FORSLAG TIL BESLUTNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG TIL BESLUTNING"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Mødedokument B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk. 5 om EU's alkoholstrategi (2014/2505(RSP)) Romana Jordan for PPE-Gruppen Glenis Willmott for S&D-Gruppen Rebecca Taylor for ALDE-Gruppen Carl Schlyter for Verts/ALE-Gruppen Marina Yannakoudakis for ECR-Gruppen RE\ doc PE v01-00 Forenet i mangfoldighed

2 B7-0000/2014 Europa-parlamentets beslutning om EU's alkoholstrategi 2014/2505 (RSP). The European Parliament, der henviser til forespørgsel til Kommissionen om EU's alkoholstrategi (000000/ B7-0000/2014), der henviser til artikel 168 i Lissabontraktaten, der henviser til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS forordning (EU) Nr.... / 2014 om oprettelse af et tredje EU-handlingsprogram for sundhed ( ) og om ophævelse af afgørelse nr. 1350/2007/EF, der henviser til sin beslutning af 11. november 2010 om den demokratiske udfordring og solidaritet mellem generationerne og af 6. maj 2010 om begrænsning af uligheder på sundhedsområdet i EU, der henviser til den politiske Rioerklæring om sociale sundhedsdeterminanter, der blev vedtaget den 21. oktober 2011 på verdenskonferencen om sociale sundhedsdeterminanter, der blev afholdt i Rio de Janeiro, der henviser til årsrapporten for 2011 fra EU-platformen for ernæring, fysisk aktivitet og sundhed 1, der henviser til sin beslutning af 5. september 2007 om en EU-strategi til at støtte medlemsstaterne i at reducere alkoholrelaterede skader, der henviser til konklusionerne fra mødet d. 1. og 2. december 2011 i Rådet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik) om mindskelse af forskellene på sundhedsområdet i EU gennem en samordnet indsats for at fremme sund livsstil, der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2, og artikel 115, A. der henviser til, at skadelig brug af alkohol er den næststørste livsstilsrelaterede årsag til sygdom i Europa, og der er en risikofaktor ved alkoholmisbrug for over 60 kroniske sygdomme, herunder eksempelvis alkoholisk leversygdom, alkoholisk kronisk pancreatitis og næsten alle andre fordøjelsessygdomme; kræft, diabetes, hjerte-karsygdomme, fedme, føtale alkoholskader og neuropsykiatriske lidelser såsom alkoholafhængighed; B. der henviser til, at de sociale omkostninger, der direkte og indirekte kan henføres til alkohol anslås til 155,8 mia. EUR i Europa i 2010, hvoraf størstedelen (82,9 mia. EUR) ikke er dækket af sundhedssystemet; 1 den 28. juli 2011 PE v /5 RE\ doc

3 C. der henviser til, at ca. 5 og 9 millioner børn lever i familier, der er berørt negativt af alkohol; D. der henviser til, at håndtering af alkoholrelaterede skader med effektive politikker vil medføre betydelige besparelser i sundhedssektoren, eftersom en reduktion i skadeligt alkoholforbrug vil føre til et fald i alkoholmisbrug, der forårsager kroniske sygdomme, alkoholrelateret dødelighed og alkoholrelaterede omkostninger; E. der henviser til, at beskyttelse af børns fysiske, mentale og moralske udvikling i audiovisuelle medier ikke sikres ordentligt; F. der henviser til, at mange EU-borgere er utilstrækkeligt informeret om de sundhedsmæssige farer ved for stort et forbrug og afhængighed af alkohol, herunder bl.a. sygdomme i leveren, bugspytkirtlen og fordøjelseskanalen samt kræft, hjerte-karsygdomme og psykiske problemer; G. Der henviser til, at Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne udelukkede alkoholiske drikkevarer fra sine bestemmelser; 1. mener, at den 22. oktober 2013 under mødet i udvalget for nationale alkoholpolitikker og tiltag bebudede Kommissionen sin hensigt om at arbejde mod en europæisk handlingsplan til mindskelse af alkoholrelaterede skader, der skal lanceres mellem maj og september 2014; 2. opfordrer Kommissionen til at forelægge den europæiske handlingsplan med det formål at give en bedre støtte til de nationale regeringer i bekæmpelsen af alkoholrelaterede skader for at fremme forebyggelse, sundhedstiltag, uddannelse, tidlig diagnosticering, forbedret adgang til behandling og kontinuerlig støtte til de berørte mennesker og deres familier samt i forbindelse med alkoholrelaterede trafikulykker; 3. anmoder indtrængende Kommissionen om at udarbejde betænkningen om gennemførelsen af kravene til at komme med information om ingredienser og næringsstoffer i alkoholiske drikkevarer inden december 2014, 4. understreger, at selvregulerende initiativer og adfærdskodekser kan være mere effektive i at beskytte mindreårige mod de negative konsekvenser af farligt alkoholforbrug, hvis de ledsages af retligt bindende krav, som er nødvendige for at sikre en effektiv beskyttelse af mindreårige; 5. opfordrer medlemsstaterne til at øge deres indsats for at informere den brede offentlighed, navnlig mindreårige, om virkningerne af alkohol, og hvornår man er forpligtet til at lovgive i overensstemmelse hermed; 6. opfordrer Europa-Kommissionen til at forny organisationen af Det Europæiske Alkohol- og Sundhedsforum og til at vurdere, om NGO erne er ordentligt repræsenteret samt til at arbejde på at tilskynde deres frie deltagelse i forummet for at give dem mere vægt; RE\ doc 3/5 PE v01-00

4 7. Opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremlægge den europæiske handlingsplan for nedbringelse af alkoholrelaterede skader senest i september 2014; 8. er bekymret over, at handlingsplanen kan påvirkes af uretmæssigt interesser, direkte eller via Det Europæiske Alkohol- og Sundhedsforum, og derfor ikke fokuserer på nedbringelse af alkoholforbruget, men snarere på at begrænse dens anvendelsesområde; 9. gentager betydningen af Europa-Kommissionens, Rådets og EU-medlemsstaternes stærke politisk engagement i at øge bestræbelserne på at forebygge alkoholrelaterede skader og give en tilstrækkelig evidensbaseret politisk respons, der afspejler de alvorlige og forskelligartede sundhedsmæssige og socioøkonomiske virkninger af alkoholrelaterede skader; 10. minder om vigtigheden af målbare, tidsbegrænsede politiske mål og tilstrækkelige mekanismer til at overvåge fremskridt inden for sikring af en effektiv gennemførelse af handlingsplanen i alle medlemsstaterne; 11. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til aktivt at støtte en forbedring af dataindsamling og analyse af alkoholforbrug, dets byrde og de direkte og indirekte omkostninger for samfundet samt at fremme en effektiv integration af relevante data i EU s og landenes alkoholpolitikker; 12. opfordrer Europa-Kommissionen og medlemsstaterne til at revidere og styrke gennemførelsen af foranstaltninger, som begrænser salget af alkohol til dem, der er under den lovlige alder for alkoholkøb, træffe foranstaltninger om en ordentlig regulering af salg af alkohol på internettet og på tværs af grænserne samt udarbejde kampagner for at øge bevidstheden om farerne ved druk hos mindreårige, som er mere tilbøjelige til at dyrke denne aktivitet, og til at reducere alkoholrelaterede trafikulykker; 13. Opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at revidere og styrke oplysningskampagner, der er rettet mod gravide kvinders alkoholforbrug; 14. opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre målrettede bevidstgørelses- og uddannelsesforanstaltninger fra en tidlig alder som en del af forebyggelsesstrategier; 15. opfordrer medlemsstaterne til at bygge videre på WHO s alkoholstrategi og forbedre tidlig påvisning af skadeligt alkoholforbrug i den primære sundhedssektor ved at fremme screening og sikre passende støttetjenester til behandling af alkoholmisbrug og relaterede kroniske sygdomme; 16. opfordrer medlemsstaterne til at fortsætte, intensivere og/eller udvikle politikker og foranstaltninger til at fremme en sund livsstil; 17. opfordre medlemsstaterne til at se på deres lovgivningsmæssige forslag for at forbedre mærkning af alkohol og sundhedsadvarsler; 18. opfordrer Europa-Kommissionen og medlemsstaterne til at komme med passende strategier for at løse problemet med ulovligt og sort salg af alkohol på markedet; PE v /5 RE\ doc

5 19. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen. RE\ doc 5/5 PE v01-00

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) L 304/18 Den Europæiske Unions Tidende 22.11.2011 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.2.2011 KOM(2011) 32 endelig 2011/0023 (COD) C7-0039/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om anvendelse af passagerlisteoplysninger til at forebygge,

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Et bedre liv gennem mad og motion

Et bedre liv gennem mad og motion Et bedre liv gennem mad og motion Nordisk Handlingsplan for bedre sundhed og livskvalitet gennem mad og fysisk aktivitet Kortversion Et bedre liv gennem mad og motion Indhold 04 07 08 13 16 21 24 Ministererklæring

Læs mere

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats Vi kan leve længere og sundere Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats April 29 Vi kan leve længere og sundere Rygning, alkohol, usund kost og for lidt motion er årsag

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Sociale hensyn ved indkøb En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Denne publikation støttes under EU-programmet for beskæftigelse og social solidaritet (2007-2013)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt oecd.fm Page 1 Friday, April 27, 2001 1:10 PM OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt 1 oecd.fm Page 2 Friday, April 27, 2001 1:10 PM 2 oecd.fm Page 3 Friday,

Læs mere

Naalakkersuisut s handlingsplan mod vold 2014-2017. Strategi, indsatser og målsætninger...5. Sammenhæng mellem indsatser og målsætninger...

Naalakkersuisut s handlingsplan mod vold 2014-2017. Strategi, indsatser og målsætninger...5. Sammenhæng mellem indsatser og målsætninger... NAALAKKERSUISUT S STRATEGI OG HANDLINGSPLAN MOD VOLD 2014-2017 Indhold Forord...3 Baggrund...4 Strategi, indsatser og målsætninger...5 Sammenhæng mellem indsatser og målsætninger...6 Fra holdning til handling...8

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER MARTS 2010 30.3.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 83/1 T E U KONSOLIDEREDE UDGAVER AF T E U F TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE

Læs mere

(Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN 28.6.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 200/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Retningslinjer

Læs mere

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002 Sund hele livet - de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002

Læs mere

Forebyggelse er fremtiden

Forebyggelse er fremtiden Forebyggelse er fremtiden et forslag til en National handleplan for sundhedsfremme og forebyggelse 2007 2011 Forebyggelse er fremtiden et forslag til en National handleplan for sundhedsfremme og forebyggelse

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

Et godt liv i en ressourcebegrænset

Et godt liv i en ressourcebegrænset isstock Et godt liv i en ressourcebegrænset verden EU s 7. Miljøhandlingsprogram (MHP) frem til 2020 Miljøhandlingsprogrammerne har været ledetråden for udviklingen af EU s miljøpolitik siden begyndelsen

Læs mere

revh 5. reæporue rah trævs dev ta esæl

revh 5. reæporue rah trævs dev ta esæl revh 5. reæporue rah trævs dev ta esæl Hver 5. europæer har svært ved at læse EU S EKSPERTGRUPPE PÅ HØJT PLAN OM LÆSE- OG SKRIVEFÆRDIGHEDER SAMMENFATNING, SEPTEMBER 2012 GØR NOGET NU EU S EKSPERTGRUPPE

Læs mere

Et sundere Nordjylland. Region Nordjyllands indsats for folkesundheden

Et sundere Nordjylland. Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Et sundere Nordjylland Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Et sundere Nordjylland Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Udgivet i juni 2009 af: Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Sundheden skal frem i Holbæk Kommune Sundhed er med til at skabe livskvalitet. Når du er sund og rask, kan du bedre leve dit liv fuldt ud. Du kan

Læs mere

17.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) af 8. juni 2000

17.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) af 8. juni 2000 17.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 178/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005 EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT Januar 2005 En forstærket indsats mod svær overvægt Udgivet af: Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Enheden for forbrugeranliggender og fødevarekvalitet

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere