1. Introduktion Manualens opbygning Teknisk service Programmet Rocktec... 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Introduktion Manualens opbygning Teknisk service Programmet Rocktec... 5"

Transkript

1 Indhold 1. Introduktion Manualens opbygning Teknisk service Programmet Rocktec Skærmbilledets opbygning BEREGNING 1: BEREGN EFTER KLASSE Beregning af rør Område 1: geometri Valgfri rørdimension Område 2: Beliggenhed, Orientering, Bæringer, Type Beliggenhed Orientering Bæringer Type Område 3: Inddata Medietemperatur Omgivelsestemperatur Rockwool produkt Anlægstype Isoleringsklasse Driftstimer Spildfaktor Vindhastighed Emissionstal isoleret og uisoleret Beregnet af Sagsnavn Beregn Gem som PDF Resultat Beregning af ventilationskanaler Cirkulære ventilationskanaler Valgfri kanaldimension Rektangulære kanaler Område 2: Beliggenhed, Orientering, Bæringer, Type Beliggenhed Orientering... 19

2 Bæringer Type Område 3: Inddata Medietemperatur Omgivelsestemperatur Rockwool produkt Anlægstype Isoleringsklasse Kanalens indvendige flow Emissionstal isoleret/uisoleret... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Driftstimer Spildfaktor Vindhastighed Emissionstal isoleret og uisoleret Beregnet af Sagsnavn Beregn Gem som PDF Resultat Beregning af en plan flade Geometri Område 2: Beliggenhed, Orientering, Bæringer, Type Beliggenhed Orientering Bæringer Type Område 3: Inddata Medietemperatur Omgivelsestemperatur Rockwool produkt Isoleringsklasse Driftstimer Spildfaktor Vindhastighed Emissionstal isoleret og uisoleret Beregnet af Sagsnavn Beregn... 34

3 6.5. Gem som PDF Resultat Info-feltet BEREGNING 2: BEREGN EFTER TYKKELSE Inddata Emissionstal isoleret Emissionstal uisoleret Besparelse BEREGNING 3: BEREGN EFTER OVERFLADETEMPERATUR Inddata BEREGNING 4: BEREGN MED FLERE LAG Standardprodukter eller ikke standardprodukter Kombination af ikke standard produkter Resultat BEREGNING 5: BEREGN MED EKSTRA LAG Besparelse... 50

4 1. Introduktion Beregningsprogrammet Rocktec anvendes til at beregne U-værdier og isoleringstykkelse ved teknisk isolering. Desuden foreslår programmet ideelle Rockwool-produkter til løsningen. Information og beregninger forudsættes at være korrekte, men skal ikke betragtes som en garanti. Rocktec er udarbejdet på baggrund af DS udgave. Ift. forrige udgaver af DS 452 er beregning 1 Beregn efter klasse udvidet med 2 yderligere klasser, ligesom der er lagt mere vægt på bæringers betydning for isoleringstykkelsen. Du finder Rocktec her: Manualens opbygning På baggrund af Beregning 1: Beregn efter klasse gennemgår denne manual enkeltvis beregninger for 1) rør, 2) kanaler og 3) plane flader. For de efterfølgende beregninger beskrives kun forskellen mellem den enkelte beregning og Beregning 1. Værd at vide inden du går i gang Beregningsprogrammet lever op til de fleste nye browsere, men hvis din PC kører Windows XP, skal du bruge Google Chrome. Afhængigt af din skærmstørrelse kan Info-området ligge skjult under scroll-linien. I Infoområdet ligger fejlbeskeder, gode råd og meddelelser, så husk at se hvad der oplyses her. Ved indtastningsfelter er det vigtigt, at du ikke rører musen, mens du indtaster værdier. Hvis du ikke har rørt tastaturet i 15 minutter, vises advarslen: Session udløber om 60 sekunder. Vil du fortsætte?. Hvis du vil fortsætte, skal du svare ja og siden går tilbage til beregningen. Hvis du svarer nej eller ikke rører skærmen i de efterfølgende 60 sekunder, slettes beregningen og du må starte forfra ved igen at vælge Rocktec på Rockwools hjemmeside Teknisk service Hvis du har brug for teknisk service er du velkommen til at kontakte Rockwool på deres hovednummer:

5 2. Programmet Rocktec Rocktec tilbyder fem forskellige beregningsmuligheder: 1. Beregn efter klasse 2. Beregn efter tykkelse 3. Beregn efter overfladetemperatur 4. Beregn med flere lag 5. Beregn med ekstra lag Rocktec starter med den første beregning Beregn efter klasse. De øvrige beregningsmuligheder vælges via faneblade i toppen af indholdsområdet Skærmbilledets opbygning Skærmbilledet er inddelt i 5 overordnede områder, som ses nedenfor.

6 1: Geometri Her vælges den installation, der skal isoleres, og installationens dimension : Beliggenhed, Orientering, bæringer, Type Her præciseres detaljer om installationen, f.eks. beliggehed og bæringer. 3: Inddata Her indtastes detaljer om temperatur, anlægstype, flow og emissionstal. Visse felter er inaktive alt efter hvad der er valgt i område 1 og 2. 4: Resultat Her vises resultatet af beregningen og den produkttype, som Rockwool tilbyder. 5 5: Info Her vises meddelelser, advarsler, mm ift. de indtastede oplysninger undervejs i indtastningsforløbet. I de efterfølgende afsnit beskrives beregningen af rør, kanaler og plane flader for beregning 1. efterfølgende beskrives beregning 2 5 med de variationer, som er særegne for dem.

7 3. BEREGNING 1: BEREGN EFTER KLASSE Den første beregning Beregn efter klasse giver mulighed for at beregne U-værdier og anbefalede Rockwool produkter ud fra isoleringsklasse. Tidligere var der 4 klasser, men nu er der 6 klasser og der er kommet nye u-værdier og krav til isolerede bæringer, som ikke tidligere har været aktuelle. 4. Beregning af rør I dette afsnit beskrives beregning af isolering til rør efter prædefinerede mål i diameter og rør med valgfri diameter Område 1: geometri Først vælger du rørets diameter i menuen under Geometri. I Rocktec er det muligt at vælge 99 % af alle typiske mål i menuen. I Info-feltet nederst på siden får du ofte yderligere forklaring til det felt, du har valgt, f.eks. at du har mulighed for at vælge Valgfri rørdiameter hvis den ønskede størrelse ikke findes i listen Valgfri rørdimension Hvis du har et atypisk rør, som har en anden dimension end de angivne mål, får du en tekstboks frem hvor du kan indtaste en anden rørdimension. Den øverste grænse for rør er en diameter på 400 mm. Angiver du en diameter over 400 mm, får du senere en fejlbesked i Info-feltet og har ikke mulighed for at gennemføre beregningen.

8 4.3. Område 2: Beliggenhed, Orientering, Bæringer, Type Rocktec tager udgangspunkt i at røret sidder indendørs, at det er vandret, at bæringer er isolerede og at det ikke er et industrianlæg. Derfor er følgende valgt fra starten i højre kolonne: Du har mulighed for selv at ændre disse parametre, men det har indflydelse på de data, du skal indtaste i Inddata -området (se afsnit 4.4) Beliggenhed Beliggenhed er som udgangspunkt angivet til Indendørs. Hvis installationen er Udendørs, vælges dette under Beliggenhed. Hvis du vælger Udendørs kan du ikke lave beregning uden at du indtastet vindhastighed. Du skal angive en vindhastighed mellem 1 og 50 m/sek. i Inddata -området. Bemærk: da vindhastigheden påvirker isoleringstykkelsen, er det vigtigt KUN at vælge Udendørs beliggenhed, når installationen er placeret udendørs I FRI LUFT. Det betyder, at et rør, som ligger INDE i bygningen, men UDENFOR klimaskærmen skal betegnes som Indendørs, men med en omgivelsestemperatur lig med eller under 5 grader. Reguleringen af klasser skiller ved en omgivelsestemperatur lig med eller under 5 grader. 5 grader betyder i normen at det går fra den ene klasse til den anden.

9 Orientering Hvis du vælger Lodret får du mulighed for at angive en højde for installationen Bæringer Bæringer er en del af den nye standard og omhandler f.eks. direkte forbindelser mellem et nøgent rør og den øvrige installation. Hvis der ikke er isolering mellem de to elementer, fungerer den direkte forbindelse som en kulde/varmebro og den skal medregnes i det samlede energitab. Rocktec medregner en kulde/varmebro fra den direkte forbindelse ved at tillægge en vis procent til u- værdien. Hvis du har en U-værdi på 0,15, svækkes den med 15 %. Dvs. det varmetab, du måtte få, er betydeligt lavere end hvis du valgte en isoleret bæring. Rocktec medregner 15 % for indvendige installationer og 25 % for installationer uden for klimaskærmen. Ved en isoleret bæring er der ikke noget tillæg til U-værdien. Et eksempel er en installation, som går fra indenfor klimaskærm til udenfor klimaskærm eller et uopvarmet rum, eksempelvis et rør, som går gennem en kælder, en skakt og et loft. Her skal du lave 3 beregninger for projektet og U-værdien ændres for de enkelte beregninger. Et rør, som ligger inde i bygningen, men uden for klimaskærmen, skal oplyses som inde, men med en rumtemperatur med lig med eller under 5 grader. Oversigt over U-værdier ift. isoleret/uisoleret bæring. Beregning Type Klasse U-værdi Beregning 1 Isoleret bæring i kælder Klasse 1-3 0,26 Beregning 2 Uisoleret bæring i skakt Klasse 3 0,26 15% = 0,23 Beregning 3 Uisoleret bæring uden for klimaskærm Klasse 3 0,26 25% = 0,21 Bemærk hvis du vælger Udendørs under Beliggenhed, skal du indtaste vindhastighed og det påvirker isoleringstykkelsen. Udendørs skal KUN bruges for installationen, som fysisk ligger udenfor bygningen og som altid har en vindpåvirkning. Kan jeg bare komme 15 % mere isolering på? Nej, 15 % mindre varmetab betyder i visse tilfælde 25 % mere isolering. For de første Watt skal du ikke tilføje meget isolering, men måske skal der rigtig meget isolering til for at opnå de sidste Watt. I Info-feltet nederst på siden beskrives forholdet således:

10 Type Under Type har du mulighed for at indtaste klasse eller driftstid. Klasse Klasser er styret af forskellige ting: f.eks. om det er indenfor eller udenfor eller om omgivelsestemperaturen er lig med eller under 5 grader. Derfor kan anlægstyper og antallet af klasser, som du får mulighed for at vælge i Inddata-området variere betydeligt. Driftstid bruges ved industrianlæg Rocktec sætter som udgangspunkt driftstimer til timer/pr år. Driftstid er forskellen på installationens medietemperatur fratrukket den omgivende temperatur x driftstimer x spildfaktor. Det resultat, som fremkommer, er defineret ved nogle U-værdier, som er inddelt i klasser, som er låst af Rocktec. Spildfaktor er det spild, som man mener, installationen bidrager til rummet Område 3: Inddata Enkelte dimensioner angives automatisk ift de valg du træffer i de øvrige felter. Dette gælder f.eks. isoleringsklasse, når du har valgt anlægstype. De fleste dimensioner skal du dog selv angive Medietemperatur Medietemperaturen skal være mellem -50 C og 680 C. Den angivne medietemperatur styrer hvilke produkter, du kan vælge under Rockwool Produkt.

11 Tidligere var man meget fokuserede på medietemperaturen, men med den nye standard betyder eksempelvis klasser og bæringer rigtigt meget: hvilken type isolering er installationen afsluttet med? Den valgte isolering har stor indflydelse på isoleringstykkelsen Omgivelsestemperatur Omgivelsestemperaturen skal være mellem -50 C og 100 C Rockwool produkt De produkter, som vises i menuen Vælg produkt er styret af de temperaturer, du har angivet i felterne for medie- og omgivelsestemperatur, samt geometri. Hvis du har valgt rør, får du kun produkter, der er beregnet til rør. Hvis du vælger et andet produkt, f.eks. en plan flade, kan du ikke vælge rørskål. Nogle produkter kan klare høje temperaturer. Hvis du indtaster en medietemperatur over 250 grader, får du pt. vist RTI-produkter. Der er en yderligere differentiering af produkter op til de 680 grader, der pt. er den maksimale temperatur.

12 Anlægstype For at vælge anlægstype skal du klikke på selve navnet Valg af anlægstype, hvorefter der fremkommer en undermenu. Herefter fremkommer endnu en undermenu hvor du får mulighed for at vælge installationstype (og dermed klasse). Hvis du har valgt installationstype og derefter ændrer omgivelsestemperaturen til 5 grader eller mindre, slettes indholdet i anlægstype og isoleringsklasse, for den der var valgt før, er ikke gældende for den ny omgivelsestemperatur. Man skelner mellem 1) inde og 2) ude ELLER under 5 grader (læs mere under Beliggenhed ) Isoleringsklasse Hvis isoleringsklassen er angivet i projektmaterialet, kan du undlade at vælge anlægs- og installationstype og i stedet gå direkte til at vælge Isoleringsklasse. Du kan vælge klasse 1 6. Bemærk: hvis du ikke angiver anlægs- og installationstype bliver dette ikke oplyst på et eventuelt print af beregningen.

13 Driftstimer Driftsstimer bruges til industrianlæg og betyder hvor mange timer anlægget formodes at være i drift pr år. Som udgangspunkt er angivet timer hvilket svarer til et kalenderår, men det er muligt at angive færre timer hvis f.eks. anlægget kun er i drift på hverdage mellem Driftstid er forskellen på installationens medietemperatur fratrukket den omgivende temperatur x driftstimer x spildfaktor. Det resultat, som fremkommer, er defineret ved nogle U-værdier, som er inddelt i klasser, som er låst af Rocktec Spildfaktor Ved driftstimer er det muligt at angive en spildfaktor fra 1,0 0,3. Igen omhandler det kun industrianlæg Vindhastighed Hvis du under Beliggenhed vælger, at anlægget er placeret udendørs, skal du indtaste vindhastighed. Der vil altid være vindhastighed, så du skal indtaste en værdi mellem 1 og 50 m/sek.

14 Bemærk: da vindhastigheden påvirker isoleringstykkelsen er det vigtigt KUN at vælge udendørs beliggenhed, når installationen er placeret udendørs I FRI LUFT Emissionstal isoleret og uisoleret Emissionstal bruges primært i energitabsberegninger. Læs mere i Beregning 2 afsnit 8 eller Beregning 5 afsnit Beregnet af Du har mulighed for at indtaste dit navn eller navnet på en kontaktperson. Navnet vises på pdf-en, som kan udskrives eller gemmes på egen PC Sagsnavn Du har mulighed for at indtaste projekt- eller sagsnavn. Navnet vises på pdf-en, som kan udskrives eller gemmes på egen PC Beregn Når du trykker på Beregn -knappen vises resultaterne i højre kolonne. Læs mere under 4.7 Resultat Gem som PDF Når du er færdig med din beregning har du mulighed for at åbne den, udskrive den som PDF eller gemme den på din computer. PDF en indeholder alle de dimensioner, du har indtastet inkl. dato, navn for den person, der har foretaget beregningerne og sagsnavn. En note i bunden forklarer følgende om beregningen: Modtagere af denne information bør i egen interesse og ansvar, afklare hvorvidt data og oplysninger gælder for det tilsigtede område. Beregningsprogrammet Rocktec er udarbejdet på baggrund af DS udgave. Information og beregninger forudsættes at værre

15 korrekte men skal ikke betragtes som en garanti. ROCKWOOL A/S påtager sig derfor ikke et juridisk ansvar herfor. ROCKWOOL A/S forbeholder sig til enhver tid ret til at foretage ændringer i programmet. Din beregning er nu klar til at blive brugt som dokumentation i et projekt. Du kan f.eks. bruge beregningen hvis der står i projektbeskrivelsen, at isoleringen skal overholde klasse 3 og beregningen dokumenterer, at isoleringsklassen opnås med et andet Rockwool produkt end det, som projektbeskrivelsen foreslår Resultat Programmet beregner først hvilken isoleringstykkelse, du som minimum skal have. U-værdien er styret af klassen sammenholdt med rørdimensionen. Derefter angives hvilke produkter Rockwool tilbyder, der overholder isoleringstykkelsen. Hvis man har en isoleringstykkelse på 28 mm, tages der udgangspunkt i et produkt på 30 mm. Hvis den ikke kan finde det rette Rockwool produkt, præsenteres produkter ikke.

16 Pladsbehov For at isoleringen lever op til de standarder, der kræves, er det nødvendigt med en vis fri afstand rundt om røret, kanalen eller fladen. For rør angives pladsbehov i tekst og visuelt nederst i resultatoversigten. Der angives både afstand til væg/loft og afstand til midten af røret af friafstand.

17 5. Beregning af ventilationskanaler I dette afsnit beskrives beregning af isolering til cirkulære og rektangulære kanaler, samt kanaler med valgfrie dimensioner Cirkulære ventilationskanaler Først vælger du kanalens diameter i menuen Cirkulær kanal under Geometri. I Rocktec er det muligt at vælge størstedelen af typiske dimensioner i menuen Valgfri kanaldimension Hvis du har en kanal, som ikke passer til de angivne dimensioner, kan du vælge Valgfri kanal. Her får du en tekstboks frem hvor du kan indtaste en anden dimension. Den øverste grænse er en diameter på 400 mm. Angiver du en diameter over 400 mm, får du senere en fejlbesked i Info-feltet og har ikke mulighed for at gennemføre beregningen Rektangulære kanaler Hvis du har rektangulære kanaler får du mulighed for at angive højde og bredde. Bredden på kanalen skal være mellem 100 mm og 528 mm. Hvis omkredsen af kanalen er større end 1.256,64 mm, skal det emne, man ønsker at isolere, beregnes som en plan flade.

18 5.4. Område 2: Beliggenhed, Orientering, Bæringer, Type Rocktec tager udgangspunkt i at kanalen sidder indendørs, at den er vandret, at bæringer er isolerede og at det ikke er et industrianlæg. Derfor er følgende valgt fra starten i højre kolonne: Du har mulighed for selv at ændre disse parametre, men det har indflydelse på de data, du skal indtaste i Inddata -området (se afsnit 5.5) Beliggenhed Beliggenhed er som udgangspunkt angivet til Indendørs. Hvis installationen er Udendørs, vælges dette under Beliggenhed. Hvis du vælger Udendørs kan du ikke lave beregning uden at du indtastet vindhastighed. Du skal angive en vindhastighed mellem 1 og 50 m/sek. i Inddata -området. Bemærk: da vindhastigheden påvirker isoleringstykkelsen, er det vigtigt KUN at vælge Udendørs beliggenhed, når installationen er placeret udendørs I FRI LUFT. Det betyder, at ventilationskanaler, som ligger indenfor bygningens rammer, men udenfor klimaskærmen - f.eks. f.eks. på et koldt loft, i en krybekælder eller en kold skunk uden isolering på skråsiden - skal betegnes som Indendørs, men med en omgivelsestemperatur lig med eller under 5 grader. Reguleringen af klasser skiller ved en omgivelsestemperatur lig med eller under 5 grader. 5 grader betyder i normen at det går fra den ene klasse til den anden.

19 Orientering Hvis du vælger Lodret får du mulighed for at angive en højde for installationen Bæringer Bæringer er en del af den nye standard og omhandler f.eks. direkte forbindelser mellem et nøgent rør og den øvrige installation. Hvis der ikke er isolering mellem de to elementer, fungerer den direkte forbindelse som en kulde/varmebro og den skal medregnes i det samlede energitab. Rocktec medregner en kulde/varmebro fra den direkte forbindelse ved at tillægge en vis procent til u- værdien. Hvis du har en U-værdi på 0,15, svækkes den med 15 %. Dvs. det varmetab, du måtte få, er betydeligt lavere end hvis du valgte en isoleret bæring. Rocktec medregner 15 % for indvendige installationer og 25 % for installationer uden for klimaskærmen. Ved en isoleret bæring er der ikke noget tillæg til U-værdien. Et eksempel er en installation, som går fra indenfor klimaskærm til udenfor klimaskærm eller et uopvarmet rum, eksempelvis en ventilationskanal, som går gennem en kælder, en skakt og et loft. Her skal du lave 3 beregninger for projektet og U-værdien ændres for de enkelte beregninger. Kanalen, som ligger inde i bygningen, men uden for klimaskærmen, skal oplyses som inde, men med en rumtemperatur med lig med eller under 5 grader. Oversigt over U-værdier ift. isoleret/uisoleret bæring. Beregning Type Klasse U-værdi Beregning 1 Isoleret bæring i kælder Klasse 1-3 0,26 Beregning 2 Uisoleret bæring i skakt Klasse 3 0,26 15% = 0,23 Beregning 3 Uisoleret bæring uden for klimaskærm Klasse 3 0,26 25% = 0,21 Bemærk hvis du vælger Udendørs under Beliggenhed, skal du indtaste vindhastighed og det påvirker isoleringstykkelsen. Udendørs skal KUN bruges for installationen, som fysisk ligger udenfor bygningen og som altid har en vindpåvirkning. Kan jeg bare komme 15 % mere isolering på? Nej, 15 % mindre varmetab betyder i visse tilfælde 25 % mere isolering. For de første Watt skal du ikke tilføje meget isolering, men måske skal der rigtig meget isolering til for at opnå de sidste Watt. I Info-feltet nederst på siden beskrives forholdet således:

20 Type Under Type har du mulighed for at indtaste klasse eller driftstid. Klasse Klasser er styret af forskellige ting: f.eks. om det er indenfor eller udenfor eller om omgivelsestemperaturen er lig med eller under 5 grader. Derfor kan anlægstyper og antallet af klasser, som du får mulighed for at vælge i Inddata-området variere betydeligt. Driftstid bruges ved industrianlæg Rocktec sætter som udgangspunkt driftstimer til timer/pr år. Driftstid er forskellen på installationens medietemperatur fratrukket den omgivende temperatur x driftstimer x spildfaktor. Det resultat, som fremkommer, er defineret ved nogle U-værdier, som er inddelt i klasser, som er låst af Rocktec. Spildfaktor er det spild, som man mener, installationen bidrager til rummet Område 3: Inddata Enkelte dimensioner angives automatisk ift de valg du træffer i de øvrige felter. Dette gælder f.eks. isoleringsklasse, når du har valgt anlægstype. De fleste dimensioner skal du dog selv angive Medietemperatur Medietemperaturen skal være mellem -50 C og 680 C.

21 Tidligere var man meget fokuserede på medietemperaturen, men med den nye standard betyder eksempelvis klasser og bæringer rigtigt meget: hvilken type isolering er installationen afsluttet med? Den valgte isolering har stor indflydelse på isoleringstykkelsen Omgivelsestemperatur Omgivelsestemperaturen skal være mellem -50 C og 100 C Rockwool produkt De produkter, som vises i menuen Vælg produkt er styret af de temperaturer, du har angivet i felterne for medie- og omgivelsestemperatur, samt geometri. Hvis du har valgt rør, får du kun produkter, der er beregnet til rør. Hvis du vælger et andet produkt, f.eks. en plan flade, kan du ikke vælge rørskål. Nogle produkter kan klare høje temperaturer. Hvis du taster en medietemperatur ind over 250 grader, får du pt. vist RTI-produkter. Der er en yderligere differentiering af produkter op til de 680 grader, der pt. er den maksimale temperatur.

22 Anlægstype For at vælge anlægstype skal du klikke på selve navnet Valg af anlægstype, hvorefter der fremkommer en undermenu. Herefter fremkommer endnu en undermenu hvor du får mulighed for at vælge klasse og installationstype. Man skelner mellem 1) inde og 2) ude ELLER under 5 grader. Dvs. hvis man har valgt installationstype og taster 10 grader ind i omgivelsestemperatur sker der ikke noget, men taster du 5 grader, slettes indholdet i anlægstype og isoleringsklasse, for den der var valgt før, er ikke gældende for det ny gyldighedsområde Isoleringsklasse Hvis isoleringsklassen er angivet i projektmaterialet, kan du undlade at vælge anlægs- og installationstype og i stedet gå direkte til at vælge Isoleringsklasse. Du kan vælge klasse 1 6. Bemærk: hvis du ikke angiver anlægs- og installationstype bliver dette ikke oplyst på dit print af beregningen.

23 Kanalens indvendige flow Du skal nu angive kanalens indvendige flow, dvs. lufthastigheden i kanalen. Ofte er oplysning om flow i kanalen angiveti projektmaterialet. Hvis du ikke har denne oplysning, må du forsøge dig frem. Som udgangspunkt er indtastningsfeltet sat til kubikmeter/timen. Hvis du f.eks. indtaster 35 kubikmeter/timer, oplyser Info -feltet, at flowet er sat for lavt. Derfor må du vælge Flow [m/s] i menuen for at omregne din indtastning. Således kan du se, at 35 kubikmeter/timen svarer til 0,12, men det skal minimum være 1 m/s. Derfor SKAL du indtaste minimum 1 for Flow [m/s] Driftstimer Driftsstimer bruges til industrianlæg og betyder hvor mange timer anlægget formodes at være i drift pr år. Som udgangspunkt er angivet timer hvilket svarer til et kalenderår, men det er muligt at angive færre timer hvis f.eks. anlægget kun er i drift på hverdage mellem

24 Driftstid er forskellen på installationens medietemperatur fratrukket den omgivende temperatur x driftstimer x spildfaktor. Det resultat, som fremkommer, er defineret ved nogle U-værdier, som er inddelt i klasser, som er låst af Rocktec Spildfaktor Ved driftstimer er det muligt at angive en spildfaktor fra 1,0 0,3. Igen omhandler det kun industrianlæg Vindhastighed Hvis du under Beliggenhed vælger, at anlægget er placeret udendørs, skal du indtaste vindhastighed. Der vil altid være vindhastighed, så du skal indtaste en værdi mellem 1 og 50 m/sek. Bemærk: da vindhastigheden påvirker isoleringstykkelsen er det vigtigt KUN at vælge udendørs beliggenhed, når installationen er placeret udendørs I FRI LUFT Emissionstal isoleret og uisoleret Emissionstal bruges primært i energitabsberegninger. Læs mere i Beregning 2 afsnit 8 eller Beregning 5 afsnit 11.

25 Beregnet af Du har mulighed for at indtaste dit navn eller navnet på en kontaktperson. Navnet vises på pdf-en, som kan udskrives eller gemmes på egen PC Sagsnavn Du har mulighed for at indtaste projekt- eller sagsnavn. Navnet vises på pdf-en, som kan udskrives eller gemmes på egen PC Beregn Når du trykker på Beregn -knappen vises resultaterne i højre kolonne. Læs mere under 5.9 Resultat Gem som PDF Når du er færdig med din beregning har du mulighed for at åbne den, udskrive den som PDF eller gemme den på din computer. PDF en indeholder alle de dimensioner, du har indtastet inkl. dato, navn for den person, der har foretaget beregningerne og sagsnavn. En note i bunden forklarer følgende om beregningen: Modtagere af denne information bør i egen interesse og ansvar, afklare hvorvidt data og oplysninger gælder for det tilsigtede område. Beregningsprogrammet Rocktec er udarbejdet på baggrund af DS udgave. Information og beregninger forudsættes at værre korrekte men skal ikke betragtes som en garanti. ROCKWOOL A/S påtager sig derfor ikke et juridisk ansvar herfor. ROCKWOOL A/S forbeholder sig til enhver tid ret til at foretage ændringer i programmet.

26 Din beregning er nu klar til at blive brugt som dokumentation i et projekt. Du kan f.eks. bruge beregningen hvis der står i projektbeskrivelsen, at isoleringen skal overholde klasse 3 og beregningen dokumenterer, at isoleringsklassen opnås med et andet Rockwool produkt end det, som projektbeskrivelsen foreslår Resultat Programmet beregner først hvilken isoleringstykkelse, du som minimum skal have. U-værdien er styret af klassen sammenholdt med rørdimensionen. Derefter angives hvilke produkter Rockwool tilbyder, der overholder isoleringstykkelsen. Hvis man har en isoleringstykkelse på 28 mm, tages der udgangspunkt i et produkt på 30 mm. Hvis den ikke kan finde det rette Rockwool produkt, præsenteres produkter ikke.

27 Pladsbehov For at isoleringen lever op til de standarder, der kræves, er det nødvendigt med en vis fri afstand rundt om kanalen. For kanaler angives pladsbehov i tekst og visuelt nederst i resultatoversigten. Der angives både afstand til væg/loft og afstand til midten af kanalen af friafstand.

28 6. Beregning af en plan flade I dette afsnit beskrives beregning af isolering til plane flader. Du skal bruge denne beregning hvis du har en plan flade: en kedel eller arealer, så som kanaler eller rør, der har en omkreds, der er større end Ø400 mm Geometri Du vælger Plan flade i menuen under Geometri. Som udgangspunkt er dimensionen for en plan vandret flade låst til 1000 mm. Denne dimension er baseret på den europæiske standard, som ikke kan ændres Område 2: Beliggenhed, Orientering, Bæringer, Type Rocktec tager udgangspunkt i at installationen sidder indendørs, at det er vandret, at bæringer er isolerede og at det ikke er et industrianlæg. Derfor er følgende valgt fra starten i højre kolonne: Du har mulighed for selv at ændre disse parametre, men det har indflydelse på de data, du skal indtaste i Inddata -området (se afsnit 6.4) Beliggenhed Beliggenhed er som udgangspunkt angivet til Indendørs. Hvis installationen er Udendørs, vælges dette under Beliggenhed. Hvis du vælger Udendørs kan du ikke lave beregning uden at du indtastet vindhastighed. Du skal angive en vindhastighed mellem 1 og 50 m/sek. i Inddata -området. Bemærk: da vindhastigheden påvirker isoleringstykkelsen, er det vigtigt KUN at vælge Udendørs beliggenhed, når installationen er placeret udendørs I FRI LUFT. Det betyder, at en installation, som ligger INDE i bygningen, men UDENFOR klimaskærmen skal betegnes som Indendørs, men med en omgivelsestemperatur lig med eller under 5 grader.

29 Reguleringen af klasser skiller ved en omgivelsestemperatur lig med eller under 5 grader. 5 grader betyder i normen at det går fra den ene klasse til den anden Orientering Hvis du ændrer orientering til en lodret flade får du mulighed for at indtaste højde en højde mellem mm Bæringer Bæringer er en del af den nye standard og omhandler f.eks. direkte forbindelser mellem et nøgent rør og den øvrige installation. Hvis der ikke er isolering mellem de to elementer, fungerer den direkte forbindelse som en kulde/varmebro og den skal medregnes i det samlede energitab. Rocktec medregner en kulde/varmebro fra den direkte forbindelse ved at tillægge en vis procent til u- værdien. Hvis du har en U-værdi på 0,15, svækkes den med 15 %. Dvs. det varmetab, du måtte få, er betydeligt lavere end hvis du valgte en isoleret bæring. Rocktec medregner 15 % for indvendige installationer og 25 % for installationer uden for klimaskærmen. Ved en isoleret bæring er der ikke noget tillæg til U-værdien. Et eksempel er en installation, som går fra indenfor klimaskærm til udenfor klimaskærm eller et uopvarmet rum, eksempelvis et rør, som går gennem en kælder, en skakt og et loft. Her skal du lave 3 beregninger for projektet og U-værdien ændres for de enkelte beregninger. En installation, som ligger

30 inde i bygningen, men uden for klimaskærmen, skal oplyses som inde, men med en rumtemperatur med lig med eller under 5 grader. Oversigt over U-værdier ift. isoleret/uisoleret bæring. Beregning Type Klasse U-værdi Beregning 1 Isoleret bæring i kælder Klasse 1-3 0,26 Beregning 2 Uisoleret bæring i skakt Klasse 3 0,26 15% = 0,23 Beregning 3 Uisoleret bæring uden for klimaskærm Klasse 3 0,26 25% = 0,21 Bemærk hvis du vælger Udendørs under Beliggenhed, skal du indtaste vindhastighed og det påvirker isoleringstykkelsen. Udendørs skal KUN bruges for installationen, som fysisk ligger udenfor bygningen og som altid har en vindpåvirkning. Kan jeg bare komme 15 % mere isolering på? Nej, 15 % mindre varmetab betyder i visse tilfælde 25 % mere isolering. For de første Watt skal du ikke tilføje meget isolering, men måske skal der rigtig meget isolering til for at opnå de sidste Watt. I Info-feltet nederst på siden beskrives forholdet således: Type Under Type har du mulighed for at indtaste klasse eller driftstid. Klasse Klasser er styret af forskellige ting: f.eks. om det er indenfor eller udenfor eller om omgivelsestemperaturen er lig med eller under 5 grader. Derfor kan anlægstyper og antallet af klasser, som du får mulighed for at vælge i Inddata-området variere betydeligt. Driftstid bruges ved industrianlæg Rocktec sætter som udgangspunkt driftstimer til timer/pr år.

31 Driftstid er forskellen på installationens medietemperatur fratrukket den omgivende temperatur x driftstimer x spildfaktor. Det resultat, som fremkommer, er defineret ved nogle U-værdier, som er inddelt i klasser, som er låst af Rocktec. Spildfaktor er det spild, som man mener, installationen bidrager til rummet Område 3: Inddata Mange dimensioner angives automatisk ift de valg du træffer i de øvrige felter. Dette gælder f.eks. isoleringsklasse, når du har valgt anlægstype Medietemperatur Medietemperaturen skal være mellem -50 C og 680 C. Den angivne medietemperatur styrer hvilke produkter, du kan vælge under Rockwool Produkt. Tidligere var man meget fokuserede på medietemperaturen, men med den nye standard betyder eksempelvis klasser og bæringer rigtigt meget: hvilken type isolering er installationen afsluttet med? Den valgte isolering har stor indflydelse på isoleringstykkelsen Omgivelsestemperatur Omgivelsestemperaturen skal være mellem -50 C og 100 C Rockwool produkt De produkter, som vises i menuen Vælg produkt er styret af de temperaturer, du har angivet i felterne for medie- og omgivelsestemperatur, samt geometri. Hvis du har valgt en plan flade, får du kun produkter, der er beregnet til plane flader. Du kan f.eks. ikke vælge rørskål.

32 Nogle produkter kan klare høje temperaturer. Hvis du taster en medietemperatur ind over 250 grader, får du pt. vist RTI-produkter. Der er en yderligere differentiering af produkter op til de 680 grader, der pt. er den maksimale temperatur Isoleringsklasse For plane flader er det ikke muligt at vælge anlægstype og du må selv indtaste isoleringsklasse. Klassen er ofte oplyst i projektmaterialet Driftstimer Driftsstimer bruges til industrianlæg og betyder hvor mange timer anlægget formodes at være i drift pr år. Som udgangspunkt er angivet timer hvilket svarer til et kalenderår, men det er muligt at angive færre timer hvis f.eks. anlægget kun er i drift på hverdage mellem

33 Driftstid er forskellen på installationens medietemperatur fratrukket den omgivende temperatur x driftstimer x spildfaktor. Det resultat, som fremkommer, er defineret ved nogle U-værdier, som er inddelt i klasser, som er låst af Rocktec Spildfaktor Ved driftstimer er det muligt at angive en spildfaktor fra 1,0 0,3. Igen omhandler det kun industrianlæg Vindhastighed Hvis du under Beliggenhed vælger, at anlægget er placeret udendørs, skal du indtaste vindhastighed. Der vil altid være vindhastighed, så du skal indtaste en værdi mellem 1 og 50 m/sek. Bemærk: da vindhastigheden påvirker isoleringstykkelsen er det vigtigt KUN at vælge udendørs beliggenhed, når installationen er placeret udendørs I FRI LUFT Emissionstal isoleret og uisoleret Emissionstal bruges primært i energitabsberegninger. Læs mere i Beregning 2 afsnit 8 eller Beregning 5 afsnit 11.

34 Beregnet af Du har mulighed for at indtaste dit navn eller navnet på en kontaktperson. Navnet vises på pdf-en, som kan udskrives eller gemmes på egen PC Sagsnavn Du har mulighed for at indtaste projekt- eller sagsnavn. Navnet vises på pdf-en, som kan udskrives eller gemmes på egen PC Beregn Når du trykker på Beregn -knappen vises resultaterne i højre kolonne. Læs mere under 4.7 Resultat Gem som PDF Når du er færdig med din beregning har du mulighed for at åbne den, udskrive den som PDF eller gemme den på din computer. PDF en indeholder alle de dimensioner, du har indtastet inkl. dato, navn for den person, der har foretaget beregningerne og sagsnavn. En note i bunden forklarer følgende om beregningen: Modtagere af denne information bør i egen interesse og ansvar, afklare hvorvidt data og oplysninger gælder for det tilsigtede område. Beregningsprogrammet Rocktec er udarbejdet på baggrund af DS udgave. Information og beregninger forudsættes at værre korrekte men skal ikke betragtes som en garanti. ROCKWOOL A/S påtager sig derfor ikke et juridisk ansvar herfor. ROCKWOOL A/S forbeholder sig til enhver tid ret til at foretage ændringer i programmet.

35 Din beregning er nu klar til at blive brugt som dokumentation i et projekt. Du kan f.eks. bruge beregningen hvis der står i projektbeskrivelsen, at isoleringen skal overholde klasse 3 og beregningen dokumenterer, at isoleringsklassen opnås med et andet Rockwool produkt end det, som projektbeskrivelsen foreslår Resultat Programmet beregner først hvilken isoleringstykkelse, du som minimum skal have. U-værdien er styret af klassen sammenholdt med rørdimensionen. Derefter angives hvilke produkter Rockwool tilbyder, der overholder isoleringstykkelsen. Hvis man har en isoleringstykkelse på 28 mm, tages der udgangspunkt i et produkt på 30 mm. Hvis den ikke kan finde det rette Rockwool produkt, præsenteres produkter ikke.

36

37 7. Info-feltet I Info -feltet gives gode råd, fejlbeskeder og andre meddelelser. Nedenfor ses en samlet oversigt over de oplysninger, der optræder i Info -feltet. Felt Geometri Geometri valgfri rør Geometri - kanalhøjde Geometri - kanalbredde Geometri - kanalomkreds Geometri - plan flade - areal Geometri - plan flade - længde Bæringer Medietemperatur over 250 C Information Hvis den aktuelle rørdiameter ikke er anført i rørlisten, vælges den valgfrie tekstboks og den ønskede rørdimension indtastes i mm. Rørdiameter skal være mellem 1 og 400 mm. Højden på kanalen skal være mellem 100 mm og 528 mm Bredden på kanalen skal være > 100 mm og 528 mm Kanalens omkreds er større end 1.256,60 mm, - kanalen skal beregnes som plan flade iht. NS-EN ISO Plan flade skal være mellem 401 og mm. Længden skal være > 1 m I henhold til DS udgave skal der tages højde for varmetab fra varmebroer såsom bæringer. Hvis det eksakte varmetab fra bæringer ikke er kendt skal denne gennemsnitsbetragtning benyttes: En ikke isoleret bæring medfører et øget varmetab på 15 % for indvendig rør og 25 % for udvendige rør. Hvis der benyttes isolerede bæringer elimineres varmebroen og dermed skal der ikke medregnes et øget varmetab. Bemærk at ved en medietemperatur over 250 C, kan der kun beregnes med RTI produkter Medietemperatur - grænser Medietemperaturen skal være mellem -50 C og 680 C Medietemperatur Medietemperaturen skal være <> omgivelsestemperaturen Omgivelsestemperatur Omgivelsestemperaturen skal være mellem -50 C og 100 C Overfladetemperatur Vælg anlægstype Isoleringsklasse Flowhastighed Overfladetemperaturen skal være højere end omgivelsestemperaturen Peg på (Valg af anlægstype) og vælg først den ønskede anlægstype og derefter en installationstype. Beregning af klassen efter de indtastet driftsparametre er lig med Klasse 0 - kræver ingen isolering Flow hastigheden i kanalen er sat for lav. Hastigheden skal mindst være 1 [m/s] Flowhastighed Flow hastigheden i kanalen skal være > 0 og <= Driftstid Isoleringstykkelse Iso fejl Vindhastighed Driftstiden skal være mellem 1 og 8760 timer Isoleringstykkelsen skal være > 1 mm. Pris Beløb skal være > 0,1 Gem som Pdf Generelt Der er fejl i inddata! Det kan være et for lavt flow i kanalen, en for lille kanal dimension eller en for lille forskel mellem medie- og omgivende temperatur. Ret i disse inddata og tryk igen på Beregn Vindhastigheden skal være mellem 1 og 50 m/sek Programmet har af sikkerhedshensyn ikke mulighed for at udskrive beregningerne direkte. Beregningen skal åbnes som en PDF fil som derefter kan udskrives/gemmes eller sendes som en mail. Udfyld tekstboksen uden samtidig at røre ved musen!

38 8. BEREGNING 2: BEREGN EFTER TYKKELSE Den anden beregning Beregn efter tykkelse er opbygget på samme måde som første beregning, men her skal man angive isoleringstykkelsen i stedet for klasser. I denne beregning har du desuden mulighed for at beregne besparelsen. Skærmbilledet er inddelt i 6 overordnede områder, som ses nedenfor og beskrives i det efterfølgende.

39 1: Geometri Her vælges den installation, der skal isoleres, og installationens dimension : Beliggenhed, Orientering, bæringer, Type Her præciseres detaljer om installationen, f.eks. beliggehed og bæringer. 3: Inddata Her indtastes detaljer om temperatur, anlægstype, flow og emissionstal. Visse felter er inaktive alt efter hvad der er valgt i område 1 og 2. 4: Besparelse Her vises beregning af besparelsen 5: Resultat Her vises resultatet af beregningen og den produkttype, som Rockwool tilbyder. 6: Info Her vises meddelelser, advarsler, mm ift. de indtastede oplysninger undervejs i indtastningsforløbet. Som for den første beregning Beregn efter klasse skal du her vælge geometri og tage stilling til beliggenhed og orientering. (Se afsnit 4 for uddybning) Inddata I Inddata indtaster du medietemperatur, omgivende temperatur og specifikt for denne beregning isoleringstykkelse. Herefter vælger du Rockwool produkt og øvrige parametre, som er relevante for beregningen Emissionstal isoleret Emissionstabet isoleret er det strålingstal, som det afsluttende lag på den færdige isolering har. Det kan være aluminium, PVC, mm. Det har stor betydning for isoleringstykkelsen alt efter hvor meget varmetab, materialet afgiver.

40 Emissionstal uisoleret Emissionstal bruges til energitestberegninger, hvor man skal beregne energitabet ved den isolerede del og den uisolerede del af installationen. Valg af materiale har betydning for det uisolerede varmetab hvor man har med energitab at gøre. Eksempelvis afgiver et rør af plast en mængde watt, hvor et rustfrit rør afgiver en anden mængde watt uisoleret. Med en ny isolering, kan man opnå en besparelse. Rocktec lader dig beregne besparelsen, når du angiver emissionstal Besparelse For efterisoleringsprojekter er det vigtigt at kunne regne på besparelsen. For at gøre dette skal du først afkrydse feltet ved Beregning af besparelse. Herefter er det muligt at indtaste tal-værdier i felterne og vælge energienhed. Du har ikke mulighed for at indtaste negative tal. Længde svarer til længden på genstanden, der skal isoleres. Energienhed er den type energi, som flyder gennem genstanden. Pris er enhed/kr., dvs. hvad koster hver enkel energienhed og Driftstid er (for industrianlæg) hvor lang tid anlægget er i drift. Driftstid er som udgangspunkt sat til timer (dvs. konstant), men kan ændres frit.

41 Herefter trykker du på Beregn -knappen. Resultatet vises til højre. Resultatet er delt i beregningen for de indtastede parametre og herefter beregningen baseret på det mest ideelle Rockwool produkt ift. de indtastede parametre. Besparelsen vises for begge beregningsresultater.

42 9. BEREGNING 3: BEREGN EFTER OVERFLADETEMPERATUR Den tredje beregningsmulighed bliver primært brugt i industrien. Her skal man overholde en bestemt overfladetemperatur. Som for den første beregning Beregn efter klasse skal du her vælge geometri og tage stilling til beliggenhed og orientering. (Se afsnit 4 for uddybning) Inddata I Inddata indtaster du medietemperatur, omgivende temperatur og specifikt for denne beregning overfladetemperatur. Overfladetemperaturen må max være 45 grader. Herefter vælger du Rockwool produkt og øvrige parametre, som er relevante for beregningen. Når du er færdig med indtastningerne, trykker du på Beregn og ser resultatet i højre kolonne. Resultatet er delt i beregningen for de indtastede parametre og herefter beregningen baseret på det mest ideelle Rockwool produkt ift de indtastede parametre.

43

44 10. BEREGNING 4: BEREGN MED FLERE LAG Med denne beregning kan du beregne isoleringsværdier gennem flere antal isoleringslag. Fordelen ved denne beregningsmulighed er, at du har mulighed for at kombinere op til 4 forskellige lag og vælge standard- og ikke standardprodukt for beregningen Standardprodukter eller ikke standardprodukter Når du har valgt geometri, vælger du beliggenhed, orientering og om du vil beregne med standardprodukter eller ikke standard produkter. Det sidste er vigtigt, fordi du måske har brug for at kombinere flere isoleringsmaterialer for at få den mest optimale isolering ift. isoleringsklasse. Du kan f.eks. have en anlægstype, som er isoleringsklasse 6 hvor der ikke findes standardprodukter og du må derfor arbejde med kombinationsløsninger. BEMÆRK: Med beregninger baseret på ikke standardprodukter tilsidesættes Rockwools standardværdier og du har ikke mulighed for at udskrive en pdf af beregningen direkte, som det fremgår af Info -feltet.

45 Næste skridt i beregningen er at vælge antal lag for isoleringen i Inddata-området. Det antal lag, du vælger, har betydning for hvor mange kombinationer af produkter, du kan vælge efterfølgende. Hvis du vælger 3 lag, kan du kombinere 3 produkter. Inden du begynder at vælge produkter, skal du præcisere øvrige parametre for projektet, f.eks. medietemperatur og omgivende temperatur - som for de øvrige beregningstyper. Den omgivende temperatur skal være mellem -50 grader grader. Herefter vælger du produkt for de enkelte lag. De enkelte produkters tykkelse angives automatisk hvis du har valgt standardprodukter.

46 Når du trykker på Beregn -knappen, får du oplyst skillefladetemperaturen (her 75 og 58 grader). Du får samtidig resten af resultatet og for rør en visuel angivelse af pladsbehov Kombination af ikke standard produkter Hvis du vælger ikke standard produkter har du mulighed for at omgå Rockwool s grænseværdier ift hvad deres produkter er godkendt til. Så må det enkelte produkt ikke bruges alene, men du har alligevel mulighed for at regne på det i en kombinationsløsning med andre produkter. Du skal selv indtaste tykkelsen for ikke standardprodukter.

47 10.3. Resultat Resultatet fremkommer, når du trykker på Beregn -knappen. Dette gælder både skillefladetemperaturen dvs. temperaturen inde mellem lagene (her 359 og 228 grader ved en medietemperatur på 450 grader) og det resterende resultat. Samtidig får du oplyst i Info-feltet, at de valgte produkter er udenfor deres anvendelsestemperatur.

48 11. BEREGNING 5: BEREGN MED EKSTRA LAG Den sidste type beregning bruges til energitestberegninger, f.eks. i forbindelse med renovering af gamle ejendomme som typisk har en mangelfuld isolering. Her har du en eksisterende isolering og vil tilføje et nyt isoleringslag. Først vælger du geometri som for de øvrige beregninger. Herefter vælger du beliggenhed og orientering. I Inddata feltet vælger du medietemperatur og omgivende temperatur. Herefter indtaster du tykkelsen af det eksisterende isoleringslag og vælger produkt, samt emissionstal.

49 Derefter angiver du tykkelsen på det nye isoleringslag og vælger Rockwool produkt. Alt efter om der er tale om et rør eller en kanal, eller om beliggenhed er udendørs har du mulighed for at vælge vindhastighed og flow Emissionstal isoleret Emissionstabet isoleret er det strålingstal, som det afsluttende lag på den færdige isolering har. Det kan være aluminium, PVC, mm. Det har stor betydning for isoleringstykkelsen alt efter hvor meget varmetab, materialet afgiver Emissionstal uisoleret Emissionstal bruges til energitestberegninger, hvor man skal beregne energitabet ved den isolerede del og den uisolerede del af installationen. Valg af materiale har betydning for det uisolerede varmetab hvor man har med energitab at gøre. Eksempelvis afgiver et rør af plast en mængde watt, hvor et rustfrit rør afgiver en anden mængde watt uisoleret. Med en ny isolering, kan man opnå en besparelse. Rocktec lader dig beregne besparelsen, når du angiver emissionstal.

50 11.2. Besparelse Som for beregning 2 kan du vælge at beregne på besparelsen. For at gøre dette skal du først afkrydse feltet ved Beregning af besparelse. Herefter er det muligt at indtaste tal-værdier i felterne og vælge energienhed. Du har ikke mulighed for at indtaste negative tal. Længde svarer til længden på genstanden, der skal isoleres. Energienhed er den type energi, som flyder gennem genstanden. Pris er enhed/kr., dvs. hvad koster hver enkel energienhed og Driftstid er (for industrianlæg) hvor lang tid anlægget er i drift. Driftstid er som udgangspunkt sat til timer (dvs. konstant), men kan ændres frit. Herefter trykker du på Beregn -knappen.

51 Resultatet vises til højre. Resultatet er delt i beregningen for de indtastede parametre og herefter beregningen baseret på det mest ideelle Rockwool produkt ift de indtastede parametre. Desuden er beregningerne opdelt i varmetab for det eksisterende lag, varmetab for det efterisolerede lag og (for den første beregning) varmetab hvis der ikke efterisoleres. Besparelsen fremkommer for begge resultater: beregningen baseret på de faktiske parametre og beregningen baseret på Rockwool produkt.

Hovedforsyningsledning fremløb

Hovedforsyningsledning fremløb Hovedforsyningsledning fremløb Anbefalet isolering til denne rørdimension: 110 mm Varmetabsberegning Inddata Nuværende Inddata Efterisoleret Rør-/kanaltype Rørledning Rørledning Rørets/kanalens diameter

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Athena DIMENSION. Varmetab 4. December 2005

Athena DIMENSION. Varmetab 4. December 2005 Athena DIMENSION Varmetab 4 December 2005 1 Indledning...2 2 Beregningsgrundlag...2 3 Opstart...2 3.1 Installation...2 3.2 Konfiguration...2 3.3 Opstilling af sag...3 4 Appendix A. Varmetab 4 filer...5

Læs mere

Manual 1. Beregningsprogrammet ISOVER Energi. U-værdi transmissionstab varmetabsramme energibehov rentabilitet

Manual 1. Beregningsprogrammet ISOVER Energi. U-værdi transmissionstab varmetabsramme energibehov rentabilitet Manual 1 Beregningsprogrammet ISOVER Energi U-værdi transmissionstab varmetabsramme energibehov rentabilitet 3 udgave, april 2007 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Kom godt i gang 3 U-værdi 5 Transmissiontab

Læs mere

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde Omkring husets varmekilde befinder der sig ofte en række delvist isolerede

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

U-værdiprogram. Vejledning. Beregning af U-værdier for Betonsandwichelementer. Program version Vejledning version 0.1

U-værdiprogram. Vejledning. Beregning af U-værdier for Betonsandwichelementer. Program version Vejledning version 0.1 U-værdiprogram Beregning af U-værdier for Betonsandwichelementer Program version 0.926 Vejledning Vejledning version 0.1 Teknikerbyen 34 2830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEFORDELINGSANLÆG 0 1. Varmerør 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEFORDELINGSANLÆG 0 1. Varmerør 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEFORDELINGSANLÆG 0 1 Varmerør 0 1 VARMEFORDELINGSANLÆG VARMERØR Registrering Registreringen skal omfatte alle varmerør uden for den opvarmede del af bygningen. Varmerør i den opvarmede

Læs mere

Universal Rørskål og Lamelmåtte. Danmarks hurtigste. Vi er Danmarks bedste makkerpar... -og de hurtigste! makkerpar!

Universal Rørskål og Lamelmåtte. Danmarks hurtigste. Vi er Danmarks bedste makkerpar... -og de hurtigste! makkerpar! Universal Rørskål og Lamelmåtte Danmarks hurtigste Vi er Danmarks bedste makkerpar... og de hurtigste! makkerpar! R Isoleringens hurtigste makkerpar er din stærke partner... Universal Rørskål og Lamelmåtte

Læs mere

MESSEUDGAVE. Investering: kr Varmepris: 600 [kr./mwh] Tilskudspris0,30 [kr./kwh] Elpris: 2,00 [kr./kwh] Energiforbrug

MESSEUDGAVE. Investering: kr Varmepris: 600 [kr./mwh] Tilskudspris0,30 [kr./kwh] Elpris: 2,00 [kr./kwh] Energiforbrug RELS - brugermanual August 2016 MESSEUDGAVE Excel-program og brugermanual kan downloades fra Teknologisk Instituts hjemmeside på: http://www.teknologisk.dk/projekter/projektenergieffektive-laboratorier/37477?cms.query=stinkskab

Læs mere

Standarden om termisk isolering af tekniske instllationer er udkommet i en ny udgave: DS 452 3. udgave.

Standarden om termisk isolering af tekniske instllationer er udkommet i en ny udgave: DS 452 3. udgave. Ny DS 452 - Nye regler for teknisk isolering Standarden om termisk isolering af tekniske instllationer er udkoet i en ny udgave: DS 452 3. udgave. Standarden trådte i kraft 1. december 2013 med en overgangsperiode

Læs mere

Vejledning i brug af MiljøGIS.

Vejledning i brug af MiljøGIS. NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-3379-00005 Ref. MOBKI/TRDIP/KINIE Den 11. februar 2014 Vejledning i brug af MiljøGIS. Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1. Fremsøgning af lokalitet...

Læs mere

Athena DIMENSION Varmeanlæg 4

Athena DIMENSION Varmeanlæg 4 Athena DIMENSION Varmeanlæg 4 Juni 2001 Indhold 1 Introduktion.................................. 2 2 Programmets opbygning........................... 2 3 Fremgangsmåde................................ 3

Læs mere

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i bryggers/kælderrum. Fordele

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i bryggers/kælderrum. Fordele Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010, REV. OKTOBER 2011 Efterisolering af rør, ventiler m.m. i bryggers/kælderrum Efterisolering af rør, ventiler m.m. giver hurtigt tilbagebetalte energibesparelser. Hvis

Læs mere

Vejledning i brug af Natur-GIS - vildtreservater, fredninger, matrikelafgrænsning, skov, m.m.

Vejledning i brug af Natur-GIS - vildtreservater, fredninger, matrikelafgrænsning, skov, m.m. Vejledning i brug af Natur-GIS - vildtreservater, fredninger, matrikelafgrænsning, skov, m.m. Biodiversitet og arter Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 1. Brug info -knappen.2 2. Zoom ind på kortet...

Læs mere

TAGISOLERING BRUGERVEJLEDNING (VERSION 0.9.2)

TAGISOLERING BRUGERVEJLEDNING (VERSION 0.9.2) TAGISOLERING BRUGERVEJLEDNING (VERSION 0.9.2) Denne brugervejledning beskriver kort hvorledes Tagisolering -programmet benyttes. Indledningsvis gennemgås de forskellige menuer, knap panelet, input, beregningsvinduer

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial. FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14

LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial. FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14 LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14 Indholdsfortegnelse: Tutorial for LysDiagnose ver. 1.0 Indhold Tutorial for LysDiagnose ver. 1.0... 2 Kom godt i gang...

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær

Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær Vejledning til sekretær Du kan på din skole anvende KMD Educa SMS på fravær, når modulet er tilkøbt, og når skolen i forvejen har tilkøbt KMD Educa Fravær og/eller

Læs mere

ActiveBuilder Brugermanual

ActiveBuilder Brugermanual ActiveBuilder Brugermanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juni 2004 Version: R. 1.01 Sprog: Dansk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Indhold: 1. INDLEDNING...2 2. QUICK-START...3 3. OPBYGNINGEN

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Introduktion til Banedesign / Visio. af Preben Nielsen

Introduktion til Banedesign / Visio. af Preben Nielsen Introduktion til Banedesign / Visio af Preben Nielsen Formål med introduktionen: At give nye brugere en grundlæggende indlærring i brugen af Banedesign og Visio 2013 Meget kort fortalt om Visio og Banedesign:

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

RaaSikkerV3 BRUGERMANUAL

RaaSikkerV3 BRUGERMANUAL RaaSikkerV3 BRUGERMANUAL I GIS 2008 RaaSikker BRUGERMANUAL Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GIS ApS RaaSikkerV3 Brugermanual Software manual Udgave: 3.1 Dato: 23-06-08 Udarbejdet af: ASW/NPJ I GIS

Læs mere

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013 Spiked Reality Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder Version 2.0, september 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Mine oplysninger... 3 Online Administration... 3 Dit log ind...

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE

BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE TIL UDFYLDELSE AF ANSØGNINGSSKEMA TIL VESTFORSYNING Vestforsyning Erhverv A/S. Nupark 51. 7500 Holstebro. Vestforsynings Kundecenter tlf.: 9612 7460. emr@vestforsyning.dk

Læs mere

Velkommen. I gang med Ondisplay

Velkommen. I gang med Ondisplay Velkommen I gang med Ondisplay Log ind på Ondisplay Tast den URL du har fået af Ondisplay. Det kan være: http://admin.ondisplay.dk eller http://ditfirmanavn.ondisplay.dk (Bemærk: ingen www) På logon-siden

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Alars den 17. november 2014 Tilskud og Projekter Naturstyrelsen Version 1.0 Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen

Alars den 17. november 2014 Tilskud og Projekter Naturstyrelsen Version 1.0 Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen Indhold Indledning... 1 Find lokalitet og baggrundskort... 1 Opret arbejdsområdet og tegn arealer m.v.... 4 Mål areal eller længde...

Læs mere

Sådan efterisoleres med kvalitet

Sådan efterisoleres med kvalitet Kvalitetsguide UDGIVET DECEMBER 2011 Sådan efterisoleres med kvalitet Efterisolering er et effektivt og sikkert tiltag, der både sparer energi og forbedrer indeklimaet. Kvaliteten af efterisoleringsarbejdet

Læs mere

Bruger Hjælper Info. Bruger Vejledning

Bruger Hjælper Info. Bruger Vejledning Bruger Hjælper Info Bruger Vejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Menu...3 Ugeplan...4 Skærmbilledet Ugeplan...4 Opgaver...4 Aktiviteter...4 Information fra bruger til hjælper...5 Zoom

Læs mere

MANUAL TIL BEREGNINGSPROGRAM

MANUAL TIL BEREGNINGSPROGRAM MANUAL TIL BEREGNINGSPROGRAM ALTECH GULVVARME BEREGNINGSPROGRAM Velkommen til Altechs beregningssoftware til dimensionering af gulvvarmesystemer. Opstart af softwaren Programmet er skrevet i Microsoft

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

UBetonEl. Vejledning Version 2.1. Magne L. S. Hansen. Teknologisk Institut Byggeri Beton

UBetonEl. Vejledning Version 2.1. Magne L. S. Hansen. Teknologisk Institut Byggeri Beton UBetonEl Vejledning Version 2.1 Magne L. S. Hansen Teknologisk Institut Byggeri Beton August 2008 Forord Programmet UBetonEl er i sin tid blevet til for at lette overgangen til reglerne for beregning af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Vejledning Bilindretning

Vejledning Bilindretning http://vanconfig.raaco.com Klik for at acceptere installation af TurnTool værktøj. Start med at lave en ny konfiguration ved at klikke på Start indretning. Du har mulighed for at vælge disse sprog og valuta

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

Print selv på biblioteket

Print selv på biblioteket Print selv på biblioteket Installationsvejledning til at kunne printe fra din egen computer på bibliotekets printere Brug af denne vejledning forudsætter, at du har købt et kopi- og print kort på biblioteket.

Læs mere

Sådan opretter du en elektronisk aflevering

Sådan opretter du en elektronisk aflevering Sådan arbejder du med opgaver i Gradebook/karakterbog Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger gradebook/karakterbogen når du vil arbejde med opgaver og give karakterer

Læs mere

Manual til Kundekartotek

Manual til Kundekartotek 2016 Manual til Kundekartotek ShopPlanner Customers Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kundeoplysninger www.obels.dk 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer...

Læs mere

Vejledning i Logbog for gylletanke

Vejledning i Logbog for gylletanke Vejledning i Logbog for gylletanke Sådan bruger du elektronisk logbog for gylletanke Oversigt 1. Logbog for gylletanke på Landmand.dk 2. Logbogen - Oversigt 3. Opret gylletanke 4. Notér udbringning(er)

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

EVOFLOOR GVP GULVVARMESYSTEM

EVOFLOOR GVP GULVVARMESYSTEM EVOFLOOR GVP GULVVARMESYSTEM Manual til beregningsprogram EVOFLOOR PETTINAROLI A/S Mandal Allé 21 DK-5500 Middelfart DENMARK EVOFLOOR GULVVARME BEREGNINGSPROGRAM Velkommen til Pettinarolis beregningssoftware

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud.

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. NOTAT Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. Denne vejledning beskriver, hvordan der kan tegnes kort til brug for ansøgning om privat skovtilskud. Naturplanlægning, naturprojekter

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE

BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE TIL UDFYLDELSE AF ANSØGNINGSSKEMA TIL VESTFORSYNING Vestforsyning Erhverv A/S. Nupark 51. 7500 Holstebro. Vestforsynings Kundecenter tlf.: 9612 7460 mail:emr@vestforsyning.dk

Læs mere

3. udgave, 1. november 2010 Erstatter 2. udgave, november 2008. ISOVER TEK håndbog

3. udgave, 1. november 2010 Erstatter 2. udgave, november 2008. ISOVER TEK håndbog 3. udgave, 1. november 2010 Erstatter 2. udgave, november 2008 ISOVER TEK håndbog Indholdsfortegelse Indhold Beregning af årlig besparelse ved rørisolering Isoleringsklasser Dimensioneringstabel klasse

Læs mere

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1 Sitecore Foundry 4 Kom godt i gang 26. maj 2014 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

September Den lille tekniske. En guide til teknisk isolering af rør og installationer

September Den lille tekniske. En guide til teknisk isolering af rør og installationer September 2016 Den lille tekniske En guide til teknisk isolering af rør og installationer Siden 2009, hvor ROCKWOOL A/S udgav første udgave af "Den lille tekniske", har brugere af denne håndbog kunnet

Læs mere

Introduktion til redigeringsfaciliteterne

Introduktion til redigeringsfaciliteterne Sitecore Foundry 3.0 Introduktion til redigeringsfaciliteterne 25. april 2012 - Version 1.2 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

Athena DIMENSION Tværsnit 2

Athena DIMENSION Tværsnit 2 Athena DIMENSION Tværsnit 2 Januar 2002 Indhold 1 Introduktion.................................. 2 2 Programmets opbygning........................... 2 2.1 Menuer og værktøjslinier............................

Læs mere

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét).

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét). . Generelt Ved udskrivning af kort kan du vælge at udskrive det der er vist på skærmen. Du kan også vælge at udskrive et eller flere kortudsnit. Før du udskriver, vil programmet altid åbne en dialog, som

Læs mere

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført okt. 2014 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

Isolering af rørinstallation til centralvarme og varmt brugsvand

Isolering af rørinstallation til centralvarme og varmt brugsvand Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2014 Isolering af rørinstallation til centralvarme og varmt brugsvand Det bør overvejes at efterisolere rør til radiatorer, konvektorer og gulvvarme, hvis

Læs mere

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem Resumé: Beskrivelse af program (DRFLive) til dynamisk visning af resulter fra DRF Stævnesystem Forfatter: Claus Hulstrøm Dato: 15. januar 2010

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

10.0 Velkommen til manualen for bruger administration Introduktion til manualen Menuen Startside

10.0 Velkommen til manualen for bruger administration Introduktion til manualen Menuen Startside 10.0 Velkommen til manualen for bruger administration 1 10.1 Introduktion til manualen 1 10.2 Startside 1 10.3 Menuen Startside 2 10.3.1 Din brugerprofil 2 10.3.1.1 Ret password 3 10.4 Rediger kanaler

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

Bilag 1 til BR styrmandsmappe. Tastevejledning til Birkerød Roklubs computersystem

Bilag 1 til BR styrmandsmappe. Tastevejledning til Birkerød Roklubs computersystem Bilag 1 til BR styrmandsmappe Tastevejledning til Birkerød Roklubs computersystem 1) Opstart. Når man ankommer til roklubben tændes computeren, der står på pulten mellem portene. Gør det straks, da den

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Opret dit CV. Jeg søger job som. Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk.

Opret dit CV. Jeg søger job som. Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Opret dit CV Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på 'MIN JOBSØGNING' i den sorte menu øverst på siden. Du kan se 'Jobnets værktøjer', og du kan få mere at

Læs mere

Vejledning til Borgeronline Statistikmodul

Vejledning til Borgeronline Statistikmodul til Borgeronline Statistikmodul Statistikmodul April 2009 publiceret: Juni 2009 rettet: Juli 2009 Suderbovej 24 9900 Frederikshavn Tlf. 9620 6666 dafolo@dafolo.dk www.dafolo.dk Support: deb@dafolo.dk Log

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows...

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows... Manual til HTTrack 1. Indledning... 1 2. Installation... 2 2.1 Mac OS X... 2 2.2 Windows... 10 3. Arkivering... 11 3.1 Mac OS X... 11 3.2 Windows... 17 4. Visning af arkiveret materiale... 18 4.1 Mac OS

Læs mere

Manual til HTTrack. 1. Indledning. 2. Installation

Manual til HTTrack. 1. Indledning. 2. Installation Manual til HTTrack 1. Indledning... 1 2. Installation... 1 2.1 Mac OS X... 2 2.2 Windows... 9 3. Arkivering... 10 3.1 Mac OS X... 10 3.2 Windows... 14 4. Visning af arkiveret materiale... 15 4.1 Mac OS

Læs mere

Multifunktionelt rørophæng - et fremskridt i kondenskontrol

Multifunktionelt rørophæng - et fremskridt i kondenskontrol Multifunktionelt rørophæng - et fremskridt i kondenskontrol Pålidelig kondenskontrol Dobbelt selvlukkende Solid inderkerne med optimal varmeydeevne Forbedret systemsikkerhed λ 0 C 0.034 W/(m K) Støv- og

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Vejledning til LKdaekW.exe 1. Vejledning til programmet LKdaekW.exe Kristian Hertz

Vejledning til LKdaekW.exe 1. Vejledning til programmet LKdaekW.exe Kristian Hertz Vejledning til LKdaekW.exe 1 Vejledning til programmet LKdaekW.exe Kristian Hertz Vejledning til LKdaekW.exe 2 Ansvar Programmet anvendes helt på eget ansvar, og hverken programmør eller distributør kan

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Vejledning i brugen af regneark til TOP-CUP, Vest

Vejledning i brugen af regneark til TOP-CUP, Vest Vejledning i brugen af regneark til TOP-CUP, Vest Formål med regnearket At tilbyde et enkelt system til oprettelse af stævner og registrering af stamoplysninger og indtastning af data, samt til udskrift

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Guide til VandData for kommuner

Guide til VandData for kommuner Guide til VandData for kommuner Januar 2017 Version 1.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Link til VandData... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Øvrige relevante guides... 1 1.4 Guidens struktur... 1 Kapitel

Læs mere

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Indhold Indledning Sådan opretter du dig Sådan betaler du Sådan får du en ny adgangskode Sådan kobler du dit brugernavn og kodeord med

Læs mere

Vejledning i brug af Kommunen på kort

Vejledning i brug af Kommunen på kort Vejledning i brug af Kommunen på kort Indhold Adgang til Kommunen på kort... 2 Kortvindue og infolinje... 2 Målforhold... 2 Zoom... 3 Signaturforklaring... 3 Værktøjslinjen den øverste sorte del... 3 Navn...

Læs mere

EasyXP Serien. Kom godt i gang bruger/beboer

EasyXP Serien. Kom godt i gang bruger/beboer EasyXP Serien Kom godt i gang bruger/beboer Rev. 3.20 2006 KEsolutions ApS all rights reserved Author: JS.11.12.2006 Easy ver.3.20 Side 2/10 Indholdsfortegnelse 1. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade

Læs mere

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark Manual VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006 SKIOLD A/S Danmark Vejledning i brug af VentCom sammen med Apollo Multi. VentCom er et program, som kan præsentere aktuelle

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende afholdelse af kursus/efteruddannelse (organisation)

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende afholdelse af kursus/efteruddannelse (organisation) Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende afholdelse af kursus/efteruddannelse (organisation) Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PRÆCISERINGER 0 1. Varmefordelingsanlæg 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE PRÆCISERINGER 0 1. Varmefordelingsanlæg 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRÆCISERINGER 0 1 Varmefordelingsanlæg 0 1 PRÆCISERINGER VARMEFORDELINGSANLÆG Præcisering: Varmefordelingsanlæg > Tabeller Redigeret: 16.07.2013 Ikrafttræden: 01.09.2013 Korrektion

Læs mere

VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF SELVANGIVELSE

VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF SELVANGIVELSE VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF SELVANGIVELSE Du kan nemt lave din egen selvangivelse ved at logge ind med dit NemID på www.skat.dk. Du forbereder dig ved at have følgende parat: NemID Dit investorskattebilag

Læs mere

Opdateret den 02.06.2014. Administrator manual. www.mintimeseddel.dk

Opdateret den 02.06.2014. Administrator manual. www.mintimeseddel.dk Administrator manual INDHOLD 1. Registration Overblik Dashboard Medarbejder 2. Opret ny medarbejder Navn og oplysninger Legitimation Rediger / slet medarbejder 3. Opret ny kunder Navn og oplysninger Legitimation

Læs mere

Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram

Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram Billedprislisten Udarbejdet af EG Byg & Installation den 12. marts 2010 Opdateret den 18. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1 Gulve... 3 1.1 Opmåling af gulvflade...

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret udgave af KEAs nye, automatiske blanket-system.

Læs mere

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan Hvorfor? Arbejdet med at lave etiketter i Office 365 er blevet meget besværligt. Hvis du har behov for at lave etiketter, vil vi anbefale at bruge programmet, Avery, som findes som en onlineversion på

Læs mere

Vejledning til RSS (FEEDS)

Vejledning til RSS (FEEDS) Vejledning til RSS (FEEDS) Hvis du vil følge med i hvad der sker på hjemmesider uden at skulle bruge tid og energi på at gå ind og kigge på dem så er feeds eller RSS (really simple syndication) løsningen.

Læs mere

Indhold. Indledning. Kreditering af regningsinformation

Indhold. Indledning. Kreditering af regningsinformation Indhold Indledning... 1 Kreditering af komplet regning... 2 Kreditering af linje... 5 Kreditering af vilkårligt beløb... 7 Alternativ rabat på næste regning... 10 Indledning Vejledningen beskriver kreditering

Læs mere

Opstilling af festsange med overskrift og vers.

Opstilling af festsange med overskrift og vers. Side 1 af 12 Opstilling af festsange med overskrift og vers. Spalter 1. Skriv overskrift og vers på normal måde. Lad os sige, at der er 7 vers, hvor de 6 skal stå i 2 spalter. Det sidste skal stå alene

Læs mere

Portal ledige boliger manual omkring indtastning.

Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Den 22. juni 2005 Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Der er lanceret en portal med ledige almene boliger på BL s hjemmeside, hvor boligsøgende let skal kunne finde ledige boliger ud fra

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere