Guidet Egen-Beslutning kan udløse et potentiale til forandring. Vibeke Zoffmann, Seniorforsker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guidet Egen-Beslutning kan udløse et potentiale til forandring. Vibeke Zoffmann, Seniorforsker"

Transkript

1 Guidet Egen-Beslutning kan udløse et potentiale til forandring Vibeke Zoffmann, Seniorforsker

2 Definition 1 Guidet Egen-Beslutning (GEB) er en metode, der er udviklet til at facilitere meningsfuld og effektiv problemløsning mellem patient og professionel. Metoden guider både patient og professionel, så de sammen og hver for sig bruger deres potentiale i en proces, der fremmer patientens livsdygtighed.

3 Indhold i oplægget 2 Empowerment virkeliggøres først til praksis, når metoderne, vi bruger er i overensstemmelse med empowerment. Hvad er Guidet Egen-Beslutning (GEB) og hvordan blev den udviklet? Evidens for GEB både kvalitativ og kvantitativ. Kontekster, hvor GEB er blevet anvendt. Fortsat udvikling og forskning.

4 Empowerment som filosofi Processen i empowerment er opdagelsen og udviklingen af ens indre kapacitet til at være ansvarlig for ens eget liv. Folk er empowered, når de har viden til at foretage rationelle beslutninger, når de har kontrol, når de har ressourcer til at implementere deres beslutninger og erfaring til at evaluere effektiviteten af deres handlinger (Funnell & Anderson, Michigan)

5 Livsdygtighed (fra Life skills på engelsk) De personlige, sociale, kognitive og fysiske færdigheder der sætter mennesker i stand til at kontrollere og give deres liv retning, og til at udvikle kapacitet til at leve med og producere forandringer i deres omgivelser. problemidentifikation problembenævnelse problemløsning, beslutningstagning konfliktløsning. Don Nutbeam in Health promotion glossary, Oxford University Press 1986

6 J.S.Wodarski 1988 Life skills training is proposed as " the treatment of choice

7 Inkonsistens Sundhedsprofessionelle går ind for ideen i empowerment Synes at overse, at metoder vi bruger i klinisk beslutningstagning er inkonsistente med empowerment

8 Empowerment ikke virkeliggjort i klinikken Teori Teori Kvalitative observations studier Teoriophobning: Som resultat af mislykkede forsøg på at virkeliggøre patientinddragelse Praksis 1 Praksis 2

9 Translationel forskning for at virkeliggøre empowerment i klinikken Teori Teori Kvalitative observations studier Realisere empowerment Teoriophobning: Som resultat af mislykkede forsøg på at virkeliggøre patientinddragelse Praksis 1 Praksis 2

10 Programmatic qualitative research Grounded theory studier Deltagerbaseret udvikling af GEB Randomiseret Kontrolleret Studie Type 1 diabetes Dårlig regulering > 2 år Intervention GEB i Gruppe Kontrolgruppe Kvalitativt interventions studie Resultat 1 år senere GEB-I gruppe

11 GEB udviklet til at overkomme barrierer påvist i groundede teorier Konflikt i og mellem patient og professionel, som bevirker at liv og sygdom holdes adskilt. Tre tilgange til problemløsning Relationstyper, der sjældent udnytter det givne forandringspotentiale i relationen tilstrækkeligt Barrierer i refleksion og kommunikation, der hindrer patient og professionel i at indkredse patientens problemer/udfordringer og få indsigt I hinandens opfattelser af dem

12 Liv versus sygdomskonflikt Patient Professionel Liv Sygdom Konflikt i patient Sygdom Liv Konflikt i professionelle Konflikt mellem patient og professionelle

13 Tilgange til problemløsning Fiaskoforventende (2 forløb) Patienten er et problem De professionelle har haft deres chance Compliance forventende (7 forløb) Patienten har et problem, vi skal løse Professionelle bestemmer uden at kende mine vanskeligheder med at leve med sygdommen Gensidighedsforventende (2 forløb) Patienten er problemløser Professionelle kender mine vanskeligheder med at leve med sygdommen og støtter mig i at løse dem

14 Gensidig udforskning af konflikten i patienten så diabetes integreres Patient Professionel Liv Sygdom Konflikt i patient Sygdom Liv Konflikt i professionelle Konflikt mellem patient og professionelle

15 Relationer Jeg-du-distanceret professionel dominans Jeg-du-uklar sympati Jeg-du-sorteret gensidighed Problemløsningens omfang Roller tildelt de to parter i problemløsning Erkendelse af vanskelige følelser og uenighed i problemløsning Kvalitet af viden der opnåes som basis for problemløsning

16 Relationer Jeg-du-distanceret professionel dominans Jeg-du-uklar sympati Jeg-du-sorteret gensidighed Problemløsningens omfang Roller tildelt de to parter i problemløsning Erkendelse af vanskelige følelser og uenighed i problemløsning Kvalitet af viden der opnåes som basis for problemløsning

17 Personscentreret kommunikations- og refleksionsmodel Ikke situationel refleksion Sygdomsorienteret dimension. Symptomer undersøges Situationel refleksion Livsorienteret dimension. Personspecifikke vanskeligheder undersøges

18 Personscentreret kommunikations- og refleksionsmodel Ikke situationel refleksion Sygdomsorienteret dimension. Symptomer undersøges Situationel refleksion Livsorienteret dimension. Personspecifikke vanskeligheder undersøges

19 Hvordan adskiller GEB sig fra lignende interventioner? Er udviklet til at overkomme barrierer påvist ved kvalitativ forskning Tager ikke kun højde for barrierer i patienten men også barrierer i relationen, som vi professionelle har del i uden at vi er opmærksomme på det Gør det muligt at komme fra ideen empowerment til virkeliggørelse i praksis

20 Programmatic qualitative research Grounded theory studier Deltagerbaseret udvikling af GEB Randomiseret Kontrolleret Studie Type 1 diabetes Dårlig regulering > 2 år Intervention GEB i Gruppe Kontrolgruppe Kvalitativt interventions studie Resultat 1 år senere GEB-I gruppe

21 Indhold I Guidet Egen-Beslutning Skriftlig invitation til at samarbejde Semi-strukturerede refleksion-ark Advanceret professionel kommunikation Forskningsbaseret evidens for fordelagtig patientadfærd oversættes på en måde der understøtter autonomi

22 Guidet Egen-Beslutning(GEB) Patienter udfylder GEB refleksionsark før og mellem en række samtaler Identificerer og udtrykker unikke vanskeligheder i livet med diabetes Får indsigt i deres eget liv med tilstanden, uddyber og deler denne indsigt med GEB-trænede sygeplejersker Interaktion bliver autonomistøttende Patienter udvikler autonom motivation for håndtering af tilstanden Opdager egne ressourcer til at vælge og være ansvarlige for deres valg

23 Semi-strukturerede refleksionsark Hjælper til selvrefleksion og jeg-du-sorteret refleksion Identificerer og udforsker unikke vanskeligheder i livet med diabetes (eks) Identificerer behov for og egenbesluttet potentiale til forandring Støtter forandringsprocesserne Udnytter tiden mere effektivt

24 Tid hvilken tid? - og hvis tid? Patientens tid Patientens tid Patientens tid Professionelles Tid sammen med patienten Professionelles Tid sammen med patienten

25 Bedre udnyttelse af patientens tid før og imellem aftalerne Patientens tid Patientens tid Patientens tid Professionelles Tid sammen med patienten Professionelles Tid sammen med patienten

26 Bedre udnyttelse af tiden sammen Patientens tid Patientens tid Patientens tid Professionelles Tid sammen med patienten Professionelles Tid sammen med patienten

27 Programmatic qualitative research Grounded theory studier Deltagerbaseret udvikling af GEB Randomiseret Kontrolleret Studie Type 1 diabetes Dårlig regulering > 2 år Intervention GEB i Gruppe Kontrolgruppe Kvalitativt interventions studie Resultat 1 år senere GEB-I gruppe

28 25-årig kvinde ved starten af GEB

29 Ufuldendte sætninger - om værdier, erfaringer og behov ( Rikke 1) De, som kender min måde at leve på, synes at jeg. Er kanongo til at være diabetiker - Har helt styr på tingene Det jeg er bedst til angående min sukkersyge er.. at glemme alt om det! Det værste ved at have sukkersyge er at det er pinligt at det ikke bliver passet ordentligt, så hellere skjule det, og hvem går det så ud over? Det jeg er dårligst til er. At indrømme overfor mig selv, at det er værre end jeg gerne vil tro Og få gjort noget ved det.

30 Ufuldendte sætninger - om værdier, erfaringer og behov ( Rikke 2) Når jeg skal i diabetesambulatoriet tænker jeg. Åh nej! Jeg synes at mine kollegaer/ venner ved for lidt om mig men det er ikke deres skyld En vane jeg har svært ved at blive af med er.ikke at lade nogen komme tæt nok på til at se hvordan jeg i virkeligheden har det

31 25-årig kvinde i kvalitativ evaluering af GEB Jeg synes de der lægesamtaler man har, de går jo ind og siger, "det ser godt nok ikke godt ud, du skal sørme tage nogen flere blodsukre og så skal du komme igen, så må vi se" Og det har jeg jo gjort i årevis uden at der er sket noget. Der er aldrig nogen, der har præsenteret mig for en løsning altså. Det var bare jeg skulle gå hjem og tage mig sammen, og det har jeg jo hørt på mange gange Patient nummer 6

32 25-årig kvinde i kvalitativ evaluering af GEB Det der kvarter inde hos lægen. Man føler sig lille bitte ikke også, og sidder der og klamrer sig til stolen og har så dårlig samvittighed at tårerne står op i øjnene og så får man ikke sagt, at jeg gør virkelig hvad jeg kan. Så siger man: Ah men det er også for dårligt, jeg skal nok tage mig sammen. Så går man hjem og så kan man ikke alligevel Patient nummer 6

33 25-årig kvinde i kvalitativ evaluering af GEB Uh, så er der lige pludselig kun tre dage (til næste ambulante aftale).. Hvordan skal jeg nå at tage en måneds blodsukre på tre dage, ikke også. Altså, såh er det nemmest at aflyse det hele, eller også har jeg mødt op uden altså. Og så ku' jeg jo lige så godt have aflyst, fordi der jo ikke er nogen læger, der kan udtale sig på baggrund af ingen ting. Patient nummer 6

34 25-årig kvinde i kvalitativ evaluering af GEB Altså, hvis man bad mig måle blodsukre før i tiden, så skrev jeg bar nogen tal ned i bogen. Det var meget lettere end at stikke en nål i dig selv tre gange om dagen eller hvor tit det nu var. Så jeg skrev bare nogle tal ned som lå lidt i den høje ende af skalaen, men ikke for højt. Patient nr 1

35 25-årig kvinde i kvalitativ evaluering af GEB Nogen af de første papirer greb lige ind om problemets kerne. Det gik hurtigt. Ja, det var meget nemt, lynhurtigt. Ja, nærmest første gang at vi begyndte med papirerne og skulle sådan finde hvad hovedpunkterne skulle være. Det var det samme vi kunne blive ved med at finde frem. Altså, det skiftede ikke undervejs. De var der lige fra starten. Det var faktisk mig der valgte hvad det var. Men jeg tror også det var fordi det var det, der var problemet. Der var ikke så meget at diskutere.. Patient nr. 6

36 25-årig kvinde i kvalitativ evaluering af GEB Altså, det blev nok mere intenst, fordi at vi begge var forberedt at det var lige nøjagtigt det, vi skulle snakke om, så det ikke flød ud. Og jeg kunne sige: Nåh jamen det går meget godt. Det kunne jeg ikke bare sige vel? For det havde jeg jo selv siddet derhjemme og fundet ud af, at det ikke gjorde. patient nr. 6

37 25-årig kvinde i kvalitativ evaluering af GEB og så lige så stille fik hun prikket hul på de ting der i virkeligheden var galt, for jeg har aldrig nogen sinde fortalt nogen før at jeg har glemt at tage min insulin om aftenen.... patient nr. 1

38 25-årig kvinde i kvalitativ evaluering af GEB Jeg skulle bare have en der ligesom kunne støtte mig I de ting jeg fik fundet frem, fik gravet op af dybet Jeg tror der kom nogen ting frem, som jeg egentlig ikke selv var klar over før Ja også nogen gange at hun fik spurgt ind til nogen ting, som pludselig. Ja Gud, det har jeg aldrig nogen sinde tænkt på den måde Der tror jeg hun fik stort indblik i hvordan jeg tænker og hvordan sådan det fungerer inde i hovedet på mig Det var simpelt hen så intenst ikke også. Det kørte simpelt hen bare. Det var sådan lidt pudsigt at tænke: hold da op, hvad har jeg dog snakket om så længe og tør i halsen, ja tiden er bare gået.

39 Sygeplejerske i kvalitativ evaluering af GEB Der kom meget op til overfladen, som jeg slet ikke anede om hende. Jeg troede at jeg kendte hende, men det viste sig, at det gjorde jeg jo slet ikke på den måde. En af de første samtaler hvor der kom noget op til overfladen hvor jeg tænkte: men så forstår jeg bedre. Der gik også nogle lys op for mig.

40 25-årig kvinde ½ år efter GEB-forløb Når jeg tager hjem på ferie og sådan noget, så står min lille taske med blodsukkerapparat og insulin, det står ude i køkkenet. Det er sådan, det er samlingspunktet og så drejer jeg lige forbi der hver eneste gang, så de er udmærket klar over at jeg er meget opmærksom på det. Før i tiden tror jeg nok den taske den lå gemt nede i bunden (griner) inde på værelset et eller andet sted. Altså nu jeg gider ikke have den til at stå derinde fordi det er jo ikke der jeg skal være vel. Den skal være hvor JEG ER, så den skal være der hvor fælles arealet er, ikke. For det skal jo bruges hele tiden. Det er noget de (forældrene) aldrig har oplevet før og se mig tage blodsukker hver eneste gang vi skal spise og hver eneste gang vi skal et eller andet. Jeg skal lige..

41 Plads til diabetes i dit liv Min diabetes har hidtil fyldt så meget Min diabetes skal fylde så meget i fremtiden Hvad er forskellen?

42 Min diabetes har hidtil fyldt så meget Plads til diabetes i dit liv Min diabetes skal fylde så meget i fremtiden Hvad er forskellen? På en måde fylder diabetes i form af dårlig samvittighed fordi jeg ikke passer den ordentligt. I stedet må den fylde i form af planlægning og handling

43

44

45

46

47 Først indkredses det, der er svært / udfordrende Indsatsområde aftales Aktion i dagligdag Feedback fra aktion Oversætte evidens for fordelagtig patientadfærd Motivation baseret på autonomi Dynamisk problem løsning på aftalt indsatsområde

48 Dynamisk problem løsning Inspireret af Alexander H. Bos, Holland. Dine observationer Dine mål og intentioner Noget, der aktuelt volder problemer Dine tanker Dine handlinger

49 Viden om person-specifikke vanskeligheder i livet med en kronisk tilstand Er så forskelligartet og konkret at professionelle ikke kan gætte dens natur For eksempel den unge pige, der arbejder i en bagerbutik. Sygeplejersken mente at patienten vidste alt om sund mad, hvilket hun også gjorde. En del af hendes job var, imidlertid, hver dag at smage om kagerne var friske nok til at blive solgt i butikken. Det gjorde hun uden at være bevidst om indflydelsen på hendes blod sukker.

50 Forløsende viden Forløsende viden i dagliglivet Potentiale til forandring i relationer med familie, venner og kollegaer Forløsende viden i teamet Interdisciplinært potentiale til forandring Forløsende viden i støttende relation Relationelt potentiale til forandring Forløsende viden i patientens bevidsthed Personspecifikt potentiale til forandring

51 Programmatic qualitative research Grounded theory studier Deltagerbaseret udvikling af GEB Randomiseret Kontrolleret Studie Type 1 diabetes Dårlig regulering > 2 år Intervention GEB i Gruppe Kontrolgruppe Kvalitativt interventions studie Resultat 1 år senere GEB-I gruppe

52 Voksnes (18-49 år) effekt af GEB 1 år efter 16 timers gruppetræning RCT 30 GEB-GT og 20 kontrolgruppe øget støtte til autonomi fra sundhedsprofessionelle (p<0.01) øget frekvens af selv-monitorerede blodglukoser (median 8 før, 20 efter pr uge) (p<0.001) øget oplevelse af kompetence til at håndtere diabetes (p<0.01) færre diabetes-relaterede problemer (p<0.05) forbedret glycæmisk kontrol (-0,4%) 3-12 mdr. efter gruppetræningen (p<0.01). Zoffmann & Lauritzen 2006

53 Hvordan når vi unge voksne med type 1 diabetes? 52 De har travlt med deres liv, uddannelse, venner, familie, børn. Udebliver ofte fra aftaler Er ofte dårligt reguleret 36 gange færre artikler om unge voksne i PubMed sammenlignet med artikler om unge med T1 D RCT er en mangelvare i aldersgruppen RCT gennemført på Steno Diabetes Center fra

54 Effekt af GEB 18 mdr. efter fleksibel GEB for 200 unge voksne (18-35 år) randomiseret 2:1 ( kvinder n=100) 53 Total Men Women PAID (0-100) -8.7 (-13.1;-4.2)*** -2.6 (-8.6;3.4) (-21.5;-9.1)*** WHO-5 (0-100) 3.5 (-1.0;8.0) -0.1 (-6.3;6.0) 7.7 (1.3;14.0)* Rosenberg SES (0-30) 1.6 (0.5;2.8) 0.7 (-0.9;2.3) 2.5 (0.9;4.2)* PCD (5-35) 3.2 (1.5;5.0)*** 0.7 (-1.6;3.0) 6.0 (3.6;8.3)*** HCCQ (5-35) 2.6 (0.9;4.3)** 1.6 (-0.7;3.8) 3.7 (1.4;6.1)** TSRQ autonomy(8-56) 1.9 (0.3;3.5)* 0.8 (-1.3;3.0) 3.2 (0.9;5.4)** TSRQ amotivation (4-28) -1.4 (-2.5;-0.3)* -0.2 (-1.7;1.2) -2.7 (-4.2;-1.1)*** Data are means (SD) Statistically significant difference in change between intervention and control adjusted for baseline level: *p < 0.05, **p<0.01, ***p<0.001

55 54

56 Fleksibel GEB forbedrer glykæmisk kontrol og psykosocial funktion hos kvinder (18-35 år) med dårlig glykæmisk kontrol færre diabetes-relaterede problemer (p<0.001) bedre velbefindende( p<0.05) bedre selvværd ( p<0.05) øget oplevet kompetence til at håndtere diabetes (p<0.001) øget støtte til autonomi fra sundhedsprofessionelle (p<0.01) øget autonom motivation(p<0.01) mindre amotivation (p<0.001) forbedret glykæmisk kontrol (-5,2 vs. + 0,7 mmol/mol; p=0.017) Zoffmann, Vistisen & Due-Christensen 2013 (poster EASD)

57 56 Patienter i hæmodialyse Arbejdsgruppe har tilpasset GEB refleksionsark til ptt. i hæmodialyse Sygeplejersker været på kursus i GEB Oplæring indebærer GEB-forløb med 2 patienter Lydoptagelser af sygeplejerskernes erfaringer undervejs i summegrupper Patienter interviewet efter forløbet Fokusgruppeinterview med sygeplejersker Effekten på Kalium, Fosfat, BMI og Væsketræk 3,6,9,12 mdr. References

58 GEB foreløbigt tilpasset til: 57 Voksne med T1 & T2 diabetes Unge (13-18 år) med type 1 diabetes og forældre (ph.d.) Unge voksne (18-35 år) fleksibel version KOL Hjertesygdom Voksne med overvægt Voksne med epilepsi Voksne med fremskreden kræft Voksne i hæmodialyse Voksne på stomiskole Unge indlagt med stress Depression Skizofreni (ph.d.) Misbrug og psykisk sygdom Voksne med hjerneskade Forældre til for tidligt fødte børn i neonatalafdeling (ph.d.) Kvinder opereret for gynækologisk kræft (ph.d.) Voksne med kroniske smerter Kvinder med endometriose

59 Litteratur GEB blev udviklet til at overkomme barrierer, der hindrer meningsfuld og effektiv problemløsning i samspillet mellem voksne med type 1 diabetes og de professionelle Zoffmann V et al. 2005, 2007, 2008 (På dansk I Klinisk Sygepleje 2009, 1-3) GEB forbedrede livsdygtighed & HbA1c (0,4% lower 3-12 months) da den blev testet af RCT anvendt I 16 timers sygeplejeledet gruppetræning for voksne år med vedvarende dårlig glykæmisk kontrol. Zoffmann V & Lauritzen T (2006) (På dansk I Klinisk Sygepleje 2009, 4) Teori-drevet kvalitativ evaluering illustrerede, hvordan GEB i individuelt brug overkom barriererne, der hindrede empowerment Zoffmann V & Kirkevold M (2012)

60 GEB kursus Steno 4 x 8 timers træning Formidler den teoretiske idé i GEB Gennemgår kommunikationsteorier Øvelse i at bruge GEB refleksionsark og verbal kommunikation under supervision Træning af kommunikationsfærdigheder i typiske vanskelige situationer hentet fra egen praksis Får supervision på GEB-forløb med 2 patienter fra egen praksis

61 GEB-kursus januar, 25. marts, 9. september Tilmeldingsfrist 18. december References

62 Tak fordi I lyttede!

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

Mellem idealer og realiteter

Mellem idealer og realiteter Mellem idealer og realiteter En virkningsevaluering af Diabetesskolen på Endokrinologisk afdeling M, Odense Universitetshospital Nete Schwennesen Anna Paldam Folker Vibeke Stenov Rie Duun Ingrid Willaing

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

Social færdighedstræning

Social færdighedstræning Social færdighedstræning En praktisk manual udviklet på døgninstitutionen på Pumpehusvej. Skrevet af psykolog Morten Hesse Formål med social færdighedstræning. Social færdighedstræning i gruppe har til

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

det balancerende menneske

det balancerende menneske rapport e om projektet patientuddannelse på tværs af diagnoser i region syddanmark klarhed SaMHØrIGHED KROPSLIG SKAVANK UDFORDRENDE RELATIONER SÆNKET OVERLIGGER VIBRERENDE SIND rettidighed HELHED det balancerende

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler BLIK FOR RESSOURCER teori- og metodehæfte Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration til lærere i 0.-6.

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

-foreningens. Håndbog for støttepersoner

-foreningens. Håndbog for støttepersoner -foreningens Håndbog for støttepersoner 1. Fakta om ADHD 2. Sådan kommer ADHD til udtryk 3. Diagnose og behandling 4. Kommunikation og samarbejde 5. Hvordan støtter jeg bedst? 6. Struktur i hverdagen 7.

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

Pårørende til kræftsyge. Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd.

Pårørende til kræftsyge. Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd. Pårørende til kræftsyge Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd. Kræftrejsen Patient og pårørende rammes sammen: Brud på livsfortællingen Forholde sig til kompleks information om sygdom

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

Tidligere udgivelser: Bog: Indtryk/Udtryk (2010) E-bog: Sig Nej Lær hvordan du får sagt fra i tide (2012)

Tidligere udgivelser: Bog: Indtryk/Udtryk (2010) E-bog: Sig Nej Lær hvordan du får sagt fra i tide (2012) Personlig POWER Anita Hummelshøj Mikkelsen. Professionel person- og relaionsudvikler Korrektur: Buttle Sprog & Formidling. Illustrationer: Michelle Erdmann ISBN: 978-87-994057-2-5 Udgivelsesår: 2012, 1.

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Livets ligning går sjældent op

Livets ligning går sjældent op Livets ligning går sjældent op Af Jacob Folke Rasmussen En af gaverne, ved at samarbejde med børn, hvis liv har været under indflydelse af forskellige problemstillinger, er, at de ting, der har været på

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere