STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket"

Transkript

1 Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst av 0, tirsdag land- i 97, i 96 og Uken 5- januar. ligge for storm, onsdag indkom 8 kroner i 95 til omtrent samme tid. drivere med 65 og lørdag 22 drivere følge eftermelding fra Halten- STRSLDFSKET faldt meget med 70 som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket godt i sidste uke, da der blev Til Aalesund indkom den første storsild til en værdi av anmeldt ilandbragt 2405, fangst onsdag, da motorbaat fra over 2 million kroner. Dette parti hvorav til Kristiansund , nahavet hadde 3 maa. Torsdag vil bli medtat i næste ukes total Stoksund 3327, Titran 26300, VaL- indkom 30 motorbaater med en gjen- kvantum. dersund 960, Aalesund 7359, Roms- nemsnitsfangst av 40, middels- Fetsildfisket. Tysfjord i Norddalsværene 420, Nordre Søndmør pris kr. 37 et, fredag 75 drivere land var der noget garnfiske i sidste 2890, Besaker 3000, Sørkraakøy 600, med 38 og lørdag 0 motorbaater uke og utsigterne for videre fiske Søndre Søndmør 000 og til Nam- med middelfangst 30, pris kr. 37 skal være bra. Bønnøy blev der dalen 99 maa. pr.. Til Søndre Søndmør ind- ogsaa opfisket nogen hundrede Fisket har ogsaa i sidste uke faldt kom de første fangster torsdag og fre- fetsild i uken. bedst paa strækningen fra Grip til dag indkom 50 motorbaater med fra For hele landet er der til januar Halten men har i sidste halvdel av 0-50 og lørdag 0 drivere ialt anmeldt opfisket uken ogsaa faldt godt fra Aalesund med optil 60, pris kr. 38. For fetsild, hvorav iset 8375, solgt og Søndre Søndmør. Nordre Søndmør hadde man torsdag sildoljefabrikker 2 666, solgt Til Kristiansund. indkom søndag paa 0 motorbaater en middelfangst hermetikfabrikker 880 og saltet fra Grip-Sulshavet 28 drivere med av 53, størrelse 530, pris kr. til handelsvare tønder mot en middelfangst av 37, man , fredag 25 motorbaater mid- ifjor henholdsvis dag 24 drivere med 65, tirsdag 6 delfangst 74 og lørdag 30 mo og i 97 drivere med 83, onsdag 29 drivere torbaater fra 5-45, pris kr med 74, torsdag 2 drivere med 73, til omtrent samme tid. fredag 45 drivere 44 og lørdag 74 For Bjørnsundværene blev der fisket Vinterfisket i Finmarken. Der drivere med 07 som gjennem- bra i uken, saaledes indkom torsdag foreligger nu den første meddelelse snitsfangst. Priserne har holdt sig 55 motorbaater med fangster fra 0 om torskefisket i Finmarken. Det meget høie og var i Kristiansund i -00, pris kr pr. maa. synes at være bra med fisk enkelte første halvdel av uken fra pgave for uken mangler, saa uke- steder, men det er endnu for tidlig og i sidste halvdel optil 43 /2 kr. kvantumet først kan medtages næste at dra nogen slutning om utsigterne, pr.. gang. da der paa de fleste steder er smaat Til Stoksund indkom søndag 6 Til januar er ialt anmeldt op-' fiske. For Kobbervaag hadde en dampere med en.middelfangst av fisket storsild mot enkelt lineskøite 300 kg, torsk, for 60, mandan 24 dampere med i 98, i 97, Kvalsund smaabaater 300 og for 300, tirsdag 4 drivere med 250, i 96, i 95,90476 Hammerfest fra kg., for onsdag 30 drivere med 00, torsdag i 94, i 93 og Havøsund lineskøiter , for 4 drivere med 50, fredag 35 drivere i 92 til omtrent samme tid. Berlevaag 40, for Baadsfjord liner med 80 og lørdag 43 drivere med alt er saltet mot , igjennemsnit 700 kg., 200 som middelfangst. Prisen i 98, i 97,2606 Makur 400 og for Kiberg , varierte mellem /2 kr. pr.. i 96, i 95, 9003 i 94, igjennemsnit 250 kg. Prisen for torsk For Titran faldt fisket m.eget godt, i 93 og i var i Berlevaag 30 og i Vardø herred lørdag kom saaledes ind 76 drivere øre pr. kg. og leverprisen var med fangster fra 30-80, i Værdien av ukens storsildfangst fra øre pr. liter. gjenne!msnit 68. Sildens stør- kan antagelig sættes til ca Ba nkf i s k et for Andenes og Bleik rese var fra stk. pr. kroner og vær di en av hele storsild- var smaat i uken desember, og prisen var fra kr. et. fisket i denne sæsong til januar da der kun blev opfisket kg. Til Valdersund indkom søndag og kan antagelig ansættes til ca fisk, men julehelgen gjorde sit til at

2 'l maa! UKENTLGE l\tddt:lelst:r FR NRSK fskerlbedr!pt FRA FiSKERDREKTØREN 5 jaml<h 9 ~ fisket blev saa litet. Av f~ngsten var kg. torsk, 670 kg. brosme, 2400 kg. hyse, 750 kveite, 00 sei og 3420 kg. anden fisk. Prisen var for kveite 50, torsk 40, brosme, hyse og sei 25 og for anden fisk 35 øre pr. kg. Distrikt F etsudfisket i 98-9 til t januar. l Derav alt optat ----:--S-o-lg-t---c---S-o-g--t--': set sildolje- hermetik- '' Saltet maa. fabrik fabrik '[ tdr. ---~----'----~l --;'- -- Veiret. Meteorologiske observatori um beretter. Finmarken \ Tromsø amt i Nordlands amt ; Sydkysten har for det meste hat Namdalen i laber til frisk sydostlig vind hele uken, S. Trondhjems amt dog tildels sterk mandag og torsdag. Romsdals amt : Vestkysten har hat laber til frisk N. Bergenhus amt..., sydostlig vind, dog sterk til stormende S. Bergenhus amt ~ mandag, torsdag og fredag. Tilsa~_~e~ 46 _5~ _3_~~~~ 88Q~93 ~±-6 Nordlandskysten hadde søndag laber, og mandag frisk til sterk syd lv0t i i ' ' ostlig vind, de to følgende dage frisk i \ 40 2kke opgit til sterk sydlig til sydvestlig, og i \ \ senere svak eller laber til frisk sydostlig vind. i i i Finmarkskysten hadde søndag laber, og mandag frisk til sterk sydost i [ lig vind, de følgende tre dage frisk 8 drivere , størrelse 500- t'l tdl' t'l d t' f d 660, pris 39--':42, storm sydvest. Tilstede S er \: sy tg l sy ves tg, re ag 27 dampskibe, 05 motorbater, 67 kjøpesvak sydostlig og lørdag sterk øst- fartøier, 37 landkjøpere med ialt 76 mand. l'. d Stoksund: nsdag 30 drivere fra Haltentg vm. havet størrelse , pris Almindelig utseiling, delvis flytning til Kristiansund, frisk sydvest. Romsdalsværene : Tirsdag mest vendereise onsdag 2 motorbaater -8, almindelig Feisildflsl<et. utseiling. Aalesund: nsdag fra nahavet Fra lensmanden Bjugn telegraferer 3/ motorbaat 3, gode utsigter, delvis ut- 99: reist. Til Kristianssund: nsdag fra Grjp- Sildefiskeindberetning fra Bjugns lensmands- Sulshavet 7 dampere, 2 motorbaater 0- distrikt for uken fra 28/2 98 til 4/ , pris , delvis denne uke ingen nye notstæng. uken vendereise tirsdagaften. nsdag frisk sydopfisket 70 maa notsild som er iset, kvalitet vestlig vind - mange drivere utreist. Til- 4-5, pris 48-54, med tidligere opfiskede stede 29 fiskedampskibe, 46 motorbaater, 42 kvantum skulde for indeværende fiske være saltefartøier, 43 landsaltere 300 mand. Foropfisket ialt 36900, derav iset 370, søksskøite Vega drevet 6 januar 5 kvartsolgt sildoljefabrik 00, saltet han- mil vest av Utvær, ingen fangst. delsvare 3660 tønder, resten hjemmeforbruk Tilstede ved ukens slutning 7 notbruk med pslag 5. 0/: Storsildfisket. Til Stok- 30 mand. sund: nsdag aften og torsdag 24 dampere og 7 motorbaater , pris Amtmanden Bodø telegraferer / Endel garnskade, l driver mistet Tysfjord er forrige uke faat optil 4 ænken. Frisk sydvest, endel utreise. Titran: paa garn, fin kvalitet og gode utsigter for Torsdag 86 drivere , pris stængning. Brønnøy er sidste uke opfisket Godt seifiske, godveir. Kristiansund: ialt 768, derav saltet handelsvare 598 Torsdag fra Grip-Sulshavet 0 dampere, tønder, iset 405. motorbaater , størrelse , pris /4. Til Aalesund: Torsdag 30 motorbaater fra Storholmen-nahavet , pris ::-37. Søndresøndmør: Torsdag fra Svinøhavet 4 drivere og fra Storholmen 8 drivere , pris 40. Godveir, flere ut Stm sildfisket. pslag 5. 8/: Storsildfisket. Stoksula Mandagaften og tirsdag fra Haltenhavet 2 dampere, 20 motorbaater , pris Almindelig utseiling tirsdag, godveir. Kristiansund: Tirsdag fra Grip--Sulshavet 28 dampere, 33 motorbaater maai, pris Til Bjørnsund : 3 motorbaater fra 2 mil nordvest av Kvitholmen henholdsvis Veiret rolig men disigt og utrygt. Titran: Tirsdag fra vest av Titran 36 drivere, , pris Vendereise. Sørkraakøy: Tirsdag 5 dampere ma3. Til Romsdalsværene : Tirsdag 3 motorbaaier fra nahavet 3-3 og 6, sydveststorm, neppe drivveir. pslag 5. 9/ : Storsildfisket Titran: nsdag 23 drivere 2-42, pris Godveir, drivere ute. Valdersund : nsdag seilet. Romsdalsværene : Torsdag 22 motorbaater fra nahavet , pris Godveir. Nordresøndmør: Torsdag fra nahavet 0 motorbaatcr , størrelse 530, pris pslag 5. /: Storsildfisket Stoksund: Fredag 24 dampere fra Haltenhavet og l motorbaater , pris Jevnt fiske sidste dage, flere miner paa fangstfeltet. Frisk søndenvind. Titran: Fredag 64 drivere 40-c , pris Godveir driverne ute. Til Kristiansund: Fredag fra Grip Sulshavet 26 dampere og 9 motorbaater , pris Til Bjørnsundværene og fiskeværene fra Rinderøy til Vikan: Torsdag 55 motorbaater fra na --Griphavet 0-00, pris Sydostvind. Endel drivere ute. Romsdalsværene Fredag 38 motorbaater fra nahavet , pris 35-40, godveir. Nordre søndmør: Fredag fra nahavet-storholmen 25 motorbaater Godveir. Aalesund: Fredag fra Storholmen--nahahavet 75 drivere aal, størrelse 550, pris Søndresøndmør : F,redag 50 motorbaater Storm, minef3re, vendereise. Til Namdalen: Fre dag motorbaat fra 4 mil utenfor Nordøerne. Vilden 5, stormhindring. pslag 5.- 2/: Storsildfisket. Til Stok sund: Lørdag fra Haltenh<lvet 34 dampere og 9 motorbaater , størrelse , pris Endel redskapstap og garn skade. Flytning til Kqstiansund og længere syd. Ukefangst Driverne landligge for fiskerstreik. Godveir. Titran: Lørdag fra Titranhavet 76 drivere , størrelse , pris 37-40, samlet fangst 29500, hvorav_ i sidste uke Tilstede 4 fiskedampere, 68 motorbaater, 64 kjøpefartøier, 9 iandkjøpere. Godveir, almindelig utseiling. Valdersund : Lørdag 22 drivere , pri Ukefangst 960. Namdalen Ukefangst 99. Søndre Søndmør: Lørdag fra Svinøhavet 0 drivere , pris 38. Ukefangst 000. Nordre Søndmør: Lørdag 30 motorbaater , pris Ukefangst beregnet til Aalesund: Lørdag fra Storholmen---na 0 moiorbaater maa, pris 37. Ukefangst 7359 maa!. Romsdalsværene : Lørdag fra nahavet 35 motorbaater , pris Ukefangst 420. Til Kristiansund; Lørdag fra Grip-Sulshavet 45 dampere og 29 motorbaater , størrelse 530-5G6, pris Ukefangst Godveir men mandskapsstreik. pgavc for Romsdalsværene kan først skaffes om nogen dage. Sydkraakøy: Lørdag 2 dampere 455 hver. Ukefangst 600. Bessaker i nordre Bjørnør: Gode fangster sidste dage. Samlet fangst For Halten-Sulen mangler opgave, ukefangsten. - Samlet ukefangst Totalfangst til l januar , hvorav saltet maa, resten 9925 maa! hjemmeforbrukt mot ifjor henholdsvis og i

3 ~_._---~ januar 99 UKENTLGE MEDDELELSER fr NRSK fskerlbedrft fra fskerdrektøren c ~ _ pslag 5. 3/: Storsildfisket. Til Stoksund: Søndag fra Haltenhavet 2 motorbaater og 9 dampskibe 8-- Uken 5- Januar , pris Endel garnskade, 2 motorbaater mistetlænken. Godveir, nogen drivere ute. Fiskerstreiken hævet. Til Kristiansund: Søndag fra Grip-Sulshavet 27 dampere og 5 motorbaater , pris 4 pslag 5. 0/: Generalkollsulen Bilbao Klipfis!onarkedet. -423/4. Godveir, faa drivere ute. Halten telegraferer: Salg 658 islandsk, beholdning Sulen : Ukefangst 3443, ikke medtat 7000 islandsk, priser uforandret. i sidste total kvantum, alt saltet. Stort redskapstap. Paris London Santander ingen beholdning pslag 5. 4/: Storsildfisket. Titran: Mandag 24 drivere , pris Valdersund : Mandag fra Haltenhavet -8 drivere , pris Godveir.. Stoksund: Mandag fra Haltenhavet motorbaater , og 4 dampere , pris Almindelig utseiling, laber sydost. Kristiansund: Mandag fra Grip-Sulshavet 20 dampere, 8 motorbaater , pris /4. Godveir, driverne ute. Romsdalsværene : Søndag og mandag fra 0ahavet 52 motorbaater maa!, pris Godveir. Nordresøndmør: Mandag 3 motorbaater henholdsvis maa!. Godveir, almindelig utseillng. Aalesund: Søndag og mandag fra Storholmen-na 25 motorbaater , pris 38. rdfører Takle, Sulen, telegraferer idag: Et mindre sildestæng ved Utvær inat. Gode utsigter i Bulandet. Vaarsildfisket. pslag 2. Haugesund 4/: Hval og Mot fugl for Utsires sydside igaar. psynet. Skreifisket. pslag 32 Vadsø 0/: Kobberva{lg: Enkel ineskøite 300 kg. torsk Hasvik: Liner 7'i) 2-5. Breivik dypsagn 00, Sørvær Kvalsund smaabaater 300. Hammerfest smaabaater Havøsund lineskøiter , Berlevaag 00. Baadsfjord liner Makur 400. Kibcrg , fiskepris torsk Berlevaag 30, Vardø herred 20-40, leverpris Fylkesmanden. Fetsildfisket. pslag 9. 3/: Til januar anmeldt optat..j:6 50 fdsild t hvorav iset 8375, solgt sildoljcfabrik 2 666, hermetik 880, saltet handelsvare tdr. mot i ifjor banholdsvis , l J:2-± Ut~llandsk~ Uken 5- januar. fislt~ri~r. Det sve n s k e sil def is k e for Bohuslen var i sidste uke ubetydelig ror storm og strøm. Lørdag var veiret bedre saa fiskerflaaten gik ut. marli~asb~r~uljng~r tn.. Distrikt Sandnes~øen.... Namdalen.... ARKEDSPRSER. Bergen, 3 januar 99. Storsildfisket blev i forløpne uke begunstiget av godveir og gav meget pent utpyhe. Eksportmarkedet er uten noteringer. Salt, fra pakhus, lvliddelhavs kr , engelsk kr. 6.0U, tysk kr Pr. a 40 liter. Storsildfisket til 4 januar. Ukelangst 267 Stoksund Sørkraakøy..., Valdersund Halten-Sulen Titran Bjugn...,_, Kristiansund /8 96/7 95/6 94/5 Tilsammen pslag 8. Trondhjem /: psynsbetjenten Halten telegraferer 5 ds.: Halten Sulen 28/2--/ i ukens løp til distriktet Pris alt 8777, saltede tønder 3882, meget redskapstap. Fylkesmanden. Totalfangst , Derav ; set Saltet i Hjemme brukt , Distrikt Storsildfisket 9~8--9~9 Sannessjøen..., Namdalen... Stoksund... i Sørkraakøy o. o,., ø, Besaker.,,.,. c. o Valdersund...,... Halten-Sulen... Titran... Bjugn... Kristiansund...,... Romsdalsværene... Nordre Søndmør... Aalesund, o! Søndre Søndmør l Ukefangst til l janua,'. Totalfangst , set Derav Saltet Hjemmcbrukt!, ' i ' Tilsammen Mot 97/8...-~~~i T240 96/7..., / ' 00 94/5(9januar)... ~

4 4 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 5 januar 99 Dato 7 januar... 4» februar l mars april mai jl:ni :: juli august »... 3 septbr oktbr l novbr desbr Tiis. i 98 Norsk klipfisk i Spanian '98. (E.fter telegrammer fra generalkonsul Sømme.) a il il ei a il il ei a cl il il a il fl l fl fl fl ;;0000 ~ fl cl fl fl fl fl il l il il il 85 ' a a il il il cl il i \ Moti i » i i i i l) i i l Paris Kurser Bilbao (l kvintal = 50 kg. Santander (l kvintal = 50 kg.) Be-! Bc- mport Salg \ h?ld- Pesetas mportl Salg h~ld- Pesetas : lng, pr. kv. lng pr. kv. kv. kv. kv. kv. kv. kv. London ' l \ US ulatbmtululltr. Fra generalkonsulatet i Bilbao, dat. 26 desember 98. Angaaende sardinfisket i forløpne uke indberetter vicekonsulaterne følgende: Vigo: Daarlig, der ilandbragtes 63 kurver. Santander : ntet. Angaaende sardinfisket i uken der sluttet den 3 ds. meddeler vicekonsulatet i Vigo, at der er opfisket 2470 kurver, og maa fisket saaledes ansees for meget godt. Fra generalkonsulatet i Bilbao. dat. 3 desember 98: mport og omsætning av klipfisk i uken fra desember 98, alt pr. kvintal a 50 kilo, androg til: Bilbao: m port pr. SS Doris 7408 islandsk, pr. dis Amorus 505 islandsk og pr. Eider 879 islandsk. Samlet import 9792 islandsk. Salg 2500 islandsk. Beholdning pr. 29 desember 8658 islandsk. Prisen 'for ste sort opgaves notert til ptas for islandsk Paa Madrids børs notertes 30 desember: Ptas pr. 00 fres. alv l Paris. Ptas pr. ce alv l London. Santander : ntet. Vigo: 7,509 kurver. Santander: Regulert, der ilandbragtes ntet. Fra generalkonsulatet i Ussabon, datert 7 desember 98: Paa markedet i Lissabon utgjør beholdningerne av engelsk fisk idag ca. 80 tons, hvorfor notertes fra Angaaende sardinfisket i forløpne uke indberetter vicekonsulaterne følgende: esc til pr. kvt. Portugisisk vare opnaadde fra esc til 62.00, mens et parti islandsfisk, som endnu ikke er losset, ikke ventes at skulle komme saa høit i pris. Beholdningen av nyfundlandsfisk i porto anslaaes pr. 4 ds. til 000 tons, som notertes til følgende priser: Esc. 58 for ma stor fisk, for 2da og for smaafalden vare, alt pr. kvt.

5 3 4 5 jalluar 99 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 5 -_._----_._ ;-----_._ _._---_._--_._- Bankerne noterer idag følgende kurser for chek: Kjøp 33\)/6 d. og salg 33'6 d. Tilførsel av brisling, smaasild, blanding og mossa til Stavanger 98. pr. esc.. (Sammendrag av de ukentlige opgaver.) Fra konsulatet i Barcelona, dat. 28 desember 98: Herved indberettes følgende om fiskemarkedet inden dette konsulatdistrikt. N aar tilført: januar-5 februar Barcelona. Siden min sid ste ind- 6 f e b ruar-30 apri l.... beretning av 5 ds. er intet importeret mai-3 desember..... og beholdningerne er opslupne. Av den pr. dis Salamanka ankomne norske klipfisk er siden min lvtot forrige rapport kun omsat ca kg. til en pris av ptas pr. 40 kg. Beholdningen utgjør ca. 86,000 kg. Carfagena. (3 desember) Klipfiskpriserne pr. 50 kg. er: Engelsk stor... ptas middels smaa Malaga. ( desember). Siden 20 f. m. er importert 30,000 kg. engelsk klipfisk som omsættes til Ptas pr. 50 kg. Tarrag.ona. (6 desember). Siden sidste rapport av 3 ds. er der ikke importert klipfisk. Paa Barcelonas børs noteres idag for alv. veksel paa Paris Ptas pr. 00 francs, og paa London Ptas pr. ~. Fra vicekonsulatet i Alfona, dat. 4 januar 99. Visekonsulatet tillater sig at indberette at de første fiskedampere, som nu har fisket efter ophævelsen av spærringen i Den Tyske Bugt ved Helgoland, har gjennemsnitlig fanget 8 til pund stor torsk og hyse. Brisling [ skj. Smaasild sl\j. Blanding skj ill 00! Pris pr. skj. a 20 liter i ' i i , '----~----' _ dampere bragte fangsten til Hamburg og til Altona fiskemarked ! Motorbrændsel i Sverige. Samlet værdi i kr Da der er saa lite petroleum for- -l haanden i Sverige har man i stor -,, ,, utstrækning maattet hjælpe sig med -,, , tjæreoljer som har vist sig meget -,, ,... : anvendelige, ogsaa for mindre mo- -,, tore~ endog ned til 8 he~ekræfter. ~~~~~~,,-.~~ 9._._._.._,_._._._.._._._._,_. ~~_6_90~4_94~~~~ Men prisen har (efter 0rske forhold ialfald) været stiv, maksimalpris kr..50 pr. kg. Mossa skj. ---i ',,---- Tilsammen i ,,-_73090 _E~ ' i l ' ; ~------~i ~ ~ Hvorfra: Stavanger amt S. Bergenhus amt..., i 3300, N. Bergenhus amt.... i i Romsdals ~mt il S. TrondhJems amt Nordlands amt : Tilsammen T-m20---s-7-0 Hvortil anvendt: Røkt Værdi i 98.,.... Mot , , , ,..., ~------~ Kr. Kr. [ Kr. Kr i '--83' i : r-

6 6 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKT0:(EN 5 januar 99 Totall<vantum og værdi av det hollandske havfiske e. Sygdomstegn og behandlin{} av de angrepne. i oktober maaned 98. Sygdomstegn. Den spanske syke l ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0nflUenZa) begynder i regelen plud- Gjcnnemsnitspris selig med frysning og høi feber (39- Fiskeart Total kvantum kg. Værdi gylden Pr.l~(g 40 ). Hertil kommer hodepine (ofte gy en ondt i øinene), smerter i ryggen og ~ ~ ~ lemmerne, stikninger i ørene, sterk Pigvar mathet og nedtrykt sindsstemning. Sletvar Der kommer saa snue, krilling i hal- Tunge sen, hoste som ved almindelig for- Rødspette kjøleise. andre tilfælder er nerve- Sandflyndre smerterne det mest fremtrædende. Skrubbe , Hvis fordøielseskanalen angripes er Lomre der kvalme, brækninger, diarre, smer- Kveite ter i underlivet, gulsot. Ved h jerte- Pigskate svækkelse blir pulsen liten og uregel- Glatskate mæssig. Hyse ondartede tilfælder gaar betæn- Torsk desen fra luftrørsgrenene over paa Lange lungecellerne, og der utvikler sig en Hvitting lungebetændelse med aandenød, hold, Sei..., blaalige læber. gsaa hjernehinderne Sild kan angripes, og det kan ytre sig Makrei som sindssygdom, i regelen forbi- Stenbit gaaende. Det kan ogsaa komme til Hummer verkdannelser i ørene og i ørekana- Andre fiskesorter len, i ansiktshulerne og i lungesækken. Total oktober 98~-~~~~~ De fleste tilfælder forløper i 3-7 _ dage. Temperaturen synker i løpet Januar - oktober 98...[ av nogen dage og ender ofle med _,,_ et pludselig fald, hvis der ikke er ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ lungebclænde~e eller andre for~y~ Veiledning til bruk for skibsførere til motarbeideise av smitte ved spansk syke og behandling av patienter med denne sygdoma (Utarbeidd av medicinaldirektøren paa foranledning av Sjøfartskontorct). A. ndledning. ) nfluellza (spansk syke) er overmaade smitsom og smittestoffet brer sig ikke alene ved syke mennesker, men ogsaa paa andre maater f. eks. ved friske mennesker som bærer smittestoffet med sig og ved gjenstande, som nylig har været i berøring med smittede personer. 2) Det synes som om yngre mennesker (illdtil 40-aars alder) er meget mere mottagelig for smitten end ældre. 3) Selve influenzaen forløper som oftest hurtig med utgang i helbredelse, men hos enkelte patienter støter der andre sygdommer til, særlig lungebetændelse, som kan være meget farlig og ofte ender dødelig. 4) En omhyggelig og ofte forsigtig behandling av alle patienter, som sygdom der kan opfattes som influenza, er det bedste middel til at undgaa de tilstøtende farlige sygdomme. B. Forholdsregler mot indfarsel av smitte til fart.øier. ) Kommer et fartøi, som endnu ikke har hat noget tilfælde av influenza ombord, til en havn, hvor sygdommen er utbredt, bør landlov ikke tilstaaes uten i de nødvendigste ærinder. 2) Til at utføre de for fartøiet nødvendige forretninger iland bør helst anvendes folk over 40 aar. 3) De folk, som faar landlov, maa tilholdes, at de ikke uten nødvendighet opsøker steder, hvor mange mennesker samles i lukkede rum. De bør være kortest mulig tid iland. De bør helst ikke nyte noget iland. De bør vaske ansigt og hænder med varmt vand og sæpe, saasnart de komm'er ombord igjen. 4) Besøk ombord bør indskrænkes til det mindst mulige. reser (verkdannelse). Utsigten til helbredelse er i regelen god, ved lungebetændelse mere tvilsom, særlig hvis begge lunger er angrepet. Behandling. Den syke maa ligge til køis saa længe der er feber og endnu 4 dage derefter. Temperaturen es aften og morgen. Han lægges i sykelugaren og faar en mand til at vokte sig, helst en som har hat sygdommen. Luften i sykerummet holdes jevnt varm, men frisk. Feberdiet, varme drikke (bygsuppe, te, ikke alkohol). ndvendig gis salicylmikstur (salicylsurt natron, sodium salicylate, 0 gr. 300 gram vand), spiseske 3 ganger daglig. Eller tabletter av salicylsurt natron a 0.5 (tabloids sodii saliculatis, Burough Welcome & Co. a 0.5 gramme) tablet 3 ganger daglig. Mot hosten gis Apomorfin sirup [Apomorphicum hydrocloricum.], Syrupus sachari (sukkersirup) 30.0, Aqva (kokt vand) 70.0 Acid hydrocloric (saltsyre) gtt. l (2 draaper») i mørkt glas] teske 3 ganger daglig. Eller Apomorfintabletter a (ta~ bloid Apomorfini hydroclorici a 0.006,

7 ';) ja!n:lr 99 ~_ ~!~~TLGE MEDDELELSER FR NRSK FSl\ERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 7 T~urough ~ecome & Co.), tablet Ang. Statens bidrag fil fiskeribedriftens.) ganger døgnet. Kan ikke dette opretholdsls8. ~.;kaffes gis Tinet opii, benzoiea, Rundskrivelse fra Fiskeridirektøren. teske 3 ganger daglig. Den syke maa ikke komme ut i luften før 8. Under ~envisning og i tilslutning dage efter feberens ophør. Er pulsen hl rundsknvelse herfra av 0 mai 5 liten og uregelmæssig gis Tinet. Eigi juli og 2 august 98 ) meddeles:' ~al~s. 5 dra aper 3 ganger daglig,. Tidsfristen for indsendelse av andragende om bidrag tilgjenkjøp mahl den igjen er kraftig og regelmæssig. Blir den langsom (under av redskaper til erstatning for 70 i minuttet) stanses der. tapte - som i rundskrivelse av Under sygdommen bør ikke andre 2 august var fastsat til november 98 - er nu forlænget til komme ind til den syke end sykevokteren og kapteinen. Forøvrig følges lægebokens anvisning med hensyn til sykepleie oa behandling av lungebetændelse, diarr:, øreverk og andre forstyrrelser, som kan optræde under sygdommen.' Alkohol bør ikke nytes før feberen er ganske ophørt. D. esinfektion og forholdsregler mot smitte fra syke ombord. Er sygdommen samtidig utbrutt blandt flere ombord, nytter det i almindelighet intet at forsøke at stanse dens utbredelse ved at avsondre den syke ror sig selv, men ved en saadan avsondring kunde det maaske opnaaes, at ikke alle mand paa en gang blev syke. m mulig bør man ~erfor søke at avsondre de angrepne tor at hindre at skibstjenesten av mangel paa tjenstdygtig mandskap skal stoppe op mens fartøiet er i sjøen. 2) Forat ikke smittestoffet i unødig mængde skal opsamles i lugarer, hvor syke ligger og hoster, maa man koke ~g vaske lommetørklær, putevar og hg.nende, naar de byttes, og koke spseredskaper, hver gang syke har benyttet dem..3) Ef~er endt sygdom foretages desmfekhon som i lægeboken beskrevet, idet man nøier sig med kresolsæpevaskning av gulv, vægger, tak og køier, samt bløter sengklærne i koldt sæpevand eller kresolsæpevand. Den s~kes gangklær bankes og luftes, helst solskin, men behøver ikke at kokes eller behandles med kresol eller karbol. m a i 9 9, inden hvilken tid andragenderne maa være indsendt til Fiskeridirektøren, Bidragsavdeling, Bergen. Dette gjælder andragender som indsendes overenstemmende med avsnit 3 i rundskrivelse av 0 mai 98, og tapet maa ha fundet sted i aaret 98, forat andragendet kan komme i betragtning. l. Som tillæg til bestemmelserne i rundskrivelse av 0 mai 98 har Handelsdepartementet bestemt at adgang aapnes for fiskere, som driver fiske utelukkende fra far kos tut en mas k i nkr a f t, i il at faa bidrag til nyanskaffelse av redskaper, uanset om redskapstap foreligger. Saadant bidrag tænkes begrænset til maksimalt 25 pet. av de ved indkjøpet gjældende priser dog ikke over kr. 50. ' Da Departementet ikke anser sig berettiget til at overskride bevilgningen, fin der departementet det nødvendig at bidragets endelige størrelse først fastsæhes efter utløpet av fristen for indsendelse av andragender om bidrag, idet man først efter dette tidspunkt vil ha den nødvendige oversigt. Viser der sig da at være indkommet saa mange andragender, at bevilgningen vil bli overskredet i nævneværdig utstrækning, maa bidragene forholdsvis redueeres. Saadanne andragender blir at indsende til herredets ordfører som sender alle andragender sam~ let ti~ Fis~eridirektøren, Bidragsavdelmg, n den ru a i 9 9. Med hvert andragende maa medfølge tilfredsstillende bevis (kvitterte regninger eller anden ) Jfr. Fiskets Gang nr. 20 og 33 for 98. bevidnelse fra leverandøren) for at redskapskjøpet har fundet sted efter januar 98, og ordføreren maa attestere at ansøkerne har drevet fiske med farkost uten maskinkraft. Forat ansøkerne kan faa sine bidrag snarest mulig efterat andragenderne er behandlet, er det meget ønskelig at utbetalingen kan ske gjennem ordføreren eller nogen som ordføreren kan overlate dette hverv (f. eks. provianteringsraad, fiskeriforening eller betroet person.) Avsnit 3 i rundskrivelse av 0 mai 98 er saalydende: Fiskere som har lidt et i forhold t~l deres økonomiske stilling bet ydeh~ redskapstap kan faa bidrag til gjenkjøp av redskaper. Dampskibe kan faa 20 pet. og andre farkoster 30 pet. av den ved gjenkjøpet g~ældende rna k slmalpris. paa redskaper. J Bidraget er betinget av, at redskapstapet saa hurtig som mulig anmeldes og saavidt mulig bevisliggj'øres f.lor opsynet eller lensmanden. Andragendet blir at indsende til Fiskeridirektøren gjennem herredsstyrets ordfører og maa være ledsaget av nøiagtig opgave over de tapte redskaper med angivelse av tid og sted, samt omstændigheter hvorunder tapet fandt sted. Den myndighet, for hvem tapet er anmeldt, skal herom avgi erklæring. Desuten maa specifieeret regning over de til erstatning gjenkjøpte nye redska per vedlægges. Bidraget til indkjøp av nye redskaper kan i den utstrækning det ansees rimelig og av hensyn til kontr?len n:ulig samt forsaavidt bevilgnmgen tllater det ogsaa gjøres gjælden de for redskapstap, som har fundet sted saa langt tilbake 'som til januar 98. dette tilfælde maa redskapstapet, forsaavidt det ikke har været anmeldt og bevisliggjort for opsynet e~le: a.nden offentlig myndighet, bevlshggjøres bedst mulig, eksempelvis ved erklæring fra mindst 2 troværdiae mænd, som overvar eller kjender til tapet. Herredsstyrets onlfører skal kon~ trollere alle andragender oa av'i ind~ stilling om andragendets beret~igelse under hensynstagen til vedkommendes '

8 8 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 5 januar ~------_._ ~---_._-----_._ økonomiske stilling og under hensyn til at Stortingets bevilgning forutsætter nøie-'sigtiing~ av alle andragender. fiskeridirektørens kontor 3 jan. 99. Asserson. Thor versen. Smøreoljer og <onsistensfett. Kundgjørelse fra ndustriforsyningsdepartementet. medhold av lov av 7 juli 98 fastsættes herved som gjældende indtil videre følgende omsætningsregler og maksimalpriser for smøreoljer og konsistensfett.. For hvite vaselinoljer : a. Ved salg i fustager kr pr. kg. netto inel. emballage, levert fraktfrit til den jernbanestation eller det dam p skibsanløpssted som er nærmest kjøperens forretningssted. b, Ved salg i litervis i partier paa mindst 0 liter kr pr. liter netto eksl~:l. emballage, frit fra forhandlerens lager. e. Ved saig i mindre deler kr. 2.5 pr. liter netto ekskl. emballage, frit fra forhandlerens lager. 2. For mørke mineraske smøreoljer (Sortolje, Waggon oil, Vucan oil): a. Ved salg i fustager kr..0 pr. kg. netto inkl. emballage, levert fraktfrit til den jernbanestation eller det dam pskibsanløpssted som er nærmest kjøperens forretningssted. b. Ved salg i litervis i partier paa mindst 0 liter kr..0 pr. liter netto ekskl. emballage, frit fra forhandlerens lager. e. Ved salg i mindre deler kr.,25 pr. liter netto ekskl. emballage hit fra forhandlerens lager. 3. Andre smøreoljer og konsistensfett. a. Ved salg i fustager, fater eller dunker, kr..70 pr. kg. netto inkl. emballage, levert fraktfrit til den jernbanestation eller det dampskibsanløpssted som er nærmest kjøperens forretningssted. b. Ved salg i litervis i partier paa mindst 0 liter kr..70 pr. liter netto ekskl. emballage frit fra forhandlerens lager. e. Ved salg i mindre deler kr..85 pr. liter netto ekskl. emballage frit fra forhandlerens lager. venstaaende bestemmelse trær i kraft fra og med lørdag den januar 99. Fra samme tidspunkt ophæves de under oktober og 30 november 98 fastsatte maksimalpriser for smøreoljer og konsistensfett. vertrædeise straffes med bøter indtil kroner eller med fængsel indtil 6 maaneder eller med begge deler. Kristiania, 8 januar 99. mporten av klipfsk til Spanien. Charge d'affaires Sky bak, Vadrid, har indberettet: følge den officiele spanske indog utførselsstatistik i de første 9 maaneder av aarene og 98 importertes til Spanien henholdsvis 22.44, 6.47 og 2.60 millioner kg. klipfisk (og tøl-fisk). Totalindførselen til Spanien av den nævnte vare utgjorde i aarene 96, 97 og 98 i august maaned respektive.54, 0.86 og 4.8 millioner kg. og i september maaned 2.67,.70 og.00 millioner kg. Generall'~apport on de større norske fiskerier(norw.fisheries) Kvanlnm Hvad der fiskes i ul<:.en, men anmeldes forsent til at komme med, optages i følgende ukes rapport. QUimtities rerorted teo late to be included in the rerort for this week are added to totals for next week.) A Skrei (iorske) fisket (Cod Fishery), januar-juni mill. st. (pieces) Dampmedicintran (Cod liver oil)... hl. Lever tilovers til anden tran (Liver for other obs)... hl. B. Sildefiskerierne (Herring Fisheries) :. Vaarsildfisket (Spring Herring), februar-mars... a 50 liter 2. Feisildfisket juli-desember ) tdr., saltet, fiskepakket (Fat Herring) (Barreis salted, seapaeked) 3. Storsildfisket (Large Herring), oktober, desember, februar: a. for vestlandet (the West Coast)... a 50 liter b. for østlandet (the South Coast)... a 50 liter 4. Drivgarnsfisket i Nordsjøen, juni-desember l ) tdr., saltet, fiskepakket (fishing by drifters in the North-Sea) (Barreis, salted, seapaeked) 5. slandssild indkommet til norske havne tdr., saltet, fiskepakket (Herring from celand landed in Norway) (Barreis, salted, seapaeked) C. M.akrelfisket ved dorgere i Nordsjøen, saltet for Amerika 2 ) tønder i fiskepakning (Seapaeked mackerellanded in Norway from the North-Sea, salted for export to America) Tolalfor uken til kvantum til / 99 / 99 ) Al sild forbrukt fersk er ikke medregnet (All Herring us ed fresh is not incuded). 2) Al makrei, som er forbrukt fersk, eksportert i is eller saltet rund for det skandinaviske marked, er ikke medregnet. (All rnackerel, used fresh or exp_ in ice or salted for the Scandinavian market, is not included). Ved eftertryk av disse meddelelser maa Fiskets Gang«angives som kilde AlS John Griegs boktrykkeri.

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n Ukntng mddllsr for norsk fjskribdrift fra tiskriairkt0rn :2 aargang nsdag 9februall' '92 Nr. 6 nrsl( fiskrlr. Uken 30 januar-5 februar. Sto r s i l d fis k e t faldt meget godt i uken. Nat til mandag blev

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

STOR. SILDFISKET, som gjennem pris kr. 38 pr. maal. Senere i uken

STOR. SILDFISKET, som gjennem pris kr. 38 pr. maal. Senere i uken an Uk~ntng~ m~da~~ls~r for norsk tisk~rib~ariftj fra tisktridir~ktør~n nsdag 22 januar 1919 Nr. fangst 35 maal, pris kr. 38, tirsdag nqr$k~ fisk~ri~r~ fra Svinøhavet-Storholmen 5 dam~ Uken 12-18 januar.

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

SILDEFIS KET paa vestkysten

SILDEFIS KET paa vestkysten 9.aargang Uktntlig~ m~dd~~ls~rfor norsk Jisk~rib~drift fra tisk~rldir~kt0r~n nsdag 27 ~ebruar 98 Nr. 9 norsk~ fisk~rj~r. Uken 723 februar. SLDEFS KET paa vestkysten var i uken meget hindret av uveir, saa

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n nsdag ~ feblll"luu" 1916 Nr.. 5 nor$k~ fisk~ri~r., til Aalesund 1100, Søndre Kvæfjord hadde man litt not og Søndmør 650 og til Romsdalsværene

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridlrktørn 3 aargang Onsdag 5 november 922 Nr. 46 norsk fiskrir. Uken 5' november. Fet sild fis k et i Troms fylke blev mindre end ventet efter de gode utsigter

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk 7 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 9 jli 96 Nr. 9 pere sm hadde været paa Færøbankerne hadde henhldsvis 6 0 g 0 0 fisk. Mtrbaaterne hadde gsaa gjennemgaaende bra FETSLDFSKET

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rjb~arjft fra fisk~ridir~ktør~n Nr. 48 indkom 2 drivere til Kristiansund Uken 925 november. med 65 maa som middelfangst, pris 3840. Til Valdersund indkom torsdag 3 dampskibe

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

fra tjsk~ridjr~ktør~n

fra tjsk~ridjr~ktør~n UkntUg maa$r for norsk tiskrib drift fra tjskridjrktørn aargang nsdag 8 februar 920 Nr. " gjennem:snit 43 maal, pris 8-20 maal, hvorav iset til eksport 2250 norsl( fis(rlr. kr. maalet; til Titran 5 drivere

Læs mere

STORSILDFISKET gav i sidste

STORSILDFISKET gav i sidste Uk~ntlig~ m~dd~~ls~rfqr norsk Jisk~rib~drift fra fjsk~ricljr~ktør~n 7 aargang nsdag 20 desember 96 Nr. 5 norsk~ fjsk~ri~r. Uken 0-6 desember. STRSLDFSKET gav i sidste uke et meget godt utbytte og veiret

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n -30 n Uk~ntlig~ m~c1c1~~ls~r for norsk Jjsk~rib~arift fra tisk~riair~kt0r~n 8 aargang nsdag 15 august 1917 Nr. 33 storsild. Der er saltet 700 tønder stæng. Sildens kvalitet var hovedhandelsvare, solgt

Læs mere

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2 aargang Nrske fiskerier. Uken 7-23 desember. Trsdag 28 desember 9 Nr. 52 l maalet, nget garnsild i Nrdsjnen Telegrammer. paa elgeland

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

TORSKEFISKERIERNE i Finmarken

TORSKEFISKERIERNE i Finmarken Ukntig madsr for norsk fiskrjbedrjft fra Jiskridirktørn 9 aurgeng nsdag 8 mai 98 Nr. 9 nor$k fiskri r. Uken 28 apric4 mai. TRSKEFSKERERNE i Finmarken var de første dage bra, men var senere mindre bra saa

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift 5 aargang fra fiskeridirektren Onsdag 14 januar 1914 gaaende aar, hvilket maa tilskrives det dag 1300 skjepper brisling med snurpent, pris kr. 4 pr. skjeppe.

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n n UkntUg mdalsr for norsk tiskrjbdrift fra fiskridirktørn nsdag 28 januar 920 Nr...ti norsl( fisltrlr. Uken 8-24 januar. STRSLDFSKET var i sidste uke i stor utstrækning hindret av uveir, men enkelte dage

Læs mere

fra tjsk~ridjr~kt0r~n

fra tjsk~ridjr~kt0r~n Ukntig mddsr for norsk fiskribdrft fra tjskridjrkt0rn 3 aargang Onsdag februar 922 nqrsk fiskrir. Uken 2228 januar. Sto r s i d fis k e t fadt i sid ste uke meget ujevnt og var smaat i hee første havde

Læs mere

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg.

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg. 5 aargang Onsdag 4 februar 1914 Nr. 5 Norske fiskerier. dag 11 Dg fredag 811 sh. kassen Skreifisket var i uken meget og i Hamburg onsdag og torsdag 14.&. hindret av uveir, saa fangsterne blev Uken 2531

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere

fra fisk~ricljr~kt0r~n

fra fisk~ricljr~kt0r~n 9.8 Uk~ntlig~ m~ad~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ricljr~kt0r~n 8 aargang nsdag 2 mars 97 Nr. 2 strikt er middelprisen for hele sæ teren. januar og februar er kun nqrsk~ fisk~ri~r. songen beregnet

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 24 desember 1913 Nr. 52 egentlige fetsildfiske er slut for denne meget høi barometerstand svak nordensæson. vind indtil

Læs mere

fra fjsl(~ridir~kt0r~n

fra fjsl(~ridir~kt0r~n Fiskerierne 920.. UkntUg mddilsr for norsk fjskribdrift fra fjsl(ridirkt0rn @ruuiag!j jcjrullcu" 'ii92 --------------------------------------- dien av vaarsilden beregnes til 9.4 Priserne var ogsaa betydelig

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 20 desember 9 Nr. 5 F et sil dfi sk et har i sid ste uke git 86 76 fisk, hvorav 40 606 Norske fiskerier. et optat

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskerihedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 0 januar 92 fr Arendal, Grimstad g Fredriksværn. Sidste pris i Kristiansand var Nrske fiskerier. 5 kr., silden var av gd

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n 10 aargeng Ukntlig mddlsr for norsk fiskribtdrift fra tiskriairktørn Onsdag 29 oktober 1919 Nr. 44 For SørTrøndelag er silden av Vei r e t. Geofysiske nstitut beretter: nor$k fisltrir. større merker, fra

Læs mere

fra fiskeri cl i rek10ren

fra fiskeri cl i rek10ren U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeri cl i rek10ren 5 aargang nsdag 9 september 1914 Nr. 36 den senere tid været sterkt optat med et slag maaue flyttes over fra det Fiskeriraadet.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

SrrORSILDFISKErr har i sidste uke Søndmøre 10 og Romsdalsværene 6-7 Til Stavanger indførtes i sidste uke

SrrORSILDFISKErr har i sidste uke Søndmøre 10 og Romsdalsværene 6-7 Til Stavanger indførtes i sidste uke Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren. aargang nsdag 7 desember 1910 Nr. 49 Norske fiskerier. 25 og 2/12 15 maal. Bjørnsund, Finnøy paa notsild 10-15 kr. og paa garn og andre

Læs mere

fra fiskeritlirektoren

fra fiskeritlirektoren I Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeritlirektoren 3 aargang nsdag 24 pril 92 Nr. 7 l, 33 til 47 liter d'amptran av l hl I deles, men fangsterne er der ringere. Norske fiskerier.

Læs mere