Løsningsforslag MatB December 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løsningsforslag MatB December 2013"

Transkript

1 Løsningsforslag MatB December 2013 Opgave 1 (5 %) a) En linje l går gennem punkterne: P( 2,3) og Q(2,1) a) Bestem en ligning for linjen l. Vi ved at linjen for en linje kan udtrykkes ved: y = αx + q hvor α er linjes hældningskoefficient og q er linjens skæring med y-aksen. Vi kan starte med at beregne hældningen først. α = y 1 y 0 x 1 x 0 = ( 2) = 1 2 Indsættes α sammen med et af punkterne fås q : 1 = 1 2 (2) + q q = 2 Hermed fås linjes ligning y = 1 2 x + 2 1

2 Opgave 2 (5 %) a) Isolér t i udtrykket: v = a t + v 0. a) v = a t + v 0 v v 0 = a t t = v v 0 a Opgave 3 (5 %) En funktion f er givet ved: f (x) = 2 3 x + x 2 a) Bestem f (x). Vi bruger differentiationsreglerne: f (x) = 2 3 x + x 2 f (x) = 2 ln(3) 3 x + 2x Opgave 4 (5 %) a) Løs uligheden: x 2 4 < 0 2

3 Først beregnes skæringspunkterne med x aksen for parablen med ligningen: y = x 2 4 Vi sætter y = 0 da vi skal finde skæring med x-aksen. x 2 4 = 0 x 2 = 4 x = ±2 Da koefficienten til x 2 er A = 1-altså positiv-, vender parablens grene opad. På grundlag heraf kan man skitsere parablen som vist på figuren. 3

4 Hvornår gælder det så, at x 2 4 < 0? Det gør det, når parablen ligger under x-aksen, som vist i figuren ovenover. Det svarer altså til intervallet mellem 2 og 2. Løsningen er derfor L =] 2;2[ Opgave 5 ( 5 %) Ved en prøve i en skoleklasse er nedenstående statistiske deskriptorer registreret: Mindste observation Nedre kvartil Median Øvre kvartil Største observation a) Tegn et boxplot for resultatfordelingen. Vi tegner boxplot på følgende måde: 4

5 Opgave 6 (15 %) I en trekant ABC, er A = 45 0 c = 7 og højden fra vinkel C på siden c er h c = 5 a) Skitsér trekanten og beregn længden af siden b. b) Beregn længden af siden a. c) Beregn vinklerne B og C. a) Vi skitsér trekanten med højden h c = 5. Længden af siden b beregnes vhs. pythagoras ud fra trekanten ADC på følgende måde: 5

6 b = = 7.07 b) Længden af siden a beregnes igen vha. pythagoras ud fra trekanten BDC: a = = 5.39 c) Vinklerne B og C beregnes først ud fra trekanten BDC sin(b) = 5 a B = sin 1 ( ) = 680 Den sidste vinkel C findes ud fra det at summen af vinklerne i en trekant er 180 grader. C = 180 ( ) = 67 0 Opgave 7 (25 %) x 2 En funktion f er givet ved: f (x) = x 2 2x + 1 a) Bestem definitionsmængden for f. b) Bestem koordinatsættet til nulpunktet for f. c) Bestem monotoniforholdene for f. En linje l er givet ved: y = 1 2 x + 1. Linjen skærer grafen for f i to punkter, 4 P og Q. d) Bestem koordinatsættet til det punkt på funktionens graf, hvor der er lokalt ekstremumspunkt. Funktionens graf har en tangent, der er parallel med linjen med ligningen: y = 4x + 2 e) Bestem koordinatsættet til røringspunktet for denne tangent. 6

7 Funktionens definitionsmængde bestemmes: Nævneren må ikke være nul i en brøk a) f (x) = x 2 x 2 2x + 1 x 2 2x Solve(x 2 2x + 1 = 0,x) på grafregneren eller GeoGebra CAS kommando Solve[x 2 2x + 1] giver {x = 1} Definitionsmængden er hermed: Dm f = R \ {1} (0,0) b) Nulpunktet for funktionen findes ved at beregne f (0) = 0 og 0 = f (x) Dvs. c) Monotoniforholdet bestemmes ved at finde den afledede funktion f (x) vha. CAS på GeoGebra Grafregnerens kommando d dx ( x 2 2x x 2 ) som giver 2x + 1 x 2 Derivative[ (x 2 ] som giver 2 x + 1) 2x x 3 3x 2 + 3x 1 som er det samme som overfor! (x 1) 3 7

8 f (x) = 0 giver 2x = 0 Dvs. x = 0 som deler x-aksen i tre dele sammen med x 1 Funktionen er altså aftagende i intervallerne ] ;0[ ]1; [ mens den er voksende i intervallet ]0;1[ hvor funktionen ikke er defineret for x = 1, da Dm f = R \ {1}. Funktionens graf har en tangent, der er parallel med linjen med ligningen: y = 4x + 2. e) Bestem koordinatsættet til røringspunktet for denne tangent. Vi skal løse f (x) = 4 ved hjælp af solve kommandoen 2x Solve[ = 4] giver x = 2 (x 1) 3 Indsættes x = 2 i den originale funktion fås y = 4. 8

9 Røringspunktets koordinater bliver; 2 2 f (2) = = 4 (2,4) Opgave 8 (10 %) En eksponentiel udvikling f er givet ved forskriften: f (x) = b a x Det oplyses, at f (2) = 4 og f (4) = 16. a) Bestem konstanterne a og b. En anden eksponentiel udvikling g har halveringskonstanten T 1/2 = 4. Det oplyses, at g(2) = 6. b) Bestem g(6). a) Konstanterne bestemmmes ved at indsætte punkterne i forskriften: 4 = 6 a 2 og 16 = b a 4 To ligninger med to ubekendte. Kan løses ved at dividere de to op i hinanden på følgende måde: 16 4 = b a4 b a 2 4 = a 2 a = ±2 Men for eksponentiel udvikling gælder a > 0 Dvs. Vi tager kun den positive værdi for a = 2 9

10 4 = b a 2 b = 4 a 2 = 4 4 = 1 f (x) = b a x = 1 2 x b) Halveringskonstanten er defineret som: 1 T 1/2 = ln(2) ln( ln(a) = 2 ) ln(a) = 4 ln(a) = ln(2) 4 = 0.17 e ln(a) = e 0.17 a = 0.84 Funktionen bliver: g(2) = 6 6 = b a 2 b = 6 a 2 b = = 8.5 g(x) = x Beregnes g(6) ved at indsætte x = 6 g(6) = = 2.98 Opgave 9 (5 %) En funktion f er givet ved: f (x) = 3ln(x) + k x, x > 0, hvor ker en konstant. I punktet P(1, 1) har grafen for f en tangent med ligningen y = 2x 3. a) Bestem konstanten k. 10

11 Vi starter med at indsætte punktets koordinater i funktionen da funktioenen har en tangent i dette punkt. f (x) = 3 ln(x) + k x 1 = 3 ln(1) + k 1 k = 1 Alternativt kan man også finde konstanten ved at differentiere funktionen og sætter lig med 2 og løser for k. Opgave 10 ( 10 %) Tabellen nedenunder viser sammenhængen mellem en række stoffers molarmase M og deres kogepunkter k(m). Sammenhængen antages at kunne beskrives ved en funtion af typen: k(m) = a M + b, hvor a og b er konstanter. Stof molarmasse M (g/mol) kogepunkt k(m) ( 0 C) Methanol Ethanol Propanol Butanol Penthanol

12 a) Bestem ved hjælp af regression konstanterne a og b b) Bestem molarmassen for et stof, der har kogepunkt ved C. a) Vi bruger GeoGebra s regneark til at indsætte tabelværdierne og vælger en lineær model. b) Molarmassen for temperaturen C bestemmes f (x) = 1.32x x = 195 = 1.32x =

13 Opgave 11 ( 10 %) På figuren nedenfor er vist grafen for et andengradspolynomium på formen: f (x) = a x 2 + b x + c, hvor a, b, og c er konstanter. Diskriminanten betegnes med d. a) Bestem på grundlag af figuren fortegnene for a, c, og d. b) Bestem ved hjælp af figuren løsningen til ligningen f (x) = 0 a) a er negativ da benene vender ned ad, c er også negativ på grund af skæring med y-aksen under x-aksen. der positiv da funktionen skærer x-aksen i to steder. b) Løsningen til ligningen aflæses til x = 2. Dvs. f (2) = 0 13

Opvarmningsopgaver. Gang parentesen ud: Forkort brøken: Gang parentesen ud: (1.5 + x) 2 (1 + x) 3. Forkort brøken. Gang parentesen ud: (x 0 + x) 3

Opvarmningsopgaver. Gang parentesen ud: Forkort brøken: Gang parentesen ud: (1.5 + x) 2 (1 + x) 3. Forkort brøken. Gang parentesen ud: (x 0 + x) 3 eks. Intro til differentialregning side 1 Opvarmningsopgaver 10. november 2012 12:58 Gang parentesen ud: Forkort brøken: Gang parentesen ud: (1.5 + x) 2 (1 + x) 3 Gang parentesen ud: Forkort brøken (x

Læs mere

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse.

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse. Opdateret 28. maj 2014. MD Ofte brugte kommandoer i Geogebra. Generelle Punktet navngives A Geogebra navngiver punktet Funktionen navngives f Funktionen navngives af Geogebra Punktet på grafen for f med

Læs mere

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Contents 1 Løsning af ligninger i Maple 1 11 Solve-kommandoen og førstegradsligninger 1 metode1 (højreklik - cmd+klik) 1 metode

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Indledning 2. Kapitel 1 Introduktion til funktioner af 2 variable 3 Niveaukurver 5

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Indledning 2. Kapitel 1 Introduktion til funktioner af 2 variable 3 Niveaukurver 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning Kapitel 1 Introduktion til funktioner af variable 3 Niveaukurver 5 Kapitel Partiel differentiation og gradienten 7 Kapitel 3 Differentialet 1 Fejlvurdering 13 Tangentplan

Læs mere

Brugervejledning til Graph (1g, del 1)

Brugervejledning til Graph (1g, del 1) Graph (brugervejledning 1g, del 1) side 1/8 Steen Toft Jørgensen Brugervejledning til Graph (1g, del 1) Graph er et gratis program, som ikke fylder meget. Downloades på: www.padowan.dk/graph/. Programmet

Læs mere

Vejledning til Gym18-pakken

Vejledning til Gym18-pakken Vejledning til Gym18-pakken Copyright Maplesoft 2014 Vejledning til Gym18-pakken Contents 1 Vejledning i brug af Gym18-pakken... 1 1.1 Installation... 1 2 Deskriptiv statistik... 2 2.1 Ikke-grupperede

Læs mere

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering:

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: LINEÆR PROGRAMMERING I lineær programmering løser man problemer hvor man for en bestemt funktion ønsker at finde enten en maksimering eller en minimering

Læs mere

Differential- regning

Differential- regning Differential- regning del () f () m l () 6 Karsten Juul Indhold Tretrinsreglen 59 Formler for differentialkvotienter64 Regneregler for differentialkvotienter67 Differentialkvotient af sammensat funktion7

Læs mere

Sådan gør du i GeoGebra.

Sådan gør du i GeoGebra. Sådan gør du i GeoGebra. Det første vi skal prøve er at tegne matematiske figurer. Tegne: Lad os tegne en trekant. Klik på trekant knappen Klik på punktet ved (1,1), (4,1) (4,5) og til sidst igen på (1,1)

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient

Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient N 0,35N 0, 76t 2010 Karsten Juul Til eleven Dette hæfte giver dig mulighed for at arbejde sådan med nogle begreber at der er god mulighed for at der

Læs mere

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal?

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Det er ret let at svare på: arealet af en trekant, husker vi fra vor kære folkeskole, findes ved at gange

Læs mere

Bevægelse i to dimensioner

Bevægelse i to dimensioner Side af 7 Bevægelse i to dimensioner Når man beskriver bevægelse i to dimensioner, som funktion af tiden, ser man bevægelsen som var den i et almindeligt koordinatsystem (med x- og y-akse). Ud fra dette

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

Komplekse tal. Jan Scholtyßek 29.04.2009

Komplekse tal. Jan Scholtyßek 29.04.2009 Komplekse tal Jan Scholtyßek 29.04.2009 1 Grundlag Underlige begreber er det, der opstår i matematikken. Blandt andet komplekse tal. Hvad for fanden er det? Lyder...komplekst. Men bare roligt. Så komplekst

Læs mere

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9.

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. Den lille hjælper Krogårdskolen Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. klasse Hvordan løses matematik? Positionssystem... 4 Positive tal... 4 Negative tal... 4 Hele tal...

Læs mere

Mini-formelsamling. Matematik 1

Mini-formelsamling. Matematik 1 Indholdsfortegnelse 1 Diverse nyttige regneregler... 1 1.1 Regneregler for brøker... 1 1.2 Potensregneregler... 1 1.3 Kvadratsætninger... 2 1.4 (Nogle) Rod-regneregler... 2 1.5 Den naturlige logaritme...

Læs mere

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS Software version 2.1 introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS introduktion og eksempler Copyright 2010 by Texas Instruments Denne PDF-fil er gratis og må frit bruges til undervisningsformål.

Læs mere

Bemærkninger til den mundtlige årsprøve i matematik

Bemærkninger til den mundtlige årsprøve i matematik Spørgsmål til årsprøve 1v Ma 2008 side 1/5 Steen Toft Jørgensen Bemærkninger til den mundtlige årsprøve i matematik IT-værktøjer Jeg forventer, at I er fortrolige med lommeregner TI-89 og programmerne

Læs mere

Spørgsmål Nr. 1. Spørgsmål Nr. 2

Spørgsmål Nr. 1. Spørgsmål Nr. 2 Spørgsmål Nr. 1 TITEL: Statistik Definition af beskrivende statistik Opdeling af beskrivende statistik i grupperede observationer og ikke grupperede observationer Deskriptorerne typetal og middelværdi

Læs mere

Grupperet materiale kan f.eks. være befolkningsdata eller indkomstfordelinger.

Grupperet materiale kan f.eks. være befolkningsdata eller indkomstfordelinger. Thomas Jensen & Morten Overgård Nielsen At bestemme kvartilsæt Indhold - At finde kvartilsæt i ikke-grupperet datamateriale (link til dokumentet her) - At bestemme kvartilsæt ved hjælp af Excel (link til

Læs mere

Komplekse tal. enote 29. 29.1 Indledning

Komplekse tal. enote 29. 29.1 Indledning enote 29 1 enote 29 Komplekse tal I denne enote introduceres og undersøges talmængden C, de komplekse tal. Da C betragtes som en udvidelse af R forudsætter enoten almindeligt kendskab til de reelle tal,

Læs mere

Arealet af en trekant Der er mange formler for arealet af en trekant. Den mest kendte er selvfølgelig

Arealet af en trekant Der er mange formler for arealet af en trekant. Den mest kendte er selvfølgelig Arealet af en trekant Der er mange formler for arealet af en trekant. Den mest kendte er selvfølgelig som også findes i en trigonometrisk variant, den såkaldte 'appelsin'-formel: Men da en trekants form

Læs mere

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 0B1. Potenser og potensregler Hvis a R og n er et helt, positivt tal, så er potensen a som bekendt defineret ved: n (1) n

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse 1 Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse Bemærk, at vi benytter betegnelsen øvelser som en meget bred betegnelse. Derfor er der også nogle af vores øvelser, der nærmer sig kategorien undersøgelser,

Læs mere

Logaritmiske koordinatsystemer med TI-Nspire CAS version 3.6

Logaritmiske koordinatsystemer med TI-Nspire CAS version 3.6 Logaritmiske koordinatsystemer med TI-Nspire CAS version 3.6 Indholdsfortegnelse: Enkelt logaritmisk koordinatsystem side 1 Eksempel på brug af enkelt logaritmisk koordinatsystem ud fra tabel side 2 Dobbelt

Læs mere

Kom godt i gang med Maple 12 (Document mode)

Kom godt i gang med Maple 12 (Document mode) Kom godt i gang med Maple 12 (Document mode) Adept Scientific 2008 I Document mode har du en helt blank side at skrive på, og altså ingen røde >. Når du åbner en ny side, ser øverste venstre hjørne således

Læs mere

MATEMATIK, MUNDTLIG PRØVE TEMA: PYRAMIDER

MATEMATIK, MUNDTLIG PRØVE TEMA: PYRAMIDER MATEMATIK, MUNDTLIG PRØVE TEMA: PYRAMIDER I oldtiden regnede man med 7 underværker, hvilket var seværdigheder, som man fremhævede på grund af deres størrelse, skønhed og udseende. Kun et enkelt af disse

Læs mere

SØREN L. BUHL KOMPLEKSE TAL M. M. Matematik 1 Den teknisk naturvidenskabelige Basisuddannelse

SØREN L. BUHL KOMPLEKSE TAL M. M. Matematik 1 Den teknisk naturvidenskabelige Basisuddannelse SØREN L. BUHL KOMPLEKSE TAL M. M. Matematik Den teknisk naturvidenskabelige Basisuddannelse Afdeling for Matematik og Datalogi Institut for Elektroniske Systemer Aalborg Universitetscenter MCMXCII Indhold

Læs mere