Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei"

Transkript

1

2 Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i 'Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v Juni 1889, S Strafarbeidsanstalter 1887/88 (Rapport sur les établissements pénitentiaires) 87 Norges Postvæsen 1888 (Statistique postale) 88 Skiftevæsenet 1886 (Tableaux des successions et faillites) 89 Fattigstatistik 1886 (Statistique de l'assistance publique) 90 Den norske Statstelegraf 1888 (Statistique des télégraphes de l'état) 91 Norges Sparebanker 1888 (Statistique des caisses d'épargne) 92 Skolestatistik 1886 (Statistique de l'instruction publique) 93 Norges Handel 1888 (Statistique du commerce) 94 Kriminalstatistiske Tabeller 1887 (Statistique de la justice criminelle) 95 Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1887 (Rapport sur l'état sanitaire et médical) 96 TJddrag at Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1888 (Rapports consulaires) 97 Norges Fabrikanleeg 1885 (Établissements industriels) 98 Civil Retspleie 1887 (Statistique de la justice civile) 99 Norges Fiskerier 1888 (Grandes pêches maritimes) -- 1 Folkemængdens Bevægelse 1886 (Mouvement de la population) De offentlige Jernbaner 1888/89 ( Rapport sur les chemins de fer publics) Beretninger om Amternes økonomiske Tilstand i Femaaret Bind I-II (Rapports sur l'état économique des prefectures) 103 Sindssygeasylernes Virksomhed 1888 (Statistique des hospices d'aliénés) Norges kommunale Finantser 1884 og 1885 (Finances des communes) Norges Skibsfart 1888 (Statistique de la navigation) 106 Folkemængdens Bevægelse, Oversigt (Mouvement de la population -Aperçu général) Rekruteringsstatistik 1889 (Statistique du recrutement) 108 Fattigstatistik 1887 (Statistique de l'assistance publique) 109 Den norske Statstelegraf 1889 (Statistique des télégraphes de l'état) Folkemængdens Bevægelse 1887 (Mouvement de la population) Norges Sparebanker 1889 (Statistique des caisses d'épargne) 112 Norges kommunale Finantser 1886 (Finances des communes) 113 Distriktsfængsler 1888 (Prisons départementales) 114 Skolestatistik 1887 (Statistique de l'instruction publique) 115 Norges Postvæsen 1889 (Statistique postale) 116 Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1888 ( Rapport sur l'état sanitaire et médical) 117 Skiftevæsenet 1887 (Tableaux des successions et faillites) Norges Handel 1889 (Statistique du commerce) 119 Kriminalstatistiske Tabeller 1888 (Statistique de la justice criminelle) Norges Fiskerier 1889 (Grandes pêches maritimes) 121 Skolestatistik 1888 (Statistique de l'instruction publique) Civil Retspleie 1888 (Statistique de la justice civile) Norges kommunale Finantser 1887 (Finances des communes) Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler: for Aaret 1889 (Rapports consulaires) Sindssygeasylernes Virksomhed 1889 (Statistique des hospices d'aliénés) - - Fortsmttelse se Omslagets 3die Side

3 STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE

4 STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ELLEVTE AARGANG UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE ONZIÈME ANNE KRISTIANIA I KOMMISSION HOS H ASCHEHOUG & Co I 8 9 1,

5 TRYKT t IDET STEENSK8 BOGTRYKKERI

6 _N ærværende Aargang af «Statistisk Aarbog» er bleven redigeret af Sekretær Aug C Mohr Le présent volume de «l'annuaire statistique de la Norvége» a été rédiv par M Aug C Mohr, secrétaire au Bureau central de statistique Det statistiske Centralbureau, Kristiania i December 1891 A N Kiær

7 Indholdsfortegnelse Under hvert Afsnit (I, 2, 3 o S v) er angivet i Klammer [ J, hvor der i tidligere Aargange findes Oplysninger, som kan tjene til Supplering af nærværende Aargangs Indhold De romerske Tal betegne Aargangen, de arabiske Tabellens No, I Fladeindhold, Befolkning Tabel I Fladeindhold og tilstedeværende Folkemængde amtsvis I januar Hjemmehørende Folkemængde amtsvis efter Folketællingerne i 1801, i8 I5, Side 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1875 og Folkemængde i Byerne I Januar Tilstedeværende Folkemængde 31 December 1875, fordelt efter Alder, Kjøn og ægteskabelig_ Stilling 5 5 Tilstedeværende Folkemængde 31 December x875, fordelt efter Livsstilling 'Tilstedeværende Folkemængde 31 December 1875, fordelt 'efter Fødested, Nationalitet og Troesbekjendelse Sindssvag; Døvstumme og Blinde [Hjemmehørende Folkemængde 31 December 5875 efter Kim, Alder og ægteskabelige Stilling VI 5 Tilstedeværende Folkemængde i Fogderier og Herreder 31 December 1875 IX 2 - Tilstedeværende Folkemængde 31 December 5875 amtsvis efter Kjøn, Alder og ægteskabelig Stilling I 6 & 7 Antal Huse og Husholdninger 31 December 075 I5) 2 Folkemængdens Bevægelse 7 Folkemængdens Bevægelse amtsvis i Aaret Ægtevielser i Aarene Levendefødte i Aarene IO 1o Dødfødte i Aarene II Døde i Aarene Livs- og Dødstabel efter Erfaringer fra Aarene 1871/ /8i Dpn ovprsøiskp Udvandring i Aarene Summarisk Oversigt over Folkemængdens Bevægelse i Aarene I Voldsomme ppdsfal4 i Aarene , P x

8 Tabel Medicinalforholde og Sundhedstilstand Side Medicinalpersonale og Sygehuse i Aarene Sindssygeasylernes Virksomhed i Aaret De vigtigste Dødsaarsager i Aarene De vigtigste epidemiske Sygdomme i Aarene [Spedalskhed i Norge V Retsvæsen - 20 Justits- og Politisager samt Antallet af Tiltalte i Aaret 1889, amtsvis Antal Tiltalte i Aarene , fordelt efter Forbrydelsens Art Antal Sager, behandlede ved Forligelseskommissionerne amtsvis i Aaret Antal Sager, behandlede ved Forligelseskommissionerne i Aarene Antal Underretssager, behandlede i Aaret 1889, amtsvis Antal Sager, behandlede ved Stiftsoverretterne og Høiesteret: a) Stiftsoverretterne i Aaret o b) Højesteret i Aarene Antal Konkursboer og Dødsboer, behandlede i Aaret 1888, amtsvis Aktiva og Gjceld m v i de i Aaret 1888 sluttede og extraderede Konkursboer og Dødsboer, amtsvis Oversigt over Overformynderiernes Regnskaber amtsvis for Aaret [Antal Tiltalte 185z-1881 efter Kjøn og Alder V 24 - Strafarbeidsanstalterne r V Falg af faste Eiendomme samt thinglæste og aflæste Panteheftelser z88o IV 30 - Exekutioner, Udpantninger og Tvangsauktioner 187o-188o IV 31] - 29 Fattigvæsenet 5 Fattigvæsen f a Summariske Opgaver for Riget for Aarene k b Opgaver amtsvis for Aaret Undervisning - 30 Almuskoler paa Landet i Aaret x Almuskoler i Byerne i Aaret Borgerskoler, Middelskoler og høiere Skoler i Aaret Kristiania Universitet i Aarene Faste Eiendomme, Jordbrug - 34 Landeiendommenes Antal, Matrikulskyld og Værdi, x Priserne paa Jordeiendomme i Aarene Agerareal samt Udsæd og Avling af Korn og Poteter amtsvis i Aaret Uddrag af Kapitulstaxterne for Aarene Kreaturhold amtsvis 31 December Gjennenisnitspriser paa Kreaturer samt paa Melk og Smør amtsvis i Aarene 1880 og [De faste Ejendommes Antal og Fordeling i Landdistrikterne i 5875 I 39 Jordfællesskabets Udstrækning i 1875 I 45 - Skovareal VII 33 - Aarligt Forbrug af Trævirke fra Landets Skove II 33]

9

10

11

12

13 tabieaux Pages 8 Etablissements industriels, salaires No 40 a Établissements industriels, par groupes d'industrie; années b Établissements industriels: Principales industries en C Répartition des établissements industriels par contrées en [Salaires dans la petite industrie en z88o V 44 Gages annuels des domestiques o V 45 Salaires des ouvriers à la journée V 46 Salaires des ouvriers des chemins de fer et des routes publiques V Pêches - 41 a Principales pêches de la morue; années x881 â b Produit des pêches du hareng; années 1881 à, C Produit des pêches côtières en 189o; quantités et valeurs, par préfecture Mines et usines 42 Mines et usines; années 1886 å o-61 Il Commerce, navigation - 43 Aperçu général de l'importation et de l'exportation; années 1876 à Valeur de l'importation et de l'exportation en 1890, par pays de provenance et de destination Mouvement commercial des principaux bureaux de douane en 1890 Droits perçus Valeur de l'importation et de l'exportation, par groupes de marchandises; année Quantité et valeur de l'importation; années 1881 à, Quantité et valeur de l'exportation des marchandises norvégiennes; années 1881 h Exportation de bois de la Norvége, année Droits d'entrée bruts de s principales m,rchandises importées; années Prix moyens d'après lesquelles a été calculée la valeur des principales marchandises; années Effectif de la marine marchande au 31 décembre Aperçu de la navigation entre la Norvége et l'étranger en 1889, par pavillon Aperçu de la navigation entre la Norvége et l'étranger en 1889, par pays Mouvement de la navigation entre l'étranger et les principaux ports norvégiens; année Aperçu du mouvement des navires norvégiens en Produit brut de la navigation norvégienne à l'étranger en [Effectif de la marine marchande aso-1885 II 46 & VI 46 Échouements et naufrages sur les côtes de Norvége T V 63]

14 Tableaux Pages 12 Communications - Etablissements de crédit No 58 Routes publiques en Chemins de fer; exercice o Postes ; années 1886 à Télégraphes; années 1884 h Banque de Norvége; années 1883 å 1890 IO Banque hypothécaire; années 1883 à Banques privées par actions en Caisses d'épargne au 31 décembre 1890, par préfecture Taux de l'escompte à la Banque de Norvége å Kristiania: a Variations du taux de 1877 â b Moyenne des taux de 1861 à Cours des changes å la Bourse de Kristiania de 1886 å [Chemins de fer II 48 - Banque de Norvége II 5r & V 68 - Banque hypothécaire V 70 - Banques privées par actions II 53 & V 75 - Changements du taux de l'escompte III 65] Assurances - 68 Compagnies d'assurances contre l'incendie: a Assurances immobilières mutuelles: Société générale et Société d'akershus; années t886 h b Assurances mobilières à prime fixe en Associations mutuelles d'assurances maritimes en Compagnies d'assurances maritimes à prime fixe en [Assurances contre l'incendie Autres assurances mutuelles 5875 et 188o V 74] 14 Finances Caisses des communes rurales: Recettes, dépenses, actif et passif en Caisges des préfectures: Caisses communales des villes: Caisses des ports: Impositions communales par préfecture et par ville; années 1885 à Fortunes et revenus des contribuables, évaluation de Finances de l'état; exercices de 1887/88 å 1889/ Dette publique; exercices de 1885/86 å 8889/ Aperçu des finances de l'état pendant les exercices de 1859 å 1889/ Taxes des droits de douane sur les articles les plus importants å un point de vue fiscal; années 1875 h Droits perçus å la fabrication de l'eau de vie et du malt; années 1872 à Droits de navigation; années 1876 â, 1891 [Impositions communales IV 81 & VII 65 - Consommation de certaines autres marchandises importantes à un point de vue fiscal V 57 - Production et consommation de l'eau de vie et de la bière V 48] ied

15 Kildeangivelse 1) (Indication des sources) 9 Fladeindhold og Befolkning (Tabellerne i-6): Oversigt over Kongeriget Norges civile, geistlige og judicielle Inddeling, afsluttet 3ite Oktober 1889 Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 1876 Norges off Stat, Ny række, C No 1 Foreløbige Resultater af Folketællingen i Kongeriget Norge den Iste januar 1891 Kristiania Universitet (Tab 33): Universitetets Aarsberetninger Faste Eiendomme (Tab 34 og 35): Tabeller vedkommende de faste Fiendomme Norges off Stat, Tredie Række No 73 Meddelelser fra det statistiske Centralbureau Bd IX, Side 143 Jordbrug (Tab 36, 38 og 39): Statistik angaaende det norske Jordbrug i Femaarsperioden og i Aaret 1875 Norges off Stat, Ældre Række, C No 15 Statistiske Oplysninger vedkommende Norges Jordbrug og Fædrift i Tiaarsperioden i885 Norges off Stat, Tredie Række No 54 Fabrikaniaag (Tab 40): Statistik over Norges Fabrikankeg ved Udgangen af 1885 Norges off Stat, Tredie Række No 97 De offentlige Veie (Tab 58): Meddelelser fra det statistiske Centralbureau Bd VII, Side 165 Norges Bank (Tab 62) : Bankens trykte Aarsregnskaber Hypothekbanken (Tab 63) : Bankens Aarsberetninger indtagne i Stli Prp No 12 for 1891 og tidligere Aar De private Banker (Tab 64) : Meddelelser fra det statistiske Centralbureau Bd IX, Side Diskontosatser ved Kristiania Bankafdeling (Tab 66): Meddelt af Bankafdelingen Vexelkurser paa Kristiania Boars (Tab 67): Børsnoteringerne Forsaavidt Kilden er en aarlig udkommende Del af den officielle Statistik, f Ex Handelsstatistiken Skibsfartsstatistiken m v, har man ansett det overflødigt at anføre den her (Les tableaux statistiques annuels ne sont fias mentionnés ici)

16 Den almindelige Brandforsikringsindretning (Tab 68 a I) : Meddelt af Indretningen Akershus Do (Tab 68 a II): Den trykte Aarsberetning Løsøreforsikringsselskaber (Tab 68 b): Meddelelser fra det statistiske Centralbureau Bd IX, Side 61 De gjensidige Skibsassuranceforeninger (Tab 69) : Meddelelser fra det statistiske Centralbureau Bd IX, Side Norske Søforsikringsselskaber (Tab 7o): Meddelelser fra det statistiske Centralbureau Bd IX, Side Formue og Indtægt efter Skatteligningen (Tab 76): Meddelelser fra det statistiske Centralbureau Bd IX, Side Statens Finantser (Tab 77-79) : Forklaringer til Statsregnskaberne for 1889/90 og tidligere Aar Oversigt over Kongeriget Norges Finantser i Aarene Norges off Stat, Ældre Række, D No ib Statistik over den norske Statskasses Finantser i Budgetaarene I Juli 1878 til 30 Juni 1885, I Juli 1885 til 3o Juni 1890 Norges off Stat, Tredie Række No 38 & 134 Toldsatser og Skibsafgifter (Tab 8o og 81) : Toldtarifferne Produktionsafgifter for Tilvirkning af Brændevin og Malt (Tab 81): Sth Prp No 6 for 1891

17 TABELLER TABLEAUX

18 tabel L Rigets Fladeindhold og tilstedeværende Polkemitilgcle amtsvis 1 Januar 1891 Superficie territoriale et lopulation de fait au î janvier 1891, lar _prefecture Amter Préfectures Fladeindhold i km2 Superficie Tilstedeværende Folkemængde efter de foreløbige Resultater af Folketællingen s Januar 1891 Population de fait d'après le recensement du I janvier z8gz (Chiffres provisoires) Landbefolkning Po, rurale Bybefolkning Pop urbaine Tilsammen Total 4 Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenhus Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken io Is sio 87 3ii Rekapitulation: Bygder Comm rurales Byer Villes I Riget Royaume A n m Opgaven over Fladeindholdet er bygget paa nye Beregninger foretagne i Norges geografiske Opmaaling undtagen for Namdalen Fogderi af Nordre Trondhjems Amt samt for Nordlands og Finmarkens Amter

19 2 Population de droit par préfecture, d'après les recensements Hjemmehørende Folkemængde x Januar ) Poftulation de droit au 1 janvier 1891 No Amter Préfectures - Efter Hjemsted Efter Kjøn Par commune de résid'ence Par sexe Tilsammen Tabel 2 Hjemmehørende Folkemængde amtsvis efter Fo Ike- Total Landbefolkningbefolkning By- Mænd Kvinder x Jan 1891 Pol rurale Poft urbaine S masc S fem I Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken I Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik ioi ow 8 Bratsberg S Nedenes ' IO Lister og Mandal II Stavanger I I Sondre Bergenhus S Bergen Nordre Bergenbus Romsdal Sondre Trondhjem ! Nordre Trondhjem i8 Nordland Tromso zo Finmarken I io Rekapitulation: Bygder Comm rurales I _ I Byer Villes Hjemsted ikke opgivet Risideuce inconnue _ Riget Royaume i I I Foreløbige Opgaver (Chifres ftrovisoires)

20 a - tællingerne i 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1875 og 1891 de r8ar, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1875 et 1891 Hjemmehørende Folkemængde efter Folketællingerne: Pofiulation de droit d'afirès les recensements: 3' Decbr ' Decbr x Decbr Decbr Novbr Novbr April 1815 x Februar x8ox No I I xo5 8o o um IoI xo o It To ! ,r ' x xo oi I I I I o6o ' _ I

21 Ïabel 8 Fölkemængde i Byerne 1 Januar ) Population des villes au i janvier 1891 Byer Villes Byer Villes Tilstedeværende Folkemængde Population de fait Hjemmehørende Folkemængde Population de droit Tilstedeværende Folkemængde Population de fait Hjemmehørende Folkemængde Population de droit Fredrikshald K II 183 II 219 Arendal K Sarpsborg K Grimstad K Fredrikstad K Lillesand L x 376 x 509 Moss K ' Kristiansand K Son L Mandal L Holen L Farsund L I 649 Hvitsten L Flekkefjord K I 580 Drøbak K Sogndal L Kristiania K Egersund L Hamar K Sandnes L i Kongsvinger K I 308 i 323 Stavanger K Lillehammer K x Skudeneshavn L I 196 Gjøvik K I 394 I 417 Kopervik L Hønefoss K I Haugesund K Drammen K Bergen K Holmsbu L Florø L Kongsberg K Aalesund K Svelviken L x Molde K I 630 Holmestrand K Kristiansund K so Horten L Trondhjem K ! Aasgaardstrand L Levanger K Tønsberg K Stenkjær L x 883 x 891 Sandefjord K Namsos L x Larvik K Mosjøen L I 153 Kragerø K Bodø K Langesund L I 234 I 228 Tromso K Stathelle L Hammerfest K Brevik K I Vadsø K Porsgrund K Vardø K Skien K Østerrisør K Tvedestrand L x 661 I 767 Tilsammen Total ) Foreløbige Opgaver (Chiffres irovisoires) K = Kjøbstad, L = Ladested For Herredernes Vedkommende henvises til «Foreløbige Resultater af Folketællingen i Kongeriget Norge den iste Januar agi»

22 5 Tabel 4 Tilstedeværende Folkemængde Si December 1875, fordelt efter Alder, Kjøn og ægteskabelig Stilling 1) Population de fait au 31 décembre 1875, par sexe, par âge et par état Ægteskabelig Stilling og Kjøn État civil et sexe Aldersaar Ages Ugifte Célibataires Mkjon Kvkjon S masc S fini Gifte Mariés Mkjon Kvkjon S masc S fint Enkemænd og Enker Veufs Mkjon Kvkjon S masc S fém Fraskilte Divorcés Mkjon KvkjEm S masc S fim Tilsammen Total Mkjem Kvkjem Ialt S masc S fbn Tot, gin 0-I III oi III , [0 jo- is o o go go I 985 I o8i I II 95-10o i I ' ' I too-to Uopg I Tils IO 8o I 137 I I Io "474' HI : I I ' i8o ; I o69oo Tilsvarende Opgaver over den hjemmehorende Folkemængde findes i Aarbogens6te Aargang, , Side is

23 6 Tabel 5 Tilstedeværende Folkemængde Population de fait au sz décembre Livsstillinger Hovedpersoner Individus exerçant directement les trofessions Professions Mænd Sexe masc Kvinder Sexe fem Tilsammen Total Hovedoversigt Aperçu général 2 Embedsmændt 291 Fonctionnaires et employés de État ou Bestillingsmænd I des communes Selvstændige Erhvervsdrivende Chefs ou patrons Private Betjente Commis ou employés Arbeidere Ouvriers Uproduktive Personnes sans profession Ufuldstændigt betegnede Professions inconnues Tilsammen Total Af Grupperne 3-5 fremhæves : Professions spéciales: Selvstændige Erhvervsdrivende: Chefs ou patrons : a Selveiende Gaardbrugere Agriculteurs propriétaires b Leilændinge, Bygselmænd Fermiers et métayers it vie C Andre v Jordbr ell Skovdr Autres personnes s'adonnant a l'agriculture d Ved Fiskeri og Jagt *Fiche et chasse e Bergv- og Fabrikdrift Mines, usines et manufactures f -- Haandvaerksdrift Millers g Smaaindustri Petites industries diverses h Handel o lign Commerce etc i Skibsredere Armateurs 4 Private Betjente : Commis ou employés: a Ved Jordbrug og Skovdrift Agriculture b Bergv- og Fabrikdrift Mines, usines et manufactures C Handel o lign Commerce etc d Skippere Capitaines de navires e Styrmænd Seconds 5 Arbeidere : Ouvriers: a Husmænd Tenanciers) b Andre ved Jordbrug og Skovdrift Autres ouvriers agricoles C Bergværks- og Grubearbeidere Mines et usines d Fabrikarbeidere Manufactures e Haandværksarbeidere Métiers f Arbeidere ved Smaaindustri Petites industries diverses g Ved Handel o lign Commerce etc h Matroser Matelots i Dagarbeidere, ikke nærmere betegnede Journaliers I i I oo6 147 I I Q 4 06o Ouvriers agricoles qui afferment une 'elite fiartie des terres du baron,

24 31 December 1875, fordelt efter Livsstilling 1875, par professions 7 Familielemmer Membres de la famille MINI Tjenere Domestiques Ialt Total général Mænd Sexe masc Kvinder Sexe fin: Tilsammen Total Mænd Sexe masc Kvinder Sexe fim Tilsammen Total Mænd Sexe masc Kvinder Sexe fine Tilsammen Total No "II I x x x 8o6 goo a b To C d 821 I e f g ! h 52! i i i a b C zo 601 '577' In I Z3690 d: I e a b C o d e I 046 I o f II g h i

25 Tabel 6 Tilstedeværende Folkemængde 31 Decemb er 1875, fordelt efter Fødested, Nationalitet og Troesbekjendelse Sindssvage, Døvstumme og Blinde Population de/au au 3z décembre 1875, par pays de naissance ettar cultes Infirmités 31 December Decbr Fødested Pays de naissance Mandkjen S masc Kvindekjem S fem Tilsammen Total 1865 Norge Norvége Sverige Suède Danmark Danemark Finland Finlande Tyskland og østerrige Allernagne, Autriche Storbritannien og Irland Gr-Bretagne et Irlande Rusland Russie Nordamerika États- Unis Andre Lande Autres pays I 250 I 517 I I I I I I 791 I 684 I Tilsammen Total o6 goo I Deraf Dont Kvæner (Finner) Finnois Lapper Lapons Troesbekjendelse Cultes Evangelisk-Lutherske Luthériens Romersk-Katholske Catholiques-romains Græsk-Katholske Catholiques-grecs I Methodister Méthodistes 264 I Baptister Baptistes Kvækere Quakers Andre kristne Dissentere Autres dissidents chrétiens Mormoner Mormons Jøder Israélites I II Troesbekjendelse uopgivet Religion inconnue Sindssvage, Døvstumme og Blinde Infirmités Sindssvage (Idioter i ikke medregnede) Aliénés Døvstumme Sourds-muets Blinde Aveugles I I I

26 Tabel 7 Folkemængdens Bevægelse amtsvis i Aaret 1889 Mouvement de la population en 1889, par préfecture Amter Préfectures Antal IEgtevielser Mariages Antal Levende- &kit e Nais- =news Deraf uægte Dont illigitimes Antal Dødfødte Mort-nis Deraf uægte ' Dont illigitimes Antal Dixie Dias Deraf under 1 Aar Dont an Antal Udvandrede dess Émigrés dej an Smaalenene IO Akershus I Kristiania I xx8 88o 820 Eledemarken Kristians I 204 Buskerud o 91 7 I i jarlsberg og Larvik 6o Bratsberg x Nedenes I Lister og Mandal I Stavanger Sondre Bergenhus 732 I xo Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland x I Tromso x Finmarken 208 x o Rekapitulation: Bygder Comm rurales I Byer Villes Riget Royaume x De vigtigste Byer: Villes principales: Kristiania x i8 88o 820 Bergen 394 I Trondhjem Stavanger Drammen 123 6o I 406 8o 93 Kristiansand

FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910.

FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910. FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO, 1911. TEEN

Læs mere

VETERINÆ RVÆSENET KJØDKONTROLLEN NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 13. 19 12. DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN.

VETERINÆ RVÆSENET KJØDKONTROLLEN NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 13. 19 12. DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI.. VETERINÆ RVÆSENET OG KJØDKONTROLLEN 9. (Le Service vétérinaire et l'inspection de la viande, 9.) Utgit av DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN. KRISTIANIA I KOMMISSION

Læs mere

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001 15 Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15 Genoptryk, februar 2001 HVIDOVRE KOMMUNE Byplanvedtlagt nr. 15. ********+******* BY PLANVEDTÆGT for HVIDOVRE KOMMUNE. I medfdr af byplanloven (lovbekendtgdrelse nr.

Læs mere

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog r - - - De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog ikke denne Gang taget!lun meget. Land, som det san ofte har været

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

FOR. UDQIVET iie' DEPLtllFEMENT FOR DET INBRE SW7- HEFTE I%. I895 LOFOTFISKERIES BERETNING AFGIVET AI- OPSYMSGHEFEN BI. MNAP ZEOX:\L1XD@RK 4PTEIX

FOR. UDQIVET iie' DEPLtllFEMENT FOR DET INBRE SW7- HEFTE I%. I895 LOFOTFISKERIES BERETNING AFGIVET AI- OPSYMSGHEFEN BI. MNAP ZEOX:\L1XD@RK 4PTEIX FOR UDQIVET iie' DEPLtllFEMENT FOR DET INBRE SW7- HEFTE I%. I895 LOFOTFISKERIES BERETNING AFGIVET AI- OPSYMSGHEFEN BI. MNAP ZEOX:\L1XD@RK 4PTEIX Opsynet var L Virksomhed fra 1Gile Janriar Iildtiili %de

Læs mere

Beretning. om Sundhedstilstanden og Medicinalforhekleie Norge i 1855.

Beretning. om Sundhedstilstanden og Medicinalforhekleie Norge i 1855. Beretning om Sundhedstilstanden og Medicinalforhekleie Norge i 1855. Sdlidlialtilstandeli maa i dette Aar ansees for at have været i det' hele taget god; den angives endogsaa fra de fleste Amter som st6rde1es

Læs mere

C. No. 3a. TABELLER VEDKOMMENDE NORGESRANDEL I ARRET 1878. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI

C. No. 3a. TABELLER VEDKOMMENDE NORGESRANDEL I ARRET 1878. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI C No a TABELLER VEDKOMMENDE NORGESRANDEL ARRET UDGVNE AF DET STATSTSKE CENTRALBUREAU KRSTANA TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER ndlednng Medens Norges Handelsomsætnng endnu holdt sg paa en betydelg Hede og

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3.

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3. LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3 Fe br ua r 1 98 3. I NDBOLD: Fa5te1a vn5baden.... 5.42 Ko mme nt a r........... 5. 34 Hvor fo r hedde r det 5adan? Fri1uf t55cene n....... 5.35

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

.1 Om ]{ jøbellba, n 1 E})ideUlivæ en al DI'. S. Engelsted. v Kjebenhavn. '. A. }t-ul -l l' ol'la g, l lil), Kj"OOIlIl""II, - Blanco, Lunøs ";r\. Ho(-Uo~trykk.ri (F'. Dreyor). t.lctlnunc u nc~ t godline!l.

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

BAST, BISHOP ANTON {PICTURES AND CENTRAL MISSION) AND ARTICLES IN SWEDISH

BAST, BISHOP ANTON {PICTURES AND CENTRAL MISSION) AND ARTICLES IN SWEDISH BAST, BSHOP ANTON {PCTURES AND CENTRAL MSSON) AND ARTCLES N SWEDSH J ' ~ \ THE STATUTES OF l i ~ THE CENTRAL MSSON : ~ ' ~, ' THE ST A TUTES OF THE CENTRAL MSSON The Founder and Leader of the Central Mission,

Læs mere

fra tlskeridirektoren

fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra tlskeridirektren 5 aargang Onsdag 6 mai 1914 Nr. 18 174 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK lnskerbedrft FRA FSKERDREK'l'0REN 6 mai 1914 dette fiske deltar fra

Læs mere

INDKOMSTSTATISTIK DET ØKONOMISKE RÅD M 850002426858 FORMANDSKABET DET ADMINISTRATIVE BIBLIOTEK STATENS TRYKNINGSKONTOR

INDKOMSTSTATISTIK DET ØKONOMISKE RÅD M 850002426858 FORMANDSKABET DET ADMINISTRATIVE BIBLIOTEK STATENS TRYKNINGSKONTOR DET ØKONOMISKE RÅD FORMANDSKABET INDKOMSTSTATISTIK 1968 DET ADMINISTRATIVE BIBLIOTEK M 850002426858 STATENS TRYKNINGSKONTOR KØBENHAVN 1968 Atejtfe- Og sotiaknmisöriemes fcirösisfc Siden oprettelsen af

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

. Februu 2002.27.ar8ans

. Februu 2002.27.ar8ans . Februu 2002.27.ar8ans Formanden pi *udietur i Ergland sid 6 born og unge side l2-ls FsD er en landdoreng opreder l97l osha(loruden $ammende, ogsi mcd emmer b andt for& dre. faglolk os andf e ntef eserede

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

P~ ~.~2 ~ 4 bu, 4 by, 4 bx, 4 CV, 4 ai, 4 cn,

P~ ~.~2 ~ 4 bu, 4 by, 4 bx, 4 CV, 4 ai, 4 cn, KRISTIAN MOGENSEN LÅN DSR E TS 5 ÅG Fø RER Ejendommene: 4 bh, 4 bl, 4 bl, 4 br, 4 bs, 4 bt, P.z~ ~ Pa ~ ~ s4~i ~!a~ ~ 5 q, 5 ae, 4 el, 4 4 ~, 4 os, 12 ao, 12 h, 12 af, 12 ~, 12 al, 12 am, 12 an 60, 61,

Læs mere

Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg

Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg Nr. 32 December 2014 DEF - Dansk Entomologisk Forening Nr. 32 - de cem ber 2014 Blad lop pen er et ufor melt de bat- og meddelelsesblad, der udgives af Ento - mologisk

Læs mere

Medisinalmeldingene 1804

Medisinalmeldingene 1804 ET TILBAKEBLIKK PÅ FØRSTE ÅRGANG AV EN TRADISJONSRIK RAPPORT Medisinalmeldingene 1804 tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2004 APRIL 2004 Rapport fra Helsetilsynet 6/2004 Medisinalmeldingene

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Stortinget. Stemmerett for kvinner

Stortinget. Stemmerett for kvinner Utsnitt av lovforslag, komite-innstillinger og debatter i Stortinget om Stemmerett for kvinner 17. mai 1814-11. juni 1913 AlS O. FREDR. ARNESEN BOK- OG AKCIDENSTRYKKERI Takk I 1963 er det 50 år sidan

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere