Virksomhedsplan for Lerbjerg Børnehus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan for Lerbjerg Børnehus"

Transkript

1 Virksomhedsplan 2012 for Side 1 af 16

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og præsentation s.2 Beskrivelse af vuggestueafdelingen Beskrivelse af børnehaveafdelingen Børnehusets værdigrundlag 2. Arbejdet med politikker og resultatkrav s.4 Tværgående indsatser Område specifikke mål 3. Pejlemærker s.9 4. Arbejdet med egne mål s Arbejdet med værdier s Budget 2012 s Opfølgning s Medarbejdernes kompetencer s Mødefora og mødestruktur s Bilag til Virksomhedsplanen s.15 Side 2 af 16

3 1. Indledning og præsentation Navn: Adresse: Lerbjergvej Hundested Telefon: Vuggestueafd Børnehaveafd Hjemmesideadresse: Åbningstid: kl alle hverdage Ledelse: Daginstitutionsleder: Anne Rosendal Daglig pædagogisk leder: Birthe Jacobsen består af 2 afdelinger en vuggestueafdeling med ca. 30 børn i alderen 0 til 3 år fordelt på 3 stuer - og en børnehaveafdeling med ca. 60 børn i alderen 3 til 6 år fordelt på 3 stuer. Til at varetage den pædagogiske opgave med at tilbyde omsorg, udfordringer og pasning i trygge rammer, har vi ca. 20 ansatte (både fuldtids og deltidsansatte) til det pædagogiske arbejde og det ledelsesmæssige arbejde, samt 2 deltidsansatte til at varetage forplejningen. Herudover har vi i perioder faste vikarer tilknyttet, studerende fra Proffessionshøjskolen UCC eller Pædagoguddannelsen Nordsjælland, specialpædagoger/støttepædagoger, unge i aktivering, elever fra folkeskolen og personer i løntilskudsjob. Børnehuset er bygget i 1972, med efterfølgende flere renoveringer. Børnehaveafdelingen hænger sammen med vuggestueafdelingen med et vindfang/glasgang. Institutionen har været to selvstændige institutioner med hver sin ledelse, men blev sammenlagt 1. januar 2011 og har fået fælles ledelse. Vi ligger i et naturområde op til Ullerup skov. Børnehaveafdelingens store naturlegeplads støder op til skoven, som benyttes en del. Vi ligger endvidere tæt på Hundested skole / Lerbjerg afdeling. Beskrivelse af vuggestueafdelingen: Larvestuen: 12/13 børn i alderen 1½ til 3 år Bamsebanden: 6 7 børn i alderen 0 til 1½ år Radisestuen: 12/13 børn i alderen 1½ til 3 år I vuggestuen er der fuld forplejning, dog skal børnene selv have bleer med og frugt med til eftermiddagsmaden. Der serveres morgenmad til de børn som kommer inden kl. 7.30, formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad. Side 3 af 16

4 Beskrivelse af børnehaveafdelingen: Brumbasserne: Kastanjerne Koglerne 21/22 børn i alderen 3 til 6 år 18/19 børn i alderen 3 til 6 år 21/22 børn i alderen 3 til 6 år. I børnehaveafdelingen skal børnene selv have frokostmadpakke, formiddags og eftermiddags brød med samt et stykke frugt til eftermiddagsmad. Hvis barnet ikke er renlig skal forældrene selv medbringe bleer. Der serveres morgenmad til de børn som kommer inden kl Børnehusets værdigrundlag: Forudsætningen for al udvikling er, at der skabes tillid og tryghed Det er værdifuldt for, at der i og omkring institutionen skabes et fællesskab med gensidig respekt og ligeværdighed og accept af hinandens forskelligheder og hvor arbejdsglæde og gensidig omsorg kendetegner hverdagen. Vi tilstræber et åbent og godt samarbejde med forældrene, at skabe et varmt og trygt miljø for barnet, for derved at styrke barnets selvopfattelse og personlighed således, at det enkelte barn kan frigive ressourcer til, at udvikle sig i samspillet med andre. Børnehusets virksomhed skal skabe helhed i barnets liv. For at sikre arbejdsglæde og trivsel har vi valgt tre værdier, der skal være kendetegnende for. Respekt Respekt er ikke det samme som accept. Ved respekt forstår vi, respekt for forskelligheder f.eks. kulturelle, religiøse, kompetencer og normer. Vi opfatter hinanden som betydningsfulde og ligeværdige parter. Vores omgangstone skal være respektfuld vi taler ikke om hinanden, men med hinanden. Troværdighed. Ved troværdighed forstår vi, at vores handlinger afspejler, hvad vi siger. Altså: det er ikke det vi siger, der betyder mest, men det vi gør. Det er vigtigt, at vi fremstår ærlige og udviser loyalitet. Anerkendelse. Som udgangspunkt vil vi hinanden det bedste og være anerkendende i vores kritik af hinandens faglighed. Vi skal vise rettidig omsorg for hinanden samt skabe gode relationer til både børn og voksne. Side 4 af 16

5 2. Arbejdet med politikker og resultatkrav Indsatsområder og politiske mål: Tværgående indsatser: Indsatsområde 1: Budgetoverholdelse Vision/strategi/politik: Budget og Budget Motivation: Der er tale om fokuspunkter, som har været vigtige omdrejningspunkter i de seneste års budgetlægning og økonomistyring. Politisk mål Budgetoverholdelse indenfor politikområder. Måleindikator Regnskabsresultat for politikområder. Forventet slutresultat for området (målopfyldelse) Dagtilbudsområdet har overholdt sine budgetter. Forventet slutresultat (målopfyldelse) Politikområdet har overholdt deres budgetter. Forventet resultat i 2012 Politikområdet har overholdt deres budgetter. Herudover har området i samarbejde med Økonomi og Indkøb udarbejdet månedlige nøgletals- og kommentarrapporter til Udvalget for Familie og Børn. Forventet resultat i 2012 for området Dagtilbudsområdet forventer et lille mindre forbrug både udenfor og indenfor virksomhedsaftalerne. Herudover har området i samarbejde med Økonomi og Indkøb udarbejdet månedlige nøgletals- og kommentarrapporter til Udvalget for Familie og Børn. Forventet slutresultat for virksomheden (målopfyldelse) holder budgettet. Forventet resultat i 2012 for virksomheden Budgettet forventes at balancere tilpasser budgettet løbende så forbruget passer til det økonomiske råderum. Handleplan i i forbindelse med resultatkrav vedrørende Budgetoverholdelse I løbet af 2012 vil en besparelse på løse timer, ledige timer som ikke genbesættes og nedlæggelse af afdelingslederstilling, udgøre en besparelse på kr på årsbasis. Besparelsen slår dog først igennem midt på året, og udgør derfor kun kr i Side 5 af 16

6 For at imødekomme differencen mellem den faktiske lønudgift og det afsatte budgetbeløb, flyttes økonomiske midler fra den øvrige drift til lønbudgettet. Det får konsekvenser får kursuskontoen og materiale og aktivitetsudgifter. Fordelingen fremgår af budgetoversigten i Virksomhedsplanen under afsnittet Budget. Indsatsområde 2: Effektiviseringer Vision/strategi/politik: Effektiviseringsstrategien vedtaget af Byrådet den 13. september Motivation: Formålet er at gennemføre de vedtagne effektiviseringstiltag og at iværksætte nye konkrete/strategiske effektiviseringstiltag fremadrettet som udmøntning af effektiviseringsstrategien. Politisk mål Som led i vedtagelsen af Budget samt Budget gennemføres de forudsatte effektiviseringstiltag. Måleindikator Realiserede besparelser og gennemførte effektiviseringstiltag, herunder omstruktureringer. Forventet slutresultat (målopfyldelse) Se bilag 2 til aftalen mellem Byrådet og direktionen for Forventet resultat i 2012 Se bilag 2 til aftalen mellem Byrådet og direktionen for Forventet slutresultat for området (målopfyldelse) På virksomhedsniveau er hentet en effektiviseringsgevinst ved at indføre børneintra. Der er sikret en effektivisering i den administrative del af området ved at indføre digitalpladsanvisning. Forventet resultat i 2012 for området Der er udarbejdet et færdigt projekt for indførelse af børneintra, og implementeringen er påbegyndt i udvalgte institutioner. Der er udarbejdet arbejdsgangsbeskrivelse for pladsanvisningen, udarbejdet projektbeskrivelse og indhentet tilbud på nye systemer, så der fra 2013 kan indføres Digital pladsanvisning Forventet slutresultat for virksomheden (målopfyldelse) indfører børneintra. Forventet resultat i 2012 for virksomheden Konkret vil forberede personale og forældre ved at informere om udviklingen vedr. børneintra i projektinstitutionerne, således at selve indførelsen af børneintra på virksomheden kan ske efter planen. Side 6 af 16

7 Handleplan i i forbindelse med resultatkrav vedrørende Effektivisering Orienteringen vedrørende indførelse af Børneintra skal foregå på bestyrelsesmøder, MED møder og nyhedsbreve til personale og forældre. Der udpeges en ansvarlig personale fra hver afdeling. Disse ansvarlige deltager i relevante møder og uddannelse. Der afsættes økonomi til disse aktiviteter. Indsatsområde 3: Sygefravær Vision/strategi/politik: Personalepolitikken Motivation: At gøre en samlet indsat for at nedbringe sygefraværet aht. medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø samt kommunens økonomi og drift. Baggrunden er også, at kommunen igennem en årrække har haft et sygefravær et godt stykke over landsgennemsnittet. Politisk mål Halsnæs Kommunes sygefravær er ved udgangen af 2014 på niveau med landsgennemsnittet, dog max. 4,9%, svarende til en reduktion på ca. 25% i forhold til ultimo Måleindikator Gennemsnitligt sygefravær for kommunens ansatte på helårsbasis. Forventet slutresultat for området (målopfyldelse) Forventet slutresultat (målopfyldelse) Halsnæs Kommunes sygefravær er ved udgangen af 2014 på niveau med landsgennemsnittet, dog max. 4,9%. Forventet resultat i 2012 Halsnæs Kommunes samlede sygefravær forventes ved udgangen af 2012 at være 5,4%. Virksomhedens sygefravær er ved udgangen af 2012 reduceret med 5 % i forhold til ultimo 2011 svarende til et sygefravær på 3,14 %. Forventet resultat i 2012 for området Virksomheden har i 2012 anvendt de værktøjer, som Projekt Aktiv Omsorg tilbyder i forbindelse med nedbringelse af sygefravær og frembringelse af stabilt fremmøde. Handleplan i i forbindelse med resultatkrav vedrørende Sygefravær Der sættes fortsat fokus på sygefraværet. Sygefraværslister lægges frem til personalet sammen med LIS rapporter. Ledelsen indkalder til omsorgssamtale eller fraværssamtale ved fravær over 5 perioder og eller over 28 fraværsdage på et år. AMO har en forpligtigelse til at gøre personalet opmærksom på Projekt Aktiv Omsorg og vil være behjælpelig med kontakten. Side 7 af 16

8 Indsatsområde 4: Sundhed (Byrådet vedtog den 10. maj 2011, at der formuleres et tværgående politisk mål omkring temaet sundhed gældende for perioden ) Vision/strategi/politik: Sundhedspolitikken vedtaget af Byrådet den 13. januar Halsnæs Kommune har i sundhedspolitikken en overordnet vision om: at sundhedstilstanden skal ligge på niveau med resten af landet. Motivation: Ønsket om udmøntning af sundhedspolitikken og forbedring af borgenes sundhedstilstand. Politisk mål Andelen af borgere i Halsnæs Kommune i alderen 16 år og derover, som lever et fysisk aktivt liv, skal stige (andelen var 63 % i den seneste måling fra 2010). Andelen af borgere i Halsnæs Kommune i alderen år, som går eller cykler til og fra arbejde eller uddannelsessted skal stige (andelen var 56 % i den seneste måling fra 2010). Virksomheder i Halsnæs Kommune, hvor børn i alderen 0-6 år færdes, har udarbejdet en bevægelsespolitik. Der opstilles konkrete mål for børn i skolealderen, når undersøgelsen om det nuværende aktivitetsniveau blandt skolebørn i Halsnæs Kommune foreligger i Måleindikator Andelen af borgere i Halsnæs Kommune i alderen 16+år, som lever et fysisk aktivt liv. Andelen af borgere i Halsnæs Kommune i alderen år, som går eller cykler til og fra arbejde eller uddannelsessted. Antal virksomheder i Halsnæs Kommune, hvor børn i alderen 0-6 år færdes, som har udarbejdet en bevægelsespolitik. Sundhedsprofil 2010 vil udgøre baseline og blive brugt som evalueringsredskab. Næste sundhedsprofil udkommer primo 2014 og spørgeskemaerne sendes ud til borgerne i alderen 16+ primo Forventet slutresultat (målopfyldelse) Andelen af borgere i Halsnæs Kommune i alderen 16 år+, som lever et fysisk aktivt liv er steget (måles via sundhedsprofil 2013). Andelen af borgere i Halsnæs Kommune i alderen år, som går eller cykler til og fra arbejde eller uddannelsessted er steget (måles via sundhedsprofil 2013). Virksomheder i Halsnæs Kommune, hvor børn i alderen 0-6 år færdes, har udarbejdet en bevægelsespolitik. De konkrete mål for den fysiske aktivitet blandt børn i skolealderen er indfriet. Forventet resultat i 2012 Der er formuleret konkrete mål for den fysiske aktivitet blandt børn i skolealderen. Virksomheder i Halsnæs Kommune, hvor børn i alderen 0-6 år færdes, har udarbejdet en bevægelsespolitik. Alle virksomheder har udarbejdet en bevægelsespolitik inden udgangen af 2012, og er klar til at arbejde systematisk med børn og bevægelse fra Side 8 af 16

9 Forventet resultat i 2012 for området Alle virksomheder har udarbejdet en bevægelsespolitik inden udgangen af Forventet slutresultat for virksomheden (målopfyldelse) har i 2012 udarbejdet en intern bevægelsespolitik, og arbejder systematisk og struktureret efter denne fra Forventet resultat i 2012 for virksomheden udarbejder en intern bevægelsespolitik inden Handleplan for i forbindelse med resultatkrav vedrørende Sundhed Der nedsættes en arbejdsgruppe med 2 repræsentanter for begge afdelinger. Arbejdsgruppen undersøger mulighederne for at hente inspiration fra andre institutioner. Det undersøges også om der kan etableres et samarbejde med Proffessionshøjskolen UCC Nordsjælland, som uddanner pædagoger og fysioterapeuter. Ud fra de konkrete muligheder laver arbejdsgruppen forslag til en bevægelsespolitik, som fremlægges på første MED efter sommerferien. Arbejdsgruppen laver ud fra en konkret plan, aktiviteter som understøtter bevægelsespolitikken inden udgangen af Aktiviteterne igangsættes senest i januar Område specifikke mål: Politisk mål: Indsatsområde 1: Bæredygtige virksomheder Motivation: Resultatkravene ligger i forlængelse af Byrådets vedtagne strategi om bæredygtige virksomheder, effektivisering og budgetoverholdelse. Inklusion skal ses i forlængelse af faglig bæredygtighed og god kvalitet. Resultatkrav for vedrørende Bæredygtige virksomheder Forventet slutresultat for virksomheden (målopfyldelse) overholder budgettet. Der arbejdes løbende med ICDP, som på sigt skal skabe en faglig opkvalificering hos personalet, som derved bliver i stand til at inkludere specielle børn. Forventet resultat i 2012 for virksomheden Der arbejdes løbende med ICDP. Der er ved udgangen af 2012 påbegyndt udarbejdelsen af en strategi for en fælles formidling og implementering af ICDP, sammen med Lynæs Børnehave. Der er uddannet 2 pædagoger i ICDP inden udgangen af Side 9 af 16

10 Handleplan for i forbindelse med resultatkrav vedrørende Bæredygtige virksomheder Handleplanen for budgetoverholdelse er beskrevet under indsatsområde vedr. budgetoverholdelse. ICDP projektet er en løbende proces og er derfor et fast punkt på MED/personalemøder. Processen skal sikre at ICDP bliver en integreret del af personalets opfattelse af samværet med barnet/børnene og kollegaerne. Derfor skal der arbejdes med hvert tema på møderne. Dette skal foregå i mindre grupper, så alle kommer til orde, og så alle får en viden og forståelse for hvad ICDP står for. De 2 personer som uddannes i ICDP, skal være ansvarlige for at tage kontakt til Lynæs Børnehave og i samarbejde med Lynæs Børnehave finde en metode til, hvorledes samarbejdet skal foregå. ICDP gruppen laver et forslag som skal på første MED møde efter sommerferien. Der indkøbes et videokamera til hver stue, personalet undervises i brugen så alle kan bruge kameraet, inden udgangen af Bestyrelsen holdes løbende informeret om processen. Resultatkrav om inklusion: I perioden skulle der kunne konstateres en udvikling, hvor andelen af børn med specialpædagogiske behov i stigende grad får deres behov dækket lige så godt eller bedre i et inkluderende tilbud. I denne sammenhæng anvendes følgende definition af inklusion: Inkluderende specialgrupper, specialpædagogisk bistand og puljetimer. Der tages udgangspunkt i at 40 % af behovsbørnene er inkluderet ultimo Resultatkrav om brugertilfredshed: I 2013 er det nuværende oplevede niveau af kvalitet i opgaveløsningen opretholdt. Kravet vil blive målt ved sammenholdning af en rundspørge blandt brugerbestyrelserne gennemført i 2011 og gentaget i Hvordan arbejder vi med resultatkravene i : Målene er 3 årige. Der arbejdes på målene på områdeniveau i Pejlemærker Ved at bevidst arbejde med overgange mellem vuggestueafdelingen/dagpleje til børnehaveafdelingen, og fra børnehaven til skole/sfo skaber vi en helhed i barnets liv. Hvert barn har sin historie med sig fra vuggestue til børnehave til skolen i form af en mappe med billeder, tegninger og andre personlige spor. Vi laver samtaleark, i samarbejde med forældrene ved overgangen fra vuggestuen til børnehaven, hvor det skønnes nødvendig, og altid i overgangen til skolen. Hvis der er vigtige oplysninger vi ønsker at viderebringe til skolen, eller forældrene ønsker det, indkalder vi forældrene til at møde. Vi har altid samtaler med forældre til børn som muligvis har specielle behov i forbindelse Side 10 af 16

11 med skolestart. Disse samtaler finder sted allerede i efteråret. Her har vi også de første samtaler med forældre til børn hvor der er tvivl om skolestart. Børnehusets Lærerplaner udvikles løbende. Vi dokumenterer både skriftligt og visuelt med foto. Børnehusets ledelse deltager i relevante netværk, blandt andet daginstitutionsnetværk, tværfagligt netværk og ledernetværk. Formålet med at deltage i de omtalte netværk, er at få reflekteret over fælles udfordringer og konkrete opgaver som kan relateres til ledelses- og faglige problematikker og til at skabe de bedste vilkår for vores børn samt forebygge problemer. Børnehusets samlede personalegruppe fungerer som et selvstændigt netværk, hvor vi bruger hinanden til refleksioner over hverdagens udfordringer. Vi arbejder med den anerkendende vinkel hvor målet er at skabe udvikling og trivsel hos det enkelte barn. Dette er med til at det enkelte personale får udviklet redskaber til at kunne rumme det enkelte barn. Kommunens Personalepolitik understøttes af MUS (medarbejderudviklingssamtaler), omsorgssamtaler og sygefraværssamtaler. Praksis i børnehuset er, at sætte den enkelte medarbejders behov og ønsker i fokus og prioritere dette højt. Børnehuset har en intern personalepolitik med personalegoder som ligger udover Kommunens politik. Tras /Tidlig registrering af sprogudvikling og sprogvurdering ved det fyldte 3 år, bruger vi i situationer hvor vi er i tvivl om barnets sproglige kompetencer. Legepladsen skal ofres en del opmærksomhed trænger til renovering. 4. Arbejdet med egne mål Virksomhedsspecifikke mål: Fælles kultur I i 2011 og 2012, er målet at på sigt få skabt en fælles kultur, fælles værdier og interne fælles aftaler. Målet er flerårigt, da vi mener at en sammenlægning af 2 kulturer tager lang tid hvis det skal bundfældes hos det enkelte personale. Det er også vigtigt at få bestyrelsen med i processen. Resultatkrav: Vi skal arbejde konkret med fælles beskrivelser og aftaler indenfor følgende: Vores værdigrundlag Lærerplaner Side 11 af 16

12 Traditioner Omsorgsplan Kostpolitik Velkomstfolder til nye børn og forældre Velkomstbreve til nye ansatte Opdatering af hjemmesiden Inklusion og nærvær Baggrund: Forskning viser at daglige tilrettelagte pædagogiske aktiviteter i mindre grupper, er med til at sikre børns evne til at tilegne sig læring fortsat. Dvs. at den pædagogiske indsats i førskoletiden, både vuggestue- og børnehavetiden, kan have afgørende betydning for, hvordan børnene vil klare sig i skolen, ikke kun selve skolestarten, men hele deres skoletid indtil 9-klasse. Det stiller store krav til vores arbejde. Vi tror på, at hvis vi får skabt ro omkring det, vi er der for, nemlig at lave pædagogisk arbejde, og hjælpe hinanden, så det kan lade sig gøre, så vil det skabe større arbejdsglæde, fordi vi får mulighed for at gøre brug af vores faglighed. Vi vil opleve større tilfredshed, fordi vi er med til, at gøre en forskel for nogle børn, der tilbringer mange timer hver dag i vores varetægt. Vi tror på, det er muligt at skabe et godt læringsmiljø selv om ressourcerne er knappe. En positiv tilgang til hverdagen og dens mange udfordringer er en stærk nødvendighed, for at det skal lykkedes. Det pædagogiske arbejde skal afspejle glæde for barnet, invitere til dialog, være guidende og anerkendende og det kræver stort nærvær og engagement af de voksne, der er omkring det enkelte barn og hele børnegruppen. Det kræver at vi sætter nogle rammer for det pædagogiske arbejde, så der skabes mulighed for børnene, at have samvær med nogle nærværende voksne, der vil dem og at der skabes mulighed for at indgå i forskellige betydningsfulde fællesskaber sammen med forskellige børn og voksne. Principperne i ICDP uddannelsen er med til at understøtte det samvær. Resultatkrav: Tidsrummet , hvor vi er flest personaler, er den tid, der skal være vores guldtid sammen med børnene. Dvs. det er der, hvor vi ikke vil forstyrres ingen telefoner ingen praktiske gøremål ingen pauser. Det er indenfor den tidsramme vi laver tilrettelagt pædagogiske forløb. Guldtiden er skudt i gang på 2012 på de to første personalemøder og der skal laves konkrete aftaler i løbet af 2012, om hvordan det skal organiseres endeligt og blive en del af Børnehusets pædagogiske profil. Side 12 af 16

13 Målet er både et målbart mål, men også et subjektivt mål, som vil måles på fornemmelser i forhold til, om det er lykkedes at skabe Guldtid mellem Målet evalueres i slutningen af Arbejdet med værdier Kommunens værdier Halsnæs Kommune har følgende værdier for kommunens politikere, medarbejdere og kommunens samarbejde med eksterne parter mod år 2016: Redelighed. Vi er anstændige og kan gøre rede for vore handlinger og valg. Vi har en gensidig respekt og en åben kommunikation mellem kommunens politikere, medarbejdere, borgere og andre samarbejdspartnere. Vi ved, hvad man kan forvente af hinanden. Hos os betyder det at vi lægger vægt på åbenhed overfor alle vores samarbejdspartnere. Vi har et månedligt Nyhedsbrev med aktuelle informationer, vi har en hjemmeside med en tydelig varedeklaration med beskrivelse af hvad børnehuset kan tilbyde børn og forældre og vores bestyrelsesreferater lægges også på hjemmesiden. Mulighed. Vi har en nysgerrig og positiv tilgang til opgaverne. Vi er på forkant og engagerede i kommunens udvikling. Vi skaber kreative løsninger, betræder gerne nye stier og vægter kvalitet højt. Hos os betyder det at vi holder os orienteret om, hvad der rører sig fagligt og i det omkringliggende samfund. Vi er ikke bange for forandringer, hvilket vi for nylig har vist i forbindelse med budget reguleringen. Vi ønsker at se muligheder frem for begrænsninger. Helhed. Vi fremmer tværgående kommunikation, samarbejde og fælles forståelse. Vi søger sammenhængende, balancerede og bæredygtige løsninger. Hos os betyder det, at vi gennem samarbejdet med forældrene og bestyrelsen vil arbejde med Den Røde Tråd, tværfaglige netværk og andre tværgående fora. Det skal afspejles i pædagogikken, i det vi ønsker at lære børnene at indgå i gruppesammenhænge. Side 13 af 16

14 6. Budget Virksomhedens budget 2012 Budgetramme Kr. (1.000) Konto Total 400 Personale i alt Pædagogisk personale ( ) Pædagogisk personale i ydertiderne Ledelse 37 timer (udenfor normeringen) Køkkenpersonale 45 timer Vikarer 4,3 % af lønudgiften Kørsel Central pulje vedr. Ny løn Bidrag MED-kompensation Dagpengeindtægter Projekt aktiv omsorg Afbureaukratisering Besparelse 1.75% Ompostering ( fra udd fra akt.) X Personale i alt efter ompostering Uddannelse (tæller ikke med i den samlede løn) Ompostering til lønbudget X Uddannelse efter ompostering Til Diplom (praktikvejleder og ledelse) afsættes Til ICDP, Sprogpakke og diverse afsættes Til samlet personaleudvikling, temadage m.m. afsættes Materiale- og aktivitetsudgifter i alt Rådighedsramme Administration Ompostering til lønbudget X Materiale- og aktivitetsudgifter efter ompostering Grunde og bygninger Rengøringsartikler Indvendig vedligeholdelse I alt budgetramme - hovedkonti Side 14 af 16

15 7. Opfølgning Der evalueres løbende på personalemøder og forældrebestyrelsesmøder. Der rapporteres til afdelingschefen hvert kvartal, både på økonomi og sygefraværsprocent. 8. Medarbejdernes kompetencer I børnehuset lægger vi vægt på, at vi besidder en bred vifte af kompetencer. Vi bestræber et flertal af pædagoguddannede. Personalets alderssammensætning rummer unge og ældre så vi kan gøre brug af de aktuelle aldres kompetencer. Kompetenceudvikling foregår også i høj grad i hverdagen, hvor vi er hinandens læremestre. Udvikling sker gennem dialog og gensidig påvirkning både mellem personale, personale/børn og mellem forældre/personale. Børnehuset deltager i Dagtilbudsområdets fælles uddannelsesforløb i ICDP (International Children Development Program) hvor der er uddannet en personale og en til forventes uddannet i Der skal uddannes 2 personaler i Sprogpakken. En personale deltager i diplomuddannelsen i ledelse. På sigt skal der uddannes en personale i diplomuddannelse til praktikvejleder. 9. Mødefora og mødestruktur Forældremøder: Fælles forældremøde afholdes 1 gang årligt. Forældrestuemøder efter behov Forældresamtale 3-5 mdr. efter barnets start i vuggestuen efter behov Afsluttende samtale efter behov Møder med forældre udover efter behov Statusmøder med forældre til børn med særlige behov Personalemøder og samarbejdsmøder Fælles personalemøde med MED status 10 gange årligt a 3 timer Afdelingsmøder efter behov Stuemøder efter behov Arbejdsgruppemøder efter behov Sikkerhedsgruppemøder Ledelsesmøder hver anden uge Bestyrelsesmøder Bestyrelsesmøder 6 gange årligt, eller efter behov Møder med andre samarbejdspartnere i Kontaktmøder med støttepædagoger, psykologer, tale-hørekonsulenter, fysioterapeuter mindst hver 3. måned Side 15 af 16

16 Overleveringsmøder til skole Eksterne møder Tillidsmandsmøder 1 gang månedligt Køkkenmøder 6 om året Fælles Sikkerhedsgruppemøder 2 gange årligt Ad hoc arbejdsgruppemøder Netværksmøder vedr. ICDP og Sprogpakken Ledermøder Lederforum 4 gange årligt med deltagelse af lederen Daginstitutionsledermøder 6 gange årligt, eller efter behov, med deltagelse af leder og 2 møder årligt hvor vicedaginstitutionslederen også deltager Ledelsesseminar hvert anden år og Børnetopmøde med det politiske udvalg hver anden år. Leder netværksmøder efter behov Bilag til Virksomhedsplanen 2012: Vuggestueafdelingens lærerplaner Børnehaveafdelingens lærerplaner Læreplan for storegruppen de kommende skolebørn Kostpolitik Sygefraværspolitik Intern ledelsesstruktur Beredskabsplan Årshjulet (er under udarbejdelse) Side 16 af 16

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012 Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for Chefen for Dagtilbud er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål. Indsatsområder

Læs mere

Virksomhedsplan for Lerbjerg Børnehus

Virksomhedsplan for Lerbjerg Børnehus Virksomhedsplan 2013 for Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og præsentation s.3 Beskrivelse af vuggestueafdelingen Beskrivelse af børnehaveafdelingen 2. Økonomi s.4 3. Mødefora s.5 4. Institutionens

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Lerbjerg Børnehus og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Lerbjerg Børnehus Lerbjergvej 17, 3390 Hundested Anne Rosendal Dagtilbudsområdet 1. Beskrivelse af

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Børnehuset Ebbedal og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Børnehuset Ebbedal Ebbedal 14 C, 3300 Frederiksværk Irene Pilegård Nielsen Dagtilbudsområdet 1. Beskrivelse

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Asserbo Børnehave og Vuggestue og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Asserbo Børnehave og Vuggestue Jonnasvej 4, 3360 Liseleje Karen-Marie Jensen Dagtilbudsområdet

Læs mere

Virksomhedsplan for

Virksomhedsplan for Virksomhedsplan 2012 for LYNÆS BØRNEHAVE Side 1 af 11 1. Indledning og præsentation Faktuelle oplysninger: Lynæs børnehave, Lyngbakken 16, 3390 Hundested, Tlf. nr.: 47988553. Åbningstid: 6 til 17 mandag-fredag

Læs mere

Virksomhedsplan for

Virksomhedsplan for Virksomhedsplan 2012 for Børnehuset Arresø Side 1 af 10 1. Indledning og præsentation Børnehuset Arresø er en sammenlagt institution, der nu består af to afdelinger: Ahornvej og Skovfogedlodden. Sammenlægningen

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Torvets Børnehus og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Torvets Børnehus Torvegade 10, 3300 Frederiksværk Janie Winkelmann Dagtilbudsområdet 1. Beskrivelse

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Kastaniehuset og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Kastaniehuset Melbyvej 150, 3370 Melby Bente Winum Dagtilbudsområdet 1. Beskrivelse af virksomheden Kastaniehuset

Læs mere

Aftale mellem direktionen og chefen for Familie og Børn for 2012

Aftale mellem direktionen og chefen for Familie og Børn for 2012 Aftale mellem direktionen og chefen for Familie og Børn for Chefen for Familie og Børn er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske

Læs mere

Aftale mellem chefen for Dagtilbud og lederen af Lerbjerg Børnehus for 2013

Aftale mellem chefen for Dagtilbud og lederen af Lerbjerg Børnehus for 2013 Aftale mellem chefen for Dagtilbud og lederen af Lerbjerg Børnehus for 2013 Lederen af Lerbjerg Børnehus er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder følge

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: H. C. Andersensvej 10, 3300 Frederiksværk Dorthe V. rude Dagtilbudsområdet 1. Beskrivelse af virksomheden er en kommunal

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Døgnbehandlingen og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Døgnbehandlingen Sonnerupvej 5, 3300 Frederiksværk Lisa Culmsee Familieområdet 1. Beskrivelse af virksomheden

Læs mere

Aftale mellem direktionen og chefen for Forebyggelse og Sundhed for 2012

Aftale mellem direktionen og chefen for Forebyggelse og Sundhed for 2012 Aftale mellem direktionen og chefen for Forebyggelse og Sundhed for Chefen for Forebyggelse og Sundhed er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Børnehuset Spodsbjerg og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Børnehuset Spodsbjerg Spodsbjergvej 4, 3390 Hundested Laila Berit Thorsen Dagtilbudsområdet 1.

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Storebjergskolen og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Storebjergskolen Birkevej 3, 3390 Hundested Helle Simonsen Skole og Undervisning 1. Beskrivelse af

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Kregme Skole og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Kregme Skole Brederødvej 40, 3300 Frederiksværk Christina Helverskov Langhoff Skole og Undervisning 1.

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Hovedgaden 2, 3310 Ølsted Peter Aagsbo Rasmussen Skole og Undervisning 1. Beskrivelse af virksomheden Skolen har ca.

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Til stede: Thomas Dyre Jespersen, Sanne Raunkjær Siglev, Monica Lange, Ulla Riise Jensen, Maj-britt Kjeldsen, Anne Rosendal

Til stede: Thomas Dyre Jespersen, Sanne Raunkjær Siglev, Monica Lange, Ulla Riise Jensen, Maj-britt Kjeldsen, Anne Rosendal Invitatione St Lerbjerg Børnehus Lerbjergvej 17 3390 Hundested Dato: 19.01.2012 Telefon: 47938456 E-mail: anro@halsnaes.dk Hjemmeside: www.lerbjergboernehus.halsnaes.dk Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Magleblikskolen og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Magleblikskolen Sportsvej 15, 3300 Frederiksværk Eva Haahr Skole og Undervisning 1. Beskrivelse af virksomheden

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver opgaver

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Kragsbjerg

Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Kragsbjerg Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Kragsbjerg 1. Overordnede rammer og sammenhæng Børne- og Ungeudvalget besluttede 13. juni 2006, at børneinstitutionerne skal kontraktstyres. Formålet med resultatkontrakterne

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Brederødvej 40, 3300 Frederiksværk Christina Helverskov Langhoff Skole og Undervisning 1. Beskrivelse af virksomheden

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Aftale mellem chefen for Skole og Kultur og lederen af Bibliotekerne for 2012

Aftale mellem chefen for Skole og Kultur og lederen af Bibliotekerne for 2012 Aftale mellem chefen for Skole og Kultur og lederen af Bibliotekerne for Lederen af Bibliotekerne er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Skole og Dagbehandling og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Skole og Dagbehandling Industrivej 17, 3390 Hundested Tommy Vinther Skole og Undervisning 1.

Læs mere

Årsrapport 2009 for Torvets børnehus

Årsrapport 2009 for Torvets børnehus Årsrapport 2009 for Side 1 af 6 1. Sammendrag Torvets Børnehus har haft 9 resultatkrav i 2009, hvoraf de 6 er helt indfriet og 3 er delvist indfriet. De resultatkrav, der er delvist indfriet handler om

Læs mere

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje?

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje? Dagplejen Kære forældre Velkommen til dagplejen i Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt af Randers Kommune. Hvad er dagpleje? En dagplejer passer normalt 4 børn, og har i perioder

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden

Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: Adresse: Børnenes hus Lærkereden L.P. Houmøllersvej 19, 9900 Frederikshavn Telefon nr.: 40 42 30 23 E-mail:

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Dagplejen Skanderborg Udviklingskontrakt

Dagplejen Skanderborg Udviklingskontrakt Dagplejen Skanderborg Udviklingskontrakt 2019 NOVEMBER 2018, ELSE SALL Dagplejen Skanderborg Udviklingskontrakt 2019 Vision for Skanderborg Dagpleje Formålet med Visionen for Skanderborg Kommunale Dagpleje:

Læs mere

Faglig profil Børneinstitutionen Rasmus Rask

Faglig profil Børneinstitutionen Rasmus Rask Faglig profil Børneinstitutionen Rasmus Rask Kære medarbejder og studerende i Børneinstitutionen Rasmus Rask Som ansat eller studerende i Børnehusene Hobbitten, Lungstedvangen, Kærsgård, Bellinge og Luna

Læs mere

Årsplan 2014 Mosebo/Pilebo

Årsplan 2014 Mosebo/Pilebo SOLRØD KOMMUNE MOSEBO / PILEBO Årsplan 2014 Mosebo/Pilebo 1. Indledning Mosebo og Pilebo Børnehaver er to små institutioner beliggende centralt i Solrød Kommune (Strand området). Pr. 01.05.01 blev det

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2017

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2017 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2017 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik Udviklingsplan for Vuggestuen Platanvej

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik Udviklingsplan for Vuggestuen Platanvej Holstebro Kommune Dagtilbudspolitik 2011-2014 Udviklingsplan for Vuggestuen Platanvej 1 1. Indledning... 3 2. Præsentation af dagtilbuddet.... 3 3. Børne- og læringssyn.... 4 3.1 Holstebro kommunes børne-

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Karlsgavevej 1, 3300 Frederiksværk Tina Olsen Forebyggelse og Sundhed 1. Beskrivelse af virksomheden s mål at skabe

Læs mere

Tilsynsrapport 2019 for Hulahophuset

Tilsynsrapport 2019 for Hulahophuset Tilsynsrapport 2019 for Hulahophuset Tilstede: Forældrerepræsentant: Pædagog: Pædagogisk leder: Klyngeleder: Pædagogisk konsulent: Sociale relationer Positiv voksenkontakt hver dag Alle børn har ret til

Læs mere

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2013

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2013 Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2013 Chefen for Dagtilbud er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål.

Læs mere

Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige

Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige 1. Overordnede rammer og sammenhæng Børne- og Ungeudvalget besluttede 13. juni 2006, at børneinstitutionerne skal kontraktstyres. Formålet med resultatkontrakterne

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave Dagplejen Næstved Kommune Dagplejens I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave at skabe et lærings- og udviklingsmiljø for 0-3 års børn i hjemlige omgivelser baseret på tryghed, nærvær, anerkendelse

Læs mere

Dagplejens udviklingskontrakt 2015

Dagplejens udviklingskontrakt 2015 Dagplejens udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk besluttede

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Praktikstedets forventninger Forventninger til vejledning I børnehusene i Skørping er vi glade for at tage imod studerende. Vi er åbne, og læringsaktiviteter

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Marthagården har driftsoverenskomst med Frederiksberg kommune. Vi arbejder derfor med forvaltningens udmeldinger i forhold til:

Marthagården har driftsoverenskomst med Frederiksberg kommune. Vi arbejder derfor med forvaltningens udmeldinger i forhold til: Marthagården har driftsoverenskomst med Frederiksberg kommune. Vi arbejder derfor med forvaltningens udmeldinger i forhold til: Effektstyring, Inklusion og Mønsterbryderindsats. Desuden beskriver vi hvordan

Læs mere

Børnehuset Hindbærvangen ÅRSPLAN APRIL 2018 TIL MARTS 2019

Børnehuset Hindbærvangen ÅRSPLAN APRIL 2018 TIL MARTS 2019 Børnehuset Hindbærvangen ÅRSPLAN APRIL 2018 TIL MARTS 2019 Indledning. Udgangspunkterne for arbejdet med børnene og dermed også årsplanen i Børnehuset Hindbærvangen er serviceloven, herunder de 6 læreplanstemaer

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Centralkøkkenet og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Centralkøkkenet Karlsgavevej 1, 3300 Frederiksværk Steen M. Knudsen Forebyggelse og Sundhed 1. Beskrivelse

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune. Marts 2011

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune. Marts 2011 Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune. Marts 2011 1 Indledning: Virksomhedsplanen (VP)er et redskab for institutionerne til at omsætte og dokumenter mål og indsatsområder. Institutionslederen

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10 Skolepolitik for Aabenraa Kommune 2009 Side 1 af 10 Skolepolitik i Aabenraa Kommune Indledning Børne- og Undervisningsudvalget gennemførte i perioden november 2007 februar 2008 en række dialogmøder med

Læs mere

PLATANGÅRDEN AFTALE JANUAR 2013

PLATANGÅRDEN AFTALE JANUAR 2013 PLATANGÅRDEN AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 1 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

9 punkts plan til Afrapportering

9 punkts plan til Afrapportering 9 punkts plan til Afrapportering Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Vi er blevet inspireret af Fremtidens dagtilbud og arbejder med aktivitetstemaer og dannelses temaer. Alle afdelinger

Læs mere

Elverhøjs uddannelsesplan:

Elverhøjs uddannelsesplan: Grønnedalsvej 8 8660 Skanderborg Tlf. 87942421 E-mail: elverhoj@skanderborg.dk www.skanderborg.dk/elverhoej.dk Elverhøjs uddannelsesplan: Elverhøj er en kommunal daginstitution oprettet i 1996. I 2007

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Natur og Vej og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Natur og Vej Syrevej, 3300 Frederiksværk og Ullerup Skovvej 6, 3390 Hundested Jette Skourup Miljø og Teknik

Læs mere

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser Generelt for alle stillinger i Baunevangen: Arbejdet i Børnehuset Baunevangen tager udgangspunkt i vores værdier, mission og vision, som i det følgende uddybes nærmere. Vi forventer,

Læs mere

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET hjernen&hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Børnenes kompetencer 3 1.2 Børnenes trivsel 4 1.3 Børnenes sundhed 4 1.4 Børnenes

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt, lærerigt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt, lærerigt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt, lærerigt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015 Sagsnr 14-9734 Doknr 136620-14 Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag.

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Barnet i centrum - forskningsprojekt 3 2 Matematisk Opmærksomhed i dagtilbud 4 3 Overgange

Læs mere

Resultatkontrakt for Børneinstitution Hunderup

Resultatkontrakt for Børneinstitution Hunderup Resultatkontrakt 2011-2012 for Børneinstitution Hunderup 1. Overordnede rammer og sammenhæng Børne- og Ungeudvalget besluttede 13. juni 2006, at børneinstitutionerne skal kontraktstyres. Formålet med resultatkontrakterne

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Syddjurs kommunes værdier Åbenhed, Udvikling, Respekt, Kvalitet Rønde Børnehuses mål og værdigrundlag

Læs mere

Børnehaven Vejlen. Institutionsskema Langeland Kommune

Børnehaven Vejlen. Institutionsskema Langeland Kommune Børnehaven Vejlen Institutionsskema Langeland Kommune Velkommen til Børnehaven Vejlen Institutionsnavn Adresse Leder Vores nærmeste nabo er Rudkøbing Vejle, hvorfra vi har snuppet vores navn. Vi bor med

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Kvalitetsmåling af Halsnæs kommunes dagtilbud

Kvalitetsmåling af Halsnæs kommunes dagtilbud Kvalitetsmåling af Halsnæs kommunes dagtilbud Natur og Udvikling Udarbejdet af: Økonomisekretariatet og Dagtilbud Oktober 2011 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Undersøgelsens resultater.3 2. Sådan er undersøgelsen

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Resultatkontrakt for Tingkærskolen

Resultatkontrakt for Tingkærskolen Ting Resultatkontrakt 2010-12 for Tingkærskolen Odense Kommune Børn- og Ungeforvaltningen dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Tingkærskolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering 1 Indholdsfortegnelse Mål og rammer: 3 Formål med Sprogvurderingen... 3 Sprogvurderingen i praksis.. 3 Materialet fra Socialministeriet

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Velkommen til Lerbjerg Børnehus Lerbjergvej 17 B 3390 Hundested

Velkommen til Lerbjerg Børnehus Lerbjergvej 17 B 3390 Hundested Velkommen til Lerbjerg Børnehus Lerbjergvej 17 B 3390 Hundested www. lerbjergboernehus.halsnaes.dk Kontoret og børnehaveafdelingen 47 93 84 56 Vuggestueafdelingen 47 98 00 92 1 Kære forældre! Vi glæder

Læs mere

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave Dagplejen Næstved Kommune Dagplejens I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave! at skabe et lærings- og udviklingsmiljø for 0-3 års børn i hjemlige omgivelser baseret på tryghed, nærvær, anerkendelse

Læs mere

0-6 års politik. En politik for dagplejen, vuggestuen, børnehaver og integrerede institutioner

0-6 års politik. En politik for dagplejen, vuggestuen, børnehaver og integrerede institutioner 0-6 års politik En politik for dagplejen, vuggestuen, børnehaver og integrerede institutioner Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017 Indhold 3 4 5 6 7 8 Forord Legende læring i udviklende miljøer

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Blaabjergegnens Dagtilbud 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Blaabjergegnens Dagtilbud 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Blaabjergegnens Dagtilbud 2016 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune Vi i naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

Børnehuset Hindbærvangen ÅRSPLAN APRIL 2017 TIL MARTS 2018

Børnehuset Hindbærvangen ÅRSPLAN APRIL 2017 TIL MARTS 2018 Børnehuset Hindbærvangen ÅRSPLAN APRIL 2017 TIL MARTS 2018 Indledning Det overordnede grundlag for det pædagogiske arbejde og dermed også for udformningen af årsplanen i Børnehuset Hindbærvangen er service-

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

Resultatkontrakt for Bækholmskolen

Resultatkontrakt for Bækholmskolen Resultatkontrakt 2010-11 for Bækholmskolen Odense Kommune Børn- og Ungeforvaltningen 1. december 2009 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Bækholmskolen er indgået mellem Jørgen

Læs mere

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014 Institution: Stærevænget Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen Klynge / netværk: Muffen Klyngeleder / netværkskoordinator:

Læs mere

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Forældrepjece Dagtilbud Nordvest Velkommen til Børnehuset Spentrup/Naturbørnehaven Bane Alle Naturbørnehaven har omkring 46 børn i alderen 3-6 år. Naturbørnehaven

Læs mere

Børnehaven Pyramiden. Institutionsskema Langeland Kommune

Børnehaven Pyramiden. Institutionsskema Langeland Kommune Børnehaven Pyramiden Institutionsskema Langeland Kommune Velkommen til Børnehaven Pyramiden. Institutionsnavn Adresse Leder Vi holder til midt i Rudkøbing i gå-afstand til byens villakvarterer, bibliotek,

Læs mere

Nærvær. I forhold til børn. Nærvær, Anerkendelse og Samarbejde Børnehuset Skovbjørnen 2014

Nærvær. I forhold til børn. Nærvær, Anerkendelse og Samarbejde Børnehuset Skovbjørnen 2014 Nærvær I forhold til børn Vi vil have fokus på, at det enkelte barn får en god start på dagen, og møde barnet og forældre med et "godmorgen" og øjenkontakt. Vi forventer ikke, at barnet nødvendigvis responderer,

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere