Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei"

Transkript

1

2 Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i 'Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v Juni 1889, S Strafarbeidsanstalter 1887/88 (Rapport sur les établissements pénitentiaires) 87 Norges Postvæsen 1888 (Statistique postale) 88 Skiftevæsenet 1886 (Tableaux des successions et faillites) 89 Fattigstatistik 1886 (Statistique de l'assistance publique) 90 Den norske Statstelegraf 1888 (Statistique des télégraphes de l'état) 91 Norges Sparebanker 1888 (Statistique des caisses d'épargne) 92 Skolestatistik 1886 (Statistique de l'instruction publique) 93 Norges Handel 1888 (Statistique du commerce) 94 Kriminalstatistiske Tabeller 1887 (Statistique de la justice criminelle) 95 Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1887 (Rapport sur l'état sanitaire et médical) 96 TJddrag at Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1888 (Rapports consulaires) 97 Norges Fabrikanleeg 1885 (Établissements industriels) 98 Civil Retspleie 1887 (Statistique de la justice civile) 99 Norges Fiskerier 1888 (Grandes pêches maritimes) -- 1 Folkemængdens Bevægelse 1886 (Mouvement de la population) De offentlige Jernbaner 1888/89 ( Rapport sur les chemins de fer publics) Beretninger om Amternes økonomiske Tilstand i Femaaret Bind I-II (Rapports sur l'état économique des prefectures) 103 Sindssygeasylernes Virksomhed 1888 (Statistique des hospices d'aliénés) Norges kommunale Finantser 1884 og 1885 (Finances des communes) Norges Skibsfart 1888 (Statistique de la navigation) 106 Folkemængdens Bevægelse, Oversigt (Mouvement de la population -Aperçu général) Rekruteringsstatistik 1889 (Statistique du recrutement) 108 Fattigstatistik 1887 (Statistique de l'assistance publique) 109 Den norske Statstelegraf 1889 (Statistique des télégraphes de l'état) Folkemængdens Bevægelse 1887 (Mouvement de la population) Norges Sparebanker 1889 (Statistique des caisses d'épargne) 112 Norges kommunale Finantser 1886 (Finances des communes) 113 Distriktsfængsler 1888 (Prisons départementales) 114 Skolestatistik 1887 (Statistique de l'instruction publique) 115 Norges Postvæsen 1889 (Statistique postale) 116 Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1888 ( Rapport sur l'état sanitaire et médical) 117 Skiftevæsenet 1887 (Tableaux des successions et faillites) Norges Handel 1889 (Statistique du commerce) 119 Kriminalstatistiske Tabeller 1888 (Statistique de la justice criminelle) Norges Fiskerier 1889 (Grandes pêches maritimes) 121 Skolestatistik 1888 (Statistique de l'instruction publique) Civil Retspleie 1888 (Statistique de la justice civile) Norges kommunale Finantser 1887 (Finances des communes) Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler: for Aaret 1889 (Rapports consulaires) Sindssygeasylernes Virksomhed 1889 (Statistique des hospices d'aliénés) - - Fortsmttelse se Omslagets 3die Side

3 STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE

4 STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ELLEVTE AARGANG UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE ONZIÈME ANNE KRISTIANIA I KOMMISSION HOS H ASCHEHOUG & Co I 8 9 1,

5 TRYKT t IDET STEENSK8 BOGTRYKKERI

6 _N ærværende Aargang af «Statistisk Aarbog» er bleven redigeret af Sekretær Aug C Mohr Le présent volume de «l'annuaire statistique de la Norvége» a été rédiv par M Aug C Mohr, secrétaire au Bureau central de statistique Det statistiske Centralbureau, Kristiania i December 1891 A N Kiær

7 Indholdsfortegnelse Under hvert Afsnit (I, 2, 3 o S v) er angivet i Klammer [ J, hvor der i tidligere Aargange findes Oplysninger, som kan tjene til Supplering af nærværende Aargangs Indhold De romerske Tal betegne Aargangen, de arabiske Tabellens No, I Fladeindhold, Befolkning Tabel I Fladeindhold og tilstedeværende Folkemængde amtsvis I januar Hjemmehørende Folkemængde amtsvis efter Folketællingerne i 1801, i8 I5, Side 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1875 og Folkemængde i Byerne I Januar Tilstedeværende Folkemængde 31 December 1875, fordelt efter Alder, Kjøn og ægteskabelig_ Stilling 5 5 Tilstedeværende Folkemængde 31 December x875, fordelt efter Livsstilling 'Tilstedeværende Folkemængde 31 December 1875, fordelt 'efter Fødested, Nationalitet og Troesbekjendelse Sindssvag; Døvstumme og Blinde [Hjemmehørende Folkemængde 31 December 5875 efter Kim, Alder og ægteskabelige Stilling VI 5 Tilstedeværende Folkemængde i Fogderier og Herreder 31 December 1875 IX 2 - Tilstedeværende Folkemængde 31 December 5875 amtsvis efter Kjøn, Alder og ægteskabelig Stilling I 6 & 7 Antal Huse og Husholdninger 31 December 075 I5) 2 Folkemængdens Bevægelse 7 Folkemængdens Bevægelse amtsvis i Aaret Ægtevielser i Aarene Levendefødte i Aarene IO 1o Dødfødte i Aarene II Døde i Aarene Livs- og Dødstabel efter Erfaringer fra Aarene 1871/ /8i Dpn ovprsøiskp Udvandring i Aarene Summarisk Oversigt over Folkemængdens Bevægelse i Aarene I Voldsomme ppdsfal4 i Aarene , P x

8 Tabel Medicinalforholde og Sundhedstilstand Side Medicinalpersonale og Sygehuse i Aarene Sindssygeasylernes Virksomhed i Aaret De vigtigste Dødsaarsager i Aarene De vigtigste epidemiske Sygdomme i Aarene [Spedalskhed i Norge V Retsvæsen - 20 Justits- og Politisager samt Antallet af Tiltalte i Aaret 1889, amtsvis Antal Tiltalte i Aarene , fordelt efter Forbrydelsens Art Antal Sager, behandlede ved Forligelseskommissionerne amtsvis i Aaret Antal Sager, behandlede ved Forligelseskommissionerne i Aarene Antal Underretssager, behandlede i Aaret 1889, amtsvis Antal Sager, behandlede ved Stiftsoverretterne og Høiesteret: a) Stiftsoverretterne i Aaret o b) Højesteret i Aarene Antal Konkursboer og Dødsboer, behandlede i Aaret 1888, amtsvis Aktiva og Gjceld m v i de i Aaret 1888 sluttede og extraderede Konkursboer og Dødsboer, amtsvis Oversigt over Overformynderiernes Regnskaber amtsvis for Aaret [Antal Tiltalte 185z-1881 efter Kjøn og Alder V 24 - Strafarbeidsanstalterne r V Falg af faste Eiendomme samt thinglæste og aflæste Panteheftelser z88o IV 30 - Exekutioner, Udpantninger og Tvangsauktioner 187o-188o IV 31] - 29 Fattigvæsenet 5 Fattigvæsen f a Summariske Opgaver for Riget for Aarene k b Opgaver amtsvis for Aaret Undervisning - 30 Almuskoler paa Landet i Aaret x Almuskoler i Byerne i Aaret Borgerskoler, Middelskoler og høiere Skoler i Aaret Kristiania Universitet i Aarene Faste Eiendomme, Jordbrug - 34 Landeiendommenes Antal, Matrikulskyld og Værdi, x Priserne paa Jordeiendomme i Aarene Agerareal samt Udsæd og Avling af Korn og Poteter amtsvis i Aaret Uddrag af Kapitulstaxterne for Aarene Kreaturhold amtsvis 31 December Gjennenisnitspriser paa Kreaturer samt paa Melk og Smør amtsvis i Aarene 1880 og [De faste Ejendommes Antal og Fordeling i Landdistrikterne i 5875 I 39 Jordfællesskabets Udstrækning i 1875 I 45 - Skovareal VII 33 - Aarligt Forbrug af Trævirke fra Landets Skove II 33]

9

10

11

12

13 tabieaux Pages 8 Etablissements industriels, salaires No 40 a Établissements industriels, par groupes d'industrie; années b Établissements industriels: Principales industries en C Répartition des établissements industriels par contrées en [Salaires dans la petite industrie en z88o V 44 Gages annuels des domestiques o V 45 Salaires des ouvriers à la journée V 46 Salaires des ouvriers des chemins de fer et des routes publiques V Pêches - 41 a Principales pêches de la morue; années x881 â b Produit des pêches du hareng; années 1881 à, C Produit des pêches côtières en 189o; quantités et valeurs, par préfecture Mines et usines 42 Mines et usines; années 1886 å o-61 Il Commerce, navigation - 43 Aperçu général de l'importation et de l'exportation; années 1876 à Valeur de l'importation et de l'exportation en 1890, par pays de provenance et de destination Mouvement commercial des principaux bureaux de douane en 1890 Droits perçus Valeur de l'importation et de l'exportation, par groupes de marchandises; année Quantité et valeur de l'importation; années 1881 à, Quantité et valeur de l'exportation des marchandises norvégiennes; années 1881 h Exportation de bois de la Norvége, année Droits d'entrée bruts de s principales m,rchandises importées; années Prix moyens d'après lesquelles a été calculée la valeur des principales marchandises; années Effectif de la marine marchande au 31 décembre Aperçu de la navigation entre la Norvége et l'étranger en 1889, par pavillon Aperçu de la navigation entre la Norvége et l'étranger en 1889, par pays Mouvement de la navigation entre l'étranger et les principaux ports norvégiens; année Aperçu du mouvement des navires norvégiens en Produit brut de la navigation norvégienne à l'étranger en [Effectif de la marine marchande aso-1885 II 46 & VI 46 Échouements et naufrages sur les côtes de Norvége T V 63]

14 Tableaux Pages 12 Communications - Etablissements de crédit No 58 Routes publiques en Chemins de fer; exercice o Postes ; années 1886 à Télégraphes; années 1884 h Banque de Norvége; années 1883 å 1890 IO Banque hypothécaire; années 1883 à Banques privées par actions en Caisses d'épargne au 31 décembre 1890, par préfecture Taux de l'escompte à la Banque de Norvége å Kristiania: a Variations du taux de 1877 â b Moyenne des taux de 1861 à Cours des changes å la Bourse de Kristiania de 1886 å [Chemins de fer II 48 - Banque de Norvége II 5r & V 68 - Banque hypothécaire V 70 - Banques privées par actions II 53 & V 75 - Changements du taux de l'escompte III 65] Assurances - 68 Compagnies d'assurances contre l'incendie: a Assurances immobilières mutuelles: Société générale et Société d'akershus; années t886 h b Assurances mobilières à prime fixe en Associations mutuelles d'assurances maritimes en Compagnies d'assurances maritimes à prime fixe en [Assurances contre l'incendie Autres assurances mutuelles 5875 et 188o V 74] 14 Finances Caisses des communes rurales: Recettes, dépenses, actif et passif en Caisges des préfectures: Caisses communales des villes: Caisses des ports: Impositions communales par préfecture et par ville; années 1885 à Fortunes et revenus des contribuables, évaluation de Finances de l'état; exercices de 1887/88 å 1889/ Dette publique; exercices de 1885/86 å 8889/ Aperçu des finances de l'état pendant les exercices de 1859 å 1889/ Taxes des droits de douane sur les articles les plus importants å un point de vue fiscal; années 1875 h Droits perçus å la fabrication de l'eau de vie et du malt; années 1872 à Droits de navigation; années 1876 â, 1891 [Impositions communales IV 81 & VII 65 - Consommation de certaines autres marchandises importantes à un point de vue fiscal V 57 - Production et consommation de l'eau de vie et de la bière V 48] ied

15 Kildeangivelse 1) (Indication des sources) 9 Fladeindhold og Befolkning (Tabellerne i-6): Oversigt over Kongeriget Norges civile, geistlige og judicielle Inddeling, afsluttet 3ite Oktober 1889 Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 1876 Norges off Stat, Ny række, C No 1 Foreløbige Resultater af Folketællingen i Kongeriget Norge den Iste januar 1891 Kristiania Universitet (Tab 33): Universitetets Aarsberetninger Faste Eiendomme (Tab 34 og 35): Tabeller vedkommende de faste Fiendomme Norges off Stat, Tredie Række No 73 Meddelelser fra det statistiske Centralbureau Bd IX, Side 143 Jordbrug (Tab 36, 38 og 39): Statistik angaaende det norske Jordbrug i Femaarsperioden og i Aaret 1875 Norges off Stat, Ældre Række, C No 15 Statistiske Oplysninger vedkommende Norges Jordbrug og Fædrift i Tiaarsperioden i885 Norges off Stat, Tredie Række No 54 Fabrikaniaag (Tab 40): Statistik over Norges Fabrikankeg ved Udgangen af 1885 Norges off Stat, Tredie Række No 97 De offentlige Veie (Tab 58): Meddelelser fra det statistiske Centralbureau Bd VII, Side 165 Norges Bank (Tab 62) : Bankens trykte Aarsregnskaber Hypothekbanken (Tab 63) : Bankens Aarsberetninger indtagne i Stli Prp No 12 for 1891 og tidligere Aar De private Banker (Tab 64) : Meddelelser fra det statistiske Centralbureau Bd IX, Side Diskontosatser ved Kristiania Bankafdeling (Tab 66): Meddelt af Bankafdelingen Vexelkurser paa Kristiania Boars (Tab 67): Børsnoteringerne Forsaavidt Kilden er en aarlig udkommende Del af den officielle Statistik, f Ex Handelsstatistiken Skibsfartsstatistiken m v, har man ansett det overflødigt at anføre den her (Les tableaux statistiques annuels ne sont fias mentionnés ici)

16 Den almindelige Brandforsikringsindretning (Tab 68 a I) : Meddelt af Indretningen Akershus Do (Tab 68 a II): Den trykte Aarsberetning Løsøreforsikringsselskaber (Tab 68 b): Meddelelser fra det statistiske Centralbureau Bd IX, Side 61 De gjensidige Skibsassuranceforeninger (Tab 69) : Meddelelser fra det statistiske Centralbureau Bd IX, Side Norske Søforsikringsselskaber (Tab 7o): Meddelelser fra det statistiske Centralbureau Bd IX, Side Formue og Indtægt efter Skatteligningen (Tab 76): Meddelelser fra det statistiske Centralbureau Bd IX, Side Statens Finantser (Tab 77-79) : Forklaringer til Statsregnskaberne for 1889/90 og tidligere Aar Oversigt over Kongeriget Norges Finantser i Aarene Norges off Stat, Ældre Række, D No ib Statistik over den norske Statskasses Finantser i Budgetaarene I Juli 1878 til 30 Juni 1885, I Juli 1885 til 3o Juni 1890 Norges off Stat, Tredie Række No 38 & 134 Toldsatser og Skibsafgifter (Tab 8o og 81) : Toldtarifferne Produktionsafgifter for Tilvirkning af Brændevin og Malt (Tab 81): Sth Prp No 6 for 1891

17 TABELLER TABLEAUX

18 tabel L Rigets Fladeindhold og tilstedeværende Polkemitilgcle amtsvis 1 Januar 1891 Superficie territoriale et lopulation de fait au î janvier 1891, lar _prefecture Amter Préfectures Fladeindhold i km2 Superficie Tilstedeværende Folkemængde efter de foreløbige Resultater af Folketællingen s Januar 1891 Population de fait d'après le recensement du I janvier z8gz (Chiffres provisoires) Landbefolkning Po, rurale Bybefolkning Pop urbaine Tilsammen Total 4 Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenhus Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken io Is sio 87 3ii Rekapitulation: Bygder Comm rurales Byer Villes I Riget Royaume A n m Opgaven over Fladeindholdet er bygget paa nye Beregninger foretagne i Norges geografiske Opmaaling undtagen for Namdalen Fogderi af Nordre Trondhjems Amt samt for Nordlands og Finmarkens Amter

19 2 Population de droit par préfecture, d'après les recensements Hjemmehørende Folkemængde x Januar ) Poftulation de droit au 1 janvier 1891 No Amter Préfectures - Efter Hjemsted Efter Kjøn Par commune de résid'ence Par sexe Tilsammen Tabel 2 Hjemmehørende Folkemængde amtsvis efter Fo Ike- Total Landbefolkningbefolkning By- Mænd Kvinder x Jan 1891 Pol rurale Poft urbaine S masc S fem I Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken I Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik ioi ow 8 Bratsberg S Nedenes ' IO Lister og Mandal II Stavanger I I Sondre Bergenhus S Bergen Nordre Bergenbus Romsdal Sondre Trondhjem ! Nordre Trondhjem i8 Nordland Tromso zo Finmarken I io Rekapitulation: Bygder Comm rurales I _ I Byer Villes Hjemsted ikke opgivet Risideuce inconnue _ Riget Royaume i I I Foreløbige Opgaver (Chifres ftrovisoires)

20 a - tællingerne i 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1875 og 1891 de r8ar, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1875 et 1891 Hjemmehørende Folkemængde efter Folketællingerne: Pofiulation de droit d'afirès les recensements: 3' Decbr ' Decbr x Decbr Decbr Novbr Novbr April 1815 x Februar x8ox No I I xo5 8o o um IoI xo o It To ! ,r ' x xo oi I I I I o6o ' _ I

21 Ïabel 8 Fölkemængde i Byerne 1 Januar ) Population des villes au i janvier 1891 Byer Villes Byer Villes Tilstedeværende Folkemængde Population de fait Hjemmehørende Folkemængde Population de droit Tilstedeværende Folkemængde Population de fait Hjemmehørende Folkemængde Population de droit Fredrikshald K II 183 II 219 Arendal K Sarpsborg K Grimstad K Fredrikstad K Lillesand L x 376 x 509 Moss K ' Kristiansand K Son L Mandal L Holen L Farsund L I 649 Hvitsten L Flekkefjord K I 580 Drøbak K Sogndal L Kristiania K Egersund L Hamar K Sandnes L i Kongsvinger K I 308 i 323 Stavanger K Lillehammer K x Skudeneshavn L I 196 Gjøvik K I 394 I 417 Kopervik L Hønefoss K I Haugesund K Drammen K Bergen K Holmsbu L Florø L Kongsberg K Aalesund K Svelviken L x Molde K I 630 Holmestrand K Kristiansund K so Horten L Trondhjem K ! Aasgaardstrand L Levanger K Tønsberg K Stenkjær L x 883 x 891 Sandefjord K Namsos L x Larvik K Mosjøen L I 153 Kragerø K Bodø K Langesund L I 234 I 228 Tromso K Stathelle L Hammerfest K Brevik K I Vadsø K Porsgrund K Vardø K Skien K Østerrisør K Tvedestrand L x 661 I 767 Tilsammen Total ) Foreløbige Opgaver (Chiffres irovisoires) K = Kjøbstad, L = Ladested For Herredernes Vedkommende henvises til «Foreløbige Resultater af Folketællingen i Kongeriget Norge den iste Januar agi»

22 5 Tabel 4 Tilstedeværende Folkemængde Si December 1875, fordelt efter Alder, Kjøn og ægteskabelig Stilling 1) Population de fait au 31 décembre 1875, par sexe, par âge et par état Ægteskabelig Stilling og Kjøn État civil et sexe Aldersaar Ages Ugifte Célibataires Mkjon Kvkjon S masc S fini Gifte Mariés Mkjon Kvkjon S masc S fint Enkemænd og Enker Veufs Mkjon Kvkjon S masc S fém Fraskilte Divorcés Mkjon KvkjEm S masc S fim Tilsammen Total Mkjem Kvkjem Ialt S masc S fbn Tot, gin 0-I III oi III , [0 jo- is o o go go I 985 I o8i I II 95-10o i I ' ' I too-to Uopg I Tils IO 8o I 137 I I Io "474' HI : I I ' i8o ; I o69oo Tilsvarende Opgaver over den hjemmehorende Folkemængde findes i Aarbogens6te Aargang, , Side is

23 6 Tabel 5 Tilstedeværende Folkemængde Population de fait au sz décembre Livsstillinger Hovedpersoner Individus exerçant directement les trofessions Professions Mænd Sexe masc Kvinder Sexe fem Tilsammen Total Hovedoversigt Aperçu général 2 Embedsmændt 291 Fonctionnaires et employés de État ou Bestillingsmænd I des communes Selvstændige Erhvervsdrivende Chefs ou patrons Private Betjente Commis ou employés Arbeidere Ouvriers Uproduktive Personnes sans profession Ufuldstændigt betegnede Professions inconnues Tilsammen Total Af Grupperne 3-5 fremhæves : Professions spéciales: Selvstændige Erhvervsdrivende: Chefs ou patrons : a Selveiende Gaardbrugere Agriculteurs propriétaires b Leilændinge, Bygselmænd Fermiers et métayers it vie C Andre v Jordbr ell Skovdr Autres personnes s'adonnant a l'agriculture d Ved Fiskeri og Jagt *Fiche et chasse e Bergv- og Fabrikdrift Mines, usines et manufactures f -- Haandvaerksdrift Millers g Smaaindustri Petites industries diverses h Handel o lign Commerce etc i Skibsredere Armateurs 4 Private Betjente : Commis ou employés: a Ved Jordbrug og Skovdrift Agriculture b Bergv- og Fabrikdrift Mines, usines et manufactures C Handel o lign Commerce etc d Skippere Capitaines de navires e Styrmænd Seconds 5 Arbeidere : Ouvriers: a Husmænd Tenanciers) b Andre ved Jordbrug og Skovdrift Autres ouvriers agricoles C Bergværks- og Grubearbeidere Mines et usines d Fabrikarbeidere Manufactures e Haandværksarbeidere Métiers f Arbeidere ved Smaaindustri Petites industries diverses g Ved Handel o lign Commerce etc h Matroser Matelots i Dagarbeidere, ikke nærmere betegnede Journaliers I i I oo6 147 I I Q 4 06o Ouvriers agricoles qui afferment une 'elite fiartie des terres du baron,

24 31 December 1875, fordelt efter Livsstilling 1875, par professions 7 Familielemmer Membres de la famille MINI Tjenere Domestiques Ialt Total général Mænd Sexe masc Kvinder Sexe fin: Tilsammen Total Mænd Sexe masc Kvinder Sexe fim Tilsammen Total Mænd Sexe masc Kvinder Sexe fine Tilsammen Total No "II I x x x 8o6 goo a b To C d 821 I e f g ! h 52! i i i a b C zo 601 '577' In I Z3690 d: I e a b C o d e I 046 I o f II g h i

25 Tabel 6 Tilstedeværende Folkemængde 31 Decemb er 1875, fordelt efter Fødested, Nationalitet og Troesbekjendelse Sindssvage, Døvstumme og Blinde Population de/au au 3z décembre 1875, par pays de naissance ettar cultes Infirmités 31 December Decbr Fødested Pays de naissance Mandkjen S masc Kvindekjem S fem Tilsammen Total 1865 Norge Norvége Sverige Suède Danmark Danemark Finland Finlande Tyskland og østerrige Allernagne, Autriche Storbritannien og Irland Gr-Bretagne et Irlande Rusland Russie Nordamerika États- Unis Andre Lande Autres pays I 250 I 517 I I I I I I 791 I 684 I Tilsammen Total o6 goo I Deraf Dont Kvæner (Finner) Finnois Lapper Lapons Troesbekjendelse Cultes Evangelisk-Lutherske Luthériens Romersk-Katholske Catholiques-romains Græsk-Katholske Catholiques-grecs I Methodister Méthodistes 264 I Baptister Baptistes Kvækere Quakers Andre kristne Dissentere Autres dissidents chrétiens Mormoner Mormons Jøder Israélites I II Troesbekjendelse uopgivet Religion inconnue Sindssvage, Døvstumme og Blinde Infirmités Sindssvage (Idioter i ikke medregnede) Aliénés Døvstumme Sourds-muets Blinde Aveugles I I I

26 Tabel 7 Folkemængdens Bevægelse amtsvis i Aaret 1889 Mouvement de la population en 1889, par préfecture Amter Préfectures Antal IEgtevielser Mariages Antal Levende- &kit e Nais- =news Deraf uægte Dont illigitimes Antal Dødfødte Mort-nis Deraf uægte ' Dont illigitimes Antal Dixie Dias Deraf under 1 Aar Dont an Antal Udvandrede dess Émigrés dej an Smaalenene IO Akershus I Kristiania I xx8 88o 820 Eledemarken Kristians I 204 Buskerud o 91 7 I i jarlsberg og Larvik 6o Bratsberg x Nedenes I Lister og Mandal I Stavanger Sondre Bergenhus 732 I xo Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland x I Tromso x Finmarken 208 x o Rekapitulation: Bygder Comm rurales I Byer Villes Riget Royaume x De vigtigste Byer: Villes principales: Kristiania x i8 88o 820 Bergen 394 I Trondhjem Stavanger Drammen 123 6o I 406 8o 93 Kristiansand

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1 Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884 (Rapports consulaires) 2

Læs mere

STATISTISK AARBO G FOR TYVENDE AARGANG. 1900. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUA/RE STATISTIQUE DE LA VINGTIÈME ANNÉE. - 1900.

STATISTISK AARBO G FOR TYVENDE AARGANG. 1900. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUA/RE STATISTIQUE DE LA VINGTIÈME ANNÉE. - 1900. STATISTISK AARBO G FOR KONGERIGET NORGE. TYVENDE AARGANG. 1900. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUA/RE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. VINGTIÈME ANNÉE. - 1900. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910.

FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910. FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO, 1911. TEEN

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og 1902.

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. 4 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) 2. Sindssygeasylernes

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E

11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 25.!MI \i,x1fepir 11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E 1886-19001. H 0 Ar EDOYER8 I UT. gem:tat numrcipod ne Ia populatior (?fl Norvi:ge pci1(lan1 «i/ 1900) 1. 1)GIVET DET STATISTISKE

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nr. 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1 Januar 1901-31 December

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices -d'aliénés) - 2. Folkemængdens Bevægelse

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,)

Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) A. No. I. A. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique. volumes.). Fattigstatistik

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 1828-30 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905. ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. 8 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. Januar 90l December 90, Side

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Fransk-dansk ordbogsprojekt indenfor pengemængdebegreber

Fransk-dansk ordbogsprojekt indenfor pengemængdebegreber Fransk-dansk ordbogsprojekt indenfor pengemængdebegreber (uddrag) Pia Levring, HHÅ, 1998 Faglig indledning I et moderne samfund er vores økonomiske system baseret på tilliden til vores penge. Vi forventer,

Læs mere

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS P. No. If. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS F OR 8 6S. AF GIVEN TIL MARINE- OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGØAF-DIREKTØREN. Ø^Ø^Ø CHRISTIANIA. TRYST I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKJiERI. 86. Indhold. Pag. Beretning

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

!"#$% $& $ $&" ' $ '( " )& $% * %+$& )&" $&, +-$&+ % $+$&+ $%%. /0123 1 4 5 6 78 9:;: ? @ 1 A B10? C C0DEF D G7 H=I8 G7II78 J7: G= : K 7 I I77 77 77 I 77II 7 7 7: ; 7 I 7 I I 7< 7 I 7 7 7 I= 78 II77

Læs mere

Rigets Strafarbeidsanstalter

Rigets Strafarbeidsanstalter NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 8. Beretning om Rigets Strafarbeidsanstalter for Aaret ste Juli l88 til 0te Juni 88. Udgiven af Justits-Departementet. CHRISTIANIA. I Kommission hoe H. Aschehoug

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. Norges officielle Statistik, Fjerde Række (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série) Nr 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges ofticielle Statistik m v 1 Januar 1901-31 December 1903,

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af Thermografirapport 2010 I l:i le7 Udarbejdet af Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia Tlf.: 76 20 75 15-36 16 83 44 www. tr.jeld-lauridsen. dk rd Undersøgdsessted: Thorsager

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

!"#$%&'()*+#*+,"$-(,#&.#"#/$+0!!()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$

!#$%&'()*+#*+,$-(,#&.##/$+0!!()+,$&)*12+*##/$#,)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %052(6&+*+$ "#$%&'()*+#*+,"$(,#&.#"#/$+0()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&*3.34*$ $ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$ $ "#$%&'()('*%+,./01 2"&%3%4%5%&63527++%&8%3 9 :";73"4""$(:,'(;*%(< =%*&%5%(>?"(8,%3@"6

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

OVERSIGT OV ER AARET 1877. EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGEN OG UDGIVEN AF DIREKTOREN FOR DET CIVILE MEDICINALUESEN.

OVERSIGT OV ER AARET 1877. EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGEN OG UDGIVEN AF DIREKTOREN FOR DET CIVILE MEDICINALUESEN. C ). OVERSGT OV ER 0000 AARET 8. EFTER DE FRA ASYLERNE NDKOMNE AARSBERETNNGER SAMMENDRAGEN OG UDGVEN AF DREKTOREN FOR DET CVLE MEDCNALUESEN. CHRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 88. ndholdsfortegnelse.

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl. Leon Buhl, Teknologisk Institut, Energidivisionen

Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl. Leon Buhl, Teknologisk Institut, Energidivisionen Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl Antallet af vandskader siden 1992 Antal skader 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Antal skader 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Læs mere

Bilag 4. Input-output tabel for ADAM

Bilag 4. Input-output tabel for ADAM Bilag 4. Input-output tabel for ADAM Bilag 4. ADAMs input-output tabel 173 På de følgende sider vises input-output tabellen i marts 1995 versionen af ADAM. Tabellen er dannet ved aggregering af nationalregnskabets

Læs mere

F o r s l a g. Lokalplan 222. for et område ved Lendemosevej og Mariehøjvej - Lions Park - Søllerød samt tillæg 6 til Kommuneplan 2009

F o r s l a g. Lokalplan 222. for et område ved Lendemosevej og Mariehøjvej - Lions Park - Søllerød samt tillæg 6 til Kommuneplan 2009 F o r s l a g Lokalplan 222 for et område ved og Mariehøjvej - Lions Park - Søllerød samt tillæg 6 til Kommuneplan 2009 Helsingørmotorvejen Mariehøjvej Hvad er en lokalplan? Ifølge Lov om planlægning kan

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej LOKALPLAN for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen G/F Tisvildelund Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen Kundenummer 3300546748 Ostergade 33 Policenummer 3502921 6520 Toftlund Hefte I af 2 Sagsbehandler nr. R98 19.t2.2007 Z31Z Bygningsforsi kri ng -

Læs mere

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Metal Sorting Plant - Copenhagen Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Overview 1. Plant capacity, lay-out and function 2. Supply of Screens

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

1 Foreningens navn og formål:

1 Foreningens navn og formål: 2 1 Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Violvænget, Nordbyen, med hjemsted i Guldborgsund kommune, og med værneting ved retten i Nykøbing Falster. Grundejerforeningen

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Oversigt over genvejstaster i GeoCAD

Oversigt over genvejstaster i GeoCAD Oversigt over genvejstaster i GeoCAD (Husk at der er forskel på STORE og små bogstaver!) Oversigten er opdelt efter menu-bjælken fra juni 2008. FILER rg gg GG lg ag aw rf gf fo og AI AE af kf xu xm RASTER

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvege, serie V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvege, serie V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvege, serie V.) Trykt 906: Nr.. Sindsqygeasylern es,virksomhed 90. (Hospices d' aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

Hesteskoen 1. Postboks29.2880 Bagsværd,tlf:444425oo.fax:44443888

Hesteskoen 1. Postboks29.2880 Bagsværd,tlf:444425oo.fax:44443888 A d v o k a t a k t i e s e I s k a b Hesteskoen 1. Postboks29.2880 Bagsværd,tlf:444425oo.fax:44443888 8.2( 3 f inglysningsafgift Tinglysning af servitutretteu. jfi. Iov onr atgill og registrering af e.ier-

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

Bnt. - Alt stål varmfor inkes.

Bnt. - Alt stål varmfor inkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVE IDE INGENIØRER Bnt GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej".

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej. 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej". 2 Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 3 Foreningens medlemmer består af nuværende og kommende ejere af nedennævnte ejendomme, nemlig

Læs mere

Med udgangspunkt i FIPS-197-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen. Af Mathias Vestergaard

Med udgangspunkt i FIPS-197-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen. Af Mathias Vestergaard Med udgangspunkt i FIPS-97-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen Af Mathias Vestergaard F O R O R D " " " # # " $ # % '(%) '(%) %* %* +,-.), ) ( " $ 0 2 2 + 3 $ ' {0000} $, AA ) 4555 67 +8 9 :;

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 102. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1881-1885. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1881-1885.) UDGIVNE

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632 AF 631-32 30 u,att AF631 * 10 'gtatt AF 632 TEKNISKE DATA AF 63I: Arbejdsspandlng max: Arbejdsspanding min: Stromforbrug ed 30 watt: Stromforbfug i tomgang: Udgangseffekt ed 3.2 ohm: HOj ttalerimpedans

Læs mere

LOKALPLAN 181. For Lindevangens Haveby, i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 181. For Lindevangens Haveby, i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 181 For Lindevangens Haveby, i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen... 1 Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning... 6

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

TROLLA BRUGS. Staal- Hotel, Hamar. ill Bankforretninger

TROLLA BRUGS. Staal- Hotel, Hamar. ill Bankforretninger HA0013542 Mnivérsitetsbiblioteket i Trondheim teren Telegr.-adresse:,,ARTHUR". $&å ill Bankforretninger Hotel, Hamar li!liiiann. ^ 0} KBå*.«ss;y s-"- o o o *3 ItS** w :>- æ ic * ^yt-, o-o og telefon i

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00 Kvinner Menn Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum Agder Svømmekrets 34 187 83 10 93 407 41 179 65 12 89 386 793 Arendal SK 20 100 50 10 60 240 20 100 50 10 60 240 480 Farsund Svømmeklubb

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Grundejerforeningens navn. 2. Grundejerforeningens formål

Indholdsfortegnelse. 1. Grundejerforeningens navn. 2. Grundejerforeningens formål Indholdsfortegnelse 1. Grundejerforeningens navn 2. Grundejerforeningens formål 3. Medlemmerne 4. Grundejerforeningens virksomhed, ansvar og risiko 5. Regnskabet 6 Grundejerforeningens udgifter 7. Grundejerforeningens

Læs mere

Tabeirapport Osterbro, d. 2. august 1994 Hen-Ry Undersogelse om rygelovgivning Juli 1994 (Bus 27.2 & 28.1) scgg ssf g

Tabeirapport Osterbro, d. 2. august 1994 Hen-Ry Undersogelse om rygelovgivning Juli 1994 (Bus 27.2 & 28.1) scgg ssf g Tabeirapport Osterbro, d. 2. august 1994 Undersogelse om rygelovgivning Juli 1994 (Bus 27.2 & 28.1) scgg ssf g Jobnr. : d8671 Udarbejdet af : Jonna Nielsen Pia Einfeldt Olesen I Undersogelse om rygelovgivning,

Læs mere