Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor."

Transkript

1 Definition af årsrapport intern, landbrug Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2. Resultatopgørelse (afsnit default valgt til) 3. Balance (afsnit default valgt til) 4. Egenkapitalforklaring (afsnit default valgt fra) 5. Pengebinding (afsnit default valgt fra) 1. Forkortelser anvendt i definitionen I denne beskrivelse af kontobenyttelsen i Ø90 er der følgende forkortelser: (Oms) Betyder omsætningen på kontoen beregnet som summen af kasseomsætningen, efterposteringer og intern omsætning. (Saldo) Betyder saldoen på kontoen beregnet som ultimo status + kasseomsætning + efterposteringer - primo status. (Pri) (Ult) Betyder at der kun anvendes primo værdi fra de anførte konti. Betyder at der kun anvendes ultimo værdi fra de anførte konti. (Sta.æn) Betyder statusændringen på kontoen beregnet som ultimo status - primo status. (vf) (neg) (pos) (sp) (Ref.nr.) Betyder at der vendes fortegn på oplysningen, når den udskrives. Betyder at kun konti med negativ værdi indgår. Betyder at kun konti med positiv værdi indgår. Betyder at der kun indgår posteringer med disse specifikationsnumre. Betyder at oplysningen er gemt på et referencenr. i dialogen sidste års tal regnskaber. 400xxx 400yyy betyder at det er et interval, der opsamles En tekst i parentes betyder, at tekstlinien ikke udskrives i sammendraget, men at den findes i specifikationen. 2. Resultatopgørelse (afsnit default valgt til) Spec. Kontonummer Ref.nr. S110 Korn (Saldo) (sp 10) 3883 (sp 10-29) S110 Frøafgrøder (Saldo) (sp 30-34) S110 Handelsroer (Saldo) (sp 35-39) S110 Kartofler (Saldo) (sp 40-44) S110 Raps (Saldo)

2 (sp 45-49) S110 Ærter mv (Saldo) (sp 50-54) S110 Andre industriafgrøder mv (Saldo) (sp 55-64) S110 Gartneriafgrøder (Saldo) (sp 65-69) S110 Grovfoder (Saldo) S110 Energiafgrøder mv (Saldo) (sp 70-74) S119 Mælk (Saldo) (sp 11) (sp 80-89) S120 Kvæg (Saldo) (sp 12) 3884 (sp 90-99) S121 Svin (Saldo) (sp 13) 3885 (sp 00-09) S122 Fjerkræ (Saldo) (sp 10-19) 3596 (sp 10-19) 3599 (sp 10-19) 3880 (sp 14) 3885 (sp 10-19) S123 Pelsdyr (Saldo) (sp 20-29) 3596 (sp 20-29) 3599 (sp 20-29) 3885 (sp 20-29) S124 Får (Saldo) (sp 30-34) 3596 (sp 30-34) 3598 (sp 10-19) 3599 (sp 30-34) 3880 (sp 15) 3885 (sp 30-39) S125 Husdyr i øvrigt (Saldo)

3 (sp 00-09, 35-99) (sp 00-09, 35-99) (sp 00-09, 20-99) 3599 (sp 00-09, 35-99) 3880 (sp 16) 3885 (sp 40-79) S127 Skovindtægter (Saldo) S129 Maskinstationsindtægter (Saldo) S129 Andre landbrugsindtægter (Saldo) (sp 00-09) 3880 (sp 17-99) 3883 (sp 00-09) 3883 (sp 75-99) 3884 (sp 00-79) 3885 (sp 80-99) Bruttoudbytte S130 Udsæd (Saldo) S130 Gødning (Saldo) S130 Planteværn (Saldo) S130 Diverse vedrørende markbrug (Saldo) (sp 00-39) S140 Korn 4400 (Saldo) S140 Færdigblanding mv (Saldo) S140 Andet indkøbt foder (Saldo) S140 Eget grovfoder (Saldo) S140 Andet eget foder (Saldo) S145 Dyrlæge og medicin (Saldo) S145 Diverse vedrørende husdyrbrug (Saldo)

4 1634 (sp 40-49) S147 Skovomkostninger (Saldo) S149 Diverse vedrørende andet (Saldo) (sp 50-99) Stykomkostninger Dækningsbidrag S150 Energi (Saldo) (sp 40-89) (sp 10-12, 18) 1635 S150 Maskinstation mv (Saldo) S160 Vedligehold (Vedligehold fast ejendom) (Saldo) (sp 10-19) 4899 (sp 03) 1637 (sp 00-19) (Vedligehold grundforbedring) (Saldo) 1636 (Vedligehold stamplanter) 4624 (Saldo) (Ny ref.nr )) (Vedligehold skov) (Saldo) 4681 (Vedligehold markredskaber) (Saldo) 1637 (sp 40-59) (Vedligehold staldinventar) 4671 (Saldo) 1637 (sp 20-39) (Vedligehold andet inventar) (Saldo) (sp 60-99) S161 Investeringer over driften 4680 (Saldo) (sp 00-57) S166 Lønomkostninger (Saldo) (sp 00-09) S167 Ejendomsskat og forsikringer (Saldo) (sp 10-29) 4899 (sp 14-15) (sp 10-19) S168 Diverse omkostninger 4750 (Saldo)

5 (sp 00-09) 4895 (sp 20-39) 4895 (sp 90-99) 4896 (sp 30-99) (sp 00-02) 4899 (sp 04-09) 4899 (sp 13) 4899 (sp 16-17) 4899 (sp 19-99) (sp 30-99) (Saldo) (V-kd=1) S170 Kontante kapacitetsomkostninger Af- og nedskrivninger mv. (ekskl. imat. akt og jord ) Parentes udskriv ved indhold i S218 (Afskrivning driftsbygninger) 4950 (Saldo) (sp 40-99) (sp 10-18) (Afskrivning beboelse landbrug) 4951 (Saldo) + ((Nyt ref.nr. afskrivning )) 4932 (sp 20-39) (sp 19) (Afskrivning grundforbedring) (Saldo) (sp 00-14) (sp 20-29) (Afskrivning stamplanter) ((Nye ref.nr. til afskrivning /ned (sp 15-19) skrivning: / )) (Afskrivning markredskaber) (Saldo) 4933 (sp 20-39) 1639 (sp 40-49) (Afskrivning staldinventar) 4965 (Saldo) 4933 (sp 00-19) 1639 (sp 30-39) (Afskrivning andet inventar 4964 (Saldo) (sp 40-59) 1639 (sp 50-59) (Afskrivninger bl. driftsmidler mv.) (Saldo) 4933 (sp 60-99) 1639 (sp 60-89) (Tab og fortjeneste NB opdeles 4940 (Saldo) (sp 00-19) på emner i analyser) 4941 (sp 20-99) ((Nyt ref.nr. til gevinst / tab: 4942 stamplanter )) 4943 (sp 00-19) 4944 (sp 20-99) 4945 ((kontointerval lukkes fremadrettet driftsmæssigt)) (Ulovlige afskrivningskonti) (Saldo) 5

6 Kapacitetsomkostninger i alt Resultat af primær drift S175 Anden indtjening (Saldo) (sp 00 79) (sp 00 79) (Saldo) (V-kd=1) S177 Resultatandele I/S 5010 (Saldo) ((kontrol: ikke modkonto i anlægskartotek)) S178 Indtjening tilknyttet virksomhed 5011 (Saldo) ((drop hvis ikke selskab og kontrol ikke modkonto i anlægskartotek)) S179 Indtjening associeret virksomhed 5012 (Saldo) ((drop hvis ikke selskab og kontrol ikke modkonto i anlægskartotek)) S180 Anden virksomhed (Saldo) (sp 01, 11, 21) (sp 31, 41, 51) 5003 (sp 01, 11, 21) 5003 (sp 31, 41, 51) 5003 (sp 61, 71) 5005 (sp 01, 11, 21) 5005 (sp 31, 41, 51) 5006 (sp 01, 11, 21) 5006 (sp 31, 41, 51) 5006 (sp 61, 71) ((Reserveres)) 5000 (sp 71, 81, 91) ((Reserveres)) 5001 (sp 71, 81, 91) ((Reserveres)) 5080 (sp 91) S180 Anden virksomhed (Saldo) (sp 02, 12, 22) (sp 32, 42, 52) 5003 (sp 02, 12, 22) 5003 (sp 32, 42, 52) 5003 (sp 62, 72) 5005 (sp 02, 12, 22) 5005 (sp 32, 42, 52) 5006 (sp 02, 12, 22) 5006 (sp 32, 42, 52) 5006 (sp 62, 72) ((Reserveres)) 5000 (sp 72, 82, 92) 6

7 ((Reserveres)) 5001 (sp 72, 82, 92) ((Reserveres)) 5080 (sp 92) S180 Anden virksomhed (Saldo) (sp 03, 13, 23) (sp 33, 43, 53) 5003 (sp 03, 13, 23) 5003 (sp 33, 43, 53) 5003 (sp 63, 73) 5005 (sp 03, 13, 23) 5005 (sp 33, 43, 53) 5006 (sp 03, 13, 23) 5006 (sp 33, 43, 53) 5006 (sp 63, 73) ((Reserveres)) 5000 (sp 73, 83, 93) ((Reserveres)) 5001 (sp 73, 83, 93) ((Reserveres)) 5080 (sp 93) S180 Anden virksomhed (Saldo) (sp 04, 14, 24) (sp 34, 44, 54) 5003 (sp 04, 14, 24) 5003 (sp 34, 44, 54) 5003 (sp 64, 74) 5005 (sp 04, 14, 24) 5005 (sp 34, 44, 54) 5006 (sp 04, 14, 24) 5006 (sp 34, 44, 54) 5006 (sp 64, 74) ((Reserveres)) 5000 (sp 74, 84, 94) ((Reserveres)) 5001 (sp 74, 84, 94) ((Reserveres)) 5080 (sp 94) S180 Anden virksomhed (Saldo) (sp 05, 15, 25) (sp 35, 45, 55) 5003 (sp 05, 15, 25) 5003 (sp 35, 45, 55) 5003 (sp 65, 75) 5005 (sp 05, 15, 25) 5005 (sp 35, 45, 55) 5006 (sp 05, 15, 25) 5006 (sp 35, 45, 55) 5006 (sp 65, 75) ((Reserveres)) 5000 (sp 75, 85, 95) ((Reserveres)) 5001 (sp 75, 85, 95) ((Reserveres)) 5080 (sp 95) S180 Anden virksomhed (Saldo) (sp 06, 16, 26) (sp 36, 46, 56) 5003 (sp 06, 16, 26) 5003 (sp 36, 46, 56) 5003 (sp 66, 76) 5005 (sp 06, 16, 26) 5005 (sp 36, 46, 56) 5006 (sp 06, 16, 26) 5006 (sp 36, 46, 56) 5006 (sp 66, 76) ((Reserveres)) 5000 (sp 76, 86, 96) ((Reserveres)) 5001 (sp 76, 86, 96) ((Reserveres)) 5080 (sp 96) S180 Anden virksomhed (Saldo) (sp 07, 17, 27) (sp 37, 47, 57) 5003 (sp 07, 17, 27) 5003 (sp 37, 47, 57) 5003 (sp 67, 77) 5005 (sp 07, 17, 27) 5005 (sp 37, 47, 57) 5006 (sp 07, 17, 27) 5006 (sp 37, 47, 57) 7

8 5006 (sp 67, 77) ((Reserveres)) 5000 (sp 77, 87, 97) ((Reserveres)) 5001 (sp 77, 87, 97) ((Reserveres)) 5080 (sp 97) S180 Udlejning 5002 (Saldo) (sp 08, 18, 28) (sp 38, 48, 58) 5003 (sp 08, 18, 28) 5003 (sp 38, 48, 58) 5003 (sp 68, 78) 5005 (sp 08, 18, 28) 5005 (sp 38, 48, 58) 5006 (sp 08, 18, 28) 5006 (sp 38, 48, 58) 5006 (sp 68, 78) ((Reserveres)) 5000 (sp 78, 88, 98) ((Reserveres)) 5001 (sp 78, 88, 98) ((Reserveres)) 5080 (sp 98) S180 Anden virksomhed (Saldo) (sp 09, 19, 29) ((Må ikke kobles til 82xx)) 5002 (sp 39, 49, 59) 5003 (sp 09, 19, 29) 5003 (sp 39, 49, 59) 5003 (sp 69, 79) 5005 (sp 09, 19, 29) 5005 (sp 39, 49, 59) 5006 (sp 09, 19, 29) 5006 (sp 39, 49, 59) 5006 (sp 69, 79) ((Reserveres)) 5000 (sp 00 69) S180 Anden virksomhed (Saldo) (sp 00, 10, 20) ((Må ikke kobles til 82xx)) 5002 (sp 30, 40, 50) 5003 (sp 00, 10, 20) 5003 (sp 30, 40, 50) 5003 (sp 60, 70) 5005 (sp 00, 10, 20) 5005 (sp 30, 40, 50) 5006 (sp 00, 10, 20) 5006 (sp 30, 40, 50) 5006 (sp 60, 70) ((Reserveres)) 5001 (sp 00 69) ((Reserveres)) 5080 (sp ) S195 Afkoblet EU-støtte mv (Saldo) Resultat før finansiering Kun hvis indtjening udover primær virksomhed S201 Finansieringstilskud (Saldo) S201 Forpagtningsafgift mv (Saldo) (sp 00-09) 1638 (sp 20-29) S201 Renteindtægter (Saldo) (sp 90-94) S201 Aktieudbytte (Saldo)

9 S201 Realiseret gevinst/tab finansaktiver (Saldo) (sp 00-29) (sp 31-35) 5277 (sp 37-38) 5277 (sp 45-99) 5278 (sp 00-29) 5278 (sp 31-35) 5278 (sp 37-38) 5278 (sp 45-99) 5279 (sp 00-29) 5279 (sp 31-35) 5279 (sp 37-38) 5279 (sp 45-99) (sp 00-49) 7799 (sp 00-49) S201 Renteudgifter mv (Saldo) (sp 95-99) S201 Prioritetsomkostninger (Saldo) S201 Realiseret gevinst/tab gæld (Saldo) (sp 00-49) Finansiering i alt Resultat før særlige poster Udskrives kun hvis der findes særlige poster S210 Særlige poster (Saldo) (( ikke likvid)) 7346 (sp 80-99) (sp 80-99) (( akkordering gæld virksh.) ) 7790 (Saldo) (V-kd=1) Resultat efter finansiering S215 Private indtægter/omkostninger (Private indtægter) (Saldo) (sp 00-89) (Saldo) (V-kd=2) ((Nyt ref.nr akkordering gæld privat.)) (Private omkostninger) 4800 (Saldo) (V-kd=2) ((Nyt ref.nr )) (Saldo) ((Nyt ref.nr )) 7399 (Saldo) (sp 90-99)

10 Resultat før regulering og skat Udskrives kun hvis der findes private indtægter S218 Primær afskrivning immaterielle aktiver ((Goodwil)) 4948 (Saldo) (sp 00-09) ((Mælkekvote)) 4948 (sp 10-19) ((Andre rettigheder)) 4948 (sp 20-29) ((Udvikling mv.)) 4948 (sp 30-49) ((Reserveret)) 4948 (sp 50-99) 1639 (sp 00-09) S218 Primær nedskr. imat.aktiver og jord, ((Goodwill) 4930 (Saldo) (sp 20-29) ((Mælkekvote)) 4930 (sp 30-34) ((Andre rettigheder)) 4930 (sp 35-49) + ((Reserveret)) 4930 (sp 50-79) ((Udvikling mv.)) 4930 (sp 80-99) ((Jord)) 4932 (sp 00-19) S218 Primær gevinst/tab imat.aktiver og jord ((Goodwill) 4940 (Saldo) (sp 20-29) (sp 20-29) ((Mælkekvote)) 4940 (sp 30-34) (sp 30-34) ((Andre rettigheder)) 4940 (sp 35-49) 4943 (sp 35-49) ((Reserveret)) 4940 (sp 50-79) 4943 (sp 50-79) ((Udvikling mv.)) 4940 (sp 80-99) 4943 (sp 80-99) ((Jord)) 4941 (sp 00-19) 4944 (sp 00-19) S220 Urealiseret regulering finansaktiver (Saldo) (sp 30) 5277 (sp 36) 5277 (sp 39-44) 5278 (sp 30) 5278 (sp 36) 5278 (sp 39-44) 5279 (sp 30) 5279 (sp 36) 5279 (sp 39-44) 7598 (sp 50-99) 7799 (sp 50-99) S220 Urealiseret regulering gæld 2300 (Saldo) (sp 90-99) (sp 90-99) (sp 90-99) (sp 90-99) (sp 00-89) (sp 90-99) (sp 90-99) (sp 90-99) (sp ) 7599 (sp 50-99) S222 Nedskrivning tilknyt/assoc. virk (Saldo)

11 S224 Værdiændring investeringsejendomme ((opskrivning i anlægskartotek)) 5015 (Saldo) ((nedskrivning i anlægskartotek)) Regulering i alt. Årets resultat før skat S230 Skat af årets resultat (Saldo) Årets resultat Balance (afsnit default valgt til) Spec. Kontonummer Ref.nr. S501 Fast ejendom ((Uændret linje 2016 regnskaber)) ((Ingen logning i 2016 regnskaber)) (Ult) 9627 (sp 70-79) 9630 (vf) (sp 70-79) 9636 (sp 70-79) 9637 (vf) (sp 70-79) 9640 (vf) (sp 70-79) 9677 (sp 00-59) 9680 (vf)(sp 00-59) 9686 (sp 00-59) 9687 (vf)(sp 00-59) 9690 (vf)(sp 00-59) 9727 (sp 00-89) 9730 (vf) (sp 00-89) 9736 (sp 00-89) 9737 (vf) (sp 00-89) 9740 (vf) (sp 00-89) ((påbegyndte investeringer)) Jord 9677 (Ult) (sp 30-59) ((Kun logning i 2016 regnskaber)) 9680 (vf)(sp 30-59) 9686 (sp 30-59) 9687 (vf)(sp 30-59) 9690 (vf)(sp 30-59) Grundforbedring 9677 (Ult) (sp 00-29) ((Kun logning i 2016 regnskaber)) 9680 (vf)(sp 00-29) 9686 (sp 00-29) 9687 (vf)(sp 00-29) 9690 (vf)(sp 00-29) ((påbegyndte investeringer)) Driftsbygninger 9727 (Ult) (sp 00-89) ((Kun logning i 2016 regnskaber)) 9730 (vf) (sp 00-89) 9736 (sp 00-89) 9737 (vf) (sp 00-89) 11

12 9740 (vf) (sp 00-89) ((påbegyndte investeringer)) Beboelse landbrug 9627 (Ult) (sp 70-79) ((Kun logning i 2016 regnskaber)) 9630 (vf) (sp 70-79) 9636 (sp 70-79) 9637 (vf) (sp 70-79) 9640 (vf) (sp 70-79) ((påbegyndte investeringer)) S501 Stamplanter 9677 (Ult) (sp 60-79) ((Ny linje 2016 regnskaber)) 9680 (Vf)(sp 60-79) 9686 (sp 60-79) 9687 (Vf)(sp 60-79) 9690 (Vf)(sp 60-79) Flerårige afgrøder (Ult) ((Med under fast ejendom)) S502 Betalingsrettigheder EU 9627 (Ult) (sp 15-19) (vf) (sp 15-19) 9636 (sp 15-19) 9637 (vf) (sp 15-19) 9640 (vf) (sp 15-19) S502 Mælkekvote 9627 (Ult) (sp 10-14) (vf) (sp 10-14) (sp 10-14) 9637 (vf) (sp 10-14) 9640 (vf) (sp 10-14) S502 Andre immaterielle aktiver 9627 (Ult) (sp 00-04) (vf) (sp 00-04) 9636 (sp 00-04) 9637 (vf) (sp 00-04) 9640 (vf) (sp 00-04) 9627 (sp 20-39) 9630 (vf) (sp 20-39) 9636 (sp 20-39) 9637 (vf) (sp 20-39) 9640 (vf) (sp 20-39) 9627 (sp 60-69) 9630 (vf) (sp 60-69) 9636 (sp 60-69) 9637 (vf) (sp 60-69) 9640 (vf) (sp 60-69) (påbegyndte investeringer) S503 Inventar markbrug 9827 (Ult) (sp 40-99) (vf)(sp 40-99) 9836 (sp 40-99) 9837 (vf)(sp 40-99) 9840 (vf)(sp 40-99) 9877 (sp 00-19) 9880 (vf)(sp 00-19) 9886 (sp 00-19) 9887 (vf)(sp 00-19) 9890 (vf)(sp 00-19) (påbegyndte investeringer) 8176 S503 Inventar husdyrbrug 9827 (Ult) (sp 00-39) (vf)(sp 00-39) 9836 (sp 00-39) 9837 (vf)(sp 00-39) 9840 (vf)(sp 00-39) (påbegyndte investeringer) 8177 S503 Inventar, andet 9877 (Ult) (sp 20-49)

13 9880 (vf)(sp 20-49) 9886 (sp 20-49) 9887 (vf)(sp 20-49) 9890 (vf)(sp 20-49) (påbegyndte investeringer) S504 Kvæg (Ult) S504 Svin (Ult) S504 Fjerkræ (Ult) S504 Pelsdyr (Ult) S504 Får (Ult) S504 Andre husdyr (Ult) S506 Beholdninger egen avl (Ult) S506 Beholdninger indkøbt foder (Ult) S506 Jordbeholdninger (Ult) S506 Andre beholdninger (Ult) S506 Igangværende arbejde Landbrugsaktiver. S507 Private aktiver 9927 (Ult) (sp 00-49) (vf) (sp 00-49) 9936 (sp 00-49) 9937 (vf) (sp 00-49) 9940 (vf) (sp 00-49) (påbegyndte investeringer) S508 Aktiver udenfor landbrug (Ult) (sp 90-99) 9630 (vf) (sp 90-99) 9636 (sp 90-99) 9637 (vf) (sp 90-99) 9640 (vf) (sp 90-99) 9677 (sp 80-99) 9680 (vf) (sp 80-99) 9686 (sp 80-99) 9687 (vf) (sp 80-99) 9690 (vf) (sp 80-99) 9777 (sp 80-99) 9780 (vf) (sp 80-99) 9786 (sp 80-99) 9787 (vf) (sp 80-99) 9790 (vf) (sp 80-99) 9627 (sp 80-89) (vf) (sp 80-89) (sp 80-89) 9637 (vf) (sp 80-89) 9640 (vf) (sp 80-89) 9877 (Ult) (sp 50-99) 9880 (vf)(sp 50-99) 9886 (sp 50-99) 9887 (vf)(sp 50-99) 9890 (vf)(sp 50-99) 13

14 9927 (sp 50-99) 9930 (vf) (sp 50-99) 9936 (sp 50-99) 9937 (vf) (sp 50-99) 9940 (vf) (sp 50-99) ((øvrige aktiver uden for landbrug)) (sp ) (pos) (pos) (påbegyndte investeringer) S510 Tilgodehavende (Ult) (pos) (pos) (pos) (pos) (pos) (pos) (pos) 5399 (pos) 5697 (pos) (pos) (sidst) (moms) (pos) Hvis samlet sum> (sp 00-98) (periodeafgrænsninger) (pos) (pos) (pos) (pos) (pos) (pos) (pos) (pos) (pos) (pos) 2268 (pos) 2746 S510 Mellemregning I/S-interessenter (pos) (Ult) ((Mellemregning selskabsdeltager)) (pos) (sp 00-99) S510 Udskudt skatteaktiv Hvis samlet sum> (pos) S511 Andel i I/S (Ult) (sp 90-99) (sp 90-99) S511 Værdipapirer (Ult) S512 Indlån (pos) (Ult) S513 Likvide beholdninger (pos) (Ult) S527 Kassekredit (pos) (Ult) Finansaktiver Aktiver i alt 14

15 S520 Realkreditinstitutter (Ult) (vf) (sp 00-01) (vf) (sp 03-64) S520 Pengeinstitutter (Ult) (vf) (sp 70-74) S520 Pante- og gældsbreve (vf) (sp 75-79) 2774 S520 Anden langfristet gæld /vf)(sp 65-69) 2391 (vf) (sp 80-84) 2391 (vf) (sp 02) (sp 14) S520 Leasingforpligtigelser (Ult) (vf) (sp 90-99) S525 Mellemregning I/S-interessenter (neg) (Ult) ((Mellemregning selskabsdeltager)) (neg) (sp 00-99) S525 Anden gæld (Leverandører af vare og (neg) (Ult) tjenesteydelser) (øvrig gæld) (Ult) (neg) (neg) (neg) (neg) (neg) (neg) 5399 (neg) 5697 (neg) (moms) (neg) Hvis samlet sum <0 (Ult) (sp 00-98) (periodeafgrænsninger) (neg) (Ult) (neg) (neg) (neg) (neg) (neg) (neg) (neg) (neg) (neg) 2268 (neg) 2746 (skyldig skat) (neg) 2747 (Ult) (sp 00-89) (neg) (neg) 7260 (sp 00-13) (neg) 7260 (sp 15-99) (neg)

16 (skyldig udbytte) særtilfælde (neg) 2747 (Ult) (sp 90-99) S527 Kassekredit (neg) (Ult) (neg) (neg) S530 Gæld uden for landbrug (Ult) (sp 00-89) (vf) (sp 85-89) (neg) (neg) Gæld i alt S540 Hensættelser Hvis samlet sum<0 (hensættelser udskudt skat) (neg) (Ult) (neg) (andre hensatte forpligtigelser) (Ult) Egenkapital 16

17 4. Egenkapitalforklaring (afsnit default valgt fra) Spec. Kontonummer Ref.nr. Resultat efter finansiering Jf. resultatopg. Jf resultat S215 Private indtægter/omkostninger Jf. resultatopg. Jf resultat Resultat før regulering og skat Jf. resultatopg. Jf resultat (drop hvis ingen private indtægter) S603 Privat kontant mv (Saldo) (drop hvis I/S eller selskab) S603 Bolig og transport mv (Saldo) (drop hvis I/S eller selskab) (sp 58-99) S603 Privat ekstraordinært (Saldo) (drop hvis I/S eller selskab) S603 Formueindtægter / udgifter (Saldo) (drop hvis I/S eller selskab) (sp 90-99) (sp 00-89) Privat udtræk Sum Sum (drop hvis I/S eller selskab) Indskud fra interessenter (neg) 2270 (Sta.æn) (sp 00-79) (vf) (kun hvis I/S) (neg) 2271 (vf) Udtrukket af interessenter (pos) 2270 (Sta.æn) (sp 00-79) (vf) (kun hvis I/S) (pos) 2271 (vf) Udlodning til interessenterne 7155 (Oms) (kun hvis I/S) Ud- og indbetaling interessenter Sum Udbetalt udbytte 2275 (Sta.æn) (sp 90-99) (vf) (kun hvis selskab) 7185 (Saldo) Ændring af virksomhedskapital 2270 (Sta.æn) (sp 00-79) (vf) (kun hvis selskab) 2271 (vf) S230 Betalt skat (Saldo) (drop hvis I/S) ((selskab)) 7260 (sp 00-19) 7260 (sp 90-99)

18 S230 Ændring i udskudt skat Skat af årets resultat minus betalt skat Do (drop hvis I/S) Skat af årets resultat Jf. resultatopg. Jf resultat (drop hvis I/S) Ændring af egenkapital fra drift, privat og skat Sum Sum (drop hvis I/S og selskab) Ændring af egenkapital fra drift og udtræk I/S Sum Sum (Kun i I/S) Ændring af egenkapital fra drift, udbytter og skat Sum (Kun hvis selskab) Sum Regulering i alt fra resultat Jf. resultatopg. Jf resultat S604 Værdireguleringer 2272 (Sta.æn) (vf) (sp 00-09) (vf) (sp 20-29) (vf) 2273 (sp 40-59) (vf) (sp 80-94) (vf) (vf) (Saldo) (sp 00-09) 7186 (sp 15-99) S604 Ændring skat af opskrivning 2273 (Sta.æn) (sp 10-19)(vf) S605 Pensionsindbetaling (Saldo) (drop hvis I/S og selskab) (Sta.æn) S606 Øvrige egenkapitalbevægelser 2270 (Sta.æn) (sp 80-99) (vf) (Kun hvis selskab) 2273 (sp 30-39) (vf) ((Hvis specifikation se ekstern 2273 (sp 60-69) (vf) egenkapitalnote)) 2273 (sp 70-79) (vf) (sp 95-99) (vf) ((0-stil posteringer del af overført 2275 (sp 80-84) (vf) overskud kun selskaber)) 2276 (sp 98-99) (vf) 7186 (Saldo) (sp 10-14) Ændring af egenkapital Sum Sum S601 Egenkapital primo 2270 (Pri) (sp 00-74)(vf) (sp 76-96)(vf) (sp 98-99)(vf) (År -2) (vf) 2273 (sp 00-36)(vf) 2273 (sp 38-96)(vf) 2273 (sp 98-99)(vf) 2274 (sp 00-96)(vf) 2274 (sp 98-99)(vf) 2275 (vf) 2276 (sp 00-96)(vf) 2276 (sp 98-99)(vf) (vf) S601 Korrektion primo 2270 (Pri) (sp 75)(vf) Ingen 2270 (sp 97)(vf) er med 2273 (sp 37)(vf) i ultimo 2273 (sp 97)(vf) år (sp 97)(vf) 2276 (sp 97)(vf) Egenkapital ultimo Sum Sum 18

19 Fejl: Ultimo egenkapital stemmer (Ult) Ikke dette år + EK ultimo sum beregnet skal være 0, +/- 15 kr. Fejl: Ultimo egenkapital stemmer Ikke sidste år (vf) + EK ultimo sum beregnet skal være 0, +/- 499 kr. Fejl: Ultimo egenkapital sidste år er ikke lig primo i år summer primo (vf) + EK ultimo sum beregnet skal være 0, +/- 499 kr. 5. Pengebinding (afsnit default valgt fra) Spec. Kontonummer Ref.nr. Årets resultat før skat (Saldo) Jf resultat (sp 90-99) 2305 (sp 90-99) (sp 90-99) (sp 90-99) (sp 00-89) (sp 90-99) (sp 90-99) (sp 90-99) (sp ) (sp 00-89)

20 (sp 90-99) (Saldo) (sp 00-57) Værdiændring besætning/beholdning ((Stambesætning)) 7992 (Eft.post.) (sp 00-25) (sp 50-75) ((Handelsbesætning)) 7992 (Eft.post.) (sp 26-39) (sp 76-89) ((Beholdninger til foder)) 7992 (Eft.post.) (sp 40-42) (sp 47-49) (sp 90-92) (sp 97-99) ((Beholdninger til salg)) 7992 (Eft.post.) (sp 43-46) (sp 93-96) Af- og nedskrivninger mv (Saldo) (vf) (00-89)(vf) (vf) Afskrivninger andre erhverv 1901 (Eft.post.) (sp 80-99) (sp 80-99) (sp 80-99) (sp 80-99) (sp 80-99) (sp 80-99) (sp 80-99) (sp 80-99) (sp 80-99) (sp 80-99) (sp 80-99) (sp 80-99) (sp 50-99) (sp 50-99) (sp 50-99) (sp 50-99) (sp 50-99) (sp 50-99) (sp 50-99) (sp 50-99) 2272 (sp 91) (Korrektion tilbageførsel ) 9623 (Eft.post.) (sp 80-99) (vf) (- Ikke likvid del af gevinst / tab ved (sp 80-99) (vf) salg, der er ført på skal ikke (sp 80-99) (vf) tilbageføres. Er der ikke noget på (sp 80-99) (vf) , vil korrektionen ikke blive (sp 80-99) (vf) foretaget) (sp 80-99) (vf) (sp 80-99) (vf) (sp 80-99) (vf) (sp 80-99) (vf) (sp 80-99) (vf) (sp 80-99) (vf) (sp 80-99) (vf) (sp 50-99) (vf) (sp 50-99) (vf) (sp 50-99) (vf) (sp 50-99) (vf) 20

21 (sp 50-99) (vf) (sp 50-99) (vf) (sp 50-99) (vf) (sp 50-99) (vf) (vf) (vf) (vf) (vf) (vf) (vf) (vf) (vf) (Nedskrivning investerings (Saldo ejendomme flyttet) Investeringsreguleringer (Saldo) (vf) (vf) (vf) 7540 (vf)(sp 00-57) (vf) (vf) Andel i I/S i resultat 5010 (Saldo) (vf) (vf) hvis er lig 0 Andel tilknyttet virksomhed i resultat 5011 (Saldo) (vf) (vf) (vf) hvis er lig 0 Andel associeret virksomhed i 5012 (Saldo) (vf) resultat 5014 (vf) (vf) Gevinst / tab finansaktiver (Saldo) (vf) (vf) (sp 00-49) (vf) (sp 00-49) (vf) Urealiseret regulering finansaktiver (Saldo) (vf) (sp 30) (vf) (vf) 5277 (sp 36) (vf) 5277 (sp 39-44) (vf) 5278 (sp 30) (vf) 5278 (sp 36) (vf) 5278 (sp 39-44) (vf) 5279 (sp 30) (vf) 5279 (sp 36) (vf) 5279 (sp 39-44) (vf) 7598 (vf)(sp 50-99) 7799 (vf)(sp 50-99) Gevinst / tab gæld 5790 (Saldo) (vf) (vf) (vf) (sp 00-49) (vf) 21

22 Urealiseret regulering gæld 2300 (Saldo) (vf)(sp 90-99) (vf) (vf) (vf) (sp 90-99) (vf) (sp 90-99) (vf) (sp 00-89) 2329 (vf) (vf) (sp 90-99) (vf) (sp 90-99) 2380 (vf) 2390 (vf) (sp 90-99) 2399 (vf) (vf) 2699 (vf) (vf) (sp ) 7599 (vf) (sp 50-99) Værdiændring investerings (Saldo) (vf) ejendomme til (vf) Særlige poster 5090 (Saldo) (sp 50-99)(vf) (sp 25-49)(vf) (vf) 5091 (sp 75-99)(vf) 7346 (sp 90-99)(vf) 7395 (sp 85-89)(vf) 7395 (sp 95-99)(vf) 7790 (Saldo) (vf) (V-kd=1) (vf) Akkordering af privat gæld 7790 (Saldo) (vf) (V-kd=2) (vf) Tilbageførsel af ikke likvide poster Betalt skat (Saldo) Privat (Saldo) (( blev indført i 2010, og (sp 58-99) 305 kan fjernes)) 7249 Afskrivninger privat tlbf (Eft.post.) (sp 58-99)(vf) (landbrug)

23 (Andre erhverv) (vf) (sp 80-99) (vf) (sp 80-99) (vf) (sp 80-99) (vf) (sp 80-99) (vf) (sp 80-99) (vf) (sp 80-99) (vf) (sp 80-99) (vf) (sp 80-99) (vf) (sp 80-99) (vf) (sp 50-99) (vf) (sp 50-99) (vf) (sp 50-99) (vf) (sp 50-99) (vf) (sp 50-99) (vf) (sp 50-99) (vf) (Modregnet nedskrivning ikke (sp 06) resultatført) (sp 09) (sp 11) (sp 22) (sp 26) (sp 31) (sp 41) (sp 46) Formueindtægter/-udgifter (Saldo) (sp 90-99) (sp 00-89) Ekstraordinære private poster (Saldo) Pensionsindbetaling (Saldo) Privat udtræk, skat og pension i alt I I/S regnskaber udskrives indskud og fordelt resultat til interessenterne. Betalt skat, privat, formueindtægter/-udgifter, ekstraordinære private indtægter/udgifter, pensionsopsparing indgår ikke i I/Sregnskabet. Indskud / udtræk (Sta.æn) (vf) Udlodning til interessenterne 7155 (Oms) I selskaber udskrives betalt skat, ændring i virksomhedskapital, Udbytte selskab, ændring i kapitalandele, samt Øvrige egenkapitalbevægelser i tilfælde af at der på egenkapitalen laves posteringer mellem konto og egenkapitalkontiene 2273 sp 60, 80 og , 84 jf. selskabsvejledningen. Betalt skat 7260 (Saldo) (sp 00-19) (kun selskaber) 7260 (sp 90-99) Ændring i virksomhedskapital (Sta.æn) (vf) (kun selskaber) Udbetalt udbytte 2275 (Pri) (sp 90-94)

24 2748 (ult) (sp 75) 2747 (ult) (sp 90-99) 2275 (Sta.æn) (sp 95-99)(vf) Log udgår senere Øvrige egenkapitalbevægelser 2270 (Sta.æn) (sp 77, 95, 99) (kun selskaber) 2273 (vf)(sp 60, 80) 2273 (vf)(sp 39, 99) 2274 (vf)(sp (vf)(sp 80-82) 2275 (vf)(sp 84) 2276 (vf))(sp 99) Skat og udbytter mv. i alt (kun selskaber) Til investering og afdrag Besætning (realforsk.) Reduceret hvis > (Sta.æn) (vf) ((Besætning, hvis 7992 xx =0)) Forøget hvis < (Eft.post.) (sp 00-39) (sp 50-89) Beholdninger (realforsk.) Reduceret hvis > (Sta.æn) (vf) ((Beholdninger, hvis 7992xx =0)) Forøget hvis < (Eft.post.) (sp 40-49) (sp 90-99) Flerårige afgrøder (Sta.æn) (vf) Likviditet før anlægsinvesteringer Salg (1) Jord Køb (2) (1) (pos) 7500 (Oms) (pos) (sp 00-17) (neg) (sp 16) (sp 30-59) (2) (neg) 7500 (Oms) (neg) (sp 00-17) (pos) (sp 16) (sp 30-59) Immaterielle aktiver Salg (1) + (3 pos) Køb (2) + (3 neg) (1) 24

25 (pos) 7503 (Oms) (neg) (sp 03-09) (sp 00-69) (2) (neg) 7503 (Oms) (pos) (sp 03-09) (sp 00-69) (3) (Sta.æn) (vf) Grundforbedring Salg (1) + (3 pos) Køb (2) + (3 neg) (1) (pos) 7501 (Oms) (sp 20-39) (neg) (sp 10) (sp 00-29) (2) (neg) 7501 (Oms) (sp 20-39) (pos) 7929 (Oms) (sp 10) 9668 (sp 00-29) (3) (Sta.æn) (vf) Stamplanter Salg (1) Køb (2) (1) (pos) 7501 (Oms) (sp 18-19) (neg) (sp 19) (sp 60-79) (2) (neg) 7501 (Oms) (sp 18-19) (pos) 7929 (Oms) (sp 19) 9668 (sp 60-79) Driftsbygninger Salg (1) + (3 pos) Køb (2) + (3 neg) (1) (pos) 7501 (Oms) (sp 40-99) (neg) (sp 20-30) (bygning) (sp 00-59) (installation) (sp (2) (neg) 7501 (Oms) (sp 40-99) (pos) (sp 20-30) (bygning) (sp 00-59) (installation) (sp 60-89) (3) (Sta.æn) (vf) Inventar markbrug Salg (1) + (3 pos) Køb (2) + (3 neg) (1) (pos) 7504 (Oms) (sp 30-59) (neg) (sp 42) (sp 40-99) (sp 00-19) (2) (neg) 7504 (Oms) (sp 30-59) (pos) (sp 42) (sp 40-99) (sp 00-19)

26 (3) 8176 (Sta.æn) (vf) Inventar husdyrbrug Salg (1) + (3 pos) Køb (2) + (3 neg) (1) (pos) 7504 (Oms) (sp 00-29) (neg) (sp 40) (sp 00-39) (2) (neg) 7504 (Oms) (sp 00-29) (pos) (sp (sp 00-39) (3) 8177 (Sta.æn) (vf) Inventar andet Salg (1) + (3 pos) Køb (2) + (3 neg) (1) (pos) 7504 (Oms) (sp 60-89) (neg) (sp 44) (sp 20-49) (2) (neg) 7504 (Oms) (sp 60-89) (pos) 7929 (sp (sp 20-49) (3) (Sta.æn) (vf) Beboelse landbrug Salg (1) + (3 pos) Køb (2) + (3 neg) (1) (pos) 7502 (Oms) - (neg) (sp 15) (sp 70-79) (2) (neg) 7502 (Oms) - (pos) (sp 15) (sp 70-79) (3) (Sta.æn) (vf) Private aktiver Salg (1) + (3 pos) Køb (2) + (3 neg) (1) (pos) 7504 (Oms) (sp 90-99) (neg) (sp 50) (sp 00-49) (2) (neg) 7504 (Oms) (sp (pos) (sp 50) (sp 00-49) (3) (Sta.æn) (vf) Aktiver udenfor landbrug Salg (1)+(3) + (5 pos) Køb (2)+(4) + (5 neg) (1) (pos) 1650 (Oms) (pos) (pos) (sp ) (pos) (sp ) (pos) (Sta.æn) (vf) (pos) (2) (neg) 1650 (Oms) (neg)

27 (neg) (sp ) (neg) (sp ) ((Både Hvis Ja/Nej off vurd) (3) (pos) (Oms) (neg) (sp 90-99) (immaterielle anden virksomhed) (sp 80-89) (beboelse andre erhverv) (sp 90-99) (sp 50-89) (grundforbedring a. virksomhed) (sp 80-89) (jord anden virksomhed) (sp 90-99) (driftsbygninger anden erhverv) (sp 80-89) (installationer anden erhverv) (sp 90-99) (inventar andre erhverv) (sp 50-99) (biler mv.) (sp 90-99) (4) (neg) (Oms) (pos) (sp 90-99) (immaterielle anden virksomhed) (sp 80-89) (beboelse andre erhverv) (sp 90-99) (sp 50-89) (grundforbedring a. virksomhed) (sp 80-89) (jord anden virksomhed) (sp 90-99) (driftsbygninger anden erhverv) (sp 80-89) (installationer anden erhverv) (sp 90-99) (inventar andre erhverv) (sp 50-99) (biler mv.) (sp 90-99) Anlægsinvesteringer i alt Likviditetsoverskud Likvidit.overskud. (behov sidste år) Likviditetsbehov Likvidit.behov. (overskud sidste år) (5) (Sta.æn) (vf) Placeres hvor??? I parametre pt. under tilgodeh (Sta.æn) (vf) Ændring finansaktiver og gæld + = Fremskaffelse - = Anvendelse NB betegnelserne forøget, reduceret mv. udskrives ikke Tilgodehavende Reduceret hvis den samlede opsamling > 0 Tilgodehavende Forøget hvis den samlede opsamling < (Sta.æn) (vf) (pos) (pos) (pos) (pos) (pos) (pos) (pos) (pos)

28 (pos) (moms) (pos) Hvis samlet > (sp 00-98) (periodeafgrænsninger)(pos) (pos) (pos) (pos) (pos) (pos) (pos) (pos) (pos) (pos) (pos) (pos) (Saldo) 7599 Mellemregning I/S interessenter Reduceret hvis den samlede opsamling > 0 ((Mellemregning selskabsdeltagere)) Mellemregning I/S-interessenter Forøget hvis den samlede opsamling < 0 ((Mellemregning selskabsdeltagere)) (pos) (Sta.æn) (vf) (pos) (vf)(sp 00-99) Log Udgår senere Selvstændig linie til kontrakter overvejes?? Værdipapirer Salg hvis den samlede opsamling > 0 Værdipapirer Køb hvis den samlede opsamling < 0 Likvider, indlån og KK pos Udtræk hvis den samlede opsamling > 0 Likvider,indlån og KK pos Indskud hvis den samlede opsamling < (Sta.æn) (vf) (Saldo) (sp 00-49) (pos) (Sta.æn) (vf) (pos) (vf) (pos) (vf) Realkreditinstitutter Låneoptagelse hvis oms > (pos) (Oms) (sp 00-89) (pos) (pos) (pos) (neg) (neg) (sp 80-99) (neg) (neg) (sp 50-99) (neg) (sp 50-99) (neg) (sp 50-99) (neg) (sp 80-99) (neg) (Saldo) (sp 00-89) (vf) 28

29 Realkreditinstitutter Afdrag (Sta.æn) (sp 00-89) (vf) (vf) (vf) (vf) (Saldo) (sp 80-99) (sp 80-99) (sp 00-89) minus låneopt. (se ovenfor) Pengeinstitutter. Låneoptagelse hvis oms > 0 (pos) (Oms) (sp 00-89) (pos) (pos) (pos) (neg) (neg) (sp 00-79) (neg) (sp 00-79) (neg) (sp 30-49) (neg) 7745 (sp 80-99) (neg) (Saldo) (vf) Pengeinstitutter Afdrag (Sta.æn) (sp 00-89) (vf) (vf) (vf) (vf) (vf) 7720 (Saldo) (sp 00-79) (sp 00-79) minus låneopt. (se ovenfor) Pante- og gældsbreve Låneoptagelse hvis oms > 0 (pos) (Oms) (sp 00-89) (pos) (neg) 77xx??? - Pante- og gældsbreve Afdrag (Sta.æn) (sp 00-89) (vf) (vf) 77xx??? (Saldo) minus låneopt. (se ovenfor) Anden langfristet gæld Låneoptagelse hvis oms > 0 (pos) (Oms) (sp 00-89) (pos) (sp 00-89) (pos) (pos) (pos) (sp 14) (neg) Afdrag (Sta.æn) (sp 00-89) (vf) (sp 00-89) (vf) (vf) (vf) (neg) (sp 14) (vf) (Saldo) minus låneopt. (se ovenfor) Leasingforpligtigelser Forøget hvis den samlede opsamling > 0 Leasingforpligtigelser Reduceret hvis den samlede opsamling <

30 (Sta.æn) (vf) Mellemregning I/S interessenter Forøget hvis den samlede opsamling > 0 ((Mellemregning selskabsdeltagere)) Mellemregning I/S-interessenter Reduceret hvis den samlede opsamling < 0 ((Mellemregning selskabsdeltagere)) (neg) (Sta.æn) (vf) (neg) (vf)(sp 00-99) Anden gæld Forøget hvis den samlede opsamling > 0 Anden gæld Reduceret hvis den samlede opsamling < (varegæld) (neg) (Sta.æn) (vf) (øvrig gæld) (neg) (neg) (neg) (neg) (neg) (neg) (neg) (moms) (neg) Hvis samlet > (sp 00-98) (periodeafgrænsninger) (neg) (neg) (neg) (neg) (neg) (neg) (neg) (neg) (neg) (neg) (neg) (skyldig skat) (neg) (sp 00-89) (neg) (neg) (sp 00-13) (neg) (sp 15-99) (neg) (skyldig udbytte) sært. (neg) (sp 90-99) (neg) (Saldo) (sp 00-49) Kassekredit, forøget hvis den samlede opsamling > 0 Kassekredit, reduceret hvis den samlede opsamling < 0 (neg) (Sta.æn) (vf) (neg) (neg) Gæld uden for landbrug Forøget hvis den samlede opsamling > 0 Gæld uden for landbrug Reduceret hvis den samlede opsamling < (Sta.æn) (00-89)(vf) (vf) 30

31 (neg) (neg) xx??? (Saldo) Hensættelser Forøget hvis den samlede opsamling > 0 Hensættelser Reduceret hvis den samlede opsamling < (Sta.æn) (vf) Likviditetsanvendelse 2798 Likvidit.anvend. (fremsk. sidste år) Likviditetsfremskaffelse Likvidit.fremsk. (anvend. sidste år) 31

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, landbrug Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2. Resultatopgørelse

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. S:\7600-Oekonomisystemer\7690 Nyt regnskab\opstilling A Definition parameter\v_fg_drft_landbr_a_def 03.doc Definition af årsrapport intern, landbrug Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A,

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport A, landbrug Dato: 27-11-2009 Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, forretning Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2.

Læs mere

KONCERN OVERSIGT 2014 FOR I/S HOVED- & NØGLETAL

KONCERN OVERSIGT 2014 FOR I/S HOVED- & NØGLETAL 2014 Budget Resultat af primær drift og eu-støtte 1.785.689 0 Finansiering -567.026 0 Skat af årets resultat -647.664 0 Årets resultat 1.509.904 0 Aktiver i alt 45.361.845 0 Investeringer i alt -1.772.140

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, forretning Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2.

Læs mere

Resultatopgørelse. Bruttoresultat 1.674.735 1.408.730

Resultatopgørelse. Bruttoresultat 1.674.735 1.408.730 Resultatopgørelse Side 11 Note kr. kr. 5 Nettoomsætning 3.154.625 2.549.088 10 Ændring i varelager 2.320 241.970 20 Andre driftsindtægter 530.786 543.021 25 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Læs mere

I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. Fortegn. Txt

I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. Fortegn. Txt Definition skatteregnskab selskab I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. 1. Resultatopgørelse 2. Balance 3. Kapitalforklaring Forkortelser (Oms)

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2300 Resultatopgørelse incl. intern omsætning A2400 Finansiering A2404 Analyse af passiver

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2020 Produktionsomfang A2030 Analysegrundlag Produktionsgrundlag side 29 S03 A2020 Produktionsomfang

Læs mere

Overblik. Opnået Følsomhed Mængde Udbytte Ændring 200x pr. enhed /omfang Type andel i kr. Mark ha

Overblik. Opnået Følsomhed Mængde Udbytte Ændring 200x pr. enhed /omfang Type andel i kr. Mark ha Overblik side 42 A2200 Følsomhed Opnået Følsomhed Mængde Udbytte Ændring 200x pr. enhed /omfang Type andel i kr. Mark ha 24.027 24.027 Udbytte korn, hkg pr. ha 1.300 1.330 26 hkg Kr. pr. hkg. solgt korn

Læs mere

Definition årsrapport B, drift

Definition årsrapport B, drift Definition årsrapport B, drift Dato: 27-11-2009 I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i den eksterne del af følgende udskrifter, der alle er opstillet efter Årsregnskabslovens

Læs mere

I denne beskrivelse af kontobenyttelsen i Ø90 er der anvendt følgende forkortelser:

I denne beskrivelse af kontobenyttelsen i Ø90 er der anvendt følgende forkortelser: Definition årsrapport B, landbrug, forretning (Udkast) Dette afsnit indeholder definition af kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i følgende udskrifter, der alle er opstillet efter Årsregnskabslovens

Læs mere

SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 ÅRHUS N AGRO FOOD PARK AARHUS N

SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 ÅRHUS N AGRO FOOD PARK AARHUS N INTERNT REGNSKAB 2016 01.01.2016 31.12.2016 SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 ÅRHUS N AGRO FOOD PARK 15 8200 AARHUS N INDHOLD Resultatopgørelse - intern.........................

Læs mere

Definition årsrapport ekstern opdelt i V/P

Definition årsrapport ekstern opdelt i V/P Definition årsrapport ekstern opdelt i V/P I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i den eksterne del af følgende udskrifter, der alle er opstillet efter Årsregnskabslovens regler

Læs mere

SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 AARHUS N LANDBOVEJEN PÅLANDET

SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 AARHUS N LANDBOVEJEN PÅLANDET DEMO BUDGETOPFØLGNING KØB AF EJ Vejldning Resultatopfølgning 01.01.2016 30.06.2016 SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 AARHUS N LANDBOVEJEN 123 1234 PÅLANDET INDHOLD ÅRSBUDGET OPFØLGNING

Læs mere

Definition årsrapport ekstern opdelt i V/P

Definition årsrapport ekstern opdelt i V/P Definition årsrapport ekstern opdelt i V/P I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i den eksterne del af følgende udskrifter, der alle er opstillet efter Årsregnskabslovens regler

Læs mere

Definition årsrapport - ekstern

Definition årsrapport - ekstern Definition årsrapport - ekstern I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i den eksterne del af følgende udskrifter, der alle er opstillet efter Årsregnskabslovens regler for regnskabsklasse

Læs mere

Definition årsrapport ekstern opdelt i V/P

Definition årsrapport ekstern opdelt i V/P Definition årsrapport ekstern opdelt i V/P I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i den eksterne del af følgende udskrifter, der alle er opstillet efter Årsregnskabslovens regler

Læs mere

Tabel 2. Planteavl. Resultater fra alle heltidsbrug på god jord, opdelt efter stigende areal med sukkerroer

Tabel 2. Planteavl. Resultater fra alle heltidsbrug på god jord, opdelt efter stigende areal med sukkerroer Tabel 2. Planteavl. Resultater fra alle heltidsbrug på god jord, opdelt efter stigende areal med sukkerroer Antal 367 187 71 109 Antal_vejet 1.241 477 278 485 Landbrugsareal, ha 214 227 183 219 Antal årskøer

Læs mere

SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 ÅRHUS N AGRO FOOD PARK AARHUS N

SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 ÅRHUS N AGRO FOOD PARK AARHUS N DEMO BUDGET KØB AF EJENDOM Vejledning budget 01.01.2016 31.12.2016 SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 ÅRHUS N AGRO FOOD PARK 15 8200 AARHUS N INDHOLD ÅRSBUDGET 3 5-kolonner... 4

Læs mere

Definition skattebilag selskab

Definition skattebilag selskab Definition skattebilag selskab 15.09.2016 1. Skattepligtig indkomst 2. Oversigt skattemæssige underskud 3. Skatteberegning 4. Noten "Periodisering omkostninger / indtægter" 5. Skatteafstemning Fortegn

Læs mere

Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise

Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise Antal 124 Antal vejet 242 Landbrugsareal, ha 119 Årskøer 0 Årssøer 689 Antal slagtesvin produceret 612 Dyreenheder 187 Beregnet

Læs mere

Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise, opdelt efter antal grise pr. årsso

Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Antal 90 Antal_vejet 146 Landbrugsareal, ha 89 Antal årskøer 0 Antal årssøer 754 Antal

Læs mere

Definition skattebilag personligt

Definition skattebilag personligt Definition skattebilag personligt 15.09.2016 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat

Læs mere

Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso

Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Højeste Næsthøj. Middel Næstlav. Laveste Alle Gruppering grise/so grise/so grise/so

Læs mere

Definition skattebilag personligt

Definition skattebilag personligt Definition skattebilag personligt 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat - disponering

Læs mere

Tabel 1. Planteavl. Alle heltidsbrug med planteavl opdelt efter stigende landbrugsareal

Tabel 1. Planteavl. Alle heltidsbrug med planteavl opdelt efter stigende landbrugsareal Tabel 1. Planteavl. Alle heltidsbrug med planteavl opdelt efter stigende landbrugsareal Antal 1.100 1.129 319 289 208 313 Antal_vejet 2.813 2.979 717 710 540 1.012 Landbrugsareal, ha 176 174 70 118 169

Læs mere

Tabel 3. Planteavl. Resultater fra heltidsbrug med planteavl, opdelt på bedste- og dårligste femtedel målt på afkast til kapital

Tabel 3. Planteavl. Resultater fra heltidsbrug med planteavl, opdelt på bedste- og dårligste femtedel målt på afkast til kapital Tabel 3. Planteavl. Resultater fra heltidsbrug med planteavl, opdelt på bedste- og dårligste femtedel målt på afkast til kapital 100-150 ha 150-250 ha Antal 266 54 53 305 61 61 Antal_vejet 764 114 122

Læs mere

Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid

Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid Gruppering Alle Alle Deltid Heltid Antal 10.971 10.398 3.247 7.151 Antal_vejet 37.793 37.157 22.804 14.353 Landbrugsareal, ha 62 66 31 122 Antal årskøer

Læs mere

11. Balance og egenkapital

11. Balance og egenkapital 95 11. Balance og egenkapital Opgave 11.1. Balance (I) På en kvægejendom er der den 31/12 følgende aktiver og gæld: Bank-/sparekasselån 995.643 kr. Tilgodehavender 71.110 kr. Momsgæld 61.840 kr. Kassekredit

Læs mere

10. Resultatopgørelse

10. Resultatopgørelse 87 10. Resultatopgørelse Opgave 10.1. Resultatopgørelse (I) En kvæglandmand har følgende produktionsgrene på sin ejendom: 218 SDM-årskøer. Dækningsbidrag pr. årsko 14.600 kr. 47 ha majs. Dækningsbidrag

Læs mere

Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid

Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid Antal 10.398 9.910 3.021 6.889 Antal_vejet 37.157 34.890 20.888 14.002 Landbrugsareal, ha 66 70 31 128 Antal årskøer 14 15 1 37 Antal årssøer 30 32 0

Læs mere

OpstilingafklasseB-virksomhed

OpstilingafklasseB-virksomhed OpstilingafklasseB-virksomhed RESULTATOPGØRELSE1.JANUAR 31.DECEMBER NETTOOMSÆTNING 2009 2008 t Ændring i varelager Ændring i igangværende arbejder Tilskud Andre driftsindtægter Omkostninger til råvare

Læs mere

Definition skattebilag personligt

Definition skattebilag personligt Definition skattebilag personligt 17.11.2017 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat

Læs mere

Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso

Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Antal 725 145 145 145 145 145 Antal_vejet 1.296 265 262 269 243 257 Landbrugsareal,

Læs mere

Tabel 2. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og slagtesvin, opdelt efter antal grise pr. årsso

Tabel 2. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og slagtesvin, opdelt efter antal grise pr. årsso Tabel 2. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og slagtesvin, opdelt efter antal grise pr. årsso Højeste Næsthøj. Middel Næstlav. Laveste Alle Gruppering grise/so grise/so grise/so grise/so grise/so

Læs mere

Skattepligtig indkomst

Skattepligtig indkomst Skattepligtig indkomst Årets resultat før skat Fra årsrapport 10 Ikke skattepligtige indtægter 7300-7349 Vend Saldo skat 7600-7699 pos Vend Saldo skat 20 Ikke fradragsberettigede udgifter 7350-7399 Vend

Læs mere

Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid

Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid Gruppering Alle Alle deltid heltid År 2008 2009 2009 2009 Antal 9.573 7.886 2.072 5.814 Antal vejet 33.822 31.886 18.971 12.914 Landbrugsareal, ha 72

Læs mere

Review af årsrapport og skatteregnskab

Review af årsrapport og skatteregnskab Reviewskema: Review af årsrapport og skatteregnskab Indhold i dette dokument: 1. Planlægning 2. Udførelse 3. Konklusion Kundenavn: Bakkegaarden Ejendomsnummer: 123456 Regnskabsår: 2008 Dato Initialer Vurdering

Læs mere

SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 AARHUS N LANDBOVEJEN PÅLANDET

SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 AARHUS N LANDBOVEJEN PÅLANDET DEMO BUDGETOPFØLGNING KØB AF EJ Vejldning Likviditetsopfølgning 01.01.2016 30.06.2016 SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 AARHUS N LANDBOVEJEN 123 1234 PÅLANDET INDHOLD ÅRSBUDGET

Læs mere

Definition skatteregnskab personligt

Definition skatteregnskab personligt Definition skatteregnskab personligt Her beskrives kontoopsamlingen til de personlige skatteregnskaber. Brug definitionen til at vælge det rigtige kontonummer, når du er i tvivl. 1. Virksomhedens resultat

Læs mere

Årsrapport N Morten Langgaard Morten Langgaard Ejendomsnr : Skejby Udkærsvej 15 Skejby 8200 Århus N

Årsrapport N Morten Langgaard Morten Langgaard Ejendomsnr : Skejby Udkærsvej 15 Skejby 8200 Århus N Årsrapport N 2008 01.01.2008 31.12.2008 Morten Langgaard Morten Langgaard Ejendomsnr :240-259 Skejby Udkærsvej 15 Skejby 8200 Århus N Indhold Ledelseserklæring 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Køb af en ejendom i budget og budgetopfølgning vises med et eksempel på køb af en kvægejendom.

Køb af en ejendom i budget og budgetopfølgning vises med et eksempel på køb af en kvægejendom. Køb af ejendom i budget og -opfølgning Køb af en ejendom i budget og budgetopfølgning vises med et eksempel på køb af en kvægejendom. I eksemplet kan du se, hvordan konteringen håndteres i budget og budgetopfølgning.

Læs mere

Forventede resultater for 2014. v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin)

Forventede resultater for 2014. v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin) Forventede resultater for 2014 v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin) Mælkeprisens udvikling 2013 Mælkepris øre/kg 450 400 350 300 250 200 150 4,9 10,3 15,4

Læs mere

121 Pelsdyr X 3520 3539 Oms 3594 20-29 3599 20-29. 125 Får X 3570 3579 Oms 3594 30-34 3599 30-34

121 Pelsdyr X 3520 3539 Oms 3594 20-29 3599 20-29. 125 Får X 3570 3579 Oms 3594 30-34 3599 30-34 Definition skatteregnskab personligt Her beskrives kontoopsamlingen til de personlige skatteregnskaber. Brug definitionen til at vælge det rigtige kontonummer, når du er i tvivl. 1. Virksomhedens resultat

Læs mere

Definition skatteregnskab personligt

Definition skatteregnskab personligt Definition skatteregnskab personligt Her beskrives kontoopsamlingen til de personlige skatteregnskaber. Brug definitionen til at vælge det rigtige kontonummer, når du er i tvivl. 1. Virksomhedens resultat

Læs mere

Tabel 3. Malkekvæg. Resultater fra heltidsbrug med malkekvæg af stor race, opdelt på bedste- og dårligste femtedel målt på afkastandel til kapital

Tabel 3. Malkekvæg. Resultater fra heltidsbrug med malkekvæg af stor race, opdelt på bedste- og dårligste femtedel målt på afkastandel til kapital Tabel 3. Malkekvæg. Resultater fra heltidsbrug med malkekvæg af stor race, opdelt på bedste- og dårligste femtedel målt på andel til kapital 50-100 årskøer 100-200 årskøer Alle Højeste Alle Højeste Antal

Læs mere

Definition skatteregnskab personligt

Definition skatteregnskab personligt Definition skatteregnskab personligt 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat - disponering

Læs mere

Definition skatteregnskab personligt

Definition skatteregnskab personligt Definition skatteregnskab personligt 15.09.2016 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat

Læs mere

Hvordan gik 2015? Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl v/carsten H.

Hvordan gik 2015? Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl v/carsten H. Hvordan gik 2015? v/carsten H. Sørensen 1 Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl 2 1 Resultatopgørelse - intern side 19 Spec. 2015 kr. 2014 tkr. S110 Korn

Læs mere

Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen

Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen 1 Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Planteavl Mink Budgetter 2016 2 Hvordan gik 2015? 3 Resultatopgørelse - intern

Læs mere

Over 12000 Slagtesvin. Gruppering Alle 0-4000 Slagtesvin Slagtesvin. Slagtesvin

Over 12000 Slagtesvin. Gruppering Alle 0-4000 Slagtesvin Slagtesvin. Slagtesvin Gruppering Alle 0-4000 Slagtesvin 8000 12000 Slagtesvin Slagtesvin Over 12000 Slagtesvin Antal 704 146 270 159 129 Antal vejet 1.121,17 214,54 405,02 261,03 240,57 Landbrugsareal, ha 171 93 138 200 263

Læs mere

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 ONSDAG D. 4 FEBRUAR 2015 Carsten Friis Fagchef Kvæg GODT NYTÅR FORVENTNINGER 2014 2014 Areal - ha 191 Årskøer - stk. 220 Kg EKM pr. årsko, lev. 9.774 Mælkepris 2,95 DB/

Læs mere

Tabel 11 - Slagtekyllinger Gruppering

Tabel 11 - Slagtekyllinger Gruppering Tabel 11 - Slagtekyllinger Slagtekyllinger Antal 50 Antal vejet 173,53 Ejendomsnummer 3.680 Landbrugsareal, ha 126 Årskøer 0 Årssøer 0 Antal slagtesvin produceret 197 Antal minktæver 39 Dyreenheder 235

Læs mere

Webinar - igangsætning. Jurjen Hessels Laila Foldager Scharff

Webinar - igangsætning. Jurjen Hessels Laila Foldager Scharff Webinar - igangsætning Jurjen Hessels Laila Foldager Scharff Agenda Årsrapport Statusseddel Moms Revisionsliste Statusseddel Summax API diverse Diverse Årsrapport Årsrapport Forside Skemakrav Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 15. januar 2010 Konklusion/sammendrag. Regnskabsresultaterne

Læs mere

Friske regnskabstal. v/ Rasmus Riber Rasmussen, virksomhedsrådgiver

Friske regnskabstal. v/ Rasmus Riber Rasmussen, virksomhedsrådgiver Friske regnskabstal v/ Rasmus Riber Rasmussen, virksomhedsrådgiver Mælkeprisen, kr. / kg 255 250 245 240 Opnået 239 235 230 Prognose 237 225 220 Arla- standardmælk 215 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter Regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 4. november 2009 Konklusion/sammendrag Regnskabsresultaterne

Læs mere

Økonomien for planteavlsbedrifter

Økonomien for planteavlsbedrifter Økonomien for planteavlsbedrifter regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Ajourført 29. marts 2010 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 29. marts 2010 Konklusion/sammendrag.

Læs mere

Internt regnskab. Det interne regnskab er ikke omfattet af revisors erklæring

Internt regnskab. Det interne regnskab er ikke omfattet af revisors erklæring Internt regnskab 27 Intern regnskab Bemærkninger 28 Produktionsgrundlag 29 Virksomhedens nøgletal 30 Resultatopgørelse - intern 31 Balance - intern 33 Egenkapitalforklaring 34 Pengebinding 35 Specifikationer

Læs mere

Tabel - 11 Slagtekyllinger

Tabel - 11 Slagtekyllinger Tabel - 11 Slagtekyllinger Slagtekyllinger Antal 46 Antal vejet 149,08 Kredsnummer 286 Ejendomsnummer 3.749 Landbrugsareal, ha 128 Årskøer 0 Årssøer 0 Antal slagtesvin produceret 277 Antal minktæver 13

Læs mere

Dækningsbidrag

Dækningsbidrag Tabel 7 - Sohold Gruppering Alle 0-200 Årssøer 200-400 Årssøer 400-600 Årssøer Over 600 Årssøer Antal 462 4 90 112 256 Antal vejet 922,69 6,62 136,12 191,45 588,51 Kredsnummer 238 206 284 215 236 Ejendomsnummer

Læs mere

April 2016 Laila Foldager Scharff INFOMØDE ÅRSRAPPORT 2.0

April 2016 Laila Foldager Scharff INFOMØDE ÅRSRAPPORT 2.0 April 2016 Laila Foldager Scharff INFOMØDE ÅRSRAPPORT 2.0 HVAD HVORDAN 4... Årsrapport 2.0 TRE OPGAVER Opgave 1: Opdeling af årsrapport i virksomhedens resultat og privatøkonomi Udvikling af tilhørende

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Intern håndtering af FlexRegnskab

Intern håndtering af FlexRegnskab Intern håndtering af FlexRegnskab Udkast til Best Practice for FlexRegnskab i et rådgivningscenter Interne krav til FlexRegnskab og krav til kunden Regnskaber under konceptet FlexRegnskab kan både udarbejdes

Læs mere

Tabel 12 - Mink. Afkoblet EU-støtte

Tabel 12 - Mink. Afkoblet EU-støtte Tabel 12 - Mink Gruppering Alle 0-2000 Minktæver Over 2000 Minktæver Antal 337 166 171 Antal vejet 1.168,74 633,22 535,52 Landbrugsareal, ha 34 25 46 Årskøer 1 0 1 Årssøer 0 0 0 Antal slagtesvin produceret

Læs mere

Driftsresultater Foreløbige 24. marts 2010

Driftsresultater Foreløbige 24. marts 2010 Driftsresultater Foreløbige 24. marts 2010 version 2 v/ Arvo Oinask og Karen Jørgensen Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet

Læs mere

Intern omsætning. Side 22. Intern omsætning 2. 23. I/S budgetter 6 (ekstra opgave)

Intern omsætning. Side 22. Intern omsætning 2. 23. I/S budgetter 6 (ekstra opgave) Intern omsætning Side 22. Intern omsætning 2 23. I/S budgetter 6 (ekstra opgave) 22. Intern omsætning Opgave I denne opgave skal du indtaste og afstemme intern omsætning af foder mv. Når der i det daglige

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

DRIFTSRESULTATER. Foreløbige d. 5. juli, 2010 v/ Arvo Oinask

DRIFTSRESULTATER. Foreløbige d. 5. juli, 2010 v/ Arvo Oinask DRIFTSRESULTATER Foreløbige d. 5. juli, 2010 v/ Arvo Oinask Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Malkekvægbedrifter Produktionsgrundlag

Læs mere

Morsø, Thisted, Skive

Morsø, Thisted, Skive Udvælgelse: /wepdwukltuxm (([norm_t_ejendom] >= 1665 AND [norm_t_ejendom]

Læs mere

Driftsgrensanalyse med benchmarking

Driftsgrensanalyse med benchmarking med benchmarking Navn Adresse Lars Landmand Ejd. Nummer 0 Kapacitetsomkostninger -2.239-1.298 Ejeraflønning -62-447 Resultat af primær drift -144 217 Afkoblet EU støtte 507 356 Anden indtjening 5 27 Finansieringsomkostninger

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Planteavl Planteavlskonsulent Torben B Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen

Planteavl Planteavlskonsulent Torben B Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Planteavl 2016 Planteavlskonsulent Torben B Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Program Planteavl 2016 Regnskabstal Afgrødepriser Økonomi salgsafgrøder Økonomi grovfoder Udvikling udbytte Effekt

Læs mere

Skattepligtig indkomst

Skattepligtig indkomst Skattepligtig indkomst Årets resultat før skat Fra årsrapport 10 Ikke skattepligtige indtægter 7300-7349 Vend Saldo skat 7600-7699 pos Vend Saldo skat 20 Ikke fradragsberettigede udgifter 7350-7399 Vend

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Årsrapport 2.0 Plus

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Årsrapport 2.0 Plus Kom godt i gang med DLBR Årsrapport Mark 2.0 Online Plus DLBR Ø90 Årsrapport 2.0 Kom godt i gang I denne Maxibog kommer vi rundt om alle de steder som jf. årsrapport 2.0 skal tilpasses. Det vil ikke være

Læs mere

Regnskabsresultater 2016

Regnskabsresultater 2016 Regnskabsresultater 2016 v/ driftsøkonomirådgivere Kenneth Lund og Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme 4 bedrifter er udskiftet siden sidste år. (næsten identiske) Et bredt udsnit af både store

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Regnskabsresultater 2013 ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme v. driftsøkonomikonsulent Kenneth Lund 2 bedrifter er udskiftet siden sidste år. Et bredt

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

Årsrapport Gårdejer Carsten Bakkegaard Linda Bakkegaard Bakkegaarden Bakken Dyreborg

Årsrapport Gårdejer Carsten Bakkegaard Linda Bakkegaard Bakkegaarden Bakken Dyreborg Årsrapport 01.01.2006 31.12.2006 Gårdejer Carsten Bakkegaard Linda Bakkegaard Bakkegaarden Bakken 1 9999 Dyreborg Indholdsfortegnelse side 2 Sammendrag Afsnit Side 01 Erklæringer... 3 02 Resultatopgørelse...

Læs mere

Årsrapport 2006 med produktionsgrene 01.01.2006 31.12.2006

Årsrapport 2006 med produktionsgrene 01.01.2006 31.12.2006 Årsrapport 2006 med produktionsgrene 01.01.2006 31.12.2006 Fra den 26/10 2007 Bakkegården 2006 KUN TIL INTERN BRUG Indhold Virksomhedsoplysninger (tom) 3 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 8 Noter 13

Læs mere

Din Revisor Partner ApS

Din Revisor Partner ApS Din Revisor Partner ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013 Svend Erik Underbjerg Dirigent Side 2 af

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2016 9. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. maj 2017 Christian Petri

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/06/2015 Gry Hafstrøm Dirigent Side 2 af

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Skatteregnskab Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte Model B Direkte Model C side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Indkomstopgørelse

Læs mere

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8)

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes som supplement til en ekstern årsrapport i forbindelse med udarbejdelse af selvangivelse for et selskab. Rapporten

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Ø90 Budget - sådan - det detaljerede budget

Ø90 Budget - sådan - det detaljerede budget Ø90 Budget - sådan - det detaljerede budget DLBR Ø90 Budget det detaljerede budget Her beskrives hvordan du budgetter på kontoniveau og samtidigt periodiserer dine indtægter og udgifter på måneds bais.

Læs mere