Arbejdsmiljøorganisationen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljøorganisationen"

Transkript

1 Infobrev Arbejdstilsynet kommer på risikobaseret tilsyn inden 2020 side 2 Informationsbrev Arbejdsmiljøorganisationen Arbejdsmiljøgruppens løbende kompetenceudvikling side 3 Mulighed for konsulentbistand til arbejdsmiljø og trivsel 2012 side 4 Viden fra APV er vigtigt for det gode arbejdsmiljø, DNV Gødstrup side 5 Personalepsykologordningen side 6 Træningselastikker side 6 Anmeldelse og undersøgelse af arbejdsskader side 7-8 Arbejdsskader 1. halvår side 8 Helbredssamtale for nat/skiftearbejdere side 9 Lukket formalinsystem side 9 Interne undervisninger side 10 Sommeren står for døren, og dermed er det tid til årets første informationsbrev for arbejdsmiljøorganisationen i Hospitalsenheden Vest. Formålet med infobrevet er selvfølgelig at informere om nyt inden for arbejdsmiljøverdenen. Men infobrevet har også til formål at minde om forskellige tilbud og opgaver. Arbejdsmiljøfunktionen vil samtidig ønske jer alle en rigtig god sommer. Med venlig hilsen Bente Fjordside, Jan Lønstrup, Maj-Britt Stobberup Eksterne kurser og konferencer mv. side 11 Bagsiden Hospitalsenheden Vest Nr. 07 Juli 2012

2 Arbejdstilsynet kommer på risikobaseret tilsyn inden 2020 Pr. 1. januar 2012 er Arbejdstilsynet (AT) begyndt at føre såkaldte risikobaserede tilsyn. Tilsynet skal ses som et led i den nationale strategi for reduktion af 3 væsentlige arbejdsmiljøproblemer på arbejdsmarkedet: Alvorlige ulykker Muskel- og skeletbesvær Psykisk arbejdsmiljø. Inden 2020 besøger AT alle virksomheder. Nogle af de parametre, der er med til at afgøre, hvor hurtigt AT kommer, er, om virksomheden har haft påbud indenfor det seneste år eller reaktioner på det psykiske arbejdsmiljø. Den sidste reaktion, der har været fra AT i Hospitalsenheden Vest er afsluttet i februar 2011 Ind til videre har Hospitalsenheden Vests modtaget ét risikobaseret tilsyn nærmere bestemt på Regionshospitalet i Lemvig. Resultatet af dette besøg blev, en flot grøn smiley på ATs hjemmeside. Hvilket betød at AT ikke så forhold, der gav anledning til yderligere. I skrivende stund er der varslet tilsynsbesøg på Regionshospitalet Tarm og ved Jordemodercenteret i Holstebro. Hvornår kommer de? AT meddeler Region Midtjylland som virksomhed, hvilke arbejdspladser de vil besøge i løbet af de næste 1-4 måneder. Denne meddelelse kommer til Hospitalsenheden Vests arbejdsmiljøfunktion, som så efterfølgende giver de involverede afdelingsledelser og arbejdsmiljøgrupper besked. Herefter tilbydes et møde med Hospitalsenheden Vests arbejdsmiljøfunktion, med formålet at klæde arbejdsmiljøgrupperne på til tilsynet. Hvad fører Arbejdstilsynet tilsyn på? Ud over de tre væsentlige arbejdsmiljøproblemer kan AT blandt andet også føre tilsyn på følgende: Vejledning om sundhedsfremme på arbejdspladsen Fokus på arbejdsmiljøet for unge og nyansatte Det formelle arbejdsmiljøarbejde med blandt andet: - APV - Arbejdsmiljøorganisationens opbygning - Ulykker, anmeldelse og undersøgelse - Brugsanvisninger på tekniske hjælpemidler og kemi (APB) - Lovpligtige uddannelser og eftersyn Hvad kan vi allerede nu forberede os på? Der kan ved risikobaseret tilsyn blive talt og ført tilsyn på lidt af hvert. Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø har udarbejdet en tjekliste over emner som AT kan komme ind på. Tjeklisten kan ses her Det er allerede nu en god ide at arbejdsmiljøgrupperne vurderer om der er områder, der skal følges op på. Ved ønske om hjælp kontakt arbejdsmiljøkonsulent Maj-Britt Stobberup. Side 2

3 Arbejdsmiljøgruppens løbende kompetenceudvikling Nye medlemmer af arbejdsmiljøgruppen skal fortsat gennemføre den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse, bestående af en grundlæggende del på 3 dage. Der ud over skal medlemmer af arbejdsmiljøgruppe tilbydes supplerende arbejdsmiljøuddannelse i det første år svarende til 2 dages varighed. De efterfølgende funktionsår skal medlemmer tilbydes supplerende uddannelse svarende til 1½ dags varighed. Til planlægning af tilbud om de supplerende arbejdsmiljøuddannelser kan blanket Kompetence udvikling for medlemmer af arbejdsmiljøgruppen benyttes. Det vil være naturligt at arbejdsmiljøgruppen sammen planlægger, hvilken viden gruppen har behov for at få tilført arbejdsmiljøgruppen altså hvad der er behov for at uddanne sig yderligere inden for. Det skal selvfølgelig ses i lyset af hvad der rør sig i arbejdsmiljøgruppens område. Men det bør også ses i lyset af hvad den lokale arbejdsmiljøaftale peger på, der skal være fokusområder fremadrettet. (LMU er forpligtet til at udarbejde en lokal arbejdsmiljøaftale en gang om året). Udbyder af de supplerende arbejdsmiljøuddannelser Arbejdsmiljøfunktionen gør løbende opmærksom på tilbud om supplerende uddannelse. I slutningen af dette infobrev er der en kort liste over interne undervisninger, eksterne kurser og konferencer mv. Arbejdsmiljøgruppen er ligeledes selv forpligtet til at opsøge supplerende arbejdsmiljøuddannelser, som kan være relevant for den enkelte og gruppen. I de supplerende arbejdsmiljøuddannelser er der mulighed for at vælge frit mellem forskellige udbydere. F.eks. interne uddannelser/undervisninger afholdt i Hospitalsenheden Vest, uddannelser afholdt af organisationer, uddannelser afholdt af Region Midtjylland mv. Supplerende arbejdsmiljøuddannelser der afholdes af Regionen kan findes gennem Plan2Learn ved f.eks. at søge på ordene supplerende arbejdsmiljøuddannelse eller det emne man søger viden om. Udgiften til de supplerende arbejdsmiljøuddannelser afholdes af afdelingen og hver enkelt arbejdsmiljøgruppe tilmelder sig derfor selv. Side 3

4 Mulighed for konsulentbistand til arbejdsmiljø og trivsel 2012 Der er følgende muligheder for ekstern konsulenthjælp. Konsulenthjælpen rekvireres gennem arbejdsmiljøfunktionen i Hospitalsenheden Vest Koncern HR, Fysisk arbejdsmiljø: Der er stadig forfinansierede timer som afdelingerne, kan gøre brug af i forhold til rekvirering af konsulentbistand i forbindelse med fysiske arbejdsmiljø. Koncern HR, Organisation, ledelse og procesoptimering Der er mulighed for at opnå hel eller delvis finansiering af konsulentydelser inden for en række indsatsområder. Finansieringsmulighederne kræver en individuel vurdering af hver enkelt opgave. Koncern HR har hvert år afsat et fast antal timer/kroner til ovenstående konsulentydelser. Når disse er brugt op, selvfinansieres opgaverne 100 %. Region Midtjylland har et beredskab i forbindelse med omstillinger, fusioner og nedskæringer. Opgaver, som falder ind under beredskabet, finansieres 100% af beredskabspuljen. AKON Hospitalsledelsen har for 2012 og 2013 budgetteret til konsulenthjælp, der støtter op om indsatser, som styrker den sociale kapital i og blandt afdelinger. På baggrund af dette beløb har arbejdsmiljøfunktionen i Hospitalsenheden Vest rettet henvendelse til Arbejdstilsynet, hvorfra der kan ansøges om refusion af 50 % af konsulentudgifterne forbundet med løsning af arbejdsmiljøproblemer. Hospitalsenheden Vest er blevet bevilliget refusionen. Der er således et beløb på kr. i 2012 og kr. i Desværre er beløbet for 2012 opbrugt, men der er selvfølgelig mulighed for opgaver finansieret af afdelingerne selv. I 2013 er der igen mulighed for at få del i det budgetterede beløb. Side 4

5 Viden fra APV er vigtigt for det gode arbejdsmiljø, DNV Gødstrup 1. del af arbejdet med DNV projektet er ved at være færdigt. Der har været nedsat en lang række arbejdsgrupper, der har set på tværgående rum, de enkelte klyngers typer af rum samt størrelserne af rummene. Der har været arbejdet med en del rum i Innovationsstalden. Nogle repræsentanter for arbejdsmiljøgrupperne har været repræsenteret i klyngearbejdsgrupperne og nogle har været med i arbejdet med beskrivelse af rum og opbygning af rum i Innovationsstalden. Der har ligeledes været mulighed for at kommentere rummene i åbent hus arrangementer i Innovationsstalden og der har været og er stadig mulighed for at kommentere stort og småt på DNV hjemmesiden. Arbejdsmiljøet bliver løbende vurderet i arbejdet med DNV Gødstrup. Rådgiverne vurderer løbende arbejdsmiljøet i projektet, DNV sekretariatet har jævnlige møder med Arbejdstilsynet om byggeriet og arbejdsmiljøfunktionen i HEV inddrages i arbejdet med at sikre et godt arbejdsmiljø under byggeriet og i det færdige hospital. Arbejdsmiljø har ligeledes været diskuteret i klyngearbejdsgrupperne. De nedsatte klyngearbejdsgrupper skal nu se på rummenes indbyrdes placering og indretning. I denne fase vil det være en god ide, at arbejdsmiljøgrupperne ser egne APV er igennem og vurderer om der er forhold herfra, der skal bringes op i LMU og klyngearbejdsgrupperne. Det er vigtigt, at arbejdsmiljøproblemer forebygges og her kan APV være en vigtig kilde. Alle arbejdsmiljøgrupper opfordres derfor til at kigge APV erne igennem og bringe relevante arbejdsmiljøforhold til LMU, som skal sikre denne viden i klyngearbejdsgrupperne. En aktiv deltagelse fra arbejdsmiljøgrupperne kan gøre en stor forskel i arbejdet på at sikre gode arbejdsmiljøforhold i DNV Gødstrup. Er der spørgsmål vedr. arbejdsmiljø og DNV Gødstrup er du velkommen til at kontakte arbejdsmiljøkoordinator Bente Fjordside lokal Side 5

6 Personalepsykologordningen Personalepsykologordningen er et tilbud til alle ansatte i Region Midtjylland. Ikke alle medarbejdere er klar over at der er et sådan tilbud. Arbejdsmiljøgruppen spiller derfor en stor rolle i formidlingen til kollegaer. Som leder eller medarbejder i Region Midtjylland kan man benytte sig af tilbuddet om psykologhjælp. Psykologhjælp kan være relevant, hvis man udvikler psykiske problemer, symptomer eller reaktioner på belastninger forbundet med arbejdet, som man har svært ved at tackle selv på en hensigtsmæssig måde. Der kan fx være tale om: Stress forbundet med arbejdet, samarbejdsvanskeligheder, konflikter, mobning eller manglende trivsel og arbejdstilfredshed, som har stået på i længere tid. Reaktioner på traumatiske hændelser, fx ulykker, alvorlige fejl, dramatiske hændelser, vold og trusler. Alvorlige personlige belastninger, fx sygdom, fysisk eller psykisk belastning eller nedslidning, som gør det vanskeligt at håndtere de arbejdsmæssige krav. Det er ikke nødvendigt med en henvisning. Man kan selv ringe til psykologerne og aftale tid eller få sin leder eller arbejdsmiljørepræsentant til at rette henvendelse. Psykologen vurderer i hvert enkelt tilfælde om henvendelsen er relevant og hjælper eventuelt med at viderehenvise til anden behandling. Der er ikke tale om et akutberedskab. Der vil derfor være en vis ventetid, inden første samtale kan finde sted. Arbejdsmiljøgruppens formidling til kollegaer Til brug for formidlingen kan der henvises til pjecen Psykologhjælp eller Arbejdsmedicinsk Kliniks hjemmeside Træningselastikker Der er nu indgået indkøbsaftale (Kaftale) med firmaet AServe som forhandler latexfrie træningselastikker til konkurrencedygtige priser. Der kan desuden købes træningselastikker hos firmaet ProCare (er ikke i indkøbskataloget), hos lokale sportsbutikker og på internettet. For at se indkøbsaftalen søg på træningselastikker eller elastikker i indkøbaftalekataloget. Der findes link der til på forsiden af HEVs hjemmeside. Side 6

7 Anmeldelse og undersøgelse af arbejdsskader I starten af juni der blevet indført en ny procedure for anmeldelse af arbejdsskader i EASY, som hver enkelt arbejdsmiljøgruppe er blevet orienteret om pr. . Rettighederne for arbejdsmiljøgrupperne i EASY er blevet ændret fra anmelder til: udfylder og undersøger. Alle arbejdsmiljøgrupper er blevet orienteret om deres log-in oplysninger, hvor brugernavn og adgangskode nu er koblet op på lederrepræsentanten disse skal medarbejderrepræsentanten også benytte. De må ikke ændres, da arbejdsmiljøfunktionen gerne vil kunne hjælpe hurtigt, hvis nogen skulle glemme deres log-in oplysninger. Det er dog meget vigtigt, at tilrette profiloplysningen om og telefonnummer, såfremt de ikke er korrekte, hvilket er tilfældet en del steder. Dette gøres ved, efter at have logget på EASY, at trykke på se din profil der er placeret øverst i højre side af skærmbilledet og herefter rette oplysningerne til. Afslut med at trykke opdatér profil. Har du spørgsmål i forbindelse med brugeradgang, kode osv., er du meget velkommen til at kontakte sekretær lokal Rollefordeling At arbejdsmiljøgruppen nu har rollerne som udfylder og undersøger betyder, at arbejdsmiljøgrupperne udfylder en anmeldelse, som de plejer at gøre det, men rollen som anmelder ligger hos arbejdsmiljøfunktionen i HR, nærmere bestemt arbejdsmiljøkonsulent Jan Lønstrup. Her vil anmeldelsen blive kvalificeret for at sikre en fyldestgørende beskrivelse af arbejdsskaden inden anmeldelse i EASY. Denne rolleændring skyldes ønsket om, at der fra centralt hold arbejdes mere med læring af arbejdsskaderne - dette gælder såvel i Hospitalsenheden Vest som på regionalt niveau, men også for at sikre at relevante oplysninger er beskrevet med hensyn til videre behandling af arbejdsskaden. Undersøgelse af arbejdsulykker Arbejdsmiljøgruppen skal nu også konsekvent foretage en undersøgelse af alle arbejdsskader, både med og uden fravær. Selve undersøgelsen af en arbejdsskade skal nu også foregå ved anvendelse af EASY. Dette gøres ved, efter log-in, at klikke på søg registreringer og anmeldelser og herefter vælge ønskede søgekriterier for at finde sagen. På det fremkomne skærmbillede yderst til højre, kan man så vælge start undersøgelse (se billede) læs mere næste side Side 7

8 Da der ønskes læring, som dels kan forhindre lignende skader i pågældende afsnit, men også eventuelt læring mere bredt, så er det vigtigt at beskrive såvel hændelsen, som de forebyggende tiltag grundigt. Det kan være en stor hjælp i mange tilfælde, hvis der i anmeldelsen og/eller undersøgelsen vedlægges relevante billeder, der kan hjælpe med forståelse af hændelsen. Undersøgelsen ligger op til både at finde årsagen til arbejdsskaden, men også at undersøgelsen ender ud med en handlingsplan for at undgå lignende arbejdsskader i fremtiden. Da denne handlingsplan både får tilknyttet en ansvarlig og en deadline, giver det både i det enkelte afsnit og hos arbejdsmiljøfunktionen, en mulighed for opfølgning på forebyggende tiltag. Der er også mulighed for at printe undersøgelsen ud som et opslag og placere den lokalt et sted, hvor de ansatte kan se den og lære af den eller konstatere, at arbejdsskaden har givet anledning til en handling. Har du spørgsmål i forbindelse med udfyldelse eller undersøgelse af en arbejdsskade kan arbejdsmiljøkonsulent Jan Lønstrup kontaktes på eller lokal Arbejdsskader 1. halvår 2012 Med udgangen af juni, kan vi nu gøre status over antallet af arbejdsskader for det første halvår af Der har i alt været 97 arbejdsskader, fordelt med 18 med fravær og 79 uden fravær. De 50 af skaderne er smitterisikoskader. Der er 9 skader i forbindelse med personforflytninger, 8 faldulykker, 10 ulykker i forbindelse med håndtering af materiel på forskellig vis, 7 skader der skyldes sammenstød af forskellig art (gået ind i nogen/noget eller tabt noget på sig selv) og 8 skader der skyldes fysisk eller psykisk vold. Ønskes nærmere besked om hvordan det konkret ser ud for et bestemt område kan arbejdsmiljøkonsulent Jan Lønstrup kontaktes på eller lokal Side 8

9 Helbredssamtale for nat/skiftearbejdere Alle ansatte med natarbejde skal tilbydes en helbredssamtale ved ansættelses start og derefter regelmæssigt, mindst hvert 3. år. Helbredssamtale er en individuel og fortrolig helbredssamtale med en sygeplejerske fra Regionen. Der afsættes en time til hver medarbejder. Helbredssamtalen består af et spørgeskema og en samtale. Der er tale om natarbejde ved mindst 300 Hvis der spores tegn på alvorlige timers natarbejde om året eller hvis mindst helbredsmæssige konsekvenser af tre timer af den daglige arbejdstid er natarbejdet, henvises medarbejderen til mellem kl og kl Formålet yderligere undersøgelse ved egen læge. med helbredssamtalen er at forbygge gener Hospitalsenheden Vest tilbyder løbende og eventuelle sygdomssymtomer ved den helbredssamtale til den enkelte natarbejder. enkelte og samtidig give mulighed for at Det er arbejdsmiljøgruppes ansvar at forbedre den enkeltes trivsel ved orientere medarbejderne med natarbejde. nat/skiftearbejde om tilbuddet. Ved ønske om helbredssamtale kontaktes arbejdsmiljøkonsulent Maj-Britt Stobberup på eller lokal 38617, som så sørger for videre kontakt til sygeplejersken fra Regionen. Et opslag som kan benyttes til information til medarbejderne findes her Lukket formalinsystem Arbejdstilsynet kræver, at formalin håndteres i et lukket system, hvilket betyder at der enten skal benyttes et stinkskab eller et lukket system, som sørger for at medarbejderne ikke udsættes for skadelige formalindampe Som beskrevet i nyhedsbrevet december 2011, har Hospitalsledelsen godkendt, indkøb af lukkede formalinsystem til håndtering af biopsiprøver, hvor det er nødvendigt. Vi informerer igen om denne mulighed, da ikke alle afsnit, er bekendte med muligheden. Der vil være en meromkostning ved anvendelse af systemet i forhold til det nuværende, som afholdes af afdelingerne. Et kit fra Hounisen med 50 stk. 25 ml glas og 450 ml formalin koster 597 kr. og kan købes gennem ILM varenr Vægholder til systemet på varenr Systemet virker som vist på vejledning til venstre. Yderligere information eller demonstration af systemet fås ved ledende bioanalytiker Gitte Møller fra Patologisk Institut på eller lokal For billede i fuldt format Tryk på billedet Side 9

10 Interne undervisninger Undervisning i APB-databasen Retox Hospitalsenheden Vest benytter en del faremærkede produkter/kemikalier. For disse produkter skal der udarbejdes lovbestemte arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) Det er arbejdsmiljøgrupperne, der står for at udarbejde APB i databasen Retox for afdelingens produkter. For at få adgang til databasen, skal man undervises i brugen af databasen. Hospitalsenheden Vest udbyder undervisningen på følgende dage: Regionshospitalet Holstebro, EPJ lokalet, Indgang U 2. oktober 2012, kl Regionshospitalet Herning, EPJ lokalet, Møllegade. 8. oktober 2012, kl Målgruppe Alle arbejdsmiljøgrupper - nye og gamle ledelsesrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter Underviser Lisbet Harder Fysisk Arbejdsmiljø, Regionen For yderligere information og tilmelding senest 24. september 2012: Arbejdsmiljøkonsulent Jan Lønstrup lokal eller Undervisning i APV og eapv APV-hjulet ruller hvert år. Derfor udbyder Hospitalsenheden Vest en undervisning, hvor du kan få styr på processerne i APV både i ulige og i lige år. Der vil også blive undervist i eapv, hvor der vil blive tid til at arbejde med egne sager. Undervisningen udbydes på følgende dage: Regionshospitalet Holstebro, EPJ lokalet, Indgang U 10. oktober 2012, kl Regionshospitalet Herning, EPJ lokalet, Møllegade. 11. oktober 2012, kl Målgruppe Alle arbejdsmiljøgrupper - nye og gamle ledelsesrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, LMU-medlemmer Underviser Arbejdsmiljøkonsulent Maj-Britt Stobberup For yderligere information og tilmelding senest 24. september 2012: Arbejdsmiljøkonsulent Maj-Britt Stobberup lokal eller Side 10

11 Eksterne kurser og konferencer mv. Nedenstående kurser og konferencer er blot et uddrag af nogle tilbud. Find selv flere som foreslået under Arbejdsmiljøgruppens løbende kompetenceudvikling side 3. Regional Arbejdsmiljøkonference Hvordan styrker vi den fælles indsats mod positive mål i arbejdsmiljøet? 31. oktober 2012 i Herning. For nærmere information og tilmelding se her AKONs konference om arbejdsmiljø 2012 VIA i Holstebro, 30. og 31. oktober (der kan tilmeldes ½ dage). For nærmere information og tilmelding se her Konference på rengørings - og serviceområdet Du og jeg - med kroppen på arbejde, nu og i fremtiden , Aarhus Universitetshospital For nærmere information og tilmelding se her 3 T, Tips, tricks og træning i kommunikation for nøglepersoner Regionshuset Viborg, 23. oktober 2012 Er du medarbejder med særligt ansvar. For eksempel som arbejdsmiljørepræsentant, dokumentationsansvarlig, EPJ-ansvarlig, forflytningsvejleder, hygiejneansvarlig, DDKM, e- APV eller lignende? Har du brug for, at skabe opbakning om dine budskaber, fortælle og forklare dine kollegaer og ledere om et særligt emne, og at der bakkes op om dine budskaber både i ord og i handling? Så er dette kursus noget for dig. For nærmere information og tilmelding se her Forebyggelse og håndtering af muskel- og skeletbesvær Scandic Regina, Herning, 13.september 2012 Hvordan skaber I en dagligdag, hvor de sunde bevægelser og aktiviteter er en naturlig del af arbejdet og hvor I på arbejdspladsen i fællesskab kan forebygge og håndtere smerter i muskler og led. På denne temadag sætter vi fokus på Job og Krop kampagnen som Videnscenter for Arbejdsmiljø står bag. Budskaberne i kampagnen er koncentreret i 5 ømme punkter : Med fokus på Job og Krop kampagnen som Videnscenter for Arbejdsmiljø. For nærmere information og tilmelding se her Side 11

12 Bagsiden Arbejdsmiljø laboratorier Der er udgivet en vejledning med gode løsninger om ergonomi, belysning, ulykker og psykisk arbejdsmiljø i laboratorier. Klik på billedet for at se pjecen. Vidste du? Der er flere link på forsiden af intranettet, til sider som har noget med arbejdsmiljø at gøre. Vold og trusler Vold og trusler er et stigende arbejdsmiljøproblem. Derfor lancerer Videncenter for Arbejdsmiljø en ny hjemmeside, der giver viden om, hvordan aggressive patienter og pårørende håndteres. Se hjemmesiden her Pjece til medarbejdere der har været udsat for smitterisikoskade Der er udarbejdet en fælles HEV pjece der beskriver, hvordan man som ansat forholder sig, hvis man bliver udsat for en stik-, skære- eller sprøjteskade, som involverer eller kan involvere en smitterisiko. Pjecen informerer om førstehjælp efter uheldet og det videre forløb. Pjecen kan findes i e-dok og kan ses her hvor der ligeledes linkes til relaterede dokumenter. Er der spørgsmål til stikskadefolderen kan hygiejnesygeplejerskerne kontaktes på eller Nyhedsbrevet udgives af: Arbejdsmiljøfunktionen Hospitalsenheden Vest. Side 12 Hospitalsenheden Vest Staben

Informationsbrev Arbejdsmiljøorganisationen

Informationsbrev Arbejdsmiljøorganisationen Infobrev Den kommende APV og TULE skal foretages i 2014 og ikke i 2013 side 2 Valg til arbejdsmiljøorganisation og MEDudvalg Forløb valg side 2 side 3 Arbejdsmiljøuddannelse for nye i arbejdsmiljøgruppen

Læs mere

Informationsbrev til sikkerhedsorganisationen. Sikkerhedsgrupper og lokal daglig sikkerhedsleder

Informationsbrev til sikkerhedsorganisationen. Sikkerhedsgrupper og lokal daglig sikkerhedsleder Informationsbrev til sikkerhedsorganisationen. Sikkerhedsgrupper og lokal daglig sikkerhedsleder Juni 2009 Indhold Så er det tid til endnu et informationsbrev. Som sædvanlig har vi mange ting på hjertet.

Læs mere

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen.

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. November 2011 Indhold 2011 bliver et travlt år på mange områder. Hospitalsenheden Vest skal akkrediteres, der skal indføres EPJ, vi skal have nye telefonnumre,

Læs mere

Informationsbrev om TULE og APV

Informationsbrev om TULE og APV Hospitalsenheden Vest Staben HR Afdelingsledelser Arbejdsmiljøgrupper Tillidsrepræsentanter Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 0000 Fax. +45 7843 8609 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Informationsbrev

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Informationsbrev Forflytningsorganisation

Informationsbrev Forflytningsorganisation Infobrev Ny koordinator for forflytningsorganisation side Temadag 7. november 05 side Billedbog af forflytninger Side Forflytningsulykker. halvår 05 Side 4 Undervisning som sygeplejerske og forflytningsvejleder

Læs mere

Informationsbrev. Hospitalsenheden Vest. Nr. 24 August 2016

Informationsbrev. Hospitalsenheden Vest. Nr. 24 August 2016 Side 2 - Ny arbejdsmiljøkonsulent - Medarbejder involveret TULE og APV 2017 Side 3 - APV 2016 Side 4 - Skrivestue - Valg til arbejdsmiljøorganisation Side 6 - Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelsen Side 7

Læs mere

Nr. Arbejdsmiljøgruppemøde Ver: 1.0 Mødested: Regionshospitalet Holstebro, Teknisk Afdeling Dato: 16 februar 2015 Klokkeslæt:

Nr. Arbejdsmiljøgruppemøde Ver: 1.0 Mødested: Regionshospitalet Holstebro, Teknisk Afdeling Dato: 16 februar 2015 Klokkeslæt: Deltagende: Sektionsleder René Edslev Tømrer Per Rechnitzer Elektriker Thomas Kirketerp Afbud: Sektionsleder Søren Krogh Christiansen Referent: Sektionsleder René Edslev Dagsorden 1. Dagsordenspunkter

Læs mere

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2012 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge perioder

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses

Læs mere

Nr. Arbejdsmiljøgruppemøde Ver: 1.0 Mødested: Regionshospitalet Herning, Teknisk Afdeling Dato: 7 juli 2014 Klokkeslæt: 10.00 12.

Nr. Arbejdsmiljøgruppemøde Ver: 1.0 Mødested: Regionshospitalet Herning, Teknisk Afdeling Dato: 7 juli 2014 Klokkeslæt: 10.00 12. Deltagende: Sektionsleder René Edslev Tømrer Per Rechnitzer Arbejdsmiljøkoordinator Janet Fredensborg Afbud: Elektriker Thomas Kirketerp Afdelingsleder Thorkil Vandborg Arbejdsmiljøkoordinator Maj-Britt

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

Lokal arbejdsmiljøaftale 2013/2014

Lokal arbejdsmiljøaftale 2013/2014 MED- og Arbejdsmiljøaftalen for Region Midtjylland angiver, at der på alle niveauer i MED strukturen, i samarbejde med medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen, skal gennemføres en årlig arbejdsmiljødrøftelse

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet i Region Midtjylland. Virksomhedens Udfordringer = MED-systemets udfordringer DIALOG

Arbejdsmiljøarbejdet i Region Midtjylland. Virksomhedens Udfordringer = MED-systemets udfordringer DIALOG Arbejdsmiljøarbejdet i Region Midtjylland Virksomhedens Udfordringer = MED-systemets udfordringer DIALOG Hvilke udfordringer og muligheder giver den nye lov for at udvikle arbejdsmiljøarbejdet? Udfordringer

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen Håndbog for arbejdsmiljøgrupper Hoved-MEDudvalget for Administrationen Indhold fordelt på afsnit 1. Indledning 2. Overblik og informationer om MED-strukturen etc. 3. Arbejdsmiljøgruppens opgaver, herunder

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2013

Arbejdsmiljøredegørelse for 2013 Arbejdsmiljøredegørelse for 2013 Indhold 1. Kursus og uddannelsesaktiviteter... 3 2. Arbejdsulykker... 4 3. Personaletjenesten... 8 4. Arbejdstilsynets tilsyn... 11 Afsluttende bemærkninger... 13 1 Indledning

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Kvalitet og Forskning/MTV

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Kvalitet og Forskning/MTV Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Kvalitet og Forskning/MTV Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

nyhedsbrev Hospitalsenheden Vest Staben Der var informationsmøde for alle medarbejdere i Staben den 22. november 2013.

nyhedsbrev Hospitalsenheden Vest Staben Der var informationsmøde for alle medarbejdere i Staben den 22. november 2013. nyhedsbrev Nr. 11 29. november 2013:Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Der var informationsmøde for alle medarbejdere i Staben den 22. november 2013. SIGNAL Medarbejdernyt Nyt medlem i LMU Ny telefonliste

Læs mere

Bilag 1 - Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2013

Bilag 1 - Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2013 Bilag 1 - Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2013 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Onkologisk Afdeling R, Odense - Juni Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Onkologisk Afdeling R, Odense - Juni Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøredegørelse 01 for Onkologisk Afdeling R, Odense - Juni 013 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøredegørelse 01 for Onkologisk Afdeling R, OUH, Odense...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Afdeling for Klinisk Patologi

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Afdeling for Klinisk Patologi August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Afdeling for Klinisk Patologi Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere

Kulturen på arbejdspladsen er afgørende for, hvordan vi udfylder rammen. DIALOG. Virksomhedskulturen betyder noget for Arbejdsmiljøet og omvendt!

Kulturen på arbejdspladsen er afgørende for, hvordan vi udfylder rammen. DIALOG. Virksomhedskulturen betyder noget for Arbejdsmiljøet og omvendt! MEDaftalen og ledelses-styrings grundlaget sætter rammen også for Arbejdsmiljøarbejdet! Kulturen på arbejdspladsen er afgørende for, hvordan vi udfylder rammen. DIALOG Virksomhedskulturen betyder noget

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Klinisk Patologi

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Klinisk Patologi Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Klinisk Patologi Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Enheden for Nyt OUH

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Enheden for Nyt OUH Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Enheden for Nyt OUH Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

Informationsbrev til sikkerhedsorganisationen. Sikkerhedsgrupper og lokal daglig sikkerhedsleder

Informationsbrev til sikkerhedsorganisationen. Sikkerhedsgrupper og lokal daglig sikkerhedsleder Informationsbrev til sikkerhedsorganisationen. Sikkerhedsgrupper og lokal daglig sikkerhedsleder December 2009 Indhold Denne udgave af informationsbrevet er blevet lang. Vi har mange ting på hjertet og

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Geriatrisk Afdeling G, Svendborg

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Geriatrisk Afdeling G, Svendborg August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Geriatrisk Afdeling G, Svendborg Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 April 2013 Arbejdsmiljøredegørelse 2012 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Side 1 af 25 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Sygefravær... 3 Arbejdsulykker... 3 APV problemstillinger i IPL... 3

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Urinvejskirurgisk Afdeling L

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Urinvejskirurgisk Afdeling L August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Urinvejskirurgisk Afdeling L Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Ortopædkirurgisk Afdeling O, Odense og Ortopædkirurgisk Afdeling O, Svendborg - Juni 2013

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Ortopædkirurgisk Afdeling O, Odense og Ortopædkirurgisk Afdeling O, Svendborg - Juni 2013 Arbejdsmiljøredegørelse 1 for Ortopædkirurgisk Afdeling O, Odense og Ortopædkirurgisk Afdeling O, Svendborg - Juni 13 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøredegørelse

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Lungemedicinsk Afdeling J

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Lungemedicinsk Afdeling J Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Lungemedicinsk Afdeling J Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Radiologisk Afdeling, Svendborg

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Radiologisk Afdeling, Svendborg Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Radiologisk Afdeling, Svendborg Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN Arbejdsmiljøgruppe: Afdeling/område/afsnit/boenhed: Dato: Arbejdsmiljøorganisationen og kompetenceudvikling Er det lovpligtige arbejde for sikkerhed og sundhed organiseret? Spørgsmål/tjekpunkter Ja Nej

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen Håndbog for arbejdsmiljøgruppen VMU Center-MED Klinik-MED Direktionen Centerledelsen TR Klinikledelsen Arbejdsmiljøgruppen Arbejdsmiljøenheden Uformelle netværk Kolleger Indhold 2 Arbejdsmiljøgruppens

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Program

VELKOMMEN TIL. Program SOCIAL & ARBEJDSMARKED VELKOMMEN TIL Arbejdsmiljø Årsmøde 2013 SOCIAL & ARBEJDSMARKED Program 8.00 Ankomst/registrering af: Arbejdsmiljørepræsentanter der skal deltage i valget til Områdeudvalg 8.20 Valg

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Lungemedicinsk Afdeling J

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Lungemedicinsk Afdeling J August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Lungemedicinsk Afdeling J Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Hudafdeling I og Allergicenteret

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Hudafdeling I og Allergicenteret Oktober 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Hudafdeling I og Allergicenteret HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Plastikkirurgisk Afdeling Z

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Plastikkirurgisk Afdeling Z August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Plastikkirurgisk Afdeling Z Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Kirurgisk Afdeling A

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Kirurgisk Afdeling A August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Kirurgisk Afdeling A Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Klinisk Immunologisk Afdeling

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Klinisk Immunologisk Afdeling Oktober 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Klinisk Immunologisk Afdeling HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Endokrinologisk Afdeling M

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Endokrinologisk Afdeling M Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Endokrinologisk Afdeling M Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse

Arbejdsmiljøredegørelse Arbejdsmiljøredegørelse For Hospitalsenheden Vest Status 2011 Indsatsområder 2012 Arbejdsmiljøfunktionen HR, Staben Formål Arbejdsmiljøredegørelsen er udarbejdet for at give ledelsen, MED udvalg og arbejdsmiljøgrupper

Læs mere

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats.

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Kære deltager Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Hvad spørger vi om Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål

Læs mere

nyhedsbrev Hospitalsenheden Vest Staben Herning og Holstebro HR, Kvalitet og Udvikling, Strategi og Plan og Økonomi

nyhedsbrev Hospitalsenheden Vest Staben Herning og Holstebro HR, Kvalitet og Udvikling, Strategi og Plan og Økonomi nyhedsbrev Nr. 8 4. juli 2014:Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Sommerhilsen Sommeren er lige rundt om hjørnet, så nu er det snart tid til, at vi holder fri med familien og får tid til at gøre lige hvad der

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Endokrinologisk Afdeling M

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Endokrinologisk Afdeling M August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Endokrinologisk Afdeling M Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere

Lokal arbejdsmiljøaftale for Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest

Lokal arbejdsmiljøaftale for Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest Lokal arbejdsmiljøaftale for Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest Formålet med arbejdsmiljøaftalen er at styrke, udvikle og effektivisere sikkerheds- og sundhedsarbejdet, så der kan etableres et systematisk,

Læs mere

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER Tilværelsen byder på mange forskellige oplevelser både gode og dårlige og alle mennesker oplever tidspunkter i livet, der er forbundet med vanskeligheder og

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Rehabiliteringsafdelingen, Svendborg

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Rehabiliteringsafdelingen, Svendborg Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Rehabiliteringsafdelingen, Svendborg Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Metoder til ledelse af arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøcertificering. 28. September 2010

Metoder til ledelse af arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøcertificering. 28. September 2010 Metoder til ledelse af arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøcertificering 28. September 2010 Regionshuset og satellitter 7 direktørområder 43 afdelinger Satellitter i Middelfart, Odense, Esbjerg, Ribe,

Læs mere

Arbejdstilsynet aflægger besøg

Arbejdstilsynet aflægger besøg Arbejdstilsynet aflægger besøg Tilsynsbesøget - processkitse (Kilde AT) Hvad ønsker arbejdstilsynet at undersøge? I er varslet et risikobaseret tilsyn fra Arbejdstilsynet (AT). AT s opgave er at gennemgå

Læs mere

Håndbog for Sikkerhedsgrupper

Håndbog for Sikkerhedsgrupper Håndbog for Sikkerhedsgrupper Hoved-MEDudvalget for Administrationen incl. Regional Udvikling 28.05.08 Indhold: 1. Indledning 2. Overblik og informationer om MED-strukturen etc. 3. Sikkerhedsgruppens ansvar

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Øre-, Næse- og Halskirurgisk Afdeling F

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Øre-, Næse- og Halskirurgisk Afdeling F August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Øre-, Næse- og Halskirurgisk Afdeling F Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Forebyggelse og håndtering af vold, trusler og chikane (VTC) www.regionmidtjylland.dk Forebyggelse og håndtering af VTC Gennemgang af ansvar og forpligtigelser v/ Maj-Britt Stobberup Akutmodtagelsens arbejde

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Lungemedicinsk Afdeling J

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Lungemedicinsk Afdeling J Oktober 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Lungemedicinsk Afdeling J HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for FAM Svendborg

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for FAM Svendborg August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for FAM Svendborg Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Hæmatologisk Afdeling X

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Hæmatologisk Afdeling X Juni 01 Arbejdsmiljøredegørelse 013 for Hæmatologisk Afdeling X Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 14 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.fa.rm.dk BILAG 2 Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

Læs mere

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation 2 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

Årlig arbejdsmiljø drøftelse 2014

Årlig arbejdsmiljø drøftelse 2014 Årlig arbejdsmiljø drøftelse 2014 Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Årlig arbejdsmiljødrøftelse...3 Formål...3 Sundhed og trivsel...4 Sygefravær

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Øre-Næse-Halskirurgisk Afdeling F HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Øre-Næse-Halskirurgisk Afdeling F HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data November 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Øre-Næse-Halskirurgisk Afdeling F HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Indstillingen tiltrådt

Indstillingen tiltrådt Indstillingen tiltrådt Emne Til Kopi til Arbejdsmiljøredegørelse - Arbejdsmiljødrøftelse og ledelsens evaluering samt delmål for HMU Aarhus Kommune Den 11. november 2011 Indledning En gang årlig skal ledelsen

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling T

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling T Juni 01 Arbejdsmiljøredegørelse 013 for Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling T Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

November 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S

November 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S November 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsmiljørepræsentant ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) skal du sammen med din leder og arbejdsmiljøgruppen (AMG) / lokaludvalget (LMU) være med til at sikre et sundt og godt

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Plastikkirurgisk Afdeling Z

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Plastikkirurgisk Afdeling Z Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Plastikkirurgisk Afdeling Z Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi i 2016

Arbejdsmiljøstrategi i 2016 Arbejdsmiljøstrategi i 2016 Grundlag for arbejdsmiljøstrategien i Næstved Kommune er lov om arbejdsmiljø, kommunens personale- og arbejdsmiljøpolitik samt MED-aftale. Strategien er, at der med arbejdsmiljøpolitik

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune

Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune Overordnet politik til forebyggelse af uacceptabel adfærd (vold, trusler om vold, mobning og chikane) Indledning Trusler om vold mod kommunens ansatte er desværre

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Neurologisk Afdeling N

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Neurologisk Afdeling N August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Neurologisk Afdeling N Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses

Læs mere

Referat fra møde i Sikkerhedsorganisationen. Onsdag, den 29. september 2010 kl. 12.00 til 13.30. I kaffestuen i pavillonen i Herning.

Referat fra møde i Sikkerhedsorganisationen. Onsdag, den 29. september 2010 kl. 12.00 til 13.30. I kaffestuen i pavillonen i Herning. Hospitalsenheden Vest Akutafdelingen Gl. landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 www.regionmidtjylland.dk Referat fra møde i Sikkerhedsorganisationen. Onsdag, den 29. september 2010 kl. 12.00 til

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Fælles Akutmodtagelse (FAM) - Odense

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Fælles Akutmodtagelse (FAM) - Odense Juni Arbejdsmiljøredegørelse 13 for Fælles Akutmodtagelse (FAM) - Odense Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere

Fremtidens Arbejdsmiljørådgivning

Fremtidens Arbejdsmiljørådgivning Fremtidens Arbejdsmiljørådgivning Arbejdsformer og rådgivningskompetencer, der fremmer rådgivningens anvendelighed Motivation til brug af rådgivning Erfaring fra en stor intern autoriseret arbejdsmiljø-organisation

Læs mere

Indsatsen mod vold, mobning og chikane i Region Midtjylland

Indsatsen mod vold, mobning og chikane i Region Midtjylland Indsatsen mod vold, mobning og chikane i Region Midtjylland v. Per Bo Nørgaard Andersen Kontorchef Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering www.olp.rm.dk Antal anmeldelser om vold Det samlede

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet Side 1 Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet KL Sundhedskartellet Side 2 Indledning Til brug for de kommuner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse

Læs mere

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket:

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: Har I styr pȧ jeres arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: At arbejde systematisk med arbejdsmiljøet Kom i gang det betaler sig! Reglerne om kompetenceudvikling Reglerne om tilbud om supplerende uddannelse

Læs mere

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen Cirkulære: Cirkulære nr. 021 Udgivet første gang 08-12-2010 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 9.1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

Risikostyringskonference 2013. Struer Kommune, 96 84 84 94 struer@struer.dk, www.struer.dk

Risikostyringskonference 2013. Struer Kommune, 96 84 84 94 struer@struer.dk, www.struer.dk Risikostyringskonference 2013 1 Tidlig trivselsindsats kan ses på bundlinjen Daglig arbejdsmiljøleder Britt Harpøth Trivsels- og arbejdsmiljøkonsulent Gitte Pagter 2 Lidt om Struer Kommune 22.000 indbyggere,

Læs mere

2. Godkendelse og opfølgning af referat fra ordinært møde den 2. marts og ekstraordinært

2. Godkendelse og opfølgning af referat fra ordinært møde den 2. marts og ekstraordinært Hospitalsenheden Vest Akutafdelingen Gl. landevej 61 7400 Herning www.regionmidtjylland.dk Referat fra LMU-møde i Akutafdelingen Den 19. maj kl. 13.00 15.00 Deltagere: Tommy Andersson, Karen Vilsgaard,

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Radiologisk Afdeling, Svendborg

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Radiologisk Afdeling, Svendborg August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Radiologisk Afdeling, Svendborg Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere