Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei"

Transkript

1

2 Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i 'Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v Juni 1889, S Strafarbeidsanstalter 1887/88 (Rapport sur les établissements pénitentiaires) 87 Norges Postvæsen 1888 (Statistique postale) 88 Skiftevæsenet 1886 (Tableaux des successions et faillites) 89 Fattigstatistik 1886 (Statistique de l'assistance publique) 90 Den norske Statstelegraf 1888 (Statistique des télégraphes de l'état) 91 Norges Sparebanker 1888 (Statistique des caisses d'épargne) 92 Skolestatistik 1886 (Statistique de l'instruction publique) 93 Norges Handel 1888 (Statistique du commerce) 94 Kriminalstatistiske Tabeller 1887 (Statistique de la justice criminelle) 95 Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1887 (Rapport sur l'état sanitaire et médical) 96 TJddrag at Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1888 (Rapports consulaires) 97 Norges Fabrikanleeg 1885 (Établissements industriels) 98 Civil Retspleie 1887 (Statistique de la justice civile) 99 Norges Fiskerier 1888 (Grandes pêches maritimes) -- 1 Folkemængdens Bevægelse 1886 (Mouvement de la population) De offentlige Jernbaner 1888/89 ( Rapport sur les chemins de fer publics) Beretninger om Amternes økonomiske Tilstand i Femaaret Bind I-II (Rapports sur l'état économique des prefectures) 103 Sindssygeasylernes Virksomhed 1888 (Statistique des hospices d'aliénés) Norges kommunale Finantser 1884 og 1885 (Finances des communes) Norges Skibsfart 1888 (Statistique de la navigation) 106 Folkemængdens Bevægelse, Oversigt (Mouvement de la population -Aperçu général) Rekruteringsstatistik 1889 (Statistique du recrutement) 108 Fattigstatistik 1887 (Statistique de l'assistance publique) 109 Den norske Statstelegraf 1889 (Statistique des télégraphes de l'état) Folkemængdens Bevægelse 1887 (Mouvement de la population) Norges Sparebanker 1889 (Statistique des caisses d'épargne) 112 Norges kommunale Finantser 1886 (Finances des communes) 113 Distriktsfængsler 1888 (Prisons départementales) 114 Skolestatistik 1887 (Statistique de l'instruction publique) 115 Norges Postvæsen 1889 (Statistique postale) 116 Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1888 ( Rapport sur l'état sanitaire et médical) 117 Skiftevæsenet 1887 (Tableaux des successions et faillites) Norges Handel 1889 (Statistique du commerce) 119 Kriminalstatistiske Tabeller 1888 (Statistique de la justice criminelle) Norges Fiskerier 1889 (Grandes pêches maritimes) 121 Skolestatistik 1888 (Statistique de l'instruction publique) Civil Retspleie 1888 (Statistique de la justice civile) Norges kommunale Finantser 1887 (Finances des communes) Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler: for Aaret 1889 (Rapports consulaires) Sindssygeasylernes Virksomhed 1889 (Statistique des hospices d'aliénés) - - Fortsmttelse se Omslagets 3die Side

3 STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE

4 STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ELLEVTE AARGANG UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE ONZIÈME ANNE KRISTIANIA I KOMMISSION HOS H ASCHEHOUG & Co I 8 9 1,

5 TRYKT t IDET STEENSK8 BOGTRYKKERI

6 _N ærværende Aargang af «Statistisk Aarbog» er bleven redigeret af Sekretær Aug C Mohr Le présent volume de «l'annuaire statistique de la Norvége» a été rédiv par M Aug C Mohr, secrétaire au Bureau central de statistique Det statistiske Centralbureau, Kristiania i December 1891 A N Kiær

7 Indholdsfortegnelse Under hvert Afsnit (I, 2, 3 o S v) er angivet i Klammer [ J, hvor der i tidligere Aargange findes Oplysninger, som kan tjene til Supplering af nærværende Aargangs Indhold De romerske Tal betegne Aargangen, de arabiske Tabellens No, I Fladeindhold, Befolkning Tabel I Fladeindhold og tilstedeværende Folkemængde amtsvis I januar Hjemmehørende Folkemængde amtsvis efter Folketællingerne i 1801, i8 I5, Side 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1875 og Folkemængde i Byerne I Januar Tilstedeværende Folkemængde 31 December 1875, fordelt efter Alder, Kjøn og ægteskabelig_ Stilling 5 5 Tilstedeværende Folkemængde 31 December x875, fordelt efter Livsstilling 'Tilstedeværende Folkemængde 31 December 1875, fordelt 'efter Fødested, Nationalitet og Troesbekjendelse Sindssvag; Døvstumme og Blinde [Hjemmehørende Folkemængde 31 December 5875 efter Kim, Alder og ægteskabelige Stilling VI 5 Tilstedeværende Folkemængde i Fogderier og Herreder 31 December 1875 IX 2 - Tilstedeværende Folkemængde 31 December 5875 amtsvis efter Kjøn, Alder og ægteskabelig Stilling I 6 & 7 Antal Huse og Husholdninger 31 December 075 I5) 2 Folkemængdens Bevægelse 7 Folkemængdens Bevægelse amtsvis i Aaret Ægtevielser i Aarene Levendefødte i Aarene IO 1o Dødfødte i Aarene II Døde i Aarene Livs- og Dødstabel efter Erfaringer fra Aarene 1871/ /8i Dpn ovprsøiskp Udvandring i Aarene Summarisk Oversigt over Folkemængdens Bevægelse i Aarene I Voldsomme ppdsfal4 i Aarene , P x

8 Tabel Medicinalforholde og Sundhedstilstand Side Medicinalpersonale og Sygehuse i Aarene Sindssygeasylernes Virksomhed i Aaret De vigtigste Dødsaarsager i Aarene De vigtigste epidemiske Sygdomme i Aarene [Spedalskhed i Norge V Retsvæsen - 20 Justits- og Politisager samt Antallet af Tiltalte i Aaret 1889, amtsvis Antal Tiltalte i Aarene , fordelt efter Forbrydelsens Art Antal Sager, behandlede ved Forligelseskommissionerne amtsvis i Aaret Antal Sager, behandlede ved Forligelseskommissionerne i Aarene Antal Underretssager, behandlede i Aaret 1889, amtsvis Antal Sager, behandlede ved Stiftsoverretterne og Høiesteret: a) Stiftsoverretterne i Aaret o b) Højesteret i Aarene Antal Konkursboer og Dødsboer, behandlede i Aaret 1888, amtsvis Aktiva og Gjceld m v i de i Aaret 1888 sluttede og extraderede Konkursboer og Dødsboer, amtsvis Oversigt over Overformynderiernes Regnskaber amtsvis for Aaret [Antal Tiltalte 185z-1881 efter Kjøn og Alder V 24 - Strafarbeidsanstalterne r V Falg af faste Eiendomme samt thinglæste og aflæste Panteheftelser z88o IV 30 - Exekutioner, Udpantninger og Tvangsauktioner 187o-188o IV 31] - 29 Fattigvæsenet 5 Fattigvæsen f a Summariske Opgaver for Riget for Aarene k b Opgaver amtsvis for Aaret Undervisning - 30 Almuskoler paa Landet i Aaret x Almuskoler i Byerne i Aaret Borgerskoler, Middelskoler og høiere Skoler i Aaret Kristiania Universitet i Aarene Faste Eiendomme, Jordbrug - 34 Landeiendommenes Antal, Matrikulskyld og Værdi, x Priserne paa Jordeiendomme i Aarene Agerareal samt Udsæd og Avling af Korn og Poteter amtsvis i Aaret Uddrag af Kapitulstaxterne for Aarene Kreaturhold amtsvis 31 December Gjennenisnitspriser paa Kreaturer samt paa Melk og Smør amtsvis i Aarene 1880 og [De faste Ejendommes Antal og Fordeling i Landdistrikterne i 5875 I 39 Jordfællesskabets Udstrækning i 1875 I 45 - Skovareal VII 33 - Aarligt Forbrug af Trævirke fra Landets Skove II 33]

9

10

11

12

13 tabieaux Pages 8 Etablissements industriels, salaires No 40 a Établissements industriels, par groupes d'industrie; années b Établissements industriels: Principales industries en C Répartition des établissements industriels par contrées en [Salaires dans la petite industrie en z88o V 44 Gages annuels des domestiques o V 45 Salaires des ouvriers à la journée V 46 Salaires des ouvriers des chemins de fer et des routes publiques V Pêches - 41 a Principales pêches de la morue; années x881 â b Produit des pêches du hareng; années 1881 à, C Produit des pêches côtières en 189o; quantités et valeurs, par préfecture Mines et usines 42 Mines et usines; années 1886 å o-61 Il Commerce, navigation - 43 Aperçu général de l'importation et de l'exportation; années 1876 à Valeur de l'importation et de l'exportation en 1890, par pays de provenance et de destination Mouvement commercial des principaux bureaux de douane en 1890 Droits perçus Valeur de l'importation et de l'exportation, par groupes de marchandises; année Quantité et valeur de l'importation; années 1881 à, Quantité et valeur de l'exportation des marchandises norvégiennes; années 1881 h Exportation de bois de la Norvége, année Droits d'entrée bruts de s principales m,rchandises importées; années Prix moyens d'après lesquelles a été calculée la valeur des principales marchandises; années Effectif de la marine marchande au 31 décembre Aperçu de la navigation entre la Norvége et l'étranger en 1889, par pavillon Aperçu de la navigation entre la Norvége et l'étranger en 1889, par pays Mouvement de la navigation entre l'étranger et les principaux ports norvégiens; année Aperçu du mouvement des navires norvégiens en Produit brut de la navigation norvégienne à l'étranger en [Effectif de la marine marchande aso-1885 II 46 & VI 46 Échouements et naufrages sur les côtes de Norvége T V 63]

14 Tableaux Pages 12 Communications - Etablissements de crédit No 58 Routes publiques en Chemins de fer; exercice o Postes ; années 1886 à Télégraphes; années 1884 h Banque de Norvége; années 1883 å 1890 IO Banque hypothécaire; années 1883 à Banques privées par actions en Caisses d'épargne au 31 décembre 1890, par préfecture Taux de l'escompte à la Banque de Norvége å Kristiania: a Variations du taux de 1877 â b Moyenne des taux de 1861 à Cours des changes å la Bourse de Kristiania de 1886 å [Chemins de fer II 48 - Banque de Norvége II 5r & V 68 - Banque hypothécaire V 70 - Banques privées par actions II 53 & V 75 - Changements du taux de l'escompte III 65] Assurances - 68 Compagnies d'assurances contre l'incendie: a Assurances immobilières mutuelles: Société générale et Société d'akershus; années t886 h b Assurances mobilières à prime fixe en Associations mutuelles d'assurances maritimes en Compagnies d'assurances maritimes à prime fixe en [Assurances contre l'incendie Autres assurances mutuelles 5875 et 188o V 74] 14 Finances Caisses des communes rurales: Recettes, dépenses, actif et passif en Caisges des préfectures: Caisses communales des villes: Caisses des ports: Impositions communales par préfecture et par ville; années 1885 à Fortunes et revenus des contribuables, évaluation de Finances de l'état; exercices de 1887/88 å 1889/ Dette publique; exercices de 1885/86 å 8889/ Aperçu des finances de l'état pendant les exercices de 1859 å 1889/ Taxes des droits de douane sur les articles les plus importants å un point de vue fiscal; années 1875 h Droits perçus å la fabrication de l'eau de vie et du malt; années 1872 à Droits de navigation; années 1876 â, 1891 [Impositions communales IV 81 & VII 65 - Consommation de certaines autres marchandises importantes à un point de vue fiscal V 57 - Production et consommation de l'eau de vie et de la bière V 48] ied

15 Kildeangivelse 1) (Indication des sources) 9 Fladeindhold og Befolkning (Tabellerne i-6): Oversigt over Kongeriget Norges civile, geistlige og judicielle Inddeling, afsluttet 3ite Oktober 1889 Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 1876 Norges off Stat, Ny række, C No 1 Foreløbige Resultater af Folketællingen i Kongeriget Norge den Iste januar 1891 Kristiania Universitet (Tab 33): Universitetets Aarsberetninger Faste Eiendomme (Tab 34 og 35): Tabeller vedkommende de faste Fiendomme Norges off Stat, Tredie Række No 73 Meddelelser fra det statistiske Centralbureau Bd IX, Side 143 Jordbrug (Tab 36, 38 og 39): Statistik angaaende det norske Jordbrug i Femaarsperioden og i Aaret 1875 Norges off Stat, Ældre Række, C No 15 Statistiske Oplysninger vedkommende Norges Jordbrug og Fædrift i Tiaarsperioden i885 Norges off Stat, Tredie Række No 54 Fabrikaniaag (Tab 40): Statistik over Norges Fabrikankeg ved Udgangen af 1885 Norges off Stat, Tredie Række No 97 De offentlige Veie (Tab 58): Meddelelser fra det statistiske Centralbureau Bd VII, Side 165 Norges Bank (Tab 62) : Bankens trykte Aarsregnskaber Hypothekbanken (Tab 63) : Bankens Aarsberetninger indtagne i Stli Prp No 12 for 1891 og tidligere Aar De private Banker (Tab 64) : Meddelelser fra det statistiske Centralbureau Bd IX, Side Diskontosatser ved Kristiania Bankafdeling (Tab 66): Meddelt af Bankafdelingen Vexelkurser paa Kristiania Boars (Tab 67): Børsnoteringerne Forsaavidt Kilden er en aarlig udkommende Del af den officielle Statistik, f Ex Handelsstatistiken Skibsfartsstatistiken m v, har man ansett det overflødigt at anføre den her (Les tableaux statistiques annuels ne sont fias mentionnés ici)

16 Den almindelige Brandforsikringsindretning (Tab 68 a I) : Meddelt af Indretningen Akershus Do (Tab 68 a II): Den trykte Aarsberetning Løsøreforsikringsselskaber (Tab 68 b): Meddelelser fra det statistiske Centralbureau Bd IX, Side 61 De gjensidige Skibsassuranceforeninger (Tab 69) : Meddelelser fra det statistiske Centralbureau Bd IX, Side Norske Søforsikringsselskaber (Tab 7o): Meddelelser fra det statistiske Centralbureau Bd IX, Side Formue og Indtægt efter Skatteligningen (Tab 76): Meddelelser fra det statistiske Centralbureau Bd IX, Side Statens Finantser (Tab 77-79) : Forklaringer til Statsregnskaberne for 1889/90 og tidligere Aar Oversigt over Kongeriget Norges Finantser i Aarene Norges off Stat, Ældre Række, D No ib Statistik over den norske Statskasses Finantser i Budgetaarene I Juli 1878 til 30 Juni 1885, I Juli 1885 til 3o Juni 1890 Norges off Stat, Tredie Række No 38 & 134 Toldsatser og Skibsafgifter (Tab 8o og 81) : Toldtarifferne Produktionsafgifter for Tilvirkning af Brændevin og Malt (Tab 81): Sth Prp No 6 for 1891

17 TABELLER TABLEAUX

18 tabel L Rigets Fladeindhold og tilstedeværende Polkemitilgcle amtsvis 1 Januar 1891 Superficie territoriale et lopulation de fait au î janvier 1891, lar _prefecture Amter Préfectures Fladeindhold i km2 Superficie Tilstedeværende Folkemængde efter de foreløbige Resultater af Folketællingen s Januar 1891 Population de fait d'après le recensement du I janvier z8gz (Chiffres provisoires) Landbefolkning Po, rurale Bybefolkning Pop urbaine Tilsammen Total 4 Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenhus Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken io Is sio 87 3ii Rekapitulation: Bygder Comm rurales Byer Villes I Riget Royaume A n m Opgaven over Fladeindholdet er bygget paa nye Beregninger foretagne i Norges geografiske Opmaaling undtagen for Namdalen Fogderi af Nordre Trondhjems Amt samt for Nordlands og Finmarkens Amter

19 2 Population de droit par préfecture, d'après les recensements Hjemmehørende Folkemængde x Januar ) Poftulation de droit au 1 janvier 1891 No Amter Préfectures - Efter Hjemsted Efter Kjøn Par commune de résid'ence Par sexe Tilsammen Tabel 2 Hjemmehørende Folkemængde amtsvis efter Fo Ike- Total Landbefolkningbefolkning By- Mænd Kvinder x Jan 1891 Pol rurale Poft urbaine S masc S fem I Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken I Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik ioi ow 8 Bratsberg S Nedenes ' IO Lister og Mandal II Stavanger I I Sondre Bergenhus S Bergen Nordre Bergenbus Romsdal Sondre Trondhjem ! Nordre Trondhjem i8 Nordland Tromso zo Finmarken I io Rekapitulation: Bygder Comm rurales I _ I Byer Villes Hjemsted ikke opgivet Risideuce inconnue _ Riget Royaume i I I Foreløbige Opgaver (Chifres ftrovisoires)

20 a - tællingerne i 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1875 og 1891 de r8ar, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1875 et 1891 Hjemmehørende Folkemængde efter Folketællingerne: Pofiulation de droit d'afirès les recensements: 3' Decbr ' Decbr x Decbr Decbr Novbr Novbr April 1815 x Februar x8ox No I I xo5 8o o um IoI xo o It To ! ,r ' x xo oi I I I I o6o ' _ I

21 Ïabel 8 Fölkemængde i Byerne 1 Januar ) Population des villes au i janvier 1891 Byer Villes Byer Villes Tilstedeværende Folkemængde Population de fait Hjemmehørende Folkemængde Population de droit Tilstedeværende Folkemængde Population de fait Hjemmehørende Folkemængde Population de droit Fredrikshald K II 183 II 219 Arendal K Sarpsborg K Grimstad K Fredrikstad K Lillesand L x 376 x 509 Moss K ' Kristiansand K Son L Mandal L Holen L Farsund L I 649 Hvitsten L Flekkefjord K I 580 Drøbak K Sogndal L Kristiania K Egersund L Hamar K Sandnes L i Kongsvinger K I 308 i 323 Stavanger K Lillehammer K x Skudeneshavn L I 196 Gjøvik K I 394 I 417 Kopervik L Hønefoss K I Haugesund K Drammen K Bergen K Holmsbu L Florø L Kongsberg K Aalesund K Svelviken L x Molde K I 630 Holmestrand K Kristiansund K so Horten L Trondhjem K ! Aasgaardstrand L Levanger K Tønsberg K Stenkjær L x 883 x 891 Sandefjord K Namsos L x Larvik K Mosjøen L I 153 Kragerø K Bodø K Langesund L I 234 I 228 Tromso K Stathelle L Hammerfest K Brevik K I Vadsø K Porsgrund K Vardø K Skien K Østerrisør K Tvedestrand L x 661 I 767 Tilsammen Total ) Foreløbige Opgaver (Chiffres irovisoires) K = Kjøbstad, L = Ladested For Herredernes Vedkommende henvises til «Foreløbige Resultater af Folketællingen i Kongeriget Norge den iste Januar agi»

22 5 Tabel 4 Tilstedeværende Folkemængde Si December 1875, fordelt efter Alder, Kjøn og ægteskabelig Stilling 1) Population de fait au 31 décembre 1875, par sexe, par âge et par état Ægteskabelig Stilling og Kjøn État civil et sexe Aldersaar Ages Ugifte Célibataires Mkjon Kvkjon S masc S fini Gifte Mariés Mkjon Kvkjon S masc S fint Enkemænd og Enker Veufs Mkjon Kvkjon S masc S fém Fraskilte Divorcés Mkjon KvkjEm S masc S fim Tilsammen Total Mkjem Kvkjem Ialt S masc S fbn Tot, gin 0-I III oi III , [0 jo- is o o go go I 985 I o8i I II 95-10o i I ' ' I too-to Uopg I Tils IO 8o I 137 I I Io "474' HI : I I ' i8o ; I o69oo Tilsvarende Opgaver over den hjemmehorende Folkemængde findes i Aarbogens6te Aargang, , Side is

23 6 Tabel 5 Tilstedeværende Folkemængde Population de fait au sz décembre Livsstillinger Hovedpersoner Individus exerçant directement les trofessions Professions Mænd Sexe masc Kvinder Sexe fem Tilsammen Total Hovedoversigt Aperçu général 2 Embedsmændt 291 Fonctionnaires et employés de État ou Bestillingsmænd I des communes Selvstændige Erhvervsdrivende Chefs ou patrons Private Betjente Commis ou employés Arbeidere Ouvriers Uproduktive Personnes sans profession Ufuldstændigt betegnede Professions inconnues Tilsammen Total Af Grupperne 3-5 fremhæves : Professions spéciales: Selvstændige Erhvervsdrivende: Chefs ou patrons : a Selveiende Gaardbrugere Agriculteurs propriétaires b Leilændinge, Bygselmænd Fermiers et métayers it vie C Andre v Jordbr ell Skovdr Autres personnes s'adonnant a l'agriculture d Ved Fiskeri og Jagt *Fiche et chasse e Bergv- og Fabrikdrift Mines, usines et manufactures f -- Haandvaerksdrift Millers g Smaaindustri Petites industries diverses h Handel o lign Commerce etc i Skibsredere Armateurs 4 Private Betjente : Commis ou employés: a Ved Jordbrug og Skovdrift Agriculture b Bergv- og Fabrikdrift Mines, usines et manufactures C Handel o lign Commerce etc d Skippere Capitaines de navires e Styrmænd Seconds 5 Arbeidere : Ouvriers: a Husmænd Tenanciers) b Andre ved Jordbrug og Skovdrift Autres ouvriers agricoles C Bergværks- og Grubearbeidere Mines et usines d Fabrikarbeidere Manufactures e Haandværksarbeidere Métiers f Arbeidere ved Smaaindustri Petites industries diverses g Ved Handel o lign Commerce etc h Matroser Matelots i Dagarbeidere, ikke nærmere betegnede Journaliers I i I oo6 147 I I Q 4 06o Ouvriers agricoles qui afferment une 'elite fiartie des terres du baron,

24 31 December 1875, fordelt efter Livsstilling 1875, par professions 7 Familielemmer Membres de la famille MINI Tjenere Domestiques Ialt Total général Mænd Sexe masc Kvinder Sexe fin: Tilsammen Total Mænd Sexe masc Kvinder Sexe fim Tilsammen Total Mænd Sexe masc Kvinder Sexe fine Tilsammen Total No "II I x x x 8o6 goo a b To C d 821 I e f g ! h 52! i i i a b C zo 601 '577' In I Z3690 d: I e a b C o d e I 046 I o f II g h i

25 Tabel 6 Tilstedeværende Folkemængde 31 Decemb er 1875, fordelt efter Fødested, Nationalitet og Troesbekjendelse Sindssvage, Døvstumme og Blinde Population de/au au 3z décembre 1875, par pays de naissance ettar cultes Infirmités 31 December Decbr Fødested Pays de naissance Mandkjen S masc Kvindekjem S fem Tilsammen Total 1865 Norge Norvége Sverige Suède Danmark Danemark Finland Finlande Tyskland og østerrige Allernagne, Autriche Storbritannien og Irland Gr-Bretagne et Irlande Rusland Russie Nordamerika États- Unis Andre Lande Autres pays I 250 I 517 I I I I I I 791 I 684 I Tilsammen Total o6 goo I Deraf Dont Kvæner (Finner) Finnois Lapper Lapons Troesbekjendelse Cultes Evangelisk-Lutherske Luthériens Romersk-Katholske Catholiques-romains Græsk-Katholske Catholiques-grecs I Methodister Méthodistes 264 I Baptister Baptistes Kvækere Quakers Andre kristne Dissentere Autres dissidents chrétiens Mormoner Mormons Jøder Israélites I II Troesbekjendelse uopgivet Religion inconnue Sindssvage, Døvstumme og Blinde Infirmités Sindssvage (Idioter i ikke medregnede) Aliénés Døvstumme Sourds-muets Blinde Aveugles I I I

26 Tabel 7 Folkemængdens Bevægelse amtsvis i Aaret 1889 Mouvement de la population en 1889, par préfecture Amter Préfectures Antal IEgtevielser Mariages Antal Levende- &kit e Nais- =news Deraf uægte Dont illigitimes Antal Dødfødte Mort-nis Deraf uægte ' Dont illigitimes Antal Dixie Dias Deraf under 1 Aar Dont an Antal Udvandrede dess Émigrés dej an Smaalenene IO Akershus I Kristiania I xx8 88o 820 Eledemarken Kristians I 204 Buskerud o 91 7 I i jarlsberg og Larvik 6o Bratsberg x Nedenes I Lister og Mandal I Stavanger Sondre Bergenhus 732 I xo Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland x I Tromso x Finmarken 208 x o Rekapitulation: Bygder Comm rurales I Byer Villes Riget Royaume x De vigtigste Byer: Villes principales: Kristiania x i8 88o 820 Bergen 394 I Trondhjem Stavanger Drammen 123 6o I 406 8o 93 Kristiansand

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1 Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884 (Rapports consulaires) 2

Læs mere

STATISTISK AARBO G FOR TYVENDE AARGANG. 1900. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUA/RE STATISTIQUE DE LA VINGTIÈME ANNÉE. - 1900.

STATISTISK AARBO G FOR TYVENDE AARGANG. 1900. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUA/RE STATISTIQUE DE LA VINGTIÈME ANNÉE. - 1900. STATISTISK AARBO G FOR KONGERIGET NORGE. TYVENDE AARGANG. 1900. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUA/RE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. VINGTIÈME ANNÉE. - 1900. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-3 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

STATISTISK AARBO G FO R TIENDE AARGANG ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE. DIXIÈME ANNÉE. -189o. -~,-~~-,,. ~ KRISTIANIA.

STATISTISK AARBO G FO R TIENDE AARGANG ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE. DIXIÈME ANNÉE. -189o. -~,-~~-,,. ~ KRISTIANIA. STATISTISK AARBO G FO R KONGERIGET NORGE. TIENDE AARGANG. 1890. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE. DIXIÈME ANNÉE. -189o. -~,-~~-,,. ~ KRISTIANIA. I KOMMISSION

Læs mere

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE.

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE TOLVTE AARGANG 1892 UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA

Læs mere

FOR KONGERIGET NORGE SEKSOGTYVENDE AARGANG. 1906. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, VINGT-SIXIÈME ANNÉE. - 1906, KRISTIANIA.

FOR KONGERIGET NORGE SEKSOGTYVENDE AARGANG. 1906. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, VINGT-SIXIÈME ANNÉE. - 1906, KRISTIANIA. STATISTIS K AARBOG FOR KONGERIGET NORGE SEKSOGTYVENDE AARGANG. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE. VINGTSIXIÈME ANNÉE. 1906, KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in v 12830 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÈGE.

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÈGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE FEMOGTYVENDE AARGANG. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, ANNUAIRE STATISTIQUE

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK

NORGES OFFICIELLE STATISTIK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFICIELLE STATISTIK 1 JULI 1889-31 DECEMBER 1910. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1889 et 1910.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIAN1A.

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme serie.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -.

Læs mere

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE.

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE FEMTENDE AARGANG. 1895. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANN U Al RE STATISTIQUE

Læs mere

FOR KONGERIGET NORGE SJETTE AARGANG. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. SIXIÈME ANNÉE, KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H.

FOR KONGERIGET NORGE SJETTE AARGANG. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. SIXIÈME ANNÉE, KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE SJETTE AARGANG. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. SIXIÈME ANNÉE, 188188. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & Co,

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-30 Juni 889, S. -7. -

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 4 orges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la orvége, troisième série) o 1-85 findes opferte i Fortegnelse over orges officielle Statistik m v 1828-3 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique officielle de la Norvége, série V) Trykt 906: Nr Sindssygeasylernes Virksomhed 90 (Hospices d'aliénés) Folkernsengdens Bevægelse 90 og 90 (Mouvement de

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for karet 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.). Den

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910.

FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910. FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO, 1911. TEEN

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) - Norges Officielle Statistik, række V (Statistique Officielle de la Norvège, série V) Nr 1-128 findes opfert i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik 1 juli 1889-31 december 1910 Trykt 1911: Nr

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række.

Norges officielle Statistik, Anden Række. Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, 2 volumes.) A. 2. Fattigstatistik

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ru. v. 1828-30 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

(Statistique Officielle de la Norvège, série V.)

(Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique Officielle de la Norvège, série V) Nr 1-18 se tidligere hetter Trykt 1911: Nr 19 Private aktiebanker 199 (Banques pricees par actions) - 1 Skolevæsenets

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr.. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 898. (Rapport sur l'état sanitaire et niédical.) -. Sindssygeasylernes

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880.

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880. C. No. b. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I A.ARET 88. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 880. Norges Handelsflaade er i 88 bleven forøget

Læs mere

CRIMINALSTATISTISKE TABELLER

CRIMINALSTATISTISKE TABELLER B N, CRIMINALSTATISTISKE TABELLER FOR KONGERIGET NOUE FOF AARET, SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE I\DSTILLING AF E AUGUST CHRISTIANIA TRYKT HOS CHR SCHIBSTED B N Tabel ivmmt, ver de ved

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

CRIMINALSTATISTISKE TABELLER

CRIMINALSTATISTISKE TABELLER B. No,. CRIMINALSTATISTISKE TABELLER FOR KONGERIGET NORGE FOR AARET S, SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF FEBRUAR l. CHRISTIANIA. TRYST HOS CHR. SCHIBSTED.. B. No. I. Tabel

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1. Uddrag af Aarsberetuinger fra de forenede Rigers Konsuler for A aret 1884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP.

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP. landbothy Struer Kommune Att.: Bjarke Danvig Planafdelingen Østergade 13 76 Struer MODTAGT 27 SP. 213 STRUR KOMMUN Thisted d. 26. september 213 Sagsnr. V618/KK/idb Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: Hoslagt

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) No. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 0 Juni, S.. findes opferte i

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ).

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ). STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.033 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR.

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. I. Uddrag af A arsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. Januar 90 December 90, Side

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

MEDDELELSER FRA BET STATISTISKE CENTRALBYRAA. JOURNAL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÉGE. (TRENTE-DEUXIÉME ANNÉE 1914)

MEDDELELSER FRA BET STATISTISKE CENTRALBYRAA. JOURNAL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÉGE. (TRENTE-DEUXIÉME ANNÉE 1914) NORGES OFFICIELLE STATISTIK. MEDDELELSER FRA BET STATISTISKE CENTRALBYRAA. 32TE BIND 1914. JOURNAL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÉGE. (TRENTE-DEUXIÉME ANNÉE 1914) I KOMMISSION HOS

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. N Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés.) - 2. Folkemængdens Bevægelse

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115.

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115. , = NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No. 115. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVÆSEN FOR AARET 4889. (Statistique postale pour l'année 1889). Udgivne af Departementet for det Indre, Poststyrelsen.

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 FOR ET OMRÅDE MELLEM RISMARKSVEJ - TARUPVEJ - RUGVANG SAMT TILLÆG NR. 1 FOR LOKALPLANENS OMRÅDE B I N D H 0 L D S F 0 R T E G N E L S E AFSNIT 1. Lokalplanens formål

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

KONGERIGET NORGE. STATISTISK AARBOG FJERDE AARGANG. KRISTIANIA. 1883. FOR UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. BOYE STRØM,

KONGERIGET NORGE. STATISTISK AARBOG FJERDE AARGANG. KRISTIANIA. 1883. FOR UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. BOYE STRØM, FOR STATISTISK AARBOG KOGERIGET ORGE FJERDE AARGAG 1883 UDGIVET AF DET STATISTISKE CETRALBUREAU REDIGERET AF BOYE STRØM, KST DIREKTØR, I KOMMISSIO HOS H ASCHEHOUG & Co 883 KRISTIAIA TRYKT 1 OtT STEESKt

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 30. maj 2016 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) orges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la orvège, Cinquième série.) Trykt 0: r.. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement

Læs mere

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1929

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1929 STATISTISK AARBOG 929 DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 929 AN N UAI RE STATISTIQUE 929 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLIE PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE KØBENHAVN

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Side i. page XV XVIII 1-29. 1. Population, superficie et densits de la population ... 10. Population en 1921 par confession.

Side i. page XV XVIII 1-29. 1. Population, superficie et densits de la population ... 10. Population en 1921 par confession. INDHOLDSFORTEGNELSE I Kildeangivelse Fortegnelse over Departementets Skrifter i 2 3 4- s 6 7 8 9 I DET EGENTLIGE DANMARK Areal og Befolkning; Boligforhold Danmarks Folkemængde, Areal samt Befolkningstæthed

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og 1902.

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG ANNUAIRE STATISTIQUE 1940 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG ANNUAIRE STATISTIQUE 1940 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 940 ANNUAIRE STATISTIQUE 940 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLIE PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE KØBENHAVN BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI

Læs mere

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1938

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1938 STATISTISK AARBOG 938 . STATISTIQUE DANMARKS STATISTIK DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 938 ANNUAIRE STATISTIQUE 938 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLIE PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE KØBENHAVN

Læs mere

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden Side 1 af 137 Mølle Alle/Stadion Alle 001? (Sønder Omme) *** Ingen vurdering Loftvej 017?? Udgået ejendom Norden 001?? Undtaget vurdering Askjærvej 034 1a Askær Gårde Bebygget landbrug Frodeslundvej 073

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1828-30 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B Vedtægt for byplan 16B for en del af det mellem Strandvejen, Lille Strandvej, Kystlinien og Nordskel af ejendommene nord for Sundvænget beliggende område

Læs mere

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen Modtaget Fredericia den 03.04.14 7 MAJ 2014 Receptionen Indsigelser til lokalplan nr. 315 boligområde på Puggårdsvej, Ullerup Indsigelser for følgende punkter: 1. Sti mellem Peder Bøgvads Vej og Puggårdsvej

Læs mere

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1942

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1942 STATISTISK AARBOG 942 DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK.AARBOG 942 ANNUAIRE STATISTIQUE 942 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLIE PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE I FEB. 043

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890.

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 9. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AARET 890. (Statistique de la navigation de la Norvége pendant l'année 890) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

Sammendrag af de norske Byers epidemiske Lister for Januar Maaned 1891.

Sammendrag af de norske Byers epidemiske Lister for Januar Maaned 1891. 1 Sammendrag af de nrske Byers epdemske Lster fr Januar Maaned 1891 (Meddelt af Medcnalstyrelsen) tn 77 clp) CO C) cbd4 a; '6) (4 : 4 4 : " cu :g 74 4 11 b c C' ' " 5 F' ' ) r: 4c'14 7 t 49 v ta a Krstana

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aaraberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.)

Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik, 0. (Statistique de l'instruction publique, volumes.) A.. Fattigstatistik &, 0,.

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere