MotorcykelImportørForeningen (MIF)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MotorcykelImportørForeningen (MIF)"

Transkript

1 Skatteudvalget L Bilag 19 Offentligt MotorcykelImportørForeningen (MIF) Høringssvar til L Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgifsloven Konstruktivt forslag et skridt i den rigtige retning MIF hilser lovforslaget meget velkommen, idet lettelser af registreringsafgiften på motorcykler fremmer salget af nye motorcykler, som har en langt mindre miljøpåvirkning og langt højere sikkerhed end de gamle og brugte motorcykler, som udgør ca. 43 procent af det årlige antal indregistrerede motorcykler i Danmark. Forslaget er derfor et skridt i den rigtige retning, hvorved nye og mere miljøvenlige motorcykler ikke beskattes helt så hårdt som hidtil. Lettelsen af registreringsafgiften på motorcykler er med forslaget ganske vist forholdsvis beskeden med ca kr. pr. motorcykel, ved forhøjelse af skalaknækket mellem 105 procents afgift og 180 procents afgift til kr., hvorfor adfærdspåvirkningen i retning af øget køb af nye og mindre miljøbelastende motorcykler på bekostning af de gamle, brugte importerede motorcykler med højere miljøbelastning, er svær at forudsige og næppe skal overvurderes. Men MIF vil meget gerne understrege tilfredsheden med, at regeringen og Dansk Folkeparti sikrer, at motorcykelbranchen ikke forbigås ved en afgiftsreduktion. Hermed undgår branchen og de motorcyklister i Danmark, at den nuværende skævhed i strukturen for registreringsafgifter mellem biler og motorcykler udbygges, hvilket MIF finder meget konstruktivt. ABS-bremser fremmes fortsat MIF vil samtidig gerne udtrykke stor støtte til, at nedsættelsen af den afgiftspligtige værdi med kr. for nye motorcykler, der er forsynet med blokeringsfri bremser, jf. 8, stk. 7., videreføres i lovforslaget. Hermed sikres, at nye motorcykler med ABS-bremser ikke straffes med beskatning af en meget velfungerende sikkerhedsforanstaltning som ABSbremser. Sådanne fradragsbaserede initiativer, som fremmer sikkerheden ved nye motorcykler, er meget nødvendige at opretholde, således at nye motorcyklers konkurrenceevne i forhold til de mange brugte og gamle motorcykler uden ABS-bremser, som importeres til Danmark, ikke svækkes yderligere. Forslag fra MIF - parallelisering af registreringsafgiften for biler og motorcykler Vi vil dog samtidig gerne påpege, at lovforslagets hovedformål med lettelsen og omlægningen af registreringsafgifterne med henblik på opnåelse af mindre miljøbelastning fra motorkøretøjer, kan udbygges betydeligt i forhold til miljøpåvirkningen fra motorcykler, såfremt at Folketinget vedtager at lade registreringsafgifterne for motorcykler følger strukturen for registreringsafgifterne for biler i forhold til udformningen af skalaknækkene. Afgiftsstrukturen fremmer andelen af brugte, importerede motorcykler og fortrænger nye og mindre miljøbelastende motorcykler i Danmark 1

2 Den danske registreringsafgiftsstruktur for motorcykler fremmer importen af ældre miljøbelastende motorcykler, som har en betydeligt mere negativ miljøpåvirkning i forhold til udledning fra nye motorcykler, som skal efterleve de skærpede miljøkrav som indført i EU fra 2007 og gøres obligatoriske fra Importen af brugte motorcykler udgør cirka 43, 5 procent (2005) af det årlige antal indregistrerede motorcykler i Danmark. (I modsætning hertil udgør importen af brugte biler kun ca. 6,1 procent af det årlige indregistrerede biler i Danmark). Med den betydelige import af brugte motorcykler, som ikke lever op til den netop implementerede Euro-III norm for miljøbelastning fra nye motorcykler, vil det danske miljø blive belastet unødvendigt hårdt af forurening fra udledningen af kulilte, kulbrinte og kvælstofilter () i forhold til en situation med øget salg af nye motorcykler. Således forurener en brugt importeret motorcykler, som er produceret i perioden 95, gange mere end en ny motorcykel, som er indregistreret efter de nye EU-normer fra De nye normkrav i EU til miljøpåvirkning fra motorcykler, som er gældende fra 2007 og obligatoriske fra 2008, øger en gennemsnitlig motorcykels nypris i Danmark på grund af den særlige afgiftsstruktur for motorcykler. Hermed vil import af brugte motorcykler til Danmark, som ikke efterlever de nye miljønormer, yderligere fortrænge salg af nye motorcykler i betydeligt omfang, såfremt den nuværende beskatningsstruktur fastholdes. Den skattefrie bundgrænse fremmer salget af motorcykler med ringe miljø- og sikkerhedsniveauer Hertil kommer, at yderligere 25 procent af de årligt indregistrerede motorcykler er af kinesisk fabrikat, som med en særdeles lav salgspris, der i væsentligt omfang skyldes lavere miljø- og kvalitetsniveauer end på andre nye motorcykler, begunstiges via den skattefrie bundgrænse for motorcykelbeskatningen, hvor udgiften på de første kr. er afgiftsfritaget, og hvor beskatningen på hhv. 105 procent og 180 procent i modsætning til beregning af registreringsafgiften på biler, sætter ind allerede ved beløb fra kr og kr (Sidstnævnte skalaknæk flyttes dog i forslaget L 217 nu op til en beløbsgrænse på ) - Omlægning af motorcykelafgiften til parallelt niveau med bilbeskatningen halvering af udledningen fra motorcykler MIF anbefaler, at regeringen af hensyn til fremme af udbredelsen af de mest miljøvenlige og trafiksikre motorcykler omlægger registreringsafgiften for motorcykler, således at afgiftsstrukturen for motorcykler følger niveauet for bilbeskatningen. Med en sådan parallelisering af afgiftsniveauet for motorcykler i forhold til biler, da vil den samlede forurening fra de i Danmark nyindregistrerede motorcykler falde til halvdelen af det nuværende udledningsniveau. Omkostningsneutralt for staten Det er MIF s vurdering, at en afgiftsomlægning som bringer registreringsafgifterne for motorcykler på et parallelt niveau med registreringsafgiften på biler, vil være omkostningsneutralt for staten. Salget af nye motorcykler, som tilmed er betydeligt mere miljøvenlige end de brugt importerede, vil blive forøget og dermed finansiere 2

3 både det mindre afgiftsprovenu for en gennemsnitsmotorcykel og det reducerede provenu fra salget af færre brugte motorcykler samt nedgangen i salget af de sikkerheds- og miljømæssigt problematiske lavpris-motorcykler fra Kina. Således vil en gennemsnitsmotorcykel som beskattes efter registreringsafgiften for biler, frem for den gældende struktur for motorcykler, medføre en afgiftsreduktion på ca kr. pr. motorcykel, som vil lede til et så betydeligt mersalg af nye motorcykler, at det umiddelbare provenutab for Staten fuldt ud vil blive opvejet af øget salg. MIF uddyber naturligvis gerne ovenstående forslag på et møde med Skatteministeriet, og henviser i øvrigt til vedlagte bilag med beregningsforudsætninger og dokumentation for de anførte miljøfordele ved nye motorcykler. Med venlig hilsen Jesper Reinhardt Formand for MIF Erik Blacha Næstformand for MIF MotorcykelImportørForeningen (MIF) C/O Advokat Firmaet Michael D. Prince Heibergsgade 18, 1. tv København K. Tlf: Mail: 3

4 Skatteudvalget L Bilag 19 Offentligt Kommentarer til bilag MIF vil i vedlagte bilag og nedenstående kommentarer redegøre yderligere for analysen af, at en parallelisering af registreringsafgiften for motorcykler til strukturen for registreringsafgifter på biler, ikke vil have negativ effekt på indtægterne fra registreringsafgiften på motorcykler. I bilag 1 fremgår MC salget for perioden Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke tal for brugt importen for hvorfor tallet er estimeret til stk. ud fra en forventet lille stigning i forhold til Salget af kinesisk fabrikeret MC ere i er estimeret til stk. I bilag 2 ses Suzuki salget fordelt på modeller for på priser, afgift, solgte enheder, told og moms. Endvidere ses indtægt til staten fordelt på modeller og samlet. Heraf fremgår det at en gennemsnitlig indtægt for staten på en Suzuki MC er kr Suzuki MC er kendt for at være en billig motorcykel i markedet i forhold til sine konkurrenter. Det forventes derfor at den gennemsnitlige indtægt for staten på et MC salg er væsentlig større. Vores bedste estimat er ca. 30% højere i gennemsnit. En forventelig gennemsnitlig indtægt for staten på et MC salg i har derfor ca. været kr når der ses bort for alle kinesisk fabrikerede MC ere indregistreret i. I bilag 3 ses oversigt over beregninger på avancer, afgifter, told og moms på henholdsvis en gennemsnits MC med alm. Afgift og en med afgift som bilerne. MC en med alm. afgift er beregnet ud fra den gennemsnitlige MC udregnet i bilag 2. MC en efter bilafgift modellen er beregnet ud fra den samme MC i indkøbspris. Af bilaget fremgår det herved at der vil være ca. kr mindre i provenu til staten på en gennemsnits MC. Denne provenunedgang betales dog tilbage gennem et væsentlig fald i brugt-importen og nedgang i salget af de kinesisk fabrikerede MC ere, der i stedet erstattes af nye MC er der forurener væsentlig mindre og giver større provenu i statskassen. I bilag 4 ses salget af MC er i med dertil hørende provenu for staten. Det fremgår heraf at der i gennemsnit pr. registreret MC er et provenu på kr

5 Efterfølgende ses et estimat over antal solgte MC er i 2007 ved ændring af registreringsafgiften svarende til bil registreringsafgiften. Vi forventer det vil medføre et fald af brugt importen til det halve som alt sammen vil blive erstattet af ny salg af MC er. Endvidere forventes 75% nedgang i salget af kinesisk fabrikerede MC ere, hvoraf det forventes at de 30% af dette fald vil give et ny salg i stedet. Samlet giver det samme provenu for staten med stk. færre registreret motorcykler. Det giver et stigning i det gennemsnitlige provenu for staten pr. nyregistreret MC med kr til kr pr. nyregistreret motorcykel. Bilag 5 viser grænseværdierne og forureningsværdierne ved forskellig godkendelses normer. Det fremgår heraf at en brugt importeret motorcykel fra mellem forurener gange mere end en godkendt MC. I Bilag 6 er der taget udgangspunkt i de i bilag 4 forventet salgstal for 2007 samt salgstallene for holdt op i mod grænseværdierne i bilag 5. Det fremgår heraf at såfremt afgiftssystemet for MC ere bliver lavet tilsvarende som for biler, så vil den samlede forurening for den nyregistreret MC bestand falde til halvdelen af den nuværende. MIF/

6 Skatteudvalget L Bilag 19 Offentligt Bilag 1: Brugt import vs. Nyregistreret MC Import brugte år år år år år år > 6 år * 0 Total import brugt estimat Nyreg. (Incl. kinesisk fabrikerede MC ere) Heraf kinesisk fabrikerede MC ere estimat Samlet estimat * opfylder ikke EURO I norm.

7 Bilag 2: Suzuki MC salg pr. model (priser, afgift, told, moms, stk osv.) Model Nettopris Standardpris Reg. afgift Vejl. udsalg Solgte MC stk. Told Moms Samlet afgift, moms og told pr. stk. Samlet indtægt for staten RV 125 VanVan GZ250K , VL250K , AN400K , DR-Z400SMK GS500K , GS500FK , GS500FK , GSR600K , GSF650K , GSF650SK , GSF650SAK6 ABS , GSX600FK , GSX600FK , GSX600FK , GSX-R600K , SV650K , SV650SK , DL650K , GSX750FK , GSX750FK , GSX-R750K , VL800K , VZ800K , DL1000K , SV1000K , SV1000SK , SV1000SK , GSX-R1000K , GSF1200K , GSF1200SAK6 ABS , GSX1300RK , GSX1400K VL1500K , VZ1600K , VZR1800K , I alt Forventede gennemsnitlig pris på told, afgift og moms på hele mc markedet forventes 30% højere end Suzuki Ukendte modeller fra Suzuki 66 Samlet registreret Suzuki MC 1.522

8 Bilag 3: MC Priser, avancer, afgifter, told og moms ved henholdsvis alm. afgiftsystem og afgiftsystem som på biler MC (med alm. reg. afgift) MC (med bilafgift system) Købspris incl. Fragt kr ,50 Købspris incl. Fragt kr ,50 Told 6% kr 2.095,35 Told 6% kr 2.095,35 Importør avance 10% kr 3.701,79 Importør avance 10% kr 3.701,79 Forhandler avance 10% kr 4.071,96 Forhandler avance 10% kr 4.071,96 Moms 25% kr ,90 Moms 25% kr ,90 Afgiftsberegningsværdi kr ,50 Afgiftsberegningsværdi kr ,50 Reg. Afgift Kr. 0,00 -> 8.300,00-0% Reg. Afgift Kr. 0, ,00-105,00% kr ,97 Kr. 8301,00 -> ,00-105% Kr > - 180,00% kr - Kr ,00 -> 180% kr ,10 Salgspris MC med gammel afgift kr ,59 Salgspris MC med bilafgift system kr ,47 Fradrag ABS Fradrag Airbag Indtægt for staten (Told, moms og afgift) kr ,35 Indtægt for staten (Told, moms og afgift) kr ,22

9 Bilag 4: Estimat over forventet MC salg 2007 med afgift som bilsystemet vs. Salg med alm. afgiftsystem Salg Told, moms og afgift Indtægt staten Forventet salg 2007 med afgift system som bil Told, moms og afgift Indtægt staten Total brugt import Nyreg. MC'er Nyreg. kinesisk fabrikerede MC ere Samlet Told, moms og afgift pr. stk

10 Bilag 5: miljø grænser MC Grænseværdier 2 5, , ,15 0,3 0,3 3,5 målemetoder (markant skærpet i.f.t. tidligere målemetoder) 2 5, ,3 1, ,15 0,3-0,9 0,3-0,9 3,5-10* Anslåede værdier for MC årgang : Kulilte : Kulbrinte : Kvælstofilter *) gange mere forurening ved en gammel brugt importeret MC i forhold til en ny godkendt MC.

11 Bilag 6: miljøberegninger ved alm. Afgift vs. MC afgift som biler Miljø belastning I alt , , ,56 MC fra % nyreg MC til 75% nyreg. kinesisk fabrikerede MC Typisk brugt importeret MC Miljø belastning 2007 med ændret afgift I alt Gennemsnit Gennemsnit , , ,91 MC fra % nyreg 2007 MC til 25% nyreg kinesisk fabrikerede MC Typisk brugt importeret MC

12 Skatteudvalget L Bilag 19 Offentligt Bilag 1: Brugt import vs. Nyregistreret MC Import brugte år år år år år år > 6 år * 0 Total import brugt estimat Nyreg. (Incl. kinesisk fabrikerede MC ere) Heraf kinesisk fabrikerede MC ere estimat Samlet estimat * opfylder ikke EURO I norm.

13 Bilag 2: Suzuki MC salg pr. model (priser, afgift, told, moms, stk osv.) Model Nettopris Standardpris Reg. afgift Vejl. udsalg Solgte MC stk. Told Moms Samlet afgift, moms og told pr. stk. Samlet indtægt for staten RV 125 VanVan GZ250K , VL250K , AN400K , DR-Z400SMK GS500K , GS500FK , GS500FK , GSR600K , GSF650K , GSF650SK , GSF650SAK6 ABS , GSX600FK , GSX600FK , GSX600FK , GSX-R600K , SV650K , SV650SK , DL650K , GSX750FK , GSX750FK , GSX-R750K , VL800K , VZ800K , DL1000K , SV1000K , SV1000SK , SV1000SK , GSX-R1000K , GSF1200K , GSF1200SAK6 ABS , GSX1300RK , GSX1400K VL1500K , VZ1600K , VZR1800K , I alt Forventede gennemsnitlig pris på told, afgift og moms på hele mc markedet forventes 30% højere end Suzuki Ukendte modeller fra Suzuki 66 Samlet registreret Suzuki MC 1.522

14 Bilag 3: MC Priser, avancer, afgifter, told og moms ved henholdsvis alm. afgiftsystem og afgiftsystem som på biler MC (med alm. reg. afgift) MC (med bilafgift system) Købspris incl. Fragt kr ,50 Købspris incl. Fragt kr ,50 Told 6% kr 2.095,35 Told 6% kr 2.095,35 Importør avance 10% kr 3.701,79 Importør avance 10% kr 3.701,79 Forhandler avance 10% kr 4.071,96 Forhandler avance 10% kr 4.071,96 Moms 25% kr ,90 Moms 25% kr ,90 Afgiftsberegningsværdi kr ,50 Afgiftsberegningsværdi kr ,50 Reg. Afgift Kr. 0,00 -> 8.300,00-0% Reg. Afgift Kr. 0, ,00-105,00% kr ,97 Kr. 8301,00 -> ,00-105% Kr > - 180,00% kr - Kr ,00 -> 180% kr ,10 Salgspris MC med gammel afgift kr ,59 Salgspris MC med bilafgift system kr ,47 Fradrag ABS Fradrag Airbag Indtægt for staten (Told, moms og afgift) kr ,35 Indtægt for staten (Told, moms og afgift) kr ,22

15 Bilag 4: Estimat over forventet MC salg 2007 med afgift som bilsystemet vs. Salg med alm. afgiftsystem Salg Told, moms og afgift Indtægt staten Forventet salg 2007 med afgift system som bil Told, moms og afgift Indtægt staten Total brugt import Nyreg. MC'er Nyreg. kinesisk fabrikerede MC ere Samlet Told, moms og afgift pr. stk

16 Bilag 5: miljø grænser MC Grænseværdier 2 5, , ,15 0,3 0,3 3,5 målemetoder (markant skærpet i.f.t. tidligere målemetoder) 2 5, ,3 1, ,15 0,3-0,9 0,3-0,9 3,5-10* Anslåede værdier for MC årgang : Kulilte : Kulbrinte : Kvælstofilter *) gange mere forurening ved en gammel brugt importeret MC i forhold til en ny godkendt MC.

17 Bilag 6: miljøberegninger ved alm. Afgift vs. MC afgift som biler Miljø belastning I alt , , ,56 MC fra % nyreg MC til 75% nyreg. kinesisk fabrikerede MC Typisk brugt importeret MC Miljø belastning 2007 med ændret afgift I alt Gennemsnit Gennemsnit , , ,91 MC fra % nyreg 2007 MC til 25% nyreg kinesisk fabrikerede MC Typisk brugt importeret MC

18 Skatteudvalget L Bilag 19 Offentligt Bilag 1: Brugt import vs. Nyregistreret MC Import brugte år år år år år år > 6 år * 0 Total import brugt estimat Nyreg. (Incl. kinesisk fabrikerede MC ere) Heraf kinesisk fabrikerede MC ere estimat Samlet estimat * opfylder ikke EURO I norm.

19 Bilag 2: Suzuki MC salg pr. model (priser, afgift, told, moms, stk osv.) Model Nettopris Standardpris Reg. afgift Vejl. udsalg Solgte MC stk. Told Moms Samlet afgift, moms og told pr. stk. Samlet indtægt for staten RV 125 VanVan GZ250K , VL250K , AN400K , DR-Z400SMK GS500K , GS500FK , GS500FK , GSR600K , GSF650K , GSF650SK , GSF650SAK6 ABS , GSX600FK , GSX600FK , GSX600FK , GSX-R600K , SV650K , SV650SK , DL650K , GSX750FK , GSX750FK , GSX-R750K , VL800K , VZ800K , DL1000K , SV1000K , SV1000SK , SV1000SK , GSX-R1000K , GSF1200K , GSF1200SAK6 ABS , GSX1300RK , GSX1400K VL1500K , VZ1600K , VZR1800K , I alt Forventede gennemsnitlig pris på told, afgift og moms på hele mc markedet forventes 30% højere end Suzuki Ukendte modeller fra Suzuki 66 Samlet registreret Suzuki MC 1.522

20 Bilag 3: MC Priser, avancer, afgifter, told og moms ved henholdsvis alm. afgiftsystem og afgiftsystem som på biler MC (med alm. reg. afgift) MC (med bilafgift system) Købspris incl. Fragt kr ,50 Købspris incl. Fragt kr ,50 Told 6% kr 2.095,35 Told 6% kr 2.095,35 Importør avance 10% kr 3.701,79 Importør avance 10% kr 3.701,79 Forhandler avance 10% kr 4.071,96 Forhandler avance 10% kr 4.071,96 Moms 25% kr ,90 Moms 25% kr ,90 Afgiftsberegningsværdi kr ,50 Afgiftsberegningsværdi kr ,50 Reg. Afgift Kr. 0,00 -> 8.300,00-0% Reg. Afgift Kr. 0, ,00-105,00% kr ,97 Kr. 8301,00 -> ,00-105% Kr > - 180,00% kr - Kr ,00 -> 180% kr ,10 Salgspris MC med gammel afgift kr ,59 Salgspris MC med bilafgift system kr ,47 Fradrag ABS Fradrag Airbag Indtægt for staten (Told, moms og afgift) kr ,35 Indtægt for staten (Told, moms og afgift) kr ,22

21 Bilag 4: Estimat over forventet MC salg 2007 med afgift som bilsystemet vs. Salg med alm. afgiftsystem Salg Told, moms og afgift Indtægt staten Forventet salg 2007 med afgift system som bil Told, moms og afgift Indtægt staten Total brugt import Nyreg. MC'er Nyreg. kinesisk fabrikerede MC ere Samlet Told, moms og afgift pr. stk

22 Bilag 5: miljø grænser MC Grænseværdier 2 5, , ,15 0,3 0,3 3,5 målemetoder (markant skærpet i.f.t. tidligere målemetoder) 2 5, ,3 1, ,15 0,3-0,9 0,3-0,9 3,5-10* Anslåede værdier for MC årgang : Kulilte : Kulbrinte : Kvælstofilter *) gange mere forurening ved en gammel brugt importeret MC i forhold til en ny godkendt MC.

23 Bilag 6: miljøberegninger ved alm. Afgift vs. MC afgift som biler Miljø belastning I alt , , ,56 MC fra % nyreg MC til 75% nyreg. kinesisk fabrikerede MC Typisk brugt importeret MC Miljø belastning 2007 med ændret afgift I alt Gennemsnit Gennemsnit , , ,91 MC fra % nyreg 2007 MC til 25% nyreg kinesisk fabrikerede MC Typisk brugt importeret MC

24 Skatteudvalget L Bilag 19 Offentligt Bilag 1: Brugt import vs. Nyregistreret MC Import brugte år år år år år år > 6 år * 0 Total import brugt estimat Nyreg. (Incl. kinesisk fabrikerede MC ere) Heraf kinesisk fabrikerede MC ere estimat Samlet estimat * opfylder ikke EURO I norm.

25 Bilag 2: Suzuki MC salg pr. model (priser, afgift, told, moms, stk osv.) Model Nettopris Standardpris Reg. afgift Vejl. udsalg Solgte MC stk. Told Moms Samlet afgift, moms og told pr. stk. Samlet indtægt for staten RV 125 VanVan GZ250K , VL250K , AN400K , DR-Z400SMK GS500K , GS500FK , GS500FK , GSR600K , GSF650K , GSF650SK , GSF650SAK6 ABS , GSX600FK , GSX600FK , GSX600FK , GSX-R600K , SV650K , SV650SK , DL650K , GSX750FK , GSX750FK , GSX-R750K , VL800K , VZ800K , DL1000K , SV1000K , SV1000SK , SV1000SK , GSX-R1000K , GSF1200K , GSF1200SAK6 ABS , GSX1300RK , GSX1400K VL1500K , VZ1600K , VZR1800K , I alt Forventede gennemsnitlig pris på told, afgift og moms på hele mc markedet forventes 30% højere end Suzuki Ukendte modeller fra Suzuki 66 Samlet registreret Suzuki MC 1.522

26 Bilag 3: MC Priser, avancer, afgifter, told og moms ved henholdsvis alm. afgiftsystem og afgiftsystem som på biler MC (med alm. reg. afgift) MC (med bilafgift system) Købspris incl. Fragt kr ,50 Købspris incl. Fragt kr ,50 Told 6% kr 2.095,35 Told 6% kr 2.095,35 Importør avance 10% kr 3.701,79 Importør avance 10% kr 3.701,79 Forhandler avance 10% kr 4.071,96 Forhandler avance 10% kr 4.071,96 Moms 25% kr ,90 Moms 25% kr ,90 Afgiftsberegningsværdi kr ,50 Afgiftsberegningsværdi kr ,50 Reg. Afgift Kr. 0,00 -> 8.300,00-0% Reg. Afgift Kr. 0, ,00-105,00% kr ,97 Kr. 8301,00 -> ,00-105% Kr > - 180,00% kr - Kr ,00 -> 180% kr ,10 Salgspris MC med gammel afgift kr ,59 Salgspris MC med bilafgift system kr ,47 Fradrag ABS Fradrag Airbag Indtægt for staten (Told, moms og afgift) kr ,35 Indtægt for staten (Told, moms og afgift) kr ,22

27 Bilag 4: Estimat over forventet MC salg 2007 med afgift som bilsystemet vs. Salg med alm. afgiftsystem Salg Told, moms og afgift Indtægt staten Forventet salg 2007 med afgift system som bil Told, moms og afgift Indtægt staten Total brugt import Nyreg. MC'er Nyreg. kinesisk fabrikerede MC ere Samlet Told, moms og afgift pr. stk

28 Bilag 5: miljø grænser MC Grænseværdier 2 5, , ,15 0,3 0,3 3,5 målemetoder (markant skærpet i.f.t. tidligere målemetoder) 2 5, ,3 1, ,15 0,3-0,9 0,3-0,9 3,5-10* Anslåede værdier for MC årgang : Kulilte : Kulbrinte : Kvælstofilter *) gange mere forurening ved en gammel brugt importeret MC i forhold til en ny godkendt MC.

29 Bilag 6: miljøberegninger ved alm. Afgift vs. MC afgift som biler Miljø belastning I alt , , ,56 MC fra % nyreg MC til 75% nyreg. kinesisk fabrikerede MC Typisk brugt importeret MC Miljø belastning 2007 med ændret afgift I alt Gennemsnit Gennemsnit , , ,91 MC fra % nyreg 2007 MC til 25% nyreg kinesisk fabrikerede MC Typisk brugt importeret MC

30 Skatteudvalget L Bilag 19 Offentligt Bilag 1: Brugt import vs. Nyregistreret MC Import brugte år år år år år år > 6 år * 0 Total import brugt estimat Nyreg. (Incl. kinesisk fabrikerede MC ere) Heraf kinesisk fabrikerede MC ere estimat Samlet estimat * opfylder ikke EURO I norm.

31 Bilag 2: Suzuki MC salg pr. model (priser, afgift, told, moms, stk osv.) Model Nettopris Standardpris Reg. afgift Vejl. udsalg Solgte MC stk. Told Moms Samlet afgift, moms og told pr. stk. Samlet indtægt for staten RV 125 VanVan GZ250K , VL250K , AN400K , DR-Z400SMK GS500K , GS500FK , GS500FK , GSR600K , GSF650K , GSF650SK , GSF650SAK6 ABS , GSX600FK , GSX600FK , GSX600FK , GSX-R600K , SV650K , SV650SK , DL650K , GSX750FK , GSX750FK , GSX-R750K , VL800K , VZ800K , DL1000K , SV1000K , SV1000SK , SV1000SK , GSX-R1000K , GSF1200K , GSF1200SAK6 ABS , GSX1300RK , GSX1400K VL1500K , VZ1600K , VZR1800K , I alt Forventede gennemsnitlig pris på told, afgift og moms på hele mc markedet forventes 30% højere end Suzuki Ukendte modeller fra Suzuki 66 Samlet registreret Suzuki MC 1.522

32 Bilag 3: MC Priser, avancer, afgifter, told og moms ved henholdsvis alm. afgiftsystem og afgiftsystem som på biler MC (med alm. reg. afgift) MC (med bilafgift system) Købspris incl. Fragt kr ,50 Købspris incl. Fragt kr ,50 Told 6% kr 2.095,35 Told 6% kr 2.095,35 Importør avance 10% kr 3.701,79 Importør avance 10% kr 3.701,79 Forhandler avance 10% kr 4.071,96 Forhandler avance 10% kr 4.071,96 Moms 25% kr ,90 Moms 25% kr ,90 Afgiftsberegningsværdi kr ,50 Afgiftsberegningsværdi kr ,50 Reg. Afgift Kr. 0,00 -> 8.300,00-0% Reg. Afgift Kr. 0, ,00-105,00% kr ,97 Kr. 8301,00 -> ,00-105% Kr > - 180,00% kr - Kr ,00 -> 180% kr ,10 Salgspris MC med gammel afgift kr ,59 Salgspris MC med bilafgift system kr ,47 Fradrag ABS Fradrag Airbag Indtægt for staten (Told, moms og afgift) kr ,35 Indtægt for staten (Told, moms og afgift) kr ,22

33 Bilag 4: Estimat over forventet MC salg 2007 med afgift som bilsystemet vs. Salg med alm. afgiftsystem Salg Told, moms og afgift Indtægt staten Forventet salg 2007 med afgift system som bil Told, moms og afgift Indtægt staten Total brugt import Nyreg. MC'er Nyreg. kinesisk fabrikerede MC ere Samlet Told, moms og afgift pr. stk

34 Bilag 5: miljø grænser MC Grænseværdier 2 5, , ,15 0,3 0,3 3,5 målemetoder (markant skærpet i.f.t. tidligere målemetoder) 2 5, ,3 1, ,15 0,3-0,9 0,3-0,9 3,5-10* Anslåede værdier for MC årgang : Kulilte : Kulbrinte : Kvælstofilter *) gange mere forurening ved en gammel brugt importeret MC i forhold til en ny godkendt MC.

35 Bilag 6: miljøberegninger ved alm. Afgift vs. MC afgift som biler Miljø belastning I alt , , ,56 MC fra % nyreg MC til 75% nyreg. kinesisk fabrikerede MC Typisk brugt importeret MC Miljø belastning 2007 med ændret afgift I alt Gennemsnit Gennemsnit , , ,91 MC fra % nyreg 2007 MC til 25% nyreg kinesisk fabrikerede MC Typisk brugt importeret MC

36 Skatteudvalget L Bilag 19 Offentligt Bilag 1: Brugt import vs. Nyregistreret MC Import brugte år år år år år år > 6 år * 0 Total import brugt estimat Nyreg. (Incl. kinesisk fabrikerede MC ere) Heraf kinesisk fabrikerede MC ere estimat Samlet estimat * opfylder ikke EURO I norm.

37 Bilag 2: Suzuki MC salg pr. model (priser, afgift, told, moms, stk osv.) Model Nettopris Standardpris Reg. afgift Vejl. udsalg Solgte MC stk. Told Moms Samlet afgift, moms og told pr. stk. Samlet indtægt for staten RV 125 VanVan GZ250K , VL250K , AN400K , DR-Z400SMK GS500K , GS500FK , GS500FK , GSR600K , GSF650K , GSF650SK , GSF650SAK6 ABS , GSX600FK , GSX600FK , GSX600FK , GSX-R600K , SV650K , SV650SK , DL650K , GSX750FK , GSX750FK , GSX-R750K , VL800K , VZ800K , DL1000K , SV1000K , SV1000SK , SV1000SK , GSX-R1000K , GSF1200K , GSF1200SAK6 ABS , GSX1300RK , GSX1400K VL1500K , VZ1600K , VZR1800K , I alt Forventede gennemsnitlig pris på told, afgift og moms på hele mc markedet forventes 30% højere end Suzuki Ukendte modeller fra Suzuki 66 Samlet registreret Suzuki MC 1.522

38 Bilag 3: MC Priser, avancer, afgifter, told og moms ved henholdsvis alm. afgiftsystem og afgiftsystem som på biler MC (med alm. reg. afgift) MC (med bilafgift system) Købspris incl. Fragt kr ,50 Købspris incl. Fragt kr ,50 Told 6% kr 2.095,35 Told 6% kr 2.095,35 Importør avance 10% kr 3.701,79 Importør avance 10% kr 3.701,79 Forhandler avance 10% kr 4.071,96 Forhandler avance 10% kr 4.071,96 Moms 25% kr ,90 Moms 25% kr ,90 Afgiftsberegningsværdi kr ,50 Afgiftsberegningsværdi kr ,50 Reg. Afgift Kr. 0,00 -> 8.300,00-0% Reg. Afgift Kr. 0, ,00-105,00% kr ,97 Kr. 8301,00 -> ,00-105% Kr > - 180,00% kr - Kr ,00 -> 180% kr ,10 Salgspris MC med gammel afgift kr ,59 Salgspris MC med bilafgift system kr ,47 Fradrag ABS Fradrag Airbag Indtægt for staten (Told, moms og afgift) kr ,35 Indtægt for staten (Told, moms og afgift) kr ,22

39 Bilag 4: Estimat over forventet MC salg 2007 med afgift som bilsystemet vs. Salg med alm. afgiftsystem Salg Told, moms og afgift Indtægt staten Forventet salg 2007 med afgift system som bil Told, moms og afgift Indtægt staten Total brugt import Nyreg. MC'er Nyreg. kinesisk fabrikerede MC ere Samlet Told, moms og afgift pr. stk

40 Bilag 5: miljø grænser MC Grænseværdier 2 5, , ,15 0,3 0,3 3,5 målemetoder (markant skærpet i.f.t. tidligere målemetoder) 2 5, ,3 1, ,15 0,3-0,9 0,3-0,9 3,5-10* Anslåede værdier for MC årgang : Kulilte : Kulbrinte : Kvælstofilter *) gange mere forurening ved en gammel brugt importeret MC i forhold til en ny godkendt MC.

41 Bilag 6: miljøberegninger ved alm. Afgift vs. MC afgift som biler Miljø belastning I alt , , ,56 MC fra % nyreg MC til 75% nyreg. kinesisk fabrikerede MC Typisk brugt importeret MC Miljø belastning 2007 med ændret afgift I alt Gennemsnit Gennemsnit , , ,91 MC fra % nyreg 2007 MC til 25% nyreg kinesisk fabrikerede MC Typisk brugt importeret MC

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Svar på Spørgsmål 18 Offentligt J.nr. 2007-511-0012 Dato: 31. marts 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 42 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

B 91 - Forslag til folketingsbeslutning om en mere retfærdig og miljøvenlig

B 91 - Forslag til folketingsbeslutning om en mere retfærdig og miljøvenlig Skatteudvalget B 91 - på Spørgsmål 3 Offentligt J.nr. 2007-511-0087 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget B 91 - Forslag til folketingsbeslutning om en mere retfærdig og miljøvenlig bilbeskatning. Hermed

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 107 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 107 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 107 Offentligt 19. marts 2015 J.nr. 14-4860304 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 107 af 3. november 2014 (alm.

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 38 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 38 Offentligt Skatteudvalget L 217 - Bilag 38 Offentligt Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (Omlægning af bilbeskatningen for at mindske

Læs mere

Foretræde for Skatteudvalget den 2. maj 2007

Foretræde for Skatteudvalget den 2. maj 2007 Skatteudvalget L 217 - Bilag 4 Offentligt Foretræde for Skatteudvalget den 2. maj 2007 Kommentarer til forslag til omlægning af bilbeskatningen 1. Mangel på overgangsordninger Forslaget indeholder ikke

Læs mere

DBI08:002. Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. Vedr.: Foretræde for Folketingets Skatteudvalg

DBI08:002. Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. Vedr.: Foretræde for Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 41 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K DBI08:002 10. januar 2008 BM/ach Vedr.: Foretræde for Folketingets Skatteudvalg

Læs mere

L 217- Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven.

L 217- Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven. Skatteudvalget L 217 - Svar på Spørgsmål 27 Offentligt J.nr. 2007-511-0088 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 217- Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven.

Læs mere

En grøn reform af bilbeskatningen

En grøn reform af bilbeskatningen En grøn reform af bilbeskatningen DE DANSKE BILIMPORTØRER 2 Forord Danmark har en gammel bilpark med forældet teknologi, og det skyldes i høj grad registreringsafgiften. Registreringsafgiften sætter nemlig

Læs mere

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser.

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser. LETT Advokatpartnerselskab Artur Bugsgang Advokat J.nr. 281312-ARA 17. juni 2013 TIL HVILKEN PRIS KAN ET LEASINGSELSKAB A F- GIFTSBERIGTIGE BILER INDKØBT TIL UDLEJ- NING/LEASING? Bilbranchen og De danske

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-518-0139 Den Spørgsmål 153

Skatteministeriet J.nr. 2005-518-0139 Den Spørgsmål 153 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 153 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-518-0139 Den Spørgsmål 153 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.153

Læs mere

Afgørelse om værdifastsættelse

Afgørelse om værdifastsættelse Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 227 Offentligt Anmelders navn og adresse Richardt Nordberg Bygaden 16, Karlstrup 2690 Karlslunde Afgørelse om værdifastsættelse Dato Ekspeditionsnr. 12-101032

Læs mere

Hvor meget provenu koster en forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler til og med 2016?

Hvor meget provenu koster en forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler til og med 2016? Hvor meget provenu koster en forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler til og med Copenhagen Economics er af Tesla Motors blevet bedt om at robusthedstjekke regeringens provenuestimater ved at forlænge

Læs mere

Skatteudvalget L 4 Bilag 16 Offentligt

Skatteudvalget L 4 Bilag 16 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 L 4 Bilag 16 Offentligt 26. oktober 2017 J.nr. 2017-5154 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt det modtagne høringssvar

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 93 Offentligt J.nr. 2006-518-0200 Dato: 19. December 2006 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. (Alm.

Læs mere

Effekter af ændrede bilafgifter i 2007

Effekter af ændrede bilafgifter i 2007 Effekter af ændrede bilafgifter i 2007 Energi- og CO 2 -mæssige effekter af afgiftsændringer i april 2007 Rasmus Gravesen, projektleder Laura Vestergaard M.fl. Ændrede Trafikdage bilafgifter / 25. august

Læs mere

Er ministeren klar til at løse dette problem ved at gennemføre en omlægning af bilafgifterne? Samrådsspørgsmål C og D - SAU alm.

Er ministeren klar til at løse dette problem ved at gennemføre en omlægning af bilafgifterne? Samrådsspørgsmål C og D - SAU alm. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 83 Offentligt 6. november 2014 J.nr. 14-4481639 Samrådsspørgsmål C og D - SAU alm. del Samrådsspørgsmål C Vil ministeren være med til at se

Læs mere

Aftale om omlægning af bilbeskatningen

Aftale om omlægning af bilbeskatningen Aftale om omlægning af bilbeskatningen Regeringens lovforslag En omlægning af varebilbeskatningen En omlægning og styrkelse af sikkerhedsfradragene Fradrag eller tillæg i registreringsafgiften afhængig

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 233 af 30. april. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 233 af 30. april. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 233 Offentligt J.nr. 2008-518-004040 Dato: 29. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 233 af 30. april.

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt 14. december 2015 J.nr. 15-3097916 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 69 - Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven (Nedsættelse

Læs mere

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Jørgen Jordal-Jørgensen, Cowi A/S Miljøprojekt Nr. 1156 2007 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

Skatteudvalget L 93 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 93 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 93 Bilag 6 Offentligt 9. december 2016 J.nr. 16-1708178 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt høringssvar modtaget efter

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 DK 1402 København K Kerteminde d. 6. november 2015 Sendes på mail til juraogsamfundsoekonomi@skm.dk og nk@skm.dk

Læs mere

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation.

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. 27. februar 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: HJEMME-PC-ORDNINGEN Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. Folketinget

Læs mere

12. november Ivan Erik Kragh (+45) København

12. november Ivan Erik Kragh (+45) København Regeringen vedtog i forbindelse med Finansloven (216), at nedsætte registreringsafgiftssatsen fra 18 pct. til 15 pct. for personbiler og motorcykler. Finansministeriet forventede at registreringsafgiftsprovenuet

Læs mere

Indirekte skatter. Seminar om skattesystemet m.v. for Folketingets Skatteudvalg den 17. januar Lene Skov Henningsen

Indirekte skatter. Seminar om skattesystemet m.v. for Folketingets Skatteudvalg den 17. januar Lene Skov Henningsen Skatteudvalget 2011-12 (Omtryk - 10/02/2012 - Vedlagt plancher) SAU alm. del Bilag 122 Offentligt Indirekte skatter Seminar om skattesystemet m.v. for Folketingets Skatteudvalg den 17. januar 2012 Lene

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt 1. april 2014 J.nr. 13-0230142 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 608af 12. juli 2013 (alm.

Læs mere

Til Folketingets Transportudvalg og Skatteudvalg. Analyse af udviklingen i beskatningen af biler og brændstof. København 24.

Til Folketingets Transportudvalg og Skatteudvalg. Analyse af udviklingen i beskatningen af biler og brændstof. København 24. NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk noahtrafik@noah.dk København 24. november 2011 Til Folketingets Transportudvalg og Skatteudvalg Analyse af udviklingen i beskatningen af

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 62 af 11. januar 2008 (Alm. del - bilag 41). /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 62 af 11. januar 2008 (Alm. del - bilag 41). /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 62 Offentligt J.nr. 2008-518-0023 Dato: 15. januar 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål 62 af 11. januar 2008

Læs mere

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt LOG PÅ TASTSELV TastSelv Borger BORGER VIRKSOMHED Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 7. februar /John Fuhrmann

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 7. februar /John Fuhrmann Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 193 Offentligt J.nr. 2006-518-0170 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 193-196 af 7. februar 2006. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 12. august 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

pr. liter for dieselbiler.

pr. liter for dieselbiler. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 83 Offentligt 6. november 2014 J.nr. 14-4481639 Samrådsspørgsmål B - SAU alm. del Samrådsspørgsmål B Er ministeren enig i, at den måde, bilafgifterne

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 346 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 346 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 346 Offentligt 22. maj 2017 J.nr. 2017-2430 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346 af 24. april 2017 (alm.

Læs mere

Kommentarer til forslag til lov om ændring af personskatteloven og andre love (Forårspakke 2.0)

Kommentarer til forslag til lov om ændring af personskatteloven og andre love (Forårspakke 2.0) Internt DI-notat Til: Fra: Tine Roed/Skat MISV/DI Transport Kopi: Dato: 24. marts 2009 DI-Sagsnr.: Vedr.: Kommentarer til forslag til lov om ændring af personskatteloven og andre love (Forårspakke 2.0)

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven.

L Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven. Skatteudvalget L 217 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt J.nr. 2007-511-0088 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 217 - Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven.

Læs mere

DI og bilafgifter. Michael Carlsen, DI

DI og bilafgifter. Michael Carlsen, DI 04 05 10 DI og bilafgifter Michael Carlsen, DI Omlægning af bilafgifter: Hvad ville regeringen i dec. 2008? " Regeringen vil fremsætte lovforslag i folketingssamlingen 2009-10 med henblik på at indføre

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 176 af 29. februar (Alm. del). /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 176 af 29. februar (Alm. del). /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 176 Offentligt J.nr. 2008-518-0032 Dato: 11. marts 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 176 af 29. februar

Læs mere

Omlægning af bilafgifterne. af 21. september 2017

Omlægning af bilafgifterne. af 21. september 2017 Omlægning af bilafgifterne af 21. september 2017 1 Omlægning af bilafgifterne Et dynamisk samfund bygger på, at man let og sikkert kan bevæge sig fra sted til sted. Mobilitet er et samfundsgode. Derfor

Læs mere

vejen til en grøn BilPaRk DAnSK elbil AlliAnCE

vejen til en grøn BilPaRk DAnSK elbil AlliAnCE Vejen til en grøn bilpark dansk elbil alliance 1 En grøn forandring af bilparken Dansk Energi har skabt en grøn model for bilbeskatning, der baner vejen ud af olieafhængigheden og knækker biltransportens

Læs mere

Strukturelt provenu fra registreringsafgiften

Strukturelt provenu fra registreringsafgiften Finansministeriet Skatteministeriet Strukturelt provenu fra registreringsafgiften Juni 14 Der er i de seneste år sket en forskydning af bilsalget mod mindre og mere brændstoføkonomiske biler. Det har,

Læs mere

Registreringsafgiften uegnet som fordelingspolitisk redskab Af Søren Havn Gjedsted ( ) og Otto Brøns-Petersen ( )

Registreringsafgiften uegnet som fordelingspolitisk redskab Af Søren Havn Gjedsted ( ) og Otto Brøns-Petersen ( ) Notat: Registreringsafgiften uegnet som fordelingspolitisk redskab 19-09-2017 Af Søren Havn Gjedsted (26 82 70 22) og Otto Brøns-Petersen (20 92 84 40) Registreringsafgiften er samfundsøkonomisk overflødig

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt 16. december 2015 J.nr. 15-1604999 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 61 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). /Tina R. Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). /Tina R. Olsen J.nr. j.nr. 07-005333 Dato : 7. februar 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). Kristian Jensen /Tina R. Olsen

Læs mere

Afgiftslempelse for gas til tung transport

Afgiftslempelse for gas til tung transport Notat J.nr. 12-073525 Miljø, Energi og Motor Afgiftslempelse for gas til tung transport 1. Beskrivelse af virkemidlet Tung transport drevet med komprimeret naturgas (CNG) er typisk dyrere i anskaffelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 34 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2011-511-0082 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 34 Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

Folketinget - Transportudvalget. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Transportudvalget. /Lene Skov Henningsen Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 285 Offentligt J.nr. 2012-518-0226 Dato:20. marts 2012 Til Folketinget - Transportudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 285 af

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK

Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK 1. Provenuoversigt 2. Afskaffelse af sodavandsafgiften 3. Nedsættelse af ølafgiften 4. Genindførelse og udvidelse af BoligJobordningen

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 43, L 43 A, L 43 B Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 43, L 43 A, L 43 B Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 43, L 43 A, L 43 B Offentligt 20. november 2014 J.nr. 14-3881387 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 43 - Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Afgifter først og fremmest på varer med lav efterspørgselselasticitet. Varer som er nære substitutter bør beskattes ens

Afgifter først og fremmest på varer med lav efterspørgselselasticitet. Varer som er nære substitutter bør beskattes ens Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 7: Afgifter af varer og tjenester 7.1 Hensyn til afgiftsfastsættelse I fastsættelsen af afgifter findes en række ofte modsatrettede hensyn Fiskalt hensyn Afgifter

Læs mere

Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler

Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler REGISTRERINGSAFGIFT: Registreringsafgiften vil falde, i takt med at brændstoføkonomien bliver bedre. Det er konklusionen på en analyse af

Læs mere

Vedrørende L 217 Forslag om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven

Vedrørende L 217 Forslag om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven Miljøbevægelsen NOAH Nørrebrogade 39 2200 København N Tlf. 35361212 Fax. 35361217 noah@noah.dk www.noah.dk København 1. maj 2007 Skatteministeriet Folketingets Skatteudvalg Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg

Læs mere

De rigeste danskere får 60.000 kroner i skattelettelse i 2010

De rigeste danskere får 60.000 kroner i skattelettelse i 2010 De rigeste danskere får 60.000 kroner i skattelettelse i 2010 I 2010 bliver der givet over 50 mia. kr. i skattelettelser som følge af de skattepakker, regeringen har gennemført i perioden fra 2001-2010.

Læs mere

Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg. Vedr. Husstandsmøller L 86

Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg. Vedr. Husstandsmøller L 86 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg 10. december 2012 Vedr. Husstandsmøller L 86 Som opfølgning

Læs mere

Rådsmøde (Miljø) den 3. marts 2008

Rådsmøde (Miljø) den 3. marts 2008 Europaudvalget 2008 2856 - miljø Bilag 2 Offentligt KLIMA OG ENERGIMINISTERIET S AM L E N O T AT 21. februar 2008 Side 1/7 Rådsmøde (Miljø) den 3. marts 2008 Forslaget om fastsættelse af præstationsnormer

Læs mere

Forslaget har endnu ikke været behandlet i Rådet eller i Europa Parlamentet.

Forslaget har endnu ikke været behandlet i Rådet eller i Europa Parlamentet. Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 243 Offentligt Miljøteknologi J.nr. MST-502-00062 Ref. kaasm Den 8. december 2010 RED: VIBEJ 14.12.10 REVIDERET GRUND- og NÆRHEDSNOTAT til FMPU

Læs mere

Tale til besvarelse af spørgsmål AG, AH, AI og AJ den 23. maj På baggrund af Jyllands-Postens afdækning af, at bilimportører og leasingselskaber

Tale til besvarelse af spørgsmål AG, AH, AI og AJ den 23. maj På baggrund af Jyllands-Postens afdækning af, at bilimportører og leasingselskaber Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 402 Offentligt 19. maj 2017 J.nr. 2017-2672 Kontor: Miljø, energi og motor Samrådsspørgsmål AG-AJ Tale til besvarelse af spørgsmål AG, AH,

Læs mere

Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier

Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier Skatteudvalget L 205 - Bilag 5 Offentligt Dansk Taxi Råd Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier I skatteaftalen Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat foreslås

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Bilag 2 Offentligt J.nr. 2007-511-0012 Dato: 14. december 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013

Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 August 2014 3 Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 Forord Forord Trafikstyrelsen monitorerer udviklingen af nyregistrerede bilers energiegenskaber.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven Til lovforslag nr. L 69 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 16. december 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Nedsættelse af registreringsafgiftens

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 69 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2015 2. udkast (Ændringsforslag, fra skatteministeren) Betænkning

Læs mere

Bilafgifter og energiforbrug

Bilafgifter og energiforbrug Bilafgifter og energiforbrug Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler Trafikdage Trafikdage 2008 2008 / 25. / 25. august august 2008 2008 / Side / Side 1 1 Rasmus Gravesen Tetraplan A/S

Læs mere

Skatteudvalget L 93 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget L 93 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 93 Bilag 4 Offentligt 6. december 2016 J.nr. 16-1708178 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 83 Bilag 5 Offentligt J.nr. 12-0236911 Dato: 23. november 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 83 - Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema vedrørende Forslag til lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven og vægtafgiftsloven m.v.

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven og vægtafgiftsloven m.v. Skatteministeriet J. nr. 13-0161737 31. oktober 2013 Forslag til Lov om ændring af tobaksafgiftsloven og vægtafgiftsloven m.v. (Værnsregel imod unaturlig lageropbygning af tobaksvarer, teknisk justering

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Bilag Beregninger af økonomi i husstandsvindmøller i forlængelse af høringsnotatet af 28. november 2012, L 86 I svarene (i ovennævnte

Læs mere

Beskatning af varebiler under 4 tons! (gulpladebiler)

Beskatning af varebiler under 4 tons! (gulpladebiler) Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 103 Offentligt Til Folketingets Skatteudvalg Skatteminister Kristian Jensen 29.februar 2008 J.nr.57.015 / Vedr. Danmarks Automobilforhandler Forenings foretræde

Læs mere

Ministeren bedes redegøre for status på en reform af bilafgifter inden september, jf. regeringsgrundlandet

Ministeren bedes redegøre for status på en reform af bilafgifter inden september, jf. regeringsgrundlandet Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 647 Offentligt 4. maj 2015 J.nr. 15-1295861 Samrådsspørgsmål Å og AA - Tale til besvarelse af spørgsmål Å og AA den 5. maj 2015 Spørgsmål Å

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt 11. august 2017 J.nr. 2017-2271 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 339 af 10. april 2017 (alm.

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 24. august 2012 EM 2012/79 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Naalakkersuisut har besluttet at foreslå en skatteomlægning. Omlægningen indebærer bl.a., at

Læs mere

Spørgsmål om afgiftsfri rustbeskyttelse af biler

Spørgsmål om afgiftsfri rustbeskyttelse af biler Spørgsmål om afgiftsfri rustbeskyttelse af biler Henstillet til ministeriet for skatter og afgifter, at ministeriet - i forbindelse med anden ændring af registreringsafgiftsloven - søger tilvejebragt en

Læs mere

en grøn bilbeskatning

en grøn bilbeskatning Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Vejen til en grøn bilbeskatning Dansk Elbil Alliances model til en grøn bilbeskatning Danmark har brug for en grøn bilbeskatningsmodel Transportsektoren

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 10. Offentligt. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31.

Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 10. Offentligt. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31. Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 10 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt 1. december 2014 J.nr. 14-4868763 Til Folketinget Udvalget

Læs mere

2007/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Fremsat den 2. oktober 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Fremsat den 2. oktober 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-511-0011 Fremsat den 2. oktober 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET

Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET Skatteministeriets departement Att. Merete Helle Hansen Skatte- og afgiftsadministrationen Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET 26. september 2007 Vedrørende teknisk høring af Udkast til forslag til

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 72 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 72 Offentligt DACF 2015-12-17 Til Folketinget Skatteudvalget Kommentar til Skatteministeriets svar af 14. december 2015, til Skatteudvalget omkring registreringsafgift

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). J.nr. 2010-318-0233 Dato: 4. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). (Alm. del). Troels

Læs mere

Talepapir samråd den 13. april 2010

Talepapir samråd den 13. april 2010 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt Talepapir samråd den 13. april 2010 Spørgsmål U: Ministeren bedes redegøre for de overvejelser, der ligger bag de nuværende

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 06.11.2017-47 (20171121) Køb af arbejdsgiverens produkter med rabat - ligningslovens 16, stk. 3, 2. pkt. - køb og tilbagesalg - SKM2017.61.LSR og Landsskatterettens kendelser af 5/4 2017, jr. nr. 14-4092624

Læs mere

Beskrivelse af de faktiske forhold Spørger er et selskab, som driver virksomhed med leasing af biler til virksomheder og private.

Beskrivelse af de faktiske forhold Spørger er et selskab, som driver virksomhed med leasing af biler til virksomheder og private. Spørgsmål 1. Kan Skatterådet bekræfte, at spørger i alle tilfælde kan anvende den vurderede markedspris som beskatningsgrundlag ved fri bil beskatning for biler, der er over 36 måneder? 2. Hvis Skatterådet

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-511-0012 Udkast (2) 9. oktober 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-511-0012 Udkast (2) 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 34 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-511-0012 Udkast (2) 9. oktober 2007 Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Justering af afgiftsberegningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Læs mere

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT Side 1/5 Selskaber og frivillig aconto skat Side 1 Skat i Finanslovsaftalen for 2016 Side 2 SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT SKAT giver nu selskaber mulighed for at indbetale en 3. rate aconto skat til

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt 25. februar 2016 J.nr. 16-0111050 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 195 af 28. januar 2016

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) L 32 - Bilag 15 Offentligt. 18. januar. Til Folketinget - Skatteudvalget

Skatteudvalget (2. samling) L 32 - Bilag 15 Offentligt. 18. januar. Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 32 - Bilag 15 Offentligt 18. januar 2008 J.nr. 2007-211-0005 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 32- Forslag til Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love

Læs mere

Høringssvar til 2. lovforslag om arbejdsskadeafgiften

Høringssvar til 2. lovforslag om arbejdsskadeafgiften Skatteministeriets Koncerncenter Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar til 2. lovforslag om arbejdsskadeafgiften Skatteministeriet har anmodet om bemærkninger til forslag til lov om arbejdsskadeafgift.

Læs mere

Ændringsforslag. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love

Ændringsforslag. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 61 Folketinget 2015-16 Ændringsforslag stillet den 17. december 2015 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven 1) Lovforslag nr. L 69 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven 1) (Nedsættelse af registreringsafgiftens

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 82 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2011-231-0053 Dato: 8. februar 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 13. oktober 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 600 (Alm. del) af 20. september

Læs mere

Christian Ege, formand, Det Økologiske Råd. Grøn skattereform RUC, 3.12.08. Det Økologiske Råd

Christian Ege, formand, Det Økologiske Råd. Grøn skattereform RUC, 3.12.08. Det Økologiske Råd , Grøn skattereform RUC, 3.12.08 Grundlæggende principper Grønne skatter er effektive til adfærdsændring Kan vi korrigere markedet? Forureneren-betaler-princippet, eksternaliteter Skal man kunne betale

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Svar på Spørgsmål 212 Offentligt J.nr. 2010-318-0306 Dato: 10. januar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 212 af 13. december 2010.

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-118-0063 Den Spørgsmål 98 og 99

Skatteministeriet J.nr. 2005-118-0063 Den Spørgsmål 98 og 99 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 98 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-118-0063 Den Spørgsmål 98 og 99 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål

Læs mere

Bilsalget i december samt hele 2016

Bilsalget i december samt hele 2016 Bilsalget i december samt hele 2016 I 2016 blev der solgt det højeste antal af personbiler nogensinde. Der blev i alt solgt 222.924 nye personbiler i 2016, hvilket er det højeste antal i et kalenderår

Læs mere

Analyse 6. februar 2012

Analyse 6. februar 2012 6. februar 2012 De konkrete målsætninger for skattereformen kræver reelt en markant nedsættelse af topskatten I Kraka sidder vi og tænker lidt over skattereformen. Den første udfordring man støder på er

Læs mere

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Forårspakke 2.0 - Lønsumsafgift, moms og aktier - supplerende kommentarer Hermed fremsendes s supplerende

Læs mere