Innovation i dansk erhvervsliv. Innovationsstatistik 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Innovation i dansk erhvervsliv. Innovationsstatistik 2002"

Transkript

1 Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik 2002

2 Dansk Center for Forskningsanalyse Innovation i dansk erhvervsliv - Innovationsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af: Udgiver: Dansk Center for Forskningsanalyse Adresse: Finlandsgade 4, 8200 Århus N Tlf.: Fax: Publikationen kan rekvireres ved henvendelse til Dansk Center for Forskningsanalyse. Pris: kr. 50,00 inkl. moms. Publikationen kan desuden hentes på Tryk: GP-TRYK A/S, Grenaa Oplag: 750 stk. ISBN:

3 Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet, Finlandsgade 4, 8200 Århus N

4 2 Forord Med denne publikation offentliggøres data om omfanget og effekten af dansk erhvervslivs innovation for 2002 i et vist omfang sammenlignet med tilsvarende data fra Resultaterne er baseret på en stikprøve på godt virksomheder, hvoraf der er opnået svar fra 70%. Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse (CFA) på opdrag af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Undersøgelsen er gennemført efter OECD s og EU s fælles retningslinjer for innovationsstatistik, beskrevet i Oslo Manualen og med udgangspunkt i EU s harmoniserede spørgeskema. Danske data er dermed direkte sammenlignelige med de øvrige EU-landes. Dansk Center for Forskningsanalyse vil gerne benytte lejligheden til at takke virksomhederne for deres bidrag til statistikken Indholdsfortegnelse Metode og definitioner...3 Aktiviteter...4 Ressourcer...8 Intensitet...12 Samarbejde...14 Produkt- og procesinnovation...20 Effekter...24 Læs mere på CFA s hjemmeside: Her findes blandt andet en komplet tabelsamling, en detaljeret metodebeskrivelse samt indberetningsskemaerne vedrørende erhvervslivets innovationsstatistik for Karen Siune Centerleder, juni 2004

5 Metode Denne undersøgelse dækker dansk erhvervslivs innovationsaktiviteter i Undersøgelsen er gennemført sammen med undersøgelsen af erhvervslivets forsknings- og udviklingsarbejde i Resultaterne er baseret på en stikprøve på godt virksomheder. Tilsammen udgør de indsamlede og de estimerede besvarelser i 2002 ca. 70 procent af de udvalgte virksomheder, svarende til besvarelser. Svarene er vægtet på branche og virksomhedsstørrelse og viser derved et repræsentativt billede af dansk erhvervslivs innovationsindsats i Alle virksomheder med mere end 250 ansatte samt virksomheder med udgifter på over 10 mio. kr. til innovation i år 2000 eller 2001 indgår i et panel, som er blevet bedt om at indberette for Af den resterende gruppe af virksomheder er udtaget en stikprøve (se metodebeskrivelsen). Som noget nyt er branchegrupperingerne i denne publikation lavet efter den branche som virksomhedens innovation primært foregår inden for, selvom det ikke er virksomhedens officielle hovedbranche. Definition af innovation Definitionen af innovation er i henhold til Oslo Manualens vejledning: Innovation omfatter både produkt- og procesinnovation, dvs. aktiviteter der har som mål at introducere nye eller væsentligt forbedrede produkter (varer eller tjenesteydelser) på markedet eller introducere nye eller væsentligt forbedrede processer i virksomheden. Innovationen skal være baseret på resultatet af ny teknologisk udvikling, nye kombinationer af eksisterende teknologier eller anvendelsen af anden viden samlet i virksomheden. 3

6 4 Figur 1. Andel virksomheder med innovationsaktiviteter opdelt på branchegrupper, 2002, procent Videnservice 37% Fremstillingsindustri 32% Den finansielle sektor 32% Handel 20% Øvrige erhverv 16% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Kilde: Tabel 3 Note: Brancheinddelingen er foretaget på baggrund af den branche, som virksomhedernes innovation primært foregår indenfor.

7 Figur 2. Andel virksomheder med innovationsaktiviteter opdelt på virksomhedsstørrelse, 2002, procent 80% 60% 40% 20% 0% Kilde: Tabel 4 25% 30% 36% 65% Antal ansatte Innovationsaktiviteter Virksomheder med innovationsaktiviteter er virksomheder med udgifter til enten innovationsaktiviteter i egen virksomhed, til køb af innovationstjenester eller til køb af patenter, licenser eller know how. 30% af virksomhederne har haft innovationsaktiviteter i Figur 1 viser andelen af virksomheder med innovationsaktiviteter i 2002 fordelt på branchegrupper. Den største andel virksomheder med innovationsaktiviteter findes inden for videnservice efterfulgt af fremstillingsindustrien og den finansielle sektor. Blandt de højteknologiske fremstillingsvirksomheder har 48% haft innovationsaktiviteter. De laveste andele findes inden for handel og øvrige erhverv. Figur 2 viser, at tilbøjeligheden til at have udgifter til innovationsaktiviteter stiger med virksomhedens størrelse. Blandt virksomheder med over 250 ansatte har 65% haft udgifter til innovationsaktiviteter i 2002, mens det samme kun gælder for 25% af virksomhederne med 2-9 ansatte. 5

8 6 Figur 3. Virksomheder med innovationsaktiviteter opdelt på innovationsgrad og branchegrupper, 2002, procent Fremstillingsindustri 70% 26% 4% Handel 49% 41% 10% Videnservice 70% 25% 5% Den finansielle sektor 44% 54% 2% Øvrige erhverv 52% 36% 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Egen FoU Egen innovation, ingen FoU Kun købt FoU/ innovation Note: Brancheinddelingen er foretaget på baggrund af den branche, som virksomhedernes innovation primært foregår indenfor.

9 Figur 4. Virksomheder med innovationsaktiviteter opdelt på innovationsgrad og virksomhedsstørrelse, 2002, procent 100% 80% 60% 40% 20% 0% 6% 25% 69% 6% 4% 32% 33% 62% 63% 5% 21% 74% Antal ansatte Innovationsgrad I figur 3 og 4 opdeles virksomhederne med udgifter til innovationsaktiviteter i 2002 i tre grader af innovation: virksomheder der selv udfører forskning og udviklingsarbejde (FoU), virksomheder der udfører innovationsaktiviteter, men ingen FoU og endelig virksomheder der kun køber innovation (herunder FoU), men ikke selv udvikler nye produkter eller processer i virksomheden. Figur 3 viser, at inden for fremstilling og videnservice udfører 70% af de innovativsaktive virksomheder selv FoU. Den finansielle sektor har den mindste andel der selv udfører FoU, men også den mindste der udelukkende køber innovation. Figur 4 viser, at blandt de store virksomheder med over 250 ansatte og de små med 2-9 ansatte er de største andele med udgifter til FoU, mens de to øvrige størrelsesgrupper ligger på det samme niveau. Kun købt FoU/ innovation Egen innovation, ingen FoU Egen FoU 7

10 8 Figur 5. Udgifter til innovation fordelt på branchegrupper, 2002, mio. kr. Højteknologisk fremstillingsindustri Videnservice Lavteknologisk fremstillingsindustri Den finansielle sektor Handel Mellemteknologisk fremstillingsindustri Øvrige erhverv Kilde: Tabel 3 Note: Brancheinddelingen er foretaget på baggrund af den branche, som virksomhedernes innovation primært foregår indenfor.

11 Figur 6. Udgifter til innovation fordelt på virksomhedsstørrelse, 2000 og 2002, mio. kr Antal ansatte Udgifter til innovation Figur 6 viser de samlede innovationsudgifter fordelt på virksomhedernes størrelse. I 2002 blev 58% af erhvervslivets udgifter til innovation anvendt i virksomheder med over 250 ansatte, mens virksomhederne i de øvrige størrelseskategorier står for 10-17% af udgifterne. Samlet er der anvendt 42,3 mia. kr. på innovationsaktiviteter i 2002, hvilket er et fald på 2% siden år 2000, hvor udgifterne var 43,1 mia. kr. Udgifterne er faldet blandt virksomhederne med ansatte samt de helt store virksomheder med over 250 ansatte. Derimod er udgifterne vokset blandt de helt små virksomheder med 2-9 ansatte fra 1 mia. kr. i 2000 til 4,2 mia. kr. i Figur 5 viser de samlede innovationsudgifter fordelt på branchegrupper i Den højteknologiske fremstillingsindustri står for 42% af udgifterne og videnservice 32%, mens de øvrige branchegrupper hver især står for 2-8% af udgifterne. Kilde: Tabel 4 og CIS3 9

12 10 Figur 7. Udgifter til innovation fordelt på udgiftstype, 2002, mio. kr. Figur 8. Udgifter til købt innovation fordelt på leverandører, 2002, procent Købte innovationstjenester Købt know-how Udenlandske FoUinstitutioner 7% Danske virksomheder i samme koncern 3% Andre danske virksomheder (herunder GTS) 32% Egen innovation Andre udenlandske virksomheder 50% Udenlandske virksomheder i samme koncern 4% Offentlige danske FoUinstitutioner 4% Kilde: Tabel 3 Kilde: Tabel 6

13 Figur 9. Udgifter til innovation opdelt på regioner, 2002, procent 8,2% 9,5%. Kilde: Tabel 5 6,9% 12,2% 3,9% 1,7% 57,6% Figur 7 illustrerer, hvordan de samlede innovationsudgifter fordeler sig på udgiftstyper. Udgifterne til virksomhedernes egen innovation (inkl. FoU) udgør 80% af de samlede udgifter. Udgifter til købte innovationstjenester udgør 17%, og de resterende 3% er anvendt på køb af knowhow, patenter og licenser. Figur 8 viser, hvor virksomhederne køber deres innovationstjenester (herunder FoU). 54% (4%+50%) af udgifterne går til innovationstjenester købt hos virksomheder i udlandet og, 35% (3%+32%) til innovationstjenester købt af danske virksomheder. Udgifter til købte innovationstjenester hos offentlige forsknings-institutioner i Danmark udgør kun 4% og udenlandske forskningsinstitutioner 7%. Figur 9 viser, hvordan virksomhedernes innovationsudgifter fordeler sig regionalt i Virksomhederne i hovedstadsområdet har sammenlagt 58% af udgifter til innovationsaktiviteter. Herefter følger Østjylland, Sønderjylland, Vestjylland, og Nordjylland, med 7-12%, og lavest ligger Fyn og regionen Øst for Storebælt med 2-4%. 11

14 12 Figur 10. Innovationsintensitet opdelt på branchegrupper, 2002, procent Videnservice 11,9% Højteknologisk fremstillingsindustri 11,4% Den finansielle sektor 4,6% Mellemteknologisk fremstillingsindustri 2,4% Lavteknologisk fremstillingsindustri 2,1% Handel 1,8% Øvrige erhverv 1,1% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% Kilde: Tabel 8 Note: Brancheinddelingen er foretaget på baggrund af den branche, som virksomhedernes innovation primært foregår indenfor.

15 Figur 11. Innovationsintensitet opdelt på virksomhedsstørrelse, 2002, procent 60% 40% 20% 0% Kilde: Tabel 9 51,0% 10,1% 5,1% 5,1% Antal ansatte Innovationsintensitet Innovationsintensiteten beregnes som innovationsudgifternes andel af omsætningen blandt de virksomheder, der har haft innovationsaktiviteter. Figur 10 viser innovationsintensiteten i branchegrupperne. Videnservice og den højteknologiske fremstillingsindustri er de mest innovationsintensive branchegrupper, mens de mindst intensive branchegrupper er de lav- og mellemteknologiske fremstillingsvirksomheder samt handel og øvrige erhverv. Figur 11 viser innovationsintensiteten på virksomhedsstørrelse. Virksomhederne med 2-9 ansatte er de mest innovationsintensive med innovationsudgifter på mere end halvdelen af den samlede omsætning. Hvis de rene udviklingsselskaber 1 fjernes fra beregningerne, falder innovationsintensiteten her til 25%, og blandt virksomhederne med ansatte falder intensiteten til 7%. (Se dog kommentarer til denne figur i metodebeskrivelsen) 1 Udviklingsselskaber er her defineret som virksomheder, hvor udgifterne til innovation er større end omsætningen. 13

16 14 Figur 12. Andel virksomheder med innovationssamarbejde opdelt på branchegrupper, 2002, procent Øvrige erhverv 68% Handel 64% Højteknologisk fremstillingsindustri 64% Videnservice 61% Lavteknologisk fremstillingsindustri 56% Mellemteknologisk fremstillingsindustri 43% Den finansielle sektor 34% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Kilde: Tabel 12 Note: Brancheinddelingen er foretaget på baggrund af den branche, som virksomhedernes innovation primært foregår indenfor.

17 Figur 13. Andel virksomheder med innovationssamarbejde opdelt på virksomhedsstørrelse, 2002, procent 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 62% Kilde: Tabel 13 54% 58% 73% Antal ansatte Samarbejde om innovationsaktiviteter Samarbejde om innovationsaktiviteter defineres her som begge parters aktive deltagelse i fælles projekter. 59% af de virksomheder, der har innovationsaktiviteter i 2002, samarbejder med andre virksomheder eller institutioner om innovationsaktiviteterne. Figur 12 viser, at relativt flest virksomheder samarbejder inden for de øvrige erhverv, handel, de højteknologiske fremstillingsvirksomheder og videnservice. Der er relativt færrest, der samarbejder om innovationsaktiviteterne i den finansielle sektor. Figur 13 viser, at de store virksomheder med over 250 ansatte er mest tilbøjelige til at samarbejde om innovationsaktiviteterne i De mindst tilbøjelige er virksomhederne med ansatte. 15

18 16 Figur 14. Andel virksomheder med samarbejdspartnere i den private sektor, 2002, procent Virksomheder i koncernen 54% Klienter og kunder 48% Leverandører 32% Private laboratorier / FoU-virksomheder 32% Konsulenter 28% Konkurrenter og andre virksomheder i samme branche 24% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Kilde: Tabel 14 Note: Kun virksomheder der er en del af en koncern er inkluderet i beregningen for kategorien Virksomheder i koncernen.

19 Figur 15. Virksomheder med samarbejdspartnere blandt GTS og i den offentlige sektor, 2002, procent Figur 14 og 15 viser, hvilke typer af virksomheder og institutioner som de innovative virksomheder med innovationssamarbejde, samarbejder med. Højere uddannelsesinst. Offentlige / ikke kommercielle FoU-inst. 34% 40% Figur 14 viser samarbejdspartnere fra det private erhvervsliv. Blandt de virksomheder, der er del af en koncern, har 54% samarbejde med andre virksomheder i koncernen. Dernæst er det klienter og kunder, der er de mest udbredte samarbejdspartnere. Figur 15 viser samarbejdsandelene for den offentlige sektor og GTS erne. 40% af virksomhederne har samarbejdet med højere uddannelsesinstitutioner, 34% med offentlige / ikke-kommercielle forskningsinstitutioner og 22% med GTS ere. GTS 22% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Kilde: Tabel 14 Note: GTS er en fællesbetegnelse for Danmarks ni Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter. 17

20 18 Figur 16. Andel virksomheder med samarbejde fordelt på branchegrupper og på samarbejdspartnernes beliggenhed, 2002, procent 79% Fremstilling 38% 71% 87% Videnservice 31% 63% 83% Øvrige brancher 34% 66% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Danmark EU (Excl. DK) Udenfor EU Kilde: Tabel 16

21 Figur 17. Virksomheder med samarbejde opdelt på virksomhedsstørrelse og samarbejdspartnernes beliggenhed, 2002, procent 100% 80% 60% 40% 85% 68% 32% 80% 58% 32% 84% 76% 32% 88% 81% 52% Figur 16 viser samarbejdspartnernes beliggenhed. 83% af de virksomheder, der har samarbejde om innovationsaktiviteterne i 2002, har samarbejdspartnere i Danmark. 66% har samarbejdspartnere udenfor Danmark, men inden for EU og 34% uden for EU. Der er en større andel virksomheder i fremstillingsindustrien, der har samarbejdspartnere i udlandet end i de øvrige sektorer. Figur 17 viser, at de store virksomheder er mere tilbøjelige til at samarbejde med udlandet end de mindre virksomheder. 20% 0% Antal ansatte Danmark EU (Excl. DK) Udenfor EU Kilde: Tabel 17 19

22 20 Figur 18. Andel virksomheder med produkt- og procesinnovation, , procent Både produktog procesinnovation 18% Kun produktinnovation 11% Kilde: Tabel 1 Kun procesinnovation 4% Ingen innovation 67% Produkt- og procesinnovation En innovativ virksomhed er en virksomhed, der som konsekvens af virksomhedens innovationsaktiviteter har introduceret nye eller væsentligt forbedrede produkter på markedet eller nye / væsentligt forbedrede processer i virksomheden. Figur 18 viser, at 33% af virksomhederne været innovative i perioden % (11%+18%) har introduceret nye produkter på markedet og 22% (4%+18%) har introduceret nye processer i virksomheden. 18% har både introduceret nye produkter og processer. Figur 19 sammenligner tal fra perioden med tilsvarende tal fra perioden Der er sket et fald på 11% i andelen af innovative virksomheder i perioden sammenlignet med perioden , se dog også metodebeskrivelsen. I perioden var 37% af virksomhederne innovative. 33% introducerede nye produkter og 22% nye processer.

23 Figur 19. Andel virksomheder med produkt- og procesinnovation, og , procent Innovative 33% 37% 29% 33% Produktinnovative Procesinnovative 22% 22% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Kilde: Tabel 1 og CIS3 21

24 22 Figur 20. Andel virksomheder med produkt- og procesinnovation opdelt på branchegrupper, , procent Fremstilling 11% 19% 5% Den finansielle sektor 1% 17% 16% Videnservice 9% 21% 2% Handel 16% 13% 2% Øvrige erhverv 6% 9% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Kun produktinnovation Både produkt- og procesinnovation Kun procesinnovation Kilde: Tabel 1 Note: Brancheinddelingen er foretaget på baggrund af den branche, som virksomhedernes innovation primært foregår indenfor.

25 Figur 21. Andel virksomheder med produkt- og procesinnovation opdelt på virksomhedsstørrelse, , procent 80% Figur 20 viser andelen af innovative virksomheder i perioden opdelt på branchegrupper. Fremstillingssektoren er branchegruppen med den største andel innovative virksomheder, efterfulgt af den finansielle sektor og videnservice. 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 8% 7% 4% 49% 2% 17% 22% 15% 9% 13% 12% 12% Antal ansatte Kun procesinnovation Både produkt- og procesinnovation Kun produktinnovation Inden for fremstilling, videnservice og handel har 29-31% af virksomhederne haft produktinnovation. Den største andel virksomheder med procesinnovation findes i den finansielle sektor. Figur 21 viser, at tendensen til at være innovativ stiger med virksomhedens størrelse. Mere end dobbelt så stor en andel af virksomhederne er innovative blandt virksomheder med over 250 ansatte sammenlignet med virksomheder med 2-9 ansatte. Tendensen til at være innovativ stiger med virksomhedens størrelse både hvad angår produktog procesinnovation. Kilde: Tabel 2 23

26 24 Figur 22. Omsætningens fordeling på produkttyper opdelt på branchegrupper, 2002, procent Fremstillingsindustri 62% 27% 12% Handel 68% 30% 2% Videnservice 77% 15% 8% Den finansielle sektor 82% 16% 2% Øvrige erhverv 86% 11% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Uændrede produkter Kun for virksomheden nye produkter For markedet nye produkter Kilde: Tabel 10 Note: Brancheinddelingen er foretaget på baggrund af den branche, som virksomhedernes innovation primært foregår indenfor.

27 Figur 23. Omsætningens fordeling på produkttyper opdelt på virksomhedsstørrelse, procent 100% 80% 60% 40% 2% 6% 5% 7% 14% 84% 31% 64% 20% 75% 24% 69% Innovationens effekt på omsætningen Figur 22 og 23 illustrerer produktinnovationernes effekt på virksomheders omsætning, dvs. hvor stor en andel af omsætningen der stammer fra salg af produkter, der er nye enten for virksomheden eller for virksomhedens marked. 30% af den samlede omsætning stammer fra salg af produkter, der er nye for virksomheden, hvoraf 6% er fra produkter, der er nye for virksomhedens marked. Figur 22 viser, at fremstillingssektoren oplever den største effekt af innovationsaktiviteterne på omsætningen. Her er 38% (26,5%+11,6%) af omsætningen fra salg af nye produkter. 20% 0% For markedet nye produkter Kun for virksomheden nye produkter Uændrede produkter Figur 23 viser en tilsvarende fordeling på virksomhedsstørrelse. Det er virksomhederne med ansatte, der har den største effekt af innovationerne på omsætningen. Her er 37% (31%+6%) af omsætningen fra nye produkter. I virksomheder med over 250 ansatte er det 31%. Blandt virksomheder med ansatte 25% og blandt de helt små virksomheder 16%. Kilde: Tabel 10 25

28 Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik 2002 er en opgørelse over omfanget og effekten af dansk erhvervslivs innovation. Statistikken viser om virksomhederne, at: 30 procent har haft innovationsaktiviteter i 2002, men blandt de store virksomheder er det 65 procent. 33 procent har introduceret et nyt eller markant forbedret produkt eller proces i perioden , men 70 procent blandt store virksomheder. Der er anvendt 42 mia. kr. på innovationsaktiviteter i 2002; nogenlunde på niveau med udgifterne i procent samarbejder med andre om deres innovation, mest med andre virksomheder. 30 procent af de innovative virksomheders omsætning skyldes nye eller markant ændrede produkter. Læs mere i denne publikation og på vores hjemmeside: Dansk Center for Forskningsanalyse Finlandsgade 4, DK-8200 Århus N.

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde. Forskningsstatistik 2003

Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde. Forskningsstatistik 2003 Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 2003 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2003 Statistikken er udarbejdet

Læs mere

Tabelsamling. Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik Revideret 2. december 2004

Tabelsamling. Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik Revideret 2. december 2004 Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik 2002 Tabelsamling Revideret 2. december 2004 Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

Forskningsstatistik Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde

Forskningsstatistik Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 2005 Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2005 er en opgørelse over omfanget af forskningen og udviklingen

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002 Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Statistikken er

Læs mere

Tabelsamling. Erhvervslivets Forskning og Udvikling opdateret 20. maj 2008

Tabelsamling. Erhvervslivets Forskning og Udvikling opdateret 20. maj 2008 Erhvervslivets Forskning og Udvikling 2006 Tabelsamling opdateret 20. maj 2008 Udarbejdet af: Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Danmarks Statistik Aarhus Universitet Sejrøgade 11 Finlandsgade

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2003 Tabel- og figursamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

TABELSAMLING. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde -

TABELSAMLING. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N. Tlf. 89422394 Fax 89422399 www.cfa.au.dk TABELSAMLING Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet 2006 Tabelsamling Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse Udgivet af Danmarks Statistik www.dst.dk/fui Tabeloversigt Udgifter til

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002 Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Innovation i dansk erhvervsliv 2000 Danmarks bidrag til den tredje fælleseuropæiske innovationsundersøgelse Innovation i dansk erhvervsliv 2000 Innovation i dansk erhvervsliv

Læs mere

Forskningsstatistik Forskning og udviklingsarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi, ikt

Forskningsstatistik Forskning og udviklingsarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi, ikt Forskningsstatistik 2005 Forskning og udviklingsarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi, ikt Forskning og udviklingsarbejde indenfor informations- og kommunikationsteknologi, ikt Forskningsstatistik

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor. Forskningsstatistik 2003

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor. Forskningsstatistik 2003 Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2003 Dansk Center for Forskningsanalyse Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2003 Statistikken

Læs mere

ERHVERVSLIVETS FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSARBEJDE 1998

ERHVERVSLIVETS FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSARBEJDE 1998 ANALYSEINSTITUT FOR FORSKNING Forskningsstatistik 1998 Finlandsgade 4, 8200 Århus N ERHVERVSLIVET Tlf. 89 42 23 94 Fax 89 42 23 99 Kontaktperson vedrørende besvarelsen: (navn) (tlf.) (fax.) (e-mail) ERHVERVSLIVETS

Læs mere

INDIKATORER FOR DANSK FORSKNING OG INNOVATION Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet, Finlandsgade 4, 8200 Århus N

INDIKATORER FOR DANSK FORSKNING OG INNOVATION Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet, Finlandsgade 4, 8200 Århus N INDIKATORER FOR DANSK FORSKNING OG INNOVATION 2005 Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet, sgade 4, 8200 Århus N Dansk Center for Forskningsanalyse Indikatorer for dansk forskning og innovation

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 2001

Analyseinstitut for Forskning. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 2001 Analyseinstitut for Forskning Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 2001 Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 2001 Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik Statistikken er udarbejdet af:

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik Statistikken er udarbejdet af: Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af: Udgiver: Dansk Center for Forskningsanalyse Adresse: Finlandsgade 4, 8200 Århus N Tlf: 8942

Læs mere

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0 !""# $ % $!""# & !!" # $% & #' ( ) *+,-,. 0 + 1#11% %. 2 3 1 1.4 1 1-15 16 1 17 +++89 http:www.rm.dkfilesregional%20udviklinganalyser%20og%20publikationerinnovationsanalyse_subregioner.pdf ' (% ( )(*(

Læs mere

Tabelsamling. Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik

Tabelsamling. Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik 2003-04 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf.: 8942 2394 Fax: 8942

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Den danske forskningsstatistik, set i internationalt og nordisk perspektiv Peter. Mortensen Notat 2002/9 fra Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute for tudies

Læs mere

ERHVERVSLIVETS FORSKNING OG INNOVATION

ERHVERVSLIVETS FORSKNING OG INNOVATION Dansk Center for Forskningsanalyse Forsknings- og Finlandsgade 4, 8200 Århus N Innovationsstatistik 2004 Tlf. 89 42 23 94 Fax 89 42 23 99 DANSK ERHVERVSLIV ERHVERVSLIVETS FORSKNING OG INNOVATION 2004 Reference

Læs mere

Danske erhvervslederes meninger om forskning, udvikling og anden innovation

Danske erhvervslederes meninger om forskning, udvikling og anden innovation Danske erhvervslederes meninger om forskning, udvikling og anden innovation Rapport fra Analyseinstitut for Forskning 2003/5 Danske erhvervslederes meninger om forskning, udvikling og anden innovation

Læs mere

ERHVERV I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

ERHVERV I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN ERHVERV I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Erhverv i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor. Forskningsstatistik 2006

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor. Forskningsstatistik 2006 Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2006 Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2006 Rettelser 27.06.08 (markeret med gult): S.

Læs mere

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Sammenfatning Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaards Vej 4 DK-8700 Horsens Tlf. +45 70 26 37 48 www.energihorsens.dk

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 1999 Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 1999 Statistikken er udgivet af: Analyseinstitut

Læs mere

BESKYTTELSE AF INNOVATION GENNEM FORRETNINGSHEMMELIGHEDER OG PATENTER: AFGØRENDE FAKTORER FOR VIRKSOMHEDER I DEN EUROPÆISKE UNION SAMMENFATNING

BESKYTTELSE AF INNOVATION GENNEM FORRETNINGSHEMMELIGHEDER OG PATENTER: AFGØRENDE FAKTORER FOR VIRKSOMHEDER I DEN EUROPÆISKE UNION SAMMENFATNING BESKYTTELSE AF INNOVATION GENNEM FORRETNINGSHEMMELIGHEDER OG PATENTER: AFGØRENDE FAKTORER FOR VIRKSOMHEDER I DEN EUROPÆISKE UNION SAMMENFATNING Juli 2017 BESKYTTELSE AF INNOVATION GENNEM FORRETNINGSHEMMELIGHEDER

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor. Forskningsstatistik 2004

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor. Forskningsstatistik 2004 Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2004 Dansk Center for Forskningsanalyse Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2004 Statistikken

Læs mere

Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder

Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder 18. maj 2009 Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder Udvikling. Flertallet af små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland anser udvikling af nye produkter

Læs mere

Metode og datagrundlag

Metode og datagrundlag Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2005 Metode og datagrundlag Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax 8942

Læs mere

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen.

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Jysk Analyse 27. oktober 2009 Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Udviklingsaktiviteter. Over halvdelen af de midtjyske virksomheder har haft udviklingsaktiviteter i gang indenfor

Læs mere

Ph.d.er i tal. Forskeruddannelsesstatistik

Ph.d.er i tal. Forskeruddannelsesstatistik Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik 2005-2006 Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik 2005-2006 Statistikken er udarbejdet af: Udgiver: Dansk Center for Forskningsanalyse Adresse: Finlandsgade

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Forskningssamarbejde og -kompetence blandt danske virksomheder med biotekforskning Michael Mark Ebbe Krogh Graversen Notat 2002/6 fra Analyseinstitut for Forskning The Danish

Læs mere

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland 10. juni 2008 Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Omkring to tredjedele af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 3

Læs mere

Erhvervslivets forskning, udvikling og innovation i Danmark 2012

Erhvervslivets forskning, udvikling og innovation i Danmark 2012 Erhvervslivets forskning, udvikling og innovation i Danmark 2012 Innovation: Analyse og evaluering 15/2012 Kolofon Erhvervslivets forskning, udvikling og innovation i Danmark 2012 Udgivet af: Styrelsen

Læs mere

Metode og datagrundlag

Metode og datagrundlag Innovation i dansk erhvervsliv 2002-2004 Metode og datagrundlag 7. august 2006 Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax 8942 2399 www.forskningsanalyse.dk

Læs mere

-- / National kortlægning af forretningsområdet

-- / National kortlægning af forretningsområdet Regionale styrkepositioner Den danske offshorebranche -- / National kortlægning af forretningsområdet attraktiv aktiv produktiv --- ERHVERV I UDVIKLING BÆREDYGTIG ENERGI -- Det gode liv som vækstskaber

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 1998

Analyseinstitut for Forskning. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 1998 Analyseinstitut for Forskning. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 1998 Statistikken er udgivet af: Analyseinstitut for Forskning Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394

Læs mere

Metode og datagrundlag

Metode og datagrundlag Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2003 Metode og datagrundlag Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax 8942

Læs mere

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed 16. december 2010 Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed Mangfoldighed inden for køn, etnicitet og uddannelse øger virksomhedernes innovationskraft markant. Dette har været dokumenteret

Læs mere

Metode og datagrundlag

Metode og datagrundlag Dansk Forskning og Udviklingsarbejde indenfor Informations- og Kommunikationsteknologi, IKT - Forskningsstatistik 2005 Metode og datagrundlag 15. maj 2007 Dansk Center for Forskningsanalyse Finlandsgade

Læs mere

INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF...

INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF... INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF... 70% Højere kvalitet af innovationerne i den offentlige sektor 50% Tilfredse medarbejdere af innovationerne i den offentlige sektor 46% Effektivitet af innovationerne i

Læs mere

Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation

Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation Hvilken værdi skaber offentlige-private innovationspartnerskaber? Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation Udgangspunkterne

Læs mere

Forskningsstatistik med fokus på køn

Forskningsstatistik med fokus på køn Analyseinstitut for Forskning Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 89 42 23 94 Fax: 89 42 23 99 afsk@afsk.au.dk www.afsk.au.dk Forskningsstatistik 1967 1997 med fokus på køn Karen Siune Jacob Jensen Notat

Læs mere

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering 10. september 2012 Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering Konkurrenceevne. Industrivirksomheder i Region Midtjylland har dialogen med kunderne i fokus, når de skal finde veje

Læs mere

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND MAJ 2010 1 UDGIVELSE Vækstforum Sjælland September 2009 REDAKTION & LAYOUT Regional Udvikling Lars Tomlinson ltom@regionsjaellna.dk Anette Moss anettm@regionsjaelland.dk OPLAG 50 eksemplarer 2 Øget vækst

Læs mere

Metode og datagrundlag

Metode og datagrundlag Innovation i dansk erhvervsliv 2004-2006 Metode og datagrundlag 27. juni 2008 Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax 8942 2399 www.forskningsanalyse.dk

Læs mere

Erhvervslivets forskning, udvikling og innovation i Danmark 2011

Erhvervslivets forskning, udvikling og innovation i Danmark 2011 Erhvervslivets forskning, udvikling og innovation i Danmark 2011 Innovation: Analyse og evaluering 03/2011 Kolofon Erhvervslivets forskning, udvikling og innovation 2011 Udgivet af: Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Læs mere

Bilag om dansk deltagelse i internationalt forsknings- og udviklingssamarbejde 1

Bilag om dansk deltagelse i internationalt forsknings- og udviklingssamarbejde 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om dansk deltagelse i internationalt

Læs mere

VEJLEDNING TIL INDBERETNINGSSKEMA FOR ERHVERVSLIVETS FORSKNINGSSTATISTIK 2002

VEJLEDNING TIL INDBERETNINGSSKEMA FOR ERHVERVSLIVETS FORSKNINGSSTATISTIK 2002 VEJLEDNING TIL INDBERETNINGSSKEMA FOR ERHVERVSLIVETS FORSKNINGSSTATISTIK 2002 INDHOLDSFORTEGNELSE: GENERELLE OPLYSNINGER... 2 BAGGRUND OG FORMÅL... 2 SVARFRIST: SE FORSIDEN AF INDBERETNINGSSKEMAET!...

Læs mere

FORDOBLING AF ERHVERVSLIVETS

FORDOBLING AF ERHVERVSLIVETS i:\november-2000\erhv-c-11-00.doc Af Lars Andersen - direkte telefon: 33 55 77 17 November 2000 FORDOBLING AF ERHVERVSLIVETS FoU DE SIDSTE TI ÅR Forskning og udvikling i erhvervslivet er en af de ting,

Læs mere

Danske virksomheders forskningssamarbejde

Danske virksomheders forskningssamarbejde Danske virksomheders forskningssamarbejde Rapport fra Analyseinstitut for Forskning 2002/5 Danske virksomheders forskningssamarbejde Rapport fra Analyseinstitut for Forskning 2002/5 Rapporten er udgivet

Læs mere

Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang

Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang DI RÅDGIVERNE - ANALYSE September 2016 Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang I både det offentliges indkøb og det private erhvervslivs indkøb, udgør rådgivning 12 pct. af deres

Læs mere

Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT

Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT GET F IT 23.februar 2010 Anette Broløs, Broløs Consult 1 Deltagelse i forskning skaber innovation og positivt afkast, men deltagelsen i forskningssamarbejde

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Støttemuligheder 2014 Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Hvordan forstår vi innovation? OECD definerer innovation som: implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt

Læs mere

Nordjysk Konjunkturbarometer

Nordjysk Konjunkturbarometer 1 Nordjysk Konjunkturbarometer.RQMXQNWXUDQDO\VHJUXSSHQ,,QVWLWXWIRU(UKYHUYVVWXGLHU$DOERUJ8QLYHUVLWHW Jesper Lindgaard Christensen Bent Dalum Lars Gelsing Carsten Stig Poulsen 1. Baggrund 2. kvartal 1999-3.

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Service skaber forretning i alle brancher. November 2012

VÆKST BAROMETER. Service skaber forretning i alle brancher. November 2012 VÆKST BAROMETER November 2012 skaber forretning i alle brancher til kunderne er en del af hverdagen i det store flertal af regionens virksomheder. Det gælder de traditionelle serviceerhverv, hvor service

Læs mere

Generel erhvervsstatistik

Generel erhvervsstatistik Generel erhvervsstatistik Generel erhvervsstatistik 1. Den danske erhvervsstruktur Serviceerhvervenes betydning vokser fortsat Den danske erhvervsstruktur har gennemgået en meget kraftig udvikling i de

Læs mere

Optimismen på tilbagetog

Optimismen på tilbagetog Jysk Analyse Optimismen på tilbagetog 12. oktober 2011 Erhvervskonjunkturer. Vækstpessimismen synes igen at være på fremmarch blandt små- og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Fra viden til værdi. Foto: Lars Bahl

Fra viden til værdi. Foto: Lars Bahl Fra viden til værdi Foto: Lars Bahl Fra viden til værdi I Danmark er der ni almennyttige Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS-institutter), der til sammen udgør det danske GTS-net. GTS-nettet

Læs mere

To ud af tre virksomheder samarbejder med elever og studerende

To ud af tre virksomheder samarbejder med elever og studerende Jysk Analyse 10. september 2012 To ud af tre virksomheder samarbejder med elever og studerende Uddannelser. To ud af tre virksomheder har samarbejdet med elever og studerende fra uddannelsesinstitutioner.

Læs mere

VIRKSOMHEDERNES FORSKNING, UDVIKLING OG INNOVATION

VIRKSOMHEDERNES FORSKNING, UDVIKLING OG INNOVATION VIRKSOMHEDERNES FORSKNING, UDVIKLING OG INNOVATION 1 Innovation i virksomhederne 161 Produkt- og procesinnovation 161 Omsætning fra nye produkter 162 Private investeringer i forskning og udvikling 163

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten

Læs mere

Nordtyskland og Vestsverige er vigtige nærmarkeder for midtjyske virksomheder

Nordtyskland og Vestsverige er vigtige nærmarkeder for midtjyske virksomheder 21. januar 2010 Nordtyskland og Vestsverige er vigtige nærmarkeder for midtjyske virksomheder Internationale markeder. Næsten halvdelen af virksomhederne i Region Midtjylland har ikke kontakt til andre

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Kompetenceudvikling som vækstmotor

Kompetenceudvikling som vækstmotor Ofte Indimellem Sjældent Aldrig Antal Jysk Analyse 3. november 2011 Kompetenceudvikling som vækstmotor Kompetencer. Manglende kompetencer hos medarbejderne koster ordrer hos de små og mellemstore virksomheder

Læs mere

Ph.d.er job og karriere i tal Karrierestatistik Tabelsamling

Ph.d.er job og karriere i tal Karrierestatistik Tabelsamling Ph.d.er job og karriere i tal Karrierestatistik 2006 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N www.forskningsanalyse.dk www.cfa.au.dk cfa@cfa.au.dk

Læs mere

Dansk Erhverv og. Dialog mellem

Dansk Erhverv og. Dialog mellem Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 112 Offentligt Dialog mellem Dansk Erhverv og Folketingets Erhvervsudvalg Onsdag den 14. januar 2009 Velkommen Den finansielle krise, nye globale forhold og pres på

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2000

Analyseinstitut for Forskning. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2000 Analyseinstitut for Forskning Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2000 Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2000 Analyseinstitut for Forskning

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk København, september 2012 Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Innovationsgrøde i Region Midtjylland

Innovationsgrøde i Region Midtjylland 17. januar 2008 Innovationsgrøde i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Hen ved 2 ud af 3 små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 2 år haft udviklingsaktiviteter for

Læs mere

Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles

Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles 10. september 2012 Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles. En tredjedel af de lidt større virksomheder (20-250

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning er et sektorforskningsinstitut under IT- og Forskningsministeriet.

Analyseinstitut for Forskning er et sektorforskningsinstitut under IT- og Forskningsministeriet. Analyseinstitut for Forskning er et sektorforskningsinstitut under IT- og Forskningsministeriet. Analyseinstitut for Forskning skal bl.a.: gennem egen forskning og udredning styrke grundlaget for det forskningsrådgivende

Læs mere

Globale ambitioner i Region Midtjylland

Globale ambitioner i Region Midtjylland 23. juni 2011 Globale ambitioner i Region Midtjylland Internationalt. Næsten halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har internationale aktiviteter, og jo større og mere vækstivrige

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2012

Kvartalsstatistik nr.1 2012 nr.1 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Innovation i oplevelsesvirksomheder Resultater fra en survey Fuglsang, Lars; Højland, Jeppe; Sundbo, Jon; Sørensen, Flemming

Innovation i oplevelsesvirksomheder Resultater fra en survey Fuglsang, Lars; Højland, Jeppe; Sundbo, Jon; Sørensen, Flemming Innovation i oplevelsesvirksomheder Resultater fra en survey Fuglsang, Lars; Højland, Jeppe; Sundbo, Jon; Sørensen, Flemming Publication date: 2008 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

8. It-erhvervene. 8.1 Introduktion

8. It-erhvervene. 8.1 Introduktion It-erhvervene 133 8. It-erhvervene 8.1 Introduktion It-erhvervene vigtig i informationssamfundet 8.2 It-erhvervenes struktur 8.3 Økonomisk udvikling 8.4 Beskæftigelse 8.5 Forskning og udvikling It-erhvervene

Læs mere

ANALYSEGRUNDLAG DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

ANALYSEGRUNDLAG DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN ANALYSEGRUNDLAG DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN en vision for regional udvikling Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland Maj 2007 Region Midtjylland Regional Udvikling Vækstforum ANALYSEGRUNDLAG

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer

Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Samarbejde med videns- og uddannelsesinstitutioner Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region

Læs mere

Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder

Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder 15. oktober 2011 Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder Forretningsplanen. Hver anden virksomhed i regionen har en nedskrevet forretningsplan, som beskriver alle aspekter af virksomheden.

Læs mere

Produktivitetseffekter af flere innovative virksomheder

Produktivitetseffekter af flere innovative virksomheder Produktivitetseffekter af flere innovative virksomheder - Analyse af gevinster for virksomheder og samfundsøkonomi hvis Danmark når op i den europæiske top 5 hvad angår andelen af innovative virksomheder

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 1997

Analyseinstitut for Forskning. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 1997 Analyseinstitut for Forskning. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 1997 Statistikken er udgivet af: Analyseinstitut for Forskning Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394

Læs mere

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr Danske Advokaters konjunkturbarometer nr. 2 2017 Om Konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Bioteknologi Opfattelser og holdninger blandt danskere, 1989-2000 Notat 2001/3 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies in Research

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Maj 2011 Fokus på ny eksportstatistik

Erhvervsnyt fra estatistik Maj 2011 Fokus på ny eksportstatistik Ny eksportstatistik giver dig overblikket over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Danmarks Statistik og Eksportrådet har estatistik udviklet en ny eksportstatistik. Statistikken fokuserer

Læs mere

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland 46% flere job i vindmøllebranchen Virksomheder med relation til vindmølleindustrien har været i en markant positiv udvikling i Nordjylland de seneste år. I perioden

Læs mere

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer 13. december 2010 4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer Strategisk kompetenceudvikling i virksomheden. 44 procent af de små og mellemstore virksomheder har ikke en strategi

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr Danske Advokaters konjunkturbarometer nr. 1 2017 Om konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Automatisering og digitalisering Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere