pí~êíã~åì~ä=íáä=a~í~píìçáç

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "pí~êíã~åì~ä=íáä=a~í~píìçáç"

Transkript

1 Brugsvejledning Manualnr pí~êíã~åì~ä=íáä=a~í~píìçáç Manualnr

2

3 Manualnr Startmanual til DataStudio Indledning Hvad er DataStudio? DataStudio er et program til indsamling, præsentation og analyse af data. Softwaren arbejder sammen med PASCO-interfaces og -sensorer for at indsamle og analysere data. Du kan bruge DataStudio til at oprette og udføre forsøg inden for biologi, kemi og fysik på alle niveauer. Interfaces Afhængig af computertypen anbefales følgende interfaces: `çãéìíéêé=ãéç=p`pflëéêáéä=éçêí rp_jâçãé~íáääé=åçãéìíéêé påáéååétçêâëüçéjáåíéêñ~åéë m^pmloq=rp_jiáåâ=éääéê=uéäçêéê DataStudio-krav For at bruge DataStudio skal computeren mindst opfylde følgende: Macintosh - System 7.5 eller højere, ledig RAM: 8 MB (16 MB anbefales), seriel port, SCSI- eller USB-port, cd-rom-drev, 20 MB ledig harddiskplads. Windows - Windows 95, 98 eller NT 4.0, ledig RAM: 8 MB -> MB (16 MB -> MB anbefales), seriel port, SCSI- eller USB-port, cd-rom-drev, 20 MB ledig harddiskplads. Brug af DataStudio DataStudio indsamler og præsenterer data i løbet af forsøget. Det er nemt at oprette et forsøg: Du skal blot tilslutte sensorer i interfacet og konfigurere softwaren. DataStudio kan vise data på mange måder, herunder et cifferdisplay, måler, graf og et oscilloskop. Der er flere måder at bruge DataStudio: 1. Åbn et forudkonfigureret forsøg. 2. Åbn en forududviklet arbejdsbog. 3. Opret en elektronisk arbejdsbog, eller konfigurer et forsøg. 3

4 Startmanual til DataStudio Manualnr Opsætning af udstyr og software Vejledningen til opsætning af DataStudio og andet udstyr afhænger af interfacetypen. Se det afsnit, der gælder for det interface, du bruger. Start af DataStudio for første gang - PASPORT Hvis du bruger en PASPort-sensor, kan du til enhver tid tilslutte udstyret. Oplysninger om korrekt tilslutning findes i manualen til interfacet eller sensorens Quick Start-kort. Når der tilsluttes en PASPort-sensor, åbnes PASPORTAL-vinduet automatisk: Dette er forududviklede elektroniske arbejdsbøger. De bruges ved blot at fremhæve det ønskede lokale og klikke på Åbn den valgte arbejdsbog. Klik her for at starte DataStudio og selv oprette et forsøg. 4

5 Manualnr Startmanual til DataStudio Hvis PASPORTAL-vinduet ikke åbnes, skal du dobbeltklikke på DataStudio-ikonet for at starte DataStudio-softwaren. Når DataStudio starter, vises der et navigationsskærmbillede, "Velkommen til DataStudio", der indeholder fire indstillinger: Vælg Opret forsøg på startskærmbilledet. Hvis DataStudio allerede er startet, skal du vælge "Ny aktivitet" i menuen Filer. Brug denne indstilling til at åbne en eksisterende aktivitet. Brug denne indstilling til at oprette et nyt forsøg. Åbn aktivitet Opret forsøg Indtast manuelt data i en tabel. Indtast et matematisk udtryk (f.eks. y = x 2 ) Indtast data Grafligning 5

6 Startmanual til DataStudio Manualnr Opsætning af PASPORT-forsøg Tilslut den ønskede sensor til et PASPORT-interface (f.eks. USB-Link, Xplorer). DataStudio registrerer automatisk sensoren og opretter en passende vindue. De tilgængelige målinger vises i panelet Oversigt. I nogle tilfælde kan du få adgang til yderligere målinger eller enheder ved at klikke på knappen Opsætning. Angiv sensorens målehastighed. Klik på knappen Kalibrer for at kalibrere sensoren. Vælg måleenheden. I vinduet Opsætning af forsøg vises de sensorer, der er tilsluttet computeren. I dette vindue vises også målehastigheden for hver sensor og de tilgængelige datatyper. Sensorer, der skal kalibreres, har en kalibreringsikon, der aktiverer kalibreringsmenuen. 6

7 Manualnr Startmanual til DataStudio Hvis du skal tilføje en sensor, der ikke er tilsluttet interfacet, skal du klikke på knappen Tilføj sensor i vinduet Opsætning af forsøg. I et nyt vindue vises en liste over alle sensorer, hvor du kan vælge den relevante sensor. 7

8 Startmanual til DataStudio Manualnr Start af DataStudio for første gang - ScienceWorkshop Hvis du dobbeltklikker på DataStudio-ikonet på skrivebordet, starter DataStudio-programmet. Når DataStudio starter, vises der et skærmbillede, Velkommen til DataStudio, der indeholder fire indstillinger: Brug denne indstilling til at åbne en eksisterende aktivitet. Brug denne indstilling til at oprette et nyt forsøg. Åbn aktivitet Opret forsøg Indtast manuelt data i en tabel. Indtast data Grafligning Indtast et matematisk udtryk (f.eks. y = x 2 ) Opsætning af ScienceWorkshop-forsøg Klik på knappen Opsætning for at åbne vinduet Opsætning af forsøg. Du kan bruge dette vindue til at vælge sensorer og angive forsøgsbetingelser. Hvis softwaren ikke genkender interfacet med det samme, skal du klikke på knappen Rediger og vælge interfacet på listen i vinduet Vælg datakilde. Vinduet Opsætning af forsøg viser derefter det valgte interface. 8

9 Manualnr Startmanual til DataStudio Panelet Sensorer I panelet Sensorer vises alle mulige sensorer. Rul ned gennem listen for at finde den eller de sensorer, der skal bruges i forsøget. Du kan vælge en sensor ved at dobbeltklikke på ikonet i panelet Sensorer. Softwaren vælger automatisk den korrekte ledige port. Tilslut nu den fysiske sensor i den tilsvarende kanal. Når der er valgt sensor, vises der et ikon i opsætningsvinduet sammen med en pil, der angiver den relevante kanal for hver sensor. Hvis du dobbeltklikker på sensorikonet i dette vindue, åbnes der et vindue med Sensoregenskaber, hvor du kan angive målinger, kalibrering og målehastighed. De tilgængelige målinger vises i oversigtspanelet. 9

10 Startmanual til DataStudio Manualnr Brug af DataStudio til at konfigurere forsøgalle interfaces DataStudio indeholder en række værktøjer, du kan bruge til at konfigurere forsøg med. Brug panelet Oversigt og de tilknyttede funktioner til yderligere at definere parametrene for forsøget. De tilgængelige vinduer er en effektiv metode til præsentation af data. Dette afsnit handler om oprettelsen af datavinduer og beskriver hver enkelts funktion. Vindue af data Panelet Oversigt Panelet Oversigt viser en liste over aktuelt tilgængelige målinger, alle indsamlede data i forsøget samt vinduer. For at vise data skal sensoren eller dataene være knyttet til en vindue. Hvis du trækker et vindue fra det nederste område i oversigtspanelet til en sensor i det øverste område i oversigtspanelet, oprettes der et vindue for sensoren eller måldatasættet. Vinduer kan vise flere datatyper ved at trække sensoren eller datakørslen fra dataoversigtskolonnen til en åben vindue. Nogle vinduer er mere nyttige end andre afhængig af sensoren eller forsøgsbetingelserne. 10

11 Manualnr Startmanual til DataStudio Oprettelse af en vindue til data Du kan til enhver tid oprette eller fjerne en vindue fra forsøget, selv under dataindsamling. Tilgængelige vinduer i DataStudio Der findes følgende vinduestyper med de angivne beskrivelser: Graf Grafvinduet viser en sensors data over tid. Hvis du vil vise en datatype i forhold til en anden, skal du trække data fra dataoversigten (i panelet Oversigt) til grafens tidsakse (x-akse). Den nye datatype erstatter tiden, så der oprettes en XY-graf (f.eks. kraft og position). Hvis du klikker på og trækker et tal på aksen, ændres grafens skalering direkte. Hvis du klikker på og trækker selve aksen, flyttes aksen i vinduet. Tabel Tabelvinduet viser de numeriske koordinater i parvise kolonner. Cifre Ciffervinduet viser dataenes øjeblikkelige værdi, mens forsøget er i gang. Meter Metervinduet viser en grafisk afbildning af dataene ved hjælp af et analog meter. Søjlediagram I søjlediagrammet vises de datapunkter, der er grupperet sammen i 'søjler', som tællinger. Arealet af en søjle er proportional med hyppigheden af det angivne datainterval eller antallet af gange, hvor måleværdien er registreret. FFT I FFT-vinduet (Fast Fourier Transform) vises dataenes spektrale nedbrydning. Højere målehastigheder giver finere definition af dataenes frekvensspektrum. I denne vindue gemmes data ikke som i andre vinduer. Den viser et snapshot af dataene. Oscilloskop I oscilloskopet vises en tidsbaseret graf, men som i FFT-vinduet vises et snapshot. Data gemmes ikke. Denne vindue er ideel til forsøg med hurtige målehastigheder. 11

12 Startmanual til DataStudio Manualnr Arbejdsbog Arbejdsbogen er et effektivt uafhængigt redigeringsmiljø. Brug denne funktion til at oprette øvelsesvejledninger eller som et laboratorienoteværktøj. Arbejdsbøger kan indeholde DataStudio-vinduer, grafik og tekst. Angivelse af forsøgsindstillinger Indstillinger Brug knappen Indstillinger til at angive måleindstillingerne. Hvis du klikker på knappen Indstillinger i vinduet Opsætning af forsøg, åbnes vinduet Måleindstillinger. Fanen Manuel måling Denne indstilling bruges i forbindelse med forsøg, der kræver valg af specifikke datapunkter (i stedet for indsamling af fortløbende data). Disse datapunkter kan derefter knyttes til en parameter, der ikke måles af en sensor. Den tilknyttede parameter kan indtastes manuelt. Hvis du markerer afkrydsningsfeltet "Behold kun dataværdier ved kommando", aktiveres den manuelle målingsfunktion. Hvis de data, der gemmes, skal tilknyttes manuelt indtastede data, skal du også markere afkrydsningsfeltet "Indtast en værdi, når data beholdes". Hvis afkrydsningsfeltet "Bed om en værdi" er markeret, når dataene 'gemmes', vil DataStudio bede brugeren om at indtaste de tilknyttede data manuelt. De resterende indstillinger er beregnet til at beskrive de manuelt indtastede data. Du kan beskrive og navngive data, tildele enheder og angive den numeriske nøjagtighed. Fanen Forsinket start En forsinket startbetingelse får DataStudio til at overvåge, men ikke gemme forsøgsdata, før en foruddefineret betingelse er opfyldt. Denne betingelse kan være baseret på tid eller være en forsøgsbetingelse. Brug fanen Forsinket start til at vælge mellem tids- og datamålinger, og angiv derefter parametre for startbetingelsen. Fanen Automatisk stop En automatisk stopbetingelse får DataStudio til at afslutte dataindsamlingen, når en foruddefineret betingelse er opfyldt. Denne betingelse kan være baseret på tid eller være en forsøgsbetingelse. Brug fanen Automatisk stop til at vælge mellem tids- og datamålinger, og angiv derefter parametre for startbetingelsen. 12

13 Manualnr Startmanual til DataStudio Rediger Knappen Rediger bruges til at skifte PASCO-interfaces. Brug denne knap til at vælge det relevante interface: 13

14 Startmanual til DataStudio Manualnr Aflæsning af målinger Indsamling af data Når forsøget er indstillet, skal du klikke på knappen Start for at starte dataindsamlingen. Knappen Start og timer Når du klikker på knappen Start, ændres den til knappen Stop. Hvis du klikker på knappen Stop, stoppes dataindsamlingen. Forsøgstimeren viser den aktuelle timingbetingelse: enten hvor længe der er indsamlet data, eller en nedtælling, der er angivet af en oprindelig timingbetingelse. Knappen Behold/Stop Hvis forsøget er konfigureret til Manuel måling (se Angivelse af forsøgsindstillinger), ændres knappen Start til knappen Behold/Stop. Hvis du trykker på knappen Behold under dataindsamling, gemmes der et datapunkt. Hvis du klikker på den røde firkant til højre for knappen Behold, standses dataindsamlingen. Vindues- og analyseværktøjer DataStudio indeholder en række funktioner, du kan bruge til at vise og analyse data. Vinduer kan til enhver tid oprettes eller lukkes før, under eller efter dataindsamling. Tilpas til størrelse En graf, en FFT-vindue, et søjlediagram og et metervindue kan tilpasses automatisk med værktøjet Tilpas til størrelse. Hele vinduet justerer automatisk intervallet, så dataene fylder hele vinduet. Zoom ind, Zoom out, Zoomfunktion Zoomværktøjerne til graf og søjlediagram ændrer vinduets udseende for at zoome ud, zoome ind eller fokusere på en bestemt del af data. Brug værktøjet Zoomfunktion ved at klikke på værktøjet, tegne en kasse ved at klikke på og trække den rundt om de ønskede data. Grafen zoomer ind på det markerede område. Knappen Tilpas til størrelse tilpasser vinduet til alle datapunkter. Trådkors Med Trådkors aktiveres et trådkors, der viser koordinaterne for et bestemt datapunkt. Når du kommer tættere på et datapunkt, "springer" trådkorset hen til datapunktet. De aktuelle koordinater vises i parentes ved øverste højre kant af den lille kasse rundt om trådkorset. Trådkorset kan også bruges til at vise forskellen mellem to datapunkter. 14

15 Manualnr Startmanual til DataStudio Flytning af trådkorset For at ændre placeringen af Trådkors skal du holde musemarkøren over midten af trådkorset, indtil markøren bliver til to krydsede dobbelte pile og en hånd. Træk trådkorset til den ønskede placering. For at begrænse flytningen af trådkorset til kun én akse skal du holde markøren hen over den stiplede linje, der er vinkelret på den akse, du vil flytte langs, indtil markøren bliver til en hånd. Træk trådkorset til den nye placering. Måling af ændring - Deltaværktøj Funktionen Deltaværktøj er en del af værktøjet Trådkors, der bruges til at vise X- og Y-koordinaterne mellem to datapunkter på en grafvindue. Sådan bruges deltaværktøjet: Træk trådkorset til et datapunkt. Hold musemarkøren hen over én af kanterne på den lille kasse rundt om trådkorset, indtil markøren bliver til en trekant og en hånd. Klik på og træk trekanten til det andet datapunkt. Der vises en stiplet kasse med de markerede datapunkter ved to af dens hjørner. Langs siderne på den stiplede kasse kan du se de tal, der angiver forskellen mellem koordinatværdierne for de to punkter. Du kan ændre kassens størrelse ved at klikke på hjørnet af den kasse, der indeholder pilene, og trække den til et nyt datapunkt. Hvis du klikker på og trækker en vilkårlig linje, kan du også ændre kassens størrelse (flytningen er begrænset til kun én dimension). Værktøjet Note Med værktøjet Note kan du skrive noter til en graf eller et søjlediagram. Du kan også navngive datapunkterne enkeltvis. Værktøjet Statistik Statistik kan slås til og fra med denne knap. Hvis du trykker på rul ned-pilen ud for sigma-symbolet, vises en liste over tilgængelig statistik. Værktøjet Vis tiden Aktiverer og deaktiverer vindue af tid for dataparret i ciffer-, meter- og tabelviduer. Værktøjet Rediger data 15

16 Startmanual til DataStudio Manualnr Klik på værktøjet Rediger data for at redigere data i en tabel. Når dette værktøj er aktiveret, vises en kopi af data i dataoversigtskolonnen. Det oprindelige datasæt kan aldrig redigeres i DataStudio. Når du bruger dette værktøj, aktiveres knapperne Indsæt rækker og Slet rækker. Disse bruges til enten at indsætte en tom række eller slette en markeret række i en datatabel. Nogle forsøg kræver manuel dataindsamling. Disse data kan indtastes i DataStudio til analyse. Den nemmeste måde at indtaste data er at oprette en tom datatabel. Vælg Ny tom datatabel i menuen Forsøg. Når du har valgt denne indstilling, opretter programmet et tabelvindue, der er klar til at blive redigeret med nye data. Der vises også en indikator i oversigtspanelet. Hvis du dobbeltklikker på målingen i oversigtskolonnen, kan du redigere dataegenskaberne. Her kan du angive navnet på dataene, enheder og andre egenskaber som f.eks. nøjagtighed. Vælg data / Fjern data Data kan vises selektivt ved hjælp af knappen Data. Datasæt kan slås til og fra ved at klikke på knappen Data og ved at vælge de sæt, der skal vises eller skjules. Data kan fjernes fra en vindue ved hjælp af knappen Fjern. Hvis du klikker på knappen Fjern, fjernes det fremhævede datasæt fra vinduet. Indstillinger Hvis du klikker på knappen for indstillinger, åbnes en menu, hvor du kan ændre indstillinger. Hvis du klikker på pil ned ud for ikonet, åbnes en menu med almindelige indstillinger. Hvis du dobbeltklikker midt i vinduet, åbnes også menuen for indstillinger. 16

17 Manualnr Startmanual til DataStudio Lommeregner DataStudio indeholder en lommeregnerfunktion, der ikke kun kan beregne matematiske udtryk, men også manipulere datamålinger fra sensorer. Beregninger kan (ligesom vinduer) til enhver tid oprettes og slettes. Lommeregneren kan også bruges til at afbilde ligninger samt udføre beregninger på datasæt. Klik på knappen Beregn for at åbne vinduet Lommeregner. Indtast funktioner med formen y = f (x), hvor y er navnet på funktionen og x er variabel. Få DataStudio til at evaluere udtrykket ved at klikke på knappen "Accepter". Softwaren fremhæver alle ikke-definerede led, der skal defineres, før beregningen kan udføres. Variabler kan defineres som: Konstant: Angiv variablen til en numerisk værdi. Dette er en lokal variabel, som kun bruges i denne ligning. Forsøgskonstant: Angiv variablen til en numerisk værdi, der genkendes af alle ligninger i forsøget (f.eks. vognens masse = 500 g) Datamåling: Knyt en datamåling sammen med en variabel. Dermed udføres beregningen på et helt datasæt for at konvertere dataene til en anden ønsket størrelse (f.eks. beregning af bevægelsesenergi ud fra hastighed). Klik på, hold og træk en måling til lommeregnervinduet, og slip på den variabel, der skal defineres. Modelinterval: Definer et område for ligningen samt antallet af koordinatpunkter i intervallet. Hvis du klikker på knapperne under definitionsområdet, kan du vælge funktion og automatisk indsætte dem i det korrekte format. Funktioner grupperes som: Videnskabelige (sin (x), cos (x), exp (x) osv.), Statistiske (min (x), gennemsnit (x) osv.) Særlige (integral (x), afledt (x) osv.) 17

18 Startmanual til DataStudio Manualnr Tilpasningsværktøj Brug tilpasningsværktøjet til at tilpasse data til en ligning. 18

19 Manualnr Startmanual til DataStudio Brug af arbejdsbogen Arbejdsbogen kan bruges til laboratorienoter eller til at oprette en laboratorieaktivitet. Arbejdsbøger kan indeholde tekst, grafik og datavinduer. DataStudios arbejdsbog kan bruges til at vejlede en studerende gennem en aktivitet og give den studerende mulighed for at udføre hvert enkelt trin i aktiviteten og registrere observationer. For at oprette en arbejdsbog skal du først dobbeltklikke på ikonet Arbejdsbog på vindueslisten i oversigten. Der åbnes en tom arbejdsbog. Tryk på <Ctrl> + T for at slå værktøjerne i arbejdsbogen fra. Arbejdsbogværktøjer Tilføjelse af et vindue til arbejdsbogen I vinduesoversigten skal du klikke på og trække et vindue til Arbejdsbog. Tilføj en tekstblok Med dette værktøj kan du oprette en tekstblok og indsætte tekst direkte i arbejdsbogen. Hvis du højreklikker på tekstblokken, vises en liste over indstillinger til formatering af tekst. Hvis der vælges Altid redigerbar, kan studerende skrive i boksen. Tilføj en tekstfil Med dette værktøj kan du importere en tekstfil direkte i arbejdsbogen. 19

20 Startmanual til DataStudio Manualnr Tilføj et billede Med dette værktøj kan du importere et bmp- eller pic-billede direkte i arbejdsbogen. Slet det valgte element Fjerner helt et valgt element fra arbejdsbogen. Tilføj side / Slet side Med dette værktøj tilføjes en ny tom side i arbejdsbogen, eller den aktuelle side slettes. 20

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Brugervejledning 2.0 012-13985A

Brugervejledning 2.0 012-13985A Brugervejledning 2.0 012-13985A Brugervejledning SPARKvue Brugervejledning 012-13985A 2.0 Begrænset garanti Se PASCO-kataloget for at få yderligere oplysninger om produktgarantien. Ophavsret Brugervejledningen

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Quick guide til SPARK/SPARKvue PS-2008 og PS-2400

Quick guide til SPARK/SPARKvue PS-2008 og PS-2400 1 Quick guide til SPARK/SPARKvue PS-2008 og PS-2400 1. Stik til strømforsyning. 2. Tænd/sluk knap. På computeren skal du åbne programmet på normal vis, programmet starter ikke automatisk, selvom du tilslutter

Læs mere

nyt& let avanceret gammelt Viaduktvej Ølgod Fax DK-8220 Brabrand

nyt& let avanceret gammelt Viaduktvej Ølgod Fax DK-8220 Brabrand nyt& let avanceret gammelt A/S Søren Frederiksen, Ølgod Tel. 7524 4966 info@frederiksen.eu Afd. Aarhus: Silkeborgvej 765 J Viaduktvej 35 6870 Ølgod Fax 7524 6282 www.frederiksen.eu DK-8220 Brabrand Capstone

Læs mere

Tutorial: Annotationsliste

Tutorial: Annotationsliste Tutorial: Annotationsliste Annotationslisten er en særlig fane med vandret layout, hvor du får effektive muligheder for at behandle, få adgang til, gennemgå og sammenfatte annotationer i en PDF-fil. Som

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Grupperede observationssæt Deskriptiv statistik: Middelværdi, frekvensfordeling, sumkurve, kvartilsæt, boxplot

Grupperede observationssæt Deskriptiv statistik: Middelværdi, frekvensfordeling, sumkurve, kvartilsæt, boxplot Grupperede datasæt: Middelværdi, intervalfrekvens og kumuleret frekvens. Bilbestandens alder i 2005 fremgår af følgende tabel. Alder i år ]0;4] ]4;8] ]8;12] ]12;16] ]16;20] ]20;24] Antal i tusinde 401

Læs mere

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster...

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster... Præsentationsprogram Microsoft Power Point Side Opgaver Indholdsfortegnelse Åben Power Point... Side Ny præsentation... Side Dias layout... Side Temaer... Side Gem dit eget tema... Side Diasmaster... Side

Læs mere

Introduktion til Orddatabasen

Introduktion til Orddatabasen Introduktion til Orddatabasen Skærmviste ordbanker udgør en nyttig teknik til at indføre elever i ordbehandling og skrivning ved hjælp af en computer. Børn lærer generelt at genkende ord, før de kan sammensætte

Læs mere

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk PowerPoint Intro 2010 7 Arbejde med objekter Formål Udover at arbejde med almindelig tekst og punktopstillinger, kan du i PowerPoint indsætte diverse objekter. Med objekter menes der fx; billeder, figurer,

Læs mere

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen.

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen. Hvad sker der, når der tændes for PC en? Når computeren tændes, kontrolleres en række funktioner, bl.a. ram, harddisk, mus, tastatur, diskettedrev og lignende, før det rigtige Windows- billede vises på

Læs mere

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Tekst...4 Tabel...5 WordArt...5 Streger og pile...6 Autofigurer...6 Designobjekter...6 Billeder...7 Flytte objekter...7 Rotere objekter...7 Placering

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR ELBAPRINT SERVICE

BRUGERVEJLEDNING FOR ELBAPRINT SERVICE SOFTWARE FORUDSÆTNINGER TRIN 1: IDENTIFICER DIG, ELLER OPRET DIN SIDE TRIN 2: VÆLG FORMAT TIL DIN LABEL TRIN 3: VÆLG DIT DESIGN, ELLER ARBEJD PÅ EN TOM LABEL TRIN 4: IMPORTER DINE DATA I DINE LABELS, ELLER

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

Pivottabeller, diagrammer og databehandling. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil

Pivottabeller, diagrammer og databehandling. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil Pivottabeller, diagrammer og databehandling Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil 21 48 65 16 E-mail: ns@teamcrm.dk Emner: Excel Pivottabeller/diagrammer og databehandling Brugerfladen Import af data

Læs mere

ADDA/ADACDT vejledning

ADDA/ADACDT vejledning ADDA/ADACT vejledning 1 ADDA/ADACDT vejledning Formål Fysikundervisningen ved VIA University College Bioanalytikeruddannelsen modul 6 inkluderer måling af ioniserende stråling ved brug af en scintillationsdetektor.

Læs mere

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen.

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen. Udarbejdelse af kommunikationsbøger Noter og øvelser i forbindelse med at udarbejde kommunikationsbøger vha. programmet Phraseit (Genlyd). Følgende øvelser og instruktion er baseret på at Phrase-it 2.1

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Startvejledning. Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Skifte mellem berøringstilstand og mus Hvis du bruger OneNote

Læs mere

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVELSE ] [ Dette smarte skærmtastatur med en virtuel musekliksfeature og taleoutput lader dig skrive hurtigt og arbejde med

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Præsentation af tal i regneark Microsoft Excel 2010 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Betinget formatering... 3 Celletypografi... 5 Diagram... 6 Diagram elementer... 8 Diagram grafik... 9 Diagram

Læs mere

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse 4 indgange til analoge sensorer Tænd/sluk for maskinen (tryk et sekund) Trykfølsom skærm USB-port. Normal

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

IDAP manual Analog modul

IDAP manual Analog modul IDAP manual Analog modul Dato: 15-06-2005 11:01:06 Indledning Til at arbejde med opsamlede og lagrede analoge data i IDAP portalen, findes en række funktions områder som brugeren kan anvende. Disse områder

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb Indhold Stikordsregister... 2 Indsæt... 3 Afsnit... 4 Typografi... 5 Billede... 6 WordArt/vandmærke... 7 Sidehoved og fod... 8 Sidelayout... 9 Tabel... 10 Tabel Kanter og skygger... 11 Fodnoter... 12 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Et oplæg med PowerPoint bliver til.

Et oplæg med PowerPoint bliver til. Risskov Gymnasium feb. 2007 PowerPoint 2002 Side 1 af 5 Et oplæg med PowerPoint bliver til. Det gode mundtlige oplæg Gode præsentationer sætter fokus på vigtige punkter, kontrollerer informationsstrømmen

Læs mere

I. SMART Board. I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2. IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4

I. SMART Board. I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2. IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4 I. SMART Board I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2 A. Tastatur... 3 B. Optager... 3 C. Kontrolpanel... 3 IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4 A. En Notebookside

Læs mere

1. Installere Logger Pro

1. Installere Logger Pro Programmet Logger Pro er et computerprogram, der kan bruges til at opsamle og behandle data i de naturvidenskabelige fag, herunder fysik. 1. Installere Logger Pro Første gang du installerer Logger Pro

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Brugervejledning til Graph

Brugervejledning til Graph Graph (brugervejledning) side 1/17 Steen Toft Jørgensen Brugervejledning til Graph Graph er et gratis program, som ikke fylder meget. Downloades på: www.padowan.dk/graph/. Programmet er lavet af Ivan Johansen,

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto Side 1 I denne vejledning vises hvordan man kan lave visitkort, på samme måde som der blev lavet bordkort. Vi vil her som baggrund bruge et af vores egne foto. Opsætningen foregår i LibreOffice Draw og

Læs mere

Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus

Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus kursusbeskrivelse Office kurser ms Excel niveau 1 Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus Varighed: 1 dag Excel version 2010, 2013 & 2016 Niveau 1. I gang med Excel Hvad kan du bruge kurset til:

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

eroqfd=obcbobk`b cìåâíáçå fåçáâ~íçê=g ^ÑÄêóÇÉê i`ajëâ êã= EiáèìáÇ=`êóëí~ä= aáëéä~óf q~äìä~íçêj âå~é jáåìëjâå~é mäìëjâå~é sáåçìéëâå~é hçåíêçäâå~é

eroqfd=obcbobk`b cìåâíáçå fåçáâ~íçê=g ^ÑÄêóÇÉê i`ajëâ êã= EiáèìáÇ=`êóëí~ä= aáëéä~óf q~äìä~íçêj âå~é jáåìëjâå~é mäìëjâå~é sáåçìéëâå~é hçåíêçäâå~é mpjommm eroqfd=obcbobk`b i`ajëâ êã= EiáèìáÇ=`êóëí~ä= aáëéä~óf q~äìä~íçêj âå~é jáåìëjâå~é hçåíêçäâå~é hå~éééå=pí~êíl píçé ^ÑÄêóÇÉê mäìëjâå~é sáåçìéëâå~é iba= EäóëÇáçÇÉF fåçáâ~íçê=g NK OK PK QK RK cìåâíáçå

Læs mere

Revu Tutorial: Gem annotationer i værktøjskassen

Revu Tutorial: Gem annotationer i værktøjskassen Revu Tutorial: Gem annotationer i værktøjskassen ReVus værktøjskasse giver dig mulighed for nemt at tilføje annotationer i dine PDF-filer. Værktøjskassen gemmer almindeligt benyttede annotationer, så du

Læs mere

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken.

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. ViTal Sådan læses op med ViTal Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. Disse knapper er aktive, når du åbner ViTal og bruges til oplæsning

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

PC-Logging System MTD-Log. for. NS-Proces-Alarm. ninasoft

PC-Logging System MTD-Log. for. NS-Proces-Alarm. ninasoft PC-Logging System MTD-Log for NS-Proces-Alarm. ninasoft PC-Logging System for NS-Proces-Alarm. Side 1 Generelt PC-Logging Systemet er et dataopsamlings system, der kun kan benyttes sammen med NS-Proces-Alarmen.

Læs mere

Manual Søg & erstat. Søg efter tekst

Manual Søg & erstat. Søg efter tekst Søg efter tekst Manual Søg & erstat Du kan hurtigt søge efter hver forekomst af et bestemt ord eller en bestemt sætning. 1. Klik på Søg i gruppen Redigering på fanen Startside (Genvej: Ctrl + B). 2. Skriv

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Vejledning til WordMat på Mac

Vejledning til WordMat på Mac Installation: WordMat på MAC Vejledning til WordMat på Mac Hent WordMat for MAC på www.eduap.com Installationen er først slut når du har gjort følgende 1. Åben Word 2. I menuen vælges: Word > Indstillinger

Læs mere

Modul 12, Word 1 Grundlæggende funktioner

Modul 12, Word 1 Grundlæggende funktioner 60+Bornholm Videregående pc-vejledning Modul 12, Word 1 Grundlæggende funktioner Start et nyt dokument Start Word: Dobbeltklik på ikonen på skrivebordet (hvis der er en!). Klik på Word-ikonen i proceslinjen

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Vejledning Rapportbanken

Vejledning Rapportbanken Vejledning Rapportbanken Version 1.2 (opdateret 18. november 2013) Support KL yder kun begrænset support på anvendelse af Rapportbanken. Brug derfor gruppen KOMHEN 2.0 på Dialogportalen (http://dialog.kl.dk)

Læs mere

Huskesedler. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Indhold Absolutte cellereferencer... 2 Beskyttelse... 3 Fejlkontrol... 5 Flyt og kopiér... 6 Flyt og kopier med musen... 7 Formatering... 8 Formatering - Placering... 9 Formatering Kanter og

Læs mere

Kingos tekstdokumenter

Kingos tekstdokumenter Kingos tekstdokumenter Via sagskortkomponenten Dokumenter kan der arbejdes med dokumenter på en sag. I Kingo oprettes tekstdokumenter i systemets indbyggede teksteditor, der åbnes ved at vælge Opret dokument.

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac)

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac) Brugervejledning ClaroRead (Mac) Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 DOWNLOAD OG INSTALLATION... 3 DOWNLOAD AF STEMMER... 4 CLAROREAD- VÆRKTØJSLINJE... 6 AFSPIL... 6 STOP... 6 GEM TEKST SOM LYDFIL...

Læs mere

ViTre pakkens Profilstyring. ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler.

ViTre pakkens Profilstyring. ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler. ViTre pakkens Profilstyring ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler. Indledning Mulighederne i ViTre pakken er mange, når først indstillingsprofilen er oprettet. Ved at oprette og

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Kommuniker: Symbolskrivning 2 Kom godt i gang med tavler 4

Kommuniker: Symbolskrivning 2 Kom godt i gang med tavler 4 Opret en menutavle på en anden platform Denne aktivitet viser, hvordan du kan oprette et miljø med en ekstra platform med en menutavle, hvordan du kan justere tavle- og platformsudseende, og hvordan du

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

Hint: Man kan alternativt benytte genvejstasterne ctrl+6/cmd+6 for at sprede applikationerne og ctrl+4/cmd+4 for at samle applikationer.

Hint: Man kan alternativt benytte genvejstasterne ctrl+6/cmd+6 for at sprede applikationerne og ctrl+4/cmd+4 for at samle applikationer. [OPGAVER I NSPIRE] 1 Opgave 1) Opgaver og sider - dokumentstyring Start et nyt Nspire dokument. Følg herefter nedenstående trin. a) Opret to opgaver i dokumentet, hvor første opgave består to sider, og

Læs mere

Windows Vista 1. Side 1 af 10

Windows Vista 1. Side 1 af 10 Windows vista...2 Lukke for PC,en...3 Velkomstcenter...3 Finde/starte et program...4 Alle programmer...5 Menuen Start...5 Stifinder...6 Windows Sidepanel og gadgets...7 Dokumenter...7 Tilbehør...8 Windows

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

DENNE LILLE MANUAL TIL GEOGEBRA DÆKKER NOGENLUNDE DE EMNER, DER VEDRØRER FOLKESKOLEN TIL OG MED 10. KLASSE.

DENNE LILLE MANUAL TIL GEOGEBRA DÆKKER NOGENLUNDE DE EMNER, DER VEDRØRER FOLKESKOLEN TIL OG MED 10. KLASSE. Geogebra. DENNE LILLE MANUAL TIL GEOGEBRA DÆKKER NOGENLUNDE DE EMNER, DER VEDRØRER FOLKESKOLEN TIL OG MED 10. KLASSE. (dvs. det er ikke alle emner i SYMBOLLINIEN, der beskrives). Navnet GEOGEBRA er en

Læs mere

Kapitel 13 Arbejde med Typografier:

Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Kom i gang med Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Introduktion til Typografier OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken.

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. 27 Åbn en e-mail. Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. Hvis der ikke er kommet ny post, klik på Send/mod, i den øverste linje, så leder mailprogrammet efter ny mail. Nye

Læs mere

Camtasia guide. Redigering af video. Trin for trin guide til redigering af video i Camtasia.

Camtasia guide. Redigering af video. Trin for trin guide til redigering af video i Camtasia. Camtasia guide Trin for trin guide til redigering af video i Camtasia. Redigering af video Det forventes at læsere af denne guide allerede har Camtasia installeret. 1. Hvis du har valgt at redigere i din

Læs mere

Opsætning af enkle bordkort Side 1

Opsætning af enkle bordkort Side 1 Side 1 Til disse bordkort bruges LibreOffice Draw til opsætning, og PhotoFiltre til at udfylde selve bordkortet. Med disse 2 programmer kan man lave nogle flotte bordkort. Start med at åbne den tomme side

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Introduktion til TI-Interactive!

Introduktion til TI-Interactive! Introduktion til TI-Interactive! TI-Interactive! er et program, som befinder sig i grænseområdet mellem almindelig tekstbehandling, regneark og egentlige tunge matematikprogrammer. Man kan gøre mange af

Læs mere

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band Brugervejledning AE6000 Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band a Indhold Produktoversigt Funktioner 1 Installation Installation 2 Konfiguration af trådløst netværk Wi-Fi Protected Setup 3 Trådløst hjælpeprogram

Læs mere

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Dansk Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Kontrolknapper på instrumentet Knapper og funktioner. Sådan slukker du displayet

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

Image Converter. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse: Version: 1.1.0.0. Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes

Image Converter. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse: Version: 1.1.0.0. Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes Image Converter Betjeningsvejledning Version: 1.1.0.0 Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes Indholdsfortegnelse: Overblik over Image Converter P2 Image Converteringsproces P3 Importér

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Start Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 2 Åbn en aktivitet... 4 Øvelse 3 Udskrivnings-ikon

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. Læsning og it. øvelser

UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. Læsning og it. øvelser Læsning og it øvelser Øvelse 1 Indsæt billede i en tekst... 3 Øvelse 2 Organiser et billedkatalog... 4 Øvelse 3 Indtal en lyd og indsæt den i tekstbehandlingsprogram... 4 Øvelse 4 Indskan en tekst fra

Læs mere

Verniers spektrofotometer SPRT-VIS USB 650

Verniers spektrofotometer SPRT-VIS USB 650 Verniers spektrofotometer SPRT-VIS USB 650 Bølgelængdeinterval: 350 nm 1000 nm, nøjagtighed: < 1 nm. Brug Logger Pro s nyeste udgaver (3.6.0 eller 3.6.1). Hent evt. opdateringer fra Verniers hjemmeside

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 122 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 122 Side 1 Side 1 Denne opgave/vejledning skal komme til at se sådan ud. Baggrundsbilledet skal være i en størrelse der er 658 x 271 pixel. Bladet er et foto for sig som skal maskes af og baggrunden gøres gennemsigtig.

Læs mere

12.2 Design skabeloner

12.2 Design skabeloner 12.2.0 Velkommen til manualen for Design skabeloner 1 12.2.1 Introduktion til Design skabeloner 1 12.2.2 Hovedside for Design skabeloner 1 12.2.3 Opret ny skabelon 2 12.2.3.1 Navngivning og opløsning 2

Læs mere

Dokumentstyring. ectrl. Dokumentversion 2.0 Deloitte IT Solutions

Dokumentstyring. ectrl. Dokumentversion 2.0 Deloitte IT Solutions Dokumentstyring ectrl Dokumentversion 2.0 Deloitte IT Solutions Side 1 af 15 15-02-2011 1. Dokumentstyring Ved hjælp af dokumentstyringen i ectrl, kan man tilknytte en fil, et scannet dokument eller et

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

I tabellen vises en liste med værdier for den uafhængige variabel, og desuden den tilsvarende værdi for den afhængige variabel.

I tabellen vises en liste med værdier for den uafhængige variabel, og desuden den tilsvarende værdi for den afhængige variabel. Kapitel 13: Tabeller 13 Resumé af tabeller... 222 Oversigt over trinene i oprettelse af en tabel... 223 Indstilling af tabelparametre... 224 Visning af en automatisk tabel... 226 Oprettelse af en manuel

Læs mere

Lad os prøve GeoGebra.

Lad os prøve GeoGebra. Brug af Geogebra i matematik Programmet Geogebra er et matematisk tegneprogram. Det findes i øjeblikket i flere versioner. Direkte på nettet uden download. http://www.geogebra.org/cms/ Klik på billedet.!

Læs mere