Guidet Egen-Beslutning i forbindelse med behandling - gøre patienten til herre i eget hus!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guidet Egen-Beslutning i forbindelse med behandling - gøre patienten til herre i eget hus!"

Transkript

1 Guidet Egen-Beslutning i forbindelse med behandling - gøre patienten til herre i eget hus! Brugerinddragelse i Psykiatrien Hvordan inddrager du? DSR Temadag 20 januar 2015 Rikke Jørgensen, sygeplejerske, cand.cur., ph.d. Enheden for Psykiatrisk Forskning Psykiatrien Aalborg Universitetshospital

2 2 Agenda Udfordringer med inddragelse ud fra et indsigts perspektiv Hvad er metoden Guidet Egen-Beslutning GEB anvendt i psykiatrien - forskningsresultater og erfaringer

3 3

4 4 Personer med en psykisk lidelse De kan ikke involveres De vil ikke involveres De skal ikke involveres De kan involveres De vil gerne involveres De skal ikke involveres Sundhedsprofessionelle

5 5 Skizofreni rammer 1% af befolkningen alvorlig psykopatologi, og kognitive, sociale, og funktionelle deficits er en del af sygdommen (Schultz, 2007) Genindlæggelse, ophør med behandling og tendens til aflysning eller udeblivelse fra distriktspsykiatrien - er ofte forbundet med dårlig sygdoms indsigt (Fisher, 2006; Amador, 2006)

6 6 Indsigt udvikling af definitionen Manglende indsigt uni-dimensional erkendelse af sygdom (Kreaplin, 1896) Klinisk indsigt - multi dimensional (sidste to årtier) Erkendelse af sygdom Erkendelse af behandling Symptomers årsag (Amador, 2006)

7 7 Etiologi positiv symptom negativ symptom disorganiseret symptom neurokognitiv symptom svækket meta-repræsentation neuro-anatomisk deficit psykologisk forsvarsmekanisme (Osatuke, 2008) Antagelse: mere end én etiologi forklarer manglende indsigt!!

8 8 Manglende indsigt - skizofreni 50 80% antages at have manglende indsigt Skaber frustration hos sundhedsprofessionelle, pårørende og familie (Lysaker, 2009) Lav indsigt findes både før, under og efter psykoser (Dam, 2006) Lav indsigt findes både tidligt og sent i sygdomsforløbet (Chan, 2012) Bidrager til non-compliance med behandling, øget risiko for tilbagefald og ufrivillige indlæggelser, dårligere social funktion and prognose (Bair, 2010; Lincoln, 2007) Mindsker muligheden for recovery og et godt liv (Lysaker, 2009)

9 9 Interventioner som er testet til at øge indsigt dog uden overbevisende resultater (Pijnenborg, 2013) psykoedukation psykoanalytisk orienterede interventioner psykoterapi CBT videooptaget selv-observation Øger viden Forbedrer symptomer antipsykotisk medicin (Henry, 2004) motiverende samtale (Baier, 2010)

10 10 Kritik rettet mod aktuelle forståelse af indsigt! Manglende indsigt er blevet synonymt med patientens adfærd, syn på sygdom og behandling og uenighed med de professionelle. (McEvoy, 2004) At forbedre indsigt handler ikke om at uddanne individet til den rigtige adfærd eller at forvente enighed om forståelse af sygdom og behandling med de sundhedsprofessionelle. (Pijnenborg, 2013; McEvoy, 2004; Lysaker, 2014)

11 11 Interventioner til at forbedre indsigt hvad anbefales? Stop med at overbevise personen om at vedkommende er syg, da det ikke kan påtvinges (Amador, 2002) Fokus på empowerment og recovery, tilrettelæggelse af individualiseret behandling, hvor mål gøres meningsfulde og personlige (Perivoliotis, 2009) Opnåelse af et rigere personligt narrativ (Lysaker, 2010) Multi-komponenter: selv-refleksion, perspektiv-tagning og stigma (Pijnenborg, 2011)

12 12 Behandling Traditionel tilgang - Skabe viden + erkendelse om diagnosens symptomer og deficits og behandle disse. Ny tilgang - Skabe indsigt i hverdagslivets udfordringer med en psykiatrisk diagnose + øge forståelsen af sig selv og andre.

13 13 Guidet Egen-Beslutning - for at imødekomme behovet for en ny tilgang til at forbedre indsigt hos personer med skizofreni og en ny metode til inddragelse foreslås

14 14 Guidet Egen-Beslutning Guidet Egen-Beslutning (GEB) er en metode, der faciliterer meningsfuld og effektiv problemløsning mellem patient og professionel gennem fokuseret kommunikation, gensidig refleksion og selv-refleksion. Er udviklet på baggrund af kvalitativ forskning og formelle teorier. Udviklet af sygeplejerske, ph.d. Vibeke Zoffmann

15 15 GEB s virkemidler Skriftlig kommunikation semistrukturerede refleksionsark Mundtlig kommunikation f.eks. spejling, aktiv lytning, gensvars modeller, værdiklargøringsrespons. Skriftlig invitation til jeg-du-sortering Forskningsbaseret viden som formidles på en autonomistøttende måde, så patienten kan tage egne beslutninger angående egen adfærd og sundhed.

16 16 Metoden GEB Støtter delt beslutningstagning og forandringsprocesser, og understøtter individuel selv-refleksion Bidrager til at bygge bro mellem patient-centreret praksis og forskningsbaseret praksis, og udnytter tiden mere effektivt Hjælper personen og den sundhedsprofessionelle med at dele indsigt i ukendte konkrete vanskeligheder i personens håndtering af udfordringer med sygdom/tilstand indsigt anses som en forudsætning for forandring og selfmanagement er systematisk og person-specifik, og udforsker unikke vanskeligheder i livet med en sygdom/tilstand

17 17 Formål med Guidet Egen-Beslutning At klarlægge patientens hidtige forhold til skizofreni. At åbne patientens øjne for mønstre og konsekvenser af deres hidtige forhold til skizofreni. At få fokus på hvilke dele af deres adfærd patienten vil ændre for at få det bedre.

18 Det er patienten som ved, hvad der er det rigtige - men den professionelle må ofte guide patienten på vej idet patienten ikke altid kan sætte ord på! 18

19 19 Hvordan adskiller GEB sig fra lignende interventioner? Er udviklet til at overkomme barrierer påvist ved kvalitativ forskning Tager højde for barrierer i patienten og barrierer i relationen, som vi professionelle har del i uden af vi er klar over det. Gør brug af dialog- og refleksionsark, der gør det muligt at komme fra idéen empowerment til virkeliggørelse i praksis.

20 20 Guidet Egen-Beslutning Udviklet til: Type 1 diabetes Efterfølgende er GEB tilpasset til: Type 2 diabetes KOL Hjertelidelser Adipositas Børn og unge med diabetes Cancer Forældre til for tidligt fødte børn med flere. I psykiatrisk regi er GEB tilpasset: Misbrug alkohol og stoffer Depression Skizofreni Skizoaffektiv sindslidelse

21 21 Resultater fra forskning GEB og skizofreni 1. Kvalitativ evaluering 2. Case studie 3. RCT

22 22 Kvalitativ evaluering Kvalitativ evaluering i forhold til livsdygtighed Deltagernes evne til: Selvbevidsthed. At identificere og benævne problemer. At tage beslutninger og løse konflikter og problemer. Egenkontrol og retning i livet, samt deres evne til at kunne imødekomme hverdagens udfordringer og besværligheder med diagnosen skizofreni.

23 23 Kvalitativ evaluering Beslutningstagning, konflikt- og problemløsning Før intervention (N=6) Beslutningstagning, konflikt- og problemløsning = fraværende patienterne karakteriserede sig selv som PASSIVE deltagere. Efter intervention (N=3) Beslutningstagning, konflikt- og problemløsning = fremadrettet - patienterne karakteriserer sig selv som AKTIVE deltagere.

24 24 Kvalitativ evaluering Oplevelsen af individuel GEB træning En udfordring at arbejde på en anderledes måde Tvivl om de professionelles forventninger Ny selv-bevidsthed større autonomi Hukommelse + koncentration

25 Case studie Negative experiences from previous encounters causing resistance -Feeling misunderstood -Feeling alienated -Social exclusion 25 Negative experiences causing resistance from previous encounters: (Starting point) The patient s fundamental basis before working with GSD Feeling believed and in charge + From resistance to receptiveness + In doubt to original beliefs: This is not a linear process, but a negotiation back and forth based on the patients reflections and the dialog with the MHCP during the individual training with GSD Reaching a new system in thoughts: (End point) Output from the individual training with GSD (Jørgensen, 2012)

26 RCT 26 Hvem deltog i målingen af effekten af metoden Guidet Egen-Beslutning? 101 personer fra 6 distriktspsykiatriske teams i Region Nordjylland 47 mænd og 54 kvinder Alderen var mellem 20 og 69 år med et gennemsnit på 37,5 år Deltagerne havde gennemsnitligt været diagnosticeret med en sindslidelse i 10 år Antal hospitalsindlæggelser i gennemsnit var 8,5 Alle deltagerne havde alvorlige symptomer og var påvirket af deres sygdom i deres hverdagsliv + modtog behandling i eller opfyldte kriterierne for at være i et opsøgende psykose team 36 distriktssygeplejersker, som samarbejdede med deltagerne om metoden Guidet Egen-Beslutning

27 RCT 27 Resultater fra RCT De deltagere som arbejdede med metoden GEB forbedrede deres samlede symptomer efter interventionen og denne forbedring var også til stede efter 6 måneder. Symptomer, som blev forbedret i GEB gruppen var: - negative symptomer - emotionelt ubehag som stress, angst, skyld - kognitive symptomer De deltagere som oplevede færre symptomer, havde også en større selv-oplevet recovery i form af at kunne håndtere sygdommen, sætte mål for sig selv, have tillid til andre og bede om hjælp og støtte. Vi fandt ingen forbedringer i forhold til deltager-vurderet kognitiv og klinisk indsigt, som vi havde forventet. Måske fordi der er forskel på, hvordan sundhedsprofessionelle og patienter forstår indsigt, og måleinstrumenterne præsenterer et professionelt perspektiv men besvares ud fra et patientperspektiv. Kun 8 % af alle deltagerne forlod studiet, hvilket antages at være på grund af at både GEB og projektet var meningsfyldt for deltagerne. (Jørgensen, in press)

28 28 Erfaringer fra psykiatrien med GEB GEB og depression 1. Mere effektiv og hensigtsmæssig problemløsning. 2. Autonomi initiativ 3. Større selvoplevet følelse af recovery (RAS)

29 Tak for at I lyttede 29 Kontakt:

30 Referencer: GEB skizofreni Jørgensen, Rikke (2007). En ny begyndelse med skizofreni et interventionsstudie bygget på metoden Guidet Egen-Beslutning. Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet nr. 134/2007 kandidatspeciale. Jørgensen R, Hansson L, Zoffmann V (2012). Changes in persistent delusions in Schizophrenia using Guided Self-Determination: a single case study. Issues Ment Health Nurs. May;33(5): Jørgensen R (2013). Improving insight in individuals diagnosed with schizophrenia. PhD Dissertation. Jørgensen R, Munk-Jørgensen P, Lysaker PH, Buck KD, Hansson L, Zoffmann V (2014). Overcoming recruitment barriers revealed high readiness to participate and low dropout rate among people with schizophrenia in a randomized controlled trial testing the effect of a Guided Self-Determination intervention. BMC Psychiatry, 14:28. Jørgensen R, Licht RW, Lysaker PH, Munk-Jørgensen P, Buck KD, Jensen SOW, Hansson L, Zoffmann V (2015). Effects on cognitive and clinical insight with the use of Guided Self-Determination in outpatients with schizophrenia: A randomized open trial. European Psychiatry, IN PRESS.

31 Reference: GEB depression Simonsen, Chanette Babette. Grib livet nye muligheder og nye veje. Et interventionsstudie bygget på metoden Guidet Egen-Beslutning. Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, nr. 163/2008 (findes på nettet)

32 Referencer: Vibeke Zoffmann GEB Zoffmann V, Harder I, Kirkevold M. A Person-Centered Communication and Reflection Model: Sharing Decision-making in Chronic Care. Qual Health Res 2008;18(5): Zoffmann V, Kirkevold M. Relationships and their potential for change developed in difficult type 1 diabetes. Qual Health Res 2007;17(5): Zoffmann V, Lauritzen T. Guided self-determination improves life skills with Type 1 diabetes and A1C in randomized controlled trial. Patient Educ Couns 2006;64(1-3): Zoffmann V, Kirkevold M. Life versus disease in difficult diabetes care: conflicting perspectives disempower patients and professionals in problem solving. Qual Health Res 2005;15(6): Zoffmann V. Guided Self-Determination: a life skills approach developed in difficult type 1 diabetes [dissertation]. Aarhus: University of Aarhus, Department of Nursing Science; 2004.

33 Referencer på danske artikler (de 3 teorier, som GEB bl.a. bygger på) Zoffmann, V., Harder, I.,& Kirkevold, M. 2009, En personcentreret kommunikations- og refleksionsmodel, Klinisk sygepleje, vol. 23.årgang, no. 3, pp Zoffmann, V. & Kirkevold, M. 2009a, Relationer og deres forandringspotentiale, Klinisk sygepleje, vol. 23. årgang, no 2. pp Zoffmann, V. & Kirkevold, M. 2009b, Liv versus sygdom i vanskelig diabetesomsorg, Klinisk sygepleje, vol årgang, pp

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014,

Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014, Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, bachelorprojekt Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014, Hold 2011A Antal tegn: 76.947 Metodevejleder:

Læs mere

Calgary Family Assessment and Intervention modellen

Calgary Family Assessment and Intervention modellen - SOA11 Sygeplejerskeuddannelsen- Modul 14 Bachelorprojekt Juni 2014 Antal tegn 71.942 Vejleder: Line Bernsdorf University College Lillebælt Opgaven må udlånes Calgary Family Assessment and Intervention

Læs mere

Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv

Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv Dansk Sundhedsinstitut DSI rapport 2010.01 Er der styr på mig? Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv Helle Max Martin Er der styr på mig? Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv

Læs mere

Mellem idealer og realiteter

Mellem idealer og realiteter Mellem idealer og realiteter En virkningsevaluering af Diabetesskolen på Endokrinologisk afdeling M, Odense Universitetshospital Nete Schwennesen Anna Paldam Folker Vibeke Stenov Rie Duun Ingrid Willaing

Læs mere

Hvordan varetager sygeplejersker patienternes perspektiv i indlæggelsessamtaler

Hvordan varetager sygeplejersker patienternes perspektiv i indlæggelsessamtaler 62 Klinisk Sygepleje 26. årgang nr. 4 2012 Hvordan varetager sygeplejersker patienternes perspektiv i indlæggelsessamtaler How do nurses take the patient perspective at hospital admission ORIGINALARTIKEL

Læs mere

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Af: Cand. Psych. Henrik Kongsbak, Partner i Resonans I 1982 blev der gennemført et indlæringsforsøg ved Universitet i

Læs mere

INVOLVERING AF PATIENTER I PATIENTSIKKERHED

INVOLVERING AF PATIENTER I PATIENTSIKKERHED INVOLVERING AF PATIENTER I PATIENTSIKKERHED Litteraturgennemgang 2005-2010 Involvering af patienter i patientsikkerhed. Litteraturgennemgang 2005-2010 Dansk Selskab for Patientsikkerhed c/o Hvidovre Hospital,

Læs mere

Kommunikation i sundhedsvæsenet med fokus på den patientoplevede kvalitet hos voksne og børn/unge

Kommunikation i sundhedsvæsenet med fokus på den patientoplevede kvalitet hos voksne og børn/unge UGESKR LÆGER 168/40 2. OKTOBER 2006 3437 Kommunikation i sundhedsvæsenet med fokus på den patientoplevede kvalitet hos voksne og børn/unge OVERSIGTSARTIKEL Cand.scient.san. Jette Ammentorp, professor Jan

Læs mere

Det er mit hjerte, det drejer sig om Eksistentielle overvejelser hos patienter med atrieflimren

Det er mit hjerte, det drejer sig om Eksistentielle overvejelser hos patienter med atrieflimren 50 Klinisk Sygepleje 27. årgang Nr. 2 2013 originalartikel Det er mit hjerte, det drejer sig om Eksistentielle overvejelser hos patienter med atrieflimren This concerns my heart only Existential considerations

Læs mere

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Af: Cand. Psych. Henrik Kongsbak, Partner i Resonans I 1982 blev der gennemført et indlæringsforsøg ved Universitet i

Læs mere

Ny rolle- og magtfordeling mellem patienter og sundhedsprofessionelle

Ny rolle- og magtfordeling mellem patienter og sundhedsprofessionelle Ny rolle- og magtfordeling mellem patienter og sundhedsprofessionelle Patient empowerment i teori og praksis Af Lene Pedersen og Katrine Kirk Patient empowerment vinder frem i sundhedssektoren. Det er

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde i psykiatrien

Tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Videns- og erfaringsopsamling Notat Katrine Schepelern Johansen Jessica Larsen Ann Nielsen KORA Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

Læs mere

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri. Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri. Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen Dansk Sundhedsinstitut Januar 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en selvejende

Læs mere

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

den sundhedspædagogiske

den sundhedspædagogiske rapport r om projektet patientuddannelse på tværs af diagnoser i region syddanmark den sundhedspædagogiske jonglør kompetenceudviklingsmodel for patientuddannelse på tværs af diagnoser steno center for

Læs mere

NÅR KOL BLIVER EN DEL AF HVERDAGEN

NÅR KOL BLIVER EN DEL AF HVERDAGEN NÅR KOL BLIVER EN DEL AF HVERDAGEN DE PÅRØRENDES PERSPEKTIV WHEN COPD BECOMES A PART OF EVERYDAY LIFE THE CAREGIVERS PERSPECTIVE CHRISTINA QVIST JUUL-SØRENSEN // 20096318 VEJLEDER: MIA HERSKIND SKRIFTLIGT

Læs mere

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kvalitet og Patientsikkerhed Kræftens Bekæmpelse Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse, 2013 Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse,

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Med kurs mod større sikkerhed og tryghed!

Med kurs mod større sikkerhed og tryghed! Med kurs mod større sikkerhed og tryghed! - The Tidal Model i sygeplejen til indlagte patienter. Hvordan bliver empowerment og recovery til en naturlig del af vores hverdag som psykiatriske sygeplejersker?

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber Af Jørn Nielsen og Søren Hertz I dette kapitel ønsker vi at beskrive og konkretisere væsentlige dele af vores praksis. Artiklen kan læses som en forlængelse

Læs mere

Alle vinder. Inspiration og læring. Magasin om Psykiatri på tværs. hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre

Alle vinder. Inspiration og læring. Magasin om Psykiatri på tværs. hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre Magasin om Psykiatri på tværs Alle vinder hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre Inspiration og læring fra projekter på tværs af landets regioner og kommuner 1 Forord FOA Fag og

Læs mere

Direkte patientfeedback som

Direkte patientfeedback som 54 Sygeplejersken 21/2009 Medinddragelse Direkte patientfeedback som Af Marianne Nybro Grum, cand.cur., Karen Skjødt Hansen og Marie Fuglsang, cand.scient.soc., Charlotte Fiil Sestoft og Hanne Danielsen,

Læs mere

Pårørende til kræftsyge. Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd.

Pårørende til kræftsyge. Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd. Pårørende til kræftsyge Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd. Kræftrejsen Patient og pårørende rammes sammen: Brud på livsfortællingen Forholde sig til kompleks information om sygdom

Læs mere

Borger uden EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI

Borger uden EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI Borger uden bolig EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER UDARBEJDET AF JETTE KAAE ROSENDAHL OG RACHEL MØLLER STUDIENUMMER ET29101 og et32118 STUDERENDE

Læs mere

LITTERATURSTUDIE AF PÅRØRENDES ROLLE I FORHOLD TIL KRONISK SYGE

LITTERATURSTUDIE AF PÅRØRENDES ROLLE I FORHOLD TIL KRONISK SYGE LITTERATURSTUDIE AF PÅRØRENDES ROLLE I FORHOLD TIL KRONISK SYGE 2007 Sundhedsfaglige interventioner rettet mod pårørende til mennesker med kronisk sygdom en systematisk litteraturgennemgang Udarbejdet

Læs mere