RØD CERTIFICERING VALUTA TERMIN ER FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RØD CERTIFICERING VALUTA TERMIN ER FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER"

Transkript

1 RØD CERTIFICERING VALUTA TERMIN ER FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER

2 INTRODUKTION Importør af varer fra USA : Skal købe USD i fremtiden, bange for at USD stiger i kurs. Importøren er Kort (short) i USD Eksportør af varer til USA : Skal sælge USD i fremtiden, bange for at USD falder i kurs. Eksportøren er Lang (long) i USD Importør køber USD på termin af Eksportør så er begges risiko afdækket (hedget). Valuta terminsforretning: Aftale om handel af en mængde valuta til en kurs fastsat i dag med levering og betaling i fremtiden. En aftale mellem to parter. Kaldes OTC-handel (Over The Counter)

3 AFTALEGRUNDLAG Beløbsstørrelse på valuta, der leveres/modtages Spotkurs Termins tillæg/fradrag Terminskurs = spotkurs +/- termins tillæg/fradrag Terminsdato Afregningsbetingelser

4 AFREGNINGSBETINGELSER Fysisk levering og betaling Differenceafregning Forlængelse til oprindelig terminskurs Afregningsbetingelser er det eneste aftalepunkt, der kan ændres undervejs. En terminsforretning med banken som modpart kræver ikke likviditet, kun sikkerhedsstillelse. Lang position: Den valuta, man skal modtage Kort position: Den valuta, man skal levere

5 EKSEMPLET MED IMPORTØREN OG EKSPORTØREN Oprindelig position Terminsforretning ialt Importør Kort i USD Lang i USD 0 Eksportør Lang i USD Kort i USD 0

6 NOTATION PÅ VALUTAMARKEDET. Matematisk notation: DKK/USD = 5,00 (5 DKK pr. USD) Markedsnotation USDDKK = 5,00 (5 DKK pr. USD) Basisvaluta : den vi handler (her USD) Variabel valuta: Den vi afregner i (her DKK)

7 KRYDSKURSER Samme basisvaluta: USDDKK = 5,00 USDSEK=6,00 SEKDKK = USDDKK/USDSEK=5/6 =0,83 DKKSEK=USDSEK/USDDKK=6/5=1,20 Samme variable valuta: GBPDKK=10,00 USDDKK = 5,00 GBPUSD=GBPDKK/USDDKK = 10,00/5,00 = 2,00 USDGBP=USDDKK/GBPDKK=5,00/10,00 = 0,50 Samme valuta krydser: GBPDKK=10,00 USDGBP=0,5 USDDKK = GBPDKK*USDGBP = 10,00*0,50 = 5,00 DKKUSD = 1/USDDKK = 1/5,00 = 0,20

8 LÆRTE DU.. Hvad er en terminsforretning? Hvorfor handler eksportører og importører valuta på termin? Hvad indgår i en aftale om en valutaterminsforretning? Hvad er en lang og en kort position? Hvad er en OTC-handel? Hvilke afregningsbetingelser kan aftales? Hvad er markedsnotation basisvaluta og variabel valuta? Koster en terminsforretning likviditet? Hvad er en krydskurs og hvordan beregner man dem?

9 AFKAST VED UDLØB Fysisk levering : udveksling af valutabeløb Differenceafregning: Afregning af gevinst/tab Lang position: Spotkurs på terminsdag>terminskurs = gevinst Spotkurs på terminsdag<terminskurs = tab Gev/tab = (Spotkurs v. udløb-terminskurs)*kontraktbeløb NB Mulighed for ubegrænset gevinst, tab maksimalt kontraktbeløb*terminskurs Kort position: Spotkurs på terminsdag>terminskurs = tab Spotkurs på terminsdag<terminskurs = gevinst Gev/tab = (terminskurs-spotkurs v. udløb)*kontraktbeløb NB Maksimal gevinst = kontraktbeløb*terminskurs, maksimalt tab ubegrænset.

10 GEV/TAB VED KØB PÅ TERMIN GEVINST/TAB KØBT USD PÅ TERMIN / Gevinst = (6,45 6,20)* = DKK BREAK EVEN = TERMINSKURS GEVINST ,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 LANG POSITION

11 GEVINST/TAB VED SALG PÅ TERMIN GEVINST/TAB KØBT USD PÅ TERMIN / Tab = (6,20 6,45) * = DKK BREAK EVEN = TERMINSKURS 0 TAB ,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 KORT POSITION

12 AFKAST VED LUKNING MED MODFORRETNING Terminsforetningen udløber på terminsdagen og kan ikke lukkes i utide. En modforretning kan reelt lukke den oprindelige terminsforretning Køb på termin med modforretning: Gev/tab = (terminskurs salg-terminskurs køb)*kontraktbeløb (6,55-6,20) * = kr. Salg på termin med modforretning: Gev/tab = (terminskurs køb terminskurs salg)* kontraktbeløb (6,20-6,55)* = kr.

13 VALUTAFUTURES En valutafuture er en standardiseret terminsontrakt, der kan handles på en futures børs. Faste terminsdatoer Faste kontraktstørrelser Ikke så fleksibel som en valutaterminsforretning OTC Markedsdeltagere skal stille marginsikkerhed overfor futuresbørsen, og der er daglig afregning af gevinst/tab. Lavere modpartsrisiko på future end på en termin Markedsrisiko og afkast er alt andet lige det samme, om man bruger terminsforrretning eller future

14 VALUTATERMINSFORRETNING <> VALUTAFUTURES VALUTA TERMINSFORRETNING VALUTAFUTURE Fleksibel kontraktstørrelse VALUTA TERMINSFORRETNING Fast kontraktstørrelse kontraktstørrelse Fleksibel terminsdato Fleksibel terminsdato Fast terminsdato gevinst/tab v. udløb Afregning gevinst/tab v. udløb Individuel Daglig kreditvurdering/marginsikkerhed afregning gevinst/tab Individuel Fuld modpartsrisiko kreditvurdering/marginsikkerhed Fast marginsikkerhed Lukning før termin ved modforretning Fuld modpartsrisiko Reduceret modpartsrisiko Lukning før termin ved modforretning Handel løbende i markedet VALUTAFUTURE Fast kontraktstørrelse Fast terminsdato Daglig afregning gevinst/tab Fast marginsikkerhed Reduceret modpartsrisiko Handel løbende i markedet

15 LÆRTE DU.. Hvordan man beregner afkast på en købt terminsforretning ved udløb? Hvordan man beregner afkast på en købt terminsforretning ved udløb? Hvordan man beregner afkast på en købt terminsforretning, der lukkes med en modforretning? Hvordan man beregner afkast på en solgt terminsforretning, der lukkes med en modforretning? Hvilke ligheder og forskelle der er på en valutaterminsforretning og en valutafuture?

16 PRISFASTSÆTTELSE Hvad er alternativet til at lave en terminsforretning? Lageralternativet: Lang terminsposition (købt termin) : (f.eks købe USDDKK på termin) Låne i variabel valuta, købe basisvaluta spot og sætte beløbet på en valutakonto. (Låne DKK, købe USD spot og sætte på en valutakonto) Kort terminsposition (solgt termin) : (f.eks sælge USDDKK på termin) Låne i basisvaluta, købe variabel valuta spot og sætte beløbet på en valutakonto. (låne USD, købe DKK spot og indsætte på kronekonto)

17 LAGERFORMLEN Terminskurs = Spotkurs + lageromkostninger (fundingomk.) lagerindtægter Terminskurs USDDKK = Spotkurs USDDKK + DKK renteudgift USD renteindtægt.

18 VALUTATERMINSPRIS, DISKRET RENTETILSKRIVNING (>1 ÅR) TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT = SSSSSSSSSSSSSSSS Eks: aaaaaaaaaa dddddddd rrrrrrrrrr vvvvvv. vvvvvvvvvvvv aaaaaaaaaa dddddddd rrrrrrrrrr bbbbbbbbbb vvvvvvvvvvvv USDDKK spot=6,00 t=1 år Cibor12 DKK= 0,03 Libor 12 USD 0,02: TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT = 66, , , = 66, Terminskurs(6,0588) > spotkurs(6,00) Lavrentevaluta : Terminskurs> spotkursen Højrentevaluta : Terminskurs < spotkursen

19 VALUTA TERMINSPRIS, DISKRET RENTETILSKRIVNING (>1 ÅR) Terminskurs=spotkurs ( 1+rrrrrrrrrr vvvvvv.vvvvvvvvvvvv 1+rrrrrrrrrr bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb )tt Spotkurs USDDKK=6,00, Termin t=3 år, 3-års DKK rente=3,5%, 3 års USD rente = 3% 6,00* ( 1+0, ,03 )3 = 6,088

20 KONTINUERT RENTETILSKRIVNING, ALLE TERMINER TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT = SSSSSSSSSSSSSSSS ee rrrrrrrrrr vvvvvv.vvvvvvvvvvvv rrrrrrrrrr bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb AAAAAAAAAA dddddddd Hvor E er eksponentialfunktionen. Eksempel: TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT = 66, 0000 ee 00, , = 66, NB I den røde test er resultaterne afrundet de samme uanset om man benytter diskret eller kontinuert rentetilskrivning.

21 PRISPÅVIRKENDE FAKTORER TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT = SSSSSSSSSSSSSSSS aaaaaaaaaa dddddddd rrrrrrrrrr vvvvvv. vvvvvvvvvvvv aaaaaaaaaa dddddddd rrrrrrrrrr bbbbbbbbbb vvvvvvvvvvvv Jo højere spotkurs => jo højere terminskurs Jo højere rente var. Valuta => jo højere terminskurs Jo højere rente basis valuta => jo lavere terminskurs Hvis begge renter stiger/falder, men renteforskel uændret : uændret terminskurs (gælder eksakt kontinuert, tilnærmelsesvist diskret) Hvis rente var. Valuta > rente basisvaluta : Terminskurs > spotkurs Hvis rente var. Valuta < rente basisvaluta : Terminskurs < spotkurs

22 PRISPÅVIRKENDE FAKTORER TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT = SSSSSSSSSSSSSSSS 11+ rrrrrrrrrr vvvvvv.vvvvvvvvvvvv 11+ rrrrrrrrrr bbbbbbbbbb vvvvvvvvvvvv aaaaaaaaaa dddddddd aaaaaaaaaa dddddddd Ved udløb afhænger resultatet af forskellen mellem terminskurs og spotkurs. Undervejs afhænger resultatet af forskellem mellem terminskurs ved indgåelse og terminskurs på modforretning Ved kundens køb på termin : Højere terminpris (gevinst) kan skyldes højere spotkurs, højere rente i var valuta eller lavererente i basisvaluta Ved kundens salg på termin. Lavere terminspris (gevinst) kan skyldes lavere spotkurs, lavere rente i variabel valuta eller højere rente i basisvaluta

23 TERMINSKURSER PÅ LAVRENTEVALUTA (CHF) OG HØJRENTEVALUTA (TRY) DKKCHF SPOT 3 MDR. 6 MDR. 9 MDR. 12 MDR. 24 MDR. RENTEDKK 0,025 0,027 0,029 0,031 0,035 RENTECHF 0,005 0,0055 0,006 0,0065 0,007 VALUTAKURS 5,9 5,9296 5,9638 6,0027 6,0463 6,2398 DKKTRY SPOT 3 MDR. 6 MDR. 9 MDR. 12 MDR. 24 MDR. RENTEDKK 0,025 0,027 0,029 0,031 0,035 RENTETRY 0,07 0,073 0,075 0,077 0,082 VALUTAKURS 3,2 3,1642 3,1272 3,0915 3,0561 2,9129

24 OMKOSTNINGER Bid-offer spread på spotkurs Bid-offer spread på variabel- og på basisvaluta Evt. kurtagesats Eksempel: USDDKK SPOT: 6,05-6,06 TERMIN 6 MDR. DKKRENTE: 0,0305-0,0315 USDRENTE: 0,0200-0,0210 BBBBBB tttttttttttttttttttttt = 66, , , = 66, OOOOOOOOOO tttttttttttttttttttttt = 66, , , = 66,

25 LÆRTE DU.. Den generelle lagerformel for terminskurser : Terminspris = spotkurs + lager(funding) omkostninger lagerindtægter? Terminspris på valuta (diskret, < 1 år) Terminspris på valuta (diskret > 1 år) Terminspris på valuta (kontinuert) Hvordan terminsprisen hænger sammen med spotprisen og renterne på variabel valuta og basisvaluta? Hvorfor højrentevalutaer har terminskurs < spotkurs? Hvorfor lavrentevalutaer har terminskurs > spotkurs? Hvad der påvirker terminsprisen? At man undervejs i en terminsforretning kan tjene/tabe både på ændringer i spotkursen og ændringer i renterne? At omkostningerne ligger i bid-offer spreaded på terminskursen? Hvordan man beregner terminskurs med bid-offer spread?

26 RENTE, INFLATION OG VALUTAKURSER Fisher closed: Rente = forventet inflation + realrente Rente 6% = forventet infl. 4% + realrente 2% Fisher open: Rente land A rente land B = forventet valutakursændring RenteDKK 2% - rentetry 7% = -5% RenteTRY 7% - rente DKK 2% = 5%

27 RENTE, INFLATION OG VALUTAKURSER Købekraftsparitet: Inflation land A inflation land B = valutakursændring Infl.DKK 1% - infl.try 6% = -5% Infl. TRY 6% - infl.dkk1% = 5% Kombineres fisher open og købekraftspariteten: Rente land A Rente land B = forventet (infl land A infla.land B) RenteTRY 7% - rentedkk 2% = forv.(infl.try 6% - infl.dkk 1%) RenteA-forv.infl.A = RenteB forv.infl.b Realrenterne (risikojusterede) er ens i alle lande på lang sigt og i gennemsnit.

28 KØBEKRAFTSPARITET I PRAKSIS 650 DKK pr. CHF CHFDKK Paritet Paritet+s Paritet-s

29 LÆRTE DU.. Sammenhængen mellem rente og inflation? Sammenhængen mellem renter og valutakurser? Sammenhængen mellem inflation og valutakurser? At på lang sigt er realrenterne (risikojusteret) ens i alle lande? At renteforskelle udlignes på lang sigt af valutakursbevægelsen?

30 VOLATILITET Volatilitet (Vol) er standardafvigelsen på de logaritmiske kursændringer (relative kursændringer) Vol(t) = Vol(år) * kvadratrod(t) Vol(år) = vol(t) / kvadratrod(t)

31 KONFIDENSINTERVAL Interval for hvor meget spotkursen kan afvige fra terminskursen på terminsdagen med en given sandsynlighed. Under antagelse af, at terminskursen=forventet fremtidig spotkurs, samt kontinuert rentetilskrivning: ee LN(tttttttttttttttttttttt)±ZZ αα/2 σσ TT Hvor e er eksponentialfunktionen og LN er den naturlige logaritme. Eksempel: Hvis GBPDKK har en volatilitet på 0,11, og terminsprisen for GBP leveret om 6. mdr. er 9,20 kr., kan man opstille et 95% KI : ee LN(9,20) 1,96 0,11 0,5 = 77, 9999 ee LN 9,20 +1,96 0,11 0,5 = 1111, 7777 Man kalder dette interval (7,90-10,72) for et 95% konfidensinterval for GBPDKK om et halvt år.

32 RISIKO Markedsrisiko og modpartsrisiko Kunden markedsrisiko afhænger af volatilitet og positionens størrelse Bankens afdækker sin markedsrisiko i markedet. Kundens modpartsrisiko er, at banken ikke kan betale Bankens modpartsrisiko er, at kunden ikke kan betale

33 RÅDGIVNING Afdækning: Valuta inflow/valuta outflow Aktiver passiver i fremmed valuta Valutalån Valutaaktiver Syntetisk valutalån Valutarisiko i en international portefølje Spekulation: Renteforskelle Over- og undervurderede valutaer Gearing af egenkapital

34 LÆRTE DU.. Hvad er volatilitet? Hvordan periodiserer man volatilitet? Hvordan beregner man et konfidensinterval? Hvad er modparts- og markedsrisiko? Hvordan kan terminsforretninger anvendes til afdækning? Hvordan kan terminsforretninger anvendes til spekulation? Hvordan kan terminsforretninger anvendes til gearing af egenkapitalen?

35 INDHOLDET I PRÆSENTATIONEN ER UDARBEJDET TIL UNDERVISNINGSBRUG. VI TILSTRÆBER, AT INDHOLDET ER KORREKT OG UDTRYK FOR GÆLDENDE RET, MEN EVENTUELLE FEJL KAN IKKE MEDFØRE ANSVAR FOR FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER, OG INDHOLDET KAN IKKE ERSTATTE JURIDISK RÅDGIVNING. DER HENVISES TIL VORES ALMINDELIGE BETINGELSER PKT. A.7. FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Valutaterminsforretninger og valutafutures

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Valutaterminsforretninger og valutafutures Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium Valutaterminsforretninger og valutafutures Version 1, opdateret den 12. oktober 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 3 INDHOLD OG AFGRÆNSNING...

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Valutaswap (currency swap)

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Valutaswap (currency swap) Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium Valutaswap (currency swap) Version 1, opdateret den 10. april 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 3 INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 3 1. INDLEDNING...

Læs mere

Valutaterminskontrakter

Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter bliver mere og mere brugt indenfor landbruget. De kan både bruges til at afdække en valutarisiko, men også til at opnå en gevinst på en ændring i en given

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium om Aktiefutures og aktieterminsforretninger

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium om Aktiefutures og aktieterminsforretninger Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium om Aktiefutures og aktieterminsforretninger Version 1, opdateret den 17. august 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 3 1. INDLEDNING...

Læs mere

I n f o r m a t i o n o m v a l u t a o p t i o n s f o r r e t n i n g e r

I n f o r m a t i o n o m v a l u t a o p t i o n s f o r r e t n i n g e r I n f o r m a t i o n o m v a l u t a o p t i o n s f o r r e t n i n g e r Her kan du finde generelle oplysninger om valutaoptionsforretninger, der kan handles i Danske Bank. Valutaoptioner kan indgås

Læs mere

1.1. Introduktion. Investments-faget. til

1.1. Introduktion. Investments-faget. til Introduktion til Investments-faget 1.1 Dagens plan Goddag! Bogen & fagbeskrivelse. Hvem er jeg/hvem er I? Hold øje med fagets hjemmeside! (www.econ.au.dk/vip_htm/lochte/inv2003) Forelæsningsplan,slides,

Læs mere

Komplekse investeringsprodukter

Komplekse investeringsprodukter Komplekse investeringsprodukter KO M P L E K S E I N V E S T E R I N G S P R O D U K T E R 1 Komplekse investeringsprodukter Denne brochure beskriver kendetegnene for en række investeringsprodukter betegnet

Læs mere

ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE RØD CERTIFICERING FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Fællesbetegnelse for: Kapitalforeninger Hedgefonde Non-UCITS Private equity fonde Fonde med

Læs mere

Hvad er en option? Muligheder med en option Køb og salg af optioner kan både bruges som investeringsobjekt samt til afdækning af risiko.

Hvad er en option? Muligheder med en option Køb og salg af optioner kan både bruges som investeringsobjekt samt til afdækning af risiko. Hvad er en option? En option er relevant for dig, der f.eks. ønsker at have muligheden for at sikre prisen på et aktiv i fremtiden. En option er en kontrakt mellem to parter en køber og en sælger der giver

Læs mere

Information om finansielle instrumenter og risiko

Information om finansielle instrumenter og risiko 1 Aktier regulerede markeder Aktiemarkederne bliver påvirket af, hvordan det går med økonomien globalt og lokalt. Hvis der er økonomisk vækst, vil virksomhedernes indtjeninger vokse, og investorerne vil

Læs mere

I n f o r m a t i o n o m r å v a r e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m r å v a r e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m r å v a r e o p t i o n e r Her kan du finde generel information om råvareoptioner, der kan handles gennem Danske Bank. Råvarer er uforarbejdede eller delvist forarbejdede varer,

Læs mere

Gældspleje og finansielle instrumenter

Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje og finansielle instrumenter 1 Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje betyder, at virksomheden hele tiden er klar over de finansielle

Læs mere

HD(R) 2.del Finansiel Styring 12.06.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider

HD(R) 2.del Finansiel Styring 12.06.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider 1 af 1 sider Opgave 1.: Generelt må det siges at ud fra opgaveteksten er der ingen overordnet plan for koncernens likviditetsstyring. Især de tilkøbte selskaber arbejder med en høj grad af selvstændighed,

Læs mere

og godkendte fåmandsforeningers anvendelse af afledte finansielle instrumenter (derivatbekendtgørelsen)

og godkendte fåmandsforeningers anvendelse af afledte finansielle instrumenter (derivatbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om investeringsforeningers, specialforeningers og godkendte fåmandsforeningers anvendelse af afledte finansielle instrumenter 9 En investeringsforenings valutaeksponering Finanstilsynets

Læs mere

Obligationsbaserede futures, terminer og optioner

Obligationsbaserede futures, terminer og optioner Obligationsbaserede futures, terminer og optioner Her kan du læse om obligationsbaserede futures, terminer og optioner, og hvordan de bruges. Du finder også en række eksempler på investeringsstrategier.

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 2. marts 2010 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - rapportering Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det værst tænkelige udfald

Læs mere

Information om finansielle instrumenter og risiko. Opdateret December 2015

Information om finansielle instrumenter og risiko. Opdateret December 2015 Information om finansielle instrumenter og risiko Opdateret December 2015 Aktier regulerede markeder Aktiemarkederne bliver påvirket af, hvordan det går med økonomien globalt og lokalt. Hvis der er økonomisk

Læs mere

Nyheder fra det finansielle marked. Hvilken lånestrategi skal du vælge?

Nyheder fra det finansielle marked. Hvilken lånestrategi skal du vælge? Nyheder fra det finansielle marked Hvilken lånestrategi skal du vælge? Fastforrentet obligationslån Valutalån Fastforrentet obligationslån Valutalån Tilpasningslån Renteloft Optioner Fastforrentet obligationslån

Læs mere

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

Tid til budgetlægning og fastlæggelse af budgetkurser for 2015? Et utal af budgetkurs-metoder

Tid til budgetlægning og fastlæggelse af budgetkurser for 2015? Et utal af budgetkurs-metoder Tid til budgetlægning og fastlæggelse af budgetkurser for 2015? Hvad er den mest korrekte budgetkurs/hvad er vores bud? Hvordan forløb 2014 i forhold til forventningerne? Budgetkurs-estimater for 2015

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 2. september 2010 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - rapportering Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det værst tænkelige

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 4. marts 2011 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 28 februar 2011 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det

Læs mere

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets Certifikater - En investeringsmulighed i Jyske Bank V/Martin Munk Jyske Markets 1 Hvem udsteder Certifikaterne? Jyske Bank arbejder sammen med RBS på certifikatområdet i Danmark. RBS er verdens førende

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Finansiering Eksamen Finansiel planlægning Tirsdag den 8. januar 2008 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 2. juni 2010 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - rapportering Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det værst tænkelige udfald

Læs mere

Beskrivelse af værdipapirer og finansielle instrumenter

Beskrivelse af værdipapirer og finansielle instrumenter Beskrivelse af værdipapirer og finansielle instrumenter BIL Danmark, filial af Banque Internationale à Luxembourg SA, Luxembourg (Banken) påtager sig intet ansvar for de skattemæssige konsekvenser, når

Læs mere

Swaps og afdækning af CHF-lån

Swaps og afdækning af CHF-lån Swaps og afdækning af CHF-lån Ekstra-materiale fra CFA Danmarks seminar Kommunernes finansielle styring, 27. april, 2010 Søren Plesner, CFA, soren.plesner@basispoint.com Swaps En aftale mellem to parter

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

RØD CERTIFICERING - BILAG

RØD CERTIFICERING - BILAG RØD CERTIFICERING - BILAG STRUKTUREREDE OBLIGATIONER FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER STRUKTUREREDE OBLIGATIONER Strukturerede obligationer som det næstbedste alternativ. GEVINST Næstbedst ved FALD AKTIV

Læs mere

Kvartalsrapport juli 2009 Faxe Kommune

Kvartalsrapport juli 2009 Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 29 Faxe Kommune Anbefalinger: Faxe Kommune har en lav gennemsnitlig rente og en passende varighed på porteføljen. Med de nuværende renteforventninger vurderes porteføljesammensætningen

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 6. marts 2012 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 29. februar 2012 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 25. november 2011 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 25. november 2011 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed

Læs mere

Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008. Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro

Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008. Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008 Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro Indhold Status Låneporteføljen Drøftelse renteforventning - risici Styringsrenterne Realkredit rentekurven Skandinaviske valutaer

Læs mere

Produkter i Alm. Brand Bank

Produkter i Alm. Brand Bank Alm Brand Bank Produkter i Alm. Brand Bank De nye regler om investorbeskyttelse træder i kraft d. 1. november 2007. Ifølge disse er Alm. Brand Bank forpligtet til at informere vore kunder om de risici,

Læs mere

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r Her kan du læse om aktieoptioner, og hvordan de kan bruges. Du finder også eksempler på investeringsstrategier. Aktieoptioner kan være optaget til handel

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering den 10. februar 2011, version 2 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 10. februar 2011 Side 1 af 10 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune - Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 2. september 2016 Indhold Ordforklaring Kommentarer

Læs mere

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Portefølje er godt afdækning med god spredning på rentekurven

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium om Exchange Traded Funds (ETF) + Appendix om Exchange Traded Notes (ETN)

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium om Exchange Traded Funds (ETF) + Appendix om Exchange Traded Notes (ETN) Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium om Exchange Traded Funds (ETF) + Appendix om Exchange Traded Notes (ETN) Version 2, den INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 2 INDHOLD OG AFGRÆNSNING...

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2011

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2011 Faxe Kommune Kvartalsrapport april 211 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune bør øge andelen af fast finansiering op til

Læs mere

Det naturvidenskabelige fakultet Sommereksamen 1997 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2

Det naturvidenskabelige fakultet Sommereksamen 1997 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2 1 Det naturvidenskabelige fakultet Sommereksamen 1997 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2 Opgavetekst Generelle oplysninger: Der ses i nedenstående opgaver bort fra skat, transaktionsomkostninger,

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport april 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende høj andel af fast finansiering

Læs mere

ETN-skolen ETN-skolen 2016

ETN-skolen ETN-skolen 2016 ETN-skolen Agenda 17.30 17.40 Velkomst 17.40 18.15 Analytikerindlæg 18.15 19.00 Grundlæggende info 19.00 19.10 Pause 19.10 19.50 Anvendelse 19.50 20.00 Praktiske informationer ETN et marked i vækst ETN

Læs mere

Kvartalsrapport april 2010 Faxe Kommune

Kvartalsrapport april 2010 Faxe Kommune Faxe Kommune Kvartalsrapport april Kvartalsrapport april Faxe Kommune Anbefalinger: Med de nuværende renteforventninger vurderes Faxe Kommunes spredning mellem fast og variabel finansiering passende. En

Læs mere

Bilag 3: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag 3: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag 3: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

Faxe Kommune. Gældsrapport. Januar 2016. Jeanette Bomholdt. FA Denmark West

Faxe Kommune. Gældsrapport. Januar 2016. Jeanette Bomholdt. FA Denmark West Faxe Kommune Januar 2016 Jeanette Bomholdt FA Denmark West en Indhold Forudsætninger en: Temaer i det aktuelle marked Overblik over gældsporteføljen Sammenfatning & Rentebinding Ydelse & Varighed Rentefølsomhed

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Juli 2015 Anne Kathrine Møller Petersen Corporate & Public Sector Derivatives en Indhold Forudsætninger en: Temaer i det aktuelle marked Overblik over gældsporteføljen Sammenfatning

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 8 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Reeksamen Finansiel planlægning Tirsdag den 12. juni 2007 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler er tilladte.

Læs mere

Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned)

Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) 12-09-14 Valuta JyskeMarkets Handelsideer Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) Kryds Entry Case Entry Termin Target Stop Noter Valuta Spotkurs Forventning 50MA / 200MA Case EURCHF 28-02-2014 KØB

Læs mere

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune 20. februar 2006 Sammenfatning Ringsted Kommunes nuværende låneportefølje må risikomæssigt betragtes som

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

Børsnoterede certifikater Bull & Bear

Børsnoterede certifikater Bull & Bear Børsnoterede certifikater Bull & Bear Bull & Bear-certifikater passer til dig, der har en fast tro på, hvilken vej markedet vil gå, uanset om du tror på en stigning eller et fald. Bull & Bear-certifikater

Læs mere

ØDF-ÅRSMØDE 2010. Workshop Handel med finansielle instrumenter

ØDF-ÅRSMØDE 2010. Workshop Handel med finansielle instrumenter ØDF-ÅRSMØDE 2010 Workshop Handel med finansielle instrumenter Dagsorden 1. Styrelsesloven og Lånebekendtgørelsen 2. Hvad er risici ved finansielle instrumenter? 3. Dekomponering af renteswaps og valutaswaps

Læs mere

Oversigt over godkendte kompetencekrav Rød certificeringsprøve Financial Training Partner A/S

Oversigt over godkendte kompetencekrav Rød certificeringsprøve Financial Training Partner A/S Oversigt over godkendte kompetencekrav Rød certificeringsprøve Financial Training Partner A/S 22. juni 2012 I:\Certificering af Investeringsrådgivere\Kompetencekrav\Kompetencekrav 9 produkter til hjemmesiden

Læs mere

værdien af SEK igennem hele året.

værdien af SEK igennem hele året. 04-09-14 Valuta JyskeMarkets Handelsideer (se vores anbefalede FX Portefølje på side 3) Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) Kryds Entry Case Entry Termin Target Stop Noter Valuta Spotkurs Forventning

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 6 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen Finansiel planlægning Torsdag den 12. juni 2008 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler er tilladt.

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 6. juni 2011 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 1. juni 2011 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det værst

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med de nuværende renteforventninger har Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 7. juni 2012 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 4. juni 2012 opdateret med rentesikring 12. juni Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner?

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 30. april 2011 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 6. maj 2011 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde kommunens

Læs mere

FÅ GODE KORT PÅ HÅNDEN MED FINANSIELLE INSTRUMENTER

FÅ GODE KORT PÅ HÅNDEN MED FINANSIELLE INSTRUMENTER FÅ GODE KORT PÅ HÅNDEN MED FINANSIELLE INSTRUMENTER Bliv klogere på, hvordan finansielle instrumenter kan bruges, og hvad du skal være opmærksom på, når du skal finde den rette løsning for din virksomhed

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling i porteføljen

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER Her kan du læse en generel beskrivelse af de værdipapirer, som Carnegie Bank A/S (herefter Banken) tilbyder. Risici ved investering i værdipapirer er beskrevet sidst i dokumentet. Aktier Når kunden investerer

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 15. maj 2012 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 21. maj 2012 Side 1 af 5 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde kommunens

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 215 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med det store rentefald de seneste kvartaler,

Læs mere

vestjyskbanks basisinformation om finansielle instrumenter

vestjyskbanks basisinformation om finansielle instrumenter CVR-nr. 34631328 B19PDFBASIS Kl. TID Indledning Når du er kunde i vestjyskbank, kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge - dog begrænset af f.- eks. gældende lovregler om

Læs mere

Løsningsforslag til Schweizerfranc-problematikken

Løsningsforslag til Schweizerfranc-problematikken Økonomidirektøren 29. august 2011 Løsningsforslag til Schweizerfranc-problematikken Norddjurs Kommune har pr. 26. august 2011 lån i schweizerfranc (CHF) på ca. 14 mio. CHF, hvilket med en kurs på 6,50

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en høj andel af fast finansiering og varighed.

Læs mere

Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned)

Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) 10-09-14 Valuta JyskeMarkets Handelsideer Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) Kryds Entry Case Entry Termin Target Stop Noter Valuta Spotkurs Forventning 50MA / 200MA Case EURCHF 28-02-2014 KØB

Læs mere

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Den 28. januar 2010 Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Norddjurs Kommune har i øjeblikket et lån 1 i schweizerfranc 2 på ca. 87,9 mio. kr. (ekskl. evt. kurstab) ud af en samlet låneportefølje

Læs mere

Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned)

Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) 03-10-14 Valuta JyskeMarkets Handelsideer Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) Kryds Entry Case Entry Termin Target Stop er Valuta Spotkurs Forventning 50MA / 200MA Case EURCHF 28-02-2014 KØB 121,55

Læs mere

DAF ÅRHUS FEBRUAR Copyright 2011, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.

DAF ÅRHUS FEBRUAR Copyright 2011, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. DAF ÅRHUS FEBRUAR 2011 Copyright 2011, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. LIDT HISTORIE.. EN BØRS I FORANDRING 1648 Københavns brand 1800 Industrialisering 1919 Flytter fra den gamle børsbygning

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S, CVR-nr. 32 08 02 86, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S, CVR-nr. 32 08 02 86, der afholdes Til aktionærerne i Formuepleje Fokus A/S Aarhus, den 21. maj 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2007. - i fuldendt balance. Stratego

HALVÅRSRAPPORT 2007. - i fuldendt balance. Stratego HALVÅRSRAPPORT 2007 - i fuldendt balance Stratego 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... side 3 Hoved- og Nøgletal... side 4 Ledelsespåtegning... side 5 Ledelsesberetning... side 6 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 15. august 2011 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 16. august 2011 Side 1 af 8 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde

Læs mere

Overordnede regler for kommunens finansielle styring

Overordnede regler for kommunens finansielle styring Bilag 11 til "Principper for økonomistyring" Overordnede regler for kommunens finansielle styring Formål Kommunens finansielle strategi, som formuleret i dette dokument, betragtes som et arbejdsredskab

Læs mere

Nye markeder Eksport & Import

Nye markeder Eksport & Import Nye markeder Eksport & Import Valutarådgiver Bjarne Olesen, Jyske Bank Side 1/21 Valutarisiko kan/skal den elimineres? Klar defineret valutapolitik Valutarisiko en risiko der kan gøres noget ved Terminsforretninger

Læs mere

Sydbanks politik for ordreudførelse

Sydbanks politik for ordreudførelse s politik for ordreudførelse Formål Denne politik for ordreudførelse beskriver, hvordan vi i håndterer dine ordrer med det formål at sikre dig den efter omstændighederne bedst mulige handel best execution

Læs mere

Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) Sverige: Rentemøde i Riksbanken samt detailsalg. Valuta JyskeMarkets

Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) Sverige: Rentemøde i Riksbanken samt detailsalg. Valuta JyskeMarkets 28-10-14 Valuta JyskeMarkets Handelsideer Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) Kryds Entry Case Entry Termin Target Stop Noter Valuta Spotkurs Forventning 50MA / 200MA Case EURCHF 28-02-2014 KØB

Læs mere

Dollarfald - hvad nu? Afdækningsmulighederne. 18. maj 2004 Ole Bremholm Jørgensen

Dollarfald - hvad nu? Afdækningsmulighederne. 18. maj 2004 Ole Bremholm Jørgensen Dollarfald - hvad nu? Afdækningsmulighederne 18. maj 2004 Ole Bremholm Jørgensen Tendenser og historiske konsekvensberegninger Hvorfor afdækning? Hvad kan vi tilbyde? Hvad betyder IAS 39 for strategierne?

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium om Aktieoptioner

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium om Aktieoptioner Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium om Aktieoptioner Version 1, opdateret den 19. marts 2015 BAGGRUND... 4 INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 4 1. INDLEDNING... 4 2. OPBYGNING OG STRUKTUR...

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Ved den forventede kommende låneoptagelse, anbefales det

Læs mere

HD(R) 2.del Finansiel Styring 19.08.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider

HD(R) 2.del Finansiel Styring 19.08.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider 1 af 1 sider Det nuværende cash management system, er et meget decentralt system hvor selskaberne i koncernen selv administrere deres likviditet og likviditetsbehov. Der er dog udstukket retningslinier

Læs mere

Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb?

Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb? Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb? Din virksomhed påvirkes af bevægelser på rentemarkedet. Nordea Markets tilbyder skræddersyede

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 8 2008

ØkonomiNyt nr. 8 2008 ØkonomiNyt nr. 8 2008 Finanskrisen Det liberaliserede mar ked Likviditets og kapitalkrise Den kommende rentetilpasning Fast forrentede lån Valuta Den økonomiske krises betydning for landbr ugets finansielle

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende porteføljefordeling og høj

Læs mere

Finansiel styring i Viborg Kommune. Konference om kommunernes finansielle styring Den 27.april 2011.

Finansiel styring i Viborg Kommune. Konference om kommunernes finansielle styring Den 27.april 2011. Finansiel styring i Viborg Kommune Konference om kommunernes finansielle styring Den 27.april 2011. Finansiel strategi i Viborg Disposition Formål med strategien Finansielle aktiver og passiver Porteføljepleje

Læs mere

Onsdag, den 12. juni 2013 kl. 9.00 på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

Onsdag, den 12. juni 2013 kl. 9.00 på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 21. maj 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Ordreudførelses- politik

Ordreudførelses- politik Ordreudførelses- politik Gældende pr. 1. januar 2018 1. Formål Denne ordreudførelsespolitik beskriver de principper, vi følger, når vi udfører ordrer med finansielle instrumenter for vores detailkunder

Læs mere

XX FORSYNING A/S. Finansierings-, valuta- og rentestrategi

XX FORSYNING A/S. Finansierings-, valuta- og rentestrategi XX FORSYNING A/S Finansierings-, valuta- og rentestrategi Vedtaget på XX A/S bestyrelsesmøde den 15. maj 2007 MÅLSÆTNING: Formålet med denne strategi er at få defineret en risikoprofil for vore transaktioner

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport april 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport april 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport april 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faaborg-Midtfyn Kommune anbefales at indgå renteswap

Læs mere

Valutarisiko eksempel 1

Valutarisiko eksempel 1 MARTS 2010 Bank og FINANS derivater Et risikost yringsredskab Finanskrisen har sat fokus på pengeinstitutters og virksomheders behov for at fjerne finansielle risici. Særligt ses en interesse for justering

Læs mere

som fortsat har et stort potentiale, og som allerede efter 10 dage ligger klart i toppen som månedens top-performende valutakryds.

som fortsat har et stort potentiale, og som allerede efter 10 dage ligger klart i toppen som månedens top-performende valutakryds. 09-09-13 Valuta 10-09-13 JyskeMarkets FX Market Drivers åbne anbefalinger (0-1 mdr.) Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) Kryds Entry Case Entry Termin Target Stop Noter Valuta Spotkurs Forventning

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

KRONEN UNDER PRES I JANUAR-FEBRUAR 2015

KRONEN UNDER PRES I JANUAR-FEBRUAR 2015 KRONEN UNDER PRES I JANUAR-FEBRUAR 2015 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Nationalbanken har siden 1982 ført fastkurspolitik over for først D-mark og siden 1999 over for euro. 1 Det sker inden for rammerne af

Læs mere

Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned)

Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) 09-10-14 Valuta JyskeMarkets Handelsideer Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) Kryds Entry Case Entry Termin Target Stop Noter Valuta Spotkurs Forventning 50MA / 200MA Case 28-02-2014 KØB 121,55

Læs mere

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes Bilag 11 Overordnede regler for kommunens finansielle styring Formål Kommunens finansielle strategi, som formuleret i dette dokument, betragtes som et arbejdsredskab for kommunens forvaltning til brug

Læs mere