KVA Diesel Borrisvej 10, Astrup 6900 Skjern. Miljømåling Ekstern støj. September 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVA Diesel Borrisvej 10, Astrup 6900 Skjern. Miljømåling Ekstern støj. September 2013"

Transkript

1 KVA Diesel Borrisvej 10, Astrup 6900 Skjern Miljømåling Ekstern støj September 2013 Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden ARBEJDSMILJØEkspertens skriftlige tilladelse.

2 KVA Diesel Borrisvej 10, Astrup 6900 Skjern Miljømåling Ekstern støj Rapport nr.: KVA September 2013 Resumé: ARBEJDSMILJØEksperten har efter rekvisition fra KVA Diesel d. 6. september 2013 i tidsrummet foretaget støjmålinger på KVA Vind 6 10 kw minivindmølle med navhøjde på 21,5 m. Målingerne er fortaget på mølle opstillet Vesterbækvej 70, Øse, 6800 Varde. Model: KVA Vind 6 (10 kw) Serienummer: Byggeår: 2013 Navhøjde: 18,5 m (18 m. tårn) eller 21,5 m (21 m tårn). Rotordiameter: 7,1 m. (areal = 39,6 m 2 ) Lydeffektniveau L WA i db v. vindhastighed på 6 m/s: L WA, ref = 88,4 db(a) Lydeffektniveau L WA i db v. vindhastighed på 8 m/s: L WA, ref = 90,7 db(a) Afstande for overholdes af grænseværdier i det åbne land (Landbrugsarealer med vegetation): Grænseværdi ved Afstand i meter vindhastighed Navhøjde 18,5 / 21,5 m. 44 db(a) v. 8 m/s 67 / db(a) v. 6 m/s 64 / 64 Afstande for overholdes af grænseværdier i støjfølsom område (Landbrugsarealer med vegetation): Grænseværdi ved Afstand i meter vindhastighed Navhøjde 18,5 / 21,5 m. 39 db(a) v. 8 m/s 118 / db(a) v. 6 m/s 114 / 114 Sagsnr.: KVA Udført af: Direktør. Henrik Gliese, ARBEJDSMILJØEksperten A/S Certificeret af Delta Akustik og Vibration. Miljøtek. Bo S. Plet, ARBEJDSMILJØEksperten A/S J.nr.: KVA Fag-KS: Miljøtek. Bo S. Plet, ARBEJDSMILJØEksperten A/S Udg.: 001 Dato: Godkendt: Henrik Gliese (direktør) Klient: KVA Diesel Rekvirent: Kurt Østergaard 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Måleobjekt Målemetode/forhold Måleapparatur Støjens karakter Resultater/Konklusion... 6 Bilag Bilag 1 Leverandøroplysninger/manual vedr. KVA vind 6 10 kw. Bilag 2 Oversigtskort Bilag 3 Benyttet udstyr Bilag 4 - Toneanalyse 3

4 1. Indledning ARBEJDSMILJØEksperten har efter rekvisition fra KVA Diesel d. 6. september 2013 i tidsrummet foretaget støjmålinger på KVA Vind 6 10 kw minivindmølle. Målingerne er fortaget på mølle opstillet Vesterbækvej 70, Øse, 6800 Varde. Placering fremgår af bilag 2. Målingerne skal benyttes i forbindelse med revurdering af typegodkendelse, planlægning af opsætning af møller og kan således benyttes af både KVA Diesel, kunder samt til Kommunernes sagsbehandling. 2. Måleobjekt Model: KVA Vind 6 (10 kw) Serienummer: Byggeår: 2013 Navhøjde: 18,5 m (18 m. tårn) eller 21,5 m (21 m tårn). Vingediameter: 7,1 meter. (areal =39,6 m 2 ) Yderligere oplysninger fra leverandøren KVA Diesel vedr. møllen er vedlagt som bilag Målemetode/forhold Målingerne er foretaget efter Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1284, af 15/12/2011 Bekendtgørelse om støj fra vindmøller, bilag 1, som er i generel overensstemmelse med standarden IEC Målingerne er foretaget med møllen i fuld repræsentativ drift. Målingerne er fortaget på blødt terræn (græsmark), uden betydende reflekterende emner i nærheden. Målingerne er foretaget 25 meter bag møllen med mikrofon placeret på lydhårdt underlag (træplade), mens vindhastighedsmålinger er foretaget foran vindmøllen i 10 meters højde, begge set fra vindretningen. Se endvidere vedlagte kort, bilag 2. Vindmåler placeret på blød græsmark foran vindmølle, med en ruhed Z0 = 0,05. 4

5 Der er korrigeret for vindhastighed efter formel 1.1.2, i bilag 1 i bekendtgørelsen, således at de korrigerede intervaller bliver: 5,5 m/s 6,0 6,5 m/s 7,5 m/s 8,0 8,5 m/s Der er således udvalgt 30 stk. 10 sekunders målinger i hvert interval hvilket er sammensat på følgende måde: 5,5 m/s 6,0 6,5 m/s: Baggrundsstøj 13 stk. målinger mellem 5,5 og 6,0 m/s og 17 stk. i intervallet 6,0-6,5 m/s med en middel på 6,1 m/s. Vindmøllestøj 14 stk. målinger mellem 5,5 og 6,0 m/s og 16 stk. i intervallet 6,0-6,5 m/s med en middel på 6,1 m/s. 7,5 m/s 8,0 8,5 m/s: Baggrundsstøj 18 stk. målinger mellem 7,5 og 8,0 m/s og 12 stk. i intervallet 8,0-8,5 m/s med en middel på 8,0 m/s. Vindmøllestøj 16 stk. målinger mellem 7,5 og 8,0 m/s og 14 stk. i intervallet 8,0-8,5 m/s med en middel på 8,0 m/s. Niveauforskellen for det totale niveau L A,eq i målepositionen mellem vindmøllestøjen og baggrundsstøjen er for både 6 og 8 m/s større end 6 db. Støjniveauet er i de fleste frekvensbånd mindst 3 db højere end baggrundsstøjen. Hvis differencen er mindre end 3 db er denne begrænset til 3 db, jf bek. nr af 15. december 2011, bilag 1, afsnit 1.3, korrektion for baggrundsstøj. 4. Måleapparatur. Det anvendte måleapparatur fremgår af bilag Støjens karakter Støjen fra møllen er flukturerende og der er i observationstidsrummene ikke registreret indhold af tillægsgivende tydelig hørbare impulser. Møllen bidragede i observationstidsrummet ikke med betydende støj når denne var stoppet. Ud fra båndoptagelse af støjen i målepositionen, er der udvalgt 1 minuts optagelse ved både 6 og 8 m/s, som efterfølgende er objektiv analyseret for indehold af tydelige hørebare toner, vedlagt som bilag 4. 5

6 Målinger og toneanalyse er udført jf. bek. nr af 15. december 2011, bilag 1, afsnit 1.3, samt Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984. Analyserne viser at støjen ikke indeholder tydelige hørebare toner i målepunktet, hvorfor der jf. bek. nr af 15. december 2011, bilag 1, afsnit 1.3, ikke vil være toner i støjen ved beboelse. 6. Resultater/Konklusion Maksimal lydeffektniveau L WA,ref i db v. vindhastighed på 6 m/s Hz 10 12, , L WA,ref i db 22,3 26,0 30,3 35,0 39,2 44,4 54,3 53,4 56,4 61, ,7 62,9 64,9 68,2 68,5 71,7 71,9 77,7 78,2 80,3 80, I alt 81,5 78,4 71,8 71,5 70,9 70,5 69,3 67,2 63,9 58,9 88,4 Maksimal lydeffektniveau L WA,ref i db v. vindhastighed på 8 m/s Hz 10 12, , L WA,ref i db 25,7 29,9 34,0 37,5 40,6 45,7 54,4 56,9 59,1 61, ,7 64,6 66,3 68,5 70,8 73,2 73,8 79,5 80,2 82,2 82, I alt 83,5 81,4 77,4 75,8 75,0 74,5 73,3 71,3 68,1 63,2 90,7 Yderligere delresultater så som vindmålinger, lydmålinger, mellemregninger mv. foreligger hos ARBEJDSMILJØEksperten A/S. 6

7 Lydtryksniveau L pa ( Hz) i forskellige afstande fra vindmøllen (KVA Vind 6 10 kwh, navhøjde 18,5/21,5 m samt rotordiameter på 7,1 m.) ved både 6 og 8 m/s, jf. bek. nr af 15. december 2011, bilag 1, afsnit 1.2 ved ligning : Afstand m. Lydtryksniveau L pa ved 6 m/s H=18,5 / 21,5 Lydtryksniveau L pa ved 8 m/s H=18,5 / 21, ,3 / 51,2 54,6 / 53, ,0 / 49,3 52,3 / 51, ,7 / 47,3 50,0 / 49, ,7 / 45,5 48,0 / 47, ,0 / 43,8 46,3 / 46, ,6 / 42,4 44,9 / 44, ,3 / 41,2 43,6 / 43, ,1 / 40,1 42,4 / 42, ,1 / 39,1 41,4 / 41, ,2 / 38,1 40,5 / 40, ,6 / 36,5 38,8 / 38, ,2 / 35,1 37,4 / 37, ,9 / 33,9 36,2 / 36, ,9 / 32,8 35,1 / 35, ,9 / 31,8 34,1 / 34,1 Ubestemtheden på det beregnede lydtrykniveau L pa ved brug af denne fremgangsmåde er ±2 db. 7

8 Niveauet af lavfrekvent støj L palf,tot (12,5 160Hz) i forskellige afstande fra landplaceret vindmøllen (KVA Vind 6 10 KW), navhøjde 18,5/21,5 m samt rotordiameter på 7,1 m.) ved både 6 og 8 m/s, jf. bek. nr af 15. december 2011, bilag 1, afsnit 1.4 ved ligning og 1.4.2: Afstand m. Lydtryksniveau L palf,tot ved 6 m/s H = 18,5 / 21,5 Lydtryksniveau L palf,tot ved 8 m/s H=18,5 / 21,5 5 17,4 / 16,2 18,8 / 17, ,6 / 15,6 18,0 / 16, ,5 / 14,7 16,9 / 16, ,4 / 13,7 15,7 / 15, ,2 / 12,7 14,6 / 14, ,1 / 11,7 13,5 / 13, ,1 / 10,8 12,5 / 12, ,2 / 9,9 11,6 / 11,3 45 9,3 / 9,1 10,7 / 10,5 50 8,5 / 8,4 9,9 / 9,7 Ubestemtheden på det beregnede lydtrykniveau L pa ved brug af denne fremgangsmåde er ±2 db. 8

9 Brochure KVA Vind 6 KVA Vind 6 Side 1

10 Indholdsfortegnelse 1.0 Møllens hovedtræk Regler Beskrivelse af KVA Vind Tegning af KVA Vind 6 på 21 m mast... 5 KVA Vind 6 Side 2

11 1.0 Møllens hovedtræk KVA Vind 6 yder 10 kw til el nettet. Rotoren er direkte forbundet til generatoren og anvender ikke en gearkasse. Dette resulterer i en høj effektivitet og færre sliddele, samtidigt med at det eliminerer støjen fra en gearkasse. Møllen sælges med 18 eller 21 meter tårn. Nacelle og vinger er produceret i Kina og importeres. Nacellen er efter vores anvisninger udstyret med SKF lejer. Tårn og styring er udviklet af Kva Diesel A/S. Vingerne går direkte på generatoren, som genererer jævnstrøm. Jævnstrømmen konverteres til 3x400 volt via styringens invertere. Møllen reguleres af et pitch system. Dette styres af vægte som slynges ud i centrifugalkraften, på baggrund af møllens omdrejningstal. Dette sikrer en lav opstartshastighed, høj effektivitet og et lavt støjniveau. Mølledata: Model KVA Vind 6 Tårnhøjde 18m / 21m Vægt 18m Ca kg Vægt 20,5m Ca kg Nacelle ANE Qingdao Rotordiameter 7.1 meter Rotorareal 39.6 m 2 Effekt maksimal 10 kw Vindhastighed-opstart Ca. 3m/s Vindhastighed-fuld effekt 10,5 m/s Vindhastighed - stop 25 m/s Antal vinger 3 vinger Output 3 x 400 volt AC Når hastigheden øges, drejes vingen derfor om i en mere gunstig vinkel, hvor den har en lav luftmodstand. Når møllen skal bremses, vendes bladet udad, hvilket gør at vinden ikke længere vil prøve at dreje rotoren rundt. Dette kaldes stallvinklen. Funktionen forøger samtidigt luftmodstanden, og virker dermed med til aktivt at bremse rotoren. Hvis man har en 6 meter høj forhindring, bør møllens mastehøjde derfor være 3 x 5 m= 18 m 1.0 Regler Husstandsvindmøller må maksimalt være 25 meter høje fra fundament til vingespids. En KVA Vind 6 på en 21 meter mast har en højde til øverste vingespids på 24,99 meter. Se punkt 3.0: Tegning af KVA Vind 6 på 21 m mast. Når placeringen til møllen vælges, bør der laves en vurdering af de lokale vindforhold, da disse er afgørende for møllens produktion. Rotoren skal helst være over 2,5-3 gange så højst oppe som de omkringliggende forhindringer. En Mølle må ikke støje for meget ved naboers opholdsareal. Et opholdsareal kan efter definition fra Miljøstyrelsen ikke være længere væk end 15 meter fra naboens beboelse. For KVA Vind 6 kræves der 82 meters afstand til naboers opholdsarealer og 144 meters afstand, hvis det er i et støjfølsomt område som f.eks. sommerhus arealer. KVA Vind 6 Side 3

12 Herunder ses en skitse af hældningen på vingerne under de forskellige situationer Styringen sender et signal til en hydraulisk enhed som trækker i en wire der løber igennem tårnet, og denne wire aktiverer bremsen samtidigt med at en bremse på rotorens aksel aktiveres. I et nyt system kan der være en hvis træghed i systemet, som vil fortage sig efter noget brug af systemet. Der sidder en vindmåler som videregiver hastigheden til styringen. Vindmøllen har derved 2 bremsesystemer Den hydrauliske enhed har en hydraulisk akkumulator, så møllen kan stoppes ved strømsvigt. En Husstandsvindmølle må maksimalt være meter fra egne bygninger. Det er dog i alle tilfælde den enkelte kommune, der i sidste ende bestemmer om placeringen kan godkendes. Kraften overføres fra nacellen til nettet i glideringe, og man undgår derved en ledning som kan ødelægges ved krøjning. 2.0 Beskrivelse af KVA Vind KVA Vind 6, er en 3 vinget, pitch reguleret vindmølle. Møllen starter op ved ca. 3 m/s og varierer vinklen på vingerne for at tilpasse omdrejningstallet til optimal Produktion. Møllen kører i vind op til 25 m/s herefter stopper møllen. Vingerne starter i en positiv vinkel, og drejer om i en negativ vinkel, hvis dens omdrejningstal bliver for højt. Der sidder en fjeder til genopretning i systemet. Når hastigheden er lav vil fjederen presse vingerne tilbage til startvinklen, således at man hele tiden har den optimale vinkel på vingerne Møllen består af et tårn med stige og kurv, samt en nacelle med en rotordiameter på Ø7.1 meter. Vingerne er direkte forbundet til generatoren uden en gearkasse. Generatoren er 3 faset og med permanente magneter. Møllen har en maksimal ydelse på 10 kw og nettilslutningen er 3x400 volt, 16 ampere. Pitchen varieres ved hjælp af centrifugalkraft. Dette sikrer møllen mod at løbe løbsk og holder den på en passende rotationshastighed. Fra ca. 10,5 m/s vil møllen yde 10 kw. KVA Vind 6 Side 4

13 3.0 Tegning af KVA Vind 6 på 21 m mast KVA Vind 6 Side 5

14 Oversigtskort Vesterbækvej 70, Øse, 6800 Varde Placering af vindmåler Måleposistion Placering af KVA 6-10 kw Serie nr: Vindretning på måledag Bilag 2

15 Bilag 3 Udstyrsliste. Instrument Fabrikat Type Udstyr nr. / Kalibrering Kalibrering Benyttet udstyr Certifikat nr. - senest Lydtryksmåler Brüel & Kjær / CDK Software Brüel & Kjær / CDK Oktavfilter Brüel & Kjær / CDK Kondensatormikrofon Brüel & Kjær / CDK Akustisk Kalibrator Brüel & Kjær / Analysemodul, Int. Lydtryk Brüel & Kjær BZ Analysemodul, Frekvens Brüel & Kjær BZ Analysemodul, avanceret Brüel & Kjær BZ Logging Analysemodul, Lydoptagelse Brüel & Kjær BZ Software støjanalyse DELTA NOISELAB Vindmåler ultrasonic Airmar PB / Højtaler Brüel & Kjær Software støjberegning SoundPlan Soundplan

16 Tone analyse ved 6 m/s Bilag 4.1 Frequency Line Spacing: 3 Hz FFT Spectrum Analysis Settings: Number of Independent Spectra: 359 Duration: 60,000 [s] Window: Hanning Weighting: A Effective Bandwidth: 4,5 [Hz] Tone Seek Criteria: Tone Seek Criterion: 1,0 [db] Regression Range Ln: 0,75 [+-Critical Band] Lower Frequency: 10,00 [Hz] Upper Frequency: 20000,00 [Hz] Critical Band: Center Frequency: 0,00 [Hz] Lower [Hz]: 0,00 [Hz] Upper [Hz]: 0,00 [Hz] Bandwidth [Hz]: 0,00 [Hz] Tones in Critical Band: Frequency [Hz] Lpti [db] BW % CB Audibility Calculation: Total Tone Level Lpt: 0,0 [db] Noise Lpn: 0,0 [db]

17 Tone analyse ved 6 m/s Bilag 4.1 Tonal Audibility Delta Lta: 0,0 [db] Lpt-Lpn: 0,0 [db] Tone Penalty: Adjustment KT: 0,0 [db] KT (DK): NaN [db] Frequency Line Spacing: 1,5 Hz FFT Spectrum Analysis Settings: Number of Independent Spectra: 179 Duration: 60,000 [s] Window: Hanning Weighting: A Effective Bandwidth: 2,2 [Hz] Tone Seek Criteria: Tone Seek Criterion: 1,0 [db] Regression Range Ln: 0,75 [+-Critical Band] Lower Frequency: 10,00 [Hz] Upper Frequency: 20000,00 [Hz] Critical Band: Center Frequency: 0,00 [Hz] Lower [Hz]: 0,00 [Hz] Upper [Hz]: 0,00 [Hz] Bandwidth [Hz]: 0,00 [Hz]

18 Tone analyse ved 6 m/s Bilag 4.1 Tones in Critical Band: Frequency [Hz] Lpti [db] BW % CB Audibility Calculation: Total Tone Level Lpt: 0,0 [db] Noise Lpn: 0,0 [db] Tonal Audibility Delta Lta: 0,0 [db] Lpt-Lpn: 0,0 [db] Tone Penalty: Adjustment KT: 0,0 [db] KT (DK): NaN [db]

19 Tone analyse ved 8 m/s Bilag 4.2 Frequency Line Spacing: 3 Hz FFT Spectrum Analysis Settings: Number of Independent Spectra: 359 Duration: 60,000 [s] Window: Hanning Weighting: A Effective Bandwidth: 4,5 [Hz] Tone Seek Criteria: Tone Seek Criterion: 1,0 [db] Regression Range Ln: 0,75 [+-Critical Band] Lower Frequency: 10,00 [Hz] Upper Frequency: 20000,00 [Hz] Critical Band: Center Frequency: 0,00 [Hz] Lower [Hz]: 0,00 [Hz] Upper [Hz]: 0,00 [Hz] Bandwidth [Hz]: 0,00 [Hz] Tones in Critical Band: Frequency [Hz] Lpti [db] BW % CB Audibility Calculation: Total Tone Level Lpt: 0,0 [db] Noise Lpn: 0,0 [db]

20 Tone analyse ved 8 m/s Bilag 4.2 Tonal Audibility Delta Lta: 0,0 [db] Lpt-Lpn: 0,0 [db] Tone Penalty: Adjustment KT: 0,0 [db] KT (DK): NaN [db] Frequency Line Spacing: 1,5 Hz FFT Spectrum Analysis Settings: Number of Independent Spectra: 179 Duration: 60,000 [s] Window: Hanning Weighting: A Effective Bandwidth: 2,2 [Hz] Tone Seek Criteria: Tone Seek Criterion: 1,0 [db] Regression Range Ln: 0,75 [+-Critical Band] Lower Frequency: 10,00 [Hz] Upper Frequency: 20000,00 [Hz] Critical Band: Center Frequency: 0,00 [Hz] Lower [Hz]: 0,00 [Hz] Upper [Hz]: 0,00 [Hz] Bandwidth [Hz]: 0,00 [Hz]

21 Tone analyse ved 8 m/s Bilag 4.2 Tones in Critical Band: Frequency [Hz] Lpti [db] BW % CB Audibility Calculation: Total Tone Level Lpt: 0,0 [db] Noise Lpn: 0,0 [db] Tonal Audibility Delta Lta: 0,0 [db] Lpt-Lpn: 0,0 [db] Tone Penalty: Adjustment KT: 0,0 [db] KT (DK): NaN [db]

1.0 Møllens hovedtræk... 3. 1.1 Regler... 3

1.0 Møllens hovedtræk... 3. 1.1 Regler... 3 Brochure KVA Vind 6 Indholdsfortegnelse 1.0 Møllens hovedtræk... 3 1.1 Regler... 3 2.0 Beskrivelse af KVA Vind 6... 4 3.0 Tegning af KVA Vind 6 på 20.5m mast... 5 4.0 Tegning af fundament til 20.5m mast...

Læs mere

#split# Der meddeles hermed den fornødne tilladelse efter 35 stk. 1 i lov om planlægning.

#split# Der meddeles hermed den fornødne tilladelse efter 35 stk. 1 i lov om planlægning. #split# Thomas Jensen Toftegårdsvej 16 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 03-09-2015 Sags. nr.: 01.03.00-P19-91-15 Sagsbeh.: Charlotte Hornemann Lokaltlf.: +4599454630 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle

KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle > Høj effektivitet > Få sliddele > Minimal støj En attraktiv investering - skabt til danske forhold! KVA Vind A/S Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Tel. (+45) 9736

Læs mere

KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle

KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle > Høj effektivitet > Få sliddele > Minimal støj En attraktiv investering - skabt til danske forhold! KVA Vind A/S Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Tel. (+45) 9736

Læs mere

Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast "Miljømåling - ekstern støj"

Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast Miljømåling - ekstern støj Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast "Miljømåling - ekstern støj" Certifikat nr. 24057 Målingerne er foretaget den 29. februar og 20. marts 2012 Sag nr. 154 Rekvirent Arbejdsmiljøcenter

Læs mere

Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle. Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm. Miljømåling Ekstern støj

Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle. Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm. Miljømåling Ekstern støj 19. augusti 2015 Telefon: + 45 78 103 103 Ref: REH QA: CBA Dok: REH-080615-1 Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm Miljømåling Ekstern støj Østerbro

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj, Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra vindmølle, Cirkel

Læs mere

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Testrapport DANAK Reg. nr. 100 Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Udført for BONUS Energy A/S Sagsnr.: A 100629 Side 1 af 18 inkl. 6 måleblade og 5 bilag 2003-05-12

Læs mere

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller Side 1 af 7 BEK nr 1284 af 15/12/2011 Gældende (Vindmøllebekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 22-12-2011 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel

Læs mere

DELTA Testrapport. Miljømåling - ekstern støj. Dokumentation af støj fra Solid Wind Power SWP-25 husstandsvindmølle. Udført for Solid Wind Power A/S

DELTA Testrapport. Miljømåling - ekstern støj. Dokumentation af støj fra Solid Wind Power SWP-25 husstandsvindmølle. Udført for Solid Wind Power A/S DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Miljømåling - ekstern støj Dokumentation af støj fra Solid Wind Power SWP-25 husstandsvindmølle Udført for Solid Wind Power A/S DANAK 100/1771 Revision 1 Sagsnr.: T205893

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj: Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra Thymøllen TWP

Læs mere

Bestemmelse af lydeffekt fra Thy Windpower 6 kw mølle "Miljømåling ekstern støj"

Bestemmelse af lydeffekt fra Thy Windpower 6 kw mølle Miljømåling ekstern støj ARBEJDSMILJØCENTER MIDT-VEST APS THY WINDPOWER 6 KW MØLLE ASTRUPVEJ 29, 7760 HURUP Rekvirent Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest ApS att. Henning Beyer Lyngbro 7 7900 Nykøbing M DK Bestemmelse af lydeffekt fra

Læs mere

KVA VIND 10. Designet, konstrueret og produceret i Danmark - til danske forhold!

KVA VIND 10. Designet, konstrueret og produceret i Danmark - til danske forhold! KVA VIND 10 10 kw husstandsvindmølle > Nyt, kompakt design > Større vingefang > Høj effektivitet > Meget lydsvag Designet, konstrueret og produceret i Danmark - til danske forhold! KVA Vind A/S Borrisvej

Læs mere

1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på etablering, ændring og drift af vindmøller.

1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på etablering, ændring og drift af vindmøller. Bekendtgørelse om støj fra vindmøller I medfør af 7, stk. 1, nr. 1 og 2, 7 a, stk. 1, 92 og 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj: Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra Osiris 10 vindmølle

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS MÅLEUDSTYR HOS DE GODKENDTE LABORATORIER Orientering nr. 3 Ole F. Carlsen/Torben Holm Pedersen 2-7-19 OVERSIGT OVER MÅLEUDSTYR LYDTRYKMÅLING FFT-ANALYSE BÅNDOPTAGELSE OKTAVANALYSE

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Horsens Hedegårdsvej 2 CE- 0838 20140812/KAB 9520 Skørping Side: 1 af 10 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Brugsanvisning KVA Vind 6-10

Brugsanvisning KVA Vind 6-10 Brugsanvisning KVA Vind 6-10 KVA Vind 6-10 Side 1 Vindmøllens model og betegnelse kan findes på typepladen som er placeret på møllen. Denne brugsanvisning omhandler: Fabrikat: KVA Diesel A/S Maskinbetegnelse:

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Rykkumvej 19 CE- 0797 20150310/KBI/KAB 9541 Suldrup Indholdsfortegnelse: Side: 1 af

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: HONUM EL A/S EJNAR KJÆR MØLLER CE1936 20151022/KLA SKOVHUSVEJ 25 8763 RASK MØLLE Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del Bilag 36 Offentligt (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-5114-00070

Læs mere

Brugsanvisning KVA Vind 6

Brugsanvisning KVA Vind 6 Brugsanvisning KVA Vind 6 KVA Vind 6 Side 1 Vindmøllens model og betegnelse kan findes på typepladen som er placeret på møllen. Denne brugsanvisning omhandler: Fabrikat: KVA Diesel A/S Maskinbetegnelse:

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: VAGN PEDERSEN CE1907 20150806/KLA KROGSTRUPVEJ 20 7400 HERNING Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Måling af støj fra to vindmøller af typen SWT-2.3-93 i Setting -5 db ved Søby, Tåsinge

Måling af støj fra to vindmøller af typen SWT-2.3-93 i Setting -5 db ved Søby, Tåsinge DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af støj fra to vindmøller af typen SWT-2.3-93 i Setting -5 db ved Søby, Tåsinge Udført for Wind1 ApS AV 106/10 Sagsnr.: A581343 Side 1 af 33 14 måleblade 7 bilag

Læs mere

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Udgivet af: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Byg Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivet : 26. januar

Læs mere

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG 10 KW VINDMØLLE SEPEEG SOL VIND LED DESIGN OG TEKNIK Direkte dreven 10 kw vindmølle, som kombinerer den nyeste teknologi med solid, gennemprøvet mekanik Osiris 10 er en vindretningsorienteret (downwind)

Læs mere

(Grontmij Acoustica, Prøvningsrapport P6.023.13 af 7. oktober 2013) Tegning med hovedmål, Gaia-Wind 133 10 kw.

(Grontmij Acoustica, Prøvningsrapport P6.023.13 af 7. oktober 2013) Tegning med hovedmål, Gaia-Wind 133 10 kw. Side: 1 af 8 Indholdsfortegnelse: Side Afsnit 1 Indholdsfortegnelse 2 Gaia-Wind 133 10 kw husstandsvindmølle placering 3 Beskrivelse af Gaia-Wind 133 10 kw vindmøllen 4 Støjbelastning fra møllen 5 Geografiske

Læs mere

Brugsanvisning KVA Vind 6 / KVA Vind 10

Brugsanvisning KVA Vind 6 / KVA Vind 10 Borrisvej 10 6900 Skjern 97 36 41 11 Brugsanvisning KVA Vind 6 / KVA Vind 10 KVA Vind 6 Side 1 Vindmøllens model og betegnelse kan findes på typepladen som er placeret på møllen, i nacellen. Denne brugsanvisning

Læs mere

DELTA Testrapport. Dokumentation af støj fra vindmøllepark ved Hagesholm II. Udført for Vattenfall Vindkraft A/S

DELTA Testrapport. Dokumentation af støj fra vindmøllepark ved Hagesholm II. Udført for Vattenfall Vindkraft A/S DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Dokumentation af støj fra vindmøllepark ved Hagesholm II Udført for Vattenfall Vindkraft A/S DANAK 100/1560 Sagsnr.: T201507 Side 1 af 53 21. maj 2012 DELTA Agro Food

Læs mere

Teknisk Notat. Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme. Rekvirent: DONG Energy. We help ideas meet the real world. AV 1099/08 Side 1 af 18

Teknisk Notat. Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme. Rekvirent: DONG Energy. We help ideas meet the real world. AV 1099/08 Side 1 af 18 We help ideas meet the real world Teknisk Notat Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme Rekvirent: DONG Energy Side 1 af 18 30. april 2008 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej

Læs mere

Lavfrekvent støj beregning

Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding, Frederikshavn kommune, DANMARK Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding møllepark illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato: februar 22, 2012 Ecopartner ApS Att: Erling

Læs mere

Regler om støj fra vindmøller

Regler om støj fra vindmøller Jesper Mogensen, Miljøstyrelsen Regler om støj fra vindmøller REGLER OM STØJ FRA VINDMØLLER SIDE 1 Oversigt Vindmøllebekendtgørelsen Anmeldelse og tilsyn med vindmøller Støjgrænser Lavfrekvent støj Vejledning

Læs mere

Vurdering af toneindhold i vindmøllestøj hos naboer Rapport nr. 28 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA

Vurdering af toneindhold i vindmøllestøj hos naboer Rapport nr. 28 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA Vurdering af toneindhold i vindmøllestøj hos naboer Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA RL 17/15 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: +45 72 19 40 00 reflab@delta.dk www.referencelaboratoriet.dk

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Hvad er lavfrekvent støj

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Hvad er lavfrekvent støj Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Hvad er lavfrekvent støj Lavfrekvent lyd: frekvenser under 200 Hz Infralyd: frekvenser under 20 Hz. Typiske kilder til lavfrekvent

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ TEKNISK RAPPORT

MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ TEKNISK RAPPORT MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ TEKNISK RAPPORT Rapport titel: Rapport nr.: A73412-1 Dato: 1. august 215 Udført af: Kontroleret af: VENDSYSSEL 1, BORING I DYBVAD Lars Find Larsen Louise Rebien Villefrance ADRESSE

Læs mere

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG 10 KW VINDMØLLE SEPEEG SOL VIND LED DESIGN OG TEKNIK Direkte dreven 10 kw vindmølle, som kombinerer den nyeste teknologi med solid, gennemprøvet mekanik Osiris 10 er en vindretningsorienteret (downwind)

Læs mere

Vejledning om byggesager. Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle BORNHOLMS. Teknik & Miljø

Vejledning om byggesager. Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle BORNHOLMS. Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Teknik & Miljø Forord Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig til, at komme godt igennem

Læs mere

Landzonetilladelse til husstandsvindmølle

Landzonetilladelse til husstandsvindmølle Claus Müller Risagerkær 6 9490 Pandrup Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 08-01-2013

Læs mere

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes,

Læs mere

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014 Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk Den 27. oktober 2014 Tøndering Kirkevej 16, Tøndering Landzonetilladelse til husstandsvindmølle Teknisk Forvaltning har

Læs mere

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

Rekvirent: De angivne støjgrænser er de i miljøgodkendelsen angivne. Det kan konkluderes, at grænseværdierne er overholdt i referencepositionerne.

Rekvirent: De angivne støjgrænser er de i miljøgodkendelsen angivne. Det kan konkluderes, at grænseværdierne er overholdt i referencepositionerne. Køreteknisk anlæg Miljømåling - ekstern støj Antal sider: 12 Rapport nr.: P6.011.05 Århus den 27. juni 2005 Sag: 35.6141.03 JnH/LCB/JnH Klient: AMU Djursland AMU Centervej 2 8560 Kolind Tlf. nr.: 87 74

Læs mere

Vindmøllerejseholdet 1

Vindmøllerejseholdet 1 Vindmøllerejseholdet 1 Baggrund Vindmøllerejseholdet er et tilbud fra staten til kommunerne, om gratis bistand til vindmølleplanlægning. Etableret i 2008, og indgår i Energiaftalen frem til 2015. MILJØMINISTERIET

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

rapport MILJØ-KEMI Dansk Miljø Center A /S INDGÅET 22 DEC. l*oo BYGNINGSAFDELINGEN 5^ ^ 13. /i. &

rapport MILJØ-KEMI Dansk Miljø Center A /S INDGÅET 22 DEC. l*oo BYGNINGSAFDELINGEN 5^ ^ 13. /i. & MILJØ-KEMI Dansk Miljø Center A /S Smedeskovvej 38 8464 Galten Tlf.: 06 94 42 66 Giro: 1 26 22 38 rapport MÅLING AF STØJEMISSION FRA EJ MØBLER K/S, VÆSELVEJ 2, 7800 SKIVE INDGÅET 22 DEC. l*oo BYGNINGSAFDELINGEN

Læs mere

BILAG 4 STØJBEREGNINGER. Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten

BILAG 4 STØJBEREGNINGER. Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten BILAG 4 STØJBEREGNINGER Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten Bilag til orienteringsmateriale om nye vindmøller på Køge Havn Adresse Støjniveau Brogade 22 34-40 db (nat)

Læs mere

De Nova Jern & Metal Recycling ApS. Oktober DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B

De Nova Jern & Metal Recycling ApS. Oktober DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B Oktober 2012 DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B PROJEKT De Nova, Frederiksværk Ekstern støj RESUME Projekt nr. 15.554.00-03 Dato: 2. December 2013 Udarbejdet af MABO Kontrolleret af CVI Godkendt

Læs mere

Testsignaler til kontrol af en målekæde

Testsignaler til kontrol af en målekæde 20. marts 2007 RL 12/07 OFC/THP/CB/lm MILJØSTYRELSENS Testsignaler til kontrol af en målekæde Resumé Der er udarbejdet testsignaler, som gør det muligt at kontrollere en samlet målekæde. Testsignalerne,

Læs mere

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 INDHOLD Indledning...side 2 Projektbeskrivelse:...side 3 Støj- og skyggekastforhold...side 4 Oversigt over tekniske bilag...side 5 Tekniske bilag INDLEDNING

Læs mere

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær Side: 1 af 6 Philip Astley Korsebøllevej 5 5953 Tranekær Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær I forbindelse med en planlagt opførelse af vindmøller ved

Læs mere

Teknisk Notat Vindmøllepark ved Kappel, kommentarer til indsigelse af 4. oktober 2009 Udført for DONG Energy DELTA

Teknisk Notat Vindmøllepark ved Kappel, kommentarer til indsigelse af 4. oktober 2009 Udført for DONG Energy     DELTA Teknisk Notat Vindmøllepark ved Kappel, kommentarer til indsigelse af 4. oktober 2009 Udført for DONG Energy AV 1331/09 Sagsnr.: A581259 Side 1 af 9 9. november 2009 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse.

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse. DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Vestas V80 Alm støj Mode 4 (Målt støj V112) Støjberegningsmetode: Dansk 2011 kan ikke Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" fra Miljøministeriet.

Læs mere

WindPRO version 2.8.563 Okt 2012 Udskrevet/Side 11/20/2012 1:48 PM / 2. DECIBEL - Hovedresultat

WindPRO version 2.8.563 Okt 2012 Udskrevet/Side 11/20/2012 1:48 PM / 2. DECIBEL - Hovedresultat kunden, hvorfor SWP må tage Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Toneanalyser den danske metode Orientering nr. 47 JEL/CB/THP/ilk 16. september 2013 Resume I denne orientering gennemgås den danske toneanalysemetode Joint Nordic Method

Læs mere

Rapport. Kortlægning af støj fra Orthana. Rekvirent: Miljøcenter Roskilde. We help ideas meet the real world. AV 1481/07 Side 1 af 15

Rapport. Kortlægning af støj fra Orthana. Rekvirent: Miljøcenter Roskilde. We help ideas meet the real world. AV 1481/07 Side 1 af 15 We help ideas meet the real world Rapport Kortlægning af støj fra Orthana Rekvirent: Miljøcenter Roskilde Side 1 af 15 31. december 2007 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

WindPRO version Jan 2011 Udskrevet/Side :52 / 1. PARK - Hovedresultat

WindPRO version Jan 2011 Udskrevet/Side :52 / 1. PARK - Hovedresultat PARK - Hovedresultat Beregning: 5 stk Vestas V112 94 m navhøjde 149,9 m totalhøjde Skyggevirkningsmodel N.O. Jensen (RISØ/EMD) 03-06-2011 10:52 / 1 03-06-2011 10:41/2.7.486 Beregnings-opsætning Lufts densitets

Læs mere

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Miljømåling - ekstern støj Maj '14 Rekvirent Arkil A/S Fiskerhusvej 24 4700 Næstved Dato 19. maj '14 Udført af Eurofins Miljø A/S Ørnebjergvej 1 2600 Glostrup

Læs mere

Teknisk Notat. Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. Udført for Miljøstyrelsen. TC-100531 Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15

Teknisk Notat. Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. Udført for Miljøstyrelsen. TC-100531 Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15 Teknisk Notat Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s Udført for Miljøstyrelsen Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15 3. april 2014 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING Beskrivelse af projektet Projektet består af 4 møller med en totalhøjde op til 140 m ved Brejning. Møllerne vil stå på en lige linje nordvest mod

Læs mere

V90-3,0 MW En lettere vej til mere energi

V90-3,0 MW En lettere vej til mere energi V90-3,0 MW En lettere vej til mere energi Vingeteknologisk innovation 3 44 meter førende vingeteknologi I vores bestræbelser på at forøge effektiviteten for vores V90-3,0 MW mølle har vi foretaget gennemgribende

Læs mere

Teknisk Notat. Supplerende databehandling af resultater af lydisolationsmålinger gennemført i projektet Lavfrekvent støj fra store vindmøller RL 20/08

Teknisk Notat. Supplerende databehandling af resultater af lydisolationsmålinger gennemført i projektet Lavfrekvent støj fra store vindmøller RL 20/08 Udøvende institution: DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: 72 19 40 00 Telefax: 72 19 00 01 www.delta.dk/reflab Teknisk Notat Supplerende databehandling af resultater

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Bilag 4 Beregning af støj. Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune

Bilag 4 Beregning af støj. Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Bilag 4 Beregning af støj Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For testvindmølle ved Husumvej,, Ikast-Brande Kommune Februar 2016 Nærværende beregning er vejledende, og der tages

Læs mere

Notat N6.005.15. Vurdering af Health Canada undersøgelse Wind Turbine Noise and Health Study. : Henrik Vinther VidenOmVind.

Notat N6.005.15. Vurdering af Health Canada undersøgelse Wind Turbine Noise and Health Study. : Henrik Vinther VidenOmVind. Notat N6.005.15 Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Vurdering af Health Canada undersøgelse Wind Turbine Noise and Health Study 06. februar

Læs mere

Notat. VVM-screening. Den 20. november 2012. Planlægning og Byggeri

Notat. VVM-screening. Den 20. november 2012. Planlægning og Byggeri Notat VVM-screening i henhold til bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning Den

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse af 30. juli 2008 (j.nr. 1011-3) er offentliggjort i anonymiseret form på nævnets hjemmeside: www.ekn.dk.

Energiklagenævnets afgørelse af 30. juli 2008 (j.nr. 1011-3) er offentliggjort i anonymiseret form på nævnets hjemmeside: www.ekn.dk. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 30. juli 2008 om afvisning af klage over Energistyrelsens afgørelse af 6. maj 2008 om tilladelse

Læs mere

CIRKEL ENERGI Præsenterer Evance Wind Iskra R9000. Temadag om mini- og husstandsmøller

CIRKEL ENERGI Præsenterer Evance Wind Iskra R9000. Temadag om mini- og husstandsmøller CIRKEL ENERGI Præsenterer Evance Wind Iskra R9000 Temadag om mini- og husstandsmøller Evance Winds Historie Grundlagt i 1999 stor vind fra Carter, alle arbejder stadig hos Evance. Forskning og udvikling

Læs mere

Derfor kæmper vi for en ny bekendtgørelse som yder naboerne reel beskyttelse. Vi håber, at du ser det rimelige i at støtte os i denne sag.

Derfor kæmper vi for en ny bekendtgørelse som yder naboerne reel beskyttelse. Vi håber, at du ser det rimelige i at støtte os i denne sag. Stege, den 18. september 2015 Information vedr. støj fra vindmøller Kære politiker, vidste du - at der ikke findes en grænse for den støj, naboen til en vindmølle må opleve eller måle i eller ved boligen?

Læs mere

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web...

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... Page 1 of 1 22-01-2013 Vindmøller i nyt område cob Sehested til: beklk 06-01-2013 20:09 Vis detaljer Historik: Beskeden

Læs mere

Nabohøring jf. landzonebestemmelserne, samt høring i forbindelse med dispensation fra lokalplan til ændrede møllestørrelser.

Nabohøring jf. landzonebestemmelserne, samt høring i forbindelse med dispensation fra lokalplan til ændrede møllestørrelser. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. maj 2014 Sags id 14-10140 Sagsbehandler Steen Hein Donner Telefon direkte 76 16 13 47 E-mail std@esbjergkommune.dk Nabohøring jf. landzonebestemmelserne, samt høring

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle KVA Vind 6 på Tingvej 12, 4241 Vemmelev. Matr. nr. 11b Stude by, Hemmeshøj

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle KVA Vind 6 på Tingvej 12, 4241 Vemmelev. Matr. nr. 11b Stude by, Hemmeshøj Niels Christian Vedel Müller Tingvej 12 4241 Vemmelev Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE Beskrivelse af projektet Projektet består af 5 møller med en totalhøjde op til 125 m i Rindum Enge. Møllerne vil stå på en lige linje fra nord til

Læs mere

EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET INDHOLD BILAG. 1 Baggrund og formål 2. 2 Grænseværdier 2. 3 Metode Måleudstyr 3

EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET INDHOLD BILAG. 1 Baggrund og formål 2. 2 Grænseværdier 2. 3 Metode Måleudstyr 3 HALSNÆS KOMMUNE EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og formål 2 2 Grænseværdier

Læs mere

Vindmøller Blaksmark Nord

Vindmøller Blaksmark Nord Vindmøller Blaksmark Nord Præsentation Niels Mejlholm Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15 9382 Tylstrup Dansk Vindenergi ApS ejer og driver vindmøller i Danmark og har p.t. 39 vindmøller i drift. Vores

Læs mere

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede NOTAT Projekt Vindmøller på Flyveplads Vandel Kunde Telos Energy ApS Notat nr. 1 Dato 18-04-2012 Til Vejle Kommune, Marianne Bjerre Fra Albert Ernest Coutant og Allan Jensen Kopi til Anders Dolmer Vindmøller

Læs mere

BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER. 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller

BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER. 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller De kumulative effekter ved etablering af den kystnære havmøllepark Omø Syd er nedenfor vurderet

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012

Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 Støj fra vindmøller Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 Titel: Støj fra vindmøller Støj fra vindmøller Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk År: 2012 ISBN nr. 978-87-92903-08-2

Læs mere

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 12 MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 GULDBORGSUND KOMMUNE OKTOBER 2011 REDEGØRELSE BAGGRUND Jf. Guldborgsund Kommunes klimaplan

Læs mere

Teknisk Notat. Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober Udført for Inter Terminals AOT

Teknisk Notat. Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober Udført for Inter Terminals AOT Teknisk Notat Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober 2013 Udført for Inter Terminals AOT TC-100464 Sagsnr I100350 Side 1 af 13 16. oktober 2013 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE

VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP Frederikshavn Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag

Læs mere

Vindmøllebekendtgørelsen

Vindmøllebekendtgørelsen Vindmøllebekendtgørelsen Vindmøller støjer Støjen ødelægger søvnen Ødelagt søvn forringer helbredet Søvnforstyrrelser: Forhøjet blodtryk Blodprop i hjertet Slagtilfælde Fedme Psykiatriske problemer (depression)

Læs mere

Generelle data om støjen fra ældre vindmøller. Bo Søndergaard og Peter Henningsen Acoustica, Grontmij A/S

Generelle data om støjen fra ældre vindmøller. Bo Søndergaard og Peter Henningsen Acoustica, Grontmij A/S Generelle data om støjen fra ældre vindmøller Bo Søndergaard og Peter Henningsen Acoustica, Grontmij A/S Miljøprojekt Nr. 1398 11 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014.

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Omkring 200 borgere fra lokalområdet deltog i mødet sammen med både politikere, embedsmænd fra kommunen, eksperter

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Til rette vedkommende

Til rette vedkommende Nørrebro 26-3-2011 Til rette vedkommende I forbindelse med etableringen af metrobyggepladsen i Nørrebroparken har E/F Nordbanegade/Vedbækgade sammensat en arbejdsgruppe bestående af frivillige, som har

Læs mere

Dansk Shell A/S. Havneterminal Fredericia. Import af råolie - "Miljømåling-ekstern støj" (baseret på måling i Fredericia)

Dansk Shell A/S. Havneterminal Fredericia. Import af råolie - Miljømåling-ekstern støj (baseret på måling i Fredericia) Dansk Shell A/S Havneterminal Fredericia Import af råolie - "Miljømåling-ekstern støj" (baseret på måling i Fredericia) November 2011 Dansk Shell A/S Havneterminal Fredericia Import af råolie - "Miljømåling-ekstern

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED NEES VEST

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED NEES VEST ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED NEES VEST Beskrivelse af projektet Projektet består af 3 møller med en totalhøjde op til 107 m ved Nees Vest. Møllerne vil stå på en lige linje fra nord,

Læs mere

Måleobjekterne er: Volvo hybrid lastbil FES62R (ved kørsel på batteri og dieselmotor)

Måleobjekterne er: Volvo hybrid lastbil FES62R (ved kørsel på batteri og dieselmotor) NOTAT Projekt Støj fra varelevering Kunde MST med flere Notat nr. 1 Dato 2013-07-12 Til Fra Kopi til Ole Funk Knudsen 1. Støj fra køretøjer Der er udført målinger af kildestyrker for køretøjer. Dette notat

Læs mere

Lavfrekvent støj fra store vindmøller

Lavfrekvent støj fra store vindmøller Lavfrekvent støj fra store vindmøller Vindmølleindustrien 1. december 2010 Kaj Dam Madsen DELTA, kdm@delta.dk Baggrund for projektet En voksende bekymring i befolkningen for, at store nye vindmøller skulle

Læs mere

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2 23. januar 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for et nyt vindmølleområde i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af lodsejer Jørgen Thesbjerg Halkærvej 1, 6980 Tim VVM-anmeldelse for vindmøller

Læs mere

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup.

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup. Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-14-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 11-11 2015 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD Bornholms Regionskommune har den. marts 0 offentliggjort forslag

Læs mere

støjberegninger og målinger ved Fiskebækbroen

støjberegninger og målinger ved Fiskebækbroen støjberegninger og målinger ved Fiskebækbroen 03-09-2008 Page 1 of 2 Ulla Merete Riel Fra: Christian Sauer [csa@vddk] Sendt: 2 juli 2008 17:51 Til: Hans Dyrby Kloch Emne: VS: målinger ved Fiskebækbroen

Læs mere

Nørrebyen 6, POST NR

Nørrebyen 6, POST NR VVM bilag 5 jf. 2, bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM), i medfør af lov om planlægning. Side: 1 af 3 Dato: Ansv: Ref: Basisoplysninger (er vedlagt)

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL Norddjurs Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 19 samt lokalplan nr. 047-707 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere