Opgivelse til fælles naturfagsprøve fælles naturfagsforløb 1: Klimaforandringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgivelse til fælles naturfagsprøve fælles naturfagsforløb 1: Klimaforandringer"

Transkript

1 Opgivelse til fælles naturfagsprøve fælles naturfagsforløb 1: Klimaforandringer Klasse: 8.ABC Periode: September 2010 Samlet naturfagslektionsvarighed: 40 lektioner (24 med fysik/kemivinkel, 4 med biologivinkel, 4 med geografivinkel). Centrale spørgsmål: 1. Hvad er klimaforandringer? 2. I hvilket omfang bidrager menneskets adfærd til klimaforandringer? 3. Hvilke handlings- og løsningsmuligheder er der i forhold til klimaforandringer? Praktiske aktiviteter: Bygning af modeller af CO 2 og H 2 O- molekyler Gruppevist arbejde med begrebskort Forbrænding og påvisning af CO 2 Centrale fagbegreber: Fælles alle tre fag: Klima; drivhuseffekt; kulstofs kredsløb; kuldioxid/co 2 ; fossile brændstoffer (olie, kul, gas); energi. Yderligere i biologi: Fotosyntese; respiration; nedbrydning; regnskov; uorganisk/organisk stof; glukose. Yderligere i geografi: Klima; vej; atmosfære; meteorologi; forandringer og konsekvenser; migration; tilpasning og reduktion. Yderligere i fysik/kemi: Kemiske reaktioner; atmosfærens sammensætning; elektrolyse. Materialer: Foredrag den med geolog Ole Bennike Klimaændinger i fortid og nutid BIOS C, Gyldendal, 2006, afsnittet Kulstoffets kredsløb, s Kulstofs kredsløb, boks 10.1 fra Geografi fag og undervisning, GO Artikler i sammenklip fra Nepenthes hjemmeside, lokaliseret maj 2010: Klimaændringer (kopi), forlag - Bag nyhederne JP artikel om Klima 1

2 Artikel: Hvad er klima? (vers. 1.0), Forfatter: Philipp von Hessberg, checket af lektor Aksel Walløe Hansen (Københavns Universitet) Kosmos B Gyldendal 200, s og

3 Opgivelse til fælles naturfagsprøve fælles naturfagsforløb 2: Energi Klasse: 8. ABC Periode: November- december 2010 Samlet naturfagslektionsvarighed: 26 lektioner (16 med fysik/kemivinkel, 6 med biologivinkel, 4 med geografivinkel). Centrale spørgsmål: 1. Hvad er energi? 2. Hvordan omsættes energi fra en form til en anden? 3. Hvordan er mennesket afhængigt af energi? 4. Hvilke vilkår skaber denne afhængighed af energi for både mennesker og vores planet Jorden? Praktiske aktiviteter: Undersøgelse af sukkersmag og sukkerindhold i forskellige fødevarer vha. refraktometer Undersøgelse af varedeklarationer Observation og analyse af egne kostvaner over to døgn Bygning af modeller af fordøjelsessystemet Energiomsætning og soldrevne vogne Centrale fagbegreber: Fælles alle tre fag: Energiformer; energiomsætning; energiafhængighed; energilagring; forbrænding. Yderligere i biologi: Respiration; fedt; kulhydrat; protein; energibehov; fordøjelse; overvægt; underernæring; fejlernæring. Yderligere i geografi: Råstoffer; forandringer & konsekvenser; termisk energi. Yderligere i fysik/kemi: Energiens proces; kemisk energi; termisk energi; magnetisk energi; kinetisk energi; potential energi. Materialer: Din føde dit valg, serien TRIPLE, Forlag Malling Beck, s og Kostkompasset vejen til en sund balance, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fødevarestyrelsen, 2009 Fødevaredatabanken, lokaliseret april 2010: - > ernæring - > kostundersøgelser, indtag og vurdering - > fødevaredatabanken 3

4 Energi s fra Livets udvikling, Videnskabs univers KOSMOS B, Gyldendal, 2007, s Energi livets drivkraft, Experimentarium Portfolioprodukt: Rapport om energi. 4

5 Opgivelse til fælles naturfagsprøve fælles naturfagsforløb 3: Det dyrebare vand Klasse: 8.ABC Periode: Februar- marts 2011 Samlet naturfagslektionsvarighed: 25 lektioner (15 med fysik/kemivinkel, 6 med biologivinkel, 4 med geografivinkel). Centrale spørgsmål: 1. Hvilke egenskaber har vand? 2. Hvad betyder vand for liv på Jorden? 3. Hvad er vands kredsløb i naturen og i samfundet? 4. Hvilke udfordringer er der forbundet med vand som en knap ressource i Danmark og i Verden? Praktiske aktiviteter: Materialevalg, hypoteseformulering og opsætning samt konklusion på model af vands kredsløb med forsøgsvarighed på 2-3 uger Gruppevist arbejde med begrebskort med de centrale fagbegreber Arbejde med vand tilstandsformer elektrolyse af vand Fremstilling af salt Vandanalyse Centrale fagbegreber: Fælles alle tre fag: Fordampning; fortætning; kredsløb; grundvand; overfladevand; drikkevand; bæredygtighed. Yderligere i biologi: Fotosyntese; respiration; osmose; livsbetingelser; tilpasning; dehydrering; næringsstoffer; epidemi; smeltevand; økosystem; mangrove; kystsikring; tidevand; massefylde; overfladespænding; vands tilstandsformer; blågrønalger/cyanobakterier; spalteåbninger; erosion; fossiler; 5

6 morænejord; sandjord; permafrost; vand/saltkoncentration; mikroorganismer; fødevarekonservering; LifeStraw. Yderligere i geografi: Bæredygtighed; økonomisk udvikling og miljøhensyn; vandkraft; kunstvanding; indvinding; vandresurser og - reserver. Yderligere i fysik/kemi: Temperatur; vand og salte; rensning af drikkevand, vandets hårdhed, mættet opløsning, elektrolyse. Materialer: Vand en kilde til liv, serien TRIPLE, s og 20-33, Forlag Malling Beck, 2007 Vand Fra molekyle til univers, serien TRIPLE, s. 5-17, s Forlag Malling Beck, 2007 Naturgenopretning projekterne omkring Skjern Å, s. 4 og 5 fra Geotoper 3, Geografforlaget Animationen Vandets vej, lokaliseret februar 2010: - > Skole - > Links Kapitlet Vand i Geotoper 2, Geografforlaget, 2006 Portfolioprodukt: Digitale billeder af vandkredsløbsmodeller. 6

7 Opgivelse til fælles naturfagsprøve fællesnaturfagligt forløb 4: Skov Klasse: 8. ABC Periode: Maj 2011 Samlet naturfagslektionsvarighed: 21 lektioner (12 med fysik/kemivinkel, 5 med biologivinkel, 4 med geografivinkel). Centrale spørgsmål: 1. Hvilke karakteristika er der for henholdsvis nåleskov og løvskov? 2. Hvilke oplevelses- og erhvervsmuligheder er der forbundet med skov? 3. Hvilke interessekonflikter er der forbundet med skov i Danmark og i Verden? Praktiske aktiviteter: Rollespil om natursyn. Feltundersøgelser i skovbiotop: Undersøgelse af forskellige træarter, ph- måling og kvælstofsmåling i jord fra løv- og nåleskov. Centrale fagbegreber: Fælles alle tre fag: Syrer og baser; ph; næringsstoffer; kvælstofs kredsløb; fotosyntese og respiration; arealanvendelse; skovbrug; interessemodsætninger; natursyn; løvskov; nåleskov. Yderligere i biologi: Træarter; spredning af frø; frugter; sikar; vedkar; nedbrydning; monokultur. Yderligere i geografi: Klimabælter; svedjebrug; kortlære; bæredygtighed. Yderligere i fysik/kemi: Træs kemiske sammensætning. Materialer: BIOS B, Gyldendal, 2005, kapitlet Skov, s Artikel Det rene vand eller mindre gas, Politiken Kapitel om Skoven i Ny Geografi 3 Det store GO Atlas Træs sammensætning, internetartikel, lokaliseret maj 2010: Kvælstof i skoven, internetartikel og forsøg, lokaliseret maj 2010: Skovbunden, internetartikel og forsøg, lokaliseret maj 2010: 7

8 Fremstilling af trækul, internet artikel og forsøg, lokaliseret maj 2010: fremstilling- tr- kul Portfolioprodukt: Rapport om emnet Skov 8

9 Opgivelse til fælles naturfagsprøve fælles naturfagsforløb 5: Landbrug Klasse: 9.ABC Periode: August- september Samlet naturfagslektionsvarighed: 31 lektioner (12 med fysik/kemivinkel, 8 med biologivinkel, 8 med geografivinkel, samt 3 fælles naturfagsvinkel i besøg på landbrug). Centrale spørgsmål: 1. Hvordan fungerer moderne landbrug? 2. Hvilke forskelle og ligheder er der mellem økologisk og konventionelt landbrug? 3. Hvordan indgår næringsstofferne NPK i kredsløb i landbruget og i naturen? 4. Hvilke dilemmaer er der forbundet med at brødføde verdens begfolkning? Praktiske aktiviteter: Analyse af og fremstilling af NPK- gødning Undersøgelse af jordprøver vha. stereolup Besøg på landbrug den 2. september Centrale fagbegreber: Fælles alle tre fag: Næringsstoffer (makro- og mikro- ); bæredygtighed; økologisk og konventionelt landbrug; kunstgødning; organisk gødning. Yderligere i biologi: Fotosyntese; humus; krummestruktur; symbiose; mikroorganismer. Yderligere i geografi: Afgrøder; erhvervssektorer; kultur- og naturlandskab; import/eksport; sprøjtemidler; jordbund; dræn; svedjebrug; drift; mejeri; EU; økonomi Yderligere i fysik/kemi: Kemisk analyse; nitrogenkredsløb; NPK- gødning. Materialer: Jordbrug ren teknologi, Alinea, 2009 (disse sider i kopi: 22-28, 38-43) BIOS A, Gyldendal, 2005, kapitlet Landbrug s (i kopi) Ny geografi 3, Gyldendal 1996, Kapitel: Dansk Landbrug s samt arbejdskopier fra Geotest, GO 2006 s Ny Fysik- Kemi Bind 7, s

10 Portfolioprodukter: Produkt (form valgfrit fx rapport, power- point, lydfil, film). 10

11 Opgivelse til fælles naturfagsprøve fælles naturfagsforløb 6: Rom & cola Klasse: 9.ABC Periode: September- november Samlet naturfagslektionsvarighed: 31 lektioner (15 med fysik/kemivinkel, 8 med biologivinkel, 8 med geografivinkel). Centrale spørgsmål: Rom & cola er en drink, mange unge mennesker kender til. Hvad kan vi få ud af sådan et stykke virkelighed, når vi undersøger det med naturfaglige briller? 1. Hvad er alkohol, hvad består det af, og hvordan produceres det? 2. Hvad er kulhydrat, hvad består det af, og hvordan produceres det? 3. Hvilke konsekvenser er der ved rom & cola for naturen og os mennesker? Praktiske aktiviteter: Arbejde med hjemmelavet sødhedsskala med sukkerroe, sukker og diverse kunstige sødemidler (smage og databehandle) Arbejde med varedeklarationer på sukkerholdige og light- produkter Molekylemodeller af alkohol Gæring og forbrænding Destillation Centrale fagbegreber: Fælles for alle tre fag: Energigivende næringsstoffer; organisk kemi; fotosyntese og respiration; alkohol; kulhydrater; bæredygtighed; erhvervsfordeling; globalisering. Yderligere i biologi: Glukose; fordøjelse; enzym; varedeklaration; kondition/kondital; iltoptagelse; alkohols skadelige virkninger; forbrænding i cellerne mitokondrier; blodsukker; diabetes; kunstige sødemidler; sukkerroer. Yderligere i geografi: Udbud og efterspørgsel; rig og fattig; I- og Ulande; bæredygtighed; interessemodsætninger; klimazoner og plantebælter; industrilokalisering; dyrkningsmønstre; BNP; erhvervs- og befolkningsudvikling. Yderligere i fysik/kemi: Carbonhydrider; polære og apolære molekyler; fremstilling af alkohol, destillation; vægtprocent og volumenprocent. 11

12 Materialer: Coca Colla udfordrer Coca Cola, artikel fra I Brasilien kører bilerne på sukkerrør, artikel fra 66 Film fra Globalisering samt Rige og fattige lande s , Geotest, Geografforlaget 2006 Prisma fysik: Slægten alkohol, side (udleveret). BIOS A, Gyldendal, 2005, afsnittet Fordøjelse, s samt afsnittet Cellen livets byggesten, s BIOS B, Gyldendal, 2005, afsnittet Kulhydrater, s og afsnittet Nydelsesmidler og rusmidler, s samt afsnittet Genetik, s Ny biologi 1, Gyldendal, 1994, kapitlet Cellen livets byggeklodser, s og kapitlet Cellen arbejder, s samt kapitlet Hvordan lever planter?, s Ny biologi 2, Gyldendal, 2000, kapitlet Affaldsstoffer skal væk, s. 20 Ind i biologien, grundbog 7. kl., Alinea, 1996, afsnittet Cellen en kemisk fabrik, s Er der energi i light- produkter eller sukkerfri produkter? sammenklip af tekst fra - > Ung Rusmidlernes biologi: Alkohol, tekst sammensat af rapport fra Sundhedsstyrelsen, 2000, fra 12

13 Opgivelse til fælles naturfagsprøve fælles naturfagsforløb 7: Mobiltelefonen Klasse: 9.ABC Periode: Januar- februar Samlet naturfagslektionsvarighed: 35 lektioner (15 med fysik/kemivinkel, 10 med biologivinkel, 10 med geografivinkel. Centrale spørgsmål: 1. Hvordan virker din mobiltelefon? 2. Hvilke problemer er der med de metaller, der bruges i din mobiltelefon? 3. Hvilke konsekvenser er der ved brug af din mobiltelefon? Praktiske aktiviteter: Arbejde med model af øret Arbejde med struktureret mindmap om sundhedsrisici ved mobiltelefonen Arbejde med forskellige materialer og deres evne til at afskærme mobiltelefonen Lave en akkumolator Centrale fagbegreber: Fælles alle tre fag: Elektromagnetisk stråling; spænding; metaller; råstoffer; kommunikation; miljømæssig forsvarlig bortskaffelse > < forurening; hørelsen; celler, DNA, mutationer; cancer. Yderligere i biologi: Ørets anatomi; sundhedsrisici; grænseværdier; SAR- værdi; undersøgelsesmetoder (befolknings-, laboratorieundersøgelse, samlende rapport); Sundhedsstyrelsens anbefalinger; blod- hjernebarrieren; stress- proteiner. Yderligere i geografi: Bæredygtig udvindelse af mineraler; erosion; erhvervsfordeling; miljøbelastning; arealudnyttelse; u- lande vs i- lande. Yderligere i fysik/kemi: Metaller og spændingsrækken. Materialer: Mobiltelefonen hva snakker vi om?, Alinea, 2007 s. 6-14, 16-29, 40, Ny biologi 2, Gyldendal 2000, s Artiklerne (hver elev opgiver 1 artikel) fra Ny dansk forskning frikender mobiltelefonen, maj 2008 Mobilen er ikke farlig så vidt vi ved, maj 2008 Mobilen påvirker din hjerne, november

14 Mobilstråler hjælper mod Alzheimers, februar 2010 Mobiltelefonens sundhedsfarer skal kortlægges, april minutters mobilsnak giver ikke kræft, maj 2010 Mobiltelefoner frikendt for at give ørekræft, juli 2011 Mobiltelefoner giver ikke kræft i hjernen, oktober 2011 WHO- kritik af dansk mobilstråleundersøgelse, oktober 2011 Hver femte mobil har for meget nikkel, december 2011 Dokumentarfilmen Blood in the mobile af Frank Piasecki Poulsen, 2010 Geotoper 2 fra GO forlaget 2006, Råstoffer s artikel: Mobiltelefon- produktion trues af mangel på råstoffer Geotest Arbejdshæfte fra GO forlaget 2006, Det Geologiske kredsløb råstoffer s Det store GO atlas 2006, s Prisma Kemi/Fysik 8. Kl., 1983, s Portfolioprodukter: Gruppevis fremlæggelse med PowerPointPræsentation med selvvalgt delemne. 14

15 Opgivelse til fælles naturfagsprøve fælles naturfagsforløb 8: Verden i morgen Klasse: 9.ABC Periode: Februar Samlet naturfagslektionsvarighed: 26 lektioner (6 med fysik/kemivinkel, 4 med biologivinkel, 4 med geografivinkel samt fællesnaturfaglig ekskursion til Vestforbrændingen/WasteLab på 8 lektioner og 4 lektioners dansk- og naturfaglig artikelskrivning). Centrale spørgsmål: 1. Hvordan har planeten Jorden det, når vi kigger på udfordringer som stigende befolkningstilvækst, forurening og en stor efterspørgsel på energiforsyning? 2. Hvilke konsekvenser har menneskets adfærd eller såkaldte fodaftryk for alt det levendes liv og levevilkår? 3. Hvilke handlings- og løsningsforslag er der, når udviklingen skal foregå på en bæredygtig måde? Praktiske aktiviteter: Sortering og kategorisering af husholdningsaffald WasteLabs 5 laboratoriestationer: o Forsøg med energi: Turbine - > generator - > strøm o Forsøg med forbrænding af forskellige materialer o Røg- rens: Få SO 2 renset fra røg via mættet kalkvand o Rensning af spildevand: Få tungmetaller ud af spildevand v.hj.a. TMT15 o Forsøg med udvaskning af tungmetaller fra hhv. frisk og modnet slagge o Rejse med den økologiske rygsæk Fremstilling af mini- elværk Centrale fagbegreber: Fælles alle tre fag: Energiressourcer; vedvarende energiformer; fossile brændstoffer; forbrænding; bæredygtighed; genanvendelse; drivhuseffekt; klimaforandringer; forurening. Yderligere i biologi: Organisk affald; kompostering; syreregn; rensningsanlæg; tungmetal; lydforurening; partikelforurening; hormonforstyrrende stoffer; løsningsmuligheder (samfundsniveau); handlingsmuligheder (individniveau). Yderligere i geografi: Vækst; bymiljø; outsourcing; miljømæssige konsekvenser; økologisk rygsæk. Yderligere i fysik/kemi: 15

16 Materialer: BIOS C, Gyldendal, 2007, kapitlet Forurening, s og Affald, s Artiklen Festivalaffald bliver til biogas, Rasmus Rørbæk, 30. juni 2010, Geotoper 3 fra GO forlaget 2006, Kina s National Geographic nr. 1, 2012, artikel: Kinas grønne korsvej Kopiark fra Lærerhæfte Geoptoper 3, 2006, Kina s Geotest Arbejdshæfte fra GO forlaget 2006, Byer og byvækst s Ny Fysik/kemi. Bind 8 Samfundets elforsyning, Gyldendal, KBH. 1998, s , Internetsider: Solenergi: DK/NyTeknologi/strategier/solenergi/Sider/Forside.aspx Vindenergi: DK/NyTeknologi/strategier/Vindenergi/Sider/Forside.aspx Havvindmøller: DK/UndergrundOgForsyning/VedvarendeEnergi/Vindkraft/Havvindmoeller/Sider/Forside.aspx Solceller historisk udvikling, kilde nedtaget Fakta om vindenergi. Sådan fungerer en vindmølle, kilde nedtaget L Portfolioprodukter: Gruppevis fremstilling af artikel ud fra fordybelsesarbejde med en bæredygtig løsning (fx jordvarme, solenergi, biogasanlæg, renseanlæg, LifeStraw, fusionsenergi, atomkraft m.m.) samlet i det naturvidenskabelige tidsskrift Science for the future. 16

17 Opgivelse til fælles naturfagsprøve fælles naturfagsforløb 9: Kosmisk zoom Klasse: 9.ABC Periode: Marts- april Samlet naturfagslektionsvarighed: 35 lektioner (15 med fysik/kemivinkel, 10 med biologivinkel, 10 med geografivinkel samt fællesnaturfaglig ekskursion til Planetariet med film, foredrag og udstilling på 4 lektioner). Centrale spørgsmål: 1. Hvordan blev solsystemet herunder Jorden dannet? 2. Hvordan er solsystemet herunder Jorden opbygget? 3. Hvordan udviklede liv på Jorden sig? 4. Hvilketeorier og modeller for dette findes? Praktiske aktiviteter: Arbejde med evolutionsdugen og udstoppede dyr Arbejde med model af pladetektonik og jordens topografiske udseende Arbejde med målinger af radioaktiv stråling. Atomets historie Centrale fagbegreber: Fælles alle tre fag: Big bang; vores solsystem; radioaktivitet; atomer nukleoider; Jordens opbygning; Månen; vulkanisme og det geologiske kredsløb; evolution; celleri. Yderligere i biologi: Cellemembran; cellevæske; cellekerne; DNA; kromosomer; ribosomer; mitokondrier; aminosyrer; protein; encellede organismer; flercellede organismer; Darwins teorier. Yderligere i geografi: Indre og ydre kredsløb; forkastningszoner; vulkantyper; erosion/transport/aflejring/opbygning; Jordens sfærer. Yderligere i fysik/kemi: Isotoper; alfa,beta og gammastråling; kernespaltning; atomkraft; kernevåben. Materialer: BIOS C, Gyldendal, 2007, kapitlet Evolution livets udvikling, s BIOS A, Gyldendal, 2005, kapitlet Cellen livets byggesten, s > Natur - > Evolution (tekster, quizzer, opgaver, multimedieklip m.m.) Geotoper 2 fra GO forlaget fra 2006, Naturens stærke kræfter s Geotoper 2, 2006, Naturens stærke kræfter s i arbejdshæfte Geotoper 3 fra GO forlaget, 2006, Det geologiske kredsløb s

18 Geotest Arbejdshæfte fra GO forlaget 2006, Naturens stærke kræfter s Dokumentarfilm: Månens Mysterier fra Videnskabens Største Mysterier, 2008 Jordens overordnede sfærer fra Det ydre kredsløb fra Tjek på Geografien, Globus Gyldendal, Månen s. 13 og 15 Kosmos B, Gyldendal, KBH s. 8-19, Kosmos C, Gyldendal, KBH s. 7-17, 29-33, Portfolioprodukter: Praktisk opgave med udarbejdelse af fysisk model af fænomen eller teori med tilknytning til emnet Kosmisk Zoom dvs. model af noget af det allermindste eller allerstørste (fx model af celle, solsystem, evolutionsteori, atom m.m.). 18

Årsplan for Naturfag i overbygningen.

Årsplan for Naturfag i overbygningen. Årsplan for Naturfag i overbygningen. Den fælles naturfagsprøve i 9. klasse en realitet. Det betyder, at biologi, geografi og fysik-kemi har en fælles årsplan. Årsplanen indeholde 4 områder som eleverne

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Biologi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Biologi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens Årsplan Skoleåret 2014/2015 Biologi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 Årsplan FAG: Biologi KLASSE:

Læs mere

Asbjørn Madsen Årsplan for 8. klasse Fysik/Kemi Jakobskolen

Asbjørn Madsen Årsplan for 8. klasse Fysik/Kemi Jakobskolen Årsplan for Fysik-Kemi i 8. klasse Årsplanen er opbygget ud fra forskellige forløb om centrale emner. Tre af forløbene er tværfaglige med biologi og geografi, så de leder frem mod den mundtlige fællesfaglige

Læs mere

Undervisningsplan for fysik/kemi, 9.A 2015/16

Undervisningsplan for fysik/kemi, 9.A 2015/16 Undervisningsplan for fysik/kemi, 9.A 2015/16 Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig viden om vigtige fysiske og kemiske forhold i naturen og teknikken med vægt på forståelse af grundlæggende

Læs mere

Science på Gærum Skole Baggrund for fællesfaglig naturfagsprøve Eksempel på forløb Gruppearbejde om inddragelse af alle tre fag Eksempler på oplæg

Science på Gærum Skole Baggrund for fællesfaglig naturfagsprøve Eksempel på forløb Gruppearbejde om inddragelse af alle tre fag Eksempler på oplæg Science på Gærum Skole Baggrund for fællesfaglig naturfagsprøve Eksempel på forløb Gruppearbejde om inddragelse af alle tre fag Eksempler på oplæg Erfaringer Projektet Projektet 3. årigt forløb med start

Læs mere

Studieplan for naturvidenskabelig faggruppe,

Studieplan for naturvidenskabelig faggruppe, 32-40 41 42 Forløb 1: Intro og metode Introduktion til naturvidenskabelig faggruppe, naturvidenskabelig metode og til fagene. Hvordan arbejder man naturvidenskabeligt? Hvad er en teori og hvad er et eksperiment?

Læs mere

Eksempel på opgivelse til fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi/mbb-cfu

Eksempel på opgivelse til fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi/mbb-cfu Eksempel på opgivelse til fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi/mbb-cfu Undervisningen er gennemført som en vekselvirkning mellem enkeltfaglige forløb og fællesfaglige forløb. I de fællesfaglige

Læs mere

Hold 3 2013/2014. Årsplan for biologi, geografi, fysik og kemi. v/ faglærer Hanne Vilhelmsen.

Hold 3 2013/2014. Årsplan for biologi, geografi, fysik og kemi. v/ faglærer Hanne Vilhelmsen. Fysik og kemi. Formålet med undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden om vigtige fysiske og kemiske forhold i naturen og teknikken med vægt på forståelse af grundlæggende fysiske og

Læs mere

Slutmål for faget fysik/kemi efter 9. klassetrin

Slutmål for faget fysik/kemi efter 9. klassetrin Formål for faget fysik/kemi Formålet med undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden om vigtige fysiske og kemiske forhold i naturen og teknikken med vægt på forståelse af grundlæggende

Læs mere

Læringsmål i fysik - 9. Klasse

Læringsmål i fysik - 9. Klasse Læringsmål i fysik - 9. Klasse Salte, syrer og baser Jeg ved salt er et stof der er opbygget af ioner. Jeg ved at Ioner i salt sidder i et fast mønster, et iongitter Jeg kan vise og forklare at salt, der

Læs mere

Læseplan for naturfagene -Enegi og bæredygtighed

Læseplan for naturfagene -Enegi og bæredygtighed Læseplan for naturfagene -Enegi og bæredygtighed Se også listen med "idéer og links til energiundervisnng" via ESCO-fanebladet på Intra. Fælles Mål n/t efter 2.klasse Teknologi og ressourcer i hverdagen

Læs mere

Formål for faget fysik/kemi Side 2. Slutmål for faget fysik/kemi..side 3. Efter 8.klasse.Side 4. Efter 9.klasse.Side 6

Formål for faget fysik/kemi Side 2. Slutmål for faget fysik/kemi..side 3. Efter 8.klasse.Side 4. Efter 9.klasse.Side 6 Indholdsfortegnelse Formål for faget fysik/kemi Side 2 Slutmål for faget fysik/kemi..side 3 Delmål for faget fysik/kemi Efter 8.klasse.Side 4 Efter 9.klasse.Side 6 1 Formål for faget fysik/kemi Formålet

Læs mere

Fællesfaglige trinmål Biologi, fysik/kemi og geografi

Fællesfaglige trinmål Biologi, fysik/kemi og geografi Fællesfaglige trinmål Biologi, fysik/kemi og geografi Pæd. konsulent Brian Ravnborg brr@ucn.dk 72690855 Vejr og klima 8. klasse Fysik/kemi - Geografi anvende enkle fysiske begreber og sammenhænge i beskrivelsen

Læs mere

Ernæring, fordøjelse og kroppen

Ernæring, fordøjelse og kroppen Ernæring, fordøjelse og kroppen Modul 4 Kernestof a) Kost & fordøjelse b) Kroppens opbygning & motion Mål med modulet Ernæring og fordøjelse At give kursisten vished om næringsstoffers energiindhold, herunder

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Fysik/Kemi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Fysik/Kemi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 2014/2015 Fysik/Kemi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 Årsplan FAG: Fysik/kemi KLASSE:

Læs mere

FYSIK/KEMI. Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Stof og stofkredsløb

FYSIK/KEMI. Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Stof og stofkredsløb FYSIK/KEMI Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Stof og stofkredsløb Eleven kan analysere dele af stofkredsløb Eleven kan med modeller forklare stofkredsløb i naturen Eleven kan

Læs mere

Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Eleverne kan formulere en

Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Eleverne kan formulere en FYSIK/KEMI Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Stof og stofkredsløb Eleverne kan formulere en 1. Eleven formulerer og belyser en problemstilling, der tager udgangspunkt problemstilling

Læs mere

Energiens vej til mennesket

Energiens vej til mennesket Energiens vej til mennesket Modul 2 Kernestof a) Celleopbygning b) Energibegrebet, herunder fotosyntese og respiration Mål med modulet Energibegrebet, herunder fotosyntese og respiration Energibegrebet

Læs mere

Elektronik og styring Kemiske metoder. Himmel og jord Energi på vej. x x x x. x x x x. x x x x. x x x x x x x x. x x x. x x

Elektronik og styring Kemiske metoder. Himmel og jord Energi på vej. x x x x. x x x x. x x x x. x x x x x x x x. x x x. x x KOSMOS C Færdigheds- og vidensmål Atomfysik Himmel og jord Energi på vej Elektronik og styring Kemiske metoder Kemisk produktion Madens kemi Kemi, menneske og samfund Naturfaglige undersøgelser Eleven

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2012/13 Fysik/Kemi

Årsplan Skoleåret 2012/13 Fysik/Kemi Årsplan Skoleåret 2012/13 Fysik/Kemi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 12/13. Skolens del og slutmål følger folkeskolens "fællesmål" 2009. Undervisningsplan fysik kemi 7.klasse

Læs mere

Årsplan Biologi. Oversigt. Materiale. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Evaluering. Biologi 7. klasse 2013-2014

Årsplan Biologi. Oversigt. Materiale. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Evaluering. Biologi 7. klasse 2013-2014 Årsplan Biologi Biologi 7. klasse 2013-2014 Oversigt Undervisningen i biologi vil lede frem til en levende undervisning med meget forsøgsarbejde. De læste teorier vil blive fulgt op med forsøg til at styrke

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Naturvidenskabelig faggruppe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 12/13 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Biologi B Inger Klit Schierup (IS) 3biB1 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Studieplan for Naturvidenskabelig Faggruppe, 2015-16

Studieplan for Naturvidenskabelig Faggruppe, 2015-16 Studieplan for Naturvidenskabelig Faggruppe, 2015-16 Forløb 1: Intro & Metode Introduktion til Naturvidenskabelig Faggruppe, naturvidenskabelig metode og til fagene. Hvordan arbejder man naturvidenskabeligt?

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2017 Institution Vestegnens hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2-årigt hf Naturfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2013/2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December, 2016 Januar, 2017 Institution VUC Lyngby (407) Uddannelse Hf Fag og niveau naturfag, C (naturvidenskabelig

Læs mere

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner Energiteknologi Niveau: 8. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: Forløbet Energiteknologi er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, og det bygger på viden fra forløbet Energi. Forløbet hænger tæt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Vuc Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig faggruppe

Læs mere

Eksamensspørgsmål Biologi C maj-juni 2014 Sygeeksamen: 4cbicsy1

Eksamensspørgsmål Biologi C maj-juni 2014 Sygeeksamen: 4cbicsy1 Eksamensspørgsmål Biologi C maj-juni 2014 Sygeeksamen: 4cbicsy1 HF og VUC Nordsjælland. Helsingørafdelingen Lærer: Lisbet Heerfordt, Farumgårds Alle 11, 3520 Farum, tlf. 4495 8708, mail: lhe@vucnsj.dk.

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2017

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2017 UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2017 Undervisningen følger Forenklede Fælles Mål for undervisningen i faget fysik/kemi. I det kommende år fortsætter fagteamet arbejdet med at videreudvikle undervisningen

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Gaia

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Gaia Fagplan for Gaia Introduktion til faget Gaia Gaia er Vester Skerninge Friskoles naturvidenskabelige fag, der rækker over de fire klassiske fag: Kemi, fysik, biologi og geografi. Gaia er samtidig også det

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 13/14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig

Læs mere

Årsplan for Sciencefagene i udskolingen

Årsplan for Sciencefagene i udskolingen For skoleåret 2013-2014 på Skovgårdsskolen Mål: Formålet med undervisningen i de naturvidenskabelige fag er, at eleverne opnår indsigt og tilegner sig viden i vigtige fænomener og sammenhænge i naturen,

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2013/14 Biologi

Årsplan Skoleåret 2013/14 Biologi Årsplan Skoleåret 203/4 Biologi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 3/4. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan FAG: Biologi KLASSE: 7 ÅR: 3/4

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni, skoleår 12/13 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Hf 2 Fag og niveau Naturvidenskabelig faggruppe,

Læs mere

BIOLOGI. Mad nok til alle. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Evolution

BIOLOGI. Mad nok til alle. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Evolution BIOLOGI Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Evolution Eleven kan undersøge og forklare organismers tilpasning til levesteder Eleven kan forklare organismers tilpasning som reaktion

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013/2014

Læs mere

Økosystemer. Niveau: 9. klasse. Varighed: 5 lektioner. Præsentation: Forløbet Økosystemer handler generelt om, hvordan økosystemer fungerer.

Økosystemer. Niveau: 9. klasse. Varighed: 5 lektioner. Præsentation: Forløbet Økosystemer handler generelt om, hvordan økosystemer fungerer. Økosystemer Niveau: 9. klasse Varighed: 5 lektioner Præsentation: Forløbet Økosystemer handler generelt om, hvordan økosystemer fungerer. Der tages udgangspunkt i to meget forskellige økosystemer, regnskov

Læs mere

INFO OM EKSAMEN I 9.X Den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi

INFO OM EKSAMEN I 9.X Den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi INFO OM EKSAMEN I 9.X 2016-2017 INDHOLD Side 1 Side 2 Side 3 Generelle informationer Formuler en problemstilling Kilde: naturfagsproeven.gyldendal Planlæg forsøg og undersøgelser Kilde: naturfagsproeven.gyldendal

Læs mere

Vejledende læseplan Fysik/kemi

Vejledende læseplan Fysik/kemi 2012 Vejledende læseplan Fysik/kemi Fjordskolen Fysik/kemi Om faget Ifølge Folkeskoleloven, 5 stk. 2, omfatter undervisningen i den 9-årige grundskole faget fysik/kemi for alle elever på 7. til 9. klassetrin.

Læs mere

Årsplan - 9. klasse - fysik/kemi

Årsplan - 9. klasse - fysik/kemi Årsplan - 9. klasse - fysik/kemi Forenklede fælles mål: Kompetenceområde Undersøgelse - Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i fysik/kemi. Modellering - Eleven kan anvende og vurdere

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2013/14 Fysik

Årsplan Skoleåret 2013/14 Fysik Årsplan Skoleåret 2013/14 Fysik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 13/14. Skolens del og slutmål følger folkeskolens "fællesmål" 2009. 1 Årsplan FAG: Fysik/kemi KLASSE: 7 ÅR:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Naturvidenskabelig faggruppe

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2014

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2014 UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2014 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Fysik/kemi. Centrale kundskabs- og færdighedsområder Fysikkens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Naturvidenskabelig faggruppe

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for fysik- 8. klasse. Skoleåret 2012-2013 Arbejdet i faget fysik/ er bygget op som

Læs mere

Årsplan for Biologi for 8. klasse år 2006/07:

Årsplan for Biologi for 8. klasse år 2006/07: Årsplan for Biologi for 8. klasse år 2006/07: Generelt for undervisningen i biologi skoleåret 2006/07: Der tages udgangspunkt i bogsystemet BIOS, grundbog A, Gyldendal 2005. Til hvert modul hører feltundersøgelser

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNOLOGI 2016

UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNOLOGI 2016 UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNOLOGI 2016 Undervisningen følger Forenklede Fælles Mål for undervisningen i faget Natur/teknologi. I det kommende år fortsætter fagteamet arbejdet med at videreudvikle

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance Fag: Fysik/kemi Hold: 20 Lærer: Harriet Tipsmark Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter 33-35 36-37 Jordens dannelse Kende nogle af nutidens forestillinger om universets opbygning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni, skoleår 2012/13 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Hf 2 Fag og niveau Naturvidenskabelig faggruppe,

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNOLOGI 2017

UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNOLOGI 2017 UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNOLOGI 2017 Undervisningen følger Forenklede Fælles Mål for undervisningen i faget Natur/teknologi. I det kommende år fortsætter fagteamet arbejdet med at udvikle undervisningen

Læs mere

Eksamensspørgsmål Biologi C e-learning Sommeren 2014 Hold: 3cbicel1

Eksamensspørgsmål Biologi C e-learning Sommeren 2014 Hold: 3cbicel1 Eksamensspørgsmål Biologi C e-learning Sommeren 2014 Hold: 3cbicel1 NB! Hvis censor ønsker det, kan der komme ændringer i eksamensspørgsmålene. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort i holdets Fronter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Vuc Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig faggruppe

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Biologi Klasse: 8.a Lærer: Susanne Stenholm Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Biologi Klasse: 8.a Lærer: Susanne Stenholm Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Biologi Klasse: 8.a Lærer: Susanne Stenholm Fagområde/ emne Sommerfugle Livscyklus Artsbestemmelse Mikroorganismer Agaprøver Tidsberegning Virus og bakterier Immunforsvaret Vindmøller

Læs mere

Naturfagslæseplan. Bagterpskolens læseplan 2015/16. Ingenting forsvinder. Vores fantastiske jord. Det daglige brød. Mennesket i vandets kredsløb

Naturfagslæseplan. Bagterpskolens læseplan 2015/16. Ingenting forsvinder. Vores fantastiske jord. Det daglige brød. Mennesket i vandets kredsløb Naturfagslæseplan Bagterpskolens læseplan 2015/16 7.klasse 8.klasse 9.klasse Ingenting forsvinder Vores fantastiske jord Det daglige brød By og bolig Den globale teenager Mennesket i vandets kredsløb Vand

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 14/15, eksamen maj-juni 15 Institution Kolding HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 15/16, eksamen maj-juni 16 Institution Kolding HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF

Læs mere

Årsplan for faget Natur/Teknik i 6. kasse, 2014/15

Årsplan for faget Natur/Teknik i 6. kasse, 2014/15 Årsplan for faget Natur/Teknik i 6. kasse, 2014/15 Undervisningen i N/T er baseret på Fælles Mål fra Undervisningsministeriet og er som følger: Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen

Læs mere

Fysik/kemi. Fagets overordnede rammer. Formål. Fagplan

Fysik/kemi. Fagets overordnede rammer. Formål. Fagplan Fysik/kemi Fagplan Fagets overordnede rammer Der undervises i fysik/kemi på 6.- 9. klassetrin. Undervisningen i fysik/kemi skal bygge på de naturvidenskabelige grundelementer som eleverne har tilegnet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 13/14 Institution Vestegnens hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 1-årigt e-hf Naturfag

Læs mere

Ernæring, fordøjelse og kroppen

Ernæring, fordøjelse og kroppen Ernæring, fordøjelse og kroppen Modul 4 Kernestof a) Kost & fordøjelse b) Kroppens opbygning & motion Mål med modulet Ernæring og fordøjelse At give kursisten vished om næringsstoffers energiindhold, herunder

Læs mere

Biologi. Shiva Qvistgaard Sharifi (SQ) Mål for undervisningen:

Biologi. Shiva Qvistgaard Sharifi (SQ) Mål for undervisningen: Biologi Årgang: 7. årgang Lærer: Shiva Qvistgaard Sharifi (SQ) Mål for undervisningen: Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om organismer, natur, miljø og sundhed med

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2012/13 Biologi

Årsplan Skoleåret 2012/13 Biologi Årsplan Skoleåret 2012/13 Biologi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 12/13. Skolens del og slutmål følger folkeskolens "fællesmål" slut 2009 Årsplan for 7. kl. i biologi Uge

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 14/15, eksamen maj-juni 15 Institution Kolding HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: hf16a 0814 nf

Undervisningsbeskrivelse for: hf16a 0814 nf Undervisningsbeskrivelse for: hf16a 0814 nf Fag: Naturvidenskabelig faggruppe, HF2 Niveau: Ingen Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: hf16a Termin: Juni 2015 Uddannelse: HF Lærer(e): Gitte

Læs mere

Biologi. Formål for faget biologi. Slutmål for faget biologi efter 9. klassetrin. De levende organismer og deres omgivende natur.

Biologi. Formål for faget biologi. Slutmål for faget biologi efter 9. klassetrin. De levende organismer og deres omgivende natur. Biologi Formål for faget biologi Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om organismer, natur, miljø og sundhed med vægt på forståelsen af grundlæggende biologiske begreber,

Læs mere

TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi

TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi Trinmål for Fysik/kemi TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi Fysikkens og kemiens verden Beskrive nogle grundstoffer og kemiske forbindelser, der har betydning for liv eller hverdag. Kende generelle egenskaber

Læs mere

Årsplan for faget Natur/Teknologi i 6. kasse, 2015/16

Årsplan for faget Natur/Teknologi i 6. kasse, 2015/16 Årsplan for faget Natur/Teknologi i 6. kasse, 2015/16 Eleverne i 6. klasse skal arbejde med følgende årsplan: Uge Faglige mål/tema 33- Vandhullet 37 Formål Aktiviteter Øvrige mål At eleverne får indblik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) 2-årig HF, 1. S Naturvidenskabelig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Biologi B

Læs mere

Færdigheds- og vidensområder

Færdigheds- og vidensområder Klasse: Geografi-Mars Skoleår: 2016-2017 Uge/måned Emner/tema Kompetenceområde(r) Augustseptember Jordens sfærer -En introduktion til geografi Værd at vide om vejret Undersøgelse Undersøgelser i naturfag:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Naturvidenskabelig faggruppe

Læs mere

Årsplan Geografi. Oversigt. Materiale. Mål. Aktiviteter. Geografi 6/7. klasse 2013-2014

Årsplan Geografi. Oversigt. Materiale. Mål. Aktiviteter. Geografi 6/7. klasse 2013-2014 Årsplan Geografi Geografi 6/7. klasse 2013-2014 Oversigt Faget geografi i 7. Klasse benytter grundbogen og aktivitetsbogen som fælles nævner i klasseundervisningen. Ved siden af arbejdet med bogen vil

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 13/14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2016

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2016 UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2016 Undervisningen følger Forenklede Fælles Mål for undervisningen i faget fysik/kemi. I det kommende år fortsætter fagteamet arbejdet med at videreudvikle undervisningen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hfe Naturvidenskabelig Faggruppe

Læs mere

Årsplan Kemi/Fysik. Materiale. Oversigt. Mål. Aktiviteter. Evaluering. Kemi/fysik 7. klasse 2013-2014

Årsplan Kemi/Fysik. Materiale. Oversigt. Mål. Aktiviteter. Evaluering. Kemi/fysik 7. klasse 2013-2014 Årsplan /Fysik /fysik 7. klasse 2013-2014 Oversigt / Fysik faget på Al Salam skolen foregår med 7. Klasse. Vi vil arbejde med grundbogen som udgangspunkt, men tit hoppe til andre læremidler og faglokaler

Læs mere

Undervisningsplan for fysik/kemi, 10.C 2015/16

Undervisningsplan for fysik/kemi, 10.C 2015/16 Undervisningsplan for fysik/kemi, 10.C 2015/16 Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig viden om vigtige fysiske og kemiske forhold i naturen og teknikken med vægt på forståelse af grundlæggende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2011 Institution Sukkertoppen, KTS Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Biologi B Thomas Haack

Læs mere

Årsplan Fysik/kemi 8. kl.

Årsplan Fysik/kemi 8. kl. Årsplan Fysik/kemi 8. kl. Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem teori og praksis. Undervisningen knytter an ved de iagttagelser eleverne har gjort, eller kan gøre sig, i deres dagligdag.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/stx /gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Undervisningsplan for faget natur/teknik

Undervisningsplan for faget natur/teknik RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse: HF Naturvidenskabelig faggruppe

Undervisningsbeskrivelse: HF Naturvidenskabelig faggruppe Undervisningsbeskrivelse: HF Naturvidenskabelig faggruppe Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2017- juni 2018 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni, 2014/15 Institution Thy-Mors HF & VUC, Thisted afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Naturvidenskabelig faggruppe- toårigt hf, niveau C Rene Günter,

Læs mere

Biologi årlig evaluering på Ahi Internationale Skole

Biologi årlig evaluering på Ahi Internationale Skole Biologi årlig evaluering på Ahi Internationale 2010-2011. De levende organismer og deres omgivne natur kende udvalgte 8.klasse har opnået organismer og deres dette, men emnet vil placering i fødekæder

Læs mere

Årsplan for biologi og geografi i 7. klasse 2013-14

Årsplan for biologi og geografi i 7. klasse 2013-14 Årsplan for biologi og geografi i 7. klasse 2013-14 Uge Emne og materialer Mål og aktiviteter Øvrige arrangementer 33 Introuge Første skoledag mandag d. 12. august kl. 8:30-11:45 34 Biologi Mad og sundhed

Læs mere

Naturfagsundervisning i 8. klasse Årsplan for 13/14

Naturfagsundervisning i 8. klasse Årsplan for 13/14 Hold A: Henrik /Gurli Hold B: Marion/Piet + Anders Naturfagsundervisning i 8. klasse Årsplan for 13/14 Periode Indhold Faglige mål Mystiske metaller og Celler Uge 33-36 August / september Metaller i det

Læs mere

Fælles naturfagsprøve 2011

Fælles naturfagsprøve 2011 Prøveoplæg A (Fysisk indhold: 1 petriskål med sukker, 1 petriskål med salt (fint) og 1 petriskål med hvedemel) Tre hvide pulvere Hvad kendetegner indholdet? Hvad bruges det til? Hvor kommer det fra? Hvad

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 15/16, eksamen maj-juni 16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Kolding HF og VUC HF

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 13/14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig

Læs mere

Del- og slutmål for faget geografi.

Del- og slutmål for faget geografi. Del- og slutmål for faget geografi. Delmål for faget Geografi efter 8. klassetrin beskrive jordens inddeling i klimazoner og plantebælter beskrive det globale vandkredsløb placere de væsentligste elementer

Læs mere

I dag skal vi. Have det sjovt, og tale om det vi lærte sidst, på en anden måde. CO2/fotosyntese, klima vind og vejr. Hvad lærte vi sidst?

I dag skal vi. Have det sjovt, og tale om det vi lærte sidst, på en anden måde. CO2/fotosyntese, klima vind og vejr. Hvad lærte vi sidst? I dag skal vi Have det sjovt, og tale om det vi lærte sidst, på en anden måde. Hvad lærte vi sidst? CO2/fotosyntese, klima vind og vejr. Har i lært noget om, hvad træer kan, hvad mennesker kan og ikke

Læs mere

Årsplan for undervisningen i fysik/kemi på 7. -9. klassetrin 2006/2007

Årsplan for undervisningen i fysik/kemi på 7. -9. klassetrin 2006/2007 Årsplan for undervisningen i fysik/kemi på 7. -9. klassetrin 2006/2007 1 Retningslinjer for undervisningen i fysik/kemi: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget fysik/kemi, udgør folkeskolens

Læs mere

Formål for biologi. Tankegange og arbejdsmetoder

Formål for biologi. Tankegange og arbejdsmetoder Formål for biologi. I natur/biologi skal eleverne tilegne sig viden om det levende liv og dets omgivelser. De skal kende til miljøet og dets betydning for levende organismer. Undervisningen skal søge at

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Kolding

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 16/17 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Hf Naturvidenskabelig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014/15 Uddannelse HF Fag og niveau Lærer(e) Hold Naturvidenskabelig faggruppe, C-niveau Anna Sofie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Vuc Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig faggruppe

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Udfordringsfag klasse

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Udfordringsfag klasse Årsplan Skoleåret 2014/2015 Udfordringsfag 5. 6. klasse 1 FAG: Udfordringen/Drama KLASSE: 5. og 6. Klasse ÅR: 14/15 Lærer: MK 6. klasse har drama før jul og 5. klasse har drama efter jul. Begge klasser

Læs mere