Studentereksamen i Matematik B 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studentereksamen i Matematik B 2012"

Transkript

1 Studentereksamen i Matematik B 2012 (Gammel ordning) Besvarelse Ib Michelsen

2 Ib Michelsen stx_121_b_gl 2 af 11 Opgave 1 På tegningen er gengivet 3 grafer for de nævnte funktioner. Alle funktionerne er lineære. f er aftagende (da a = -1,5 <0) og begyndelsesværdien er 1. Derfor svarer f til grafen A. g er voksende med begyndelsesværdi 0. Derfor svarer g til grafen C. Endelig er h også en voksende funktion; begyndelsesværdien er den største (b = 2) og hældningskoefficienten er mindre end for g: Derfor svarer h til grafen B. Opgave 2 Givet ligningen: x 2 +8 x+15=0 Diskriminant og løsning a=1 ;b=8 ;c=15 d =b 2 4 a c d = =64 60=4 x= 8±2 2 1 x= 5 x= 3 Diskriminanten d = 4 L = {-5 ; -3} Opgave 3 Trekanten, som er gengivet på næste side, har mål som anført på tegningen; desuden vides, at omkredsen er 30.

3 Ib Michelsen stx_121_b_gl 3 af 11 Længden af AB Da trekant ABD er retvinklet, kan Pythagoras sætning anvendes: hyp 2 =k 1 2 +k 2 2 De oplyste tal indsættes: c 2 = c 2 =100 c=10 AB = 10 Arealet af trekant ABC Da omkredsen af trekanten er 30, fås længden af AC som: AC = ,5 = 12,5 Arealformlen for en vilårlig trekant er T =½ h g højde: T =½ 6 12,5=37,5 Trekantens areal er 37,5 Opgave 4 ; AC benyttes som grundlinje og BD som Det er oplyst, at funktionen f har fordoblingskonstanten 3; tabellen herunder skulle så udfyldes med de farvede tal: Forklaring: Når x vokser fra 0 til 3 med 3, som er fordoblingskonstanten, skal y-værdien 7 fordobles: dvs. under 3 skrives14. Tilsvarende er forskellen mellem 3 og 6 også fordoblingskonstanten.og derfor skal der stå 28 under 6. Og da 56 er det dobbelte af 28 findes svaret 9 ved at addere fordoblingskonstanten til 6.

4 Ib Michelsen stx_121_b_gl 4 af 11 Opgave 5 Givet: f (x)=2e x +1 Bestem f'(x) f ' ( x)=2(e x )'+0 f ' ( x)=2e x Bestem tangentligning f (0)=2e 0 +1=2 1+1=3 P(0,f(0)) = (0,3) Tangentens hældningskoefficient = f ' (0)=2 e 0 =2 1=2 Parameteren b i tangentligningen fås med formlen: b= y 1 a x 1 b=3 2 0=3 Tangentligningen: y=2 x+3 ; ved indsætning ses: Opgave 6 For funktionen f (x)=4 x+3 skal der findes en stamfunktion, hvis graf går genne P(1,10). Mængden af stamfunktioner kan findes som F ( x)=4 1 (1+1) x x+k=2 x 2 +3 x+k Heraf ses, at blandt de foreslåede funktioner passer den første og den sidste, men begge kan ikke have en graf, der går gennem P. F 1 (1)= =2+3+5=10 Heraf ses, at F 1 ( x) er den søgte stamfunktion.

5 Ib Michelsen stx_121_b_gl 5 af 11 Opgave 7 Solcellekapaciteten (målt i MW) for i Tyskland er oplyst for perioden En eksponentiel model kan beskrive udviklingen. Data er gengivet i regnearket herunder: Bestemmelse af forskriften S(t) Data i regnearket er koordinater til punkterne A, F. Med kommandoen fitexp findes funktionen S (eksponentiel regression). Med 3 betydende cifre kan funktionen skrives: S (t)=1900 1,52 t Skøn over kapaciteten i 2015 Da 2015 er 10 år efter 2005, beregnes S (10)=1900 1,52 10 = ; dvs. at den skønnede kapacitet for 2015 er MW

6 Ib Michelsen stx_121_b_gl 6 af 11 Parametrenes betydning b = 1900 fortæller, at i modellen sættes kapaciteten i 2005 (begyndelsesåret) til 1900 MW. a = 1,52 fortæller, at kapaciteten hvert år stiger med 52 % Opgave 8 Givet en trekant med mål som på tegningen: Bestem BC Da trekant BCD er retvinklet, kan hypotenusen BC findes med Pythagoras sætning: hyp 2 =k 1 2 +k 2 2 De oplyste tal indsættes: a 2 =6 2 +(5+2) 2 =85 a= (85)=9,22 BC = 9,22

7 Ib Michelsen stx_121_b_gl 7 af 11 Bestem arealet af trekant ABC For enhver trekant gælder arealsætningen: T =½h g h= CD ).. Heri indsættes de kendte tal (g = c = 5 og T =½ 6 5=15 T =15 Bestem vinkel B Da vinkel B er en spids vinkel i den retvinklede trekant BCD, kan den findes med formlen v=sin 1 ( mk hyp ) Heri indsættes de kendte tal: B=sin 1 ( 6 7 )=40,6o Vinkel B=40,6 o Bestem medianen m a Da MB = ½ BC og cosinusrelationerne gælder i alle trekanter, fås ved indsættelse af de kendte tal i: m a 2 =c 2 +(½a) 2 2 c (½a) cos(b) følgende: m a 2 =5 2 +(½ 9,22) (½ 9,22) cos(40,6 o ) m a =3,35 Opgave 9 Sammenhængen mellem (nogle) græskars vægt og radius kan beskrives ved funktionen v(r)=0,0060 r 2,6657, hvor vægt (v) måles i kg og radius (r) i cm. Bestem radius (hvis vægten er 40 kg) Vægt indsættes, hvorved jeg får ligningen: 40=0,0060 r 2, ,0060 =r2,6657 2, ,0060 =r r = 27,19 Dvs., at et græskar med vægten 40 kg har en radius på 27,2 cm

8 Ib Michelsen stx_121_b_gl 8 af 11 Bestem den procentvise vægtforøgelse Når vægten forøges med 10 % svare det til at at en ny vægt findes ved at anvende x-faktor 1,10. Den tilsvarende y-faktor findes: y-faktor = 1,10 2,6657 = Dvs. at vægten stiger med 29 % Opgave 10 f (x)=x 4 2x 2 +4 Løs f'(x) = 0 f ' ( x)=4 x x 2 1 =4 x 3 4x f ' ( x)=0 4 x 3 4x=0 4 x( x 2 1)=0 4 x (x+1) ( x 1)=0 Ifølge nulreglen ses, at L = {-1 ; 0 ; +1} Bestem monotoniforhold x x < -1 x = -1-1 < x < 0 x = 0 0 < x < +1 x = < x f' (x) f (x) aftagende lok. min. voksende lok. max. aftagende lok. min voksende I ], 1 ] er f aftagende (da f' (x) < 0). Tilsvarende fås: I [ 1,0 ] er f voksende I [ 0,+1 ] er f aftagende I [ +1,+ {[ er f voksende Tegn grafer og bestem arealet af M Funktionsforskrifterne er indtaste i GeoGebra og graferne tegnes automatisk. Skæringspunkterne mellem graferne findes: A = (-1,3) og B = (1,3). Da f (x) g( x) for alle x i intervallet fra -1 til 1 fås arealet som +1 Areal= ( f (x) g ( x))dx 1 som findes med kommandoen integrale[f,g,-1,1]

9 Ib Michelsen stx_121_b_gl 9 af 11 Med GeoGebra beregnes arealet: Areal(M) = 2,4 Opgave 11 I 4. kvartal 2007 er antal hushandler i Danmark opgjort for hver af de 11 landsdele: Sortering efter størrelse: 181, 251, 439, 687, 803,1218, 1298, 1536, 1600, 1615, 1976 Efter sortering af observationerne findes medianen som den midterste observation, dvs nr. 6 (1218). Tilsvarende findes de øvrige kvartiler som medianer for hhv. observationer under og over medianen. Kvartilsæt = {439 ; 1218 ; 1600} Middeltallet = ( ) /11 = 11603/11= 1054,8 Middeltallet = 1055 Boksplot For 2010 er der tilsvarende oplyst kvartilsæt og mindste og største antal handler. For begge år bruges disse oplysninger til at tegne boksplot som vist på figur herunder:

10 Ib Michelsen stx_121_b_gl 10 af 11 Kommentar Tilsyneladende er der i alle landsdele en nedgang i antallet af handler fra 2007 til Det kunne tænkes, at der i en enkelt landsdel havde været flere handler og at denne evt. havde byttet rang med en anden landsdel, men det er nok kun teoretisk. Variationsbredden er blevet mindre især på grund af faldet i landsdelen(e) med de fleste handler. Relativt er der dog næsten samme forskel som tidligere, selvom landsdelene med mange handler har oplevet et kraftigt fald og 1. kvartil ikke har ændret sig meget. Opgave 12 Et metalstykke har form som på figurens mørke del, idet halvcirklerne er fjernet. Omkredsen er 6 cm. 1 Bestem h som funktion af r Omkredsen for metalstykket består af 2 sider med længden h samt 2 halvcirkler med radius r, der har en samlet omkreds på 2 π r. Deraf fås: Omkreds=6 2 h+2 π r=6 2 h=6 2 π r h= 6 2 π r 2 h=3 π r 2 1 Hvis figurens mørke del skal være sammenhængende, ses det let, at h > 2r 2 Med foregående fodnote fås: 3 π r>2 r 3>r(2+π) 3 >r r>0. Dvs. DM for 2+π 3 omkredsfunktionen Omkreds(r) er:[ 0 ; 2+π [

11 Ib Michelsen stx_121_b_gl 11 af 11 Arealet Arealet af det resterende metalstykke fås som differensen mellem arealet af et rektangel og en cirkel: Areal =h 2r π r 2 Areal=(3 π r) 2 r π r 2 Areal=6 r 2 π r 2 π r 2 Areal=6r 3 π r 2 Maksimering af areal Da arealfunktionens graf er en parabel med grenene nedad (a < 0), findes størsteværdien for r = x-værdien i toppunktet (= -b/ (2a) ) a= 3 π b=6 r= 6 2 ( 3 π) r= 1 π 3 Dvs. radius = 0,32 cm 3 r=0,32<0,58=3/(2+π) ; dvs. den fundne værdi tilhører definitionsmængden.

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse 1 Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse Bemærk, at vi benytter betegnelsen øvelser som en meget bred betegnelse. Derfor er der også nogle af vores øvelser, der nærmer sig kategorien undersøgelser,

Læs mere

Kapital- og rentesregning

Kapital- og rentesregning Rentesregning Rettet den 28-12-11 Kapital- og rentesregning Kapital- og rentesregning Navngivning ved rentesregning I eksempler som Niels Oles, hvor man indskyder en kapital i en bank (én gang), og banken

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Geometri

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Geometri Tip til. runde af - Geometri, Kirsten Rosenkilde. Tip til. runde af Geometri Her er nogle centrale principper om og strategier for hvordan man løser geometriopgaver. et er ikke en særlig teoretisk indføring,

Læs mere

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Contents 1 Løsning af ligninger i Maple 1 11 Solve-kommandoen og førstegradsligninger 1 metode1 (højreklik - cmd+klik) 1 metode

Læs mere

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse.

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse. Opdateret 28. maj 2014. MD Ofte brugte kommandoer i Geogebra. Generelle Punktet navngives A Geogebra navngiver punktet Funktionen navngives f Funktionen navngives af Geogebra Punktet på grafen for f med

Læs mere

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 0B1. Potenser og potensregler Hvis a R og n er et helt, positivt tal, så er potensen a som bekendt defineret ved: n (1) n

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal?

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Det er ret let at svare på: arealet af en trekant, husker vi fra vor kære folkeskole, findes ved at gange

Læs mere

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9.

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. Den lille hjælper Krogårdskolen Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. klasse Hvordan løses matematik? Positionssystem... 4 Positive tal... 4 Negative tal... 4 Hele tal...

Læs mere

Bevægelse i to dimensioner

Bevægelse i to dimensioner Side af 7 Bevægelse i to dimensioner Når man beskriver bevægelse i to dimensioner, som funktion af tiden, ser man bevægelsen som var den i et almindeligt koordinatsystem (med x- og y-akse). Ud fra dette

Læs mere

Differential- regning

Differential- regning Differential- regning del () f () m l () 6 Karsten Juul Indhold Tretrinsreglen 59 Formler for differentialkvotienter64 Regneregler for differentialkvotienter67 Differentialkvotient af sammensat funktion7

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet 3 Mål for forløbet 3 Relationsmodellen 3 Planlægningsfasen

Læs mere

Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient

Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient N 0,35N 0, 76t 2010 Karsten Juul Til eleven Dette hæfte giver dig mulighed for at arbejde sådan med nogle begreber at der er god mulighed for at der

Læs mere

Vejledning til Gym18-pakken

Vejledning til Gym18-pakken Vejledning til Gym18-pakken Copyright Maplesoft 2014 Vejledning til Gym18-pakken Contents 1 Vejledning i brug af Gym18-pakken... 1 1.1 Installation... 1 2 Deskriptiv statistik... 2 2.1 Ikke-grupperede

Læs mere

Bemærkninger til den mundtlige årsprøve i matematik

Bemærkninger til den mundtlige årsprøve i matematik Spørgsmål til årsprøve 1v Ma 2008 side 1/5 Steen Toft Jørgensen Bemærkninger til den mundtlige årsprøve i matematik IT-værktøjer Jeg forventer, at I er fortrolige med lommeregner TI-89 og programmerne

Læs mere

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS Software version 2.1 introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS introduktion og eksempler Copyright 2010 by Texas Instruments Denne PDF-fil er gratis og må frit bruges til undervisningsformål.

Læs mere

Grupperet materiale kan f.eks. være befolkningsdata eller indkomstfordelinger.

Grupperet materiale kan f.eks. være befolkningsdata eller indkomstfordelinger. Thomas Jensen & Morten Overgård Nielsen At bestemme kvartilsæt Indhold - At finde kvartilsæt i ikke-grupperet datamateriale (link til dokumentet her) - At bestemme kvartilsæt ved hjælp af Excel (link til

Læs mere

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen:

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen: Forsøgsopstilling: En kugle ligger mellem to skinner, og ruller ned af den. Vi måler ved hjælp af sensorer kuglens hastighed og tid ved forskellige afstand på rampen. Vi måler kuglens radius (R), radius

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Grupperede observationer et eksempel. (begreber fra MatC genopfriskes og varians og spredning indføres)

Grupperede observationer et eksempel. (begreber fra MatC genopfriskes og varians og spredning indføres) Grupperede observationer et eksempel. (begreber fra MatC genopfriskes og varians og spredning indføres) Til Gribskovløbet 006 gennemførte 118 kvinder 1,4 km distancen. Fordelingen af kvindernes løbstider

Læs mere

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET I kapitlet skal eleverne arbejde med fire forskellige vinkler på algebra de præsenteres på kapitlets første mundtlige opslag. De fire vinkler er algebra som et redskab til at løse matematiske problemer.

Læs mere

Projekt 4.6 Didaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer

Projekt 4.6 Didaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer rojekter: Kapitel. rojekt.6 Eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer rojekt.6 idaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer

Læs mere

Et CAS program til Word.

Et CAS program til Word. Et CAS program til Word. 1 WordMat WordMat er et CAS-program (computer algebra system) som man kan downloade gratis fra hjemmesiden www.eduap.com/wordmat/. Programmet fungerer kun i Word 2007 og 2010.

Læs mere

Spørgsmål Nr. 1. Spørgsmål Nr. 2

Spørgsmål Nr. 1. Spørgsmål Nr. 2 Spørgsmål Nr. 1 TITEL: Statistik Definition af beskrivende statistik Opdeling af beskrivende statistik i grupperede observationer og ikke grupperede observationer Deskriptorerne typetal og middelværdi

Læs mere

Brugervejledning til Graph (1g, del 1)

Brugervejledning til Graph (1g, del 1) Graph (brugervejledning 1g, del 1) side 1/8 Steen Toft Jørgensen Brugervejledning til Graph (1g, del 1) Graph er et gratis program, som ikke fylder meget. Downloades på: www.padowan.dk/graph/. Programmet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Indledning 2. Kapitel 1 Introduktion til funktioner af 2 variable 3 Niveaukurver 5

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Indledning 2. Kapitel 1 Introduktion til funktioner af 2 variable 3 Niveaukurver 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning Kapitel 1 Introduktion til funktioner af variable 3 Niveaukurver 5 Kapitel Partiel differentiation og gradienten 7 Kapitel 3 Differentialet 1 Fejlvurdering 13 Tangentplan

Læs mere

Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op?

Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op? Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op? Kasper Bjering Søby Jensen, ph.d. studerende i matematikkens didaktik ved Roskilde Universitet I LMFK bladet 2/2012 bragtes artiklen Anvendelse og modellering

Læs mere

SKRIFTLIGHED I DE N TURVIDENSKABELIG FAG

SKRIFTLIGHED I DE N TURVIDENSKABELIG FAG SKRIFTLIGHED I DE N TURVIDENSKABELIG FAG Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. FORMLER... 4 2. FIGURFORKLARING... 5 3. FIGURFREMSTILLING... 7 4. ORDFORKLARING... 8 5. REGRESSION... 9 6. SAMMENHÆNGE I

Læs mere

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering:

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: LINEÆR PROGRAMMERING I lineær programmering løser man problemer hvor man for en bestemt funktion ønsker at finde enten en maksimering eller en minimering

Læs mere

VisiRegn og folkeskolens skriftlige afgangsprøve i matematik, maj-juni 2000 Inge B. Larsen (ibl@dpu.dk)

VisiRegn og folkeskolens skriftlige afgangsprøve i matematik, maj-juni 2000 Inge B. Larsen (ibl@dpu.dk) VisiRegn og folkeskolens skriftlige afgangsprøve i matematik, maj-juni 2000 Inge B. Larsen (ibl@dpu.dk) I det følgende gives et forslag til, hvordan en elev i 9. klasse med programmet VisiRegn til rådighed

Læs mere