Nilan VPL Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nilan VPL 31-125. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)"

Transkript

1 m a r k e d s f ø r e n d e e r h v e r v s v e n t i l a t i o n m e d v a r m e g e n v i n d i n g & k ø l i n g Nilan Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

2 Nilan Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) er gennemprøvede varmegenvindingsaggregater med køling udviklet til brug for erhvervs- og komfortventilation med et luftskifte behov på op til m³/h. Om indeklima Arbejdstilsynet siger: Dårligt indeklima på arbejdspladsen kan og skal forebygges. Der findes flere regler, normer og standarder for indeklimaforhold. Et dårligt indeklima kan fx vise sig ved utilpashed, irriterede slimhinder, hovedpine og træthed hos medarbejderne. Det er symptomer, som bl.a. forringer medarbejdernes livskvalitet og øger deres sygefravær. Funktion Nilan er aktive varmegenvindingsaggregater med køling, der suger den varme fugtige luft ud og blæser tempereret luft ind. Dermed fjernes partikler, lugt og fugt og man opnår et behageligt indeklima. Energien i fraluften genvindes og overføres til tilluften via en kombination af passiv varmegenvinding og en varmepumpe, der udvinder energi direkte fra luften. Aggregatet leveres som standard med reversibelt køle-/varmesystem, som styrer køle-/genvindingsydelsen modulerende fra 100% til 50%. Nilan består af 2 ventilatorer til henholdsvis tilluft og fraluft samt en varmepumpe med kompressor. Varmeflade samt regulering kan monteres eksternt. Aggregaterne er kompakte og nemme at servicere, da alle komponenter er samlet på ét sted. Nilan kan yde op til m³/h (ved 250 pascal). Betjening af aggregaterne sker via den elektroniske styring CTS NILAN CTS 6000 er en nyudviklet og gennemprøvet styring med mulighed for overvågning, regulering og styring fra ethvert sted i verden via IP adresse. CTS 6000 giver også mulighed for registrering og tilbagemelding via af fejlmeldinger fra styringen. Fordele Alle nødvendige følere, brandtermostater m.m. er så vidt muligt indbygget og koblet internt i aggregatet. Eventuelle tryktransmittere og komponenter i forbindelse med en varmeflade er monteret eksternt. Dette bevirker, at den elektriske montage er simpel og hurtig at foretage for en autoriseret installatør i henhold til medleverede EL- diagrammer. Da der ikke kræves særskilt køleautorisation til installering, vil installeringsudgiften reduceres. en er fra fabrikken forberedt for udendørs montage, hvilket medfører, at yderligere foranstaltninger hertil overflødiggøres. leveres som én samlet unit. NILAN filterunit FU er en unit beregnet til at anbringe foran varmegenvindingsaggregatet. Uniten indeholder et udeluftsfilter samt et fraluftsfilter og evt. en heatpipe, der fungerer som passiv forvarmeveksler. Der er fra fabrikken monteret 2 stk. motordrevne jalousispjæld i udeluft- samt fraluftsektionerne. Alle følere for tryk, temperatur og spjældstillinger er internt koblet til multistik. Der anvendes multistik til sammenkobling af de enkelte ventilationsmoduler. Dette sikrer mod fejlmontering og nedsætter installationsomkostningerne væsentligt. Servicemæssigt er det hele samlet bag samme låge. 2

3 Nilan bringer frisk luft og velvære i alle rum Varianter: 31: Udskifter op til m³/h (ved 250 Pa). Temperaturvirkningsgrad på 82%. 0,89 kw (-12 C, 50% RH) 1,59 kw (25 C, 50% RH) 35: Udskifter op til m³/h (ved 250 Pa). Temperaturvirkningsgrad på 84%. 1,42 kw (-12 C, 50% RH) 2,40 kw (25 C, 50% RH) 45: Udskifter op til m³/h (ved 250 Pa). Temperaturvirkningsgrad på 77%. 1,83 kw (-12 C, 50% RH) 3,31 kw (25 C, 50% RH) 55: Udskifter op til m³/h (ved 250 Pa). Temperaturvirkningsgrad på 85%. 3,33 kw (-12 C, 50% RH) 4,97 kw (25 C, 50% RH) 65: Udskifter op til m³/h (ved 250 Pa). Temperaturvirkningsgrad på 83%. 4,22 kw (-12 C, 50% RH) 6,47 kw (25 C, 50% RH) 75: Udskifter op til m³/h (ved 250 Pa). Temperaturvirkningsgrad på 81%. 4,60 kw (-12 C, 50% RH) 7,59 kw (25 C, 50% RH) 85: Udskifter op til m³/h (ved 250 Pa). Temperaturvirkningsgrad på 77%. 6,63 kw (-12 C, 50% RH) 9,91 kw (25 C, 50% RH) 125: Udskifter op til m³/h (ved 250 Pa). Temperaturvirkningsgrad på 74%. 8,47 kw (-12 C, 50% RH) 13,06 kw (25 C, 50% RH) Temperaturvirkningsgrad udregnet ved nominel luftmængde, udeluft 4 C og 0% RH) Fakta: Kølefunktion Varmegenvinding Udskifter op til m³ pr. time (ved 250 Pa) Tilluft og fraluft Temperaturvirkningsgrad op til 85% Mulighed for suppleringsvarme vha. vand- eller elvarmeflade Fordele: I ngen fugtproblemer eller lugtgener Tilførsel af frisk luft og udsugning af forurenet luft Høj genvindingsgrad Lavt driftsforbrug som følge af heat-pipe FU + heatpipe Ventilatorsektion 3

4 Online styring og overvågning af Nilan CTS 6000 gør det muligt at styre og overvåge Nilan erhvervsaggregater online via en computer uanset, hvor i verden man befinder sig. CTS 6000 er udviklet med henblik på, at opfylde fremtidens krav om øget mulighed for optimering af ventilationsaggregaters driftsøkonomi samt detaljeret tilpasning til den enkelte bygnings behov. Styring Optimal styring af ventilationsaggregater forudsætter enkel og brugervenlig betjening af de vigtigste funktioner. Ved hjælp af et uge- eller årsprogram kan automatisk drift indstilles, hvor der blandt andet er mulighed for at indstille tidspunkter for drift, rumtemperaturer, ventilationshastigheder, alarmer m.m. Ugeprogrammet kan tilrettes, og der kan køres forlænget drift ud over ugeprogrammets driftsperioder. Når aggregatets funktioner og ugeprogram er bestemt, vil aggregatet automatisk køre uden behov for yderligere indstillinger. Et årsprogram giver endvidere mulighed for, at indstille programpunkter for faste helligdage, hvor aggregatet skal være ude af drift. Ved hjælp af grafiske historikkurver er det muligt at indhente viden om aggregatets drift og efterfølgende justering og optimering. Den automatiske og intelligente styring medfører en optimering af ventilationsaggregatets driftsøkonomi og sikrer et behageligt indeklima. Overvågning Med CTS 6000 kan ventilationsaggregatet overvåges fra en PC over hele verden via internettet. Aggregatet kan også forbindes til bygningens interne netværk, eller det kan have sin egen separate internetlinje. Ved hjælp af trendgrafer er det muligt at følge med i den aktuelle drift. CTS 6000 sikrer en optimal overvågning af aggregatets driftstilstand, idet alle former for driftsforstyrrelser, alarmer og vedligeholdelsesmeldinger automatisk meldes via til de rette brugere. Derved kan der hurtigt sættes ind overfor driftsforstyrrelser hvilket også giver sikkerhed for en optimal vedligeholdelse og optimal planlægning af servicebesøg. Samtidig giver CTS 6000 mulighed for at yde fjernsupport og diagnosticere eventuelle fejl for virksomhedens servicepartnere. Opstart og indregulering af Nilan automatik Opstart og indregulering af Nilan automatik er en ydelse som kan tilkøbes. Denne ydelse indeholder: Funktionsafprøvning af anlæg Tjek af varmepumpekreds for defekter ifm. transporten Tjek af luftmængder (ved måling over fordamper) Indstilling af CTS iht. ønsker fra kunde Ved bestilling af opstart og indregulering af automatik forudsættes det, at anlægget er monteret færdigt med kanaler, spjæld & ventiler, at internt og eksternt EL-arbejde inkl. montage af betjeningspanel er afsluttet og eventuelt VVS arbejde i forbindelse med en vandflade er gjort færdig. Opstarten skal bestilles ved Nilan serviceafdeling ca. 14 dage før ønsket opstart. On-site Styrepanel Nilan CTS 6000 er et nyudviklet og gennemprøvet styrings- og overvågningsprogram. Med CTS 6000 kan Nilans erhvervsaggregater styres enten online via internettet eller on-site via styrepanel. CTS 6000 giver også mulighed for registrering og tilbagemelding af fejlmeldinger fra styringen via . 4

5 Beregning af driftsøkonomi En præcis analyse af vejrforhold og geografisk placering er afgørende, når det mest effektive og økonomiske ventilationsanlæg skal vælges. Nilan har udviklet et unikt beregningsprogram, Nilan Calculator, som giver mulighed for at foretage realistiske og yderst præcise kalkuler, hvor alle faktorer er taget i betragtning. Opnå en præcis beregning af driftsøkonomien Mens traditionelle beregningsmetoder kun tager højde for anlæggets effektivitet under ekstremtemperaturer, bygger Nilan Calculator på data, der tegner et ærligt og nøjagtigt billede af de klimatiske normalforhold, som anlægget typisk skal arbejde under. Programmet benytter såkaldt DRY-data, som bygger på omfattende vordan foretager man en korrekt beregning af driftsøkonomien? metrologiske målinger for det lokalområde, hvor anlægget skal bruges. Der kan også indtastes variabler som døgn- og ugeplaner og ferier, der tegner et detaljeret billede af, hvornår og hvordan anlægget skal bruges. alyse af vejrforhold og geografisk Nilans nye beregningsprogram sikrer et præcist afgørende, når det mest effektive og sandfærdigt beslutningsgrundlag, når det ske ventilationsanlæg Nilans skal vælges. nye beregningsprogram mest driftsøkonomiske sikrer ventilationsanlæg et præcist og skal sandfærdigt beslutningsgrundlag, når det mest vælges. driftsøkonomiske Programmet er gennemtestet ventilationsanlæg for skal vælges. Programmet er viklet et unikt beregningsprogram, ulighed for at foretage realistiske opnå den størst mulige brugervenlighed, ligesom æcise kalkuler, hvor alle gennemtestet faktorer er for det at løbende opnå vil den blive størst videreudviklet mulige i brugervenlighed, dialog med ligesom det løbende gtning. Programmet benytter vil blive såkaldt videreudviklet brugerne. i Vi dialog vil sætte med pris brugerne. på feedback, Vi så vil sætte pris på feedback, så vi m bygger på omfattende metrologir for det lokalområde, kan hvor sikre anlægget en optimal fremtidige udvikling versioner. af programmets fremtidige kan sikre en optimal udvikling af programmets versioner. onelle beregningsmetoder kun tager læggets effektivitet under ekstremr, bygger Nilans beregningsprogram tegner et ærligt og nøjagtigt billede iske normalforhold, som anlægget rbejde under. Der kan også indtastes m døgn- og ugeplaner og ferier, der taljeret billede af, hvornår og hvoret skal bruges. Du kan bestille Nilan Calculator ved at sende en mail til 5

6 Tekniske data Luftmængde m³/h Nominel luftmængde m³/h Hovedmål, ekskl. studse og fundament, LxBxH mm 1.350x 710x 1.350x 710x 1.350x 710x 1.500x 910x 1.500x 910x 2.000x 1.260x x 1.260x x 1.260x Totalvægt uden emballage Kg Strømforsyning A 3x16 3x20 3x25 3x35 3x35 3x50 3x63 3x63 Spænding V Kompressor - hermetisk stk Kølemiddel R 407 C R 407 C R 407 C R 407 C R 407 C R 407 C R 407 C R 407 C Mængde kølemiddel g Kondensator/ fordamper HxB mm 400x x x x x x x x 900 Standard ventilator: Dobbeltsugende centrifugalventilator Kondenseringskapacitet Kondensafløb: PVC - rør l/h mm Ø 20 Ø 20 Ø 20 Ø 20 Ø 20 Ø 20 Ø 20 Ø 20 Inspektion via 2 låger. Filtertyrpe: G4 på fraluften, F5 på tilluften. Aggregatet er udført med selvbærende kabinet udført i hvid pulverlakering. Materialer: 0,9 og 1,5 mm varmgalvaniserede stålplader/aluzink. For yderligere korrosionsbeskyttelse er kondensvandbakkerne pulverlakerede. (25 C/70% RH, nominel luftmængde) 6

7 Ventilation fremmer arbejdsindsatsen Varmeeffekt Varmeydelsen er baseret på en udsugningstemperatur på 20 C, og nominel luftmængde på henholdsvis 1.800, 2.500, 3.500, 4.500, 5.500, 8.000, og m³/h Varmeeffekt [kw] Udetemperatur, ºC, RH 50% 31 + HP 35 + HP 45 + HP 55 + HP 65 + HP 75 + HP 85 + HP HP Køleeffekt Køleydelsen er baseret på en udsugningstemperatur på 25ºC/50% RH og nominel luftmængde på henholdsvis 1.800, 2.500, 3.500, 4.500, 5.500, 8.000, og m³/h. (total køleydelse) Driftsøkonomi Nilan HP, heat-pipe, er et lukket fordamper-/ kondenseringskredsløb, der overfører energi fra udsugningsluften til indblæsningsluften, uden at de 2 luftstrømme blandes. Overførelsen af energi sker ved, at et kølemedie ved tilførelse af varme fordamper. Dampene kondenserer til væske i den kolde ende af kredsløbet, hvorefter væsken løber tilbage til fordampningsfasen. Kredsløbet fortsætter, så længe fraluften er varmere end udeluften. Jo større temperatur-forskel, der er på fraluften og udeluften, jo mere effektiv er heat-pipen. Køleeffekt [kw] Kølemediet i Nilan HP er CO ², der ikke belaster ozonlaget og bidrager til den globale opvarmning, som HFC-gasser gør Udetemperatur, ºC, RH 50% Fordamper Kondensator 7

8 Om Nilan Nilan A/S blev etableret i 1974 som en naturlig årsag af oliekrisen. I takt med at vi begyndte at isolere og tætne vores bygninger for at spare på energien, opstod der et behov for løsninger, der kunne levere et godt og sundt indeklima. Det blev grundstenene til det, der i dag er Nilan A/S en af verdens førende virksomheder inden for ventilation og varmepumpeteknologi. Vi er i dag repræsenteret i alle de nordiske lande, Tyskland, Østrig, Schweiz, Holland og Nordamerika enten via datterselskaber eller forhandlere. Nilan A/S Nilanvej 2 DK-8722 Hedensted Tel Fax På forkant med udviklingen I dag er klimaforandringerne og verdens alt for høje energiforbrug på agendaen i hele verden. Hos Nilan er vi på forkant med den udvikling og har i mange år produceret varmepumper og ventilationsanlæg til passivhuse og lavenergibyggeri over hele kloden. Vi er i dag en af de førende leverandører på lavenergimarkedet. Det er et godt eksempel på, hvordan vi altid lægger vægt på nytænkning og produktudvikling. Alle vores produkter er desuden testet og godkendt af TI. Made in Denmark Torben Andersen er stifter af Nilan A/S og direktør for virksomheden. Vi bor i Hedensted i en bygning på m2, hvor både vores administration og produktion har til huse. Som en af de eneste i branchen herhjemme produceres og udvikles alle vores produkter i Danmark, og al vores styring og automatik bliver udviklet og produceret i tæt samarbejde med vores danske underleverandører. Vores produktion foregår med den mest moderne teknologi og ud fra en miljørigtig tankegang med fokus på bl.a. brug af miljøvenlige materialer, genanvendelse og minimering af spild. Forhandler: g r c. d k

Ventilation- og varmeløsninger til boligbyggeri. Nilan VP 18 Compact-serien. Aktiv/passiv varmegenvinding

Ventilation- og varmeløsninger til boligbyggeri. Nilan VP 18 Compact-serien. Aktiv/passiv varmegenvinding Ventilation- og varmeløsninger til boligbyggeri m a r k e d s f ø r e n d e b o l i g v e n t i l at i o n m e d va r m e g e n v i n d i n g Nilan VP 18 Compact-serien Aktiv/passiv varmegenvinding VP

Læs mere

en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED

en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED Varmepumper til varmekilderne luft, jord og grundvand Varmepumper til nybyggeri og modernisering Varmepumper opvarmning eller varme/køle-kombination

Læs mere

Lige så fleksibel og logisk, som du vil have det Få mest muligt ud af din tid

Lige så fleksibel og logisk, som du vil have det Få mest muligt ud af din tid Teknisk katalog for Danfoss Air Ventilation Lige så fleksibel og logisk, som du vil have det Få mest muligt ud af din tid 3 fantastiske grunde til at vælge Danfoss Air-ventilation: Nem installation Idriftsætning

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! Dårligt indeklima giver træthed, koncentrationssvigt og et utilfredsstillende arbejdsmiljø... Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed M A G A S I N O M B E D R

Læs mere

www.spareventilator.dk

www.spareventilator.dk www.spareventilator.dk Den lille blå om Ventilation Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut) Redaktionsgruppe: Jens Erik Pedersen (Energirådgiveren) Jørn Borup Jensen (Dansk Energi) og Thomas

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe.

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Indhold Velkomst 2 Varmepumpe en klog energiløsning 4 Tre afgørende spørgsmål ved valg af varmepumpe 6 Danfosss

Læs mere

gør energieffektivitet til din forretning

gør energieffektivitet til din forretning gør energieffektivitet til din forretning Smarte løsninger har deres egen farve Solar er en teknisk grossist inden for el, kommunikation, sikring, belysning, automation, vvs, ventilation og vedvarende

Læs mere

4kommuner er. Én samlet styring af alle varme- og ventilationsanlæg. allerede i gang. varme.danfoss.dk

4kommuner er. Én samlet styring af alle varme- og ventilationsanlæg. allerede i gang. varme.danfoss.dk Én samlet styring af alle varme- og ventilationsanlæg ECL Comfort 310 er kommunernes stærke genvej til styring af varme,- brugsvandsog ventilationsanlæg i gamle såvel som nye bygninger. Det skyldes ikke

Læs mere

INDUSTRI. Tavler & kapslinger

INDUSTRI. Tavler & kapslinger INDUSTRI Magasinet April. 2007 Tavler & kapslinger Effektiv fjernelse af statisk elektricitet SIRIUS halvlederkontaktorer og relæer Kabler og beskyttelsesledere til installationer Multifunktions indkapsling

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

KLIMAET UNDER KONTROL

KLIMAET UNDER KONTROL KLIMAET UNDER KONTROL Zibro mobile og fastmonterede klima-anlæg Spar hundredvis af kroner på installationen Energibesparende Inverters Alt til den rigtige luftfugtighed SPECIALIST I KLIMASTYRING Om du

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 08-80

KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 08-80 KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 08-80 Dokumentets originalsprog er svensk Indholdsfortegnelse. Oversigt 3.. Generelt 3. Funktionsprincip 4 Sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Smart Grid i Danmark

Smart Grid i Danmark Smart Grid i Danmark Indhold Forord... 4 Resume...5 Rammer og forudsætninger for rapporten... 8 1. Energisystemet står ved en skillevej... 9 1.1 Danmarks klima- og energimål vil ændre vilkårene... for

Læs mere

Den lille blå. om ventilation

Den lille blå. om ventilation Den lille blå om ventilation 1 Indholdsfortegnelse Side Den lille blå om ventilation Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut) Redaktionsgruppe: Jens Erik Pedersen (Teknologisk Institut), Arne

Læs mere

Atlas Copco Olieindsprøjtede skruekompressorer. GA 15-22/GA 11 + -30/GA 15-30 VSD 11-30 kw/15-40 hk

Atlas Copco Olieindsprøjtede skruekompressorer. GA 15-22/GA 11 + -30/GA 15-30 VSD 11-30 kw/15-40 hk Atlas Copco Olieindsprøjtede skruekompressorer GA 15-22/GA 11 + -30/GA 15-30 VSD 11-30 kw/15-40 hk Fuld kompetence, fuld ansvarlighed I hjertet af din virksomhed leverer Atlas Copco trykluft af høj kvalitet,

Læs mere

Fordele. Afkast fra ventilationsaggregat

Fordele. Afkast fra ventilationsaggregat Energiløsning UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Ventilationsanlæg med varmegenvinding Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Side 1 Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Aggregatstørrelse 20 Aggregatbredde 1270 mm Vægt 618 kg Time aggregaterne er med komplet og fuldt integreret automatik baseret på Systemair E28 regulatoren.

Læs mere

Intelligente alt-i-én varmeløsninger

Intelligente alt-i-én varmeløsninger Gaskedel units Intelligente alt-i-én varmeløsninger Gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit - du kan også lade solen levere det varme vand ecocompact aurocompact Spar på pladsen og energien med Intelligente

Læs mere

Alt er muligt med XMO Oplevelser med XMO

Alt er muligt med XMO Oplevelser med XMO Alt er muligt med XMO Oplevelser med XMO INDHOLDSFORTEGNELSE XMO er det mest anvendte lægesystem i Danmark XMO lægesystem er din sikkerhed for en effektiv hverdag i praksis. XMO er det mest anvendte lægesystem

Læs mere

30 radiatorer fra ét centralt punkt. Smartere opvarmning ganske enkelt. varme.danfoss.dk. living by Danfoss varmestyring

30 radiatorer fra ét centralt punkt. Smartere opvarmning ganske enkelt. varme.danfoss.dk. living by Danfoss varmestyring living by Danfoss varmestyring Smartere opvarmning ganske enkelt Det har aldrig været lettere for boligejere at opleve den ultimative integrerede opvarmning. Med Danfoss Link er hvert enkelt element, fra

Læs mere

Super lavenergihuse uden problemer

Super lavenergihuse uden problemer Super lavenergihuse uden problemer -klimaskærm, installationer og indeklima PSO projekt nr.: 344-065 Ekolab UCN, act2learn Bjerg Arkitektur Nilan Develco Marts 2014 Superlavenergihuse uden problemer Side

Læs mere

blå Den lille om industriel Procesventilation

blå Den lille om industriel Procesventilation Glimrende lille opslagsbog hurtig adgang til nyttig viden Af Jan Ove Jensen, Energichef, Haldor Topsøe A/S Den lille blå om industriel Procesventilation fra Dansk Energi giver generelt en nyttig viden

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

Passivhuse i dansk kontekst

Passivhuse i dansk kontekst Energiforskningsprogrammet EFP Programområde EFP07-II - Energieffektivisering vejledning, hjælpeværktøj og eksempler Journalnr.: 33033-0182 November 2008 Energiforsknings-programmet EFP Programområde

Læs mere

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET NOVEMBER 2010 Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Luft/vand-varmepumper. Hvorfor Vaillant? Fordi vi kan få den friske luft til at levere varmen til din bolig

Luft/vand-varmepumper. Hvorfor Vaillant? Fordi vi kan få den friske luft til at levere varmen til din bolig Luft/vand-varmepumper Hvorfor Vaillant? Fordi vi kan få den friske luft til at levere varmen til din bolig geotherm plus geotherm Hvorfor geotherm? Fordi naturens ressourcer udnyttes Ideer til intelligent

Læs mere