemLongName> </System> <Role> <RoleId>Læge</RoleId> <RoleDescription>Autoriseret læge</roledescription> </Role> <State>Godkendt</State> <Permission> <PermissionId>VaccinationVedligehold</PermissionId> <PermissionDescription>Opret, ret eller slet vaccinationer</permissiondescription> </Permission> <Permission> <PermissionId>VaccinationVedligeholdAnbefalet</PermissionId> <PermissionDescription>Opret, ret eller slet anbefalede vaccinationer</permissiondescription> </Permission> <Created> T10:10:00Z</Created> <EffectiveFrom> T10:10:00Z</EffectiveFrom> <EffectiveTo> T00:00:00Z</EffectiveTo> </Delegation> </CreateDelegationsResponse> Printed on :55

17 :55 13/26 BEM 2.0 From: - Fælles Medicinkort - Dokumentation Permanent link: Last update: :17 Fælles Medicinkort - Dokumentation -

18 :55 14/26 BEM 2.0 Slet Bemyndigelser Servicen slet bemyndigelser sletter bemyndigelser udfra en liste af id'er på bemyndigelser eller bemyndigelsesanmodninger. Endvidere kan man optionelt sætte en fra dato. Bemyndigelserne med de angivne id'er, får sat deres gyldig til dato til angivne dato eller til dags dato. Et id kan pege på en bemyndigelsesanmodning, og således kan servicen bruges til at afvise en anmodning om en bemyndigelse. En eventuel bemyndigelse mellem de samme personer og til samme system med med status Oprettet vil ikke være berørt af sletningen af anmodningen udfra anmodningens id. Bemyndigede kan slette bemyndigelser, hvor de selv indgår som bemyndigede. I en sådan forespørgsel indgår bemyndigedes cpr. Bemyndigende kan slette bemyndigelser, hvor de selv indgår som bemyndigende. I en sådan forespørgsel anføres bemyndigendes cpr. Svar Svaret er en liste af de slettede bemyndigelser. Det er ikke nødvendigvis samme liste som gives med til forespørgslen, da den kan indeholde ikke gyldige bemyndigelser, eksempelvis: Koden eksisterer ikke Bemyndiget cpr-nummer fra anmodet bemyndigelse svarer ikke til cpr-nummeret i id-kortet Bemyndigende cpr-nummer fra bemyndigelse svarer ikke til cpr-nummeret i id-kortet Det giver således ikke en fejl at angive bemyndigelser, man ikke har ret til at slette. De bliver blot ikke slettet, og er således ikke med i svaret. Fejlsituationer IllegalAccessError System-id-kortet indeholder ikke et cvr-nummer Cvr-nummeret fra system-id-kortet er ikke white-listet IllegalArgumentException Dato for sletning ligger i fortiden XML-Eksempler Herunder vises et eksempel på sletning af en bemyndigelse, som skal ophøre med at gælde fra en dato lidt ude i fremtiden (set fra skrivetidspunktet). DeleteDelegationRequest.xml Printed on :55

19 :55 15/26 BEM 2.0 <DeleteDelegationsRequest> <DelegatorCpr> </DelegatorCpr> <ListOfDelegationIds> <DelegationId>9DD1BC7E-76AF-43BC-9C2C- ABAE4257E64F</DelegationId> <DelegationId>DB83CA88-2B84-4ADE-908F-596F9ABE366C</DelegationId> <DelegationId> A-FC A5DA-039B </DelegationId> </ListOfDelegationIds> <DeletionDate> T23:59:59Z</DeletionDate> </DeleteDelegationsRequest> Tilsvarende er her et eksempel på et svar på en forespørgsel om sletning af bemyndigelser. Bemærk at det ene DelegationId fra requestet ikke er med i responset, jvf. forklaring ovenfor. DeleteDelegationResponse.xml <DeleteDelegationResponse> <DelegationId>9DD1BC7E-76AF-43BC-9C2C- ABAE4257E64F</DelegationId> <DelegationId>DB83CA88-2B84-4ADE-908F-596F9ABE366C</DelegationId> </DeleteDelegationResponse> From: - Fælles Medicinkort - Dokumentation Permanent link: Last update: :31 Fælles Medicinkort - Dokumentation -

20 :55 16/26 BEM 2.0 Hent Bemyndigelser Operationen returnerer alle bemyndigelser for et givet CPR-nummer. Det er muligt at angive CPRnummer for hhv. bemyndigende og bemyndigede. Operationen anvendes af klientsystemer til at give brugeren et overblik over relevante bemyndigelser, både i betydningen Hvem har jeg bemyndiget, og Hvem har bemyndiget mig. Brugere kan kun fremfinde egne bemyndigelser, dvs. hvor brugerens CPR-nummer svarer til enten CPR-nummer for bemyndigede eller bemyndigende. Denne begrænsning gælder ikke for whitelistede systemer. Dette tillader fx administratorer at fremsøge bemyndigelser, de ikke selv er del af. Listen af bemyndigelser, administratorer får som svar, indeholder dog kun bemyndigelser, der er begrænsede til det cvr-nummer, der fremgår af det certifikat, de autentificerer sig med. Hvis en rettighed for et systems metadata er blevet fjernet (fordi metadata for systemet er opdateret med en version hvor rettigheden ikke findes), returneres eksisterende bemyndigelser til rettigheden ikke længere. Rettigheden slettes ikke, og vil igen returneres, hvis rettigheden tilføjes til metadata for systemet igen. Svar Operationen returnerer alle bemyndigelser og anmodninger om bemyndigelser for et givet CPRnummer. CPR-nummeret kan enten være for bemyndigende eller bemyndiget. Der er også mulighed for at hente en bemyndigelse med en bestemt id. Fejlsituationer IllegalAccessError System-id-kortet indeholder ikke et cvr-nummer Cvr-nummeret fra system-id-kortet er ikke white-listet Bemyndiget cpr-nummer i forespørgslen svarer ikke til cpr-nummeret i id-kortet Bemyndigende cpr-nummer i forespørgslen svarer ikke til cpr-nummeret i id-kortet XML-Eksempler Herunder vises et eksempel på hentning af bemyndigelser for en bemyndiget. GetDelegationsRequest.xml <GetDelegationsRequest> <DelegateeCpr> </BemyndigedeCpr> </GetDelegationsRequest> Printed on :55

21 :55 17/26 BEM 2.0 Tilsvarende er her et eksempel på et svar på en forespørgsel om hentning af bemyndigelser for en bemyndiget. Der returneres to gældende bemyndigelser (State=Godkendt) og en anmodning (State=Anmodet) om en bemyndigelse. GetDelegationsResponse.xml <GetDelegationsResponse> <Delegation> <DelegationId>9DD1BC7E-76AF-43BC-9C2C- ABAE4257E64F</DelegationId> <DelegatorCpr> </DelegatorCpr> <DelegateeCpr> </DelegateeCpr> <DelegateeCvr> </DelegateeCvr> <System> <SystemId>FMK</SystemId> <SystemLongName>Fælles Medicinkort</SystemLongName> </System> <Role> <RoleId>Læge</RoleId> <RoleDescription>Autoriseret læge</roledescription> </Role> <State>Godkendt</State> <Permission> <PermissionId>SundhedsfagligOpslag</PermissionId> <PermissionDescription>Sundhedsfagligt opslag</permissiondescription> </Permission> <Created> T10:10:00Z</Created> <EffectiveFrom> T00:00:00Z</EffectiveFrom> <EffectiveTo> T00:00:00Z</EffectiveTo> </Delegation> <Delegation> <DelegationId>DB83CA88-2B84-4ADE-908F-596F9ABE366C</DelegationId> <DelegatorCpr> </DelegatorCpr> <DelegateeCpr> </DelegateeCpr> <System> <SystemId>DDV</SystemId> <SystemLongName>Vaccinationsregistret</SystemLongName> </System> <Role> <RoleId>Læge</RoleId> <RoleDescription>Autoriseret læge</roledescription> </Role> <State>Godkendt</State> <Permission> <PermissionId>VaccinationVedligehold</PermissionId> <PermissionDescription>Opret, ret eller slet vaccinationer</permissiondescription> </Permission> <Permission> <PermissionId>VaccinationVedligeholdAnbefalet</PermissionId> Fælles Medicinkort - Dokumentation -

22 :55 18/26 BEM 2.0 <PermissionDescription>Opret, ret eller slet anbefalede vaccinationer</permissiondescription> </Permission> <Created> T10:10:00Z</Created> <EffectiveFrom> T10:10:00Z</EffectiveFrom> <EffectiveTo> T00:00:00Z</EffectiveTo> </Delegation> <Delegation> <DelegationId> A-FC A5DA-039B </DelegationId> <DelegatorCpr> </DelegatorCpr> <DelegateeCpr> </DelegateeCpr> <System> <SystemId>TAS</SystemId> <SystemLongName>Tilskudsansøgningsservicen</SystemLongName> </System> <Role> <RoleId>Tandlæge</RoleId> <RoleDescription>Autoriseret tandlæge</roledescription> </Role> <State>Anmodet</State> <Permission> <PermissionId>*</PermissionId> <PermissionDescription>Alle nuværende og fremtidige delegerbare rettigheder</permissiondescription> </Permission> <Created> T13:14:00Z</Created> <EffectiveFrom> T13:14:00Z</EffectiveFrom> <EffectiveTo> T13:14:00Z</EffectiveTo> </Delegation> </GetDelegationsResponse> From: - Fælles Medicinkort - Dokumentation Permanent link: Last update: :10 Printed on :55

23 :55 19/26 BEM 2.0 Indlæs Metadata Operationen inddaterer en komplet konfiguration for et system, og består af System koden og et brugervendt systemnavn, derudover er der tre lister: Arbejdsfunktioner, Rettigheder og Delegerbare Rettigheder. En særlig rettighed er stjerne-rettigheden, som angives med *. Den gælder til alle nuværende og fremtidige rettigheder, der er delegerbare for en bestemt arbejdsfunktion. Alle arbejdsfunktioner kan altid delegere *, det er derfor ikke nødvendigt at angive *-rettigheden under de delegerbare rettigheder. Stjerne-rettigheden til et givet system kan kun delegeres, hvis systemet i sine metadata har inkluderet stjerne-rettigheden. For at opdatere, slette eller tilføje indlæses en ny komplet konfiguration for systemet. Svar Svaret er blot et OK, når operationen er lykkedes. Fejlsituationer IllegalAccessError System-id-kortet indeholder ikke et cvr-nummer Cvr-nummeret fra system-id-kortet er ikke white-listet IllegalArgumentException Rettighed er ikke unik indenfor Domæne-System Arbejdsfunktion er ikke unik indenfor Domæne-System For en delegerbar rettighed er refereret rettighed ikke oprettet. For en delegerbar rettighed er refereret arbejdsfunktion ikke oprettet. XML-Eksempler Herunder vises et eksempel på en forespørgsel til indlæsning af metadata. Der er to arbejdsfunktioner, der har adgang til og kan bemyndige til at handle i tilskudsansøgningsservicen: læge tandlæge Der vises oprettelse af to specifikke rettigheder, hvoraf kun rettigheden LæsAnsøgninger er Fælles Medicinkort - Dokumentation -

24 :55 20/26 BEM 2.0 delegerbar for begge arbejdsfunktioner. For rollen tandlæge er rettigheden SkrivAnsøgninger eksplicit angivet som ikke-delegerbar, hvilket alene fungerer som information for personer med pågældende rolle; rettigheden findes, men den kan ikke delegeres. Dette vises eksempelvis i FMK-Online. Desuden aktiveres stjerne-rettighed. En stjernerettighed er automatisk delegerbar for alle arbejdsfunktioner. Stjernerettigheden til et givet system kan kun delegeres, hvis systemet i sine metadata har angivet EnableAsteriskPermission=true. PutMetadataRequest.xml <PutMetadataRequest> <Domain>SST</Domain> <SystemId>TAS</SystemId> <SystemLongName>Tilskudsansøgningsservicen</SystemLongName> <Permission> <PermissionId>LæsSager</PermissionId> <PermissionDescription>Vise indsendte tilskudsansøgninger</permissiondescription> </Permission> <Permission> <PermissionId>LæsKladder</PermissionId> <PermissionDescription>Vise kladder for tilskudsansøgninger</permissiondescription> </Permission> <Permission> <PermissionId>SkrivKladder</PermissionId> <PermissionDescription>Rette og slette kladder for tilskudsansøgninger</permissiondescription> </Permission> <Permission> <PermissionId>SkrivSager</PermissionId> <PermissionDescription>Indsende tilskudsansøgninger og YOsvar</PermissionDescription> </Permission> <EnableAsteriskPermission>true</EnableAsteriskPermission> <Role> <RoleId>Læge</RoleId> <RoleDescription>Autoriseret læge</roledescription> <DelegatablePermissions> <PermissionId>LæsSager</PermissionId> <PermissionId>LæsKladder</PermissionId> <PermissionId>SkrivKladder</PermissionId> </DelegatablePermissions> <UndelegatablePermissions> <PermissionId>SkrivSager</PermissionId> </UndelegatablePermissions> </Role> <Role> <RoleId>Tandlæge</RoleId> <RoleDescription>Autoriseret tandlæge</roledescription> <DelegatablePermissions> Printed on :55

25 :55 21/26 BEM 2.0 <PermissionId>LæsSager</PermissionId> <PermissionId>LæsKladder</PermissionId> <PermissionId>SkrivKladder</PermissionId> </DelegatablePermissions> <UndelegatablePermissions> <PermissionId>SkrivSager</PermissionId> </UndelegatablePermissions> </Role> </PutMetadataRequest> From: - Fælles Medicinkort - Dokumentation Permanent link: Last update: :52 Fælles Medicinkort - Dokumentation -

26 :55 22/26 BEM 2.0 Hent Metadata Returnerer en komplet konfiguration for et system. Forespørgslen består af et system og et domæne. XML-Eksepler Herunder vises et eksempel på en forespørgsel til hentning af metadata og svaret herpå. Forespørgslen angiver et domæne og et system. Svaret indeholder den komplette metadata definition: der er to arbejdsfunktioner, der har adgang til og kan bemyndige til at handle i tilskudsansøgningsservicen: læge og tandlæge. Der vises to rettigheder, hvoraf den ene er delegerbar for begge arbejdsfunktioner, og den anden kun er delegerbar for arbejdsfunktionen læge. GetMetadataRequest.xml <GetMetadataRequest> <Domain>SST</Domain> <System>TAS</System> </GetMetadataRequest> GetMetadataResponse.xml <GetMetadataResponse> <Domain>SST</Domain> <SystemId>TAS</SystemId> <SystemLongName>Tilskudsansøgningsservicen</SystemLongName> <Permission> <PermissionId>SkrivAnsøgninger</PermissionId> <PermissionDescription>Oprette tilskudsansøgninger og svare på yderligere oplysninger</permissiondescription> </Permission> <Permission> <PermissionId>LæsAnsøgninger</PermissionId> <PermissionDescription>Vise indsendte tilskudsansøgninger</permissiondescription> </Permission> <EnableAsteriskPermission>true</EnableAsteriskPermission> <Role> <RoleId>Læge</RoleId> <RoleDescription>Autoriseret læge</roledescription> <DelegatablePermissions> <PermissionId>LæsAnsøgninger</PermissionId> <PermissionId>SkrivAnsøgninger</PermissionId> </DelegatablePermissions> Printed on :55

27 :55 23/26 BEM 2.0 </Role> <Role> <RoleId>Tandlæge</RoleId> <RoleDescription>Autoriseret tandlæge</roledescription> <DelegatablePermissions> <PermissionId>LæsAnsøgninger</PermissionId> </DelegatablePermissions> <UndelegatablePermissions> <PermissionId>SkrivAnsøgninger</PermissionId> </UndelegatablePermissions> </Role> </GetMetadataResponse> From: - Fælles Medicinkort - Dokumentation Permanent link: Last update: :04 Fælles Medicinkort - Dokumentation -

28 :55 24/26 BEM 2.0 Overvågning af bemyndigelsesservicen Man kan altid kontrollere om bemyndigelsesservicen kører som den skal ved at spørge til den dens helbred. URL: <host:port>/isalive Dette giver et svar med HTTP status 200 og OK i body, hvis servicen kører som den skal, eller et svar med HTTP status 500 og en passende fejlbesked i body, hvis der er problemer. From: - Fælles Medicinkort - Dokumentation Permanent link: Last update: :03 Printed on :55

29 :55 25/26 BEM 2.0 Ændringer fra bemyndigelsesservicen version 1.0 til version 2.0 Oprettelse af bemyndigelser med en liste af bemyndigelser Den tidligere model for bemyndigelser giver mulighed for, at bemyndigelser kan overlappe hinanden, samt at hver enkelt bemyndigelse til et system kan have forskellige start- og sluttidspunkter. Dette skaber unødvendig kompleksistet for anvendersystemer og forvirring for slutbrugere. Version 2.0 forsimpler dette, så bemyndigelser grupperes, således at en bemyndigelse kommer til at bestå af: System Bemyndigende CPR Bemyndigede CPR Bemyndigede CVR (valgfrit) Arbejdsfunktion Status (Anmodet / Accepteret) Starttidspunkt (for gyldighedsintervallet) Sluttidspunkt (for gyldighedsintervallet) En liste af rettigheder Simplificering af anmodning om/oprettelse af/godkendelse af bemyndigelse I BEM version 1.0 er der fire operationer til at ændre i bemyndigelser: Godkend Bemyndigelse Opret Godkendte Bemyndigelser Opret Anmodning Om Bemyndigelser Slet Bemyndigelser Dette skæres ned til to operationer: Opret Bemyndigelser Slet Bemyndigelser Opret Bemyndigelser tager som argument en nøgle, et start- og sluttidspunkt og en liste af rettigheder. Nøglen består af (System, Bemyndigende CPR, Bemyndigede CPR, Bemyndigede CVR (valgfrit), Arbejdsfunktion, og Status (Anmodet/Oprettet) ). Da Status indgår i nøglen, kan Opret Bemyndigelser både anvendes til at oprette godkendte bemyndigelser og anmodninger om bemyndigelser. Opret Bemyndigelser overskriver en eksisterende bemyndigelse med samme værdier i nøglen. Endvidere, hvis man kalder Opret Bemyndigelser med status Godkendt, og der er en eksisterende bemyndigelse med status Anmodet og ellers identiske værdier i nøglen, slettes denne, dvs. operationen svarer til en godkendelse af de anmodede bemyndigelser. Sletningen foregår ved at sætte sluttidspunkt til det aktuelle tidspunkt. Slet Bemyndigelser sletter bemyndigelsen med den angivne nøgle. Da status indgår i nøglen kan funktionen bruges til at afvise Fælles Medicinkort - Dokumentation -

30 :55 26/26 BEM 2.0 en anmodning om bemyndigelser. Titel på rettighed Rettigheder udstyres med en titel, således en rettighed har både en titel og en beskrivelse. Titlen angiver en kort beskrivelse af rettigheden, og beskrivelsen indeholder en længere beskrivelse af hvad rettigheden dækker over. Den lange beskrivelse vises som tool-tip, popup-boks eller lignende i GUI en. Brugervendt systemnavn Datamodellen indeholder i version 1.0 ikke et forståeligt, brugervendt navn for et System. Dette er tilføjet i version 2.0. Support for Stjernerettighed Version 2.0 er udvidet med support for en særlig stjerne-rettighed. Denne rettighed betyder, at alle nuværende og fremtidige delegerbare rettigheder for det valgte system og den valgte arbejdsfunktion er delegeret. Stjernerettigheden skal være defineret i metadata for hvert system, før den kan anvendes for systemet. Afkobling af metadatamodel fra bemyndigelser Metadatamodel og bemyndigelser afkobles i databasen, så det er muligt at bemyndigelser refererer til rettigheder som ikke længere eksisterer. Support for ændringer af metadatamodel I version 1.0 var det ikke muligt at opdatere metadatamodellen ved at angive hele den korrekte metadatamodel. Desuden var det ikke muligt at slette rettigheder og/eller arbejdsfunktioner. Grænsefladen er ændret, så hele den fremover gældende metadatamodel for et system skal angives ved en opdatering. From: - Fælles Medicinkort - Dokumentation Permanent link: Last update: :12 Printed on :55

AuthorizationCodeService

AuthorizationCodeService AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, version 1.1 W 1 AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark version 1.1 Kåre Kjelstrøm Formål... 3 Introduktion...

Læs mere

Vejledning til oprettelse af bemyndigelser til FMK, DDV og TAS (Registrering af medhjælpere for sundhedsfaglige personer)

Vejledning til oprettelse af bemyndigelser til FMK, DDV og TAS (Registrering af medhjælpere for sundhedsfaglige personer) Vejledning til oprettelse af bemyndigelser til FMK, DDV og TAS (Registrering af medhjælpere for sundhedsfaglige personer) Denne vejledning omhandler bemyndigelse ved registrering af medhjælpere for sundhedsfaglige

Læs mere

ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur

ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur 1 ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur Indhold ecpr erstatnings CPR... 1 Indhold... 2 Formål... 3 Overblik... 4 Snitflader... 4 Komponenter... 5 Webservice... 5 Statuskomponent... 5 Forretningslag...

Læs mere

Teknisk Dokumentation

Teknisk Dokumentation Sundhedsstyrelsens E2B Bivirkningswebservice Teknisk Dokumentation Side 1 af 8 Indhold Indledning... 3 Terminologi... 3 Arkitektur... 4 Web Service Snitflade... 4 Valideringsfejl... 5 Success... 5 E2B...

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling Version 1.4.0 2012-11-21 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK www.trifork.com

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

STS Designdokument. STS Designdokument

STS Designdokument. STS Designdokument STS Designdokument i STS Designdokument STS Designdokument ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.3 2013-01 N STS Designdokument iii Indhold 1 Introduktion 1 2 Arkitekturoverblik 1 2.1 Eksterne

Læs mere

FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI

FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI Trifork A/S Margrethepladsen 3 DK-8000 Århus C Denmark Phone: +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 www.trifork.com Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.0.1

Læs mere

Idekatalog brugerrettet funktionalitet FMK, DDV, TAS, BEM

Idekatalog brugerrettet funktionalitet FMK, DDV, TAS, BEM Idekatalog brugerrettet funktionalitet FMK, DDV, TAS, BEM Version 1 Den 24. februar 2017 Side 1 af 7 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 Changelog 3 Baggrund 4 FMK 4.1 Udvidelse af Adm-funktionalitet

Læs mere

STS Designdokument. STS Designdokument

STS Designdokument. STS Designdokument STS Designdokument i STS Designdokument REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.3 2013-01 N STS Designdokument iii Contents 1 Introduktion 1 2 Arkitekturoverblik 3 2.1 Eksterne snitflader..................................................

Læs mere

SOSI STS Testscenarier

SOSI STS Testscenarier SOSI STS Testscenarier Version 1.0.1 Status: Offentliggjort Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 1.1 Baggrund...2 1.2...2 1.3 Baggrundsmateriale... 2 1.4 Adgang...2 2 Test af STS Webservice... 4 2.1

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. InputBox.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. InputBox.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML-snitflade En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Første version, 19.11.2010 Snitfladebeskrivelser Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

Specifikationsdokument for servicen PID-CPR

Specifikationsdokument for servicen PID-CPR Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 www.nets.dk CVR-nr. 30808460 Specifikationsdokument for servicen PID-CPR Nets DanID december 2016 Side 1-7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 Indholdsfortegnelse 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Forberedelse til anvendelse Serviceplatformen... 2 1.2.1 Medarbejdercertifikat (MOCES)... 2 1.2.2

Læs mere

Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Introduktion. - Specificering af nye og ændrede attributter i id-kortet

Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Introduktion. - Specificering af nye og ændrede attributter i id-kortet Digital Sundhed Brugerstyringsattributter - Introduktion - Specificering af nye og ændrede attributter i id-kortet Indhold 1. Introduktion... 2 2. Læsevejledning... 2 3. Aktører... 2 4. Autentifikation...

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW)

SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW) SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW) - en security domain gateway Version 1.2 1/8 Indledning Region Syddanmark er udvalgt som pilotregion for projektet Det Fælles Medicingrundlag, og i den forbindelse arbejdes

Læs mere

Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP

Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP Udarbejdet af: NSI Version: 1.0 Dato: 09.07.2013 Indholdsfortegnelse 1 Vejledning til ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen... 3 1.1 Læsevejledning

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2.6 2012-07-01 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

STS Driftsvejledning. STS Driftsvejledning

STS Driftsvejledning. STS Driftsvejledning STS Driftsvejledning i STS Driftsvejledning STS Driftsvejledning ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.1 2012-11 HT STS Driftsvejledning iii Indhold 1 Introduktion 1 2 Konfigurations opdateringer

Læs mere

DKAL Snitflade Webservice

DKAL Snitflade Webservice DKAL Snitflade Webservice Typografidefinition: Overskrift 1: Skrifttype: Indrykning: Venstre: 0 cm, Hængende: 0,76 cm, Sideskift før Typografidefinition: Overskrift 2;H2;h2;2;headi;hea ding2;h21;h22;21;heading

Læs mere

Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in

Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in (samt mulighed for FMK tilgang via SOSI STS) 15.marts 2017 /chg Baggrund Private aktører på sundhedsområdet som apoteker,

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

DESIGNDOKUMENT (Teknisk dokumentation)

DESIGNDOKUMENT (Teknisk dokumentation) 29. feb.2016 version 1.2 Lægemiddelstyrelsens E2B Bivirkningsservice DESIGNDOKUMENT (Teknisk dokumentation) Dokument historik Version Dato Ændring 1.0 19-06-2014 Final version ifm. idriftsættelse 1.1 29-06-2015

Læs mere

STS Anvenderdokument i. STS Anvenderdokument

STS Anvenderdokument i. STS Anvenderdokument i STS Anvenderdokument ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.4 2014-07 N iii Indhold 1 Introduktion 1 1.1 Målgruppen...................................................... 1 2 STS 1 2.1 Snitflade........................................................

Læs mere

SOSIGW. - Administrationskonsol for SOSIGW 1.0.6. Indeks

SOSIGW. - Administrationskonsol for SOSIGW 1.0.6. Indeks SOSIGW - Administrationskonsol for SOSIGW 1.0.6 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Administrationskonsollen... 2 Generel brug af konsollen... 3 Fremsøgning af ID-kort... 3 Søgning

Læs mere

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring 23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående

Læs mere

Guide til NemLog-in Security Token Service

Guide til NemLog-in Security Token Service Guide til NemLog-in Security Token Service Side 1 af 10 18. juni 2014 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvordan en myndighed eller itleverandør kan benytte NemLog-in s Security Token Service

Læs mere

1.1 Formål Webservicen gør det muligt for eksterne parter, at fremsøge informationer om elevers fravær.

1.1 Formål Webservicen gør det muligt for eksterne parter, at fremsøge informationer om elevers fravær. EfterUddannelse.dk FraværService - systemdokumentation BRUGERDOKUMENTATION: WEB-SERVICE Af: Logica Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Formål... 1 1.2 Webservice version... 1 1.3 Historik... 1 2. Absence Webservice...

Læs mere

Dokumentation af optagelse.dk

Dokumentation af optagelse.dk ApplicationService Indhold Versionsstyring Introduktion Navn URL Formål Sikkerhed Operationer echo() findftuapplicationids(...) findftuapplicationbyid(...) findftuapplicationpdfbyid(...) findftuapplicationenclosurezipurlbyid(...)

Læs mere

Resumé NSI har udviklet en funktionel prototype med en visuel brugergrænseflade, der giver ikke-teknikere mulighed for at tilgå adviseringsservicen.

Resumé NSI har udviklet en funktionel prototype med en visuel brugergrænseflade, der giver ikke-teknikere mulighed for at tilgå adviseringsservicen. Fælles testmiljøer Statens Serum Institut Sektor for National Sundheds-it - Anvenderguide: Visuel adviseringsklient, en funktionel prototype Artillerivej 5 2300 København S Dato: 12.12.2013 Version: 1.0

Læs mere

Apotekerregister (liste indeholdende apoteksindehavere, stillet til rådighed af Danmarks Apotekerforening)

Apotekerregister (liste indeholdende apoteksindehavere, stillet til rådighed af Danmarks Apotekerforening) Mini-vejledning for apotekere i brugen af FMK-online Indledning FMK-online kan tilgås fra sundhed.dk eller direkte på adressen FMK-online.dk Brugere af FMK-online valideres i forbindelse med login med

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Dokumentation af optagelse.dk

Dokumentation af optagelse.dk ApplicationService Indhold Versionsstyring Introduktion Navn URL Formål Sikkerhed Operationer echo() findftuapplicationids(...) findftuapplicationbyid(...) findftuapplicationpdfbyid(...) findftuapplicationenclosurezipurlbyid(...)

Læs mere

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring Version 1.0 Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående monopolbrud konkurrenceudsætter KOMBIT

Læs mere

Webservice til upload af produktionstilladelser

Webservice til upload af produktionstilladelser BILAG 1 Webservice til upload af produktionstilladelser Indhold og anvendelse Denne web-service gør det muligt for 3. parts programmer i kommuner og amter at Uploade og registrere kommunale produktionstilladelser

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort 1.4 Adviseringer 2013-09-18 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark 45 8732 8787 Fax: 45 8732 8788 DK20921897 www.trifork.com Indhold Formål...3 Workflows...3 Workflow:

Læs mere

FMK-online's brug af SmartFraming

FMK-online's brug af SmartFraming Side 1 af 9 FMK-online's brug af SmartFraming Version 1.1 2011-11-01 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Initialisering og login...3 Kontekst Properties...4 user.id.authorizationid...4 userorganization.id.number...4

Læs mere

Specifikationsdokument for servicen PID-CPR

Specifikationsdokument for servicen PID-CPR Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Specifikationsdokument for servicen PID-CPR DanID A/S 3. juni 2014 Side

Læs mere

Udkast til REST-ressourcer for Dokumentboks (DKAL) (uddrag fra kravspecifikation og E-boks løsningsbeskrivelse)

Udkast til REST-ressourcer for Dokumentboks (DKAL) (uddrag fra kravspecifikation og E-boks løsningsbeskrivelse) Udkast til REST-ressourcer for Dokumentboks (DKAL) (uddrag fra kravspecifikation og E-boks løsningsbeskrivelse) IT- og Telestyrelsen anbefaler at anvende webservice-standarderne til udarbejdelse af services,

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

Trin-for-trin guide: Tilslutning af web service til NemLog-in

Trin-for-trin guide: Tilslutning af web service til NemLog-in Trin-for-trin guide: Tilslutning af web service til NemLog-in Side 1 af 18 18. maj 2015 TG Baggrund og formål I foråret 2014 blev der udarbejdet en fælles sikkerhedsmodel for grunddataprogrammet. Modellen

Læs mere

Brugerguide til Stamdatamodulets administrator-gui KOMBIT

Brugerguide til Stamdatamodulets administrator-gui KOMBIT Brugerguide til Stamdatamodulets administrator-gui KOMBIT 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Historik... 3 3 Installation... 4 4 Tilgå Konsollen... 4 5 Opret en ny Serviceaftager... 4 6

Læs mere

Kravspecifikation for SOSI-GW komponenten

Kravspecifikation for SOSI-GW komponenten Kravspecifikation for SOSI-GW komponenten Af: TSO/Lakeside Version: 1.20 1/13 Indhold Indhold...2 Baggrund...3 Overordnet teknisk beskrivelse...3 Om kravspecifikationen...5 Kravenes form...5 A Funktionelle

Læs mere

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE Digital Post og Fjernprint 2015-03-11 Dagsorden 1. Velkomst 2. Nuværende OIO-rest 3. Udfordringer 4. Afrunding Nuværende OIO-REST løsning Digital post De nuværende Digital Post

Læs mere

Grænseflade til afhentning af FTU-ansøgninger på Optagelse.dk

Grænseflade til afhentning af FTU-ansøgninger på Optagelse.dk Grænseflade til afhentning af FTU-ansøgninger på Optagelse.dk Dato 16-09-2015 Version Status 1.0 Gældende Ansvarlig Tobias Thisted Side 2 af 13 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit Beskrivelse 1.0 Hele

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 3 2 Formål

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 29.04.2015 USS/XSTJ Version 1.3 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

Individuelle medicintilskudsansøgninger. Godkendelseskriterier for TAS 1.0. Version 1.0

Individuelle medicintilskudsansøgninger. Godkendelseskriterier for TAS 1.0. Version 1.0 Individuelle medicintilskudsansøgninger Godkendelseskriterier for TAS 1.0 Version 1.0 2015-02-27 Versionering Version Dato Udført af Ændring 1.0 27-02-2015 Karen Kolenda Nyt dokument TAS Tilskudsansøgninger

Læs mere

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks 23. maj 2013 HHK/KMJ NOTAT Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform Løsningsbeskrivelse Den fælleskommunale Serviceplatform Januar 2014 1 Indhold 2 Serviceplatformen... 2 3 Hjemmesiden www.serviceplatformen.dk... 3 3.1 Administrationsmodul... 4 3.2 Servicekatalog... 4

Læs mere

Den Gode Sårjournal Service MedCom, version W 1

Den Gode Sårjournal Service MedCom, version W 1 Den Gode Sårjournal Service MedCom, version 1.0.0 W 1 Den Gode Sårjournal Service Rettelser... 3 Formål... 4 Funktionalitet... 5 GetSignOnLink... 5 GetNumberOfUnreadNotes... 5 Bilag A: Specificering af

Læs mere

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.1, NSP

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.1, NSP SOSIGW - Installationsvejledning for SOSIGW 1.1, NSP Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Forudsætninger og krav... 2 Installér ønsket JDK.... 2 Konfigurer JDK til ubegrænset kryptering...

Læs mere

Dette dokument indeholder specifikation af aktiviteterne på Fælles Medicinkort Roadmap Dokumentet er tilgængelig på

Dette dokument indeholder specifikation af aktiviteterne på Fælles Medicinkort Roadmap Dokumentet er tilgængelig på Udarbejdet af FMK programmet Lene Ærbo Dato: 09.05.2014 Fælles Medicinkort Roadmap Aktiviteter - Specifikation Dette dokument indeholder specifikation af aktiviteterne på Fælles Medicinkort Roadmap 2014-2016.

Læs mere

DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at du kan logge ind i DPSD2.

DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at du kan logge ind i DPSD2. DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at du kan logge ind i DPSD2. Denne guide henvender sig til brugere af DPSD2 og de brugeradministratorer der har ansvaret for at administrere brugere og rettigheder til DPSD2,

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2 2010-12-17 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22.

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. AUGUST 2013 Fil: DIADEM - Kom godt igang - Ver 1.7.0.docx Indhold 1.

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 13.0, 24.09.2015

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 13.0, 24.09.2015 Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel KD Indkomst, P13-5 Version 13.0, 24.09.2015 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Produktbeskrivelse for. Min-log service på NSP

Produktbeskrivelse for. Min-log service på NSP Produktbeskrivelse for service på NSP Sundheds professionel Borger Fagsystem / Serviceudbyder Sundhed.dk 1 2 3 (Registreringsservice) (Konsolideringsservice) (Udtræksservice) Indeks Database (oprydning)

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl OIOXML Vejledning til snitfladen: En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0 Første version, 15.01.2010 Version 1.1.0 5.2.2010: Opdateret med de tilbagemeldinger

Læs mere

NSP STATUS. Service status og sammenhæng

NSP STATUS. Service status og sammenhæng NSP STATUS Service status og sammenhæng SERVICEOVERBLIK Forretningsservices Registerservices Basis services Status beskrivelser - Ej produktion roadmap indhold: - Service under udvikling / test - I produktion

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) En fælles loginside som

Læs mere

Specifikationsdokument for servicen RID-CPR

Specifikationsdokument for servicen RID-CPR Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Specifikationsdokument for servicen RID-CPR Nets DanID A/S januar 2015

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Registrering af tilknytning til hjemmesygeplejen Version 1.4.0 2012-11-21 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732

Læs mere

DDElibra H Å N D B O G

DDElibra H Å N D B O G H Å N D B O G Axiell Danmark A/S 2016-10-12 Version 9.11.60 GUI Copyright 2016 2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 3 3 Søgning i dokumentationen... 3 4 Åbning af ""...

Læs mere

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008 Det fælles medicinkort 27. februar 2008 Begreber Følgende begreber anvendes når vi taler om det fælles medicingrundlag Medicinkort Et medicinkort til alle med et dansk CPR-nummer Lægemiddelordination Lægens

Læs mere

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange på Serviceplatformen...

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 NOTAT Anvenderkrav til Støttesystemet Klassifikation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk

Læs mere

SOSI. (ServiceOrienteretrienteret SystemIntegration) Quick Tour 2.0

SOSI. (ServiceOrienteretrienteret SystemIntegration) Quick Tour 2.0 SOSI (ServiceOrienteretrienteret SystemIntegration) Quick Tour 2.0 Indhold Hvad og hvem er SOSI Visionen og Missionen Begreber, arkitektur og teknik Hvad er SOSI Projekt initieret og drevet af Ribe- og

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v3

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v3 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) Et brugeradministrationssystem

Læs mere

Forretningsmæssige testscases for Seal.net i relation til anvendelse af NSP services

Forretningsmæssige testscases for Seal.net i relation til anvendelse af NSP services Forretningsmæssige testscases for Seal.net i relation til anvendelse af NSP services Version 1.0 april 2014 Indledning Seal.net er et API som har til formål at lette udviklingen af software som overholder

Læs mere

Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS)

Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS) Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS) MedCom arbejdspapir. Ver 0.2 18-06-2006. HVO Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS)...1 Del A: Formål og funktionalitet...2 Formål (=Usecase)...2 Sagsgangen i

Læs mere

Typografidefinition: Typografi1: Skrifttype: 10 pkt, (intet) DKAL Snitflader REST Afhentningssystem

Typografidefinition: Typografi1: Skrifttype: 10 pkt, (intet) DKAL Snitflader REST Afhentningssystem Typografidefinition: Typografi1: Skrifttype: 10 pkt, (intet) DKAL Snitflader REST Afhentningssystem 1 Indholdsfortegnelse A3.1 INTRODUKTION 3 A3.1.1 HENVISNINGER 3 A3.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A3.1.2.1 SÅDAN

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Forfatter: Sara Holm Kristensen

Læs mere

Det Danske Vaccinationsregister

Det Danske Vaccinationsregister Det Danske Vaccinationsregister Webservice snitflade Version 1.4.0 Versioner Version Dato Initialer Ændring 1.0.0 13.12.2010 MAL 1. udgave 1.0.1 02.03.2011 MAL Tilføjet services til administration af delegerede

Læs mere

National Sundheds-it Infrastruktur og sikkerhed

National Sundheds-it Infrastruktur og sikkerhed NSI Projektmodel Kravspecifikation CPR-services Infrastrukturprogrammet fase 2 CPR projektet Dato: 18.08.2011 Version: 1.1 Udarbejdet af: NSI NATIONAL SUNDHEDS-IT NATIONAL BOARD OF E-HEALTH www.nsi.dk

Læs mere

NR. 76 LUDUS OG LUDUS WEB VERSION 2

NR. 76 LUDUS OG LUDUS WEB VERSION 2 NR. 76 LUDUS OG LUDUS WEB VERSION 2 DEN 28. JUNI 2012 INDHOLD Brugernavn og adgangskode til Eksamensdatabasen Opsætning af kørsel Hvornår indberettes der til EXDB Offentliggørelse af karakterer Beskeder

Læs mere

STS Anvenderdokument. STS Anvenderdokument

STS Anvenderdokument. STS Anvenderdokument STS Anvenderdokument i STS Anvenderdokument STS Anvenderdokument ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.3 2012-12 N STS Anvenderdokument iii Indhold 1 Introduktion 1 1.1 Målgruppen......................................................

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse. Version 1.2.6

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse. Version 1.2.6 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse Version 1.2.6 2014-07-01 Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.0.1 2007-04-20 TKN Udkast oprettet på baggrund af use cases og første møde med teknikere.

Læs mere

Erfaringer med CPR-replikering

Erfaringer med CPR-replikering Erfaringer med CPR-replikering Dette dokument beskriver en række overvejelser vi har gjort os i forbindelse med at vi har udviklet en Proof of Concept (PoC) af en CPR-replikeringstjeneste for KOMBIT. CPRs

Læs mere

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen...

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen... AUB - Indberet skoleophold(al8) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug snitfladebeskrivelsen... 2 2 Formål og beskrivelse... 2 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2 2.2 Beskrivelse snitfladen...

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet Vejledning til brugeradministrator EDI systemet 15. november 2017 Vejledning til brugeradministrator Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugeradministrator. Opgaverne er: - Oprette og vedligeholde

Læs mere

Adobe volumenlicenser. Adobe Value Incentive Plan (VIP) Programguide

Adobe volumenlicenser. Adobe Value Incentive Plan (VIP) Programguide Adobe volumenlicenser Adobe Value Incentive Plan (VIP) Programguide Version 3.0 30. juli 2013 Indhold Value Incentive Plan (VIP) Oversigt... 3 Programmet indeholder... 3 Øjeblikkelig adgang til Adobe-produkter...

Læs mere

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016 Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette afsendersystemer i Digital Post eller oprette

Læs mere

Kald af PingService via SOAPUI

Kald af PingService via SOAPUI Kald af PingService via SOAPUI Author: Integration Expert Team (IET) Owner: Integration Expert Team (IET) Page 1 of 24 1. Dokumenthistorik Kald af PingService via SOAPUI Revisioner Dato for denne version:

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Bilag 14: Anvenderkrav til Støttesystemet Organisation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) kombit@kombit.dk CVR

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES

BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Anvendelsesområde... 3 2. Definitioner...

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Indhold. Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Politikker ... 2. 1. Introduktion... 2 2. Identifikation...

Indhold. Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Politikker ... 2. 1. Introduktion... 2 2. Identifikation... Digital Sundhed Brugerstyringsattributter - Politikker - Specificering af nye og ændrede attributter i id-kortet Indhold 1. Introduktion... 2 2. Identifikation...... 2 2.1. Politik... 2 3. Sundhedsfaglig

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse. Version 1.3.0.2

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse. Version 1.3.0.2 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse Version 1.3.0.2 2012-06-11 Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.0.1 2007-04-20 TKN Udkast oprettet på baggrund af use cases og første møde med teknikere.

Læs mere

Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK

Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK www.fmk-online.dk (Vejledning til hele FMK kan hentes her). Inden du starter er her lidt nyttig viden. Læger uden ydernr. kan ansøge om medicintilskud ved at

Læs mere

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016 Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette en postkasse og/eller mapper til postkasser. Du skal have

Læs mere

STS Fejlsituationer. STS Fejlsituationer

STS Fejlsituationer. STS Fejlsituationer STS Fejlsituationer i STS Fejlsituationer STS Fejlsituationer ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.4 2013-04 N STS Fejlsituationer iii Indhold 1 Introduktion 1 2 Behandling af forespørgsel

Læs mere

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-

Læs mere

System til System grænseflader

System til System grænseflader e-tl System til System grænseflader Version Dato Forfatter Kommentarer Distribueret til 0.9 10/10-07 Tommy D. Pedersen Første udkast Test og Teknikgruppen, DSS og Devoteam Indholdsfortegnelse Formål...

Læs mere